TAAJUUSLASKIN Osmo Pasuri, OH6CJ Artikkelin esittelykuva: PIC_LCD_counter.jpg

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAAJUUSLASKIN 14.08.2001. Osmo Pasuri, OH6CJ oh6cj@sral.fi. Artikkelin esittelykuva: PIC_LCD_counter.jpg"

Transkriptio

1 Osmo Pasuri, OH6CJ TAAJUUSLASKIN Artikkelin esittelykuva: PIC_LCD_counter.jpg Kuvat, piirikaaviot, taulukot: OH6CJ paitsi kuva 4 : freqmite.gif) FILE: PIC_LCD_ARTIKKELI16_KUVAT.DOC 1(23)

2 2(23)

3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO TAAJUUSMITTAUKSEN PERIAATE KÄSITTEITÄ SUORA TAAJUUSLASKIN OHJELMOITAVA TAAJUUSLASKIN JA DISPLAY OFFSET ESIJAKAJA PIC TAAJUUSLASKINTEKNIIKKA 20 VUOTTA SITTEN TAAJUUSINDIKAATTORIT SEGMENTTINÄYTTÖ LCD ELI NESTEKIDENÄYTTÖ Taustavalolliset LCD-näytöt TAAJUUDEN ILMAISU SÄHKÖTYKSELLÄ TAAJUUDEN ILMAISU LED-MATRIISILLA DEKADEITTAIN KUINKA HARRASTAJAN TAAJUUSLASKIN VOITAISIIN TOTEUTTAA EDULLISESTI NYKYTEKNIIKALLA? PIC-MIKROPROSESSORI PIC-SOVELLUKSET JA OM3CPH OM3CPH PERUSLASKIMEN TOIMINTA LASKIMEN MODIFIOITU HW-KYTKENTÄ LASKIMEN MODIFIOITU OHJELMISTO (SW) COUNTER MODE EEPROM MODE MUUT LISÄTYT FUNKTIOT EEPROM-PARAMETRIEN FUNKTIOT Display Offset ja kytkin S4 (EEPROM 00h 05h) Suora tai ohjelmoitava taajuuslaskenta (EEPROM 06h) Laskimen kalibrointi (EEPROM 07h, 08h) Näytön valinta (09h) Näytettävien numeroiden määrä (0Ah) Oletusarvojen palautus (0Fh) KÄYTTÄJÄN ASETUSTEN MUUTTAMINEN EEPROM MODEn aktivointi Parametrien arvojen muuttaminen LASKIMEN RAKENTAMINEN LASKIMEN KÄYTTÖÖNOTTO MITTAUKSET JÄNNITTEETTÖMÄNÄ ENSIMITTAUKSET JÄNNITE KYTKETTYNÄ LOPPUASENNUS JA TESTAUS LASKIMEN TUOTTAMAT HÄIRIÖT MISTÄ OHJELMAN SAA? JATKOKEHITYSIDEOITA JA PUUTTEET KEHITYSIDEAT (23)

4 14.2 PUUTTEITA PIC-LCD-TAAJUUSLASKIMEN OSALUETTELO LÄHTEET (23)

5 1. Johdanto Tämä artikkeli kertoo taajuuslaskimen toimintaperiaatteesta ja sen toteutuksesta viimeisen 20 vuoden aikana. Taajuuslaskimia on tyypillisesti käytetty mittalaitteena esim. radioharrastajien laitteissa vastaanotto- ja lähetystaajuuden indikointiin ja näin on päästy tarkempaan tulokseen verrattuna mekaanisiin taajuusasteikkoihin. Tosin nykyisissä kaupallisissa lähetinvastaanottimissa käytetään tyypillisesti paikallisoskillaattorina DDS:ään (Direct Digital Synthetics) perustuvaa ratkaisua ja näytön taajuuslukema perustuukin DDS-piirille annettuun taajuusohjeeseen. Rakenteluesimerkkinä esitellään PIC-mikroprosessorilla ja LCD-näytöllä toteutettu 7 numeron ohjelmoitava 30 MHz:n taajuuslaskin, jonka toiminta voidaan parametroida käyttäjän tarpeen mukaan. 2. Taajuusmittauksen periaate Vaihtosähkön taajuus määritellään värähtelyjaksojen lukumääränä aikayksikössä. Taajuushan on yksi hertzi, kun tapahtuu yksi värähdys yhdessä sekunnissa. Seuraavasta kaavasta voidaan todeta että taajuuden mittaaminen on ajan mittaamisen käänteinen toimitus. 7) Taajuus saadaan ratkaistua jakamalla mitattavan signaalin värähdysten lukumäärä tarkasteluajalla. f (Hz) = n / t (s) f = taajuus hertzeinä n = värähdysten lukumäärä t = tarkasteluaika Taajuuslaskimessa lasketaan määrämittaisena aikana (laskenta-aikaikkuna) jaksojen määrä ja muunnetaan tulos taajuudeksi. 7 ) Hiukan tarkennettuna toimintaperiaate on yksinkertaisesti seuraava: 1. Lasketaan kalibroidussa laskenta-aikaikkunassa mitattavasta signaalista pulssien lukumäärä. 2. Talletetaan pulssien määrä välimuistiin (latch) 3. Tulostetaan laskimen näytölle pulssiluku = taajuus välimuistista. Desimaalipisteen paikka ohjataan valitun laskenta-aikaikkunan (= resoluution) mukaan 4. Nollataan pulssilaskurit ja aloitetaan seuraava mittausjakso (hyppy kohtaan 1 ) Esimerkki: Laskenta-aikaikkuna on 100 ms. Mitattava taajuus on khz = jaksoa sekunnissa. Laskenta-aikaikkuna määrää maksimi resoluution, jos esijakajaa ei käytetä mittaussisääntulossa eli esim. 100 ms:n aikana jaksoja tulee x 0.1 s = Tämä vastaa siten taajuutta khz eli vähiten merkitsevä numero (5) indikoi kymmenet Hz:t. Jos aika-ikkuna olisi 1 s, niin silloin päästäisiin 1 Hz:n resoluutioon. Taajuuslaskimen elektroniikalla on aina maksimimittaustaajuus, jonka laskin pystyy tietyissä olosuhteissa mittaamaan. Taajuusaluetta voidaan kasvattaa ylöspäin käyttämällä laskimen edessä esijakajaa tai superheterodyneperiaatetta eli alassekoittamista 7). 3. Käsitteitä Seuraavassa muutamia käsitteitä, jotka on hyvä ymmärtää tätä artikkelia luettaessa. 3.1 Suora taajuuslaskin Summaa mitattavia pulsseja laskenta-aikaikkunan osoittaman aikayksikön ajan ja näyttää tuloksen. 8) 5(23)

6 3.2 Ohjelmoitava taajuuslaskin ja Display Offset Taajuuslaskin rakennetaan ohjelmoitavaksi, kun se liitetään esim. supervastaanottimeen mittaamaan vastaanottimen VFO-taajuutta, mutta laskimen halutaan indikoivan vastaanotettu taajuus. Tällöin on vastaanottimen rakenteen mukaan AM- ja FM-modella joko vähennettävä välitaajuudesta VFOtaajuus tai lisättävä välitaajuus VFO-taajuuteen. CW- ja SSB-modella välitaajuuden asemesta käytetään BFO-taajuutta. Tätä summattavaa tai vähennettävänä olevaa lukuarvoa kutsutaan tässä artikkelissa Display Offset (näytön offsetiksi). 3.3 Esijakaja Mitattavan taajuuden lisäjakaja, joka kytketään taajuuslaskimen sisääntuloon. Sen avulla voidaan mitata taajuuksia, jotka ovat perustaajuuslaskimen mittausalueen yläpuolella. 3.4 PIC PIC (Programmable Interface Controller) on yksisiru (single-chip) mikroprosessori, joka sisältää ohjelman suorituksen kannalta melkein kaiken tarvittavan kuten I/O:n, RAM- ja ROM-muistit, käskydekooderin, kello-oskillaattorin ja tilakoneen. Piiri tarvitsee +5 V:n käyttöjännitteen ja oskillaattorikytkentään vastuksen ja kondensaattorin (RC) tai suuremmille taajuuksille esim. kvartsikiteen ja kaksi kondensaattoria. PIC-mikroprosessorit ovat Microchip Technology Inc. valmistamia tuotteita. 10) 4. Taajuuslaskintekniikka 20 vuotta sitten Rakensin ensimmäisen taajuuslaskimen 1980-luvun alussa DX-kuuntelijalehdessä olleen Ilpo J. Leppäsen ansiokkaan artikkelin mukaan. Laskin oli toteutettu sen ajan tekniikan ja rakenteluhengen mukaan noin parillakymmenellä TTL-piireillä. Virrankulutus oli taattua noin 1 A viiden voltin käyttöjännitteellä! Kolmannes mikropiireistä käytettiin muodostamaan laskenta-aikaikkuna jakamalla 1 MHz:n kidetaajuus siten että lopputuloksena positiivisen jakson pituus oli 100 ms laskenta-aikaikkunaksi. Loput piireistä olivat itse laskurina (74192), välimuistina (7475 latch) ja 7- segmenttinäytön ohjaimena (7447). Lisäsin vielä 100 Hz dekadin laskimeen ja maksimimittaustaajuutta nostin käyttämällä erillistä esijakajaa (10-jakaja) mittaustulossa 5). Näin esim. taajuus MHz oli jakajan lähdössä MHz. Tarvittiin desimaalipisteen siirto oikealle, jotta laskimen indikoima taajuuslukema oli taas oikea MHz. Muita 1980-luvun taajuuslaskinpiirejä olivat ainakin Intersil ICM 7217A yhdessä ICM 7207 (time base) kanssa 2), ICM7226 ja Mostek MK ). Ensin mainittua löytyy vieläkin komponenttikauppojen luettelosta. 5. Taajuusindikaattorit Tutkitaanpa seuraavaksi millä eri tavoilla taajuuslaskimen mittaama taajuus voidaan indikoida käyttäjälle segmenttinäyttö Näyttönä voi edelleenkin olla LED-tyyppinen 7-segmenttinäyttö, joka koostuu seitsemästä valoa emittoivasta diodista (LED) sijoitettuna numero kahdeksan muotoon. Lisäksi desimaalipisteelle (dp) on oma pinni. LEDien muodostamia viivoja kutsutaan segmenteiksi, jotka on nimetty kirjaimin a,b,c,d,e,f ja g. LEDien anodit (yhteisanodi-kytkentä) tai katodit (yhteiskatodi-kytkentä) on kytketty yhteen muodostaen kytkentään yhteisen COMMON-pinnin. 7-segmenttinäytön hyvänä ominaisuutena on numeroiden selkeä näkyvyys, mutta varjopuolena suuri virrankulutus. Jotta numerot näkyvät myös kirkkaassa auringon valossa, käytetään usein tummennettua lasi- tai muovi- 6(23)

7 ikkunaa näytön edessä. Jokainen aktivoitu segmentti kuluttaa virtaa 5 20 ma sarjavastuksen mukaan. 7-segmenttinäyttöjen ohjaus voi olla numerokohtainen kuten esim. Ilpo J. Leppäsen artikkelin laitteessa, jossa jokaiselle näytön dekadille on oma laskuri-, latch- ja dekooderipiiri. Toinen toteutustapa on ns. multipleksattu näytön ohjaus, jolloin jokaista dekadia näytetään hetki yksi kerrallaan. Kytkennässä käytetään kytkintransistoreita kytkettynä jokaisen 7-segmenttinäytön COMMON-pinniin. Transistorit ohjataan johtavaan tilaan dekadi kerrallaan multiplekserin ohjaamana ja näin ainoastaan kyseiseen näyttöön syttyvät ledit, jotka ohjataan synkronoidusti segmenttien ohjausväylästä (a g). Kun multipleksaustaajuus on riittävän suuri, näkee silmä valon jatkuvana ilman häiritsevää vilkkumista. Multipleksatun näytön etuna on pienempi virrankulutus kuin numerokohtaisella ohjauksella, mutta haittapuolena se voi häiritä vastaanotinta ellei sitä suojata metallikoteloon. Segmenttien ohjaus dekadeittain a b c d e f g Common Common Common Common 7-segmenttinäytön dekadin valinta Kuva 1. Multipleksatun 7-segmenttinäyttöryhmän ohjausperiaate. (multiplexer_block_diagram.eps) 5.2 LCD eli nestekidenäyttö Vähemmän virtaa kuluttavat LCD-näytöt (LCD = Liquid Crystal Display). Näyttö itse on passiivinen 7-segmenttityyppinen näyttö, johon on yhdistetty useita numeroita esim. 3.5 numeron näyttö (maksimi lukema on 1999). Esimerkkinä tällaisesta on K1 cw-lähetinvastaanotin (USA:ssa rakennussarjana) varustettuna kolmen numeron LCD-näytöllä, jonka segmenttejä (3 x 7 = 21 I/Opinniä) ohjataan yhdellä PIC-piirillä 16C77. 11) Piirilevyn rakenteesta tulee monimutkainen johtuen ohjattavien segmenttien suuresta määrästä. Yksinkertaisempi soveltaa on valmis ohjauselektroniikalla varustettu LCD-näyttömoduli (esim 1 x 16 merkkiä = näytössä on yksi rivi, jossa 16 merkkiä). Tällöin näyttöä ohjataan erillisellä mikroprosessorilla 4- tai 8-bittisellä standardoidulla (esim. Hitach HD44780) dataväylällä ja kolmella ohjauslinjalla. 3) Pinnien merkitys on vakio eri tyypeillä riippumatta näytön merkkimäärästä ja riveistä. Yhdelle merkille on varattu 5 x 10 pisteen matriisi, josta normaalisti käytetään 5 x 7 pisteen alue ylhäältä lukien. Näin mahdollistetaan alareunaan myös kursoriviivan 7(23)

8 ohjaus. Näytölle voidaan tulostaa ASCII-merkkejä, sekä ohjelmoida myös tarvittaessa omia merkkiä. Näytön voi myös asettaa 5 x 10 pisteen moodiin, jolloin tietyt pienet kirjaimet (esim. j, p, q, y ) tulostuvat oikealle korkeudelle kuten normaalisti kirjoitettaessa. Taulukko 1. LCD-näyttömodulien pinnit HD44780-standardin mukaan. Pin Signal Level Function 1 V ss Ground 2 V dd +5 VDC Logic supply 3 V LC +0.7 VDC Power supply for LC driving 4 RS L=INST, LCD Register select control line H=CHAR 5 R/W L=Write, H=Read LCD Read/Write control line 6 E Latch on fall edge LCD Enable control line. Operation start signal for data R/W. Causes R/W to be latched on falling edge DB0 DB1 DB2 DB3 Lower order 4-bit bi-directional tri-state data-bus DB4 DB5 DB6 DB7 A (LED+) K (LED-) Upper order 4-bit bi-directional tri-state data-bus Supply voltage for LED Backlighting LCD-näytön ohjauselektroniikka on CMOS-tekniikkaa ja kuluttaa virtaa vain muutaman ma:n. LCD-näyttömoduuleja on saatavana alle 50 mk:sta lähtien ja niiden ohjauksesta löytyy internetistä hakusanalla LCD runsaasti tietoa. Käytettyjä näyttömoduuleja löytyy kierrätystarkoituksiin mm. lasertulostimista ja erilaisista teollisuuden ohjauspaneeleista. DB0...DB7 RS R/W E Vdd Vss LCD module Data bus LCD Controller Common signal Segment signal Serial Data Timing Signal LCD Segment Driver VLC A C (Anode) (Cathode) LED Backlight Kuva 2. Erään 2 x 20 merkkisen taustavalollisen LCD-modulin lohkokaavio. (lcd_module_block_diagram.eps) LCD-näyttöä hankittaessa kannattaa suhtautua varauksella halvalla myytäviin näyttöihin (alle 50 mk), koska kokemuksen mukaan niiden oikea toiminta voi olla sattumanvaraista ja olisi ikävää, jos esim. PIC-LCD rakennusprojekti menisi sen takia kiville. Kokeilin laskuria neljän eri valmistajan LCD-modulilla ja lopputuloksena havaitsin, ettei näyttö toiminut halvimmalla moduleilla lainkaan, ennenkuin lisäsin ohjelmakoodiin ylimääräisiä viiveluuppeja tiettyjen LCD-komentojen jälkeen. 8(23)

9 Havaitsin tietyissä moduleissa myös häiriöherkkyyttä, jos LCD:n ja PIC:n välinen johdotus oli yli 15 cm pitkä. LCD-näyttömodulia valittaessa toinen tärkeä asia on näytön oikea katselukulma. Jos näyttö tulee etupaneeliin, joka on pystysuorassa, tulee näytön merkkien olla myös terävät katsottaessa sitä kohtisuoraan ja hiukan yläviistosta. Esim. 1 x 16 merkkisen TM161A/B LCD-näyttömodulin paras katselukulma on edestä alhaalta (kukahan katsoo radion taajuusnäyttöä alaviistosta?). Kuitenkin kohtisuoraan katsottaessa merkit näkyvät hiukan epäterävästi. Tämähän on tuttu juttu taskulaskimien näytöistä. (Jos ostat LCD-näyttömoduulin, vaadi myyjältä selvitys näytön katselukulmaominaisuuksista) Taustavalolliset LCD-näytöt LCD-näyttö ei itse emittoi valoa, joten sen luettavuus huononee pimeässä ilman näytön tai ympäristön taustavaloa. Sitä varten on kehitetty taustavalollisia LCD-näyttöjä. Taustavalot on sijoitettu näytön alle ja itse LCD-näytön taustamateriaali päästää valoa läpi. Taustavaloina käytetään elektroluminenssiin ja LED:hin perustuvia ratkaisuja, joista jälkimäinen on pitkäikäinen ja siten suositeltava. LED-taustavalo koostuu useasta rinnankytketystä LED-diodiryhmästä, joka tarvitsee aina etuvastuksen. Itse käytin toisessa protossa 18 ohmin /0.5W vastusta sarjassa +5 V:n ja LED-näytön anodin kanssa. Taustavalo koostui 11 lediryhmästä, jossa kussakin oli kaksi lediä sarjassa. Sarjavastus rajoitti LEDien virran n. 50 ma:iin. LED:n anodi ja katodiliittimet ovat yleensä moduulin toisessa päässä ja lisäksi liittimissä 15 ja 16. LED-taustavalon virrankulutus riippuu tietysti halutusta taustavalon kirkkaudesta (esim ma), joten kannettavissa laitteissa taustavalolle kannattaa laittaa oma kytkin virrankulutuksen minimoimiseksi. Kuva 3. Taustavalollinen 2 x 20 merkkinen LCD-näyttömoduli. Oikeassa reunassa näkyy taustavalon jännitesyötön liittimet ja vasemmassa reunassa kahdessa pystyrivissä näytön ohjauksen liitinnastat (2x20_lcd.jpg) 5.3 Taajuuden ilmaisu sähkötyksellä USA:ssa on myynnissä 20 dollarin hintaan PIC-piirillä toteutettu taajuuslaskin FREQ-Mite, joka aktivoitaessa indikoi taajuuden sähkötyksellä piezo-summeriin tai kaiuttimeen/kuulokkeisiin. Hyvä laite kertomaan, missä ollaan, mutta tietylle taajuudelle tulo vaatii toistoa. Oiva apuväline yksinkertaisiin QRP-laitteisiin ja myös näkövammaisille radioamatööreille. RF-tulojännitteeksi tarvitaan vähintään 200 mvpp 10 MHz:iin asti ja 600 mvpp 30 MHz:lla. Mittaustarkkuudeksi luvataan +/- 1.5 khz 25 MHz:iin asti ja +/-2 khz yläpäässä. Tässä sovelluksessa käytetään PICpiirin ns. SLEEP-moodia hyväksi, jolloin piiri menee passiiviseen unitilaan taajuusindikoinnin jälkeen. Näin PIC-piirin kello-oskillaattori pysähtyy ja ei häiritse itse vastaanotinta. Taajuus-offset ohjelmoidaan oikosulkupistokkeilla (jumppereilla) piirilevyn liittimille. 4) 9(23)

10 Kuva 4. Freq-Mite taajuuslaskin PIC-prosessorilla toteutettuna. (kuva freqmite.gif) 5.4 Taajuuden ilmaisu LED-matriisilla dekadeittain Japanilaisella kekseliäisyydellä JF1OZM:n kotisivuilta löytää mainion CD4017 CMOS-piireillä tehdyn suoran taajuuslaskimen, jossa käytetään erillisledejä jokaiselle näytettävälle dekadille. Kytkentä on tehty minimi komponenttimäärällä. CMOS-piirien johdosta laskimen ylärajataajuus jää reilusti alle 10 MHz:iin. Huolellisella ledien asennuksella ja koteloinnilla saadaan näyttävä ja myös erikoinen taajuusnäyttö radioon. 9) Kuva 5. Timon OH2BFZ homemade 80m:n lähetinvastaanotin varustettuna LEDmatriisinäyttöisellä taajuuslaskimella. Ylin ledirivi indikoi 100 khz, seuraava 10 khz ja alin 1 khz. (Kuva oh2bfz_trcvr.jpg) 10(23)

11 6. Kuinka harrastajan taajuuslaskin voitaisiin toteuttaa edullisesti nykytekniikalla? Nykyään ei kannata lähteä rakentamaan taajuuslaskinta erillislaskuripiireistä (TTL tai CMOS), koska kytkennästä tulee monimutkainen johtuen piirien suuresta määrästä. Kaupallisia taajuuslaskimeksi suunniteltuja yksisirupiirejä on vähän ja ne ovat kalliita johtuen ilmeisesti pienistä volyymeista. Myöskään ne eivät välttämättä ole optimoituja harrastajan tarpeeseen. Entäpä mikroprosessoripohjaiset ratkaisut? Ensimmäinen reaktioni oli: monimutkaisia, tarvitsevat useita mikropiirejä, kuinka kehittää ohjelmisto ja mistä saada kehitysympäristö minimi-investoinnilla? Yllätyksekseni otsikon kysymykseen löysin vastauksen internetistä: PIC-prosessorit. 6.1 PIC-mikroprosessori Mikrochipin tuotevalikoimaan kuuluu useita erityyppisiä piirejä mm.: - kertaohjelmoitavat piirit PROM - uudelleenohjelmoitavat piirit perustuen EEPROM tai FLASH-piiritekniikkaan (ohjelmointi n. 13V:n jännitteellä) - EPROM-piiritekniikkaan perustuvat piirit (nollataan UV-valolla) Harrastajaa kiinnostaa tietysti helpoiten uudelleenohjelmoitavat piirit. Kuva nastainen PIC-mikropiiri 16C84 mikropiirikannassa protopiirilevyllä. (Kuva Printed_board_view.jpg) PIC:n lisäksi tarvitaan vain kide ja pari kondensaattoria sekä 5 V:n reguloitu apujännitelähde. Eli ei tarvita RAM-, ROM- ym. piirejä osoite- ja dataväylineen kuten yleensä vanhemmissa mikroprosessorisukupolvissa. Kaikki tämä on integroitu yhteen PIC-mikropiiriin. Hyvin yleinen PIC-piiri on 8-bittinen 16F84 (16C84 on vanhempi EEPROM-versio), jossa on 13 ohjelmoitavaa I/O-pinniä (RA0 RA2, RB0 RB7) ja mikä parasta harrastajalle, piirin flashohjelmamuistin (FPROM) voi ohjelmoida n kertaa. Tämä tarkoittaa sitä, että harrastaja voi itse niin halutessaan kehittää ja testata sovellusta n kertaa, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu 11(23)

12 (vertaa tinaa ja kokeile savun hälvettyä tarkistetaan ja muutetaan kytkentä heh heh). Piirissä on myös data-muisti, johon voi tallettaa sovelluskohtaisia asetteluja. Toisena vaihtoehtona voidaan käyttää PIC-harrastajien valmiita sovelluksia, joita löytyy internetistä ja ohjelmoida PIC-piiri niillä. Myös PC:n printteriporttiin liitettävän yksinkertaisen ohjelmointilaitteen rakennusohjeita löytyy netistä. Piirin 16F84-04/P hinta (4 MHz:n tyyppi) on ollut halvimmillaan alle 40 mk. Internetistä voi imuroida ilmaiseksi MPLAB ohjelmistokehitysympäristön IDE (Integrated Development Environment) tietokoneelle 10). Myös kaupallisia Basic ja C-kielen kääntäjiä on saatavilla 3). 7. PIC-sovellukset ja OM3CPH Peter OM3CPH:n kotisivulla on monia PIC-pohjaisia taajuuslaskimia ja DDS-VFO-kytkentöjä. Hän on rakennellut jo 30 vuotta kotikutoisia laitteita. Hän sai ensimmäisen radioamatööriluvan 1975 kutsulla OK3CPH. Myöhemmin Tsekkoslovakian jakautuessa Tsekin ja Slovakian tasavaltaan, kutsu muuttui OM3CPH:ksi. Muutamia vuosia sitten Peter löysi radioharrasteeseen PIC-piirit! PIC taajuuslaskin- ja DDS-sovelluksia löytyy runsaasti hänen kotisivultaan. 1) 7.1 OM3CPH peruslaskimen toiminta Seuraavassa on selostettu alkuperäisen PIC-LCD taajuuslaskinohjelman algoritmi, joka on perustana myöhemmin selostetulle laskimelle: 1. Muunnetaan 24-bittinen laskuriarvo seitsemäksi desimaalinumeroksi 2. Muunnetaan desimaaliarvot ASCII-merkeiksi LCD-näyttöä varten 3. Tyhjennetään LCD-näytöltä edellisessä laskennassa tulostetut merkit 4. Lähetetään taajuuslukema ASCII-merkki kerrallaan RB0 RB3 avulla LCD-näytölle ja asetetaan desimaalipisteen paikka tarvittaessa 5. Nollataan laskurirekisterit 6. Aloitetaan uusi 100 ms:n mittausjakso 7. Testataan PIC:n sisäisen laskurin TMR0:n ylivuoto, jos ylivuoto on tapahtunut niin kasvatetaan ohjelman rekisteriä TimerH:ta yhdellä 8. Hyppy kohtaan seitsemän, kunnes mittausjakso (mittausaika-ikkuna) on suoritettu. 9. Pysäytetään mittaus 10. Siirretään TimerH arvo HigB-rekisteriin ja TMR0 arvo MidB-rekisteriin 11. Lasketaan LowByte rekisterin arvo digitaalilähdön RA3 avulla Prescaler-laskurista. 12. Tehdään Display Offset laskenta valinnan mukaan (Add tai Sub). 13. Hyppy kohtaan 1. Laskenta-aikaikkuna on siis 100 ms, jolloin vähiten merkitsevä numero näyttää kymmenet Hz:it. Laskin sisältää 24-bittisen laskurin, joka on jaettu kolmeen 8-tavuiseen laskurirekisteriin: High byte, Midbyte ja LowByte. Esim. LCD-näytölle tulostetaan taajuuslukema MHz. Tällöin rekisterien arvot ovat: HighByte = 0Bh, MidByte = 2Fh ja LowByte = AE, koska kymmenjärjestelmässä vastaa 0B2FAE 16 kuusitoistajärjestelmässä. 8. Laskimen modifioitu HW-kytkentä Tibor OM2ATM on suunnitellut alkuperäisen 1-puolisen piirilevyn, jota olen modifioinut lisäämällä +5 V:n jänniteregulaattorin ja 4 painonappia, jotka löytyivät vanhasta videonauhurin romusta. Painonappien avulla tehdään tarvittaessa käyttäjän asetukset EEPROM-muistiin. Samoihin liittimiin kytketään koskettimet varsinaisille kytkimille tai relekoskettimille tarpeen mukaan (piirikaaviossa External Control ). 12(23)

13 Mitattava taajuus kytketään NPN-transistoriasteen vahvistamana I/O-pinneihin RA3 ja RA4. RA4 toimii schmitt trigger-tyyppisenä digitaalitulona PIC:n sisäiselle laskurimoduulille TMR0, joka muodostaakin pulssilaskennan ytimen tässä sovelluksessa. RA3:a tarvitaan digitaalilähtönä laskennan jälkeen selvitettäessä Prescaler-laskurin arvo. Tämä siksi, koska ko. laskuriarvoa ei voi PIC:ssä lukea suoraan. Digitaalituloa RA2 käytetään LCD:n R/W toimintoon sekä Display Offsetin summaus (Add) tai vähennys (Sub) valintaan ohjelmoitavana taajuuslaskimena. Valinnan määrää tietysti vastaanottimen rakenne, onko vastaanotettu taajuus välitaajuuden ala- vai yläpuolella. Painopiirilevy on melkein samaa kokoa itse 1 x 16 merkkisen LCD-näyttömoduulin kanssa (n. 8 cm x 3.6 cm) ja piirikortit asennetaankin päällekkäin esim. kierreholkkien ja ruuvien avulla. Näin saadaan LCD:n data- ja ohjausväylä lyhyeksi piirikorttien välillä. 22uF 25V Frequency Input Open (False) +5V (True) - Eeprom Mode Displ. 0ffset1 Displ. Offset2 Offset 1&2 Normal Add Offset PIC LCD FREQUENCY COUNTER V 0 V Direct Freq. Decimal point Sub Offset 100R U1 in LM317LZ R2 680 *) Can also be fixed 22 pf 0 V (False) +5V (True) C1 R4 D1 ref 2 x 1N V C4 D2 External Control S4 R3 10k 100n C2 +5 V out R nF L1 10uH 470 R6 470 *) Programming buttons C7 S0 S1 S2 S3 R5 R12 47k XT1 R7...R10 R11 3k3 100 nf Q1 2N3904 C5 100n C3 4 MHz pf 22 pf C6 6 Vdd 2 RA3 3 RA4 5 Vss (GND) x 1k MCLR OSC1 OSC2 RB0 RB1 RB2 RB3 RA0 RA1 RA2 PIC 16F84-04P (16C84) Kuva 7. PIC-LCD-taajuuslaskimen kytkentäkaavio (schematic_1.eps) U2 RB4 RB5 RB6 RB R13 22k 2 Vdd (+5V) 3 Vo (LCD Contrast) 1 GND (0V) 4 RS 5 R/W Control Signals 6 E U3 LCD (HD44780) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Data bus OH6CJ LCD-modulin näyttö tarvitsee toimiakseen kontrastijännitteen, joka on normaalisti n V ja pakkasta kestävissä malleissa 6-7 V 3). Kytkennässä 22 kilo-ohmin trimmeripotentiometrillä R13 säädetään näytön kontrasti sopivaksi. Koska LCD-näyttöä ohjataan 4-bittisellä väylällä (D4 D7), on pinnit D0 D3 kytkettävä nollaan, jotta näyttömoduli toimii oikein. PIC-piiri ja LCD-näyttömoduli tarvitsevat stabiloidun + 5V:n käyttöjännitteen. Regulaattoriksi löytyi komponenttilaatikosta LM317LZ max. 100 ma versio. Yhtä hyvin voisi käyttää tyyppiä 78L05, jolloin vastukset R1, R2 ja R3 voidaan jättää pois ja kytkeä regulaattorin GND piirikortin 0 V:iin (GND). Kiteenä on vanhasta väritelevisiosta purettu 4 MHz:n kide, jota löytyy myös yleisesti komponenttikaupoista. Toisessa protossa käytin trimmerikondensaattoria C6:ssa laskimen kalibroimiseksi, mutta 22 pf:n kiintokondensaattoria voi käyttää tilalla ja tehdä kalibroinnin 13(23)

14 SW:ssa. Mitattava taajuus kytketään 100 ohmin vastuksen R4 ja 22 nf:n kondensaattorin C4 kautta NPN-transistorin Q1 kannalle, joka on esijännitetty vastuksella R12 (33k 150 k) parhaan herkkyyden saavuttamiseksi transistorityypin mukaan. Diodit D1 ja D2 leikkaavat mitattavan signaalin tason +/- 0.6 V:iin suojaten transistorin Q1. Rakentamani laskinyksilön ylärajataajuus oli melkein 36 MHz huoneenlämpötilassa signaalitasolla n. 0.2 Vpp. Virrankulutus oli n. 15 ma. Käyttöjännite V DC. Huom! Digitaalitulot RB0 RB3 ovat normaalisti tilassa FALSE (0V) 1 kilo-ohmin alasvetovastusten R7 R10 avulla, jos niihin ei ole kytketty esim. ulkopuolista kytkintä. Näin digitaalituloja RB0 RB3 voidaan ohjata +5 voltin jännitteellä 1-napaisella kytkimellä tai releen koskettimella. Kuva 8. PIC-LCD-taajuuslaskimen komponenttien sijoitus (lcd_countr_comp_layout.bmp) 14(23)

15 Kuva 9. Piirilevy juotospuolelta katsottuna. (lcd_countr_pcb_oh6cj.bmp) 9. Laskimen modifioitu ohjelmisto (SW) Idea taajuuslaskinohjelman edelleen kehittämisestä tuli Eeron OH5OI, Pekan OH1PP ja Pertin OH1IR taholta, koska he olivat rakentamassa OM3CPH:n taajuuslaskinta 8-bittisellä ohjausväylällä. Display Offset-asetuksia ei voinut muuttaa kuin itse lähdekoodiin ja kääntää MPASM-tiedosto uudestaan heksamuotoon ohjelmointilaitetta varten. Se tuntui hiukan hankalalta. Täytyi olla helpompi keino asettaa Display Offset-parametrit! Löysin seuraavaksi internetistä Peterin LCD_DIG4.asm taajuuslaskin-ohjelman 4-bittisellä LCD-ohjausväylällä. Kokeilin ohjelmaa, mutta näytön ohjaus ei aluksi toiminut oikein. Sähköpostiyhteys Peterin kanssa tuotti hetken päästä tuloksia (myöhemmin meillä oli myös skedi MHz:llä). Itse halusin vielä kehittää laskuria. Kun PIC:ssä kerran on käyttäjän EEPROM-datamuisti, niin miksipä ei käytettäisi sitä hyväksi. Kopioin myös ohjelmoitavan taajuuslaskimen ominaisuudet Sub / ADD RF hänen 8- bittisestä koodista lisäten samalla kaksi eri Display Offsettia 1 ja 2. Käytän Peterin ohjelmakoodin Sub / ADD RF-termistä tässä nimitystä Display Offset = näytön offset, joka kuvaa paremmin funktiota eli siitä vähennetään tai siihen summataan mitattu taajuus. 9.1 COUNTER MODE Normaalisti laskin toimii COUNTER MODE:ssa mitaten mittaustuloon kytkettyä taajuutta. Kun LCD:n ohjausväylä muutetaan 8-bittisestä neljäksi, vapautuu neljä I/O-pinniä RB0 RB3. Käyttäjää varten on siten ohjelmoitu digitaalituloille RB0 RB3 ja RA2 seuraavan taulukon mukaiset funktiot: 15(23)

16 Taulukko 2. COUNTER MODEn digitaalitulojen funktiot COUNTER MODE Input signal FALSE (0 V) TRUE (+5 V) RA2 Sub Display Offset Add Display Offset RB0 - - RB1 Display Offset1 Display Offset2 RB2 Display Offset 1&2 Direct frequency RB3 Normal / Sub Display 10-divider *) Offset *) RB3 tilassa TRUE voidaan desimaalipisteitä siirtää yksi dekadi oikealle. Tätä ominaisuutta tarvitaan, jos taajuuslaskurin eteen kytketään erillinen 10-jakaja mitattavan taajuusalueen laajentamiseksi VHF:lle. 9.2 EEPROM MODE Lisäsin ohjelmaan toisen erillisen toimintamoodin EEPROM MODE, johon päästään vain, jos painike S0 on 1-tilassa (+5V) ja sähköt kytketään PIC:iin. Sen jälkeen painikkeiden S0 S3 ja LCD-näytön avulla voidaan tarpeen mukaan muuttaa taajuuslaskurin käyttäjän asetuksia ja tallettaa ne parametreina EEPROM-muistiin, jossa ne säilyvät sähkökatkojen yli. Taulukko 3. EEPROM MODEn digitaalitulojen funktiot EEPROM MODE Input signal FALSE (0 V) TRUE (+5 V) S0 (RB0) - Increase address S1 (RB1) - Increase data value S2 (RB2) - Decrease data value S3 (RB3) - Save to EEPROM 9.3 Muut lisätyt funktiot - toinen desimaalipiste lisätty 1 khz:n ja 100 Hz:n dekadien väliin - jos taajuus näytölle on alle 10 MHz, niin 10 MHz:n dekadin nollaa ei tulosteta (esim MHz näytetään MHz) - ylimääräisiä viiveitä lisätty LCD:n merkkien lähetysalgorimiin, jotta ohjelmisto toimisi myös paremmin ei standardit täyttävillä LCD-näyttömoduleilla - laskin toimii suorana taajuuslaskimena oletusarvoilla (katso EEPROM 06h) - kun laskimeen kytketään ensi kertaa PIC-piirin ohjelmoinnin jälkeen sähköt päälle, talletetaan oletusarvot automaattisesti EEPROM-muistiin. Tästä indikoi teksti EE-INIT:00...0F näytössä 9.4 EEPROM-parametrien funktiot Seuraavassa taulukossa on listattu käyttäjän EEPROM-asetukset. EEPROM-osoite ja data näytetään ja asetetaan aina heksaluku-formaatissa (h). Sen vuoksi Display Offsettia laskettaessa on tehtävä lukumuunnos 10-järjestelmästä 16-järjestelmään. Kuulostaa hankalalta, mutta lukumuunnoksia tarvitsee tehdä vain Display Offsetteja laskettaessa ja laskinhan löytyy esim. kotitietokoneen apuohjelmat-valikosta. Asetukset ovat tyypillisesti kertaluonteisia. 16(23)

17 Taulukko 4. EEPROM-muistipaikkojen 00h...0Fh funktiot: Address Name Description Default 00h Display Offset 1 Highbyte High Byte Display Offset khz = 0DBC36 0Dh 01h Display Offset 1 Midbyte Mid Byte Display Offset1 BCh 02h Display Offset 1 Lowbyte Low Byte Display Offset1 36h 03h Display Offset 2 Highbyte High Byte Display Offset khz = 0DBB0A 0Dh 04h Display Offset 2 Midbyte Mid Byte Display Offset2 BBh 05h Display Offset 2 Lowbyte Low Byte Display Offset2 0Ah 06h Direct_frequency Suora taajuuslaskenta ilman sub or add funktioita = 00 00h Sub or add function activated = 01 FF 07h EE_Fine1 Kalibrointiarvo 1 (1 == 3*4/fx = 3us) 15h 08h EE_Fine2 Kalibrointiarvo 2 (1 == 4*4/fx = 4us) 01h 09h 1x16_Display LCD näyttötyyppi: 00 = 1x16 LCD, 01 FF = 2x20 LCD 01h 0Ah Digits Näytettävien numeroiden määrä: 00 = 7 numeroa, 01 FF = 01h 6 numeroa 0Bh not in use - FFh 0Ch not in use - FFh 0Dh not in use - FFh 0Eh not in use - FFh 0Fh EEPROM default values Jos > 0 niin default arvot ladataan seuraavassa sähköjen päällekytkennässä. 00h Display Offset ja kytkin S4 (EEPROM 00h 05h) Kytkimen S4 avulla voidaan RB1:llä valittu Display Offset 1 tai 2 lukuarvo summata mitattuun taajuuteen tai vähentää mitatusta taajuudesta. Vastaanottimen AM- ja FM-modella välitaajuuteen summataan VFO-taajuus tai välitaajuudesta vähennetään VFO-taajuus. SSB:llä ja CW:llä välitaajuuden asemesta käytetään BFO-taajuutta sillä olettamuksella, että BFO-taajuus on vakio ja tunnettu kyseisellä sivunauhalla Suora tai ohjelmoitava taajuuslaskenta (EEPROM 06h) Laskin toimii suorana taajuuslaskimena oletusarvoilla eikä digitaalituloa RB2 ei tarvitse aktivoida. Haluttaessa ohjelmoitavaa moodia muutetaan parametri arvoon 01h Laskimen kalibrointi (EEPROM 07h, 08h) Laskenta-aikaikkuna perustuu PIC-prosessorin käskyjen tunnettuun suoritusaikaan. Yksi kellojakso t[µs] = 4/ f xtal [MHz], kun f xtal on kidetaajuus. Prosessorin käskyt vievät yhdestä kahteen kellojaksoa käskytyypin mukaan. Näistä käskyistä on ohjelmoitu 100 ms:n viiveluuppi, jota voidaan hienosäätää suhteessa 1 µs / µs EEPROM-parametrien 07h ja 08h kombinaatioilla tai vaihtoehtoisesti vielä tarkemmin muuttamalla kidekytkennän toinen kondensaattori säädettäväksi. Jos laskimen näyttö on alle referenssitaajuuden, mittausaikaikkuna on liian lyhyt. Silloin hienosäätöviivettä on kasvatettava ohjelmistossa (SW) tai kiteen taajuutta laskettava trimmerikondensaattorin avulla. Kalibrointi voidaan tehdä esim. taajuusstandardiasemien mukaan tai mittalähettimen ja toisen kalibroidun laskimen kanssa. Seuraavasta taulukosta voidaan valita kombinaatio parametreille 07h ja 08h, jotka ovat mukana laskenta-aikaikkunan luupissa: 17(23)

18 Taulukko 5. Laskenta-aikaikkunan kalibrointiarvot Laskenta-aikaikkunan hienosäätöviive / µs 07h EE_fine1 1 yksikkö = = 3 µs 08h EE_fine2 1 yksikkö = = 4 µs 60 us 02h 09h 61 us 13h 01h 62 us 12h 02h 63 us 03h 09h 64 us 14h 01h 65 us 13h 02h 66 us 12h 03h 67 us 15h (default) 01h (default) 68 us 14h 02h 69 us 13h 03h 70 us 16h 01h 71 us 15h 02h 72 us 14h 03h 73 us 13h 04h 74 us 16h 02h Näytön valinta (09h) HD44780 standardin mukaan 1 x 16 merkkinen LCD-näytön ohjauksessa rivinvaihto tehdään kahdeksannen merkin jälkeen, vaikkei itse näytössä olekaan toista riviä. 2 x 20 merkkisessä näytössä tällaista kummallisuutta ei ole. Näyttötyypin valinta: 00h = 1 x 16 LCD 01h = 2 x 20 LCD Näytettävien numeroiden määrä (0Ah) 00h = 7 digittiä, esim MHz 01h = 6 digittiä, esim MHz Oletusarvojen palautus (0Fh) Alkuperäiset oletusarvot voidaan palauttaa tallettamalla muistipaikkaan 0Fh erisuuriarvo kuin nolla. Kun seuraavan kerran kytketään sähköt laskimeen, palautuvat oletusdata-arvot (default) EEPROMmuistipaikkoihin 00h 0Fh. 9.5 Käyttäjän asetusten muuttaminen EEPROM MODEn aktivointi 1. Pidä painonappi S0 pohjassa ja kytke jännite laskurille. Näyttöön ilmestyy teksti: EEPROM MODE Kun S0 vapautetaan (=FALSE) ja RB1 RB3 ovat myös tilassa FALSE, näyttöön ilmestyy parametrien asetusnäyttö: ADDR:00 DATA:0D jossa ADDR merkitsee EEPROM-osoitetta 00 0Fh ja DATA osoitteen muistipaikan data-arvoa. 18(23)

19 Kuva 10. PIC-taajuuslaskin EEPROM MODEssa, jossa laskimen käyttäjän asetuksia voidaan muuttaa. (Kuva EEPROM_MODE_view.jpg) Parametrien arvojen muuttaminen EEPROM-muistipaikkojen osoitteet ja funktiot on selostettu aiemmin (katso taulukko 3). 1. Muistipaikan osoitetta (00h 0Fh) kasvatetaan painamalla painonappia S0. Maksimiosoitteen 0Fh jälkeen osoitelaskuri pyörähtää taas 00h:aan. 2. Data-arvoa joko kasvatetaan S1:llä tai vähennetään S2:lla. 3. Jotta muutos jää pysyväksi, on kyseisen datan arvo talletettava EEPROM-muistiin painamalla painonappia S3 hetkeksi, jolloin onnistuneen talletuksen merkiksi näyttöön ilmestyy teksti *SAVED* ja kyseinen muistipaikka luetaan automaattisesti uudelleen muistista näyttöön. 4. Näin tehdään jokaiselle parametrille, jota halutaan muuttaa. Kun halutut muutokset on ohjelmoitu, poistutaan EEPROM MODEsta kytkemällä laskimesta hetkeksi sähköt pois. Esimerkki 1: 3.5 MHz / 14 MHz:n vastaanottimen BFO-taajuudeksi mitattiin LSB:llä khz ja USB:llä khz. Esimerkissä kytkimellä S4 Sub/Add Display Offset- funktiota voidaan käyttää vastaanottimissa, joissa molemmat sekoitustulokset käytetään hyväksi. Taulukko 6, Display Offset esimerkki 1 Esim.1 SSB vastaanotin 9 MHz:n välitaajuudella. BFO-taajuus khz = 0DBC khz = 0DBC35 16 Asetettu VFO-taajuus (esim.) khz khz Display Offset =BFO-taajuus LSB =BFO-taajuus USB Display Offset 1 HighByte 0D 16 Display Offset 1 MidByte BB 16 Display Offset 1 LowByte Display Offset 2 HighByte 0D 16 Display Offset 2 MidByte BB 16 Display Offset 2 LowByte 0A 16 RB1 = Display Offset valinta FALSE (0 V) = Display Offset 1 TRUE (0 V) = Display Offset 2 S4 FALSE (0V) = Sub Display Offset TRUE (+5V) = Add Display Offset Näytön lukema: MHz MHz 19(23)

20 Esimerkki 2: Laskin kytketään BC-vastaanottimeen, jonka välitaajuus on 455 khz. Vastaanottimen VFO-taajuus on aina välitaajuuden verran ylempänä vastaanottotaajuutta. Taulukko 7, Display Offset esimerkki 2 Esim.3 BC-vastaanotin 455 khz:n välitaajuudella. Vastaanottimen välitaajuus 455 khz Asetettu VFO-taajuus (esim.) MHz Display Offset = välitaajuus Display Offset 1 HighByte Display Offset 1 MidByte B1 16 Display Offset 1 LowByte BC 16 RB1 = Display Offset valinta FALSE (0 V) = Display Offset 1 S4 = +5 V, näytön lukema: MHz 10. Laskimen rakentaminen Varoitus! PIC-piiri ja LCD-näyttömoduli saattavat vaurioitua staattisesta sähköstä! Käsittele niitä kuin CMOS-piirejä. Piirilevyn kuparifoliovedot ovat aika yksinkertaisia, joten väritin kuparifoliokohdat Decon Dalotussikynällä ja seuraavaksi onkin vuorossa piirilevyn syövytys ferrikloridissa. Kun piirilevy on syövytetty, porataan reiät komponenttien läpivienneille ja LCD-näyttömodulin kiinnittämiseen. Seuraavaksi juotetaan piirilevylle yhdistykset eristetyillä kytkentälangoilla (osasijoittelukuvassa viivat päätettyinä neliön muotoisella pisteellä): 1. Vastuksen R11 (3k3) vierestä PICin nastaan Kuristimen +5 V:n syötön päästä PICin nastaan 2 3. Painonappien yhdistykset digitaalituloihin A-A, B-B, C-C ja D-D. 4. Ground (GND) yhdistys PICin pinniin V:n jänniteregulaattorin U1 lähdöstä Out PIC:n pinniin 15 (sijaitsee 22 pf vieressä). Seuraavaksi juotetaan U2:n mikropiirikanta, painikkeet, vastukset lukuunottamatta R7 R10, kondensaattorit ja lopuksi XT1, D1, D2, U1 ja Q1. Muista C1:n oikea napaisuus! PIC-piiriä ei vielä asenneta kantaan. R7...R10 PIC-piirilevy juotos 2N 3904 E B C LM 317 LZ Ref Out In LCD-moduli Kuva 11. Komponenttien asennusohjeita. (component installation.eps) Juota kaapeli mittaussisääntuloon (Frequency Input) ja johdot syöttöjännitteelle. Käytin itse osasijoittelukuvasta poiketen osittain pintaliitoskomponentteja toisen protolaitteen rakentelussa. 20(23)

21 11. Laskimen käyttöönotto Kun edellisen vaiheen komponentit ja yhdistyslangat on juotettu, testataan piirikortin elektroniikka ensin ilman LCD-näyttömodulia ja PIC-piiriä Mittaukset jännitteettömänä 1. Mittaa yleismittarin ohmialueella U1:n nastaan In ja piirilevyn GND. Resistanssiarvo ei saa näyttää oikosulkua. 2. Mittaa samalla tavalla U1:n lähtöpinnin Out ja GND väliltä resistanssi. Resistanssiarvo ei saa näyttää oikosulkua Ensimittaukset jännite kytkettynä 1. Kytke jännite piirilevyn tuloliittimiin. Muista oikea napaisuus. 2. Mittaa tasajännite regulaattorin lähdön Out ja GND väliltä. Sen tulee olla välillä V. Jos jännitetaso on jotain muuta, vika löytyy todennäköisesti R1 R3 arvoista tai regulaattorin väärästä kytkennästä piirilevylle. 3. Mittaa +5 V:n jännitejakelu PIC:n pinniin 4 ja 14 mitattuna PICin pinniä 5 vasten. 4. Mittaa myös piirikortin LCD-modulin syöttöpinneistä +5 V väliltä 2 (+) ja 1 (GND) 11.3 Loppuasennus ja testaus 1. Kytke sähköt pois. 2. Asenna vastukset R7 R10 pystyasentoon osasijoittelukuvan mukaan ja juota piirilevylle. Katkaise vain sisempänä olevien vastuksien ylimääräiset johtimet. Käytä jäljelle jäänyttä yhdistyslankana LCD-modulille kuvan mukaan. 3. Asenna piirikortit toisiinsa ja juota huolellisesti kaikki yhdistyslangat (14 kpl) käyttäen eristepäällysteistä johdinta LCD-näyttömodulin ja piirikortin välille. 4. Asenna ohjelmoitu PIC-piiri kantaansa oikein päin (katso osasijoittelukuva). 5. Kytke sähköt laskimeen. 6. Aseta R13 avulla näytön kontrasti sopivaksi 7. Jos kaikki meni oikein vastoin Mr. Murphyn lakia, laskimen tulisi nyt toimia. Kytke mitattava signaali mittaustuloon. Laskin näyttää mitattavaa taajuutta. 8. Kalibroi laskin kappaleen Laskimen kalibrointi (EEPROM 07h, 08h) mukaan. 9. Tee ohjelmiston parametriasetukset tarpeen mukaan. 12. Laskimen tuottamat häiriöt Laskimen näytön ohjaus saattaa häiritä vastaanotinta, joten se on hyvä asentaa metallikoteloon. Myös 4 MHz:n kiteen perus- ja kerrannaistaajuudet voivat kuulua radiosta kyseisiä taajuuksia kuunneltaessa. 13. Mistä ohjelman saa? Ohjelmiston heksakoodi LCD4DIEC.HEX tarvitaan PIC-piirin ohjelmointiin. Piirilevyn kuva sekä lähdekoodi LCD4DIEC.ASM on myös saatavissa bittinikkareille OH2HOH:n sivuilta osoitteessa (http://personal.inet.fi/cool/qrp) tai OM3CPH:n kotisivuilta 3). Lähdekoodi perustuu OM3CPH sovellukseen ja sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Harrastajille se on ilmainen. Peterin sanoilla sanoen: This software is free for private usage. It was created for Ham Radio community members. Commercial exploatation is allowed only with permission of authors. 21(23)

22 Tälle laskuriohjelmistolle en anna mitään takuuta toiminnasta. Rakentamani kaksi laskinta toimivat kuitenkin minua tyydyttävällä tavalla. Laskin on rakenteeltaan yksinkertainen ja edullinen 30 MHz:n perustaajuuslaskin, jonka rakennuskustannukset jäävät halvimmillaan alle 100 mk:n hintaan. 14. Jatkokehitysideoita ja puutteet 14.1 Kehitysideat Yleisesti saatavilla oleva esijakajan (10-jakaja) kytkentä kolmanneksi piirikortiksi varustettuna suuri-impedanssisella tulopiirillä. Usein on myös tarve mitata UHF-taajuuksia ainakin 70 cm:n alueelle asti, jolloin kymmenjakajalla ei pelkästään selvitä. VFO:n taajuuslukitus. Mitattu taajuus asetetaan taajuusohjeeksi. Ohjelmaan lisätään vähennyslaskutoimitus: taajuusohje - mitattu taajuus. Jos vähennyslaskun tulos on negatiivinen, ohjataan yksi PIC:n digitaalilähtö nollaan. Jos tulos on positiivinen, ohjataan em. lähtö +5 V:iin. Lähtö kytketään lataamaan tai purkamaan ulkoisen integraattorin kondensaattoria. Operaatiovahvistimella toteutetun integraattorin lähtö syöttää hitaalla aikavakiolla jännitettä kapasitanssidiodiin, joka on kytkettynä VFO:n oskillaattoripiiriin. Näin taajuus pyritään pitämään vakiona. Tämä on hiukan modifioitu ratkaisu Olavi Lehden OH2BBR artikkelista Elektroniikka lehden numerosta 16/1980: Digitaalinen oskillaattorin taajuusvakavointi. 12) 14.2 Puutteita Puutteena on vielä CW-lähetyksessä erillisen TX-offsetin puuttuminen. Sen indikointiin voidaan käyttää kyllä esim. Display Offset 2:sta, jos se ei ole muussa käytössä. Suuri-impedanssista mittaustulovahvistinta tarvitaan heikkoja signaaleja mitattaessa. 15. PIC-LCD-taajuuslaskimen osaluettelo R1 220R ¼ W R2 680R ¼ W R3 10k ¼ W R4 100R ¼ W R5, R6 470 R ¼ W R7,R8,R9,R10 1 k ¼ W R11 3k3 ¼ W R12 33 k 150 k ¼ W (47k käytetty transistorin 2N3904 kanssa) R13 10k 22k trimmeripotentiometri vaaka-asennettava C1 22 µf / 25 V tantaali C2, C3, C7 100 nf keraaminen / 25 V C4 22 nf keraaminen / 25 V C5 22 pf keraaminen C6 22 pf keraaminen tai 4 20 pf trimmerikondensaattori D1, D2 1N4148 L1 10 µh miniatyyrikuristin (1/4 W:n vastuksen näköinen) S0,S1,S2,S3 Painonappi piirilevylle, 1 x sulkeutuva, 6 x 6 mm Q1 Transistori UHF-NPN tyyppi esim. 2N3904 XT MHz rinnakkaisresonanssikide U1 LM317LZ jänniteregulaattori max. 100 ma (tai 78L05, katso modifiointiteksti) U2 PIC 16F84-04/P + mikropiirikanta 18 nap. 3) U3 LCD-näyttömoduli 1 x 16 merkkiä HD44780 yhteensopiva 3) 1 kpl Laskimen 1-puolinen piirilevy n. 80 mm x 40 mm 22(23)

23 16. Lähteet 1) OM3CPH kotisivut: 2) Radioamatööri 12/81 Unto Kokkarinen OH3UK: Digitaalinen taajuusnäyttö Drake R4B:hen s. 380, CQ-DL 6/80 s ) LCD Tietoa Probyte Oy: 4) FREQ-Mite taajuuslaskin. 5) E & A 1/1982 Olavi Lehti: Esijakajalla ylempiin taajuksiin 6) E & A 14/1984 Olavi Lehti: Nyt rakennetaan Etuvahvistin taajuuslaskimeen 7) Heikki E. Heinonen OH3RU: Tiimissä hamssiksi, sivu 178 8) SRAL R.Y.: Radioamatööritekniikkaa, sivu ) JF1OZL kotisivuut: 10) 11) Smallwonder Labs K1 CW transceiver 12) Elektroniikka 16/1980 s , Olavi Lehti: Digitaalinen oskillaattorin taajuusvakavointi 23(23)

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone Jukka Happonen Happonen J (2007) Ajotietokone Oulun Yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto Elektroniikan työ, 51 s. TIIVISTELMÄ Tässä elektroniikan työssä on suunniteltu

Lisätiedot

Toni Ollanketo POSTILAATIKKOVAHTI LANGATTOMALLA TIEDONSIIRROLLA

Toni Ollanketo POSTILAATIKKOVAHTI LANGATTOMALLA TIEDONSIIRROLLA Toni Ollanketo POSTILAATIKKOVAHTI LANGATTOMALLA TIEDONSIIRROLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieska

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TURVA- JA OPASTEVALOJEN RYHMÄVALVONTAKESKUS

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TURVA- JA OPASTEVALOJEN RYHMÄVALVONTAKESKUS TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TURVA- JA OPASTEVALOJEN RYHMÄVALVONTAKESKUS Työn tekijä: Timo-Mikael Sivula Työn valvoja: Timo Karilinna Työn ohjaaja:

Lisätiedot

HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN

HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Jussi Sirkiä HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto Pyynikin ammattioppilaitos KÄVIJÄLASKURI

Tampereen ammattiopisto Pyynikin ammattioppilaitos KÄVIJÄLASKURI Tampereen ammattiopisto Pyynikin ammattioppilaitos KÄVIJÄLASKURI Opinnäytetyö Sähköalan perustutkinto/lukio Elektroniikka-asentaja Marko Viitanen 31.10.2003 SISÄLLYS 1 Johdanto.. 1 2 Miten kävijälaskuri

Lisätiedot

Esipuhe. Jyväskylässä 8. lokakuuta 2003 Arto Takala

Esipuhe. Jyväskylässä 8. lokakuuta 2003 Arto Takala Esipuhe Tämä pro gradu -tutkielma valmistui Jyväskylässä toimivan Oivallin Oy:n toimeksiannosta. Työn tarjoamisesta ja ohjaamisesta haluan kiittää filosofian lisensiaatti Seppo Karjalaista. Avusta teknisissä

Lisätiedot

JARI-PEKKA KOSKINEN KORKEAPAINEMAALIRUISKUN OHJAUSELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS. Diplomityö

JARI-PEKKA KOSKINEN KORKEAPAINEMAALIRUISKUN OHJAUSELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS. Diplomityö JARI-PEKKA KOSKINEN KORKEAPAINEMAALIRUISKUN OHJAUSELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Pekka Ruuskanen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

http://www.nikkemedia.fi/juma/old-juma-forum-content/

http://www.nikkemedia.fi/juma/old-juma-forum-content/ http://www.nikkemedia.fi/juma/oldjumaforumcontent/ Page 1 of 102 20111127 Topic Posted by Message Tervetuloa JUMAkeskustelupalstalle Matti Terve, Tänne voit nyt kirjoitella kokemukasia, kommentteja ja

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-3AS Käyttöohje, Versio 3.3

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-3AS Käyttöohje, Versio 3.3 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa SATEL Oy (jota tässä käyttöohjeessa kutsutaan myös nimellä SATEL). Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun jäljentäminen ilman tekijänoikeuden

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-1870 Käyttöohje versio 3

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-1870 Käyttöohje versio 3 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa SATEL OY (jota tässä käyttöohjeessa kutsutaan myös nimellä SATEL). Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun jäljentäminen ilman tekijänoikeuden

Lisätiedot

SULAUTETUN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 3D-TULOSTIMELLE DEVELOPMENT OF 3D-PRINTERS EMBEDDED CONTROL SYSTEM

SULAUTETUN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 3D-TULOSTIMELLE DEVELOPMENT OF 3D-PRINTERS EMBEDDED CONTROL SYSTEM LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems LUT Kone BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari SULAUTETUN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 3D-TULOSTIMELLE DEVELOPMENT OF 3D-PRINTERS EMBEDDED

Lisätiedot

Logiikka-analysaattori ja väyläliikenne

Logiikka-analysaattori ja väyläliikenne Logiikka-analysaattori ja väyläliikenne Sisältö Työssä perehdytään mikroprosessorin väylien toimintaan mittaamalla näiden signaaleita ja analysoimalla saatuja tuloksia. Tavoite Tavoitteena on oppia ymmärtämään

Lisätiedot

USB-massamuistilaitteen suunnittelu

USB-massamuistilaitteen suunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Sulautetut järjestelmät Tuomas Ilomäki Opinnäytetyö USB-massamuistilaitteen suunnittelu Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 4/2009 Yliopettaja

Lisätiedot

2. Laitteistorajapinta

2. Laitteistorajapinta 30 Sulautettu ohjelmointi 2. Laitteistorajapinta Tämä luku esittelee sulautetuissa järjestelmissä käytettyjen tietokoneiden arkkitehtuuria. Ylivoimaisesti yleisin arkkitehtuuri on von Neumann -arkkitehtuuri,

Lisätiedot

VIDEOVALVONTAKAMERAN OBJEKTIIVIN OHJAUS

VIDEOVALVONTAKAMERAN OBJEKTIIVIN OHJAUS VIDEOVALVONTAKAMERAN OBJEKTIIVIN OHJAUS Pasi Vähämartti Opinnäytetyö Joulukuu 2008 Informaatioteknologian instituutti JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI Päivämäärä 3.12.2008 Tekijä(t) VÄHÄMARTTI,

Lisätiedot

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa ICT1TN002 1/17 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa 3 ICT1TN002 Tässä materiaalissa on todella lyhyt kuvaus lähiverkon toiminnasta. Asiat on yritetty kertoa

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointi järjestelmä Käyttäjän opas SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointijärjestelmä Käyttäjän opas Sivu 1 Nyt käsilläsi oleva

Lisätiedot

LÄMPÖTILOJEN SEURANTA- JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Amisto Loviisan kylmälaitteet

LÄMPÖTILOJEN SEURANTA- JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Amisto Loviisan kylmälaitteet LÄMPÖTILOJEN SEURANTA- JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Amisto Loviisan kylmälaitteet Opinnäytetyö Porvoon ammattiopisto Loviisan toimipiste Tietotekniikan asentaja Pasi Vähämartti Ohjaaja: Olavi Aalto Opponentti:

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Versio 1.00 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma KÄYTTÖOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA SATEL 1 VAROITUS Välttääksesi keskuksen toiminnalliset ongelmat on suositeltavaa tutustua tähän käyttöohjeeseen huolellisesti

Lisätiedot

Jarmo Kortet ILMALÄMPÖPUMPUN IR-OHJAUKSEN LIITTÄMINEN KOTIAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄN

Jarmo Kortet ILMALÄMPÖPUMPUN IR-OHJAUKSEN LIITTÄMINEN KOTIAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄN Jarmo Kortet ILMALÄMPÖPUMPUN IR-OHJAUKSEN LIITTÄMINEN KOTIAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Syyskuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU

Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Koulutusohjelma

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Perustietotyypit ja laskutoimitukset

Perustietotyypit ja laskutoimitukset Perustietotyypit ja laskutoimitukset 2 Perustietotyypit ja laskutoimitukset Tässä luvussa käsittelemme C++:n perustietotyyppejä, varsinkin sellaisia kuin sinä mitä todennäköisemmin tulet käyttämään omissa

Lisätiedot

Fin-Alert Electronics Oy

Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy 2 3 Hereby, Jandei SL declares that this bidirectional SMS transceiver is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 4

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Sähkötekniikka. Elektroniikka ja automaatio INSINÖÖRITYÖ MEMS-MAGNETOMETRIN KAPASITIIVISEN LUKUELEKTRONIIKAN KEHITTÄMINEN

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Sähkötekniikka. Elektroniikka ja automaatio INSINÖÖRITYÖ MEMS-MAGNETOMETRIN KAPASITIIVISEN LUKUELEKTRONIIKAN KEHITTÄMINEN TEKNIIKKA JA LIIKENNE Sähkötekniikka Elektroniikka ja automaatio INSINÖÖRITYÖ MEMS-MAGNETOMETRIN KAPASITIIVISEN LUKUELEKTRONIIKAN KEHITTÄMINEN Työn tekijä: Teemu Latonen Työn valvoja: Esa Häkkinen Työn

Lisätiedot