Juhlajulkaisu 50 vuotta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juhlajulkaisu 50 vuotta"

Transkriptio

1 N Juhjuksu 50 vutt SUODATINKOULU Os 1/8 EPÄILYTTÄVÄ ILMANLAATU TOIMITUSJOHTAJAN SUODATINKUUME Cmf pustj Göst Ls CAMFIL Puhdsmtksut

2 Pääkjtus A Béd NÄYTTELYT JA MESSUT 2013 Ksäkuu ASME Tub Exp, S At, Txs, USA PwG Eup, W, Itävt Bz Offsh, M, Bs Exp, Atfgst, Ch Wd Td Gup B Phm Summt, Bst, USA Häkuu Itphx Jp, Tk BudThAs 2013, Sgp Tvtu mmmm Js t AM vkukj, humstk j vm, ttä mm tht uudstuks tässä umss. Tvttvst pdät uudst tyystämm j kt s vsusst myttävämmäks, ku ut tump uuts ytyksstämm, tuttstmm j skkstmm. Atkkss kästää hukks, m täkmpä päpuhtuks, skä d tvyd hts vkutuks. Tässä umss stää myös uutt ssätöä, kut hkökuv j Cmfsudtkuu. Hkökuvss stää tmtusjhtjmm, jk kt 30-vutsst ust msudtus, mt hä pääty töh Cmf j mks ytyksmm. Puhdsmstutjdmm vmstm sudtkuu mstyy jtkss sääösst, j sä kästää sudttm j sudtustkg. Tämä vus myös ty m, kut j hd kst käy m. Kskuv sttää pustjmm Göst Ls, jk pust Cmf vskymmtä vutt stt. Juhmm 50-vutst tpttmm hsts kstkk, jss kt, mt Cmfst tu tmtj j ytystmts khttämää mm jhtv msudtusytys. Mu svu tvs tp ussssätösä tkkt puhdsmtksust, jt mm tmttt vsttu skkmm, uus tutjuksuj j ytyks ysä uuts. Sspä tvtu mmmm! Tvmm, ttä tämä um tj myttävä ukuhtkä. Ää päö tt yhtyttä Cmf pks tmpsts, js hut sd sättj. Syyskuu Fbv Th Itt Rfgt, A Cdtg, Vtt, Htg, d A Ttmt Shw, S Pu, Bs Em Fstght, Jököpg, Ruts Lkkuu Nuk, Oés, Rsk Itphx, S Ju, Put R Ch Phm 2013, Shgh, K Mskuu ISPE Au Mtg, Wshgt D.C., USA Itm, Ps Pt d Vss, Rsk PwG tt, Od, Fd, USA WDM Summt, 12th Au Wd Dug Muftug Summt, Düssdf, Sks A ju, Ods, Tsk Cmf AM Cmf ksvä sksjuksu, jk stv yhdksää kä. Juksj: Cmf AB, Svväg 56E SE STOCKHOLM, Ruts Puh: Fks: Sähköpst: Juksj: A Béd Vtmtusjhtj, myyt j mkkt Tmttj: Lz Bw Puh: Fks: Sähköpst: Tkst: Cmf / Th PR Swd AB Kuv: Kg AB Hutk sättj? Ot yhtyttä Cmf Oy:öö t st, kjt t fks Cmf pääktt. Pääktt Cmf AB, Svväg 56E, SE STOCKHOLM, Swd. Puh Fks Cmf Oy, Ruukmstt 11, Esp Puh: (09) Fks: (09) Sähköpst: A Béd Vtmtusjhtj, myyt j mkkt Cmf-yhtymä 2 AM N

3 TUOTEUUTISIA Kumuks CmGT 3V-600 tt tubsudttm pupk Cmf Pw Systms sut CmGT 3V-600 -sudttm. Uudss mumsudttmss vtv, ptttu k, jk täyttää uusmp ksutub, dsmttd j kmpss kkk pmp sutuskykyä j th kskvt vtmukst. Sm s mksm tut j mm käyttökustukst. Nykyää tub vmstjt käyttävät EPA-ukk us sudtukk E10 12 (EN 1822). Tämä kyä stää mtt ktumst, mutt sä mut svuvkutuks. Vkk mtt ssäpu sk puhtmp, phävö v ksv j jht tub th hkkms. Myös pttkuutus v säätyä m, ttä s äkyy thss. CmGT 3V-600 tj smtss sudtuks hsmm mvstuks m, ttä th hkk. M 600 mm syvä, j sh mhtuu ähs 50 m 2 thst sudtmt. Sudttm tusst y 99,5 % (MPPS, Mst Pttg Pt Sz, äpäsv hukkskk) j pöykäyskyky tämätyyppst sudttm mkkd ps. Pdmp vhtvä vähtää mkttäväst myös sus-, hut- j hävtyskustuks. Tstttu tuv k CmGT 3V-600 -sudttm jättöpu sätty dym sujvkk mmm phävötä j stämää sudtmt kkutumst mksmsss pss (s. bust pssu ). Vmuud mksmmsks sudt myös tstttu husst Cmf uttus ksutubtstusttst smum pöysä j kstt suhtt, jss kk suptsuus. Uus kksstvstk pustuu sm tkkk ku ULPAuk puhdstsudttmss j s stää m hvtuks, mkä y mö tvsss mumsudttmss. Su, kkt j mkmtä pmpä hukks pääs vhtm sudttm h j kvt t kuuttvt tub ssäs, mkä ts jht tpttm j ks sst-k. Pystysu skst j vm ttm sst myös sudttm mhdsst jutuut vs pääs vtm vpst ps, j ut päpuhtudt vät judu uud kt j phävö pysyy pä kstss käyttöympästössä. Nämä msuudt tkvät CmGT 3V-600 -sudttmst ssjs vhthd m, k j m kttv gtutt- j ksuskt, j hyvät mumsudttmt vt täktä ksutub j mud tubttd tm, kut myös s, ku mtt tmtkpsuus tusj. AM N

4 Tus ts ALAN O CONNELL Kssuus: t Ikä: 55 v Asm: Cmf-yhtymä pääjhtj vudst 2001 Ph: vm A j pk Sm Asupkk: suu Dubss j Tukhmss, vp-jsut Ptugss Kstuks khtt: msudtus, LVI- j fmukput. Rkst mttuhu vuht mttt, tmjä j kpuptkk. Yks sdssskut tt vttj häväjästä. Cmf: Cmf mhtv ytys, sä työsktm husk j mä up 50-vut hst. O ut s ytystä kmkymmtä vutt, j kuk ths pk stuuk pu vussd päästä, hää ttust husk! Hä tt LVI- 18-vut kjptäjähjttj Wk A Cdtgss, dubsss mvhttvkkt j sudttm myyvässä ytyksssä. Vus tu Nykyää hä Cmf-yhtymä pääjhtj. A O C mtk hjttjst sudtus jhtv ytyks tmtusjhtjks vuhdttut vts stus j kstus msudtust j kht. Esmmässsä työssä Wk kjptäjähjttj v vtyötkjä, mutt tus kutk ytyks uvut j mgt ptkätä jt j st ähdä, mt msudttm myyt ksv ytyks kt tuttvks ktmks, jss ptt. Tämä mstä upv j mktst, j sks hmttk, mks Wk kttäyt sh mmä humt. Ot put s s tmtusjhtj kss, A O C tt ts. Hä s dttmttm vstuks: Js k uut vs hyv pä sudttmst, stt hmm, tmtusjhtj kjs A O C. J tämä tk 24-vut. O kvsut t, jt t pput j käv vst us, O C sttää. Rkst hstt, j sut pttv kpä. Mu tdstttv. Ku kk tämä p yää yht, uus stä öytyvä ttäväst kpää u, hä s. Mtk Cmf Rktms ktktvkst vu A O C pääs ts ytyks dustjks It j hä sty mkk. Cmf O C khts smmäs k vu 1983, j hä tps Cmf UK: dustj Bmghm mssu j hät mttt Cmf I tsv dustjks. T kut O C s sttää, hä kss pkss k k. Ast sujuvt sutjkkst. It 1980-uvu uss sjtuskskus j vt pus yhdysvts ääk-, ktkk- j tvk ytyksä, jtk vt kkt jtm ktmts s. Uudt thtt tvtsvt pj sudttm. Tmpkk s jtkuvst uus skkt. Stä v s vkk muk tuuks: tmpk sttu m hyvä sjt tässä buumss j st sujuvt k pp. Suu myyt stt tvsst p ytyks kssvt, sä mksu sm skkt v kstää ku jskus jp yhdksä kuukutt t kks vud. Kjpttusts sst O C ts vvs jtk myytä, js hää s pmp tud pust ktm jtms. Hä öys täyds tksu smm spmuks Cmf pustj Göst Ls kss, jk hä tvut Ltss. Göst Ls päätt utt mstä mässä. Ls sjttut vttj. A O C js ktmts j pust Iss kumpp kss Ad Fts & Pumps -ytyks. Ad-ytyksstä tu kstv kumpp j myytkv It Cmf, jk st suud ytyksstä vu 1985, O C kt. Vu 1993 Cmf st putk skkt j mstä tu Cmf Id Ltd j ksktymm pkästää sudttm. Tämä jäk t tötä su Cmf ytyks, jk st kkk. Etpä O C jtk usu ytyksssä tämä jäk. Vu 1989, jä vutt ku Cmf st putk Ad-ytyksstä, Cmf tk yhd suummst ytysstst Ruts ukpu stss Rskst Sft (yky Cmf S.A.). Tu Sft mst Ft-yhtsytys Yhdysvss, j A O C thtäväks tt Ft Amk mkkd myy khttämsssä vustm. O C muutt Nw Jsyy pukstst vudks. Tämä hä smmä sks tytäyhtö tmtusjhtjst jhtthtäv Cmf yhtymäts. Vu 1992 O C ps It j käytt I ytystä tukkht. Vus hä 4 AM N

5 msudtkuumhenkilökuva A O C sstu Cmf UK: tmtj jtms. Tämä jäk Cmf st vu 1997 Autmt Ftt -ytyks, jk pt O C It, mkä säs hä jhtjvstuut. Myöhmm vu 1997 O C tty vsst Cmf-yhtymä jhtpts, ku hästä tu myy j mkk vpääjhtj. Muutm suv vud k jhtyhmä k mttä Cmf ksvästä jmst. Tht täkd hktj sj, j Cmf pust uus ytyksä j vst uus ktmt- j uus thts. F hkt vu 2000 suu hyppy tpä, j s suus Cmf jsj Phjs-Amkss. Vu 2001 A O C svutt tkkd ymmä p styssää ykys thtävääsä: puhjhtjks j tmtusjhtjks. Khttyvä A O C ut tkmsssä msudtustsuud kss 30 vud j. Mt khttyyt? A tphtuut vtvst yhdstymstä. Stddt j t vt muuttut pj, j pt ytykst vät kyt tkmää vsttj pysyäks pystyssä, A O C tt. Imsudtus khttyyt sm tht tkg kss, j mdä täytyyt khttää sudtustkgmm, jtt s täyttää usd j muuttuvt tpt vmstuspsss mutkstuss. Näd khtysskt myös y ttsuus mdust säätyyt, O C humutt. Stt vä säädäö vkutus j Yhdysvt usujuvst ktst tht, jtk vtvt tstä tukmp stddj mdu työpkkj puhdstmsks skä työtkjöd j ympästö sujmsks vtm smkks pöypstjäjstmä kvks. Fmu 1 -uk ytys A O C tvts hukut puhum Cmfst j msudtuksst. O vkmp sd hät ktm hstuksst t suskkjvttstää. Lput s kutk svää: O C su mää mttuhu, kut fmut, ku hä tössä t Mä vhv yttäjähk. Omm ttä tkmättömä. Rhsyys ytyks skäk. Kkk, mtä khtämm, vmstmm j myymm, kktu, tstttu j tdttu hyväks. Tmm s, mtä upmm. Mä myös mst työtkjät. mt työst. Ttyssä mssä Cmf ksvuvuht ut ku fmuss s jäk, ku hä stu ytyks jht 12 vutt stt. Mst kyyt ut? Tää vuht hum. Jskus tutuu stä, ttä vukudss ttäväst tutj, j mm ttä mtvtut j kpuhksä. Cmfss husk työskä, kä s s kuvt, mt pj uttut jtkuvst vhtuvst hstst, uus spmust smmsst j suv stymsstä täysä muk v hköku kss, O C s. Pyysmm O C kuvm Cmf ps : Mä vhv yttäjähk. Omm ttä tkmättömä. Rhsyys ytyks skäk. Kkk, mtä khtämm, vmstmm j myymm, kktu, tstttu j tdttu hyväks. Tmm s, mtä upmm. Myös työtkjämm vt mhtv. Myös vt täkä p. Tmm suu vsttj tutkmuks j khtyks mmkä pkää pästumst. Js jk tm, jtkmm tpä j tsmm uud tksu. Js ytys vm mstyksstää, s khty. Cmf yksty phytys, j s hyötyy myös pst tmst, päätökstst j ptkäks mstj tumst vkudst. Ytyksssä suut kst, O C tt. Vmm kskttyä ptkä kvä jdk pössyhtöd tv mdä tvts vättää stst jäsvusktsuksst, ssss ytyksssä tpuvs kskttymää yhytks tuks. Mkä täktä, Cmf tm sksähtösst. Pymm jtkuvst hpttm skkd smst kssmm. Ssäst psssmm uudmäätty kuuuu tähä, j tmm s, mtä upmm, ku upmm j m upmm. Pymm jtkuvst stm m, jtt vmm pv skktmm pmm. Tuvsuud pupkk Uhuvtuks pt mtä tutuu pupk, ph pk jhtj? Omm kkt, ku mä tä sm, mutt mm tht ujst tötä vttksmm s, O C s. Kut tts, msudtus täytyyt muuttu skkds muk, j tuv vus khtmm m uus j jättävä hstt. N äy ppu. Vmm vmj stä, ttä tkg khttym hyväks Cmf khtyks. Ast vät yksktsst m tkspä. A vkutt myös t td: hmst vt pmm pä hyvä mdu täkydstä j vtvt stä tstä mmä. O kuuut hgkgsst vkuvjst, jk kuv hmsä Pk-vu. Pvptäjät j stm äkyvät stä msst. Lsäkvust vst hä mukk kuv, ttä msstd sj kuvss äkyy s tvs. Muuts stuu pst ttk, mutt tdsuus t. Htuks sks j ptkäk ukk dssää tjt sukk tvsmpää j puhtmp m. Mstä tuv sukupv tstä vähmmä hu stää msstt j hutust m. Imsudtustksumm vkuttvt yt, j jtkvt täkää työtää myös tuvsuudss, A O C tt puks. AM N

6 CAMFILIN 50. JUHLAVUOSI 50 vutt m sudtust Tää vu Cmf juh ypää vdttäkymmttä tmtvutt. Kkk k vu 1963, ku pustjmm sstu yhts hkks mkks sudtvmstj kss j Cmf AB pusttt. Vdssäkymmssä vudss p phmst ytys pssä utssss kyässä ksv mm jhtvks msudttm vmstjks. Tämä mdä tmm. Ku mtkust vtttä ptk 70 kmtä Tukhm täpu, spuu put Ts kkkupuk vvää ttymää. Tämä dy pkk yhy ssämh suututuv jmtk päässä. S sjts mukvst Itäm j s dust m vhättävä sst. Tsst öytyy muutk ku pkkää msmtkk sä myös ksväs Cmfyhtymä kupä pääktt. Cmf ut tähä pävää mssä yks Ruts ytyshst mstymmstä phmstsst vtytyksstä. Täää Tsss uts yttäjä j kms, j vkk kkmus mvhtt, pust vu 1963 Cmf AB:, Cmf-yhtymä mytyks. Ms Göst Ls. Ls työskyt kk mmttus Rutsss LVI-, uks khdss suuss, ksvässsä ytyksssä, Fäktssä j Bhss, j s Nu Göst Ls jäk kumpp VVV-msssä ksuttytyksssä. Vu 1956 VVV pust ssytyks, Luftkdtg AB:, jk ss ktm Ts vu Ydvm vu vuht Ts sjts ähä Studsvkä, j Ruts htus pustut ydtutkmuskskuks khttääks uuutv vmtutttkg. Os m phst sööstä työskt sä, j uus gähd dytt uutt tp ähstyä tuvsuutt. Tämä ksk tysst mvhtjäjstmä, jt käytttäs Ruts suutuss ydvmss, j tysst thkkt msudttm, jt tvtt päästöj ht mhdsss ttmuusttss. Luftkdtgssä Göst Ls suutt j määtt mvhtjäjstmä. Kkmukss sst hä s pjktks suut Studsvk tutkmus- j khtyskskuks LVI-jäjstmä. Pjktss tvtt kutk myös hupputhkkt kssudttm päästöj ht. Npä Ls tt yhtyttä Cmbdg Ft Cpt (CFC), tuttuu yhdysvts vmstj, jk tmpkk sjts Syusss, Nw Ykss. CFC: käyttäm m j tuttd juut jutuvt tsss mmsdss käytttyh sudttm, j sudttt dktvs hukks AEC: (Atmgkmss) tmpstd pstmst. Kskusttu CFC: kss Yhdysvss Ls ps Ruts j stt CFC: sudttmt Studsvk kskuks j s ydvm sööt vkuuttuks d tuvsuudst j thkkuudst. Tämä jäk Ls s spmuks Studsvk kskuks mvht- j pöyhtjäjstmä tmttmsst. Luftkdtg ktm ksvss Ls k määtä tstä mmä CFC-sudttm mm. ääk- j ktkkvmstj pjkth. Tämä ktt CFC: hum j Ls mttt vsst CFC: Phjsmd j myöhmm kk Eup dustjks. Tämä vh yhtstyö CFC: kss jht Cmf pustms puhtst tuttytyksks vu 1963 CFC: j Luftkdtg mstsks yhtsytyksks. Luftkdtg k myydä sudttm myös vtv upps vmtutt- j ääk skä tu stv ktkk- ytyks, j tukt mpuhtusvtmukst. Muutm vutt myöhmm Cmf-yhtsytys ks smmäs sudttm tutttks Ts j pust pääktt. Esmmäst kk mss mstuksss vt tutttytäyhtöt pusttt j vhsss vhss Sks j Svts. Ksvu vudt Luftkdtg tm uks CFC: myytkv upps skk j ytyks mkks myytkst. Cmf pustm vu 1963 mhdst CFC: mtts jtums Eup mkk Luft- 6 AM N

7 CAMFILIN 50. JUHLAVUOSI Ljv ytys: Ksää 1968 Göst Ls vv hkökhtsst Luftkdtg AB: j Cmf AB: stymstä Ts vstkttuh th. Vus 1958 j 1968 vää ytyst täyty tsä uus j suump tj jp kuus kt pysyäks muk ksvuvuhdss. Akupä Ts ts, jt jtt j mdst vus v, d utss tytäyhtö käytössä. S täkä tutt- j jkukskus phjsms mkk. tht tutvkm stddmsks, tut utmtsmsks tsstää, tut ttmsks ukm j jkukv j ktmtjäjstm ptmsks. Ksvä sttg mututuu Vut 2000 mssä Cmf vms jtm ksvästä tmts j st yhdysvts F. Nä stä tu mkttävä tkjä Phjs-Amk mkk. F kuvs j hyväm yhdysvt sudtvmstj, j tmt j tutttks pu Yhdysvtj j myös Kdss. Nä suu hk tkm dytt ukst htust. Npä Cmf yhty yhtstyöhö utss päämytys Rts kss. Stä tu Cmf vähmmstösks F hk jäk. muk hktust uttktmst j vstst mm. Pw Systms- j A Put Ct -tmtj säjuks. Jä phytys Vud 2011 pu Ls j Mkm pht ustvt suutust Rts mstmt vähmmstöskkt. Cmf jä kk phmst kytys. Uud sukupv phjäsä tuut muk ytyks tmt utm jht j vmstm ttä tuv. kdtg myydssä tuttt sssä dustjs kutt muu Eupss. Luftkdtg jtt vu 1972, j Göst Ls mö suuts Luftkdtg AB:stä j tt vhdss Cmf AB: skkt. Lsst j CFC:stä tu kumppt. Cmf yt hyvä sm khttää Eup mkkt tsäsä myyt- j tuttytyksä, jk dust CFC: tuttt. Cmf j pst, pust myyttytäyhtötä ukus Eup mh j ksktty vmkkst myös vhtsudttm mkkh. Sttg mudst skks ktä suhd käyttämää myytgumttj, jt käyttää dk Cmf tutt: kttv vstd dukks sudttm, jd phävö p, käyttökä ptkä, th m, jtk säästävät mmä g j jt tvts vht us. Tämä sk kkskäyttökustuks j tj skk mut tuds tuj. Tämä smmäs jtumsvh k Cmf ksktty myös sudtusstutmuks j stutv myythköku hkkms. Täyd tsäsyys 1983 Vu 1983 Göst Ls ph j Mkm ph sttvät CFC: vs tjuks st put s mstuksss vst Cmf skkst, j ytyksstä tu kk phmstuksss v ytys 20 vud tss ksvu jäk uvu ppupu tuusmst ytyks vkus j yhtäsyys. Vu 1989 Göst Ls upu Cmf tmtusjhtjuudst j t tu hä pks J E Ls. J E k, Jh Mkm, vpääjhtj j tusjhtj. Nämä muutkst hss mktsvät uud täkä jjks ku Cmf hstss. Cmf käyst ytysststtg, jk k us sudtytyks hk: Sft (Rsk) vu 1989, Autmt Ftt (Is- Bt) vu 1997 j Idustft (Ruts) vu Vms hkt ssäty mkttävä j ksvv uus tm: ksutubmkkd mttsudttmt j muut tuttt. Sä k ku pääkttss ut sttgs sussj, Cmf s vhv sm Eup mkk gs ksvu j ytysstj vu. Täktä päätöksä Pääkttss ttt käyttöö uus httmtj skä hyv jästty sttg ksväs ksvu j sähk. Cmf j uus u vut 2011 st, muk uk K, Aust, It j Bs. Sm k tht ttt tut j jku jäkstämsks. Cmf pust uus utthkkt sudttm tuttykskötä Eupp j As j st Ruts mkk tm kpj. Tuttt htt j ptt. Uus ptttuj tutttkkt khttt tut ykskkökustust skmsks tuttmäää ksvss. Sttgs päätöksä päättt kskttyä Cmf ydktmt, mkä jht upums F Yttäjyys, jtkuv ktm khttäm, vhvt ydvt, ttv jht, tkg khttym j mkuttuu työvm vt t ksksä tkjötä Cmf khtyksssä. Pstä pkkukupug ytyksstä ksvut yhtymä, j 23 tutttst, kuus tutkmus- j khtyskskust, työtkjää j y 65 pkst myytdustj Amkss, Eupss, Kkks-Asss j As Tyym u. AM N

8 CAMFIL-SUODATINKOULU: OSA 1 AM uudss Sudtkuu-sjss vt pt muutm suv vud k kuupk ppm sudtuks pussst, sm sättj t pävttämää ttjs. Js t vst tuut msudtus, tkkt tjvt hyvä pkkuss hs. Cmf ptäyt m vud j m sudtkuu pstks työtkjötää j skkt msudtustkg jättävässä mmss j mks tvtsmm puhdsmtksuj. Sj st vt ysuts j ssätävät v pusst. Hpptjusuud vuks ht kästtässä käyttä vkt kstmjä. Humm tud ukkhu ukss tämä hd vu j kt ytyksstämm ysttj khdksss sss. Imss kukutuvt päpuhtudt Mks tvtsmm puhdst m Imss vävät päpuhtudt vt ysst tt uk t ukmss styvä t, jtk vvt kttä hukks (kut hukkst, pöy j k), ksuj t höyyjä. Muut mss vävät päpuhtudt vt stmäsä, kut usv, sumu t pt pst. Ydtphtumt vvt tutt myös dktvs päpuhtuks. Epäpuhtudt vvt us t hmst tmst sytytä. N vd ukt ssjs j tssjs. Essjs päpuhtuks sytyy psssss t sytyvät hms tm tuks, kut pkksuj hmksd, h j öjy pt tuttm kkdksd t kk ämpöt pmsss sytyvät typpksdt. Tssjs päpuhtuks tutt su, v mudstuvt, ku ssjst päpuhtudt gvt t vkuttvt tsts kss, kut mkhä ts. Epäpuhtudt huttvt tvysgm j pj vhkj. Pkästää Eupss msstd vd mksv stj mj uj vustt smä- j hgtystfktd, kuhksyövä j sydä- j vsusuks skä yst ympästövhkj mudss. Eupss mkhä päpuhtuks vd huttv vustt jp pu mj kst kum, Sumss tämä v Mmjusst uvut vt v yhtä häyttävä: Mm tvysjäjstö WHO: muk y kks mj hmstä ku ksst tstuttu m päpuhtuks. Imss kukutuv hukkst ähtt Hgttämässämm mss kukutuv hukks kks päässt ähdttä. Jtk sytyvät usst m skst, utmss, ksvsuudst skä mtsä- j mstpst. Jtk hukkst vt täktä, kut mss kukutuv stpöy t ttä ht pöyhukkst, jd ympä vshöyy tvstyy vspsks. O myös tpgsä hukks (hmst tm tuttmt), jtk vt päs pätäydsstä pmsst j tsuud päästöstä, jtk ssätävät -tvttuj sstt j vhgttvt ut. Lk suu päpuhtuks tuttj, j dsmttt säävät mkttäväst hukkspäästöjä. Vu 2012 ksvä syövätutkmusjäjstö IARC, jk s WHO:t, uktt dsmtt pkksut hms syöpää huttvks ksmm tä pdtt v mhdsst syöpää huttv. Hukkst j muut mss kukutuvt päpuhtudt pääsvät ssäm vmst kkust j vst skä mvhtjäjstmstä, js ssä thkkt sudttm. Ssää uk tut päpuhtudt skttuvt mhds ssäm päpuhtuks. Tästä syystä ssäm v ts sss jp 50 kt päpuhtmp ku ukm, mkä hutt suump tvysskjä u, vhuks j ksst s, tk kupugss j vksktsä u. Ssäm puhdstvt sudttmt, smkks kupsss j juksss kuksss skä tutttks, vt Cmf suu ktmt-u. Hukkst kt j kstumus Hukkst kstumus j kk vht suust. Kk v vhd muutmst mtstä (m, mt mjdss) mkmt sdss (μm, mt mjss). Hukkst jt tvsst kht kkukk: phukks, jd hksj 2,5 μm, j kks hukks, jd hksj y 2,5 μm. Kkt hukkst vt päässst us hukks, ku ts phukkst sytyvät hms tm tuks. Näd säks AMss jukstvt st Os 1: Os 2: Os 3: Imss kukutuvt päpuhtudt Mks tvtsmm puhdst m (tässä umss) Mt msudttmt tmvt Tstmtmät j pusksptt Os 4: Puhtmt, mvt j g - skmt Os 5: Os 6: Os 7: Os 8: Stftjäjstmät Ympästö- j gäkökhdt Ok sudttm j sudtuk vtsm Sudttm vhtm j hut Muutm mss kukutuv d hukkskt 0,001 0,01 0, µm Vus Kuhkj vhgttv pöy Asbst Ksv töt Ltävä tuhk Kpspöy Btpöy Öjysumu Tupksvu Hsudt Lähd: ASHRAE-käskj Bkt Hkk Nähtävssä pj smää Mksudt Kksudt Stpöy Pukk Ihms hus Ø Hpöy 8 AM N

9 CAMFIL-SUODATINKOULU: OSA 1 Kuv PM2,5: j PM10: hukkskst Ihms hus hksjt m (mk) Lähd: EPA, 2010 PM2,5 Pmshukkst, gst yhdstt, mtt j. hksjt < 2,5 m (mk) ttä pä hukks, kut utphukks, jtk vt kt mmt tuhss (0,1 μm). Nhukkst kk 50 m (jskus d kks määttää myös m). PM10 Pöy, stpöy, hm j. hksjt < 10 m (mk) H thkk hksjt 90 m (mk) Imkhä hukkst mttm Ys tp mtt j kuv mkhä hukks ut mtt d p j jk kht ukk: PM10 (hukkst 10 μm) j PM2,5 (hukkst 2,5 μm). Nämä ukt tjvt mdu j-vt, mutt vät tä hukkst kuvms, sä vät hum hukkst mspttä, tdst kk j/t km, jtk vt täkmmät msuudt d tvyd htst vkutust sttms. T gm, ttä mkhä pöy ssätää pj pä hukks, j ttä p t ähs mt mss t tvuus. Täst hukkst mss (p) mttm hhjhtv. Tästä syystä tstä ysmpää sk hukkst ukumäää ttyssä mssss (PM10, PM2,5). Tähä tvt hukkssk, kt stumtt, jss m kuk ssät äp. Ku hukkst kukvt sät äp, hukkssk mtt d hjstuks. Mtä suump hukk, stä suump hjstus. Hukkssk sk skä hukkst määä ttä mtt d k. T tp hukksptsuud mttms käyttää skv ktmkskpp (SEM). Hukkst kätää tys äytusth myöhmpää yys vt. Ayys tj ykstyskhts ttj hukkst määästä, kst j mudst. Yksttäst hukkst mtt kstumus vd ysd. SEM-mtmää tustt mss kukvt päpuhtudt, kut hmtöt, pöy j bg s, jtk vvt hutt hms tvyssk kt j työpk. Mtmää tvsst käyttty ssäm du mttms kuuss j sss. Nmss kttämttuksss hukks kätää vähtää khdst mttuspststä: ukmst j mvhtkvst sudttm jäk. Vtm khd äht tuks vd mtt sudttm tusst. Ssäm tugm äht svttämstä vt mttukst vd thdä usss pkss. Mks tvtsmm puhdst m Imsudttm tvt tvs ssäm tuttms. Imsudttmt sujvt hmsä, psssj j tmtj. N sujvt vmstttuj tuttt j kust mvhtjäjstmä. Jskus msudtust käyttää myös ympästö sujms. Uk tu pj mss kukutuv päpuhtuks, j tst sytyvät ssätss. Epäpuhtuks v sytyä tuttpsssss t jssk tkmässämm tmss. Esmkkjä vt ämmtys, hmksd j pöy. Imvhtjäjstmä täk thtävä pst mss kukvt päpuhtudt, jtt ssätj m puhdst. Jätm (pstm) pstt hust j sudtt ku s kuk mkästtyk ämmöttttttst äp. Tämä utt sujm mkästtyttt j s ssäs. Tämä jäk m pstt kuks ukpu. Rkuks tuv ukm sudtt ku s kuk mkästtyk t-tt skä ämmtys- j/t jäähdytysptt äp j ku s tud hus (tum). Tum vd sudtt myös sää. Impuhdstt vd käyttää täydtämää mss v mvhtjäjstmää j ptm ssäm tu tsstää. Esmkks tutttksss mpuhdstmt (sä t ktt kttyt t st mpuhdstmt) vvt vähtää gkustuks, pt tut thkkuutt j tjt tvsmmä työympästö, jss vähmmä pöyä j hts hukks. Kt j kuuss mpuhdstmt vähtävät mss kukutuv hukkst määää j ptvt ssäm tu. Tvstmä Imss kukutuvt päpuhtudt huttvt mjd vhgt stä humtt, mssä vuutss mtt. Epäpuhtudt vkuttvt htsst tvytmm j hyvvtmm. Yhä usmp tutkmus vhvst, ttä hukks vkv tvysvkutuks. Imss kukutuv hukkst määä vähtäm ptää tvysskjä. Imkhä pöy ssätää ttä usst pä hukks, jt pj smää t. Imsudttmt sujvt hmsä, psssj, vmstttuj tuttt, kuks mvhtjäjstmää skä ympästöä. Lsättj sudttmst j sudtustkgst t Cmf tuttst j tmst öytyy sttst t gkstä svutmm. Vt myös dt ukus pttj j stttä vkksvujmm dkumttkstst. Vkkkupst s ms svuks äypuhm j tuuttks (Add j App OS) tdstkst smst vt. AM N

10 Tvsmmt pä E päystäkää: m päpuhtudt vkuttvt htsst tvyt, ympästöö j ktstöh, j vm vus tdstttu j vhvstttu yhtys yhyt- j ptkäks msst tstums j stä hutuv gtvst tvysvkutust vää. Lukust ttst tutkmukst j ääkttst ptt tdstvt tästä, j d öydökst hjstuvt tstä vmkkmm mtu kskv hjs j käytätöh, puhdst m kskv kh j hjm, päästökttdktvh j mvht- j msudtus stutjd sustuks. Hukkst (PM) Typpdksd (NO 2 ) Amkhä ts (O 3 ) Rkkdksd (SO 2 ) Imss kukutuvt hksjt 10 mkmtä (μm) t stä pmmät hukkst vvt jutu hgtyks. Kkt hukkst vt hksjt 2,5 10 μm, ku ts svu t usv ssätämät phukkst vt hksjt 2,5 μm j stä pmpä. K kutk vää. Htsmmt hukkst vt kt 2,5 μm. Hukksptsuuks p pustuv mttusmtmä, kut WHO: mtuhj 10 μm/m 3 uk PM2,5, kuvst tdst v, sä sä humd pmpä hukks, kut utphukks j hukks, jtk äpäsvät hpmm kuhkt j v. Jtt kkk tvysvkutukst vd humd, hukksptsuus täytyy mtt j utd mss, kut PM2,5, mutt myös d ukumäää täytyy humd, jtt muk tuvt myös pt, utpt j hukkst. Kks tvst typ ksd, typpdksd (NO 2 ) j typpksd (NO), vt mykysä ksuj. NO 2 ttä ktv hpt j s hutt kst. Täkmmät NO 2 -päästöj ähtt vt pm (ämmtys, vmtutt j juvj j vj mttt). Ksuht, vää stut ttt, jss mvhtkä, htsm j tupksvu vt ähttä ssätss. Vkutukst: Astm sstv ps säätyt kuhkputktuhdust ttää ptkäks NO 2 -tstums. Myös hktyyt kuhkj tm khtys ttää NO 2 - tstums ptsuuks, jt ykyää mtt (t tustt) Eup j Phjs- Amk kupugss. St, ttä ts hyväks kk mutt phks mt, sä yämkhä tsks suj mt, mutt v htst mkhässä hgtttyä. Amkhä ph ts sytyy typ (NO x ) j hhtuv gst yhdstd kmsst ktst ugvss. Tsuud päästöt, mttjuvj pkksut, bshöyyt j kmst uttmt vt täkmpä NO x - j hhtuv gst yhdstd ähttä. Vkutukst: Amkhä ts hgttäm v ukst tvysgm, kut tkpu, yskmstä, kuku äsytystä j vtugst. S v hktää kuhkj tmt, pht stm j mut kuhksuks j jht ks kum. Atstum hutt suumm sk ps, sä hdä kuhks vt vst khttymässä. Tätä ttä ktvst ksu ysä sst vmtst j mud tsuud tst päästössä, jss ptt fsss pttt. Vkutukst: Lyhytk tstum kkdksd vkutt htsst hgtyks, kut hgtystd supstums j stm säätyms. S v hutt myös pääsäkyä j ystä pämukvuutt. Suut SO 2 -ptsuudt vvt hutt mud kkksd (SO x ) mudstumst. N vvt gd mud yhdstd kss j mudst pä hukks, jtk tukutuvt syvä kuhkh j huttvt t phtvt hgtystsutt, kut kuhkjtum j kuhkputktuhdust jht shd tp säätyms j ks kum. Vkutukst: Hukkst vvt hutt t pht sydä- j vsu- skä kuhksuks j sydäkhtuks. Hukkst vvt vkutt myös kskushmst j sukupum, hutt syöpää j jht ks kum. 10 AM N

11 puhtudt Tässä tkkss kuv yhyst tvsmmt tvyd kt hustuttvt m päpuhtudt. Hukkspäpuhtuks, typpdksd j mkhä ts ktst dustv jmm vtä uhk. Hmksd häkä (CO) Vätö j hjut ksu pmstut j stä huttvt mmäks kupuku juvj pkksut. Vkutukst: Häkä vähtää sydäm, vj j kudst hpst. S v hutt pääsäkyä, humust j hktust. Atstus v hutt sydäsud j vutt hmst. Että suu määä häkä hutt kum. Rsksmtt Tähä ttä mykyst mt yhmää kuuuvt skk, kdmum, yjy, hp j kk. Lähttä vvt smkks jättptttst j tsuud psss päästöt. Vkutukst: Askk ksg. S v vutt vt, sydätä, mks j muus. Kdmum tdäkösst ksg j v vutt sukupumä j hgtysmstöä. Lyjy v vkutt ähs kkk m j mstöö j hktää hkstä khtystä. Ehp hutt sk kts vut. Nkk j ukust kkyhdstt vt ksgjä. N huttvt gs hktt j httvkutuks hgtysm j mmuujäjstmä. Bts j PAH-yhdstt (bts()py) Btsä tvt uss bsstä, utj pkksust j jdk thtd päästöstä. Pysykst mttst hvdyt (PAH) dustvt m yhdsttä, jtk vvt hutt syöpää. Bts()py määää käyttää us PAH: kksmäää sttms. Täkmmät ähtt ssätss vt puuht j tkt skä tupkt. Kupug ukmss täk ähd ttyy kts, päässs dsjuvj pkksuh. Vkutukst: Mmmt vt ksgsä. Bts v hutt ukm j sytymävkj. S v vkutt hmst j v m tutt. Bts()py ttää sm, ä, kuku j kuhkputk äsytyks. Ssäm mykysmpää Ukm sstt thkuvt kuks, j m smukst mvht j sudtust vvt käätyä j gd ssäm päpuhtuks, kut mtj kmkpäästöj sktuks, kss j thdä ssämst jp 50 kt ukm päpuhtmp. Ku hmst vttävät suumm s ämästää ssätss, mvhtjäjstmä sudttm ks hu j käytö täkys msvää j sh ktttävä tstä mmä humt kust suuttuss, jtt vt hmss gthkkuusvtmust kss. Asukkd sujmsks m täytyy sudtt j puhdst ttä thkk sudttm, jss mhdsmm p phävö, mkä sst säyvät thkk ptkäksss käytössä kä tä tvts vht us. Sudttmt vvt hukkssudttm t yhdstttyjä hukks- j mkyysudttm, jtk pstvt myös htst ksut j jp höyyt j hhtuvt gst yhdstt (VOC), kut Cmf kupukympästöh tktttu Ctysudtsj. Nää sudttm kust mkästtyttt säästävät g, sä kuuttvt vähmmä g m pkttms sudttm äp. Lpputuks gkuutus väh, kust mstj kkskäyttökustukst skvt j ssäm tu p, mkä dstää tvyttä, mukvuutt j tuttvuutt. Emsst thkkuudst, vähässtä gkuutuksst j hsst kkskäyttökustuksst tuttuh Cmf-sudttm kuuuvt H-F -sj, g säästävät H-F XL- j Duf Opkf G skä Cty-tutph yhdstmäsudttmt. AM N

12 UUTISIA LYHYESTI Ptd tvyd j mukvuud tuvm mt k Cmf CmC -tutsj sttävä t kttä mpuhdstm käyttää tsuud, tmstj j kt mss v mvhtjäjstm täydtäms. Tutt tss tht öytymässä mut käyttöut, vmks Lmk Md-Wst Rg Hspt -sst Ist, jss CmC tks s mtks ssäm tugm. Ku Md-Wstssä ttuttt kustushjm, ptt täyty suj Aspgus-s tötä. Nämä hukkst, jt v styä täst mtt k, kukutuvt uk m muk. Ssäähgtttyä töä v vkv vkutuks ptd mmuujäjstmää. Ptd sujmsks Md- Wst tvst kkk kkut, jtt töt vät pääss tukutum sst. Ikkud tvstäm st kutk kk ukm pääsy sst, jss ut mvht, j vkutt ptd vhtyvyyt ssätss. m Cmf kpjd vmstm mpuhdstm. Kys t käyttää kymää ukm, mutt hutt vt. Vd kmpsmsks kvusm j ämmtystä täytyy sätä, mkä pust sää s käyttökustuks. Cmf tt yhtyttä Md-Wst j stt pmm tksu: CmC-mpuhdstm, jk hyvä kkspt sudtus mhdst ämpmä hum kättäms j sm m ämpötj tsms. CmC pysty myös puhdstm m thkkmm j vähtämää hukkst määää j sujm ä ptt pmm. Cmf s spmuks, j tm ss khdss vhss yhtsä 30 CmC 800 -ttt. Lttt tjvt pt pmptust m j sujvt hdä hkk tvyttää mt k. CREO yksktst puhdstsuuttu Cmf puhdstsuuttu- j gptmthjmst (CREO, C Rm dsg & Egy Optmzt) khttyyt ttkphj työku, jk yksktst puhdstj mtttmst j msudttm vtsmst. Au p hjmst khttt yhdstämää Cmf mks LCC (kkustus)- j Chjmst. Tvtt ptmd sudttm j d susktd vt puhdsth. Sm pttt gkustust mmt. Ohjmst khtt Cmf stutjd tm Yhdysvst, Rutsst j Msst, j u p s jukst vtu u vu Uus vkkphj hjmst jukst mmjusst ksää CREO: kskst msuudt Jtk CREO-hjmst msuudt ssätävät uk, jtss smutk, jk phjutuu puhdstt j -suuttuu. Käyttäjät vvt vt j smud hmst hukkst mudstums käyttämää muuttuj vttd tyyppä j ktvsuusts, mvhtputt, kt- t tum määää, mvhtkt j kykyä smud putumsk j vk t suhtt mjksvuks. T, vttdt j skmt öytyvät CREO-ppst, jk ssätää bttd j mkktk j uudt j vht puhdststddt, muk uk vus 2002 j 2012 ASHRAE- j EN 779 -LVI-sudtstdd vtu. Vt kts wbj j dt CREOpp Lf S -svut sttst t pyytää stty ttm yhtyttä Cmf Oy:öö. CmC-tksu Tässs mttkhtss I tvydhutjäjstmä Hth Sv Exutv (HSE) tvsst sustt st st- Cmf muutt mdh th Itävss Itävt tytäyhtömm Cmf Aust GmbH styyt W uus tmth stts Hm-Mk-Gss 7, Stg Ksk-Eup kskuks v. Uudt tmsttt sjtsvt mukvst muutm muut mtk päässä tktästä, Itäv pääkupug yhd täkmmä kttymä vssä. Tvtu uut, md vst, tmst j ykyks kkusth W. 12 AM N

13 VISAILUT CmVs PISTEET KAUPUNKI MAA KIRJAILIJA VUOSI MUSIIKKI 5 Kmst j fyyskk Est Ruthfd hks smmäs tm tässä kupugss vu Tämä tphtu typ j fhukkst ydktss. Itäs mk, jk mudstuu 13 svtst j kmst ttvt ttst. Vu 2003 Cmf yhdst täää kks HEPA-sudttm kstuutt thdst. Tämä ksvässt tuttu kjj syty vu 1902 Ssss, Kfss. Nuvsttt ksmutt Vt Vdmv, 26, smmä vuudss käyyt. Hä ks M 48 kt kpsss. Lt kst ähs km pävää. Mkä vus? Tämä yhty ksk mttut pttmsst vsst, vkk yhty ktst hj. Yhty sty vms k juksuudss 11. juukuut 1982 tv-hjmss "Th Lt, Lt Bkfst Shw". 4 Kupuk pdtää mm smmäsä tsuuskupuk. Vsst stä tu kupuk vu M puss vut stsmä pust j stsmä vkst vksu t j vsmmss yäkumss sstä tust vst kuuspp j 14-sk täht. Hä yks smmässtä äsmsst, jk v Nuvstt sss kmmust vkumuks jäk. Hä mtkust s kuuus vkuvj Rbt Cp kss. Bttä ppyhty th Bts juks dbyyttbums "Ps Ps M". Vu 2012 vy Rg St -hd "500 kkk kj pst bum" -st sj 39. Tämä kvttt kuuus väkkästä stymssust, jst tu mut-mötä. Hdä muskkvds hjs Lss Hstöm, kuv "Eämä k", "Om ämäsä sk" j "P sukput" hjj. 3 M vuutt ggt. Vuutttuus MYR. APC (A Put Ct), yks Cmf jästä ktmtyksköstä, vmst tsuud pöypstjäjstmä. Vu 2013 Cmf APC v smmäs upps thts tähä kupuk. Vu 1962 hä vtt Nb kjsuuspk "sts j mkuvtuskk tyyää, jss yhdstyvät symptt huum j tkt ssst hvt". Tämä vud ksäsä tpävää Mt Luth Kg pt kuuus "Mu um" -puhs, jss hä vt ssm pttmst Yhdysvss. Vu 1974 tämä yhty vtt Wt-kpp Euvsut. Vt myötä yhty s tsuud thdä Eupktu j styä sustuss tvs-hjmss. 2 Mt kuuust ppyhtyt vt ähtös tästä uppsst kupugst, tysst dbädt, kut Th Smths, Jy Dvs, St Rss j Hppy Mdys. Tämä m juut vt u mjsss kugskuss. Kugskust tu Bt ptktttj uvu, mutt tsästyvät vu Cmf khtt msudttm äkkss käytttyh "htkh". Ht vt päässt myös tämä kjj yhd kuuusmm tks m. Tämä vud mskuu 22. pävää L Hvy Oswd smuhs Yhdysvt 35. psdt Dsss, Txsss. Mmm M -musk pustu tämä yhty kpps. Vu 2008 jukst smm kuv, jt tähdtt My Stp. 1 Tää kupug kks vg jkpjukkutt. T sut ätyksst 20 gvtt, j ppd pum 7 pdtää jukku k. Dvd Bkhm käyttäyt kysstä gdst ppt. M pääkupuk j suu kupuk Ku Lumpu. Tämä mkk kjj tut pht Yhdysvt m-j kuvuksst tksss "Vh hdmät". Cmf pusttt tää vu Rutsss yhtsytyksä mkks Cmbdg Ft Cpt -ytyks kss. Vu 2013 Cmf juh 50-juhvutt. Yhty kts smst mst ku Cmf j s m mudstuu yhty kuk jäs tum smmässtä kjmst.? Mhst Ms Jh Stbk 1963 ABBA d y p j p t f g w ts st g p t t g s h s b q j p CLEANROOM CARBON OXYGEN SUSTAINABLE ENERGY FILTER IAQ POLLUTION t w g z x y g m s y u p s t q u m b PARTICLES CAMFIL MOLECULAR j p q D d p t f z t y g m f h y t m f z y p AM N

14 Ap Rut j vttj CFM:ä Cmf Ft Mgmt (CFM) -hjm, jt mt Cmf ytykst ympä mm tjvt, utt skkt vvm msudttm tst ptms mdu yäptämsks. Tämä sttutuut vttsks ksptks Rskss, jss Cmf 30 CFMspmust utmtk j bttd skä tvktsuudss tmv skkd kss. Mut CFM-spmusskkt vt st j tmtpvuytykst. CFM tj kk hsmmt mkästtyttd kkskäyttökustukst. Rsk smmä CFM-spmus muskmm msudtuks gb hutspmus kjttt vu 2002 kuuus sks Ap Rut -uhuutj vmstv Dpp (Nmd) tht kss. N 200 kmtä Ps äspu sjtsv tht tmtt täyd pvuvkm. Tää tht Ap Rut kstuu jttust stv v utj, uhu- j ph- ku kp-utj vmstms. Tht mus- j kkppstssä vmstt myös Rut C Spt -ut. Vustt vmstuu ut, Fmu Rut 2.0 -kp-utt muk uk. Dpp tht Cmf-stutjt uttvt Ap Rut vtsm käyttötktuks spvt msudttmt. Cmf vmst, ttä sttu k j tuvsst, vht k k, su sudtt thkkuutt m tutkstuks j tstä j ptää jp kj tht sudtvstst. Tämä kustusthks tksu vmst, ttä Ap Rut sudtusjäjstmät tmvt täydä kpstt. Su säästöjä CFM: vu Säästöt vd mtt su hvmp sudtvht j työmäää j huttm vähmsä. Esmkks pkästää CFM: km smmäs vud k Ap Rut kuut pvät ähstuk u (17 %). CFM: kskttty ähstymstp täk tkjä äd säästöj tk, sä Cmf j äkö kkk sudtustps j -pvuh j s pystyy ptmm Ap Rut sudthjm j -kustukst. Myös päsu säästöjä svutttu: uhuutytys sut ust stj ömtjä sää t tuttjs ptmt. Amm tässä tss säyttt sudttm. Tht htthtävä myös yksktstttu yt sudttukst, skutus j tmtukst thdää v k vudss. Huttmt sudttmt Dpp thds thyt yhtstyötä Cmf kss y kymm vud j, j kjtmm juu uud kmvuts spmuks, sä CFM utt mtä säästämää jtkuvst h. Emm hu ää säyttää sudttm pk päää t muht sudttm vhtktuuj. Cmf tk kk tämä utmttsst, j jk vht ptmtu, sä Cmf vv phävötä sääösst, s Fédé Lfbv, Ap Rut Dpp hktpääkkö. Hä kt Cmf tjv pst käyttötktuks spv sudtustksu. Kts CFM-kspt, jk ktt puhdstmm, tyhjöpöydä, mtt kästty-ykskö j tvstyskp sudtusjäjstmät, sudtus yt thkkmp, mkä sst vmm pt tut tu. Ksk sudtspmust ht thkkst, mä mmä k ydktm mkk huttuj utj vmstms, uhu- j kp-utj kkms skä kp-juvj j vs myyt, Fédé Lfbv tt puks. Vhä ähstymstp CFM utt skkt tkmää tmst vhämpä j svuttm ympästötvttt. Pvu myös ympästötuj: CFM: vu skkt vvt vähtää gkuutust j jättd määää, mkä ptää ympästövkutust j hjjäkä. CFM tk skk myös sudtjätt ph kästtyvkst, jk udtt pks määäyksä j jk tj ttu jäjtttävyyd. Askkt hvtsvt myös CFM: tudst dut: ku mvhtjäjstmät ptmd Cmf vähä g kuuttv sudttm, vähtävät mkttäväst mkästtyjäjstm käyttökustuks. CFM-pvut äätäödää skk tpd muk. St sättj ttm yhtyttä Cmf Oy:öö. 14 AM N

15 UUTISIA LYHYESTI Nsttt yhtskutvstuupjktst Khd tuv vud k Cmf Id sps Vg Upftmt Pgmm (VUP) -hjm yhdssä yshyödys Hd--Hd Id (HH) -säätö kss köyhyyd vähtämsks työpkkj j tuj um. Ohjmss Cmf j HH tmvt Dvy j As mskyssä. Mmmt sjtsvt Cmf Id Thy tutttks ähsyydssä. HH pyk vttämää köyhyyttä Itss uttus ähstymstv kksvts yhtsökhtyks. Tähä mssä gst muuttut us tuh köyhä ph ämä y 135 kyässä. Cmf spsmss HH-hjmss dsttää m uv svämstä tukv yhmä, työpkkj umst, pstyövmst upumst, kyääst tvyd j kuutusmhdsuuks ptmst, yhtst ytyst mudstmst j s ktvtttj, j sätää ystä ttutt ympästöstä j uusutuvst gst. CmfCg ktvttt ttutt vustt. Vms vd vud k Cmf-ytykst ympä mm vt tmt ptääks tuttd j tmtj ympästövkutust j ttt käyttöö vhtä mtmä j huhtt hmsstä pks mkkmm It VUP-pjkt ktst yhtsöst ttd vu. Os CmfCg HH Id -pjkt s Cmf yhtskutvstuus kskttymstä. Yhtsöst pykmykst, kut VUP, uttvt säämää yhtskutvstuuttsuutt työtkjödmm kskuudss. Tämä ttutuu myös Cmf ksväs CmfCg-hjm vu. S tvtt yhdstää kstävä khtys j ytyks työtkjähk Cmf ktmtsttg kkk pu. Ohjm m utu Cmf, ympästömm, vättäms ( g ) j m ( ) ympä kkk vt Cmf tttyjä vsj. Vst puht m gstkk C Zss IMT:ä km tutttst j y st myyt- j pvupstttä ympä mm. Ytys tkgjhtj st j vktsst vtt hyödytäv mttttd skä mut, gmt j pt mttv stumtt. C Zss IMT kttää tystä humt psss ptmt j gm hvtsms vhsss vhss j ps tksuh. Sm pät myös Shwz Gup, jk vst gstkk- j vsttthtäv mmstöstä C Zss IMT: pust A-Ebt tht Sksss. Kht suut vst käyttää s väks vstt. Kumpk kt ömtä j kkudt yhdksä mtä. Ksk tv stää pävttä, vsttuh C Zss IMT -s ktyy pst pöyä, mkä hutt myöhmm tutss mv gm sk. Vstu hutt tvsmp j puhtmp ssäm myös hköku tvyd j stvuud tuvmsks. Vtutst C Zss IMT: äämmäs täkää öytää tuv, ptkäk mpuhdstustksu, jk sväs thkkst sj ud vs suust pöymäästä hyv vähää g. C Zss IMT j Shwz gstkktmt päättvät käydä Cmf tmpstssä tutkmss CmC -tt tmt Cmf vst j gstkkkskuksss Ewgss tässsä Sksss. Lpputus vkuuttv, sä Zss tm hums CmC-mpuhdstm käytö vähtävä pöy määää. Suvks sytt tstusvhs. Vukud j puhdst t stttuj tstvj säyttt sm k smsss suhtss Cmf vst Ewgss j A-Ebt vst. Tämä jäk ttj hukksmääät sktt. Tukst sttvt, ttä pöy määä Ewg tks, jss CmC-ttt vt käytössä, kmst jää kt vähmmä hukks ku A- Ebt tht. Tämä tdst CmC-tksu tm utttvuud. CmC vtsm Nykyää A-Ebt gstkkkskuksss käyttää CmC ttt vst d ud m puhdstms, jss säyttää C Zss IMT: tuttt. Hukkst määä mttt ttd stmst. Kummk vst määttt myös ptmst sjt j ttyypt. Lttt sjtt vst tuttm k mvtus, tt s htt tmtj. Lgstkkhköstö myös ttä tyytyvä tstä pöyttömämpää vst j pmp työh. Lsäks ttä thks CmC-sudtusjäjstmä vähtää ysmsudttm vhtktj, mkä pust vähtää yäpt- j käyttökustuks. AM N

16 Jtk st mvät hpmm äp ku tst ABSOLUTE C ss ABSOLUTE D ss ABSOLUTE V ss ABSOLUTE LUOTETTAVIMMAT HEPA-SUODATTIMET Absut HEPA-sudt, jss thty kmpmssj. Muu sk mhdtt, sä sudttm thtävä suj hmsä. S vstuu myös suj hkkä psssj, jss vst hukkst s päästä m. Esmmä Absut-sudt khttt mss tutkmusbtssmm j vuskymmä stt hupputuu tähdät. Nyt Cmf juks uud sukupv. Tutustu phs Absut-sudttmmm sttss Ptkästtytks sukk pöypstjäjstmä Thm Sksss sjtsv ytys, jk khttää, tutt j tmtt btttms ptkskuks. Ytys yks ämpöptustkk jhtvst ytyksstä. Thm tut psm- j suupuskkuskutusjäjstmstä (HVOF, Hgh-Vty Fm), j vd ptt s tuttt tk tub vst Tf -pstpuh. Ytyks ttst j hjmst sst ämpöuskutus ttä thks j kustusthks svus m käyttötktuks. Ku Thm hjtt ss uudt, mdt psm- j suupuskkjäjstmät Dtmud tks, tt tvtt uus pöypstjäjstmä kästtmää pöyä j ksuj. Tukt tuvtmptt vt tp, sä ämpöuskutus v mudst äjähdys- j/t pv. Thm kääty ptkäks tmttjs Cmf A Put Ct (APC) pu öytääks tksu, jk täyttäs vtv käyttötktuks dytykst. Eg säästävä kkp Cmf APC vsts gm tmttm pöypstjäjstmä, jss ATEX-stftu F Gd Ss GS40 -pöykä. Jäjstmässä äjähdysuukut j 40 ttä thkst HmPt Gd C -sudtt p hdstv sudtmt ämpöuskutuks pöyj j ksuj ht. Lttst tj ttä thkk sudtuks kk Thm ämpöuskutusykskö. Myös ämmötttt stt säästämää g tv. Pöykäm ämm jätm hjt ämmövhtm, jk ämmttää kuks tuv kk tum. Tämä vähtää mkttäväst ämmtyskustuks j pst säämmtysjäjstm tvtt tv. GS40-ttst tj tuvs työympästö, j s udtt kkk ksäätsä vtmuks. S ptää myös gkustuks j vmst kstävämmä khtyks. Rtksu mstys pkut Cmf APC -pstjäjstm sätuks muh Thm-pjkth. Lämmötttt sttu GS40: yäpu. P: Ts Tyk AB, Ruts. Cmf

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v 20-25 v 10 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS Sumen Pallliitt 9 Finlands Bllförbund HELSINKI HELSINGFORS 9 SUOMEN PALLOLIITTO 9 Yleistä.. Vaasa 90. Vaasa Oy:n klrlapaln K un liitthallitu vu i sitten a etti timikunnan t ek emään e i tyksen niiksi timenpiteik

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys BoF Online 13 2012 Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys Elisa Newby ja Jaakko Suni Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Velkakriisi kouraisee myös EU:n maataloutta

Velkakriisi kouraisee myös EU:n maataloutta Vlkkriisi koris myös EU: mtlott Kyösti Pitol 1), mi Myyrä 2) j A-Mij Hikkilä 3) 1) MTT Tlosttkims, Ltokrtokri 9, 00790 Hlsiki, kyosti.pitol@mtt.fi 2) MTT Tlosttkims, Ltokrtokri 9, 00790 Hlsiki, smi.myyr@mtt.fi

Lisätiedot

Kunn.kert. ν. 1904, (Tammik. 1906.) TAULULIITTEITÄ.

Kunn.kert. ν. 1904, (Tammik. 1906.) TAULULIITTEITÄ. Kunn.kert. ν. 90, (Tammik. 906.) TAULULIITTEITÄ. Taulu N:. Ilman keskilämpö Helsingissä kuukausittain vusina 8990 sekä edellisten 0-vutiskausien keskilämpö. (Celsius). Vusi Tam- Hel- Maa- Huhti- Tuk- Kesä-

Lisätiedot

SYTYTYS- JA HEHKUTULPAT

SYTYTYS- JA HEHKUTULPAT SYTYTYS- JA HEHKUTULPAT HENKILÖ -JA PAKETTIAUTOT 2011 m_01-24_fin 08 Vorlauf 14.11.2007 11:32 Uhr Seite 18 NGK-SYTYTYSTULPPIEN TYYPPIMERKINNÄT * Tässä on esitetty normaalisäädöt. Näiden lisäksi on erikoismerkintöjä.

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Jäse ntie dote 1/2005

Jäse ntie dote 1/2005 Jäse ntie dote 1/2005 Nyt ajank oh taise n ns. M artin k olm ion tontin Itäise n Rantak adun suuntaine n e m pire puutalo tule e nyk yiste n k aavailuje n m uk aan säilym ään. (Kuva: Jouni Liuk e ) Kok

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KENWOOD KDC-BT60U http://fi.yourpdfguides.com/dref/3771540

Käyttöoppaasi. KENWOOD KDC-BT60U http://fi.yourpdfguides.com/dref/3771540 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Jätteet ja materiaalitehokkuus 29. syyskuuta 2010 Radisson Blue Royal, Helsinki

Jätteet ja materiaalitehokkuus 29. syyskuuta 2010 Radisson Blue Royal, Helsinki uu söä m är k? l ymp n jä n m s o Uu om kö j ä n d l T:, Kmr, Ruukk Lhdn k kupun Jä j mrlhokkuus 29. syyskuu 2010 Rdsson Blu Royl, Hlsnk > Mukn 9 huppupuhuj, mm: > Mn hyödynnä krräyä mrl rk-nn? Cs Kmr

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 6538 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.213 2 S sällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

1963-15 VUOTTA MYÖHEMMIN M

1963-15 VUOTTA MYÖHEMMIN M 1972 M 27 -- 2 Kristian, kerran teki jumalan, luokan kattoon n ANSSI KELA 1972 LK1 -- 23 Kristian, kerran teki jumalan, luokan kattoon n ANSSI KELA 1972 Pow 13 -- 16 Kristian, kerran teki jumalan, luokan

Lisätiedot

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK H a lliin i.'«n» «in s E d u sk u n n alle la ik si o ikeudenkäym iskaaren M k * eräiden m uiden lukien tiedoksiantoa riita-asioissa koskevien saannosten m uuttam isesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan al km o k th lutaa taas kuohumaan oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan Heinävetisen perimätiedon mukaan kirjai lija u ni Aho

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

LM-Activator uudistui 21

LM-Activator uudistui 21 Tammikuu 2013 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Maailman modernein hammaslääketieteen oppimisympäristö 6 11 Opus Dental valloittaa Suomen 16 17 LM-Activator uudistui 21 12 Plandent Hammaslääkäripäivillä

Lisätiedot

12. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET

12. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET Lk : Kyknla ja rsm. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET.. Srjännkyknla Talkko.a. ABB:n normaalvalkoma. Kyknla Laj U r kv I r A / k ka I sc ka Hom. Ssäll asnnava Eron OJON_ 4 36 000...4000...4000...4000 50 50...90

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot