Toimintakertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2014

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus. 1 Hallituksen toimintakertomus... 2 Graafit... 5 Tuloslaskelma. 7 Tase... 8 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot. 10 Tasetta koskevat liitetiedot. 13 Liitetiedot henkilöstöstä ja hallinnosta 17 Tilintarkastuskertomus 20 Hallintoneuvoston lausunto.. 21

3 1 Toimitusjohtajan katsaus Härkätien Puhelin Oy jatkoi vuonna 2014 toiminta-alueellaan ripeää valokaapelointia investoiden 40 % liikevaihdostaan telelaitteisiin ja -verkkoon. Painopiste oli Tarvasjoella ja Koskella Tl. Vuoden 2014 liikevaihto ( ) kasvoi hienoiset 0,5 %. Liikevoitto ( ) laski ja oli nyt 4,7 % liikevaihdosta, kun se vuonna 2013 oli 6,1 %. Nykyisessä investointivaiheessa tätäkin voi pitää kohtalaisena. Koko tilikauden tuloksesta ( ) muodostui sijoitustuottojen ansiosta erinomainen. Tilikauden tulos oli 22,2 % voitollinen,kun edellisenä vuonna jouduttiin Datame Oy:n konkurssin takia tyytymään -16,6 %:n tappioon. Yhtiömme kantavia arvoja ovat edelleenkin paikallisuus ja yhteisöllisyys, vaikka toimintaympäristön muutos on ollut rajua. Sekä kunnat että teleoperaattorit ajautuvat kohti yhä isompia yksikköjä. Tästä esimerkkeinä mainittakoon, että vuoden 2014 lopulla Tarvasjoen kunta liitettiin Lietoon ja Keikyän Puhelinosuuskunta Etelä-Satakunnan Puhelimeen. Kiristyvässä tilanteessa Härkätien Puhelin Oy:n missio on edelleenkin edistää oman toiminta-alueensa turvallisuutta, viihtyvyyttä ja kilpailukykyä televiestinnän keinoin. Maaseudun yhtiönä olemme samassa veneessä niiden kanssa, jotka eivät halua kiihdyttää päätöksenteon ja työpaikkojen siirtymistä isompiin kasvukeskuksiin. Paikallisena parempi on palvelulupaus, jonka lunastaminen ei tuo nopeita voittoja, mutta varmistaa pitkän tähtäimen kannattavuuden, kun huippunopea valokuituverkko alkaa välittää yhä uusia palveluja myös maaseudulle. Paikallisena toimijana voimme myös parhaiten valmentaa asiakasomistajiamme hyödyntämään hankkimiaan palveluja. Kiitän asiakkaittemme lisäksi työtovereitani ja hallintoa hyvästä yhteistyöstä. Erityisesti kiitän kaikkia yhteisöllisen yhteistyön kehittämiseen lähteneitä tahoja kouluissa, kodeissa, yrityksissä ja yhdistyksissä. Marttilassa Jouni Jaakkola

4 2 Hallituksen toimintakertomus Investointien painopiste oli edelleenkin valokuituverkoissa. Tarvasjoen keskustan ja Virolan alueen valokaapelointi täydensi koko kuntataajaman verkon. Tarvasjoen haja-asutusalueille investoitiin Suurilassa Tiipiläntiellä ja Liedonperässä Juustintiellä, joissa kyläläisten oma aktiivisuus nopeutti tarvittavan 50 %:n tilaajamäärän keräämistä. Koskella Tl rakennettiin valokuituverkko Jokimetsän ja Kumpulan alueille. Kosken haja-asutusalueiden kuiduttaminen eteni siirtoviemärityömaiden tahdittamana etenkin Tapalan alueella. Telelaitteiden ja -verkon investoinnit, (v vastaava luku oli ), olivat 40 % liikevaihdosta. Talousarviossa oli varauduttu ja varaudutaan edelleen vieläkin rajumpiin investointeihin, koska työmaiden aloitus riippuu osaltaan ennakkomyynnin onnistumisesta, toisaalta taas mm. siirtoviemäri-, sähköverkkoja kaukolämpö-työmaiden etenemisestä. Yleensä yhteiset työmaat pienentävät investointeja, joskin Carunan saneeratessa yhteiskäytössä olleita pylväslinjoja osaan urakoista on jouduttu osallistumaan jopa omaa rakentamista kalliimmin kustannuksin. Liittymämäärä laski edelleen puhepalveluissa, mutta laajakaistaliittymien määrä nousi. Valokuiturakentamisen myötä perinteiset kiinteät puhelimet ovat vaihtumassa asteittain VoIP-tekniikkaan. Kiinteät ADSL-laajakaistat vaihtuvat lähivuosina kokonaan langattomiin liittymiin reuna-alueilla, joilla sekä kupariverkon ylläpito että valokuidun rakentaminen on kannattamatonta. Vuoden päättyessä jo joka neljäs laajakaista-asiakkaamme oli valokuituasiakas. Selkeimmin valokuiturakentaminen on vauhdittanut televisio-palveluita, kuten alla oleva taulukko osoittaa. LIITTYMÄKEHITYS 12 / / / 2014 Muutos % Puhelinliittymät ,30 % ISDN-vaihdeliittymät ,90 % VoIP ,40 % Puhepalvelut yhteensä ,30 % Kupari laajakaista ,30 % Langaton laajakaista Valokuitu laajakaista ,60 % Laajakaista yhteensä ,10 % Kaapelitelevisio ,60 % IPTV ,30 % Televisiopalvelut yhteensä ,70 % Valokuidun osuus laajakaistaliittymistä 3,90 % 15,80 % 26,70 %

5 3 Myynnissä ja markkinoinnissa hyödynnettiin kokeiluluonteisesti entistä enemmän sekä sosiaalista mediaa että muita internetin mahdollistamia palvelumalleja. Kokeilut osoittivat, että uusien palvelumallien kuten esim. räätälöidyn verkkokaupan sovittaminen omaan toimintaan ei suju ongelmitta, mutta se on kuitenkin tulevaisuudessa elintärkeää. Maaseudun valokuituasiakkaat ovat usein seniori-ikään ehtineitä, joilla ei ole tietokonetta ja joita kiinnostavat enemmän televisio- ja turvapalvelut. Valokuituliittmien myynnissä tärkein malli on edelleenkin yleisötilaisuudet ja henkilökohtaiset kontaktit. Henkilöstön määrä oli sekä vuoden alussa että sen lopussa 10 kokoaikaista ja 2 osa-aikaista työntekijää. Vuoden aikana käytettiin lisäksi aiempaa enemmän sekä määräaikaista että vuokratyövoimaa. Erityistä osaamista ja apua ruuhkahuippuihin joudutaan jatkossakin hakemaan uusilla yhteistyömalleilla. Tästä esimerkkinä on viime keväänä yhtiöllemme insinöörityönsä tehnyt Stefan Simonsén, joka jatko-opintoihin siirryttyään on ollut mukana erilaisissa projekteissa vauhdittaen samalla tuotekehitystä. Henkilöstön valmiuksia on lisätty koulutuksella.johtoryhmän kolme jäsentä aloittivat JET-opinnot tähtäimenään Johtamisen erikoisammattitutkinto ja pari henkilöä päätti Tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon johtavat opinnot. Henkilöstön jaksaminen on joutunut koetukselle, kun viiden yhtiön yhteishankkeena tilatun tietojärjestelmän käyttöönotto on kangertanut jo yli vuoden. Työkalujen puute on jarruttanut toimintaprosessien kehittämistä, mikä näkyy jo tuloksessakin. Me-henki on kuitenkin säilynyt hyvänä ja sitä lietsottiin laajemminkin henkilöstön ja hallinnon yhteisellä kevätristeilyllä. Hallitus kokoontui kymmenen kertaa ja hallintoneuvosto kahdesti. Ikäpykälän takia sekä hallituksen puheenjohtaja Aimo Suikkanen että hallintoneuvoston puheenjohtaja Terho Vähätalo jättivät paikkansa. Kevään yhtiökokous valitsi hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Juha Sepän Tarvasjoelta ja syksyllä hallintoneuvoston puheenjohtajuus siirtyi Pentti Kempille. Hallintoneuvoston syyskokous valitsi uudeksi hallituksen jäseneksi keskuudestaan Heikki Pietilän Koskelta Tl. Vuoden 2015 alettua hallituksen puheenjohtajuus siirtyi Olli Rauniolle. Omia osakkeita ostettiin yhtiökokouksen myöntämin valtuuksin koko toimitavuoden ajan, jotta osakkeiden realisointi olisi helppoa esim. kuolinpesille. Myönnettyjä myyntivaltuuksia käytettiin ensimmäisen kerran, kun joulubonuksen yhteydessä toteutetulla suunnatulla annilla yhtiön oma henkilöstö sai tilaisuuden omistajuuteen.

6 4 Sijoituksia taseen vaihtuviin vastaaviin on tehty hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaan sellaisten kotimaisten pörssiyhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, joiden arvioidaan tarjoavan kohtuullisen tuoton ennen kuin varat käytetään omiin investointeihin. Hankittujen osakkeiden keskimääräiset kurssit ovat viime vuosina nousseet pörssin yleisindeksiäkin (OMXH) nopeammin. Toisaalta raju investointitahti ja varovaisuusperiaate ovat kertomusvuonna vauhdittaneet voittojen kotiuttamista, joka näkyy tuloksen parantumisena. Tilikauden tulos vuodelta 2014 oli ,65 (vrt. vuoden ,78 ). Hallitus esittää, että tulos siirretään Edellisten tilikausien voitto / tappio tilille, eikä osinkoa jaeta. Vuonna 2015 tavoitteenamme on laajentaa valokuituverkkoa niin, että seuraavat 450 kotia voivat halutessaan hankkia oman valokuituliittymän. Myynnin tavoite on hankkia 225 uutta valokuituasiakasta. Budjetti antaa tilaa yli 0,9 miljoonan investoinneille, mutta rakentamiseen vaikuttaa edelleenkin sekä markkinatilanne että yhteistyö muun infran rakentajien kanssa. Maksimitapauksessakin investoinneista vähintään 40 % katetaan poistoilla; loput lähinnä realisoimalla sijoitusomaisuutta. Seuraavina vuosina investointitahti nykyisellä toiminta-alueella hidastuu ja investoinnit voidaan tehdä pääosin tulorahoituksella. Kasvavien poistojen takia yhtiö varautuu siihen, että liiketulos voi käydä lähellä nollaa. Nyt osakkeen arvonnousua tuetaan osinkojen sijasta huolehtimalla riittävästä käyttökatteesta ja hyvästä vakavaraisuudesta. Pitkän tähtäimen kannattavuus tulee uusista palveluista sekä sitoutuneista asiakkaista ja omistajista. Omia osakkeita ostetaan siis edelleen, mutta jatkossa ne päätyvät yhä useammin valokuituliittymän hankkineille uusille asiakas-omistajille.

7 5 Graafit Liittymämäärien kehitys Puhelin+ISDN Laajakaista KTV Kiinteä laajakaista kuparissa / kuidussa Kupari Kuitu

8 Liikevaihto liiketoiminta-alueilttain Perusmaksut Liikennetuotot Vuokrat Asennus&korj. Laitemyynti Muut Liiketuottojen jakauma % Perusmaksut 14 % 15 % 44 % Liikennetuotot Vuokrat Asennus&korj. 15 % 9 % Laitemyynti Muut

9 7 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,09 Liiketoiminnan muut tuotot 3 200, ,13 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,76 Varaston muutos , ,48 Ulkopuoliset palvelut , , , ,49 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,12 Eläkekulut , ,47 Henkilösivukulut , , , ,84 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,90 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeissä 0, , , ,68 Liiketoiminnan muut kulut , ,71 LIIKEVOITTO , ,50 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,50 Kulut muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,48 Arvonalentumiset vaiht. vastaavien rah.arvopaper , ,43 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,16 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,66 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 5 815,24 Satunnaiset kulut ,44 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,78 Tilinpäätössiirrot 0,00 Tilinpäätössiirrot Välittömät verot 0,00 Poistoeron lisäys 0, ,00 Tuloverot Tilikauden verot ,23 0,00 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,78

10 8 Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,06 Muut pitkävaikutteiset menot 1 718, ,10 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 6 557, ,65 Rakennukset ja rakennelmat , ,52 Koneet ja kalusto , ,16 Muut aineelliset hyödykkeet 5 040, ,80 0, ,33 Sijoitukset , ,30 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,79 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,49 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,57 Siirtosaamiset , , , ,59 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet , ,54 Muut arvopaperit , , , ,44 Rahat ja pankkisaamiset , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,12 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,91

11 9 Tase Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,97 Ylikurssirahasto , ,55 Vararahasto , ,47 Sijoitetun vapaan oman pääman rahasto 6 500,00 0,00 Muut rahastot , ,65 Edellisten tilikausien voitto , ,15 Tilikauden voitto / tappio , , , ,01 OMA PÄÄOMA , ,01 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,50 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Palautettavat tilaajamaksut 7 788, ,90 Lyhytaikainen Ostovelat , ,19 Muut velat , ,76 Siirtovelat , ,55 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,50 VIERAS PÄÄOMA , ,40 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,91

12 10 Tuloslaskelmaa TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT koskevat tiedot Tilinpäätöksen laatimisperusteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on kirjattu taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Telelaitteiden suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella. Taseen muiden käyttöomaisuuserien kuin telelaitteiden suunnitelman mukaiset poistot lasketaan EVL:n maksimipoistojen suuruisina. Sijoitukset Sijoitukset ja käyttöomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus ja rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Myyntituotot ja oikaisuerät Myyntituotot , ,19 Oikaisuerät , ,10 Liikevaihto , ,09 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut Henkilöstön palkat , ,35 Hallinnon palkkiot , ,00 Eläkekulut , ,59 Muut henkilösivukulut , ,19 Palkat ja henkilösivukulut yhteensä , ,13 Aktivoidut palkat ja henkilösivukulut , ,29 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa , ,84 Henkilöstöä tilivuonna keskimäärin 12 12

13 11 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttöomaisuuden ja aktivoitujen muiden pitkävaikutteisten menojen suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hankintamenosta arvioidun taloudellisen vaikutusajan mukaisin tasapoistoin tai menojäännöspoistoina. Arvioidut taloudelliset poistoajat ovat: Pitkävaikutteiset menot 10 vuotta Tasapoisto Rakennukset 7 % Menojäännöspoisto - pl. toimistorakennukset 4 % Menojäännöspoisto Siirtoverkosto ja keskuslaitteet 12 vuotta Tasapoisto Valokuituverkko 20 vuotta Tasapoisto Valokuitulaitteet 5 vuotta Tasapoisto Koneet ja kalusto 25 % Menojäännöspoisto ATK-ohjelmat 4 vuotta Tasapoisto Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 1000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi, elleivät ne liity suurempaan aktivoitavaan kokonaisuuteen. Investoinnit tilivuonna Telelaitteet , ,43 Tilaajalaitteet 729,70 0,00 Muut koneet ja kalusto 3 300, ,50 ATK-ohjelmistot 6 720,00 0,00 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin yhteensä , ,93 Investoinnit tilivuonna yhteensä , ,93 Suunnitelman mukaiset poistot tilivuonna Aineettomat hyödykkeet 879, ,40 Rakennukset ja rakennelmat , ,31 Telelaitteet , ,06 Tilaajalaitteet 8 462, ,59 Kuljetuskalusto 4 307, ,01 Muut koneet ja kalusto , ,53 ATK-ohjelmistot 1 680,00 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,90 Satunnaiset kulut 0, ,41 Arvonalentumiset 0, ,78 Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset , ,09 Verotuksessa tehtyjen ja suunn. muk. poistojen erotus Koneiden ja kaluston poistoero , ,50 Poistoeron muutos koneet ja kalusto 0, ,00 Poistoero yhteensä , ,50

14 12 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy, pankkitilien, myyntisaamisten ja veronpalautusten korkoja, rahoitusomaisuusarvopapereiden tuotto-osuus, rahoitusarvopapereiden myyntivoitot ja osakkeiden arvonmuutokset. Tuotot muista pysyvistä vastaavista Osinkotuotot 9 630, ,00 Korkotuotot 1 581, ,50 Kulut pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 0, , ,50 Tuotot vaihtuvista vastaavista Osinkotuotot rahoitusarvopapereista ,50 Korkotuotot rahoitusarvopapereista , ,05 Muut korkotuotot , ,26 Muut rahoitustuotot , , , ,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut 0,00-0,11 Arvonmuutokset 3 228, ,43 Muut rahoituskulut , ,14 779, ,18 Rahoitustuotot ja -kulut , ,16

15 13 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT POISTOT Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo , ,16 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot -879, ,40 Arvonalennukset 0, ,60 Kirjanpitoarvo , ,16 Maa- ja vesialueet Kirjanpitoarvo , ,65 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,65 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo , ,83 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,31 Kirjanpitoarvo , ,52 Telelaitteet Kirjanpitoarvo , ,01 Lisäykset , ,43 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,06 Kirjanpitoarvo , ,38 Tilaajalaitteet Kirjanpitoarvo , ,36 Lisäykset 729,70 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,59 Kirjanpitoarvo , ,77

16 14 Kuljetuskalusto Kirjanpitoarvo , ,04 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,01 Kirjanpitoarvo , ,03 Muut koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo , ,60 Lisäykset 3 300, ,50 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,53 Romutukset 0, ,59 Kirjanpitoarvo , ,98 Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Lisäykset 6 720,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot ,00 0,00 Kirrjanpitoarvo ,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Kirjanpitoarvo , ,49 Lisäykset , ,93 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,50 Romutukset ja arvonalentumiset 0, ,41 Kirjanpitoarvo , ,51

17 15 OSAKKUUSYRITYS Auranmaan Aluetietoverkko Oy Kotipaikka Y-tunnus Omistusosuus % Marttila ,9 Oma pääoma ,88 Tilikauden voitto ,55 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Lkm Hankintameno Kontaktia Oy, Helsinki 5 kpl 840,94 Kosken Osuuspankki, Koski TL 1 kpl 50,00 - lisäosuuspääoma ,00 Länsilinkki Oy, Turku 30 kpl ,78 Marttilan Osuuspankki, Marttila 1 kpl 50,46 - lisäosuuspääoma ,00 Tarvasjoen Osuuspankki, Tarvasjoki 1 kpl 50,46 - lisäosuuspääoma ,00 Salon Seudun Puhelin Oy 216 kpl ,40 Luottokunta 100,00 FNE-Finland Oy 750 kpl ,00 Yhteensä ,04 RAHOITUSOMAISUUS Rahoitusomaisuuteen sisältyy joukkovelkarjalainoja ja julkisesti noteerattuja osakkeita, joiden kirjanpito- ja markkina-arvot ovat: Joukkovelkakirjalainat Kirjanpitoarvo , ,90 Markkina-arvo , ,90 Julkisesti noteeratut osakkeet Kirjanpitoarvo , ,54 Markkina-arvo , ,00 Loppu rahoitusomaisuus on pankkisaamisia, jotka ovat likvidejä varoja.

18 16 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , ,97 Muutokset 0,00 0,00 Osakepääoma , ,97 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto , ,55 Muutokset 0,00 0,00 Ylikurssirahasto , ,55 Vararahasto Vararahasto , ,47 Muutokset 0,00 0,00 Vararahasto , ,47 Liittymismaksurahasto Liittymismaksurahasto , ,65 Muutokset 0,00 0,00 Liittymismaksurahasto , ,65 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Svop ,00 0,00 Muutokset 6 500,00 0,00 Svop ,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto Voitto edellisiltä tilikausilta , ,51 Siirto osingonjakoon 0,00 0,00 Omien osakkeiden ostaminen , ,36 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,15 Tilikauden voitto / tappio , ,78 OMA PÄÄOMA , ,01 OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Yhtiön osakepääoma ,97 euroa jakaantuu 2696 osakkeeseen, ja osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki osakkeet ovat samaa osakelajia, ja niillä on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on yhteensä 203 kappaletta. Omat osakkeet Yhtiö on tilikauden aikana ostanut omia osakkeita seuraavasti: Määrä kpl Suoritettu vastike Osuus äänistä % ostettu ,00 myyty ,00 81, ,00 3,00 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto , ,51 Omien osakkeiden hankinta , ,36 Tilikauden voitto / tappio , ,78 Yhteensä voitonjakokelpoiset varat , ,37

19 17 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ HALLINTONEUVOSTO erovuoro Puheenjohtaja Pentti Kemppi *) terveydenhoitaja Tarvasjoki 2016 Varapuheenjohtaja Hannu Levonen maanviljelijä Koski Tl 2015 Ari Aaltonen yrittäjä Tarvasjoki 2015 Ari Anttila toimitusjohtaja Koski Tl 2017 Heikki Eskola maanviljelijä Marttila 2016 Terttu Kattelus maanviljelijä Koski Tl 2015 Juha Sepppä maanviljelijä Tarvasjoki 2017 Pentti Mäki yrittäjä Marttila 2017 Ulla Nummila maaseutuasiamies Marttila 2016 Heikki Pietilä **) yrittäjä Koski Tl Petri Prusila yrittäjä Marttila 2015 Elisa Koho yrittäjä Tarvasjoki 2017 *) Kevään yhtiökokoukseen asti puheenjohtajana Terho Vähätalo; eronnut ikäpykälän takia. **) Heikki Pietilä valittiin hallituksen jäseneksi alkavalle kaudelle. Varajäsenet Jari Kankaanpää yrittäjä Marttila 2015 Esa Hentula toimitusjohtaja Tarvasjoki 2017 Jorma Lehto liikkeenharjoittaja Koski Tl 2015 Anne Räsänen palvelupäällikkö Tarvasjoki 2017 Juhani Mäkelä maanviljelijä Marttila 2016 Tuija Välimaa tuotepäällikkö Koski Tl 2016 HALLITUS Puheenjohtaja Aimo Suikkanen ***) kunnallisneuvos Koski Tl Varapuheenjohtaja Hannu Kerko toimitusjohtaja Marttila 2015 Esa Heinonen yrittäjä Tarvasjoki 2016 Turkka Mäenpää myyntipäällikkö Tarvasjoki 2016 Olli Raunio toimitusjohtaja Koski Tl 2017 Janne Ylitalo yrittäjä Marttila 2015 ***) Aimo Suikkanen eronnut ikäpykälän takia TOIMITUSJOHTAJA Jouni Jaakkola toimitusjohtaja HENKILÖKUNTA Jonna Heikkilä toimistopäällikkö Eila Ahokas asiakasneuvoja, osa-aikainen Erno Hildén käyttöpäällikkö Tuomo Vesala ATK-asiantuntija Mika Rauhala myyntiedustaja Juhani Koskela verkkopäällikkö Marko Heikkilä tietoliikenneasentaja Tero Kankare tietoliikenneasentaja Mika Kuukkala tietoliikenneasentaja Jari Malmlund tietoliikenneasentaja Noora Heinonen siivooja, osa-aikainen TILINTARKASTAJAT Eeva Karkkola KPMG Oy Ab

20 18 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA Kassakirja ATK-Ostolaskureskontra ATK-Päiväkirja ATK-Pääkirja Tasekirja TOSITTEIDEN LAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Tositelaji 1 Pankkitositteet Marttilan Osuuspankki paperitositteina Pankkitositteet Kosken Osuuspankki paperitositteina Pankkitositteet Tarvasjoen Osuuspankki paperitositteina Myyntitositteet paperitositteina Ostotositteet paperitositteina Muistiotositteet paperitositteina

21 19

22 20

23 21

24 Paikallisena parempi