Toimintakertomus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2014

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus. 1 Hallituksen toimintakertomus... 2 Graafit... 5 Tuloslaskelma. 7 Tase... 8 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot. 10 Tasetta koskevat liitetiedot. 13 Liitetiedot henkilöstöstä ja hallinnosta 17 Tilintarkastuskertomus 20 Hallintoneuvoston lausunto.. 21

3 1 Toimitusjohtajan katsaus Härkätien Puhelin Oy jatkoi vuonna 2014 toiminta-alueellaan ripeää valokaapelointia investoiden 40 % liikevaihdostaan telelaitteisiin ja -verkkoon. Painopiste oli Tarvasjoella ja Koskella Tl. Vuoden 2014 liikevaihto ( ) kasvoi hienoiset 0,5 %. Liikevoitto ( ) laski ja oli nyt 4,7 % liikevaihdosta, kun se vuonna 2013 oli 6,1 %. Nykyisessä investointivaiheessa tätäkin voi pitää kohtalaisena. Koko tilikauden tuloksesta ( ) muodostui sijoitustuottojen ansiosta erinomainen. Tilikauden tulos oli 22,2 % voitollinen,kun edellisenä vuonna jouduttiin Datame Oy:n konkurssin takia tyytymään -16,6 %:n tappioon. Yhtiömme kantavia arvoja ovat edelleenkin paikallisuus ja yhteisöllisyys, vaikka toimintaympäristön muutos on ollut rajua. Sekä kunnat että teleoperaattorit ajautuvat kohti yhä isompia yksikköjä. Tästä esimerkkeinä mainittakoon, että vuoden 2014 lopulla Tarvasjoen kunta liitettiin Lietoon ja Keikyän Puhelinosuuskunta Etelä-Satakunnan Puhelimeen. Kiristyvässä tilanteessa Härkätien Puhelin Oy:n missio on edelleenkin edistää oman toiminta-alueensa turvallisuutta, viihtyvyyttä ja kilpailukykyä televiestinnän keinoin. Maaseudun yhtiönä olemme samassa veneessä niiden kanssa, jotka eivät halua kiihdyttää päätöksenteon ja työpaikkojen siirtymistä isompiin kasvukeskuksiin. Paikallisena parempi on palvelulupaus, jonka lunastaminen ei tuo nopeita voittoja, mutta varmistaa pitkän tähtäimen kannattavuuden, kun huippunopea valokuituverkko alkaa välittää yhä uusia palveluja myös maaseudulle. Paikallisena toimijana voimme myös parhaiten valmentaa asiakasomistajiamme hyödyntämään hankkimiaan palveluja. Kiitän asiakkaittemme lisäksi työtovereitani ja hallintoa hyvästä yhteistyöstä. Erityisesti kiitän kaikkia yhteisöllisen yhteistyön kehittämiseen lähteneitä tahoja kouluissa, kodeissa, yrityksissä ja yhdistyksissä. Marttilassa Jouni Jaakkola

4 2 Hallituksen toimintakertomus Investointien painopiste oli edelleenkin valokuituverkoissa. Tarvasjoen keskustan ja Virolan alueen valokaapelointi täydensi koko kuntataajaman verkon. Tarvasjoen haja-asutusalueille investoitiin Suurilassa Tiipiläntiellä ja Liedonperässä Juustintiellä, joissa kyläläisten oma aktiivisuus nopeutti tarvittavan 50 %:n tilaajamäärän keräämistä. Koskella Tl rakennettiin valokuituverkko Jokimetsän ja Kumpulan alueille. Kosken haja-asutusalueiden kuiduttaminen eteni siirtoviemärityömaiden tahdittamana etenkin Tapalan alueella. Telelaitteiden ja -verkon investoinnit, (v vastaava luku oli ), olivat 40 % liikevaihdosta. Talousarviossa oli varauduttu ja varaudutaan edelleen vieläkin rajumpiin investointeihin, koska työmaiden aloitus riippuu osaltaan ennakkomyynnin onnistumisesta, toisaalta taas mm. siirtoviemäri-, sähköverkkoja kaukolämpö-työmaiden etenemisestä. Yleensä yhteiset työmaat pienentävät investointeja, joskin Carunan saneeratessa yhteiskäytössä olleita pylväslinjoja osaan urakoista on jouduttu osallistumaan jopa omaa rakentamista kalliimmin kustannuksin. Liittymämäärä laski edelleen puhepalveluissa, mutta laajakaistaliittymien määrä nousi. Valokuiturakentamisen myötä perinteiset kiinteät puhelimet ovat vaihtumassa asteittain VoIP-tekniikkaan. Kiinteät ADSL-laajakaistat vaihtuvat lähivuosina kokonaan langattomiin liittymiin reuna-alueilla, joilla sekä kupariverkon ylläpito että valokuidun rakentaminen on kannattamatonta. Vuoden päättyessä jo joka neljäs laajakaista-asiakkaamme oli valokuituasiakas. Selkeimmin valokuiturakentaminen on vauhdittanut televisio-palveluita, kuten alla oleva taulukko osoittaa. LIITTYMÄKEHITYS 12 / / / 2014 Muutos % Puhelinliittymät ,30 % ISDN-vaihdeliittymät ,90 % VoIP ,40 % Puhepalvelut yhteensä ,30 % Kupari laajakaista ,30 % Langaton laajakaista Valokuitu laajakaista ,60 % Laajakaista yhteensä ,10 % Kaapelitelevisio ,60 % IPTV ,30 % Televisiopalvelut yhteensä ,70 % Valokuidun osuus laajakaistaliittymistä 3,90 % 15,80 % 26,70 %

5 3 Myynnissä ja markkinoinnissa hyödynnettiin kokeiluluonteisesti entistä enemmän sekä sosiaalista mediaa että muita internetin mahdollistamia palvelumalleja. Kokeilut osoittivat, että uusien palvelumallien kuten esim. räätälöidyn verkkokaupan sovittaminen omaan toimintaan ei suju ongelmitta, mutta se on kuitenkin tulevaisuudessa elintärkeää. Maaseudun valokuituasiakkaat ovat usein seniori-ikään ehtineitä, joilla ei ole tietokonetta ja joita kiinnostavat enemmän televisio- ja turvapalvelut. Valokuituliittmien myynnissä tärkein malli on edelleenkin yleisötilaisuudet ja henkilökohtaiset kontaktit. Henkilöstön määrä oli sekä vuoden alussa että sen lopussa 10 kokoaikaista ja 2 osa-aikaista työntekijää. Vuoden aikana käytettiin lisäksi aiempaa enemmän sekä määräaikaista että vuokratyövoimaa. Erityistä osaamista ja apua ruuhkahuippuihin joudutaan jatkossakin hakemaan uusilla yhteistyömalleilla. Tästä esimerkkinä on viime keväänä yhtiöllemme insinöörityönsä tehnyt Stefan Simonsén, joka jatko-opintoihin siirryttyään on ollut mukana erilaisissa projekteissa vauhdittaen samalla tuotekehitystä. Henkilöstön valmiuksia on lisätty koulutuksella.johtoryhmän kolme jäsentä aloittivat JET-opinnot tähtäimenään Johtamisen erikoisammattitutkinto ja pari henkilöä päätti Tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon johtavat opinnot. Henkilöstön jaksaminen on joutunut koetukselle, kun viiden yhtiön yhteishankkeena tilatun tietojärjestelmän käyttöönotto on kangertanut jo yli vuoden. Työkalujen puute on jarruttanut toimintaprosessien kehittämistä, mikä näkyy jo tuloksessakin. Me-henki on kuitenkin säilynyt hyvänä ja sitä lietsottiin laajemminkin henkilöstön ja hallinnon yhteisellä kevätristeilyllä. Hallitus kokoontui kymmenen kertaa ja hallintoneuvosto kahdesti. Ikäpykälän takia sekä hallituksen puheenjohtaja Aimo Suikkanen että hallintoneuvoston puheenjohtaja Terho Vähätalo jättivät paikkansa. Kevään yhtiökokous valitsi hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Juha Sepän Tarvasjoelta ja syksyllä hallintoneuvoston puheenjohtajuus siirtyi Pentti Kempille. Hallintoneuvoston syyskokous valitsi uudeksi hallituksen jäseneksi keskuudestaan Heikki Pietilän Koskelta Tl. Vuoden 2015 alettua hallituksen puheenjohtajuus siirtyi Olli Rauniolle. Omia osakkeita ostettiin yhtiökokouksen myöntämin valtuuksin koko toimitavuoden ajan, jotta osakkeiden realisointi olisi helppoa esim. kuolinpesille. Myönnettyjä myyntivaltuuksia käytettiin ensimmäisen kerran, kun joulubonuksen yhteydessä toteutetulla suunnatulla annilla yhtiön oma henkilöstö sai tilaisuuden omistajuuteen.

6 4 Sijoituksia taseen vaihtuviin vastaaviin on tehty hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaan sellaisten kotimaisten pörssiyhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, joiden arvioidaan tarjoavan kohtuullisen tuoton ennen kuin varat käytetään omiin investointeihin. Hankittujen osakkeiden keskimääräiset kurssit ovat viime vuosina nousseet pörssin yleisindeksiäkin (OMXH) nopeammin. Toisaalta raju investointitahti ja varovaisuusperiaate ovat kertomusvuonna vauhdittaneet voittojen kotiuttamista, joka näkyy tuloksen parantumisena. Tilikauden tulos vuodelta 2014 oli ,65 (vrt. vuoden ,78 ). Hallitus esittää, että tulos siirretään Edellisten tilikausien voitto / tappio tilille, eikä osinkoa jaeta. Vuonna 2015 tavoitteenamme on laajentaa valokuituverkkoa niin, että seuraavat 450 kotia voivat halutessaan hankkia oman valokuituliittymän. Myynnin tavoite on hankkia 225 uutta valokuituasiakasta. Budjetti antaa tilaa yli 0,9 miljoonan investoinneille, mutta rakentamiseen vaikuttaa edelleenkin sekä markkinatilanne että yhteistyö muun infran rakentajien kanssa. Maksimitapauksessakin investoinneista vähintään 40 % katetaan poistoilla; loput lähinnä realisoimalla sijoitusomaisuutta. Seuraavina vuosina investointitahti nykyisellä toiminta-alueella hidastuu ja investoinnit voidaan tehdä pääosin tulorahoituksella. Kasvavien poistojen takia yhtiö varautuu siihen, että liiketulos voi käydä lähellä nollaa. Nyt osakkeen arvonnousua tuetaan osinkojen sijasta huolehtimalla riittävästä käyttökatteesta ja hyvästä vakavaraisuudesta. Pitkän tähtäimen kannattavuus tulee uusista palveluista sekä sitoutuneista asiakkaista ja omistajista. Omia osakkeita ostetaan siis edelleen, mutta jatkossa ne päätyvät yhä useammin valokuituliittymän hankkineille uusille asiakas-omistajille.

7 5 Graafit Liittymämäärien kehitys Puhelin+ISDN Laajakaista KTV Kiinteä laajakaista kuparissa / kuidussa Kupari Kuitu

8 Liikevaihto liiketoiminta-alueilttain Perusmaksut Liikennetuotot Vuokrat Asennus&korj. Laitemyynti Muut Liiketuottojen jakauma % Perusmaksut 14 % 15 % 44 % Liikennetuotot Vuokrat Asennus&korj. 15 % 9 % Laitemyynti Muut

9 7 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,09 Liiketoiminnan muut tuotot 3 200, ,13 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,76 Varaston muutos , ,48 Ulkopuoliset palvelut , , , ,49 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,12 Eläkekulut , ,47 Henkilösivukulut , , , ,84 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,90 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeissä 0, , , ,68 Liiketoiminnan muut kulut , ,71 LIIKEVOITTO , ,50 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,50 Kulut muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,48 Arvonalentumiset vaiht. vastaavien rah.arvopaper , ,43 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,16 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,66 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 5 815,24 Satunnaiset kulut ,44 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,78 Tilinpäätössiirrot 0,00 Tilinpäätössiirrot Välittömät verot 0,00 Poistoeron lisäys 0, ,00 Tuloverot Tilikauden verot ,23 0,00 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,78

10 8 Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,06 Muut pitkävaikutteiset menot 1 718, ,10 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 6 557, ,65 Rakennukset ja rakennelmat , ,52 Koneet ja kalusto , ,16 Muut aineelliset hyödykkeet 5 040, ,80 0, ,33 Sijoitukset , ,30 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,79 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,49 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,57 Siirtosaamiset , , , ,59 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet , ,54 Muut arvopaperit , , , ,44 Rahat ja pankkisaamiset , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,12 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,91

11 9 Tase Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,97 Ylikurssirahasto , ,55 Vararahasto , ,47 Sijoitetun vapaan oman pääman rahasto 6 500,00 0,00 Muut rahastot , ,65 Edellisten tilikausien voitto , ,15 Tilikauden voitto / tappio , , , ,01 OMA PÄÄOMA , ,01 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,50 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Palautettavat tilaajamaksut 7 788, ,90 Lyhytaikainen Ostovelat , ,19 Muut velat , ,76 Siirtovelat , ,55 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,50 VIERAS PÄÄOMA , ,40 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,91

12 10 Tuloslaskelmaa TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT koskevat tiedot Tilinpäätöksen laatimisperusteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on kirjattu taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Telelaitteiden suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella. Taseen muiden käyttöomaisuuserien kuin telelaitteiden suunnitelman mukaiset poistot lasketaan EVL:n maksimipoistojen suuruisina. Sijoitukset Sijoitukset ja käyttöomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus ja rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Myyntituotot ja oikaisuerät Myyntituotot , ,19 Oikaisuerät , ,10 Liikevaihto , ,09 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut Henkilöstön palkat , ,35 Hallinnon palkkiot , ,00 Eläkekulut , ,59 Muut henkilösivukulut , ,19 Palkat ja henkilösivukulut yhteensä , ,13 Aktivoidut palkat ja henkilösivukulut , ,29 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa , ,84 Henkilöstöä tilivuonna keskimäärin 12 12

13 11 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttöomaisuuden ja aktivoitujen muiden pitkävaikutteisten menojen suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hankintamenosta arvioidun taloudellisen vaikutusajan mukaisin tasapoistoin tai menojäännöspoistoina. Arvioidut taloudelliset poistoajat ovat: Pitkävaikutteiset menot 10 vuotta Tasapoisto Rakennukset 7 % Menojäännöspoisto - pl. toimistorakennukset 4 % Menojäännöspoisto Siirtoverkosto ja keskuslaitteet 12 vuotta Tasapoisto Valokuituverkko 20 vuotta Tasapoisto Valokuitulaitteet 5 vuotta Tasapoisto Koneet ja kalusto 25 % Menojäännöspoisto ATK-ohjelmat 4 vuotta Tasapoisto Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 1000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi, elleivät ne liity suurempaan aktivoitavaan kokonaisuuteen. Investoinnit tilivuonna Telelaitteet , ,43 Tilaajalaitteet 729,70 0,00 Muut koneet ja kalusto 3 300, ,50 ATK-ohjelmistot 6 720,00 0,00 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin yhteensä , ,93 Investoinnit tilivuonna yhteensä , ,93 Suunnitelman mukaiset poistot tilivuonna Aineettomat hyödykkeet 879, ,40 Rakennukset ja rakennelmat , ,31 Telelaitteet , ,06 Tilaajalaitteet 8 462, ,59 Kuljetuskalusto 4 307, ,01 Muut koneet ja kalusto , ,53 ATK-ohjelmistot 1 680,00 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,90 Satunnaiset kulut 0, ,41 Arvonalentumiset 0, ,78 Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset , ,09 Verotuksessa tehtyjen ja suunn. muk. poistojen erotus Koneiden ja kaluston poistoero , ,50 Poistoeron muutos koneet ja kalusto 0, ,00 Poistoero yhteensä , ,50

14 12 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy, pankkitilien, myyntisaamisten ja veronpalautusten korkoja, rahoitusomaisuusarvopapereiden tuotto-osuus, rahoitusarvopapereiden myyntivoitot ja osakkeiden arvonmuutokset. Tuotot muista pysyvistä vastaavista Osinkotuotot 9 630, ,00 Korkotuotot 1 581, ,50 Kulut pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 0, , ,50 Tuotot vaihtuvista vastaavista Osinkotuotot rahoitusarvopapereista ,50 Korkotuotot rahoitusarvopapereista , ,05 Muut korkotuotot , ,26 Muut rahoitustuotot , , , ,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut 0,00-0,11 Arvonmuutokset 3 228, ,43 Muut rahoituskulut , ,14 779, ,18 Rahoitustuotot ja -kulut , ,16

15 13 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT POISTOT Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo , ,16 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot -879, ,40 Arvonalennukset 0, ,60 Kirjanpitoarvo , ,16 Maa- ja vesialueet Kirjanpitoarvo , ,65 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,65 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo , ,83 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,31 Kirjanpitoarvo , ,52 Telelaitteet Kirjanpitoarvo , ,01 Lisäykset , ,43 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,06 Kirjanpitoarvo , ,38 Tilaajalaitteet Kirjanpitoarvo , ,36 Lisäykset 729,70 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,59 Kirjanpitoarvo , ,77

16 14 Kuljetuskalusto Kirjanpitoarvo , ,04 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,01 Kirjanpitoarvo , ,03 Muut koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo , ,60 Lisäykset 3 300, ,50 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,53 Romutukset 0, ,59 Kirjanpitoarvo , ,98 Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Lisäykset 6 720,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot ,00 0,00 Kirrjanpitoarvo ,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Kirjanpitoarvo , ,49 Lisäykset , ,93 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,50 Romutukset ja arvonalentumiset 0, ,41 Kirjanpitoarvo , ,51

17 15 OSAKKUUSYRITYS Auranmaan Aluetietoverkko Oy Kotipaikka Y-tunnus Omistusosuus % Marttila ,9 Oma pääoma ,88 Tilikauden voitto ,55 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Lkm Hankintameno Kontaktia Oy, Helsinki 5 kpl 840,94 Kosken Osuuspankki, Koski TL 1 kpl 50,00 - lisäosuuspääoma ,00 Länsilinkki Oy, Turku 30 kpl ,78 Marttilan Osuuspankki, Marttila 1 kpl 50,46 - lisäosuuspääoma ,00 Tarvasjoen Osuuspankki, Tarvasjoki 1 kpl 50,46 - lisäosuuspääoma ,00 Salon Seudun Puhelin Oy 216 kpl ,40 Luottokunta 100,00 FNE-Finland Oy 750 kpl ,00 Yhteensä ,04 RAHOITUSOMAISUUS Rahoitusomaisuuteen sisältyy joukkovelkarjalainoja ja julkisesti noteerattuja osakkeita, joiden kirjanpito- ja markkina-arvot ovat: Joukkovelkakirjalainat Kirjanpitoarvo , ,90 Markkina-arvo , ,90 Julkisesti noteeratut osakkeet Kirjanpitoarvo , ,54 Markkina-arvo , ,00 Loppu rahoitusomaisuus on pankkisaamisia, jotka ovat likvidejä varoja.

18 16 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , ,97 Muutokset 0,00 0,00 Osakepääoma , ,97 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto , ,55 Muutokset 0,00 0,00 Ylikurssirahasto , ,55 Vararahasto Vararahasto , ,47 Muutokset 0,00 0,00 Vararahasto , ,47 Liittymismaksurahasto Liittymismaksurahasto , ,65 Muutokset 0,00 0,00 Liittymismaksurahasto , ,65 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Svop ,00 0,00 Muutokset 6 500,00 0,00 Svop ,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto Voitto edellisiltä tilikausilta , ,51 Siirto osingonjakoon 0,00 0,00 Omien osakkeiden ostaminen , ,36 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,15 Tilikauden voitto / tappio , ,78 OMA PÄÄOMA , ,01 OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Yhtiön osakepääoma ,97 euroa jakaantuu 2696 osakkeeseen, ja osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki osakkeet ovat samaa osakelajia, ja niillä on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on yhteensä 203 kappaletta. Omat osakkeet Yhtiö on tilikauden aikana ostanut omia osakkeita seuraavasti: Määrä kpl Suoritettu vastike Osuus äänistä % ostettu ,00 myyty ,00 81, ,00 3,00 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto , ,51 Omien osakkeiden hankinta , ,36 Tilikauden voitto / tappio , ,78 Yhteensä voitonjakokelpoiset varat , ,37

19 17 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ HALLINTONEUVOSTO erovuoro Puheenjohtaja Pentti Kemppi *) terveydenhoitaja Tarvasjoki 2016 Varapuheenjohtaja Hannu Levonen maanviljelijä Koski Tl 2015 Ari Aaltonen yrittäjä Tarvasjoki 2015 Ari Anttila toimitusjohtaja Koski Tl 2017 Heikki Eskola maanviljelijä Marttila 2016 Terttu Kattelus maanviljelijä Koski Tl 2015 Juha Sepppä maanviljelijä Tarvasjoki 2017 Pentti Mäki yrittäjä Marttila 2017 Ulla Nummila maaseutuasiamies Marttila 2016 Heikki Pietilä **) yrittäjä Koski Tl Petri Prusila yrittäjä Marttila 2015 Elisa Koho yrittäjä Tarvasjoki 2017 *) Kevään yhtiökokoukseen asti puheenjohtajana Terho Vähätalo; eronnut ikäpykälän takia. **) Heikki Pietilä valittiin hallituksen jäseneksi alkavalle kaudelle. Varajäsenet Jari Kankaanpää yrittäjä Marttila 2015 Esa Hentula toimitusjohtaja Tarvasjoki 2017 Jorma Lehto liikkeenharjoittaja Koski Tl 2015 Anne Räsänen palvelupäällikkö Tarvasjoki 2017 Juhani Mäkelä maanviljelijä Marttila 2016 Tuija Välimaa tuotepäällikkö Koski Tl 2016 HALLITUS Puheenjohtaja Aimo Suikkanen ***) kunnallisneuvos Koski Tl Varapuheenjohtaja Hannu Kerko toimitusjohtaja Marttila 2015 Esa Heinonen yrittäjä Tarvasjoki 2016 Turkka Mäenpää myyntipäällikkö Tarvasjoki 2016 Olli Raunio toimitusjohtaja Koski Tl 2017 Janne Ylitalo yrittäjä Marttila 2015 ***) Aimo Suikkanen eronnut ikäpykälän takia TOIMITUSJOHTAJA Jouni Jaakkola toimitusjohtaja HENKILÖKUNTA Jonna Heikkilä toimistopäällikkö Eila Ahokas asiakasneuvoja, osa-aikainen Erno Hildén käyttöpäällikkö Tuomo Vesala ATK-asiantuntija Mika Rauhala myyntiedustaja Juhani Koskela verkkopäällikkö Marko Heikkilä tietoliikenneasentaja Tero Kankare tietoliikenneasentaja Mika Kuukkala tietoliikenneasentaja Jari Malmlund tietoliikenneasentaja Noora Heinonen siivooja, osa-aikainen TILINTARKASTAJAT Eeva Karkkola KPMG Oy Ab

20 18 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA Kassakirja ATK-Ostolaskureskontra ATK-Päiväkirja ATK-Pääkirja Tasekirja TOSITTEIDEN LAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Tositelaji 1 Pankkitositteet Marttilan Osuuspankki paperitositteina Pankkitositteet Kosken Osuuspankki paperitositteina Pankkitositteet Tarvasjoen Osuuspankki paperitositteina Myyntitositteet paperitositteina Ostotositteet paperitositteina Muistiotositteet paperitositteina

21 19

22 20

23 21

24 Paikallisena parempi

Härkätien Puhelin Oy TOIMINTAKERTOMUS. sisältäen tasekirjan

Härkätien Puhelin Oy TOIMINTAKERTOMUS. sisältäen tasekirjan Härkätien Puhelin Oy TOIMINTAKERTOMUS 2015 sisältäen tasekirjan 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Tilinpäätöksen liitetiedot 8 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 203 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus 203 2 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8 Tasetta koskevat

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma 6

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma 6 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen toimintakertomus 2012 2 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8 Tasetta koskevat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös t:,?i J.. i*i Joensuun Ravirata Oy Tilinpäätös 31.12.2016 Y-tu nn us 0365190-9 Ravi rata Joensuu Tasekirja 31.12.2016 Tasekirja ja-eritteyt 31.12.2026 Tositeaineisto 31.12.2022 Knjanpitolurjat 31.12.2026

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot