KAUPUNKI TOIMII HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ ILMASTOTYÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNKI TOIMII HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ ILMASTOTYÖSSÄ"

Transkriptio

1 1 (17) 4.1 TIETOISUUS TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUUTAHO MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE KAUPUNKI TOIMII HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ ILMASTOTYÖSSÄ tämä ohjelma edistää osaltaan Strategiat jalkautetaan ja varmistetaan, että tehdyt päätökset toteutuvat käytännössä valtuustokausittain hallinto, kaikki visiot, päämäärät ja päätökset toteutuu kpi.strategian ja ympäristöpolitiikan ilmastoteemojen jalkautumista Ilmastoasioiden valmisteluun otetaan sekä virkamiehet että luottamushenkilöt mukaan. jatkuvaa hallinto, kaikki sitoutuminen paranee vrt. ilmasto-ohjelma Laaditaan jokaiselle koululle, päiväkodille ja oppilaitokselle kekeohjelma (kestävän kehityksen) 2015 sivistyspalvelut %:lla koulusta %:lla pk:sta %:lla oppilaitoksista päästöt vähenee, säästöt K-S YO 1 pk toimii vihreän lipun kriteereiden mukaisesti (12/2010) Varmistetaan, että vähintään 15 %:lla kouluista, päiväkodeista ja oppilaitoksista on ulkoinen kestävän kehityksen tunnus. Opetuspalvelujen johtoryhmä on edelleen asettanut tavoitteeksi vuoteen 2014 mennessä, että 20% perusopetuksen kouluista saavuttaa Vihreän lipun tai sertifikaatin. Kerrotaan avoimesti hyvistä käytänteistä ja hanketoteutuksista (esim. Palokan koulukeskuksen valaistus, Mannilan Päiväkoti, 2 koulua/vuosi, 2014, 2015 sivistyspalvelut Hovila) jatkuvaa tilapalvelu, kaikki, viestintä Lisätään ilmastonäkökulmiin liittyvää sisäistä tiedotusta (sisäpiiri, intra, henkilöstötiedotteet ) jatkuvaa yksiköt, viestintä Hyvistä käytänteistä palkitaan, esim. kisat (henkilöstö, asukkaat, Ympäristöryhmä, henkilöstöyksikkö, yhteisöt ) tai kaupungin vuoden "ekoilija" yhteistyötoimikunta Julistaudutaan savuttomaksi kuntatyöpaikaksi 2011 hallinto, sote Laaditaan vuosittain intra-uutinen, jossa tiedotetaan sähköpostin, Intran, Aatun ja muista tietohallinnon ohjeista (esim. tietokoneiden sammutusohje ja ohjeet kaksipuoliseen tulostukseen). Samalla tiedotetaan myös ajankohtaisista asioista kuten videoneuvottelutilojen käytöstä. jatkuvaa, vuosittain tietohallinto Kaupunki järjestää taloudellisen ajotavan koulutusta - ALTEK:lla omansa - Leasingauton käyttöönoton ja luovutuksen yhteydessä käyttäjät suorittavat sopimuskumppanin tarjoaman taloudellisen ajotavan kurssin (kts. kohta hankinnat) - vuosittain kurssi henkilöstölle (kts. kohta liikkuminen) jatkuvaa, vuosittain Altek, hankintakeskus, yto, henkilöstöyksikkö, yksiköt %:lla koulusta %:lla pk:sta %:lla oppilaitoksista päästöt vähenee, säästöt 1 koululla keke-sertifikaatti ja 4:llä koululla Vihreä lippu (12/2010) Kaupungin ilmastonäkökulmaan liittyviä juttuja lehdissä/radiossa/tv:ssä lkm/v imago paranee näistä ei ole juurikaan tiedotettu Kaupungin ilmastonäkökulmaan liittyviä juttuja sisäisessä tiedotuksessa lkm/v imago paranee, työnteijöiden tietoisuus paranee terveys- ja taloushyötyjen ohella vähennetään metsätuhoja päiväntasaajalla (300 tupakan kuivaukseen tarvitaan yksi puu) turha tulostus vähenee, työ tehostuu, energiaa säästyy Ajotapakoulutuksen suorittanut henkilöstö %:ia henkilöstöstä vuosittain ja kumulatiivisesti kulutus ja päästöt vähenee KETS 13, 37 ja 42 Sote 07/10 n. 80 kuntaa julistautunut savuttomaksi henkilöstölle tarjottavan vuosittaisen koulutuksen järjestäminen ja markkinointi hoidettava hyvin

2 2 (17) TIETOISUUTTA OMAN TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA LISÄTÄÄN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja kaupungin omistamien liikelaitosten ja osakeyhtiöiden hallitusten päätöksiin kirjataan esittelijän näkemys siitä, onko esiteltävä asia ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukainen, neutraali vai ilmastoohjelman tavoitteiden vastainen. jatkuvaa hallinto tietoisuus ja sitoutuminen paranee OR Kuopion malli Tietotekniikan peruskoulutukseen kytketään tietoisku energiansäästöstä ja käydä läpi ohje työasemien sammuttamisesta tietohallinto Kaupungin henkilöstökoulutuksessa järjestetään kaksi ympäristöpäivää vuodessa, energiatehokkuus ja -säästö säilyvät pysyvänä teemana Ympäristötoimi Kaupungin EnerKey -seurantassa olevat yksiköt ovat mukana energiasäästöviikon kisassa. jatkuvaa Ympäristötoimi Kaupungin eri yksiköt ovat mukana vuosittain energiansäästöviikolla omin painotuksin. jatkuvaa yksiköt, yto, viestintä Ympäristöyhdys- ja ympäristövastuuhenkilöitä hyödynnetään tiedotuksessa (esim. energia-agenttina teemalla "valvomaan" turhaa kulutusta) 2011 alkaen ympäristöryhmä Kiinteistöjen helpdesk järjestelmää (kiinteistömanagerit) hyödynnetään tehokkaasti kiinteistöjen kunnossapidon ja hoidon välineenä tilapalvelu, viestintä JVA:n asukkaille tiedotetaan sähkön, lämmön ja veden kulutuksesta mm. tuloslaskelmassa ja asukaslehdessä. jatkuvaa, vuosittain JVA Energiansäästökoulutusten %-osuus kaikista tietohallinnon koulutuksista KETS 47 Henkilöstön osallistumisprosentti ympäristöpäivään Ympäristöyhdyshenkilöiden osallistumisprosentti ympäristöpäivään KETS 48 Kisaan osallistuvien kiinteistöjen osuus Enerkey -seurannassa olevista kaikista kiinteistöistä KETS 49 Palvelualueiden osallistumisprosentti kaupungin kaikista palvelualueista KETS 50 montako energiaan liittyvään yhteydenottoa vuodessa ja korjaavien toimenpiteiden määrä energian kulutus voi vähentyä kun epäkohtiiin puututaan tehokkaasti energian kulutus voi vähentyä kun epäkohtiiin puututaan tehokkaasti I läksy Energiansäästö esillä asukaslehdessä krt/v, en. kulutus esillä tuloslaskelmassa KETS 29 Kilpailu julkaistiin vuonna 2010, mutta osallistujia ei ollut. Materiaali seuraavia vuosia varten valmiina. kaikki tuskin tuntevat järjestelmää ILMASTOTIETOISUUTTA LISÄTÄÄN KOKO KUNNASSA Japan toiminta turvataan jatkuvaa yto kattavata tietoisuutta parantava vaikutus Kpi. stra. toimenpide Kijoitetaan kolumneja aiheesta paikallislehtiin ja/tai tiedotuslehteen (esim. kerran kuussa vuorollaan joka vastuualueelta oma ilmastoteko) 2011 alkaen kaikki yksiköt lkm/v imago paranee, kuntalaisten tietoisuus paranee Hyödynnetään sosiaalista mediaa, blogeja, CO2-raporttia yms. sähköistä mediaa jatkuvaa yto, viestintä, yksiköt imago paranee, kuntalaisten tietoisuus paranee Hankitaan Fate of The World ja/tai vastaavia pelejä nuorisotiloihin yms. sopiviin kohteisiin 2011 nuorisopalvelut hankittujen pelien lkm nuorten tietoisuus paranee OR Maailman ympäristöpäivänä (5.6.) kampanjoidaan ilmastoteemalla (kerätään joka vuosi havaintoja, ajatuksia tai toimenpiteitä) 2011 alkaen yto, viestintä, Japa? osallistujien määrä Parannetaan oppilaitosyhteistyötä luomalla yhteinen opinnäytetyö- & projektityöpankki (esim. energia-alan osaamisen hyödyntäminen) henkilöstöyksikkö kuntaliiton teemasemma Edistetään kotipalvelulvelun asiakkaiden energiakatselmus - hankeideaa 2011 sote, tilapalvelu, yto, oppilaitos? Soten palaveri poikkisektoraalisuutta parhaimmillaan

3 3 (17) Järjestetään ilmastopaneeli eduskuntavaaliehdokkaille 2011 hallintokeskus, yto yleisön ja panelistien määrä tietoisuus kasvaa Ilmastoiltamat yhteistyö K-S liiton kanssa? Järjestetään sähköpostilistalle liittymismahdollisuus kaupungin ilmasto- ja ympäristöasioissa jatkuvaa viestintä sähköpostilistan liittyneiden määrä tietoisuus kasvaa Ilmastoiltamat Organisoidaan TIEDOTUSKAMPANJA (esim. teemalla iliman muuta tai Keski-Suomen ilmastovuosi..) Voisi olla tarve "isommalle" kampanjalle. Mahd. yhteistyö K-S liiton, K-S energiatoimiston, ELY:n, Japan yms. kanssa Sisältöehdotuksia: Otetaan käyttöön "Esimerkki-Erkit" (paikallisesimerkkit) ja tarinat (auttaisi samaistumaan ja ymmärtämään konkreettisia valintoja esim. auton ja bussin kustannukset ja ajankäyttö) Motivoidaan ihmisiä esim. energiansäästöön kampanjoimalla omista hyvistä käytänteistä, mahd. julkisuuden henkilö mukaan Järjestetään ilmastomaskottikisa Tehdään kampanjassa syy-seuraussuhteet näkyväksi Hyödynnetään "naapurikateus" (ei haluta olla pekkaa pahempia, vertailu esim. asuinalueiden välillä) Esitetään päästöt ymmärrettävässä muodossa (esim. CO2 t->km autolla) Esitetään JE:lle kampanjaa, jossa tunnettu kuntalainen esim. JYP:n pelaajia on haastettu energiaperheiksi (keinot, raha, päästöt) Haastetaan ihmiset liikkuminen älykkääksi Kannustetaan suunnitelmallisuuteen (vaikutusta esim. liikkumistarpeeseen ja ostokäyttäytymiseen ja tätä kautta jopa ruoan laiton suunnitelmallisuuteen ja biojätteen määrään) opit käyttöön Älykästä työmatkaa! - hankkeesta

4 4 (17) 4.2 ENERGIA TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE ENERGIAN KÄYTTÖÄ TEHOSTETAAN kulutus laskee, päästöt vähenee Säädetään lämpö järkevälle tasolle tiloissa, joissa ei oleskella (rappukäytävät, varastot, tyhjät huoneet ) 2011 tilapalvelu, Total, JVA sähkön ja lämmön kulutus MWh/v uutisointia aiheesta lokakuussa Sammutetaan kaikki sähkölaitteet, kun niitä ei tarvita (energiaagentit kannustajiksi) jatkuvaa kaikki energia-agenteista tietoisuus-osiossa Energia-agentit etsivät energiansäästökohteita (esim. energiansäästöviikolla käytäntöjen tsekkaus) 2011 alkaen yksiköt Tehostetaan atk-laitteiden hallintaominaisuuksien käyttöä energiankulutuksen näkökulmasta. tietohallinto verohallinnon säästöt luokkaa /v GreenSnapper -ohjelmistolla Käytetään liiketunnistimia valaistuksessa (esim. käytävät, WC:t) tilapalvelu, Total Korvataan tavallisia loisteputkia led-loisteputkilla, kun lamppuja vaihdetaan tilapalvelu, Total Luodaan järjestelmä, jossa energiaa säästävä yksikkö (esim. koulu, sairaala) hyötyy säästöstä esim. tyhy-toimintaan tilapalvelu, hallintokeskus Hyödynnetään mainosvaloja ulkovalaistuksessa tai sammutetaan mainosvaloja energian säästämiseksi (esim. yöaikaan)? vaikutus kaupunkikuvaan Hyödynnetään lauhdelämpöä (lämpöpumpuilla tai matalalämpöjärjestelmillä). Pilottina esim Iso-Urtti, jossa voitaisiin hyödyntää Keljonlahden voimalaitoksen lauhdevesiä. Hyödynnetään jäähallin lauhdelämpö esim Likesin ja Monitoimitalon lämmitykseen (ESCO-hanke). Kartoitetaan potentiaalisia hukkalämmön talteenottokohteita (esim. palvelintilat, jäähallit ja painotalot vaikka hankkeena, jossa tilapalvelu, JAMK, yrityksiä/jykes?) JE Liikuntapalvelut, tilapalvelu kuntaliiton teemasemma kuntaliiton teemasemma kuntaliiton teemasemma hankeidea? UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTTÖÄ LISÄTÄÄN JE lisää puun käyttöä 1300 GWh:iin 2011 JE/polttoaineen hankinta puulla tuotettu GWh/v riippuvuus fossiilista alenee, samoin päästöt Rakennus- ja ympäristölautakunta ( ) sekä Maaseutulautakunta ( ) ovat esittäneet Jyväskylän tilapalvelulle, että se järjestäisi tarjouskilpailun, jonka tavoitteena on Kuohun, Vesangan, Puuppolan, Saarenmaan ja Hurttian koulujen lämmittäminen kotimaisella energialla. Siirretään öljylämmityskohteita lämpöyrittäjyyden kautta kotimaisen, uusiutuvan energian käyttäjiksi tilapalvelu, hallintokeskus lämpöyrittäjiltä ostettu lämpö MWh/v käytetty öljy l/v JE toimii laatimaansa bio-ohjelman mukaisesti 2011 JE valmistumassa keväällä 2011 K-S YO, JE yhteiskuntavastuurapor tti

5 5 (17) Edistetään alueellisia, uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä energian ja/tai lämmöntuotantolaitoksia (esim. tuulivoima ja maalämpö) jatkuvaa kaavoitus, JE, ERA17 Hyödynnetään aurinkoenergiaa jäähdytyksessä (pilottihankkeena esim. ilmanlaadunmittauskoppeihin aurinkopaneelit; energiaa mittalaitteille ja jäähdytykseen) 2012 yto toteutettu pilotti / ei kohteessa kulutettu energia kwh/v, ERA17 Hyödynnetään aurinkoenergiaa (sähkö ja lämmin vesi) kesäaikaan esim. kouluissa ja leirikeskuksissa kaukolämpöverkon ulottumattomissa. tilapalvelu, Nuorisopalvelut kuntaliiton teemasemma TAVOITELLAAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN MUKAISTA 9%:N ENERGIANSÄÄSTÖTAVOITETTA VUOSINA (19,832 GWh) Vuosittain tehdään vähintään kymmenessä kaupungin rakennuksessa energiakatselmus tilapalvelu Kaupunki toteuttaa uusissa energiakatselmuksissa havaitut investointitarpeet omalla rahoituksella tai käyttämällä ESCO - palvelua tilapalvelu Hankitaan osaamista ESCO-palvelun käyttämisestä energiataloudellisten investointien toteuttamiseksi Kevytöljy -lämmitysjärjestelmät muutetaan hybridijärjestelmiksi ESCO -hankkeina. Järjestelmä toteutetaan kytkemällä ilma/vesilämpöpumppujärjestelmä nykyisen kevytöljylämmitysjärjestelmän rinnalle tilapalvelu Katselmoitujen rakennusten prosentuaalinen osuus koko rakennustilavuudesta Katselmusten lukumäärä vuodessa KETS 1 Toteutettujen investointien prosentuaalinen osuus energiakatselmuksissa havaituista investointitarpeista KETS 2 ESCO-palvelulla toteutettujen investointien lukumäärä ja rahallinen arvo KETS 3 Hybridijärjestelmien prosentuaalinen osuus kaikista kevytöljylämmitysjärjestelmistä pitkällä aikavälillä positiivinen (riippuu ESCO-sopimuksesta) KETS 4 Ohjeistetaan korjausrakennuskohteiden suunnittelua ja rakentamista niin, että tekniset valinnat perustuvat mahdollisimman suuressa määrin elinkaariedullisuuteen ja energiatehokkuuteen. Ohjeistuksessa käydään läpi materiaalivalinnat ja hankinnat, LVIS suunnittelu sekä rakennesuunnittelu tilapalvelu Energiatehokkuus mukana valinnoissa, osuus kaikista oletettavasti positiivinen, koska energiaa säästyy KETS 5 Enerkey -seurantajärjestelmässä mukana Kulutusseuranta tulee kaikkiin kaupungin uudisrakennuksiin ja sitä laajennetaan edelleen olemassa olevaan rakennuskantaan tilapalvelu olevien rakennusten prosentuaalinen osuus koko rakennuskannasta KETS 6 EnerKey -seurantajärjestelmän päivä-, viikko-, ja kuukausiraportissa havaitut poikkeamat käydään läpi rakennusten huollosta vastaavan henkilön kanssa ja pyritään löytämään syy kulutuksen muutokselle tilapalvelu Havaitut kulutuspoikkeamat vuodessa KETS 7

6 6 (17) EnerKey:n hälytysjärjestelmän toimintaa kehitetään (esim. päiväkotien ja koulujen loma-aikojen huomiointi vrt. Keljonkankaan pk:n jäähdytys heinäkuussa 2010) tilapalvelu Liikunta-alueiden valaisimien lamput vaihdetaan energiansäästölamppuihin Liikuntapalvelut Väylien uudisrakennuskohteisiin tehdään erilliset valaistuslaskelmat ja lampputehoa pudotetaan. alkaen 2010 ytek Laskennallinen säästö MWh/vuodessa Saneerattujen kohteiden laskennallinen Kaupungin ei omistamien, mutta valaisemien väylien ylläpito ja säästö MWh vuodessa kaupungin yhä saneeraus harkitaan kohteittain ytek ylläpitämistä tieosuuksista Vaihdettujen valaisimien prosentuaalinen osuus kaikista valaisimista Laskennallinen säästö MWh vuodessa. 220 MWh MWh KETS 8 ja 9 Uusia valaistuja väyliä rakennetaan Jyväkylän kaupungin alueelle noin 10 km vuosittain. Laskennallinen säästö on uudiskohteissa 20 % energiakulutuksesta verrattuna vanhaan suunnittelukäytäntöön. Laskennallinen säästö on 20 MWh vuodessa. KETS 14 Energiansäästö 40 MWh -> rahansäästö ja päästövähenemä KETS 15 Uusitaan ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä 2010 ytek Laskennallinen säästö MWh/vuodessa 3600 ulkovalaisinta uusitaan 2010 ytek Liikennevaloverkon hehkulamput (497 kpl) vaihdetaan ledelementteihin ytek JVA:n kiinteistöissä vietetään kulutus kuriin -kuukautta (touko- ja marraskuus) JVA Kaikkiin JVA:n kiinteistöihin otetaan käyttöön Tampuuri - kiinteistötietojärjestelmä, jossa kiinteistön elinkaaren hallinta tapahtuu (mm. kulutusseuranta, huollonohjaus ja pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmat) JVA Tulevissa JVA:n rakennushankkeissa sekä laite- ja materiaalihankinnoissa otetaan energiatehokkuus yhdeksi kriteeriksi. Energiatehokkuus otetaan huomioon materiaalivalinnoissa ja hankinnoissa, LVIS suunnittelussa ja rakennesuunnittelussa JVA JVA:n jäljellä olevat 22 öljylämmityskohdetta pyritään vaihtamaan kaukolämpöön, maa-, tai ilmalämpöpumpuilla toteutettuun lämmitysjärjestelmään JVA Konesalien sähkönkulutuksen tarvetta vähennetään virtualisoimalla laitteita ja palvelimia tietohallinto Energiansäästö 2200 MWh -> rahansäästö ja päästövähenemä KETS 16 Energiansäästö 600 MWh -> rahansäästö ja päästövähenemä KETS 17 Led-elementtien vaihdolla saavutettu energiansäästö vuodessa Energiansäästö 84 MWh -> rahansäästö ja päästövähenemä KETS 20 Energiakulutus vuodessa Energiankulutus kampanjakuukausien aikana/edellisen vuoden vastaava kulutus Säästöt KETS 28 Tampuurin käyttöprosentti kaikista kiinteistöistä KETS 30 Energiatehokkuus kriteerinä hankinnoissa osuus kaikista hankinnoista Laskennallinen säästö MWh/vuosi KETS 31 Montako %/kpl vaihdettu kaikista öljylämmityskohteista kaukolämpöön/maalämpöpumppuun/ilmal ämpöpumppuun /vuosi KETS 32 Virtualisointien lkm/v Virtualisoitu tallennuskapasiteetti /v KETS 45 ja 46 Vuosittainen energiansäästö on arviolta 20 prosenttia nykytasoon verrattuna. Takaisinmaksuaika on runsaat viisi vuotta.

7 7 (17) 4.3 LIIKKUMINEN TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE EDISTETÄÄN AUTORIIPPUMATTOMUUTTA JA VÄLTTÄMÄTÖN HENKILÖAUTOLLA LIIKKUMINEN ON SUJUVAA hlö-auton käyttö vähenee ja tätä kautta päästöt vähenee Kpi stra., K-S YO Vähennetään hlö-autoilun tarvetta liikennejärjestelmien ja alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisella jatkuvaa kaavoitus, ytek, ELY liikennetutkimus K-S YO, Rakennemalli 20X0 ja Jyseli Turvataan tärkeimmät lähipalvelut kuten opetus, terveydenhuolto, kauppa, harrastukset (avustukset) jatkuvaa Kaupunginvaltuusto, sivistyspalvelut ilmentää tahtotilaa (näkökulma mukana suunnittelussa ja päätöksenteossa) Parannetaan liikennevalo-ohjausta ytek OR Pysäköinninohjausjärjestelmä laajennetaan kattamaan Lutakon alueen pysäköintihalli ytek Järjestelmä käytössä Lutakossa kyllä/ei vähentää etsintäajoa ja tätä kautta liikenteen päästöjä KETS 18 Kaupunkiorganisaatiossa arvioidaan uudelleen henkilöstön ilmaisen pysäköinnin kriteerit (tarveharkinta) 2011 henkilöstöyksikkö, vastuualueiden joryt tarjottujen autopaikkojen määrä K-S YO, Arvioidaan rakentamisen autopaikkavaatimuksia ilmastonäkökulmasta kaavoitus autotiheys Lipo Hyödynnetään Jyväskylän mahdollisuudet ilmastoystävällisenä kokous- ja konferenssikaupunkina (kävellen pääsee matkakeskuksesta kokouspaikoille, keskustaan ja majoitukseen) NOSTETAAN JOUKKOLIIKENTEEN KULKUTAPAOSUUS NYKYISESTÄ 5 %:STA 7 %:IIN Parannetaan bussien liikennevaloetuisuuksia hallintokeskus OR, BalticClimate, Kpi. Stra. 4.6 Lipo Jenka-hanke: kaksi SYVARI-risteystä syksyllä 2010, vuonna risteystä lisää alkaen 2010 ytek K-S YO Lastenrattaiden kanssa kulkijoille tarjotaan maksuttomat bussikyydit mm. sujuvuuden parantamiseksi 2013 ytek, kaupunginvaltuusto asukkailta kilpailutuksen yhteydessä huomiointi Bussiliikenteen kehittämisloikka -projekti valmistelusta projektiryhmä (epävirallinen) projekti-idean kehittely työn alla Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttöön kiinnitetään huomiota tapahtumien yhteydessä (pilottina esim. Jypin pelit) Kehitetään palveluliikenteen ratkaisuja bussi- ja taksiliikenteen välimuotona liikuntapalvelut, ytek, yto NOSTETAAN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KULKUMUOTO-OSUUS JYVÄSKYLÄSSÄ NYKYTILANTEEN 33 %:STA 41 %:IIN KAIKISTA MATKOISTA ( vuotiaat) 2025 JYSELI projektiryhmä liikennetutkimus Lipo, K-S YO Otetaan kaavoituksen osana käyttöön kevytliikenteen auditointikäytäntö, jonka avulla varmistetaan kevytliikenneasioiden riittävä huomioon ottaminen kaavoituksessa ja rakennusmääräyksissä. kaavoitus, ytek Lipo, Liikuntapalveluiden voi olla osana isompaa ympäristöohjelma tiedotuskampanjaa liikennepalvelukeskuksen perustaminen?, kuljetusten optimointihanke

8 8 (17) Laaditaan laadukkaiden väylien suunnittelukriteerit 2011 ytek K-S YO Määritellään laatukäytävät, palvelutasokriteerit ja kunnossapitoluokitus kaavoitus, ytek K-S YO Laaditaan kevytliikenteen laatukäytävien toteutusohjelma. Kaupungille suunnitellaan 4 kappaletta keskustan ja eri asuinalueiden yhdistävää kevyenliikenteen laatukäytävää, joista vähintään yksi toteutetaan ytek Uusien laatukäytävä km/v Lipo, Lisu, KETS 21 Laaditaan virkistysreittien rakentamisohjelma (varataan korvamerkitty määräraha kevyen liikenteen väyliin ja rakennetaan tietty määrä kevytväyliä/vuosi) Rakennetaan Tuomiojärven ympäri kiertävä virkistysreitistö valmiiksi? Kaupunginvaltuusto hyväksyi polkupyöräpysäköinnin periaatteet kaupunkirakennelautakunnan esityksen mukaisesti. Laaditaan polkupyöräpysäköintimerkinnät asemakaavoihin 2011 kaavoitus Toteutetaan Harjukadulle pyöräilykaista ytek Etsitään sujuvuutta edistäviä ratkaisuja Sepänkadun tukkoiselle kevyenliikenteen väylälle ytek Otetaan käyttöön kevyen liikenteen internetpohjainen reittiopas ja tiedotetaan siitä 2011 ytek hakujen lkm/v ytek jory päätetty 09/2010 Parannetaan liikkumistapojen yhdistämismahdollisuuksia esim. tarjoamalla pyöräparkkeja bussipysäkeille 2011 ytek, ÄT! -hanke K-S YO, Lipo ÄT!:ssä pilotti tulossa Kehitetään ja markkinoidaan älykkäitä järjestelmiä ja palveluita (esim. reaaliaikainen tieto väylien auraustilanteesta) ytek, viestintä Lipo Annetaan kaupungin henkilöstölle suositus, että työpäivän aikana alle 2 km palaveri-, kokous-, koulutus- ja muut virantoimitus- eli työasiointimatkat tehdään kävellen tai polkupyörällä henkilöstöyksikkö aloite Päätetään maksaa XX senttiä/km omalla polkupyörällä tehtävistä virantoimitusmatkoista 2011 henkilöstöyksikkö aloite vrt. Pekkaniska PYRITÄÄN TYÖMATKALIIKKUMISEN JA LIIKKUMISEN OHJAUKSEN EDELLÄKÄVIJÄKSI Lipo, K-S YO Varmistetaan mahdollisuus polkupyörien turvalliseen parkkeeraamiseen ja tarvittavien sosiaalitilojen käyttö yksiköt Edistetään sähköpyörien käyttöä yhtenä liikkumisen vaihtoehtona 2011 yto, henkilöstöyksikkö lkm/v Älykästä työmatkaa! -hanke on käynnissä 10/10-06/11 liikkujan viikon "päästä säästöjä, säästä päästöjä" -kisan pääpalkinto 2012

9 9 (17) Tehdään kaupungin henkilöstölle liikkumisen ohjaukseen liittyvä kulkutapakysely innovaatiopalvelut (ÄT!) Henkilöstön vastausprosentti K-S YO, KETS 22 kysely tehty 12/2010, mutta tuloksia ei ole vielä raportoitu Luodaan internetpohjainen kimppakyytipalvelu innovaatiopalvelut (ÄT!) kimppakyytien määrä/v K-S YO Korotetaan työsuhdematkalipun tuki 10 ->15 ja koskemaan kkkortin lisäksi myös sarjakorttia henkilöstöyksikkö ostettut liput/v esitetty useassa yhteydessä Tarjotaan mahdollisuutta työsuhdepolkupyörään henkilöstöyksikkö käytössä olevat pyörät/v Kehitetään henkilöstöetuuksia lihasvoimin liikkujille (esim. alennuksia pyörän huollosta, pyöristä, kypäristä ja/tai lenkkareista) henkilöstöyksikkö Haastetaan muita organisaatioita liikkumisen ohjaukseen 2011 innovaatiopalvelut (ÄT!) VÄHENNETÄÄN LIIKKUMISEN TARVETTA, LIIKKUMISESTA AIHEUTUVAA ENERGIANKULUTUSTA JA KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ Pyritään edistämään biokaasun liikennekäyttöä (tankkausasema, autot) Huomioidaan energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys paikallisliikenteen kilpailutuksessa. innovaatiopalvelut, kaupunkirakennepalvelut, hankintakeskus, hallintokeskus K-S YO Kilpailutuksessa huomioitu energiatehokkuus kyllä/ei Polttoaineenkulutus/km/vuosi Käyttöaste vuodessa KETS ytek (joukkoliikennetoimikunta) Kannustetaan "ekoautojen" hankintaan tarjoamalla ilmainen kadunvarsipysäköinti 2011 ytek, yto, innovaatiopalvelut Pyritään vaikuttamaan ruuhkahuippuihin koulujen ja työpaikkojen liukumilla ja muilla aloitusaikojen järjestelyillä. hankeidea? Kehitetään etäasiointia innovaatiopalvelut, kaupunkirakennepalvelut Selvitetään etätyömahdollisuuksia jatkuvaa esimiehet, henkilöstöyksikkö, uso Tietohallinnossa on palvelualueiden käyttöön tarjottu 2010 videoneuvottelulaitteisto neuvotteluhuoneessa. Tietohallinto vastaa Videoneuvotteluilla korvattujen km myös toisen videoneuvottelutilan varustamisesta kaupungintalon määrä/v Videoneuvotteluilla saavutettu säästö remontin yhteydessä (markkinointi, varausjärjestelmä ja pikaohjeet) euroissa ja CO2-päästöissä tietohallinto Pidettyjen videoneuvottelujen määrä/v Päästövähenemä KETS 39 Edistetään sähköisiä kokouskäytäntöjä alkaen 2010 tietohallinto, hallintokeskus paperinkulutus vähenee II Edistetään etäosallistumista seminaareihin yms. tilaisuuksiin tilaisuuden järjestäjän tarjoamien sovellusten (esim. Live Meeting tai Adobe Connect) kautta. jatkuvaa tietohallinto, kaikki vähentää matkustustarvetta (aika, raha ja päästöt) biokaasusta kokoonnuttu 11/10, seuraava kokoontuminen 01/11 toteutustapa esitetty pysäköinninvalvontaan 11/10 (ok, kun ekoautojen määritelmä selkeä) ASPA-hanke käynnissä 2010, KRYSPhanke alkanut /11 Tietotalon Komisarioneuvotteluhuone on varustettu videoneuvottelulaitteistolla. näillä järjestelmillä voidaan toteuttaa myös "kevyempi" videoneuvottelu hyvin varustelluissa tiloissa (tykki, äänentoisto ja mikrofoni)

10 10 (17) Kaupunki osallistuu vuosittain Jyväskylän seudun pyöräilyviikolle yksiköt Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus virkapyörien käyttöön työasiointimatkoihin, jolloin työmatkan kulku voi mahdollistua muulla kuin omalla autolla yksiköt Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus virka-autojen käyttöön työasiointimatkoihin, jolloin työmatkan kulku voi mahdollistua Pyöräilyviikon tapahtumissa henkilöstön osallistumisprosentti KETS 40 Käytössä olevien kaupungin virkapolkupyörien lukumäärä /v KETS 41 ÄT! -hankkeen kautta 14 pyörää muulla kuin omalla autolla. jatkuvaa yksiköt virka-autoilla kuljetut km/v vähentää maksettujen km-korvausten määrää Mm. rakentajtalolla ja ympäristötoimessa on "talon" autot Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus bussikortin käyttöön työasiointimatkoihin, jolloin työmatkan kulku voi mahdollistua muulla kuin omalla autolla. jatkuvaa yksiköt esim. yto:lla on, ÄT! :ssä jaetaan 10 kpl Kaupunki järjestää taloudellisen ajotavan kurssin vuosittain. jatkuvaa, vuosittain yto, henkilöstöyksikkö, yksiköt Autoileville työntekijöille järjestetään lämpöpistokkeet (ajastimella varustetut) kylmäkäynnistyksen aiheuttamien päästöjen ja suuremman energiakulutuksen ehkäisemiseksi yksiköt Kannustetaan henkilöstöä hyötyliikuntaan Liikkujan viikko - tapahtumalla ja säästä päästöjä, päästä säästöjä -kisalla yto Taloudellisen ajotavan kurssille henkilöstön osallistumisprosentti vuodessa KETS 42 vrt. tietoisuus Taloudellisen ajotavan kurssille henkilöstön osallistumisprosentti vuodessa KETS 43 Yhteenlasketut kisaviikon pyöräilykilometrit ja CO2-päästöjen säästökilot vuodessa KETS 44 Otetaan käyttöön paikantimet autoihin JE ajetut km/v Käytetään optimaalista kalustoa JE ajetut km/v Toteutetaan polttoainetalouden seuranta jatkossa auto- ja koneluokittain, (aiemmin polttoaineluokittain) Altek Polttoainetalouden seuranta litraa/h autoja koneluokittain KETS 10 Talvihoitotöissä siirtymäajokilometrien Kehitetään työnsuunnittelua ja työmenetelmiä talvihoitotöissä määrä/100 km aurausalueiden ennakkosuunnittelua parantamalla ja siten turhia Viikkopalaverit ajojen siirtymäajoja vähentämällä Altek ennakkosuunnittelussa/talvihoitotyöviikot KETS 12 Kehitetään kirjastoauto-tyyppistä mallia terveyspalveluihin yms. asiointiin Tuodaan yhteispalvelupisteitä ja/tai terveyskioskeja palveluiden yhteyteen (esim. kauppakeskuksiin) hankeidea? hankeidea?

11 11 (17) 4.4 MAANKÄYTTÖ TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE PYRITÄÄN EHEÄÄN YHDYSKUNTARAKENTEESEEN Yleiskaavatyössä arvioidaan pitkän aikavälin yhdyskuntakustannuksia ja ilmastovaikutuksia jatkuvaa, 2013 kaavoitus kustannukset Yleiskaavatyössä arvioidaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä niin asuin- kuin työpaikka-alueiden kohdalla jatkuvaa, 2013 kaavoitus Lipo s. 9 Yleiskaavatyössä ohjataan täydennysrakentamiseen viheralueverkosto turvaten jatkuvaa, 2013 kaavoitus Kpi. stra Suositaan rakentamista kaavoitetuille alueille ja haja-asutusalueella kylien keskustojen palvelujen tuntumaan. jatkuvaa kaavoitus KymppiR Asemakaavoja laaditaan ensisijaisesti joukkoliikenteen laatukäytävien varsille jatkuvaa kaavoitus K-S yo s. 14, II läksy Sijoitetaan kaupan suuryksiköt yhdyskuntarakenteeseen jatkuvaa kaavoitus Lipo s. 7 Sijoitetaan palveluja olemassaolevien joukkoliikenneyhteyksien äärelle ja kävelyalueille (palveluverkkoselvitykset) jatkuvaa K-S yo s. 14, II Läksy Sisällytetään liikkumistarpeiden vaikutusarviointi palveluverkkoselvityksiin jatkuvaa palveluverkkoselvityksen tilaaja liikkumistarpeen kasvu Laaditaan haja-asutusalueille suunnittelutarvelupaa hakeville kyselylomake, jolla pyritään tuomaan esille palvelujen tarvetta sekä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia koko rakennuksen elinkaarelle kaavoitus kokeilu toteutettu / ei III hankeidea? epävirallinen tavoite on Suomen ilmastoystävällisin yleiskaava 2013 ALUEIDEN KÄYTÖSSÄ EDISTETÄÄN KESTÄVIÄ ENERGIARATKAISUJA kaavoitusprosessissa laaditaan energiataloudellisia selvityksiä (Ekotaajama-hanke) jatkuvaa kaavoitus pilotti toteutettu / ei ERA17, K-S YO Alueidenkäytössä edistetään uusiutuvilla energialähteillä tuotetun kaukolämmän käyttöedellytyksiä jatkuvaa JE, kaavoitus K-S YO suoraa sähkölämmitystä vältetään Suunnitellaan infran rakentaminen järkevästi (ei katuja auki uudelleen vähän väliä, rajapintaneuvottelut yms. yhteistyö) jatkuvaa JE, ytek, kaavoitus Varaudutaan tekemään selvityksiä vaihtoehtoisista energiaratkaisuista ja huomioidaan ne kaavoissa jatkuvaa kaavoitus K-S YO K-S liitolta tulossa ohje kesällä 2011 Arvioidaan viheralueiden hoitotarvetta (leikattavia alueita niityiksi tms.) ytek niitetyn alueen ala ha/v resurssisäästöt ja monimuotoisuuden lisääntyminen Huomioidaan energiantuotannon vaikutukset kaupunkikuvaan (mm. teknisten laitteiden ulkonäkö ja sijainti) jatkuvaa kaupunkikuvatoimikunta ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELUSSA VARAUDUTAAN ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIIN kts. vesihuolto Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin, roudattoman ajan pitenemiseen ja toisaalta syvempään routaan (rakennukset, tiestön rakentaminen ja hoito) jatkuvaa ytek, tilapalvelu, Rava K-S YO Turvataan uhanalaiset luontotyypit ja uhanalaisten lajien elinympäristöt jatkuvaa kaavoitus, yto K-S YO Luonnon monimuotoisuutta säilytetään kaavoituksen avulla taajamaja maaseutuympäristöissä jatkuvaa kaavoitus, yto K-S YO Hidastetaan haitallisten vieraslajien leviämistä luontoon. jatkuvaa ytek K-S YO vrt. Japan jättiukonputki- ja pujokampanjat Huolehditaan metsien kasvukunnosta, maaperän kunnosta ja talousmetsien luonnon monimuotoisuudesta. jatkuvaa Metsätoimi K-S YO

12 12 (17) Turvataan ekologisia yhteyksiä jatkuvaa kaavoitus, yto K-S YO

13 13 (17) 4.5 RAKENNUKSET TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE PARANNETAAN RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUTTA 30 %:ia valmistuvista omakotitaloisa on matalaenergiataloja, voi laskea KETS:in säästöiksi Tarjotaan energiatehokkaan rakentamisen ennakko-ohjausta alkaen 2011 Rava (yhteistyössä K-S energiatoimisto) uusien talojen energiatehokkuusosuudet Tehostetaan tilojen käyttöä jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat käyttöaste uusia tiloja ei tarvita Suunnitellaan ja käytetään tiloja monipuolisesti (huomioiden myös muunneltavuus) jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat käyttöaste uusia tiloja tarvitaan vähemmän Tehdään tarkka tarveharkinta tilojen, jäähdytyksen tms. asioiden osalta kussakin rakennushankkeessa jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat Etsitään avarakatseisesti ratkaisuja suunnittelussa ja rakentamisessa (esim. järvilämpö, aurinkojäähdytys) jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat Siirrytään matalaenergiarakentamiseen myös omissa hankkeissa ja käytetään kestäviä rakennusmateriaaleja jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat, ERA17, ravan omat tavoitteet Suunnitteilla Hovilan nuorisokoti ja Mannilan päiväkoti Neuvotaan ja ohjeistetaan asukkaat/käyttäjät käyttämään ja hoitamaan tiloja oikein jatkuvaa tilapalvelu, JVA, asiakkaat K-S YO Kiinnitetään huomiota materiaaleihin (kun energiatehokkuus rakentamisessa paranee, korostuu materiaalien vaikutus) jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat, ERA17 Pohditaan kannattaisiko seutuvalvomon perustaminen Kuopion malliin (rakennusten lämmityksen, sähkön ja ilmanvaihdon seuranta ja ohjaus) tilapalvelu palkittu Ratkaisuja2011 -kisassa EDISTETÄÄN PUURAKENTAMISTA (hiilen varastointia) Toteutetaan asuntomessualueelle ja mahd. muihin kohteisiin puurakentamista (esim. Kankaan alue) alkaen 2011 kaupunkirakennepalvelut kpi.stra. sis. Puubrändiajatuksen HUOMIOIDAAN MUUTTUVAT KOSTEUSOLOSUHTEET Suositaan kaltevia kattopintoja alkaen 2011 kaavoitus, rava, tilapalvelu OR viherkatoilla vaikutusta hulevesien hallintaan 4.6 VESIHUOLTO TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE TURVATAAN VESIHUOLLON HYVÄ TOIMINTAVARMUUS JA TOIMIVA YHTEISTYÖ MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN KANSSA Noudatetaan valmistuvaa alueellista vesihuollon kehittämissuunnitelmaa JE, ytek Rakennetaan yhdysvesijohtoja ja uusia vedenottamoita JE K-S YO Laaditaan ajanmukaiset valmiussuunnitelmat JE K-S YO Laaditaan toimintasuunnitelmat poikkeustilanteiden varalle JE K-S YO Seurataan jv-putsareiden kuntoa ja mitoituksen riittävyydestä ollaan selvillä Jyvässeudun Puhdistamo Oy K-S YO Pyritään pienentämään jätevesiverkoston vuotovesien määrää saneerauksilla (myös sekaviemärien purkaminen) JE, ytek K-S YO PYRITÄÄN HYVÄÄN HULEVESIEN HALLINTAAN JA TOIMIVAAN YHTEISTYÖHÖN ERI OSAPUOLTEN VÄLILLÄ Hulevesiohjelma valmistuu ja sitä noudatetaan 2011 kaavoitus (hulevesiryhmä) KAUPUNKIORGANISAATION VEDENKULUTUSTA PYRITÄÄN VÄHENTÄMÄÄN

14 14 (17) Seurataan vedenkulutusta Enerkey-kulutusseurannalla (pyritään havaitsemaan vuodot tms.) yksiköt m3/v Käytetään liiketunnistinhanoja järkevissä paikoissa (korjausten yhteydessä vaihto) tilapalvelu vaihdetut hanat kpl/v Alennetaan veden virtaamaa hanoissa (muun korjauksen yhteydessä) tilapalvelu säädetyt hanat kpl/v

15 15 (17) 4.7 JÄTTEET TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE VÄHENNETÄÄN JÄTTEEN MÄÄRÄÄ SEKÄ PARANNETAAN TUOTANNON JA KULUTUKSEN MATERIAALITEHOKKUUTTA Laaditaan jätestrategia Hyödynnetään polttokelpoinen jäte energiantuotannossa Lisätään biokaasun tuotantoa biohajoavista jätteistä Perustetaan ylijäämamaiden maa-ainespankki 2011 ytek laatittu / ei Ympäristöpolitiikan ohella päätetty 06/2010 kaatopaikalle sijoittaminen vähenee ja ytek korvaa fossiilisia polttoaineita Mustankorkea selvittää Jyvässeudun Puhdistamo Oy, Esiselvitys biojätteen mädättämisestä Mustankorkea Oy,? tuotettu biokaasu m3/v K-S YO Nenäinniemessä on tehty (10/2010) Tampereella otetaan käyttöön Rambolin vähentää kuljetuksia ja tilantarvetta kehittämä MapInfo -pohjainen malli ytek t jätemaata maankaatopaikalle/v jät le ALTEK:n palaveri Vuoreksen yhteydessä VÄHENNETÄÄN JÄTTEIDEN KULJETUKSEN AJOKILOMEIEN JA SYNTYVIEN PÄÄSTÖJEN MÄÄRÄÄ Optimoidaan kaikkien uusien kuljetusurakoiden alueet erillisellä selvityksellä vastaamaan tarjolla olevaa kalustoa ytek Polttoaineenkulutus l/km/v KETS 25 Kilpailuttamisasiakirjoissa vaaditaan kuljetusurakoissa käytettävän Euro 5 -normit täyttävää kuljutuskalustoa ytek Euro 5 -normit täyttävän kaluston osuus kaikesta kuljetuskalustosta KETS 26 Selvitetään jätejakeiden keräämisen mahdollisuuksia suuremmissa erissä, jolloin jäteastioiden tyhjennystarve ja sen myötä kuljetukset vähenevät. Lisäksi selvitetään asuinalueiden jätteiden yhteiskeräyksen mahdollisuuksia yhdessä kaavoittajan kanssa ytek Selvitystyö tai pilottiprojekti tehty/ei KETS HANKINNAT TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE ELINKAARIAJATTELU ON LÄHTÖKOHTANA HANKINNOILLE Hankinnat perustuvat kattavaan tarveharkintaan jatkuvaa toimintaa yksiköt, hankintakeskus hankinnat /v Päivitetään hankintaohjeet (huomioiden ilmasto- ja osuus hankinnoista, joissa ympäristökriteerit) 2011 yksiköt, hankintakeskus ympäristökriteeri Vuonna 2010 ja jälkeen käyttöön otettavista henkilöautoista vähintään 50 %:ssa hiilidioksidipäästöt ovat alle 120g/km ja lisäksi vähintään 25 %:ssa alle 110 g/km hankintakeskus Leasingauton käyttöönoton ja luovutuksen yhteydessä käyttäjät suorittavat sopimuskumppanin tarjoaman taloudellisen ajotavan kurssin hankintakeskus, yksiköt Siirrytään laatikoihin pakatun kopiopaperin sijaan käyttämään SmartWrap -paperia hankintakeskus, yksiköt osuus ostetuista papeririiseistä/v Hankitaan opaskartta-kangaskasseja lahjoiksi (esim. uuden kuntalaisen pakettiin), omaan käyttöön ja/tai myyntiin hankintakeskus, toto (Hannikainen) kpl/v CO2-päästöt alle 120 g/km autojen prosenttiosuus vuoden 2010 jälkeen käyttöön otetusta hlö-autokannasta CO2-päästöt alle 110 g/km autojen prosenttiosuus vuoden 2010 jälkeen käyttöön otetusta hlö-autokannasta polttoaineen kulutus vähenee KETS 36 Kurssin suorittaneiden henkilöiden prosentuaalinen osuus käyttöön otetuista leasingautoista polttoaineen kulutus vähenee KETS 37 vrt. tietoisuus noin 70 % vähemmän pakkausjätettä verrattuna pahvilaatikkopakkaukseen ja senkin voi laittaa paperinkeräykseen vähentää muovikassien käyttöä ja näyttää kivalta PYRITÄÄN LISÄÄMÄÄN UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTTÖÄ Ajoneuvo- ja kuljetushankinnoissa annetaan pisteitä uusiutuvan energia käytöstä alkaen 2011 hallintokeskus, yksiköt, hankintakeskus "eko-autojen" lkm/v liikenteen päästöt vähenee 01/11 n. 17% kaikista autoista alittaa 120g/km vrt. opaskarttahuivit

16 16 (17) Seuraavassa kilpailutettavan sähkösopimuksen tarjouspyynnössä on vaatimus, että vähintään 30 % ostettavasta sähköstä tuotetaan uusiutuvalla energialla hankintakeskus Uusiutuvan energian osuus ostettavasta kokonaissähköstä KETS 38 vuonna 2010 ostosähköstä yli 41 % oli uusiutuvilla tuotettua (riippuu sähköpörssin tuotantojakaumasta) PYRITÄÄN SÄHKÖISTEN TOIMINTATAPOJEN LISÄÄMISEEN JA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA MYÖS HANKINTOJEN JÄLKIHOITOON Hyödynnetään sähköistä tilaamista silloin kun se on mahdollista 2011 alkaen yksiköt, hankintakeskus Sopimuksissa edellytetään tarvittaessa käyttökoulutusta laitteisiin, koneisiin, ohjelmistoihin yms alkaen yksiköt, hankintakeskus

17 17 (17) SELITTEET LYHENTEILLE JA MUILLE MERKINNÖILLE VAIKUTIN Työryhmä OR Ohjausryhmä K-S YO Sanoista tekoihin, Keski-Suomen ympäristöohjema 2015 KETS x Kuntien energiatehokkuussopimus ja sen toimintasuunnitelma (x=toimenpidenumero) Kpi. stra. Kaupunkistrategia Lipo Jyväskylän seudun liikenne 2025, tavoitteet ja toimintalinjat -selonteko Lisu Liikuntapalvelujen askelmerkit 2010-luvulle, Jyväskylän seudun liikuntasuunnitelma ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristö aika 2017 VASTUUTAHO Sote JE Tipa JVA ytek Rava kaupunkirakennepalvelut ÄT! yto MUUTA Sosiaali- ja terveyspalvelut Jyväskylän Energia Oy tilapalvelu Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy Yhdyskuntatekniikka Rakennusvalvonta Kaupunkirakennepalvelut Älykästä työmatkaa! -hanke (10/ /2011, innovaatiopalvelut) ympäristötoimi tärkeä johtotähti-idea

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Energiateema 30.5.2016 Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Jyväskylä sitoutunut resurssiviisauden edistämiseen pitkäjänteisesti Resurssien viisas käyttö kärkenä kaupunkistrategiassa

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 2 Päästöjen hillintäsuunnitelma vuodelle 2017 Useita toimintaa ohjaavia toimenpiteitä mm.: Ilmasto-ohjelman päivitys Kestävän energiankäytön toimenpideohjelman

Lisätiedot

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN ILMASTO-OHJELMA 2016 2020 Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN Espoon kaupunki haluaa olla vastuullinen edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunki on laatinut ilmasto-ohjelman,

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma

Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma Toni Lustila Kaavoitus 22.9.2016 toni.lustila@vaasa.fi Tässä esityksessä: Energia- ja ilmasto-ohjelma yleisesti Ohjelman tavoitteet ja vaikutukset Aikaansaannoksia

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Resurssiviisas Lappeenranta tavoitetila 2050

Resurssiviisas Lappeenranta tavoitetila 2050 Resurssiviisas Lappeenranta tavoitetila 2050 Kestävä hyvinvointi Ei päästöjä Ei jätettä Ei ylikulutusta Energiantuotanto ja -kulutus Lappeenranta on ilmastoneutraali sähkön- ja lämmöntuotannossa Kansalaiset

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis Oy ILMASTOSTRATEGIAN

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa INURDECO TYÖPAJA 25.8.2014 ENERGIA- JA ILMASTOTAVOITTEET ASEMAKAAVOITUKSESSA Paikka: Business Kitchen, Torikatu 23 (4.krs) Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari 10.11.2016 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Kunnat ja kaupungit toimivat

Kunnat ja kaupungit toimivat Kunnat ja kaupungit toimivat Vauhtia päästövähennyksiin! -seminaari 17.4.2013 Säätytalo Lotta Mattsson, Kuntaliitto Kaupungistuminen ja päästökehitys Tällä hetkellä puolet maailman väestöstä elää kaupungeissa.

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA

Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA Helsingin hallinto-oikeus Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA Hankkeen taustaa Porvoon kaupunki, Suomen

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset Helsingin ilmastotavoitteet 2030 -skenaariotyöpajojen tulokset 31.3.2016 Jari Viinanen 1 30.11.2016 Petteri Huuska Helsingin ilmastotyöryhmän tehtävänä Vuoteen 2030 tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet.

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. RAKENNA RUOHOKATTILA Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. Tehtävän kuvaus: Tehtävässä rakennetaan laite, joka käyttää vastaleikattua ruohoa veden lämmittämiseen.

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Energiakolmio Oy

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus 2008-2016 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Energiakolmio Oy 1 Sisältö 1. Alkusanat... 2 1.1. Tehokas toiminta edellyttää suunnitelmallisuutta... 2 2. Energiatehokkuussopimuksen

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Lotta Mattsson, asiantuntija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.5.2010 Tampere Ilmastostrategian seuranta Suurimmassa osassa ilmastostrategioita

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila Ilmastotalkoot Porin seudulla III 23.11.2011 Anu Palmgrén Kylmät ja lumiset talvet mikä ilmastonmuutos? Sää ilmasto - Ilmasto: tietyn alueen

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Itä-Suomen maakuntien energian käyttö

Itä-Suomen maakuntien energian käyttö Itä-Suomen maakuntien energian käyttö Itä-Suomen bioenergiapäivä Kajaani 21.11.2016 Timo Karjalainen Kajaanin yliopistokeskus ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 ITÄ-SUOMEN ENERGIATILASTO 2014 24.11.2016

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 20.12.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 16.12.2016 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET Sopeutumisryhmä 30.11.2016 1 Helsingin sopeutumisen linjausten aikataulu Sopeutumislinjaukset valmiina vietäväksi luottamushenkilöelimen käsittelyyn

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen Helsinki

Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen Helsinki Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen 1.12.2009 Helsinki Kansainvälisiä kuntaprosesseja Kuntien tiekartta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (UCLG, CEMR, Metropolis,

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot