Pop & Jazz Konservatorion Kestävän kehityksen suunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pop & Jazz Konservatorion Kestävän kehityksen suunnitelma"

Transkriptio

1 Pop & Jazz Konservatorion Kestävän kehityksen suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Kestävän kehityksen suunnitelma 1.1 Kiinteistön perustiedot ja käyttö 1.2. Tavoitteet 1.3 Kestävä kehitys 1.4. Kestävä kehitys opetuksessa 1.5 Kestävän kehityksen teemat Pop & Jazz Konservatoriossa 1.6 Tulevaisuuden tavoitteita 2 Jätehuollon ohjeet 2.1 Yleistä 2.2 Kierrättäminen ja tavaran uudelleenkäyttö 2.3. Löytötavarat 2.4 CD-levyt ja muistitikut 2.5 Keräyspaperi 2.6 Pahvi ja kartonki 2.7 Bio- ja kompostijäte 2.8 Lasi- ja metalli 2.9 Värikasetit 2.10 Sekajäte 2.11 Ongelmajäte 2.12 Kierrätyspisteet 3 Energiansäästövinkkejä 4 Ruokahävikki 4.1. Ruokahävikin minimoiminen 5 Vastuut ja seuranta 5.1 Kestävän kehityksen vuosikello 6. Yhteystiedot 7. Kestävän kehityksen toteutussuunnitelma vuodelle 2015

2 Pop & Jazz Konservatorio 1. Kestävän kehityksen suunnitelma Konservatorion kestävän kehityksen suunnitelma perustuu Opetusministeriön vaatimuksiin, jossa velvoitetaan kaikkia kouluja ja oppilaitoksia laatimaan oman kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2014 mennessä. Tavoitteena on, että 15 % oppilaitoksista on saanut ulkoisen tunnuksen tai sertifikaatin kestävän kehityksen toiminnastaan vuoteen 2014 mennessä. Tämä kestävän kehityksen ohjelman rakenne noudattaa Opetushallituksen valtakunnallisia ympäristöohjelmien ja kestävän kehityksen kriteerejä. PJK:n kestävän kehityksen suunnitelman toteutus on osa oppilaitoksen vuosittaista toimintajärjestelmää. Johtoryhmä laatii tämä suunnitelman pohjalta vuosittaisen kestävän kehityksen toteutussuunnitelman, johon määritellään kunkin vuoden erityiset painopistealueet, tavoitteet ja mittarit. Vuoden lopussa johtoryhmä arvioi tavoitteiden toteutumista itsearvioinnissa, jonka raportti tallennetaan IMS-järjestelmään. Tämä kestävän kehityksen suunnitelma velvoittaa Arabiankatu 2:n toimitiloissa Pop & Jazz Konservatorion henkilökuntaa ja opiskelijoita sekä soveltuvin osin myös Metropolian musiikin koulutusohjelman henkilökuntaa, opiskelijoita sekä vierailijoita. Kestävän kehityksen suunnitelman on hyväksynyt PJK:n johtokunta ja se on voimassa toistaiseksi. 1.1 Kiinteistön perustiedot ja käyttö Pop & Jazz Konservatorio on muuttanut Arabianrannassa sijaitsevaan Arabiakatu 2:n uudisrakennukseen vuonna Rakennuksen omisti Vakuutusyhtiö Nova, joka myös rahoitti opetus-, konsertti- ja studiotilojen rakentamisen. Nykyinen omistaja on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Kiinteistössä toimii Pop & Jazz Konservatorion n. 800 oppilaan lisäksi Metropolia ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelma, jossa opiskelee n. 250 henkilöä. Henkilöstöä on yhteensä n Opetusluokkia on käytössä kolmessa kerroksessa, lisäksi talossa on iso konserttisali ja studio. 1.2 Tavoitteet Kestävän kehityksen suunnitelman tavoite on luoda yhteinen, pitkälle tulevaisuuteen ulottuva toimintastrategia, jonka avulla opiskelijoiden, oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan arvot ja asenteet voivat muuttua kohti kestävämpää elämäntapaa. Tavoitteena on ohjata PJK:n toimitilojen käyttäjät vastuullisesti huomioimaan lähiympäristöään tekemällä valintoja, jotka edesauttavat kestävää kehitystä sekä ympäristön siisteyttä ja viihtyisyyttä. Ympäristöohjelman avulla oppilaat omaksuvat myönteisen asenteen ja ympäristöä suojelevat toimintatavat jo oppilaitoksessa, osatakseen hyödyntää niitä tulevaisuudessa. 2

3 1.3 Kestävä kehitys on: - ekologisesti kestävää kehitystä, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ihmisen toiminnan sopeuttaminen maapallon luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn - yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista kehitystä, joka turvaa ihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään, perusoikeuksien toteuttamiseen, tasa-arvoiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen omassa maassa ja maailmanyhteisössä - ihmisen henkisesti uudistuvaa kehitystä, joka mahdollistaa vapaan henkisen toiminnan, eettisen kasvun sekä kulttuurien moninaisuuden säilymisen ja kehittämisen sukupolvesta toiseen. 1.4 Kestävä kehitys opetuksessa Oppilaitoksen arkitoimintojen tulee viestiä vastuullista suhtautumista luontoon ja ympäristöön. Opiskelijoille annetaan tietoa ja taitoa arvioida ympäristön tilaa ja kulttuuriympäristön laatua sekä oman toimintansa vaikutusta niihin. Opiskelijoissa pyritään herättämään halu toimia vastuullisesti ja kestävää kehitystä edistävästi. Tavoitteena on järjestää lukuvuosittain vähintään yksi Pop & Jazz Konservatorion yhteinen teemapäivä johonkin ympäristöasiaan liittyen. Päivä suunnitellaan yhteistyössä opiskelijayhdistyksen kanssa. Opiskelijat ovat itse mukana tapahtumien järjestelyissä, jolloin kestävän kehityksen asiat nivoutuvat luontevasti opintoihin. Tapahtuma voi olla esimerkiksi lähiympäristön siivoustalkoot yhdessä opetus/hallintohenkilökunnan kanssa, opiskelijoiden ympäristötapahtuma yhteistyössä asiantuntijatahon kanssa (esim. HSY:n Ympäristökoulu Polku) tai polkupyöräpäivä (syyskuun autoton päivä). Lisäksi PJK osallistuu toukokuussa pidettävään vuosittaiseen Arabiarannan kierrätystapahtumaan, mikäli sellainen järjestetään. 1.5 Kestävän kehityksen teemat Pop & Jazz Konservatoriossa -jätteen käsittelyn ja lajittelun tehostaminen -sähkön käytön vähentäminen -ympäristöystävällisten hankintojen suosiminen -ruokahävikin minimoiminen (yhteistyössä ruokapalveluja tuottavan Amica Oy:n kanssa) -tulostamisen vähentäminen, turhan paperitulostamisen välttäminen -ympäristökoulutuksen lisääminen Johtoryhmä määrittelee lukuvuosittain kestävän kehityksen teemoihin liittyvät toimenpiteet, tarkemmat tavoitteet ja seurannan. 3

4 1.6 Tulevaisuuden tavoitteita jätehuollon ohjeiden avulla tehostaa kierrätystä ja vähentää jätteiden määrää vähentää käytettävän sähkön määrää kasvattaa vastuunsa tuntevia tulevaisuuden kuluttajia liikkumisesta aiheutuvien ympäristöpäästöjen ja yksityisautoilun vähentäminen 2. JÄTEHUOLLON OHJEET 2.1 Yleistä Jätehuollon periaatteena on ehkäistä jätteiden syntymistä ja vähentää niiden määrää ja haitallisuutta. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti PJK:n hankinnoissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan tuotteen ympäristöystävällisyys. Opetusvälineitä ja koulutarvikkeita pyritään korjaamaan sekä kunnostamaan ja näin lisätään niiden käyttöikää. Korjauskelvottomille tavaroille etsitään uudelleen käyttöä tai sitten ne poistetaan jätteenä. Kertakäyttöastioita käytetään vain jos muu ei ole mahdollista. Jätteestä pyritään hyödyntämään kaikki HSY:n jätehuoltomääräysten edellyttämät jätejakeet (biojäte, paperi, pahvi, lasi ja metalli). Uudet erilliskeräysvelvoitteet astuivat voimaan Kierrättäminen ja tavaran uudelleenkäyttö (Koneet, laitteet, opetusvälineet, huonekalut) Opetuskäytössä olevat soittimet pyritään korjaamaan ja huoltamaan itse tai asiantuntijoilla niin paljon kuin mahdollista Toimisto- ja luokkahuoneiden kalusteet pyritään hankkimaan käytettyinä, jolloin säästetään sekä luontoa että rahaa. PJK poistaa käytöstä vanhentuneet tai muutoin opetuskäyttöön soveltumattomat laitteet, opetusvälineet ja huonekalut. Käyttökelvottomat tavarat toimitetaan kaupungin lajittelupisteisiin. Käytöstä poistetut tietokoneet poistetaan Metropolia AMK:n kanssa yhteistyössä. Mikäli soittimet, laitteet tai kalusteet ovat käyttökelpoisia, mutta eivät kestä opetustyötä, voidaan ne myydä eteenpäin suoraan opiskelijoille, henkilökunnalle tai ulkopuolisille ostajille esim. vuosittaisena Arabianrannan kierrätyspäivänä. 2.3 Löytötavarat PJK:sta löydetyt löytötavarat kerätään vahtimestarin koppiin. Ennen tavaroiden toimittamista kierrätykseen, ne laitetaan vielä nähtäville näyteikkunaan. Lukuvuoden lopussa vahtimestarit tekevät inventaarion löytötavaroista ja toimittavat kierrätyskelpoiset tavarat edelleen kierrätykseen (esim. kierrätyskeskus/uff jne.) 2.4 CD-levyt ja muistitikut Cd-levyt ja muistitikut laitetaan sekajätteisiin, jos niissä ei ole salassa pidettävää tietoa. Arkistossa on keräyslaatikko viallisille tai hävitettäville Cd-levyille ja muistitikuille. Nämä 4

5 toimitetaan hävitettäväksi säännöllisin väliajoin. Opiskelija voi jättää hävitettävän Cd-levyn tai muistitikun vahtimestareiden kopilla olevaan keräyslaatikkoon, mistä ne toimitetaan edelleen. 2.5 Keräyspaperi 1. ja 3. kerroksen kopiokoneiden vieressä on muovinen keräyslaatikko, johon laitetaan syntyvä keräyspaperi. Keräyspaperiin ei saa laittaa pehmopaperia eikä silkkipaperia, jotka laitetaan sekajätteisiin. Keräyspaperiin ei myöskään laiteta kartonkia eikä vahapäällysteisiä kopiopaperin suojakääreitä. Arkaluonteiset paperit laitetaan 3. kerroksen arkistossa olevaan tietosuoja-astiaan. Avain astiaan löytyy hallintopäälliköltä, mutta on täytettävissä myös ilman avainta syöttöaukon kautta. Tietosuoja-astia tyhjennetään tarvittaessa asianmukaisin keinoin. Työmateriaali tallennetaan aina sähköisesti ja pyritään välttämään turhaa tulostamista. Vain välttämättömät paperit tulostetaan. Tulostaminen toteutetaan kaksipuolisesti aina kun se on mahdollista, hyödyntäen esikatselua ja mahdollisten virheiden korjaamista esikatseluvaiheessa. Virhetulosteita hyödynnetään esim. muistilappuina. Tulostimien asetuksiin laitetaan oletusasetukseksi kaksipuoleisuus. Uusissa tulostinhankinnoissa suositaan kaksipuoleisesti tulostavia tulostimia. 2.6 Pahvi ja kartonki Keräyspahvi on enimmäkseen pahvia ja ruskeaa kartonkia, aaltopahvia sekä voimapaperia. Keräyspahvin joukkoon lajitellaan myös ruskeat paperikassit. Märät ja likaiset pahvit kuuluvat sekajätteen joukkoon. Pahvi ja kartonki kerätään 1. ja 3. kerroksen kierrätyspisteisiin (monitoimilaitteiden yhteydessä), paikat merkitään selvästi. Pahvilaatikot ja kartonkipakkaukset on hyvä litistää ennen kierrätykseen laittoa. Teippejä, hakasia tai etikettejä ei tarvitse poistaa. 2.7 Bio- ja kompostijäte Biojäte kompostoidaan ja siitä jalostetaan multaa. Biojäteastiat sijaitsevat ruokala Jamipajassa ja hallintotiloissa kolmannen kerroksen keittiössä. Bio- ja kompostijätteitä ovat ruoanjätteet, pilaantunut ruoka, hedelmien ja kasvisten kuoret, kahvin- ja teenporot sekä talouspaperi. Biojätteisiin kuuluvat myös kananmunankuoret, kalan perkausjätteet, pienet luut, puiden lehdet ja risut sekä ruoho. Biojäteastiaan vietäessä biojäte pitää pakata sanomalehteen, paperipussiin tai muuhun maatuvaan materiaaliin. 2.8 Lasi ja metalli Puhdistettu pakkauslasi lajitellaan keräyslasiastiaan, joka löytyy kahvila Jamipajan jätteenkeräyspisteestä. PJK:ssa kerätään sekaväristä lasia, eli kierrätysastiaan voi laittaa sekä värillisiä, että kirkkaita lasi-astioita. Etiketit saa jättää purkkeihin! Metallikeräyspiste löytyy myös Jamipajasta. Keräysmetallin joukkoon voi lajitella erilaiset metallituotteet, kuten metallipakkaukset, purkkien kannet, pellit tai muuta metalliromua. Metallipakkaukset on hyvä huuhdella ennen kierrätykseen laittoa. 2.9 Tulostimien ja kopiokoneen värikasetit 5

6 Vahtimestarit lähettävät käytetyt värikasetit tavarantoimittajalle, joka toimittaa ne eteenpäin kierrätykseen (uudelleentäytettäväksi) Sekajäte Sekajätettä on kaikki muu jäte, jota ei voida uudelleen käyttää tai toimittaa hyötyjätteeksi, esimerkiksi hygieniatuotteet, pvc-muovit, hehkulamput, siivousjäte ja tuhka. Sekajätteelle löytyy roskikset luokkahuoneista, tarkastathan, ettei joukkoon mene jätettä jota voit muulla tavoin kierrättää! Koulussa syntyvää perinteistä sekajätettä pyritään vähentämään tehokkaan lajittelun ansiosta ja näin saadaan jäteraaka-ainetta hyötykäyttöön Ongelmajätteet Ongelmajätteet ovat aineita, jotka voivat olla vaarallista terveydelle ja ympäristölle jo pieninäkin pitoisuuksina. PJK toimittaa ongelmajätteet asianmukaisesti hävitettäväksi. Paristot, akut, loisteputket ja maalit Suuren osan pattereista voi hävittää sekajätteenä. Ongelmajätettä ovat nappiparistot, ladattavat nikkelikadmiumakut ja -paristot. Opiskelijat ja henkilökunta voivat jättää paristonsa vahtimestareiden kopilla sijaitsevaan keräyslaatikkoon, mistä ne toimitetaan arkistoon ja sieltä eteenpäin kierrätykseen. Arkistossa on paristonkeräyslaatikko jonka tyhjentämisestä paristokeräykseen vastaavat vahtimestarit. Käytettyjen loisteputkien ja energialamppujen varastoinnista sekä hävittämisestä vastaavat vahtimestarit. Sähkö- ja elektroniikkaromu Sähkö- ja elektroniikkaromua ovat käytännössä kaikki käytöstä poistetut sähköllä toimivat laitteet kuten kahvinkeittimet, tulostimet, puhelimet ja valaisimet. Useat laitteet tallentavat tietoja, joten niiden tuhous suoritetaan tietoturvallisesti. Sähkö- ja elektroniikkaromua koskee tuottajavastuu, kuluttajalla on oikeus viedä viallinen tai rikkoutunut takaisin kauppaan mistä laite on ostettu. PJK:n sähköromu kierrätetään tai hävitetään vuosittain yhdessä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. SER-romun kierrätyksestä vastaa Stena Technoworld Oy. Sähkölaitteiden keräys suoritetaan koulun syyslomaviikolla. Sähkölaitteet varastoidaan kellarissa kunnes kierrätyshäkit tulevat kouluun. Tarvittaessa voidaan SER-romua kerätä myös koulun hiihtolomaviikolla Kierrätyspisteet Kierrätyspisteet sijaitsevat ala-aulassa ja kolmannessa kerroksessa monitoimilaitteiden vieressä. 3. Energiansäästövinkkejä - Sulje vahvistimet ja muut laitteet (esim. televisio, videot, radio ja muut sähköiset viestimet) kokonaan kun et käytä niitä. Huomaa, että sähkölaitteiden valmiustila ("stand by") kuluttaa myös huomattavan määrän sähköä. Sammuta näyttö aina kun lähdet kotiin! 6

7 - Sammuta valot perässäsi huoneesta lähtiessäsi, kun olet poissa yli 10 minuuttia. On turha antaa valojen palaa tyhjissä huoneissa. Kun lamppu palaa, kuluu sekä lamppu että sähköä. Sammuta loistelamppu, jos olet poissa huoneesta yli puoli tuntia. -Vältä turhaa hissin käyttöä, kulje portaita! - Vältä turhaa veden kulutusta. Vuotavat hanat tai wc:t on syytä korjata heti, ilmoita aina huomiostasi vahtimestareille/hallintopäällikölle, jotka ilmoittavat korjaustarpeet välittömästi kiinteistöhuoltoon. - Älä avaa ikkunoita. Tämä sekoittaa automaattisen ilmanvaihdon ja kuluttaa turhaa sähköä. 4. Ruokahävikki Ruokahävikki on erittäin merkittävä yhteiskunnallinen ympäristöhaaste. Ruokahävikistä aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat useissa elintarviketuoteryhmissä selvästi suuremmat kuin mitä esimerkiksi pakkausten valmistuksesta ja jätehuollosta aiheutuu. Tästä huolimatta hävikki ei ole noussut selkeästi esille ruoan ympäristövaikutuksia käsiteltäessä. Elintarvikepakkaukset koetaan usein suurempana ympäristöongelmana kuin ruokahävikin. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT tutki vuonna 2011 FOODSPILL-hankkeessaan anniskeluravintoloiden ruokahävikkiä. Lautasille jätettiin yleisimmin salaatteja, lisäkeperunaa, riisiä ja pastaa, yli puolet lautastähteistä koostui näistä. Huomattava määrä tähteistä oli leipää ja muut -kohtaan lajiteltua tähdettä kuten erilaisia kastikkeita. Hyvin vähän jätettiin lihaa ja muita pääruokia. PJK:ssa toimii Fazer Amican anniskeluravintola Jamipaja, joka tarjoaa opiskelijoille linjastolounaan kahdella eri pääruokavaihtoehdolla sekä salaattipöydällä arkipäivisin. 4.1 Ruokahävikin minimoiminen -Ota vain sen verran kuin syöt kerralla, lisää voi aina hakea -Täytä puolet lautasestasi kasviksilla Koulun alkaessa syksyllä pidetään jatkossa vuosittain Fazer Amican Jamipaja-ravintolan kanssa yhteinen ruokahävikkiviikko (Ajankohta määräytyy Amican yleisen ruokahävikkiviikon mukaan). Tällöin tiedotetaan näkyvästi ruokahävikin kustannuksista sekä ympäristöseurauksista. Lisäksi punnitaan syntynyt biojäte (=ruokahävikki) ja verrataan tulosta edelliseen viikkoon jolloin ei yhtä näkyvästi ole tuotu esille ruokahävikin merkitystä kestävään kehitykseen. 5. Vastuut ja seuranta Kestävän kehityksen suunnitelman toteutumista seurataan jatkossa vuosittain osana säännöllistä hallinnollisen johtoryhmän työskentelyä. PJK:n koulutuspäälliköt vastaavat kestävän kehityksen teemojen viemisestä osaksi opetusta. PJK:n hallintopäällikkö vastaa - vuosittaisen kestävän kehityksen toteutussuunnitelman laatimisesta ja toteutuksesta - kierrätyksen käytännön toteutuksen toimivuudesta ja siihen liittyvästä yhteistyöstä - ympäristöaiheisten teemapäivien järjestelyistä - suunnitelman toteutumisen seurannasta ja mahdollisten ongelmien käsittelystä 7

8 PJK:n, kiinteistön omistajan ja ylläpitotahon säännöllisissä raportointikokouksissa seurataan kierrätyksen toteutumista kiinteistössä mm. jätehuoltoyhtiön raportointia hyödyntäen. Kiinteistön ylläpito seuraa ja raportoi kiinteistön sähkön kulutuksen määräajoin PJK:n hallintopäällikölle, joka liittää raportit PJK:n IMS-toiminnanohjausjärjestelmään kestävän kehityksen osioon. 5.1 Kestävän kehityksen vuosikello - syyslukukausi: ruokahävikkiviikko - loka-marraskuu: vuosittaisen toteutussuunnitelman laatiminen, tavoitteet, vastuut ja seurattavat asiat - tammi-helmikuu: itsearviointi päättyneestä vuodesta o toteutumisen seuranta yhteistyötahojen kanssa o johtoryhmän kokous o toiminnasta ja tuloksista tiedottaminen - kevätlukukausi: ympäristötapahtuma ja kierrätyspäivä 6 Yhteystiedot Pop & Jazz Konservatorio: hallintopäällikkö Pia Bondestam, puh Kiinteistöhuolto Coor Service Management: ylläpitopäällikkö Jouko Vilenius, puh Kiinteistöhuollon palvelunumero Jätehuoltoyhtiö SITA Finland, asiakaspalvelun puh Kiinteistön omistaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: vuokraus- ja ylläpitopäällikkö Ismo Kukkonen, puh

9 7. KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOTEUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Toiminta ja aikataulut vuonna 2015 Erityisteema: kestävää kehitystä parantavan toiminnan vakiinnuttaminen Aikataulut - tammi-helmikuu itsearviointi päättyneestä vuodesta o toteutumisen seuranta yhteistyötahojen kanssa o johtoryhmän kokous o toiminnasta ja tuloksista tiedottaminen - ympäristötapahtuma - kierrätyspäivä toukokuussa, päivämäärä vielä varmistumatta - ruokahävikkiviikko syyskuussa, Amican valtakunnallisen hävikkiviikon aikana Vuoden 2015 mittarit ja suunnitelman toteutumisen seuranta Kestävän kehityksen tavoitteita seurataan seuraavilla mittareilla: Tavoite Mittari Indikaattori (mittaustiedon lähde) (mitattava tunnusluku) Kopioiden vähentäminen 5 %:lla Tilaustiedot Riisiä/vuosi Sähköenergian kulutuksen Sähkömittaritiedot Absoluuttinen kulutus tai vähentäminen 3 %:lla kiinteistöt kulutus/opiskelija Sekajätteen määrän vähentäminen Jätehuoltoyhtiön 5 %:lla seurantaraportti Sekajätteen määrä/opiskelija Kierrätyksen tehokkuus Jätehuollon Kierrätysprosentti kaikista seurantaraportti jätejakeista 9

Kestävä kehityksen ulottuvuuksia ovat ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys.

Kestävä kehityksen ulottuvuuksia ovat ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys. 2 MITÄ KESTÄVÄ KEHITYS ON? Kestävä kehityksen ulottuvuuksia ovat ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys. Ekologisen kestävyyden haasteita ovat mm. ilmastomuutoksen hidastaminen,

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän:

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän: Opiskelemme ja työskentelemme ainutlaatuisen kauniissa ympäristössä. Kun pidämme siitä hyvää huolta, se pysyykin viihtyisänä. Pidetään kunniaasiana sitä, että niin koulun rakennukset kuin piha-alueetkin

Lisätiedot

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava LAJITTELUOHJEET Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava Puh. 010 636 7000 (yritykset) 010 636 5000 (kuluttajat) Sähköinen asiointi: www.lassila-tikanoja.fi/asioi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET Jäteselviytyjät 2014 Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Jätteiden lajittelu = a) laitetaan kaikki jätteet samaan astiaan b) laitetaan jokainen jäte omaan jäteastiaansa

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Kodin jätteiden lajitteluopas

Kodin jätteiden lajitteluopas Kodin jätteiden lajitteluopas BIOJÄTE Ruokajätteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kananmunankuoret Kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen Kalanperkeet ja pienet luut Talouspaperi ja lautasliinat Kukkamulta

Lisätiedot

Maapallo tuottaa kylliksi tyydyttääkseen jokaisen tarpeet, mutta ei kylliksi tyydyttääkseen jokaisen ahneuden Mahatma Gandhi

Maapallo tuottaa kylliksi tyydyttääkseen jokaisen tarpeet, mutta ei kylliksi tyydyttääkseen jokaisen ahneuden Mahatma Gandhi RAAHEN LUKION KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA SAATTEEKSI Ihmisellä on suuri vastuu luonnon ja samalla oman elinympäristönsä hyvinvoinnista ja kestävyydestä. YK:n johdolla laaditut globaalit tavoiteohjelmat

Lisätiedot

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU 02 Lisätietoja lajittelusta: www.kierratys.info 3. Kukin osallistuja lajittelee vuorotellen jätekortin oikeaksi katsomaansa keräysastiaan. 4. Lopuksi tarkastetaan yhdessä ratkaisukortista

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Keräyksen ja lajittelun edut:

Keräyksen ja lajittelun edut: Opas sisältää lyhyen esittelyn mikä on jätettä ja mikä on kierrätettävää raaka-ainetta sekä toimintaohjeet jätteiden käsittelystä. Ensisijaisena tavoitteena on minimaalinen jätteen tuotto. Käytä kaikkea

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014

Jäteselviytyjät 2014 Jäteselviytyjät 2014 Lajittelu Kun jätteet lajitellaan, ne voidaan kierrättää eli käyttää uudelleen. Kierrättämällä säästetään uusia, puhtaita raaka-aineita ja sitä kautta luonnonvaroja. Jätteiden lajittelu

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

A. Toimistopaperi (vaaleat kopio- ja konekirjoituspaperit, atk-paperit ja tulosteet)

A. Toimistopaperi (vaaleat kopio- ja konekirjoituspaperit, atk-paperit ja tulosteet) Sivu 1 / 5 TYÖKOHTEEN YMPÄRISTÖKARTOITUS Kohde: Porin yliopistokeskus (Pohjoisranta 11A) pvm. 29.10.2014 JÄTEHUOLTO / Jätteiden lajittelu: Tilaajan antamat tiedot RTK-PALVELU Oy:n toiminnan järjestämiseksi

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

OPAsTUsTA EKOILUUN. tehtävävihko lapsille

OPAsTUsTA EKOILUUN. tehtävävihko lapsille OPAsTUsTA EKOILUUN tehtävävihko lapsille Pähkinä purtavaksi Tämä vihko on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille, jotka haluavat tietoa jätteistä ja niiden kierrättämisestä. Vihko sisältää monen tasoisia

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011 Keskuskeittiö Villa Bredan keittiö Kaupungintalon keittiö Puhdistuspalvelut - 24 kiinteistön puhdistuspalvelut, 43298 m 2-87 % tuotetaan ostopalveluna Biojätteen

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

Jätettä syntyy lähes kaikesta ihmisen toiminnasta ja jätteestä aiheutuu aina haittaa.

Jätettä syntyy lähes kaikesta ihmisen toiminnasta ja jätteestä aiheutuu aina haittaa. 2015 Jätteitä syntyy Jätettä syntyy lähes kaikesta ihmisen toiminnasta ja jätteestä aiheutuu aina haittaa. Jätettä on kaikki, mitä laitetaan roskiin tai hylätään muuten vaan. Esimerkiksi jätettä ovat:

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 30.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 30.10.2014 Petri Pouttu Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä tai ulkona

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 29.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 29.10.2014 Martti-Veikko Salo Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä

Lisätiedot

Jätelajittelusuunnitelma. Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet

Jätelajittelusuunnitelma. Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet Jätelajittelusuunnitelma Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet Jätteenlajittelu muuttuu! KAIKISSA koulun sisätilojen roskiksissa tulee olla käyttötarkoituksen kertova tarra Tekstittömät

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020.

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020. 1 (6) NUORISOPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJELMA SIPOON KUNTA Versio 1 1.11.2010 PÄÄMÄÄRÄ: MATERIAALIEN JA LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄ KULUTUS. Tavoite 1: Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista

Lisätiedot

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA Pirkanmaan ELY-keskus Jätehuollon vastuunjako Kunnat vastaavat asumisessa syntyneen jätteen sekä koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen jätehuollosta

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus JÄTEHUOLTO SUOMESSA Pullojen palautus Monet Suomesta ostetut limsa- ja olutpullot ja tölkit voi palauttaa kauppojen pullonpalautusautomaatteihin. Suomesta ostetut alkoholipullot voi palauttaa Alkoihin.

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki

Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki Järjestökoordinaattori Paula Tarkka 6.10.2014 Johdanto Ihmisten toiminnan aiheuttamat t voimistavat ilmastonmuutosta. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

LUT jätteenkäsittelyohjeet

LUT jätteenkäsittelyohjeet LUT jätteenkäsittelyohjeet Päivitetty 19.2.2014 HL 1. BIOJÄTE ruuan tähteet kanamunankuoret kahvisuodattimet ja teepussit luut ja kalanperkeet hedelmien ja vihanneksien kuoret talouspaperi ja lautasliinat

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

4. Sinulla on banaaninkuoret, jotka pitäisi saada ns. pois käsistä aterioinnin jälkeen. Mikä kuvaa tyypillistä toimintaasi?

4. Sinulla on banaaninkuoret, jotka pitäisi saada ns. pois käsistä aterioinnin jälkeen. Mikä kuvaa tyypillistä toimintaasi? 1 KYSELY OPIKSKELIJOILLE Hellu, kysely, 24.10.2013 Punaisella on alkukartoituksen tilanne 25.10.2012 Joitakin kohtia jätetty pois selkeyden vuoksi (esim. sukupuolijakauma, jolla ei sinäänsä merkitystä).

Lisätiedot

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta 1 JATEKUKKO.FI INFO-SARJA ROSKAA MEILTÄ KAIKILTA Jokainen meistä tuottaa vuodessa jopa 900 jalkapallon painon verran roskaa Roskaa

Lisätiedot

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen.

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Voisin kuvitella ostavani tavaroita tai vaatteita kirpputorilta. Jos tarvitsen jonkin tavaran jota käytän

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN KURREN PUUHAKIRJA KURREN PUUHAVIHKO KURRE KAINUULAINEN Miksi tänne roskat jätettäis, yhteen säkkiin kaikki mätettäis? Ensin vähän levitellään, sitten tarkkaan lajitellaan. On mulla hyvä roskaharava, olen

Lisätiedot

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin PERUSTELE VÄITTÄMÄT: Ympäristöystävällinen ruoka Ruokaa syödään päivittäin ja ruokavalinnoilla on suuri vaikutus ympäristöön. Tutustutaan erilaisiin tapoihin vähentää oman syömisen ympäristökuormitusta.

Lisätiedot

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit 4V-hankeen päätösseminaari 23.11.2010 Teea Markkula Vantaan kaupunki, sivistystoimi Vantaan kaupunki kestävän kehityksen suunnannäyttäjänä Vantaan

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet 1 Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet Kestävän kehityksen määritelmän mukaan tarkoituksena on turvata tämän päivän yhteiskunnan tarpeet samalla, kun turvataan

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi Lajitteluohjeet Paperinkeräys Postiluukustajatulostimestatulevatpaperitkeräykseen. sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET Materiaalitehokkuus ja jätteenhallinta kattavat eläinraaka-aineen kaikkien osien hyödyntämisen, pakkausmateriaalien käytön pienentämisen sekä tuotantohävikin ja ruokajätteen

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin?

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? 1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? a) maitotölkki b) suodatinpussi ja kahvinporot c) lasinsirut d) ruuanjätteet muovipussissa KOMPOSTI 2. Hyötispiste on paikka johon voit viedä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN NUORISOKESKUS ANJALAN YMPÄRISTÖOHJELMA YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 1. Ympäristötavoite: Ympäristöasioita hoitoa ja ylläpitoa seurataan ja arvioidaan tietyin väliajoin. Vuosittain tehdyn

Lisätiedot

Yrityksen kierrätysopas

Yrityksen kierrätysopas www.lassila-tikanoja.fi Ohjeita lajitteluun ja kierrätykseen Yrityksen kierrätysopas 1 LASSILA & TIKANOJA Sisällys Tieto auttaa toimimaan... 3 Toimiva kierrätys tuo säästöjä... 4 Koko ketjun kattava kokonaisuus...

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Kilpailuparin Numero: Kilpailijoiden Nimet: TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Tehtävä tehdään lyijykynällä tälle tehtäväpaperille. Lisäpaperia saa tarvittaessa käyttää, käytetyt lisäpaperit tulee myös palauttaa

Lisätiedot

Laitteiden ekologiset selkäreput

Laitteiden ekologiset selkäreput Laitteiden ekologiset selkäreput 2190 kg 5233 kg 1394 kg Ministereoiden ekologinen selkäreppu 1394 kg Laskennan oletukset: Laitteen käyttöikä 8 vuotta, laitteen teho käytettäessä 15 W ja valmiustilassa

Lisätiedot

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein 63454_SUEZ_kyydissa_esite_287x200.indd 1 11.12.2015 14.39 KESKUSTELU- Miettikää, mitä kaikkea voi laittaa biojätteeseen? Biojäte RUSKEAKANTINEN ASTIA Voit pakata erillisastiaan kerättävän biojätteen sanomalehtipaperiin

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku 23 % ja Salo

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on Foundation

Lisätiedot

Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä. Janne Murto

Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä. Janne Murto Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä Janne Murto 19.9.2017 1. Viranomaisten vaatimukset Koulutuksen järjestäjillä on oltava toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely touko kesäkuu 2010 Helsingin sosiaalivirasto ja 4V-hanke Touko kesäkuussa kaikille Helsingin leikkipuistoille lähetettiin jätehuollon alkukartoituskyselyt, joiden tarkoituksena oli kartoittaa leikkipuistojen

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset Vaaralliset jätteet & biojätteet Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. Kuva tai symboli kertoo myrkyllisyydestä.

Lisätiedot

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa JÄTEOPAS Vähennetään jätettä Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä ei synny lainkaan haitallisten ja myrkyllisten aineiden käytön vähentämistä tuotteiden uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Avainsanat: kulutus, kestävä kulutus, luonnonvara, millainen kuluttaja sinä olet?, halu ja tarve Mitä kulutus on? Kulutus on jonkin hyödykkeen käyttämistä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Vastuulliset Ruokapalvelut Tekme Oy Päivi Lindholm

Vastuulliset Ruokapalvelut Tekme Oy Päivi Lindholm Vastuulliset Ruokapalvelut Tekme Oy 3.10.2017 Päivi Lindholm Tekme Oy Valmistamme yli 15 000 ateriaa päivässä päiväkotien, koulujen, kokopäivälaitosten, terveyskeskuksen ja sairaalan asiakkaille sekä henkilöstölle

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 Sisällys Taustat ja lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen

Lisätiedot

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö Suunnitteluryhmä Tukijat ja yhteistyökumppanit Kestävän kehityksen toimintaohjelma kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Lisätiedot

Mäntyharjun lajitteluopas. Mäntyharjun kunta, PL 76 52701 MÄNTYHARJU Puh. (015) 770 111 vaihde www.mantyharju.fi. Mäntyharju 2009

Mäntyharjun lajitteluopas. Mäntyharjun kunta, PL 76 52701 MÄNTYHARJU Puh. (015) 770 111 vaihde www.mantyharju.fi. Mäntyharju 2009 2 Mäntyharjun lajitteluopas Mäntyharjun kunta, PL 76 52701 MÄNTYHARJU Puh. (015) 770 111 vaihde www.mantyharju.fi Mäntyharju 2009 OPPAAN LUKIJALLE 3 Jätteiden lajittelua tehostetaan koko Mäntyharjussa,

Lisätiedot

Liite 5. Gardner Denver Oy:n jätehuollon ohje

Liite 5. Gardner Denver Oy:n jätehuollon ohje Liite 5 Gardner Denver Oy:n jätehuollon ohje GARDNER DENVER OY:N JÄTEHUOLTO Jätteen synnyn vähentäminen Kiinteistön jätehuollon asianmukainen hoito on koko henkilöstön vastuulla. Tiimit vastaavat oman

Lisätiedot

Edupolin ympäristöopas

Edupolin ympäristöopas Edupolin ympäristöopas 0 Sisällys Ympäristövastuullinen Edupoli... 2 Hankinnat ja materiaalien tehokas käyttö... 3 Energian käyttö ja kulutus... 4 Lämmitys... 4 Valaistus... 4 Koneet ja laitteet... 5 Vesi

Lisätiedot

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö Suunnitteluryhmä Tukijat ja yhteistyökumppanit Kestävän kehityksen toimintaohjelma kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

SITAN KYYDISSÄ. jätteen matka jatkuu... s.6. ...kuplamuovista. kammaksi. Keräämme ja kierrätämme kestävästi!

SITAN KYYDISSÄ. jätteen matka jatkuu... s.6. ...kuplamuovista. kammaksi. Keräämme ja kierrätämme kestävästi! SITAN KYYDISSÄ jätteen matka jatkuu......laskulomakkeesta lehtipaperiksi s....kuplamuovista kammaksi s....mehupullosta moottoritieksi s....kertakäyttömukista keskuslämmöksi s. BIOJÄTE METALLIPAKKAUKSET

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 1 MIKSI SÄÄSTÄÄ ENERGIAA? NOPEIN JA TEHOKKAIN TAPA HILLITÄ ILMASTON- MUUTOSTA. SE SÄÄSTÄÄ RAHAA. UUSIUTUMATTOMIEN ENERGIANLÄHTEIDEN

Lisätiedot