Etelä-Savon muuttoliikekatsaus Muuttojen määrät, suunnat ja rakenne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon muuttoliikekatsaus Muuttojen määrät, suunnat ja rakenne"

Transkriptio

1 Etelä-Savon muuttoliikekatsaus Muuttojen määrät, suunnat ja rakenne Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto & muuttajien taustatiedot tietokanta Tulevaisuusloikka hanke Anne Kokkonen

2 Sisältö Muuttojen määrä ja suunnat Muuttajien ikärakenne Muuttajien pääasiallinen toiminta Etelä-Savon eläkeläisten muuttovoiton tarkastelua Koulutusaste Työllisten muuttaneiden työnantajasektori & toimiala Tulot (keskimääräiset tulot, tulokertymä) Maahanmuuttajat

3 Tilasto muutoista perustuu muuttaneiden itsensä antamiin tietoihin. Henkilön, joka vaihtaa kotipaikkaa, on lain mukaan viimeistään viikon kuluttua muutosta annettava itsestään ja kanssaan muuttaneista perheenjäsenistä muuttoilmoitus, joka toimitetaan uuden asuinpaikan maistraatille. Muutto ilmoitetaan lomakkeessa joko vakituiseksi tai tilapäiseksi. Muuttoilmoituksen saatuaan maistraatti päättää, onko kyseessä tilapäinen vai vakituinen asuinpaikan muutos. Opiskelijoiden muutot opiskelupaikkakunnalle on voitu katsoa vakituisiksi muutoiksi lähtien, jolloin tuli voimaan kotikuntalaki (1/1994). mukaan. Kotipaikkansa ulkomaille muuttavien on tehtävä itsestään muuttoilmoitus kuten maan sisällä muuttavienkin (kotikunta-asetus 1994). Maastamuuttaneiksi katsotaan pääasiassa henkilöt, jotka muuttavat ulkomaille asumaan yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi. Pohjoismaiden välisen sopimuksen mukaan tilapäistä oleskelua, joka kestää alle kuusi kuukautta ei pidetä muuttona (Pohjoismaiden välisen väestörekisteriä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta 851/199, SopS:49 ja kotikunta-asetus 351/1994). Koulutustiedot on saatu Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä. Koulutukseksi katsotaan kaikki sellainen perusasteen jälkeinen loppuun suoritettu koulutus, jonka kesto on vähintään 4 tuntia. Aikuiskoulutusta, kuten työnantajan järjestämää koulutusta, järjestöjen ja yhdistysten antamaa koulutusta, kielikursseja, kirjeopetusta tms., ei lueta koulutukseksi. Koulutusastejaottelu noudattaa koulujärjestelmän rakennetta, jossa koulutus etenee vuosijaksoittain alemmilta koulutuksen asteilta ylemmille. Mitä pidemmästä koulutuksesta on kysymys, sitä korkeampi on koulutusaste. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on korkein suoritettu tutkinto tai samanasteisista tutkinnoista viimeksi suoritettu tutkinto. Poikkeuksena ovat ne tapaukset, jolloin henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja jonkin ammatillisen tutkinnon. Tällöin koulutus määräytyy ammatillisen tutkinnon mukaan. Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden 1 viimeisellä viikolla. Pääasiallisen toiminnan mukainen luokitus on seuraava: Työvoima (työlliset, työttömät), Työvoiman ulkopuolella olevat (4-vuotiaat, opiskelijat, koululaiset, eläkeläiset, varusmiehet, siviilipalvelusmiehet, muut työvoiman ulkopuolella olevat)tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekistereistä saatuihin tietoihin. Työvoimaan kuuluvuus on pääasiallisen toiminnan päättelyssä asetettu ensisijalle. Työvoiman sisällä taas on työttömien päättely tehty ennen työllisten päättelyä. Ryhmä 'muut työvoiman ulkopuolella olevat' muodostuu henkilöistä, jotka ovat työvoiman ulkopuolella eivätkä myöskään kuulu seuraaviin ryhmiin: 4-vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet tai eläkeläiset. Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelämässä. Tieto ammattiasemasta perustuu henkilön eläkevakuutustietoihin sekä palkka- ja yrittäjätulon määrään. Henkilön toimiala (elinkeino) määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta. Työpaikan toimiala määritetään kullekin toimipaikalle ja itsenäiselle ammatinharjoittajalle Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti. Toimipaikassa yritys harjoittaa pääasiassa yhdenlaatuista toimintaa. Saman yrityksen eri sijaintipaikoilla harjoittamat toiminnot katsotaan yleensä eri toimipaikoiksi. Tieto toimialasta perustuu yleensä Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin ja julkisyhteisörekisterin sekä Kuntien eläkevakuutuksen toimintayksikkörekisterin tietoihin. Tilastossa käytetään vuoden 8 toimialaluokitusta (TOL 8), joka on ollut käytössä vuodesta 7 vuosittaisessa työssäkäyntitilastossa. Luokitus noudattaa pääasiassa EU:n toimialaluokituksen (NACE Rev. ) rakennetta ja koodijärjestelmää nelinumerotasolle asti. Työnantajasektoriluokitus kuvaa työpaikan omistajuutta ja yritysmuotoa. Sen avulla voidaan tehdä jako mm. julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Käytetty luokitus on seuraava: Julkinen sektori (valtio, kunta) Yksityinen sektori.tieto työnantajasektorista perustuu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoihin yritysten omistajatyypistä ja oikeudellisesta muodosta. Näihin liittyvät luokitukset on esitetty julkaisussa 'Institutionaalinen sektoriluokitus'. Taulukossa muuttajan ikä on ikä muuttoajankohdalla, muuttajan pääasiallinen toiminta, ammattiasema ja toimiala on vuoden lopun ajankohdan tilanteen mukaan. Tiedot valtionveronalaisista tuloista perustuvat verohallituksen verotietokannan valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin vuodelta 1. Valtionveronalaisiksi tuloiksi on katsottu tulot, joiden suuruus on vähintään euroa. Keskituloilla tarkoitetaan tuloja laskettuna tulonsaajaa kohti.valtionveronalaiset tulot jaetaan tulolähteen mukaan seuraaviin ryhmiin: palkkatulot (ennakonkannonalaiset palkkatulot, merityötulo, työnantajan maksamat kustannusten korvaukset, rakennusalan lomapalkka, reserviläispalkka, Suomessa verotettu ulkomaan tulo, hankintatyön arvo metsätaloudessa, hankintatyön arvo yhtymästä sekä lunastukset, palvelurahat yms. ennakonkannon alaiset tulot), yrittäjätulot (maatilatalouden ansio- ja pääomatulot, elinkeinotoiminnan ansio- ja pääomatulot sekä tulot yhtymästä), muut valtionveronalaiset tulot (muut ansiotulot, eläketulot, työttömyysturvaetuudet sekä muut sosiaaliturvaetuudet). Henkilön ansiotulot muodostuvat yrittäjä- ja palkkatuloista. Valtionveronalaisia tuloja eivät ole mm. julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat, ulkomailta saadut palkkatulot, jos työskentely ulkomailla on kestänyt vähintään puoli vuotta, osa julkiselta sektorilta saaduista sosiaaliturvaetuuksista sekä verovapaat korkotulot. Huom! Jos kunnasta/kuntaan muuttaneita on alle 5 henkilöä, muita tietoja ei tietosuojan vuoksi taulukossa esitetä.huom! Tilastovuodesta 1 lähtien tulotiedot koskevat henkilön kaikkia muuttoja, mikäli muuttoja on useampia. Aikaisemmin muuttaneen henkilön tulotiedot on huomioitu vain kerran. 3

4 Muuttojen määrät ja suunnat 4

5 Henkilöä Etelä-Savon väestönkehitys osatekijöittäin Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Luonnollinen väestönlisäys Kokonaisnettomuutto Kuntien välinen nettomuutto Nettosiirtolaisuus Kokonaismuutos

6 maakunta, nettomuutto KOKO MAA Uusimaa 5 Pohjois-Savo -6 Keski-Suomi -5 Pohjois-Karjala -59 Etelä-Karjala -51 Pirkanmaa 33 Päijät-Häme -5 Kymenlaakso 77 Varsinais-Suomi -33 Pohjois-Pohjanmaa -7 Kanta-Häme 19 Lappi 14 Etelä-Pohjanmaa 1 Satakunta -9 Kainuu 9 Keski-Pohjanmaa - Pohjanmaa 17 Maakuntien välinen muuttoliike Etelä-Savon osalta vuonna 14, Nettomuutto: Etelä-Savo aluejako Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Etelä-Savoon muuttaneet (4 53) Etelä-Savosta muuttaneet (4 798) Henkilöä

7 Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Kanta-Häme Päijät-Häme Lappi Etelä-Savo Satakunta Pohjois-Karjala Etelä-Pohjanmaa Kymenlaakso Pohjanmaa Etelä-Karjala Kainuu Keski-Pohjanmaa Ahvenanmaa Maakuntien välinen muuttoliike 14 Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilastot Nettomuutto maakunnasta Lähtömuutto maakunnasta Tulomuutto Henkilöä 7

8 Etelä-Savon kuntien välisen muuton tulomuuttajat 14 Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Etelä-Savon sisällä kunnasta toiseen muuttaneet ; 1474; 5 % Muulta Suomesta Etelä-Savoon muuttaneet ; 453; 75 % Yhteensä tulomuuttajaa 8

9 Etelä-Savon kuntien välisen muuton lähtömuuttajat 14 Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Etelä-Savon sisällä toiseen kuntaan muuttaneet; 1474; 4 % Yhteensä 6 7 lähtömuuttajaa Muualle Suomeen Etelä-Savosta muuttaneet; 4798; 76 % 9

10 KUNTA (TULOMUUTTAJAT YHTEENSÄ 14) Etelä-Savon tulomuuttajat kunnittain 14 Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Sulkava (19) Savonlinna (147) Rantasalmi (131) Puumala (99) Pieksämäki (64) Pertunmaa (96) Mäntyharju (43) Mikkeli (14) Kangasniemi (176) Juva (9) Joroinen (53) Hirvensalmi (17) Heinävesi (164) Enonkoski (64) Etelä-Savosta (yht ) Muualta Suomesta (yht. 4 53) HENKILÖT 1

11 KUNTA (LÄHTÖMUUTOT YHTEENSÄ 14) Etelä-Savon lähtömuuttajat kunnittain 14, Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Sulkava (85) Savonlinna (169) Rantasalmi (16) Puumala (73) Pieksämäki (73) Pertunmaa (77) Mäntyharju (46) Mikkeli (7) Kangasniemi (11) Juva (1) Joroinen (78) Hirvensalmi (117) Heinävesi (153) Enonkoski (7) Etelä-Savoon (1 474) Muualle Suomeen (4 798) AKSELIN OTSIKKO 11

12 Kuntien nettomuutto Etelä-Savossa 14, Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot Puumala Sulkava Pertunmaa Heinävesi Hirvensalmi Mäntyharju Juva Enonkoski Mikkeli Joroinen Rantasalmi Kangasniemi Pieksämäki Savonlinna Savo Pieks Kang Mänt Hirve Ranta nlinn ämäk asnie salmi Joroi Mikk Enon HeinäPertu Sulka Puum Juva yharj nsal eli koski vesi nmaa va ala a i mi nen u mi Muut maakunnat netto Etelä-Savon kunnat netto Kokonaisnettomuutto

13 Tulo - Enonkoski Tulo - Heinävesi Tulo - Hirvensalmi Tulo - Joroinen Tulo - Juva Tulo - Kangasniemi Tulo - Mikkeli KOKO MAA 64 KOKO MAA 164 KOKO MAA 17 KOKO MAA 53 KOKO MAA 9 KOKO MAA 176 KOKO MAA 14 Lähtö - Savonlinna 37 Lähtö - Varkaus 4 Lähtö - Mikkeli 6 Lähtö - Varkaus 13 Lähtö - Mikkeli 6 Lähtö - Jyväskylä 39 Lähtö - Helsinki 184 Lähtö - Helsinki 4 Lähtö - Joensuu 15 Lähtö - Jyväskylä 11 Lähtö - Kuopio 6 Lähtö - Savonlinna 14 Lähtö - Mikkeli 3 Lähtö - Jyväskylä 174 Lähtö - Joensuu 4 Lähtö - Outokumpu 15 Lähtö - Helsinki 1 Lähtö - Pieksämäki 6 Lähtö - Rantasalmi 1 Lähtö - Helsinki 16 Lähtö - Kuopio 13 Lähtö - Kajaani 3 Lähtö - Liperi 13 Lähtö - Lahti 5 Lähtö - Leppävirta 11 Lähtö - Jyväskylä 1 Lähtö - Pieksämäki 9 Lähtö - Savonlinna 118 Lähtö - Hanko Lähtö - Kuopio 11 Lähtö - Vantaa 5 Lähtö - Mikkeli 11 Lähtö - Pieksämäki 1 Lähtö - Kuopio 8 Lähtö - Kouvola 11 Lähtö - Jyväskylä Lähtö - Mikkeli 11 Lähtö - Kouvola 4 Lähtö - Jyväskylä 1 Lähtö - Varkaus 1 Lähtö - Toivakka 7 Lähtö - Pieksämäki 97 Lähtö - Kuopio Lähtö - Leppävirta 8 Lähtö - Tuusula 4 Lähtö - Helsinki 9 Lähtö - Helsinki 6 Lähtö - Äänekoski 6 Lähtö - Vantaa 8 Lähtö - Lappeenranta Lähtö - Helsinki 6 Lähtö - Juva Lähtö - Savonlinna 8 Lähtö - Kuopio 6 Lähtö - Joutsa 4 Lähtö - Lahti 71 Lähtö - Turku Lähtö - Polvijärvi 6 Lähtö - Järvenpää Lähtö - Hämeenlinna 5 Lähtö - Hämeenlinna 5 Lähtö - Kauniainen 4 Lähtö - Mäntyharju 71 Lähtö - Varkaus Lähtö - Jalasjärvi 3 Lähtö - Kuopio Lähtö - Heinävesi 3 Lähtö - Loppi 5 Lähtö - Lahti 4 Lähtö - Tampere 61 Lähtö - Enonkoski Lähtö - Heinävesi Lähtö - Hirvensalmi Lähtö - Joroinen Lähtö - Juva Lähtö - Kangasniemi Lähtö - Mikkeli KOKO MAA 7 KOKO MAA 153 KOKO MAA 117 KOKO MAA 78 KOKO MAA 1 KOKO MAA 11 KOKO MAA 7 Tulo - Savonlinna 35 Tulo - Kuopio 7 Tulo - Mikkeli 59 Tulo - Varkaus 16 Tulo - Mikkeli 6 Tulo - Jyväskylä 4 Tulo - Helsinki 68 Tulo - Mikkeli 8 Tulo - Varkaus 1 Tulo - Helsinki 9 Tulo - Mikkeli Tulo - Jyväskylä 1 Tulo - Mikkeli 35 Tulo - Jyväskylä 196 Tulo - Hämeenlinna 6 Tulo - Joensuu 14 Tulo - Mäntyharju 7 Tulo - Kuopio 19 Tulo - Helsinki 13 Tulo - Pieksämäki 16 Tulo - Kuopio 119 Tulo - Joensuu 3 Tulo - Savonlinna 13 Tulo - Pertunmaa 7 Tulo - Pieksämäki 19 Tulo - Savonlinna 13 Tulo - Espoo 11 Tulo - Tampere 16 Tulo - Jyväskylä Tulo - Liperi 7 Tulo - Jyväskylä 5 Tulo - Helsinki 1 Tulo - Kuopio 11 Tulo - Kuopio 1 Tulo - Lappeenranta 9 Tulo - Kuopio Tulo - Siikainen 6 Tulo - Varkaus 4 Tulo - Joensuu 9 Tulo - Lappeenranta 11 Tulo - Heinola 7 Tulo - Lahti 87 Tulo - Rantasalmi Tulo - Helsinki 5 Tulo - Järvenpää 3 Tulo - Savonlinna 9 Tulo - Espoo 6 Tulo - Lappeenranta 6 Tulo - Savonlinna 81 Tulo - Rääkkylä Tulo - Imatra 4 Tulo - Lahti 3 Tulo - Jyväskylä 8 Tulo - Uusikaupunki 6 Tulo - Tampere 6 Tulo - Espoo 74 Tulo - Varkaus Tulo - Jyväskylä 4 Tulo - Nurmijärvi 3 Tulo - Leppävirta 7 Tulo - Joensuu 5 Tulo - Kolari 4 Tulo - Joensuu 66 Tulo - Akaa 1 Tulo - Joroinen 3 Tulo - Espoo Tulo - Rantasalmi 6 Tulo - Pieksämäki 5 Tulo - Vesilahti 4 Tulo - Pieksämäki 63 Tulo - Mäntyharju Tulo - Pertunmaa Tulo - Pieksämäki Tulo - Puumala Tulo - Rantasalmi Tulo - Savonlinna Tulo - Sulkava KOKO MAA 43 KOKO MAA 96 KOKO MAA 64 KOKO MAA 99 KOKO MAA 131 KOKO MAA 1 47 KOKO MAA 19 Lähtö - Mikkeli 6 Lähtö - Heinola 17 Lähtö - Mikkeli 63 Lähtö - Mikkeli Lähtö - Savonlinna 3 Lähtö - Helsinki 148 Lähtö - Savonlinna 6 Lähtö - Helsinki 19 Lähtö - Mäntyharju 1 Lähtö - Kuopio 53 Lähtö - Lappeenranta 8 Lähtö - Varkaus 18 Lähtö - Kuopio 17 Lähtö - Helsinki 9 Lähtö - Kouvola 19 Lähtö - Helsinki 7 Lähtö - Jyväskylä 5 Lähtö - Imatra 7 Lähtö - Mikkeli 16 Lähtö - Mikkeli 81 Lähtö - Kirkkonummi 6 Lähtö - Pertunmaa 15 Lähtö - Hirvensalmi 7 Lähtö - Varkaus 44 Lähtö - Helsinki 5 Lähtö - Vantaa 7 Lähtö - Joensuu 74 Lähtö - Lappeenranta 6 Lähtö - Heinola 9 Lähtö - Mikkeli 6 Lähtö - Savonlinna 4 Lähtö - Sulkava 5 Lähtö - Joroinen 6 Lähtö - Jyväskylä 73 Lähtö - Juva 5 Lähtö - Jyväskylä 9 Lähtö - Joutsa 5 Lähtö - Tampere 4 Lähtö - Joroinen 4 Lähtö - Helsinki 4 Lähtö - Lappeenranta 5 Lähtö - Mikkeli 5 Lähtö - Espoo 8 Lähtö - Järvenpää 3 Lähtö - Helsinki Lähtö - Juva 4 Lähtö - Ikaalinen 4 Lähtö - Kitee 47 Lähtö - Salo 5 Lähtö - Hirvensalmi 7 Lähtö - Lahti 3 Lähtö - Suonenjoki 1 Lähtö - Ruokolahti 4 Lähtö - Jyväskylä 4 Lähtö - Parikkala 45 Lähtö - Vaasa 5 Lähtö - Lahti 6 Lähtö - Vantaa 3 Lähtö - Joroinen 19 Lähtö - Varkaus 4 Lähtö - Tuusula 4 Lähtö - Rantasalmi 4 Lähtö - Kouvola 4 Lähtö - Vantaa 6 Lähtö - Espoo Lähtö - Lahti 19 Lähtö - Kotka 3 Lähtö - Espoo 3 Lähtö - Vantaa 4 Lähtö - Imatra 3 Lähtö - Mäntyharju Lähtö - Pertunmaa Lähtö - Pieksämäki Lähtö - Puumala Lähtö - Rantasalmi Lähtö - Savonlinna Lähtö - Sulkava KOKO MAA 46 KOKO MAA 77 KOKO MAA 73 KOKO MAA 73 KOKO MAA 16 KOKO MAA 1 69 KOKO MAA 85 Tulo - Mikkeli 71 Tulo - Mäntyharju 15 Tulo - Mikkeli 97 Tulo - Mikkeli 7 Tulo - Savonlinna 4 Tulo - Helsinki 18 Tulo - Savonlinna 6 Tulo - Kouvola 17 Tulo - Heinola 1 Tulo - Kuopio 96 Tulo - Imatra 6 Tulo - Jyväskylä 16 Tulo - Kuopio 157 Tulo - Mikkeli 6 Tulo - Helsinki 15 Tulo - Mikkeli 9 Tulo - Jyväskylä 77 Tulo - Lappeenranta 5 Tulo - Juva 1 Tulo - Mikkeli 118 Tulo - Kuopio 5 Tulo - Lahti 13 Tulo - Hartola 6 Tulo - Varkaus 43 Tulo - Ruokolahti 4 Tulo - Varkaus 1 Tulo - Joensuu 17 Tulo - Puumala 5 Tulo - Pertunmaa 1 Tulo - Sipoo 5 Tulo - Tampere 38 Tulo - Sulkava 3 Tulo - Kuopio 1 Tulo - Lappeenranta 87 Tulo - Helsinki 3 Tulo - Jyväskylä 11 Tulo - Helsinki 4 Tulo - Joroinen 6 Tulo - Tampere 3 Tulo - Mikkeli 7 Tulo - Jyväskylä 73 Tulo - Joensuu 3 Tulo - Tampere 7 Tulo - Lahti 4 Tulo - Helsinki 5 Tulo - Juva Tulo - Lahti 5 Tulo - Tampere 61 Tulo - Juva 3 Tulo - Vantaa 7 Tulo - Jyväskylä 3 Tulo - Suonenjoki 4 Tulo - Jyväskylä Tulo - Vantaa 5 Tulo - Kouvola 45 Tulo - Kannonkoski 3 Tulo - Joensuu 6 Tulo - Järvenpää 3 Tulo - Savonlinna 18 Tulo - Sipoo Tulo - Helsinki 4 Tulo - Espoo 4 Tulo - Salo 3 Tulo - Kuopio 6 Tulo - Hirvensalmi Tulo - Vantaa 18 Tulo - Espoo 1 Tulo - Laukaa 4 Tulo - Varkaus 38 Tulo - Janakkala 13

14 Muuttaneiden ikärakenne 14

15 Etelä-Savon maakuntien välisen muuton muuttajat iän mukaan 1-14 Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Yhteensä Nuoret aktiivisimpia muuttajia Etelä-Savon muuttoliike on voimakkaasti iän mukaan valikoivaa. Ylivoimaisesti aktiivisimmin muuttavat nuoret, 15-4 vuotiaat. Tässä ikäryhmässä maakunnassa syntyy vuosittain myös suurimmat muuttotappiot. Vuosien 1-14 välillä kaikista Etelä-Savon tuloja lähtömuutoista jopa 63 % oli vuotiaiden muuttoja. Maakunnittain vertailtuna Etelä-Savosta pois muuttaneiden 15-4 vuotiaiden osuus koko ikäryhmän koosta oli vuonna 14 Kainuun jälkeen maan korkein! Vanhemmissa ikäluokissa muuttoja tehdään taas muun maan tavoin vähemmän, mutta niissä Etelä-Savo saa muuttovoittoa Yhteensä Nettomuutto Tulomuuttajat Lähtömuuttajat

16 4 Etelä-Savon nettomuuttoliike iän mukaan Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Nuorimpien ikäluokkien muuttotappiot ovat hieman tasoittuneet viime vuosien aikana!

17 %-osuus ikärymästä 18, % 16, % Etelä-Savosta poismuuttaneiden %-osuudet eri ikäryhmissä 3-14 Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Suurin muuttoalttius (poismuuttaneiden %-osuus koko ikäluokasta) on 15-4 vuotiaissa 14, % 1, % 1, % 8, % 6, % 4, %, %, % ,7 % 3,1 %,9 %,9 % 3, %,7 %,3 %,4 %,7 %,8 %, %, % ,4 % 14,6 % 14,6 % 15,3 % 15, % 14, % 14, % 13,7 % 14,3 % 14,9 % 13,4 % 13,6 % ,1 % 9,5 % 9,9 % 1, % 1,7 % 9,5 % 8, % 8, % 8, % 8,3 % 7,6 % 7,5 % 35-44,8 %,8 %,9 %,7 % 3, %,8 %,4 %,6 %,8 %,4 %,5 %,5 % ,6 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 1,6 % 1,3 % 1,5 % , % 1,1 % 1, % 1,3 % 1, % 1,3 % 1, % 1, % 1, % 1,1 % 1, % 1, % 65-,5 %,6 %,6 %,6 %,7 %,6 %,6 %,7 %,6 %,7 %,6 %,6 % 17

18 Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa 16, % 14, % 1, % 1, % 8, % 6, % 4, %, %, % Maakunnasta pois muuttaneiden osuudet eri ikäryhmissä vuonna 14, %-osuus ikäryhmästä Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto Nuorimpien ikäluokkien muuttoalttius on suurinta myös muissa maakunnissa

19 Maakunnasta pois muuttaneet 15-4 vuotiaat maakunnittain vuonna 14, %-osuus ikäryhmästä Lähde: Tilastokeskus, muuttoliiketilasto 16, % 14, % 13,6 % 13,7 % 1, % 1, % 11,1 % 1,7 % 1,8 % 1, % 1,9 % 1, % 8, % 8,5 % 7,6 % 9,4 % 8,4 % 9,8 % 8,8 % 7,7 % 7,8 % 6, % 4, % 4,7 % 6, % 4, %, %, % 19 Etelä-Savon 15-4-vuotiaiden poismuuttoalttius on Kainuun jälkeen maan korkeinta!

20 Muuttajien pääasiallinen toiminta Tulo- ja lähtömuuttajat voidaan jakaa pääasiallisen toiminnan tai työmarkkina-aseman perusteella työllisiin, työttömiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin (opiskelijat, lapset, eläkeläiset, varusmiehet ja muut työvoimaan kuulumattomat). Työllisten tulo- ja lähtömuutot ovat tulorakenteen, keskimääräisten tulojen ja tulokertymän ohella tärkeimpiä muuttoliikkeen indikaattoreita. Työllisten muuttotaseen positiiviset ja negatiiviset seurausvaikutukset liittyvät kiinteästi alueen työmarkkinoiden muutosdynamiikkaan, työpaikkalisäykseen ja oletettuun työmarkkinapotentiaaliin uusien asukkaiden ja muuttajien näkökulmasta. Työllisten nettomuuttolukujen perusteella voidaan ennakoida muuttoliikkeen vaikutuksia kunnan tulevaan kehitykseen eri osa-alueilla. Työllisten muuttotase on toisin sanoen merkittävä alueen vetovoimaa ja potentiaalia kuvaava muuttuja. Kuntien kannalta optimaalisia muuttajia ovat sekä kuntataloudellisesta että myönteisten kerrannaisvaikutusten näkökulmasta työssä olevat (työlliset). Syy on varsinkin kuntataloudellisesta näkökulmasta yksinkertainen: yhden työllisen keskimääräiset tulot ovat noin neljä kertaa suuremmat kuin työvoiman ulkopuolella olevan tai työttömän työnhakijan. Jokaisen kunnan kannalta muuttajien rakenteen suhteen on optimaalinen tilanne, kun työlliset ovat yliedustettuja tulomuuttajissa ja työvoiman ulkopuolella olevat sekä työttömät työnhakijat taas lähtömuuttajissa.

21 Etelä-Savon lähtö- ja tulomuutto sekä nettomuutto 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Tuntematon Muut työvoiman ulkopuolella olevat Eläkeläiset Varusmiehet Opiskelija Lapsi (4) Työtön Työllinen Koko väestö LÄHTÖMUUTTAJAT 1-1 TULOMUUTTAJAT 1-1 NETTO Etelä-Savon muuttajien rakenne on työmarkkina-aseman mukaan tarkasteltuna haasteellinen, sillä työllisissä on viime vuodet syntynyt selvästi nettomuuttotappiota. Vuosien 1-1 aikana syntyi työllisissä muuttotappiota noin 86 henkilön verran. Kunnittain tarkasteltuna työllisissä syntyi vuosina 1-1 muuttovoittoa ainoastaan Hirvensalmella (+11) ja Mäntyharjussa (+11). Työttömien nettomuutto on maakunnassa ollut taas viime vuosina nollan tuntumassa (1-1: -5) Työllisten ohella Etelä-Savo kärsi vuosien 1-1 aikana suurta muuttotappiot opiskelijoiden ryhmässä (yht.n.-68). Etelä-Savo sai vuosina 1-1 muuttovoittoa ainoastaan eläkeläisistä (+197). Kunnittain tarkasteltuna suurimmat eläkeläisten muuttovoitot olivat Etunimi Savonlinnassa Sukunimi (+15) sekä Kangasniemellä (+45), Mikkelissä (+35) sekä Mäntyharjussa (+36).

22 MIKKELIN SEUTUKUNNAN NETTOMUUTTO PÄÄASIALLISEN TOIMINNAN MUKAAN 1-1, LÄHDE: TILASTOKESKUS, MUUTTANEIDEN TAUSTATIEDOT Hirvensalmi (-4) Kangasniemi (-35) Mikkeli (-35) Mäntyharju (3) Pertunmaa (-73) Puumala (-55)

23 PIEKSÄMÄEN SEUTUKUNNAN NETTOMUUTTO PÄÄASIALLISEN TOIMINNAN MUKAAN 1-1, LÄHDE: TILASTOKESKUS, MUUTTANEIDEN TAUSTATIEDOT Joroinen (-97) Juva (67) Pieksämäki (-44) 3

24 SAVONLINNAN SEUTUKUNNAN NETTOMUUTTO MUUTTAJIEN PÄÄASIALLISEN TOIMINNAN MUKAAN 1-1 LÄHDE: TILASTOKESKUS, MUUTTANEIDEN TAUSTATIEDOT Enonkoski (-61) Heinävesi (4) Rantasalmi (-6) Savonlinna (-333) Sulkava (-5) 4

25 Kuntien välisen muuton tulomuuttajat (%-osuus) pääasiallisen toiminnan mukaan Etelä- Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Työllinen Työtön Lapsi (4 v.) Opiskelija Varusmies Eläkeläinen Muu työvoimaan kuulumaton Tuntematon Sulkava (3) Savonlinnan seutukunta (5413) Rantasalmi (433) Heinävesi (463) Enonkoski (3) Savonlinnan seutukunta (6841) Pieksämäki (56) Juva (678) Joroinen (71) Pieksämäen seutukunta (3435) Puumala (9) Pertunmaa (39) Mäntyharju (818) Mikkeli (6888) Kangasniemi (6) Hirvensalmi (376) Mikkelin seutukunta (9161) ETELÄ-SAVON MAAKUNTA (19437) 4,7 % 4, % 38,1 % 37,4 % 4, % 39,9 % 39, % 4,1 % 39,9 % 39,5 % 41,9 % 39,3 % 38, % 44,1 % 4,4 % 4, % 43, % 41,4 % 13, % 11,6 % 13,6 % 16, % 1,6 % 1,6 %,9 % 1,5 % 15, % 15,5 % 11,8 % 11,1 % 16, % 11, % 1,5 % 14,7 % 13, % 13,9 % 8,3 % 16,5 % 11,4 % 11,1 %,6 % 11,3 % 1,7 % 9,6 % 18,5 % 11,5 % 1,9 % 1,1 % 13,7 % 16,8 % 11,1 % 18,5 % 1,8 % 11,4 % 1,8 % 14, % 16,4 % 1,5 % 1,9 % 7, % 11,4 % 3,6 % 17, % 13,6 % 9,6 % 9,5 % 1,7 % 9,8 % 11,8 % 14,6 % 5,9 % 18,8 % 7,7 %,4 %,8 % 1,3 %,3 % 8,4 % 16,3 % 1,9 % 11,4 % 13,1 % 1,4 % 1,6 % 19,5 % 11,1 % 1,8 % 11,4 % 19,3 % 11,4 % 5, % 4, % 7,4 % 6,5 % 7,8 % 4,7 % 6, % 4,9 % 5,3 % 5,6 % 5,7 % 3,8 % 6,6 % 3,7 % 4,4 % 5,4 % 4,1 % 4,6 % 5 % % 4 % 6 % 8 % 1 %

26 Kuntien välisen muuton lähtömuuttajat (%-osuus) pääasiallisen toiminnan mukaan Etelä-Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Työllinen Työtön Lapsi (4 v.) Opiskelija Varusmies Eläkeläinen Muu työvoimaan kuulumaton Tuntematon Sulkava (37) 38, % 11, % 9, % 1,1 % 13,5 % Savonlinnan seutukunta (5746) 43, % 1, % 1,4 %,8 % 8,1 % Rantasalmi (493) 4,6 % 9,3 % 1,1 % 19,9 % 11,8 % Heinävesi (567) 36,9 % 1,3 % 9, % 19,9 % 15, % Enonkoski (91) 41,9 % 8,9 % 14,4 % 15,5 % 13,7 % Savonlinnan seutukunta (744) 4,3 % 1,1 % 1,4 %, % 9,3 % Pieksämäki (46) 4,3 % 1,4 % 1,6 % 19,5 % 11,4 % Juva (845) 4,8 % 1,3 % 1,4 % 19,4 % 9,7 % Joroinen (798) 41,7 % 1,5 % 15, % 19,7 % 7,5 % Pieksämäen seutukunta (413) 4,3 % 1,4 % 11,9 % 19,5 % 1,3 % Puumala (84) 47, % 5,3 % 4, % 18, % 19,4 % Pertunmaa (31) 34,3 % 1,6 % 18,3 % 16,7 % 14,4 % Mäntyharju (786) 38, % 1,8 % 9, % 19,3 % 16,7 % Mikkeli (693) 44,4 % 1, % 1, %,1 % 7,8 % Kangasniemi (655) 4,6 % 8, % 1,4 % 3,4 % 1,4 % Hirvensalmi (391) 36,8 % 14,1 % 14,3 % 16,4 % 16,1 % Mikkelin seutukunta (9351) 43,1 % 1, % 1,3 % 1,4 % 9,8 % ETELÄ-SAVON MAAKUNTA (878) 4,6 % 1, % 1,6 % 1, % 9,7 % 6 % % 4 % 6 % 8 % 1 %

27 Nettomuutto muuttajien pääasiallinen toiminnan mukaan 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Mäntyharju (3) Hirvensalmi (-4) Sulkava (-5) Mikkeli (-35) Kangasniemi (-35) Puumala (-55) Rantasalmi (-6) Enonkoski (-61) Pertunmaa (-73) Joroinen (-97) Heinävesi (4) Juva (67) Savonlinna (-333) Pieksämäki (-44) Pieksämäki Savonlinna Heinävesi (- Joroinen (- Pertunmaa Enonkoski (- Rantasalmi Puumala (- Kangasniemi Sulkava (- Hirvensalmi Mäntyharju Juva (67) Mikkeli (-35) (-44) (-333) 14) 97) (-73) 61) (-6) 55) (-35) 5) (-4) (3) Työllinen Työtön Lapsi (4 v.) Opiskelija Varusmies Eläkeläinen Muu 7 työvoimaan Etunimi kuulumaton Sukunimi Tuntematon

28 Muuttajat (netto) pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna 1 Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Ahvenanmaa Lapin maakunta Kainuun maakunta Pohjois-Pohjanmaan maakunta Keski-Pohjanmaan maakunta Pohjanmaan maakunta Etelä-Pohjanmaan maakunta Keski-Suomen maakunta Pohjois-Karjalan maakunta Pohjois-Savon maakunta Etelä-Savon maakunta Etelä-Karjalan maakunta Kymenlaakson maakunta Päijät-Hämeen maakunta Pirkanmaan maakunta Kanta-Hämeen maakunta Satakunnan maakunta Varsinais-Suomen maakunta Uudenmaan maakunta Työlliset Työttömät 4 -vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet Eläkeläiset Tuntematon Muut työvoiman ulkopuolella olevat

29 Etelä-Savon eläkeläisten muuttovoiton tarkastelua Pääasiallisen toiminnan mukaan tarkasteltuna Etelä-Savo on saanut viimevuosina muuttovoittoa pääasiassa eläkeläisistä. Vuosien 1-1 aikana maakunnasta muutti 6 ja maakuntaan muutti 3 eläkeläistä, nettomuuttoa kertyi siis kaikkiaan 197 henkilön verran. Määrällisesti eniten eläkeläisten muuttoja oli Etelä-Savon keskuskaupungeissa Mikkelissä, Savonlinnassa, Pieksämäellä sekä Mäntyharjulla, Kangasniemellä ja Juvalla Suurimmat nettomuuttovoitot eläkeläisistä syntyivät 1-1 Savonlinnassa (15), Kangasniemellä (45), Mikkelissä (43) Mäntyharjussa (36) sekä Juvalla (3). Maakunnittain vertailtuna eläkeläisten nettomuuton absoluuttinen lukumäärä sijoittuu maan keskivälin paikkeille. Jos taas tarkastellaan eläkeläismuuttajien suhteellisia osuuksia, huomataan että eläkeläisten osuudet sekä maakunnan kaikista tulo- että lähtömuuttajista ovat Etelä-Savossa maan korkeimmat: Tulomuuttajista eläkeläisten osuus vuosina 1-1 oli 11,4 prosenttia ja lähtömuuttajista vastaavasti 9,7 prosenttia. Eläkeläisten muuttojen osuus koko maan kuntien välisistä muutoista vastaavalla aikavälillä oli 6,4 prosenttia. Jos vertaillaan kaikkia Suomen kuntia eläkkeellä olevien tulomuuttajien prosenttiosuuksien suhteen, sijoittuu sadan ensimmäisen kunnan joukkoon jopa 9 eteläsavolaista kuntaa (v.1) Eläkeläismuuttajien osuuksia lähtömuuttajista tarkasteltaessa on top1 listalla taas neljä eteläsavolaista kuntaa. Eläkeläisten kunnittaisia nettomuuttovoittoja vertailta, sijoittuu top1 muuttovoittoisemman listalle 7 eteläsavolaista kuntaa. Ovatko eläkeläiset vain rasite kuntataloudelle vai myös potentiaalia? 9

30 Eläkeläisten tulo-, lähtö ja nettomuutto Etelä-Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot ETELÄ-SAVON MAAKUNTA Kangasniemi Juva Joroinen Heinävesi Puumala Sulkava Rantasalmi Hirvensalmi Pertunmaa Enonkoski Enonkosk i Mikkeli Savonlinna Pieksämäki Mäntyharju Pertunm aa Hirvensal mi Rantasal mi Sulkava Puumala Heinävesi Joroinen Juva Kangasni emi Mäntyhar ju Pieksämä Savonlinn ki a Tulomuuttajat Lähtömuuttajat Netto Mikkeli ETELÄ- SAVON MAAKUN TA 3

31 Eläkeläisten nettomuutto Etelä-Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot ETELÄ-SAVON MAAKUNTA Mikkelin seutukunta Savonlinna Savonlinnan seutukunta Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Juva Joroinen Pieksämäen seutukunta Sulkava Pertunmaa Puumala Enonkoski Rantasalmi Hirvensalmi Heinävesi Pieksämäki

32 Eläkeläisten nettomuutto maakunnittain 1-1, lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Pirkanmaan maakunta Varsinais-Suomen maakunta Kanta-Hämeen maakunta Päijät-Hämeen maakunta Pohjois-Pohjanmaan maakunta Keski-Suomen maakunta Pohjois-Savon maakunta Etelä-Savon maakunta Etelä-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Karjalan maakunta Kymenlaakson maakunta Etelä-Karjalan maakunta Ahvenanmaa Keski-Pohjanmaan maakunta Kainuun maakunta Satakunnan maakunta Pohjanmaan maakunta Lapin maakunta Uudenmaan maakunta

33 Eläkeläisten osuudet tulo- ja lähtömuuttajista 1-1 maakunnittain, lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Etelä-Savon maakunta Kymenlaakson maakunta Kainuun maakunta Päijät-Hämeen maakunta Kanta-Hämeen maakunta Etelä-Karjalan maakunta Satakunnan maakunta Pohjois-Savon maakunta Pohjois-Karjalan maakunta Etelä-Pohjanmaan maakunta Varsinais-Suomen maakunta Lapin maakunta Keski-Suomen maakunta Ahvenanmaa KOKO MAA Pirkanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan maakunta Keski-Pohjanmaan maakunta Pohjanmaan maakunta Uudenmaan maakunta 8,1 % 8,4 % 7,9 % 7,1 % 7,4 % 8, % 7,3 % 7,1 % 6,4 % 6,6 % 7, % 6, % 6,1 % 6,4 % 5,6 % 5, % 5,5 % 5,3 % 5,8 % 9,7 % 11,4 % Eläkeläisten osuus lähtömuuttajista 1-1 (%) Eläkeläisten osuus tulomuuttajista 1-1 (%), %, % 4, % 6, % 8, % 1, % 1, % 14, % 33

34 34,% 1,%,% 3,% 4,% 5,% 6,% Jämsä Pudasjärvi Pyhäjoki Lieksa Tervola Hämeenkoski Kauhava Kärsämäki Hanko Asikkala Alavus Geta Karijoki Vimpeli Forssa Lapinlahti Virolahti Karstula Joroinen Pieksämäki Halsua Harjavalta Pihtipudas Kinnula Suomussalmi Pyhäntä Tohmajärvi Suonenjoki Posio Leppävirta Paltamo Rantasalmi Viitasaari Saarijärvi Keuruu Parikkala Hirvensalmi Juankoski Mänttä-Vilppula Salo Kristiinankaupunki Rautjärvi Vehmaa Multia Pälkäne Heinävesi Juuka Lavia Luumäki Kemijärvi Oripää Savukoski Utajärvi Heinola Virrat Puolanka Polvijärvi Föglö Rautavaara Pielavesi Konnevesi Somero Punkalaidun Simo Kyyjärvi Rautalampi Kaavi Miehikkälä Ilomantsi Keitele Pertunmaa Mäntyharju Honkajoki Vaala Hyrynsalmi Enonkoski Padasjoki Ristijärvi Savitaipale Kemiönsaari Joutsa Juva Pelkosenniemi Kangasniemi Karvia Siikainen Rääkkylä Puumala Sysmä Kivijärvi Tuusniemi Kannonkoski Merikarvia Kuhmoinen Kaskinen Kustavi Kumlinge Brändö Kökar Luhanka Kunnat, joissa eläkeläisten osuus tulomuuttajista suurin(top1) vuonna 1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot

35 Joroinen Kemijärvi Miehikkälä Juuka Suonenjoki Kemiönsaari Somero Pyhtää Pyhäjärvi Föglö Ilomantsi Karvia Parikkala Eura Laitila Kangasniemi Paltamo Koski Tl Luumäki Kuortane Kuhmo Pukkila Pielavesi Pertunmaa Kitee Kiuruvesi Tervo Nurmes Rautjärvi Ruovesi Ylitornio Pyhäranta Pello Hämeenkoski Leppävirta Hanko Vaala Oripää Parkano Loviisa Kokemäki Uusikaupunki Merikarvia Jokioinen Heinävesi Juankoski Kökar Rantasalmi Ypäjä Pälkäne Salla Kustavi Tohmajärvi Enontekiö Karijoki Utsjoki Asikkala Sulkava Simo Humppila Sodankylä Hyrynsalmi Kaskinen Mänttä-Vilppula Kaavi Lestijärvi Sonkajärvi Joutsa Pelkosenniemi Korsnäs Virolahti Juupajoki Taivassalo Brändö Lumparland Kivijärvi Hankasalmi Mäntyharju Sysmä Posio Padasjoki Rautalampi Siikainen Ruokolahti Viitasaari Saltvik Multia Puolanka Hartola Tuusniemi Ristijärvi Luhanka Kannonkoski Rautavaara Puumala Hailuoto Pomarkku Lavia Sottunga Kumlinge Kunnat, joissa eläkeläisten osuus lähtömuuttajista suurin (top1) 1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot 3,% 5,%,% 15,% 1,% 5,%,% 35

36 Enonkoski Iitti Maaninka Padasjoki Pyhäjoki Tervola Vehmaa Alavieska Kannus Kolari Mäntyharju Seinäjoki Ilomantsi Lapua Kuusamo Pielavesi Eurajoki Kustavi Pöytyä Janakkala Sysmä Utajärvi Kristiinankaupunki Laukaa Uusikaarlepyy Imatra Konnevesi Pudasjärvi Saarijärvi Harjavalta Kuopio Juva Merikarvia Riihimäki Savitaipale Keuruu Paimio Sotkamo Ylivieska Kouvola Lempäälä Valkeakoski Virrat Kangasala Äänekoski Mikkeli Kempele Joensuu Hämeenlinna Järvenpää Turku Oulu Eläkeläisten nettomuutto kunnittain 1 (top1), Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot

37 Koulutusaste Koulutusasteittain tarkasteltuna olivat Etelä-Savon kuntien välisen muuton muuttajat vuosina 1-1 yleisimmin keski-asteen koulutuksen saaneet. Tässä ryhmässä syntyi myös syvimmät muuttotappiot (-95 hlöä) Nettomuutto oli negatiiviinen myös korkeasti koulutettujen muuttajien kohdalla ( -33) sekä ilman perusasteen koulutusta olevien kohdalla (167) Kunnittain tarkasteltuna keskiasteen koulutettujen nettomuutto oli jokaisessa kunnassa Mäntyharjua lukuun ottamatta negatiivinen vuosina 1-1. Korkeakoulutetuista nettomuuttovoittoa 1-1 saivat Hirvensalmi (16), Kangasniemi (3), Mäntyharju (1), Heinävesi (3) ja Rantasalmi (5) Kokonaan vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevista muuttovoittoa saivat 1-1 Etelä-Savon kunnista Mikkeli (7), Pieksämäki (14), Sulkava (5) ja Puumala (). Koulutettujen liikkuvuudella on olennainen merkitys alueen nykyisen ja erityisesti tulevan kilpailukyvyn näkökulmasta. Alueiden talouskasvu perustuu tuottavuuden kasvuun ja arvonlisäykseen, jossa taas inhimillisen pääoman kerryttämisellä ja hyödyntämisellä on keskeinen merkitys. Yksilötasolla ihmiset investoivat tulevaisuuteen muuttaessaan. Inhimillisen pääoman jakautumista voidaan tutkia niin alue- kuin yksilötasollakin 37

38 Etelä-Savon kuntienvälinen tulo- lähtö- ja nettomuutto koulutusasteen mukaan Etelä-Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Korkea-aste Keskiaste Yhteensä Yhteensä Keskiaste Korkea-aste Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Lähtömuutto Tulomuutto Nettomuutto

39 Kuntien välinen nettomuutto koulutusasteittain 1-1 Etelä-Savossa, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Sulkava (-5) Savonlinna (-333) Rantasalmi (-6) Heinävesi (4) Enonkoski (-61) Pieksämäki (-44) Juva (67) Joroinen (-97) Puumala (-55) Pertunmaa (-73) Mäntyharju (3) Mikkeli (-35) Kangasniemi (-35) Hirvensalmi (-4) HirvensKangas Mänty Pertun Pieksä EnonkoHeinäv Rantas Savonli Mikkeli PuumaJoroine Juva (- Sulkav almi (- niemi harju maa (- mäki (- ski (- esi (- almi (- nna (- (-35) la (-55) n (-97) 167) a (-5) 4) (-35) (3) 73) 44) 61) 14) 6) 333) Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Korkea-aste Keskiaste

40 Tulomuuttajien koulutusaste (%) Etelä-Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot Sulkava 45, %,9 % 34,1 % Savonlinna 5,6 % 18,6 % 3,8 % Rantasalmi 41,8 % 1,7 % 36,5 % Heinävesi 44,3 % 19,7 % 36,1 % Enonkoski 47,4 % 16,5 % 36,1 % Savonlinnan seutukunta 49,3 % 18,9 % 31,9 % Pieksämäki 44,6 % 17, % 38,4 % Juva 4,3 % 19,3 % 4,4 % Joroinen 4,1 % 14,8 % 43,1 % Pieksämäen seutukunta 43, % 17, % 39,8 % Puumala 44,5 %,7 % 3,8 % Pertunmaa 46,4 % 9, % 44,4 % Mäntyharju 41, % 19, % 39,6 % Mikkeli 49,1 %,1 % 8,8 % Kangasniemi 41,5 % 3,7 % 34,8 % Hirvensalmi 4,5 %,1 % 35,4 % Mikkelin seutukunta 47,4 % 1,6 % 3,9 % ETELÄ-SAVON MAAKUNTA 47,3 % 19,9 % 3,8 %, %, % 4, % 6, % 8, % 1, % 1, % Keskiaste Korkea-aste Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 4

41 Lähtömuuttajien koulutusaste (%) Etelä-Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot Sulkava 48,6 % 1,4 % 3, % Savonlinna 5,9 % 19,6 % 9,5 % Rantasalmi 43,4 % 18,1 % 38,5 % Heinävesi 46,9 % 15,5 % 37,6 % Enonkoski 46, % 16,5 % 37,5 % Savonlinnan seutukunta 49,8 % 19, % 31,1 % Pieksämäki 49,1 % 19,3 % 31,5 % Juva 45,4 % 17,5 % 37, % Joroinen 45,9 % 14, % 4,1 % Pieksämäen seutukunta 47,7 % 17,9 % 34,3 % Puumala 5,8 % 1,5 % 5,7 % Pertunmaa 4,1 % 1,5 % 47,4 % Mäntyharju 41, % 17,3 % 41,7 % Mikkeli 49,1 % 3,3 % 7,6 % Kangasniemi 48,9 % 17,9 % 33,3 % Hirvensalmi 44,5 % 16,6 % 38,9 % Mikkelin seutukunta 48, % 1,7 % 3,3 % ETELÄ-SAVON MAAKUNTA 48,6 %,1 % 31,4 %, %, % 4, % 6, % 8, % 1, % 1, % Keskiaste Korkea-aste Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 41

42 Työllisten muuttajien työnantajasektori ja toimiala Työnantajasektorit voidaan jakaa palkansaajien mukaan yksinkertaisesti julkiseen, yksityiseen ja muuhun sektoriin. Toimialasektorin määrittely perustuu Tilastokeskuksen viralliseen toimialaluokitukseen Etelä-Savo sai muuttotappiota kaikilta työnantajasektoreilta vuona 1-1. Syvin muuttotappio oli työllisistä palkansaajissa (-87). Julkisen sektorin palkansaajista muuttotappio oli 543 ja yksityisen sektorin palkansaajista - 86 henkilöä. Yrittäjistä muuttotappiota maakunnassa tuli -31 henkilön verran. Kiinnostavaa Etelä-Savon kuntien työnantajittaisessa tarkastelussa on, että yrittäjistä saatiin monessa kunnassa muuttovoittoa vuosien 1-1 aikana. Esimerkiksi Mikkelin seutukunnassa yrittäjistä kertyi muuttovoittoa Mikkelissä +5, Mäntyharjulla +5 ja Kangasniemellä +13. Työllisten muuttajien toimialoja tarkasteltaessa Etelä-Savon muuttajat työskentelivät yleisimmin joko sosiaali- ja terveyspalveluissa, kaupan alalla, hallinto- ja tukipalveluissa, teollisuudessa tai matkailussa. Eniten muuttotappiota Etelä-Savossa syntyi 1-1 hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (-5 hlöä), sosiaali- ja terveyspalveluissa (- hlöä), kaupanalalla (7 hlöä). Toimialoista muuttovoittoisia Etelä-Savossa olivat julkinen hallinto (+6 hlöä), teollisuus (+17), maa- metsä ja kalatalous (+14) ja koulutus (+14). 4

43 Etelä-Savon työllisten tulo-,lähtö- ja nettomuutto työnantajasektoreittain 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot Lähtömuuttajat 1-1 Tulomuuttajat 1-1 Nettomuutto 1-1 Yksityinen sektori Julkinen sektori Yrittäjät Palkansaajat

44 hlöä 6 Mikkelin seutukunnan työllisten nettomuutto työnantajasektoreittain 1-1 (ilman siirtolaisuutta), Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Palkansaajat Yrittäjät Julkinen sektori Yksityinen sektori 44

45 hlöä 5 Pieksämäen seutukunnan työllisen nettomuutto työnanatajasektoreittain 1-1 (ilman siirtolaisuutta), Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot Joroinen Juva Pieksämäki Palkansaajat Yrittäjät Julkinen sektori Yksityinen sektori 45

46 hlöä Savonlinnan seutukunnan työllisten nettomuutto työantajasektoreittain 1-1 (ilman siirtolaisuutta), Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot Enonkoski Heinävesi Rantasalmi Savonlinna Sulkava Palkansaajat Yrittäjät Julkinen sektori Yksityinen sektori

47 Työllisten tulo-,lähtö- ja nettomuutto toimialoittain 1-1 Etelä-Savossa Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Kaivostoiminta ja louhinta Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja Kiinteistöalan toiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Toimiala tuntematon Informaatio ja viestintä Taiteet, viihde ja virkistys Maatalous, metsätalous ja kalatalous Muu palvelutoiminta Kuljetus ja varastointi Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Koulutus Rakentaminen Majoitus- ja ravitsemistoiminta Teollisuus Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja Terveys- ja sosiaalipalvelut Lähtömuuttajat 1-1 Tulomuuttajat 1-1 Netto

48 Työllisten nettomuutto toimialoittain Etelä-Savossa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttajien taustiedot tietokanta Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen Teollisuus Maatalous, metsätalous ja kalatalous Koulutus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Muu palvelutoiminta Kiinteistöalan toiminta Kaivostoiminta ja louhinta Toimiala tuntematon Kuljetus ja varastointi Taiteet, viihde ja virkistys Rakentaminen Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja Terveys- ja sosiaalipalvelut Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

49 Mikkelin seutukunta Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Hirvensalmi, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Teollisuus Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Ammatillinen, tieteellinen Rakentaminen Vesihuolto, viemäri- ja Maatalous, metsätalous ja Toimiala tuntematon Julkinen hallinto ja Kiinteistöalan toiminta Informaatio ja viestintä Sähkö-, kaasu- ja Kaivostoiminta ja louhinta Muu palvelutoiminta Taiteet, viihde ja virkistys Kuljetus ja varastointi Hallinto- ja Rahoitus- ja Majoitus- ja Tukku- ja vähittäiskauppa; Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Kangasniemi, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Informaatio ja viestintä Muu palvelutoiminta Julkinen hallinto ja Rahoitus- ja Kuljetus ja varastointi Rakentaminen Maatalous, metsätalous ja Toimiala tuntematon Vesihuolto, viemäri- ja Kiinteistöalan toiminta Sähkö-, kaasu- ja Kaivostoiminta ja louhinta Taiteet, viihde ja virkistys Ammatillinen, tieteellinen Teollisuus Majoitus- ja Tukku- ja vähittäiskauppa; Hallinto- ja

50 Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Mikkeli, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Koulutus Julkinen hallinto ja Maatalous, metsätalous Tukku- ja Toimiala tuntematon Muu palvelutoiminta Sähkö-, kaasu- ja Teollisuus Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja Vesihuolto, viemäri- ja Kaivostoiminta ja louhinta Kiinteistöalan toiminta Taiteet, viihde ja virkistys Kuljetus ja varastointi Rakentaminen Majoitus- ja Ammatillinen, Hallinto- ja Terveys- ja Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Mäntyharju Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Muu palvelutoiminta Rakentaminen Terveys- ja sosiaalipalvelut Informaatio ja viestintä Koulutus Kiinteistöalan toiminta Majoitus- ja Julkinen hallinto ja Ammatillinen, tieteellinen Vesihuolto, viemäri- ja Teollisuus Maatalous, metsätalous ja Kuljetus ja varastointi Sähkö-, kaasu- ja Kaivostoiminta ja louhinta Toimiala tuntematon Rahoitus- ja Taiteet, viihde ja virkistys Tukku- ja vähittäiskauppa; Hallinto- ja

51 Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Pertunmaa Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Rakentaminen Kuljetus ja varastointi Muu palvelutoiminta Vesihuolto, viemäri- ja Teollisuus Ammatillinen, tieteellinen ja Rahoitus- ja vakuutustoiminta Informaatio ja viestintä Sähkö-, kaasu- ja Kaivostoiminta ja louhinta Toimiala tuntematon Koulutus Hallinto- ja Taiteet, viihde ja virkistys Terveys- ja sosiaalipalvelut Julkinen hallinto ja Maatalous, metsätalous ja Kiinteistöalan toiminta Tukku- ja vähittäiskauppa; Majoitus- ja Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Puumala Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Hallinto- ja Tukku- ja vähittäiskauppa; Kiinteistöalan toiminta Majoitus- ja Vesihuolto, viemäri- ja Sähkö-, kaasu- ja Ammatillinen, tieteellinen Rahoitus- ja Kaivostoiminta ja louhinta Maatalous, metsätalous ja Muu palvelutoiminta Informaatio ja viestintä Julkinen hallinto ja Toimiala tuntematon Taiteet, viihde ja virkistys Terveys- ja sosiaalipalvelut Kuljetus ja varastointi Koulutus Rakentaminen Teollisuus

52 Pieksämäen seutukunta Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Juva, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden tasutatiedot Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Joroinen, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden tasutatiedot Rakentaminen Kuljetus ja varastointi Sähkö-, kaasu- ja Toimiala tuntematon Vesihuolto, viemäri- ja Kiinteistöalan toiminta Rahoitus- ja Informaatio ja viestintä Kaivostoiminta ja Tukku- ja -3 Maatalous, -3 Ammatillinen, -4 Majoitus- ja -4 Koulutus -5 Julkinen hallinto ja -5 Taiteet, viihde ja virkistys -6 Hallinto- ja -8 Muu palvelutoiminta -9 Teollisuus Terveys- ja Taiteet, viihde ja virkistys 8 Muu palvelutoiminta Kiinteistöalan toiminta Rakentaminen 1 Vesihuolto, viemäri- ja 1 Teollisuus 1 Sähkö-, kaasu- ja Toimiala tuntematon Informaatio ja viestintä Kaivostoiminta ja louhinta Julkinen hallinto ja - Rahoitus- ja - Koulutus -3 Kuljetus ja varastointi -5 Maatalous, metsätalous -5 Ammatillinen, -6 Tukku- ja 4 Terveys- ja 5 Majoitus- ja -1 Hallinto- ja Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Pieksämäki, Lähde: Tilastokeskus, muuttaneiden tasutatiedot Kuljetus ja varastointi Koulutus Taiteet, viihde ja virkistys Sähkö-, kaasu- ja Vesihuolto, viemäri- ja Kaivostoiminta ja louhinta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kiinteistöalan toiminta Rakentaminen Ammatillinen, tieteellinen ja Maatalous, metsätalous ja Julkinen hallinto ja Toimiala tuntematon Informaatio ja viestintä Majoitus- ja Muu palvelutoiminta Teollisuus Hallinto- ja Terveys- ja sosiaalipalvelut Tukku- ja vähittäiskauppa;

53 Savonlinnan seutukunta Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Enonkoski, Lähde: TIlastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Julkinen hallinto ja Kuljetus ja varastointi Taiteet, viihde ja virkistys Rahoitus- ja vakuutustoiminta Informaatio ja viestintä Majoitus- ja Vesihuolto, viemäri- ja Terveys- ja sosiaalipalvelut Kiinteistöalan toiminta Sähkö-, kaasu- ja Kaivostoiminta ja louhinta Toimiala tuntematon Muu palvelutoiminta Teollisuus Hallinto- ja Koulutus -6 Ammatillinen, tieteellinen ja -6 Rakentaminen -6 Maatalous, metsätalous ja -6 Tukku- ja vähittäiskauppa; Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Heinävesi Lähde: TIlastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Teollisuus Terveys- ja sosiaalipalvelut Kuljetus ja varastointi Maatalous, metsätalous ja Toimiala tuntematon Taiteet, viihde ja virkistys Ammatillinen, tieteellinen ja Kiinteistöalan toiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Informaatio ja viestintä Vesihuolto, viemäri- ja Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Kaivostoiminta ja louhinta Rakentaminen Muu palvelutoiminta Julkinen hallinto ja Koulutus Majoitus- ja ravitsemistoiminta Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Tukku- ja vähittäiskauppa;

54 Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Rantasalmi, Lähde: TIlastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Koulutus Julkinen hallinto ja Rahoitus- ja vakuutustoiminta Muu palvelutoiminta Terveys- ja sosiaalipalvelut Toimiala tuntematon Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Kaivostoiminta ja louhinta Maatalous, metsätalous ja Kiinteistöalan toiminta Informaatio ja viestintä Vesihuolto, viemäri- ja Teollisuus Taiteet, viihde ja virkistys Kuljetus ja varastointi Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Ammatillinen, tieteellinen ja Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Savonlinna Lähde: TIlastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Teollisuus Maatalous, metsätalous ja kalatalous Informaatio ja viestintä Muu palvelutoiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Kiinteistöalan toiminta Vesihuolto, viemäri- ja Kaivostoiminta ja louhinta Toimiala tuntematon Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Taiteet, viihde ja virkistys Kuljetus ja varastointi Ammatillinen, tieteellinen ja Rakentaminen Koulutus Majoitus- ja ravitsemistoiminta Tukku- ja vähittäiskauppa; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Terveys- ja sosiaalipalvelut

55 Työllisten nettomuutto toimialoittain 1-1, Sulkava Lähde: TIlastokeskus, muuttaneiden taustatiedot Terveys- ja sosiaalipalvelut Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja Toimiala tuntematon Muu palvelutoiminta Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Kiinteistöalan toiminta Taiteet, viihde ja virkistys Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen Rahoitus- ja vakuutustoiminta Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Kaivostoiminta ja louhinta Maatalous, metsätalous ja kalatalous Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Koulutus Majoitus- ja ravitsemistoiminta Teollisuus

56 56 Työllisten nettomuutto toimialoittain Mikkelin seutukunnassa 1-1, Lähde: Tilastokeskus, muuttajeiden taustatiedot..hirvensalmi..kangasniemi..mikkeli..mäntyharju..pertunmaa..puumala Toimiala tuntematon Muu palvelutoiminta Taiteet, viihde ja virkistys Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Kiinteistöalan toiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Informaatio ja viestintä Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus ja varastointi Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien Rakentaminen Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Teollisuus Kaivostoiminta ja louhinta Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , %

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , % KOKO MAA 5374499 5486616 2,1 0,6 1,47 29 2011- muutos 2011-2015 Helsinki Uudenmaan maakunta 588384 628510 6,8-0,58 5,00-1,51-0,16 2,74 1,5 2,71 Espoo Uudenmaan maakunta 247869 269496 8,7 0,35 0,87 0,35-0,12

Lisätiedot

Kunnat 2015 Maakunnat 2015

Kunnat 2015 Maakunnat 2015 Kunnat 2015 Maakunnat 2015 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

Two-person household, EUR per month

Two-person household, EUR per month Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 32 699 430,98 10,59 78,6 23 323 401,83 10,20 81,1 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 389 481,02 11,70 80,6 1 324 507,61 13,03 81,2 Helsinki 7 338 481,37 11,52 79,4 2 534 516,64 13,65 77,9

Lisätiedot

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 VM/KAO/vs, 10.4.2014 maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 488 788 16 199 217 2 144 020 56 832 025 35

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 94 550 347,51 11,02 58,5 106 038 318,13 11,79 51,2 47,1 % 7,0 % Pääkaupunkiseutu Espoo 5 354 410,61 12,32 63,3 3 958 403,52 14,80 55,1 57,5 % 20,1 % Helsinki 16 295 415,79 12,29

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 10.7.2014 Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 30.6.2014 Taulu 1. Liikennekäytössä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Autot Henkilöautot Manner-Suomi 3 077 789 61 591 2

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017.

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja 8.-9. luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Perusopetuksen 4.-5. luokat Akaa 313 70 % 191 49 % Alajärvi 203 82 % 157 66 % Alavieska

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Suomen Kuntaliitto 13.2.2017 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Väkilukukerroin: 0,56896046 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00003316 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013 Koko maa 430 117 37 398 76 951 39 553 005 Alajärvi 1 314 100 310 210 009 Alavieska 464 11 45 34 010 Alavus 870 26 63 37 016 Asikkala 435 40 45 5 018 Askola 205 17.. 019 Aura 66 8 5-3 020 Akaa 543 290 454

Lisätiedot

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45)

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45) Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain (19.4.2013 klo 8.45) Sähköisen ELY-keskus Tilatunnusten määrä vuonna 2012 (kpl) tukihakemuksen jättäneet tilat (kpl) Osuus kaikista tiloista (%) Uudenmaan

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10) Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa 2014 Kunta ja maakunta kuntia kpl /kk m2 kuntia kpl /kk m2 Yhteensä: Manner-Suomi 88949 318,86 10,70 56,7 101640 283,88 11,58

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Suomen Kuntaliitto 17.2.2015 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Väkilukukerroin: 0,34940169 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002153 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10)

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10) Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2013 Kunta ja maakunta Yhteensä: Manner-Suomi 80155 304,84 10,01 57,3 89341 270,27 10,82 49,5 47,3 % Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Naapurit-pelin voittokooste

Naapurit-pelin voittokooste Naapurit-pelin voittokooste Voittaneiden osuus pelanneista kunnittain Aikajaksot: pelin 2. vuosi 11.5.2015 10.5.2016 ja 1. vuosi 11.5.2014 10.5.2015 Kunta 2. vuosi Muutos ed. vuoteen Lestijärvi 91 % 12

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7)

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7) Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM1.4.2011 LIITE 51 (7) VAPAA-AJAN ASUMISSAARTEN YHTEENLASKETUT LUKUMÄÄRÄT JA NIIDEN ERÄÄT OMINAISUUDET KUNNITTAIN JA MAAKUNNITTAIN

Lisätiedot

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN:

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN: VM/KAO, 4.12.2014 Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.) *= Muutos enintään -/+ 400

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320 2013 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 19.8.2013 020 AKAA X X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu)

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu) Akaa 853 853 877 910 910 858 858 793 780 735 702 730 699 633 640 647 Alajärvi 389 389 398 398 398 398 398 388 373 373 343 302 266 291 291 271 Alavieska 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 92

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Toimeentulotuen menot

Toimeentulotuen menot 1 (12) Perus Perus,,, yhteensä yhteensä, Uusimaa (01) Askola (018) 275 31,80 13-40,8 9-62,3 298 16,30 Espoo (049) 45 152 0,20 5 243 4 853-12,4 51 249 0,30 Hanko (078) 772-5,3 70 23,60 17-6,4 861-3,5 Helsinki

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi Kunnat Suuralueet 020 Akaa 3 Länsi-Suomi 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi 010 Alavus 3 Länsi-Suomi 016 Asikkala 2 Etelä-Suomi 018 Askola 1 Helsinki-Uusimaa 019 Aura 2 Etelä-Suomi

Lisätiedot

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO/vs, 25.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. vos-uudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista Ahvenanmaan valtionvirasto BRÄNDÖ 5 16 31,25 ECKERÖ 12 14 85,71 FINSTRÖM 45 92 48,91 FÖGLÖ 17 30 56,67 GETA 16 25 64,00 HAMMARLAND 38 56 67,86 JOMALA

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset Koko maa 1 080 626 2 837 676 123 031 267 396 309 641 43,36 Akaa 2 903 7 540 295 007 953 094 39,13 Alajärvi 1 315 3 491 139 159 460 001 39,86 Alavieska 97 181 9 030 26 434 49,89 Alavus 1 338 2 981 143 131

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.2014 Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Maakunta, Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Syntymävuosi X X

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Syntymävuosi X X Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Syntymävuosi 19 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02 Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Lähde: Verohallinto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunta Asukas- Tulovero-% Kiinteistöveroprosentit:

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014 858/2014 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan PROMENA JALKINEIDEN EDUSTAJAT 1. Pohjois.Suomi Paula Soronen Puhelin 045 853 0877 2. Itä-Suomi Seppo Joutsemo Puhelin 045 911 2055 3. Keski-Suomi Lea Leppänen Puhelin 045 853 0850 4. Keski-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Ilmoitus 1 (5) 02.10.2017 Coronaria Kuntoutus Oy c/o Cor Group Oy Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 2646026-7 ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen Coronaria

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi?

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi? KUNTALIITTO Hkki Punnonen 12.3.2013 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat Koko maa Invataksi 61 836 646 451 28 369 866 50,11 43,89 Paaritaksi 29 953 54 340 6 484 076 131,84 119,32 Taksi 337 255 2 539 189 139 100 865 63,03 54,78 Akaa Invataksi 66 1 462 82 640 60,41 56,53 Paaritaksi

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 8.4.2014 Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 31.03.2014 Taulu 1. Kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot

Lisätiedot

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto STM / 4.12.2014, Kuntien sote-maksulaskelma Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto Sairastavuuden yksikköhinta 1 119 Paino1 0,20 väkiluku 20% +nousee Vuoden 2014 kuntajaolla Paino2 0,80

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Palvelurakenteen valtakunnalliset tavoitteet vuoteen 2017 ja tilanne vuonna 2011/2012 kunnittain ja maakunnittain Kuntaliitto 3.10.

Palvelurakenteen valtakunnalliset tavoitteet vuoteen 2017 ja tilanne vuonna 2011/2012 kunnittain ja maakunnittain Kuntaliitto 3.10. Väestö 31.12. * 75 vuotta täyttäneet * 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä * Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä ** Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi 1 Luonnos oikeusministeriön asetukseksi oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Sivu 1 / 9. HUUMEHOIDON TIETOJÄRJESTELMÄN OHJEISTUS Kunnat, maakunnat sekä EU-maat 2013 KUNTAKOODIT

Sivu 1 / 9. HUUMEHOIDON TIETOJÄRJESTELMÄN OHJEISTUS Kunnat, maakunnat sekä EU-maat 2013 KUNTAKOODIT Sivu 1 / 9 KUNTAKOODIT Kuntakoodi Kunta Maakuntakoodi Maakunta 5 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 9 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 10 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 16 Asikkala 7 Päijät-Häme 18 Askola 1 Uusimaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA KUNNITTAIN Väestömuutos Hakijat 15.11. Haettavana olleet saaneet 31.12. Ennuste Kaikki käyttöaste asukasvaihtuvuus 15.11. - as.tarve taloudet as.tarve 2012 2012 Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 Dnro A72/200/2016 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa

Lisätiedot

Yhteensä

Yhteensä 7.11.2012 Laskelma verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuonna 2013 Lähde: VM/Kunta- ja aluehallinto-osasto 30.10.2012 Vuoden 2013 kuntajaolla. Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden

Lisätiedot

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN Pääkaupunkiseutu 49 Espoo 252 439 4 469 1,8 1,1 7 300 41,1 56,8 3 400 47,9 98,6 98,0 13,2 12,3 12 7 0,0 624 99 91 Helsinki 595 384 6 835 1,2 0,5 25 015 48,0 59,2 5 294 58,0 99,9 99,9 9,4 9,4 7-2 0,0 3

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Akaa Pirkanmaa 18,43 19,75

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Hämeenkoski Päijät-Häme 18.00

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Tilatunnusten määrä (kpl)

Tilatunnusten määrä (kpl) Sähköisen tukihakemuksen tehneiden maatilojen osuudet alueittain, 30.4.2012 TEK Tilatunnusten (kpl) määrä Uudenmaan 3901 1128 28,92 % Varsinais-Suomen 6449 2590 40,16 % Satakunnan 3858 1549 40,15 % Hämeen

Lisätiedot