Pop & Jazz Konservatorion Kestävän kehityksen suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pop & Jazz Konservatorion Kestävän kehityksen suunnitelma"

Transkriptio

1 Pop & Jazz Konservatorion Kestävän kehityksen suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Kestävän kehityksen suunnitelma 1.1 Kiinteistön perustiedot ja käyttö 1.2. Tavoitteet 1.3 Kestävä kehitys 1.4. Kestävä kehitys opetuksessa 1.5 Kestävän kehityksen teemat Pop & Jazz Konservatoriossa 1.6 Tulevaisuuden tavoitteita 2 Jätehuollon ohjeet 2.1 Yleistä 2.2 Kierrättäminen ja tavaran uudelleenkäyttö 2.3. Löytötavarat 2.4 CD-levyt ja muistitikut 2.5 Keräyspaperi 2.6 Pahvi ja kartonki 2.7 Bio- ja kompostijäte 2.8 Lasi- ja metalli 2.9 Värikasetit 2.10 Sekajäte 2.11 Ongelmajäte 2.12 Kierrätyspisteet 3 Energiansäästövinkkejä 4 Ruokahävikki 4.1. Ruokahävikin minimoiminen 5 Vastuut ja seuranta 5.1 Kestävän kehityksen vuosikello 6. Yhteystiedot 7. Kestävän kehityksen toteutussuunnitelma vuodelle 2015

2 Pop & Jazz Konservatorio 1. Kestävän kehityksen suunnitelma Konservatorion kestävän kehityksen suunnitelma perustuu Opetusministeriön vaatimuksiin, jossa velvoitetaan kaikkia kouluja ja oppilaitoksia laatimaan oman kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2014 mennessä. Tavoitteena on, että 15 % oppilaitoksista on saanut ulkoisen tunnuksen tai sertifikaatin kestävän kehityksen toiminnastaan vuoteen 2014 mennessä. Tämä kestävän kehityksen ohjelman rakenne noudattaa Opetushallituksen valtakunnallisia ympäristöohjelmien ja kestävän kehityksen kriteerejä. PJK:n kestävän kehityksen suunnitelman toteutus on osa oppilaitoksen vuosittaista toimintajärjestelmää. Johtoryhmä laatii tämä suunnitelman pohjalta vuosittaisen kestävän kehityksen toteutussuunnitelman, johon määritellään kunkin vuoden erityiset painopistealueet, tavoitteet ja mittarit. Vuoden lopussa johtoryhmä arvioi tavoitteiden toteutumista itsearvioinnissa, jonka raportti tallennetaan IMS-järjestelmään. Tämä kestävän kehityksen suunnitelma velvoittaa Arabiankatu 2:n toimitiloissa Pop & Jazz Konservatorion henkilökuntaa ja opiskelijoita sekä soveltuvin osin myös Metropolian musiikin koulutusohjelman henkilökuntaa, opiskelijoita sekä vierailijoita. Kestävän kehityksen suunnitelman on hyväksynyt PJK:n johtokunta ja se on voimassa toistaiseksi. 1.1 Kiinteistön perustiedot ja käyttö Pop & Jazz Konservatorio on muuttanut Arabianrannassa sijaitsevaan Arabiakatu 2:n uudisrakennukseen vuonna Rakennuksen omisti Vakuutusyhtiö Nova, joka myös rahoitti opetus-, konsertti- ja studiotilojen rakentamisen. Nykyinen omistaja on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Kiinteistössä toimii Pop & Jazz Konservatorion n. 800 oppilaan lisäksi Metropolia ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelma, jossa opiskelee n. 250 henkilöä. Henkilöstöä on yhteensä n Opetusluokkia on käytössä kolmessa kerroksessa, lisäksi talossa on iso konserttisali ja studio. 1.2 Tavoitteet Kestävän kehityksen suunnitelman tavoite on luoda yhteinen, pitkälle tulevaisuuteen ulottuva toimintastrategia, jonka avulla opiskelijoiden, oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan arvot ja asenteet voivat muuttua kohti kestävämpää elämäntapaa. Tavoitteena on ohjata PJK:n toimitilojen käyttäjät vastuullisesti huomioimaan lähiympäristöään tekemällä valintoja, jotka edesauttavat kestävää kehitystä sekä ympäristön siisteyttä ja viihtyisyyttä. Ympäristöohjelman avulla oppilaat omaksuvat myönteisen asenteen ja ympäristöä suojelevat toimintatavat jo oppilaitoksessa, osatakseen hyödyntää niitä tulevaisuudessa. 2

3 1.3 Kestävä kehitys on: - ekologisesti kestävää kehitystä, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ihmisen toiminnan sopeuttaminen maapallon luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn - yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista kehitystä, joka turvaa ihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään, perusoikeuksien toteuttamiseen, tasa-arvoiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen omassa maassa ja maailmanyhteisössä - ihmisen henkisesti uudistuvaa kehitystä, joka mahdollistaa vapaan henkisen toiminnan, eettisen kasvun sekä kulttuurien moninaisuuden säilymisen ja kehittämisen sukupolvesta toiseen. 1.4 Kestävä kehitys opetuksessa Oppilaitoksen arkitoimintojen tulee viestiä vastuullista suhtautumista luontoon ja ympäristöön. Opiskelijoille annetaan tietoa ja taitoa arvioida ympäristön tilaa ja kulttuuriympäristön laatua sekä oman toimintansa vaikutusta niihin. Opiskelijoissa pyritään herättämään halu toimia vastuullisesti ja kestävää kehitystä edistävästi. Tavoitteena on järjestää lukuvuosittain vähintään yksi Pop & Jazz Konservatorion yhteinen teemapäivä johonkin ympäristöasiaan liittyen. Päivä suunnitellaan yhteistyössä opiskelijayhdistyksen kanssa. Opiskelijat ovat itse mukana tapahtumien järjestelyissä, jolloin kestävän kehityksen asiat nivoutuvat luontevasti opintoihin. Tapahtuma voi olla esimerkiksi lähiympäristön siivoustalkoot yhdessä opetus/hallintohenkilökunnan kanssa, opiskelijoiden ympäristötapahtuma yhteistyössä asiantuntijatahon kanssa (esim. HSY:n Ympäristökoulu Polku) tai polkupyöräpäivä (syyskuun autoton päivä). Lisäksi PJK osallistuu toukokuussa pidettävään vuosittaiseen Arabiarannan kierrätystapahtumaan, mikäli sellainen järjestetään. 1.5 Kestävän kehityksen teemat Pop & Jazz Konservatoriossa -jätteen käsittelyn ja lajittelun tehostaminen -sähkön käytön vähentäminen -ympäristöystävällisten hankintojen suosiminen -ruokahävikin minimoiminen (yhteistyössä ruokapalveluja tuottavan Amica Oy:n kanssa) -tulostamisen vähentäminen, turhan paperitulostamisen välttäminen -ympäristökoulutuksen lisääminen Johtoryhmä määrittelee lukuvuosittain kestävän kehityksen teemoihin liittyvät toimenpiteet, tarkemmat tavoitteet ja seurannan. 3

4 1.6 Tulevaisuuden tavoitteita jätehuollon ohjeiden avulla tehostaa kierrätystä ja vähentää jätteiden määrää vähentää käytettävän sähkön määrää kasvattaa vastuunsa tuntevia tulevaisuuden kuluttajia liikkumisesta aiheutuvien ympäristöpäästöjen ja yksityisautoilun vähentäminen 2. JÄTEHUOLLON OHJEET 2.1 Yleistä Jätehuollon periaatteena on ehkäistä jätteiden syntymistä ja vähentää niiden määrää ja haitallisuutta. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti PJK:n hankinnoissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan tuotteen ympäristöystävällisyys. Opetusvälineitä ja koulutarvikkeita pyritään korjaamaan sekä kunnostamaan ja näin lisätään niiden käyttöikää. Korjauskelvottomille tavaroille etsitään uudelleen käyttöä tai sitten ne poistetaan jätteenä. Kertakäyttöastioita käytetään vain jos muu ei ole mahdollista. Jätteestä pyritään hyödyntämään kaikki HSY:n jätehuoltomääräysten edellyttämät jätejakeet (biojäte, paperi, pahvi, lasi ja metalli). Uudet erilliskeräysvelvoitteet astuivat voimaan Kierrättäminen ja tavaran uudelleenkäyttö (Koneet, laitteet, opetusvälineet, huonekalut) Opetuskäytössä olevat soittimet pyritään korjaamaan ja huoltamaan itse tai asiantuntijoilla niin paljon kuin mahdollista Toimisto- ja luokkahuoneiden kalusteet pyritään hankkimaan käytettyinä, jolloin säästetään sekä luontoa että rahaa. PJK poistaa käytöstä vanhentuneet tai muutoin opetuskäyttöön soveltumattomat laitteet, opetusvälineet ja huonekalut. Käyttökelvottomat tavarat toimitetaan kaupungin lajittelupisteisiin. Käytöstä poistetut tietokoneet poistetaan Metropolia AMK:n kanssa yhteistyössä. Mikäli soittimet, laitteet tai kalusteet ovat käyttökelpoisia, mutta eivät kestä opetustyötä, voidaan ne myydä eteenpäin suoraan opiskelijoille, henkilökunnalle tai ulkopuolisille ostajille esim. vuosittaisena Arabianrannan kierrätyspäivänä. 2.3 Löytötavarat PJK:sta löydetyt löytötavarat kerätään vahtimestarin koppiin. Ennen tavaroiden toimittamista kierrätykseen, ne laitetaan vielä nähtäville näyteikkunaan. Lukuvuoden lopussa vahtimestarit tekevät inventaarion löytötavaroista ja toimittavat kierrätyskelpoiset tavarat edelleen kierrätykseen (esim. kierrätyskeskus/uff jne.) 2.4 CD-levyt ja muistitikut Cd-levyt ja muistitikut laitetaan sekajätteisiin, jos niissä ei ole salassa pidettävää tietoa. Arkistossa on keräyslaatikko viallisille tai hävitettäville Cd-levyille ja muistitikuille. Nämä 4

5 toimitetaan hävitettäväksi säännöllisin väliajoin. Opiskelija voi jättää hävitettävän Cd-levyn tai muistitikun vahtimestareiden kopilla olevaan keräyslaatikkoon, mistä ne toimitetaan edelleen. 2.5 Keräyspaperi 1. ja 3. kerroksen kopiokoneiden vieressä on muovinen keräyslaatikko, johon laitetaan syntyvä keräyspaperi. Keräyspaperiin ei saa laittaa pehmopaperia eikä silkkipaperia, jotka laitetaan sekajätteisiin. Keräyspaperiin ei myöskään laiteta kartonkia eikä vahapäällysteisiä kopiopaperin suojakääreitä. Arkaluonteiset paperit laitetaan 3. kerroksen arkistossa olevaan tietosuoja-astiaan. Avain astiaan löytyy hallintopäälliköltä, mutta on täytettävissä myös ilman avainta syöttöaukon kautta. Tietosuoja-astia tyhjennetään tarvittaessa asianmukaisin keinoin. Työmateriaali tallennetaan aina sähköisesti ja pyritään välttämään turhaa tulostamista. Vain välttämättömät paperit tulostetaan. Tulostaminen toteutetaan kaksipuolisesti aina kun se on mahdollista, hyödyntäen esikatselua ja mahdollisten virheiden korjaamista esikatseluvaiheessa. Virhetulosteita hyödynnetään esim. muistilappuina. Tulostimien asetuksiin laitetaan oletusasetukseksi kaksipuoleisuus. Uusissa tulostinhankinnoissa suositaan kaksipuoleisesti tulostavia tulostimia. 2.6 Pahvi ja kartonki Keräyspahvi on enimmäkseen pahvia ja ruskeaa kartonkia, aaltopahvia sekä voimapaperia. Keräyspahvin joukkoon lajitellaan myös ruskeat paperikassit. Märät ja likaiset pahvit kuuluvat sekajätteen joukkoon. Pahvi ja kartonki kerätään 1. ja 3. kerroksen kierrätyspisteisiin (monitoimilaitteiden yhteydessä), paikat merkitään selvästi. Pahvilaatikot ja kartonkipakkaukset on hyvä litistää ennen kierrätykseen laittoa. Teippejä, hakasia tai etikettejä ei tarvitse poistaa. 2.7 Bio- ja kompostijäte Biojäte kompostoidaan ja siitä jalostetaan multaa. Biojäteastiat sijaitsevat ruokala Jamipajassa ja hallintotiloissa kolmannen kerroksen keittiössä. Bio- ja kompostijätteitä ovat ruoanjätteet, pilaantunut ruoka, hedelmien ja kasvisten kuoret, kahvin- ja teenporot sekä talouspaperi. Biojätteisiin kuuluvat myös kananmunankuoret, kalan perkausjätteet, pienet luut, puiden lehdet ja risut sekä ruoho. Biojäteastiaan vietäessä biojäte pitää pakata sanomalehteen, paperipussiin tai muuhun maatuvaan materiaaliin. 2.8 Lasi ja metalli Puhdistettu pakkauslasi lajitellaan keräyslasiastiaan, joka löytyy kahvila Jamipajan jätteenkeräyspisteestä. PJK:ssa kerätään sekaväristä lasia, eli kierrätysastiaan voi laittaa sekä värillisiä, että kirkkaita lasi-astioita. Etiketit saa jättää purkkeihin! Metallikeräyspiste löytyy myös Jamipajasta. Keräysmetallin joukkoon voi lajitella erilaiset metallituotteet, kuten metallipakkaukset, purkkien kannet, pellit tai muuta metalliromua. Metallipakkaukset on hyvä huuhdella ennen kierrätykseen laittoa. 2.9 Tulostimien ja kopiokoneen värikasetit 5

6 Vahtimestarit lähettävät käytetyt värikasetit tavarantoimittajalle, joka toimittaa ne eteenpäin kierrätykseen (uudelleentäytettäväksi) Sekajäte Sekajätettä on kaikki muu jäte, jota ei voida uudelleen käyttää tai toimittaa hyötyjätteeksi, esimerkiksi hygieniatuotteet, pvc-muovit, hehkulamput, siivousjäte ja tuhka. Sekajätteelle löytyy roskikset luokkahuoneista, tarkastathan, ettei joukkoon mene jätettä jota voit muulla tavoin kierrättää! Koulussa syntyvää perinteistä sekajätettä pyritään vähentämään tehokkaan lajittelun ansiosta ja näin saadaan jäteraaka-ainetta hyötykäyttöön Ongelmajätteet Ongelmajätteet ovat aineita, jotka voivat olla vaarallista terveydelle ja ympäristölle jo pieninäkin pitoisuuksina. PJK toimittaa ongelmajätteet asianmukaisesti hävitettäväksi. Paristot, akut, loisteputket ja maalit Suuren osan pattereista voi hävittää sekajätteenä. Ongelmajätettä ovat nappiparistot, ladattavat nikkelikadmiumakut ja -paristot. Opiskelijat ja henkilökunta voivat jättää paristonsa vahtimestareiden kopilla sijaitsevaan keräyslaatikkoon, mistä ne toimitetaan arkistoon ja sieltä eteenpäin kierrätykseen. Arkistossa on paristonkeräyslaatikko jonka tyhjentämisestä paristokeräykseen vastaavat vahtimestarit. Käytettyjen loisteputkien ja energialamppujen varastoinnista sekä hävittämisestä vastaavat vahtimestarit. Sähkö- ja elektroniikkaromu Sähkö- ja elektroniikkaromua ovat käytännössä kaikki käytöstä poistetut sähköllä toimivat laitteet kuten kahvinkeittimet, tulostimet, puhelimet ja valaisimet. Useat laitteet tallentavat tietoja, joten niiden tuhous suoritetaan tietoturvallisesti. Sähkö- ja elektroniikkaromua koskee tuottajavastuu, kuluttajalla on oikeus viedä viallinen tai rikkoutunut takaisin kauppaan mistä laite on ostettu. PJK:n sähköromu kierrätetään tai hävitetään vuosittain yhdessä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. SER-romun kierrätyksestä vastaa Stena Technoworld Oy. Sähkölaitteiden keräys suoritetaan koulun syyslomaviikolla. Sähkölaitteet varastoidaan kellarissa kunnes kierrätyshäkit tulevat kouluun. Tarvittaessa voidaan SER-romua kerätä myös koulun hiihtolomaviikolla Kierrätyspisteet Kierrätyspisteet sijaitsevat ala-aulassa ja kolmannessa kerroksessa monitoimilaitteiden vieressä. 3. Energiansäästövinkkejä - Sulje vahvistimet ja muut laitteet (esim. televisio, videot, radio ja muut sähköiset viestimet) kokonaan kun et käytä niitä. Huomaa, että sähkölaitteiden valmiustila ("stand by") kuluttaa myös huomattavan määrän sähköä. Sammuta näyttö aina kun lähdet kotiin! 6

7 - Sammuta valot perässäsi huoneesta lähtiessäsi, kun olet poissa yli 10 minuuttia. On turha antaa valojen palaa tyhjissä huoneissa. Kun lamppu palaa, kuluu sekä lamppu että sähköä. Sammuta loistelamppu, jos olet poissa huoneesta yli puoli tuntia. -Vältä turhaa hissin käyttöä, kulje portaita! - Vältä turhaa veden kulutusta. Vuotavat hanat tai wc:t on syytä korjata heti, ilmoita aina huomiostasi vahtimestareille/hallintopäällikölle, jotka ilmoittavat korjaustarpeet välittömästi kiinteistöhuoltoon. - Älä avaa ikkunoita. Tämä sekoittaa automaattisen ilmanvaihdon ja kuluttaa turhaa sähköä. 4. Ruokahävikki Ruokahävikki on erittäin merkittävä yhteiskunnallinen ympäristöhaaste. Ruokahävikistä aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat useissa elintarviketuoteryhmissä selvästi suuremmat kuin mitä esimerkiksi pakkausten valmistuksesta ja jätehuollosta aiheutuu. Tästä huolimatta hävikki ei ole noussut selkeästi esille ruoan ympäristövaikutuksia käsiteltäessä. Elintarvikepakkaukset koetaan usein suurempana ympäristöongelmana kuin ruokahävikin. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT tutki vuonna 2011 FOODSPILL-hankkeessaan anniskeluravintoloiden ruokahävikkiä. Lautasille jätettiin yleisimmin salaatteja, lisäkeperunaa, riisiä ja pastaa, yli puolet lautastähteistä koostui näistä. Huomattava määrä tähteistä oli leipää ja muut -kohtaan lajiteltua tähdettä kuten erilaisia kastikkeita. Hyvin vähän jätettiin lihaa ja muita pääruokia. PJK:ssa toimii Fazer Amican anniskeluravintola Jamipaja, joka tarjoaa opiskelijoille linjastolounaan kahdella eri pääruokavaihtoehdolla sekä salaattipöydällä arkipäivisin. 4.1 Ruokahävikin minimoiminen -Ota vain sen verran kuin syöt kerralla, lisää voi aina hakea -Täytä puolet lautasestasi kasviksilla Koulun alkaessa syksyllä pidetään jatkossa vuosittain Fazer Amican Jamipaja-ravintolan kanssa yhteinen ruokahävikkiviikko (Ajankohta määräytyy Amican yleisen ruokahävikkiviikon mukaan). Tällöin tiedotetaan näkyvästi ruokahävikin kustannuksista sekä ympäristöseurauksista. Lisäksi punnitaan syntynyt biojäte (=ruokahävikki) ja verrataan tulosta edelliseen viikkoon jolloin ei yhtä näkyvästi ole tuotu esille ruokahävikin merkitystä kestävään kehitykseen. 5. Vastuut ja seuranta Kestävän kehityksen suunnitelman toteutumista seurataan jatkossa vuosittain osana säännöllistä hallinnollisen johtoryhmän työskentelyä. PJK:n koulutuspäälliköt vastaavat kestävän kehityksen teemojen viemisestä osaksi opetusta. PJK:n hallintopäällikkö vastaa - vuosittaisen kestävän kehityksen toteutussuunnitelman laatimisesta ja toteutuksesta - kierrätyksen käytännön toteutuksen toimivuudesta ja siihen liittyvästä yhteistyöstä - ympäristöaiheisten teemapäivien järjestelyistä - suunnitelman toteutumisen seurannasta ja mahdollisten ongelmien käsittelystä 7

8 PJK:n, kiinteistön omistajan ja ylläpitotahon säännöllisissä raportointikokouksissa seurataan kierrätyksen toteutumista kiinteistössä mm. jätehuoltoyhtiön raportointia hyödyntäen. Kiinteistön ylläpito seuraa ja raportoi kiinteistön sähkön kulutuksen määräajoin PJK:n hallintopäällikölle, joka liittää raportit PJK:n IMS-toiminnanohjausjärjestelmään kestävän kehityksen osioon. 5.1 Kestävän kehityksen vuosikello - syyslukukausi: ruokahävikkiviikko - loka-marraskuu: vuosittaisen toteutussuunnitelman laatiminen, tavoitteet, vastuut ja seurattavat asiat - tammi-helmikuu: itsearviointi päättyneestä vuodesta o toteutumisen seuranta yhteistyötahojen kanssa o johtoryhmän kokous o toiminnasta ja tuloksista tiedottaminen - kevätlukukausi: ympäristötapahtuma ja kierrätyspäivä 6 Yhteystiedot Pop & Jazz Konservatorio: hallintopäällikkö Pia Bondestam, puh Kiinteistöhuolto Coor Service Management: ylläpitopäällikkö Jouko Vilenius, puh Kiinteistöhuollon palvelunumero Jätehuoltoyhtiö SITA Finland, asiakaspalvelun puh Kiinteistön omistaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: vuokraus- ja ylläpitopäällikkö Ismo Kukkonen, puh

9 7. KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOTEUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Toiminta ja aikataulut vuonna 2015 Erityisteema: kestävää kehitystä parantavan toiminnan vakiinnuttaminen Aikataulut - tammi-helmikuu itsearviointi päättyneestä vuodesta o toteutumisen seuranta yhteistyötahojen kanssa o johtoryhmän kokous o toiminnasta ja tuloksista tiedottaminen - ympäristötapahtuma - kierrätyspäivä toukokuussa, päivämäärä vielä varmistumatta - ruokahävikkiviikko syyskuussa, Amican valtakunnallisen hävikkiviikon aikana Vuoden 2015 mittarit ja suunnitelman toteutumisen seuranta Kestävän kehityksen tavoitteita seurataan seuraavilla mittareilla: Tavoite Mittari Indikaattori (mittaustiedon lähde) (mitattava tunnusluku) Kopioiden vähentäminen 5 %:lla Tilaustiedot Riisiä/vuosi Sähköenergian kulutuksen Sähkömittaritiedot Absoluuttinen kulutus tai vähentäminen 3 %:lla kiinteistöt kulutus/opiskelija Sekajätteen määrän vähentäminen Jätehuoltoyhtiön 5 %:lla seurantaraportti Sekajätteen määrä/opiskelija Kierrätyksen tehokkuus Jätehuollon Kierrätysprosentti kaikista seurantaraportti jätejakeista 9

Kodin jätteiden lajitteluopas

Kodin jätteiden lajitteluopas Kodin jätteiden lajitteluopas BIOJÄTE Ruokajätteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kananmunankuoret Kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen Kalanperkeet ja pienet luut Talouspaperi ja lautasliinat Kukkamulta

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

Maapallo tuottaa kylliksi tyydyttääkseen jokaisen tarpeet, mutta ei kylliksi tyydyttääkseen jokaisen ahneuden Mahatma Gandhi

Maapallo tuottaa kylliksi tyydyttääkseen jokaisen tarpeet, mutta ei kylliksi tyydyttääkseen jokaisen ahneuden Mahatma Gandhi RAAHEN LUKION KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA SAATTEEKSI Ihmisellä on suuri vastuu luonnon ja samalla oman elinympäristönsä hyvinvoinnista ja kestävyydestä. YK:n johdolla laaditut globaalit tavoiteohjelmat

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

LUT jätteenkäsittelyohjeet

LUT jätteenkäsittelyohjeet LUT jätteenkäsittelyohjeet Päivitetty 19.2.2014 HL 1. BIOJÄTE ruuan tähteet kanamunankuoret kahvisuodattimet ja teepussit luut ja kalanperkeet hedelmien ja vihanneksien kuoret talouspaperi ja lautasliinat

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin PERUSTELE VÄITTÄMÄT: Ympäristöystävällinen ruoka Ruokaa syödään päivittäin ja ruokavalinnoilla on suuri vaikutus ympäristöön. Tutustutaan erilaisiin tapoihin vähentää oman syömisen ympäristökuormitusta.

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista OKKA-säätiö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista OKKA-säätiö 2. TOTEUTUS Teemojen toteutus Oppilaitoksen hakiessa kestävän kehityksen sertifikaattia, kriteerien 12-14 toteutumista arvioidaan yhteensä viiden, oppilaitoksen itsensä valitseman teeman osalta. Vähintään

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Yrityksen kierrätysopas

Yrityksen kierrätysopas www.lassila-tikanoja.fi Ohjeita lajitteluun ja kierrätykseen Yrityksen kierrätysopas 1 LASSILA & TIKANOJA Sisällys Tieto auttaa toimimaan... 3 Toimiva kierrätys tuo säästöjä... 4 Koko ketjun kattava kokonaisuus...

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

NYT SAA LUUKUTTAA - ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS

NYT SAA LUUKUTTAA - ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS NYT SAA LUUKUTTAA - ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS 25.1.2017 2 Taustaa Kaupunginvaltuusto päätti 2013, että Kruunuvuorenrannan uudelle asuinalueelle toteutetaan alueellinen jätteen putkikeräysjärjestelmä Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut Lajitteluratkaisut eri tiloissa Kampus- ja tilapalvelut Kerättävät jätteet eri tiloissa Nimetty työpiste, jaettu työpiste: paperi, energiajäte Neuvotteluhuoneet: paperi, energiajäte (tarvittaessa biojäte)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helmikuu 2013 Vastaajia yhteensä 539 Koonti Inkeri Ahvenisto Vastaajat alaluokkien kyselyssä: yht. 314 hlö Vastaajat yllun + henkilöstön

Lisätiedot

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa 13.5.2009 klo 12 16 ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta 12:15 Avaus ja KEOPS - keke - toiminnan esittely (Keops = korkeakoulujen

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa

Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa Ravintolafoorumi 2016 Kirsi Silvennoinen kirsi.silvennoinen@luke.fi @UglyFruitAndVeg Taustaa: Foodspill-tutkimus 2010 2012 Hankkeessa selvitettiin ruokahävikkiä

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kuvat: Keke koulussa -esite/seppo Leinonen Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ MATERIAALISTA SAADAAN RAAKA- AINETTA

KIERRÄTTÄMÄLLÄ MATERIAALISTA SAADAAN RAAKA- AINETTA KODIN JÄTEOPAS Kodeissa syntyy monia erilaisia roskia ja jätteitä. Osa jätteistä voi olla vaarallisia ja myrkyllisiä kuten esimerkiksi jäteöljy tai hyönteismyrkky. Jätteet voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ!

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Paikallista ruokaa julkisiin ruokapalveluihin - rahat omalle alueelle Yritysten kanssa tehty tuotekehitystyö ja sen merkitys Palvelujohtaja Paula Juvonen 15.9.2016 Arkea Oy

Lisätiedot

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu HSPACE / Vuosaaren peruskoulu Ryhmä 4 18.3.2011 Konsepti Monitoimitila ja käytävät, yhdistäminen Kirjaston nykyinen funktio - Äidinkielen opettajien hoidossa - Auki noin 15 min päivässä - Vanhoja kirjoja

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

www.keskisavonjatehuolto.fi Vain lajiteltua sekajätettä Ekovoimalaitokseen Uusi Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitos Leppävirralla muuttaa kaukolämmöksi ja sähköksi yli 640 000 ihmisen sekajätteet. Modernissa

Lisätiedot

Keksikää ryhmille nimet ja tutustukaa kysymyksiin. Laatikaa lisäksi ainakin yksi oma kysymys aiheesta.

Keksikää ryhmille nimet ja tutustukaa kysymyksiin. Laatikaa lisäksi ainakin yksi oma kysymys aiheesta. 1 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN KARTOITUSLOMAKKEET OPPILAILLE Ohessa on seitsemän kartoituslomaketta koulun jäteaiheista ympäristökartoitusta varten. Tutkimukset sopivat hyvin ympäristöryhmän tai

Lisätiedot

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto vastaa jätehuollosta yhdeksän kunnan alueella: Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi,

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen, OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Peruskoulut ja lukiot Ammatilliset oppilaitokset Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET JA KOTITALOUSALA IFHE Position Paper / Terhi Lindqvist Marttaliitto 2016 IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET IFHE hyväksyi Korean maailmankongressissa IFHE Position

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA III KESKIVIIKKO 14.9.2011 Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. Ryhmätyö 1 Ensimmäisessä ryhmätyössä osallistujat

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Satu Nyman/Anu Teppo Päivitys 10/ 2014 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1. Fain jätehuoltosuunnitelma... 4 1.1. Jätehuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli Luomu keittiöissä Luomuruokaseminaari 15.11.2016 Mikkeli Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5. HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.2016 Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

NO EIHÄN SE. MUISTA SIIS, ETTÄ LAJITTELE. BIOSKA JA SEKA PAA ERILLEEN. SILLOIN KAIKKI MENEE JETSULLEEN!

NO EIHÄN SE. MUISTA SIIS, ETTÄ LAJITTELE. BIOSKA JA SEKA PAA ERILLEEN. SILLOIN KAIKKI MENEE JETSULLEEN! KURREN PUUHAVIHKO S S S PA LAA KO PO TTU? PALAAKO POTTU? NO EIHÄN SE. MUISTA SIIS, ETTÄ LAJITTELE. BIOSKA JA SEKA PAA ERILLEEN. SILLOIN KAIKKI MENEE JETSULLEEN! LAJITTELE OIKEIN KOTIROSKIKSIIN: SEKAJÄTE

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Lintuvaaran koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT ALKAEN

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT ALKAEN :N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN KOTITALOUDET (mukaan lukien asunto-osakeyhtiöt): YLEISET MAKSUT - -Palvelumaksu -Punnitusmaksu JÄTEJAEKOHTAISET MAKSUT 1.1. Yhdyskuntien- ja julkisen toiminnan

Lisätiedot

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6. Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.2015 Resurssiviisaus on valtava mahdollisuus Sitra Lari Rajantie

Lisätiedot

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki Ympäristöohjelma Top Camping Kalajoki Lähteet: www.energia.fi www.findikaattori.fi www.lindstrom.fi www.motiva.fi www.vihreapolku.info www.ymparisto.fi Top Camping Kalajoen leirintäalue sijaitsee ainutlaatuisessa

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen hallinnoi EkoCentria ja rahoittaa MMM ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2002 ohjelma on

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 KUUMA-johtokunta 30.11.2016-85 Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGITEHOKKUUS Vuosina 2013-2016. Ekotukitoiminnalla pyritään vaikuttamaan käyttäjiin ja kiinteistönhoitajiin,

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Mitä muovinkeräykseen voi viedä?

Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Mitä muovinkeräykseen voi viedä? Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Lähimmän kierrätyspisteen löydät osoitteesta: www.kierratys.info Kierrätysjätteiden keräysmahdollisuudet paranevat entisestään Länsi-

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green Office

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Tuottajavastuun tilannepäivitys

Tuottajavastuun tilannepäivitys 10.2.2015, Savonia-ammattikorkeakoulu KOKOEKO-seminaari Tuottajavastuun tilannepäivitys Jari Koivunen 1 Esityksen sisältö Pakkausten tuottajavastuu PYR ja tuottajayhteisöt Mitä lainsäädäntö vaatii? PYRin

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, 30.11.2015 KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN LES ENG Ohjelmajohtaja Vastuuopettaja Tietovarasto Kurssipalaute ohjelmittain ja kursseittain Ohjelman

Lisätiedot

ARVIOINTITAULUKKO NELJÄS HAKUKIERROS

ARVIOINTITAULUKKO NELJÄS HAKUKIERROS 1 ARVIOINTITAULUKKO NELJÄS HAKUKIERROS 16.1.-16.4.2012 RAG Suomi ( ) RAG Ruotsi ( ) RAG Norja ( ) RAG Venäjä ( ) JSC ( ) Hankkeen nimi: Hankkeen numero: Päähakija: Maa: Toiminnan kohteena olevat maat ja

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen, prosessiteollisuuden ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnot Perehdytystilaisuus 7.11.2013

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot