VUOSIKIRJA Ja. TOIMINTAKERTOMUS 1961

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKIRJA 1962. Ja. TOIMINTAKERTOMUS 1961"

Transkriptio

1 VUOSIKIRJA 962 Ja. TOIMINTAKERTOMUS 96

2 SUOMF:N URHLI r _ 'i~g~ TO Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSII(IRJA 962 ja SVUL:n TOIMINTAI(ERTOMUS 96 Lahti 962. Lahden Kirjapaino- ja Sanomalehti-Osakeyhtiö

3 Akseli Kaskela SVUL valta kunnallisena keskusjärjestönä S V UL :II puheenjohtaja, sosiaalilleuvos Akseli K a s k e la Ennen Suomen itsenäistymistä oli maassamme yksi urheilun keskusjärjestö Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto. Vuoden 98 tapahtumat aiheuttivat Työväen Urheiluliiton perustamisen ja vuonna 945 maamme ruotsinkieliset erikoisliitot perustivat itselleen yhdyselimen Finlands Svenska Centralidrottsförbundin. 920-luvulta lähtien SVUL, joka kolme ensimmäistä vuosikymmentä toimi jaostopohjalla, kuului jäsenenä kansainvälisiin erikoisliittoihin. Vuonna 932 SVUL:n järjestöorganisaation muututtua ja jaostojen tultua itsenäisiksi liitoiksi siirtyi kansainvälisten liittojen jäsenyys erikoisliitoille. SVUL:n erikoisliittojen lisäksi oli maahamme jo aikaisemmin perustettu eräitä eri urheilualojen järjestöjä, jotka kukin toimivat vastaavan kansainvälisen liiton jäsenliittona maassamme. Useat näistä ja myöhemmin perustetuista erikoisliitoista liittyivät jäseniksi myös Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon. Edelläsanottu antaa kuvan siitä, miten hajanaisella pohjalla urheilumme järjestötoiminta on vuosikymmeniä ollut. Vasta 950-luvulla alkoi ilmetä voimakkaampia keskittymisen merkkejä. Silloin tehtiin lukuisia suunnitelmia, jopa sääntöluonnoksiakin, valtakunnallisen urheilun keskusliiton aikaansaamiseksi. SVUL oli valmis lopettamaan toimintansa yhteisen keskusliiton synnyttämiseksi, kuitenkin sillä edellytyksellä, että muut keskusjärjestöt tekevät samalla tavalla. Esitys ei saanut kuitenkaan kannatusta Työväen Urheiluliiton taholta, joka piti parempana yhteistoiminnan järjestämistä liittojen kesken tehtävillä sopimuksilla. Tällaista sopimuksiin perustuvaa yhteistoimintaa onkin ollut aika-ajoittain vaihtelevalla menestyksellä, kunnes vuonna 959 TUL irtisanoi kaikki

4 4 ne sopimukset, joita se oli tehnyt SVUL:n jäsenliittojen kanssa. Viime aikoina on TUL kuitenkin luopunut jyrkästä asenteestaan ja tunnustanut SVUL:n erikoisliittojen erikoisaseman kansainvälisten liittojen kansallisina jäsenliittoina maassamme ja päättänyt liittyä niiden jäseneksi tarkoituksella päästä mukaan viralliseen edustusurheiluumme. Siitä huolimatta, että SVUL on ollut koko toimintansa ajan suurimpana ja hallitsevimpana urheilun keskusjärjestönä, on se nähnyt koko maamme urheiluelämän etujen mukaista olevan saada syntymään enemmän keskitystä vapaaehtoiseen järjestötoimintaamme. Kun se ei ole kuitenkaan siinä jopa oman järjestönsä lopettamista tarjoten onnistunut, on sen täytynyt lähteä etsimään muita teitä asian edelleen kehittämiseksi. Tällaiseksi tieksi se on ottanut oman toimintansa voimakkaan laajentamisen ja tehostamisen. Tässä pyrkimyksessä onkin päästy hyvin eteenpäin. Se on johtanut jo pienessä ajassa tuloksiin, jotka ovat innostaneet edelleen jatkamaan. Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton nimeif muuttaminen Suomen Valtakunnan Urheiluliitoksi oli teko, joka avasi kansalaisten silmät näkemään SVUL:n toiminnan valtakunnallisen mittavuuden. Useita erikoisalojen urheiluliittoja on sen jälkeen liittynyt SVUL:n jäseniksi ja vielä useampia on vastaisuudessa odotettavissa. SVUL on todella muodostumassa siksi valtakunnalliseksi urheilun keskuselimeksi, jota vuosikymmenien ajan on pyritty aikaansaamaan maahamme. SVUL:n aseman ja vaikutusvallan vahvistuminen asettaa entistä suurempia vaatimuksia ja velvoituksia järjestömme koko jäsenistölle. Olemme jo alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota kansanterveyden edistämiseen jokamiehen ja -naisen liikunnan avulla. Järjestömme pyrkii vaikuttamaan eri muodoin myös kansamme hygieenisten olojen parantamiseen. Nuorison kasvattaminen paitsi hyviksi urheilijoiksi myös käyttäytymiseltään ja elämäntavoiltaan esimerkillisiksi kansalaisiksi on eräs perustavaa laatua oleva työsarkamme. Yhteistoiminnassa erikoisliittojen, piirien ja seurojen kanssa käynnistetään parhaillaan kilpaurheilullisen peruskunnon rakentamista. Tästä toiminnasta odotamme aikanaan olevan hyötyä kansalliselle ja kansainväliselle edustusurheilulle. Läheisen kosketuksen pitäminen yhteiskunnassamme toimiviin liikuntakasvatusta edistäviin järjestöihin, laitoksiin ja elimiin on oleva vastaisia työmuotojamme. Niinikään urheilun tieteellisessä tutkimustyössä, joka on meillä edennyt luvattoman hitaasti, on SVUL:lla tärkeä tehtävä yhteistoiminnassa tätä erikoisalaa hoitavien elimien kanssa. Kaiken toiminnan menestymisen edellytyksenä on, että järjestömme piirissä säilyy kautta vuosikymmenien vallinnut oikean urheiluaatteen läpitunkema henki, joka saattaa meidät vapaaehtoisesti uhraamaan aikaamme ja voimiamme yhteisen asian hyväksi. Me tarvitsemme kuitenkin yhä enemmän kouluttajavoimia eri tehtäviin. Tarvitsemme varoja ja huomattavasti suuremman valtionavun, joka vastaa toimintamme laajuutta ja niitä palveluksia, joita SVUL jäsenliittoineen, piireineen ja seuroineen suorittaa yhteiskunnallemme. Emme rakenna valtavaa järjestöämme itsetarkoitukseksi, vaan kehitämme sen työtehoa ja iskuvoimaa koko urheiluelämämme menestystä ajatellen. I

5 7 Erkki Palo lampi Urheilun osuus kansalaiskasvatuksessa Urheiluahan sanotaan usein myös liikunta kas v a t u k se k s i. Kasvatus onkin päätavoitteena esimerkiksi koululaitoksen urheilussa, ja se oli myös helleenisen "alku-urheilun" tarkoitus. Sanonta "terve sielu terveessä ruumiissa" tarkoitti ju~ri.ihmisen ~olempien puolien, fyysisen ja psyykisen tasapainoista kehitystä. (Tosin Juvenalis n. vuonna 00 lienee esittänyt tämän ajatuksen toivomuksena ja vastalauseena raiteiltaan suistuneen urheilun uudistamiseksi). Myös järjestöurheilun tarkoituksena on kasvattaa urheilijoi~ta samalla henkisesti ja moraalisesti tasapainoisia ja arvokkaita, yhteiskuntaelämään sopeutuvia kansalaisia. Se tavoite vain tahtoo niin usein jäädä kilpaurheilun numero- ja voittotavoitteiden varjoon. Ei sitä urheiluyleisökään aina muista kun ei sitä puolta näe, ja urheilua sivusta katsovat Yleensäki~ näkevät tämän vaatimuksen tavallisesti vasta sitten kun saavat jostakin aiheen arvo$tella ja moittia urheilijoita' huonosta käyttäytymisestä. Siihen tosin onkin aihetta joka kerran kun rikkeitä tapahtuu, se asia ei kaunistelemisesta parane. Mutta eräs asia on silloin syytä pitää mielessä. Vaikka näitä normaalia raisumpia "mustia lampaita" saattaa satatuhantisessa joukossa olla paljonkin, niin voimme olla varmat siitä, että jos olisi vain tämä satatuhantinen aktiivisten ja tavallista suuremmalla elämän vitaliteettipanoksella varustettujen kilpailua kaipaavien nuorten joukko, mutta ei laisinkaan urheiluliikettä, niin tämä "lammaslauma" näyttäisi varmasti paljon tummemmalta. Onpa sentään sellaisiakin tapauksia, että urheilu ja urheilun kasvattajat ovat tehneet - ei vain "pojista miehiä", vaan monestikin jopa "katupojista" miehiä. Urheilujärjestöt eivät suinkaan valikoi omikseen vain hyvillä geeneillä varustettuja, taatusti hyväntapaisia poikia. Urheilun harrastamisessa on sinänsä kasvattavia tekijöitä. Se antaa tavoiteltavaksi päämääriä, joihin pyrkiminen vaatii ponnistamista, tahdon keskittämistä, työtä ja kieltäytymistäkino Tyyliseikat panevat ajattelemaan, pakottavat tarkkaavaiseksi, opettavat kuuntelemaan valmentajaa ja vaativat keskittymistä ja hallintaa. Monet lajit vaativat rohkeutta, toiset kehittävät esteettistä silmää, joukkueurheilussa oppii sosiaalisuuteen, keskinäiseen luottamukseen, yhteistyöhön ja kuriin. Monet urheilun kasvattavat ominaisuudet vaikuttavat sinänsä, jopa yksikseen harrastettaessa, mutta useimpien kasvattava vaikutus riippuu kuulumisesta ns. sosiaaliseen kenttään, seuraan tai kerhoon, ja johtajan tai valmentajan vaikutuksesta. Siinä on urheilun järjestötoiminnan vahvuus ja heikkous. Siinä on myös urheiluseurojen riski: niillä ei ole edes koulun mahdollisuuksia valintaan eikä koulun "suljettua" järjestystä tukenaan. Tutkimuksissa on tultu sellaiseen käsitykseen kasvattavien tekijöiden vaikutusjärjesty;ksestä, että toveripiiri eli ympäristö vaikuttaa paljon tehokkaammin kuin koti ja koulu! Nuoret joutuvat - harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta - aina jonkin toveriryhmän eli "sakin" vaikutuspiiriin ja kasvatettaviksi. Jos se "sakki" on satunnaisesti koostunut ja jos siinä huonot vaikutukset ovat vallalla, sen kasvatus on tietysti huonoa kasvatusta ja seuraukset saattavat olla murheelliset. Jos "sakki" sen sijaan on järjestetty tai järjestäytynyt tavoittelemaan jotakin hyvää ja jos se siis harrastaa terveitä ja hyväksyttäviä asioita, se myös kasvattaa myönteisellä tavalla. Urheilu seuran "sakkien" tavoitteet ovat hyvät, niihin kuuluu liikunnan ohella henkisiä ja sosiaalisiakin pyrkimyksiä ja nii-

6 8 tä on ainakin tarkoitus johtaa siten, että niiden jäsenistä kasvaisi, ei vain hyviä urheilijoita ja terveitä ihmisiä, vaan myös yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Urheiluliikkeen laajaan ja monipuoliseen järjestötoimintaan osallistuminen on epäilemättä myös kasvattavaa. Seuran johtotehtäviin osallistuminen - monien suurseurojen organisaatiot ovat laajoja ja moniportaisia - toimitsija- ja palkintotuomaritehtävät kilpailuissa ja monenmonet seurojen ja piirien "ylläpitotehtävät" vaativat paljon voimia ja antavat työtä ja yhteistyötä suurille joukoille. Näissä puuhissa kasvaa myös juuri sosiaalinen mieli ja yhteistyökelpoisuus. Epäilemättä ne ovat koulua moniin yhteiskuntamme ja muun järjestöelämän luottamusasioiden hoitamiseen. Urheilun valmennukseen kuuluu vahva henkinen panos. Se on nykyisen käsityksen mukaista. Valmennuksenkin tulee siis olla samalla kasvatusta, ja valmentajilta odotetaan niin ollen kasvattajapätevyyttä. Monilla sitä onkin ja kaikille sitä pyritään lisäämään. Mutta ennen kaikkea nuorison liikuntatoiminnan järjestäminen ja hoitaminen on myös kasvatusta, ja kenties siinä olisi viisasta asettaa painopiste hieman luonteenkasvatuksen puolelle. Fyysinen kasvatus on ehkä näkyvin puoli eikä ehkä ole ollenkaan tarpeen korostaa urheilukasvatuksen henkistä puolta. Se saa olla näkymättömissä mutta sen tulisi olla kaiken harrastuksen suolana. Muuten ei fyysinenkään kasvatus ja valmennus tuota kestäviä tuloksia. Luonne ratkaisee urheilijankin harrastuksen voimakkuuden ja kestävyyden - ja loppujen lopuksi tuloksetkin. Suomen Valtakunnan Urheiluliiton ja sen jäsenliittojen kasvatuksellinen kurssitoiminta on laajaa ja monipuolista. Siitä esitetään numerotietoja tässä vuosikirjassa. Järjestön työssä on lisäksi paljon kasvatustaitonsa puolesta pätevää "valmista" ammattiväkeä, kuten opettajia ja upseereita. Mutta jäsenluku ja siinä nuorten osuus on niin suuri, että laajaa työtä on tehtäväkin, jotta edes osapuoliin voitaisiin tulevaisuudessa kattaa johtajiston tarve. Päteväksi voitaneen hyväksyä käsitys, jonka mukaan edullisin "pienryhmä" kasvattajien käsissä on 5-8 jäsentä eli se määrä, jonka partiojärjestöt ja ai;meijat kaikkialla maailmassa ovat ottaneet pienimmän yksikkönsä kooksi. Sitä vastaavasta johtajamäärästä meillä puuttuu vielä pal-,. jon, jopa tuhansia johtajia. Vajauksen täyttäminen kysyy varoja ja voimia. Sen vuoksi suuri järjestömme voi täydellä syyllä odottaa valtiovallan ja yhteisöjen tukea järjestöt yönsä ja kasvattajakaaderiensa täydentämiseen. Suomessa on yleinen tapa, että jos joku ryhtyy johonkin järjestöt yöhön, niin hänelle lykätään kaikki muukin, kunnes hän uupuu. Tietysti on myös sellaisia henkilöitä, jotka mielellään jopa haalivat itselleen edustuksia ja luottamustehtäviä. Hajakeskityksen ja laajojen ryhmien "aktivoimisen" etua ei oivalleta eikä käytetä hyväksi. Meillä vallitsee tehokkaiden ji: loppuun ajamattomien johtajavoimien puute. Siinäkin on eräs järjestötyömme tehtävä, uusien johtajavoimien alinomainen kouluttaminen nimenomaan järjestöt yötä hoitamaan. SVUL katsoo olevansa sittenkin ensi sijassa Ziikuntakas v a t u s j ä r j e s t ö. Vaikka sen työstä suurin näkyvä osa on kilpailutoimintaa, sen takana on laaja nuorten hyväksi koituva kasvatus- ja järjestötyö kursseineen, valmennuksineen, leireineen, kilpaizuineen, näytöksineen, suurine juhlineen... Jo siinä on paljon kasvatuksen aatetta ja käytäntöä, että nuoret pannaan riviin ja hiljaa kuuntelemaan johtajansa tai valmentajansa sanaa! 9

7 Liisa Orko Nainen liikuntakasvatuksen kentässä Me naiset työskentelemme nykyään melko tasaveroisina miesten rinnalla julkisen elämän melkein kaikissa tehtävissä. Kuitenkaan meitä ei ole luotu kilpailemaan keskenämme, vaan kahtena erilaisena olentona täydentämään toisiamme. Koko elämän huima teknillistyminen ajaa umpikujaan myös naista. Monituhatvuotinen kehitys on heittänyt hänet kauas luonnollisten olosuhteiden alkukantaisesta piiristä. Uusi keinotekoinen maailma on ulkonaisessa mielessä vapauttanut naisen meilläkin, mutta ei omasta perusolemuksestaan. Se on perintö, jota kasvatuksella voidaan harhauttaa varsinkin määrättyjen yksilöiden kohdalta. Mutta kokonaisuutta ajatellen naisella on yhä ja tulee aina olemaan eräitä etuoikeutettuja tehtäviä, joita ei koskaan voida siirtää miehille. Siksi kaiken kasvatuksen tulisi pyrkiä korostamaan hänen naisellisuuttaan sekä henkisesti että fyysisesti. Meitä ympäröivä maailma, henkinen tasomme, jokapäiväinen elämämme muotoilevat liikuntamme lajin ja tyylin. Suomen naisten liikuntakasvatus on nähdäkseni löytänyt oikean suunnan. Voimistelu on sen peruselementti. Nykyinen naisvoimistelumme - ollessaan parhaimmillaan - kehit- tää itsenäiseen, yksilölliseen ilmaisuun, jossa henkinen mma värittää ruumiillisen. Se ei pakota ketään teknilliseen kaavaan, vaan korostaa naisen psyyken todellista olemusta ottaen huomioon hänen fyysiset voimavaransa eri ikäkausina. Nainen on ja pysyy tunneihmisenä, vaikka tahto ja äly on terästetty. Nykyinen naisvoimistelumme loputtomine rytmi-, mielikuva-, liikunta- ja tilavaihteluineen näyttää vetävän häntä yhä taajenevin joukoin puoleensa. Monenlaiset käsivälineet ja elävä musiikki tehostavat liikunnan voimavaihtelua ja rikastuttavat liikekehittelyä. Yksilön henkiset voimavarat aukeavat, hän vapautuu estoistaan. Suomalaisen naisvoimistelijan uljas, naisellinen ryhti ja kaunis astunta ovat jo saavuttaneet kansainvälistä kuuluisuutta. Kuulin äskettäin erään miestemme taitovoimistelun asiantuntijan väittävän, että naistemme näytöksissä ei ole riittävästi voimavaiheita tai "miksi meidän naisvoimistelijamme eivät uskalla sormenpäilläkään koskettaa maata". Vaikka nämä epäilijät eivät edustakaan yleistä kantaa, koetan kuitenkin vastata väitteeseen. Ensinnäkin voimistelumme valioiden liikesarjat pyritään harjoittamaan niin valmiiksi, että voimankäyttö ei ilmene "maaliinpyrkivän irvistyksenä" vaan voimistelijain lihasvoima, notkeus, näppäryys, rytmillisyys, liikkeen tyylihallinta ja henkinen voima luovat kokonaisuuden, jonka juoksu näyttää kevyeltä. Sen voima ja vaikeus on usein juuri liikeyhdistelmässä ja sen rytmillisessä toteuttamisessa. Toisekseen käsilläseisontaa emme pidä erikoisena voimamomenttina, vaan tyttöjen vallattomana temppuna, joka kypsään valioesitykseen ei esteettisistä syistä sovi aiheuttamatta tyylirikkoa. Naistemme liikuntakasvatus ei pyri erikoisesti korostamaan toisen voittamisen tahtoa, seikka, joka miehen luonteelle on niin perin tyypillistä. Me ihailemme heitä kernaasti voittajina, mutta olemme sitä mieltä, että liikunnasta ei saisi kenellekään tulla elämän tarkoitus, vaan ainoastaan eräs varma porras, jolta henkinen kehitys ponnistaa. Kokemus on osoittanut, että vain aniharvat naiset, pääasiallisesti 2-5-vuotiaat tytöt ovat kiinnostuneita toisen voittamisesta henkilökohtaisesti. Joukkueottelut viehättävät jo suurempia joukkoja, mutta iän mukana kilpakiinnostus valitettavan nopeasti neikkenee eräiden lajien usein säilyessä harrastuspiirissä. Kilpailukuntoisena pysyminen nykyhetkellä vaatii niin paljon, että ilmeisesti vain harvalla naisella on käy-

8 2 tännöllisiä mahdollisuuksia siihen. Mutta voimistelu sopii kaikille aina ja joka paikassa nuoruuden keväästä vanhuuden kevääseen jopa vanhuuden syksyynkin saakka. Seuravoimistelu on vielä antoisampaa kuin kotivoimistelu. Nuoret saavat voimistelusta iloisen tottumuksen purkaa ylijäämäenergiaansa ja uudessa toveripiirissä löytää ehkä passiivinenkin yksilö harrastuspiirin, joka sitoo hänet loppuiäkseen. Henkisesti kehittynyttä, kypsää naista pitävät liikunnan ihme-eliksiirin piirissä monet syyt. Hän on kokenut liikunnallisen ponnistuksen koko olemusta uudistavan ilon ja oppinut luonnollisen hengityksen tärkeän taidon, häntä viehättää rytmillinen liikuntå, tai ehkä hän on päättänyt torjua vanhuuden kaikki tunnesairaudet ja niiden aiheuttamat rappeutumisilmiöt ja kulkea nuorekkaana elämänsä loppuun saakka vuotiaita on jo melko paljon voimisteluriveissämme. Tilasto väittää, että vuonna 980 jo joka seitsemäs ihminen on täyttänyt 65 v. Kaikkein viisainta on harrastaa sekä seura- että kotivoimistelua rinnakkain, sillä -2 tuntia viikossa ei vielä saa ihmeitä aikaan. Voimistelun harrastaminen ei ole vaarallista missään iässä, mutta sen lopettaminen on. Meidän on luotava itsellemme jokapäiväisiä Hikuntatottumuksia. Esimerkiksi seuraavaa: Älä milloinkaan käytä hissiä ellet asu pilvenpiirtäjässä, kävele päivittäin osa työmatkastasi ja harrasta riipuntaa joka päivä kuitenkin hengitystä pidättämättä vain lyhyt tuokio kerrallaan. Suomen naisten liikuntakasvatus on jo 75 vuotta määrätietoisesti viitoittanut kuntourheilun kaikki mukaansa tempaavaa leveää latua. Ajan rytmiä tunnustellen se on aina liittänyt uusia urheilu- ja harrastusmerkkejä ohjelmaansa saadakseen joukot eri liikuntalajien piirissä säännöllisesti kuntoaan kohottamaan ja säilyttämään. Harrastus onkin vuosi vuodelta kasvanut kaikenikäisten keskuudessa. Ajan kiireiselle naiselle hyvin suunniteltu voimistelutunti tai kaksi viikossa antaa lyhyessä ajassa rautaisen annoksen reipasta energiaa ja nuorekasta norjennusta. Mutta sen täydennykseksi tarvitsemme ehdottomasti myös ulkoilua, ehkä vauhdikasta kävelyä päivittäin ja vaihteeksi liikettä vihreissä vesissä tai talvisilla hangilla. Tärkeintä on, että kukin löytää mielilajinsa. Vapaa järjestötyö tarjoaa siinä apuaan. Jännittyneen ajan ihmisen on opit-. tava määrätietoisesti harjoitellen lataamaan ja laukaisemaan hermostonsa sekä lihaksensa ja sitä tietä hallitsemaan ja tasapainottamaan koko olemuksensa. "no on liikunnan perusvoima, se vie saavutuksiin, se jännittää myös tahtoa tekoihin." Käytännöllisen työn ja tieteellisen tutkimuksen a.la on vi.~lä laaja. Kun liikuntakasvatus on tavoittan~t j.okalsen t;:.ton ja naisen jokapäiväisessä elämässä~, ~as~a SIllOIn se on tayttänyt kansallisen ja sosiaalisen tehtavansa... Kaikki te harrastelijat, jotka liikuntakasvatuksen kl~)a:,alla kentällä työtä johdatte, älkää tuijottako oman ammattl.~aito~: ne mahdollisiin puutteisiin, vaan antakaa ilolla ja s~~am.el~~: Ilo on liikunnan perusvoima, se vie saavutuksiin, se )anmttaa myös tahtoa tekoihin. I 3

9 5 Jukka Uunila Järjestötyö urheilu toiminnan runko Tätä kirjoitettaessa ovat parhaillaan Zakopanen MM-hiihdot menossa. Suuri yleisö niin meillä kuin muuallakin seuraa herpaantumattomalla mielenkiinnolla omiensa esityksiä. Voittajille hurrataan, epäonnistuneiden saavutuksia harmitellaan. Näin on urheilun kohdalla ollut aina ja niin on myös nyt. Valioiden kamppailut ovat vain osa siitä työstä, mitä urheilun parissa tehdään. Se on kuitenkin toimintamme se osa, joka nähdään ulospäin ja jonka perusteella myös julkinen mielipide työmme tulokset arvostaa, mutta se ei sellaisenaan tee oikeutta työlle, jota tekevät vuodesta toiseen yhteisen asian hyväksi näkymättömät järjestönaiset ja -miehet. Totuus on, että valioiden saavutukset ovat jokseenkin suoraan verrannolliset järjestöt yön määrään ja laatuun, ja siksi on paikallaan, että tämä työ vedetään esiin entistä useammin. Urheilun, ja varsinkin tulosurheilun, saavutukset ovat alunpitäen riippuvaiset harrastuksen määrästä. Tämä taas riippuu sitä, miten seuramme onnistuvat joukkojen mukaanvetämisessä. Varsinkin meillä pienenä kansakuntana näytte- lee ratkaisevaa osaa se, miten onnistumme kykyjen esiinvetämisessä. Koska nämä saattavat olla missä salokylässä tahana, on välttämätöntä, että kaikki seuramme toimivat niin, että kaikki pienimmätkin toimintapisteemme tulevat tarkoin haravoiduiksi. Jos tässä onnistumme, niin tällä toimenpiteellä tasoitamme sen edun, mikä suurilla väkirikkailla mailla on meihin nähden olemassa. Tässä suhteessa järjestötoiminnan naisten ja miesten panos on erittäin merkittävä. Seurojen työstä riippuu, miten paljon meillä on urheilun harrastajia. Pienen maan kouluttajavoimat eivät riitä peruskoulutuksen antamiseen. Sen saaminen alusta alkaen on kuitenkin toiminnan tuloksellisuuden edellytys. Siksi kaikissa seuroissa pyörivä harjoitustoiminta on varsin tärkeä. Jos me tässä onnistumme, ovat edellytykset tulokselliselle toiminnalle entistä suuremmat. Tässä suhteessa ns. p e - r u s kun t 0 h a r joi t u s toi m i n n a n käynnistäminen on lähiajan tärkein tehtävämme. Sen ulottaminen kyläosastoihin saakka on välttämätöntä. Tämän toteutuminen vaatii järjestöväeltämme paljon, mutta se kannattaa, sillä pettämätön peruskunto, lähinnä voima ja kestävyys, on entistä tärkeämpi, koska vaatimukset kasvavat kaikkialla. Muuttuvaan yhteiskuntaan kuuluu työajan ja työviikon lyhentyminen. Urheiluväelle tämä näkymä on houkutteleva, sillä lisääntyvän vapaa-ajan pitäisi parantaa urheilun harrastamisen edellytyksiä. Samalla kun näin on, tuon näkymän toteutuminen lisää entisestään järjestöväen vastuuta. Lisääntyvä vapaa-aika tuo mukanaan joutilaisuuden vaarat. Näiden torjumisessa on urheiluväen oltava mukana. Tällöin meidän on tiedettävä, että harrastuksemme kiinnostaa enimmän nuorisoa. Siksi meidän on järjestettävä sille täyspainoista ohjelmaa. Jos me tässä onnistumme, niin me teemme suuren palveluksen yhteiskunnalle ja samalla entisestään nostamme urheilun merkitystä koko kansakuntaa palvelevana keinona. "Koneen keksiminen oli kohtalokkain keksintö ihmissuvun fyysisen rappeutumisen tiellä", on joku viisas tiedemies sanonut. Koneen keksimisestä on seurannut työn ja liikkumistapojen helpottuminen. Se puolestaan uhkaa rappeuttaa ihmisen fyysisesti, sillä me tiedämme, että lihakset ja elimistö pysyvät kunnossa vain rasittamalla niitä. Kun koneellistuminen on aikaansaanut sen, ettemme enää saa työstä ja vaivalloisista

10 6 7 liikkumistavoista sitä rasitusta, jolla pysymme kunnossa, on meidän korvattava tämä tarkoituksellisella liikunnalla. Siksi jokaista koskeva henkilökohtainen urheilun harrastaminen on tu lossa välttämättömäksi. Tämän oivaltamisessa ja oikeiden keinojen osoittamisessa on järjestöväellä suuri työmaa. Sen toimenpiteitä tarvitaan, jotta saisimme koko kansan liikkeelle urheilun merkeissä. Tämän maan urheilun menestys on ollut aina ensi kädessä riippuvainen seurojemme toiminnan tehosta ja laadusta. Sitä se.on nytkin, vaikka kovin harvoin tämä julkisesti tunnustetaan. Seurojemme naiset ja miehet ovat tärkeän tehtävänsä hoitaneet vuosien varrella suurenmoisesti. Tuskin monikaan ulkopuolinen henkilö tajuaa sen työn määrää ja merkitystä, jonka vapaaehtoiset seuratyöntekijämme urheilun hyväksi tekevät. Se on kuitenkin vähitellen saatava selväksi, sillä ilman ulkopuolisten tukea ei kukaan jaksa selviytyä siitä valtavasta ja kasvavasta työn määrästä, joka on järjestöväkemme osana. Urheilun tehtävät ja merkitys ovat kasvamassa. Siitä antavat selvän viitteen mm. edelläluettelemani tehtävät. Meidän on kuitenkin selvittävä tästä kaikesta. Siihen meitä velvoittaa vastuu nuorisostamme ja tässä suhteessa avautuvat tulevaisuudennäkymät. Meidän on myös muistettava, että suuriin voittoihin tähtäävä tulosurheilu on eräs tärkeimmistä toimintamme osista. Voittojen merkitys on suuri juuri innostusta ajatellen. Niiden vaikutus myös muuhun, erikoisesti kansamme itseluottamukseen, tulevaisuudenuskoon ja yhteishenkeen on niin selvä, että meidän kannattaa ponnistella niiden saavuttamiseksi. Järjestöväellä, erikoisesti seuraportaassa työskentelevällä, on tässä suhteessa arvokas osa. Jos me. saamme entistä useamman seuran toimimaan koko alueensa voimalla, on seurojemme voimistuva yhteispanos varma tae urheilumme jatkuvalle menestykselle. I

11 8 9 Vauhtia, keskittymistä, räjähtävää voimaa ja ennätyksen syntymi sen riemua. Yllä Timo Lampen (oik.) ja Paavo Salonen vauhdi ssa. Vasemmalla Risto Ankio saavuttaa SE:n 458 Ruotsi-Suomi maaottelussa Tukholman stadionilla.

12 2 Aaro Laine SVUL:n koulutustoiminnan kehitys Tarkasteltaessa tämänhetkistä urheiluseurat yötä, joka edelleen meillä suoritetaan täysin vapaaehtoisin ja palkattomin voimin aatteellisena harrastuksena, on aluksi syytä vilkaista, miten urheiluseuratyömme käynnistyi uudelleen sotavuosien jälkeen. Sotien jälkeen keskittyivät seurajohtajat silloisissa vaikeissa oloissa ainutlaatuiseen ponnistukseen urheiluseurat yön uudelleen käynnistämiseksi. Silloin suoritettu työ on vieläkin tekijäänsä kiittämässä. Rappeutuivathan urheilukentät ja urheilulaitokset sodan aikana monin paikoin aivan käyttökelvottomiksi. Monet urheilun käytössä olleet huoneistot olivat joko kokonaan tuhoutuneet tai joutuneet muuhun käyttöön. Kun kaiken puutteen ja suunnattomilta vaikuttaneiden vaikeuksien puristuksessa SVUL:n seuraväen urheilutyö käynnistyi ja muodostui uuden elämän voimakkaaksi innokkeeksi, on sitä pidettävä vertaansa hakevana voimainponnistuksena sekä oikean urheiluhengen suurenmoisena ilmaisuna. Sodan jälkeisen urheiluseurat yön hengen ja voiman näytteenä tulevat aina urheilumme historiassa säilymään vuonna 947 pidetyt Suomen Suurkisat yli :ne osanottajineen ja valtavine yhteisvoimistelunäytöksineen. Ne päivät olivat vapaan Suomen vapaan urheilun uusi ylösnousemus. Tuo kaikki oli ennen sotia omassa harrastuksessaan ja kiintymyksessään urheiluun kasvaneen seurajohtajapolven työnnäyte. Siunauksellinen ja kaunis. Suurkisoista 947 voidaan laskea alkaneen uuden urheilujohtajapolven siirtyminen vastuunalaisiin tehtäviin. Samalla yhteiskuntamme rakenteessa tapahtui eräitä muutoksia. Elettiin kuristavan pula-ajan raskaita vuosia. Aatteelliselle ja kiitosta pyytämättömälle tai sitä odottamattomalle urheilutyölle kasautui niissä oloissa yhä uusia vaikeuksia. Voimakkaat omaa etuaan tai suuriäänisesti ryhmäetuja vaativat virtaukset sävyttivät jokapäiväistä elämää. SVUL:n piiriin kuuluva seuratyö kesti tämänkin ajan ja näin jälkeenpäin asioita tarkastellen on miellyttävää todeta, kuinka ennakkoluulottomasti urheiluseuramme suhtautuivat niin sanotun yhteistoimintakaudenkin uusiin ja monesti outoihin oloihin. Pula-aikaa seurasi nopeasti nousukausi kaikkine uusine mahdollisuuksineen ja voimakkaine elintason nousuineen. Suomalaisenkin elämäntyyli muuttui. Tulivat henkilökohtaiset kiireet ja ponnistelut oman elintason kohottamiseksi. Oli hankittava radio, auto, pesukone, jääkaappi, televisio, kesäasunto jne. Loputtomiin uutta ja arvokasta. Tässä kilpajuoksussa on väliin näyttänyt, että itse urheilu jää toiseksi. Tämän uudistuvan ja teknillistyvän ja nopeutuvan atomija avaruusajan vauhdin keskellä on SVUL pyrkinyt kehittämään ja tehostamaan urheiluseurajohtajakoulutustaan. Kaiken aikaa on pyritty selvittämään niitä tehtäviä, jotka kaikissa seuroissa tulisi hoitaa urheilun yhä kehittyvässä toiminnassa. Urheilujohtajakoulutus silloin kun sen suunnittelu ja hoitaminen tapahtuu amatöörivoimin ja samalla suurimmalta osalta palkattomin voimin, on luonnollisesti ollut vaikea eikä se voi tuloksiltaankaan olla kovin ihmeellinen. Urheilumme arvokkaimmat tulokset syntyvät edelleen siitä työstä, joka suoritetaan urheiluseuroissamme. Me voimme siis sanoa, että urheilumme kunnia on urheilu-, ~

13 22 seuroillemme kunniaksi, mutta me emme saa myöskään unoh.taa sitä, että urheilumme tappiot ja virheet ovat myös urhetluseuratyömme tappioita ja virheitä. SVUL:n koulutustoiminnassa, jossa myös kasvatustoiminna~la ~~ ~ina ollut huomattava osa, on todettavissa sodanjälkeiselta ajalta erillisiä ja toisiinsa liittyviä vaiheita.. E~simmä~nen vaihe vv käsitti SVUL:n keskust~~~lstost~ Johdetun ja järjestön järjestöohjaajien yhdessä ~mnen. tolmin~anjo~tajien kanssa suorittamat seurakäynnit Ja u~hellu.~~~rajoht~jlen neuvottelupäivät. Samanaikaisesti pidettim eralta urhelluseurajohtajakurssejakin... T~~en v.aihe ~äsitti keskustoimiston kehittämän ja yhdessa pnr~e~ ~~ enk~isliittojen kouluttajien kanssa läpiviedyn seuratolmltsljakurssltoiminnan. Tällä koulutuksella pyrittiin a~tta~a~ ~euroja selviytymään erikoisliittojen kehittyneen ki~pailuto.~n:m~an?a yleisen seuratoiminnan järjestely- ja toi ~Istoteh~~~lsta. Talle ajalle oli tunnusomaista urheilujohta JIen. tehtavien teknillistyminen ja samojen tehtävien kasaantummen yhä harvempiin käsiin. Kolmas vaihe käynnistyi keskusliiton perustettua SVUL'n ~?~lutustoimikunnan. Tämä toimikunta suoritti vuonna 958 la~)i koko.. SVm:-:n järjestörakenteen, kaikissa piiressä ja lii ~Olssa se~a momssa seuroissa urheilu seura toiminnan tehtävien Ja merkityksen selvittelyn. Kesällä 956 pidetyt Suomen Suurkisat osoittivat että urhepun ylevä aatteellinen ohjelma oli unohtumassa urheilun momen teknillisten tehtävien paineen alle. Itse urheiluväen keskuudessa väitettiin havaitun, ettei urheilu huolehdi kunnolla nuorisostaan. Toimikunta ottikin ensimmäiseksi tehtäväkseen urheilus e~r~.:'äen herättämisen ajattelemaan ja käsittelemään omaa ty?taan, sen merkitystä tänään ja urheiluseuran asemaa yht~l~.ku~~assamme. JQS urheiluseuralle kuuluisi tehtäviä ja sllla OlISI asema, olisi myös voimat kerättävä urheiluseurat yön hoitamiseksi... ~V~:n. pe~uskurssit, niin kuin hieman harhaanjohtavasti taman tolmmtajakson koulutusvaihetta kutsuttiin saivat kaikkialla etukäteen aavistamattoman hyvän vasta~oton. Keskus~~ito~ j.~listu~:a. u.:h~iluseuratyön merkityksestä ja selvitysta nusta tehtavlsta, Jotka urheiluseurat ovat ennen tässä maassa hoitaneet ja joita monet ja jälleen monet odottavat edelleen yhtä suurella innolla hoidettavan, levitettiin piirien ja seurojen johtajien toimesta seuraväen toimitsijain pnnm. Tällöin nähtiin, että maassamme vallitsi edelleen usko urheiluun ja usko omiin voimiin. Nyt SVUL:n koulutustoiminnassa on sodan jälkeisellä ajalla käynnissä jo neljäs vaihe. Sitä voidaan kutsua esimerkiksi suunnitelmalliseksi ja määrätietoiseksi seurajohtajien koulutukseksi. Koulutustoimikunnan toimesta vuonna 958 pidetyille seurajohtajien peruskursseille osallistui.447 seurajohtajaa ja liittojen kursseilla uuden koulutustoiminnan esitystilaisuuksissa oli.864 seurajohtajaa. Nämä suuret luvut saavutettiin piireissä pidetyillä 28 kursseilla ja liittojen järjestämillä 5 kursseilla. Näin virinnyt SVUL:n keskitetty koulutustoiminta kehittyi nopeasti seuraavien vuosien aikana. Jo vuonna 959 eri tasoilla toimivien urheilujohtajien ja kouluttajien kesken saatiin syntymään määrätietoista yhteistoimintaa. Ryhdyttiin tarmokkaasti kehittelemään kuntourheilun asiaa, järjestettiin nuorten suurleiri, jatkettiin kurssi- ja neuvottelupäivätoimintaa. Vuonna 960 ryhdyttiin pitämään kuusipäiväisiä seurajohtajien peruskursseja, nuorten suurleiri järjestettiin talvella sekä kesällä ja erikoisliittojen valmentajille pidettiin kahdet koulutuspäivät. Viime vuoden aikana tapahtui jälleen merkittävää uutta. Erikoisliittojen päävalmentajien yhteistyönä valmistui peruskuntoharjoittelun ohjelma. Siitä painatettiin kirjanen ja niin kuntoharjoittelu saatettiin koko maassa osittain uusille linjoille. Näin keskusliitto joutui huolehtimaan seuravalmentajien ja harjoitusohjaajien koulutuksen kenties tärkeimmästä asiasta: kaikille sopivan ja kaikille välttämättömän peruskuntoharjoitusohjelman tunnetuksi tekemisestä sekä sen opettamisesta. Nämä muutamat maininnat keskusliiton tämänhetkisestä koulutustoiminnasta osoittavat, että se on saavuttanut ne ensimmäiset lähitavoitteensa, jotka koulutustoimikunta - sittemmin koulutus- ja kasvatusvaliokunta - oli itselleen asettanut. 23

14 24 Keskusliiton koulutustoiminnan piiriin kuuluu nyt: - seuratoimitsijakoulutus - nuorisojohtajakoulutus - seurajohtajakoulutus - harjoitusohjaajakoulutus - valmentajakoulutus - urheilujohtajakoulutus...:ämä ohjelma on erittäin vaativa ja osittain sitä voidaan pitaa us~alletun vaativana, sillä esimerkiksi valmentajakoulu~us tai urheilujohtajakoulutus on jo sitä luokkaa ettei se VOI ta~ah~ua vapaaehtoisin voimin ja ilman erikoi~laitoksia. K~n t~lamen huomautus tehdään, on syytä vastata, että urhel~~vaen ~ar~s k~ulutt.~ja, niin suurimpien valmentajien kuin myos suurnnpien JohtaJIen, on itse urheiluväki. yalm~ntajat pystyvät kouluttamaan toisiaan ja urheilu ~?h~aj~~ ~~:noin toisiaan. Keskusliiton on vain pystyttävä JaTJe.s~~.m.aan sellaisia tilaisuuksia, jotka ovat eri ryhmille!htetsta?a saamaan niihin tilaisuuksiin sellaista ohjelmaa, Joka myos on eri ryhmille yhteistä... S~:~ viime vuosien. koulutustoiminta on lähtenyt siitä, ~tt~. m:illa on koko urheiluseuraväkeä ja kaikenasteisia oh Ja~JIa Ja valmentajia ja urheilujohtajia yhdistävä yhteinen asia,. m.aamme. ur.h~.ilu. ~~n:ä ~sia jakaantuu erillisiin ja monest~ aivar:. er~koislln lajelhm Ja teknillisiin hienouksiin, jopa salalsuuksl.m~m, mutta kaikki ne yhdistyvät - onnistuakseen - seuratoimmnassa. ~VUL:~ ~.?ulutus~?iminnalla on jatkuvasti suuria ja myös ~usia tehtav.ia edessaan. Kaikkien liittojen, piirien ja seuro J~n kou~uttaja-, ohjaaja- ja johtajavoimilla ne ovat myös suontettavissa. I SVUL vuonna 96. Yleiskatsaus Vuonna 96 pystytettiin SVUL:n historian reitille jälleen merkittävä paalu. Tampereella marraskuun 9 päivänä pidetyssä liittokokouksessa muutettiin liiton nimi kehityksen mukanaan tuomia muuttuneita olosuhteita vastaavasti. Entinen nimi Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto ei enää ilmaissut sitä, mitä SVUL jo todellisuudessa oli. Siksi suoritettiin nimenmuutos ja uudeksi nimeksi hyväksyttiin yksimielisesti Suomen Valtakunnan Urheiluliitto. Näin jo SVUL:n nimestä käy ilmi liiton johtava ja kokoava asema urheilujärjestöjemme joukossa. Uusi nimi ei aiheuttanut muutosta liittomme nimenlyhennykseen, vaan se on edelleen SVUL. Uusi nimi vahvistettiin SVUL:n ylimääräisessä liittokokouksessa Vuonna 96 liittyi SVUL:oon kolme uutta liittoa, Suomen Kaunoluisteluliitto, Suomen Kuntourheiluliitto ja Suomen Lentopalloliitto. Jäsenliittojen lukumäärä oli vuoden lopussa 20, mikä osaltaan todistaa SVUL:n yhtämittaista suurenemista ja voimistumista. SVUL:n seurojen henkilöjäsenmäärä nousi myös uuteen ennätykseen :ään, vaikka SVUL ei mitään varsinaista jäsenhankintapropagandaa harjoitakaan. Tämä seikka todistaa liiton elinvoimaisuutta. Edellä mainittuun jäsenmäärään on laskettu mukaan vain niiden seurojen jäsenet, jotka ovat SVUL:n piirien jäseninä. Kun otetaan huomioon sellaiset SVUL:n erikoisliittojen seurat, jotka eivät kuulu SVUL:n piireihin, nousee luku vielä suuremmaksi, aina'kin :een. (Tilastot sivuilla 65-69)

15 26 Varsinaisen ja tavanomaisen järjestötoiminnan ohella kiinnitti SVUL keskusliittona vuonna 96 koulutustoiminnassaan erityisesti huomiota kuntourheilun ja peruskuntoharjoittelun tehostamiseen. Kuntourheilua, jolla tarkoitetaan kaikkien kansalaisten liikunnanharjoitusta työtehon ja henkisen vireyden säilyttämiseksi, hoidettiin SVUL:ssa vuoden alusta kuntourheiluvaliokunnan johtamana. Tämä toiminta arvostettiin kutenkin siksi tärkeäksi, että SVUL:n aloitteesta perustettiin vuoden loppupuolella eli sitä varten oma erikoisliitto, Suomen Kuntourheiluliitto, joka otti SVUL:n kuntourheilun kokonaan hoitaakseen ja joka vielä samana vuonna liittyi SVUL:n jäsenliitoksi. Peruskuntoharjoittelua varten laativat kaikkien SVUL:n erikoisliittojen valmentajat ja kouluttajat yhteisen ohjelman, jota ruvettiin heti levittämään seurojen harjoitusohjelmistoksi. Vuonna 96 toiminta pääsi hyvään alkuun, joten tuloksia on myöhemmin odotettavissa. Tulevaisuutta silmälläpitäen on erittäin tärkeätä, että on saatu luoduksi ohjelma, joka sopii kaikille urheilumuodoille samanlaisena. Peruskuntoharjoittelu on seurojeri toimintaohjelmassa lähinnä kilpaurheilua ja siinä eräältä osalta nimenomaan huippu-urheilua palveleva, mutta peruskuntoharjoittelulla laajemmassa mielessä varsinkin varhaisnuorison keskuudessa on kauaskantoisempikin merkitys, koska sen avulla estetään nuorison fyysisen kunnon aleneminen tulevien sukupolvien aikana, mikä vaara yhä teknillistyvässä yhteiskunnassa on ilmeinen. SVUL:n päämäärät ja sen asema kuluneena toimintakautena maamme urheiluelämässä käyvät osaltaan ilmi kesäkuussa pidetyn liittokokouksen julkilausumasta, mikä on julkaistu tämän toimintakertomuksen IV luvussa. Vuoden 96 eräs merkittäviä tapauksia oli SVUL:n viikon järjestäminen marraskuun 8-26 päivinä. Tämä SVUL:n propagandaviikko pidettiin entistä juhlavammissa puitteissa. Valtakunnallinen avausjuhla oli Tampereella marraskuun 9 päivänä, jolloin oli myös SVUL:n liittokokous, ja viikon virallinen päättäjäisjuhla Etelä-Pohjanmaan piirissä Kauhajoella saman kuun 26 päivänä. Propagandamielessä on huomattava, että SVUL-viikko toimeenpantiin samalla silmämääränä kuntourheilun edistäminen. II. SVUL:n jäsenet Suomen Valtakunnan Urheiluliiton varsinaiset jäsenet vuonna 96 olivat seuraavat 20 erikoisliittoa ja 8 piiriä: Jäsenliitot:. Suomen Hiihtoliitto 2. Suomen Jääkiekkoliitto 3. Suomen Kaunoluisteluliitto (liittynyt ) 4. Suomen Koripalloliitto 5. Suomen Kuntourheiluliitto (liittynyt ) 6. Suomen Käsipalloliitto 7. Suomen Lentopalloliitto (liittynyt ) 8. Suomen Luisteluliitto 9. Suomen Miekkailuliittci 0. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto. Suomen Nyrkkeilyliitto 2. Suomen Painiliitto 3. Suomen Painonnostoliitto 4. Suomen Pesäpalloliitto 5. Suomen Pyöräilyliitto 6. Suomen Suunnistusliitto 7. Suomen Uimaliitto 8. Suomen Urheiluliitto 9. Suomen Voimisteluliitto 20. SVUL:n Nuoret Jäsenpiirit:. Etelä-Karjalan piiri 0. Lapin piiri 2. Etelä-Pohjanmaan piiri. Länsi-Pohjan piiri 3. Helsingin piiri 2. Pohjois-Karjalan piiri 4. Hämeen piiri 3. Pohjois-Pohjanmaan piiri. 5. Kainuun piiri 4. Pohjois-Savon piiri 6. Keski-Pohjanmaan piiri 5. Satakunnan piiri 7. Keski-Suomen piiri 6. Suur-Savon piiri 8. Kymenlaakson piiri 7. Uudenmaan piiri 9. Lahden piiri 8. Varsinais-Suomen piiri hyväksyttiin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton jäseniksi Suomen Kanoottiliitto 27 - =--

16 28 Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Tennisliitto Aro, Toivo Blomqvist, J. F. t Bredberg, Ernst Damm, Victor t Ek, Aksel V. t Heikel, Viktor t Hämäläinen, Mikko Juureva, Eemeli t Kaloniemi, Yrjö Karikoski, V. A. M. t Kaskela, Akseli Kekkonen, Urho Kleemola, Kauno Käkönen, Kalle t Lahtinen, Väinö Lehmusto, Heikki t Levälahti, K. E.. SVUL:n kunniajäsenet Lindstedt, John K. t Lundström, Edv. t Majantie, K. H. t Niiniluoto, V. J. t Pihkala, Lauri Pynninen, Väinö t Rangell, J. W. Rikkilä, Oskari t Salmenkylä, Anton Santala, Lauri t Smeds, Viktor t Tanner, Lauri t Teivaala, Väinö Vartia, Arvo Wasenius, Gösta t Wilskman, Ivar t SVUL:n ensimmäinen kunniapuheenjohtaja oli Ivar Wilskman (vv ). SVUL:n nykyinen kunniapuheenjohtaja on J. W. Rangell (vuodesta 954). IV. Liittokokoukset Toimintavuonna 96 pidettiin kaksi SVUL:n liittokokousta, v a r s i nai n e n Helsingissä Tieteellisten Seurain talossa kesäkuun 0 päivänä ja yli m ä ä r ä i ne n Tampereella Yhteiskunnallisen Korkeakoulun talossa marraskuun 9 päivänä. V a r s i nai n en liittokokous tarkasti ja hyväksyi liiton toimintakertomuksen työkaudelta 960. Samoin hyväksyttiin ja vahvistettiin vuoden 960 tilinpäätös sekä myönnettiin liittohallitukselle vastuuvapaus vuoden hallinnosta ja tileistä. Kokous suoritti myös SVUL:n liittohallituksen vaalin toimikaudeksi Liittohallituksen kokoonpano käy ilmi jälempänä. Kokous antoi seuraavan j u k i a u s u m a n : "Suomen urheilulla on kansallisesti ja kansainvälisesti rikkaat perinteet. Urheilun avulla kansamme on saavuttanut arvoja, jotka ovat vaikuttaneet kansalliseen itsenäisyyteemme ja kohottaneet asemaamme kansakuntien joukossa. Liikuntaharjoitusten merkitys kasvaa myös työ kuntoa säilyttävänä ja lisäävänä tekijänä nyky-yhteiskunnassa rinnan elintason nousun ja sen mukanaan tuoman koneellistumisen kanssa. Urheilusta ja liikunnasta on tullut välttämättömyys. SVUL on tehnyt yli kuusi vuosikymmentä maamme johtavana urheilujärjestönä tärkeää työtä urheilumme kehittämiseksi. Urheilun aate ja urheilun hyväksi tehtävä aatteellinen työ ovat nykypäivinäkin SVUL:n toimintojen kannattavat tukirakenteet. SVUL on pyrkinyt määrätietoisesti löytämään tien urheiluelämämme eheyttämiseen. Työväen Urheiluliitolle, joka vuonna 959 irtisanoi yhteistoimintasopimukset, on esitetty ratkaisua sekä valtakunnanliiton että siihen johtavan välitilajärjestelyn muodossa. TUL:Lle on tarjottu kaikki ne edellytykset, jotka se aikaisemmin on yhteistyön ehdoiksi asettanut, mm. täydellinen itsemääräämisoikeus sekä vapaus järjestää liittonsa sisäinen kilpailutoiminta oman mielensä mukaan. SVUL:n tarjouksesta sen sekä TUL:n kesken käydyt neuvottelut eivät ole kuitenkaan tuottaneet tulosta, mikä aiheutuu mm. TUL:n urheilukysymyksiin omaksumasta poliittisesta asenteesta. Varsinainen urheiluväki taas ei voi hyväksyä sen harrastusalan saattamista urheilulle vieraita tarkoitusperiä palvelemaan. Neuvottelujen epäonnistumisesta huolimatta SVUL pitää edelleen tähtäimessään valtakunnan liittoa. On täysi syy uskoa, että aika työskentelee SVUL:n ja useiden muiden urheilujärjestöjen ajaman valtakunnanliittoratkaisun hyväksi. SVUL on valmis toteuttamaan urheilumme lopullisen yhdistämisen periaatteessa jo hyväksymänsä valtakunnanliittosuunnitelman pohjalta. SVUL erikoisliittoineen katsoo voivansa parhaiten palvella maamme urheilun tarpeita pitämällä lujasti käsissään sille maamme suurimpana ja merkittävimpänä urheilun keskusjärjestönä ja sen erikoisliitoille kansain- 29

17 30 3 välisten Liittojen jäseninä kuuluvaa vastuuta kansainvälisestä ja kansallisesta kilpailutoiminnasta, edustusurheilun tason nostamisesta ja liikuntaharjoitusten sekä kuntourheilun levittämisestä mahdollisimman laajoihin piireihin. Voimien hajoittamista pitkällisiin ja varsinaiselle urheilutoiminnalle toissijaisiin neuvottelukysymyksiin ei ole tässä vaiheessa syytä jatkaa. Erityisen huomion kiinnittämistä edustusurheilumme nousuun vaatii SVUL:lta, sen erikoisliitoilta, piireiltä ja seuroilta se, että seuraaviin olympiakisoihin on ryhdyttävä varautumaan riittävän ajoissa. Urheilutaso on kaikkialla maailmassa valtavasti noussut ja kilpailu siinä määrin kiristynyt, että myös meillä voimavarat on jo nyt keskitettävä olympiavalmennukseen ja - järjestelyihin Innsbruckia ja Tokiota varten. SVUL uskoo onnistumiseen tässä tehtävässä ja kunniakkaitten perinteitten jatkumiseen. Siksi se edellyttää urheilumme kenttätyölle rauhaa." Päävalmentaja Kalevi Tuominen esitti liittokokouksessa valaisevan selostuksen SVUL:n jäsenliittojen valmentajien ja kouluttajien yhteisesti laatimasta suunnitelmasta peruskuntoharjoittelun tehostamiseksi SVUL:n seuroissa. Yli mä ä r ä i s e s s ä liittokokouksessa lausui SVUL:n puheenjohtaja Akseli Kaskela avauspuheessaan, että kun SVUL:n tehtävät ovat vuosi vuodelta suurentuneet ja sen toiminta vahvistunut, on sen asema valtakunnan liikuntatoiminnan keskusliittona käynyt merkitykseltään aivan toiseksi kuin aikaisemmin. Tämän vuoksi on SVUL:n liittohallitus päättänyt esittää ylimääräiselle liittokokoukselle, että SVUL:n nimi muutettaisiin Suomen Valtakunnan Urheiluliitoksi. Tämä nimenmuutos on täysin perusteltu SVUL:n työkentän jatkuvalla laajenemisella yhä useamman liiton liittyessä siihen ja piirien toiminnan käydessä yhä monihaaraisemmaksi. Nimen muuttaminen Suomen Valtakunnan Urheiluliitoksi on myös omiaan selventämään liiton asemaa valtakunnallisena urheilun keskusliittona. Kokous hyväksyi yksimielisesti SVUL:n nimen muuttamisen Suomen Valtakunnan Urheiluliitoksi. Kokous hyväksyi SVUL:n uusiksi jäseniksi Suomen Kaunoluisteluliiton, Suomen Kuntourheiluliiton ja Suomen Lentopalloliiton lukien.

18 32 Kokous päätti pysyttää seurojen piiriveron maaraamisperusteet vuonna 962 samoina kuin edellisenä vuonna: Seuran jäsenmäärä Piirivero vähintään mk Tilintarkastajiksi valittiin ylikamreeri Sulo Järvinen Helsingistä ja konttoripäällikkö Ilmari Honkanen Turusta sekä varalle kauppatieteen maisteri Olle V. Salmi (KHT) Helsingistä ja ekonomi Ilmari Aro Helsingistä. Ylimääräisen liittokokouksen toisena puheenjohtajana toiminut sosiaalijohtaja Erkki Palolampi lausui kokouksen päätössanat viitaten siihen suureen merkitykseen, mikä on annettava SVUL:n nimen muuttamista koskevalle kokouksen yksimieliselle päätökselle. Sen kautta on SVUL julistautunut Suomen urheilun valtakunnalliseksi keskusliitoksi. Sosiaalijohtaja Palolampi kosketteli puheessaan myös kuntourheilutoiminnan perustavaa merkitystä koko maan väestön kannalta sekä SVUL:n tähänastista toimintaa tällä koko kansan kunnolle tärkeällä työsaralla. Kuluneen toimintavuoden aikana ovat SVUL:n jäsenliitot olleet oikeutettuja lähettämään SVUL:n liittokokoukseen 65 edustajaa ja piirit 52 edustajaa eli yhteensä 7 edustajaa, jakautuen tämä edustus liittokokouksissa kertomusvuoden aikana jäsenliitoille ja piireille seuraavasti: Suomen Hiihtoliitto edustajaa Suomen Jääkiekkoliitto... 3 Suomen Koripalloliitto... 5 Suomen Käsipalloliitto... 2 Suomen Luisteluliitto... 3 Suomen Miekkailuliitto... Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto... 5 Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto " " " " " " " " Suomen Painonnostoliitto Suomen Pesäpalloliitto.... Suomen Pyöräilyliitto Suomen Suunnistusliitto Suomen Uimaliitto.... Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto SVUL:n Nuoret Etelä-Karjalan piiri.... Etelä-Pohjanmaan piiri.... Helsingin piiri.... Hämeen piiri Kainuun piiri.... Keski-Pohjanmaan piiri.... Keski-Suomen piiri Kymenlaakson piiri Lahden piiri.... Lapin piiri Länsi-Pohjan piiri Pohjois-Karjalan piiri.... Pohjois-Pohjanmaa.... Pohjois-Savon piiri Satakunnan piiri Suur-Savon piiri Uudenmaan piiri.... Varsinais-Suomen piiri.... " " Joulukuun päivästä jäseninä olleet Suomen Kaunoluisteluliitto, Suomen Kuntourheiluliitto ja Suomen Lentopalloliitto eivät ennättäneet olla virallisesti edustettuina SVUL:n liittokokouksissa vuoden 96 aikana. V. Liittohallitus ja valiokunnat SVUL:n ja sen liittohallituksen puheenjohtajana on kuluneena toimintakautena ollut sosiaalineuvos Akseli Kaskela. Liiton varapuheenjohtajina olivat vuoden alusta saakka: I varapuheenjohtajana sosiaalijohtaja Erkki Palalampi. II varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Erkki Kivelä. III varapuheenjohtajana voimistelunopettaja Liisa Orka " " " " " " " " " " " " " 33

19 pidetystä liittokokouksesta lähtien toimivat varapuheenjohtajina: varapuheenjohtajana sosiaalijohtaja Erkki Palolampi. II varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Erkki Kivelä. III varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Jukka Uunila. Liittohallitukseen kuuluivat vuoden alusta varsinaiseen liittokokoukseen saakka puheenjohtajan Akseli Kaskelan lisäksi seuraavat: A rjanko, Bruno, poliisimestari (Suur-Savon piiri), varalla Toiviainen, Lauri, pankinjohtaja (Etelä-Karjalan piiri), Harju, Olavi, ekonomi, Helsinki, varalla Dillemuth, Ville, toimitusjohtaja, Helsinki (Suomen Koripalloliitto), Himberg, Arvo, pääkonsuli, Helsinki, varalla Kossila, Esko, toimitusjohtaja, Myllykoski (Suomen Painiliitto), Huhtala, Olavi, kenraalimajuri, Helsinki, varalla Sundman, Torsten, maisteri, Helsinki (Suomen Miekkailuliitto), K iira, Aarne, eversti evp. (Pohjois-Savon piiri), varalla Haarma, Ailo, paikallisjohtaja (Kainuun piiri), K ivelä, Erkki, toimitusjohtaja, Helsinki, varalla Paavola, Pentti, varatuomari, Helsinki (Suomen Pesäpalloliitto), Koskimaa, Ali, kenraaliluutn. Helsinki, varalla Hohenthal, Rolf, toimitusjohtaja, Helsinki (Suomen Hiihtoliitto), Laine, Aaro, toimittaja, Helsinki, varalla Könni, Ukko, sosiaalipäällikkö, Simpele (SVUL:n Nuoret), L ehtosaari, Mauri, johtaja, (Pohjois-Pohjanmaan piiri), varalla Aho, Antti, varatuomari (Lapin piiri), Lindblad, Harry, toimitusjohtaja, Tampere, varalla Nuutinen, Eino, osastonhoitaja, Helsinki (Suomen Jääkiekkoliitto), Nyberg, Bruno, osastopäällikkö, Helsinki, varalla Nappari, Jukka, johtaja, Tampere (Suomen Painonnostoliitto), Orko, Liisa, voimistelunopettaja, Helsinki, varalla Numminen, Aino, voimistelunopettaja, Helsinki (Suomen Naisten Liikun takasva tuslii tto ), Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitto ), Pajunen, Eino, kauppias, Tampere, varalla Oesch, Christian, ekonomi, Helsinki (Suomen Pyöräilyliitto ), Palolampi, Erkki, sosiaalijohtaja, Helsinki, varalla Teräsvirta, Paavo, voimistelunopettaja, Helsinki (Suomen Voimisteluliitto ), Palonen, Unto, myyntipäällikkö, Helsinki, varalla Lindquist, Jöns, johtaja, Helsinki (Suomen Uimaliitto), Piirto, Reino, johtaja, Helsinki, varalla Lehtinen, Jukka, johtaja, Helsinki (Suomen Urheiluliitto), Resko, Valle, kauppias, Lahti, varalla Sampila, Kaleva, varastopäällikkö, Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), Ristolainen, Helka, voimistelunopettaja, Hyvinkää, Saariaho, Urho, osastopäällikkö, Myllykoski, Salonen, L. H., lainsäädäntöneuvos, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies, Helsinki (Suomen Luisteluliitto ), Sorakuru, Erkki, toiminnanjohtaja, Helsinki, varalla Pallasvuo, Roine, everstiluutnantti, Riihimäki (Suomen Suunnistuslii tto), Urja, Edvard, apulaispoliisimestari (Hämeen piiri), varalla Salonen, Tauno, dipl.ins. (Satakunnan piiri), Valkama, Yrjö, kenraalimajuri, evp., Helsinki, V i kström, Martti, toimitusjohtaja (Lahden piiri), varalla Kuusela, Gunnar, tarkastaja (Helsingin piiri), Vuolle-Apiala, Aatos, johtaja (Keski-Suomen piiri), varalla Kytöharju, Pentti, toiminnanjohtaja (Etelä-Pohjanmaan piiri). Kesäkuun 0 päivänä 96 pidetystä varsinaisesta liittokokouksesta lähtien ovat SVUL:n liittohallitukseen kuuluneet puheenjohtaja Akseli Kaskelan lisäksi seuraavat: Aho, Antti, varatuomari (Lapin piiri), varalla Pajukari, Arvo, insinööri (Länsi-Pohjan piiri), Haarma, Ailo, paikallisjohtaja (Kainuun piiri), varalla Mäkelä, Onni, toimitusjohtaja (Pohjois-Karjalan piiri), Harju, Olavi, ekonomi, Helsinki, varalla Dillemuth, Ville, toimitusjohtaja, Helsinki (Suomen Koripalloliitto), Himberg, Arvo, pääkonsuli, Helsinki, varalla Kossila, Esko, toimitusjohtaja, Myllykoski (Suomen Painiliitto), Huhtala, Olavi, kenraalimajuri, Helsinki, varalla Sundman, Torsten, maisteri, Helsinki (Suomen Miekkailuliitto), K ivelä, Erkki, toimitusjohtl;lja, Helsinki, varalla Paavola, Pentti, varatuomari, Helsinki (Suomen Pesäpalloliitto), Koskimaa, Ali, kenraaliluutn. Helsinki, varalla HohenthaI, Rolf, toimitusjohtaja, Helsinki (Suomen Hiihtoliitto), Laine, Aaro, toimittaja, Helsinki, varalla Könni, Ukko, sosiaalipäällikkö, Simpele (SVUL:n Nuoret), 35 I

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita v IKIR.JA 3 Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita Tänään hyvin huomenna hyvin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1963 Aura-vakuutuskirja on

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY.

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY. neilla tai että niiden käsittely tapahtuu suljetussa tilassa, niin että me kaikki olimmepa sitten miehiä tai naisia, raskaana tai emme voimme käydä työssä ilman, että siitä aiheutuu vaaraa meille tai syntymättömille

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:6. Jarmo Mäkinen (toim.)

Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:6. Jarmo Mäkinen (toim.) Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys Jarmo Mäkinen (toim.) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMIALASELVITYS 1 Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys Jarmo Mäkinen (toim.) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMIALASELVITYS 3 Opetus-

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Hyvän elämäntavan jäljillä

Hyvän elämäntavan jäljillä Hyvän elämäntavan jäljillä Liite Vuonna 1908 Suomen ensimmäisessä vappumarssissa Helsingissä oli kärjessä raittiusväen kieltolakivaatimus. Sata vuotta myöhemmin vuonna 2008 oli taas kärjessä työväen raittiusliikkeen

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

HAMPAAT IRVESSÄ? Painavia sanoja 11 15-vuotiaiden kilpaurheilusta

HAMPAAT IRVESSÄ? Painavia sanoja 11 15-vuotiaiden kilpaurheilusta HAMPAAT IRVESSÄ? Painavia sanoja 11 15-vuotiaiden kilpaurheilusta Mikko Salasuo & Manu Kangaspunta (toim.) HAMPAAT IRVESSÄ? Nuorisotutkimusverkosto Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 39, 2011. HAMPAAT

Lisätiedot

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 3. 6. 2 0 1 1 n : o 3 s. 22 Karjaan asema on seitsemän palveluneuvojan työpaikka Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja

Lisätiedot

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPI KIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPIKIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu Toimittaneet Pauliina Jalonen & Noora Jokinen OTAVAN

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere -liike on ihmisen muotoinen Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere 1 2013 1 13 Setlementtiliitto 3 4 8 11 14 15 18 20 23 26 28 [ pääkirjoitus ] Elämää kannattelevat voimat yhteen

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 N:o 6/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Joulukuun 11. päivänä 2013 Naisjärjestön historiallinen kokous sivu 10 Uudet hallituksen jäsenet sivu 11 Kuntien

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Ammattiosaajan hyvä elämä

Ammattiosaajan hyvä elämä Frank Martela & Lauri Järvilehto Ammattiosaajan hyvä elämä Ajatuksia ja työkaluja ammattiin opiskelevien elämänlaadun edistämiseksi Teksti: Frank Martela ja Lauri Järvilehto Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot