tulevaisuus on langaton Suljettu kaivos muuttuu eläväksi suomaaksi Näin kaivokset ja sulatot toimivat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tulevaisuus on langaton Suljettu kaivos muuttuu eläväksi suomaaksi Näin kaivokset ja sulatot toimivat"

Transkriptio

1 Metals for modern life 2015 MEILLÄ ROMUTETUISTA MATKAPUHELIMISTA TEHDÄÄN UUTTA METALLIA Suljettu kaivos muuttuu eläväksi suomaaksi tulevaisuus on langaton HUIPPUTEKNOLOGIAA MAAN ALLA: Näin kaivokset ja sulatot toimivat MALMINETSINTÄ TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA RUOTSIN MODERNEIN KAIVOS

2 KYSYMYSTÄ Mitä tiedät metalleista, kaivoksista ja sulatoista? Testaa tietosi! Vastaukset kysymyksiin löydät lehden artikkeleista, sekä sivun 21 alareunasta. MITÄ MALMINETSINTÄ TARKOITTAA? 1. Kallioperän tutkiminen uusien mineraaliesiintymien löytämiseksi. X. Syvän kaivoskuilun poraus esimerkiksi malmin kuljetusta varten. 2. Kaivoskoneiden etäohjaus toisesta paikasta, kuten maanpinnan tasolta. TIESITKÖ? Boliden on tähän mennessä tehnyt koekairauksia kilometriä kaksi kertaa Ruotsi päästä päähän. Kairausnäytteet (kuvassa) analysoidaan, jotta voidaan selvittää, sisältääkö kallioperä kiinnostavia mineraaleja. MALMI SISÄLTÄÄ ALUKSI 0,2 7 PROSENTTIA METALLIA, MUTTA KUINKA SUURI METALLIPITOISUUS ON SUUNNILLEEN SULATTOJEN JALOSTUSPROSESSIEN JÄLKEEN? prosenttia X. 89 prosenttia prosenttia MIKÄ SEURAAVISTA METALLEISTA JOHTAA PARHAITEN SÄHKÖÄ? 1) Kupari X) Hopea 3) Kulta TIESITKÖ? Bolidenin alueella sijaitseva Renströmin kaivos on Ruotsin syvin kaivos. Kaivos on noin metriä syvä, ja siihen mahtuisi neljä Eiffeltornia päällekkäin. TIESITKÖ? Sinkki on raudan, teräksen, alumiinin ja kuparin jälkeen määrällisesti merkittävin metalli maailmankaupassa. MITÄ ON RIKASTUS? 1. Kaivoskäytävän seinien vahvistus pulteilla ja ruiskubetonoinnilla. X. Murskatun malmin jalostus rikasteeksi, jonka metallipitoisuus on suuri. 2. Sulatoissa käytetty prosessi metalliseosten valmistamiseksi. KUINKA SUURI OSA MAAILMASSA KÄYTETTÄVÄSTÄ KULLASTA SAADAAN KIERRÄTYKSESTÄ, ESIMERKIKSI ELEKTRONIIKKAROMUN KIERRÄTYKSESTÄ? 1. Yksi kymmenesosa X. Yksi kolmasosa 2. Puolet METALS FOR MODERN LIFE 2015

3 Lennart Evrell TOIMITUS- JA KONSERNIJOHTAJA mikä voisi olla jännittävämpää kuin työskennellä ihmiskunnan kehityksen ja hyvinvoinnin perustan parissa? Puhun tietysti metalleista. Aina siitä lähtien, kun ihminen alkoi valmistaa työkaluja tuhansia vuosia sitten, metalleilla on ollut ratkaiseva merkitys yhteiskunnan kehittymisessä. Nykyään on tuskin yhtään tuotetta tai palvelua, jonka tuottamiseen ei olisi tarvittu metalleja. Metalleja käytetään kaikessa aina sairaalatarvikkeista satelliitteihin, ja niillä on myös tärkeä rooli, kun yhä suurempi osa maailman väestöstä ponnistaa pois köyhyydestä ja rakentaa yhteiskuntaa, joissa on tarjolla moderneja asuntoja, tehokas vedenpuhdistus ja toimivat viestintävälineet. Metallit ovat myös edellytys nykypäivän ympäristötekniikalle, kuten aurinkokennoille, hybridiautoille ja tuulivoimaloille. Toisin kuin useimmat muut materiaalit, metalleja voidaan kierrättää yhä uudelleen ilman, että niiden laatu heikkenee. Esimerkiksi matkapuhelimien piirikortit ja tietokoneet sisältävät monia eri metalleja, kuten suuren määrän kultaa ja kuparia. Bolidenin Rönnskärin sulatto on maailman johtava elektroniikkaromusta talteen otettujen metallien kierrättäjä. Sivulla 24 prosessinhoitaja Tomas kertoo, mitä tähän työhön sisältyy. Metallien kierrätys on tärkeällä sijalla Bolidenissä, ja se vaatii jatkuvaa tekniikoiden ja prosessien kehittämistä. Kierrätysmateriaalien saatavuus ei ole kuitenkaan riittävän suuri, jotta se voisi kattaa maailman metallien tarpeen. Uusia kaivoksia tarvitaan, mutta louhinta on järjestettävä niissä vastuullisella ja turvallisella tavalla. Boliden on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet ihmisten ja ympäristön turvallisuuden suhteen, ja se haluaa olla edelläkävijä entistä turvallisempien toimintamallien ja tekniikoiden kehittämisessä. Jo uutta kaivosta käynnistettäessä suunnitellaan, kuinka alue jälkihoidetaan niin, että siitä tulee jonain päivänä jälleen osa alueen luontoa. Lue lisää Bolidenin turvallisuus- ja ympäristötyöstä sivuilla 14 ja 32. Bolidenin toiminnan perusedellytys on siis se, että löydämme uusia louhittavia esiintymiä. Geologimme ja geofyysikkomme analysoivat kallioperää, varmistavat uusia mineraaliresursseja kaivoksissamme Haluatko olla mukana kehittämässä yhteiskuntaa? sekä löytävät täysin uusia esiintymiä muissa kohteissa. Mineraaliesiintymää ei luokitella kuitenkaan malmiksi, ennen kuin sen louhinta on taloudellisesti kannattavaa, ja suuri osa työstä onkin erilaisten tietojen arviointia selvitysten ja kustannuslaskelmien muodossa. Sivulla 11 tapaat Paalin, joka on yksi näistä tärkeistä työntekijöistämme. Bolidenin kaivosalueilla käytettävä tekniikka on kehittynyt valtavasti viime vuosikymmenien aikana, ja nykyään suuri osa töistä suoritetaan koneiden ja kehittyneen valvontatekniikan avulla. Aitikin ja Garpenbergin kaivostemme prosesseja voidaan nykyisin hallita älypuhelimien kautta, ja parhaillaan kehitetään esimerkiksi koneiden huoltoon liittyviä sovelluksia. Sulattojen prosessit muuttuvat jatkuvasti yhä monimutkaisemmiksi. Materiaalit, joiden katsottiin aiemmin olevan epäpuhtauksia, nähdään nykyään potentiaalisina raaka-aineina, ja tavoitteena on ottaa talteen mahdollisimman paljon metalleja samasta materiaalimäärästä. Jatkuva prosessien kehittäminen ei vain lisää Bolidenin kilpailukykyä vaan auttaa meitä myös saavuttamaan nollatavoitteemme tapaturmien ja vaaratilanteiden osalta. Yksi osaavista prosessi-insinööreistämme on Sigrid, joka työskentelee huippumodernissa Garpenbergin rikastamossa. Sivulla 20 hän kertoo, miksi hän on valinnut työpaikakseen Bolidenin prosessikehityksen. Boliden toimii maailmanlaajuisilla markkinoilla, joilla metallipörssit, kuten London Metal Exchange (LME), määrittävät hinnat. Koska emme voi vaikuttaa tuotteidemme hintoihin, meille on ratkaisevan tärkeää, että olemme parhaita niillä alueilla, joihin voimme vaikuttaa. Siksi tarvitsemme lisää työntekijöitä, joilla on talous-, energiasuunnittelu-, osto-, logistiikka- ja asiakaspalveluosaamista. Bolidenissä on siis monia erilaisia urapolkuja, ja kannustamme työntekijöitämme kokeilemaan eri tehtäviä konsernissa. Boliden tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen, ja Boliden on muun muassa valittu Ruotsin parhaaksi työpaikaksi lapsiperheiden kannalta. Toimintamme sijaitsee usein luonnon läheisyydessä, ja moni työntekijämme arvostaa tilaisuutta yhdistää mielenkiintoinen ja haastava työ aktiiviseen ulkoilmaelämään. Haluatko olla mukana kehittämässä yhteiskuntaa ja työskennellä samalla vastuullisesti toimivassa yrityksessä globaalilla huipputeknologian alalla? Jos vastaat kyllä, olet tervetullut hakemaan Bolidenille töihin. Lyhyesti sanottuna: yhteiskunta tarvitsee metalleja ja me tarvitsemme sinua! Boliden on yhteiskuntavastuunsa tunteva metallialan yritys. Yhtiön juuret ovat Pohjolassa, mutta sen markkina-alue on maailmanlaajuinen. Bolidenin ydinosaamisalueita ovat malminetsintä, kaivokset, sulatot ja metallien kierrätys. Bolidenillä on noin työntekijää ja yli 37 miljardin kruunun vuosittainen liikevaihto. Sisältö ja tuotanto: Boliden ja TR Suunnittelu: TR Paino: TMG Sthlm, 2015 METALS FOR MODERN LIFE

4 METALLIT nykyaikaisen yhteiskunnan perusedellytys metalleilla on ollut jo tuhansien vuosien ajan suuri merkitys ihmiskunnan kehitykselle, ja ne ovat edelleenkin siinä merkittävässä roolissa. Metallien saatavuus vaikuttaa ratkaisevasti siihen, voidaanko kaupungistumisen ja maailman väestönkasvun asettamat vaatimukset täyttää. Kulkuvälineet, asunnot, elektroniikka ja tietoliikennekanavat, näihin kaikkiin tarvitaan metalleja, jotta ne toimivat hyvin. Samalla käydään keskustelua siitä, mistä metalleja hankitaan ja miten kaivostoimintaa on harjoitettava. Pär Weihed, Luulajan teknillisen yliopiston professori, osallistuu usein näkyvästi tähän keskusteluun. Hänen mielestään EU:ssa, eikä vähiten Pohjoismaissa, pitäisi avata lisää kaivoksia, sillä meillä on osaamista ja tekniikkaa, joiden avulla louhinta voidaan toteuttaa vastuullisesti. Mielestäsi EU:ssa on avattava lisää kaivoksia. Miksi? Euroopassa kulutetaan noin 20 prosenttia koko maailmassa valmistetuista metalleista, mutta louhitaan vain 3 4 prosenttia TEKSTI: MONIKA NILSSON KUVA: SHUTTERSTOCK koko maailman tuotannosta, vaikka niitä olisi lähellä runsaasti saatavilla. Kaivoksia perustetaan alueille, joilla ympäristövaikutukset ovat suurempia, koska siellä ei ole samanlaisia ympäristövaatimuksia ja sääntöjä kuin EU-maissa ja Ruotsissa. Monet yrittävät estää uusien kaivosten perustamisen esimerkiksi Ruotsiin ympäristösyihin vedoten, mutta olemme täysin riippuvaisia metallien saatavuudesta. Jos emme perusta vastuullisesti toimivia kaivoksia omalle lähiseudullemme, ympäristö pilaantuu pitkällä aikavälillä muualla maailmassa. Miksi metalleja tarvitaan edelleen niin paljon? Kaikki kehitys kivikaudelta nykyaikaan perustuu ihmiskunnan kykyyn käyttää metalleja. Nykyään lähestulkoon kaikki kulkuvälineet, rakennukset ja laitteet valmistetaan metalleista, joten ne vaikuttavat koko yhteiskunnan kehitykseen. Noin 80:tä maapallon sisältämää metallialkuainetta käytetään tuotteissa, jotka ympäröivät meitä jatkuvasti. Kun väestö kasvaa, metallien tarve Zn Pb Ag METALS FOR MODERN LIFE 2015

5 lisääntyy. Samalla maailma kaupungistuu. Silloin tarvitaan enemmän infrastruktuuria, mikä taas vaatii enemmän metalleja. Yhä useammat maat pyrkivät eroon köyhyydestä. Kun niiden talous kehittyy, tarvitaan metalleja varsinkin rakennusvaiheessa. Kolme miljardia ihmistä on parhaillaan matkalla pois köyhyydestä kohti keskiluokkaa. Voidaanko metalleja tulevaisuudessa korvata muilla materiaaleilla? Sitä tutkitaan paljon. Tietyissä laitteissa, rakennuksissa ja koneissa osa metalleista voidaan korvata bio-, muovi- ja komposiittimateriaaleilla. Täytyy kuitenkin muistaa, että metallit ovat alkuaineita, joten ne eivät tuhoudu, toisin kuin muovi. Metalleja voidaan oikein käsiteltyinä kierrättää loputtomiin, joten ajan kuluessa metallien louhinnan tarve pienenee. Boliden on edelläkävijä metallien kierrätyksessä siihen liittyvän tutkimus- ja kehitystyönsä ansiosta. Voidaanko metallien tarve tyydyttää tulevaisuudessa kokonaan kierrättämällä? Teoriassa kyllä, mutta käytännössä ei. Voidaan laskea, paljonko metalleja nykyään tuotetaan ja paljonko niitä kulutetaan, kunnes kaikissa maissa talous on saavuttanut keskiluokkatason, jolloin metallien tarve vähenee. Jos tiedettäisiin tarkasti, kuinka pitkään metallit ovat sidottuina tuotteisiin, voitaisiin laskea, milloin kierrättäminen riittää tyydyttämään tarpeen. Mutta silloin vaadittaisiin, että on kehitetty oikeat kierrätystekniikat ja että seuraavien sadan vuoden aikana tuotetaan riittävästi metalleja kasvattamalla kaivostuotantoa, jotta infrastruktuuri saadaan kuntoon kaikissa maissa ja talous tasapainoon. Uudistuotantoa tarvitaan aina, vaikka pitkällä aikavälillä vähempikin määrä voi riittää. Mitä mieltä olet näkemyksestä, jonka mukaan kestävän kehityksen vaatimusten täyttäminen edellyttää metallien kulutuksen vähentämistä? Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa näin tapahtuu jo, koska infrastruktuurit on rakennettu ja kulutus tasaantuu. Kaivostoimintaa saa harjoittaa vain, jos ympäristö otetaan huomioon. Ruotsin kaivokset ovat huipputasoa malminetsinnästä aina jälkihoitoon. Kaikilta ympäristövaikutuksilta ei voida välttyä, mutta niitä voidaan vähentää selkeiden, läpinäkyvien ja ennakoitavissa olevien vaatimusten avulla. Nykyään samat säännöt eivät koske kaikkia, ja se vaikuttaa ympäristöön maailmanlaajuisesti. Milainen vastuu kaivosyrityksillä on? Niillä on todella suuri vastuu. Kestävässä kehityksessä on kyse ympäristöstä, yhteiskunnasta ja taloudesta. Maailmanlaajuisesti toimivat suuret yritykset osaavat kantaa vastuunsa, mutta joissakin ympäristönsuojelun laiminlyövissä maissa alalla toimii onnenonkijoita. Noin 80:tä maapallon sisältämää metallialkuainetta käytetään päivittäin käyttämissämme tuotteissa. Ja lopuksi: mikä on maailman eniten käytetty metalli? Määrän puolesta se on rauta, koska siitä saadaan terästä, jota tarvitaan todella paljon. Au Cu, Zn METALS FOR MODERN LIFE 2015

6 Tiesitkö? Oletko koskaan ajatellut, että lähes joka ikinen käyttämäsi tuote tai palvelu sisältää metalleja tai ne valmistetaan metallien avulla? Seuraavassa on muutamia esimerkkejä. KUPARI Sähkövoima ja elektroniikka perustuvat kuparin erittäin hyvään sähkönjohtokykyyn, ja lähes puolet kaikesta kuparista käytetään tähän. Muita merkittäviä käyttökohteita ovat rakennus-, konepaja- ja prosessiteollisuus. Autoteollisuudessa kuparia käytetään pääasiassa jäähdytysjärjestelmissä ja elektroniikassa. Cu TIESITKÖ? Kupari voi estää bakteerien kasvua, ja siksi sitä käytetään esimerkiksi vesijohdoissa ja ovenkahvoissa. SINKKI Sinkki on itsekorjaava materiaali, minkä vuoksi sitä käytetään usein suojaamaan terästuotteita korroosiolta. Yli puolet maailmassa tuotetusta sinkistä käytetään terästuotteiden sinkitykseen esimerkiksi auto- ja rakennusteollisuudessa. Zn TIESITKÖ? Ohut, teräksen päällä oleva sinkkikerros riittää ehkäisemään ruostumista yli 50 vuoden ajan. 6 METALS FOR MODERN LIFE 2015

7 LYIJY Autojen akut ja muut akut ovat nykyään yleisin lyijyn käyttökohde. 85 prosenttia kaikesta lyijystä käytetään erityyppisissä lyijyhappoakuissa, joita käytetään myös hybridiautoissa ja Start-Stop-toiminnolla varustetuissa autoissa. Lisäksi lyijy eristää kosteutta tehokkaasti, joten sitä käytetään maan alle tai veteen laskettavissa putkissa ja sähköjohdoissa. Lyijyä tarvitaan myös radioaktiivisilta aineilta ja röntgensäteilyltä suojaavissa suojavarusteissa. Pb TIESITKÖ? Lyijyllä on kaikista metalleista korkein kierrätysaste. Lyijyakkujen kierrätysaste on Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 99 prosenttia. KULTA Kullasta valmistetaan koruja, mutta sitä tarvitaan myös hampaiden hoidossa sekä elektroniikka- ja lääketeollisuudessa sekä avaruustutkimuksessa. Monissa satelliiteissa on ohut kultainen pintakerros, koska se kestää sähkömagneettista säteilyä ja radioaaltoja. Lisäksi kultaa käytetään kolikoissa ja sijoituskohteena. TIESITKÖ? Yli kolmasosa maailmassa tuotetusta kullasta on keskuspankkien hallussa. Hieman suurempi osa on yksityisomaisuutta, ja hieman pienempi osa käytetään teollisuudessa. Kierrätetty kulta kattaa yli puolet koko maailman kullan kulutuksesta. Au HOPEA Hopeaa käytetään koruissa mutta myös teollisuudessa, esimerkiksi elektroniikassa, aurinkokennoissa, peileissä ja katalysaattorina kemianteollisuudessa. Hopea tuhoaa bakteereita ja estää homeiden kasvua sekä pahaa hajua. Siksi hopeaioneita on alettu käyttää vaatteissa ja esimerkiksi näppäimistöissä. Myös vedenpuhdistus on tärkeä käyttökohde. Hopeaa käytetään myös sijoitustarkoituksiin esimerkiksi hopeakolikkojen ja -harkkojen muodossa. TIESITKÖ? Kaikista alkuaineista hopea johtaa parhaiten lämpöä ja sähköä. Ag METALS FOR MODERN LIFE

8 Metallien tekemisen taito Metallin tuottaminen malmista on monimutkainen ja teknisesti kehittynyt prosessi, johon kuuluu monia vaiheita ja alaprosesseja. Kaikki ketjun lenkit ovat riippuvaisia toisistaan ja vaativat työntekijöiltä erikoisosaamista useilta eri aloilta. Malminetsintä Louhinta Rikastus Metallin tuotanto Myynti Uusien mineraaliesiintymien etsimistä kutsutaan malminetsinnäksi, ja se on Bolidenin arvoketjun ensimmäinen vaihe. Geologit, geofyysikot ja kemistit tutkivat ja analysoivat kiinnostavia alueita. Päätavoitteena on löytää malmeja, jotka sisältävät sinkkiä, kuparia ja jalometalleja. Bolidenillä on lähes sadan vuoden kokemus malminetsinnästä, ja nykyisin yhtiö vetää puoleensa ammattitaitoista väkeä koko maailmasta. Bolidenin viidellä kaivosalueella louhitaan malmia, joka voi sisältää sinkkiä, kuparia, lyijyä, kultaa ja hopeaa. Työ tapahtuu vaiheittain, ja siihen kuuluu kairausta, räjäytystä, lastausta ja malmin murskausta. Kaivoksessa työskentelee myös koneenhoitajia, kunnossapitoinsinöörejä ja kaivossuunnitteluinsinöörejä. Työhön kuuluvat myös kattavat ympäristöanalyysit, joita ympäristöteknikot ja -insinöörit toteuttavat. Arvokas mineraali on sitoutunut hylkykiveen. Erottaminen tapahtuu, kun malmi käsitellään rikastamossa. Siellä malmi murskataan ja jauhetaan hienojakoiseksi jauheeksi, joka sekoitetaan veteen suurissa sammioissa. Kun mukaan lisätään ilmaa ja tiettyjä aineita, muodostuu kuplia, joihin mineraalipartikkelit kiinnittyvät. Mineraali voidaan myös ottaa talteen kemiallisen liuotuksen avulla. Prosessinhoitajat ja -insinöörit valvovat prosessia. Rikaste jalostetaan sulatossa, jotta siitä saadaan tuotettua korkealaatuista metallia. Bolidenin viidessä sulatossa rikastetta käsitellään eri tavoin riippuen siitä, minkä tyyppistä metallia siitä erotetaan. Prosessit ovat teknisesti edistyneitä, ja eri ammatteja edustavat työntekijät valvovat niitä tarkasti. Sulatoissa pystytään erottamaan metallia myös metalliromusta, elektroniikkaromusta ja käytetyistä autojen akuista. Sula metalli jalostetaan esimerkiksi sinkkiharkoiksi, kuparikatodeiksi, lyijyharkoiksi ja kulta- ja hopearakeiksi. Tämän jälkeen ne lastataan laivaan, junaan tai kuorma-autoon asiakkaille toimitusta varten. Suurin osa Bolidenin metalleista myydään teollisuusasiakkaille Pohjois-Eurooppaan. Suurin osa sinkistä toimitetaan teräsyhtiöille, kun taas kupari päätyy valssilangan, kuparitankojen ja kupariseosten valmistajille. 8 METALS FOR MODERN LIFE 2015

9 HUIPPUTEKNOLOGIAA nykyaikaisissa kaivoksissa ja sulatoissa työt suoritetaan suureksi osaksi kehittyneiden menetelmien ja apuvälineiden avulla. Maan alla toimivia koneita esimerkiksi ohjataan kauko- ohjaimien ja langattomien verkkojen avulla, ja sulaton prosesseja valvotaan tietokoneohjatuista valvomoista käsin. Aitikin kaivoksen rikastamossa prosessia voidaan nykyisin ohjata älypuhelimella tai tabletilla. Henkilöstö pystyy kytkeytymään rikastamon ohjausjärjestelmään kaivoksen langattoman verkon kautta. Näin he pystyvät ohjaamaan laitoksen prosesseja, tutkimaan piirustuksia ja kytkentäkaaviota sekä etsimään vikoja ja raportoimaan niistä. Vastaavaa ratkaisua käytetään myös Garpenbergin uudessa rikastamossa. Aitikissa kehitetään myös parhaillaan uutta mobiilisovellusta, joka yksinkertaistaa operaattoreiden kunnossapitotehtäviä ja auttaa vähentämään äkillisiä käyttökatkoksia. Pitämällä matkapuhelinta laitteessa olevan tunnisteen päällä operaattori voi lukea puhelimella koneen tiedot ja käyttöohjeet sekä kirjata huollot ylös. Tämän ansiosta huollot sujuvat nopeammin ja operaattoreiden on helpompi löytää viat paikan päällä. Operaattorit voivat myös tutustua aiempien huoltokertojen keskusteluihin ja lisätä kuvaukseen valokuvia. METALS FOR MODERN LIFE

10 Bolidenin malminetsijät etsivät jatkuvasti uusia esiintymiä. MALMINETSINTÄ TEKSTI: MONIKA NILSSON KUVA: NEIL CRIGHTON JA STEFAN BERG uusien mineraaliesiintymien etsiminen, niin sanottu malminetsintä, on Bolidenin toiminnan perusta ja edellytys metallien valmistukselle. Tästä työstä vastaavat geologit ja geofyysikot, jotka tekevät mittauksia ja tutkimuksia kentällä sekä analysoivat kerättyjä tietoja. Tavoitteena on löytää esiintymiä, joiden metallipitoisuudet ovat niin korkeita, että niiden louhinta on kannattavaa. Tällaiset esiintymät luokitellaan malmiksi, mikä on myös taloudellinen käsite. On ratkaisevan tärkeää, että huolehdimme äärimmäisen tarkasti ympäristövastuustamme. Yhteiskunta on riippuvainen esimerkiksi kuparista ja sinkistä elektroniikassa, tietoliikenteessä ja yhteiskuntarakentamisessa. Jokaisen kaivoksen elinikä on rajallinen, joten taataksemme Bolidenin tuotannon ja täyttääksemme kysynnän sekä Pohjoismaissa että muualla maailmassa meidän on löydettävä uusia louhimisen arvoisia mineralisaatioita, Bolidenin malminetsintäjohtaja Jonas Wiik selittää. Bolidenin tapauksessa pyrkimyksenä on ensisijaisesti löytää mineraaleja, jotka sisältävät kuparia, sinkkiä, lyijyä ja jalometalleja, mutta myös muut metallit ovat kiinnostavia. Yksi esimerkki on telluuri, jota louhitaan Bolidenin kultakaivoksessa Kankbergissä ja jota käytetään esimerkiksi aurinkokennoissa. Perusteellinen analyysi ratkaisee Mineralisaatioita voidaan etsiä monilla eri malminetsintämenetelmillä, kuten lohkare-etsinnällä, geologisella kenttätutkimuksella, geofyysisillä mittauksilla, geokemiallisella näytteenotolla ja koekairauksilla. Kaikki kerätyt tiedot toimitetaan Bolidenin paikkatieto-osastolle, jossa ne käsitellään ja tulkitaan erilaisten tietokoneohjelmien avulla moniulotteiseksi malliksi. Taloudellisilla laskelmilla selvitetään lisäksi se, onko löydöksen louhinta kannattavaa. Kaiken tämän perusteella tehdään päätös siitä, jatketaanko koekairauksia, joilla tähdätään kaivostoiminnan aloittamiseen. Matka löydöksestä kaivokseen on pitkä, ja ensimmäisistä tutkimuksista kaivoksen käynnistymiseen kuluu usein 5 10 vuotta. Haluamme tietää, onko kallioperässä mineralisaatiota, minkä tyyppinen mineralisaatio on kyseessä, missä ja miten se sijaitsee, kuinka suuri se on ja mitkä ovat sen pitoisuudet. Bolidenin strategiana on kasvattaa kaivostoimintaa avaamalla uusia kaivoksia mutta myös pidentämällä jo olemassa olevien kaivosten elinikää. Tavoitteenamme on, että kaivosten elinikä on vähintään kymmenen vuotta, Jonas sanoo. Hyvä vuoropuhelu tärkeää Bolidenin malminetsintä voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin. Malmia etsitään joko jo toiminnassa olevien kaivosten läheltä tai täysin uusilta alueilta, joiden kallioperässä uskotaan olevan kiinnostavia mineralisaatioita. Boliden etsii malmia täysin uusilta alueilta Ruotsissa ja Suomessa. Työtä tehdään ympäri vuoden. Jokaisesta malminetsintäprojektista vastaa asiantuntijaryhmä, joka laatii työsuunnitelmat ja varmistaa, että työt suoritetaan lakien ja määräysten mukaisesti. Ryhmä käy myös läheistä vuoropuhelua ruotsalaisen Bergstaten-kaivosviranomaisen ja koekairausluvat myöntävän Bergmästarenviranomaisen kanssa sekä myös maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. 10 METALS FOR MODERN LIFE 2015

11 GEOLOGISK POTENTIIAL 1-15 ÅR UPPSLAGS- GENERERING TESTNING AV MÅL- OMRÅDEN Hyvä vuoropuhelu viranomaisten, UTVÄRDERING maanomistajien AV ja MÅL- asianomistajien, kuten OMRÅDEN metsänomistajien, porotilallisten ja kiinteistönomistajien, kanssa on meille erittäin tärkeää On ratkaisevan tärkeää, että huolehdimme äärimmäisen tarkasti ympäristövastuustamme Antal områden att testa ja että toimimme aina oikein. Meidän on aina palautettava alueet mahdollisimman hyvin alkuperäiseen tilaansa, ja korvaamme mahdolliset aiheuttamamme vahingot, Jonas kertoo. IDÉSTUDIE Hauskinta on jännitysmomentti Geofyysikko Paal Ahnfeltin toimipaikkana on Boliden Garpenberg, ja hänen tehtävänään on paikallistaa ja tunnistaa louhimisen arvoisia mineralisaatioita. Hauskinta on jännitysmomentti. Jokainen alue on uusi haaste, johon tarttua, eikä ikinä voi tietää, mitä siellä odottaa, mikä kiehtoo minua. Valitsin Bolidenin osin siksi, että yrityksessä on pitkät malminetsintäperinteet ja se on ollut kulkenut pitkään kehityksen kärjessä rakentamalla geofyysisiä laitteita ja kehittämällä uusia menetelmiä, geofyysikko Paal sanoo. Kaikki alkaa ulkona kentällä, jossa mittausteknikko kerää tietoa alueesta, jonka hän uskoo voivan sisältävän malmia. Sitten tiedot lähetetään minulle toimistoon, ja ryhdyn analysoimaan ja arvioimaan niitä. Teen tiedoista erilaisia laskelmia, yksi mittaruutu kerrallaan, kunnes olen käsitellyt koko alueen. Etsin pääasiassa kallioperässä olevia poikkeuksia, koska ne voivat olla merkki malmiosta. Sitten teen geometriset laskelmat, joiden perusteella tehdään mahdolliset koekairaukset. Lopuksi arvioimme kaiken materiaalin yhdessä geologien kanssa, Paal kertoo. Haasteena on laatia ymmärrettäviä ja varmoja malleja ja tulkintoja. Nämä Per esittelee sitten malminetsintäryhmälle, johon hän myös itse kuuluu. Sen MINERALTILLGÅNGAR 2-10 ÅR jälkeen ryhmä päättää yhdessä, jatketaanko kairauksia. Ryhmä FÖRPROJEKT koostuu eri alojen asiantuntijoista. Koska työ perustuu pitkälti matematiikkaan ja fysiikkaan, on tärkeää, että laadin ymmärrettäviä malleja ja että esittelen tulokset selkeästi. Näin kaikki BESLUT FÖRSTUDIE ryhmän jäsenet saavat paremman käsityksen asiasta, mikä antaa varmemman pohjan päätöksenteolle ennen koekairausten aloittamista. OM GRUVA Ilman geofysiikkaa koekairaukset tehtäisiin selvästi epävarmemmalta pohjalta, joten se on tehokas apuväline geologeille. MINERALTILLGÅNGAR 2-10 ÅR MITÄ ON GEOFYSIIKKA? Geofyysiset mittaukset perustuvat siihen, että eri kivilajeilla on erilaiset fyysiset ominaisuudet. Mineralisaatioiden ominaisuudet poikkeavat yleensä niitä ympäröivästä kalliosta. Geofyysisiä mittauksia voidaan suorittaa eri tavoin. Boliden käyttää geofyysisiä tietoja, jotka kerätään ilmasta ja maanpinnalta tai kairausrei istä. Bolidenin kehittämä sähkömagneettinen mittauslaitteisto mahdollistaa esiintymien tunnistamisen yli kilometrin syvyydestä maanpinnan alapuolelta. Malminetsinnästä kaivokseksi GEOLOGINEN POTENTIAALI 1 15 VUOTTA ALOITE KOHDEA- LUEIDEN ARVIOINTI Testattavien alueiden määrä AVGRÄNSNING AV MINERAL- TILLGÅNGAR KOHDEA- LUEIDEN TESTAUS MINERAALI- RESURSSIEN RAJAUS MINERAALIRESURSSIT 2 10 VUOTTA IDEAN TUTKIMINEN ESITUTKIMUS ESIPROJEKTI MINERAALIRESURSSIT 2 10 VUOTTA PÄÄTÖS KAIVOKSESTA Mineraaliresurssit ovat se osa tunnetusta esiintymästä, josta voi tulla kaupallisesti hyödynnettävä, mutta jota ei luokitella mineraalivarannoksi. Mineraalivarannot ovat se osa tunnetusta esiintymästä, jota voidaan hyvällä varmuudella louhia ja jatkojalostaa yhtiön kannattavuusvaatimusten mukaisesti. METALS FOR MODERN LIFE

12 langaton TULEVAISUUS ON Nykyään yhä suurempi osa töistä suoritetaan kaivoksissa automaattisten koneiden ja langattomien verkkojen avulla. KUVA: STEFAN BERG JA TOMAS WESTERMARK kaivokset digitalisoituvat kovaa vauhtia. Utopistisimmassa tulevaisuuden kaivosvisioissa ihmiset eivät enää käy lainkaan itse kaivoskäytävissä, vaan siellä työskentelevät vain koneet, joita kauko-ohjataan mistä päin maailmaa tahansa. Kukaan ei vielä tiedä, toteutuuko tämä visio, mutta täysin varmaa on ainakin se, että kaivostuotannosta tulee yhä tehokkaampaa, turvallisempaa, ympäristöystävällisempää ja edullisempaa. Boliden panostaa nyt langattomiin verkkoihin ja kehittyneeseen paikannustekniikkaan, joiden ansiosta konsernin kaivokset tulevat kuulumaan maailman moderneimpien, turvallisimpien ja tuottavimpien kaivosten joukkoon. Lisääntyneen automaation ansiosta malmia voidaan tulevaisuudessa louhia yhä syvemmältä, mikä on entistä tärkeämpää, koska juuri siellä tulevaisuuden malmilöydökset sijaitsevat. Etäohjaus ja automaatio tulevat vaikuttamaan merkittävästi seuraaviin alueisiin. TURVALLISUUDEN PARANTUMINEN Paikannustoiminnon sisältävä kulunseurantakäytäntö on turvallisempi ja helpottaa työtä. Onnettomuuden tapahtuessa on mahdollista ottaa yhteyttä suoraan henkilöstöön ja ohjata heidät lähimpään pelastuskammioon. Koneiden kauko-ohjauksen ansiosta henkilöstö voi yhä enemmän työskennellä etänä, jopa maanpinnalla sijaitsevasta valvomosta käsin. TYÖYMPÄRISTÖN KOHENTUMINEN Kaivoksen ilmanlaadun valvonta vaatii jatkuvaa seurantaa. Automatisoitujen ratkaisujen ansiosta ilmanvaihtoa voidaan kehittää eteenpäin, mikä sekä säästää rahaa että parantaa työympäristöä kaivoksessa. Esimerkiksi tulipalon sattuessa ilmanvaihtoa voidaan ohjata niin, että se lyhentää paloaikaa ja pienentää riskiä palon leviämisestä. Koneiden jatkuvan valvonnan ansiosta myös huoltotöitä voidaan hallita entistä paremmin ja koneenkäyttäjille voidaan antaa enemmän palautetta työn etenemisestä. PAREMPI TUOTTAVUUS Paremmat tietoliikennekanavat, koneiden automaattinen raportointi ja reaaliaikaisesti päivittyvät paikannustiedot mahdollistavat louhinnan entistä tehokkaamman suunnittelun. Myös työaika voidaan hyödyntää tehokkaammin, koska koko henkilöstö voi työskennellä koko työvuoron ajan, eikä työntekijöiltä kulu aikaa louhintatilaan siirtymiseen ja sieltä poistumiseen. Automaattiset tai maanpinnalta etäohjattavat koneet voivat myös jatkaa työskentelyä räjäytysten jälkeisen tuuletuksen aikana. KUNNOSSAPIDON TEHOSTUMINEN Koneiden parempi käyttöaste edellyttää tehokkaampaa kunnossapitoa. Myös tässä uusi tekniikka voi olla avuksi. Yksi mahdollisuus on kerätä käyttötiedot koneista automaattisesti. Näiden tietojen pohjalta voi suunnitella ennaltaehkäisevää huoltoa, joka perustuu koneiden tarkkaan käyttöaikaan ja koneiden kulumiseen. Kun kunnossapitosuunnitelma laaditaan yhdessä tuotantosuunnitelman kanssa, huollot voidaan sovittaa ajankohtiin, jolloin koneita tarvitaan vähiten. Näin voidaan estää mahdolliset tuotantohäiriöt ja suunnittelemattomat tuotantokatkokset. 12 METALS FOR MODERN LIFE 2015

13 Kristineberg on Bolidenin alueen vanhin toiminnassa oleva kaivos, mutta samalla se on myös yksi Bolidenkonsernin uudenaikaisimmista kaivoksista. Kaivokseen on asennettu 35 kilometriä pitkä langaton verkko, jonka kautta kaivoksen kaikki kommunikaatio nykyään tapahtuu. Kommunikaatiovälineinä käytetään puhelimia, joilla voi soittaa, lähettää viestejä ja tehdä hälytyksiä. Järjestelmä toimii myös paikannusjärjestelmänä, jossa kaikki paikantimella varustetut henkilöt ja koneet näkyvät reaaliaikaisesti kaivoksen kolmiulotteisella kartalla. Vastaavia järjestelmiä on nyt suunnitteilla useilla Bolidenin kaivosalueilla. METALS FOR MODERN LIFE

14 NYKYTILANNE JA NOLLA- TAVOITE Vakavien tapaturmien määrä on yli puolittunut kaivosalalla viimeisen vuosikymmenen aikana. Vaaratilanne tai tapaturma tapahtuu tavallisimmin henkilölle, joka kompastuu, kaatuu tai loukkaa sormensa työkaluja käyttäessään. Useimmiten henkilö palaa työhönsä muutaman päivän kuluessa. Yleinen työturvallisuuden mittari on tapaturmataajuus, joka kertoo poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohden. Bolidenin henkilöstön tapaturmataajuus laski 7,0:sta (vuosi 2013) 5,8:aan (vuosi 2014). Urakoitsijat mukaan luettuna luku aleni 8,9:stä 7,9:ään. Boliden on äskettäin ottanut käyttöön kunnianhimoisen tapaturmien asteittaisen vähentämismallin täysin tapaturmattoman työpaikan saavuttamiseksi. Tavoitteena on vähentää tapaturmien määrää kussakin yksikössä 33 prosentilla joka vuosi vuoteen 2018 asti, johon mennessä yritys on ilmoittanut pyrkivänsä saavuttamaan nollatason tapaturmissa. boliden on edennyt jo pitkälle, mutta voidaksemme saavuttaa tavoitteemme täysin tapaturmattomasta työpaikasta meidän on keskityttyvä entistä enemmän inhimillisiin tekijöihin, sanoo Boliden-konsernin turvallisuustyön johtaja Per Renman. 40 vuotta sitten kaivosala oli ruotsalaisten työpaikkojen tapaturmatilastojen kärjessä. Sittemmin määrätietoiset satsaukset henkilöstön turvallisuuteen ja tekniikkaan ovat johtaneet siihen, että monet vaarallisimmista manuaalisista työvaiheista ovat kadonneet ja fyysisiä suojia on otettu käyttöön sortumavaaran ja muiden vastaavien riskien poistamiseksi. Nykyään kaivoksessa tai sulatossa työskentely ei ole tilastollisesti katsottuna yhtään sen vaarallisempaa kuin työskentely useimmissa muissa työpaikoissa. Tapaturmien lukumäärä on huomattavasti suurempi esimerkiksi kuljetuselinkeinon alalla, maataloussektorilla ja rakennusalalla, Per Renman sanoo. Hän painottaa kuitenkin, että kunnioitus tulee aina säilyttää niitä riskejä kohtaan, joita esiintyy suurten materiaalivirtojen, raskaiden työkoneiden ja kemikaalien käsittelyssä tai esimerkiksi korkeissa lämpötiloissa. Koneiden ja varusteiden jatkuva tekninen kehittyminen on johtanut Bolidenin laitoksissa moniin parannuksiin, joita ovat esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän tehostuminen, mahdollisuus kauko-ohjata maan alla toimivia koneita etänä, paremmat liekinkestävät suojavaatteet tulitöissä sekä turvallisemmat kommunikaatiojärjestelmät radion ja matkapuhelimien välityksellä. Kaiken kaikkiaan siirtyminen raskaista fyysisistä töistä automatisoituun työhön on vähentänyt huomattavasti riskejä ja vakavia tapaturmia. Olemme myös ottaneet käyttöön selkeitä toimintatapoja ja työturvallisuus- ja ympäristöjohtamisjärjestelmän sekä parantaneet viestintää, mikä myös osaltaan parantaa turvallisuutta. Kaikkein haastavin askel, jonka parissa työskentelemme kovasti edelleen, on omaan käyttäytymiseemme perustuva turvallisuus, Per Renman sanoo ja selittää, että useimmat nykyisin tapahtuvat tapaturmat ovat vahvasti yhteydessä inhimilliseen tekijään. Väsymys ja stressi voivat esimerkiksi saada työntekijät käyttämään oikoteitä ja joissain tapauksissa laiminlyömään määräyksiä tai suoja- 14 METALS FOR MODERN LIFE 2015

15 TEKSTI: SUSANNA LIDSTRÖM KUVA: STEFAN BERG Paremmat suojavarusteet, turvallisemmat koneet, selkeämmät toimintatavat ja automaation lisääntyminen ovat viime vuosikymmenien aikana vähentäneet tapaturmamääriä merkittävästi kaivoksissa ja sulatoissa. TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA varusteiden käytön heidän pyrkiessään hyvään tarkoitukseen eli pitämään tuotannon käynnissä. Mutta turvallisuus on aina etusijalla. Jos työntekijä tuntee vähänkin epävarmuutta jostain työvaiheesta, hänen tulee aina keskeyttää se häneen itseensä tai muihin henkilöihin kohdistuvien riskien välttämiseksi. Tämä on tärkeä osa vahvaa turvallisuuskulttuuria, jota parhaillaan rakennamme koko yrityksessä, Per Renman sanoo. Hän korostaa, kuinka tärkeää on sitouttaa koko henkilöstö tähän työhön, ja selittää, että kyse on loppujen lopuksi toisista ihmisistä välittämisestä. Yhteisen BSafe-sloganin alla Boliden kehottaa kaikkia työntekijöitä ja yrityksen laitoksissa toimivia urakoitsijoita puuttumaan asiaan heti, kun he näkevät riskialttiin tilanteen. Lisäksi kaikista vaaratilanteista on raportoitava, ja niiden taustalla olevat syyt on analysoitava, jotta voimme jatkuvasti tunnistaa uusia riskejä ja välttää vastaavat läheltä piti -tilanteet tulevaisuudessa. Per Renman painottaa, että aktiivinen ennaltaehkäisevä työ riskien vähentämiseksi on Bolidenissä tärkeysjärjestyksessä ensimmäisellä sijalla useasta eri syystä. Jokaisella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Lisäksi hyvä turvallisuus ja kannattavuus ovat suoraan yhteydessä toisiinsa. Työympäristökysymykset laiminlyövä yritys ei voi harjoittaa pitkällä aikavälillä kestävää toimintaa. Tapaturmattomaan työpaikkaan ei ole oikotietä, meidän on luotava se yhdessä. Siirtyminen raskaista fyysisistä töistä automatisoituun konetyöhön on vähentänyt huomattavasti riskejä ja vakavia tapaturmia. Per Renman, konsernin turvallisuusjohtaja Tavoitteena turvallisuuden parantaminen BSafe-konsepti on osa Bolidenin turvallisuustyötä, ja sen avulla pyritään varmistamaan visuaalinen, selkeä ja yhdenmukainen informaatio sekä oikeat toimintatavat ja suojavarusteet kaikilla työpaikoilla. METALS FOR MODERN LIFE

16 Bolidenillä on sekä avolouhoksia että maanalaisia kaivoksia. Malmion geometria ja koostumus ratkaisevat louhintatavan ja käytettävät rikastusprosessit. Näin kaivos toimii Murskaus Kallion lujitus Kairaus Kairaus ja räjäytys Maanalaisessa louhinnassa malmiin päästään käsiksi tekemällä ramppeja ja kaivoskäytäviä. Malmiin porataan reikiä, jotka voivat olla halkaisijaltaan mm ja pituudeltaan 5 25 m. Reiät täytetään emulsioräjähteellä, joka pumpataan reikiin. Niissä on yksilölliset hidasteet, joten ensimmäisen reiän räjäytyksestä viimeisen reiän räjäytykseen voi kestää jopa kuusi sekuntia. Yksi räjäytyskenttä voi sisältää tonnia malmia. Aitikin avolouhoksessa porausreiät ovat metriä syviä, ja siellä räjäytyskenttä tuottaa normaalisti noin tonnia irtonaista kiviainesta. Lastaus Useissa Bolidenin maanalaisissa kaivoksissa räjäytetty malmi lastataan kauko-ohjattujen lastauskoneiden avulla. Prosessinhoitaja voi hoitaa lastauskoneiden ohjauksen joko itse tai ajaa niitä automaattitoiminnolla, jolloin lastaus ja purku tapahtuu kameran avulla ja kuljetus paikallisen WLAN-järjestelmän välityksellä. Avolouhoksessa malmi lastataan kaivinkoneilla kaivosautoihin. Sen jälkeen malmi kuljetetaan murskaamoon, joka voi sijaita maanpinnalla tai maan alla. Kallion lujitus Kaikissa maanalaisissa kalliotiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, turvallisuus varmistetaan järjestelmällisesti rusnauksen, ruiskubetonoinnin ja pultituksen avulla. Rusnauksessa irtonainen kiviaines irrotetaan katosta ja seinistä erityisen rusnauslaitteen avulla. Sitten kalliopinnoille ruiskutetaan kerros teräskuituvahvisteista betonia. Lopuksi kalliopultit porataan ja valetaan kiinni niin, että ne muodostavat järjestelmällisen kuvion. Murskaus Louhittu malmi murskataan murskaamossa pienemmiksi paloiksi, jotka kuljetetaan ensin välivarastoon ja sitten rikastamoon. Maanalaisessa kaivoksessa louhittu malmi nostetaan ylös kuilussa olevan nostolaitteen avulla. Avolouhoksessa malmi kuljetetaan ylös kaivosautoilla spiraalinmuotoista ajoluiskaa pitkin. Panostus ja räjäytys Lastaus ja kuljetus 16 METALS FOR MODERN LIFE 2015

17 Jauhatus Vedenpoisto Jauhatus Rikastamossa arvokas mineraali erotetaan hylkykivestä. Ensimmäisessä vaiheessa lisätään vettä ja malmia jauhetaan suurissa myllyissä. Tavallisesti käytetään niin sanottua. autogeenistä jauhatusta, jossa malmi jauhaa itse itsensä ilman ulkoisia jauhinkappaleita. Tuloksena syntyy niin sanottua slurria, joka sisältää vettä ja hienoksi jauhettua malmia. Vaahdotus Vaahdotusprosessi on pintakemiallinen prosessi, jossa arvomineraalien pinnat voidaan pienten kemikaalimäärien avulla muuttaa hydrofobisiksi. Kun slurriin puhalletaan ilmaa, hydrofobiset mineraalipartikkelit kiinnittyvät ilmakupliin ja nousevat ylös pinnalle, jossa ne voidaan erottaa vaahtona. Prosessia valvovat operaattorit, jotka säätävät useita parametreja pitääkseen erotetun metallin pitoisuuden maksimitasolla. Kuivaus ja suodatus Mineraalista poistetaan vesi, ja se suodatetaan hienorakeiseksi rikasteeksi, joka on kaivosten lopputuote. Bolidenin kaivokset tuottavat pääasiassa sinkki-, kupari- ja lyijyrikastetta, joka jalostetaan puhtaaksi metalliksi sulattojen prosesseissa. Jalometallit ovat sitoutuneina tähän rikasteeseen, ja ne erotetaan sulatoissa. Lue lisää sivulta 22. Vaahdotus Rikasteen kuljetus METALS FOR MODERN LIFE

18 LYHYESTI GARPEN- BERGISTÄ SIJAINTI: HEDEMORAN KUNTA, TAALAINMAA, RUOTSI HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ: 400, JOISTA USEIMMAT TEKEV- ÄT VUOROTYÖTÄ, JOTTA MALMIN LOUHINTA JA RIKAS- TUS VOIDAAN PITÄÄ KÄYNNISSÄ JATKUVASTI YMPÄRI VUOROKAUDEN. TUOTANTO: 2,5 MILJOONAA TONNIA MALMIA VUODESSA. LOPPUTUOTE: SINKKI-, KUPARI- JA LYIJYRIKASTE, JOKA SEN JÄLKEEN JALOSTETAAN SULATOSSA PUHTAAKSI METALLIKSI. 18 METALS FOR MODERN LIFE 2015

19 GARPENBERG TEKSTI: SUSANNA LIDSTRÖM KUVA: STEFAN BERG Ruotsin modernein kaivos Uusi, ennätyssuuri malmilöydös muutti sulkemisuhan alla olleen Garpenbergin kaivoksen laajentuvaksi teollisuusalueeksi, jossa käytetään huippuluokan tekniikkaa ja laitteistoja. 68 metrin korkuinen kalliotorni näkyy jo kaukaa tällä ikkunattomalla betonirakennuksella on keskeinen tehtävä vastarakennetulla kaivosalueella. Siellä nostetaan joka tunti yli 400 tonnia murskattua malmia ylös valtavalla nostolaitteella, jonka nopeus on 17 metriä sekunnissa. Kuorma voidaan kuljettaa ylös vain muutamassa minuutissa kaivoksen syvimmältä tasolta, joka sijaitsee reilun kilometrin maanpinnan alapuolella. Tämä on vain yksi esimerkki monista uusista investoinneista, joita Boliden on tehnyt päätettyään vuonna 2011 panostaa mittavasti Garpenbergin laajentamiseen. Boliden on investoinut yhteensä 3,9 miljardia kruunua muun muassa kiinteisiin laitteistoihin, koneisiin sekä kehittyneisiin etäohjausta ja automaatiota tukeviin IT-järjestelmiin. Näin Boliden on voinut tehostaa louhintaa Garpenbergissä, ja sen tavoitteena on nostaa malmin vuosituotanto 2,5 miljoonaan tonniin. Suunniteltu tuotantomäärä pyritään saavuttamaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Ajat olivat hyvin erilaiset aloittaessani täällä kaivostyöntekijänä lähes 15 vuotta sitten. Tuolloin kaivoksen tilanne oli epävarma, ja koko toiminta oli lopetusuhan alla, sanoo työsuojeluvaltuutettu Dan Östman, joka vastaanottaa meidät kaivosalueen uusimmassa kuilussa kulkevan henkilöhissin luona. tämä osa kaivoksesta otettiin käyttöön keväällä 2014, kolmen vuoden intensiivisten maanalaisten ja -päällisten laajennustöiden jälkeen. Bolidenin oman projektiorganisaation lisäksi mittaviin laajennustöihin osallistui noin 800 urakoitsijaa, ja niiden tuloksena Garpenberg on nyt Ruotsin modernein kaivos ja yksi maailman tehokkaimmista kaivoksista. Se on myös Ruotsin vanhin edelleen toiminnassa oleva kaivosalue. Malmin louhinta aloitettiin täällä jo 1200-luvulla. Boliden on omistanut kaivoksen vuodesta 1957 lähtien, jolloin siellä tuotettiin noin tonnia malmia vuodessa. Louhinta on nykyisin aivan toisenlaista kuin ennen. Monet raskaat manuaaliset työvaiheet on korvattu tietokoneohjatuilla koneilla, Dan Östman toteaa ja osoittaa valtavaa porauslaitetta, joka on tuotu huollettavaksi kaivoksen täysin varusteltuun huoltoverstaaseen 900 metrin syvyyteen. METALS FOR MODERN LIFE

20 Kaivostyöntekijöiden tärkein työkalu on nykyään kauko-ohjain tai tabletti, joiden avulla he hallitsevat kaikkea aina kairauksesta ja kalliotilojen räjäytyksestä louhitun malmin lastaukseen ja murskaukseen. näin on myös seuraavassa talteenottovaiheessa, joka tapahtuu vieressä sijaitsevassa rikastamossa rikastamo on yli 200 metriä pitkä rakennus, jonne louhittu malmi siirretään kuljetushihnalla maanpinnalla sijaitsevan välivaraston kautta. Rikastamon johtaja Jenny Gotthardsson on tottunut opastamaan alalla toimivia kollegoita ja muita kiinnostuneita kävijöitä huippumodernin laitoksen halki. Jotta kuulisimme hänen puheensa korviavihlovan melun läpi, hän puhuu langattoman mikrofonin ja kuulokkeiden kautta selostaessaan rikastamon kolmen ratkaisevan työvaiheen uusinta kehitystä: nämä vaiheet ovat jauhatus, vaahdotus ja vedenpoisto. Nämä periaatteet haluttujen mineraalien erottamiseksi hylkykivestä on tunnettu jo 1800-luvun lopulta lähtien, mutta tuotantomenetelmät ovat sittemmin muuttuneet valtavasti. Ja kehitys jatkuu edelleen. Mukautamme jatkuvasti kaikkea aina lisäaineina käytettävistä kemikaaleista materiaalivirtoihin optimoidaksemme prosessin ja varmistaaksemme lopputuotteidemme sinkki-, kupari- ja lyijyrikasteen laadun, Jenny Gotthardsson sanoo. Hän osoittaa kuplivaa harmaata liejua 70 kuutiometrin kokoisessa vaahdotusaltaassa ja kertoo, että sen sisältö analysoidaan verkon kautta kuuden minuutin välein. Kaikki tapahtuu automaattisesti, ja valvonta hoidetaan valvomossa, joka sijaitsee rikastamon viereisessä toimistorakennuksessa. Siellä hiljaisuus on korviahuumaavaa miehittämättömän tuotantohallin meluun verrattuna. Neljä prosessinhoitajaa istuu suurten kuvaruutujen äärellä tarkkailemassa virtauksia, näytteenottoja ja mahdollisia rikastamon prosessin eri vaiheista tulevia hälytyksiä. Perusteellinen suunnitelma alusta loppuun Garpenbergissä noin 15 vuotta sitten löydetty malmio loi perustan kaivoksen laajentamiselle, joka valmistui vuonna Louhinnan arvioidaan jatkuvan vähintään 20 vuoden ajan, mutta kaivoksen sulkemista varten on jo nyt laadittu suunnitelma. Tehokkaiden puhdistuslaitosten ja prosessiveden kierrätysjärjestelmien ansiosta voimme minimoida päivittäisen toimintamme aiheuttamat päästöt. Ympäristövastuumme ulottuu kuitenkin huomattavasti tätä pidemmälle. Kaivoksen sulkeminen on suunniteltava jo ennen uuden kaivoksen rakentamisen aloittamista suunnittelemme, kuinka tulemme Kaiken kaikkiaan uusi laitos on antanut meille entistä selkeämmän tuotantoketjun, jonka kapasiteetti on suurempi ja automaatioaste korkeampi. Näin voimme lähes kaksinkertaistaa tuotantomme aiempaan verrattuna henkilöstömäärän pysyessä samana, Jenny Gotthardsson sanoo, mutta toteaa seuraavassa hengenvedossa, että työ ei ole koskaan täysin valmis: Juuri se tekee prosessien kehittämistyöstä niin kiehtovaa. Aina löytyy jokin yksityiskohta, jota voidaan kehittää, jotta raaka-aineita voidaan hyödyntää vieläkin paremmin. sulkemaan sen, ja velvollisuutenamme on myös jo nyt varata rahat sulkemisesta aiheutuviin kustannuksiin, sanoo henkilöstöjohtaja Ann-Charlotte Almquist, joka vastaa Boliden Garpenbergin laatu- ja ympäristöasioista. Suunniteltu jälkihoito käsittää muun muassa metallipitoisen materiaalin ja epäpuhtauksien poiskaivamisen, kapseloinnin ja peittämisen. Kaivosalueella on esimerkiksi hiekka-allas, jossa säilytetään rikastamosta tulevia jäännöstuotteita. Tehtävänämme on estää metallien liukeneminen hiekasta ja palauttaa alue eri menetelmin alkuperäiseen tilaansa. Lue aiheesta lisää sivulta 32. Miksi hait työpaikkaa? Kirjoittaessani lopputyötäni digitaalitekniikan käytöstä kaivoksissa Boliden tuli minulle tutuksi. Lisäksi olen kiinnostunut teollisuudesta ja säätötekniikasta, ja asun mielelläni pienemmällä paikkakunnalla lähellä luontoa. NOPEAA KYSYMYSTÄ SIGRID SEHLSTEDTILLE, GARPENBERGIN RIKAS- TAMON PROSESSI- INSINÖÖRILLE Mitä toimenkuvaasi prosessi-insinöörinä kuuluu? Uusien ideoiden keksiminen, ongelmien ratkaisu ja tuotannon laadunvalvonta. En istu kaikkia päiviä toimistossa, vaan käyn myös tuotantotiloissa ja tapaan operaattoreita ja laboratorion henkilöstöä. Teemme myös yhteistyötä Bolidenissä sijaitsevien teknisten osastojen kanssa. Mikä on mukavinta työssäsi? On erittäin jännittävää selvittää, mistä asiat johtuvat ja kuinka eri prosessit liittyvät toisiinsa. Vielä mukavampaa on, kun onnistumme tuottamaan lisäarvoa, esimerkiksi ratkaisemalla tietyn yksityiskohdan, mikä vaikuttaa positiivisesti tuotantoketjun useisiin osiin. Mikä on muiden ihmisten useimmiten esittämä kysymys työstäsi? Useimmat eivät edes tiedä, mikä rikastamo on. Monet pohtivat myös, että eikö se ole likainen, raskas ja riskialtis paikka. Useat eivät tiedä, kuinka kehittynyt tekniikka ja laajat satsaukset turvallisuuteen ovat viime vuosina muuttaneet alaa. Kannustaisitko myös muita hakemaan töihin Bolidenille? Todellakin, ilmapiiri on hyvä, ja asettuminen uuteen työhön on ollut helpompaa kuin luulin. Olen saanut apua monilta. 20 METALS FOR MODERN LIFE 2015

21 Metallimarkkinat: NÄIN NE TOIMIVAT Työ vastuullisen toiminnan edistämiseksi liikekumppaneiden kanssa Bolidenin tavoitteena on kehittää ja toteuttaa vastuullisen toiminnan edistämistä kaivos- ja metalliteollisuudessa. Suuri osa työstä tehdään yhdessä liikekumppaneiden kanssa. Näitä ovat Bolidenin käyttämät tavarantoimittajat, asiakkaat ja yrittäjät. Aivan kuten muitakin markkinoita, perusmetallimarkkinoita ohjaavat kysyntä ja tarjonta. Perusmetallimarkkinat jakaantuvat oikeastaan kahteen osaan: Rikastemarkkinat (raaka-aine), joilla osapuolina ovat kaivokset ja sulatot. Valmiiden metallien markkinat, joilla osapuolina ovat sulatot ja metallien kuluttajat. Nämä markkinat ovat kiinteästi kytköksissä toisiinsa. Esimerkiksi sinkkirikasteen vaje (kaivosten sulkemisen seurauksena) aiheuttaa ennen pitkää metallivajeen markkinoilla. Rajoitetun ajan sinkkirikasteesta voi kuitenkin olla vajetta markkinoilla, vaikka sinkkimetallimarkkinoilla vallitsee ylitarjonta. Sulaton saamien käsittelymaksujen kehitystä ohjaa rikasteen tarjonta maailman kaivoksista ja sen maailmanlaajuinen kysyntä sulatoilta. Käsittelymaksut ovat se korvaus, jonka sulatot saavat raaka-aineen jalostamisesta valmiiksi metalleiksi. Perusmetalleja, joita ovat esimerkiksi kupari, lyijy ja sinkki, ostetaan ja myydään Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange eli LME). Pörssin hinnoittelu heijastaa maailmanlaajuista tarjontaa ja kysyntää. LME:ssä käydään kauppaa metallifutuureilla, eli pörssissä ostetaan ja myydään metalleja tulevia toimituksia varten. Asiakkaan maksama hinta muodostuu LME-hinnasta ja erikseen etukäteen neuvotellusta hinnasta, joka perustuu paikalliseen tarjontaan ja kysyntään, kuljetuskustannuksiin, tuotannon muokkauskorvauksiin (erilaiset metalliseokset ja koot) sekä maksuehtoihin. Jalometallien, kuten kullan ja hopean, hinnan määrää The London Bullion Market Association (LBMA). Sinkin loppukäyttäjät Bolidenin asiakkaita ovat ensisijaisesti terästehtaat, jotka käyttävät sinkkiä sinkitykseen eli terästen korroosiosuojaukseen. Lähes kaksi kolmasosaa kaikesta käytetystä sinkistä päätyy terästehtaiden kautta rakennusteollisuuteen ja infrastruktuuriin. Kuparin loppukäyttäjät Bolidenin asiakkaita ovat ensisijaisesti valssilangan ja kuparitankojen valmistajat. Suuri osa kuparista päätyy kuparikomponenttien valmistajien kautta rakennusteollisuuteen ja sähkö- ja elektroniikkatuotteiden valmistajille. Lyijyn, kullan ja hopean loppukäyttäjät Lyijy menee akkujen ja paristojen valmistajille. Jalometallit kulta ja hopea päätyvät koru- ja elektroniikkateollisuuteen sekä sijoittajille. Bolidenille on tärkeää, että sen yhteistyökumppanit jakavat yhtiön perusarvot ja -periaatteet. Yhteistyökumppaneita ei arvioida pelkästään liiketoiminnallisin perustein, vaan myös vastuullisen toiminnan edistämisen näkökulmasta. Boliden on määritellyt useita yhteiskuntavastuuseen sisältyviä osa-alueita, joita se on sitoutunut edistämään yhteistyössä liikekumppaniensa kanssa. Näitä vastuulliseen toimintaan sisältyviä osa-alueita ovat esimerkiksi ihmisoikeudet, työolosuhteet, ympäristöasiat sekä lahjonnan vastainen toiminta. Luonnollista on, että seuraamme ja arvoimme jatkuvasti myös omaa toimintaamme näissä asioissa. Niinpä Bolidenin yhteistyökumppaneita on arvioitu jatkuvasti nk. EBP-arvioinnein (Evaluation of Business Partners) jo vuodesta Työssä noudatetaan järjestelmällistä prosessia, jossa yhteistyökumppani tekee aluksi verkkopohjaisen itsearvioinnin. Sen jälkeen Boliden vastaa seurannasta. Jos todetaan, että yhteistyökumppani ei vastaa odotuksia, asiaa käsitellään ensisijaisesti keskusteluissa Bolidenin ja kumppanin välillä. Seuranta voidaan toteuttaa käyntien yhteydessä tai tarkastuksissa. Tarkoitus on, että Boliden saa kuvan siitä, miten kyseinen kumppani käsittelee tiettyjä tärkeitä kysymyksiä ja mitä parannuksia Boliden voi auttaa toteuttamaan niin, että saavutetaan myönteistä kehitystä. Bolidenin vastuu kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisessa perustuu YK:n Global Compact -aloitteen 10 periaatteeseen sekä YK:n kansainvälisen työjärjestön ILO:n ja kansainvälisen standardointiorganisaation ISO:n standardeihin. Vastaukset sivulla 2 esitettyihin viiteen kysymykseen. Kysymys 1: 1. Kysymys 2: 2. Kysymys 3: X. Kysymys 4: X. Kysymys 5: 2. METALS FOR MODERN LIFE

22 Bolidenin sulatoissa kaivosrikasteet ja sekundäärimateriaalit jalostetaan puhtaiksi metalleiksi. Metallit erotetaan korkeissa lämpötiloissa tapahtuvien reaktioiden tai liuotuksen avulla. Näin sulatto toimii SINKKITEHDAS Pasutus Liuotus Metallirikaste Metallirikaste Kaivoksista tuleva metallirikaste sisältää yleensä noin 50 prosenttia sinkkiä. Suoraliuotus Pasutus Rikaste pasutetaan uunissa rikin poistamiseksi. Tuloksena saatu pasutustuote on noin 60-prosenttisesti sinkkiä. Ns. suoraliuotuksessa pasutusta ei tarvita. Liuotus Pasutustuote liuotetaan rikkihapon avulla, jolloin sinkki liukenee. Samalla rauta saostuu ja se suodatetaan pois. Tuloksena saadaan sinkkisulfaattiliuos, jonka sisältämät epäpuhtaudet poistetaan seuraavassa prosessivaiheessa. KUPARISULATTO Konvertointi Raaka-aine Sulatus Anodivalu Raaka-aine Kaivoksista tulevat raaka-aineet sisältävät yleensä noin 25 prosenttia kuparia, kun taas kierrätysmateriaalit sisältävät keskimäärin noin 30 prosenttia kuparia. 22 Sulatus Sulatus tapahtuu erityyppisissä uuneissa käytettävän raaka-aineen ja prosessitekniikan mukaan. Uunissa muodostuu ylempi kuonakerros ja alempi kuparikivikerros, jonka kuparipitoisuus on noin 55 prosenttia. Konvertointi Kuparikivi lasketaan konvertteriin, jossa siitä erotetaan rauta ja muut epäpuhtaudet sekä rikki. Sinne siirretään myös metalliromu ja tietyissä tapauksissa ns. mustakupari elektroniikan kierrätyksestä saatava välituote. Syntyvää tuotetta kutsutaan raakakupariksi, ja sen kuparipitoisuus on prosenttia. METALS FOR MODERN LIFE 2015

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu

Lisätiedot

Tiina Rissanen. Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2010

Tiina Rissanen. Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2010 Tiina Rissanen Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2010 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 8/2011 Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2010 Tiina Rissanen

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo I TÄNÄÄN JA HUOMENNA Talvivaara lyhyesti...8 Vuosi 2010 lyhyesti...10 Puheenjohtajan katsaus...12 Toimitusjohtajan katsaus...14 Strategia

Lisätiedot

tempo TALOUS 4.2012 TULEVAISUUDEN 3D-tulostin uusi teollinen vallankumous Dermoshop: Verkkokauppa jolla on vientiä!

tempo TALOUS 4.2012 TULEVAISUUDEN 3D-tulostin uusi teollinen vallankumous Dermoshop: Verkkokauppa jolla on vientiä! Dermoshop: Verkkokauppa jolla on vientiä! tempo Logistiikkalehti Temp o. Yrit yslehti P osten Logistikilta. 4.2012 TULEVAISUUDEN TALOUS Raaka-aineiden hinnat nousevat, ja ympäristötehokkaiden tuotteiden

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6 Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Domsjö Fabriker huolehtii hyvin turvallisuusasioista Sisältö Pääkirjoitus TAVOITTEENA

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2009 Kehittyvä kaivos Sisällysluettelo Visio ja strategia...4 Talvivaara lyhyesti...6 Vuosi 2009 lyhyesti...8 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...10 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 2 12 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ECHO TEEMA BOTNIA CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 ECHO TECH SELLUNVALMISTUKSEN UUSI ASKEL,

Lisätiedot

Janina kokeilee siipiään. Tapaus Talvivaara. Koirahoitolan elämää. Kun kylään saatiin puhelin

Janina kokeilee siipiään. Tapaus Talvivaara. Koirahoitolan elämää. Kun kylään saatiin puhelin 3 2 0 1 2 S Ä H K Ö Y H T I Ö S I A S I A K A S L E H T I Tapaus Talvivaara Koirahoitolan elämää Janina kokeilee siipiään Kun kylään saatiin puhelin Esse Elektro-Kraftin, Herrforsin, Pietarsaaren Energialaitoksen,

Lisätiedot

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW 1 14 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD KOHTI PAREMPAA HUOMISTA, SIVU 6 MARKET REVIEW RAKENNEMUUTOS

Lisätiedot

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 www.ekokem.fi 6 Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille 4 Sirpa Juutinen: 10 Posivan tutkimuskumppanina 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys Akkreditoinnilla

Lisätiedot

Uusiutuva polttoaine Neste Oil kehittää jatkuvasti puhtaampia polttoaineita. Rautatieremontti Norjassa Pitkän viivyttelyn jälkeen raiteillaan

Uusiutuva polttoaine Neste Oil kehittää jatkuvasti puhtaampia polttoaineita. Rautatieremontti Norjassa Pitkän viivyttelyn jälkeen raiteillaan Rejlers-konsernin henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille tarkoitettu lehti numero 12 syksy/talvi 2012 Uusiutuva polttoaine Neste Oil kehittää jatkuvasti puhtaampia polttoaineita sivu 9 Rautatieremontti

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Parempi maailma vesikemialla

Parempi maailma vesikemialla Jokainen pisara on tärkeä Vesitehokkuus kasvaa teollisuudessa s. 12 Oikeanlaista kemiaa Suolanpoistoratkaisu Kiinassa s. 20 SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2011 Kultakuumetta Kaivosteollisuus kasvaa Afrikassa s. 22

Lisätiedot

RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY ATLAS COPCO LOUHINTATEKNIIKKA AB:N ASIAKASLEHTI 2 / 2011

RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY ATLAS COPCO LOUHINTATEKNIIKKA AB:N ASIAKASLEHTI 2 / 2011 RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY ATLAS COPCO LOUHINTATEKNIIKKA AB:N ASIAKASLEHTI 2 / 2011 >>>Pääkirjoitus >>>Tässä numerossa Vuodesta 2011 tulee kaikkien aikojen paras! Liikevaihtomme on kehittynyt erittäin

Lisätiedot

METALLI- Ostamme rautaa, kuparia, alumiinia, messinkiä ym. RUSKON METALLI JA KULJETUS OY JA TEOLLISUUSUUTISET

METALLI- Ostamme rautaa, kuparia, alumiinia, messinkiä ym. RUSKON METALLI JA KULJETUS OY JA TEOLLISUUSUUTISET METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Heinäkuu 3/2011 Syyskuu 4/2007 Helmikuu Joulukuu 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu jakelu Alihankintaextra Osoitteellinen jakelu Metsäteollisuuden Tietopaketti Kaivosteollisuuden

Lisätiedot

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 VERKKOJEN RAJAT KATOAVAT SUOJAMUURIT MURTUVAT YRITYSTEN YMPÄRILTÄ TEEMA MOBIILIA

Lisätiedot

Testiratana maailman suurin satama

Testiratana maailman suurin satama 1 2009 Nokian Raskaat Renkaat ja Handelsveem: Testiratana maailman suurin satama Kun kaikki toimii, ei huomaakaan, että on töissä. Koneurakoitsija Sami Koivulammi Nokian Forest Rider Harz-vuoristossa Nokian

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto 2007

Sanomalehtiyliopisto 2007 Sanomalehtiyliopisto 2007 JULKAISU No 29 Levón-instituutti Avoin yliopisto Tuotantotalouden erityiskysymyksiä KIINAILMIÖ 1 Sanomalehtiyliopisto 2006 2 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin

Lisätiedot

Tulevaisuus on asennettu. Näin sitä hyödynnetään.

Tulevaisuus on asennettu. Näin sitä hyödynnetään. Näin Orbion turvaa Norjan hätälinjan Ruotsille kuitu a autolla Telenorin uusi fokus tulevaisuuteen Combining Orbion Consultingin asiakaslehti Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Tulevaisuus

Lisätiedot

Tiedolla tuloksia Miten tuotetusta tiedosta saadaan irti paras hyöty? INSPECTA STORIES

Tiedolla tuloksia Miten tuotetusta tiedosta saadaan irti paras hyöty? INSPECTA STORIES 1 2013 INSPECTA STORIES Tiedolla tuloksia Miten tuotetusta tiedosta saadaan irti paras hyöty? TIETOA TYÖMAAN HYÖDYKSI Montes del Plata, yksi maailman suurimmista sellutehtaista, nousee Uruguayhin. PAREMPIA

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

Vuorityö. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti Vuosijulkaisu 2014. ja -tekniikka. www.vuoriteknikot.fi

Vuorityö. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti Vuosijulkaisu 2014. ja -tekniikka. www.vuoriteknikot.fi Vuorityö ja -tekniikka Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti Vuosijulkaisu 2014 www.vuoriteknikot.fi Groundbreaking explosives www.forcit.fi Vuorityö ja -tekniikka Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti, Vuosijulkaisu

Lisätiedot

Kaivosbuumi suosii Pohjois- Ruotsia

Kaivosbuumi suosii Pohjois- Ruotsia PEABIN OSAKKEENOMISTAJIEN JA ASIAKKAIDEN LEHTI NrO 3 SYYSKUU 2011 Kaivosbuumi suosii Pohjois- Ruotsia Kaivosurakassa voidaan joutua siirtämään jopa yhdeksän miljoonaa kuutiota maa-ainesta siihen tarvitaan

Lisätiedot

yhteistyö luo menestystä Lundissa Lue mobiililaitteella Vivaldi 11.0 Liiketoimintajärjestelmä päivitetään tulevaisuutta varten

yhteistyö luo menestystä Lundissa Lue mobiililaitteella Vivaldi 11.0 Liiketoimintajärjestelmä päivitetään tulevaisuutta varten Numero 4 joulukuu 2014 Lue mobiililaitteella insight.ahlsell.com Rajaton yhteistyö luo menestystä Lundissa Vivaldi 11.0 Liiketoimintajärjestelmä päivitetään tulevaisuutta varten Matkaa seurassamme Kiinaan

Lisätiedot

MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA

MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty: Automaaja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Boliden Kokkola Yhteiskuntavastuun raportti 2014

Boliden Kokkola Yhteiskuntavastuun raportti 2014 Boliden Kokkola Yhteiskuntavastuun raportti 2014 Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas Boliden Kokkola on 315 000 tonnin tuotantokapasiteetiltaan Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas. Suuri osa tehtaan

Lisätiedot

Risk Consulting. Vahingontorjuntatyö sairaalassa. Uudet ja muuttuvat vastuuriskit riskienhallinnan haasteena

Risk Consulting. Vahingontorjuntatyö sairaalassa. Uudet ja muuttuvat vastuuriskit riskienhallinnan haasteena Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 6 Vahingontorjuntatyö sairaalassa Uudet ja muuttuvat vastuuriskit riskienhallinnan haasteena Sisältö Pääkirjoitus Scanpix Sweden

Lisätiedot

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu Kesäkuu 4/2007 3/2013 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra

Lisätiedot

Ekokem ja Kiertokapula hyödyntävät kaupan ja teollisuuden jätteet

Ekokem ja Kiertokapula hyödyntävät kaupan ja teollisuuden jätteet Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 2/2010 www.ekokem.fi 8 Ekokem ja Kiertokapula hyödyntävät kaupan ja teollisuuden jätteet 4 Juhani Ilmola: 6 Hyötykäyttö 18 Suomalainen Parempiin ympäristösaavutuksiin kiinnostaa

Lisätiedot

Ympäristö & tulevaisuus

Ympäristö & tulevaisuus Pohjolan solmukohdat: Täällä sijaitsevat alueen tärkeimmät logistiset keskukset tempo Logistiikkalehti Tempo. Logistiikkaalan yrityslehti PostNordilta. 1.2012 Ympäristö & tulevaisuus» Energiansäästövinkkejä»

Lisätiedot