Vapaalan Omakotiyhdistys ry. on Vantaan omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net on Vantaan omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen."

Transkriptio

1 1/2013 Sisältöä: Puutarhailta , sivu 16 Vapaalan kirkkopyhä , sivu 8 Yhdistyksen vuosikokous , sivu 3 Energiatodistuslaki, sivu 8 Pientaloväen edunvalvonta, sivu 13 Omat kadut OK-hanke viivästyy, sivu 10

2 2 Vapaalan Omakotiyhdistys ry. on Vantaan omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen. Liity jäseneksi Suomen Omakotiliiton verkkosivuilla tai ottamalla yhteyttä yhdistyksen taloudenhoitajaan. Hallitus 2012 Puheenjohtaja Liisa Rajamäki Facebook Kaisa Kauranne Varapuh.joht. Rauno Leppänen Jäsen Eija Grönfors Sihteeri Arto Hämäläinen Jäsen Eero Kolehmainen Talous Pertti Louhula Jäsen Rauni Mononen Kotisivu Kalevi Karling Jäsen Riitta Salminen Lehti Heikki Niininen Lusikointia Frisusta MILLAISTA VAPAALAA HALUAMME? Kuten Kyläkuulumisissa on kerrottu, Hohtimien puistoalue Vanhan Hämeenkyläntien ja Kierretien välissä on ollut kaavoitustyön kohteena jo parin vuoden ajan. Omakotiyhdistys on ottanut suunnitelmiin kantaa vuosina 2010 ja Viime vuoden lopussa kaavaluonnos oli virallisesti nähtävänä. Omakotiyhdistyksen hallitus perehtyi suunnitelmiin ja pettyi: aikaisemmat kannanotot eivät olleet johtaneet mihinkään muutoksiin. Kaavaselostuskin oli selvästi tarkoitushakuinen. Alueelle halutaan sijoittaa 22 omakotitonttia, mikä edellyttää Vapaalan asemakaavaa suurempaa tonttitehokkuutta. Niinpä Vapaalan asemakaavan tonttitehokkuutta ei mainita lainkaan! Vapaalan asemakaava pääsee kyllä toisessa yhteydessä vahvasti esille: sillä halutaan perustella kaavaehdotukseen sisältyvää yksilöllistä valinnanvapautta: Vapaalan luonteen mukaisesti rakentamistapa on vapaa, lukuun ottamatta rakennusoikeutta, kerroslukua, kattomateriaalia ja välttämättömiä meluntorjuntamääräyksiä. Omakotiyhdistyksen hallitus halusi vastustaa tällaista menettelyä: Jos rakentajien yksilöllisiä valintoja noudattavia taloja rakennetaan näin pienille tonteille, kokonaisuudesta tulee rikkonainen ja se heikentää alueen yleisilmettä entisestään. Omakotiyhdistys pitää yhtenäisiä pintamateriaaleja ja harmonisia värivalintoja välttämättöminä. Esimerkiksi soveltuu hiljan rakennettu asunto-osakeyhtiö Viveka (Vanha Hämeenkyläntie 4). Liian tiiviin rakentamisen ohella omakotiyhdistys on jo aikaisemmin arvostellut tonteille suunniteltuja katuliittymiä. Luonnoksen mukaan valtaosalla tonteista olisi oma katuliittymä joko Vanhalle Hämeenkyläntielle tai Kierretielle. Erityisesti mutkaisella ja mäkisellä Vanhalla Hämeenkyläntiellä ne

3 3 aiheuttavat helposti vaaratilanteita. Yhdistyksen mielestä katuliittymiä tulee liikenneturvallisuuden takia välttää. Hohtimien ohella kaavoitustyötä on tehty myös tontilla Vapaalantie 10. Kapea tienvierisuikale haluttiin kaavoittaa kuudelle omakotitalolle. Omakotiyhdistys ja lähiasukkaat vastustivat hanketta jo vuosina 2010 ja Kaavaluonnos oli viime vuoden lopulla esillä kaupunkisuunnittelulautakunnassa, mutta poistettiin listalta. Nyt odotellaan, palaako ehdotus jossain muodossa uudelleen hyväksyttäväksi. Syksyllä omakotiyhdistyksen hallitus otti kantaa myös ns. poikkeamislain soveltamiseen Vantaalla. Tämä määräaikainen laki (1257/2010, Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta) on voimassa vuosina ja se merkitsee ELY-keskusten poikkeamisvallan siirtämistä kunnille. Vantaalla poikkeamispäätökset on delegoitu aluearkkitehdeille ja esimerkiksi tonttitehokkuuden osalta ne voivat olla jopa yli 30%. Tietoon tulleen yksittäistapauksen perusteella omakotiyhdistys halusi kiinnittää kaupungin huomiota poikkeamisten vaikutukseen alueen yleisilmeeseen sekä siihen, että kokeilu saattaa vanhat asukkaat eriarvoiseen asemaan korkeamman tonttitehokkuuden saaneisiin rakentajiin nähden. Omakotiyhdistyksen uusimmat kannanotot kaupungin kaavoitushankkeisiin löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta Liisa Rajamäki Torpalla tavataan VAPAALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika: torstai klo Paikka: Friherrsin Torppa, Vapaalantie 28 Kokouksen aluksi DI Veijo Pakarinen alustaa aiheesta uusi energiatodistuslaki ja sen heijastusvaikutukset omakotiasujalle. Tätä seuraa keskustelutuokio. Sitten siirrytään vuosikokousasioihin:

4 4 VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5. Vuoden 2012 toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyminen 6. Yhdistyksen vuoden 2012 tilit, toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 7. Vuoden 2013 toimintasuunnitelman hyväksyminen 8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkioista sekä toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen 9. Vuoden 2014 jäsenmaksusta päättäminen 10. Vuoden 2013 talousarvion hyväksyminen 11. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valitseminen Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten (Eija Grönfors, Riitta Salminen, Kalevi Karling, Eero Kolehmainen ja Rauno Leppänen) tilalle 12. Toiminnantarkastajien (2) ja varahenkilöiden (2) valinta vuodeksi Muut asiat 14. Kokouksen päättäminen Kahvitarjoilu. TERVETULOA KAIKKI KYLÄLÄISET! Vuoden 2012 Vuosikokous kokoontui Rajatorpan koululla

5 5 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toimintakaudella Vapaalan omakotiyhdistys on toiminut tarkoituksensa mukaisesti jäsentensä etujen valvojana. Tavoitteena on ollut valvoa asuinaluetta koskevia päätöksiä ja suunnitelmia sekä edistää Vapaalan kehittymistä ja asuinympäristön viihtyisyyttä. Yhdistyksen hallinto ja talous Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Liisa Rajamäki, varapuheenjohtajana Rauno Leppänen, sihteerinä Arto Hämäläinen, taloudenhoitajana Pertti Louhula, lehtivastaavana Heikki Niininen, verkkovastaavana Kalevi Karling ja Facebook-ryhmän vetäjänä Kaisa Kauranne. Toiminnan-tarkastajina ovat toimineet Jorma Kallio ja Aimo Koski, varalla Raija Hakola ja Aimo Herno. Hallitus on kokoontunut 11 kertaa ja pöytäkirjat ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilta. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat Kyläkuulumiset-lehden takakannessa. Yhdistyksen varainhankinta perustui pää-asiassa jäsenmaksutuottoihin. Merkittävä tulonlähde oli myös ilmoitusmyynti Kyläkuulumisiin. Yhdistyksen talouden tulos oli 56,71 ylijäämäinen. Hallitus esittää, että ylijäämä siirretään yhdistyksen yleiseen rahastoon. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 295 maksanutta jäsentä. Yhdistys on Suomen Omakotiliiton ja Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön jäsen. Yhdistyksemme on harjoittanut yhteistyötä lähialueen omakoti- ja asukasyhdistysten kanssa. Lausunnot, kannanotot ja osallistumiset Tehtiin esitys kaupungille Vapaalanaukeen puistoleikkipaikan kunnostamiseksi. Lähetettiin kielteinen kannanotto Vanhan Hämeenkyläntien nimen muuttamisesta. Annettiin lausunto Kaupungin ympäristösuojelumääräysten muutosesitykseen. Lähetettiin kirjelmä aluearkkitehti Kallaluodolle, jossa tuotiin esille haittoja, joita syntyy rakennusoikeuden poikkeamislain mahdollistavasta huomattavista rakennusoikeuksien ylityksistä alueen kaavanmukaiseen rakennusoikeuteen verrattuna. Tehtiin kaupungille esitys Vanhan Hämeenkyläntien varrella olevan matonpesupaikan nykyisen nimen (Tienvieri) muuttamiseksi Vapaalan matonpesupaikaksi. Lähettiin kaavamuutoksesta ( Hohtimet) muistutus, joka perustui pääosin aiemmin lähettämäämme kannanottoon ko. asiasta. Yhdistyksen mielestä rakentaminen on liian tiivistä ja katuliittymien määrä Vanhalle Hämeenkyläntielle ja Kierretielle muodostuu liian suureksi aiheuttaen ongelmia mm. liikenneturvallisuudelle. Lisäksi todetttiin huoli alueen yh-

6 6 denmukaisesta ilmeestä ja Vapaalan vanhojen asukkaiden eriarvoisesta kohtelusta mikäli sallitaan asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden huomattava ylittäminen. Annettiin linjastosuunnitelmista lausunto, jossa tuotiin esille bussilinja n:o 30 vuorojen tihentäminen ja yleisesti lisää syöttölinjoja junayhteyksiin. Edustukset Vantaan Omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry.: Liisa Rajamäki ja Rauno Leppänen Tiedotustoiminta Tärkein tiedotuskanava alueen asukkaiden ja jäsenten suuntaan on ollut Kyläkuulumiset. Lehti on jaettu neljä kertaa vuodessa kaikkiin Vapaalan talouksiin. Painosmäärä on 1000 kpl. Tärkeänä tiedotuskanavana toimivat yhdistyksen omat internetsivut osoitteessa Tiedottamista on hoidettu myös jäsenistön sähköpostiosoitteiden kautta. Toimivaksi tiedotuskanavaksi on muodostunut myös Facebookissa toimiva Vapaala-ryhmä. Tilaisuudet ja tapahtumat Vapaalan kirkkopyhä Yhdistyksen vuosikokouksessa Suomen Omakotiliiton järjestöpäällikkö Juha Saarimäki esitteli liiton toimintaa. Siivoustalkoot 10.5., osanottajia 17 henkilöä Retki Seutulaan Königstedtin luontoon 15.5., mukana 19 henkilöä Talkoot jättipalsamin poistamiseksi 9.8. Tienvieri-matonpesupaikan ympäristöstä Teatterikäynti Hämeenlinnan kaupunginteatteriin katsomaan Frank McCourtin näytelmää Seitsemännen portaan enkeli, retkellä mukana 52 henkilöä Retki Königstedtin luontoon

7 7 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Vapaalan Omakotiyhdistys seuraa aktiivisesti kylän kehitykseen vaikuttavia kaupungin tai muiden organisaatioiden suunnitelmia ja niihin otetaan tarvittaessa kantaa. Yhdistys ideoi ja tekee tarvittaessa aloitteita, joilla parannetaan asuinalueemme toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä. Yhdistys kannustaa myös asukkaita ideoimaan ja tekemään ehdotuksia alueemme kehittämiseksi. Erityisesti pyritään aktivoimaan nuoria vapaalalaisia mukaan tähän työhön. Yhdistys on Suomen Omakotiliiton ja Vantaan Omakotiyhdistysten Keskus-järjestön jäsen. Näiden kautta vaikutetaan omakotiasujien edunvalvontaan valtakunnallisella ja Vantaan tasolla. Yhdistys tekee yhteistyötä lähialueen asukasyhdistysten kanssa tarpeen mukaan. Tapahtumat ja tilaisuudet Vapaalan kirkkopyhä Tutustumisretki (esim. Hki-Vantaan lentoasema, toukokuussa) Siivoustalkoot kaupungin siivousviikolla Teatterikäynti syyskaudella Ympäristön/puutarhan hoitoon liittyvä tapahtuma maaliskuussa, vko 10 Jättipalsamien poistotalkoot Vapaala -päivä Tiedottaminen Kyläkuulumiset lehteä julkaistaan 4 numeroa. Ajankohtaistiedottamista tehdään yhdistyksen verkkosivujen kautta. Verkkosivuja pyritään kehittämään vuorovaikutteisiksi. Kerätään lisää jäsenten sähköpostiosoitteita suoran tiedottamisen parantamiseksi netin kautta. Tiedotus- ja keskustelukanavana käytetään myös Vapaalan Facebook-ryhmää. Muu toiminta Yhdistys toimii yhteistyökumppanina ja tiedonvälittäjänä Omat kadut ok hankkeessa kaupungin ja kylän asukkaiden välillä. Seurataan Vapaalan kaavoitusta ja kaupungin rakennussuunnitelmia alueella. Osallistutaan kylähistoriikin tuottamiseen. Seurataan Vantaan kaupungin viheralueohjelman toteutumista.

8 8 VAPAALAN KIRKKOPYHÄ Vuosittain vietettävä Vapaalan kirkkopyhä on vuosikymmeniä vanha perinne. Se mainitaan jo Kyläkuulumisten ensimmäisessä vuosikerrassa 1983, eikä silloinkaan minään uutukaisena. Myös tänä vuonna kirkkopyhä on omakotiyhdistyksen ohjelmassa. Ajankohta, sovittiin hyvissä ajoin, mutta ohjelmasta tuleekin vähän erilainen. Seurakuntien diakoniakeskus järjestää selkomessuja eri seurakunnissa ja sellainen haluttiin järjestää Hämeenkylässä samana päivänä. Omakotiyhdistyksen hallitus hyväksyi mielihyvin ajatuksen yhteisestä jumalanpalveluksesta. Päivä on kutsumanimeltään leipäsunnuntai, minkä johdosta kirkolla myydään jumalanpalveluksen jälkeen leipää yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Mitä sitten selkomessut ovat? Ne ovat kaikille tarkoitettuja jumalanpalveluksia, joihin kutsutaan eri tavoin vammaisia ja heille tarjotaan laitteita tai palveluja, jotka helpottavat jumalanpalvelukseen osallistumista. Näkyvin apu on tilaisuudessa tapahtuva viitotun puheen tulkkaus. Jumalanpalveluksessa toimii saarnaajana diakoniapastori Lea Karhinen, liturgina toimii Marja Mäkilä ja kanttorina Hannu-Pekka Heikkilä. Yksinlaulua esittää vapaalalainen Inger Lindell. Jumalanpalveluksen jälkeen juodaan kirkkokahvit, joiden yhteydessä kerrotaan perinteiseen tapaan Vapaalan Omakotiyhdistyksestä. Tervetuloa seurakunnan yhteiseen juhlaan ja Vapaalan kirkkopyhään! Liisa Rajamäki KUNINKAAN TIELLÄ : Hämeenkylän seurakunnan 20-vuotishistoriikkiä "Kuninkaan tiellä" on vielä saatavissa Pertti Louhulalta, Teräkuja 4, puhelin Kirja, jonka ovat kirjoittaneet Jukka Nevala ja Jouko Siirilä, on edustavan näköinen ja hyvä lahjakirja. Siinä on kertomuksia myös muutamista kyläläisistämme. Kirjan hinta on vain 15,- euroa. ENERGIATODISTUSLAKI: HÄVIÖ 11-0 Suomi pani vuoden 2012 aikana toimeen kauan aikaa vireillä olleita rakennusten energiatehokkuusasioita EU-direktiivien toteuttamiseksi. Asia hyvä, toteutus täysin väärä. Viime kesänä lyötiin lukkoon rakennusten uudet energiatehokkuusmääräykset ja joulukuussa niihin liittyvät energiatodistusvaatimukset mm. meille omakotiasujille. Kesäkuun alusta 2013 pitää kaikilla uusilla rakennuksilla

9 9 sekä myös vanhoilla myytäessä tai vuokrattaessa olla energiatodistus. Energiatodistuksen laadinta perustuu rakennusten laskennallisiin ominaisuuksiin. Todistuksen antaa julkisesti hyväksytty taho, esim. sertifioitu konsultti. Todistuksen hinnaksi veikataan lakiperusteluissa plus arvioijan matkakustannukset, jotkut arvioivat korkeampiakin summia. Energiatodistuslaissa on kaksi asiaa pahasti pielessä: 1) Laskennallisuus olemassa oleville rakennuksille ja 2) rakennuksen käyttämän energiamuodon ns. E-luku. Valitan, vaikeita asioita, mutta yritys hyvä 10. Laskennallisuus: Jos menen ostamaan taloa ja haluan tutustua, millainen energiasyöppö talo on, niin enköhän yksinkertaisesti pyydä nähdä viimeisten vuosien energialaskut. Päättelen sitten niistä ostanko harakanpesän vai timmissä kunnossa olevan rakennuksen. Vai uskonko, jos myyjä lyö kouraan teoreettisen laskelman joka sanoo jotakin, josta tuskin ymmärrän mitään. Muistatteko Tuntemattoman kohtauksen Sulla ei voi olla nälkä Uusille rakennuksille teoreettinen laskelma on luonnollisesti ok, mutta miksi ihmeessä olemassa oleville rakennuksille ei kelpaa yksinkertaisesti todenperäiset mittaustulokset (energiankulutustiedot), objektiivisuuden takaamiseksi tietenkin sertifioidun tahon todentamana? Niin kuin Ruotsissa ovat valinneet. Grattis, olitte fiksumpia. E-luku: Teoreettisen laskelman lopulta ratkaisee täysin ns. E-luku, joka yrittää heijastaa talon käyttämän energiamuodon kokonaisenergiatehokkuutta, myös energiaa tuotettaessa. Näin on nyt sitten säädetty, huonommuuskertoimet ovat: sähkö 1.7, polttoaineet 1.0, kaukolämpö 0.7, uusiutuvat energiat 0.5. Nämä kertoimet tarkoittavat mm. että ollakseen samanveroinen puulämmitystalon kanssa sähkölämmitystalon täytyy olla lämpöominaisuuksiltaan 3.4-kertaa (1.7 jaettuna 0.5:llä) parempi kuin puulämmitystalo. Minun on vaikea ymmärtää että vierekkäin seisoo lämpöteknillisesti todella täysin erilaista rakennusta ja niiden energiatodistuksissa on sama arvosana Eikö tässä ollutkaan kysymys rakennusten energiatehokkuudesta, vaan energiapolitiikan ohjauksesta? Niin hyvä asia kuin energiatehokkuus onkin, olisi pitänyt tarkemmin miettiä mitä tavoitellaan. Päästöjen vähentäminen ja luonnonvarojen säästäminen ovat isoja, lopullisia tavoitteita, energiatehokkuus yksi niitä palveleva osatavoite. Malliesimerkki harhaantuneesta ajatuksesta on sähkön rankaisukerroin. Sähköä kun tehdään pääasiassa ilmakehää kuormittamattomilla tavoilla, mm. vesi- ja ydinvoimalla, ja yhtyeenlasketusti ylivertaisen pitkäkestoisista energialähteistä, käyttäen hyvin vähän fossiilisia polttoaineita. Ja juuri fossiilisista polttoaineistahan on kysymys niin ilmasto- kuin luonnonvarojen riittävyysongelmissa.

10 10 Omakotiliitto yritti, tosin liian myöhään ja varmasti liian heikolla äänenpainolla ( jäsentä) vaikuttaa asiaan em. hölmöyksien torjumiseksi, mutta turhaan. Ruotsin omakotiyhdistyksessä on jäsentä ja äänenpaino näkyy. Suomen ja miksei Vapaalankin omakotiväelle peiliin katsomisen paikka. Vuosikokouksessamme meillä on tilaisuus kuulla energiatodistuslaista asiantuntijaa, DI Veijo Pakarista, ks. sivu 3. Heikki Niininen, Kunnallistekniikan investoinnit OMAT KADUT OK HANKE VIIVÄSTYY Kuten Kyläkuulumisissa on kerrottu, Vapaala otettiin vuonna 2011 kaupungin Omat kadut OK hankkeeseen. Asukaskysely tehtiin ja sen perusteella eniten moitteita saanut Höylätie otettiin vuoden 2012 suunnitteluohjelmaan. Sen jälkeen ei olekaan tapahtunut mitään ja viime vuoden lopulla hyväksytty kunnallistekniikan investointien rakennusohjelma vuosille osoittaa karun totuuden: määrärahoja Vapaalan katujen perusparannukseen on osoitettu vasta vuodelle 2017! Syykin on tietysti selvä, kaupungin kireä taloustilanne. Suunnittelukauden tilannetta kuvataan kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirjassa seuraavasti: Vanhojen asemakaava-alueiden osalta kohteiden valinnassa on painotettu erityisesti turvallisuuden lisäämistä ja hulevesiongelmien poistamista. Vanhojen asuinalueiden kehittäminen ja perusparantaminen tulee kuitenkin merkittävästi hidastumaan nykyisellä investointitasolla. Kadunsuunnittelupäällikkö Olli Lappalaisen kertoman mukaan asioita arvioidaan vuosittain, ja mikäli taloustilanne sallii, vanhojen alueiden katujen saneerauksia voidaan ottaa rakentamisohjelmaan. Ainoat tälle vuodelle merkityt investointikohteet Vapaalassa liittyvät ympäristörakentamiseen. Vapaalanaukeelle on varattu määrärahoja puistoleikkipaikan perusparantamiseen. Omakotiyhdistyksen hallitus ja Vapaalan Facebook-ryhmä lähettivät viime vuonna ehdotuksiaan Kuntatekniikan keskuksen Viheralueyksikköön ja nyt odotamme, että pääsemme suunnitelmiin tutustumaan. Liikuntapalvelut teki jo viime vuonna rakennustöitä Vapaalanaukeen urheilupuistossa. Liikuntapäällikkö Jari Lärkan antamien tietojen mukaan vapaanurmialuetta kasvatetaan. Alueelle tehdään suurehko nurmialue seurojen ja kuntalaisten vapaata jalkapallon tms. pelaamista varten. Se ei ole siis mikään virallinen urheilukenttä. Liisa Rajamäki

11 11 Omakotiyhdistyksen lausunto kaupungille VANHAN HÄMEENKYLÄNTIEN NIMENMUUTOS Vapaalan Omakotiyhdistys on ottanut kantaa vireillä olevaan Vanhan Hämeenkyläntien nimenmuutokseen ja vastustanut voimakkaasti aiottua muutosta. Parhaillaan käsiteltävänä olevan Hohtimien puistoalueen asemakaavan (002111) selostukseen on liitetty katsaus tiellä eri aikoina olleista nimistä. Nimenmuutosta pidettiin välttämättömänä, mutta omakotiyhdistys vastustaa sitä edelleenkin. Nyt kaupunkisuunnittelulautakunnan nimistöryhmä on esittänyt aikaisemmasta poikkeavan ehdotuksen, Ilpolantie ja Ilpolankuja. Omakotiyhdistyksen hallitus pitää entistä nimeä edelleenkin parhaana. Vanha Hämeenkyläntie on Vapaalan eli entisen Friherrsin vanhin tie, jonka olemassaolo mahdollisti koko taajaman perustamisen ja ensimmäisten asukkaiden muuton Friherrsiin. Asukkaiden työpaikat sijaitsivat valtaosin Pitäjänmäellä tai kauempana Helsingissä, joten Vanha Hämeenkyläntie ja sillä liikennöivät bussit olivat välttämättömiä. Näistä historiallisista syistä johtuen Vanhan Hämeenkyläntien nimellä on Vapaalalle aivan erityinen merkitys, mitä sillä Helsingissä tai Espoossa ei ole. Nimenmuutoksen perusteluissa viitataan samoista nimistä pelastuslaitokselle aiheutuviin vaikeuksiin. Nykyisin pelastuslaitokset ovat kuitenkin alueeltaan niin laajoja, että minkään hälytystehtävän kohdetta ei voida identifioida pelkästään kadunnimen mukaan, vaan täytyy varmistaa myös kaupunki ja postinumero. Jos nimenmuutosta pidetään Omakotiyhdistyksen ja monien muiden vapaalalaisten tahojen vastustuksesta huolimatta välttämättömänä, Omakotiyhdistys hyväksyy vähiten huonona ratkaisuna nimen Ilpolantie; tälläkin nimellä on yhtymäkohtia Friherrsin historiaan, joskin paljon vähemmän kuin Vanhalla Hämeenkyläntiellä. Tällöin hallitus esittää, että nimestä Ilpolankuja luovutaan kokonaan niin että tien varrella sijaitsevien kiinteistöjen numerointi säilyisi nykyisellään, mikä helpottaisi muutoksen toteuttamista. Liisa Rajamäki Puheenjohtaja Rauno Leppänen Varapuheenjohtaja

12 12 Nyt joukolla ideoimaan! VAPAALA-PÄIVÄ Syksyllä 2011 vietimme ikimuistoista Vapaala-päivää Rajatorpan koululla nauttien mm. Hembölen kotieläinpihan eläinystävien seurasta. Tänä vuonna Vapaala-päivä järjestetään jälleen! Nyt haluaisimmekin kuulla mitä toiveita ja ehdotuksia teillä kyläläisillä olisi päivän sisällöksi. Kaikki ideat ja toiveet voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen Yhtenä osana toivomme, että paikalliset yritykset tulisivat esittelemään omaa toimintaansa. Imoittautumiset ja lisätiedot: Kaisa Kauranne KUJILTA KUULTUA Pettämätöntä logiikkaa, Joska 4v: Äiti, minä haluaisin kissan. Minä hoitaisin ja hellisin sitä. Ja antaisin sen nimeksi Pörrö. Meille ei voi ottaa kissaa, kun äiti on kissoille allerginen. Mutta jos sinä et söisi sitä? Ennen Joulua, Ronja 4v:; Äiti, laita verhot kiinni. Minä vihaan niitä typeriä tonttuja. Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tulos, Moona 3v: Äiti, minä menen sitten isona sinun kanssasi naimisiin. Ei oman äidin kanssa voi mennä naimisiin. Ai niin, pitää odottaa prinssiä! Koonnut Kaisa Kauranne

13 13 KUJILTA NÄHTYÄ Jukra kun jäi syksyllä 6 millin ristipääruuvit tuonne autotallin alakertaan. No ei se mitään, on se vaan niin hieno keksintö tämä vaimon minulle ostama ihan oma lumilapio PIENTALOVÄKI - VALVOTKO ETUJASI? Näin vuosikokouksen alla on hyvä kurkistaa pientaloväen asioiden hoitoon, edunvalvontamielessäkin. Täällä Frisussa meitä järjestäytyneitä pientalolaisia on n. 300 kylän yhteensä n taloudesta. Omakotiyhdistyksemme (OKY) kuuluu yhtenä 261:stä vastaavasta yhdistyksestä vuonna 1947 perustettuun Suomen Omakotiliittoon, jossa paikallisyhdistysten kautta on tätä nykyä yhteenlaskien n jäsentä. Järjestäytymisaste on alhainen, kun muistetaan että yli puolet suomalaisista asuu pientaloissa, valtaosin omakotitaloissa. Omakotiasuntoja on yli miljoona, rivariasuntoja pari sataa tuhatta. Viimeksi jäimme edunvalvonnassa takakynteen energiatodistuslain kanssa (ks. sivu 8) ja synkkä ennusteeni on että ei hyvältä näytä näillä lihaksilla. Ruotsin vastaava järjestäytymisaste on paljon suurempi, jäseniä sikäläisessä omakotijärjestössä on paljon yli Asukaslukuun ja pientaloväen osuuteen suhteuttaen se on ainakin tuplasti täkäläiseen nähden. Kun ruotsalaisen omakotiväen asioita nettietäisyydeltä katsoo, niin heidän äänenpainonsa vaikuttaa purevan paremmin kuin meillä. Miksi? - Olisikohan selitys tuo fysiikan kirjoista puuttuva voima nimeltään joukkovoima. Omakotiliiton toiminnasta saat hyvän käsityksen menevällä netissä osoitteeseen Meidän oman kyläyhdistyksemmehän löydät osoitteesta Omakotiliitolla huomannet myös piirikohtaisen toiminnan, esim. Vantaalaisten OKYjen yhteenliittymä löytyy osoitteesta Kerron kaikki nämä,

14 14 koska niistä löytyy jäsenten edunvalvontaan liittyviä asioita ja viljalti myös listauksia jäseneduista muutaman klikkauksen päässä. Omakotiyhdistyksen jäsenenä saat jäsenpalveluina Omakotiliitosta mm. Omakotilehden, maksutonta neuvontaa laki-, korjausrakentamisen, energian asioissa ja puutarha-asioissa, pääsyn nettipohjaisiin palveluihin (ks. seur.) ja tietysti kosolti neuvoteltuja jäsenalennuksia eri yritysten kanssa. Parista uudemmasta palvelusta haluan mainita tässä erikseen. Jäsenet ovat jo aiemmin saaneet postitse Omakotitalon Huoltokirjan. Nyt sama palvelu on myös sähköisesti ja ainakin itselläni nyt sytytti. Omakotiasujina tunnemme hyvin sen tuskan mitä seuraa hajallaan ellei peräti kateissa olevista taloon ja sen hoitoon liittyvistä papereista. Olen nyt kirjautunut palveluun ja tallentelen sinne pikku hiljaa taloon ja huoltoon liittyvät perustiedot, minulle tarpeellisin osin, en suinkaan kaikkea mahdollista, jolle tilaa systeemissä on. Seuraavan kerran kun taas ihmettelen mikä ihme se meidän talon rekisterinumero on tai milloin on viimeksi vaihdettu lämmöntalteenottolaitteen suojattimet, niin taidan pärjätä sadattelun sijasta kliksuttelulla omaan Huoltotiedostooni! Uusin Liiton palveluista on valtakunnallinen Omakotitori. Periaatteessa mainio juttu erilaisen tarpeettoman/tarpeellisen kaman vaihtoon. Tori joutuu näyttämään kyntensä, seuraan mielenkiinnolla, kun itse olen käyttänyt meidän Vapaalan Facebook-ryhmän vastaavaa pienimuotoista palvelua menestyksellä hyväkseni. Kaikkihan me ostamme mieluummin halvalla kuin kalliilla. Rehellisyyden nimissä en väitä että Omakotiliiton jäsenyysedut kepittäisivät kaikilla rintamilla muut alennusmahdollisuutesi, mutta kannattaa katsoa ja vastaavat myös Liiton Uudenmaan piirin ja Vantaan keskusjärjestön (VOK) kohdalta. Lopuksi kaivan ketunhännän kainalosta kun sen kuitenkin jo huomasit: Nyt on hyvä hetki harkita Omakotiyhdistykseen liittymistä ellet jo ole jäsen! Hyvä ehkä tietää myös siinä yhteydessä myös että Sinun 20 jäsenmaksustasi kuluu 16 Omakotiliiton ja 0.75 VOKin maksujen kattamiseen ja toimintaa täällä kylillä pyöritetään vuosittain 3.25 per jäsen jäsenmaksutulovirralla. Heikki Niininen, Liittyminen liiton verkkosivuilla: Liittyminen tekstiviestillä: Lähetä viesti LIITYN_NIMI_OSOITE numeroon Liitä viestiin yhdistyksen nimi ja oma sähköpostiosoitteesi.

15 15 TOIMINTAAMME OVAT TUKENEET JA PALVELUJAAN TARJOAVAT: FYSIOTERAPIA KOLEHMAINEN KY. Vapaalantie 2 A 8, puh Huom! yhdistyksen jäsenille 5 %n alennus. HAMMASLÄÄKÄRIT KATI NYLUND JA TIMO KAITEMO. Nuijakuja 6 A. Ajanvaraus puh Runsaasti ilta-aikoja. PARTURI ADAM. Nuijatie 12, puh YKKÖS-URHEILU OY. Rajatorppa, Vapaalantie 2, puh HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin kirkossa Auratie 3 klo 10. Seurakunnan toiminnasta viikoittain Vantaan Lauri lehdessä. KONSULTTITOIMISTO VEIJO PAKARINEN, Höylätie 19 b, p Kiinteistöjen energiapalveluja Vapaalassa: Teen energiatodistukset, katselmoin kiinteistöt, mittaan ym. Katso:

16 16 Lehden toimitti Heikki Niininen ISSN X

Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net on Vantaan omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen.

Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net on Vantaan omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen. 2014/1 Omakotiyhdistyksen vuosikokous 27.3.2014, sivut 3-10 Saadaanko omakotitalkkari Frisuun? sivu 12 Hyvästi Vanha Hämeenkyläntie, sivu 10 Tappohiekka fillaristien murheena, sivu 2 Vapaalan kirkkopyhä

Lisätiedot

VUOSIKOUS 22.3.2012 KLO

VUOSIKOUS 22.3.2012 KLO 1/2012 Kyläläinen! Tutustu omakotiyhdistyksen toimintaan lehdestä sekä nettisivuilta www.vapaala.net ja liity jäseneksi! VUOSIKOUS 22.3.2012 KLO 18.00 (sivu 3) 2 PUHEENJOHTAJAN LUSIKOINTIA FRISUSTA Vuosikokousta

Lisätiedot

Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net on Vantaan omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen.

Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net on Vantaan omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen. 2/2013 SISÄLTÖÄ Kevätretkelle 13.5. - sivu 5 Siivoustalkoisiin 22.5. - sivu 6 Vapaala-päivä 8.9. - sivut 2, 10 Energiatodistuslaki kumoon sivu 12 Frisuun lisää 22 tonttia sivu 8 Kyläkuulumisia 30v sivu

Lisätiedot

2/2012. Tässä numerossa mm.

2/2012. Tässä numerossa mm. 2/2012 Tässä numerossa mm. Siivotaan kotikyläämme, s. 6 Lähde retkelle Königstedtin luontoon, sivu 7 Bongataan vanhat valokuvat Frisusta, s. 9 Osta lipputankoosi oma viirimme, s. 12 2 LUSIKOINTIA FRISUSTA

Lisätiedot

KYLLÄ MINÄ NIIN MIELENI PAHOITIN

KYLLÄ MINÄ NIIN MIELENI PAHOITIN 3/2012 Tässä numerossa Kyllä minä niin mieleni pahoitin Vanhan Hämeenkyläntien nimi on puheissa??? Teatteriretkeä pukkaa Vieraskasvilajikkeet perkauksen kohteena Uusia naapureita Lastutielle 2 Lusikointia

Lisätiedot

NYT BITTEJÄ LUSIKOIMAAN!

NYT BITTEJÄ LUSIKOIMAAN! 4/2012 2 Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net on Vantaan omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen. Liity jäseneksi Suomen Omakotiliiton verkkosivuilla http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Lisätiedot

4/2009. Kuva Leena. Hauskaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

4/2009. Kuva Leena. Hauskaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 4/2009 Kuva Leena Hauskaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 2 Omakotiyhdistyksen kuulumisia puheenjohtajalta: 1. Kannanotto Lastutien kaavoitushankkeeseen Julkisuudessa on muutamaan kertaan käsitelty

Lisätiedot

2014/3. Lasten riemua Rajatorppa-päivässä

2014/3. Lasten riemua Rajatorppa-päivässä 2014/3 Lasten riemua Rajatorppa-päivässä Kyläkuulumisten jakelusta, sivu 2 Teatteriretki Tampereelle 15.11.2014, sivut 2-4 Omatalkkaritoiminta viivästyy sivu 4 Nuijatie-Lastutien parantaminen, sivu 4-5

Lisätiedot

KEVÄTRETKELLE KUMPULAN KASVITIETEELLISEEN PUUTARHAAN 17.5.2011, KS SIVU 2 VAPAALAN KEVÄTTALKOOT 11.5 KLO 18.00, KS SIVU

KEVÄTRETKELLE KUMPULAN KASVITIETEELLISEEN PUUTARHAAN 17.5.2011, KS SIVU 2 VAPAALAN KEVÄTTALKOOT 11.5 KLO 18.00, KS SIVU 2/2011 Vantaankosken kuohuja huhtikuulta KEVÄTRETKELLE KUMPULAN KASVITIETEELLISEEN PUUTARHAAN 17.5.2011, KS SIVU 2 VAPAALAN KEVÄTTALKOOT 11.5 KLO 18.00, KS SIVU 3 KEVÄTRETKELLE KUMPULAN KASVITIETEELLISEEN

Lisätiedot

3/2010. http://www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkyla/ajankohtaista/rakkaus-ei-koskaan-havia/

3/2010. http://www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkyla/ajankohtaista/rakkaus-ei-koskaan-havia/ 3/2010 Hämeenkylän uurnalehto sai uuden muistelupaikan ja taideteoksen 22.8.2010. Paljastustilaisuutta johti seurakuntamme kirkkoherra rovasti Jukka Nevala. Ks linkki http://www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkyla/ajankohtaista/rakkaus-ei-koskaan-havia/

Lisätiedot

2/2008. Korte Pitkäkosken maastossa

2/2008. Korte Pitkäkosken maastossa 12 Vapaalan Omakotiyhdistys ry. (http://www.kolumbus.fi/vapaalan.oky) on Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen HALLITUS 2008 Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 040-7794192

Lisätiedot

4/2007. Hauskaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2008

4/2007. Hauskaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2008 12 Vapaalan Omakotiyhdistys ry. (http://www.kolumbus.fi/vapaalan.oky) Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliitonjäsen HALLITUS 2007 4/2007 Puheenjoht. Liisa Rajamäki 040-7794192

Lisätiedot

4/2008. Talot leipoi ja kuvasi Anja Raskila

4/2008. Talot leipoi ja kuvasi Anja Raskila 4/2008 Talot leipoi ja kuvasi Anja Raskila Hauskaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2009 2 SÄHKÖ- JA POLTTOÖLJYTARJOUKSET Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiri ja Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

JOY 2/2007. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 2/2007. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 2/2007 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Lentomelusta keskusteltiin 5 JOY-lehti täyttää 30 vuotta 6 JOY-lehden alkuvaiheita ja vähän muutakin 8 Ex-päätoimittaja

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry. JÄSENTIEDOTE 2012

Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry. JÄSENTIEDOTE 2012 VOK Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry. JÄSENTIEDOTE 2012 Omakotiyhdistykset esittäytyvät s. 6-13 Mihin omakotiyhdistystä tarvitaan s. 14 Ilmalämpöpumppu vaatii perehtymistä... s. 16 1 HEI, MISSÄ

Lisätiedot

Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tiedotuslehti. Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja

Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tiedotuslehti. Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tiedotuslehti 1/2008 MAALISKUU HUHTIKUU Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja Tarjoa kattilalle tuolle kotisi lämpimälle sydämelle vain parasta. Teboililta parhaat

Lisätiedot

Kotilainen. Omakotiliitto. 41 vuotta edunvalvontaa KORSON OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 2 9.11.2013

Kotilainen. Omakotiliitto. 41 vuotta edunvalvontaa KORSON OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 2 9.11.2013 Kotilainen 41 vuotta edunvalvontaa KORSON OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 2 9.11.2013 Yleisötilaisuuskutsu...s. 2 Kokouskutsu...s. 2 Puheenjohtajalta...s. 3 Verotus 2014...s. 4 Tapahtumia...s. 5 Mitä etuja

Lisätiedot

NIKINMÄKELÄINEN NIKINMÄKELÄINEN 2012. Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry:n asukaslehti Juhlajulkaisu 2012 NIKO ry 35 vuotta.

NIKINMÄKELÄINEN NIKINMÄKELÄINEN 2012. Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry:n asukaslehti Juhlajulkaisu 2012 NIKO ry 35 vuotta. 2012 NIKINMÄKELÄINEN 2012 1 Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry:n asukaslehti Juhlajulkaisu 2012 NIKO ry 35 vuotta NIKINMÄKELÄINEN Rudolf Koivu Lehtemme aiheita: NIKO ry juhlii 35 vuotista taivaltaan Seurakuntakoti

Lisätiedot

OMAKOTIVIESTI. Keskusjärjestön tiedotuslehti. Keskusjärjestön tiedotuslehti. Keskusjärjestön jäsenlehti JOULUKUU. Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja

OMAKOTIVIESTI. Keskusjärjestön tiedotuslehti. Keskusjärjestön tiedotuslehti. Keskusjärjestön jäsenlehti JOULUKUU. Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja OMAKOTIVIESTI Tampereen Tampereen Omakotiyhdistysten 4/2009 Keskusjärjestön tiedotuslehti Omakotiyhdistysten MAALISKUU Keskusjärjestön tiedotuslehti Keskusjärjestön jäsenlehti JOULUKUU Vastaava toimittaja

Lisätiedot

JOY 1/2009. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 1/2009. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 1/2009 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Sääntöasiaa 6 Hauska teatterimatka Lahteen 7 Soitonopetus Tammenterhossa jatkuu 8 Päiväkoti Laaksonpesä melkein

Lisätiedot

Kotilainen. Tervetuloa energiseen yleisötilaisuuteen s.2. Nuoret perheet tietävät s. 4 UUSIA innovaatioita s.6 ja 14. 42 vuotta edunvalvontaa

Kotilainen. Tervetuloa energiseen yleisötilaisuuteen s.2. Nuoret perheet tietävät s. 4 UUSIA innovaatioita s.6 ja 14. 42 vuotta edunvalvontaa Kotilainen 42 vuotta edunvalvontaa KORSON OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 1 19.3.2014 Tervetuloa energiseen yleisötilaisuuteen s.2 Kokouskutsu...s. 2 Puheenjohtajalta...s. 3 Nuoret perheet tietävät s.

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

OMAKOTIVIESTI. Keskusjärjestön tiedotuslehti. Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tiedotuslehti. Vastaava toimittaja Pauli jäsenlehti

OMAKOTIVIESTI. Keskusjärjestön tiedotuslehti. Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tiedotuslehti. Vastaava toimittaja Pauli jäsenlehti Tampereen OMAKOTIVIESTI Tampereen Omakotiyhdistysten Tampereen Keskusjärjestön tiedotuslehti Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tiedotuslehti Vastaava toimittaja Pauli jäsenlehti Vänninmaja 1/2008 4/2010

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry 2 x 1 KESÄKUU Julkaisija: Kakskertaseura ry 2013 Kuva: Mirja Rakkolainen Kansikuva: Markku Kalliomäki 2 2X TOUKOkuu 2013 Markku Kalliomäki, Kakskertaseuran puheenjohtaja ja lehden päätoimittaja Toimitaan

Lisätiedot