Työohjelma ja sen toteutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työohjelma ja sen toteutuminen"

Transkriptio

1 Työohjelma ja sen toteutuminen LIITE 1 1 (3) Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projektin aikana eteenpäin vietäviä hankkeita. Lihavoidut tehtävät eivät kuuluneet alkuperäiseen työsuunnitelmaan, vaan ne ovat tulleet mukaan myöhemmin muiden tehtävien toteuttamiseksi. Kaavat Tehtävät Kuntien numeeristettavien kaavojen kartoitus ja kuntakohtainen tarjouspyyntöluonnoksen tarkastus Yhteistarjouspyyntö konsulttifirmoilta kaavojen numeeristamisesta alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta kesäkuu 2004 viimeistään tarjoukset mennessä toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt Tarjousten tarkastus ja jatkosta päättäminen Ohjeistus konsulttien kaavojen toimitusmuodoista syksy 2004 syksy 2005 Kaavat tarkastettavana Toukokuu 2005 Syyskuu 2005 Kaavat tarkastettu Marraskuu 2005 Helmikuu 2006 Kaavojen täydentäminen jatkuu Kunnallistekninen suunnittelu Tehtävät Kuntien johtotiedot (AirIx luvannut toimittaa vesihuollon kehittämissuunnitelmien yhteydessä syntyneet johtokartat) Johtotietojen vienti kuntien paikkatietojärjestelmiin alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt - syksy 2004 Toukokuu 2005 syksy 2004 Lokakuu 2005 Johtotietojen ylläpito räätälöity oma kevyt sovellus vai ostettu sovellusohjelma? Energia- ja puhelinyhtiöiden johtotietojen vienti kuntien paikkatietojärjestelmiin kevät 2005?? syksy 2004 tai kevät 2005 ylläpito jäi kuntien omalle vastuulle ei ehditty toteuttaa Liittymätiedot Joulukuu 2005 Maaliskuu 2005 Rakennusvalvonnan tietojärjestelmien muutokset Tehtävät Tietokantojen yhteiskäytön mahdollisuuksien ja kustannusten tutkiminen alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta - kesäkuu 2004 toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt Päätökset yhteiskäytöstä syksy 2004

2 2 (3) Valmistautuminen yhteiskäyttöön tai omien ohjelmien päivitys [DL Systems Oy:n sovellusohjelmien päivitys talvi ??? 2005 loppuun mennessä] kevät 2005 tehtävä jaettu osatehtäviin Ukin rakennusvalvonnan tietoaineistojen siirto DL Systems Oy:n järjestelmistä Xcityjärjestelmään syksy 2004 peruuntui - Uki pysyi DL Systems Oy:n järjestelmässä yhdessä muiden kuntien kanssa Yhteiset ohjelmistopäivitykset Kevät 2005 Yhteiset tietovarastot Kevät 2005 Yhteiset aineisto- ja ohjelmistopäivitykset Syksy 2005 Viimeiset sopimukset huhtikuu 2006 Kuntakohtaiset tietovarastojen siivoukset Kevät kesä 2005 jatkuu Intranet-selailuohjelma Tehtävät alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta Päätökset ohjelman hankinnasta syksy 2004 toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt Ohjelman hankinta talvi Intrassa esitettävien aineistojen kartoitus ja vienti selailuohjelmaan talvi 2004 Intra käytössä huhtikuu 2005 Käyttöönottovaikeuksia yhteydet kunnossa syyskuu 2005 Intra -koulutus jatkuu Aineistot Tehtävät Hankittavien aineistojen kartoitus ja arvio hankintakustannuksista alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta kesäkuu toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt Päätökset aineistojen hankinnasta tehty aineistokohtaisesti Olemassa olevien aineistojen metatietojen elokuu tehty kasaaminen /päivitystarpeiden kartoitus aineistokohtaisesti Yhteiset aineisto- ja ohjelmistopäivitykset vrt yllä Viimeiset sopimukset huhtikuu 2006 (?) Paikkatietojärjestelmien käytön tehostaminen Tehtävät DL Systems Oy:n ohjelmakoulutuspäivä jos yhteishankinta toteutuu alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta syksy 2004 toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt 1.2 Vakka-Suomen paikkatietopäivä? 1.3 talvi jätettiin toteuttamatta 1.5 Intra VRK koulutus Kevät Kuntakohtaiset koulutukset Syksy 2005 kevät 2006

3 3 (3) Osoitekarttojen päivitys Tehtävät alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt tietojen päivittäminen ja numeeristaminen kesä 2005??? kesä 2006 jaettu osatehtäviin Osoitekarttatarjoukset ja konsultin valinta Joulukuu 2005 Aloituskokous Helmikuu 2006 Seudullinen numeerinen osoitekartta vuoden 2006 kuluessa jatkuu Kuntakohtaiset painetut osoitekartat vuoden 2006 kuluessa jatkuu Osoitteiden päivittäminen ja saarten osoitteiden antaminen jatkuu Tiedotus Tehtävät Lounaispaikan kehittämisryhmään osallistuminen - kuntanäkökulman tuonti ryhmän toimintaan alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt jatkuva Lounaispaikan paikkatietopäivät Joulukuu 2004 ja 2005 Juttuja paikallislehdissä Toukokuu 2005 ja tammikuu 2006 Tekniikka ja kunta -lehden juttu Syksy 2005 Raportointi kuntayhtymälle, kunnille ja liitolle jatkuva Luontotiedot Tehtävät alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt Luontotietojen numeeristaminen Joulukuu 2005 jatkuu Seudulliset teemakartat Tehtävät alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt suunnittelu ei toteutunut ei tarvetta alkuperäisen suunnitelman mukaiseen toteutukseen tuottaminen Internet-karttapalveluratkaisut Tehtävät Internet -ratkaisun valinta nyt ja pidemmällä aikavälillä Internet - karttapalvelussa esitettävien omien ja muiden aineistojen suunnittelu ja toteutus alkuperäinen suunnitelma toteuttamisaikataulusta ei toteutunut tässä projektissa toteutuminen, jos alkuperäinen suunnitelma ei pitänyt toteutus Vakka-Suomen internet -paikkatietopalvelu -projektissa

4 LIITE 2 Vakka-Suomen kuntien TARJOUSPYYNTÖ 1(2) paikkatieto projekti paikkatietoasiantuntija Outi Lehtinen Air-Ix Ympräristö Oy Maa ja Vesi Oy Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy Origo Oy Suunnitelukeskus Oy Vakka-Suomen kuntien kaavojen numeeristaminen Vakka-Suomen kunnat Pyhäranta, Laitila, Vehmaa, Mietoinen, Taivassalo ja Kustavi - pyytävät tarjousta rakennus-, asema-, ranta- ja ranta-asemakaavojen numeeristamisesta ja kaavojen viennistä samalle karttatasolle kaavayhdistelmäksi. Kaavat ovat tällä hetkellä paperi- tai muovitulosteina. Kunnat toimittavat käsiteltävät kaavat konsultille. Luettelo kuntien kaavoista ja niiden koot (ha) löytyvät tarjouspyynnön liitteinä. Tehtävän ja tarjouksen sisällön määrittely Tarjousta pyydetään kaava-alueiden ja eri käyttöön tarkoitettujen alueiden (alueiden käyttötarkoitus esim. asuinrakennusten kortteli) vektoroinnista. Lisähintana edelliseen pyydetään tarjousta käyttötarkoitusalueiden sisälle jäävien kaavamerkintöjen vektoroinnista (esim. rakennuspaikat). Kaavojen skannaus pyydetään myös lisähintana, mutta oikaisu ja asemointi tulee sisällyttää varsinaiseen tarjoukseen. Pohjakarttana tulee käyttää maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterikarttaa. Kunnat vastaavat karttojen käytöstä aiheutuvista kustannuksista ja toimittavat kartat tarvittaessa konsultille. Kaava-alueista tietokantaan viedään ominaisuustietoina kunta, kunnan osa, kortteli, tilojen nimet ja numerot, kaavan nimi ja tunnus, asemakaava tai asemakaavamuutos, tonttijaon sisältyminen kaavaan ja sen sitovuus, kaavan hyväksymispäivä ja hyväksyvä toimielin, lisätietoja sarake, jota kunnat voivat itse tarpeidensa mukaan käyttää. Myös alkuperäiset kaavamääräykset on numeeristettava ja linkitettävä kaava-alueeseen. Käyttötarkoitusalueista tietokantassa tulee olla käyttötarkoitusluokka, käyttötarkoitus, aluetta koskeva kaavamääräys, alueen laskennallinen pinta-ala ja vapaasti täytettävä lisätietoja-sarake. Rakennettavista kortteleista tietokantaan viedään vielä kortteli- ja tonttinumero, kerrosluku, tehokkuusluku ja rakennusoikeus.

5 Vakka-Suomen kuntien TARJOUSPYYNTÖ 2(2) paikkatieto projekti paikkatietoasiantuntija Outi Lehtinen Tarjoukseen tulee sisältyä vähintään kolme tilaajien edustajien ja tarjoajan välistä neuvottelua. Ensimmäinen neuvottelu ja työn laadun tarkistus pidetään kun yritys on numeeristanut sovitun koealueen. Toinen kun työ luovutetaan tarkastettavaksi ja kolmas kun kunnat ovat tarkastaneet työn laadun ja tarvittavat korjaukset on listattu. Valmis aineisto toimitetaan kunnille MapInfo-formaatissa tai formaatissa, josta se voidaan kohtuullisella lisätyöllä muuntaa MapInfo-formaattiin. Kunnilla tulee olla kaikki oikeudet kaikkien työn aikana syntyneiden aineistojen käyttöön. Työ on dokumentoitava kattavasti. Tarjouksen jättäminen Lisätiedot Tarjous tulee jättää mennessä osoitteeseen: Uudenkaupungin tekninen ja ympäristökeskus / Vakka-Suomen kuntien paikkatieto projekti Outi Lehtinen PL 20, UUSIKAUPUNKI Tarjous tulee eritellä kuntakohtaisesti. Kunnat tekevät itsenäisesti päätökset tarjousten perusteella, joten tarjous tulee voida hyväksyä myös osittain tai hylätä kokonaan. Tarjouksesta tulee käydä ilmi hinnan lisäksi kuvaus työn toteuttamisesta, työhön osallistuva henkilöstö ja referenssiluettelot sekä millaisella aikataululla työ on mahdollista tarjoajan puolesta toteuttaa, jotka vaikuttavat hinnan lisäksi valintaan. Tarjouksen tulee olla voimassa asti. Lisätietoja antaa ja yhteyshenkilönä toimii paikkatietoasiantuntija Outi Lehtinen p. (02) tai Vakka-Suomen kuntien puolesta Leena Arvela-Hellén Kaupunginarkkitehti Vakka-Suomen kuntien paikkatieto projektin ohjausryhmän puheenjohtaja Liitteet: Luettelo kuntien kaavoista

6 LIITE 3 ESIPUHE Tämän ohjeistuksen on tarkoitus palvella sekä uusia että vanhoja MapInfon käyttäjiä. Olen pyrkinyt tekstein ja kuvin selventämään miten olen kaavayhdistelmiä tehnyt, toki pieniä erilaisuuksia saattaa olla johtuen asiakkaiden tarpeista. Olen lähtenyt purkamaan työtä ihan skannauksesta alkaen aina tulostamiseen saakka jotta olisi helpompi ymmärtää kaavayhdistelmän tekemistä. Mukana on paljon myös sellaisia osioita jota ei välttämättä aina tarvita, mutta näitä saattaa jossain muussa yhteydessä sitten tarvita

7 Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 SISÄLLYSLUETTELO SKANNAUS KAAVAN ASEMOINTI TIETOKANTA ALUKSI NIMEÄMINEN RAKENNE

8 3.3.1 Indeksi Tontti L-alue Viiva Teksti RAKENTEEN MUOKKAUS KAAVAN ASEMOINTI ENNEN PIIRTÄMISTÄ LAYER CONTROL LAYER CONTROL VALIKOT PIIRTÄMINEN PIKANÄPPÄIMET KAAVAN PIIRTÄMINEN Uusi kaava Kaavan muutos MUOKKAAMINEN SET TARKET JA CLEAR TARGET COMBINE SPLIT ERASE ERASE OUTSIDE CONVERT BUFFER YKSINKERTAISET KYSELYT SELECT SELECT ALL SQL Leikkaavat alueet -tietoja TIETOKANNAN MUOKKAUS PÄIVITYS TIETOKANNAN TIETOJEN PÄIVITYS/LIITTÄMINEN UPDATE COLUMS PISTEEN JA RAJAUKSEN AVULLA TULOSTAMINEN LAYOUT IKKUNAN LUOMINEN MITTAKAAVAAN TULOSTAMINEN UUDEN KARTTAIKKUNAN LISÄÄMINEN KUVA PDF-FORMAATTIIN FORMAATTIMUUNNOKSET AUTOCAD Autocadin block ASETUKSET VERSIOMUUNNOKSET KARTTAAN LIITTYVIÄ KOORDINAATISTO Koordinaatiston muuttaminen(ei rasterit) Koordinaattimuunnos KKJ > Turku MAASTOTIETOKANNAN KUVAUSTAVANMUUNNOS RASTERI Värimuunnos(ei XP-käyttöjärjestelmä) Läpinäkyvä

9 Skannaus Skannauksessa on hyvä tehdä heti kerralla korkealaatuisia kuvia, joita sitten myöhemmin on helppo käsitellä/muokata. Kaavat ja kaavamääräykset sijoitetaan Määräykset nimiseen kansioon. Kaavan asemointi Kaikki kaavat tullaan asemoimaan ja piirtämään yksitellen uusimmasta vanhimpaan. Valitaan File(Tiedosto), Open(Avaa) ja vaihdetaan tiedostotyypiksi Raster Image. Etsitään haluttu kaava Määräykset kansiosta ja avataan. Valitaan Register(Rekisteröinti). Alavalikoista otetaan Projektion(Projektio) ja valitaan oikea järjestelmä ja kaista. New(Uusi) painikkeella valitaan koordinaattiristi/kohde jolle sitten annetaan oikea koordinaatti joko kartalta osoittamalla(table>raster>select Control Point from Map) tai kirjoittamalla X ja Y koordinaatit - 3 -

10 Tietokanta 1.11 Aluksi On suositeltavaa käyttää vähintään neljää pistettä, kaavan jokaiseen nurkkaan sijoitettuna. Silloin tulee näkyviin Error(pixels) eli virheet joiden pitäisi olla nollan lähellä. Lopuksi OK ja kaava on asemoitu paikoilleen. Sinulla on MI avattu ja valitset haluamasi kartan tai kuvan taustalle. Valitset File valikosta New Table toiminnon. Eteesi tulee pieni kuvake, johon pistät ruksin ainoastaan Add to Current Mapper(Lisää olemassa olevaan karttaan) ja painat Create

11 1.12 Nimeäminen 1.13 Rakenne Tietokannan nimeäminen ja sen sijoittaminen kannattaa harkita tarkkaan, jotta myöhemmin vältyttäisiin ikäviltä ongelmilta. Seuraavassa taulukossa luodaan tietokannan rakennetta. Riippuen siitä mihin tarkoitukseen olet piirtämässä, teet tarvittavan monta kenttää(field) Indeksi Tälle tasolle piirretään vain ja ainoastaan alueita eli vahvistetun kaava-alueen raja. Kun piirretään kaavayhdistelmää, niin ei huomioida 3m rajausta vaan tarkka rajaus

12 Tontti Tasolle piirretään vain alueita

13 L-alue Tasolle piirretään liikennealueiden punaiset reunat. Tarkempi kuvaus kerrotaan Piirtäminen osiossa Viiva Tasolle piirretään sekä viivoja että alueita, joille annetaan numerokoodeja. Koodien avulla muutetaan lopuksi viivojen ja alueiden tyyppejä sekä täyttöjä. Muuttamisesta on käsitelty tarkemmin Yksinkertaiset kyselyt osiossa

14 Teksti Tasolle pelkästään tekstiä. Jos tarvitaan erikokoisia fontteja olisi hyvä käyttää esim. numerokoodeja jotta myöhemmin voidaan muuttaa kaikki tietynkoodiset tekstit samankokoisiksi. Muuttamisesta on käsitelty tarkemmin Yksinkertaiset kyselyt osiossa Rakenteen muokkaus 1. Avataan haluttu tietokanta 2. Table valikosta Maintenance ja Table Structure 3. Add Field komennolla saadaan lisää sarakkeita ja Remove komennolla niitä poistetaan. Up ja Down painikkeilla siirretään kenttiä oikeille paikoille. 4. Type(Tyyppi) valitaan sen mukaan mitä tietoa halutaan kenttään tallettaa Kaavan asemointi Kaikki kaavat tullaan asemoimaan ja piirtämään yksitellen uusimmasta vanhimpaan. Valitaan File(Tiedosto), Open(Avaa) ja vaihdetaan tiedostotyypiksi Raster Image. Etsitään haluttu kaava Määräykset kansiosta ja avataan

15 Valitaan Register(Rekisteröinti). Alavalikoista otetaan Projektion(Projektio) ja valitaan oikea järjestelmä ja kaista. New(Uusi) painikkeella valitaan koordinaattiristi/kohde jolle sitten annetaan oikea koordinaatti joko kartalta osoittamalla(table>raster>select Control Point from Map) tai kirjoittamalla X ja Y koordinaatit. On suositeltavaa käyttää vähintään neljää pistettä, kaavan jokaiseen nurkkaan sijoitettuna. Silloin tulee näkyviin Error(pixels) eli virheet joiden pitäisi olla nollan lähellä. Lopuksi OK ja kaava on asemoitu paikoilleen. Ennen piirtämistä - 9 -

16 Edellä luodut tietokannat, ovat nyt samassa ikkunassa kartan kanssa. Voit tarkistaa asian painamalla kartan päällä hiiren oikeaa nappia ja valitsemalla Layer Control(Tason hallinta). Muista vaihtoehdoista tärkeimpiä ovat Change View eli mittakaavan muuttaminen. Clone View toiminnolla voidaan kyseinen näkymä kloonata ja niin on kaksi karttaikkunaa käytössä. Tähän palataan tulostukseen liittyvässä osiossa. Previous View toiminnolla saadaan edellinen näkymä ja View Entire Layer toiminnolla voidaan valita tietty tietokanta. Edit Objects valikko on sama kuin Objects valikko ylhäällä, tähänkin valikkoon palataan myöhemmin Layer Control Valikossa näkyvät valitut tietokannat(layer). Silmän kuva tarkoittaa että onko kyseinen taso näkyvissä, ruksi kynän kohdalla puolestaan mahdollistaa piirtämisen ja nuolessa oleva ruksi, että kyseiseen tasoon voidaan snäpätä eli taso on aktiivinen. Viimeisenä olevaan lappuun jos lisätään ruksi voidaan karttaikkunassa nähdä valittua tietoa tasosta kuten esim. kaavamääräys Indeksissä tai käyttötarkoitus Tontissa. Label( ) voit määrittää mitä kartalla näkyy

17 1.16 Layer Control valikot Piirtäminen 1.17 Pikanäppäimet Display toiminnolla voidaan muuttaa jo olemassa olevaa näkymää; aluetta, viivaa ja tekstiä. Tämä on kuitenkin vain työtilakohtainen eli muutokset eivät tallennu. Label toiminnolla saadaan jokin tietty ominaisuus tasosta näkyviin esim. putkikoko. Valikossa määritellään missä mittakaavassa tiedot näkyvät, fonttikoot, sijainnit, jne. HotLink toiminto mahdollistaa esim. kuvien liittämisen. Reorder toiminnolla voidaan tasoja siirtää ylös- ja alaspäin, riippuen siitä mitä haluamme kuvassa korostaa. Layer(Tasot) toiminnolla voidaan tilapäisesti poistaa(remove) ja lisätä(add) tasoja. Kun jollekkin tasolle on mahdollista piirtää ensimmäiset yhdeksän nappulaa muuttuvat aktiivisiksi. Kysymysmerkeillä varustetuista painikkeista voidaan muuttaa haluamansa pistettä, viivaa, aluetta tai kirjainta. Nastalla voit piirtää tai tarkemmin sijoittaa yksittäisiä pisteitä. Kolme seuraavaa nappulan avulla voit piirtää yksittäistä viivaa, murtoviivaa tai kaarta. Aluetta voit tehdä neljällä eri vaihtoehdolla. Jos haluat että ympyrästä, neliöstä tai pöyristetystä neliöstä tulee tasasivuisia, pidä Shift näppäin pohjassa kun piirrät. Piirrettyäsi viivaa tai aluetta sinulla on mahdollisuus muokata. Valitse haluamasi kohde, jonka jälkeen kohde aktivoituu ja pisteillä varustettu viiva tulee aktiiviseksi

18 Nyt sinulla on mahdollisuus muuttaa viivan tai alueen ääripisteitä. Voit myös poistaa niitä painamalla ääripiste aktiiviseksi ja painamalla delete. Pisteiden lisääminen onnistuu painamalla + -merkillä varustettua näppäintä Kaavan piirtäminen Uusi kaava Kun piirretään kaavaa alueelle jossa ei ole vielä mitään, niin työ aloitetaan ensin piirtämällä Indeksi tasolle kaava-alueen raja. Kun jokaiselle tasolle määritetään Display(Näkymä), jolla helpotetaan piirtämistä. Indeksiin syötetään kaavaa koskevat tiedot. Huom. muista tarkka rajaus ei 3m. Tontti tasolle piirrettäessä voidaan ensin kopioida piirretty kaava-alue, jolle sitten annetaan tiedot, esim. annetaan ensin suurimman alueen tiedot ja sitten siitä leikataan pienempiä alueita. Muokkaamisesta on kerrottu tarkemmin alempana

19 L-alue tasolle otetaan kopio liikennealueen tontista ja muutetaan se viivaksi. Viivalle puolestaan tehdään buffer(300mm), joka sitten leikataan liikennealueen tontilla. Liikennealueen pallot on tehty Autocadilla, mutta ne on myös helppo kopioida Viiva tasossa. Viiva tasolle piirretään kaikki viivamaiset ja aluemaiset tiedot kaavalta, kuten rakennusalueen ja ohjeellisen alueen rajat, ajoneuvoliittymät, meluesteet, suojelualueet, jne. Jokaiselle piirretylle on oma koodi, jolla sitten voidaan myöhemmin määrittää oikea viivatyyppi ja alue. Viivatason koodit ovat liitteenä

20 Teksti tasolle kaavassa näkyvät tekstit, kuten kortteli- ja tonttinumerot, käyttötarkoitus, jne. Kun kaikki tasot on piirretty voidaan näkymät(display) poistaa ja antaa alueille, viivoille sekä teksteille niiden oikeat värit Kaavan muutos Kaavan muutoksen lisäämisestä on tarkempi kuvaus kohdassa Muokkaaminen. Skannattu muutos asemoidaan. Piirretään ensin Indeksi, jonka avulla sitten leikataan/poistetaan kaikki vanhat eli tontit, viivat ja tekstit mitkä jäävät muutoksen sisälle

21 Muokkaaminen Tässä olen käsitellyt vain yleisimpiä muokkaamiseen tarvittavia toimintoja. Object valikon alta löytyy lähes kaikki tarpeelliset, joten seuraavat toiminnot löytyvät sieltä Set Tarket ja Clear Target 1.20 Combine 1.21 Split Toiminnolla asetetaan aktiiviseksi kohde jatkotoimenpiteitä varten. Vastaavasti aktiivisuus poistuu Clear Target toiminnolla. Yhdistä alueita, viivoja, tekstejä samalle tasolle. Valitaan kaksi tai useampi kohde jotka halutaan yhdistää ja painetaan Combine. Ennen lopullista yhdistämistä tarkista että mahdolliset tiedot siirtyvät oikeina. Jaa viiva, alue tai teksti erilliseksi. Tässä toiminnossa tarvitset Set Tarket toimintoa. Valitse haluamasi kohde ja aseta aktiiviseksi (Set Tarket), alue muuttuu ruudulliseksi. Piirrä alue, jonka haluat erottaa. Paina Split ja haluamasi alue erottuu alkuperäisestä alueesta. Voit poistaa piirtämäsi alueen

22 J.Suominen 1.22 Erase MI työohje Poista viiva, alue tai teksti. Valitse kohde aktiiviseksi, piirrä haluamasi leikattava alue. Valitse Erase ja paina OK. Alla olevassa kuvassa LV-1 alue leikkautuu pois Erase Outside Erase Outside toiminnolla voidaan poistaa ulkopuolinen alue. Edellä olevaa kuvaa käyttäen tuloksena on ympyrän ulkopuolisen alueen poistuminen. Alla olevassa kuvassa kaikki muu paitsi LV-1 alue poistuu Convert Outi Sivu Outi

23 Tällä toiminnolla voidaan alueita muuttaa viivaksi ja päinvastoin. L-alueen punaiset reunaa tehtäessä, valitse L-alue editoitavaksi. Aseta haluttu alue aktiiviseksi ja paina crtl+c ja crtl+v eli kopioi alue. Valitse uudestaan nyt L-alue, muuta alue viivaksi valitsemalla Convert to Polylines. Nyt alueesta muodostui viiva Buffer Tällä toiminnolla voit tehdä esim. alueelle reunaviivoja. Valitse haluttu viiva/alue ja valitse Buffer. L-alueen reunaa tehtäessä arvo on 300mm, jos teet useampaa kerralla muista valita että jokaiselle kohteelle tulee oma buffer. Valitse tehty buffer kohteeksi(set Target), tontti aktiiviseksi ja leikkaa tontin ulkopuolinen alue pois eli Erase Outside

24 Näin bufferista jää jäljelle vain tontin sisäpuolinen alue. Yksinkertaiset kyselyt 1.26 Select Tässä osiossa perehdytään yksinkertaisten hakujen tekemiseen, vaativampiin hakuihin kuten SQL en sen tarkemmin tässä perehdy. Kyselyyn tarvittavat toiminnot löytyvät Query valikon alta

25 Yksinkertainen kysely, jossa määritellään mistä tasosta haluat kysellä ja mitä. Valitsin malliksi Tontti tason, Assist valikosta tarkemmat määrittelyt kuten Käyttötarkoitusluokan ja kaikki A-alueet. Muista että jos olet määrittänyt tietokannan luomisessa tyypiksi Character, lainausmerkit täytyy olla jotta haku toimii. Voit tarkistaa Verify toiminnolla onko haku oikeanlainen Select All Haku näyttää sekä tekstimuotoisena että näytöllä kaikki hakemasi. Alt + Tab näppäinyhdistelmällä voit liikkua kätevästi. Yksinkertaisin kysely, jos haluat vain löytää kaikki sillä tasolla olevat kohteet. Muista että tason on oltava Layer Controllissa(Tasonhallinta) ylimmäisenä heti Cosmetic Layerin jälkeen SQL Leikkaavat alueet -tietoja 1. Valitaan ne kaksi tietokantaa jota halutaan tutkia 2. Kumpaakaan ei tarvitse asettaa aktiiviseksi 3. Query > SQL Select 4. Valitaan from Tables kenttään molemmat tietokannat 5. Muutetaan where Condition kenttään Containsin tilalle Intersects 6. OK

26 7. Talletataan tarvittaessa kysely (File > Save Query) Tietokannan muokkaus 1.29 Päivitys 1. Avaa MI:hin taso, jota haluat päivittää 2. Ota näkyviin taulukkoikkuna 3. Valitse Table > Maintenance > Table Structure 4. Lisää uusi sarake (Add field) 5. Muuta nimi ja anna tyypiksi esim. integer, jos haluat luvun kokonaislukuna 6. OK 7. Avaa taulukkoikkuna ja tarkista, että uusi sarake tuli tietokantaan 8. Valitse Table > Update column ja siitä päivitettävä table ja sen sarake. Arvot tulevat samasta tablesta. 9. Paina Assist ja edelleen Fucntions ja sieltä CartesianArea(obj. sq mi ), mutta muuta muotoon CartesianArea(obj. sq m ), niin saat tulokset neliömetreinä. 10. OK ja OK, päivitys pitäisi suoriutua 1.30 Tietokannan tietojen päivitys/liittäminen 1. Avaa MapInfo ja sieltä tietokanta jota haluat päivittää sekä tietokanta josta päivitys tuodaan(esim. Kuntaraja ja väestötieto) 2. Table valikon alla Maintenance ja Table Structure, jossa lisätään rivi/rivejä Add Field komennolla(esim. nimeksi Väkiluku ja muodoksi Integer). 3. Kyseinen tietokanta poistuu näkyvistä, joten Layer Controlista Add. 4. Valitaan Table valikon alla Update Column toiminto. Siellä valitaan mitä tietokantaa halutaan päivittää, mistä päivitys tuodaan ja millä ehdoilla(esim. Kuntaraja ja Väkiluku, Rhr:stä tuodaan tieto ja tarkemmin Join valinnasta is within. Muista vaihtaa uudestaan Väkiluku sarakkeeksi. 5. Tässä tapauksessa valitaan sum ja vakiluku. Sitten ENTER Update Colums pisteen ja rajauksen avulla Tulostaminen Tarkoituksena on määrittää pistelle tehtyjen buffereiden sisälle jäävät alueet, joita tässä tapauksessa on yli viisi 1. Valittuna pisteet joille halutaan tehdä alueet(buffer) 2. Säteeksi 50 metriä ja alueita ei yhdistetä 3. Talletetaan omaksi tiedostoksi 4. Lisätään pistetiedostoon ylimääräinen sarake, kpl. Kpl sarakkeeseen päivitetään yksi(1) luvuksi. 5. Updatessa määritetään mikä ja mistä päivitetään 6. Määritetään että halutaan tietää bufferit, joissa pisteiden lukumäärä on viisi tai suurempi 7. Talletetaan kysely Vaikeinta koko ohjelman käytössä taitaa olla mittakaavaan tulostaminen. Tässä osiossa olen käsitellyt erillisen Layout ikkunan tekemisen, siihen tekstiä ja sitten sen tulostamista. Yksittäisen kartan tulostaminen mittakaavaan tapahtuu valitsemalla?- suurennuslasista haluttu mittakaava ja sitten tulosta

27 1.32 Layout ikkunan luominen 1. Valitse Window valikosta New Layout Window ja paina OK. Karttaikkuna raameineen siirtyy A4 kokoselle alustalle, myös muu alusta on mahdollinen riippuen siitä mitä on asetuksissa määrätty. 2. File valikosta valitaan Page Setup. Printer nappulan alta haluttu tulostin ja paperikooksi A4, hyväksytään Mittakaavaan tulostaminen 1. Tuplaklikkaamalla kuvaa voidaan muuttaa tulostuvan kartan kokoa. Width(Leveys) on määräävä tekijä tässä tapauksessa kun tulostetaan mittakaavaan. Annan leveydeksi 19 ja korkeudeksi(height) 25. Hiirellä voidaan siirrellä karttaa haluttuun paikkaan paperilla. 2. Uudelleen tuplaklikkaamalla todetaan oikeasta alakulmasta tämänhetkinen mittakaava. Tässä tapauksessa 1cm = 104.8m, joten muutan mittakaavaksi 1cm = 100m. 3. Crtl + Tab yhdistelmällä takaisin karttaikkunaan. Valitaan + -merkinnällä varustettu suurennuslasi ja annetaan Zoom ikkunaan arvoksi 1900, koska Layout ikkunassa kartan leveys oli 19cm ja haluan kartan 1 : Crtl + Tab yhdistelmällä takaisin Layout ikkunaan. Tuplaklikkaamalla voit tarkistaa mittakaavan aitouden. Jos haluat lisätä alueita, viivoja tai tekstiä, niin se on mahdollista aivan kuten aikaisemmin piirtämisessä on mainittu. Tehnyt kuviot tai tekstit tallentuvat vain kun tallennat työtilan Uuden karttaikkunan lisääminen 1. Jälkeenpäin on mahdollista lisätä uusi kartta tulosteeseen. Helpoin tapa on palata karttaikkunaan. Painaa hiiren oikeaa nappia ja valita Clone View. Toiminto tuottaa samanlaisen ikkunan, aivan ylhäällä näen mikä kartta sinulla on käytössäsi. 2. Mennään Layout ikkunaan(crtl + Tab). Valitaan keltaisella kehyksellä varustettu pikavalinta näppäin ja piirretään alue johon halutaan tuoda uusi kartta. 3. Tuplaklikataan uutta karttaa ja muutetaan mitoiksi, leveydeksi ja korkeudeksi Map2 karttaikkunassa muutetaan Zoom 2000:teen, jolloin Layout ikkunassa kartan mittakaava on 1 : Kuva pdf-formaattiin 1. Kun haluttu työtila on avattuna Mapinfossa, valitaan File valikosta Page Setup. 2. Painetaan Printer ja sieltä valitaan kirjoittimeksi Acrobat PDFWriter, ominaisuuksissa määritellään paperin koko Page Setupissa, tarkkuudeksi 600dpi ja poistetaan ruksit Compression Optionissa sekä Fontissa valitaan Embed All Fonts. 3. Hyväksytään kaikki asetukset 4. File valikosta Print ja voidaan hyväksyä tulostus ilman ominaisuuksiin katsomatta. Tarkista kuitenkin että kirjoitin on oikea! 5. Annetaan tiedostolle nimi ja talletetaan oikeaan paikkaan

28 Formaattimuunnokset 1.36 Autocad 1. MI:ssä Tools valikosta Universal Translator ja Universal Translator 2. Valitaan formaatti ja lähdetiedosto, muista määrittää koordinaatisto 3. Valitaan kohde jonne muunnos talletetaan 4. OK Autocadin block 1. Valitaan MI:ssä Query > Select kun viivataso on auki 2. Kirjoitetaan hakuehto, esim. tyyppi = Talletetaan valinta omaksi tiedostoksi 4. Avataan edellinen valinta ja muunnetaan dwg formaattiin, Universal Translator, tallennusmuodoksi dwg ja versioksi R14 5. Avataan Autocad ja avataan haluttu taso 6. Insert valikosta Block, Fileen valitaan haluttu kuvake. Tässä tapauksessa Liittymä, N:\siirto\juhas\siirto\liittymä.dwg 7. Kopio ja muokkaa kuvaketta tarpeen mukaan Asetukset 1.37 Versiomuunnokset 1. Siirretään wor tiedosto EditPadiin/Muistioon/yms. 2. Versio kohdalle vaihdetaan pienempi luku(esim. 400), jotta avautuisi vanhemmilla MI-versioilla. 3. Find and Replace toiminnolla etsitään Printer komennolla kaikki tulostinasetukset ja poistetaan. 4. Talletetaan uudella nimellä Karttaan liittyviä 1.38 Koordinaatisto Koordinaatiston muuttaminen(ei rasterit) 1. Jos tab tiedosto on Longitude/Latitude projektiossa, niin File valikosta Save Copy As ja vaihda Projektion KKJ vanhaan(ainakin MI 6.0:ssa) ja talleta eri nimellä. 2. Sulje tietokannat. 3. Avaa tab tiedosto, jonka koordinaatteja haluat vaihtaa. Esim. vanhasta kkj:stä uuteen kkj:hin. 4. Valitse Table valikosta Export. Tallenna mif tiedosto samaan hakemistoon kuin alkuperäinen ja suljetaan tietokannat. 5. Avataan EditPadissä tallennettu mif tiedosto. Muutetaan koordinaattiarvot (esim. 8,29 > 24,28) ja talletetaan. 6. MapInfossa Table valikosta Import. Valitaan muutettu mif tiedosto ja talletetaan uudella nimellä. 7. Mid ja mif tiedostot voidaan tuhota

29 Koordinaattimuunnos KKJ > Turku 1. Tallennetaan Save Copy As komennolla toisella nimellä muunnettava tiedosto. Esim. lisätään alkuperäisen nimen jälkeen ne. 2. Muutetaan ennen tallentamista Projection (Kaarina/Turku). 3. Suljetaan avoimet tietokannat ja avataan edellä tehty tietokanta. 4. Valitaan Table valikosta Export toiminto. 5. Mif tiedosto siirretään EditPadiin, jossa muutetaan lauseketta seuraavasti: Coordsys Non Earth(enter) [poista muut boudsiin asti], units"m"(enter), bounds lauseke 6. Talletetaan ja suljetaan tiedosto. 7. MapInfossa Table valikosta Import toiminto ja korvataan alkuperäinen versio. 8. Talletetaan Maastotietokannan kuvaustavanmuunnos Tarkista mif tiedostoista niiden projektio, halutaanko aineisto KKJ uuteen vai vanhaan. 1. Käynnistä MapInfo ja aja Mamma ohjelma (File-Run Mapbasic Program ) 2. Anna Mamma ohjelmalle lähde- ja kohdehakemisto, esim. D:\työt\piikkiö\. Muut asetukset voivat olla oletuksina. 3. Suljetaan kaikki avoinna olevat tietokannat 4. Aja Comb_lay.mbx ohjelma (File-Run Mapbasic Program ) 5. Luo resurssinhallinnalla hakemistorakenne, jossa esim. Mtk hakemiston alla ovat seuraavat alihakemistot: - Alue, käyrä, nimi, raja, rakennus, reunaviiva, symboli, sähkölinja, tie, virhe, virtavesi ja backup, jonka alle hakemistot miffit ja lehtijako 6. Etsi etsi ohjelmalla Mamma ohjelmalla luoduista tiedostoista kaikki karttalehtien tasot, jotka sisältävät halutut kohteet: Kohde Alue Käyrä Nimi Raja Rakennus Reunaviiva Symboli Sähkölinja Tie Virhe Virtavesi Hakuehto *u.* *k.* *n.* *l.* *r.* *v.* *p.* *s.* *t.* *x.* *j.* 7. Valitse etsi ohjelman löytämät oikeat tiedostot ja kopioi ne kohdetta kuvaa vaan hakemistoon. Esim. hakuehdolla *u.* löydetyt tiedostot tulee kopioida alue hakemistoon jne. 8. Avaa MapInfo ohjelmaan yhden hakemiston (esim. alue) kaikki karttalehdet samaan karttaikkunaan. 9. Käynnistä Comb_lay.mbx ohjelma valikosta

30 1.40 Rasteri 10. Tallenna uusi tietokanta samaan hakemistoon, josta avasit tietokannat, esim. alue hakemistosta avatut tietokannat tallennetaan samaan hakemistoon nimelle alue.tab (tietokannan nimeä ei tarvitse lisätä sarakkeeseen). 11. Suljetaan kaikki avoinna olevat tietokannat. 12. Testaa kohdassa 10 tallennetun tietokannan toimivuus. 13. Suljetaan kaikki avoinna olevat tietokannat. 14. Tee kohdat 7-14 jokaiselle eri kohdetyypille. 15. Siirrä alkuperäiset mif tiedostot Backup/Miffit hakemistoon. 16. Siirrä Mamma ohjelman tekemät hakemistot ja tiedostot Backup/Lehtijako hakemistoon. 17. Tarvittaessa voi alue tietokannasta poistaa pelloissa ja vesistöissä näkyviä lehtirajoja yhdistelemällä objekteja(ctrl+g) Värimuunnos(ei XP-käyttöjärjestelmä) 1. Siirrä muuto.bat, Bw2tiff.exe ja Go32.exe samaan hakemistoon missä ovat rasterikarttojen pohjatkin 2. Siirrä muunto.bat EditPadiin 3. Find and replace toiminnolla muuta karttalehtien numerot oikeiksi 4. Jos rivejä liian vähän kopioi lisää, ylimääräiset rivit poistetaan 5. Talleta muunto.bat 6. Käynnistä muunto.bat ja odota Läpinäkyvä 1. Table valikosta Raster ja Adjust Image Styles 2. Ruksi Tranparencyn kohdalle ja valitaan klikataan karttaa, valitaan väriksi valkoinen 3. OK

31 Vakka-Suomen kuntien paikkatieto projekti paikkatietoasiantuntija Outi Lehtinen LIITE 4 _ Kaavojen tekninen toteutus ja toimittaminen kuntaan Kaavakartta-aineisto tulee toimittaa kuntaan MapInfo-formaatissa. Se liitetään kunnan numeeriseen yhdistelmäkaavaan. Yhdistelmäkaavaa käytetään kunnan teknisen sektorin paikkatietojärjestelmässä sekä Vakka-Suomen Intra- ja Internetpaikkatietopalveluissa. Kaavakartta tallennetaan neljään eri tasoon: indeksi, tontti, viiva ja teksti. Tarvittaessa voidaan liikennealueiden punaiset reunaviivat tallettaa L-alue -tasolle. Indeksi-tasolle talletetaan vahvistetun kaava-alueen raja. Koska kaava liitetään yhdistelmäkaavaan, ei huomioida 3 metrin rajausta vaan tarkka rajaus. Tietokantaan talletetaan ominaisuustietoina kaavaa ja sen laatimista koskevat tiedot. Kuvaukset tietokannan rakenteesta ja käytettävästä kuvaustekniikasta ovat liitteessä. Tontti-tasolle talletetaan kaavan käyttötarkoitusalueet (alueiden käyttötarkoitus esim. asuinrakennusten kortteli). Tietokantaan talletetaan ominaisuustietoina tonttia koskevat tiedot. Kuvaukset tietokannan rakenteesta ja käytettävästä kuvaustekniikasta ovat liitteessä. Käyttötarkoitusalueiden sisälle jäävät kaavamerkinnät (esim. rakennuspaikat) talletetaan viiva-tasolle ja tekstit teksti-tasolle. Kuvaukset käytettävistä kuvaustekniikoista ovat liitteessä. Numeerinen yhdistelmäkaava esitetään paikkatietojärjestelmissä maanmittauslaitoksen maastotietokannan ja tarvittaessa kiinteistörekisterikartan päällä

32 LIITE 6 Paikkatietopalvelimien ylläpitosopimus Sivu 1 Sopijaosapuolet ja sopimuksen kohde Toimittaja: Asiakas: Laitilan kaupunki Vakka-Suomen seutukunta KY PL 25 PL LAITILA UUSIKAUPUNKI Yllä mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietotekniikka-alan palvelinten ylläpidosta ja siihen liittyvistä muista palveluista. 2. Ylläpitopalvelu ja niiden kohteena olevat toiminnot Ylläpitosopimus sisältää DL-Systems Oy:n asiakkaalle toimittaman paikkatietopalvelun ja rakennusvalvonnan järjestelmien palvelinten ylläpitopalvelun tässä sopimuksessa mainituin rajauksin. Ylläpitopalvelun kohteeseen kuuluvista palvelimista toinen on asiakkaan ja toinen toimittajan omistama. Toimittaja tarjoaa palvelin- ja tietoliikennekapasiteettinsa asiakkaan käyttöön sellaisena kuin se on sopimuksen tekohetkellä. Asiakas on tehnyt omistamansa palvelimen huoltosopimuksen erikseen laitetoimittajan kanssa. Toimittajan velvollisuuksiin kuuluu: Käyttöjärjestelmä- ja tietoturvapäivitykset sekä virustorjunnan ylläpito toimittajan palvelimen osalta. Toimittajan palvelimen toimintakunnossa pito ja laiterikkojen korjaukset. Asiakkaan palvelimen ohjelmistoylläpito siltä osin kuin ko. ylläpito liittyy tässä sopimuksessa mainittujen järjestelmien toimintaan. Toimittajan laitteistoja ja tietokantapalvelinta koskevien vikailmoitusten vastaanotto toimistoaikana. Varmuuskopiointi toimittajan palvelimen osalta. Rakennusvalvonnan järjestelmien käyttöoikeuksien ylläpito käyttöjärjestelmätasolla. Laitteistotila, sähkönsyöttö ja sen varmistus. Palvelun vikailmoituksen vasteaika on neljä tuntia toimistoaikana. Käyttöoikeuksien ylläpito tapahtuu viimeistään kahden työpäivän kuluttua ilmoituksesta. Sopimukseen ei kuulu: Järjestelmän käytössä tarvittavien ohjelmien ja käyttöoikeuksien hankinta ja päivitykset sekä lisenssivalvonta. Asiakkaan palvelimen varmuuskopiointi ja tietoturvapäivitykset. Seutuverkon palvelut.

33 LIITE 6 Paikkatietopalvelimien ylläpitosopimus Sivu 1 3. Ylläpidon hinnat Ylläpitomaksu on yhteensä 3840 (alv0%) / vuosi. Seutukunta laskuttaa ylläpidosta edelleen kuntia. Ylläpitomaksu sisältää 8h/kk ylläpitotyötä normaalina toimistoaikana. Muusta ylläpitotyöstä ja kiintiön ylittävästä työstä veloitetaan 40 /h (alv%0) sopimalla asiasta etukäteen asiakkaan kanssa. 4. Maksuaikataulu Ylläpitosopimus laskutetaan vuosittain vuoden alussa. Ensimmäinen ylläpitomaksu veloitetaan seitsemän kuukauden ajalta. 5. Maksuehto 14 päivää netto. 6. Sopimuksen voimassaoloaika Ylläpitosopimuksen allekirjoitushetkestä alkaen toistaiseksi. 7. Sopimuksen irtisanominen Ylläpitosopimus on voimassa kunnes jompikumpi osapuoli sen irtisanoo kirjallisesti viimeistään kahta kuukautta ennen seuraavan sopimuskauden alkua. Ylläpitosopimuksen voimassaolo purkaantuu heti, mikäli asiakas ei ole maksanut ylläpitosopimusmaksujaan sovitussa maksuaikataulussa. 8. Muut ehdot Tämä sopimus on laadittu kahtena samansanaisena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. / 2005 Laitilan kaupunki Vakka-Suomen seutukunta KY

34 LIITE 6 Paikkatietopalvelimien ylläpitosopimus Sivu 1 1. Sopijaosapuolet ja sopimuksen kohde Toimittaja: Asiakas: Vakka-Suomen seutukunta KY Vehmaan kunta PL 20 Saarikontie UUSIKAUPUNKI VEHMAA Yllä mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietotekniikka-alan palvelinten ylläpidosta ja siihen liittyvistä muista palveluista. 2. Ylläpitopalvelu ja niiden kohteena olevat toiminnot Ylläpitosopimus sisältää DL-Systems Oy:n seutukunnan kunnille toimittaman paikkatietopalvelun ja rakennusvalvonnan järjestelmien palvelinten ylläpitopalvelun. Seutukunta vastaa sopimusten teosta ylläpitopalveluiden hoitamiseksi. Ylläpitopalveluun kuuluu: Käyttöjärjestelmä- ja tietoturvapäivitykset sekä virustorjunnan ylläpito. Palvelimien toimintakunnossa pito ja laiterikkojen korjaukset. Palvelimien ohjelmistoylläpito siltä osin kuin ko. ylläpito liittyy tässä sopimuksessa mainittujen järjestelmien toimintaan. Laitteistoja ja tietokantapalvelinta koskevien vikailmoitusten vastaanotto toimistoaikana. Varmuuskopiointi. Järjestelmien käyttöoikeuksien ylläpito käyttöjärjestelmätasolla. Järjestelmien lisenssivalvonta. Laitteistotila, sähkönsyöttö ja sen varmistus. Palvelun vikailmoituksen vasteaika on neljä tuntia toimistoaikana. Käyttöoikeuksien ylläpito tapahtuu viimeistään kahden työpäivän kuluttua ilmoituksesta. Sopimukseen ei kuulu: Järjestelmän käytössä tarvittavien ohjelmien ja käyttöoikeuksien hankinta ja päivitykset. Kunnan sisäisten verkkojen tietoturvan ylläpito ja varmuuskopiointi. Seutuverkon palvelut 3. Ylläpidon hinnat Ylläpitomaksu on yhteensä 3840 (alv0%) / vuosi. Seutukunta laskuttaa ylläpidosta edelleen kuntia.

35 Paikkatietopalvelimien ylläpitosopimus Sivu 2 Ylläpitomaksu sisältää 8h/kk ylläpitotyötä normaalina toimistoaikana. Muusta ylläpitotyöstä ja kiintiön ylittävästä työstä veloitetaan 40 /h (alv%0) sopimalla asiasta etukäteen asiakkaan kanssa. Ylläpitomaksu jakaantuu paikkatieto- ja rakennusvalvontapalvelua käyttävien kuntien kesken seuraavasti: - Kustavin kunta 107 (alv0%) /vuosi - Laitilan kaupunki 964 (alv0%) /vuosi - Mietoisten kunta 194 (alv0%) /vuosi - Pyhärannan kunta 256 (alv0%) /vuosi - Taivassalon kunta 198 (alv0%) /vuosi - Uudenkaupungin kaupunki 1843 (alv0%) /vuosi - Vehmaan kunta 278 (alv0%) /vuosi 4. Maksuaikataulu Ylläpitosopimus laskutetaan vuosittain vuoden alussa. Ensimmäinen ylläpitomaksu veloitetaan seitsemän kuukauden ajalta. 5. Maksuehto 14 päivää netto. 6. Sopimuksen voimassaoloaika Ylläpitosopimuksen allekirjoitushetkestä alkaen toistaiseksi. 7. Sopimuksen irtisanominen Ylläpitosopimus on voimassa kunnes jompikumpi osapuoli sen irtisanoo kirjallisesti viimeistään kahta kuukautta ennen seuraavan sopimuskauden alkua. Ylläpitosopimuksen voimassaolo purkaantuu heti, mikäli asiakas ei ole maksanut ylläpitosopimusmaksujaan sovitussa maksuaikataulussa. 8. Muut ehdot Tämä sopimus on laadittu kahtena samansanaisena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. / 2005 Vakka-Suomen seutukunta KY Vehmaan kunta

36 LIITE 7 1(4) LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS PAIKKATIETOAINEISTOJEN (GIS) KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Lounais-Suomen ympäristökeskus, PL 47, Turku Kustavin kunta, Keskustie 7, Kustavi 2. KÄYTTÖOIKEUDEN MÄÄRITYS 1.Yhden käyttäjän lisenssi 2.Laitoslisenssi x Aineistoja käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain mukaisiin tehtäviin. Lisäksi aineistot ovat nähtävillä Vakka-Suomen seutukunnan kuntien yhteisessä Intranetkarttapalvelussa. Intranet-karttapalvelussa ja karttakuvia tulostettaessa on palvelussa ja tulosteessa oltava nähtävillä aineiston alkuperä. 3. LUOVUTETTAVAN AINEISTON MÄÄRITYS Lounais-Suomen ympäristökeskus luovuttaa Kustavin kunnan käyttöön Kustavin kuntaa koskevan numeerisen aineiston: Natura alueet, Nauran toteutustapa, luonnonsuojeluohjelmat, luonnonsuojelualueet (ei sisällä Metsähallituksen aineistoa), inventoidut perinnemaisemat ja inventoidut kallioalueet, luontotyyppipäätökset ja inventoidut luontotyypit, inventoidut pienvedet, pohjavesialueet, valuma-alueet sekä vesien käyttökelpoisuusluokitus. Kustavin kunnan luovuttamat aineistot määritellään käyttöoikeuksineen erillisessä sopimuksessa. 4. VELOITUKSET JA MAKSUEHDOT Aineistomaksu, johon ei sisälly arvonlisäveroa on 0 Arvonlisävero on 0 5. ERITYISEHDOT Sopimuksen yhteydessä noudatetaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tämän sopimuksen liitteenä olevia paikkatietoaineistoja (GIS) luovuttamista koskevia yleisiä sopimusehtoja. 6. YHTEYDENPITO Käyttöoikeuden haltijan yhteyshenkilö yhteyshenkilö Aineiston luovuttajan Iiris Töykkälä Annukka Koivukari Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

37 LIITE 7 2(4) Olen lukenut tämän sopimuksen liitteenä olevat paikkatietoaineistoja (GIS) luovuttamista koskevat yleiset sopimusehdot ja sitoudun noudattamaan niitä. KÄYTTÖOIKEUDEN HALTIJA Paikka ja päiväys Käyttöoikeuden haltijan puolesta: AINEISTON LUOVUTTAJA Paikka ja päiväys LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (Allekirjoitus ja nimen selvennys) Hallintopäällikkö Asema Tietohallintoinsinööri Pertti Soini LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS PAIKKATIETOAINEISTOJA (GIS) LUOVUTTAMISTA KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen Lounais-Suomen ympäristökeskus vastaa siitä, että sopimuksen toteutus tapahtuu sillä tavoin ja niillä ehdoilla kuin tässä sopimuksessa on mainittu. Jollei näissä ehdoissa ole toisin määrätty, koskevat sopimusta seuraavat yleiset sopimusehdot. 2. Sopimuksen tarkoitus Käyttöoikeuden haltija saa tällä sopimuksella käyttöoikeuden Lounais-Suomen ympäristökeskuksen sopimuksessa yksilöityyn paikkatietoaineistoon (GIS). Käyttöoikeus ei ole yksinomainen. 3. Luovutettava aineiston muoto 4. Veloitukset Aineisto toimitetaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ilmoittamilla tiedostomuodoilla ja tietovälineillä. Poikkeavista toimituksissa peritään eri korvaukset. Käyttöoikeuden haltijan laitteiston ja tietokoneohjelman tulee täyttää luovutettavan aineiston niille asettamat vaatimukset. Aineiston asennus tapahtuu käyttöoikeuden haltijan toimesta, hänen vastuullaan ja kustannuksellaan. Laskut erääntyvät 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu käyttöoikeuden haltijalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi asiakkaalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Yliajalta peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen maksulliseen palvelutoimintaan sovelletaan arvonlisäverolakia. 5. Käyttöoikeuden haltijan oikeus aineiston edelleen luovuttamiseen ja kopioimiseen.

38 LIITE 7 3(4) Aineistoa tai sen osia ei saa kokonaan tai osittain jäljentää tai siirtää toiselle eikä luovuttaa edelleen. Aineistoa ei saa antaa, eikä jäljentämistä sallia myöskään yksityiseen käyttöön. Käyttöoikeuden haltijalla on kuitenkin oikeus tehdä aineistosta itselleen normaali varmuuskopio ja loppukäyttäjäaseman mukainen aineiston asennus. 6. Käyttöoikeuden haltijan valvontavelvollisuus aineiston asianmukaisesta käytöstä Aineiston käyttöoikeuden haltija on velvollinen suojaamaan aineiston muulta kuin sopimuksen mukaiselta käytöltä. 7. Aineistosta tuotettujen tulosten julkaiseminen Luovuttajan toimittamasta aineistosta, sen osasta tai niiden johdannaisista tehtyjen karttatulostusten julkaiseminen edellyttää aina Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kirjallista lupaa. Aineiston alkuperä on ilmoitettava aina raportin tai muun aineiston esittelyn yhteydessä, esim. Aineisto: Copyright, Suomen ympäristökeskus. 8. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen vastuu Lounais-Suomen ympäristökeskus korjaa tietokannoissaan ilmenneet olennaiset virheet veloituksetta, mikäli käyttöoikeuden haltija ilmoittaa virheestä kirjallisesti 30 vuorokauden kuluessa virheellisten aineistojen lähettämispäivästä. Aineistojen muunnostöiden ja/tai luovutuksen aikana syntyneistä virheistä vastaa aineiston välittäjä em. periaatteen mukaisesti. Lounais-Suomen ympäristökeskus ei vastaa virheistä, jotka aiheutuvat käyttöoikeuden haltijan aineistoon sen luovuttamisen jälkeen tekemistä muutoksista, käytetyn laitteiston tai tietokoneohjelman puutteista tai käyttöoikeuden haltijan tavasta käsitellä aineistoa. Lounais-Suomen ympäristökeskus ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista virheistä tai myöhästymisistä eikä välillisistä vahingoista. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen korvausvastuu ulottuu enintään vahingon tuottaneen palvelun sopimuksen mukaiseen hintaan. Rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tahallaan aiheuttamiin tai törkeästä huolimattomuudesta johtuviin vahinkoihin. 9. Käyttöoikeuden haltijan yhteistyöhankkeet 10. Alihankintatyöt Käyttöoikeuden haltija on oikeutettu käyttämään luovutettua aineistoa omissa yhteistyöhankkeissaan. Käyttö edellyttää aina kirjallista ilmoitusta käytöstä yhteistyöhankkeessa Lounais- Suomen ympäristökeskukselle. Aineiston luovutus käyttöoikeuden haltijan yhteistyökumppanille edellyttää aina erillisen käyttöoikeussopimuksen solmimista osapuolten välillä ja sopimuksen jäljennöksen toimittamista Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Tässä käyttöoikeussopimuksessa tulee olla maininnat Lounais-Suomen ympäristökeskuksen aineistoon liittyvistä tekijän- ja muista oikeuksista, yhteistyökumppanin sitoutumisesta olemaan käyttämättä aineistoa muuhun tarkoitukseen kuin yhteistyöhankkeeseen, kiellosta luovuttaa aineistoa edelleen kolmannelle osapuolelle ilman Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kirjallista lupaa, yhteistyökumppanin velvollisuudesta palauttaa luovutettu aineisto käyttöoikeuden haltijalle ja välittömästi hävittää aineiston mahdolliset jäljennökset yhteistyöhankkeen päätyttyä. Käyttöoikeuden haltija sitoutuu erityisen ankaraan valvontavelvollisuuteen yhteistyökumppanille luovutetun aineiston käyttöoikeussopimuksen mukaisesta käytöstä yhteistyökumppanin organisaatiossa.

39 LIITE 7 4(4) Käyttöoikeuden haltijalla on oikeus luovuttaa saamansa aineisto edelleen käsiteltäväksi alihankintatyönä. Luovutus edellyttää aina kirjallista ilmoitusta luovutuksesta Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Aineiston luovutus käyttöoikeuden haltijan alihankkijalle edellyttää aina erillisen käyttöoikeussopimuksen solmimista osapuolten välillä ja sopimuksen jäljennöksen toimittamista Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Tässä käyttöoikeussopimuksessa tulee olla maininnat Lounais-Suomen ympäristökeskuksen aineistoon liittyvistä tekijän- ja muista oikeuksista, alihankkijan sitoutumisesta olemaan käyttämättä aineistoa muuhun tarkoitukseen kuin alihankintatyöhön, kiellosta luovuttaa aineistoa edelleen kolmannelle osapuolelle ilman Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kirjallista lupaa, alihankkijan velvollisuudesta palauttaa luovutettu aineisto käyttöoikeuden haltijalle ja välittömästi hävittää aineiston mahdolliset jäljennökset alihankintatyön tultua suoritettua loppuun. Käyttöoikeuden haltija sitoutuu erityisen ankaraan valvontavelvollisuuteen alihankkijalle luovutetun aineiston käyttöoikeussopimuksen mukaisesta käytöstä alihankkijan organisaatiossa. 11. Sopimuksen purkaminen Mikäli sopimuspuoli rikkoo tai laiminlyö olennaisesti sopimuksen ehtoja, eikä ole korjannut laiminlyöntiään 30 päivän kuluessa siitä, kun toinen osapuoli on tästä kirjallisesti huomauttanut, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus. Milloin laiminlyönti tai muu sopimusrikkomus on kokonaisuuden kannalta olennainen, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus heti. Sopimuksen purkautuessa Lounais-Suomen ympäristökeskuksella oikeus saada täysi korvaus kaikista sopimuksen piiriin kuuluneista tehtävistä. 12. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Sopimus ja sen muutos tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet käyttöoikeussopimuksen. Käyttöoikeussopimus on voimassa toistaiseksi. 13. Vahingonkorvaus Sopimukseen tehdyistä muutoksista on sovittava kirjallisesti, samoin kuin täsmennyksistä, jotka koskettavat osapuolten oikeuksia tai velvollisuuksia ja sopimuksen toteutumista. Mikäli käyttöoikeuden haltija rikkoo tai laiminlyö olennaisesti sopimuksen ehtoja, on Lounais- Suomen ympäristökeskuksella oikeus periä häneltä vahingonkorvaus, joka kattaa täysimääräisesti kaikki Lounais-Suomen ympäristökeskukselle sopimuksen ehtojen rikkomisesta tai olennaisesta laiminlyönnistä syntyneet välittömät ja välilliset vahingot. 14. Erimielisyyksien ratkaiseminen Mikäli tästä sopimuksesta aiheutuvia erimielisyyksiä ei voida sopia neuvotteluin, asia ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.

40 LIITE 8 Vakka-Suomen kuntien TARJOUSPYYNTÖ 1(2) paikkatieto projekti paikkatietoasiantuntija OutiLehtinen Air-Ix Ympräristö Oy Genimap Oy Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy Karttatiimi Oy Maa ja Vesi Oy Mainostoimisto Ilmos Ky Suunnitelukeskus Oy Vakka-Suomen kuntien osoitekartat Vakka-Suomen kunnat Kustavi, Laitila, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa - pyytävät tarjousta kuntien osoitekarttoista: kartta-aineistojen työstämisestä, karttojen painokuntoon valmistamisesta ja painatuksesta. Osoitekartat valmistetaan hyödyntäen kuntien numeerisia asemakaavakarttoja (seudullinen kaavayhdistelmä MapInfo-formaatissa) ja taajamien kantakarttoja (eri tasoisia eri kunnissa) sekä Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa ja kiinteistörajakarttaa. Kunnat toimittavat tarvittavat aineistot tarjoajalle ja vastaavat Maanmittauslaitoksen käyttö- ja julkaisuoikeusmaksuista. Tarjouksen sisältö Tarjousta pyydetään kuntien osoitekarttoista kartta-aineistojen työstämisestä, karttojen painokuntoon valmistamisesta ja painatuksesta, jokaisesta kunnasta erikseen ja kaikista yhdessä. Mittakaava. Haja-asutusalueen osoitekartat toteutetaan mittakaavaan 1: tai 1: Taajamat toteutetaan mittakaavaan 1:5 000, 1: tai 1: Karttojen painokuntoon valmistaminen. Kuntien kartat valmistetaan yksipuolisiksi ja kaikkien kuntien yhteinen kartta kaksipuoliseksi. Taajamien kartat asemoidaan pienempinä ruutuina haja-asutusalueen kartan oheen. Taajamien kartottoihin tulee lisätä julkiset palvelut karttamerkintöinä. Lisäksi tuotteeseen tulee suunnitella ja asemoida kansi (kunnat toimittavat kuvamateriaalin), merkkien selitys ja osoitehakemisto. Kuntakohtainen luettelo karttojen ohjeellisesta arkkikoosta liitteessä. Lopulliset mittakaavat ja arkkikoot tarkentuvat työn edistyessä. Valmis, painokuntoinen kartta tulee toimitta kuntiin sekä Post-Script- että pdftiedostoiksi talletettuna. Painotyö. Painotyön tilaaminen ja valvonta ilmoitetaan omana hintanaan. Painotyön hinta ilmoitetaan erikseen niin, että hintaan sisältyy ensimmäiset viisisataa tai tuhat

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön OULUN YLIOPISTON MAANTIETEEN LAITOKSEN OPETUSMONISTE NO. 42 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Harri Antikainen & Piia Kortsalo Oulu 2012 2 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Tekijät ja taitto:

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 7 1 LISENSSIEHDOT... 8 2 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä 16.10.2012 ArchiCAD 16 ALK. - 1 Vanhempien ArchiCAD-projektien siirtäminen ArchiCAD 16 -versioon Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

Aki Taanila SPSS OPAS

Aki Taanila SPSS OPAS Aki Taanila SPSS OPAS 2.10.2009 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTON TALLENTAMINEN... 2 1.1 Muuttujien määrittely... 2 1.2 Aineiston syöttäminen... 5 1.3 Aineiston tallentaminen ja avaaminen... 6 1.4 Aineistojen

Lisätiedot