Työohjelma ja sen toteutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työohjelma ja sen toteutuminen"

Transkriptio

1 Työohjelma ja sen toteutuminen LIITE 1 1 (3) Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projektin aikana eteenpäin vietäviä hankkeita. Lihavoidut tehtävät eivät kuuluneet alkuperäiseen työsuunnitelmaan, vaan ne ovat tulleet mukaan myöhemmin muiden tehtävien toteuttamiseksi. Kaavat Tehtävät Kuntien numeeristettavien kaavojen kartoitus ja kuntakohtainen tarjouspyyntöluonnoksen tarkastus Yhteistarjouspyyntö konsulttifirmoilta kaavojen numeeristamisesta alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta kesäkuu 2004 viimeistään tarjoukset mennessä toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt Tarjousten tarkastus ja jatkosta päättäminen Ohjeistus konsulttien kaavojen toimitusmuodoista syksy 2004 syksy 2005 Kaavat tarkastettavana Toukokuu 2005 Syyskuu 2005 Kaavat tarkastettu Marraskuu 2005 Helmikuu 2006 Kaavojen täydentäminen jatkuu Kunnallistekninen suunnittelu Tehtävät Kuntien johtotiedot (AirIx luvannut toimittaa vesihuollon kehittämissuunnitelmien yhteydessä syntyneet johtokartat) Johtotietojen vienti kuntien paikkatietojärjestelmiin alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt - syksy 2004 Toukokuu 2005 syksy 2004 Lokakuu 2005 Johtotietojen ylläpito räätälöity oma kevyt sovellus vai ostettu sovellusohjelma? Energia- ja puhelinyhtiöiden johtotietojen vienti kuntien paikkatietojärjestelmiin kevät 2005?? syksy 2004 tai kevät 2005 ylläpito jäi kuntien omalle vastuulle ei ehditty toteuttaa Liittymätiedot Joulukuu 2005 Maaliskuu 2005 Rakennusvalvonnan tietojärjestelmien muutokset Tehtävät Tietokantojen yhteiskäytön mahdollisuuksien ja kustannusten tutkiminen alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta - kesäkuu 2004 toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt Päätökset yhteiskäytöstä syksy 2004

2 2 (3) Valmistautuminen yhteiskäyttöön tai omien ohjelmien päivitys [DL Systems Oy:n sovellusohjelmien päivitys talvi ??? 2005 loppuun mennessä] kevät 2005 tehtävä jaettu osatehtäviin Ukin rakennusvalvonnan tietoaineistojen siirto DL Systems Oy:n järjestelmistä Xcityjärjestelmään syksy 2004 peruuntui - Uki pysyi DL Systems Oy:n järjestelmässä yhdessä muiden kuntien kanssa Yhteiset ohjelmistopäivitykset Kevät 2005 Yhteiset tietovarastot Kevät 2005 Yhteiset aineisto- ja ohjelmistopäivitykset Syksy 2005 Viimeiset sopimukset huhtikuu 2006 Kuntakohtaiset tietovarastojen siivoukset Kevät kesä 2005 jatkuu Intranet-selailuohjelma Tehtävät alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta Päätökset ohjelman hankinnasta syksy 2004 toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt Ohjelman hankinta talvi Intrassa esitettävien aineistojen kartoitus ja vienti selailuohjelmaan talvi 2004 Intra käytössä huhtikuu 2005 Käyttöönottovaikeuksia yhteydet kunnossa syyskuu 2005 Intra -koulutus jatkuu Aineistot Tehtävät Hankittavien aineistojen kartoitus ja arvio hankintakustannuksista alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta kesäkuu toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt Päätökset aineistojen hankinnasta tehty aineistokohtaisesti Olemassa olevien aineistojen metatietojen elokuu tehty kasaaminen /päivitystarpeiden kartoitus aineistokohtaisesti Yhteiset aineisto- ja ohjelmistopäivitykset vrt yllä Viimeiset sopimukset huhtikuu 2006 (?) Paikkatietojärjestelmien käytön tehostaminen Tehtävät DL Systems Oy:n ohjelmakoulutuspäivä jos yhteishankinta toteutuu alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta syksy 2004 toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt 1.2 Vakka-Suomen paikkatietopäivä? 1.3 talvi jätettiin toteuttamatta 1.5 Intra VRK koulutus Kevät Kuntakohtaiset koulutukset Syksy 2005 kevät 2006

3 3 (3) Osoitekarttojen päivitys Tehtävät alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt tietojen päivittäminen ja numeeristaminen kesä 2005??? kesä 2006 jaettu osatehtäviin Osoitekarttatarjoukset ja konsultin valinta Joulukuu 2005 Aloituskokous Helmikuu 2006 Seudullinen numeerinen osoitekartta vuoden 2006 kuluessa jatkuu Kuntakohtaiset painetut osoitekartat vuoden 2006 kuluessa jatkuu Osoitteiden päivittäminen ja saarten osoitteiden antaminen jatkuu Tiedotus Tehtävät Lounaispaikan kehittämisryhmään osallistuminen - kuntanäkökulman tuonti ryhmän toimintaan alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt jatkuva Lounaispaikan paikkatietopäivät Joulukuu 2004 ja 2005 Juttuja paikallislehdissä Toukokuu 2005 ja tammikuu 2006 Tekniikka ja kunta -lehden juttu Syksy 2005 Raportointi kuntayhtymälle, kunnille ja liitolle jatkuva Luontotiedot Tehtävät alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt Luontotietojen numeeristaminen Joulukuu 2005 jatkuu Seudulliset teemakartat Tehtävät alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt suunnittelu ei toteutunut ei tarvetta alkuperäisen suunnitelman mukaiseen toteutukseen tuottaminen Internet-karttapalveluratkaisut Tehtävät Internet -ratkaisun valinta nyt ja pidemmällä aikavälillä Internet - karttapalvelussa esitettävien omien ja muiden aineistojen suunnittelu ja toteutus alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta ei toteutunut tässä projektissa toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt toteutus Vakka-Suomen internet -paikkatietopalvelu -projektissa

4 LIITE 2 Vakka-Suomen kuntien TARJOUSPYYNTÖ 1(2) paikkatieto projekti paikkatietoasiantuntija Outi Lehtinen Air-Ix Ympräristö Oy Maa ja Vesi Oy Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy Origo Oy Suunnitelukeskus Oy Vakka-Suomen kuntien kaavojen numeeristaminen Vakka-Suomen kunnat Pyhäranta, Laitila, Vehmaa, Mietoinen, Taivassalo ja Kustavi - pyytävät tarjousta rakennus-, asema-, ranta- ja ranta-asemakaavojen numeeristamisesta ja kaavojen viennistä samalle karttatasolle kaavayhdistelmäksi. Kaavat ovat tällä hetkellä paperi- tai muovitulosteina. Kunnat toimittavat käsiteltävät kaavat konsultille. Luettelo kuntien kaavoista ja niiden koot (ha) löytyvät tarjouspyynnön liitteinä. Tehtävän ja tarjouksen sisällön määrittely Tarjousta pyydetään kaava-alueiden ja eri käyttöön tarkoitettujen alueiden (alueiden käyttötarkoitus esim. asuinrakennusten kortteli) vektoroinnista. Lisähintana edelliseen pyydetään tarjousta käyttötarkoitusalueiden sisälle jäävien kaavamerkintöjen vektoroinnista (esim. rakennuspaikat). Kaavojen skannaus pyydetään myös lisähintana, mutta oikaisu ja asemointi tulee sisällyttää varsinaiseen tarjoukseen. Pohjakarttana tulee käyttää maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterikarttaa. Kunnat vastaavat karttojen käytöstä aiheutuvista kustannuksista ja toimittavat kartat tarvittaessa konsultille. Kaava-alueista tietokantaan viedään ominaisuustietoina kunta, kunnan osa, kortteli, tilojen nimet ja numerot, kaavan nimi ja tunnus, asemakaava tai asemakaavamuutos, tonttijaon sisältyminen kaavaan ja sen sitovuus, kaavan hyväksymispäivä ja hyväksyvä toimielin, lisätietoja sarake, jota kunnat voivat itse tarpeidensa mukaan käyttää. Myös alkuperäiset kaavamääräykset on numeeristettava ja linkitettävä kaava-alueeseen. Käyttötarkoitusalueista tietokantassa tulee olla käyttötarkoitusluokka, käyttötarkoitus, aluetta koskeva kaavamääräys, alueen laskennallinen pinta-ala ja vapaasti täytettävä lisätietoja-sarake. Rakennettavista kortteleista tietokantaan viedään vielä kortteli- ja tonttinumero, kerrosluku, tehokkuusluku ja rakennusoikeus.

5 Vakka-Suomen kuntien TARJOUSPYYNTÖ 2(2) paikkatieto projekti paikkatietoasiantuntija Outi Lehtinen Tarjoukseen tulee sisältyä vähintään kolme tilaajien edustajien ja tarjoajan välistä neuvottelua. Ensimmäinen neuvottelu ja työn laadun tarkistus pidetään kun yritys on numeeristanut sovitun koealueen. Toinen kun työ luovutetaan tarkastettavaksi ja kolmas kun kunnat ovat tarkastaneet työn laadun ja tarvittavat korjaukset on listattu. Valmis aineisto toimitetaan kunnille MapInfo-formaatissa tai formaatissa, josta se voidaan kohtuullisella lisätyöllä muuntaa MapInfo-formaattiin. Kunnilla tulee olla kaikki oikeudet kaikkien työn aikana syntyneiden aineistojen käyttöön. Työ on dokumentoitava kattavasti. Tarjouksen jättäminen Lisätiedot Tarjous tulee jättää mennessä osoitteeseen: Uudenkaupungin tekninen ja ympäristökeskus / Vakka-Suomen kuntien paikkatieto projekti Outi Lehtinen PL 20, UUSIKAUPUNKI Tarjous tulee eritellä kuntakohtaisesti. Kunnat tekevät itsenäisesti päätökset tarjousten perusteella, joten tarjous tulee voida hyväksyä myös osittain tai hylätä kokonaan. Tarjouksesta tulee käydä ilmi hinnan lisäksi kuvaus työn toteuttamisesta, työhön osallistuva henkilöstö ja referenssiluettelot sekä millaisella aikataululla työ on mahdollista tarjoajan puolesta toteuttaa, jotka vaikuttavat hinnan lisäksi valintaan. Tarjouksen tulee olla voimassa asti. Lisätietoja antaa ja yhteyshenkilönä toimii paikkatietoasiantuntija Outi Lehtinen p. (02) tai Vakka-Suomen kuntien puolesta Leena Arvela-Hellén Kaupunginarkkitehti Vakka-Suomen kuntien paikkatieto projektin ohjausryhmän puheenjohtaja Liitteet: Luettelo kuntien kaavoista

6 LIITE 3 ESIPUHE Tämän ohjeistuksen on tarkoitus palvella sekä uusia että vanhoja MapInfon käyttäjiä. Olen pyrkinyt tekstein ja kuvin selventämään miten olen kaavayhdistelmiä tehnyt, toki pieniä erilaisuuksia saattaa olla johtuen asiakkaiden tarpeista. Olen lähtenyt purkamaan työtä ihan skannauksesta alkaen aina tulostamiseen saakka jotta olisi helpompi ymmärtää kaavayhdistelmän tekemistä. Mukana on paljon myös sellaisia osioita jota ei välttämättä aina tarvita, mutta näitä saattaa jossain muussa yhteydessä sitten tarvita

7 Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 SISÄLLYSLUETTELO SKANNAUS KAAVAN ASEMOINTI TIETOKANTA ALUKSI NIMEÄMINEN RAKENNE

8 3.3.1 Indeksi Tontti L-alue Viiva Teksti RAKENTEEN MUOKKAUS KAAVAN ASEMOINTI ENNEN PIIRTÄMISTÄ LAYER CONTROL LAYER CONTROL VALIKOT PIIRTÄMINEN PIKANÄPPÄIMET KAAVAN PIIRTÄMINEN Uusi kaava Kaavan muutos MUOKKAAMINEN SET TARKET JA CLEAR TARGET COMBINE SPLIT ERASE ERASE OUTSIDE CONVERT BUFFER YKSINKERTAISET KYSELYT SELECT SELECT ALL SQL Leikkaavat alueet -tietoja TIETOKANNAN MUOKKAUS PÄIVITYS TIETOKANNAN TIETOJEN PÄIVITYS/LIITTÄMINEN UPDATE COLUMS PISTEEN JA RAJAUKSEN AVULLA TULOSTAMINEN LAYOUT IKKUNAN LUOMINEN MITTAKAAVAAN TULOSTAMINEN UUDEN KARTTAIKKUNAN LISÄÄMINEN KUVA PDF-FORMAATTIIN FORMAATTIMUUNNOKSET AUTOCAD Autocadin block ASETUKSET VERSIOMUUNNOKSET KARTTAAN LIITTYVIÄ KOORDINAATISTO Koordinaatiston muuttaminen(ei rasterit) Koordinaattimuunnos KKJ > Turku MAASTOTIETOKANNAN KUVAUSTAVANMUUNNOS RASTERI Värimuunnos(ei XP-käyttöjärjestelmä) Läpinäkyvä

9 Skannaus Skannauksessa on hyvä tehdä heti kerralla korkealaatuisia kuvia, joita sitten myöhemmin on helppo käsitellä/muokata. Kaavat ja kaavamääräykset sijoitetaan Määräykset nimiseen kansioon. Kaavan asemointi Kaikki kaavat tullaan asemoimaan ja piirtämään yksitellen uusimmasta vanhimpaan. Valitaan File(Tiedosto), Open(Avaa) ja vaihdetaan tiedostotyypiksi Raster Image. Etsitään haluttu kaava Määräykset kansiosta ja avataan. Valitaan Register(Rekisteröinti). Alavalikoista otetaan Projektion(Projektio) ja valitaan oikea järjestelmä ja kaista. New(Uusi) painikkeella valitaan koordinaattiristi/kohde jolle sitten annetaan oikea koordinaatti joko kartalta osoittamalla(table>raster>select Control Point from Map) tai kirjoittamalla X ja Y koordinaatit - 3 -

10 Tietokanta 1.11 Aluksi On suositeltavaa käyttää vähintään neljää pistettä, kaavan jokaiseen nurkkaan sijoitettuna. Silloin tulee näkyviin Error(pixels) eli virheet joiden pitäisi olla nollan lähellä. Lopuksi OK ja kaava on asemoitu paikoilleen. Sinulla on MI avattu ja valitset haluamasi kartan tai kuvan taustalle. Valitset File valikosta New Table toiminnon. Eteesi tulee pieni kuvake, johon pistät ruksin ainoastaan Add to Current Mapper(Lisää olemassa olevaan karttaan) ja painat Create

11 1.12 Nimeäminen 1.13 Rakenne Tietokannan nimeäminen ja sen sijoittaminen kannattaa harkita tarkkaan, jotta myöhemmin vältyttäisiin ikäviltä ongelmilta. Seuraavassa taulukossa luodaan tietokannan rakennetta. Riippuen siitä mihin tarkoitukseen olet piirtämässä, teet tarvittavan monta kenttää(field) Indeksi Tälle tasolle piirretään vain ja ainoastaan alueita eli vahvistetun kaava-alueen raja. Kun piirretään kaavayhdistelmää, niin ei huomioida 3m rajausta vaan tarkka rajaus

12 Tontti Tasolle piirretään vain alueita

13 L-alue Tasolle piirretään liikennealueiden punaiset reunat. Tarkempi kuvaus kerrotaan Piirtäminen osiossa Viiva Tasolle piirretään sekä viivoja että alueita, joille annetaan numerokoodeja. Koodien avulla muutetaan lopuksi viivojen ja alueiden tyyppejä sekä täyttöjä. Muuttamisesta on käsitelty tarkemmin Yksinkertaiset kyselyt osiossa

14 Teksti Tasolle pelkästään tekstiä. Jos tarvitaan erikokoisia fontteja olisi hyvä käyttää esim. numerokoodeja jotta myöhemmin voidaan muuttaa kaikki tietynkoodiset tekstit samankokoisiksi. Muuttamisesta on käsitelty tarkemmin Yksinkertaiset kyselyt osiossa Rakenteen muokkaus 1. Avataan haluttu tietokanta 2. Table valikosta Maintenance ja Table Structure 3. Add Field komennolla saadaan lisää sarakkeita ja Remove komennolla niitä poistetaan. Up ja Down painikkeilla siirretään kenttiä oikeille paikoille. 4. Type(Tyyppi) valitaan sen mukaan mitä tietoa halutaan kenttään tallettaa Kaavan asemointi Kaikki kaavat tullaan asemoimaan ja piirtämään yksitellen uusimmasta vanhimpaan. Valitaan File(Tiedosto), Open(Avaa) ja vaihdetaan tiedostotyypiksi Raster Image. Etsitään haluttu kaava Määräykset kansiosta ja avataan

15 Valitaan Register(Rekisteröinti). Alavalikoista otetaan Projektion(Projektio) ja valitaan oikea järjestelmä ja kaista. New(Uusi) painikkeella valitaan koordinaattiristi/kohde jolle sitten annetaan oikea koordinaatti joko kartalta osoittamalla(table>raster>select Control Point from Map) tai kirjoittamalla X ja Y koordinaatit. On suositeltavaa käyttää vähintään neljää pistettä, kaavan jokaiseen nurkkaan sijoitettuna. Silloin tulee näkyviin Error(pixels) eli virheet joiden pitäisi olla nollan lähellä. Lopuksi OK ja kaava on asemoitu paikoilleen. Ennen piirtämistä - 9 -

16 Edellä luodut tietokannat, ovat nyt samassa ikkunassa kartan kanssa. Voit tarkistaa asian painamalla kartan päällä hiiren oikeaa nappia ja valitsemalla Layer Control(Tason hallinta). Muista vaihtoehdoista tärkeimpiä ovat Change View eli mittakaavan muuttaminen. Clone View toiminnolla voidaan kyseinen näkymä kloonata ja niin on kaksi karttaikkunaa käytössä. Tähän palataan tulostukseen liittyvässä osiossa. Previous View toiminnolla saadaan edellinen näkymä ja View Entire Layer toiminnolla voidaan valita tietty tietokanta. Edit Objects valikko on sama kuin Objects valikko ylhäällä, tähänkin valikkoon palataan myöhemmin Layer Control Valikossa näkyvät valitut tietokannat(layer). Silmän kuva tarkoittaa että onko kyseinen taso näkyvissä, ruksi kynän kohdalla puolestaan mahdollistaa piirtämisen ja nuolessa oleva ruksi, että kyseiseen tasoon voidaan snäpätä eli taso on aktiivinen. Viimeisenä olevaan lappuun jos lisätään ruksi voidaan karttaikkunassa nähdä valittua tietoa tasosta kuten esim. kaavamääräys Indeksissä tai käyttötarkoitus Tontissa. Label( ) voit määrittää mitä kartalla näkyy

17 1.16 Layer Control valikot Piirtäminen 1.17 Pikanäppäimet Display toiminnolla voidaan muuttaa jo olemassa olevaa näkymää; aluetta, viivaa ja tekstiä. Tämä on kuitenkin vain työtilakohtainen eli muutokset eivät tallennu. Label toiminnolla saadaan jokin tietty ominaisuus tasosta näkyviin esim. putkikoko. Valikossa määritellään missä mittakaavassa tiedot näkyvät, fonttikoot, sijainnit, jne. HotLink toiminto mahdollistaa esim. kuvien liittämisen. Reorder toiminnolla voidaan tasoja siirtää ylös- ja alaspäin, riippuen siitä mitä haluamme kuvassa korostaa. Layer(Tasot) toiminnolla voidaan tilapäisesti poistaa(remove) ja lisätä(add) tasoja. Kun jollekkin tasolle on mahdollista piirtää ensimmäiset yhdeksän nappulaa muuttuvat aktiivisiksi. Kysymysmerkeillä varustetuista painikkeista voidaan muuttaa haluamansa pistettä, viivaa, aluetta tai kirjainta. Nastalla voit piirtää tai tarkemmin sijoittaa yksittäisiä pisteitä. Kolme seuraavaa nappulan avulla voit piirtää yksittäistä viivaa, murtoviivaa tai kaarta. Aluetta voit tehdä neljällä eri vaihtoehdolla. Jos haluat että ympyrästä, neliöstä tai pöyristetystä neliöstä tulee tasasivuisia, pidä Shift näppäin pohjassa kun piirrät. Piirrettyäsi viivaa tai aluetta sinulla on mahdollisuus muokata. Valitse haluamasi kohde, jonka jälkeen kohde aktivoituu ja pisteillä varustettu viiva tulee aktiiviseksi

18 Nyt sinulla on mahdollisuus muuttaa viivan tai alueen ääripisteitä. Voit myös poistaa niitä painamalla ääripiste aktiiviseksi ja painamalla delete. Pisteiden lisääminen onnistuu painamalla + -merkillä varustettua näppäintä Kaavan piirtäminen Uusi kaava Kun piirretään kaavaa alueelle jossa ei ole vielä mitään, niin työ aloitetaan ensin piirtämällä Indeksi tasolle kaava-alueen raja. Kun jokaiselle tasolle määritetään Display(Näkymä), jolla helpotetaan piirtämistä. Indeksiin syötetään kaavaa koskevat tiedot. Huom. muista tarkka rajaus ei 3m. Tontti tasolle piirrettäessä voidaan ensin kopioida piirretty kaava-alue, jolle sitten annetaan tiedot, esim. annetaan ensin suurimman alueen tiedot ja sitten siitä leikataan pienempiä alueita. Muokkaamisesta on kerrottu tarkemmin alempana

19 L-alue tasolle otetaan kopio liikennealueen tontista ja muutetaan se viivaksi. Viivalle puolestaan tehdään buffer(300mm), joka sitten leikataan liikennealueen tontilla. Liikennealueen pallot on tehty Autocadilla, mutta ne on myös helppo kopioida Viiva tasossa. Viiva tasolle piirretään kaikki viivamaiset ja aluemaiset tiedot kaavalta, kuten rakennusalueen ja ohjeellisen alueen rajat, ajoneuvoliittymät, meluesteet, suojelualueet, jne. Jokaiselle piirretylle on oma koodi, jolla sitten voidaan myöhemmin määrittää oikea viivatyyppi ja alue. Viivatason koodit ovat liitteenä

20 Teksti tasolle kaavassa näkyvät tekstit, kuten kortteli- ja tonttinumerot, käyttötarkoitus, jne. Kun kaikki tasot on piirretty voidaan näkymät(display) poistaa ja antaa alueille, viivoille sekä teksteille niiden oikeat värit Kaavan muutos Kaavan muutoksen lisäämisestä on tarkempi kuvaus kohdassa Muokkaaminen. Skannattu muutos asemoidaan. Piirretään ensin Indeksi, jonka avulla sitten leikataan/poistetaan kaikki vanhat eli tontit, viivat ja tekstit mitkä jäävät muutoksen sisälle

21 Muokkaaminen Tässä olen käsitellyt vain yleisimpiä muokkaamiseen tarvittavia toimintoja. Object valikon alta löytyy lähes kaikki tarpeelliset, joten seuraavat toiminnot löytyvät sieltä Set Tarket ja Clear Target 1.20 Combine 1.21 Split Toiminnolla asetetaan aktiiviseksi kohde jatkotoimenpiteitä varten. Vastaavasti aktiivisuus poistuu Clear Target toiminnolla. Yhdistä alueita, viivoja, tekstejä samalle tasolle. Valitaan kaksi tai useampi kohde jotka halutaan yhdistää ja painetaan Combine. Ennen lopullista yhdistämistä tarkista että mahdolliset tiedot siirtyvät oikeina. Jaa viiva, alue tai teksti erilliseksi. Tässä toiminnossa tarvitset Set Tarket toimintoa. Valitse haluamasi kohde ja aseta aktiiviseksi (Set Tarket), alue muuttuu ruudulliseksi. Piirrä alue, jonka haluat erottaa. Paina Split ja haluamasi alue erottuu alkuperäisestä alueesta. Voit poistaa piirtämäsi alueen

22 J.Suominen 1.22 Erase MI työohje Poista viiva, alue tai teksti. Valitse kohde aktiiviseksi, piirrä haluamasi leikattava alue. Valitse Erase ja paina OK. Alla olevassa kuvassa LV-1 alue leikkautuu pois Erase Outside Erase Outside toiminnolla voidaan poistaa ulkopuolinen alue. Edellä olevaa kuvaa käyttäen tuloksena on ympyrän ulkopuolisen alueen poistuminen. Alla olevassa kuvassa kaikki muu paitsi LV-1 alue poistuu Convert Outi Sivu Outi

23 Tällä toiminnolla voidaan alueita muuttaa viivaksi ja päinvastoin. L-alueen punaiset reunaa tehtäessä, valitse L-alue editoitavaksi. Aseta haluttu alue aktiiviseksi ja paina crtl+c ja crtl+v eli kopioi alue. Valitse uudestaan nyt L-alue, muuta alue viivaksi valitsemalla Convert to Polylines. Nyt alueesta muodostui viiva Buffer Tällä toiminnolla voit tehdä esim. alueelle reunaviivoja. Valitse haluttu viiva/alue ja valitse Buffer. L-alueen reunaa tehtäessä arvo on 300mm, jos teet useampaa kerralla muista valita että jokaiselle kohteelle tulee oma buffer. Valitse tehty buffer kohteeksi(set Target), tontti aktiiviseksi ja leikkaa tontin ulkopuolinen alue pois eli Erase Outside

24 Näin bufferista jää jäljelle vain tontin sisäpuolinen alue. Yksinkertaiset kyselyt 1.26 Select Tässä osiossa perehdytään yksinkertaisten hakujen tekemiseen, vaativampiin hakuihin kuten SQL en sen tarkemmin tässä perehdy. Kyselyyn tarvittavat toiminnot löytyvät Query valikon alta

25 Yksinkertainen kysely, jossa määritellään mistä tasosta haluat kysellä ja mitä. Valitsin malliksi Tontti tason, Assist valikosta tarkemmat määrittelyt kuten Käyttötarkoitusluokan ja kaikki A-alueet. Muista että jos olet määrittänyt tietokannan luomisessa tyypiksi Character, lainausmerkit täytyy olla jotta haku toimii. Voit tarkistaa Verify toiminnolla onko haku oikeanlainen Select All Haku näyttää sekä tekstimuotoisena että näytöllä kaikki hakemasi. Alt + Tab näppäinyhdistelmällä voit liikkua kätevästi. Yksinkertaisin kysely, jos haluat vain löytää kaikki sillä tasolla olevat kohteet. Muista että tason on oltava Layer Controllissa(Tasonhallinta) ylimmäisenä heti Cosmetic Layerin jälkeen SQL Leikkaavat alueet -tietoja 1. Valitaan ne kaksi tietokantaa jota halutaan tutkia 2. Kumpaakaan ei tarvitse asettaa aktiiviseksi 3. Query > SQL Select 4. Valitaan from Tables kenttään molemmat tietokannat 5. Muutetaan where Condition kenttään Containsin tilalle Intersects 6. OK

26 7. Talletataan tarvittaessa kysely (File > Save Query) Tietokannan muokkaus 1.29 Päivitys 1. Avaa MI:hin taso, jota haluat päivittää 2. Ota näkyviin taulukkoikkuna 3. Valitse Table > Maintenance > Table Structure 4. Lisää uusi sarake (Add field) 5. Muuta nimi ja anna tyypiksi esim. integer, jos haluat luvun kokonaislukuna 6. OK 7. Avaa taulukkoikkuna ja tarkista, että uusi sarake tuli tietokantaan 8. Valitse Table > Update column ja siitä päivitettävä table ja sen sarake. Arvot tulevat samasta tablesta. 9. Paina Assist ja edelleen Fucntions ja sieltä CartesianArea(obj. sq mi ), mutta muuta muotoon CartesianArea(obj. sq m ), niin saat tulokset neliömetreinä. 10. OK ja OK, päivitys pitäisi suoriutua 1.30 Tietokannan tietojen päivitys/liittäminen 1. Avaa MapInfo ja sieltä tietokanta jota haluat päivittää sekä tietokanta josta päivitys tuodaan(esim. Kuntaraja ja väestötieto) 2. Table valikon alla Maintenance ja Table Structure, jossa lisätään rivi/rivejä Add Field komennolla(esim. nimeksi Väkiluku ja muodoksi Integer). 3. Kyseinen tietokanta poistuu näkyvistä, joten Layer Controlista Add. 4. Valitaan Table valikon alla Update Column toiminto. Siellä valitaan mitä tietokantaa halutaan päivittää, mistä päivitys tuodaan ja millä ehdoilla(esim. Kuntaraja ja Väkiluku, Rhr:stä tuodaan tieto ja tarkemmin Join valinnasta is within. Muista vaihtaa uudestaan Väkiluku sarakkeeksi. 5. Tässä tapauksessa valitaan sum ja vakiluku. Sitten ENTER Update Colums pisteen ja rajauksen avulla Tulostaminen Tarkoituksena on määrittää pistelle tehtyjen buffereiden sisälle jäävät alueet, joita tässä tapauksessa on yli viisi 1. Valittuna pisteet joille halutaan tehdä alueet(buffer) 2. Säteeksi 50 metriä ja alueita ei yhdistetä 3. Talletetaan omaksi tiedostoksi 4. Lisätään pistetiedostoon ylimääräinen sarake, kpl. Kpl sarakkeeseen päivitetään yksi(1) luvuksi. 5. Updatessa määritetään mikä ja mistä päivitetään 6. Määritetään että halutaan tietää bufferit, joissa pisteiden lukumäärä on viisi tai suurempi 7. Talletetaan kysely Vaikeinta koko ohjelman käytössä taitaa olla mittakaavaan tulostaminen. Tässä osiossa olen käsitellyt erillisen Layout ikkunan tekemisen, siihen tekstiä ja sitten sen tulostamista. Yksittäisen kartan tulostaminen mittakaavaan tapahtuu valitsemalla?- suurennuslasista haluttu mittakaava ja sitten tulosta

27 1.32 Layout ikkunan luominen 1. Valitse Window valikosta New Layout Window ja paina OK. Karttaikkuna raameineen siirtyy A4 kokoselle alustalle, myös muu alusta on mahdollinen riippuen siitä mitä on asetuksissa määrätty. 2. File valikosta valitaan Page Setup. Printer nappulan alta haluttu tulostin ja paperikooksi A4, hyväksytään Mittakaavaan tulostaminen 1. Tuplaklikkaamalla kuvaa voidaan muuttaa tulostuvan kartan kokoa. Width(Leveys) on määräävä tekijä tässä tapauksessa kun tulostetaan mittakaavaan. Annan leveydeksi 19 ja korkeudeksi(height) 25. Hiirellä voidaan siirrellä karttaa haluttuun paikkaan paperilla. 2. Uudelleen tuplaklikkaamalla todetaan oikeasta alakulmasta tämänhetkinen mittakaava. Tässä tapauksessa 1cm = 104.8m, joten muutan mittakaavaksi 1cm = 100m. 3. Crtl + Tab yhdistelmällä takaisin karttaikkunaan. Valitaan + -merkinnällä varustettu suurennuslasi ja annetaan Zoom ikkunaan arvoksi 1900, koska Layout ikkunassa kartan leveys oli 19cm ja haluan kartan 1 : Crtl + Tab yhdistelmällä takaisin Layout ikkunaan. Tuplaklikkaamalla voit tarkistaa mittakaavan aitouden. Jos haluat lisätä alueita, viivoja tai tekstiä, niin se on mahdollista aivan kuten aikaisemmin piirtämisessä on mainittu. Tehnyt kuviot tai tekstit tallentuvat vain kun tallennat työtilan Uuden karttaikkunan lisääminen 1. Jälkeenpäin on mahdollista lisätä uusi kartta tulosteeseen. Helpoin tapa on palata karttaikkunaan. Painaa hiiren oikeaa nappia ja valita Clone View. Toiminto tuottaa samanlaisen ikkunan, aivan ylhäällä näen mikä kartta sinulla on käytössäsi. 2. Mennään Layout ikkunaan(crtl + Tab). Valitaan keltaisella kehyksellä varustettu pikavalinta näppäin ja piirretään alue johon halutaan tuoda uusi kartta. 3. Tuplaklikataan uutta karttaa ja muutetaan mitoiksi, leveydeksi ja korkeudeksi Map2 karttaikkunassa muutetaan Zoom 2000:teen, jolloin Layout ikkunassa kartan mittakaava on 1 : Kuva pdf-formaattiin 1. Kun haluttu työtila on avattuna Mapinfossa, valitaan File valikosta Page Setup. 2. Painetaan Printer ja sieltä valitaan kirjoittimeksi Acrobat PDFWriter, ominaisuuksissa määritellään paperin koko Page Setupissa, tarkkuudeksi 600dpi ja poistetaan ruksit Compression Optionissa sekä Fontissa valitaan Embed All Fonts. 3. Hyväksytään kaikki asetukset 4. File valikosta Print ja voidaan hyväksyä tulostus ilman ominaisuuksiin katsomatta. Tarkista kuitenkin että kirjoitin on oikea! 5. Annetaan tiedostolle nimi ja talletetaan oikeaan paikkaan

28 Formaattimuunnokset 1.36 Autocad 1. MI:ssä Tools valikosta Universal Translator ja Universal Translator 2. Valitaan formaatti ja lähdetiedosto, muista määrittää koordinaatisto 3. Valitaan kohde jonne muunnos talletetaan 4. OK Autocadin block 1. Valitaan MI:ssä Query > Select kun viivataso on auki 2. Kirjoitetaan hakuehto, esim. tyyppi = Talletetaan valinta omaksi tiedostoksi 4. Avataan edellinen valinta ja muunnetaan dwg formaattiin, Universal Translator, tallennusmuodoksi dwg ja versioksi R14 5. Avataan Autocad ja avataan haluttu taso 6. Insert valikosta Block, Fileen valitaan haluttu kuvake. Tässä tapauksessa Liittymä, N:\siirto\juhas\siirto\liittymä.dwg 7. Kopio ja muokkaa kuvaketta tarpeen mukaan Asetukset 1.37 Versiomuunnokset 1. Siirretään wor tiedosto EditPadiin/Muistioon/yms. 2. Versio kohdalle vaihdetaan pienempi luku(esim. 400), jotta avautuisi vanhemmilla MI-versioilla. 3. Find and Replace toiminnolla etsitään Printer komennolla kaikki tulostinasetukset ja poistetaan. 4. Talletetaan uudella nimellä Karttaan liittyviä 1.38 Koordinaatisto Koordinaatiston muuttaminen(ei rasterit) 1. Jos tab tiedosto on Longitude/Latitude projektiossa, niin File valikosta Save Copy As ja vaihda Projektion KKJ vanhaan(ainakin MI 6.0:ssa) ja talleta eri nimellä. 2. Sulje tietokannat. 3. Avaa tab tiedosto, jonka koordinaatteja haluat vaihtaa. Esim. vanhasta kkj:stä uuteen kkj:hin. 4. Valitse Table valikosta Export. Tallenna mif tiedosto samaan hakemistoon kuin alkuperäinen ja suljetaan tietokannat. 5. Avataan EditPadissä tallennettu mif tiedosto. Muutetaan koordinaattiarvot (esim. 8,29 > 24,28) ja talletetaan. 6. MapInfossa Table valikosta Import. Valitaan muutettu mif tiedosto ja talletetaan uudella nimellä. 7. Mid ja mif tiedostot voidaan tuhota

29 Koordinaattimuunnos KKJ > Turku 1. Tallennetaan Save Copy As komennolla toisella nimellä muunnettava tiedosto. Esim. lisätään alkuperäisen nimen jälkeen ne. 2. Muutetaan ennen tallentamista Projection (Kaarina/Turku). 3. Suljetaan avoimet tietokannat ja avataan edellä tehty tietokanta. 4. Valitaan Table valikosta Export toiminto. 5. Mif tiedosto siirretään EditPadiin, jossa muutetaan lauseketta seuraavasti: Coordsys Non Earth(enter) [poista muut boudsiin asti], units"m"(enter), bounds lauseke 6. Talletetaan ja suljetaan tiedosto. 7. MapInfossa Table valikosta Import toiminto ja korvataan alkuperäinen versio. 8. Talletetaan Maastotietokannan kuvaustavanmuunnos Tarkista mif tiedostoista niiden projektio, halutaanko aineisto KKJ uuteen vai vanhaan. 1. Käynnistä MapInfo ja aja Mamma ohjelma (File-Run Mapbasic Program ) 2. Anna Mamma ohjelmalle lähde- ja kohdehakemisto, esim. D:\työt\piikkiö\. Muut asetukset voivat olla oletuksina. 3. Suljetaan kaikki avoinna olevat tietokannat 4. Aja Comb_lay.mbx ohjelma (File-Run Mapbasic Program ) 5. Luo resurssinhallinnalla hakemistorakenne, jossa esim. Mtk hakemiston alla ovat seuraavat alihakemistot: - Alue, käyrä, nimi, raja, rakennus, reunaviiva, symboli, sähkölinja, tie, virhe, virtavesi ja backup, jonka alle hakemistot miffit ja lehtijako 6. Etsi etsi ohjelmalla Mamma ohjelmalla luoduista tiedostoista kaikki karttalehtien tasot, jotka sisältävät halutut kohteet: Kohde Alue Käyrä Nimi Raja Rakennus Reunaviiva Symboli Sähkölinja Tie Virhe Virtavesi Hakuehto *u.* *k.* *n.* *l.* *r.* *v.* *p.* *s.* *t.* *x.* *j.* 7. Valitse etsi ohjelman löytämät oikeat tiedostot ja kopioi ne kohdetta kuvaa vaan hakemistoon. Esim. hakuehdolla *u.* löydetyt tiedostot tulee kopioida alue hakemistoon jne. 8. Avaa MapInfo ohjelmaan yhden hakemiston (esim. alue) kaikki karttalehdet samaan karttaikkunaan. 9. Käynnistä Comb_lay.mbx ohjelma valikosta

30 1.40 Rasteri 10. Tallenna uusi tietokanta samaan hakemistoon, josta avasit tietokannat, esim. alue hakemistosta avatut tietokannat tallennetaan samaan hakemistoon nimelle alue.tab (tietokannan nimeä ei tarvitse lisätä sarakkeeseen). 11. Suljetaan kaikki avoinna olevat tietokannat. 12. Testaa kohdassa 10 tallennetun tietokannan toimivuus. 13. Suljetaan kaikki avoinna olevat tietokannat. 14. Tee kohdat 7-14 jokaiselle eri kohdetyypille. 15. Siirrä alkuperäiset mif tiedostot Backup/Miffit hakemistoon. 16. Siirrä Mamma ohjelman tekemät hakemistot ja tiedostot Backup/Lehtijako hakemistoon. 17. Tarvittaessa voi alue tietokannasta poistaa pelloissa ja vesistöissä näkyviä lehtirajoja yhdistelemällä objekteja(ctrl+g) Värimuunnos(ei XP-käyttöjärjestelmä) 1. Siirrä muuto.bat, Bw2tiff.exe ja Go32.exe samaan hakemistoon missä ovat rasterikarttojen pohjatkin 2. Siirrä muunto.bat EditPadiin 3. Find and replace toiminnolla muuta karttalehtien numerot oikeiksi 4. Jos rivejä liian vähän kopioi lisää, ylimääräiset rivit poistetaan 5. Talleta muunto.bat 6. Käynnistä muunto.bat ja odota Läpinäkyvä 1. Table valikosta Raster ja Adjust Image Styles 2. Ruksi Tranparencyn kohdalle ja valitaan klikataan karttaa, valitaan väriksi valkoinen 3. OK

31 Vakka-Suomen kuntien paikkatieto projekti paikkatietoasiantuntija Outi Lehtinen LIITE 4 _ Kaavojen tekninen toteutus ja toimittaminen kuntaan Kaavakartta-aineisto tulee toimittaa kuntaan MapInfo-formaatissa. Se liitetään kunnan numeeriseen yhdistelmäkaavaan. Yhdistelmäkaavaa käytetään kunnan teknisen sektorin paikkatietojärjestelmässä sekä Vakka-Suomen Intra- ja Internetpaikkatietopalveluissa. Kaavakartta tallennetaan neljään eri tasoon: indeksi, tontti, viiva ja teksti. Tarvittaessa voidaan liikennealueiden punaiset reunaviivat tallettaa L-alue -tasolle. Indeksi-tasolle talletetaan vahvistetun kaava-alueen raja. Koska kaava liitetään yhdistelmäkaavaan, ei huomioida 3 metrin rajausta vaan tarkka rajaus. Tietokantaan talletetaan ominaisuustietoina kaavaa ja sen laatimista koskevat tiedot. Kuvaukset tietokannan rakenteesta ja käytettävästä kuvaustekniikasta ovat liitteessä. Tontti-tasolle talletetaan kaavan käyttötarkoitusalueet (alueiden käyttötarkoitus esim. asuinrakennusten kortteli). Tietokantaan talletetaan ominaisuustietoina tonttia koskevat tiedot. Kuvaukset tietokannan rakenteesta ja käytettävästä kuvaustekniikasta ovat liitteessä. Käyttötarkoitusalueiden sisälle jäävät kaavamerkinnät (esim. rakennuspaikat) talletetaan viiva-tasolle ja tekstit teksti-tasolle. Kuvaukset käytettävistä kuvaustekniikoista ovat liitteessä. Numeerinen yhdistelmäkaava esitetään paikkatietojärjestelmissä maanmittauslaitoksen maastotietokannan ja tarvittaessa kiinteistörekisterikartan päällä

32 LIITE 6 Paikkatietopalvelimien ylläpitosopimus Sivu 1 Sopijaosapuolet ja sopimuksen kohde Toimittaja: Asiakas: Laitilan kaupunki Vakka-Suomen seutukunta KY PL 25 PL LAITILA UUSIKAUPUNKI Yllä mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietotekniikka-alan palvelinten ylläpidosta ja siihen liittyvistä muista palveluista. 2. Ylläpitopalvelu ja niiden kohteena olevat toiminnot Ylläpitosopimus sisältää DL-Systems Oy:n asiakkaalle toimittaman paikkatietopalvelun ja rakennusvalvonnan järjestelmien palvelinten ylläpitopalvelun tässä sopimuksessa mainituin rajauksin. Ylläpitopalvelun kohteeseen kuuluvista palvelimista toinen on asiakkaan ja toinen toimittajan omistama. Toimittaja tarjoaa palvelin- ja tietoliikennekapasiteettinsa asiakkaan käyttöön sellaisena kuin se on sopimuksen tekohetkellä. Asiakas on tehnyt omistamansa palvelimen huoltosopimuksen erikseen laitetoimittajan kanssa. Toimittajan velvollisuuksiin kuuluu: Käyttöjärjestelmä- ja tietoturvapäivitykset sekä virustorjunnan ylläpito toimittajan palvelimen osalta. Toimittajan palvelimen toimintakunnossa pito ja laiterikkojen korjaukset. Asiakkaan palvelimen ohjelmistoylläpito siltä osin kuin ko. ylläpito liittyy tässä sopimuksessa mainittujen järjestelmien toimintaan. Toimittajan laitteistoja ja tietokantapalvelinta koskevien vikailmoitusten vastaanotto toimistoaikana. Varmuuskopiointi toimittajan palvelimen osalta. Rakennusvalvonnan järjestelmien käyttöoikeuksien ylläpito käyttöjärjestelmätasolla. Laitteistotila, sähkönsyöttö ja sen varmistus. Palvelun vikailmoituksen vasteaika on neljä tuntia toimistoaikana. Käyttöoikeuksien ylläpito tapahtuu viimeistään kahden työpäivän kuluttua ilmoituksesta. Sopimukseen ei kuulu: Järjestelmän käytössä tarvittavien ohjelmien ja käyttöoikeuksien hankinta ja päivitykset sekä lisenssivalvonta. Asiakkaan palvelimen varmuuskopiointi ja tietoturvapäivitykset. Seutuverkon palvelut.

33 LIITE 6 Paikkatietopalvelimien ylläpitosopimus Sivu 1 3. Ylläpidon hinnat Ylläpitomaksu on yhteensä 3840 (alv0%) / vuosi. Seutukunta laskuttaa ylläpidosta edelleen kuntia. Ylläpitomaksu sisältää 8h/kk ylläpitotyötä normaalina toimistoaikana. Muusta ylläpitotyöstä ja kiintiön ylittävästä työstä veloitetaan 40 /h (alv%0) sopimalla asiasta etukäteen asiakkaan kanssa. 4. Maksuaikataulu Ylläpitosopimus laskutetaan vuosittain vuoden alussa. Ensimmäinen ylläpitomaksu veloitetaan seitsemän kuukauden ajalta. 5. Maksuehto 14 päivää netto. 6. Sopimuksen voimassaoloaika Ylläpitosopimuksen allekirjoitushetkestä alkaen toistaiseksi. 7. Sopimuksen irtisanominen Ylläpitosopimus on voimassa kunnes jompikumpi osapuoli sen irtisanoo kirjallisesti viimeistään kahta kuukautta ennen seuraavan sopimuskauden alkua. Ylläpitosopimuksen voimassaolo purkaantuu heti, mikäli asiakas ei ole maksanut ylläpitosopimusmaksujaan sovitussa maksuaikataulussa. 8. Muut ehdot Tämä sopimus on laadittu kahtena samansanaisena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. / 2005 Laitilan kaupunki Vakka-Suomen seutukunta KY

34 LIITE 6 Paikkatietopalvelimien ylläpitosopimus Sivu 1 1. Sopijaosapuolet ja sopimuksen kohde Toimittaja: Asiakas: Vakka-Suomen seutukunta KY Vehmaan kunta PL 20 Saarikontie UUSIKAUPUNKI VEHMAA Yllä mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietotekniikka-alan palvelinten ylläpidosta ja siihen liittyvistä muista palveluista. 2. Ylläpitopalvelu ja niiden kohteena olevat toiminnot Ylläpitosopimus sisältää DL-Systems Oy:n seutukunnan kunnille toimittaman paikkatietopalvelun ja rakennusvalvonnan järjestelmien palvelinten ylläpitopalvelun. Seutukunta vastaa sopimusten teosta ylläpitopalveluiden hoitamiseksi. Ylläpitopalveluun kuuluu: Käyttöjärjestelmä- ja tietoturvapäivitykset sekä virustorjunnan ylläpito. Palvelimien toimintakunnossa pito ja laiterikkojen korjaukset. Palvelimien ohjelmistoylläpito siltä osin kuin ko. ylläpito liittyy tässä sopimuksessa mainittujen järjestelmien toimintaan. Laitteistoja ja tietokantapalvelinta koskevien vikailmoitusten vastaanotto toimistoaikana. Varmuuskopiointi. Järjestelmien käyttöoikeuksien ylläpito käyttöjärjestelmätasolla. Järjestelmien lisenssivalvonta. Laitteistotila, sähkönsyöttö ja sen varmistus. Palvelun vikailmoituksen vasteaika on neljä tuntia toimistoaikana. Käyttöoikeuksien ylläpito tapahtuu viimeistään kahden työpäivän kuluttua ilmoituksesta. Sopimukseen ei kuulu: Järjestelmän käytössä tarvittavien ohjelmien ja käyttöoikeuksien hankinta ja päivitykset. Kunnan sisäisten verkkojen tietoturvan ylläpito ja varmuuskopiointi. Seutuverkon palvelut 3. Ylläpidon hinnat Ylläpitomaksu on yhteensä 3840 (alv0%) / vuosi. Seutukunta laskuttaa ylläpidosta edelleen kuntia.

35 Paikkatietopalvelimien ylläpitosopimus Sivu 2 Ylläpitomaksu sisältää 8h/kk ylläpitotyötä normaalina toimistoaikana. Muusta ylläpitotyöstä ja kiintiön ylittävästä työstä veloitetaan 40 /h (alv%0) sopimalla asiasta etukäteen asiakkaan kanssa. Ylläpitomaksu jakaantuu paikkatieto- ja rakennusvalvontapalvelua käyttävien kuntien kesken seuraavasti: - Kustavin kunta 107 (alv0%) /vuosi - Laitilan kaupunki 964 (alv0%) /vuosi - Mietoisten kunta 194 (alv0%) /vuosi - Pyhärannan kunta 256 (alv0%) /vuosi - Taivassalon kunta 198 (alv0%) /vuosi - Uudenkaupungin kaupunki 1843 (alv0%) /vuosi - Vehmaan kunta 278 (alv0%) /vuosi 4. Maksuaikataulu Ylläpitosopimus laskutetaan vuosittain vuoden alussa. Ensimmäinen ylläpitomaksu veloitetaan seitsemän kuukauden ajalta. 5. Maksuehto 14 päivää netto. 6. Sopimuksen voimassaoloaika Ylläpitosopimuksen allekirjoitushetkestä alkaen toistaiseksi. 7. Sopimuksen irtisanominen Ylläpitosopimus on voimassa kunnes jompikumpi osapuoli sen irtisanoo kirjallisesti viimeistään kahta kuukautta ennen seuraavan sopimuskauden alkua. Ylläpitosopimuksen voimassaolo purkaantuu heti, mikäli asiakas ei ole maksanut ylläpitosopimusmaksujaan sovitussa maksuaikataulussa. 8. Muut ehdot Tämä sopimus on laadittu kahtena samansanaisena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. / 2005 Vakka-Suomen seutukunta KY Vehmaan kunta

36 LIITE 7 1(4) LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS PAIKKATIETOAINEISTOJEN (GIS) KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Lounais-Suomen ympäristökeskus, PL 47, Turku Kustavin kunta, Keskustie 7, Kustavi 2. KÄYTTÖOIKEUDEN MÄÄRITYS 1.Yhden käyttäjän lisenssi 2.Laitoslisenssi x Aineistoja käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain mukaisiin tehtäviin. Lisäksi aineistot ovat nähtävillä Vakka-Suomen seutukunnan kuntien yhteisessä Intranetkarttapalvelussa. Intranet-karttapalvelussa ja karttakuvia tulostettaessa on palvelussa ja tulosteessa oltava nähtävillä aineiston alkuperä. 3. LUOVUTETTAVAN AINEISTON MÄÄRITYS Lounais-Suomen ympäristökeskus luovuttaa Kustavin kunnan käyttöön Kustavin kuntaa koskevan numeerisen aineiston: Natura alueet, Nauran toteutustapa, luonnonsuojeluohjelmat, luonnonsuojelualueet (ei sisällä Metsähallituksen aineistoa), inventoidut perinnemaisemat ja inventoidut kallioalueet, luontotyyppipäätökset ja inventoidut luontotyypit, inventoidut pienvedet, pohjavesialueet, valuma-alueet sekä vesien käyttökelpoisuusluokitus. Kustavin kunnan luovuttamat aineistot määritellään käyttöoikeuksineen erillisessä sopimuksessa. 4. VELOITUKSET JA MAKSUEHDOT Aineistomaksu, johon ei sisälly arvonlisäveroa on 0 Arvonlisävero on 0 5. ERITYISEHDOT Sopimuksen yhteydessä noudatetaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tämän sopimuksen liitteenä olevia paikkatietoaineistoja (GIS) luovuttamista koskevia yleisiä sopimusehtoja. 6. YHTEYDENPITO Käyttöoikeuden haltijan yhteyshenkilö yhteyshenkilö Aineiston luovuttajan Iiris Töykkälä Annukka Koivukari Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

37 LIITE 7 2(4) Olen lukenut tämän sopimuksen liitteenä olevat paikkatietoaineistoja (GIS) luovuttamista koskevat yleiset sopimusehdot ja sitoudun noudattamaan niitä. KÄYTTÖOIKEUDEN HALTIJA Paikka ja päiväys Käyttöoikeuden haltijan puolesta: AINEISTON LUOVUTTAJA Paikka ja päiväys LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (Allekirjoitus ja nimen selvennys) Hallintopäällikkö Asema Tietohallintoinsinööri Pertti Soini LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS PAIKKATIETOAINEISTOJA (GIS) LUOVUTTAMISTA KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen Lounais-Suomen ympäristökeskus vastaa siitä, että sopimuksen toteutus tapahtuu sillä tavoin ja niillä ehdoilla kuin tässä sopimuksessa on mainittu. Jollei näissä ehdoissa ole toisin määrätty, koskevat sopimusta seuraavat yleiset sopimusehdot. 2. Sopimuksen tarkoitus Käyttöoikeuden haltija saa tällä sopimuksella käyttöoikeuden Lounais-Suomen ympäristökeskuksen sopimuksessa yksilöityyn paikkatietoaineistoon (GIS). Käyttöoikeus ei ole yksinomainen. 3. Luovutettava aineiston muoto 4. Veloitukset Aineisto toimitetaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ilmoittamilla tiedostomuodoilla ja tietovälineillä. Poikkeavista toimituksissa peritään eri korvaukset. Käyttöoikeuden haltijan laitteiston ja tietokoneohjelman tulee täyttää luovutettavan aineiston niille asettamat vaatimukset. Aineiston asennus tapahtuu käyttöoikeuden haltijan toimesta, hänen vastuullaan ja kustannuksellaan. Laskut erääntyvät 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu käyttöoikeuden haltijalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi asiakkaalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Yliajalta peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen maksulliseen palvelutoimintaan sovelletaan arvonlisäverolakia. 5. Käyttöoikeuden haltijan oikeus aineiston edelleen luovuttamiseen ja kopioimiseen.

38 LIITE 7 3(4) Aineistoa tai sen osia ei saa kokonaan tai osittain jäljentää tai siirtää toiselle eikä luovuttaa edelleen. Aineistoa ei saa antaa, eikä jäljentämistä sallia myöskään yksityiseen käyttöön. Käyttöoikeuden haltijalla on kuitenkin oikeus tehdä aineistosta itselleen normaali varmuuskopio ja loppukäyttäjäaseman mukainen aineiston asennus. 6. Käyttöoikeuden haltijan valvontavelvollisuus aineiston asianmukaisesta käytöstä Aineiston käyttöoikeuden haltija on velvollinen suojaamaan aineiston muulta kuin sopimuksen mukaiselta käytöltä. 7. Aineistosta tuotettujen tulosten julkaiseminen Luovuttajan toimittamasta aineistosta, sen osasta tai niiden johdannaisista tehtyjen karttatulostusten julkaiseminen edellyttää aina Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kirjallista lupaa. Aineiston alkuperä on ilmoitettava aina raportin tai muun aineiston esittelyn yhteydessä, esim. Aineisto: Copyright, Suomen ympäristökeskus. 8. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen vastuu Lounais-Suomen ympäristökeskus korjaa tietokannoissaan ilmenneet olennaiset virheet veloituksetta, mikäli käyttöoikeuden haltija ilmoittaa virheestä kirjallisesti 30 vuorokauden kuluessa virheellisten aineistojen lähettämispäivästä. Aineistojen muunnostöiden ja/tai luovutuksen aikana syntyneistä virheistä vastaa aineiston välittäjä em. periaatteen mukaisesti. Lounais-Suomen ympäristökeskus ei vastaa virheistä, jotka aiheutuvat käyttöoikeuden haltijan aineistoon sen luovuttamisen jälkeen tekemistä muutoksista, käytetyn laitteiston tai tietokoneohjelman puutteista tai käyttöoikeuden haltijan tavasta käsitellä aineistoa. Lounais-Suomen ympäristökeskus ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista virheistä tai myöhästymisistä eikä välillisistä vahingoista. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen korvausvastuu ulottuu enintään vahingon tuottaneen palvelun sopimuksen mukaiseen hintaan. Rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tahallaan aiheuttamiin tai törkeästä huolimattomuudesta johtuviin vahinkoihin. 9. Käyttöoikeuden haltijan yhteistyöhankkeet 10. Alihankintatyöt Käyttöoikeuden haltija on oikeutettu käyttämään luovutettua aineistoa omissa yhteistyöhankkeissaan. Käyttö edellyttää aina kirjallista ilmoitusta käytöstä yhteistyöhankkeessa Lounais- Suomen ympäristökeskukselle. Aineiston luovutus käyttöoikeuden haltijan yhteistyökumppanille edellyttää aina erillisen käyttöoikeussopimuksen solmimista osapuolten välillä ja sopimuksen jäljennöksen toimittamista Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Tässä käyttöoikeussopimuksessa tulee olla maininnat Lounais-Suomen ympäristökeskuksen aineistoon liittyvistä tekijän- ja muista oikeuksista, yhteistyökumppanin sitoutumisesta olemaan käyttämättä aineistoa muuhun tarkoitukseen kuin yhteistyöhankkeeseen, kiellosta luovuttaa aineistoa edelleen kolmannelle osapuolelle ilman Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kirjallista lupaa, yhteistyökumppanin velvollisuudesta palauttaa luovutettu aineisto käyttöoikeuden haltijalle ja välittömästi hävittää aineiston mahdolliset jäljennökset yhteistyöhankkeen päätyttyä. Käyttöoikeuden haltija sitoutuu erityisen ankaraan valvontavelvollisuuteen yhteistyökumppanille luovutetun aineiston käyttöoikeussopimuksen mukaisesta käytöstä yhteistyökumppanin organisaatiossa.

39 LIITE 7 4(4) Käyttöoikeuden haltijalla on oikeus luovuttaa saamansa aineisto edelleen käsiteltäväksi alihankintatyönä. Luovutus edellyttää aina kirjallista ilmoitusta luovutuksesta Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Aineiston luovutus käyttöoikeuden haltijan alihankkijalle edellyttää aina erillisen käyttöoikeussopimuksen solmimista osapuolten välillä ja sopimuksen jäljennöksen toimittamista Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Tässä käyttöoikeussopimuksessa tulee olla maininnat Lounais-Suomen ympäristökeskuksen aineistoon liittyvistä tekijän- ja muista oikeuksista, alihankkijan sitoutumisesta olemaan käyttämättä aineistoa muuhun tarkoitukseen kuin alihankintatyöhön, kiellosta luovuttaa aineistoa edelleen kolmannelle osapuolelle ilman Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kirjallista lupaa, alihankkijan velvollisuudesta palauttaa luovutettu aineisto käyttöoikeuden haltijalle ja välittömästi hävittää aineiston mahdolliset jäljennökset alihankintatyön tultua suoritettua loppuun. Käyttöoikeuden haltija sitoutuu erityisen ankaraan valvontavelvollisuuteen alihankkijalle luovutetun aineiston käyttöoikeussopimuksen mukaisesta käytöstä alihankkijan organisaatiossa. 11. Sopimuksen purkaminen Mikäli sopimuspuoli rikkoo tai laiminlyö olennaisesti sopimuksen ehtoja, eikä ole korjannut laiminlyöntiään 30 päivän kuluessa siitä, kun toinen osapuoli on tästä kirjallisesti huomauttanut, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus. Milloin laiminlyönti tai muu sopimusrikkomus on kokonaisuuden kannalta olennainen, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus heti. Sopimuksen purkautuessa Lounais-Suomen ympäristökeskuksella oikeus saada täysi korvaus kaikista sopimuksen piiriin kuuluneista tehtävistä. 12. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Sopimus ja sen muutos tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet käyttöoikeussopimuksen. Käyttöoikeussopimus on voimassa toistaiseksi. 13. Vahingonkorvaus Sopimukseen tehdyistä muutoksista on sovittava kirjallisesti, samoin kuin täsmennyksistä, jotka koskettavat osapuolten oikeuksia tai velvollisuuksia ja sopimuksen toteutumista. Mikäli käyttöoikeuden haltija rikkoo tai laiminlyö olennaisesti sopimuksen ehtoja, on Lounais- Suomen ympäristökeskuksella oikeus periä häneltä vahingonkorvaus, joka kattaa täysimääräisesti kaikki Lounais-Suomen ympäristökeskukselle sopimuksen ehtojen rikkomisesta tai olennaisesta laiminlyönnistä syntyneet välittömät ja välilliset vahingot. 14. Erimielisyyksien ratkaiseminen Mikäli tästä sopimuksesta aiheutuvia erimielisyyksiä ei voida sopia neuvotteluin, asia ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.

40 LIITE 8 Vakka-Suomen kuntien TARJOUSPYYNTÖ 1(2) paikkatieto projekti paikkatietoasiantuntija OutiLehtinen Air-Ix Ympräristö Oy Genimap Oy Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy Karttatiimi Oy Maa ja Vesi Oy Mainostoimisto Ilmos Ky Suunnitelukeskus Oy Vakka-Suomen kuntien osoitekartat Vakka-Suomen kunnat Kustavi, Laitila, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa - pyytävät tarjousta kuntien osoitekarttoista: kartta-aineistojen työstämisestä, karttojen painokuntoon valmistamisesta ja painatuksesta. Osoitekartat valmistetaan hyödyntäen kuntien numeerisia asemakaavakarttoja (seudullinen kaavayhdistelmä MapInfo-formaatissa) ja taajamien kantakarttoja (eri tasoisia eri kunnissa) sekä Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa ja kiinteistörajakarttaa. Kunnat toimittavat tarvittavat aineistot tarjoajalle ja vastaavat Maanmittauslaitoksen käyttö- ja julkaisuoikeusmaksuista. Tarjouksen sisältö Tarjousta pyydetään kuntien osoitekarttoista kartta-aineistojen työstämisestä, karttojen painokuntoon valmistamisesta ja painatuksesta, jokaisesta kunnasta erikseen ja kaikista yhdessä. Mittakaava. Haja-asutusalueen osoitekartat toteutetaan mittakaavaan 1: tai 1: Taajamat toteutetaan mittakaavaan 1:5 000, 1: tai 1: Karttojen painokuntoon valmistaminen. Kuntien kartat valmistetaan yksipuolisiksi ja kaikkien kuntien yhteinen kartta kaksipuoliseksi. Taajamien kartat asemoidaan pienempinä ruutuina haja-asutusalueen kartan oheen. Taajamien kartottoihin tulee lisätä julkiset palvelut karttamerkintöinä. Lisäksi tuotteeseen tulee suunnitella ja asemoida kansi (kunnat toimittavat kuvamateriaalin), merkkien selitys ja osoitehakemisto. Kuntakohtainen luettelo karttojen ohjeellisesta arkkikoosta liitteessä. Lopulliset mittakaavat ja arkkikoot tarkentuvat työn edistyessä. Valmis, painokuntoinen kartta tulee toimitta kuntiin sekä Post-Script- että pdftiedostoiksi talletettuna. Painotyö. Painotyön tilaaminen ja valvonta ilmoitetaan omana hintanaan. Painotyön hinta ilmoitetaan erikseen niin, että hintaan sisältyy ensimmäiset viisisataa tai tuhat

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Digilehtiön Käyttövinkkejä

Digilehtiön Käyttövinkkejä 1(7) Digilehtiön Käyttövinkkejä Uusimmat vinkit: www.digilehtio.fi / tuki Digilehtiön käyttö kaavake/pöytäkirjapohjan tms. kanssa.....2 Tallenna kuvaksi, pdf-tiedostoksi, tai lähetä sähköpostilla.........4

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Lipas-projekti, Jyväskylän yliopisto 11.5.2016 GPS-laitteella tallennetut reitit voi viedä Lipas-karttanäkymään joko oman digitoinnin avuksi,

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

ASIAKASOHJE. 1.1 Ajurin asennus & konfigurointiohje: 1. Kirjoita AutoCadin komentoriville _plottermanager ja paina Enter

ASIAKASOHJE. 1.1 Ajurin asennus & konfigurointiohje: 1. Kirjoita AutoCadin komentoriville _plottermanager ja paina Enter Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2010 -ohjelmalla Ohje on tarkoitettu PLT-tiedostojen tekemiseen. PDF-tiedostoja varten on ohjeet erikseen. Erilaisista tulostusjärjestelmistä johtuen

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Luonnos puitesopimuksesta Hämeenlinnan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely

Luonnos puitesopimuksesta Hämeenlinnan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely 1 Liite 4 Luonnos puitesopimuksesta 21.12.2016 Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely Valitut puitesopimuskonsultit, puitesopimus, osa alue X 1. Sopijaosapuolet Yritys A ja PL 84 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Osio 1. Rakennetun ympäristön paikkatiedot RYM-C2004. Syksy Harjoitus 1

Osio 1. Rakennetun ympäristön paikkatiedot RYM-C2004. Syksy Harjoitus 1 Tässä tehtävässä kerrataan hieman perustoimintoja, joista suurin osa opittiin jo kurssilla ENG-A1001 Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä. Tarkoituksena on tehdä hyvin yksinkertaisia harjoituksia,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

OHJEITA TULOSTAMISEEN

OHJEITA TULOSTAMISEEN OHJEITA TULOSTAMISEEN Ver. 1.3 22.10.2012 LYHYT OPPIMÄÄRÄ TULOSTUSSALDON TARKISTAMINEN Näet käytössäsi olevan tulostussaldon määrän työpöydälläsi olevasta Print account kuvakkeesta, katso kuva: Tuplaklikkaamalla

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot