Juhlajulkaisu 50 vuotta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juhlajulkaisu 50 vuotta"

Transkriptio

1 N Juhjuksu 50 vutt SUODATINKOULU Os 1/8 EPÄILYTTÄVÄ ILMANLAATU TOIMITUSJOHTAJAN SUODATINKUUME Cmf pustj Göst Ls CAMFIL Puhdsmtksut

2 Pääkjtus A Béd NÄYTTELYT JA MESSUT 2013 Ksäkuu ASME Tub Exp, S At, Txs, USA PwG Eup, W, Itävt Bz Offsh, M, Bs Exp, Atfgst, Ch Wd Td Gup B Phm Summt, Bst, USA Häkuu Itphx Jp, Tk BudThAs 2013, Sgp Tvtu mmmm Js t AM vkukj, humstk j vm, ttä mm tht uudstuks tässä umss. Tvttvst pdät uudst tyystämm j kt s vsusst myttävämmäks, ku ut tump uuts ytyksstämm, tuttstmm j skkstmm. Atkkss kästää hukks, m täkmpä päpuhtuks, skä d tvyd hts vkutuks. Tässä umss stää myös uutt ssätöä, kut hkökuv j Cmfsudtkuu. Hkökuvss stää tmtusjhtjmm, jk kt 30-vutsst ust msudtus, mt hä pääty töh Cmf j mks ytyksmm. Puhdsmstutjdmm vmstm sudtkuu mstyy jtkss sääösst, j sä kästää sudttm j sudtustkg. Tämä vus myös ty m, kut j hd kst käy m. Kskuv sttää pustjmm Göst Ls, jk pust Cmf vskymmtä vutt stt. Juhmm 50-vutst tpttmm hsts kstkk, jss kt, mt Cmfst tu tmtj j ytystmts khttämää mm jhtv msudtusytys. Mu svu tvs tp ussssätösä tkkt puhdsmtksust, jt mm tmttt vsttu skkmm, uus tutjuksuj j ytyks ysä uuts. Sspä tvtu mmmm! Tvmm, ttä tämä um tj myttävä ukuhtkä. Ää päö tt yhtyttä Cmf pks tmpsts, js hut sd sättj. Syyskuu Fbv Th Itt Rfgt, A Cdtg, Vtt, Htg, d A Ttmt Shw, S Pu, Bs Em Fstght, Jököpg, Ruts Lkkuu Nuk, Oés, Rsk Itphx, S Ju, Put R Ch Phm 2013, Shgh, K Mskuu ISPE Au Mtg, Wshgt D.C., USA Itm, Ps Pt d Vss, Rsk PwG tt, Od, Fd, USA WDM Summt, 12th Au Wd Dug Muftug Summt, Düssdf, Sks A ju, Ods, Tsk Cmf AM Cmf ksvä sksjuksu, jk stv yhdksää kä. Juksj: Cmf AB, Svväg 56E SE STOCKHOLM, Ruts Puh: Fks: Sähköpst: Juksj: A Béd Vtmtusjhtj, myyt j mkkt Tmttj: Lz Bw Puh: Fks: Sähköpst: Tkst: Cmf / Th PR Swd AB Kuv: Kg AB Hutk sättj? Ot yhtyttä Cmf Oy:öö t st, kjt t fks Cmf pääktt. Pääktt Cmf AB, Svväg 56E, SE STOCKHOLM, Swd. Puh Fks Cmf Oy, Ruukmstt 11, Esp Puh: (09) Fks: (09) Sähköpst: A Béd Vtmtusjhtj, myyt j mkkt Cmf-yhtymä 2 AM N

3 TUOTEUUTISIA Kumuks CmGT 3V-600 tt tubsudttm pupk Cmf Pw Systms sut CmGT 3V-600 -sudttm. Uudss mumsudttmss vtv, ptttu k, jk täyttää uusmp ksutub, dsmttd j kmpss kkk pmp sutuskykyä j th kskvt vtmukst. Sm s mksm tut j mm käyttökustukst. Nykyää tub vmstjt käyttävät EPA-ukk us sudtukk E10 12 (EN 1822). Tämä kyä stää mtt ktumst, mutt sä mut svuvkutuks. Vkk mtt ssäpu sk puhtmp, phävö v ksv j jht tub th hkkms. Myös pttkuutus v säätyä m, ttä s äkyy thss. CmGT 3V-600 tj smtss sudtuks hsmm mvstuks m, ttä th hkk. M 600 mm syvä, j sh mhtuu ähs 50 m 2 thst sudtmt. Sudttm tusst y 99,5 % (MPPS, Mst Pttg Pt Sz, äpäsv hukkskk) j pöykäyskyky tämätyyppst sudttm mkkd ps. Pdmp vhtvä vähtää mkttäväst myös sus-, hut- j hävtyskustuks. Tstttu tuv k CmGT 3V-600 -sudttm jättöpu sätty dym sujvkk mmm phävötä j stämää sudtmt kkutumst mksmsss pss (s. bust pssu ). Vmuud mksmmsks sudt myös tstttu husst Cmf uttus ksutubtstusttst smum pöysä j kstt suhtt, jss kk suptsuus. Uus kksstvstk pustuu sm tkkk ku ULPAuk puhdstsudttmss j s stää m hvtuks, mkä y mö tvsss mumsudttmss. Su, kkt j mkmtä pmpä hukks pääs vhtm sudttm h j kvt t kuuttvt tub ssäs, mkä ts jht tpttm j ks sst-k. Pystysu skst j vm ttm sst myös sudttm mhdsst jutuut vs pääs vtm vpst ps, j ut päpuhtudt vät judu uud kt j phävö pysyy pä kstss käyttöympästössä. Nämä msuudt tkvät CmGT 3V-600 -sudttmst ssjs vhthd m, k j m kttv gtutt- j ksuskt, j hyvät mumsudttmt vt täktä ksutub j mud tubttd tm, kut myös s, ku mtt tmtkpsuus tusj. AM N

4 Tus ts ALAN O CONNELL Kssuus: t Ikä: 55 v Asm: Cmf-yhtymä pääjhtj vudst 2001 Ph: vm A j pk Sm Asupkk: suu Dubss j Tukhmss, vp-jsut Ptugss Kstuks khtt: msudtus, LVI- j fmukput. Rkst mttuhu vuht mttt, tmjä j kpuptkk. Yks sdssskut tt vttj häväjästä. Cmf: Cmf mhtv ytys, sä työsktm husk j mä up 50-vut hst. O ut s ytystä kmkymmtä vutt, j kuk ths pk stuuk pu vussd päästä, hää ttust husk! Hä tt LVI- 18-vut kjptäjähjttj Wk A Cdtgss, dubsss mvhttvkkt j sudttm myyvässä ytyksssä. Vus tu Nykyää hä Cmf-yhtymä pääjhtj. A O C mtk hjttjst sudtus jhtv ytyks tmtusjhtjks vuhdttut vts stus j kstus msudtust j kht. Esmmässsä työssä Wk kjptäjähjttj v vtyötkjä, mutt tus kutk ytyks uvut j mgt ptkätä jt j st ähdä, mt msudttm myyt ksv ytyks kt tuttvks ktmks, jss ptt. Tämä mstä upv j mktst, j sks hmttk, mks Wk kttäyt sh mmä humt. Ot put s s tmtusjhtj kss, A O C tt ts. Hä s dttmttm vstuks: Js k uut vs hyv pä sudttmst, stt hmm, tmtusjhtj kjs A O C. J tämä tk 24-vut. O kvsut t, jt t pput j käv vst us, O C sttää. Rkst hstt, j sut pttv kpä. Mu tdstttv. Ku kk tämä p yää yht, uus stä öytyvä ttäväst kpää u, hä s. Mtk Cmf Rktms ktktvkst vu A O C pääs ts ytyks dustjks It j hä sty mkk. Cmf O C khts smmäs k vu 1983, j hä tps Cmf UK: dustj Bmghm mssu j hät mttt Cmf I tsv dustjks. T kut O C s sttää, hä kss pkss k k. Ast sujuvt sutjkkst. It 1980-uvu uss sjtuskskus j vt pus yhdysvts ääk-, ktkk- j tvk ytyksä, jtk vt kkt jtm ktmts s. Uudt thtt tvtsvt pj sudttm. Tmpkk s jtkuvst uus skkt. Stä v s vkk muk tuuks: tmpk sttu m hyvä sjt tässä buumss j st sujuvt k pp. Suu myyt stt tvsst p ytyks kssvt, sä mksu sm skkt v kstää ku jskus jp yhdksä kuukutt t kks vud. Kjpttusts sst O C ts vvs jtk myytä, js hää s pmp tud pust ktm jtms. Hä öys täyds tksu smm spmuks Cmf pustj Göst Ls kss, jk hä tvut Ltss. Göst Ls päätt utt mstä mässä. Ls sjttut vttj. A O C js ktmts j pust Iss kumpp kss Ad Fts & Pumps -ytyks. Ad-ytyksstä tu kstv kumpp j myytkv It Cmf, jk st suud ytyksstä vu 1985, O C kt. Vu 1993 Cmf st putk skkt j mstä tu Cmf Id Ltd j ksktymm pkästää sudttm. Tämä jäk t tötä su Cmf ytyks, jk st kkk. Etpä O C jtk usu ytyksssä tämä jäk. Vu 1989, jä vutt ku Cmf st putk Ad-ytyksstä, Cmf tk yhd suummst ytysstst Ruts ukpu stss Rskst Sft (yky Cmf S.A.). Tu Sft mst Ft-yhtsytys Yhdysvss, j A O C thtäväks tt Ft Amk mkkd myy khttämsssä vustm. O C muutt Nw Jsyy pukstst vudks. Tämä hä smmä sks tytäyhtö tmtusjhtjst jhtthtäv Cmf yhtymäts. Vu 1992 O C ps It j käytt I ytystä tukkht. Vus hä 4 AM N

5 msudtkuumhenkilökuva A O C sstu Cmf UK: tmtj jtms. Tämä jäk Cmf st vu 1997 Autmt Ftt -ytyks, jk pt O C It, mkä säs hä jhtjvstuut. Myöhmm vu 1997 O C tty vsst Cmf-yhtymä jhtpts, ku hästä tu myy j mkk vpääjhtj. Muutm suv vud k jhtyhmä k mttä Cmf ksvästä jmst. Tht täkd hktj sj, j Cmf pust uus ytyksä j vst uus ktmt- j uus thts. F hkt vu 2000 suu hyppy tpä, j s suus Cmf jsj Phjs-Amkss. Vu 2001 A O C svutt tkkd ymmä p styssää ykys thtävääsä: puhjhtjks j tmtusjhtjks. Khttyvä A O C ut tkmsssä msudtustsuud kss 30 vud j. Mt khttyyt? A tphtuut vtvst yhdstymstä. Stddt j t vt muuttut pj, j pt ytykst vät kyt tkmää vsttj pysyäks pystyssä, A O C tt. Imsudtus khttyyt sm tht tkg kss, j mdä täytyyt khttää sudtustkgmm, jtt s täyttää usd j muuttuvt tpt vmstuspsss mutkstuss. Näd khtysskt myös y ttsuus mdust säätyyt, O C humutt. Stt vä säädäö vkutus j Yhdysvt usujuvst ktst tht, jtk vtvt tstä tukmp stddj mdu työpkkj puhdstmsks skä työtkjöd j ympästö sujmsks vtm smkks pöypstjäjstmä kvks. Fmu 1 -uk ytys A O C tvts hukut puhum Cmfst j msudtuksst. O vkmp sd hät ktm hstuksst t suskkjvttstää. Lput s kutk svää: O C su mää mttuhu, kut fmut, ku hä tössä t Mä vhv yttäjähk. Omm ttä tkmättömä. Rhsyys ytyks skäk. Kkk, mtä khtämm, vmstmm j myymm, kktu, tstttu j tdttu hyväks. Tmm s, mtä upmm. Mä myös mst työtkjät. mt työst. Ttyssä mssä Cmf ksvuvuht ut ku fmuss s jäk, ku hä stu ytyks jht 12 vutt stt. Mst kyyt ut? Tää vuht hum. Jskus tutuu stä, ttä vukudss ttäväst tutj, j mm ttä mtvtut j kpuhksä. Cmfss husk työskä, kä s s kuvt, mt pj uttut jtkuvst vhtuvst hstst, uus spmust smmsst j suv stymsstä täysä muk v hköku kss, O C s. Pyysmm O C kuvm Cmf ps : Mä vhv yttäjähk. Omm ttä tkmättömä. Rhsyys ytyks skäk. Kkk, mtä khtämm, vmstmm j myymm, kktu, tstttu j tdttu hyväks. Tmm s, mtä upmm. Myös työtkjämm vt mhtv. Myös vt täkä p. Tmm suu vsttj tutkmuks j khtyks mmkä pkää pästumst. Js jk tm, jtkmm tpä j tsmm uud tksu. Js ytys vm mstyksstää, s khty. Cmf yksty phytys, j s hyötyy myös pst tmst, päätökstst j ptkäks mstj tumst vkudst. Ytyksssä suut kst, O C tt. Vmm kskttyä ptkä kvä jdk pössyhtöd tv mdä tvts vättää stst jäsvusktsuksst, ssss ytyksssä tpuvs kskttymää yhytks tuks. Mkä täktä, Cmf tm sksähtösst. Pymm jtkuvst hpttm skkd smst kssmm. Ssäst psssmm uudmäätty kuuuu tähä, j tmm s, mtä upmm, ku upmm j m upmm. Pymm jtkuvst stm m, jtt vmm pv skktmm pmm. Tuvsuud pupkk Uhuvtuks pt mtä tutuu pupk, ph pk jhtj? Omm kkt, ku mä tä sm, mutt mm tht ujst tötä vttksmm s, O C s. Kut tts, msudtus täytyyt muuttu skkds muk, j tuv vus khtmm m uus j jättävä hstt. N äy ppu. Vmm vmj stä, ttä tkg khttym hyväks Cmf khtyks. Ast vät yksktsst m tkspä. A vkutt myös t td: hmst vt pmm pä hyvä mdu täkydstä j vtvt stä tstä mmä. O kuuut hgkgsst vkuvjst, jk kuv hmsä Pk-vu. Pvptäjät j stm äkyvät stä msst. Lsäkvust vst hä mukk kuv, ttä msstd sj kuvss äkyy s tvs. Muuts stuu pst ttk, mutt tdsuus t. Htuks sks j ptkäk ukk dssää tjt sukk tvsmpää j puhtmp m. Mstä tuv sukupv tstä vähmmä hu stää msstt j hutust m. Imsudtustksumm vkuttvt yt, j jtkvt täkää työtää myös tuvsuudss, A O C tt puks. AM N

6 CAMFILIN 50. JUHLAVUOSI 50 vutt m sudtust Tää vu Cmf juh ypää vdttäkymmttä tmtvutt. Kkk k vu 1963, ku pustjmm sstu yhts hkks mkks sudtvmstj kss j Cmf AB pusttt. Vdssäkymmssä vudss p phmst ytys pssä utssss kyässä ksv mm jhtvks msudttm vmstjks. Tämä mdä tmm. Ku mtkust vtttä ptk 70 kmtä Tukhm täpu, spuu put Ts kkkupuk vvää ttymää. Tämä dy pkk yhy ssämh suututuv jmtk päässä. S sjts mukvst Itäm j s dust m vhättävä sst. Tsst öytyy muutk ku pkkää msmtkk sä myös ksväs Cmfyhtymä kupä pääktt. Cmf ut tähä pävää mssä yks Ruts ytyshst mstymmstä phmstsst vtytyksstä. Täää Tsss uts yttäjä j kms, j vkk kkmus mvhtt, pust vu 1963 Cmf AB:, Cmf-yhtymä mytyks. Ms Göst Ls. Ls työskyt kk mmttus Rutsss LVI-, uks khdss suuss, ksvässsä ytyksssä, Fäktssä j Bhss, j s Nu Göst Ls jäk kumpp VVV-msssä ksuttytyksssä. Vu 1956 VVV pust ssytyks, Luftkdtg AB:, jk ss ktm Ts vu Ydvm vu vuht Ts sjts ähä Studsvkä, j Ruts htus pustut ydtutkmuskskuks khttääks uuutv vmtutttkg. Os m phst sööstä työskt sä, j uus gähd dytt uutt tp ähstyä tuvsuutt. Tämä ksk tysst mvhtjäjstmä, jt käytttäs Ruts suutuss ydvmss, j tysst thkkt msudttm, jt tvtt päästöj ht mhdsss ttmuusttss. Luftkdtgssä Göst Ls suutt j määtt mvhtjäjstmä. Kkmukss sst hä s pjktks suut Studsvk tutkmus- j khtyskskuks LVI-jäjstmä. Pjktss tvtt kutk myös hupputhkkt kssudttm päästöj ht. Npä Ls tt yhtyttä Cmbdg Ft Cpt (CFC), tuttuu yhdysvts vmstj, jk tmpkk sjts Syusss, Nw Ykss. CFC: käyttäm m j tuttd juut jutuvt tsss mmsdss käytttyh sudttm, j sudttt dktvs hukks AEC: (Atmgkmss) tmpstd pstmst. Kskusttu CFC: kss Yhdysvss Ls ps Ruts j stt CFC: sudttmt Studsvk kskuks j s ydvm sööt vkuuttuks d tuvsuudst j thkkuudst. Tämä jäk Ls s spmuks Studsvk kskuks mvht- j pöyhtjäjstmä tmttmsst. Luftkdtg ktm ksvss Ls k määtä tstä mmä CFC-sudttm mm. ääk- j ktkkvmstj pjkth. Tämä ktt CFC: hum j Ls mttt vsst CFC: Phjsmd j myöhmm kk Eup dustjks. Tämä vh yhtstyö CFC: kss jht Cmf pustms puhtst tuttytyksks vu 1963 CFC: j Luftkdtg mstsks yhtsytyksks. Luftkdtg k myydä sudttm myös vtv upps vmtutt- j ääk skä tu stv ktkk- ytyks, j tukt mpuhtusvtmukst. Muutm vutt myöhmm Cmf-yhtsytys ks smmäs sudttm tutttks Ts j pust pääktt. Esmmäst kk mss mstuksss vt tutttytäyhtöt pusttt j vhsss vhss Sks j Svts. Ksvu vudt Luftkdtg tm uks CFC: myytkv upps skk j ytyks mkks myytkst. Cmf pustm vu 1963 mhdst CFC: mtts jtums Eup mkk Luft- 6 AM N

7 CAMFILIN 50. JUHLAVUOSI Ljv ytys: Ksää 1968 Göst Ls vv hkökhtsst Luftkdtg AB: j Cmf AB: stymstä Ts vstkttuh th. Vus 1958 j 1968 vää ytyst täyty tsä uus j suump tj jp kuus kt pysyäks muk ksvuvuhdss. Akupä Ts ts, jt jtt j mdst vus v, d utss tytäyhtö käytössä. S täkä tutt- j jkukskus phjsms mkk. tht tutvkm stddmsks, tut utmtsmsks tsstää, tut ttmsks ukm j jkukv j ktmtjäjstm ptmsks. Ksvä sttg mututuu Vut 2000 mssä Cmf vms jtm ksvästä tmts j st yhdysvts F. Nä stä tu mkttävä tkjä Phjs-Amk mkk. F kuvs j hyväm yhdysvt sudtvmstj, j tmt j tutttks pu Yhdysvtj j myös Kdss. Nä suu hk tkm dytt ukst htust. Npä Cmf yhty yhtstyöhö utss päämytys Rts kss. Stä tu Cmf vähmmstösks F hk jäk. muk hktust uttktmst j vstst mm. Pw Systms- j A Put Ct -tmtj säjuks. Jä phytys Vud 2011 pu Ls j Mkm pht ustvt suutust Rts mstmt vähmmstöskkt. Cmf jä kk phmst kytys. Uud sukupv phjäsä tuut muk ytyks tmt utm jht j vmstm ttä tuv. kdtg myydssä tuttt sssä dustjs kutt muu Eupss. Luftkdtg jtt vu 1972, j Göst Ls mö suuts Luftkdtg AB:stä j tt vhdss Cmf AB: skkt. Lsst j CFC:stä tu kumppt. Cmf yt hyvä sm khttää Eup mkkt tsäsä myyt- j tuttytyksä, jk dust CFC: tuttt. Cmf j pst, pust myyttytäyhtötä ukus Eup mh j ksktty vmkkst myös vhtsudttm mkkh. Sttg mudst skks ktä suhd käyttämää myytgumttj, jt käyttää dk Cmf tutt: kttv vstd dukks sudttm, jd phävö p, käyttökä ptkä, th m, jtk säästävät mmä g j jt tvts vht us. Tämä sk kkskäyttökustuks j tj skk mut tuds tuj. Tämä smmäs jtumsvh k Cmf ksktty myös sudtusstutmuks j stutv myythköku hkkms. Täyd tsäsyys 1983 Vu 1983 Göst Ls ph j Mkm ph sttvät CFC: vs tjuks st put s mstuksss vst Cmf skkst, j ytyksstä tu kk phmstuksss v ytys 20 vud tss ksvu jäk uvu ppupu tuusmst ytyks vkus j yhtäsyys. Vu 1989 Göst Ls upu Cmf tmtusjhtjuudst j t tu hä pks J E Ls. J E k, Jh Mkm, vpääjhtj j tusjhtj. Nämä muutkst hss mktsvät uud täkä jjks ku Cmf hstss. Cmf käyst ytysststtg, jk k us sudtytyks hk: Sft (Rsk) vu 1989, Autmt Ftt (Is- Bt) vu 1997 j Idustft (Ruts) vu Vms hkt ssäty mkttävä j ksvv uus tm: ksutubmkkd mttsudttmt j muut tuttt. Sä k ku pääkttss ut sttgs sussj, Cmf s vhv sm Eup mkk gs ksvu j ytysstj vu. Täktä päätöksä Pääkttss ttt käyttöö uus httmtj skä hyv jästty sttg ksväs ksvu j sähk. Cmf j uus u vut 2011 st, muk uk K, Aust, It j Bs. Sm k tht ttt tut j jku jäkstämsks. Cmf pust uus utthkkt sudttm tuttykskötä Eupp j As j st Ruts mkk tm kpj. Tuttt htt j ptt. Uus ptttuj tutttkkt khttt tut ykskkökustust skmsks tuttmäää ksvss. Sttgs päätöksä päättt kskttyä Cmf ydktmt, mkä jht upums F Yttäjyys, jtkuv ktm khttäm, vhvt ydvt, ttv jht, tkg khttym j mkuttuu työvm vt t ksksä tkjötä Cmf khtyksssä. Pstä pkkukupug ytyksstä ksvut yhtymä, j 23 tutttst, kuus tutkmus- j khtyskskust, työtkjää j y 65 pkst myytdustj Amkss, Eupss, Kkks-Asss j As Tyym u. AM N

8 CAMFIL-SUODATINKOULU: OSA 1 AM uudss Sudtkuu-sjss vt pt muutm suv vud k kuupk ppm sudtuks pussst, sm sättj t pävttämää ttjs. Js t vst tuut msudtus, tkkt tjvt hyvä pkkuss hs. Cmf ptäyt m vud j m sudtkuu pstks työtkjötää j skkt msudtustkg jättävässä mmss j mks tvtsmm puhdsmtksuj. Sj st vt ysuts j ssätävät v pusst. Hpptjusuud vuks ht kästtässä käyttä vkt kstmjä. Humm tud ukkhu ukss tämä hd vu j kt ytyksstämm ysttj khdksss sss. Imss kukutuvt päpuhtudt Mks tvtsmm puhdst m Imss vävät päpuhtudt vt ysst tt uk t ukmss styvä t, jtk vvt kttä hukks (kut hukkst, pöy j k), ksuj t höyyjä. Muut mss vävät päpuhtudt vt stmäsä, kut usv, sumu t pt pst. Ydtphtumt vvt tutt myös dktvs päpuhtuks. Epäpuhtudt vvt us t hmst tmst sytytä. N vd ukt ssjs j tssjs. Essjs päpuhtuks sytyy psssss t sytyvät hms tm tuks, kut pkksuj hmksd, h j öjy pt tuttm kkdksd t kk ämpöt pmsss sytyvät typpksdt. Tssjs päpuhtuks tutt su, v mudstuvt, ku ssjst päpuhtudt gvt t vkuttvt tsts kss, kut mkhä ts. Epäpuhtudt huttvt tvysgm j pj vhkj. Pkästää Eupss msstd vd mksv stj mj uj vustt smä- j hgtystfktd, kuhksyövä j sydä- j vsusuks skä yst ympästövhkj mudss. Eupss mkhä päpuhtuks vd huttv vustt jp pu mj kst kum, Sumss tämä v Mmjusst uvut vt v yhtä häyttävä: Mm tvysjäjstö WHO: muk y kks mj hmstä ku ksst tstuttu m päpuhtuks. Imss kukutuv hukkst ähtt Hgttämässämm mss kukutuv hukks kks päässt ähdttä. Jtk sytyvät usst m skst, utmss, ksvsuudst skä mtsä- j mstpst. Jtk hukkst vt täktä, kut mss kukutuv stpöy t ttä ht pöyhukkst, jd ympä vshöyy tvstyy vspsks. O myös tpgsä hukks (hmst tm tuttmt), jtk vt päs pätäydsstä pmsst j tsuud päästöstä, jtk ssätävät -tvttuj sstt j vhgttvt ut. Lk suu päpuhtuks tuttj, j dsmttt säävät mkttäväst hukkspäästöjä. Vu 2012 ksvä syövätutkmusjäjstö IARC, jk s WHO:t, uktt dsmtt pkksut hms syöpää huttvks ksmm tä pdtt v mhdsst syöpää huttv. Hukkst j muut mss kukutuvt päpuhtudt pääsvät ssäm vmst kkust j vst skä mvhtjäjstmstä, js ssä thkkt sudttm. Ssää uk tut päpuhtudt skttuvt mhds ssäm päpuhtuks. Tästä syystä ssäm v ts sss jp 50 kt päpuhtmp ku ukm, mkä hutt suump tvysskjä u, vhuks j ksst s, tk kupugss j vksktsä u. Ssäm puhdstvt sudttmt, smkks kupsss j juksss kuksss skä tutttks, vt Cmf suu ktmt-u. Hukkst kt j kstumus Hukkst kstumus j kk vht suust. Kk v vhd muutmst mtstä (m, mt mjdss) mkmt sdss (μm, mt mjss). Hukkst jt tvsst kht kkukk: phukks, jd hksj 2,5 μm, j kks hukks, jd hksj y 2,5 μm. Kkt hukkst vt päässst us hukks, ku ts phukkst sytyvät hms tm tuks. Näd säks AMss jukstvt st Os 1: Os 2: Os 3: Imss kukutuvt päpuhtudt Mks tvtsmm puhdst m (tässä umss) Mt msudttmt tmvt Tstmtmät j pusksptt Os 4: Puhtmt, mvt j g - skmt Os 5: Os 6: Os 7: Os 8: Stftjäjstmät Ympästö- j gäkökhdt Ok sudttm j sudtuk vtsm Sudttm vhtm j hut Muutm mss kukutuv d hukkskt 0,001 0,01 0, µm Vus Kuhkj vhgttv pöy Asbst Ksv töt Ltävä tuhk Kpspöy Btpöy Öjysumu Tupksvu Hsudt Lähd: ASHRAE-käskj Bkt Hkk Nähtävssä pj smää Mksudt Kksudt Stpöy Pukk Ihms hus Ø Hpöy 8 AM N

9 CAMFIL-SUODATINKOULU: OSA 1 Kuv PM2,5: j PM10: hukkskst Ihms hus hksjt m (mk) Lähd: EPA, 2010 PM2,5 Pmshukkst, gst yhdstt, mtt j. hksjt < 2,5 m (mk) ttä pä hukks, kut utphukks, jtk vt kt mmt tuhss (0,1 μm). Nhukkst kk 50 m (jskus d kks määttää myös m). PM10 Pöy, stpöy, hm j. hksjt < 10 m (mk) H thkk hksjt 90 m (mk) Imkhä hukkst mttm Ys tp mtt j kuv mkhä hukks ut mtt d p j jk kht ukk: PM10 (hukkst 10 μm) j PM2,5 (hukkst 2,5 μm). Nämä ukt tjvt mdu j-vt, mutt vät tä hukkst kuvms, sä vät hum hukkst mspttä, tdst kk j/t km, jtk vt täkmmät msuudt d tvyd htst vkutust sttms. T gm, ttä mkhä pöy ssätää pj pä hukks, j ttä p t ähs mt mss t tvuus. Täst hukkst mss (p) mttm hhjhtv. Tästä syystä tstä ysmpää sk hukkst ukumäää ttyssä mssss (PM10, PM2,5). Tähä tvt hukkssk, kt stumtt, jss m kuk ssät äp. Ku hukkst kukvt sät äp, hukkssk mtt d hjstuks. Mtä suump hukk, stä suump hjstus. Hukkssk sk skä hukkst määä ttä mtt d k. T tp hukksptsuud mttms käyttää skv ktmkskpp (SEM). Hukkst kätää tys äytusth myöhmpää yys vt. Ayys tj ykstyskhts ttj hukkst määästä, kst j mudst. Yksttäst hukkst mtt kstumus vd ysd. SEM-mtmää tustt mss kukvt päpuhtudt, kut hmtöt, pöy j bg s, jtk vvt hutt hms tvyssk kt j työpk. Mtmää tvsst käyttty ssäm du mttms kuuss j sss. Nmss kttämttuksss hukks kätää vähtää khdst mttuspststä: ukmst j mvhtkvst sudttm jäk. Vtm khd äht tuks vd mtt sudttm tusst. Ssäm tugm äht svttämstä vt mttukst vd thdä usss pkss. Mks tvtsmm puhdst m Imsudttm tvt tvs ssäm tuttms. Imsudttmt sujvt hmsä, psssj j tmtj. N sujvt vmstttuj tuttt j kust mvhtjäjstmä. Jskus msudtust käyttää myös ympästö sujms. Uk tu pj mss kukutuv päpuhtuks, j tst sytyvät ssätss. Epäpuhtuks v sytyä tuttpsssss t jssk tkmässämm tmss. Esmkkjä vt ämmtys, hmksd j pöy. Imvhtjäjstmä täk thtävä pst mss kukvt päpuhtudt, jtt ssätj m puhdst. Jätm (pstm) pstt hust j sudtt ku s kuk mkästtyk ämmöttttttst äp. Tämä utt sujm mkästtyttt j s ssäs. Tämä jäk m pstt kuks ukpu. Rkuks tuv ukm sudtt ku s kuk mkästtyk t-tt skä ämmtys- j/t jäähdytysptt äp j ku s tud hus (tum). Tum vd sudtt myös sää. Impuhdstt vd käyttää täydtämää mss v mvhtjäjstmää j ptm ssäm tu tsstää. Esmkks tutttksss mpuhdstmt (sä t ktt kttyt t st mpuhdstmt) vvt vähtää gkustuks, pt tut thkkuutt j tjt tvsmmä työympästö, jss vähmmä pöyä j hts hukks. Kt j kuuss mpuhdstmt vähtävät mss kukutuv hukkst määää j ptvt ssäm tu. Tvstmä Imss kukutuvt päpuhtudt huttvt mjd vhgt stä humtt, mssä vuutss mtt. Epäpuhtudt vkuttvt htsst tvytmm j hyvvtmm. Yhä usmp tutkmus vhvst, ttä hukks vkv tvysvkutuks. Imss kukutuv hukkst määä vähtäm ptää tvysskjä. Imkhä pöy ssätää ttä usst pä hukks, jt pj smää t. Imsudttmt sujvt hmsä, psssj, vmstttuj tuttt, kuks mvhtjäjstmää skä ympästöä. Lsättj sudttmst j sudtustkgst t Cmf tuttst j tmst öytyy sttst t gkstä svutmm. Vt myös dt ukus pttj j stttä vkksvujmm dkumttkstst. Vkkkupst s ms svuks äypuhm j tuuttks (Add j App OS) tdstkst smst vt. AM N

10 Tvsmmt pä E päystäkää: m päpuhtudt vkuttvt htsst tvyt, ympästöö j ktstöh, j vm vus tdstttu j vhvstttu yhtys yhyt- j ptkäks msst tstums j stä hutuv gtvst tvysvkutust vää. Lukust ttst tutkmukst j ääkttst ptt tdstvt tästä, j d öydökst hjstuvt tstä vmkkmm mtu kskv hjs j käytätöh, puhdst m kskv kh j hjm, päästökttdktvh j mvht- j msudtus stutjd sustuks. Hukkst (PM) Typpdksd (NO 2 ) Amkhä ts (O 3 ) Rkkdksd (SO 2 ) Imss kukutuvt hksjt 10 mkmtä (μm) t stä pmmät hukkst vvt jutu hgtyks. Kkt hukkst vt hksjt 2,5 10 μm, ku ts svu t usv ssätämät phukkst vt hksjt 2,5 μm j stä pmpä. K kutk vää. Htsmmt hukkst vt kt 2,5 μm. Hukksptsuuks p pustuv mttusmtmä, kut WHO: mtuhj 10 μm/m 3 uk PM2,5, kuvst tdst v, sä sä humd pmpä hukks, kut utphukks j hukks, jtk äpäsvät hpmm kuhkt j v. Jtt kkk tvysvkutukst vd humd, hukksptsuus täytyy mtt j utd mss, kut PM2,5, mutt myös d ukumäää täytyy humd, jtt muk tuvt myös pt, utpt j hukkst. Kks tvst typ ksd, typpdksd (NO 2 ) j typpksd (NO), vt mykysä ksuj. NO 2 ttä ktv hpt j s hutt kst. Täkmmät NO 2 -päästöj ähtt vt pm (ämmtys, vmtutt j juvj j vj mttt). Ksuht, vää stut ttt, jss mvhtkä, htsm j tupksvu vt ähttä ssätss. Vkutukst: Astm sstv ps säätyt kuhkputktuhdust ttää ptkäks NO 2 -tstums. Myös hktyyt kuhkj tm khtys ttää NO 2 - tstums ptsuuks, jt ykyää mtt (t tustt) Eup j Phjs- Amk kupugss. St, ttä ts hyväks kk mutt phks mt, sä yämkhä tsks suj mt, mutt v htst mkhässä hgtttyä. Amkhä ph ts sytyy typ (NO x ) j hhtuv gst yhdstd kmsst ktst ugvss. Tsuud päästöt, mttjuvj pkksut, bshöyyt j kmst uttmt vt täkmpä NO x - j hhtuv gst yhdstd ähttä. Vkutukst: Amkhä ts hgttäm v ukst tvysgm, kut tkpu, yskmstä, kuku äsytystä j vtugst. S v hktää kuhkj tmt, pht stm j mut kuhksuks j jht ks kum. Atstum hutt suumm sk ps, sä hdä kuhks vt vst khttymässä. Tätä ttä ktvst ksu ysä sst vmtst j mud tsuud tst päästössä, jss ptt fsss pttt. Vkutukst: Lyhytk tstum kkdksd vkutt htsst hgtyks, kut hgtystd supstums j stm säätyms. S v hutt myös pääsäkyä j ystä pämukvuutt. Suut SO 2 -ptsuudt vvt hutt mud kkksd (SO x ) mudstumst. N vvt gd mud yhdstd kss j mudst pä hukks, jtk tukutuvt syvä kuhkh j huttvt t phtvt hgtystsutt, kut kuhkjtum j kuhkputktuhdust jht shd tp säätyms j ks kum. Vkutukst: Hukkst vvt hutt t pht sydä- j vsu- skä kuhksuks j sydäkhtuks. Hukkst vvt vkutt myös kskushmst j sukupum, hutt syöpää j jht ks kum. 10 AM N

11 puhtudt Tässä tkkss kuv yhyst tvsmmt tvyd kt hustuttvt m päpuhtudt. Hukkspäpuhtuks, typpdksd j mkhä ts ktst dustv jmm vtä uhk. Hmksd häkä (CO) Vätö j hjut ksu pmstut j stä huttvt mmäks kupuku juvj pkksut. Vkutukst: Häkä vähtää sydäm, vj j kudst hpst. S v hutt pääsäkyä, humust j hktust. Atstus v hutt sydäsud j vutt hmst. Että suu määä häkä hutt kum. Rsksmtt Tähä ttä mykyst mt yhmää kuuuvt skk, kdmum, yjy, hp j kk. Lähttä vvt smkks jättptttst j tsuud psss päästöt. Vkutukst: Askk ksg. S v vutt vt, sydätä, mks j muus. Kdmum tdäkösst ksg j v vutt sukupumä j hgtysmstöä. Lyjy v vkutt ähs kkk m j mstöö j hktää hkstä khtystä. Ehp hutt sk kts vut. Nkk j ukust kkyhdstt vt ksgjä. N huttvt gs hktt j httvkutuks hgtysm j mmuujäjstmä. Bts j PAH-yhdstt (bts()py) Btsä tvt uss bsstä, utj pkksust j jdk thtd päästöstä. Pysykst mttst hvdyt (PAH) dustvt m yhdsttä, jtk vvt hutt syöpää. Bts()py määää käyttää us PAH: kksmäää sttms. Täkmmät ähtt ssätss vt puuht j tkt skä tupkt. Kupug ukmss täk ähd ttyy kts, päässs dsjuvj pkksuh. Vkutukst: Mmmt vt ksgsä. Bts v hutt ukm j sytymävkj. S v vkutt hmst j v m tutt. Bts()py ttää sm, ä, kuku j kuhkputk äsytyks. Ssäm mykysmpää Ukm sstt thkuvt kuks, j m smukst mvht j sudtust vvt käätyä j gd ssäm päpuhtuks, kut mtj kmkpäästöj sktuks, kss j thdä ssämst jp 50 kt ukm päpuhtmp. Ku hmst vttävät suumm s ämästää ssätss, mvhtjäjstmä sudttm ks hu j käytö täkys msvää j sh ktttävä tstä mmä humt kust suuttuss, jtt vt hmss gthkkuusvtmust kss. Asukkd sujmsks m täytyy sudtt j puhdst ttä thkk sudttm, jss mhdsmm p phävö, mkä sst säyvät thkk ptkäksss käytössä kä tä tvts vht us. Sudttmt vvt hukkssudttm t yhdstttyjä hukks- j mkyysudttm, jtk pstvt myös htst ksut j jp höyyt j hhtuvt gst yhdstt (VOC), kut Cmf kupukympästöh tktttu Ctysudtsj. Nää sudttm kust mkästtyttt säästävät g, sä kuuttvt vähmmä g m pkttms sudttm äp. Lpputuks gkuutus väh, kust mstj kkskäyttökustukst skvt j ssäm tu p, mkä dstää tvyttä, mukvuutt j tuttvuutt. Emsst thkkuudst, vähässtä gkuutuksst j hsst kkskäyttökustuksst tuttuh Cmf-sudttm kuuuvt H-F -sj, g säästävät H-F XL- j Duf Opkf G skä Cty-tutph yhdstmäsudttmt. AM N

12 UUTISIA LYHYESTI Ptd tvyd j mukvuud tuvm mt k Cmf CmC -tutsj sttävä t kttä mpuhdstm käyttää tsuud, tmstj j kt mss v mvhtjäjstm täydtäms. Tutt tss tht öytymässä mut käyttöut, vmks Lmk Md-Wst Rg Hspt -sst Ist, jss CmC tks s mtks ssäm tugm. Ku Md-Wstssä ttuttt kustushjm, ptt täyty suj Aspgus-s tötä. Nämä hukkst, jt v styä täst mtt k, kukutuvt uk m muk. Ssäähgtttyä töä v vkv vkutuks ptd mmuujäjstmää. Ptd sujmsks Md- Wst tvst kkk kkut, jtt töt vät pääss tukutum sst. Ikkud tvstäm st kutk kk ukm pääsy sst, jss ut mvht, j vkutt ptd vhtyvyyt ssätss. m Cmf kpjd vmstm mpuhdstm. Kys t käyttää kymää ukm, mutt hutt vt. Vd kmpsmsks kvusm j ämmtystä täytyy sätä, mkä pust sää s käyttökustuks. Cmf tt yhtyttä Md-Wst j stt pmm tksu: CmC-mpuhdstm, jk hyvä kkspt sudtus mhdst ämpmä hum kättäms j sm m ämpötj tsms. CmC pysty myös puhdstm m thkkmm j vähtämää hukkst määää j sujm ä ptt pmm. Cmf s spmuks, j tm ss khdss vhss yhtsä 30 CmC 800 -ttt. Lttt tjvt pt pmptust m j sujvt hdä hkk tvyttää mt k. CREO yksktst puhdstsuuttu Cmf puhdstsuuttu- j gptmthjmst (CREO, C Rm dsg & Egy Optmzt) khttyyt ttkphj työku, jk yksktst puhdstj mtttmst j msudttm vtsmst. Au p hjmst khttt yhdstämää Cmf mks LCC (kkustus)- j Chjmst. Tvtt ptmd sudttm j d susktd vt puhdsth. Sm pttt gkustust mmt. Ohjmst khtt Cmf stutjd tm Yhdysvst, Rutsst j Msst, j u p s jukst vtu u vu Uus vkkphj hjmst jukst mmjusst ksää CREO: kskst msuudt Jtk CREO-hjmst msuudt ssätävät uk, jtss smutk, jk phjutuu puhdstt j -suuttuu. Käyttäjät vvt vt j smud hmst hukkst mudstums käyttämää muuttuj vttd tyyppä j ktvsuusts, mvhtputt, kt- t tum määää, mvhtkt j kykyä smud putumsk j vk t suhtt mjksvuks. T, vttdt j skmt öytyvät CREO-ppst, jk ssätää bttd j mkktk j uudt j vht puhdststddt, muk uk vus 2002 j 2012 ASHRAE- j EN 779 -LVI-sudtstdd vtu. Vt kts wbj j dt CREOpp Lf S -svut sttst t pyytää stty ttm yhtyttä Cmf Oy:öö. CmC-tksu Tässs mttkhtss I tvydhutjäjstmä Hth Sv Exutv (HSE) tvsst sustt st st- Cmf muutt mdh th Itävss Itävt tytäyhtömm Cmf Aust GmbH styyt W uus tmth stts Hm-Mk-Gss 7, Stg Ksk-Eup kskuks v. Uudt tmsttt sjtsvt mukvst muutm muut mtk päässä tktästä, Itäv pääkupug yhd täkmmä kttymä vssä. Tvtu uut, md vst, tmst j ykyks kkusth W. 12 AM N

13 VISAILUT CmVs PISTEET KAUPUNKI MAA KIRJAILIJA VUOSI MUSIIKKI 5 Kmst j fyyskk Est Ruthfd hks smmäs tm tässä kupugss vu Tämä tphtu typ j fhukkst ydktss. Itäs mk, jk mudstuu 13 svtst j kmst ttvt ttst. Vu 2003 Cmf yhdst täää kks HEPA-sudttm kstuutt thdst. Tämä ksvässt tuttu kjj syty vu 1902 Ssss, Kfss. Nuvsttt ksmutt Vt Vdmv, 26, smmä vuudss käyyt. Hä ks M 48 kt kpsss. Lt kst ähs km pävää. Mkä vus? Tämä yhty ksk mttut pttmsst vsst, vkk yhty ktst hj. Yhty sty vms k juksuudss 11. juukuut 1982 tv-hjmss "Th Lt, Lt Bkfst Shw". 4 Kupuk pdtää mm smmäsä tsuuskupuk. Vsst stä tu kupuk vu M puss vut stsmä pust j stsmä vkst vksu t j vsmmss yäkumss sstä tust vst kuuspp j 14-sk täht. Hä yks smmässtä äsmsst, jk v Nuvstt sss kmmust vkumuks jäk. Hä mtkust s kuuus vkuvj Rbt Cp kss. Bttä ppyhty th Bts juks dbyyttbums "Ps Ps M". Vu 2012 vy Rg St -hd "500 kkk kj pst bum" -st sj 39. Tämä kvttt kuuus väkkästä stymssust, jst tu mut-mötä. Hdä muskkvds hjs Lss Hstöm, kuv "Eämä k", "Om ämäsä sk" j "P sukput" hjj. 3 M vuutt ggt. Vuutttuus MYR. APC (A Put Ct), yks Cmf jästä ktmtyksköstä, vmst tsuud pöypstjäjstmä. Vu 2013 Cmf APC v smmäs upps thts tähä kupuk. Vu 1962 hä vtt Nb kjsuuspk "sts j mkuvtuskk tyyää, jss yhdstyvät symptt huum j tkt ssst hvt". Tämä vud ksäsä tpävää Mt Luth Kg pt kuuus "Mu um" -puhs, jss hä vt ssm pttmst Yhdysvss. Vu 1974 tämä yhty vtt Wt-kpp Euvsut. Vt myötä yhty s tsuud thdä Eupktu j styä sustuss tvs-hjmss. 2 Mt kuuust ppyhtyt vt ähtös tästä uppsst kupugst, tysst dbädt, kut Th Smths, Jy Dvs, St Rss j Hppy Mdys. Tämä m juut vt u mjsss kugskuss. Kugskust tu Bt ptktttj uvu, mutt tsästyvät vu Cmf khtt msudttm äkkss käytttyh "htkh". Ht vt päässt myös tämä kjj yhd kuuusmm tks m. Tämä vud mskuu 22. pävää L Hvy Oswd smuhs Yhdysvt 35. psdt Dsss, Txsss. Mmm M -musk pustu tämä yhty kpps. Vu 2008 jukst smm kuv, jt tähdtt My Stp. 1 Tää kupug kks vg jkpjukkutt. T sut ätyksst 20 gvtt, j ppd pum 7 pdtää jukku k. Dvd Bkhm käyttäyt kysstä gdst ppt. M pääkupuk j suu kupuk Ku Lumpu. Tämä mkk kjj tut pht Yhdysvt m-j kuvuksst tksss "Vh hdmät". Cmf pusttt tää vu Rutsss yhtsytyksä mkks Cmbdg Ft Cpt -ytyks kss. Vu 2013 Cmf juh 50-juhvutt. Yhty kts smst mst ku Cmf j s m mudstuu yhty kuk jäs tum smmässtä kjmst.? Mhst Ms Jh Stbk 1963 ABBA d y p j p t f g w ts st g p t t g s h s b q j p CLEANROOM CARBON OXYGEN SUSTAINABLE ENERGY FILTER IAQ POLLUTION t w g z x y g m s y u p s t q u m b PARTICLES CAMFIL MOLECULAR j p q D d p t f z t y g m f h y t m f z y p AM N

14 Ap Rut j vttj CFM:ä Cmf Ft Mgmt (CFM) -hjm, jt mt Cmf ytykst ympä mm tjvt, utt skkt vvm msudttm tst ptms mdu yäptämsks. Tämä sttutuut vttsks ksptks Rskss, jss Cmf 30 CFMspmust utmtk j bttd skä tvktsuudss tmv skkd kss. Mut CFM-spmusskkt vt st j tmtpvuytykst. CFM tj kk hsmmt mkästtyttd kkskäyttökustukst. Rsk smmä CFM-spmus muskmm msudtuks gb hutspmus kjttt vu 2002 kuuus sks Ap Rut -uhuutj vmstv Dpp (Nmd) tht kss. N 200 kmtä Ps äspu sjtsv tht tmtt täyd pvuvkm. Tää tht Ap Rut kstuu jttust stv v utj, uhu- j ph- ku kp-utj vmstms. Tht mus- j kkppstssä vmstt myös Rut C Spt -ut. Vustt vmstuu ut, Fmu Rut 2.0 -kp-utt muk uk. Dpp tht Cmf-stutjt uttvt Ap Rut vtsm käyttötktuks spvt msudttmt. Cmf vmst, ttä sttu k j tuvsst, vht k k, su sudtt thkkuutt m tutkstuks j tstä j ptää jp kj tht sudtvstst. Tämä kustusthks tksu vmst, ttä Ap Rut sudtusjäjstmät tmvt täydä kpstt. Su säästöjä CFM: vu Säästöt vd mtt su hvmp sudtvht j työmäää j huttm vähmsä. Esmkks pkästää CFM: km smmäs vud k Ap Rut kuut pvät ähstuk u (17 %). CFM: kskttty ähstymstp täk tkjä äd säästöj tk, sä Cmf j äkö kkk sudtustps j -pvuh j s pystyy ptmm Ap Rut sudthjm j -kustukst. Myös päsu säästöjä svutttu: uhuutytys sut ust stj ömtjä sää t tuttjs ptmt. Amm tässä tss säyttt sudttm. Tht htthtävä myös yksktstttu yt sudttukst, skutus j tmtukst thdää v k vudss. Huttmt sudttmt Dpp thds thyt yhtstyötä Cmf kss y kymm vud j, j kjtmm juu uud kmvuts spmuks, sä CFM utt mtä säästämää jtkuvst h. Emm hu ää säyttää sudttm pk päää t muht sudttm vhtktuuj. Cmf tk kk tämä utmttsst, j jk vht ptmtu, sä Cmf vv phävötä sääösst, s Fédé Lfbv, Ap Rut Dpp hktpääkkö. Hä kt Cmf tjv pst käyttötktuks spv sudtustksu. Kts CFM-kspt, jk ktt puhdstmm, tyhjöpöydä, mtt kästty-ykskö j tvstyskp sudtusjäjstmät, sudtus yt thkkmp, mkä sst vmm pt tut tu. Ksk sudtspmust ht thkkst, mä mmä k ydktm mkk huttuj utj vmstms, uhu- j kp-utj kkms skä kp-juvj j vs myyt, Fédé Lfbv tt puks. Vhä ähstymstp CFM utt skkt tkmää tmst vhämpä j svuttm ympästötvttt. Pvu myös ympästötuj: CFM: vu skkt vvt vähtää gkuutust j jättd määää, mkä ptää ympästövkutust j hjjäkä. CFM tk skk myös sudtjätt ph kästtyvkst, jk udtt pks määäyksä j jk tj ttu jäjtttävyyd. Askkt hvtsvt myös CFM: tudst dut: ku mvhtjäjstmät ptmd Cmf vähä g kuuttv sudttm, vähtävät mkttäväst mkästtyjäjstm käyttökustuks. CFM-pvut äätäödää skk tpd muk. St sättj ttm yhtyttä Cmf Oy:öö. 14 AM N

15 UUTISIA LYHYESTI Nsttt yhtskutvstuupjktst Khd tuv vud k Cmf Id sps Vg Upftmt Pgmm (VUP) -hjm yhdssä yshyödys Hd--Hd Id (HH) -säätö kss köyhyyd vähtämsks työpkkj j tuj um. Ohjmss Cmf j HH tmvt Dvy j As mskyssä. Mmmt sjtsvt Cmf Id Thy tutttks ähsyydssä. HH pyk vttämää köyhyyttä Itss uttus ähstymstv kksvts yhtsökhtyks. Tähä mssä gst muuttut us tuh köyhä ph ämä y 135 kyässä. Cmf spsmss HH-hjmss dsttää m uv svämstä tukv yhmä, työpkkj umst, pstyövmst upumst, kyääst tvyd j kuutusmhdsuuks ptmst, yhtst ytyst mudstmst j s ktvtttj, j sätää ystä ttutt ympästöstä j uusutuvst gst. CmfCg ktvttt ttutt vustt. Vms vd vud k Cmf-ytykst ympä mm vt tmt ptääks tuttd j tmtj ympästövkutust j ttt käyttöö vhtä mtmä j huhtt hmsstä pks mkkmm It VUP-pjkt ktst yhtsöst ttd vu. Os CmfCg HH Id -pjkt s Cmf yhtskutvstuus kskttymstä. Yhtsöst pykmykst, kut VUP, uttvt säämää yhtskutvstuuttsuutt työtkjödmm kskuudss. Tämä ttutuu myös Cmf ksväs CmfCg-hjm vu. S tvtt yhdstää kstävä khtys j ytyks työtkjähk Cmf ktmtsttg kkk pu. Ohjm m utu Cmf, ympästömm, vättäms ( g ) j m ( ) ympä kkk vt Cmf tttyjä vsj. Vst puht m gstkk C Zss IMT:ä km tutttst j y st myyt- j pvupstttä ympä mm. Ytys tkgjhtj st j vktsst vtt hyödytäv mttttd skä mut, gmt j pt mttv stumtt. C Zss IMT kttää tystä humt psss ptmt j gm hvtsms vhsss vhss j ps tksuh. Sm pät myös Shwz Gup, jk vst gstkk- j vsttthtäv mmstöstä C Zss IMT: pust A-Ebt tht Sksss. Kht suut vst käyttää s väks vstt. Kumpk kt ömtä j kkudt yhdksä mtä. Ksk tv stää pävttä, vsttuh C Zss IMT -s ktyy pst pöyä, mkä hutt myöhmm tutss mv gm sk. Vstu hutt tvsmp j puhtmp ssäm myös hköku tvyd j stvuud tuvmsks. Vtutst C Zss IMT: äämmäs täkää öytää tuv, ptkäk mpuhdstustksu, jk sväs thkkst sj ud vs suust pöymäästä hyv vähää g. C Zss IMT j Shwz gstkktmt päättvät käydä Cmf tmpstssä tutkmss CmC -tt tmt Cmf vst j gstkkkskuksss Ewgss tässsä Sksss. Lpputus vkuuttv, sä Zss tm hums CmC-mpuhdstm käytö vähtävä pöy määää. Suvks sytt tstusvhs. Vukud j puhdst t stttuj tstvj säyttt sm k smsss suhtss Cmf vst Ewgss j A-Ebt vst. Tämä jäk ttj hukksmääät sktt. Tukst sttvt, ttä pöy määä Ewg tks, jss CmC-ttt vt käytössä, kmst jää kt vähmmä hukks ku A- Ebt tht. Tämä tdst CmC-tksu tm utttvuud. CmC vtsm Nykyää A-Ebt gstkkkskuksss käyttää CmC ttt vst d ud m puhdstms, jss säyttää C Zss IMT: tuttt. Hukkst määä mttt ttd stmst. Kummk vst määttt myös ptmst sjt j ttyypt. Lttt sjtt vst tuttm k mvtus, tt s htt tmtj. Lgstkkhköstö myös ttä tyytyvä tstä pöyttömämpää vst j pmp työh. Lsäks ttä thks CmC-sudtusjäjstmä vähtää ysmsudttm vhtktj, mkä pust vähtää yäpt- j käyttökustuks. AM N

16 Jtk st mvät hpmm äp ku tst ABSOLUTE C ss ABSOLUTE D ss ABSOLUTE V ss ABSOLUTE LUOTETTAVIMMAT HEPA-SUODATTIMET Absut HEPA-sudt, jss thty kmpmssj. Muu sk mhdtt, sä sudttm thtävä suj hmsä. S vstuu myös suj hkkä psssj, jss vst hukkst s päästä m. Esmmä Absut-sudt khttt mss tutkmusbtssmm j vuskymmä stt hupputuu tähdät. Nyt Cmf juks uud sukupv. Tutustu phs Absut-sudttmmm sttss Ptkästtytks sukk pöypstjäjstmä Thm Sksss sjtsv ytys, jk khttää, tutt j tmtt btttms ptkskuks. Ytys yks ämpöptustkk jhtvst ytyksstä. Thm tut psm- j suupuskkuskutusjäjstmstä (HVOF, Hgh-Vty Fm), j vd ptt s tuttt tk tub vst Tf -pstpuh. Ytyks ttst j hjmst sst ämpöuskutus ttä thks j kustusthks svus m käyttötktuks. Ku Thm hjtt ss uudt, mdt psm- j suupuskkjäjstmät Dtmud tks, tt tvtt uus pöypstjäjstmä kästtmää pöyä j ksuj. Tukt tuvtmptt vt tp, sä ämpöuskutus v mudst äjähdys- j/t pv. Thm kääty ptkäks tmttjs Cmf A Put Ct (APC) pu öytääks tksu, jk täyttäs vtv käyttötktuks dytykst. Eg säästävä kkp Cmf APC vsts gm tmttm pöypstjäjstmä, jss ATEX-stftu F Gd Ss GS40 -pöykä. Jäjstmässä äjähdysuukut j 40 ttä thkst HmPt Gd C -sudtt p hdstv sudtmt ämpöuskutuks pöyj j ksuj ht. Lttst tj ttä thkk sudtuks kk Thm ämpöuskutusykskö. Myös ämmötttt stt säästämää g tv. Pöykäm ämm jätm hjt ämmövhtm, jk ämmttää kuks tuv kk tum. Tämä vähtää mkttäväst ämmtyskustuks j pst säämmtysjäjstm tvtt tv. GS40-ttst tj tuvs työympästö, j s udtt kkk ksäätsä vtmuks. S ptää myös gkustuks j vmst kstävämmä khtyks. Rtksu mstys pkut Cmf APC -pstjäjstm sätuks muh Thm-pjkth. Lämmötttt sttu GS40: yäpu. P: Ts Tyk AB, Ruts. Cmf

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015 rkkoumm kut dyskuttkk tom öyry Fd y / kko rms M - D M yrkv j oktty strbyt, strbykr, oktyt, oktytörmä, oktyoku jk-t, ysäkötut tuuokk strbyt o v mt, jok muuttuu kduks o yrkv j okty kv-u ääktu j v myös joukkokttä

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET T UMM TYMKT UKS KTST VKUTUKST ähtöohdat uelan ityaret laajenee noin errosneliöetrin uudella liietilalla aajennus johtaa uutosiin pysäöinnin järjestelyissä Uusia pysäöintipaioja ei uitenaan tule uin yenunta

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa Tt 27.t 2014 15 It Tää ä: TES t t. 16-17 Eät ptä tt jä. 18 S-S JHL 087 tätt 70 tt. 20 S Pjäjtö Ttt 2014.pjjt.f Ktt tj, j j tjö SAK S Pjäjtö St: Sj Päää: 31 500 p S tj! Tt ttt: J R E H Vtt Att R SAK-pää

Lisätiedot

JARRUDYNAMOMETRIN LASKENTAOHJELIITE

JARRUDYNAMOMETRIN LASKENTAOHJELIITE LIITE JARRUDYNAMOMETRIN LASKENTAOHJELIITE Jrruje surtuskyvy määrtys jrrudymmetrllä Määräksktsstuksess rsk kurm-ut j erävuu jrrujärjestelmä surtuskyky määrtetää jrrudymmetrmttuksll. Jrrujärjestelmä mttussuurede

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille KRJAPDO TETT OTM/O 14,2.2013 OHJEET Vst jkseen kysymykseen ersee ppere (must merktä nm myös krjnpttehtävään). Js et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän st. HOX Ä tyt k k

Lisätiedot

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ 5.2.2006 Tejät: Mtt Näsä (000000) Rmo Vomsto (0000001) Ssäysetteo 1.Johdto...1 2.Mtä tttt?...3 3.Johtoäätöset...4 4.Lähteet...4 1.Johdto Työssä tttt 16 32 eöste stoje htoj

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto Kuk mk ukupuuov Suom uoo? Oo Ovk, kmukj, Hg yopo Mm boog ukmuryhmä Hg yopo, Bo- j ympäröd o, Ekoog j vouuoboog pää Ryhmäjohj: Oo Ovk Vä ukj: Ph Hrro (By -pc mod) Juho P (m movm) E Gurr (mr mmm movm) Dmry

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja. www.ksrespiirit.fi. Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti

Keski-Suomen Maanpuolustaja. www.ksrespiirit.fi. Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti K-S Mptj www.pt.f M 2015 K-S vp tdtt 34. vt Jyväyä Sd Rvät y 60 vtt K-S Rvpp y KEVÄTKOKOUS v 25.3.2015 18.30 Ltjäv vt T. K ätää äätöääät t. Htt j vtj 18.00. H! V dtj tv ydtyä vtj. M ää v p. Pt Jääätä 100

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

Tuotteita rajoitetusti!

Tuotteita rajoitetusti! y k k j B p! Kkkv kpp BOSKKO B B kyy k k yävä 0 kkd..2.201 1. 6 k S- k v ää. ä k y d h, 6.2. 1.2.201 v Kd m ämpöpmp m H v I k. 610,. Kd p Ry C MDIM, MXI I GI D 1 KG 4 (3,66/kg) m. 69, (4,66/kg) Mbh HVY

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=... Sivu /43 # $ % ( ) *+,*$ ##$% # # ()*+)),+)./ 0 0 (,* % 0, 2*+)),(..2 300%../ *+,*$ 300% () 300% 2(/ +** $%3 $$%3$ 3+)), 4)5 $3%3+)), (* /)5 (4)5 6 %0*,(4()+.+2)/ # 8*+)),(4.+ # 949+4:: 3+++,9((+8: Sivu

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä Suomen metsäkeskus Zonton j luonnonhodon lueellnen suunnttelu ykstysmetsssä Johtv luonnonhodon sntuntj Mtt Seppälä METSO j Zonton semnr Ksvu j vkuttvuutt METSO luonnonhotoon 2014-2016 Zonton kehttämsen

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat otta asiakaskuntamme tarpeet voitaisiin tyydyttää mahdollisimman hyvin, olemme ottaneet :n omaa tuotantoa täydentämään eri toimittajien komponentteja ja lisätarvikkeita, joista merkittävimmät ovat: Yhdistysvirtakiskot,

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat Eä-Phm Jäd ympäö äh K: Jäd Md Oy Jäd m M myy 06 Pää h hm h.7. A: Vm :.6. 6 mä Pm : 0.6. 6 mä 9...9..0..... K : M Ah S Cd M Rd SUOMESSA ON NON 90 000 JÄRVEÄ JA USEDEN m p. Ey p öä m öyyy Jäd. R ä mö m yyä

Lisätiedot

Taidetta pitkin ja poikin. MENETELMÄOPAS Monitaiteista taidekasvatusta alakouluihin

Taidetta pitkin ja poikin. MENETELMÄOPAS Monitaiteista taidekasvatusta alakouluihin Titt pitki piki MENETELMÄOPAS Mititist tiksvtust kuuihi Kuttuuiitt 2010 m s 2 b f p m Rytmikästä miikiä si, kuvi tssi! Pii histuksi käsi, ääi sittä! Kupuki väis vsi kt ti- t s, kivt uksivt kukist sttuihi

Lisätiedot

MIKKELI TIMo SAvILEPo MoNIKKo MoNINAISTEN yhteisöllisten ASUIN- ja ToIMINTAyMPärISTöjEN KEhITTäMISPILoTIT MIKKELIN KAUPUNKI

MIKKELI TIMo SAvILEPo MoNIKKo MoNINAISTEN yhteisöllisten ASUIN- ja ToIMINTAyMPärISTöjEN KEhITTäMISPILoTIT MIKKELIN KAUPUNKI M kk s m As m h m s T m S vp Tmpr k yps Arkkhr s Tmpr MON NA STEN Y HTESÖ STE N AS U N - JA TO M NTAYMPÄ R STÖJEN KE H T TÄM S P OT T M kk M s y hs ös sj my mp ä rsöj kh ä msp Hkk v sä sms yhsösyyä vhvsv

Lisätiedot

ILMASTOINNIN HALLINTA

ILMASTOINNIN HALLINTA 5 AJAN TASALLA OLEVAA TIETOA u v k uud kg pkyv Juku 5 ILMASTOINNIN HALLINTA ur Ey öy Eurp 4 2 Ijrj khy 5 Furv kuj 3 Ijrj 18 yprövkuuk Tk hu pkp 6 ILMASTOINNIN ö 10 Y v 15 EurTchFh AD Ir juku (www.d-urp.c)

Lisätiedot

1 a) Eristeiden, puolijohteiden ja metallien tyypilliset energiakaistarakenteet.

1 a) Eristeiden, puolijohteiden ja metallien tyypilliset energiakaistarakenteet. a) ristid, puolijohtid ja talli tyypillist rgiakaistaraktt. i) NRGIAKAISTAT: (lktroi sallitut rgiatilat) Kaksiatoi systi: pottiaalirgia atoi väliatka fuktioa pot rpulsiivi kopotti -lktroit hylkivät toisiaa

Lisätiedot

Esitteen OVH MITAT TILAUS TYYPPI Sivu Lamppu Kanta (alv 0%)

Esitteen OVH MITAT TILAUS TYYPPI Sivu Lamppu Kanta (alv 0%) TETRA VUODEVALAISIN ( Yleisvalo ja luku- tutkimusvalo ) 600x180 TETRA-600/24HF+24HF 17 24W(T5), 24W(TC-L) G5,2G11 332,00 600x180 TETRA-600/24HF+36HF 17 24W(T5), 36W(TC-L) G5,2G11 332,00 900x180 TETRA-900/39HF+24HF

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUS JA OHJAUS. Ville Tiesmäki 9.10.2012

KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUS JA OHJAUS. Ville Tiesmäki 9.10.2012 KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUS JA OHJAUS Ville Tiesmäki 9.10.2012 Siemensin suojauksen tuoteportfolio Generation Transmission Distribution Industry 7UM6, 7VE6 7UT6, 7SA6, 7SD5, 7SS52, 7VK6, 6MD6 7SJ6, 6MD6,

Lisätiedot

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO BOSCH 0 281 004 148 LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO Bosch 0 281 004 148 laajakaista LSU4.9 anturilla voit korvata kaikki alla listatut alkuperäiset ja BOSCH-varaosanumerot Ajoneuvolistassa on mainittu ajoneuvot

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls JP-SÄHKÖ OY ASUINRAKENNUS SAMI JA MARJU AIRAKSINEN MAAHERRANKATU 23 A PORRASKATU 3 50100 MIKKELI 50100 MIKKELI gsm. +358 400 152 425 PÄIVÄYS: 07.10.2010/MJM Piirustusluettelo MUUT.PV. PIIR. N:o 025310-S010

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

AS OY TAMPEREEN SAMMON KALERVO KALUSTEET VARUSTEET LAATOITUS. As Oy Treen Sammon Kalervo / talo D

AS OY TAMPEREEN SAMMON KALERVO KALUSTEET VARUSTEET LAATOITUS. As Oy Treen Sammon Kalervo / talo D s Oy Treen Sammon Kalervo / talo D PESUHUONE Sivu 1 KUSTE - KERMINEN S - PEIIKPPI ESIM. NOVSNI - PYYKKIKOMERO ESIM. NOVSNI SÄÄTÖJOI - SUIHKUSEINÄ UMIINIKEHYKSEÄ VRUSTE - WC-PPERITEINE - VTEKOUKKUSRJ -

Lisätiedot

OOPPERA 09:00-10:30 AK1N +AK2N ty, baletti LKa 10:30-11:10 AK1N ty, rep LKa. 16:30-17:00 AA6IL VARATTU MSt. OPEV 4 17:00-18:00 AA3bIL.

OOPPERA 09:00-10:30 AK1N +AK2N ty, baletti LKa 10:30-11:10 AK1N ty, rep LKa. 16:30-17:00 AA6IL VARATTU MSt. OPEV 4 17:00-18:00 AA3bIL. maanantai, 14.1.2013 / S 09:00-10:30 AK1N +AN ty, 10:30-11:10 AK1N 11:15-12:45 AK1N +AN nyky KS 09:30-09:30 Baol AS 10:00-11:00 Baol lapset 11:00-14:30 Joutsenl. 1. cast ( +extras & baol); soli & roles

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Työjärjestys ALS Liukko-Sipi Ari StarSoft Kurre 7.20b syksy 11.08. - 21.12.2015 Viikkotuntimäärä: 4 LIV8.1.1 Lii LIV8-9.1 Lii LIV8.1.1 LIV8-9.1 Lii 9A/B Lii LIV8-9.1 LIV8-9.1 9A/B Lii Lii Työjärjestys

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

ASUNTO OY LAHDEN MESISURRI SATULAKATU 25 15830 LAHTI

ASUNTO OY LAHDEN MESISURRI SATULAKATU 25 15830 LAHTI SATULAKATU 25 5830 LAHTI 3.08.205 SATULAKATU Molok.3m³ Biojäte Molok 3m³ Kartonki Molok.3m³ Metalli Molok 3m³ aperi Molok.3m³ Lasi Molok 5m³ Sekajäte LUIA 8 % LUIA 8 % NOUSU 30 / 400 NOUSU 30 / 400 Lappset

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat 1 Traktorin eturenkaat KOKO MALLI PR HINTA 5,00 15 BKT TF 9090 4 71

Lisätiedot

FCG Planeko Oy HELSINGIN KAUPUNKI MUNKKINIEMEN KÄYTTÄJÄKYSELY. Yhteenveto ja johtopäätökset 0100-D1194

FCG Planeko Oy HELSINGIN KAUPUNKI MUNKKINIEMEN KÄYTTÄJÄKYSELY. Yhteenveto ja johtopäätökset 0100-D1194 FCG P Oy HELSINGIN AUPUNI MUNINIEMEN ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhpääös 0100-D1194 21.1.2009 FCG P Oy 21.1.2009 Yhv j jhpääös Hsg upu Mum äyäjäysy 1 (18) 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Pohjalta. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa

Pohjalta. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa KRJADO TTT OTM/O 11.10.2012! OJT: Vst jkiseen kysymykseen erilliselle pperille (muist merkitä nimi myös kirjnpittehtävään). Js et vst jhnkin kysymykseen, jätä nimetty vstuspperi myös kyseisen tehtävän

Lisätiedot

Versio: 24.1.2014 12:16 Sivu 1 / 9 09:00-10:30 AK2 BL1 08:15-09:45 AK2N. +AK3N baletti. UMM/ST 10:45-12:15 AK2 +AK3 rep UH

Versio: 24.1.2014 12:16 Sivu 1 / 9 09:00-10:30 AK2 BL1 08:15-09:45 AK2N. +AK3N baletti. UMM/ST 10:45-12:15 AK2 +AK3 rep UH maanantai, 27.1.2014 08:15-09:45 AK1t +AK1p OR/MaK 09:55-11:25 AK1t +AK1p impro JNu 11:30-12:15 AK1t AD 09:00-10:30 A +AK3 U/ST 10:45-12:15 A +AK3 UH 08:15-09:45 AN +AK3N LKa/DP 09:55-11:25 AN MW 15:10-16:40

Lisätiedot

RENGASHINNASTO 2015 TRAKTORIN RENKAAT

RENGASHINNASTO 2015 TRAKTORIN RENKAAT 16.11.2015 13:06 1 (6) 512R7107042 710/70R42 BKT RT765 TL 173A8 DW20 507R4265065TM800158D 650/65R42 Trelleborg TM800 TL 158D DW20 3 225,81 4 000,00 0 503R6506542 650/65R42 Alliance A-365 TL 158D 1945 DW20

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

Js 002 Julkisivu pohjoiseen 1:200

Js 002 Julkisivu pohjoiseen 1:200 12 125 7 715 8 200 7 600 36 400 2 408 4 184 5 225 6 015 1 800 6 200 21 600 Asuinkerrostalo VΙΙ 8 000 Parkkitalo ΙΙ Myymälä Ι 13 016 5 416 7 400 21 600 2 530 23 900 1 610 8 000 6 592 32 816 AS 1 Asemapiirros

Lisätiedot

Menetelmiä signaali/kohina-suhteen parantamiseksi. Vahvistinten epäideaalisuudet

Menetelmiä signaali/kohina-suhteen parantamiseksi. Vahvistinten epäideaalisuudet Mtlmä sgaal/koha-suht paratamsks Vahvstt pädaalsuudt Atur kohasovtus vahvstm Suodatus Chopprvahvstmt Lock- vahvst (Vahhrkkävahvst, PSD) Kskarvostus (Auto- ja rstkorrlaato) Ptr Kärhä 0/0/009 Luto 4: Mtlmä

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

ja differenssi jokin d. Merkitään tämän jonon n:n ensimmäisen jäsenen summaa kirjaimella S

ja differenssi jokin d. Merkitään tämän jonon n:n ensimmäisen jäsenen summaa kirjaimella S 3.3. Aritmeettie summ 3.3. Aritmeettie summ Mikä olisi helpoi tp lske 0 esimmäistä luoollist luku yhtee? Olisiko r voim käyttö 0 + + + 3 + + 00 hyvä jtus? Tekiik vull se iki toimii. Fiksumpiki tp kuiteki

Lisätiedot

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rtornpllontu 000 Turu KYSELYLOMAKE. Kun mont rt tloussnn ttn vm voll lntrv- mut pävttästvrostos? Mtn ostost utuvt survn ostospon sn mä ol smääränn rtostostn

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Pakkaus määrä. eräkokomäärä Hinta. Tkoodi Kuvaus Yks

Pakkaus määrä. eräkokomäärä Hinta. Tkoodi Kuvaus Yks Sahattu vajaasärmäiset Määrä/pkt Määrä/pkt SW00082 SAHATTU 22x50 PL/VL jm 3600 3600 0,34 SW00090 SAHATTU 25x50 PL/VL jm 3000 3000 0,43 FP08763 MITAL 24x48x5400 PL/VL jm 2500 2500 0,42 SW01008 SAHATTU 32x50

Lisätiedot

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri.

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri. ITALV UKSET j RENTOSAUNASETTI TARJO I LIUKURI EUROLLA L p, à,-,- PULKKAMÄEN KLASSIKKO p Up P 78c Tj d p Up L j c 8 77 A p j j. Mxp 7g, 8xx8 H jp H Sp V c j y c 8 Tj j pp, 7 j M p p d M öp, j?, 0 H Ö R

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

!"#$%!&'(%))*%+$,$'-,)&.+/0.%$'' +,1&"+%&2-%)3,'

!#$%!&'(%))*%+$,$'-,)&.+/0.%$'' +,1&+%&2-%)3,' "#$%&'(%))*%+$,$'-,)&.+/0.%$'' +,1&"+%&2-%)3,' 456474568'.9:;?;9:;=9>>

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

K3K M2K HHA K3K20 0

K3K M2K HHA K3K20 0 Havainnoija 2753 Ahola Markus Viime laskenta 08.6.2015 klo 4.25-9.47 Lähtöpiste 0500 m koillisnurkasta 500 500 450. 450 400. K3K25 400 350. 350 300. 300 250. 250 200. 200 150. M2K15 150 100. 100 50. HHA2

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Lähdemateriaalina käytetty Pertti Louneston kirjaa Clifford Algebras and spinors [1]

Lähdemateriaalina käytetty Pertti Louneston kirjaa Clifford Algebras and spinors [1] Lähdmatraala kättt Prtt Lousto kraa Clfford Algbras ad spors [] Krtausta Clfford algbra määrtllää algbraks kvadraattsll vktoravaruudll (sm. skalaartulolla. Clfford algbra oka alko vodaa sttää algbra katavktord

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 9 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha

Lisätiedot