Sivu 4 kehityskohteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 4 kehityskohteita"

Transkriptio

1 M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 11 / 2008 Puualalla riittää Sivu 4 kehityskohteita Sahateollisuuden toive: Ei enää myrskyjä Sahateollisuudessa yritetään pitää suhteet yläkertaan kunnossa. Uusia, metsiä kaatavia myrskyjä ei toivota mihinkään Euroopassa, sillä vähitellen alkaa viritä toive valtavien sahatavaravarastojen sulamisesta. Sivu 6 Kuva:Finndomo Alan suhdannekatsaus julkistettiin Kajaanissa tämän kuun alussa. Toimialapäällikkö Pasi Loukasmäki Kainuun TE-Keskuksesta korosti tilaisuudessa kehitystoiminnan merkitystä puun käytön lisäämiseksi. Ilman panostuksia muut materiaalit, mm. muovi ja erilaiset komposiitit, kilpailevat voimakkaasti puutuotteiden kanssa erityisesti rakentamisen alalla. Kun puutuotteista prosenttia päätyy tavalla tai toisella rakennuksiin, ei kyseessä ole mikään pieni uhka Julkistustilaisuudessa nousi keskusteluun useita alan kehittämisen kannalta tärkeitä, mutta myös vaikeasti muutettavia asioita. Lisää insinöörejä Jos halutaan tehdä asioita toisin kuin ennen ja luoda uutta, tarvitaan kunnon koulutusta, erityisesti insinöörikoulutusta. Toimialaraportista käy ilmi, että puutuoteteollisuudessa on rekrytoitu vähinten insinöörejä. Ero kaikkiin muihin teollisuuden aloihin on suorastaan hätkähdyttävä. Seuraavaksi vähiten rekrytoinut ala on työllistänyt kaksinkertaisen määrän insinöörejä puualaan nähden. Puutalo- ja rakennuspuusepänteollisuuden tuotannon bruttoarvo oli viime vuonna 2,1 miljardia euroa, josta vientiä oli 522 miljoonaa euroa. Vienti kasvoi lähes viidenneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtenä syynä on varmasti se, ettei puualalle kouluteta insinöörejä tarpeeksi. Tänä syksynä aloitti vain 60 alan opiskelijaa, joten aloituspaikkoja jäi runsaasti täyttämättä. Alan olisikin yhteisesti panostettava positiivisten asioiden esilletuomiseksi nuorten keskuudessa. Asiakasta kuunneltava Keskusteluissa tuli selkeästi esiin, että impulssit tuotekehitykseen tulevat markkinoilta eivätkä tutkijan kammiosta. Tietoa markkinoista, myös uusista, on haettava ja selvitettävä asiakkaiden tarpeita. Rakentamisessa Keski-Euroopassa pääpaino on jo nyt korjausrakentamisessa. Suomessa käytetään korjausrakentamiseen 8,6 miljardia euroa ja sen arvon ennustetaan nousevan jo vuonna 2010 samalle tasolle kuin uudisrakentamisen. Suomen Sahojen toimitusjohtaja Jukka-Pekka Ranta totesi, että me emme Suomessa vielä tunne korjausrakentamisen prosessia esim.saksassa: kuka vetää projektia, miten ja millaisia raaka-aineita hankitaan, kuka hankkii jne. Myös ns. hybridirakentamista on Keski-Euroopassa viety pitkälle ja erilaisia rakenneratkaisuja on kehitetty ja myös suomalaisten pitäisi päästä tähän prosessiin mukaan, korosti Ranta. Yhteistyö helpoksi Tuotekehityksen ongelmana on puualan toimijoiden pienuus ja siten rajalliset resurssit. Alalla on raportin mukaan n. 940 yritystä, joista puutalojen valmistajia 250 ja muita rakennuspuusepäntuotteita valmistavia yrityksiä 690 kpl. Alan yritysten yhteistyöprojektit ovat saattaneet kaatua alueellisesti rahoitusongelmiin, koska TE-keskuksissa on perinteisesti karsastettu TE-keskusten rajojen yli menevää rahoitusta. Tähän ongelmaan Puuteollisuusyrittäjien toimitusjohtaja Tapani Tuohiniemi peräsi parannusta, jota luvattiinkin sekä TE- Min että Tekesin edustajien voimin. Myös liiketoimintojen kehittämiseen soveltuvia rahoitusmuotoja on Tekesillä tarjolla. Yhteistutkimusyhtiö alkuvuodesta Puutuoteteollisuudessa kootaan parhaillaan yhteisyhtiötä tutkimustoiminnan edistämiseksi. Sen pitäisi käynnistyä alkuvuodesta yli kymmenen yhtiön voimin. Alkupääomaa on tarkoitus kerätä osallistujayrityksistä yhteensä miljoonan verran. Julkisen rahoituksen, erilaisten yhteisprojektien ja muiden rahoituskanavien kautta on tavoitteena kolminkertaistaa yritysten sijoittama tutkimuspanos. Kannattaa siis lähteä mukaan. Puutalo- ja rakennuspuusepänteollisuuden toimialaraportti löytyy veloituksetta osoitteesta TEM ja TE-keskukset julkistavat yhteistyössä mm. Finpron kanssa eri alojen raportteja vuosittain, joissa on selvitetty yritysten kannattavuutta, suhdannetilannetta ja kehittämismahdollisuuksia. Väsymätön uurastaja Suomalainen puutuoteteollisuus on ottanut robottiteknologiaa verkkaisesti käyttöön. Ehkäpä ala alkaa pikkuhiljaa kuroa kiinni muiden teollisuudenalojen etumatkaa. Olihan Lahden Puuntyöstömessuillakin jo nähtävillä robotteja useammalla osastolla. Puu muotoilijan käsissä Sivu 12 Meillä Suomessa on varsin pitkät perinteet puuntyöstössä, raaka-ainetta riittää ja tekniikkakin on parasta mahdollista, mutta osaammeko hyödyntää kyseistä materiaalia ja valmistusteknologiaa nykymuotoilussa?. Siirtovoimaa Syitä myöten.

2 2 Puu&Tekniikka numero 11/2008 Puun käyttö supistuu rajusti Epäselvä tilanne jatkuu puutulleissa PTT rukkaa ennusteitaan ensi vuoden puun käytöstä rajusti alaspäin. Metsäekonomisti Tapio Tillin mukaan äkillisesti heikentynyt taloustilanne on vähentänyt rakentamista rajusti sekä Suomessa että Euroopassa. Tilanne vaikuttaa suoraan sahatavaran kysyntään. Tämän vuoden sahatavaran tuotannoksi PTT ennustaa noin 10 miljoonaa kuutiota ja ensi vuonna tuotanto putoaisi vielä miljoonalla 9 miljoonaan kuutioon. Pudotusta viime vuoden 12,4 miljoonasta kuutiosta olisi yli neljännes ensi vuonna. Puun ostoihin sahatavaran sekä myös paperiteollisuuden supistukset merkitsevät myös reilua laskua. Teollisuuden puun käyttö ensi vuonna supistuisi viime vuoteen verrattuna liki 20 prosenttia ja olisi arvioiden mukaan 61 miljoonaa kuutiota. Tähän on vaikuttamassa myös tänä vuonna voimakkaasti lisääntynyt puun, pääosin kuitupuun, tuonti. Kaadetun puun varastojen ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoden loppuun mennessä viime vuoden tilanteeseen verrattuna. Tämä tulee hiljentämään puun kysyntää kotimaassa ja myös laskemaan puun hintaa. Stora Enso Stora Enso vähentää tuotantoa yhteensä noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä Suomessa, Baltian maissa, Itävallassa, Tsekeissä ja Ruotsissa. Suunnitelmissa on väliaikaisia tehtaiden sulkemisia ja tuotannon vähennyksiä Suomessa, Virossa ja Tsekissä. Samanlaisista toimista on jo viime aikoina sovittu Itävallassa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Lisäksi Stora Enso suunnittelee Viljandin komponenttitehtaan sulkemista ja sen siirtämistä va tilanne puutullien johdosta, kun isot puuvirrat olisivat muuttaneet suuntaansa. Me joka tapauksessa lisäämme panoksia Kiinan suuntaan, sillä niiden markkinoiden merkitys suomalaiselle sahateollisuudelle tulee joka tapauksessa kasvamaan.. Myös Kiinan konttoriamme tullaan laajentamaan, selvittää Ranta. mlsmisista. Neuvottelut koskevat Suomessa noin 460 henkilä. Aiemmin Stora Enso sai valmiiksi yt-neuvottelut tuotannon rajoituksista Ybbsin sahalla Itävallassa Kopparforsin sahalla Ruotsissa. Paikusen sahan Virossa suljettiin lokakuussa. Taloushallintoon myös supistuksia Stora Enso siirtää pääosan taloushallinnostaan Capgeminille. Järjestelyt ovat Pohjoismaiden laajimpia taloushallinnon muutoksia. Sopimuksen mukaan Capgemini hoitaa pääosan taloushallinnon transaktiotoimista, kuten ostolaskutuksen. Nämä toiminnot siirtyvät pääosin Intiaan ja Puolaan. Muutos vähentää Stora Enson henkilökuntaa noin 300:lla. Sopimuksen lisäksi Stora Enso perustaa keskitetyn taloushallinnon palvelukeskuksen Kotkaan. Puutullien lykkääntyminen ei selvennä metsäteollisuuden tilannetta. Kemiallinen teollisuus on jo pitkälle sopeuttanut toimintojaan ja mekaaniselle puolelle tulleilla olisi ollut vähän suoranaisia vaikutuksia. Sen sijaan mahdolliset välilliset hyödyt jäävät nyt tulematta. Puutullien siirtyminen merkitsee Venäjän viennin jatkumista Kiinaan ja sieltä ei siten avaudu uusia markkinoita, kuten jo oli alettu toivoa. Imaveren sahalle. Myös Kiteen, Tolkkisten ja Kotkan sahoilla neuvotellaan väliaikaisista lomautuksista. Puumerkki Oy:ssä neuvotellaan myös pysyvistä irtisanosista kaikilla tuotantolaitoksilla Suomessa. Neuvottelut koskevat noin 800 henkilöä. Lisäksi suunnitellaan Heinolan vaneritehtaan henkilöstön lomauttamista. UPM:n vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,4 miljoonaa kuutiota sahatavaraa ja jalosteita. Sahaliiketoiminnalla on 16 tuotantolaitosta Suomessa, Itävallassa, Ranskassa Suomen Sahat ry:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Rannan mukaan sekava tilanne jatkuu. Jatkamme löysässä hirressä roikkumista. Olen huolissani kuitupuun tilanteesta, että ne kaikki löytävät oikean osoitteen. Teollisuus on sopeutunut tullien tulemiseen ja tämä tilanne johtaa siihen, että pakka on taas puoli vuotta sekaisin. Nykyisessä tilanteessa yksi sahateollisuuden toivonkipinöistä oli Kiinan muuttu- UPM UPM on neuvottelee sahausja jalostustuotannon rajoitukja Venäjällä. Suomessa yhtiön seitsemän sahaa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Kajaanissa, Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella, Heinolassa, Porissa (Seikku) ja Leivonmäellä. UPM päätti aiemmin tänä vuonna sulkea Leivonmäen sahan vuoden loppuun mennessä. UPM:n sahaliiketoiminta työllistää henkilöä. Metsäliitto Myös Metsäliitto on ilmoittanut ainakin Teuvan ja Soinlahden sahojen lopetuksista. Lappeenrannan, Kemin sekä Kyröskosken sahoilla supistetaan tuotantoa. Osuuskunnan kaikki sahat osallistuvat tuotannon supistuksiin vuorollaan. mls- Lyhyesti Ligna Hannoverissa Ligna Hannover -messujen johtoajatus on Making more out of wood tehostamisen teknologiaa tarkoittaa raakaaineiden ja tekniikan tehokasta ja kestävää käyttöä. Messujärjestäjät ennakoivat ensi vuonna toukokuun pidettävistä messuista näytteilleasettaja-, kävijä- ja pinta-alamäärältään samansuuruista messutapahtumaa kuin kaksi vuotta sitten. Jo nyt on yli 90 prosenttia edellisten messujen pinta-alasta varattu. Tällä hetkellä näytteilleasettajia on ilmoittautunut 165 enemmän kuin vastaavaan aikaan vuoden 2007 messuille. Messuille odotetaan 1800 näytteilleasettajaa ja neliötä näyttelypinta-alaa. Messuilla metsäteollisuudella, -tekniikalla ja energialla on entistä suurempi merkitys, sillä ne ovat arvoketjun alkupäässä ja ovat yhtymäkohta puuteollisuuteen. Siksi messuohjelmassa metsä on tärkeimpiä osaalueita. Perinteisen metsätalouden rinnalla energialla on yhä kasvava merkitys näillä messuilla. Erikoisnäytös Energiaa puusta esittelee jo neljättä kertaa puun monipuolisia mahdollisuuksia polttoaineena. Energiamessut Leipzigissa Tammikuun lopulla, järjestetään Leipzigissa energia-alan kansainväliset ammattimessut enertec ja ympäristöteknologian messut terratec. Viime vuonna messuilla oli 350 näyttelilleasettajaa ja yli ammattilaisvierasta 48 eri maasta. Enertec 2009 tuoteryhmiä ovat mm. energiatehokkuus, hajautettu energian tuotanto, bioenergian käyttö, uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen, automatisointi, kierrätys jne. Finbio ja Green Net Finland organisoivat suomalaisille alan toimijoille yhteisesiintymisen enerteciin. Kuortaneen Urheiluopisto laajentaa Kuortaneen Urheiluopistosäätiö on solminut yhteistyösopimuksen Honkarakenne Oyj:n kanssa. Sopimuksen tavoitteena on lisätä urheiluopiston majoituskapasiteettia rakentamalla sen välittömään läheisyyteen tasokas huvila-alue yhteistyössä Urheiluopiston, Honkarakenteen ja ET- Ryhmän kanssa. Urheiluopiston välittömään läheisyyteen sijoittuvia tontteja tulee myyntiin 11. Massiivisesta 204-millisestä lamellihirrestä valmistettavia Honka-lomahuviloita on tarjolla kolme eri kokoluokkaa: kaksi 80-neliöistä paritalohuoneistoa sekä 100- tai 125-neliöisiä ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuja loma-asuntoja. Suunnittelijat rakennustyömaalle Huvila-alueen lisäksi Honkarakenne toimittaa uuden saunarakennuksen Kuortaneenjärven rantaan. Saunan muina urakoitsijoina toimivat Sähkö-Kaunisto Oy (LVIS) ja pohjarakentamisessa PeabSeicon Oy. Rakennuksen suunnittelijat Honkarakenteen Alajärven ja Karstulan tehtailta osallistuvat saunan rakentamiseen sen eri vaiheissa, yhdessä kirvesmiehen kanssa. Hanke on osa henkilöstön osaamisen kehittämistä. Työpöydän ääreltä on toisinaan hyödyllistä lähteä tutustumaan, kuinka suunnitteluohjelmalla määritellyt rakenneratkaisut toimivat käytännössä, Honkarakenteen logistiikkajohtaja Kirsi Joensuu sanoo. Kustantaja Puu & Tekniikka Oy Muuttolinnunreitti 23 A Espoo Toimitus Faktapro Oy PL 4, Espoo puh. (09) fax (09) Päätoimittaja Kimmo Janas puh Toimituspäällikkö puh Ilmoitusmarkkinointi Sana-Saku Oy Muuttolinnunreitti 23 A Espoo puh. (09) Taitto Adverbi Oy Itäportti 4 B, Espoo puh. (09) Maksuton! Tilaa veloituksetta! Tilaukset / osoitteenmuutokset / tilausten lopetukset: Pyydämme sinua ystävällisesti tekemään sinulle veloituksettoman lehden tilausta koskevat muutokset sivuillamme ja valitse vasemmalla olevasta valikosta oikea vaihtoehto. Näin tiedot päivittyvät viiveettä ja oikein! Paino Allatum Oy Mikkolantie 24, Pori Ilmoitusten peruuttaminen ja reklamaatiot Ilmoitus on peruttava viikkoa ennen lehden ilmestymistä. Reklamaatiot viikon kuluessa lehden ilmestymisestä kirjallisena. Ilmoitusaineistot Suositeltavin tiedostomuoto on Adobe Acrobatilla tehty painokelpoinen pdf-tiedosto, johon kaikki tarvittavat fontit, kuvat ja grafiikka on sisällytetty. Aineiston värierottelu on tehtävä oikealla ICC-profiililla. Lisätiedot ja aineisto-ohjeet Levikki: Yli kpl, yli 9000 eri toimipaikkaan kattaen koko puutuoteteollisuuden: sahat, talo- ja levyteollisuuden, rakennuspuusepänteollisuuden, kaluste- ja huonekaluteollisuuden ym. pienvalmistajat, oppilaitokset sekä teknisen työn opettajat ym. alasta kiinnostuneet. Muut käytettävät ohjelmat: Freehand, InDesign, Photoshop, Adobe Illustrator. Värit määritellään prosessiväreinä (CMYK). Kuvat ja grafiikka korkearesoluutioisina tiff- tai eps -muodossa. Fontit Adoben PostScript-fontteja. Mikäli käytetään muita kirjasimia, tekstit täytyy vektoroida tai liittää tarvittavat fontit mukaan. Aineiston toimitus: Sähköpostilla: CD tai DVD: Puu & Tekniikka -lehti, PL 4, Espoo

3 numero 11/2008 Puu&Tekniikka 3 P ä ä k i r j o i t u s Nöyrä kiitos Toimituspäällikkö Meillä Puu&Tekniikan tekijöillä on ollut mielessämme visio hyvästä puualan uutis- ja ammattilehdestä. Tärkeää on antaa ajankohtaista tietoa koko alasta niin, että lukija pystyy sijoittamaan teollisuudenalan sekä sen eri haarat suomalaiseen yhteiskuntaan. Tärkeää on myös kertoa, miten kilpailijamaissa toimitaan, jotta tarvittaessa niistä voidaan ottaa oppia. Näin lukijalle kirkastuu entisestään alan todellinen merkitys koko kansantalouden kannalta ja myös oma merkitys yhtenä tärkeänä osatekijänä suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Siitä, sekä omasta ammattitaidosta voi jokainen olla ylpeä. Toinen merkittävä hyvän uutis- ja ammattilehden tehtävä on antaa lukijoille tietoa ammatillisesti: miten omaa työtä ja omaa yritystä voi kehittää entistä kilpailukykyisemmäksi. Enää ei riitä, että lastuamisnopeutta kasvatetaan, vaan on hallittava kokonaisuus valmistuksesta jälkimarkkinointiin saakka. Meillä on siis visio. Meillä on myös tietoisuus, että paljon on vielä tehtävää ennen kuin visio kokonaisuudessaan on todellisuutta. Tehdään yhdessä parempaa tulevaisuutta. Nostetaan puualan imago korkeuksiin. Me Puu&Tekniikassa lähdimme uusille urille vajaa pari vuotta sitten. Uskomme toimituksessa vahvasti siihen, että vain hyödyllistä ja tarpeellista tietoa tarjoavaa uutis- ja ammattilehteä luetaan. Jokaiselle meistä kertyy jo riittävästi lehtipinoja, joita vaivihkaa siirtelemme paperinkeräykseen lukemattomina. Tämän kuun alkupäivinä saimme käsiimme tilaamamme lukijatutkimuksen tulokset. Toimituksessa haluamme kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita, sillä vastauksenne vahvistivat uskoamme, että suuntamme on oikea. Saimme myös hyviä ja kannustavia vinkkejä lehden parantamiseksi. Puu&Tekniikka koetaan ajankohtaiseksi ja työn kannalta hyödylliseksi lehdeksi. Keskimääräinen lukija lukee lehden yhtä numeroa 2,2 kertaa, mikä on keskimääräistä enemmän työn puolesta luettavalle lehdelle. Meidän tehtävämme on pitää Puu&Tekniikka edelleen lehtenä, jonka lukemiseen halutaan käyttää rajallista aikaa. Uskomme toimituksessa, että koko puutuoteteollisuudelle hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa jakava lehti myös parantaa alan arvostusta niin alan sisällä kuin ulospäin. Viimeaikojen tiedot koko alasta ovat olleet pääosin murheellisia. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että Suomi on täynnä hyvin hoidettuja ja menestyviä puualan yrityksiä. Puu&Tekniikan yhtenä tärkeänä tehtävänä on tuoda esiin alan positiivisia asioita sekä alan sisällä että ulospäin. Tulevaisuuden turvaamiseksi se on äärimmäisen tärkeää. Ilman alalle haluavia nuoria, tulevaisuuden alastaan ja ammatistaan ylpeitä osaajia, ei puualalla ole menestymisen mahdollisuuksia tulevina vuosikymmeninä. PS. Lukijatutkimuksen tulokset löytyvät osoitteesta UUTUUS: LAMINAATIT OVIMITOISSA UUTUUS! H835 ST9 vaalea tammi, jossa yhdistetty pysty- ja vaakakuvio EGGER SCANDINAVIA APS Jernbanegade 5A DK-6862 Tistrup ME AVAAMME OVEN UUDELLE DESIGNILLE. 70 VARASTOVÄRIÄ NELJÄSSÄ MITASSA: 2150 x 950 mm, 2150 x 1020 mm, 2350 x 950 mm ja 2800 x 1300 mm UUSI ZOOM -OVIMALLISTO! LISÄTIETOJA: EGGER Scandinavia Aps Puumerkki Oy AZ-1-2S-quer_TK-262x182_FIN.indd :22:52 Uhr

4 4 Puu&Tekniikka numero 11/2008 Sahateollisuuden toive: Ei enää myrskyjä Sahateollisuudessa yritetään pitää suhteet yläkertaan kunnossa. Uusia, metsiä kaatavia myrskyjä ei toivota mihinkään Euroopassa, sillä vähitellen alkaa viritä toive valtavien sahatavaravarastojen sulamisesta. Yhtenä merkittävän syynä sahatavaran ylitarjontaan on ollut kolmen viimeisen vuoden aikana Euroopan eri osissa riehuneet myrskyt. Niiden on arvioitu kaataneen 140 miljoonaa kuutiota puita, joita on kiireellä sahattu. Itävallassa ja Saksassa myrskypuut ovat lähiaikoina loppumassa, Ruotsissa niitä on vesivarastoissa vielä arvioiden mukaan vajaa kolme miljoonaa kuutiota. Myös puutullien mahdollinen vaikutus Kiinan tarvitsemaan 30 miljoonan kuution puuntuontiin voi vaikuttaa puun globaaleihin virtoihin, arvioi Suomen Sahat ry:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Ranta Puutuotealan seminaarissa Kajaanissa tämän kuun alussa. Saksassa sahat vaikeuksissa Saksassa on viime vuosina rakennettu runsaasti uutta kapasiteettia myrskypuiden varaan. Suuret yritykset ovat rakentaneet isoja yksiköitä ja ne ovat samalla pystyneet tekemään osavaltioissa edullisia puunhankintasopimuksia. Kun halpa myrskypuu on loppumassa ja raaka-aineesta tulee pula, joutuvat keskisuuret sahat vaikeuksiin. Tästä huolimatta ensi vuoden loppuun mennessä pitäisi Saksaan valmistua suunnitelmien mukaan Kuhmo Oy:n toimitusjohtaja Lauri Nakarin mukaan ruotsalaisilla on monia kilpailuetuja, mm. raakapuun hinta, kuljetuskustannukset sekä edullinen valuutta suomalaisiin sahureihin verrattuna. vielä uutta kapasiteettia 3,5 miljoonan kuution verran. Rakentaminen on kohteissa jo käynnissä, ja vain yksi laitos on pistetty jäihin. Tämän johtaa suureen rakennemuutokseen Saksan sahateollisuudessa, jolloin erityisesti keskisuuria sahoja ennustetaan kaatuvan paljon. Jo nyt on paljon seisokkeja meneillään, selvittää Ranta tilannetta. Suomi pieni tekijä Tänä päivänä Suomi on pieni tekijä globaaleilla sahatavaramarkkinoilla. Usa oli vuonna 2006 suurin tuottaja 65 miljoonalla kuutiollaan, Kanadan tuotanto oli 57, Saksan 24, Venäjän hiukan vajaa 20, Ruotsin 18 miljoonaa kuutiota. Euroopan suurin supistaa Euroopan suurin saha, itävaltalaisen Klausnerin Wisamarin saha pysäytti marraskuun alusta koneensa. Sahan kapasiteetti on 2.2 miljoonaa kuutiota vuodessa, höyläyskapasiteetti 0,8 miljoonaa kuutiota ja sen on työllistänyt lähes 400 henkilöä. Saksalaisen NDR:n mukaan saha on saanut vuodesta Suomi oli vasta seitsemäs viime vuoden reilulla 12 miljoonan kuution tuotannollaan. Tänä vuonna kotimaan tuotanto putoaa rajusti, jo nyt on tuotantoa vähennetty 21 prosenttia, kuusta huomattavasti enemmän kuin mäntyä. Ruotsi on supistanut tuotantoaan vain noin viisi prosenttia ja jotkut sahat ovat tuottaneet syksyyn saakka ennätysmääriä sahatavaraa. Maailmanlaajuisesti on ennustettu tuotannon vähenevän 10 prosentilla 320 miljoonasta kuutiosta. Ruotsilla valuuttaetu Ruotsi on sahatavaramarkkinoilla suomalaisille hankala kilpailija. Kuhmo Oy:n toimitusjohtaja Lauri Nakari luetteli Kajaanin seminaarissa useita Ruotsin etuja: Erityisesti Etelä-Ruotsissa raaka-aine ollut huomattavasti halvempaa ja kruunun kurssi ruotsalaisille sahureille edullinen. Varsinkin tämän vuoden aikana kruunun arvo on heikentynyt euroon nähden. Viime vuoden alussa eurolla sai alimmillaan n. 9,25 kruunua, tänä vuonna on käyty jo yli kymmenessä kruunussa. Suomalainen sahateollisuus odottaakin toiveikkaasti Ruotsin siirtymistä eurovaluuttaan. Ruotsin varastot ennätyssuuret Edullinen raaka-aine ja alhaisemmat kuljetuskustannukset ovat Nakarin mukaan mahdollistaneet Ruotsin Suomea huomattavasti suuremmat sahatavaravarastot. Suomalaista kuusisahatavaraa oli varastossa Metsäteollisuus ry:n 1998 Mecklenburg-Vorpommernin osavaltiolta investointitukia 30 miljoonaa euroa ja nyt niistä ainakin osaa, jopa viittä miljoonaa euroa halutaan periä takasin. Viranomaiset ovat lisäksi vastustaneet ajatusta, että Klausnerin taloudellisten ongelmien ratkaisu kohdistuu vain yhteen paikkakuntaan. tilastojen mukaan syyskuussa lähes saman verran mitä kymmenen viime vuoden aikana on keskimäärin ollut. Tämä siis siitä huolimatta, että tuotantoa on supistettu rajusti. Ruotsissa varastot alkoivat kasvaa viime vuoden jälkipuoliskolla voimakkaasti ja vaikka laskua onkin tapahtunut, on taso ennätyskorkealla edelleen verrattuna kymmenen vuoden jaksoon. Ruotsin kuusisahatavaran varastot ovat nelinkertaiset Suomeen verrattuna. Männyn osalta varastotilanne ei ollut syyskuussa tilaston mukaan aivan yhtä huono kuin kuusen. Ruotsi on Suomen ainoa varteenotettava kilpailija mäntysahatavarassa. Suomen varastot olivat syyskuussa vuosien tasolla, mikä on kuitenkin 10 viime vuoden keskiarvoa korkeammalla. Ruotsin luvut ovat hyvin samansuuntaisia, ja ne ovat reilusti kaksinkertaiset Suomeen verrattuna. Se joustaa, jolla nappulat loppuvat markkinoiden hiipuessa ja tässä tilanteessa se on ollut Suomi, totesi Nakari kilpailutilanteesta. Takamatka Kuljetusten kannalta Suomi ei valitettavasti sijaitse keskellä markkinoita. Toimitusjohtaja Nakari muistuttikin, että Suomella on sanottu olevan 10 prosentin logistinen takamatka Ruotsiin verrattuna, kainuulaisella puunjalostajalla vielä enemmän. Lyhyesti Puu pääosassa Bear & Waterin liikerakennuksessa Metsäliiton Puutuoteteollisuus toimitti puuosat Sipoon Itäsalmessa sijaitsevan melonnan erikoisliikkeen Bear & Water Oy:n uuteen liikerakennukseen. Toimitukseen sisältyi liimapuurunko, kattoelementit, kertopuuta seinien ja hyllyjen rakenteisiin sekä ulkoverhouspaneelit. Halusin käyttää rakentamisessa mahdollisimman paljon puuta, kertoo Bear & Waterin toimitusjohtaja ja omistaja Björn Lehtinen. Lehtisen toive kohteen suunnitelleelle arkkitehti Matti Rotkolle oli, että puuta ei saa peittää. Puu saa tummua ajallaan, enkä halua sitä peittoon maalikerrosten alle, Lehtinen sanoo. Harjakattoisen hallin keskikohtaa komistavat liimapuiset pääpilarit ovat 7,5 metriä korkeat. Sepa Oy:lle Yrittäjäpalkinto Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Palkinnon saaneista neljästä yrityksestä puualaa edusti Sepa Oy, joka on Suomen suurin kattotuolien valmistaja. Sepan päätuote on naulalevyrakenteiset kattoristikot. Lisäksi yritys valmistaa mm. puutalojen välipohjissa käytettäviä puubetonilaattoja, siltojen rakentamisessa käytettäviä puisia muotteja sekä Myös katon pääkannattajat ovat liimapuuta ja näkyvissä. Kaikkiaan 1200 neliömetrin rakennukseen sijoittuvat liikkeen myymälä-, varasto- ja hallintotilat. Rakennuksen ulkoverhous on Kuningaspaneelia, joka valmistetaan halkaistusta liimapuupalkista. 312 millimetriä korkealla ja 42 millimetriä paksulla paneelilla saadaan yhtäjaksoiselle pinnalle jopa 12 metriä pituutta kerralla. Rakentamisen kokonaisaikataulua nopeutti kattoelementtien käyttö rakennuksen yläpohjaksi, kertoo projektipäällikköpetri Silvonen Metsäliiton Puutuoteollisuudesta. Rakennus saatiin viime talvena nopeasti säältä suojaan ja sisäpuoliset työt jatkuivat välittömästi valmiiden kattoelementtien asennuksen jälkeen. kerrostalojen mansardikattoristikoita. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Seppo Ahonen perusti yhtiön vuonna 1981 Keiteleelle ostettuaan naapurikunnassa Tervossa sijainneen kattoristikkotehtaan konkurssin jälkeen. Sepan liikevaihto on 20 miljoonaa euroa ja se työllistää 130 henkilöä. Keiteleen ja Porvoon tehtailta valmistuu vuosittain kattotuolia. Vuoden 2008 Puutavarakauppias Vuoden Puutavarakauppiaaksi on valittu tänä vuonna ylöjärveläinen Tapio Outinen, Puutoimi Tapio Outinen Oy:n omistaja ja perustaja. Tapani Outinen on pitkän linjan puumies, joka on tehnyt työtä puun ja puutuotteiden parissa jo 30 vuotta. Hän perusti puutavarakauppansa laman aikaan vuonna Aluksi Outinen pyöritti firmaansa omakotitalossaan, mutta siirtyi vähitellen Metsäliitolta ensin vuokraamiinsa ja myöhemmin ostamiinsa tiloihin Vahannassa, Ylöjärvellä.. Puutavarakauppa alkoi uusissa toimitiloissa tämän vuoden maaliskuussa. Outinen on työssään panostanut erityisesti vähittäiskauppaan ja asiakaspalveluun. Hän kävi vaimonsa kanssa opintomatkoilla ulkomailla useissa alan toimipaikoissa. Voin väittää, että samanlaista palvelukonseptia kuin meillä ei ihan äkkiä Suomesta löydy, Outinen sanoo. Euroopan suurin ja monipuolisin puutuote- ja huonekalualan koulutusja teknologiakeskus Tarjoamme yrityksille ja yhteistyökumppaneillemme asiakaskohtaisesti räätälöityjä rekrytointi- ja koulutuspalveluja, pintakäsittely- ja Cnc- alihankintapalveluja sekä uuden teknologian kehittämispalveluja. Lisätietoa: puh tai Ilmoituksen koko: 2 x 46 (85 x 46 mm) Hinta 400 / lehti (4-väri)

5 numero 11/2008 Puu&Tekniikka * Lukijatutkimus lokakuu 2008, tekijä Focus Master Oy. Tutkimusraportti on luettavissa Nro Aineistot Ilmestyy Teema + jakelu Kaluste- ja huonekaluteollisuus, erikoisjakelu arkkitehdeille ja sisustussuunnittelijoille Rakennuspuutuote- ja taloteollisuus, erikoisjakelu arkkitehdeille ja rakennusalalle, jaossa Raksassa ( ) Lahdessa Puutavaran kuivaus, sahateollisuus, puualan koulutus Pintakäsittely, puulevymateriaalit Puuntyöstökoneet, heloitus, jaossa Interzumissa ( ) Kölnissä ja Lignassa ( ) Hannoverissa Suunnitteluohjelmistot ja tuotannonohjaus, materiaalinkäsittely Sahateollisuus, bioenergia, jaossa Jyväskylän Puu ja Bioenergiamessuilla ( ) Kaluste- ja huonekaluteollisuus, suunnittelu, erikoisjakelu arkkitehdeille ja sisustussuunnittelijoille, jaossa Habitaressa ( ) Helsingissä Robotiikka ja automatisointi puutuoteteollisuudessa Teollinen muotoilu ja uudet materiaalit puutuoteteollisuudessa, jaossa Olo.Muoto -messuilla ( ) Lahdessa Puusta rakentaminen, erikoisjakelu arkkitehdeille ja rakennusalalle Sahateollisuus, materiaalinkäsittely, työturvallisuus.

6 6 Puu&Tekniikka numero 11/2008 Incap Furniture Oy:ssä kolme robottia huonekalujen kokoonpanossa. Väsymätön uurastaja Suomalainen puutuoteteollisuus on ottanut robottiteknologiaa verkkaisesti käyttöön. Ehkäpä ala alkaa pikkuhiljaa kuroa kiinni muiden teollisuudenalojen etumatkaa. Olihan Lahden Puuntyöstömessuillakin jo nähtävillä robotteja useammalla osastolla. Robotiksi mielletään yleensä servo-ohjattu uudelleen ohjelmoitavissa oleva laite, yleensä käsivarsi, jolla on vähintään neljä, nykyisin yleensä kuusi tai jopa seitsemän vapausastetta. Tekniikan kehittymisen myötä teollisuuden käytössä oleviin robotteihin on saatu reilusti lisää älykkyyttä lisäämällä pc-pohjista ohjelmointia ulkopuolelta. Nyt onkin käytettävissä robotteja, jotka ohjautuvat tuotannon tarpeiden mukaan automaattisesti. Älykkäitä robottisovelluksia käytetään sekä yksittäiskappale- että volyymituotannossa. Näkevä ja tunteva Nykyisin 3-d näkö on jo arkipäivää roboteilla. Tuntoaisti, voimaohjaus, sen sijaan on uudempaa teknologiaa ja se mahdollistaa aiempaan nähden täysin uudenlaisia sovelluksia. Robotti ei enää siirrä työkalua apinanraivolla työkohteeseen, oli tiellä mitä tahansa, vaan se pystyy tunnustelemaan kappaleen paikan ja muodon sekä reagoimaan niihin. Löysimme hakemamme yhteistyö - kumppanin ilmoittamalla Puu&Tekniikassa! Toimitusjohtaja Jarmo Ryynänen Novanta Product Oy Robottisolussa pystytään työstämään kappaletta, tekemään muotojyrsinnät, poraamaan, hiomaan, tasoittamaan, pintakäsittelemään jne. Työkalua vaihtamalla robotti pystyy siirtymään lastuamisesta hiontaan jne., joten yhdessä miehittämättömässä pisteessä kappale pystytään työstämään hyvin pitkälle. Tuntoaisti mahdollistaa esim. muotoa korjaavan hionnan. Robotti huomioi pinnan muodot ja sen, että poistettavan materiaalin määrä vaihtelee ja myös sen, että työkalut kuluvat. Robotti toimii kuten ihmiskäsi: joko vakionopeudella voimaa vaihdellen tai vakiovoimalla nopeutta vaihdellen. Hionnan tarkkuus on jo sadasosamillien luokkaa, joten materiaalin tarkkuus on yleensä pienempi. Myynti nousuun! Materiaalinkäsittelyyn Myös materiaalinkäsittelyyn, kappaleiden siirtoon ja pakkaukseen, robotit soveltuva hyvin. Yhdistämällä näköaisti sekä mittausteknologiaa voidaan prosessiin yhdistää myös laadunvalvonta reaaliaikaisesti. Kun tuotteista saadaan jatkuvasti kappalekohtaista tietoa, pystytään jäljittämään mahdolliset virhelähteet, jotka muuten saattaisivat olla hyvinkin vaikeasti jäljitettävissä. Leipomoteollisuudessa päästiin reaaliaikaisen laadunvalvonnan tietojen perusteella selville siitä, että esim. ulkoilman lämpötila vaikuttaa siihen, minkä verran vettä pitää olla leipätaikinassa. Näin tuotannosta kerätyt tiedot mahdollistavat paremman laadun tekemisen, selvittää teknologiajohtaja Mika Laitinen Proventia Oy.stä kehittyneen robottiteknologian mukanaan tuomia lisäetuja. Luksusjahtien pinta kuntoon Robottisovelluksia käytetään mm. luksusjahtien kylkien hiontaan. Proventialla on parhaillaan rakenteilla ilmatyynyjen varassa paikasta toiseen liikkuva robotti, jonka työalue yltää 13 metrin korkeuteen. Robotin varustukseen kuuluu 3-d näkö sekä voimaohjaus. Joulukuussa se hioo 65 metrisen jahdin kylkiä Italiassa, kertoo Mika Laitinen ylpeänä ainutlaatuisesta sovelluksesta. Yksittäistuotantoon Kehittyneen teknologian ansiosta robottiteknologia soveltuu hyvin yksittäiskappaleiden tuotantoon mm. pintakäsittelyssä. Norjassa Nor- Dan Group valmistaa ovet ja ikkunat tilauspohjaisesti ja tuotantolinjalla voi olla peräkkäin erilaisia tuotteita. Näköjärjestelmällä kappale tunnistetaan ja sen perusteella Ylhäällä: Johtaja Tarmo Linna (vas,) ja teknologiajohtaja Mika Laitinen esittelevät Proventian robottisovellusta, joka toimisi myös puutuoteteollisuudessa. Robotti pystyy tekemään kappaleelle työstöt viidelle sivulle ja se adaptoituu automaattisesti tuotteille, joiden koko voi vaihdella 50 x 50 ja 600 x 800 millin välillä ilman että mihinkään asetuksiin tarvitsee koskea. Tiedot tuotteista tulevat suoraan järjestelmän ohjaukseen, joka muuttaa ne robotille työkierroksi. Alhaalla: Robotit pystyvät työstämään erilaisia kaarevia pintoja. Robotti tilastoa Suomen robotiikkayhdistyksen tilastojen mukaan Suomessa on käytössä viime vuonna yhteensä lähes 6000 robottia. Niistä 2700 on asennettu viime vuosituhannen puolella. Eniten robotteja käytettään hitsaukseen, siellä niitä on käytössä hiukan yli tuhat. Koneistuksen kappaleenkäsittely sekä kokoonpano kirivät hyvin perässä yli 900 robotin voimin kumpikin. Mekaanisessa kokoonpanossa työskentelee 800 robottia. Pintakäsittelyssä robotteja uurastaa reilut 150 kpl. robotille luodaan työkiertoohjelma, jonka mukaan se maalaa oven. Linja toimii samassa tahdissa tehtaan tuotantolinjan kanssa. Maalauslinjalla tuotteet sekä pohja- että pintamaalataan. Toimialoittain verrattuna puupuoli on vaatimattomasti edustettuna, sillä puu- ja puutuoteteollisuudessa robotteja oli viime vuoden lopussa käytössä 65 ja huonekaluvalmistuksessa 47 eli yhteensä reilu sata kappaletta. Vertailuna mainittakoon, että metallituotevalmistuksessa (ei koneita ja laitteita ) robotteja työskenteli lähes 1300 kpl, kone- ja laitevalmistuksessa (ei sähkötekniset koneet ) lisäksi yli 450 kpl ja kumi- ja muovituotevalmistuksessa yli 1300 kpl. Eri vaiheessa olevat tuotteet voivat olla peräkkäin, sillä pohjamaalauksen jälkeen tuote merkitään ja järjestelmä tunnistaa työvaiheen.

7 numero 11/2008 Puu&Tekniikka 7 Joulutervehdys Puu&Tekniikassa tavoittaa asiakkaasi! Varaa tilasi joulunumerosta mennessä. Soita / Puu Tekniikka Kirjamyymälä Mariankatu 3, Helsinki Tilaukset p Verkkokauppa Markku Kuisma (toim.) KRiiSi JA KUMOUS Metsäteollisuus ja maailmantalouden murros Luoman Puutuotteen robotti syöttää kevythirret työstökoneelle ja niputtaa ne työstön jälkeen. Yhtiöön on tilattu jo toinen robotti ovien kokoonpanoon. Robotti siirtelee hirsiä Metsäteollisuuden maa -sarjan viides ja viimeinen osa tarkastelee vuosituhannen vaihteen dramaattisia vuosikymmeniä, jolloin maailmantalouden murrokset ovat muokanneet metsäteollisuutta syvästi. 42 TARJOUS! Viisiosainen Metsäteollisuuden maa -kirjasarja nyt yhteensä 185 Luoman Puutuote Oy:llä robotti siirtelee, vaan ei vetele, hirsiä. Hirsitehtaalla on ollut puolen vuoden ajan käytössä Motoman robotti kevythirsien salvoslinjalla, jossa se syöttää hirret työstökoneelle lavoilta ja niputtaa ne työstön jälkeen takaisin lavoille. Siipotec Oy:n toimittamaan linjaan kuuluu robotin lisäksi kuljettimia sekä yrityksen valmistama työstökeskus. Robotin osuus investoinnin kustannuksista on vain neljänneksen luokkaa. Se on tällaisessa toimituksessa tavallista ja robotti onkin oikeastaan yksi monipuolinen komponentti muiden joukossa kun tuotannon automatisointiprojekteja tehdään, selvittää. Toimitusjohtaja Pekka Luoman mukaan investoinnin syynä on kustannussäästöt. Tavoitteena on päästä 30 prosenttia aiempaa pienempään miehitykseen. Ei meillä Suomessa ole muuta vaihtoehtoa, jos aiomme pärjätä markkinoilla. Kokemukset robotista ovat hyviä, alkuvirittelyjä toki aina tarvitaan. Luoman Puutuote on tilannut jo toisen robottisolun, joka tulee ovien automaattiseen kokoonpanoon ja koneistukseen. Robotti kokoaa oven rungosta ja paneeleista ja tekee tarvittaessa myös lasiaukon. Se pystyy tekemään työvaiheen kokonaan työkaluja vaihtamatta, sillä käsivarteen mahtuu kerralla kaikki työkalut naulausta, liimausta, jyrsintää ja kappaleisiin tarttumista varten. Ohjelmoitavuus Tiedonhallintaa ajatellen robotti pystytään yhdistämään eri tavoin osaksi tuotantoketjua ja se pystyy suoraan hyödyntämään esim. cnc-koneistuksessa käytettävää tietoa ja näin vältytään moninkertaiselta ohjelmoinnilta. Robotille voidaan tuoda tietoa suoraan järjestelmästä eri muodoissa. Robotti voi myös näkö- ja tuntoaistiensa avulla reagoida tarjolla oleviin komponentteihin, tunnistaa ne esim. konenäön avulla ja hakee sitten tuotannonohjausjärjestelmästä tiedon, mihin työjonossa olevista tuotteista niitä voidaan parhaiten käyttää. Joustava ja monipuolinen Robotin joustavat ohjelmointi mahdollisuudet mahdollistavat hyvin joustavan tuotannon automaattisesti. Esim. sahaukseen sovellettu robotti voi sahata laatikkomaisen tuotteen, jossa tuotteen rakenne ja muoto vaihtelee. Robotti saa tuotesuunnittelusta tiedot äärimitoista ja tuotteen muodosta minkä jälkeen se itse pystyy ohjelmoimaan itselleen oikean työkierron laatikkoon tulevien komponenttien sahaukseen. Näin päästään joustavaan yksittäistuotantoon. Jungheinrich on maailman suurimpiin kuuluva saksa lainen trukkien val mistaja. Saksan tehtailta toimitetaan trukkia vuodessa kaikkialle maailmaan. Suomen tytäryhtiö tarjoaa täydet myynti- ja huoltopalvelut laajalle asiakaskunnallemme koko maassa. Jungheinrich vaihtovirtatekniikan uusi sukupolvi Vaihtovirtatekniikan edelläkävijä esit te lee uudet ympäristöystävälliset EFG-sähkö vastapainotrukkinsa, joissa akunvaihto sivusta on nopeaa, helppoa ja turvallista. Tarjolla huippuluokan hyötysuhde, korkea suorituskyky ja entistä pienempi kulutus. Sähköinen ohjaus, uusi SOLO- tai MULTI-PILOT-konsepti sekä iskut vai men tava kelluva ohjaamo nostavat ergonomian omaan ajoluokkaansa. Varaa koeajo ja kokeile itse! Jungheinrichin kehittämä innovatiivinen akunvaihtojärjes telmä on varma ja turvallinen. Akun voi vaihtaa vaikka haarukkavaunulla. myynti vuokraus huolto varaosat tekninen tuki soita Jungheinrich Lift Truck Oy, Ahjonkulma 1, KERAVA Puh: , Fax:

8 8 Puu&Tekniikka numero 11/2008 Ylhäällä: Jarmo Hämäläinen (vas.) ja Kalevi Kuusijärvi esittelevät vahvistuspulttia, jonka robotti tarvittaessa niittää kuormalavan kulmiin. Oikealla: Kuormalavalinjalla ensimmäinen robotti kääntää puolivalmiin aihion toiselle naulauskoneelle. Erikoislavoja tehokkaasti Olavi Räsänen Oy:n kuormalavatehtaalla valmistuu puolitoista miljoonaa kuormalavaa ja lavakaulusta vuodessa. Sahatavaraa kuluu näihin noin kuutiota. Reilun vuoden ajan tehtaalla on ollut käytössä robottilinja, jossa valmistuu erikoislavoja. Kuormalavoja tehdään kolmella eri linjalla, joista vanhin on neljännesvuosisadan ikäinen. Tällä linjalla tehdään standardi lavoja, pitkiä sarjoja ja suhteellisen nopeasti. Linjan rauta on kestänyt erittäin hyvin, mutta automatiikka on vuosien saatossa vanhentunut ja sitä olemme joutuneet uusimaan. Kokemukset tästä, sekä myös aiemmista saman valmistajan linjatoimituksista johti uuteen kauppaan saksalaisen P +K Industrienlagen, Maschinen und Service GmbH:n kanssa. Linja koostuu standardikoneista, joita on räätälöity tarpeitamme varten, selvittää kuormalavayksikön johtaja Jarmo Hämäläinen. Yhdessä vaiheessa Robottilinjalla valmistuu erikoislavoja, jotka kiertävät yrityksien sisäisessä logistiikassa. Näin niiden kestävyyteen panostetaan ja yhden lavan elinikä onkin 4 7 vuotta. Tärkein käyttäjä on panimoteollisuus. Aiemmin erikoislavat naulattiin monessa vaiheessa, jolloin puolivalmiita tuotteita jouduttiin siirtelemään ja välivarastoimaan. Nyt linjan päähän tuodaan nippusahalla katkotut laudat kansimateriaaliksi sekä välituet. Lava valmistuu ihmiseltä eristetyllä alueella automaattisesti alusta loppuun. Ainoastaan laudat syötetään manuaalisesti kasetteihin, josta ne siirtyvät prosessiin. Ensimmäinen naulauskone naulaa kannet ja välituet ja tämän jälkeen robotti kääntää aihion toiselle naulauskoneelle, minkä jälkeen toinen robotti pinoaa valmiit tuotteet. Prosessin eri vaiheissa lava myös polttoleimataan, kulmat sahataan ja mahdollisesti myös niitataan vahvistuspultit kulmiin. Kansimateriaalina voidaan käyttää myös levyä ja välitukina eri materiaaleja. Lavat tehdään asiakkaan toiveiden mukaan. Tehokkuutta lisää Robottilinja oli korvausinvestointi, aiempi linja oli 70-luvulta. Kapasiteetin lisäyksen sijaan haimme enemmän kustannustehokkuutta. Nyt pystymme tekemään vuorossa saman määrän lavoja kuin aiemminkin, mutta varsinaiseen valmistukseen tarvitaan viiden henkilön sijaan Välituet sahataan ja ne siirtyvät kuljettimella suoraan kuormalavalinjalle. Valmiit kuormalavat siirretään trukeilla varastoon. kolme. Jos on yksinkertaisesta lavasta kyse, voidaan päästä jopa kahteen henkilöön. Merkitystä on myös sillä, että erilainen tavaran siirtely ja siitä johtuva liikenne tehtaan sisällä on vähentynyt, selvittää Jarmo Hämäläinen korvausinvestoinnin hyötyjä. Sarjat pitkiä Lavoja tehdään pitkiä sarjoja, pienimmät ovat kappaleen, pisimmät kappaleen sarjoja. Vaikka linja on pitkälle automatisoitu, ei linjan ohjaus kuitenkaan käy aivan napista painaen, kertoo suunnitteluinsinööri Kalevi Kuusijärvi. Ohjaustiedot syötetään järjestelmään digitaalisesti, mutta esim. vasaroiden asemat haetaan sähkömoottoreilla ja mittatiedot tarkistetaan mekaanisesti. Joitakin vasteita joudutaan säätämään käsin, muuten moottoreita olisi tullut järjestelmään liikaa. Näin tuotteen vaihto ei tapahdu aivan lennossa ja tästä johtuen pyrimme tuotannonohjauksessa minimoimaan asetteiden muutokset. Koulutus Jarmo Hämäläinen on tyytyväinen laitetoimittajan tarjoamaan koulutukseen. Asennuksen jälkeen kouluttaja oli täällä kuukauden ajan opettamassa työntekijöitä kädestä pitäen työtä tehden. Linja on kuitenkin sen verran monimutkainen, että harjaannusta tarvitaan, että kaikki asetteiden vaihdot sujuvat juohevasti.

9 numero 11/2008 Puu&Tekniikka 9 Puu&Tekniikka 9 Monipuolinen puunjalostaja Olavi Räsänen konserni, OR group, sai alkunsa reilut 60 vuotta sitten Mikkelissä, jolloin Olavi Räsänen ryhtyi valmistamaan erilaisia puisia tuotteita mm. suksia. Nyt yritysryhmä työllistää vajaa 400 henkilöä ja liikevaihtoa oli viime vuonna yli 61 miljoonaa euroa, josta vientiä on vajaa puolet. Yritys on ollut alusta saakka perheyritys ja yhtiön omistaa Räsäsen suku. Yritystä on johtanut jo yli 30 vuoden ajan Raimo Räsänen, teknisen osaston johtaja on hänen veljensä Heikki Räsänen. Markkinointijohtajana toimii kolmannen sukupolven edustaja Jarmo Räsänen. Pakkaaminen tärkeää Hyvin pian yrityksen perustamisen jälkeen tuotevalikoimaan tulivat vaneriset juusto- ja makeislaatikot, jotka vaihtuivat myöhemmin kuormalavoihin ja lavakauluksiin. Konsernin liikevaihdosta karkeasti puolet liittyy pakkaamiseen. Kuormalavavalmistuksen lisäksi valmistetaan kuljetus- ja varastointipakkauksia, joita tekee konserniin kuuluva varkautelainen Savopak Oy. Noin neljänneksen liikevaihdosta muodostaa Kiepin Saha, jonka tuotannosta noin 10 prosenttia tulee konsernin omaan jatkojalostukseen, lähinnä kuormalavatehtaalle. Parkettia Yhden neljänneksen liikevaihdosta muodostaa Parla Floor Oy, jolle siirrettiin yhtiössä jo 60-luvulla alkanut parketin valmistus ja myynti. Viime vuosituhannen lopulle saakka yrityksessä valmistettiin lautaparketin lisäksi myös mosaiikkiparkettia, Lautaparkettien helppo asennettavuus edellyttää mittatarkkoja tuotteita. Seppo Takkinen säätää kalibrointihiomakoneen asetuksia. Parla Floor Oy:ssä aletaan valmistaa lautaparkettien lisäksi kolmikerroksista massiivipuulattiaa. Kuvassa Katariina Mattila lautaparkettien pintakäsittelylinjan esilajittelutyössä. mutta tuote tuli elinkaarensa päähän. Mosaiikkiparketti edellytti asennusvaiheessa vahvaa ammattitaitoa ja oli työläs asentaa hiontoineen ja pintakäsittelyineen. Nykyisin yhtiö valmistaa lautaparkettia ja massiivipuulattioita. Olavi Räsänen Oy valmistaa myös HiFi -kaiuttimia, joiden osuus liikevaihdosta on pieni, mutta erikoisosaaminen on haluttu pitää talossa. Lisäksi Rantasalmelle perustettiin parikymmentä vuotta sitten Parlatuote Oy. Se valmistaa mäntyliimalevyä ja kalustekomponentteja. Yritys toimii myös sopimusvalmistajana huonekaluteollisuudelle. Parlatuote Oy:ssä on kehitetty nyt tuotannossa oleva 3-kerros massiivipuulattia. Haasteellinen tuotevalikoima OR groupin tuotevalikoima on monipuolinen ja sillä on omat etunsa joskin myös haittansa, kertoo markkinointijohtaja Jarmo Räsänen. Laaja-alaisuus vaimentaa suhdanneherkkyyttä, jolle erityisesti sahateollisuus on altis. Toisaalta laaja tuotevalikoima edellyttää monipuolista panostusta eri osa-alueille ja se vaatii resursseja. Tuotekehitykseen panostettava Jalostusastetta on edelleen nostettava, sillä esimerkiksi sahatavaran kuutiohinta on murto-osa parketin kuutiohinnasta. Kehitämmekin jatkuvasti uusia tuotteita, joista yhtenä esimerkkinä on uusi kolmikerroksinen massiivipuulattia. Se on ympäripontattu, valmiiksi pintakäsitelty leveimmillään 145 mm leveä tuote, jonka pintakerros voi olla mäntyä, tammea, saarnia tai merbauta. Lattian paksuus on 26 mm, joten se voidaan asentaa myös koolauksen päälle. Tuote on valmiiksi pintakäsitelty naarmuuntumattomalla ja bakteereita hylkivällä uv-lakalla, jota Becker Acroma on kehittänyt erityisesti meidän tarpeisiimme, selvittää Jarmo Räsänen. Yhtiössä tutkitaan myös erilaisia mahdollisuuksia kehittää uusia tuotteita rakennus- ja sisustuspuolelle. Rakennusosavalmistuksen kehitystyön Jarmo Räsänen näkee haasteellisena, sillä ala on pirstoutunut Suomessa ja volyymit ovat pieniä. Tuotekehitys vaatii myös laiteinvestointeja. Esimerkiksi lukkoponttiparketti edellyttää äärimmäisen tarkkaa työstölinjaa, puhutaan millin tuhannesosista, joten koneiden pitää olla sen mukaiset. Myös parkettien ja massiivipuulattian pintakäsittelyyn on jouduttu investoimaan runsaasti. Robotti tekee Mölkky -peliä Robotti hioo keilan reunat ja siirtää keilan laserille merkittäväksi. Ergonomian parantaminen oli yksi tärkeä syy Tuoterenkaan robottihankintaan. Nyt robotti hioo vuosittain Mölkky -pelin keilaa. Robotin nivelet eivät moisesta juuri piittaa, ja ovat sitä paitsi helposti korvattavissa uusilla osilla, kun kulumia ilmenee. Mölkky -pelin keilat hiottiin aiemmin käsityönä nauha- tai harjahiomakoneella. Ellipsin muotoisen viiston pinnan reunat olivat erityisen vaativia ja myös raskaita nivelten kannalta, sillä kappaleita painettiin käsin hiomanauhaa vasten. Nyt Motomanin robotti ottaa telineestä keilan, hioo viistopinnan reunat ja siirtää se laserille, joka numeroi keilat. Monipuolinen laser Robotti on ahertanut 10 tunnin vuoroja nyt vuoden verran. Pian robotin hankkimisen jälkeen mukaan liitettiin laserointi, joka tuli mukaan helmikuussa. Toimialapäällikkö Ensio Sipilä Tuoterenkaasta kertoo, että aiemmin keilojen merkitä tehtiin kuumalla messinkiraudalla painamalla. Kone oli itse kehitetty ja vaati huoltoa. Myös työturvallisuus oli ongelmana. Uuden laserin toimitti Suomen Teollisuusmerkintä Oy ja nyt merkinnät ovat tasalaatuisia ja työ turvallista. Robotti ja laser ovat yhteydessä toisiinsa ja keskustelevat keskenään, jolloin robotti tietää, milloin laser on valmis ottamana uuden kappaleen merkittäväksi. Vanhaan polttomerkintään verrattuna toimialapäällikkö Sipilä kiittelee laserin monipuolisuutta: Ohjelmoitavissa olevana laitteena sillä pystytään tekemään helposti ja nopeasti erilaisia kuvioita, vaikka kukkia. Lisäksi se voidaan tarpeen mukaan ohjelmoida merkitsemään yhtä numeroa tai koko kahdentoista keilan sarja. Kannattava investointi Ensio Sipilä on kaikin puolin tyytyväinen tehtyyn investointiin, jonka takaisinmaksuajaksi on laskettu 2 3 vuotta. Raskas ja hankala hiontavaihe on saatu pois. Hionta ja merkintä työllistivät aiemmin kaksi ja puoli henkilöä, nyt selvitään puolella henkilöllä, joka syöttää raaka-aineen robotille. Lisäksi robotin ja laserin tekemä työn laatu on aina tasaista. Myös lattiapintaalaa on säästynyt, sillä robotti ja laser työskentelevät tiiviisti turvakehikon takana. Koulutuksellinen merkitys Kovien taloudellisten lukujen lisäksi investoinnilla on myös kauaskantoisempia vaikutuksia. Tuoterengas on kunnallinen liikelaitos, joka työllistää vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Henkilöstöön kuuluu ammattiohjaajia, jotka kouluttavat määräaikaisia työntekijöitä. Kun työntekijät oppivat käyttämään pitkälle automatisoituja linjoja, on heillä parempi mahdollisuus työllistyä alan yrityksiin. Mölkky on koiva Mölkky -pelin raaka-aine on koivua ja tulee sahatavarana, joka sorvataan makasiinisorvissa. Tämän jälkeen automaattisahat pätkivät kappaleet viistosti, jotta saadaan pinta keilan numerolle. Mölkky -pelin tekemiseen osallistuu Tuoterenkaassa noin 15 henkilöä. Uutena automaatiokohteena on mietinnässä pelin laatikon tekeminen, sillä siihenkin tehdään polttomerkintöjä, joissa on samat ongelmat kuin keiloissa aiemmin.

10 10 Puu&Tekniikka numero 11/ Korkeakiiltoista Rälssitie 7 C, Vantaa, puh Vuoden paimiolaiseksi yritykseksi pari viikkoa sitten valittu Paimion Puupojat Oy on keskittynyt viimeiset 11 vuotta pääasiallisesti veneteollisuuden alihankintatöihin, mutta tähyää nyt myös muualle puutuote teollisuuteen. Vuonna 1997 perustettu Paimion Puupojat Oy lähti liikkeelle jo parikymmentä vuotta veneteollisuudelle alihankintaa tehneen Puutyöliike Tapio Liimataisen perinnön jatkajana. Puupoikien perustajat Mika Koskinen ja Jiri Kaarmela työskentelivät ensimmäiset vuodet kahdestaan Liimataiselta vuokratuissa tiloissa, mutta pian alkoivat tilat loppua kesken työntekijämäärän kasvaessa ja ensimmäisen CNC-koneen hankinnan tullessa ajankohtaiseksi. Paimion kaupungilta ostetulle tontille valmistui kuusi vuotta sitten 600 neliön tuotantotila, jossa yritys ehti toimia kolmisen vuotta, kun tilanpuute alkoi jälleen vaivata. Olemme alusta alkaen tehneet korkeakiiltoista lakkausta, joten halusimme varata sille myös oman tuotantotilan, kertoo Mika Koskinen. Ja niin miehet hankkivat naapurilta tontin, jolle rakennettiin 500 neliön tuotantohalli pintakäsittely- ja kokoonpanokäyttöön. Hajautettua toimintaa Tuo CNC-puoli on tavallaan orjuuttavaa. Kun valtaosa tuotannosta kulkee CNC-koneen läpi, niin auta armias, jos koneeseen tulee joku vika, koko tuotanto seisoo, Koskinen naureskelee. Toisaalta meidän ensimmäinen, vuonna 2002 hankittu CNC-koneemme alkoi myös olla selvästi ylikuormitettu, joten toisen koneen hankintaa alettiin suunnitella, lisää Jiri Kaarmela. Myös moniakselisten työstöjen osuuden lisääntyminen kannusti uuden koneen hankintaan. Ja tietenkin halusimme varautua myös tulevaisuuden tarpeisiin jo etukäteen, Koskinen huomauttaa. Viime vuoden kesällä Paimion Puupojat osti itselleen naapurista keskentekoisen hallin, jonka kunnostamisessa kului viime syksy. SCM:n uusi työstökeskus Record 132 NT Prisma asennettiin tämän vuoden helmikuussa. Tänä päivänä yrityksen toiminta on hajautettu kolmen hallin kesken. Uusimmassa, eli kolmoshallissa on alkutyöstöt; siellä on sirkkeli, levynpaloittelu, 5-akselinen CNC-kone ja prässäys. Ykköshallissa työstö jatkuu höylillä, vanhemmalla CNCkoneella ja hiomalaitteilla. Myös kaikki käsityövaiheet, kuten liimaukset jne. on myös keskitetty tähän halliin. Kakkoshalli on puolestaan varattu pintakäsittelylle, tuotteiden kokoamiselle Mainoksemme Puu & Tekniikassa on tavoittanut kohderyhmämme hyvin! Myyntipäällikkö Markku Otronen Pinteco Oy Myynti nousuun! ja pakkaamiselle. Miehet myöntävät kolmessa hallissa toimimisen hankaloittavan jossain määrin toimintaa, mutta toisaalta etuja löytyy, mikäli jossakin hallissa syttyy vaikka tulipalo. Kyllähän meillä oli ensimmäinen ajatus tietenkin laajentaa tuota ykköshallia, mutta tilantarve ajoittui juuri kuumimpaan rakennusbuumiin, jolloin rakennushinnat olivat aivan mahdottomat, muistelee Mika Koskinen. Veneala ilmapuntarina Siinä missä Amerikassa pidetään autokauppaa talouselämän kehityksen ilmapuntarina, toimii Suomessa veneteollisuus vastaavassa tehtävässä. Venealan yllättävä hiipuminen on aiheuttanut myös Paimiossa tuotannollisiin supistuksiin. Kyllähän niitä merkkejä on näkynyt alalla jo pitkään, mutta pitkään on ollut myös käynnissä tietynlainen juupas-eipäs pallottelu, eikä kukaan uskonut, kuinka nopeasti tilanne onkaan päällä, Koskinen muistelee. Täytyy myöntää, että alalla on varmaankin tapahtunut myös tiettyjä ylilyöntejä varovaisuuden suhteen, arvioi Jiri Kaarmela. Uskon kuitenkin, että keväällä saattaa tilanne taas parantua. Ja voihan tämä hiipuminen olla myös terveellistä, avautuvatpahan silmät uusille asioille ja asioita alkaa tutkia hieman uudesta vinkkelistä, Mika Koskinen lisää. Korkeakiiltoisen pintakäsittelyn osaaminen ja 5-akselisen CNC-koneen tarjoamat mahdollisuudet ovat myyntivaltteja, joilla Paimion Puupojat Oy uskoo uusia markkinoita löytyvän veneteollisuuden ulkopuoleltakin. Ensiesiintyminen Lahden Puuntyöstö-messuilla todisti kiinnostusta Puupoikien

Mellanon työtasot. kestävää tyylikkyyttä LAAJA LAMINAATTI- VALIKOIMA

Mellanon työtasot. kestävää tyylikkyyttä LAAJA LAMINAATTI- VALIKOIMA M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 1 1 / 2 0 1 0 1 2. 1 1. 2 0 1 0 UUSI NYKYAIKAINEN REUNAMUOTO R4 Mellanon työtasot kestävää tyylikkyyttä

Lisätiedot

Tällä hetkellä on suunnitteilla kahdeksalla paikkakunnalla 13 eri puurakenteista kerrostalokohdetta,

Tällä hetkellä on suunnitteilla kahdeksalla paikkakunnalla 13 eri puurakenteista kerrostalokohdetta, M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 6 / 2010 20.5.2010 Puukerrostalo rakentaminen vauhdittuu Sivu 8 Lisää puurakentamisesta s. 4 Martinsons Ab:n menestyksen avaimet: Yhteistyötä

Lisätiedot

Suuret ikkunapinnat ja niukkalinjainen arkkitehtuuri oli mahdollista toteuttaa Honkarakenteen. Honka Fusio-hirren ansiosta.

Suuret ikkunapinnat ja niukkalinjainen arkkitehtuuri oli mahdollista toteuttaa Honkarakenteen. Honka Fusio-hirren ansiosta. Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 11 / 2 011 16.11.2011 Huonekaluteollisuuden haettava kasvua viennistä Sivu 4 Lokakuun lopulla julkistetun Huonekaluteollisuuden toimialakatsauksen mukaan alan

Lisätiedot

Sivu 5 Venäjän kanssa

Sivu 5 Venäjän kanssa M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 5 / 2010 29.4.2010 Lisää yhteistyötä Sivu 5 Venäjän kanssa Venäjä ja Suomi pyrkivät hyödyntämään boreaalisen metsäalueen puustoa yhteistyössä

Lisätiedot

Uusia paukkuja puututkimukseen

Uusia paukkuja puututkimukseen M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 1 2 / 2 0 0 7 2 9. 1 1. 2 0 0 7 Uusia paukkuja puututkimukseen Sivu 4 Uusiutuminen ja ja kilpailukyvyn

Lisätiedot

Uusi puuinfo.fi tulossa huhtikuussa 2011

Uusi puuinfo.fi tulossa huhtikuussa 2011 M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 2 / 2 0 11 2. 3. 2 0 11 Uusi puuinfo.fi tulossa huhtikuussa 2011 Yhdestä paikasta Ohjeet ja ratkaisut

Lisätiedot

Uusiutuvaa energiaa suoraanluonnosta.fi

Uusiutuvaa energiaa suoraanluonnosta.fi M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2008 Versowood_HOTTI_real_final.ai 17.10.2008 15:36:36 27.10.2008 LÄMMITYSPELLETTI Kotimaisen metsäteollisuuden sivutuotteista jalostettava

Lisätiedot

Kuva:E.J. Hiipakka Oy, kuvaajat:rodas / Alexandrescu. Puutuotealan kehittämiseksi. Seitsemän. painopistealuetta

Kuva:E.J. Hiipakka Oy, kuvaajat:rodas / Alexandrescu. Puutuotealan kehittämiseksi. Seitsemän. painopistealuetta M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 12 / 2008 11.12.2008 Kuva:E.J. Hiipakka Oy, kuvaajat:rodas / Alexandrescu Sivu 4 Puutuotealan kehittämiseksi Puutuotetoimialaryhmä luovutti

Lisätiedot

Kuvissa vasemmalta oikealle: Valtiovalta yrittää eri keinoin tukea lehtipuun jalostamista Uralin alueella, korosti Andrey. Mehrentsev.

Kuvissa vasemmalta oikealle: Valtiovalta yrittää eri keinoin tukea lehtipuun jalostamista Uralin alueella, korosti Andrey. Mehrentsev. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 4 / 2009 17.4.2009 Kuvissa vasemmalta oikealle: Valtiovalta yrittää eri keinoin tukea lehtipuun jalostamista Uralin alueella, korosti Andrey

Lisätiedot

Sievä-Sisuste Oy. Lastenkaluste- ja lipastosarjoja valmistava hollolalainen Sievä-Sisuste Oy on valittu vuoden yritykseksi puusepänteollisuudessa.

Sievä-Sisuste Oy. Lastenkaluste- ja lipastosarjoja valmistava hollolalainen Sievä-Sisuste Oy on valittu vuoden yritykseksi puusepänteollisuudessa. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 6 / 2009 4.6.2009 Sivu 4 Vuoden puusepänteollisuusyrittäjä -palkintoa vastaanottamassa Jukka Sievänen ja Kaija Närvänen. Palkinnon luovuttavat

Lisätiedot

huonekaluvalmistuksen

huonekaluvalmistuksen M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 11 / 2009 12.11.2009 Finnforest Iso-Britanniassa: Uusi tapa toimia Sivu 6 Jos Englannin jalkapallojoukkue menestyy hyvin MMkisoissa, vedetään

Lisätiedot

Kevättä kohden kirkastuu Viime vuonna Suomessa tuotettiin yli 10 miljoonaa kuutiota sahatavaraa.

Kevättä kohden kirkastuu Viime vuonna Suomessa tuotettiin yli 10 miljoonaa kuutiota sahatavaraa. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 1 / 2012 8.2. 2012 Sivu 4 Volyymi laski, liikevaihto kasvoi Viime vuonna taloteollisuuden liikevaihto kasvoi hieman, vaikka volyymi laski.

Lisätiedot

Mellanon maaliovet ajatonta tyylikkyyttä. www.mellano.fi

Mellanon maaliovet ajatonta tyylikkyyttä. www.mellano.fi M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 9 / 2 0 1 0 7. 1 0. 2 0 1 0 Mellanon laadukkaat maaliovet valmistetaan yksilöllisesti Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

Mellanon kalvo-ovet moderniin ja perinteiseen makuun

Mellanon kalvo-ovet moderniin ja perinteiseen makuun M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 1 / 2 0 11 9. 2. 2 0 11 Suomalaista laatutyötä www.mellano.fi KIINTOKALUSTEKOKONAISUUKSIEN JA -KOMPONENTTIEN

Lisätiedot

Kun haluatte biovoimalan tuottavan sekä lämpöä että sähköä: Ekohell.

Kun haluatte biovoimalan tuottavan sekä lämpöä että sähköä: Ekohell. M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 1 0 / 2 0 1 0 2 5. 1 0. 2 0 1 0 Lokakuun alussa käynnistyi Joroisissa ensimmäinen 3 MW Ekohell-bioenergialaitos,

Lisätiedot

Puu ei päämäärä vaan väline

Puu ei päämäärä vaan väline M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 6 / 2012 23. 5. 2012 Sivu 4 Puun käyttöön uusi kulttuuri Arkkitehti Pekka Helinin mielestä puurakentamisen lisääntyminen edellyttää kulttuurin

Lisätiedot

Finnforest Kerrostalojärjestelmä: Paranna ekotehoa, helpota rakentamista.

Finnforest Kerrostalojärjestelmä: Paranna ekotehoa, helpota rakentamista. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 12 / 2 011 8.12.2011 Finnforest Kerrostalojärjestelmä: Paranna ekotehoa, helpota rakentamista. Kerto-Ripa kattoelementti Kuningaspaneeli julkisivuelementti

Lisätiedot

Kuva: Metsäliitto. Sahan kapasiteetti on 750 000 kuutiota, joten kilpailu tukeista

Kuva: Metsäliitto. Sahan kapasiteetti on 750 000 kuutiota, joten kilpailu tukeista M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 3 / 2 0 11 2 3. 3. 2 0 11 Sivu 4 Koivu jalostuu Viitasaarella Viitasaarelaisella Haka-Wood Oy:llä on meneillään

Lisätiedot

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ. Tutustu lisää ja katso video osoitteessa www.mellano.fi. www.mellano.fi

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ. Tutustu lisää ja katso video osoitteessa www.mellano.fi. www.mellano.fi M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 5 / 2 0 11 4. 5. 2 0 11 SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ www.mellano.fi mukava Mellanon Mukava on täysin uusi ja

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 10/2011 KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET VAATIVAAN PAKKAAMISEEN KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET Cross Cross

Lisätiedot

pölylle Uusi, ketterä ja hiljainen Mirka Cerossähköhiomakone

pölylle Uusi, ketterä ja hiljainen Mirka Cerossähköhiomakone M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 6 / 2 0 11 24. 5. 2 0 11 pölylle Yhdistä Mirkan Ceros-hiomakone ja Mirkan hiontaverkko teollisuuspölynimuriin

Lisätiedot

Puutuotetutkimusta. pystyneet ohjaamaan alansa standardointia. Puutuoteteollisuuden rima on yhtä korkealla. perustettavan yrityksen valmisteluissa

Puutuotetutkimusta. pystyneet ohjaamaan alansa standardointia. Puutuoteteollisuuden rima on yhtä korkealla. perustettavan yrityksen valmisteluissa M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 8 / 2008 Puutuotetutkimusta 11.9.2008 heti! Sivu 5 Rakennuselementtejä umpipuusta Uusia kirjainyhdistelmiä, mm. CLT, KLH ym. on tulossa tutuksi

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 5 / 2012 3.5.2012. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 5 / 2012 3.5.2012. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 5 / 2012 3.5.2012 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 5/2012 Tikusta asiaa Ruotsin tammikuun vienti kasvoi Ruotsin sahatavaran ja höylätuotteiden vienti

Lisätiedot

1Vain. Puu&Tekniikan kestotilauksen hinta: 60 euroa (sis.alv 4,95 euroa) eli vain viisi euroa/numero.

1Vain. Puu&Tekniikan kestotilauksen hinta: 60 euroa (sis.alv 4,95 euroa) eli vain viisi euroa/numero. 1Vain M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 11 / 2012 13.11.2012 Kaikkien vuoden loppuun mennessä tilanneiden kesken arvomme DeWaltin yhdistelmäsahan (ovh 719 euroa). Voit osallistua

Lisätiedot

Kiitos luottamuksesta! Lue uusimmat kuivausuutiset www.wsab.net

Kiitos luottamuksesta! Lue uusimmat kuivausuutiset www.wsab.net M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 5 / 2008 24.4.2008 WSAB EXPLORER Uusi numero tulossa! Jos et ole jo WSAB:n asiakaslehden, Explorerin, tilaaja, voit tilata sen suoraan kotisivuiltamme!

Lisätiedot

kustannuksia karsimalla arvon ja viennin kasvattaminen. ry, Suomen Sahat ry ja

kustannuksia karsimalla arvon ja viennin kasvattaminen. ry, Suomen Sahat ry ja M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 2 / 2010 18.2.2010 Sivu 8 Ministeri Pekkarinen: Jalostusarvo ei kasva Balteco Mööbel panostaa laatuun Raplan maakunnassa toimiva Oü Balteco

Lisätiedot

Becker Acroma pitää huolta ankarissa olosuhteissa

Becker Acroma pitää huolta ankarissa olosuhteissa M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 11 / 2007 8.11.2007 It s in our nature Becker Acroma pitää huolta ankarissa olosuhteissa PUUSTA Becker Acroma on kehittänyt puun pintakäsittelytuotteita

Lisätiedot

MELLANON VUOSI 2012 ON TÄYNNÄ HUIPPU- UUTUUKSIA!

MELLANON VUOSI 2012 ON TÄYNNÄ HUIPPU- UUTUUKSIA! M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 2 / 2012 29.2.2012 MELLANON VUOSI 2012 ON TÄYNNÄ HUIPPU- UUTUUKSIA! Ovimalleja, sävyjä, vetimiä, liukuovijärjestelmiä sekä paljon muuta...

Lisätiedot

Puuteollisuusyrittäjät JAKKin ja Teakin kanssa koulutusyhteistyöhön

Puuteollisuusyrittäjät JAKKin ja Teakin kanssa koulutusyhteistyöhön M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 4 / 2008 3.4.2008 Puuteollisuusyrittäjät JAKKin ja Teakin kanssa koulutusyhteistyöhön Sivu 4 Puuteollisuusyrittäjät ry on sopinut JAKKin ja

Lisätiedot

Rakennuspuusepänteollisuuden

Rakennuspuusepänteollisuuden Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 4 / 2007 13.4.2007 Suomalaisille sopivia ikkunoita Suomalaisista raaka-aineista suomalaisin voimin, tiivistää yhtiönsä filosofian Lammin Ikkuna Oy:n toimitusjohtaja

Lisätiedot