KAUPUNKI TOIMII HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ ILMASTOTYÖSSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNKI TOIMII HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ ILMASTOTYÖSSÄ"

Transkriptio

1 1 (17) 4.1 TIETOISUUS TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUUTAHO MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE KAUPUNKI TOIMII HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ ILMASTOTYÖSSÄ tämä ohjelma edistää osaltaan Strategiat jalkautetaan ja varmistetaan, että tehdyt päätökset toteutuvat käytännössä valtuustokausittain hallinto, kaikki visiot, päämäärät ja päätökset toteutuu kpi.strategian ja ympäristöpolitiikan ilmastoteemojen jalkautumista Ilmastoasioiden valmisteluun otetaan sekä virkamiehet että luottamushenkilöt mukaan. jatkuvaa hallinto, kaikki sitoutuminen paranee vrt. ilmasto-ohjelma Laaditaan jokaiselle koululle, päiväkodille ja oppilaitokselle kekeohjelma (kestävän kehityksen) 2015 sivistyspalvelut %:lla koulusta %:lla pk:sta %:lla oppilaitoksista päästöt vähenee, säästöt K-S YO 1 pk toimii vihreän lipun kriteereiden mukaisesti (12/2010) Varmistetaan, että vähintään 15 %:lla kouluista, päiväkodeista ja oppilaitoksista on ulkoinen kestävän kehityksen tunnus. Opetuspalvelujen johtoryhmä on edelleen asettanut tavoitteeksi vuoteen 2014 mennessä, että 20% perusopetuksen kouluista saavuttaa Vihreän lipun tai sertifikaatin. Kerrotaan avoimesti hyvistä käytänteistä ja hanketoteutuksista (esim. Palokan koulukeskuksen valaistus, Mannilan Päiväkoti, 2 koulua/vuosi, 2014, 2015 sivistyspalvelut Hovila) jatkuvaa tilapalvelu, kaikki, viestintä Lisätään ilmastonäkökulmiin liittyvää sisäistä tiedotusta (sisäpiiri, intra, henkilöstötiedotteet ) jatkuvaa yksiköt, viestintä Hyvistä käytänteistä palkitaan, esim. kisat (henkilöstö, asukkaat, Ympäristöryhmä, henkilöstöyksikkö, yhteisöt ) tai kaupungin vuoden "ekoilija" yhteistyötoimikunta Julistaudutaan savuttomaksi kuntatyöpaikaksi 2011 hallinto, sote Laaditaan vuosittain intra-uutinen, jossa tiedotetaan sähköpostin, Intran, Aatun ja muista tietohallinnon ohjeista (esim. tietokoneiden sammutusohje ja ohjeet kaksipuoliseen tulostukseen). Samalla tiedotetaan myös ajankohtaisista asioista kuten videoneuvottelutilojen käytöstä. jatkuvaa, vuosittain tietohallinto Kaupunki järjestää taloudellisen ajotavan koulutusta - ALTEK:lla omansa - Leasingauton käyttöönoton ja luovutuksen yhteydessä käyttäjät suorittavat sopimuskumppanin tarjoaman taloudellisen ajotavan kurssin (kts. kohta hankinnat) - vuosittain kurssi henkilöstölle (kts. kohta liikkuminen) jatkuvaa, vuosittain Altek, hankintakeskus, yto, henkilöstöyksikkö, yksiköt %:lla koulusta %:lla pk:sta %:lla oppilaitoksista päästöt vähenee, säästöt 1 koululla keke-sertifikaatti ja 4:llä koululla Vihreä lippu (12/2010) Kaupungin ilmastonäkökulmaan liittyviä juttuja lehdissä/radiossa/tv:ssä lkm/v imago paranee näistä ei ole juurikaan tiedotettu Kaupungin ilmastonäkökulmaan liittyviä juttuja sisäisessä tiedotuksessa lkm/v imago paranee, työnteijöiden tietoisuus paranee terveys- ja taloushyötyjen ohella vähennetään metsätuhoja päiväntasaajalla (300 tupakan kuivaukseen tarvitaan yksi puu) turha tulostus vähenee, työ tehostuu, energiaa säästyy Ajotapakoulutuksen suorittanut henkilöstö %:ia henkilöstöstä vuosittain ja kumulatiivisesti kulutus ja päästöt vähenee KETS 13, 37 ja 42 Sote 07/10 n. 80 kuntaa julistautunut savuttomaksi henkilöstölle tarjottavan vuosittaisen koulutuksen järjestäminen ja markkinointi hoidettava hyvin

2 2 (17) TIETOISUUTTA OMAN TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA LISÄTÄÄN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja kaupungin omistamien liikelaitosten ja osakeyhtiöiden hallitusten päätöksiin kirjataan esittelijän näkemys siitä, onko esiteltävä asia ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukainen, neutraali vai ilmastoohjelman tavoitteiden vastainen. jatkuvaa hallinto tietoisuus ja sitoutuminen paranee OR Kuopion malli Tietotekniikan peruskoulutukseen kytketään tietoisku energiansäästöstä ja käydä läpi ohje työasemien sammuttamisesta tietohallinto Kaupungin henkilöstökoulutuksessa järjestetään kaksi ympäristöpäivää vuodessa, energiatehokkuus ja -säästö säilyvät pysyvänä teemana Ympäristötoimi Kaupungin EnerKey -seurantassa olevat yksiköt ovat mukana energiasäästöviikon kisassa. jatkuvaa Ympäristötoimi Kaupungin eri yksiköt ovat mukana vuosittain energiansäästöviikolla omin painotuksin. jatkuvaa yksiköt, yto, viestintä Ympäristöyhdys- ja ympäristövastuuhenkilöitä hyödynnetään tiedotuksessa (esim. energia-agenttina teemalla "valvomaan" turhaa kulutusta) 2011 alkaen ympäristöryhmä Kiinteistöjen helpdesk järjestelmää (kiinteistömanagerit) hyödynnetään tehokkaasti kiinteistöjen kunnossapidon ja hoidon välineenä tilapalvelu, viestintä JVA:n asukkaille tiedotetaan sähkön, lämmön ja veden kulutuksesta mm. tuloslaskelmassa ja asukaslehdessä. jatkuvaa, vuosittain JVA Energiansäästökoulutusten %-osuus kaikista tietohallinnon koulutuksista KETS 47 Henkilöstön osallistumisprosentti ympäristöpäivään Ympäristöyhdyshenkilöiden osallistumisprosentti ympäristöpäivään KETS 48 Kisaan osallistuvien kiinteistöjen osuus Enerkey -seurannassa olevista kaikista kiinteistöistä KETS 49 Palvelualueiden osallistumisprosentti kaupungin kaikista palvelualueista KETS 50 montako energiaan liittyvään yhteydenottoa vuodessa ja korjaavien toimenpiteiden määrä energian kulutus voi vähentyä kun epäkohtiiin puututaan tehokkaasti energian kulutus voi vähentyä kun epäkohtiiin puututaan tehokkaasti I läksy Energiansäästö esillä asukaslehdessä krt/v, en. kulutus esillä tuloslaskelmassa KETS 29 Kilpailu julkaistiin vuonna 2010, mutta osallistujia ei ollut. Materiaali seuraavia vuosia varten valmiina. kaikki tuskin tuntevat järjestelmää ILMASTOTIETOISUUTTA LISÄTÄÄN KOKO KUNNASSA Japan toiminta turvataan jatkuvaa yto kattavata tietoisuutta parantava vaikutus Kpi. stra. toimenpide Kijoitetaan kolumneja aiheesta paikallislehtiin ja/tai tiedotuslehteen (esim. kerran kuussa vuorollaan joka vastuualueelta oma ilmastoteko) 2011 alkaen kaikki yksiköt lkm/v imago paranee, kuntalaisten tietoisuus paranee Hyödynnetään sosiaalista mediaa, blogeja, CO2-raporttia yms. sähköistä mediaa jatkuvaa yto, viestintä, yksiköt imago paranee, kuntalaisten tietoisuus paranee Hankitaan Fate of The World ja/tai vastaavia pelejä nuorisotiloihin yms. sopiviin kohteisiin 2011 nuorisopalvelut hankittujen pelien lkm nuorten tietoisuus paranee OR Maailman ympäristöpäivänä (5.6.) kampanjoidaan ilmastoteemalla (kerätään joka vuosi havaintoja, ajatuksia tai toimenpiteitä) 2011 alkaen yto, viestintä, Japa? osallistujien määrä Parannetaan oppilaitosyhteistyötä luomalla yhteinen opinnäytetyö- & projektityöpankki (esim. energia-alan osaamisen hyödyntäminen) henkilöstöyksikkö kuntaliiton teemasemma Edistetään kotipalvelulvelun asiakkaiden energiakatselmus - hankeideaa 2011 sote, tilapalvelu, yto, oppilaitos? Soten palaveri poikkisektoraalisuutta parhaimmillaan

3 3 (17) Järjestetään ilmastopaneeli eduskuntavaaliehdokkaille 2011 hallintokeskus, yto yleisön ja panelistien määrä tietoisuus kasvaa Ilmastoiltamat yhteistyö K-S liiton kanssa? Järjestetään sähköpostilistalle liittymismahdollisuus kaupungin ilmasto- ja ympäristöasioissa jatkuvaa viestintä sähköpostilistan liittyneiden määrä tietoisuus kasvaa Ilmastoiltamat Organisoidaan TIEDOTUSKAMPANJA (esim. teemalla iliman muuta tai Keski-Suomen ilmastovuosi..) Voisi olla tarve "isommalle" kampanjalle. Mahd. yhteistyö K-S liiton, K-S energiatoimiston, ELY:n, Japan yms. kanssa Sisältöehdotuksia: Otetaan käyttöön "Esimerkki-Erkit" (paikallisesimerkkit) ja tarinat (auttaisi samaistumaan ja ymmärtämään konkreettisia valintoja esim. auton ja bussin kustannukset ja ajankäyttö) Motivoidaan ihmisiä esim. energiansäästöön kampanjoimalla omista hyvistä käytänteistä, mahd. julkisuuden henkilö mukaan Järjestetään ilmastomaskottikisa Tehdään kampanjassa syy-seuraussuhteet näkyväksi Hyödynnetään "naapurikateus" (ei haluta olla pekkaa pahempia, vertailu esim. asuinalueiden välillä) Esitetään päästöt ymmärrettävässä muodossa (esim. CO2 t->km autolla) Esitetään JE:lle kampanjaa, jossa tunnettu kuntalainen esim. JYP:n pelaajia on haastettu energiaperheiksi (keinot, raha, päästöt) Haastetaan ihmiset liikkuminen älykkääksi Kannustetaan suunnitelmallisuuteen (vaikutusta esim. liikkumistarpeeseen ja ostokäyttäytymiseen ja tätä kautta jopa ruoan laiton suunnitelmallisuuteen ja biojätteen määrään) opit käyttöön Älykästä työmatkaa! - hankkeesta

4 4 (17) 4.2 ENERGIA TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE ENERGIAN KÄYTTÖÄ TEHOSTETAAN kulutus laskee, päästöt vähenee Säädetään lämpö järkevälle tasolle tiloissa, joissa ei oleskella (rappukäytävät, varastot, tyhjät huoneet ) 2011 tilapalvelu, Total, JVA sähkön ja lämmön kulutus MWh/v uutisointia aiheesta lokakuussa Sammutetaan kaikki sähkölaitteet, kun niitä ei tarvita (energiaagentit kannustajiksi) jatkuvaa kaikki energia-agenteista tietoisuus-osiossa Energia-agentit etsivät energiansäästökohteita (esim. energiansäästöviikolla käytäntöjen tsekkaus) 2011 alkaen yksiköt Tehostetaan atk-laitteiden hallintaominaisuuksien käyttöä energiankulutuksen näkökulmasta. tietohallinto verohallinnon säästöt luokkaa /v GreenSnapper -ohjelmistolla Käytetään liiketunnistimia valaistuksessa (esim. käytävät, WC:t) tilapalvelu, Total Korvataan tavallisia loisteputkia led-loisteputkilla, kun lamppuja vaihdetaan tilapalvelu, Total Luodaan järjestelmä, jossa energiaa säästävä yksikkö (esim. koulu, sairaala) hyötyy säästöstä esim. tyhy-toimintaan tilapalvelu, hallintokeskus Hyödynnetään mainosvaloja ulkovalaistuksessa tai sammutetaan mainosvaloja energian säästämiseksi (esim. yöaikaan)? vaikutus kaupunkikuvaan Hyödynnetään lauhdelämpöä (lämpöpumpuilla tai matalalämpöjärjestelmillä). Pilottina esim Iso-Urtti, jossa voitaisiin hyödyntää Keljonlahden voimalaitoksen lauhdevesiä. Hyödynnetään jäähallin lauhdelämpö esim Likesin ja Monitoimitalon lämmitykseen (ESCO-hanke). Kartoitetaan potentiaalisia hukkalämmön talteenottokohteita (esim. palvelintilat, jäähallit ja painotalot vaikka hankkeena, jossa tilapalvelu, JAMK, yrityksiä/jykes?) JE Liikuntapalvelut, tilapalvelu kuntaliiton teemasemma kuntaliiton teemasemma kuntaliiton teemasemma hankeidea? UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTTÖÄ LISÄTÄÄN JE lisää puun käyttöä 1300 GWh:iin 2011 JE/polttoaineen hankinta puulla tuotettu GWh/v riippuvuus fossiilista alenee, samoin päästöt Rakennus- ja ympäristölautakunta ( ) sekä Maaseutulautakunta ( ) ovat esittäneet Jyväskylän tilapalvelulle, että se järjestäisi tarjouskilpailun, jonka tavoitteena on Kuohun, Vesangan, Puuppolan, Saarenmaan ja Hurttian koulujen lämmittäminen kotimaisella energialla. Siirretään öljylämmityskohteita lämpöyrittäjyyden kautta kotimaisen, uusiutuvan energian käyttäjiksi tilapalvelu, hallintokeskus lämpöyrittäjiltä ostettu lämpö MWh/v käytetty öljy l/v JE toimii laatimaansa bio-ohjelman mukaisesti 2011 JE valmistumassa keväällä 2011 K-S YO, JE yhteiskuntavastuurapor tti

5 5 (17) Edistetään alueellisia, uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä energian ja/tai lämmöntuotantolaitoksia (esim. tuulivoima ja maalämpö) jatkuvaa kaavoitus, JE, ERA17 Hyödynnetään aurinkoenergiaa jäähdytyksessä (pilottihankkeena esim. ilmanlaadunmittauskoppeihin aurinkopaneelit; energiaa mittalaitteille ja jäähdytykseen) 2012 yto toteutettu pilotti / ei kohteessa kulutettu energia kwh/v, ERA17 Hyödynnetään aurinkoenergiaa (sähkö ja lämmin vesi) kesäaikaan esim. kouluissa ja leirikeskuksissa kaukolämpöverkon ulottumattomissa. tilapalvelu, Nuorisopalvelut kuntaliiton teemasemma TAVOITELLAAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN MUKAISTA 9%:N ENERGIANSÄÄSTÖTAVOITETTA VUOSINA (19,832 GWh) Vuosittain tehdään vähintään kymmenessä kaupungin rakennuksessa energiakatselmus tilapalvelu Kaupunki toteuttaa uusissa energiakatselmuksissa havaitut investointitarpeet omalla rahoituksella tai käyttämällä ESCO - palvelua tilapalvelu Hankitaan osaamista ESCO-palvelun käyttämisestä energiataloudellisten investointien toteuttamiseksi Kevytöljy -lämmitysjärjestelmät muutetaan hybridijärjestelmiksi ESCO -hankkeina. Järjestelmä toteutetaan kytkemällä ilma/vesilämpöpumppujärjestelmä nykyisen kevytöljylämmitysjärjestelmän rinnalle tilapalvelu Katselmoitujen rakennusten prosentuaalinen osuus koko rakennustilavuudesta Katselmusten lukumäärä vuodessa KETS 1 Toteutettujen investointien prosentuaalinen osuus energiakatselmuksissa havaituista investointitarpeista KETS 2 ESCO-palvelulla toteutettujen investointien lukumäärä ja rahallinen arvo KETS 3 Hybridijärjestelmien prosentuaalinen osuus kaikista kevytöljylämmitysjärjestelmistä pitkällä aikavälillä positiivinen (riippuu ESCO-sopimuksesta) KETS 4 Ohjeistetaan korjausrakennuskohteiden suunnittelua ja rakentamista niin, että tekniset valinnat perustuvat mahdollisimman suuressa määrin elinkaariedullisuuteen ja energiatehokkuuteen. Ohjeistuksessa käydään läpi materiaalivalinnat ja hankinnat, LVIS suunnittelu sekä rakennesuunnittelu tilapalvelu Energiatehokkuus mukana valinnoissa, osuus kaikista oletettavasti positiivinen, koska energiaa säästyy KETS 5 Enerkey -seurantajärjestelmässä mukana Kulutusseuranta tulee kaikkiin kaupungin uudisrakennuksiin ja sitä laajennetaan edelleen olemassa olevaan rakennuskantaan tilapalvelu olevien rakennusten prosentuaalinen osuus koko rakennuskannasta KETS 6 EnerKey -seurantajärjestelmän päivä-, viikko-, ja kuukausiraportissa havaitut poikkeamat käydään läpi rakennusten huollosta vastaavan henkilön kanssa ja pyritään löytämään syy kulutuksen muutokselle tilapalvelu Havaitut kulutuspoikkeamat vuodessa KETS 7

6 6 (17) EnerKey:n hälytysjärjestelmän toimintaa kehitetään (esim. päiväkotien ja koulujen loma-aikojen huomiointi vrt. Keljonkankaan pk:n jäähdytys heinäkuussa 2010) tilapalvelu Liikunta-alueiden valaisimien lamput vaihdetaan energiansäästölamppuihin Liikuntapalvelut Väylien uudisrakennuskohteisiin tehdään erilliset valaistuslaskelmat ja lampputehoa pudotetaan. alkaen 2010 ytek Laskennallinen säästö MWh/vuodessa Saneerattujen kohteiden laskennallinen Kaupungin ei omistamien, mutta valaisemien väylien ylläpito ja säästö MWh vuodessa kaupungin yhä saneeraus harkitaan kohteittain ytek ylläpitämistä tieosuuksista Vaihdettujen valaisimien prosentuaalinen osuus kaikista valaisimista Laskennallinen säästö MWh vuodessa. 220 MWh MWh KETS 8 ja 9 Uusia valaistuja väyliä rakennetaan Jyväkylän kaupungin alueelle noin 10 km vuosittain. Laskennallinen säästö on uudiskohteissa 20 % energiakulutuksesta verrattuna vanhaan suunnittelukäytäntöön. Laskennallinen säästö on 20 MWh vuodessa. KETS 14 Energiansäästö 40 MWh -> rahansäästö ja päästövähenemä KETS 15 Uusitaan ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä 2010 ytek Laskennallinen säästö MWh/vuodessa 3600 ulkovalaisinta uusitaan 2010 ytek Liikennevaloverkon hehkulamput (497 kpl) vaihdetaan ledelementteihin ytek JVA:n kiinteistöissä vietetään kulutus kuriin -kuukautta (touko- ja marraskuus) JVA Kaikkiin JVA:n kiinteistöihin otetaan käyttöön Tampuuri - kiinteistötietojärjestelmä, jossa kiinteistön elinkaaren hallinta tapahtuu (mm. kulutusseuranta, huollonohjaus ja pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmat) JVA Tulevissa JVA:n rakennushankkeissa sekä laite- ja materiaalihankinnoissa otetaan energiatehokkuus yhdeksi kriteeriksi. Energiatehokkuus otetaan huomioon materiaalivalinnoissa ja hankinnoissa, LVIS suunnittelussa ja rakennesuunnittelussa JVA JVA:n jäljellä olevat 22 öljylämmityskohdetta pyritään vaihtamaan kaukolämpöön, maa-, tai ilmalämpöpumpuilla toteutettuun lämmitysjärjestelmään JVA Konesalien sähkönkulutuksen tarvetta vähennetään virtualisoimalla laitteita ja palvelimia tietohallinto Energiansäästö 2200 MWh -> rahansäästö ja päästövähenemä KETS 16 Energiansäästö 600 MWh -> rahansäästö ja päästövähenemä KETS 17 Led-elementtien vaihdolla saavutettu energiansäästö vuodessa Energiansäästö 84 MWh -> rahansäästö ja päästövähenemä KETS 20 Energiakulutus vuodessa Energiankulutus kampanjakuukausien aikana/edellisen vuoden vastaava kulutus Säästöt KETS 28 Tampuurin käyttöprosentti kaikista kiinteistöistä KETS 30 Energiatehokkuus kriteerinä hankinnoissa osuus kaikista hankinnoista Laskennallinen säästö MWh/vuosi KETS 31 Montako %/kpl vaihdettu kaikista öljylämmityskohteista kaukolämpöön/maalämpöpumppuun/ilmal ämpöpumppuun /vuosi KETS 32 Virtualisointien lkm/v Virtualisoitu tallennuskapasiteetti /v KETS 45 ja 46 Vuosittainen energiansäästö on arviolta 20 prosenttia nykytasoon verrattuna. Takaisinmaksuaika on runsaat viisi vuotta.

7 7 (17) 4.3 LIIKKUMINEN TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE EDISTETÄÄN AUTORIIPPUMATTOMUUTTA JA VÄLTTÄMÄTÖN HENKILÖAUTOLLA LIIKKUMINEN ON SUJUVAA hlö-auton käyttö vähenee ja tätä kautta päästöt vähenee Kpi stra., K-S YO Vähennetään hlö-autoilun tarvetta liikennejärjestelmien ja alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisella jatkuvaa kaavoitus, ytek, ELY liikennetutkimus K-S YO, Rakennemalli 20X0 ja Jyseli Turvataan tärkeimmät lähipalvelut kuten opetus, terveydenhuolto, kauppa, harrastukset (avustukset) jatkuvaa Kaupunginvaltuusto, sivistyspalvelut ilmentää tahtotilaa (näkökulma mukana suunnittelussa ja päätöksenteossa) Parannetaan liikennevalo-ohjausta ytek OR Pysäköinninohjausjärjestelmä laajennetaan kattamaan Lutakon alueen pysäköintihalli ytek Järjestelmä käytössä Lutakossa kyllä/ei vähentää etsintäajoa ja tätä kautta liikenteen päästöjä KETS 18 Kaupunkiorganisaatiossa arvioidaan uudelleen henkilöstön ilmaisen pysäköinnin kriteerit (tarveharkinta) 2011 henkilöstöyksikkö, vastuualueiden joryt tarjottujen autopaikkojen määrä K-S YO, Arvioidaan rakentamisen autopaikkavaatimuksia ilmastonäkökulmasta kaavoitus autotiheys Lipo Hyödynnetään Jyväskylän mahdollisuudet ilmastoystävällisenä kokous- ja konferenssikaupunkina (kävellen pääsee matkakeskuksesta kokouspaikoille, keskustaan ja majoitukseen) NOSTETAAN JOUKKOLIIKENTEEN KULKUTAPAOSUUS NYKYISESTÄ 5 %:STA 7 %:IIN Parannetaan bussien liikennevaloetuisuuksia hallintokeskus OR, BalticClimate, Kpi. Stra. 4.6 Lipo Jenka-hanke: kaksi SYVARI-risteystä syksyllä 2010, vuonna risteystä lisää alkaen 2010 ytek K-S YO Lastenrattaiden kanssa kulkijoille tarjotaan maksuttomat bussikyydit mm. sujuvuuden parantamiseksi 2013 ytek, kaupunginvaltuusto asukkailta kilpailutuksen yhteydessä huomiointi Bussiliikenteen kehittämisloikka -projekti valmistelusta projektiryhmä (epävirallinen) projekti-idean kehittely työn alla Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttöön kiinnitetään huomiota tapahtumien yhteydessä (pilottina esim. Jypin pelit) Kehitetään palveluliikenteen ratkaisuja bussi- ja taksiliikenteen välimuotona liikuntapalvelut, ytek, yto NOSTETAAN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KULKUMUOTO-OSUUS JYVÄSKYLÄSSÄ NYKYTILANTEEN 33 %:STA 41 %:IIN KAIKISTA MATKOISTA ( vuotiaat) 2025 JYSELI projektiryhmä liikennetutkimus Lipo, K-S YO Otetaan kaavoituksen osana käyttöön kevytliikenteen auditointikäytäntö, jonka avulla varmistetaan kevytliikenneasioiden riittävä huomioon ottaminen kaavoituksessa ja rakennusmääräyksissä. kaavoitus, ytek Lipo, Liikuntapalveluiden voi olla osana isompaa ympäristöohjelma tiedotuskampanjaa liikennepalvelukeskuksen perustaminen?, kuljetusten optimointihanke

8 8 (17) Laaditaan laadukkaiden väylien suunnittelukriteerit 2011 ytek K-S YO Määritellään laatukäytävät, palvelutasokriteerit ja kunnossapitoluokitus kaavoitus, ytek K-S YO Laaditaan kevytliikenteen laatukäytävien toteutusohjelma. Kaupungille suunnitellaan 4 kappaletta keskustan ja eri asuinalueiden yhdistävää kevyenliikenteen laatukäytävää, joista vähintään yksi toteutetaan ytek Uusien laatukäytävä km/v Lipo, Lisu, KETS 21 Laaditaan virkistysreittien rakentamisohjelma (varataan korvamerkitty määräraha kevyen liikenteen väyliin ja rakennetaan tietty määrä kevytväyliä/vuosi) Rakennetaan Tuomiojärven ympäri kiertävä virkistysreitistö valmiiksi? Kaupunginvaltuusto hyväksyi polkupyöräpysäköinnin periaatteet kaupunkirakennelautakunnan esityksen mukaisesti. Laaditaan polkupyöräpysäköintimerkinnät asemakaavoihin 2011 kaavoitus Toteutetaan Harjukadulle pyöräilykaista ytek Etsitään sujuvuutta edistäviä ratkaisuja Sepänkadun tukkoiselle kevyenliikenteen väylälle ytek Otetaan käyttöön kevyen liikenteen internetpohjainen reittiopas ja tiedotetaan siitä 2011 ytek hakujen lkm/v ytek jory päätetty 09/2010 Parannetaan liikkumistapojen yhdistämismahdollisuuksia esim. tarjoamalla pyöräparkkeja bussipysäkeille 2011 ytek, ÄT! -hanke K-S YO, Lipo ÄT!:ssä pilotti tulossa Kehitetään ja markkinoidaan älykkäitä järjestelmiä ja palveluita (esim. reaaliaikainen tieto väylien auraustilanteesta) ytek, viestintä Lipo Annetaan kaupungin henkilöstölle suositus, että työpäivän aikana alle 2 km palaveri-, kokous-, koulutus- ja muut virantoimitus- eli työasiointimatkat tehdään kävellen tai polkupyörällä henkilöstöyksikkö aloite Päätetään maksaa XX senttiä/km omalla polkupyörällä tehtävistä virantoimitusmatkoista 2011 henkilöstöyksikkö aloite vrt. Pekkaniska PYRITÄÄN TYÖMATKALIIKKUMISEN JA LIIKKUMISEN OHJAUKSEN EDELLÄKÄVIJÄKSI Lipo, K-S YO Varmistetaan mahdollisuus polkupyörien turvalliseen parkkeeraamiseen ja tarvittavien sosiaalitilojen käyttö yksiköt Edistetään sähköpyörien käyttöä yhtenä liikkumisen vaihtoehtona 2011 yto, henkilöstöyksikkö lkm/v Älykästä työmatkaa! -hanke on käynnissä 10/10-06/11 liikkujan viikon "päästä säästöjä, säästä päästöjä" -kisan pääpalkinto 2012

9 9 (17) Tehdään kaupungin henkilöstölle liikkumisen ohjaukseen liittyvä kulkutapakysely innovaatiopalvelut (ÄT!) Henkilöstön vastausprosentti K-S YO, KETS 22 kysely tehty 12/2010, mutta tuloksia ei ole vielä raportoitu Luodaan internetpohjainen kimppakyytipalvelu innovaatiopalvelut (ÄT!) kimppakyytien määrä/v K-S YO Korotetaan työsuhdematkalipun tuki 10 ->15 ja koskemaan kkkortin lisäksi myös sarjakorttia henkilöstöyksikkö ostettut liput/v esitetty useassa yhteydessä Tarjotaan mahdollisuutta työsuhdepolkupyörään henkilöstöyksikkö käytössä olevat pyörät/v Kehitetään henkilöstöetuuksia lihasvoimin liikkujille (esim. alennuksia pyörän huollosta, pyöristä, kypäristä ja/tai lenkkareista) henkilöstöyksikkö Haastetaan muita organisaatioita liikkumisen ohjaukseen 2011 innovaatiopalvelut (ÄT!) VÄHENNETÄÄN LIIKKUMISEN TARVETTA, LIIKKUMISESTA AIHEUTUVAA ENERGIANKULUTUSTA JA KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ Pyritään edistämään biokaasun liikennekäyttöä (tankkausasema, autot) Huomioidaan energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys paikallisliikenteen kilpailutuksessa. innovaatiopalvelut, kaupunkirakennepalvelut, hankintakeskus, hallintokeskus K-S YO Kilpailutuksessa huomioitu energiatehokkuus kyllä/ei Polttoaineenkulutus/km/vuosi Käyttöaste vuodessa KETS ytek (joukkoliikennetoimikunta) Kannustetaan "ekoautojen" hankintaan tarjoamalla ilmainen kadunvarsipysäköinti 2011 ytek, yto, innovaatiopalvelut Pyritään vaikuttamaan ruuhkahuippuihin koulujen ja työpaikkojen liukumilla ja muilla aloitusaikojen järjestelyillä. hankeidea? Kehitetään etäasiointia innovaatiopalvelut, kaupunkirakennepalvelut Selvitetään etätyömahdollisuuksia jatkuvaa esimiehet, henkilöstöyksikkö, uso Tietohallinnossa on palvelualueiden käyttöön tarjottu 2010 videoneuvottelulaitteisto neuvotteluhuoneessa. Tietohallinto vastaa Videoneuvotteluilla korvattujen km myös toisen videoneuvottelutilan varustamisesta kaupungintalon määrä/v Videoneuvotteluilla saavutettu säästö remontin yhteydessä (markkinointi, varausjärjestelmä ja pikaohjeet) euroissa ja CO2-päästöissä tietohallinto Pidettyjen videoneuvottelujen määrä/v Päästövähenemä KETS 39 Edistetään sähköisiä kokouskäytäntöjä alkaen 2010 tietohallinto, hallintokeskus paperinkulutus vähenee II Edistetään etäosallistumista seminaareihin yms. tilaisuuksiin tilaisuuden järjestäjän tarjoamien sovellusten (esim. Live Meeting tai Adobe Connect) kautta. jatkuvaa tietohallinto, kaikki vähentää matkustustarvetta (aika, raha ja päästöt) biokaasusta kokoonnuttu 11/10, seuraava kokoontuminen 01/11 toteutustapa esitetty pysäköinninvalvontaan 11/10 (ok, kun ekoautojen määritelmä selkeä) ASPA-hanke käynnissä 2010, KRYSPhanke alkanut /11 Tietotalon Komisarioneuvotteluhuone on varustettu videoneuvottelulaitteistolla. näillä järjestelmillä voidaan toteuttaa myös "kevyempi" videoneuvottelu hyvin varustelluissa tiloissa (tykki, äänentoisto ja mikrofoni)

10 10 (17) Kaupunki osallistuu vuosittain Jyväskylän seudun pyöräilyviikolle yksiköt Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus virkapyörien käyttöön työasiointimatkoihin, jolloin työmatkan kulku voi mahdollistua muulla kuin omalla autolla yksiköt Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus virka-autojen käyttöön työasiointimatkoihin, jolloin työmatkan kulku voi mahdollistua Pyöräilyviikon tapahtumissa henkilöstön osallistumisprosentti KETS 40 Käytössä olevien kaupungin virkapolkupyörien lukumäärä /v KETS 41 ÄT! -hankkeen kautta 14 pyörää muulla kuin omalla autolla. jatkuvaa yksiköt virka-autoilla kuljetut km/v vähentää maksettujen km-korvausten määrää Mm. rakentajtalolla ja ympäristötoimessa on "talon" autot Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus bussikortin käyttöön työasiointimatkoihin, jolloin työmatkan kulku voi mahdollistua muulla kuin omalla autolla. jatkuvaa yksiköt esim. yto:lla on, ÄT! :ssä jaetaan 10 kpl Kaupunki järjestää taloudellisen ajotavan kurssin vuosittain. jatkuvaa, vuosittain yto, henkilöstöyksikkö, yksiköt Autoileville työntekijöille järjestetään lämpöpistokkeet (ajastimella varustetut) kylmäkäynnistyksen aiheuttamien päästöjen ja suuremman energiakulutuksen ehkäisemiseksi yksiköt Kannustetaan henkilöstöä hyötyliikuntaan Liikkujan viikko - tapahtumalla ja säästä päästöjä, päästä säästöjä -kisalla yto Taloudellisen ajotavan kurssille henkilöstön osallistumisprosentti vuodessa KETS 42 vrt. tietoisuus Taloudellisen ajotavan kurssille henkilöstön osallistumisprosentti vuodessa KETS 43 Yhteenlasketut kisaviikon pyöräilykilometrit ja CO2-päästöjen säästökilot vuodessa KETS 44 Otetaan käyttöön paikantimet autoihin JE ajetut km/v Käytetään optimaalista kalustoa JE ajetut km/v Toteutetaan polttoainetalouden seuranta jatkossa auto- ja koneluokittain, (aiemmin polttoaineluokittain) Altek Polttoainetalouden seuranta litraa/h autoja koneluokittain KETS 10 Talvihoitotöissä siirtymäajokilometrien Kehitetään työnsuunnittelua ja työmenetelmiä talvihoitotöissä määrä/100 km aurausalueiden ennakkosuunnittelua parantamalla ja siten turhia Viikkopalaverit ajojen siirtymäajoja vähentämällä Altek ennakkosuunnittelussa/talvihoitotyöviikot KETS 12 Kehitetään kirjastoauto-tyyppistä mallia terveyspalveluihin yms. asiointiin Tuodaan yhteispalvelupisteitä ja/tai terveyskioskeja palveluiden yhteyteen (esim. kauppakeskuksiin) hankeidea? hankeidea?

11 11 (17) 4.4 MAANKÄYTTÖ TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE PYRITÄÄN EHEÄÄN YHDYSKUNTARAKENTEESEEN Yleiskaavatyössä arvioidaan pitkän aikavälin yhdyskuntakustannuksia ja ilmastovaikutuksia jatkuvaa, 2013 kaavoitus kustannukset Yleiskaavatyössä arvioidaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä niin asuin- kuin työpaikka-alueiden kohdalla jatkuvaa, 2013 kaavoitus Lipo s. 9 Yleiskaavatyössä ohjataan täydennysrakentamiseen viheralueverkosto turvaten jatkuvaa, 2013 kaavoitus Kpi. stra Suositaan rakentamista kaavoitetuille alueille ja haja-asutusalueella kylien keskustojen palvelujen tuntumaan. jatkuvaa kaavoitus KymppiR Asemakaavoja laaditaan ensisijaisesti joukkoliikenteen laatukäytävien varsille jatkuvaa kaavoitus K-S yo s. 14, II läksy Sijoitetaan kaupan suuryksiköt yhdyskuntarakenteeseen jatkuvaa kaavoitus Lipo s. 7 Sijoitetaan palveluja olemassaolevien joukkoliikenneyhteyksien äärelle ja kävelyalueille (palveluverkkoselvitykset) jatkuvaa K-S yo s. 14, II Läksy Sisällytetään liikkumistarpeiden vaikutusarviointi palveluverkkoselvityksiin jatkuvaa palveluverkkoselvityksen tilaaja liikkumistarpeen kasvu Laaditaan haja-asutusalueille suunnittelutarvelupaa hakeville kyselylomake, jolla pyritään tuomaan esille palvelujen tarvetta sekä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia koko rakennuksen elinkaarelle kaavoitus kokeilu toteutettu / ei III hankeidea? epävirallinen tavoite on Suomen ilmastoystävällisin yleiskaava 2013 ALUEIDEN KÄYTÖSSÄ EDISTETÄÄN KESTÄVIÄ ENERGIARATKAISUJA kaavoitusprosessissa laaditaan energiataloudellisia selvityksiä (Ekotaajama-hanke) jatkuvaa kaavoitus pilotti toteutettu / ei ERA17, K-S YO Alueidenkäytössä edistetään uusiutuvilla energialähteillä tuotetun kaukolämmän käyttöedellytyksiä jatkuvaa JE, kaavoitus K-S YO suoraa sähkölämmitystä vältetään Suunnitellaan infran rakentaminen järkevästi (ei katuja auki uudelleen vähän väliä, rajapintaneuvottelut yms. yhteistyö) jatkuvaa JE, ytek, kaavoitus Varaudutaan tekemään selvityksiä vaihtoehtoisista energiaratkaisuista ja huomioidaan ne kaavoissa jatkuvaa kaavoitus K-S YO K-S liitolta tulossa ohje kesällä 2011 Arvioidaan viheralueiden hoitotarvetta (leikattavia alueita niityiksi tms.) ytek niitetyn alueen ala ha/v resurssisäästöt ja monimuotoisuuden lisääntyminen Huomioidaan energiantuotannon vaikutukset kaupunkikuvaan (mm. teknisten laitteiden ulkonäkö ja sijainti) jatkuvaa kaupunkikuvatoimikunta ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELUSSA VARAUDUTAAN ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIIN kts. vesihuolto Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin, roudattoman ajan pitenemiseen ja toisaalta syvempään routaan (rakennukset, tiestön rakentaminen ja hoito) jatkuvaa ytek, tilapalvelu, Rava K-S YO Turvataan uhanalaiset luontotyypit ja uhanalaisten lajien elinympäristöt jatkuvaa kaavoitus, yto K-S YO Luonnon monimuotoisuutta säilytetään kaavoituksen avulla taajamaja maaseutuympäristöissä jatkuvaa kaavoitus, yto K-S YO Hidastetaan haitallisten vieraslajien leviämistä luontoon. jatkuvaa ytek K-S YO vrt. Japan jättiukonputki- ja pujokampanjat Huolehditaan metsien kasvukunnosta, maaperän kunnosta ja talousmetsien luonnon monimuotoisuudesta. jatkuvaa Metsätoimi K-S YO

12 12 (17) Turvataan ekologisia yhteyksiä jatkuvaa kaavoitus, yto K-S YO

13 13 (17) 4.5 RAKENNUKSET TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE PARANNETAAN RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUTTA 30 %:ia valmistuvista omakotitaloisa on matalaenergiataloja, voi laskea KETS:in säästöiksi Tarjotaan energiatehokkaan rakentamisen ennakko-ohjausta alkaen 2011 Rava (yhteistyössä K-S energiatoimisto) uusien talojen energiatehokkuusosuudet Tehostetaan tilojen käyttöä jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat käyttöaste uusia tiloja ei tarvita Suunnitellaan ja käytetään tiloja monipuolisesti (huomioiden myös muunneltavuus) jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat käyttöaste uusia tiloja tarvitaan vähemmän Tehdään tarkka tarveharkinta tilojen, jäähdytyksen tms. asioiden osalta kussakin rakennushankkeessa jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat Etsitään avarakatseisesti ratkaisuja suunnittelussa ja rakentamisessa (esim. järvilämpö, aurinkojäähdytys) jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat Siirrytään matalaenergiarakentamiseen myös omissa hankkeissa ja käytetään kestäviä rakennusmateriaaleja jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat, ERA17, ravan omat tavoitteet Suunnitteilla Hovilan nuorisokoti ja Mannilan päiväkoti Neuvotaan ja ohjeistetaan asukkaat/käyttäjät käyttämään ja hoitamaan tiloja oikein jatkuvaa tilapalvelu, JVA, asiakkaat K-S YO Kiinnitetään huomiota materiaaleihin (kun energiatehokkuus rakentamisessa paranee, korostuu materiaalien vaikutus) jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat, ERA17 Pohditaan kannattaisiko seutuvalvomon perustaminen Kuopion malliin (rakennusten lämmityksen, sähkön ja ilmanvaihdon seuranta ja ohjaus) tilapalvelu palkittu Ratkaisuja2011 -kisassa EDISTETÄÄN PUURAKENTAMISTA (hiilen varastointia) Toteutetaan asuntomessualueelle ja mahd. muihin kohteisiin puurakentamista (esim. Kankaan alue) alkaen 2011 kaupunkirakennepalvelut kpi.stra. sis. Puubrändiajatuksen HUOMIOIDAAN MUUTTUVAT KOSTEUSOLOSUHTEET Suositaan kaltevia kattopintoja alkaen 2011 kaavoitus, rava, tilapalvelu OR viherkatoilla vaikutusta hulevesien hallintaan 4.6 VESIHUOLTO TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE TURVATAAN VESIHUOLLON HYVÄ TOIMINTAVARMUUS JA TOIMIVA YHTEISTYÖ MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN KANSSA Noudatetaan valmistuvaa alueellista vesihuollon kehittämissuunnitelmaa JE, ytek Rakennetaan yhdysvesijohtoja ja uusia vedenottamoita JE K-S YO Laaditaan ajanmukaiset valmiussuunnitelmat JE K-S YO Laaditaan toimintasuunnitelmat poikkeustilanteiden varalle JE K-S YO Seurataan jv-putsareiden kuntoa ja mitoituksen riittävyydestä ollaan selvillä Jyvässeudun Puhdistamo Oy K-S YO Pyritään pienentämään jätevesiverkoston vuotovesien määrää saneerauksilla (myös sekaviemärien purkaminen) JE, ytek K-S YO PYRITÄÄN HYVÄÄN HULEVESIEN HALLINTAAN JA TOIMIVAAN YHTEISTYÖHÖN ERI OSAPUOLTEN VÄLILLÄ Hulevesiohjelma valmistuu ja sitä noudatetaan 2011 kaavoitus (hulevesiryhmä) KAUPUNKIORGANISAATION VEDENKULUTUSTA PYRITÄÄN VÄHENTÄMÄÄN

14 14 (17) Seurataan vedenkulutusta Enerkey-kulutusseurannalla (pyritään havaitsemaan vuodot tms.) yksiköt m3/v Käytetään liiketunnistinhanoja järkevissä paikoissa (korjausten yhteydessä vaihto) tilapalvelu vaihdetut hanat kpl/v Alennetaan veden virtaamaa hanoissa (muun korjauksen yhteydessä) tilapalvelu säädetyt hanat kpl/v

15 15 (17) 4.7 JÄTTEET TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE VÄHENNETÄÄN JÄTTEEN MÄÄRÄÄ SEKÄ PARANNETAAN TUOTANNON JA KULUTUKSEN MATERIAALITEHOKKUUTTA Laaditaan jätestrategia Hyödynnetään polttokelpoinen jäte energiantuotannossa Lisätään biokaasun tuotantoa biohajoavista jätteistä Perustetaan ylijäämamaiden maa-ainespankki 2011 ytek laatittu / ei Ympäristöpolitiikan ohella päätetty 06/2010 kaatopaikalle sijoittaminen vähenee ja ytek korvaa fossiilisia polttoaineita Mustankorkea selvittää Jyvässeudun Puhdistamo Oy, Esiselvitys biojätteen mädättämisestä Mustankorkea Oy,? tuotettu biokaasu m3/v K-S YO Nenäinniemessä on tehty (10/2010) Tampereella otetaan käyttöön Rambolin vähentää kuljetuksia ja tilantarvetta kehittämä MapInfo -pohjainen malli ytek t jätemaata maankaatopaikalle/v jät le ALTEK:n palaveri Vuoreksen yhteydessä VÄHENNETÄÄN JÄTTEIDEN KULJETUKSEN AJOKILOMEIEN JA SYNTYVIEN PÄÄSTÖJEN MÄÄRÄÄ Optimoidaan kaikkien uusien kuljetusurakoiden alueet erillisellä selvityksellä vastaamaan tarjolla olevaa kalustoa ytek Polttoaineenkulutus l/km/v KETS 25 Kilpailuttamisasiakirjoissa vaaditaan kuljetusurakoissa käytettävän Euro 5 -normit täyttävää kuljutuskalustoa ytek Euro 5 -normit täyttävän kaluston osuus kaikesta kuljetuskalustosta KETS 26 Selvitetään jätejakeiden keräämisen mahdollisuuksia suuremmissa erissä, jolloin jäteastioiden tyhjennystarve ja sen myötä kuljetukset vähenevät. Lisäksi selvitetään asuinalueiden jätteiden yhteiskeräyksen mahdollisuuksia yhdessä kaavoittajan kanssa ytek Selvitystyö tai pilottiprojekti tehty/ei KETS HANKINNAT TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE ELINKAARIAJATTELU ON LÄHTÖKOHTANA HANKINNOILLE Hankinnat perustuvat kattavaan tarveharkintaan jatkuvaa toimintaa yksiköt, hankintakeskus hankinnat /v Päivitetään hankintaohjeet (huomioiden ilmasto- ja osuus hankinnoista, joissa ympäristökriteerit) 2011 yksiköt, hankintakeskus ympäristökriteeri Vuonna 2010 ja jälkeen käyttöön otettavista henkilöautoista vähintään 50 %:ssa hiilidioksidipäästöt ovat alle 120g/km ja lisäksi vähintään 25 %:ssa alle 110 g/km hankintakeskus Leasingauton käyttöönoton ja luovutuksen yhteydessä käyttäjät suorittavat sopimuskumppanin tarjoaman taloudellisen ajotavan kurssin hankintakeskus, yksiköt Siirrytään laatikoihin pakatun kopiopaperin sijaan käyttämään SmartWrap -paperia hankintakeskus, yksiköt osuus ostetuista papeririiseistä/v Hankitaan opaskartta-kangaskasseja lahjoiksi (esim. uuden kuntalaisen pakettiin), omaan käyttöön ja/tai myyntiin hankintakeskus, toto (Hannikainen) kpl/v CO2-päästöt alle 120 g/km autojen prosenttiosuus vuoden 2010 jälkeen käyttöön otetusta hlö-autokannasta CO2-päästöt alle 110 g/km autojen prosenttiosuus vuoden 2010 jälkeen käyttöön otetusta hlö-autokannasta polttoaineen kulutus vähenee KETS 36 Kurssin suorittaneiden henkilöiden prosentuaalinen osuus käyttöön otetuista leasingautoista polttoaineen kulutus vähenee KETS 37 vrt. tietoisuus noin 70 % vähemmän pakkausjätettä verrattuna pahvilaatikkopakkaukseen ja senkin voi laittaa paperinkeräykseen vähentää muovikassien käyttöä ja näyttää kivalta PYRITÄÄN LISÄÄMÄÄN UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTTÖÄ Ajoneuvo- ja kuljetushankinnoissa annetaan pisteitä uusiutuvan energia käytöstä alkaen 2011 hallintokeskus, yksiköt, hankintakeskus "eko-autojen" lkm/v liikenteen päästöt vähenee 01/11 n. 17% kaikista autoista alittaa 120g/km vrt. opaskarttahuivit

16 16 (17) Seuraavassa kilpailutettavan sähkösopimuksen tarjouspyynnössä on vaatimus, että vähintään 30 % ostettavasta sähköstä tuotetaan uusiutuvalla energialla hankintakeskus Uusiutuvan energian osuus ostettavasta kokonaissähköstä KETS 38 vuonna 2010 ostosähköstä yli 41 % oli uusiutuvilla tuotettua (riippuu sähköpörssin tuotantojakaumasta) PYRITÄÄN SÄHKÖISTEN TOIMINTATAPOJEN LISÄÄMISEEN JA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA MYÖS HANKINTOJEN JÄLKIHOITOON Hyödynnetään sähköistä tilaamista silloin kun se on mahdollista 2011 alkaen yksiköt, hankintakeskus Sopimuksissa edellytetään tarvittaessa käyttökoulutusta laitteisiin, koneisiin, ohjelmistoihin yms alkaen yksiköt, hankintakeskus

17 17 (17) SELITTEET LYHENTEILLE JA MUILLE MERKINNÖILLE VAIKUTIN Työryhmä OR Ohjausryhmä K-S YO Sanoista tekoihin, Keski-Suomen ympäristöohjema 2015 KETS x Kuntien energiatehokkuussopimus ja sen toimintasuunnitelma (x=toimenpidenumero) Kpi. stra. Kaupunkistrategia Lipo Jyväskylän seudun liikenne 2025, tavoitteet ja toimintalinjat -selonteko Lisu Liikuntapalvelujen askelmerkit 2010-luvulle, Jyväskylän seudun liikuntasuunnitelma ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristö aika 2017 VASTUUTAHO Sote JE Tipa JVA ytek Rava kaupunkirakennepalvelut ÄT! yto MUUTA Sosiaali- ja terveyspalvelut Jyväskylän Energia Oy tilapalvelu Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy Yhdyskuntatekniikka Rakennusvalvonta Kaupunkirakennepalvelut Älykästä työmatkaa! -hanke (10/ /2011, innovaatiopalvelut) ympäristötoimi tärkeä johtotähti-idea

SELITTEET LYHENTEILLE JA MUILLE MERKINNÖILLE

SELITTEET LYHENTEILLE JA MUILLE MERKINNÖILLE 1 (17) SELITTEET LYHENTEILLE JA MUILLE MERKINNÖILLE VAIKUTIN työryhmä OR ohjausryhmä K-S YO Sanoista tekoihin, Keski-Suomen ympäristöohjema 2015 KETS x Kuntien energiatehokkuussopimus ja sen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Energiateema 30.5.2016 Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Jyväskylä sitoutunut resurssiviisauden edistämiseen pitkäjänteisesti Resurssien viisas käyttö kärkenä kaupunkistrategiassa

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä?

Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä? Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä? 101 665 asukasta (2012), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala 154,6 km2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puunjalostusteollisuus, mekatroniikka, elintarviketeollisuus

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Hinku-kunta esimerkkejä. Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä

Hinku-kunta esimerkkejä. Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä Hinku-kunta esimerkkejä Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä 23.11.2017 Hinku-kriteerit Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä. Hinkukriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Lappeenrannan tiekartta resurssiviisauteen: tavoitetilat 2050 Kestävä hyvinvointi Ei päästöjä Ei jätettä Ei ylikulutusta Resurssiviisas Lappeenranta 2050 Energian tuotanto ja -kulutus Lappeenranta on ilmastoneutraali

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 2 Päästöjen hillintäsuunnitelma vuodelle 2017 Useita toimintaa ohjaavia toimenpiteitä mm.: Ilmasto-ohjelman päivitys Kestävän energiankäytön toimenpideohjelman

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet Petteri Huuska Sähkönkulutuksen vähentäminen -tavoitteet Tavoite 1. Kotitalouksien sähkönkulutus pienenee 10 prosenttia asukasta kohti verrattuna

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA TEM29020801 UUSIUTUVA ENERGIA ENERGIANSÄÄSTÖ ENERGIATEHOKKUUS MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA OLAVI TIKKA HKR- RAKENNUTTAJA HELSINGIN KAUPUNKI TEM29020808 YLEISESTI HUONOSTI

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN ILMASTO-OHJELMA 2016 2020 Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN Espoon kaupunki haluaa olla vastuullinen edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunki on laatinut ilmasto-ohjelman,

Lisätiedot

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa 24.2.2010 Kuntien energiatehokkuuden työkalut Mervi Weckström-Räisänen Energiatehokkuushankkeen projektipäällikkö

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Ilmasto- tai energiakaava, Energiansäästötavoitteet ja kaavoitus

Ilmasto- tai energiakaava, Energiansäästötavoitteet ja kaavoitus Ilmasto- tai energiakaava, Energiansäästötavoitteet ja kaavoitus Energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa: Case Skaftkärr 06.05.2010 Eero Löytönen Porvoon Skaftkärr Pinta-ala 400 ha Asukasmäärä

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin energiatehokkuustyö

Helsingin kaupungin energiatehokkuustyö Helsingin kaupungin energiatehokkuustyö Kiinteistöjen energiatehokkuusinvestoinnit ja elinkaarikustannukset Finlandiatalo 21.9.2017 Katri Kuusinen Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupungin hallinto

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv Seurakuntien ympärist ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv ivä - SÄÄSTÄ ENERGIAA - Pentti Kuurola, LVI-ins. LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Oulu Kuntoarviot Energiatodistukset Energiakatselmukset Hankesuunnittelu

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Kuntien ilmastokampanjan juhlatapaaminen 14.11.2017 Johanna Kentala-Lehtonen, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Hämeenlinnassa on yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämeenlinnalainen ympäristö vuonna 2020.

Hämeenlinnassa on yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämeenlinnalainen ympäristö vuonna 2020. Kestävän kehityksen toimenpideohjelma Arvo: Hämeenlinnassa on yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämeenlinnalainen ympäristö vuonna 2020. Visio: Hämeenlinna säilyy elinvoimaisena ja ympäristö paranee:

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma

Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma Toni Lustila Kaavoitus 22.9.2016 toni.lustila@vaasa.fi Tässä esityksessä: Energia- ja ilmasto-ohjelma yleisesti Ohjelman tavoitteet ja vaikutukset Aikaansaannoksia

Lisätiedot

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus HYVINKÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖOHJELMA Aika: 2013-2016 Yksikkö: Hyvinkään kaupunkiorganisaatio Laatijat: Ympäristöhallintatyöryhmä 15.5.2013, Kaupungin johtoryhmä 27.5.2013 Hyväksyjä: Kaupunginhallitus 10.6.2013,

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien ilmastokonferenssi 3.5.2012 Pauli Välimäki Pormestarin erityisavustaja ECO2-ohjelman johtaja Tampereen kaupunki YHDYSKUNTARAKENTEEN

Lisätiedot

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Haminan ilmasto- ja energiaohjelma 11.12.2012. Haminan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma

Haminan ilmasto- ja energiaohjelma 11.12.2012. Haminan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma Haminan ilmasto- ja energiaohjelma 11.12.2012 Haminan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma Sisältö 1. Taustaa... 1 2. Sopimukset, strategiat, taustaselvitykset ja energiatehokkuussopimus... 1 3. Ohjelman

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio SKAFTKÄRR Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio Porvoon Skaftkärr Pinta-ala 400 ha Asukasmäärä (tavoite): yli 6000 Pääasiassa pientaloja ENERGIAKAAVA = TYÖTAPA Voidaanko

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS 1

LIIKKUMISEN OHJAUS 1 LIIKKUMISEN OHJAUS 1 Liikkumisen ohjaus Mobility Management Liikkumisen ohjaus (engl. Mobility Management) on kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein kuten neuvonnalla, markkinoinnilla,

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011 Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara 14.3.2011 Työpaikat aiheuttavat 27 % henkilökilometreistä 28 % 18 % 4 % työ koulu, opiskelu työasia 6

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009) Liikenne-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus 2017-2025 Joensuun kaupunki xx.11.2017 Toiminnan tausta ja organisointi Joensuun kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 2025.

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö on energiatehokas

Älykäs kiinteistö on energiatehokas Harald Schnur, divisioonan johtaja Älykäs kiinteistö on energiatehokas Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Sivu 1 Haasteemme Ilmaston lämpeneminen Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030

Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030 Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030 1 Sisältö Sivu 2 Taustaa 2 Ilmastosopimukset ja Suomen velvoitteet 3 Ilmasto-ohjelman taustaselvitykset 3 Energiatehokkuussopimus 3 Ilmasto-ohjelma

Lisätiedot

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi PYÖRÄILYN EDUT Terveys Ympäristö Liikennejärjestelmä Tasa-arvo ja inhimillisyys päivittäinen puolituntinen arkiliikkumisesta ei melua, ei

Lisätiedot

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa

Lisätiedot

Lahti uusiutuu energiatehokkaaksi Omistajarooli ja muut roolit 101 665 asukasta (2012), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala 154,6 km 2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puunjalostusteollisuus, mekatroniikka,

Lisätiedot

Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille. Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM

Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille. Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM Vuonna 2050 tarvitaan ainakin kaksi planeettaa? 1900 2002

Lisätiedot

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Energia- ja ilmastostrategia ja Kaisu EU:n komissio antoi ehdotuksensa eri

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsingin päästötavoite kiristyy Helsingin kokonaispäästötavoite tiukentunut jatkuvasti 0 % 1990-2010 (2002) -20 % 1990-2020 (2008) -30

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Kotimaan liikenteen ennakoitu päästökehitys ja tavoite vuoteen 2030 2 Liikenteen tavoitteet/keinot

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Kohti kestävämpää liikennekulttuuria

Kohti kestävämpää liikennekulttuuria Kohti kestävämpää liikennekulttuuria Työpaikkojen liikkumisenohjaus Marja Tommola Mitä on liikkumisen ohjaus Kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein kutsutaan liikkumisen ohjaukseksi

Lisätiedot

Liikkeellä parempaan

Liikkeellä parempaan Liikkeellä parempaan MISTÄ KYSE? Organisaatio tukee työntekijöidensä ekologisia liikkumisvalintoja ottamalla käyttöön CO2MMUTING bonusjärjestelmän työpaikalla. Kyseessä pysyvä ohjelma, joka edistää tervellisiä

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 TOIMIJATYÖN TAVOITTEET 2013-2015 Ylläpitää aktiivista ja näkyvää liikenneturvallisuustyötä Kehittää tiedotusta eri keinoin Aktivoida kuntaryhmien toimintaa

Lisätiedot