Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa"

Transkriptio

1 Kari Leinamo Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa

2 Hieman historiaa ja nykypäivää Seurakuntajaon ensisijaisuus: uudet seurakunnat uudet kunnat Pienuuden ideologia, toimivat paikallisyhteisöt Pienten ja tehottomien kuntien tilalle suuret hallintoyksiköt: kuntauudistuskomitea 1894, pienkuntakomitea 1965 Kuntamäärä suurimmillaan 1940-luvulla 603 kuntaa, nyt 320 kuntaa Vuonna 2015 yksi kuntaliitos, valmistelussa samoin yksi liitos Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 2

3 2000-luvun tavoitteet Paras-hankkeen ( ) tavoitteena elinvoimaisen, toimintakykyisen ja eheän kuntarakenteen luominen joko kuntaliitoksin tai yhteistoiminta-alueita muodostamalla Jyrki Kataisen hallituksen kuntauudistus: yhdistymispäätökset viimeistään , uudet kunnat aloittavat Vahvoihin peruskuntiin pohjautuva kuntarakenne, palvelut vähintään asukkaan väestöpohjalla Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 3

4 Lähipalvelujen saavutettavuus Kuntalaiset pitävät nykyistä kuntarakennetta sopivana Liitosalueiden asukkaat muita tyytymättömämpiä palveluihin Lähipalvelu merkityksettömänä muotisanana: ei määritelmää, voi olla mitä tahansa Vain koulumatkoille lakisääteiset aikakriteerit Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 4

5 Kuntaliitossopimukset 2000-luvun alussa Lähipalvelut jatkuvat ennallaan entisissä tiloissa Palvelujen turvaamisen yksityiskohdista sovittiin tarkasti: koulut, kirjastot, museot, päiväkodit, terveysasemat Liitosalueiden maaseutumaisuus otetaan palvelujen järjestämisessä huomioon Keskeisenä ajatuksena kylien kunta Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 5

6 Yksittäisliitossopimukset vuonna 2009 Laadukkaat lähipalvelut turvataan entisissä kuntakeskuksissa Pienissä liitoksissa niukat sopimukset, suurissa kaupungeissa tarkat lähipalvelujen luettelot Maaseudun erityispiirteet otetaan huomioon Kylien palveluverkon purkamisesta voitiin sopia jo liitosneuvotteluissa Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 6

7 Monikuntaliitossopimukset vuonna 2009 Kuntaliitoksella vahvat seutukeskukset, valtakunnalliset keskukset, kansainväliset keskukset Asukkaiden lähipalvelut entiseen tapaan alueellisesti tasapuolisesti, mutta aiempaa kustannustehokkaammin Kylien kehittäminen ja vaikutusmahdollisuuksien tukeminen Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 7

8 Kuntaliitossopimukset vuonna 2013 Toimivien ja laadukkaiden palvelujen järjestäminen ja kehittäminen aiempaa vahvemman kuntarakenteen kautta Edellytysten luominen palvelurakenteiden uudistamiselle Palvelujen tuloksellinen järjestäminen: kuntaliitos tuottavuushankkeena Palvelut alueellisesti tasavertaisesti ja asiakaslähtöisesti entisissä kuntakeskuksissa siirtymäkauden ajan Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 8

9 Kuntaliitossopimusten erikoisuuksia Entiselle kunnantalolle perustettava yhteispalvelupiste tärkein lähipalvelu? Palvelut paranevat, vaikka asukasluku vähenee ja kuntatalous kriisissä Aiempaa toimivammat ja laadukkaammat palvelut, vaikka toimintoja tehostetaan ja rakenteita muutetaan Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 9

10 Kuntaliitoksen yleisimmät seuraukset Koulut lakkautetaan heti tai myöhemmin Terveysaseman palveluja heikennetään Palvelumaksuja nostetaan Kirjaston aukioloaika lyhenee Kirjastoautojen uudet maaseutureitit Jäljelle jäävien palvelujen toimitilojen remontointi tai uusien tilojen rakentaminen Paikallisidentiteetin korostuminen Yhdistystoiminta hiljenee Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 10

11 Yhdistymisavustusten käyttökohteita Alijäämän kattaminen Jätevesiviemäröinti, katuvalaistus Katujen asfaltointi, kevyen liikenteen väylät Terveysaseman peruskorjaus Koulun laajentaminen tai peruskorjaus Kirjaston, yhteispalvelupisteen, nuorisotilan peruskorjaus Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 11

12 Kuntaliitoksen jälkeistä arkea Suurten kaupunkien palveluverkkoselvitykset, joissa toimintoja keskitetään ja lakkautetaan Entisten kuntakeskusten lähipalvelut vaarassa Myös maaseutumaisten liitosalueiden omat päättäjät innokkaina karsimassa lähipalveluja Yhdistymissopimukset voimassa ainoastaan kolme vuotta Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 12

13 Salo taitavasti yhdistynyt viherkaupunki Salo on täysin epäonnistunut tekele. Entisissä itsenäisissä kunnissa palvelujen taso romahti. Keskuskeittiöiden moska korvasi omatekoiset ruoat kunnallisissa yksiköissä. Päiväkodeissa ei työntekijöillä ole ryhmäkokojen vuoksi aikaa lapsille. Suuretkin kyläkoulut, neuvolat ja vanhainkodit pyritään lopettamaan, vaikka muuttoliike on kaupungista entisiin kuntiin. Koulut ovat homeessa ja rahaa korjauksiin ei ole. Liittyneissä kunnissa virassa olleita ei irtisanottu, joten alueelle jäi väkeä, joilla ei ole muuta työtä kuin pyörittää A4-saastaa. (Keskustelua Turun Sanomissa tammikuussa 2012) Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 13

14 Vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja Lähidemokratia Suora toiminta Maaseutuvaikutusten arviointi Kuntien yhteistoiminta Uudentyyppiset kuntaliitossopimukset Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 14

15 Lähidemokratian määrittelyä Suoran tai edustuksellisen demokratian periaatteita noudattavaa asukkaiden osallistumista lähiympäristönsä ja paikallisyhteisönsä asioiden päättämiseen ja toteuttamiseen Kohteena kuntalaisten jokapäiväiseen elämään liittyvät asiat Muotona yleiset asukaskokouksilla tai yleisillä vaaleilla valitut institutionaaliset toimielimet, joilla itsenäistä päätösvaltaa Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 15

16 Lähidemokratian sisällöstä Kunnanosahallinnolla asukkaille mahdollisuus saada äänensä kuuluviin Byrokratiaa, kahvinjuontia ja rupattelua vai tiedonkulkua, päätöksentekoa ja vaikutusvaltaa? Asukkaiden näkemysten todellinen ymmärtäminen ja huomioon ottaminen tärkeää ja harvinaista! Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 16

17 Lähidemokratian kipukohtia Lähidemokratia käsitteenä vaikea, jäänyt kuntalaisille vieraaksi asiaksi Päättäjät ymmärtävät lähidemokratian kylien vapaaehtoisena yhdistystoimintana ja odottavat kylien aktivoitumista Kaupungin vastuuvirkamiehen rooli Toimielinten jäsenet tyytyväisiä kulloinkin voimassa olevaan malliin, uusia ideoita ei löydy Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 17

18 Suoralla toiminnalla eteenpäin Paikkakuntalaisten yksimielisyydellä ja joukkovoimalla vääriksi koetut päätösesitykset kumoon Riittävän vahva painostus ja myönteinen julkisuus Kauhavan ja Kangasalan kouluverkkouudistukset peruttiin Tuuloksen kirjasto Hämeenlinnassa säilyi ennallaan Kuopion Karttulassa rakennetaan Syvänniemelle uusi koulu Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 18

19 Maaseutuvaikutusten arviointi Suorat tai välilliset vaikutukset maaseudun elinvoimaisuuteen ja hyvinvointiin sekä maaseudun kehittämisen tavoitteisiin 1. Maaseudun elinkeinot, yrittäjyys ja työ 2. Maaseudun osaaminen 3. Maaseutuasuminen ja palvelujen järjestäminen 4. Maaseudun saavutettavuus, yhteydet ja infrastruktuurin toimivuus 5. Maaseudun vetovoimatekijät ja vahvuudet 6. Yhteisöllisyys, sosiaalinen pääoma, osallistuminen ja paikallisten olosuhteiden huomioon ottaminen Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 19

20 Toimivaa kuntien yhteistyötä Kirjastot (seutukirjastot ja kirjastokimpat) Kansalaisopistot (seutu- ja alueopistot) Koulut (yhteiset yläkoulut, kuljetukset lukioon, erityisopetus, ammatillinen opetus koulutuskuntayhtymien kautta) Terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen (Forssan malli) Jätehuolto (alueelliset jätehuoltoyhtiöt) Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 20

21 Vähemmän toimivaa kuntien yhteistyötä Maakuntahallinto (Kainuun hallintokokeilu ) Elinkeinopolitiikka (seudulliset kehittämis- ja elinkeinoyhtiöt) Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet (isäntäkuntamalli, kuntayhtymät) Pelastustoimi (maakunnalliset pelastuslaitokset) Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 21

22 Onnistunut liitos huolellisesti harkiten Suuntavaihtoehdot selvitettävä huolellisesti, liitosratkaisu tehtävä kuntalaisten asioinnin mukaan Suurten kaupunkien ympärille rakennettavien uusien kuntien sijaan maaseutumaisten kuntien liitos Liitossopimuksen yksityiskohtien sijaan alueellinen pitkän aikavälin tarkastelu (30 vuotta) suunnittelun pohjaksi Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 22

23 Hyvän kuntaliitoksen sisältö Sopimuksessa ei suuria lupauksia ja katteettomia kuvitelmia Palveluverkkoselvityksiä ja rakennemuutoksia ei käynnistetä heti kuntaliitoksen jälkeen Sopimuksen henki säilyy myös siirtymäkauden jälkeen Kuntalainen ei huomaa arjessa eroa aiempaan, vaan palvelut tuotetaan alueellisesti tasapuolisesti Maaseudun kehittäminen kuuluu luontevasti kaikkeen toimintaan Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 23

24 Kuntaliitossopimuksen ongelmakohtia Avoin ja rakentava keskustelu vähäistä, kriittisiä kommentteja ei arvosteta riittävästi Pohdinta uuden kunnan tulevaisuudesta puuttuu kokonaan Pohdinta kuntalaisille tärkeiden palvelujen ratkaisumalleista ja uusista ideoista puuttuu kokonaan: vain taloudellista tehokkuutta tarjolla Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 24

25 Uuteen toimivaan kuntaan Kuntarajojen siirtämisen pohtimisen sijaan voimavarat uusien asukkaiden ja työpaikkojen hankkimiseen Keskityttävä ennen kaikkea koulu- ja terveyspalvelujen asianmukaiseen järjestämiseen uudessa kunnassa Kylien ja keskustaajaman välisestä vastakkainasettelusta päästävä eroon Palvelujen järjestämistä ei saa sälyttää pelkästään kyläläisten vastuulle, vaan kunnan on oltava mukana Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 25

26 Kuka kuulee kuntalaista? Ja vielä puhutaan suurkunnista tavoiteltavana asiana! (sosiaalineuvos Maikki Hämäläinen-Ylikahri vertaillessaan omaishoidon käytäntöjä Tampereella ja Lempäälässä, Aamulehti ) Vaasan yliopisto Laajenevien reuna-alueiden huomioiminen liitosneuvotteluissa 26

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Kun pienestä kunnasta tulee kylä Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 33/2014 KAISU KUMPULAINEN

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa.

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. - Vuoden 1967 Kuntauudistuslain tavoitteiden toteutuminen Sauvon ja Karunan kuntaliitoksessa vuosina 1969 1988. Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Millä tiedolla kuntia johdetaan?

Millä tiedolla kuntia johdetaan? tutkimus Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika Martikainen Millä tiedolla kuntia johdetaan? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Millä tiedolla kuntia johdetaan? Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika

Lisätiedot

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus Haasteet opetukselle ja tutkimukselle toim. Ulla Salonen-Soulié IX Bruno Sarlin -työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 IX

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö 1 IX Bruno Sarlin työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus: Haasteet opetukselle ja tutkimukselle Päivi Kivelä & Pekka Lund,

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot