TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.9.2011 343. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Suominen Ari jäsen Saksa Kirsti Hermonen Merja Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Loukiala Kimmo Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö vt. talous- ja suunnittelujohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri Poissa Hemling Seija jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Lehikoinen Jouni kirkkoherra Kosola Seppo kiinteistöjohtaja 373 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 375 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 376 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 377 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Suominen ja Merja Ainasoja. 378 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt antaa kanttori, MuM, FT Atte Tenkaselle valtakirjan Turun Martinseurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin (II) virkaan lukien tuomiokapituli on päättänyt lakkauttaa rovasti Anna-Liisa Varhialan virkamääräyksen Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (I) virkaan lukien eläkkeelle siirtymistä varten tuomiokapituli on päättänyt myöntää kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja opintovapaalain 4 :n nojalla pastori Rauno Vestille virkavapautta Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (III) virasta ajalle opintovapaata varten, josta hänen

3 on annettava tuomiokapitulille opintovapaa-asetuksen (9 ) säätämä todistus tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja opintovapaalain (273/1979) 4 :n nojalla myöntää pastori Pete Hokkaselle jatkettua palkatonta virkavapautta Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (III) virasta opintovapaata varten ajaksi , ja että hänen tulee antaa todistus opinnoistaan tuomiokapitulille sekä 2. määrätä kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla pastori Harri Ruskeepään suostumuksensa mukaisesti Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (III) viransijaiseksi pastori Hokkasen opintovapaan ajaksi, edellyttäen, että Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa siihen suostumuksensa tuomiokapituli on päättänyt antaa pastori Meeri Kokkolalle valtakirjan Maarian seurakunnan kappalaisen (II) virkaan lukien tuomiokapituli on merkinnyt tiedoksi Helsingin tuomiokapitulin notaarin viranhaltijapäätöksen nro 72 suostumuksesta pastori Harri Ruskeapäälle annettavaan virkamääräykseen, joka koskee Turun tuomiokirkkoseurakunnan III kappalaisen viransijaisuutta ajalla Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 3/ yhteistyötoimikunnan pöytäkirja nro 3/ musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 3/ testamenttitoimikunnan pöytäkirja nro 1/ tiedotustoimikunnan pöytäkirja nro 3/ hallintojohtajan päätöspöytäkirjat nrot 7 10/ kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 13 22/ palkka-asiamiehen päätöspöytäkirjat nrot 2 9/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Sovinnonjuhla Paattisilla

4 päätti keväällä jättää Paattisten hautausmaalla olevan Nikolai Huhtalan hautakiven sovinnonkiveksi. Tämä huomioidaan sunnuntaina 4.9. Paattisilla Sovinnonjuhlassa. Ohjelman kulku: klo 10 messu Paattisten kirkossa n. klo 11 Paattisten-Vahdon Sotaveteraanit ry:n ja Pohjois-Turun Vasemmisto ry:n tervehdykset Sovinnonkivellä. n. klo kirkkokahvit seurakuntatalolla ja VTT, tutkija Markku Jokisipilän esitelmä Syyskesä 1944 rintamalla, Suomessa ja Paattisilla. Tilaisuus on kaikille avoin ja kirkkoneuvoston jäseniä kutsutaan mukaan. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 379 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 39 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 40 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 41 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 42 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 43 Muutos kirkkovaltuuston syyskauden 2011 kokousaikoihin Ilmoitus kokouksiin osallistuville ja toimitalon vahtimestarille.

5 Kirkkovaltuuston varajäsen Heidi Fabritiuksen asuinpaikan muutos Ilmoitus Ilmoitus Heidi Fabritiukselle. 45 Turun hallinto-oikeuden välipäätös Katariinanseurakunnan viran perustamista koskevassa asiassa Ei toimenpiteitä. 46 Keskusrekisterin johtajan viran täyttäminen Ilmoitus virkaan valitulle, virkaa hakeneille, henkilöstörekisterin pitäjälle ja taloustoimistolle. 47 Seurakuntayhtymän vuosikertomus Jakelu: kirkkoneuvosto, kirkkovaltuusto, seurakuntaneuvostot, kiinteistölautakunta, johtokunnat, toimikunnat, Turun ja Kaarinan kaupunginvaltuustot, seurakuntien henkilökunta. 48 Seurakuntayhtymän henkilöstökertomus Ilmoitus taloustoimistolle, johtokunnille, kiinteistölautakunnalle, seurakuntaneuvostoille ja seurakuntayhtymän henkilökunnalle. 49 Irtaimen omaisuuden tarkastuskertomus vuodelta 2010 Ilmoitus irtaimen omaisuuden tarkastajien sihteerille. 50 Kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomus vuodelta 2010 Ilmoitus kiinteän omaisuuden tarkastajien sihteerille. 51 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätöksen esittäminen kirkkovaltuustolle Ilmoitus taloustoimistolle. 52 Vuoden 2010 tilinpäätökseen sisältyvät paikallisseurakuntien säästöt ja ylitykset Ilmoitus taloustoimistolle toimenpiteitä varten.

6 Kirkollisiin tarkoituksiin vuoden 2011 talousarviossa myönnettäväksi varatun euron suuruisen määrärahan jakaminen Ilmoitus anojille ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. 54 Lisäys vuoden 2011 talousarvion kiinteistötoimen investointibudjettiin Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 55 Arkkihiippakunnan IT-yhteistyöalueen johtokunnan kokoonpano Ilmoitus tietohallintopäällikkö Timo Koskiselle. 56 Turun Diakoniasäätiön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 Ei toimenpiteitä. 57 Raamattujen hankkiminen kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi Turun ja Kaarinan kouluihin Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle, Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistolle. 58 Valtuutettu Janne Ason aloite sairauspoissaolojen vähentämiseksi Liite Ilmoitus johtoryhmälle asianmukaista valmistelua varten. 59 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

7 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A 4/2011 Kirkon työmarkkinalaitos ilmoittaa tietoonsa tulleen Diakoniatyöntekijöiden Liiton hallituksen ja Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton hallituksen nimissä päivätty palkkakannanotto, joka sisältää kyseisten työntekijäin etujärjestön oman suosituksen diakonia- ja nuorisotyön työalajohtajina toimivien vaativuusryhmiin sijoittelusta. Kannanotto on lähetetty JU- KO ry:n luottamusmiehille ja jäsenistölle. Työmarkkinalaitos kiinnittää kannanoton johdosta seurakuntatyönantajien huomion seuraavaan: 1. Kannanoton johdosta ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin. 2. Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä tehtäväkohtaisen palkanosan perusteena on työntekijän tehtävän vaativuus ja virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmittely. Tehtävän vaativuutta arvioidaan seurakunnan asiassa toimivaltaisen viranomaisen toimesta vaativuusryhmittelyn kriteereiden ja tehtävästä laaditun tehtävänkuvauksen avulla. Arvioinnissa otetaan huomioon tehtävänkuvauksen yleiskuvaus ja kaikki viisi vaativuuskriteeriä, myös osaaminen-kriteeri. Sen avulla arvioidaan sitä, millaista koulutuksen tasoa, kokemuksen määrää tai tietoja tai taitoja tehtävän hoitaminen edellyttää. Tehtävä on sitä vaativampi, mitä syvällisempää ja monipuolisempaa koulutusta ja laajempia tietoja ja taitoja siinä tarvitaan. 3. Tehtäväkohtaisen palkanosan määrittelyn kannalta on tärkeää, että tehtävästä laadittu tehtävänkuvaus vastaa tehtävän oikeaa sisältöä. Työnantajan on siksi huolehdittava tehtävää koskevien muutosten kirjaamisesta tehtävänkuvaukseen. Esimies ja työntekijä tarkistavat tehtävänkuvauksen ajantasaisuuden yhdessä keskustellen (et-keskustelu) vuosittain. Työnantaja tarkistaa sen myös työntekijän vaihtuessa. Tehtävän vaativuusryhmän tai työntekijälle maksettavan peruspalkan tarkistamiseen tehtäväkuvausten tarkistaminen johtaa vain silloin, kun tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti. Sen arvioi työnantaja vaativuusryhmittelyn kriteereiden ja tehtäväkuvausten avulla. Kirkkoneuvosto on asettanut palkkatyöryhmän, joka käsittelee tehtäväkohtaiset palkat esimiehen ja työntekijän välisessä keskustelussa laaditun tehtävänkuvauksen perusteella. Palkan määrittelyssä käytetään tehtävänkuvausta, vaativuusryhmittelyn kriteerejä ja osaamiskriteeriä. Työsuhteen alkaessa tulee siis aina täyttää tehtäväkuvauslomake ja toimittaa se palkkatyöryhmälle. Työnantajan tulee tarkistaa tehtävänkuvaus myös työntekijän vaihtuessa.

8 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A 4/2011 ja muistuttaa esimiehiä tehtäväkuvauslomakkeen ja etkeskustelujen tärkeydestä. Tehtäväkuvauslomakkeet toimitetaan palkkaasiamiehelle. Ilmoitus johtaville viranhaltijoille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 381 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTAJAN MATTI PIHALAN IRTISANOUTU- MINEN Matti Pihalan yhteiselle kirkkoneuvostolle osoittama päivätty irtisanoutumisilmoitus kuuluu seuraavasti: Ilmoitan irtisanoutuvani Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virasta lukien toisiin tehtäviin siirtymisen vuoksi. Samalla haluan kiittää yhtymän luottamushenkilöitä ja viranhaltioitta yli 20 vuoden yhteistyöstä. Toivon teille kaikille onnea ja menestystä eri tehtävissänne. Pidän jäljellä olevat lomani (25 päivää) siten, että viimeinen varsinainen työpäiväni on Matti Pihalan irtisanoutumisaika on yksi kuukausi. Kirkkoneuvosto päättää merkitä Matti Pihalan irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Matti Pihalaa arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Ilmoitus Matti Pihalalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 382 PERHENEUVOJA ELSE-MARJA SANTIKON IRTISANOUTUMISILMOITUS Perheneuvoja Else-Marja Santikko on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn irtisanoutumisilmoituksen:

9 Irtisanoudun täten perheneuvojan virastani jäädäkseni vanhuuseläkkeelle alkaen. Viimeinen työpäiväni on näin ollen Kirkkoneuvosto päättää merkitä Else-Marja Santikon irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen viimeinen työpäivänsä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Else-Marja Santikkoa arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Ilmoitus Else-Marja Santikolle, henkilörekisterin pitäjälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 383 KIRJAAJA PIRKKO KAISLAN IRTISANOUTUMISILMOITUS Pirkko Kaisla on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn irtisanoutumisilmoituksen: Irtisanoudun kirjaajan virasta lukien siirtyäkseni eläkkeelle alkaen. Kiitän kuluneista vuosista. Kirkkoneuvosto päättää merkitä Pirkko Kaislan irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Pirkko Kaislaa arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Ilmoitus Pirkko Kaislalle, henkilörekisterin pitäjälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 384 YLIVAHTIMESTARI LASSE VIITASEN IRTISANOUTUMISILMOITUS Ylösnousemuskappelin ylivahtimestari Lasse Viitanen on ilmoittanut kirkkoneuvostolle seuraavaa:

10 Irtisanoudun ylivahtimestarin virastani alkaen. Lasse Viitanen jää vanhuuseläkkeelle. Hän täyttää --- vuotta Kirkkoneuvosto myöntää Lasse Viitaselle eron ylivahtimestarin virasta lukien. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Lasse Viitasta arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palveluksessa. Ilmoitus Lasse Viitaselle, Markku Mannerkorvelle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 385 LAPSITYÖNOHJAAJA MINNA TERÄVÄISEN IRTISANOUTUMINEN Minna Teräväinen ilmoittaa päiväämällään kirjeellä seuraavaa: Irtisanoudun lapsityönohjaajan virkasuhteesta noudattaen 14 päivän irtisanomisaikaa. Minna Teräväisen virkasuhde on kestänyt alle vuoden, joten hänen irtisanoutumisaikansa on KirVESTES:n mukaan 14 kalenteripäivää. Kirkkoneuvosto päättää myöntää Minna Teräväiselle eron lapsityönohjaajan virasta siten, että hänen viimeinen työpäivänsä oli Ilmoitus Minna Teräväiselle, kasvatusasiain keskukselle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 386 TOIMISTONHOITAJA PIRJO SEPPÄLÄN OSA-AIKAELÄKKEEN KESKEYTYMINEN Toimistonhoitaja Pirjo Seppälä jäi osa-aikaeläkkeelle lukien yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä. Tiedotuspäällikkö, jolla on oikeus ottaa tilapäisiä sijaisia, on tuolloin palkannut tehtävään sijaisen siihen saakka, kunnes Seppälän työsuhteeseen tulee muutos. Pirjo Seppälä on keskeyttämässä osa-aikaeläkkeensä väliseksi ajaksi sijaisen siirryttyä opintoihinsa liittyvään työharjoitteluun.

11 Työnantajalla ei ole huomautettavaa Pirjo Seppälän täyspäiväiseksi palaamiseen nähden. Kirkkoneuvosto päättää myöntää toimistonhoitaja Pirjo Seppälälle oikeuden palata hoitamaan kokoaikaisesti tiedotustoimiston toimistonhoitajan virkaa Ilmoitus Pirjo Seppälälle, Paula Heinolle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 387 KESKUSREKISTERIN JOHTAJAN VIRAN VASTAANOTTAMINEN Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan pykälässä 46 pastori Heikki Arikan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtajan virkaan. Kirkkoneuvosto on tässä kokouksessa päättänyt kirkkovaltuuston asiassa tekemän valintapäätöksen täytäntöönpanosta. Valinnan aikaisin lainvoimaisuusajankohta on Keskusrekisterin johtamisen näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, että virkaan yksimielisesti valittu Heikki Arikka ottaisi tehtävän vastaan jo lukien. Tällöin myös kasvatusasiain keskus voisi ryhtyä toimenpiteisiin Arikan nykyisen viran hoitamisen järjestämiseksi. Arikalle varattaisiin kuitenkin mahdollisuus palata nykyiseen virkaansa kasvatuksen teologina, mikäli valinta keskusrekisterin johtajaksi ei saavuttaisi lainvoimaa. Kirkkoneuvosto päättää esittää tuomiokapitulille, että pastori Heikki Arikka oikeutettaisiin aloittamaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtajan viran hoito huolimatta siitä, että valintapäätös ei ole lainvoimainen. Arikka säilyttää oikeutensa palata kasvatuksen teologin virkaan, mikäli keskusrekisterin johtajan virkavaali ei saavuttaisi lainvoimaa. Ilmoitus tuomiokapitulille, Heikki Arikalle, Hannu Hurmeelle ja taloustoimistolle Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

12 RITVA LEHTISEN ANOMUS HAUTAOIKEUDEN HALTIJUUDESTA (ei julkinen) 389 MARJO HURMEEN VIRKAVAPAUS (ei julkinen) 390 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ MARJO HURMEEN VIRKAVAPAUDESTA JOHTUVAT SIJAISJÄR- JESTELYT Kirkkoneuvosto on myöntänyt diakoniatyöntekijä Marjo Hurmeelle palkatonta virkavapautta ajalle Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen esittää, että Sirkkalan päiväkeskuksen ohjaaja, sosionomi AMK Sini Kohonen palkataan Hurmeen sijaiseksi Diakoniajohtaja on päätöspöytäkirjassaan tehnyt sijaisuudesta päätöksen ajalle Nyt Marjo Hurmeen jatkaessa virkavapauttaan sijaisuusaika ylittää kuuden kuukauden rajan ja siksi sijaisuuden jatko tulee tuoda kirkkoneuvoston päätettäväksi. Sini Kohosen sijaiseksi diakoniajohtaja esittää palkattavaksi lähihoitaja Tuulia Karjalaisen, joka on jo hoitanut sijaisuutta elokuun alusta lähtien. Kirkkoneuvosto päättää 1. myöntää Sini Kohoselle palkatonta työlomaa Sirkkalan päiväkeskuksen ohjaajan toimesta ajalle palkata Sini Kohosen päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä Marjo Hurmeen viransijaiseksi väliseksi ajaksi. 3. palkata Tuulia Karjalaisen Sirkkalan päiväkeskuksen ohjaajan sijaiseksi ajaksi Ilmoitus Sini Kohoselle, Tuulia Karjalaiselle, Hannu Suihkoselle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 391 VAMMAISTYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ HELVI LÄHTEENMÄEN VIRKAVAPAUSANO- MUS (ei julkinen) 392 VAATEAVUN TYÖNTEKIJÄ PIRJO SAIPAN TYÖLOMA-ANOMUS (ei julkinen)

13 SUNTIO KARI HAKALAN HOITOVAPAA-ANOMUS (ei julkinen) 394 TANJA ROSENGREN-KAUKASEN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN (ei julkinen) Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 395 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 395, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 96 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 396 TESTAMENTTITOIMIKUNNAN ILMOITUS KULUVAN VUODEN STIPENDIEN JAOSTA Emil Niemelän ja Laimi Sivulan rahastoista jaettavat stipendit on ilmoitettu Turun Sanomissa haettaviksi päättyvin hakuajoin. Emil Niemelän rahastosta stipendiä haki 22 opiskelijaa, stipendejä jaettiin 5 kpl suuruudeltaan kukin euroa. Laimi Sivulan rahastosta testamenttitoimikunta päätti antaa yhden euron stipendin. Testamenttitoimikunnan päätös on liitteenä: Liite Testamenttitoimikunnalla on oikeus päättää stipendien jaosta. Päätöksestä tulee ilmoittaa kirkkoneuvostolle.

14 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi testamenttitoimikunnan päätöksen kuluvan vuoden stipendien jaosta Emil Niemelän ja Laimi Sivulan rahastoista. Kirkkoneuvostolla ei ole huomautettavaa tehdyn päätöksen johdosta. Ilmoitus kaikille stipendiä hakeneille, testamenttitoimikunnalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 397 JOHANNA YLLIKÄISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Lastenohjaaja Johanna Yllikäinen on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa määrittää Yllikäiselle kulloinkin virkapaikan. Kasvatusasiain johtaja Hannu Hurme puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Johanna Yllikäiselle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Yllikäisen virkapaikan määrittää kulloinkin lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa. Yllikäisen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Johanna Yllikäiselle, Hannu Hurmeelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 398 VEROKERTYMÄT 30.6., JA Yhteenveto kirkollisverojen ja yhteisöverojen kertymästä kesäkuun loppuun mennessä on seuraava:

15 KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,18 % Arvio Toteutunut % 59,77 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,75 % Toteutunut % 72,67 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,43 % Toteutunut % 57,65 Yhteenveto kirkollisverojen ja yhteisöverojen kertymästä heinäkuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,76 % Arvio Toteutunut % 68,62 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,28 % Toteutunut % 81,51 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,68 % Toteutunut % 66,51 Yhteenveto kirkollisverojen ja yhteisöverojen kertymästä elokuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,58 % Arvio Toteutunut % 78,02 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,15 % Toteutunut % 93,28 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,07 % Toteutunut % 75,51 Kesäkuun lopussa kirkollisverokertymä ylitti edellisen vuoden vastaavan ajankohdan 6,4 %:lla ja yhteisöverokertymä 24,8 %:lla, joten kertymät yhteensä ylittivät edellisen vuoden vastaavan kertymän 9,2 %:lla.

16 Heinäkuun lopussa kirkollisverokertymä ylitti edellisen vuoden vastaavan ajankohdan 3,7 %:lla ja yhteisöverokertymä 25,3 %:lla, joten kertymät yhteensä ylittivät edellisen vuoden vastaavan kertymän 6,8 %:lla. Elokuun lopussa kirkollisverokertymä ylitti edellisen vuoden vastaavan ajankohdan 3,1 %:lla ja yhteisöverokertymä 28,2%:lla, joten kertymät yhteensä ylittivät edellisen vuoden vastaavan kertymän 6,6 %:lla. Verokertymän kasvu verrattuna edelliseen vuoteen on ollut edelleen hämmästyttävän suurta vaikka kasvun vauhti näyttää nyt hidastuneen. Kirkollisvero- ja yhteisöverokertymät näyttävät noudattavan omia trendejään. Kesäkuun lopussa kirkollisverokertymä oli 6,4 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, heinäkuun lopulla kasvu oli lähes puolittunut eli oli vain 3,7 % ja elokuun lopussa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli enää 3,1 %. Vielä toukokuun lopussa yhteisöverokertymä oli ollut 3,5 % alle edellisen vuoden vastaavan ajankohdan, mutta kesäkuun lopussa se oli 24,8 % yli, heinäkuun lopussa 25,3 % yli ja elokuun lopussa 28,2 % yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Kirkollisverokertymän kasvu pienenee tasaisesti mutta yhteisöverokertymän nousu kiihtyy. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero Koko maa + 2,7 % + 15,5 % Espoo + 2,8 % + 16,7 % Helsinki + 2,1 % + 24,7 % Kuopio + 6,4 % + 17,8 % Lahti + 1,3 % + 19,4 % Oulu + 3,2 % 0,0 % Porvoo + 2,4 % + 6,5 % Salo + 5,4 % - 22,0 % Tampere + 1,0 % + 4,9 % Vantaa + 2,8 % + 24,1 % Vertailuseurakuntia ja koko maata tarkasteltaessa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkollisverokertymä on varsin samassa linjassa. Yhteisöverokertymän osalta lisäys edelliseen vuoteen verrattuna on ollut jonkin verran suurempi kuin muilla. Jatkokehitystä tulee seurata huolella. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä kesä-, heinä- ja elokuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta.

17 hyväksyttiin. 399 ERÄÄN PANKKITILIN LOPETTAMINEN JA VAROJEN SIIRTO TOISELLE PANKKITILILLE Kolehtikirjanpidon taseyksikölle perustettiin vuonna 2010 Turun Seudun Osuuspankkiin konsernitilin yksikkötili Tällä tilillä korvataan kyseisen taseyksikön aikaisempi tili , joka on vanhanmallinen käyttötili, joka ei sovellu konsernirakenteeseen. Tilin lopettaminen jätettiin myöhäisempään ajankohtaan, koska sille osoitettuja tilisiirtoja oli vielä henkilökunnan käytössä kiinteistöissä, joissa kolehteja kerätään. Nyt on tullut sopiva ajankohta lopettaa vanhamuotoinen käyttötili. Kirkkoneuvosto päättää, että kolehtikirjanpidon talousyksikön pankkitili Turun Seudun Osuuspankissa lopetetaan. Tilillä olevat varat lopetuskorkoineen sekä tilille vastaisuudessa mahdollisesti vielä tilitettävät varat siirretään tilille Ilmoitus Turun Seudun Osuuspankille ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 400 VUODEN 2011 MAKSUN SUORITTAMINEN KIRKON MEDIASÄÄTIÖLLE Kirkkovaltuuston päätöksellä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on liittynyt Kirkon mediasäätiön perustajaksi ja maksanut säätiön perustamismaksun euroa. Sen jälkeen seurakuntayhtymä on vuosittain maksanut Kirkon mediasäätiölle 0,17 euroa/jäsen. Kirkon mediasäätiö on lähettänyt pyynnön vuodelle 2011 varatun tukiavustuksen maksamisesta säätiön pankkitilille, jotta säätiö sääntöjensä mukaisesti voisi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Kirkon mediasäätiön toimintakertomus vuodelta 2010 on seuraava: Liite Luettelo Kirkon mediasäätiön jakamasta tuesta vuonna 2010 on seuraava: Liite

18 Tuloslaskelma ja tase ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenmäärä oli ja sen perusteella vuosimaksun suuruudeksi tulee euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalle varattu euroa Kirkon mediasäätiön tukemiseen. Kirkkoneuvosto päättää, että Kirkon mediasäätiölle maksetaan vuoden 2011 maksuna x 0,17 euroa eli euroa kustannuspaikalta Ilmoitus Kirkon mediasäätiölle sekä taloustoimistolle maksutoimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 401 JANI KAIRAVUON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Jani Kairavuo on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty toimitaloa Eerikinkatu 1 3. Tuomiorovasti Heimo Rinne puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Jani Kairavuolle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Kairavuon virkapaikaksi määrätään toimitalo Eerikinkatu 1 3. Kairavuon tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Jani Kairavuolle, Heimo Rinteelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

19 Kiinteistöjohtajan asian esitteli hallintojohtaja 402 OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUDEN SIIRTO Heikki Niiniön perikunnalla on vuokralla Turun kaupungin Kuralan kaupunginosan korttelissa --- sijaitseva tontti ---. Perikunnan toinen osakas --- on myynyt osuutensa päivätyllä kauppakirjalla ---lle ja ---lle. Kaupan jälkeen ---n nimissä on 75/100 ja ---n 25/100 em. vuokraoikeudesta. Ostajat pyytävät vuokranantajaa merkitsemään tiedoksi vuokraoikeuden siirron voidakseen kirjata sen maanmittaustoimistossa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että Turun kaupungin Kuralan kaupunginosan --- korttelin tontin --- vuokraoikeus on siirtynyt ---lle ja ---lle Ilmoitus Taina Niiniölle ja Kari Vanteelle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 403 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

20 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Ari Suominen Merja Ainasoja Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri