KAUPUNKI TOIMII HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ ILMASTOTYÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNKI TOIMII HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ ILMASTOTYÖSSÄ"

Transkriptio

1 1 (17) 4.1 TIETOISUUS TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUUTAHO MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE KAUPUNKI TOIMII HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ ILMASTOTYÖSSÄ tämä ohjelma edistää osaltaan Strategiat jalkautetaan ja varmistetaan, että tehdyt päätökset toteutuvat käytännössä valtuustokausittain hallinto, kaikki visiot, päämäärät ja päätökset toteutuu kpi.strategian ja ympäristöpolitiikan ilmastoteemojen jalkautumista Ilmastoasioiden valmisteluun otetaan sekä virkamiehet että luottamushenkilöt mukaan. jatkuvaa hallinto, kaikki sitoutuminen paranee vrt. ilmasto-ohjelma Laaditaan jokaiselle koululle, päiväkodille ja oppilaitokselle kekeohjelma (kestävän kehityksen) 2015 sivistyspalvelut %:lla koulusta %:lla pk:sta %:lla oppilaitoksista päästöt vähenee, säästöt K-S YO 1 pk toimii vihreän lipun kriteereiden mukaisesti (12/2010) Varmistetaan, että vähintään 15 %:lla kouluista, päiväkodeista ja oppilaitoksista on ulkoinen kestävän kehityksen tunnus. Opetuspalvelujen johtoryhmä on edelleen asettanut tavoitteeksi vuoteen 2014 mennessä, että 20% perusopetuksen kouluista saavuttaa Vihreän lipun tai sertifikaatin. Kerrotaan avoimesti hyvistä käytänteistä ja hanketoteutuksista (esim. Palokan koulukeskuksen valaistus, Mannilan Päiväkoti, 2 koulua/vuosi, 2014, 2015 sivistyspalvelut Hovila) jatkuvaa tilapalvelu, kaikki, viestintä Lisätään ilmastonäkökulmiin liittyvää sisäistä tiedotusta (sisäpiiri, intra, henkilöstötiedotteet ) jatkuvaa yksiköt, viestintä Hyvistä käytänteistä palkitaan, esim. kisat (henkilöstö, asukkaat, Ympäristöryhmä, henkilöstöyksikkö, yhteisöt ) tai kaupungin vuoden "ekoilija" yhteistyötoimikunta Julistaudutaan savuttomaksi kuntatyöpaikaksi 2011 hallinto, sote Laaditaan vuosittain intra-uutinen, jossa tiedotetaan sähköpostin, Intran, Aatun ja muista tietohallinnon ohjeista (esim. tietokoneiden sammutusohje ja ohjeet kaksipuoliseen tulostukseen). Samalla tiedotetaan myös ajankohtaisista asioista kuten videoneuvottelutilojen käytöstä. jatkuvaa, vuosittain tietohallinto Kaupunki järjestää taloudellisen ajotavan koulutusta - ALTEK:lla omansa - Leasingauton käyttöönoton ja luovutuksen yhteydessä käyttäjät suorittavat sopimuskumppanin tarjoaman taloudellisen ajotavan kurssin (kts. kohta hankinnat) - vuosittain kurssi henkilöstölle (kts. kohta liikkuminen) jatkuvaa, vuosittain Altek, hankintakeskus, yto, henkilöstöyksikkö, yksiköt %:lla koulusta %:lla pk:sta %:lla oppilaitoksista päästöt vähenee, säästöt 1 koululla keke-sertifikaatti ja 4:llä koululla Vihreä lippu (12/2010) Kaupungin ilmastonäkökulmaan liittyviä juttuja lehdissä/radiossa/tv:ssä lkm/v imago paranee näistä ei ole juurikaan tiedotettu Kaupungin ilmastonäkökulmaan liittyviä juttuja sisäisessä tiedotuksessa lkm/v imago paranee, työnteijöiden tietoisuus paranee terveys- ja taloushyötyjen ohella vähennetään metsätuhoja päiväntasaajalla (300 tupakan kuivaukseen tarvitaan yksi puu) turha tulostus vähenee, työ tehostuu, energiaa säästyy Ajotapakoulutuksen suorittanut henkilöstö %:ia henkilöstöstä vuosittain ja kumulatiivisesti kulutus ja päästöt vähenee KETS 13, 37 ja 42 Sote 07/10 n. 80 kuntaa julistautunut savuttomaksi henkilöstölle tarjottavan vuosittaisen koulutuksen järjestäminen ja markkinointi hoidettava hyvin

2 2 (17) TIETOISUUTTA OMAN TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA LISÄTÄÄN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja kaupungin omistamien liikelaitosten ja osakeyhtiöiden hallitusten päätöksiin kirjataan esittelijän näkemys siitä, onko esiteltävä asia ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukainen, neutraali vai ilmastoohjelman tavoitteiden vastainen. jatkuvaa hallinto tietoisuus ja sitoutuminen paranee OR Kuopion malli Tietotekniikan peruskoulutukseen kytketään tietoisku energiansäästöstä ja käydä läpi ohje työasemien sammuttamisesta tietohallinto Kaupungin henkilöstökoulutuksessa järjestetään kaksi ympäristöpäivää vuodessa, energiatehokkuus ja -säästö säilyvät pysyvänä teemana Ympäristötoimi Kaupungin EnerKey -seurantassa olevat yksiköt ovat mukana energiasäästöviikon kisassa. jatkuvaa Ympäristötoimi Kaupungin eri yksiköt ovat mukana vuosittain energiansäästöviikolla omin painotuksin. jatkuvaa yksiköt, yto, viestintä Ympäristöyhdys- ja ympäristövastuuhenkilöitä hyödynnetään tiedotuksessa (esim. energia-agenttina teemalla "valvomaan" turhaa kulutusta) 2011 alkaen ympäristöryhmä Kiinteistöjen helpdesk järjestelmää (kiinteistömanagerit) hyödynnetään tehokkaasti kiinteistöjen kunnossapidon ja hoidon välineenä tilapalvelu, viestintä JVA:n asukkaille tiedotetaan sähkön, lämmön ja veden kulutuksesta mm. tuloslaskelmassa ja asukaslehdessä. jatkuvaa, vuosittain JVA Energiansäästökoulutusten %-osuus kaikista tietohallinnon koulutuksista KETS 47 Henkilöstön osallistumisprosentti ympäristöpäivään Ympäristöyhdyshenkilöiden osallistumisprosentti ympäristöpäivään KETS 48 Kisaan osallistuvien kiinteistöjen osuus Enerkey -seurannassa olevista kaikista kiinteistöistä KETS 49 Palvelualueiden osallistumisprosentti kaupungin kaikista palvelualueista KETS 50 montako energiaan liittyvään yhteydenottoa vuodessa ja korjaavien toimenpiteiden määrä energian kulutus voi vähentyä kun epäkohtiiin puututaan tehokkaasti energian kulutus voi vähentyä kun epäkohtiiin puututaan tehokkaasti I läksy Energiansäästö esillä asukaslehdessä krt/v, en. kulutus esillä tuloslaskelmassa KETS 29 Kilpailu julkaistiin vuonna 2010, mutta osallistujia ei ollut. Materiaali seuraavia vuosia varten valmiina. kaikki tuskin tuntevat järjestelmää ILMASTOTIETOISUUTTA LISÄTÄÄN KOKO KUNNASSA Japan toiminta turvataan jatkuvaa yto kattavata tietoisuutta parantava vaikutus Kpi. stra. toimenpide Kijoitetaan kolumneja aiheesta paikallislehtiin ja/tai tiedotuslehteen (esim. kerran kuussa vuorollaan joka vastuualueelta oma ilmastoteko) 2011 alkaen kaikki yksiköt lkm/v imago paranee, kuntalaisten tietoisuus paranee Hyödynnetään sosiaalista mediaa, blogeja, CO2-raporttia yms. sähköistä mediaa jatkuvaa yto, viestintä, yksiköt imago paranee, kuntalaisten tietoisuus paranee Hankitaan Fate of The World ja/tai vastaavia pelejä nuorisotiloihin yms. sopiviin kohteisiin 2011 nuorisopalvelut hankittujen pelien lkm nuorten tietoisuus paranee OR Maailman ympäristöpäivänä (5.6.) kampanjoidaan ilmastoteemalla (kerätään joka vuosi havaintoja, ajatuksia tai toimenpiteitä) 2011 alkaen yto, viestintä, Japa? osallistujien määrä Parannetaan oppilaitosyhteistyötä luomalla yhteinen opinnäytetyö- & projektityöpankki (esim. energia-alan osaamisen hyödyntäminen) henkilöstöyksikkö kuntaliiton teemasemma Edistetään kotipalvelulvelun asiakkaiden energiakatselmus - hankeideaa 2011 sote, tilapalvelu, yto, oppilaitos? Soten palaveri poikkisektoraalisuutta parhaimmillaan

3 3 (17) Järjestetään ilmastopaneeli eduskuntavaaliehdokkaille 2011 hallintokeskus, yto yleisön ja panelistien määrä tietoisuus kasvaa Ilmastoiltamat yhteistyö K-S liiton kanssa? Järjestetään sähköpostilistalle liittymismahdollisuus kaupungin ilmasto- ja ympäristöasioissa jatkuvaa viestintä sähköpostilistan liittyneiden määrä tietoisuus kasvaa Ilmastoiltamat Organisoidaan TIEDOTUSKAMPANJA (esim. teemalla iliman muuta tai Keski-Suomen ilmastovuosi..) Voisi olla tarve "isommalle" kampanjalle. Mahd. yhteistyö K-S liiton, K-S energiatoimiston, ELY:n, Japan yms. kanssa Sisältöehdotuksia: Otetaan käyttöön "Esimerkki-Erkit" (paikallisesimerkkit) ja tarinat (auttaisi samaistumaan ja ymmärtämään konkreettisia valintoja esim. auton ja bussin kustannukset ja ajankäyttö) Motivoidaan ihmisiä esim. energiansäästöön kampanjoimalla omista hyvistä käytänteistä, mahd. julkisuuden henkilö mukaan Järjestetään ilmastomaskottikisa Tehdään kampanjassa syy-seuraussuhteet näkyväksi Hyödynnetään "naapurikateus" (ei haluta olla pekkaa pahempia, vertailu esim. asuinalueiden välillä) Esitetään päästöt ymmärrettävässä muodossa (esim. CO2 t->km autolla) Esitetään JE:lle kampanjaa, jossa tunnettu kuntalainen esim. JYP:n pelaajia on haastettu energiaperheiksi (keinot, raha, päästöt) Haastetaan ihmiset liikkuminen älykkääksi Kannustetaan suunnitelmallisuuteen (vaikutusta esim. liikkumistarpeeseen ja ostokäyttäytymiseen ja tätä kautta jopa ruoan laiton suunnitelmallisuuteen ja biojätteen määrään) opit käyttöön Älykästä työmatkaa! - hankkeesta

4 4 (17) 4.2 ENERGIA TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE ENERGIAN KÄYTTÖÄ TEHOSTETAAN kulutus laskee, päästöt vähenee Säädetään lämpö järkevälle tasolle tiloissa, joissa ei oleskella (rappukäytävät, varastot, tyhjät huoneet ) 2011 tilapalvelu, Total, JVA sähkön ja lämmön kulutus MWh/v uutisointia aiheesta lokakuussa Sammutetaan kaikki sähkölaitteet, kun niitä ei tarvita (energiaagentit kannustajiksi) jatkuvaa kaikki energia-agenteista tietoisuus-osiossa Energia-agentit etsivät energiansäästökohteita (esim. energiansäästöviikolla käytäntöjen tsekkaus) 2011 alkaen yksiköt Tehostetaan atk-laitteiden hallintaominaisuuksien käyttöä energiankulutuksen näkökulmasta. tietohallinto verohallinnon säästöt luokkaa /v GreenSnapper -ohjelmistolla Käytetään liiketunnistimia valaistuksessa (esim. käytävät, WC:t) tilapalvelu, Total Korvataan tavallisia loisteputkia led-loisteputkilla, kun lamppuja vaihdetaan tilapalvelu, Total Luodaan järjestelmä, jossa energiaa säästävä yksikkö (esim. koulu, sairaala) hyötyy säästöstä esim. tyhy-toimintaan tilapalvelu, hallintokeskus Hyödynnetään mainosvaloja ulkovalaistuksessa tai sammutetaan mainosvaloja energian säästämiseksi (esim. yöaikaan)? vaikutus kaupunkikuvaan Hyödynnetään lauhdelämpöä (lämpöpumpuilla tai matalalämpöjärjestelmillä). Pilottina esim Iso-Urtti, jossa voitaisiin hyödyntää Keljonlahden voimalaitoksen lauhdevesiä. Hyödynnetään jäähallin lauhdelämpö esim Likesin ja Monitoimitalon lämmitykseen (ESCO-hanke). Kartoitetaan potentiaalisia hukkalämmön talteenottokohteita (esim. palvelintilat, jäähallit ja painotalot vaikka hankkeena, jossa tilapalvelu, JAMK, yrityksiä/jykes?) JE Liikuntapalvelut, tilapalvelu kuntaliiton teemasemma kuntaliiton teemasemma kuntaliiton teemasemma hankeidea? UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTTÖÄ LISÄTÄÄN JE lisää puun käyttöä 1300 GWh:iin 2011 JE/polttoaineen hankinta puulla tuotettu GWh/v riippuvuus fossiilista alenee, samoin päästöt Rakennus- ja ympäristölautakunta ( ) sekä Maaseutulautakunta ( ) ovat esittäneet Jyväskylän tilapalvelulle, että se järjestäisi tarjouskilpailun, jonka tavoitteena on Kuohun, Vesangan, Puuppolan, Saarenmaan ja Hurttian koulujen lämmittäminen kotimaisella energialla. Siirretään öljylämmityskohteita lämpöyrittäjyyden kautta kotimaisen, uusiutuvan energian käyttäjiksi tilapalvelu, hallintokeskus lämpöyrittäjiltä ostettu lämpö MWh/v käytetty öljy l/v JE toimii laatimaansa bio-ohjelman mukaisesti 2011 JE valmistumassa keväällä 2011 K-S YO, JE yhteiskuntavastuurapor tti

5 5 (17) Edistetään alueellisia, uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä energian ja/tai lämmöntuotantolaitoksia (esim. tuulivoima ja maalämpö) jatkuvaa kaavoitus, JE, ERA17 Hyödynnetään aurinkoenergiaa jäähdytyksessä (pilottihankkeena esim. ilmanlaadunmittauskoppeihin aurinkopaneelit; energiaa mittalaitteille ja jäähdytykseen) 2012 yto toteutettu pilotti / ei kohteessa kulutettu energia kwh/v, ERA17 Hyödynnetään aurinkoenergiaa (sähkö ja lämmin vesi) kesäaikaan esim. kouluissa ja leirikeskuksissa kaukolämpöverkon ulottumattomissa. tilapalvelu, Nuorisopalvelut kuntaliiton teemasemma TAVOITELLAAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN MUKAISTA 9%:N ENERGIANSÄÄSTÖTAVOITETTA VUOSINA (19,832 GWh) Vuosittain tehdään vähintään kymmenessä kaupungin rakennuksessa energiakatselmus tilapalvelu Kaupunki toteuttaa uusissa energiakatselmuksissa havaitut investointitarpeet omalla rahoituksella tai käyttämällä ESCO - palvelua tilapalvelu Hankitaan osaamista ESCO-palvelun käyttämisestä energiataloudellisten investointien toteuttamiseksi Kevytöljy -lämmitysjärjestelmät muutetaan hybridijärjestelmiksi ESCO -hankkeina. Järjestelmä toteutetaan kytkemällä ilma/vesilämpöpumppujärjestelmä nykyisen kevytöljylämmitysjärjestelmän rinnalle tilapalvelu Katselmoitujen rakennusten prosentuaalinen osuus koko rakennustilavuudesta Katselmusten lukumäärä vuodessa KETS 1 Toteutettujen investointien prosentuaalinen osuus energiakatselmuksissa havaituista investointitarpeista KETS 2 ESCO-palvelulla toteutettujen investointien lukumäärä ja rahallinen arvo KETS 3 Hybridijärjestelmien prosentuaalinen osuus kaikista kevytöljylämmitysjärjestelmistä pitkällä aikavälillä positiivinen (riippuu ESCO-sopimuksesta) KETS 4 Ohjeistetaan korjausrakennuskohteiden suunnittelua ja rakentamista niin, että tekniset valinnat perustuvat mahdollisimman suuressa määrin elinkaariedullisuuteen ja energiatehokkuuteen. Ohjeistuksessa käydään läpi materiaalivalinnat ja hankinnat, LVIS suunnittelu sekä rakennesuunnittelu tilapalvelu Energiatehokkuus mukana valinnoissa, osuus kaikista oletettavasti positiivinen, koska energiaa säästyy KETS 5 Enerkey -seurantajärjestelmässä mukana Kulutusseuranta tulee kaikkiin kaupungin uudisrakennuksiin ja sitä laajennetaan edelleen olemassa olevaan rakennuskantaan tilapalvelu olevien rakennusten prosentuaalinen osuus koko rakennuskannasta KETS 6 EnerKey -seurantajärjestelmän päivä-, viikko-, ja kuukausiraportissa havaitut poikkeamat käydään läpi rakennusten huollosta vastaavan henkilön kanssa ja pyritään löytämään syy kulutuksen muutokselle tilapalvelu Havaitut kulutuspoikkeamat vuodessa KETS 7

6 6 (17) EnerKey:n hälytysjärjestelmän toimintaa kehitetään (esim. päiväkotien ja koulujen loma-aikojen huomiointi vrt. Keljonkankaan pk:n jäähdytys heinäkuussa 2010) tilapalvelu Liikunta-alueiden valaisimien lamput vaihdetaan energiansäästölamppuihin Liikuntapalvelut Väylien uudisrakennuskohteisiin tehdään erilliset valaistuslaskelmat ja lampputehoa pudotetaan. alkaen 2010 ytek Laskennallinen säästö MWh/vuodessa Saneerattujen kohteiden laskennallinen Kaupungin ei omistamien, mutta valaisemien väylien ylläpito ja säästö MWh vuodessa kaupungin yhä saneeraus harkitaan kohteittain ytek ylläpitämistä tieosuuksista Vaihdettujen valaisimien prosentuaalinen osuus kaikista valaisimista Laskennallinen säästö MWh vuodessa. 220 MWh MWh KETS 8 ja 9 Uusia valaistuja väyliä rakennetaan Jyväkylän kaupungin alueelle noin 10 km vuosittain. Laskennallinen säästö on uudiskohteissa 20 % energiakulutuksesta verrattuna vanhaan suunnittelukäytäntöön. Laskennallinen säästö on 20 MWh vuodessa. KETS 14 Energiansäästö 40 MWh -> rahansäästö ja päästövähenemä KETS 15 Uusitaan ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä 2010 ytek Laskennallinen säästö MWh/vuodessa 3600 ulkovalaisinta uusitaan 2010 ytek Liikennevaloverkon hehkulamput (497 kpl) vaihdetaan ledelementteihin ytek JVA:n kiinteistöissä vietetään kulutus kuriin -kuukautta (touko- ja marraskuus) JVA Kaikkiin JVA:n kiinteistöihin otetaan käyttöön Tampuuri - kiinteistötietojärjestelmä, jossa kiinteistön elinkaaren hallinta tapahtuu (mm. kulutusseuranta, huollonohjaus ja pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmat) JVA Tulevissa JVA:n rakennushankkeissa sekä laite- ja materiaalihankinnoissa otetaan energiatehokkuus yhdeksi kriteeriksi. Energiatehokkuus otetaan huomioon materiaalivalinnoissa ja hankinnoissa, LVIS suunnittelussa ja rakennesuunnittelussa JVA JVA:n jäljellä olevat 22 öljylämmityskohdetta pyritään vaihtamaan kaukolämpöön, maa-, tai ilmalämpöpumpuilla toteutettuun lämmitysjärjestelmään JVA Konesalien sähkönkulutuksen tarvetta vähennetään virtualisoimalla laitteita ja palvelimia tietohallinto Energiansäästö 2200 MWh -> rahansäästö ja päästövähenemä KETS 16 Energiansäästö 600 MWh -> rahansäästö ja päästövähenemä KETS 17 Led-elementtien vaihdolla saavutettu energiansäästö vuodessa Energiansäästö 84 MWh -> rahansäästö ja päästövähenemä KETS 20 Energiakulutus vuodessa Energiankulutus kampanjakuukausien aikana/edellisen vuoden vastaava kulutus Säästöt KETS 28 Tampuurin käyttöprosentti kaikista kiinteistöistä KETS 30 Energiatehokkuus kriteerinä hankinnoissa osuus kaikista hankinnoista Laskennallinen säästö MWh/vuosi KETS 31 Montako %/kpl vaihdettu kaikista öljylämmityskohteista kaukolämpöön/maalämpöpumppuun/ilmal ämpöpumppuun /vuosi KETS 32 Virtualisointien lkm/v Virtualisoitu tallennuskapasiteetti /v KETS 45 ja 46 Vuosittainen energiansäästö on arviolta 20 prosenttia nykytasoon verrattuna. Takaisinmaksuaika on runsaat viisi vuotta.

7 7 (17) 4.3 LIIKKUMINEN TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE EDISTETÄÄN AUTORIIPPUMATTOMUUTTA JA VÄLTTÄMÄTÖN HENKILÖAUTOLLA LIIKKUMINEN ON SUJUVAA hlö-auton käyttö vähenee ja tätä kautta päästöt vähenee Kpi stra., K-S YO Vähennetään hlö-autoilun tarvetta liikennejärjestelmien ja alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisella jatkuvaa kaavoitus, ytek, ELY liikennetutkimus K-S YO, Rakennemalli 20X0 ja Jyseli Turvataan tärkeimmät lähipalvelut kuten opetus, terveydenhuolto, kauppa, harrastukset (avustukset) jatkuvaa Kaupunginvaltuusto, sivistyspalvelut ilmentää tahtotilaa (näkökulma mukana suunnittelussa ja päätöksenteossa) Parannetaan liikennevalo-ohjausta ytek OR Pysäköinninohjausjärjestelmä laajennetaan kattamaan Lutakon alueen pysäköintihalli ytek Järjestelmä käytössä Lutakossa kyllä/ei vähentää etsintäajoa ja tätä kautta liikenteen päästöjä KETS 18 Kaupunkiorganisaatiossa arvioidaan uudelleen henkilöstön ilmaisen pysäköinnin kriteerit (tarveharkinta) 2011 henkilöstöyksikkö, vastuualueiden joryt tarjottujen autopaikkojen määrä K-S YO, Arvioidaan rakentamisen autopaikkavaatimuksia ilmastonäkökulmasta kaavoitus autotiheys Lipo Hyödynnetään Jyväskylän mahdollisuudet ilmastoystävällisenä kokous- ja konferenssikaupunkina (kävellen pääsee matkakeskuksesta kokouspaikoille, keskustaan ja majoitukseen) NOSTETAAN JOUKKOLIIKENTEEN KULKUTAPAOSUUS NYKYISESTÄ 5 %:STA 7 %:IIN Parannetaan bussien liikennevaloetuisuuksia hallintokeskus OR, BalticClimate, Kpi. Stra. 4.6 Lipo Jenka-hanke: kaksi SYVARI-risteystä syksyllä 2010, vuonna risteystä lisää alkaen 2010 ytek K-S YO Lastenrattaiden kanssa kulkijoille tarjotaan maksuttomat bussikyydit mm. sujuvuuden parantamiseksi 2013 ytek, kaupunginvaltuusto asukkailta kilpailutuksen yhteydessä huomiointi Bussiliikenteen kehittämisloikka -projekti valmistelusta projektiryhmä (epävirallinen) projekti-idean kehittely työn alla Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttöön kiinnitetään huomiota tapahtumien yhteydessä (pilottina esim. Jypin pelit) Kehitetään palveluliikenteen ratkaisuja bussi- ja taksiliikenteen välimuotona liikuntapalvelut, ytek, yto NOSTETAAN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KULKUMUOTO-OSUUS JYVÄSKYLÄSSÄ NYKYTILANTEEN 33 %:STA 41 %:IIN KAIKISTA MATKOISTA ( vuotiaat) 2025 JYSELI projektiryhmä liikennetutkimus Lipo, K-S YO Otetaan kaavoituksen osana käyttöön kevytliikenteen auditointikäytäntö, jonka avulla varmistetaan kevytliikenneasioiden riittävä huomioon ottaminen kaavoituksessa ja rakennusmääräyksissä. kaavoitus, ytek Lipo, Liikuntapalveluiden voi olla osana isompaa ympäristöohjelma tiedotuskampanjaa liikennepalvelukeskuksen perustaminen?, kuljetusten optimointihanke

8 8 (17) Laaditaan laadukkaiden väylien suunnittelukriteerit 2011 ytek K-S YO Määritellään laatukäytävät, palvelutasokriteerit ja kunnossapitoluokitus kaavoitus, ytek K-S YO Laaditaan kevytliikenteen laatukäytävien toteutusohjelma. Kaupungille suunnitellaan 4 kappaletta keskustan ja eri asuinalueiden yhdistävää kevyenliikenteen laatukäytävää, joista vähintään yksi toteutetaan ytek Uusien laatukäytävä km/v Lipo, Lisu, KETS 21 Laaditaan virkistysreittien rakentamisohjelma (varataan korvamerkitty määräraha kevyen liikenteen väyliin ja rakennetaan tietty määrä kevytväyliä/vuosi) Rakennetaan Tuomiojärven ympäri kiertävä virkistysreitistö valmiiksi? Kaupunginvaltuusto hyväksyi polkupyöräpysäköinnin periaatteet kaupunkirakennelautakunnan esityksen mukaisesti. Laaditaan polkupyöräpysäköintimerkinnät asemakaavoihin 2011 kaavoitus Toteutetaan Harjukadulle pyöräilykaista ytek Etsitään sujuvuutta edistäviä ratkaisuja Sepänkadun tukkoiselle kevyenliikenteen väylälle ytek Otetaan käyttöön kevyen liikenteen internetpohjainen reittiopas ja tiedotetaan siitä 2011 ytek hakujen lkm/v ytek jory päätetty 09/2010 Parannetaan liikkumistapojen yhdistämismahdollisuuksia esim. tarjoamalla pyöräparkkeja bussipysäkeille 2011 ytek, ÄT! -hanke K-S YO, Lipo ÄT!:ssä pilotti tulossa Kehitetään ja markkinoidaan älykkäitä järjestelmiä ja palveluita (esim. reaaliaikainen tieto väylien auraustilanteesta) ytek, viestintä Lipo Annetaan kaupungin henkilöstölle suositus, että työpäivän aikana alle 2 km palaveri-, kokous-, koulutus- ja muut virantoimitus- eli työasiointimatkat tehdään kävellen tai polkupyörällä henkilöstöyksikkö aloite Päätetään maksaa XX senttiä/km omalla polkupyörällä tehtävistä virantoimitusmatkoista 2011 henkilöstöyksikkö aloite vrt. Pekkaniska PYRITÄÄN TYÖMATKALIIKKUMISEN JA LIIKKUMISEN OHJAUKSEN EDELLÄKÄVIJÄKSI Lipo, K-S YO Varmistetaan mahdollisuus polkupyörien turvalliseen parkkeeraamiseen ja tarvittavien sosiaalitilojen käyttö yksiköt Edistetään sähköpyörien käyttöä yhtenä liikkumisen vaihtoehtona 2011 yto, henkilöstöyksikkö lkm/v Älykästä työmatkaa! -hanke on käynnissä 10/10-06/11 liikkujan viikon "päästä säästöjä, säästä päästöjä" -kisan pääpalkinto 2012

9 9 (17) Tehdään kaupungin henkilöstölle liikkumisen ohjaukseen liittyvä kulkutapakysely innovaatiopalvelut (ÄT!) Henkilöstön vastausprosentti K-S YO, KETS 22 kysely tehty 12/2010, mutta tuloksia ei ole vielä raportoitu Luodaan internetpohjainen kimppakyytipalvelu innovaatiopalvelut (ÄT!) kimppakyytien määrä/v K-S YO Korotetaan työsuhdematkalipun tuki 10 ->15 ja koskemaan kkkortin lisäksi myös sarjakorttia henkilöstöyksikkö ostettut liput/v esitetty useassa yhteydessä Tarjotaan mahdollisuutta työsuhdepolkupyörään henkilöstöyksikkö käytössä olevat pyörät/v Kehitetään henkilöstöetuuksia lihasvoimin liikkujille (esim. alennuksia pyörän huollosta, pyöristä, kypäristä ja/tai lenkkareista) henkilöstöyksikkö Haastetaan muita organisaatioita liikkumisen ohjaukseen 2011 innovaatiopalvelut (ÄT!) VÄHENNETÄÄN LIIKKUMISEN TARVETTA, LIIKKUMISESTA AIHEUTUVAA ENERGIANKULUTUSTA JA KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ Pyritään edistämään biokaasun liikennekäyttöä (tankkausasema, autot) Huomioidaan energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys paikallisliikenteen kilpailutuksessa. innovaatiopalvelut, kaupunkirakennepalvelut, hankintakeskus, hallintokeskus K-S YO Kilpailutuksessa huomioitu energiatehokkuus kyllä/ei Polttoaineenkulutus/km/vuosi Käyttöaste vuodessa KETS ytek (joukkoliikennetoimikunta) Kannustetaan "ekoautojen" hankintaan tarjoamalla ilmainen kadunvarsipysäköinti 2011 ytek, yto, innovaatiopalvelut Pyritään vaikuttamaan ruuhkahuippuihin koulujen ja työpaikkojen liukumilla ja muilla aloitusaikojen järjestelyillä. hankeidea? Kehitetään etäasiointia innovaatiopalvelut, kaupunkirakennepalvelut Selvitetään etätyömahdollisuuksia jatkuvaa esimiehet, henkilöstöyksikkö, uso Tietohallinnossa on palvelualueiden käyttöön tarjottu 2010 videoneuvottelulaitteisto neuvotteluhuoneessa. Tietohallinto vastaa Videoneuvotteluilla korvattujen km myös toisen videoneuvottelutilan varustamisesta kaupungintalon määrä/v Videoneuvotteluilla saavutettu säästö remontin yhteydessä (markkinointi, varausjärjestelmä ja pikaohjeet) euroissa ja CO2-päästöissä tietohallinto Pidettyjen videoneuvottelujen määrä/v Päästövähenemä KETS 39 Edistetään sähköisiä kokouskäytäntöjä alkaen 2010 tietohallinto, hallintokeskus paperinkulutus vähenee II Edistetään etäosallistumista seminaareihin yms. tilaisuuksiin tilaisuuden järjestäjän tarjoamien sovellusten (esim. Live Meeting tai Adobe Connect) kautta. jatkuvaa tietohallinto, kaikki vähentää matkustustarvetta (aika, raha ja päästöt) biokaasusta kokoonnuttu 11/10, seuraava kokoontuminen 01/11 toteutustapa esitetty pysäköinninvalvontaan 11/10 (ok, kun ekoautojen määritelmä selkeä) ASPA-hanke käynnissä 2010, KRYSPhanke alkanut /11 Tietotalon Komisarioneuvotteluhuone on varustettu videoneuvottelulaitteistolla. näillä järjestelmillä voidaan toteuttaa myös "kevyempi" videoneuvottelu hyvin varustelluissa tiloissa (tykki, äänentoisto ja mikrofoni)

10 10 (17) Kaupunki osallistuu vuosittain Jyväskylän seudun pyöräilyviikolle yksiköt Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus virkapyörien käyttöön työasiointimatkoihin, jolloin työmatkan kulku voi mahdollistua muulla kuin omalla autolla yksiköt Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus virka-autojen käyttöön työasiointimatkoihin, jolloin työmatkan kulku voi mahdollistua Pyöräilyviikon tapahtumissa henkilöstön osallistumisprosentti KETS 40 Käytössä olevien kaupungin virkapolkupyörien lukumäärä /v KETS 41 ÄT! -hankkeen kautta 14 pyörää muulla kuin omalla autolla. jatkuvaa yksiköt virka-autoilla kuljetut km/v vähentää maksettujen km-korvausten määrää Mm. rakentajtalolla ja ympäristötoimessa on "talon" autot Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus bussikortin käyttöön työasiointimatkoihin, jolloin työmatkan kulku voi mahdollistua muulla kuin omalla autolla. jatkuvaa yksiköt esim. yto:lla on, ÄT! :ssä jaetaan 10 kpl Kaupunki järjestää taloudellisen ajotavan kurssin vuosittain. jatkuvaa, vuosittain yto, henkilöstöyksikkö, yksiköt Autoileville työntekijöille järjestetään lämpöpistokkeet (ajastimella varustetut) kylmäkäynnistyksen aiheuttamien päästöjen ja suuremman energiakulutuksen ehkäisemiseksi yksiköt Kannustetaan henkilöstöä hyötyliikuntaan Liikkujan viikko - tapahtumalla ja säästä päästöjä, päästä säästöjä -kisalla yto Taloudellisen ajotavan kurssille henkilöstön osallistumisprosentti vuodessa KETS 42 vrt. tietoisuus Taloudellisen ajotavan kurssille henkilöstön osallistumisprosentti vuodessa KETS 43 Yhteenlasketut kisaviikon pyöräilykilometrit ja CO2-päästöjen säästökilot vuodessa KETS 44 Otetaan käyttöön paikantimet autoihin JE ajetut km/v Käytetään optimaalista kalustoa JE ajetut km/v Toteutetaan polttoainetalouden seuranta jatkossa auto- ja koneluokittain, (aiemmin polttoaineluokittain) Altek Polttoainetalouden seuranta litraa/h autoja koneluokittain KETS 10 Talvihoitotöissä siirtymäajokilometrien Kehitetään työnsuunnittelua ja työmenetelmiä talvihoitotöissä määrä/100 km aurausalueiden ennakkosuunnittelua parantamalla ja siten turhia Viikkopalaverit ajojen siirtymäajoja vähentämällä Altek ennakkosuunnittelussa/talvihoitotyöviikot KETS 12 Kehitetään kirjastoauto-tyyppistä mallia terveyspalveluihin yms. asiointiin Tuodaan yhteispalvelupisteitä ja/tai terveyskioskeja palveluiden yhteyteen (esim. kauppakeskuksiin) hankeidea? hankeidea?

11 11 (17) 4.4 MAANKÄYTTÖ TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE PYRITÄÄN EHEÄÄN YHDYSKUNTARAKENTEESEEN Yleiskaavatyössä arvioidaan pitkän aikavälin yhdyskuntakustannuksia ja ilmastovaikutuksia jatkuvaa, 2013 kaavoitus kustannukset Yleiskaavatyössä arvioidaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä niin asuin- kuin työpaikka-alueiden kohdalla jatkuvaa, 2013 kaavoitus Lipo s. 9 Yleiskaavatyössä ohjataan täydennysrakentamiseen viheralueverkosto turvaten jatkuvaa, 2013 kaavoitus Kpi. stra Suositaan rakentamista kaavoitetuille alueille ja haja-asutusalueella kylien keskustojen palvelujen tuntumaan. jatkuvaa kaavoitus KymppiR Asemakaavoja laaditaan ensisijaisesti joukkoliikenteen laatukäytävien varsille jatkuvaa kaavoitus K-S yo s. 14, II läksy Sijoitetaan kaupan suuryksiköt yhdyskuntarakenteeseen jatkuvaa kaavoitus Lipo s. 7 Sijoitetaan palveluja olemassaolevien joukkoliikenneyhteyksien äärelle ja kävelyalueille (palveluverkkoselvitykset) jatkuvaa K-S yo s. 14, II Läksy Sisällytetään liikkumistarpeiden vaikutusarviointi palveluverkkoselvityksiin jatkuvaa palveluverkkoselvityksen tilaaja liikkumistarpeen kasvu Laaditaan haja-asutusalueille suunnittelutarvelupaa hakeville kyselylomake, jolla pyritään tuomaan esille palvelujen tarvetta sekä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia koko rakennuksen elinkaarelle kaavoitus kokeilu toteutettu / ei III hankeidea? epävirallinen tavoite on Suomen ilmastoystävällisin yleiskaava 2013 ALUEIDEN KÄYTÖSSÄ EDISTETÄÄN KESTÄVIÄ ENERGIARATKAISUJA kaavoitusprosessissa laaditaan energiataloudellisia selvityksiä (Ekotaajama-hanke) jatkuvaa kaavoitus pilotti toteutettu / ei ERA17, K-S YO Alueidenkäytössä edistetään uusiutuvilla energialähteillä tuotetun kaukolämmän käyttöedellytyksiä jatkuvaa JE, kaavoitus K-S YO suoraa sähkölämmitystä vältetään Suunnitellaan infran rakentaminen järkevästi (ei katuja auki uudelleen vähän väliä, rajapintaneuvottelut yms. yhteistyö) jatkuvaa JE, ytek, kaavoitus Varaudutaan tekemään selvityksiä vaihtoehtoisista energiaratkaisuista ja huomioidaan ne kaavoissa jatkuvaa kaavoitus K-S YO K-S liitolta tulossa ohje kesällä 2011 Arvioidaan viheralueiden hoitotarvetta (leikattavia alueita niityiksi tms.) ytek niitetyn alueen ala ha/v resurssisäästöt ja monimuotoisuuden lisääntyminen Huomioidaan energiantuotannon vaikutukset kaupunkikuvaan (mm. teknisten laitteiden ulkonäkö ja sijainti) jatkuvaa kaupunkikuvatoimikunta ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELUSSA VARAUDUTAAN ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIIN kts. vesihuolto Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin, roudattoman ajan pitenemiseen ja toisaalta syvempään routaan (rakennukset, tiestön rakentaminen ja hoito) jatkuvaa ytek, tilapalvelu, Rava K-S YO Turvataan uhanalaiset luontotyypit ja uhanalaisten lajien elinympäristöt jatkuvaa kaavoitus, yto K-S YO Luonnon monimuotoisuutta säilytetään kaavoituksen avulla taajamaja maaseutuympäristöissä jatkuvaa kaavoitus, yto K-S YO Hidastetaan haitallisten vieraslajien leviämistä luontoon. jatkuvaa ytek K-S YO vrt. Japan jättiukonputki- ja pujokampanjat Huolehditaan metsien kasvukunnosta, maaperän kunnosta ja talousmetsien luonnon monimuotoisuudesta. jatkuvaa Metsätoimi K-S YO

12 12 (17) Turvataan ekologisia yhteyksiä jatkuvaa kaavoitus, yto K-S YO

13 13 (17) 4.5 RAKENNUKSET TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE PARANNETAAN RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUTTA 30 %:ia valmistuvista omakotitaloisa on matalaenergiataloja, voi laskea KETS:in säästöiksi Tarjotaan energiatehokkaan rakentamisen ennakko-ohjausta alkaen 2011 Rava (yhteistyössä K-S energiatoimisto) uusien talojen energiatehokkuusosuudet Tehostetaan tilojen käyttöä jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat käyttöaste uusia tiloja ei tarvita Suunnitellaan ja käytetään tiloja monipuolisesti (huomioiden myös muunneltavuus) jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat käyttöaste uusia tiloja tarvitaan vähemmän Tehdään tarkka tarveharkinta tilojen, jäähdytyksen tms. asioiden osalta kussakin rakennushankkeessa jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat Etsitään avarakatseisesti ratkaisuja suunnittelussa ja rakentamisessa (esim. järvilämpö, aurinkojäähdytys) jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat Siirrytään matalaenergiarakentamiseen myös omissa hankkeissa ja käytetään kestäviä rakennusmateriaaleja jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat, ERA17, ravan omat tavoitteet Suunnitteilla Hovilan nuorisokoti ja Mannilan päiväkoti Neuvotaan ja ohjeistetaan asukkaat/käyttäjät käyttämään ja hoitamaan tiloja oikein jatkuvaa tilapalvelu, JVA, asiakkaat K-S YO Kiinnitetään huomiota materiaaleihin (kun energiatehokkuus rakentamisessa paranee, korostuu materiaalien vaikutus) jatkuvaa tilapalvelu, asiakkaat, ERA17 Pohditaan kannattaisiko seutuvalvomon perustaminen Kuopion malliin (rakennusten lämmityksen, sähkön ja ilmanvaihdon seuranta ja ohjaus) tilapalvelu palkittu Ratkaisuja2011 -kisassa EDISTETÄÄN PUURAKENTAMISTA (hiilen varastointia) Toteutetaan asuntomessualueelle ja mahd. muihin kohteisiin puurakentamista (esim. Kankaan alue) alkaen 2011 kaupunkirakennepalvelut kpi.stra. sis. Puubrändiajatuksen HUOMIOIDAAN MUUTTUVAT KOSTEUSOLOSUHTEET Suositaan kaltevia kattopintoja alkaen 2011 kaavoitus, rava, tilapalvelu OR viherkatoilla vaikutusta hulevesien hallintaan 4.6 VESIHUOLTO TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE TURVATAAN VESIHUOLLON HYVÄ TOIMINTAVARMUUS JA TOIMIVA YHTEISTYÖ MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN KANSSA Noudatetaan valmistuvaa alueellista vesihuollon kehittämissuunnitelmaa JE, ytek Rakennetaan yhdysvesijohtoja ja uusia vedenottamoita JE K-S YO Laaditaan ajanmukaiset valmiussuunnitelmat JE K-S YO Laaditaan toimintasuunnitelmat poikkeustilanteiden varalle JE K-S YO Seurataan jv-putsareiden kuntoa ja mitoituksen riittävyydestä ollaan selvillä Jyvässeudun Puhdistamo Oy K-S YO Pyritään pienentämään jätevesiverkoston vuotovesien määrää saneerauksilla (myös sekaviemärien purkaminen) JE, ytek K-S YO PYRITÄÄN HYVÄÄN HULEVESIEN HALLINTAAN JA TOIMIVAAN YHTEISTYÖHÖN ERI OSAPUOLTEN VÄLILLÄ Hulevesiohjelma valmistuu ja sitä noudatetaan 2011 kaavoitus (hulevesiryhmä) KAUPUNKIORGANISAATION VEDENKULUTUSTA PYRITÄÄN VÄHENTÄMÄÄN

14 14 (17) Seurataan vedenkulutusta Enerkey-kulutusseurannalla (pyritään havaitsemaan vuodot tms.) yksiköt m3/v Käytetään liiketunnistinhanoja järkevissä paikoissa (korjausten yhteydessä vaihto) tilapalvelu vaihdetut hanat kpl/v Alennetaan veden virtaamaa hanoissa (muun korjauksen yhteydessä) tilapalvelu säädetyt hanat kpl/v

15 15 (17) 4.7 JÄTTEET TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE VÄHENNETÄÄN JÄTTEEN MÄÄRÄÄ SEKÄ PARANNETAAN TUOTANNON JA KULUTUKSEN MATERIAALITEHOKKUUTTA Laaditaan jätestrategia Hyödynnetään polttokelpoinen jäte energiantuotannossa Lisätään biokaasun tuotantoa biohajoavista jätteistä Perustetaan ylijäämamaiden maa-ainespankki 2011 ytek laatittu / ei Ympäristöpolitiikan ohella päätetty 06/2010 kaatopaikalle sijoittaminen vähenee ja ytek korvaa fossiilisia polttoaineita Mustankorkea selvittää Jyvässeudun Puhdistamo Oy, Esiselvitys biojätteen mädättämisestä Mustankorkea Oy,? tuotettu biokaasu m3/v K-S YO Nenäinniemessä on tehty (10/2010) Tampereella otetaan käyttöön Rambolin vähentää kuljetuksia ja tilantarvetta kehittämä MapInfo -pohjainen malli ytek t jätemaata maankaatopaikalle/v jät le ALTEK:n palaveri Vuoreksen yhteydessä VÄHENNETÄÄN JÄTTEIDEN KULJETUKSEN AJOKILOMEIEN JA SYNTYVIEN PÄÄSTÖJEN MÄÄRÄÄ Optimoidaan kaikkien uusien kuljetusurakoiden alueet erillisellä selvityksellä vastaamaan tarjolla olevaa kalustoa ytek Polttoaineenkulutus l/km/v KETS 25 Kilpailuttamisasiakirjoissa vaaditaan kuljetusurakoissa käytettävän Euro 5 -normit täyttävää kuljutuskalustoa ytek Euro 5 -normit täyttävän kaluston osuus kaikesta kuljetuskalustosta KETS 26 Selvitetään jätejakeiden keräämisen mahdollisuuksia suuremmissa erissä, jolloin jäteastioiden tyhjennystarve ja sen myötä kuljetukset vähenevät. Lisäksi selvitetään asuinalueiden jätteiden yhteiskeräyksen mahdollisuuksia yhdessä kaavoittajan kanssa ytek Selvitystyö tai pilottiprojekti tehty/ei KETS HANKINNAT TAVOITE JA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU MITTARI VAIKUTUS VAIKUTIN TILANNE ELINKAARIAJATTELU ON LÄHTÖKOHTANA HANKINNOILLE Hankinnat perustuvat kattavaan tarveharkintaan jatkuvaa toimintaa yksiköt, hankintakeskus hankinnat /v Päivitetään hankintaohjeet (huomioiden ilmasto- ja osuus hankinnoista, joissa ympäristökriteerit) 2011 yksiköt, hankintakeskus ympäristökriteeri Vuonna 2010 ja jälkeen käyttöön otettavista henkilöautoista vähintään 50 %:ssa hiilidioksidipäästöt ovat alle 120g/km ja lisäksi vähintään 25 %:ssa alle 110 g/km hankintakeskus Leasingauton käyttöönoton ja luovutuksen yhteydessä käyttäjät suorittavat sopimuskumppanin tarjoaman taloudellisen ajotavan kurssin hankintakeskus, yksiköt Siirrytään laatikoihin pakatun kopiopaperin sijaan käyttämään SmartWrap -paperia hankintakeskus, yksiköt osuus ostetuista papeririiseistä/v Hankitaan opaskartta-kangaskasseja lahjoiksi (esim. uuden kuntalaisen pakettiin), omaan käyttöön ja/tai myyntiin hankintakeskus, toto (Hannikainen) kpl/v CO2-päästöt alle 120 g/km autojen prosenttiosuus vuoden 2010 jälkeen käyttöön otetusta hlö-autokannasta CO2-päästöt alle 110 g/km autojen prosenttiosuus vuoden 2010 jälkeen käyttöön otetusta hlö-autokannasta polttoaineen kulutus vähenee KETS 36 Kurssin suorittaneiden henkilöiden prosentuaalinen osuus käyttöön otetuista leasingautoista polttoaineen kulutus vähenee KETS 37 vrt. tietoisuus noin 70 % vähemmän pakkausjätettä verrattuna pahvilaatikkopakkaukseen ja senkin voi laittaa paperinkeräykseen vähentää muovikassien käyttöä ja näyttää kivalta PYRITÄÄN LISÄÄMÄÄN UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTTÖÄ Ajoneuvo- ja kuljetushankinnoissa annetaan pisteitä uusiutuvan energia käytöstä alkaen 2011 hallintokeskus, yksiköt, hankintakeskus "eko-autojen" lkm/v liikenteen päästöt vähenee 01/11 n. 17% kaikista autoista alittaa 120g/km vrt. opaskarttahuivit

16 16 (17) Seuraavassa kilpailutettavan sähkösopimuksen tarjouspyynnössä on vaatimus, että vähintään 30 % ostettavasta sähköstä tuotetaan uusiutuvalla energialla hankintakeskus Uusiutuvan energian osuus ostettavasta kokonaissähköstä KETS 38 vuonna 2010 ostosähköstä yli 41 % oli uusiutuvilla tuotettua (riippuu sähköpörssin tuotantojakaumasta) PYRITÄÄN SÄHKÖISTEN TOIMINTATAPOJEN LISÄÄMISEEN JA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA MYÖS HANKINTOJEN JÄLKIHOITOON Hyödynnetään sähköistä tilaamista silloin kun se on mahdollista 2011 alkaen yksiköt, hankintakeskus Sopimuksissa edellytetään tarvittaessa käyttökoulutusta laitteisiin, koneisiin, ohjelmistoihin yms alkaen yksiköt, hankintakeskus

17 17 (17) SELITTEET LYHENTEILLE JA MUILLE MERKINNÖILLE VAIKUTIN Työryhmä OR Ohjausryhmä K-S YO Sanoista tekoihin, Keski-Suomen ympäristöohjema 2015 KETS x Kuntien energiatehokkuussopimus ja sen toimintasuunnitelma (x=toimenpidenumero) Kpi. stra. Kaupunkistrategia Lipo Jyväskylän seudun liikenne 2025, tavoitteet ja toimintalinjat -selonteko Lisu Liikuntapalvelujen askelmerkit 2010-luvulle, Jyväskylän seudun liikuntasuunnitelma ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristö aika 2017 VASTUUTAHO Sote JE Tipa JVA ytek Rava kaupunkirakennepalvelut ÄT! yto MUUTA Sosiaali- ja terveyspalvelut Jyväskylän Energia Oy tilapalvelu Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy Yhdyskuntatekniikka Rakennusvalvonta Kaupunkirakennepalvelut Älykästä työmatkaa! -hanke (10/ /2011, innovaatiopalvelut) ympäristötoimi tärkeä johtotähti-idea

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Energiankulutusjakauma 2011 Yht. 2,94 milj.euroa

Energiankulutusjakauma 2011 Yht. 2,94 milj.euroa 1 (10) Jyrki Lappi / JL Kaarinan kaupungin energia- ja ilmastostrategia Kaupungin energian kulutuksen nykytila Kaarinan kaupungilla energian käyttö painottuu ensisijaisesti kaupungin omistamiin rakennuksiin.

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen.

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen. Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen Talokin voi säästää Rakennukset käyttävät noin 40 prosenttia maailman energiasta. Ne ovat myös kohde, jossa kulutusta voidaan tehokkaimmin vähentää myös

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Rivi Esittäjä Muutos Muutettava teksti Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä) HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI

Rivi Esittäjä Muutos Muutettava teksti Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä) HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI Rivi Esittäjä Muutos Muutettava teksti Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä) HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI 7 Vauhkonen Muutetaan otsikko muotoon: Vihreä tehtävä 2014-2018 Yhteiskunta on näennäinen

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot