TIEMIES. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 2/2004 TIELIIKELAITOKSEN PARDIALAISTEN LUOTTAMUSMIESPÄIVÄT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEMIES. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 2/2004 TIELIIKELAITOKSEN PARDIALAISTEN LUOTTAMUSMIESPÄIVÄT"

Transkriptio

1 TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 2/2004 TIELIIKELAITOKSEN PARDIALAISTEN LUOTTAMUSMIESPÄIVÄT Tieliikelaitoksen Pardialaiset luottamus- ja varaluottamusmiehet, jäsenjärjestöjen puheenjohtajat ja TAJ:n alueyhdistysten puheenjohtajat kokoontuivat luottamusmiespäiville Hotelli Tropiclandiaan, Vaasaan. Paikalle oli kokoontunut 27 Pardialaista edustajaa sekä neljä puheenvuoron pitänyttä kutsuvierasta. Kaksipäiväisten luottamusmiespäivien ensimmäisenä päivänä keskityttiin työnantajan ja järjestöjen edustajien puheenvuoroihin. Toisena päivänä syvennyttiin enemmän Tieliikelaitoksen pardialaisten sopimusasioihin. Toimitusjohtaja Heikki Koivisto ja missä mennään Luottamusmiespäivät avasi ensimmäisen päivän puheenjohtaja Teuvo Salolammi. Sen jälkeen pääluottamusmies Kimmo Laaksola piti oman avauspuheenvuoronsa tuoden esiin mm. työkyvyn ylläpitämisen, sopeuttamisen tilanteen, tulevat sopimusneuvottelut sekä palkkakehityksen. Toimitusjohtaja Heikki Koiviston puheenvuoro Ensimmäisenä kutsuvierais- ta puheenvuoronsa piti Tieliikelaitoksen toimitusjohtaja Heikki Koivisto. Avaussanojen jälkeen toimitusjohtaja kävi läpi mm. Tieliikelaitoksen vuoden 2003 tilinpäätöstä ja henkilöstön työtyytyväisyyden kehitystä vuosilta Myös kilpailijoiden tilannetta arvioitiin taloudellisessa mielessä lähinnä tilinpäätösten tunnuslukujen valossa. Seuraavaksi Koivisto pureutui Tieliikelaitoksen vuoden 2004 kriittisiin menestystekijöihin kannattavuus turvaa tulevaisuuden asiakasta lähellä kuunnellen ja palvellen innostuneilla osaajilla onnistutaan prosesseilla puhtia toimintaan. Menestystekijöiden käsittelystä oli helppo siirtyä tarkastelemaan kuluvan vuoden toteumia ja tulevia näkymiä, koska joitakin suuria rakentamiskohteita ja pääosa tänä vuonna kilpailussa olevista alueurakoista oli jo ratkennut. Henkilöstön osaamisen kehittäminen erilaisine hankkeineen olivat myös toimitusjohtajan puheenvuorossa vah- vasti esillä. Johtamisvalmennukset JOHVA ja PROJO ovat käynnissä, MAP- ja Xstreetohjelmakoulutukset sekä turvallisuuskoulutukset tulivat esille. Myös työssä oppimisen toimintamallia tehostetaan pilotoimalla. Ammattitutkintopilotit ovat käynnissä ja kuljettajien ammattiosaamista kehitetään jatkuvasti. Urasuunnittelun toimintamallia pilotoidaan. Rekrytointija perehdyttämistoimintamalleja ja työkaluja uudistetaan. Henkilöstön kumppanuus-, hankinta- ja verkostotaitoja kehitetään. Myös oppilaitosyhteistyötä tehostetaan. Luottamusmiespäivien tarkkaavaisia osallistujia Lopuksi Koivisto käsitteli mm. Rakennusliiton asfalttitöiden jo päättynyttä lakkoa, kilpailuviraston asfalttiselvityksiä ja yleisesti reunaehtojen toteutumista. Tieliikelaitoksen organisaation, prosessien ja tukitoimintojen kehittäminen tulivat myös päällisin puolin käsiteltyä. Henkilöstöjohtaja Timo Aaltosen puheenvuoro Päivän toinen työnantajapuheenvuoro oli henkilöstöjohtaja Timo Aaltosella. Ensin hän esitteli Tieliikelaitok- Jatkuu sivulla 4.

2 PUHEENJOHTAJAN PALSTA Järjestöelämässä on tapahtumassa suuria muutoksia. Työnantajapuoli eli TT ja PT yhdistyvät ja STTK sekä Pardia kehittävät voimakkaasti toimintojansa. Lehdistössä on esitetty ajatuksia siitä, että SAK:n ja STTK:n pitäisi yhdistyä ja näin vastata työnantajapuolen rakentamaan voimakkaaseen liittoon. Muutos ja kehittäminen on siis päivän sana ja ilman muutosta emme pärjää kovenemassa kilpailuyhteiskunnassa. Tämä väite on usein kuultu ja monesti myös tiukkoja vastaväitteitä aikaan saanut. Jatkuvassa muutoksessa emme välttämättä aina huomaa sitä positiivista muutosta, mikä tietyn ajan kuluessa on tapahtunut. Perinteisesti uskomme mieluummin siihen vanhaan hyvään, mutta nykyaikaan suhteutettuna se vanha ei uudessa ympäristössä välttämättä enää toimikaan. Kun muutosta on tehty pienin askelin monia vuosia, tulee vastaan se aika, jolloin peruskorjauksen eli rakenteellisen muutoksen on tapahduttava. Osittain jo olemme tässä ajassa ja osittain se odottaa vielä tuloaan, mutta kyllä se sieltä tulee. Pardian kehitysvaihe alkaa elää ratkaisuvaiheitaan ja kesäkuun alussa saamme Pardian eri jäsenjärjestöjen hallitusten yhteiskokouksessa kuulla kehityspolut - ja näkymät. Tämä posti tullaan välittömästi myös jakamaan TAJ:n jäsenyhdistyksille käsittelyä varten, jotta TAJ:n hallitus seminaarissaan elokuun lopulla voi ottaa kantaa asiaan. Tämän jälkeen TTT pitää oman hallitus-seminaarinsa syyskuun alussa ja muodostaa siellä oman kantansa. Sen jälkeen prosessi etenee tiukan aikataulun mukaan koko syksyn ajan tavoitteena saada uusi Pardia toimimaan vuoden 2005 alusta. Pardian kehittäminen vaikuttaa myös TTT:n tulevaisuuteen ja siksi TTT:n hallitus on perustanut ns. tulevaisuusryhmän miettimään eri vaihtoehtoja jatkolle. Työryhmän vetäjänä pidän saatua tehtävää erittäin haasteellisena, mutta tulevia vaihtoehtomalleja varsin selkeinä. Työryhmän tulee saada työnsä päätökseen elokuun loppuun mennessä. TAJ:n kentässä pitää myös vastata huutoon eli katsastaa Tieliikelaitoksen sisällä toimivia jäsenjärjestöjä entistä aktiivisempaan yhteistyöhön ja kartoittaa samalla yhdistäytymishaluja. Olemme harkitsemassa kauden aikana nimemme muuttamista paremmin toimihenkilökenttään sopivaksi ja samalla olemme avanneet keskusteluissa halumme jatkossa toimia talossa yhtenä edunvalvontajärjestönä Pardialaisessa kentässä. Tämä työ on vasta alussa, mutta muun kehittämistyön ohella tulemme viemään sitä eteenpäin ja toivottavasti tämäkin asia kehittyy niin, että voimme syksyn muihin tärkeisiin tapahtumiin ja ratkaisuihin liittää myös tämän meidän kehitysprosessimme. Vain yhdessä tekemällä ja yhteistuumin voimme tehdä hyvää ja vielä parempaa edunvalvontatyötä. Omista jäsenistämme pidämme ja haluamme myös jatkossa pitää hyvää huolta. On hieno juttu, että jäsenistöstämme niin monet opiskelevat työnsä ohella lisää ja näin luovat omalle uralleen kestävämmän perustuksen. Myöskin järjestömme on perustettu ja säännöt luotu sellaisiksi, että näiden ihmisten ei tarvitse eikä pidä katsoa tai haikailla muiden suuntiin. Me varmasti pystymme antamaan sen minkä muutkin ja laadusta tinkimättä yli imagorajojen. Siksi uskon ja toivon, että jatkossakin näen teidät opinteiden jälkeen järjestömme jäseninä ja aktiivisina sellaisina. Lopuksi laitan kaksi lainattua lausetta tulevaisuuden tekemisestä: Tulevaisuutta ei voi luotettavasti ennustaa, silti tulevaisuuden hyväksi voi ja tulee tehdä työtä. Tee itse oma tulevaisuutesi, jos sinä et sitä tee, sen tekee sinulle joku toinen. Näihin viisaisiin ajatuksiin on hyvä lopettaa ja jättää teidät miettimään näitä asioita mielessänne samalla, kun nautitte SUOMEN SUVESTA ja ansaituista lomahetkistä! HYVÄÄ KESÄÄ TEILLE KAIKILLE! Teuvo Salolammi TAJ:n puheenjohtaja 2 Tiemies 2/2004

3 LAAKSOLAN PALSTA Voimassaoleva sopimuksemme päättyy ja nyt on viimeinen aika tutkia sopimusta ja tehdä esityksiä uuden sopimuksen sisällöstä. Kaikista asioista, jotka ovat sopimuksessamme, voi tehdä muutosesityksiä ja sopimukseen voidaan myös lisätä asioita, jos on löytynyt jotain mitä pitäisi lisätä. Kaikkien esitykset sopimuksen parantamiseksi ovat tervetulleita ja esityksiä voi tehdä TAJ:n yhdistysten johtokuntien jäsenille ja TAJ:laisille luottamusmiehille. Nämä toimittavat esitykset TAJ:n hallituksen käsiteltäväksi ja hallitus päättää, mitä asioita lähdetään viemään eteenpäin sopimustavoitteina. Liikelaitosten työ- ja virkaehtosopimus päättyy myös LTY ja keskusjärjestöt neuvottelevat tämän sopimuksen, mutta jos olette havainneet siinä puutteita, voi myös siihen tehdä esityksiä sopimuksen korjaamiseksi. Näitä esityksiä voi toimittaa minulle ja Teuvo Salolammelle. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut selvityshenkilön selvittämään Tieliikelaitoksen hallinnon kehittämistarpeita. Selvitystyö perustuu hallitusohjelmaan. Tieliikelaitoksen kehittämisvaihtoehtoja tarkastellaan liiketoiminnan, henkilöstön, toimialan markkinoiden, valtion omistajapolitiikan ja asiakkaiden lähtökohdista. Selvityksen laatijaksi on asetettu Tieliikelaitoksen hallituksen puheenjohtaja Mikko Talvitie. Selvityksen on tarkoitus valmistua 30. marraskuuta Talvitien tehtävänä on tehdä selvityksen perusteella ehdotus Tieliikelaitoksen kehittämisestä. Työn aikana kuullaan mm. elinkeinoelämän, maanrakennusalan ja kilpailuviraston edustajia. Selvitystyössä arvioidaan erikseen Tieliikelaitoksen jatkamista nykyisellään ja tieliikelaitosmallin kehittämistä sekä Tieliikelaitoksen yhtiöittämistä. Myös henkilöstökysymyksiä tarkastellaan eri kehittämisvaihtoehtojen kannalta. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut selvitystyöhön liittyvän erillisen asiantuntijaryhmän. Ryhmä koostuu liikenne- ja viestintäministeriön, Tieliikelaitoksen ja henkilöstöjärjestöjen edustajista. Asiantuntijaryhmään kuuluvat: Pj. ylijohtaja Samuli Haapasalo Hallintojohtaja Seija Petrow, VM Toimitusjohtaja Heikki Koivisto, Tieliikelaitos Rakennusneuvos Juhani Tervala, LVM Sopimussihteeri Reijo Taipale, VAL/SAK Neuvottelupäällikkö Kauko Passi, Pardia Pertti Niemi, Akava Hallitusneuvos Pekka Hurtola, LVM, sihteeri. Asiantuntijaryhmä ei osallistu selvityksen tekoon, vaan toimii selvitysmiehen taustaryhmänä ja selvityksestä vastaa selvitysmies yksinään. Kauko Passi pitää yhteyttä minuun ja varapääluottamusmies Pirkko Toivaseen aina asiantuntijaryhmän palaverin jälkeen. Me taas olemme yhteydessä omien järjestöjemme edustajiin ohjeita saadaksemme. Sopeuttaminen on tänä vuonna loppusuoralla. Tämän vuoden jälkeen emme enää puhu sopeuttamisesta, vaan henkilöstöresurssit mukautetaan saatavaan työkantaan. Toivottavasti tämä ei tulevaisuudessa tarkoita sitä, että aina kun hävitään joku hoitourakka, seuraa siitä välittömästi irtisanomisen ketju niille, jotka ovat tässä urakassa työskennelleet. Pidemmällä aikavälillä Tieliikelaitos ei voi menestyä, jos aina ensimmäinen mieleen tuleva asia on irtisanoa väki. Ensin pitää selvittää muut mahdollisuudet työllistää oma väki muissa töissä ja hankkia uusia urakoita. Vasta, kun mitään työtä ei ole löytynyt, harkitaan muita vaihtoehtoja kuten koulutusta, ja viimeisenä toivon mukaan tulevat vasta lomauttamiset ja mahdolliset irtisanomiset. Suurin osa sopeutettavista henkilöistä teki asiasta sopimuksen työnantajan kanssa ja lähti pois ilman työntekovelvoitetta ja heidän työsuhteensa Tieliikelaitokseen päättyy Tilanne oli se, että 31 sopeutettavaa ei ollut tehnyt sopimusta työsuhteen päättymisestä ja liikelaitoksen neuvottelukunnassa työnantaja antoi yt-sopimuksen mukaisen neuvotteluesityksen näiden henkilöiden irtisanomiseksi. Nämä neuvottelut ovat lehden ilmestymiseen mennessä oletettavasti päättyneet ja lopputuloksen tiedämme silloin. Todennäköisesti neuvottelut päättyvät siihen, että kaikki 31 irtisanotaan. Akava on aloittanut jäsenkalastelun pardialaisessa jäsenkentässä ainakin VMT:n ja TAJ:n jäsenten keskuudessa. Rovaniemeltä konsultoinnin akavalaisen luottamusmiehen toimesta on värvätty meidän jäseniämme Akavan jäseniksi. Kyseinen luottamusmies kertoi minulle, että hän saa värvätä Akavan jäseneksi kaikki, joilla on insinöörin koulutus, vaikka he olisivat jo jonkun muun Tieliikelaitoksessa toimivan järjestön jäseniä. Kerroin hänelle, ettei se mielestäni ole sopivaa, mutta ei se hänen vauhtiaan ole hiljentänyt. Lisäksi hän kertoo perättömiä asioita jonkun jäsenemme liittymisestä Akavaan, sekä käyttää meriittinään erään meidän jäsenemme asian hoitamista kuntoon, asian jonka hoitamisen aikoihin en kyllä havainnut apua tulevan Akavan luottamusmieheltä. TAJ pyrkii edelleen olemaan kaikkien Tieliikelaitoksessa työskentelevien toimihenkilöiden järjestö, ja yrittää parhaansa mukaan hoitaa kaikkien jäsentensä asioita. TAJ: n jäsenillä on käytössään kattava pardialainen luottamusmiesverkosto sekä päätoiminen pääluottamusmies Tieliikelaitoksessa. TAJ:n jäsenet voivat myös anoa itselleen tukea jatkokoulutukseen TTT:stä Kalevi Eloholman opintorahastosta. TAJ:n jäsenet voivat myös osallistua vapaa-aikanaan erilaisille TAJ:n yhdistysten järjestämille vapaa-ajan matkoille pienellä omavastuulla. Joskus jopa Kiinaan, Brasiliaan, USA:n ja Vietnamiinkin, joskin silloin kyllä omavastuu on jo suurempi, mutta rahaa kerätään erilaisilla tempauksilla näihinkin matkoihin. Vapaa-ajan matkoihin kuuluu aina myös ammatillisia tutustumiskohteita, ja viime vuosina ovat käyneet katsomassa formulakisojakin. Meidän kaikkien etu on se, ettei talossa värvätä toisen järjestön jäseniä. Tällöin yhteistyönkin tekeminen on mahdollista. Yhteistyön tekemiseen ei oikein kuulu se, että värvätään toisen jäseniä itselleen, ja ollaan kaikki niin kuin ei olisi tapahtunut mitään. Tiemies 2/2004 3

4 Jatkoa sivulta 1: Tieliikelaitoksen pardialaisten luottamusmiespäivät sen Visio 2010 tavoiteohjelman, jonka yksi johtoajatus on: Tieliikelaitos on johtava suomalainen infra-alan palveluyritys ja tuloksellinen suunnannanäyttäjä. Autamme asiakkaitamme menestymään elinkaaren ja ympäristön huomioonottavilla ratkaisuilla Aaltonen jatkoi puheenvuoroaan henkilöstötilastolla. Sen mukaan Tieliikelaitoksessa oli vakituista henkilöstöä 2996, joista liiketoiminnassa Henkilöstön ikäjakaumassa vuotiaita on saman verran, alle 40-vuotiaita huomattavasti vähemmän ja yli 45-vuotiaita huomattavasti enemmän kuin työmarkkinoilla yleensä. Henkilöstön sopeuttamiseen liittyen käsiteltiin ensin historiaa. Työmahdollisuuksien kartoituksessa 1999 todettiin 1036 henkilöllä huonot työmahdollisuudet. Lopullinen sopeutettavien määrä on noin 1500 henkilöä. Henkilöstön sopeuttamiseksi on toteutettu palveluprojektiorganisaatio sekä sovitut menettelytavat, esim. 6/ 9 kk:n tukipaketit. Sopeuttamista ja sen edistymistä on käsitelty koko siirtymäajan systemaattisesti. Sopeuttamisesta on sovittu 709 henkilön kanssa, sopimuksia ei ole syntynyt 31 henkilön kanssa. Ne henkilöt, jotka eivät ole löytäneet töitä tai eivät ole hyväksyneet tukipakettia, tullaan irtisanomaan YT-menettelyn mukaisesti. Se, miten hävityt alueurakat vaikuttavat vuoden 2004 sopeuttamiseen, selviää, kun asiasta käydään neuvottelut kierrosten päätyttyä. Lienee kuitenkin selvää, että sopeutettavia tulee kilpailukierroksen jälkeen lisää, mutta heidän määränsä ei tule olemaan merkittävä. Vuoden 2004 alussa sopeutettavan henkilöstön määrä oli 754. Tilanne nyt huhtikuussa on seuraava: 548 henkilön kanssa on sovittu 9 kk:n tukipaketista. 21 henkilön kanssa on sovittu varhennetun vanhuuseläkkeen käytöstä. 140 henkilön poislähdöstä on sovittu muulla tavoin (esim. eläke, liiketoimintaan siirtyminen). 14 henkilöä on sairauslomalla. 31 henkilön kanssa ei ole sovittu. Seuraavaksi Aaltonen käsitteli Tieliikelaitoksen imagoa ja henkilöstön hyvinvointia. Tutkimuksen mukaan Tieliikelaitos olisi seitsemänneksi kiinnostavin organisaatio teknisen koulutusalaprofiilin työpaikoista. Hyväksi työpaikaksi tuleminen vaatii määrätietoista työtä ja niiksi valittujen yritysten yhdistävin tekijä on esimiesvalmennus. Timo Aaltonen vielä kuulolla Terve Organisaatio -kyselyssä on noussut esiin stressin kokema sekä työpaikan pysyvyys. Jaksamiseen vaikuttavat työyhteisössä ennen kaikkea johtaminen ja osaaminen, jotka vaikuttavat sekä luovuuteen ja sitä kautta tulokseen. Aaltonen viittasi tässä yhteydessä Netan, Tieliikelaitoksen hyvinvointisivut aineistoon. Henkilöstöjohtajan esityksen jälkeen syntyneessä keskusteluissa nousi esiin mm. sopeuttamisen toteuttaminen siirtymäkauden aikana. Johtaja Hannun Kuljun puheenvuoro Kolmannen työnantajan puheenvuoron piti Pohjois-Suomen palveluryhmän johtaja Hannu Kulju. Aluksi hän kertoi Pohjois-Suomen alueeseen liittyviä asioita, kuten henkilöstön ja sen määrän kehittyminen, projekteilla työskentelevä henkilöstö ja myynti yksiköittäin sekä myös tulevan rekrytointitarvearvion vuodesta 2004 vuoteen Henkilöstön koulutustarpeeseen liittyen Kulju kartoitti osaamispuutteita, joista substanssipuolelta tärkeimpiä työnsuunnittelu, perustietojen puuttuminen erikoisrakenteista, vuorovaikutusosaaminen ja sisäinen yhteistyö. Myös tahto-osaamisessa (motivaatio?) Kulju katsoi olevan parantamisen aihetta Seuraavaksi Kulju käsitteli henkilöstön työtyytyväisyyttä pohjoisella alueella. Miltä tuntuu aamulla tulla töihin? -kysymykseen annettujen koulunumeroiden ka. oli v ,06 ja v ,03. Hänen mukaansa tyytyväisyystuloksen nousuun ovat vaikuttaneet etenkin Tieliikelaitoksen hyvä tulos, henkilöstön ihmisarvon tunteminen, avoimet kehittämiskeskustelut mottona laskeudu autosta ulos!. Hannu Kulju: edelliselle kysyjälle sanoisin Palkkauspuolesta Kulju esitteli rakennusmestareiden vaativuusryhmä- ja keskipalkkatarkastelua palveluryhmittäin. Keskimääräisesti muiden työnantajien keskipalkat ovat samansuuruiset, mutta samoihin palkkaryhmiin sijoittuvien henkilöiden palkat on tasapäistetty. Syntyneessä keskustelussa nousi esiin mm:ssa henkilön oikean palkan määrittämisen vaikeus. Seuraavassa joitakin poimintoja keskustelusta: - Matti Krats: Ongelmallisuus palkkahaitarin käytössä, kun tehtävä on sama, niin palkkakin pitää olla sama ei päde nykymaailmassa. Tarvitaan radikaaleja muutoksia - Timo Aaltonen: Työantajan pyrkimyksenä on ollut kasvattaa palkkaeroja, mutta ammattijärjestöt ovat tasanneet palkkoja - Hannu Kulju: Järjestelyvaran jyvittäminen eri henkilöryhmille ja eri yksiköille menee nykyäänkin tasapäisesti => tarvitaan ajatusmaailman muutos. Palkkaa ei päätetä oikealla tasolla (lähin esimies) vaan päätöksen tekee useimmiten ylempi johto. ó pystyykö lähin esimies tähän, jos hän ei pysty hallitsemaan edes alaistensa työmääriä? Myös työntekijöiden tulee nostaa asia tarvittaessa esille. - Pekka Kaisanlahti: Kesken sopimuskauden aikana ei tapahdu palkkauksen tarkistamista! - Teuvo Salolammi: Ammattijärjestöillä ei ole ollut käytettävissä työkaluja tarkkoihin palkan kohdistuksiin. Pardian puheenjohtaja Matti Kratsin puheenvuoro Palkansaajajärjestö Pardian terveiset osallistujille toi puheenjohtaja Matti Krats, joka omalta kohdaltaan kävi läpi Tieliikelaitoksen haasteet tänään ja huomenna, kuten sopeuttamisen loppusuora, kehittämisen selvitystyö ja tulevaisuuden haasteet. Kratsin mukaan Pardia tukee osaltaan asioiden ratkaisuja. Pardian kehittämisestä Krats totesi, että Pardia-konsernin uusi organisaatio astuu voimaan alkaen. Myös STTK:n strategian suunnittelua Krats sivusi. Tulevien sopimusneuvottelujen tavoitevalmistelu on ollut esillä STTK:n hallituksessa , jolloin on käsitelty tulevan sopimuskauden tavoitteiden pääkohdat: työsuhdeturva ja työllisyys, täy- 4 Tiemies 2/2004

5 den työuran saavuttaminen, tasa-arvo ja ostovoima. Aikaisemmin päivän aikana käydyistä keskusteluista Matti Krats toi esiin ihmisten, tekijöiden huomioon ottamisen. Samoin, palkkauskeskusteluun viitaten sen, että työnantajalla pitää olla valmius myös sopimuskauden kesken tehtävien muuttuessa palkkauksen tarkasteluun sekä kysymyksen: kuka on oikea henkilö päättämään kunkin palkkauksesta? Matti Krats ja Pardian huominen Kratsin puheenvuoron jälkeen syntyneessä keskustelussa esitettiin mm. seuraavia kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia: - Timo Aaltonen: sopimusten mukainen palkkojen nousu ollut 2,2 %, mutta Pardialaisessa kentässä keskipalkat ovat nousseet 4,9 % - Miksi otetaan uusi tuleva palkkausjärjestelmä käyttöön samoin kuin aikaisemmin? - Timo Aaltonen ja Matti Krats: Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoon kiinnitettävä huomiota - Pentti Kärhä: Mitä jos uutta Pardiaa ei synny? - Matti Krats: Mikäli näin ei tapahdu niin tulee tapahtumaan Pardian alasajo - Teuvo Salolammi: VE1 Pardian kehittäminen onnistuu, VE2 Pardia pirstoutuu, VE3 Pardia hajoaa. Tieliikelaitoksen jäsenjärjestöt käyvät omalta osaltaan neuvottelunsa. Matti Krats kiitti pardialaisten liittojen välisistä yhteistyöstä kun pardialaiset luottamusmiehet on nimetty. TAJ:n puheenjohtaja Teuvo Salolammi veti ensimmäisen päivän puheenvuorot yhteen, jonka jälkeen käytiin vielä yleiskeskustelua. Seuraavat asiat olivat nousseet osallistujille mieleen puheenvuorojen tai keskustelujen jälkeen (vastaukset/ kommentit perässä): - Seppo Rikala: Kokonaispalkkauksessa olevien henkilöiden tuntimäärän ylittyminen? - Hannu Kulju; Kokonaistyöaika ja henkilöiden käyttämien työaikojen käsittely vaikeaa. Samoihin tehtäviin käytetään aikaa huomattavan paljon eritavoin. Toiset nyysäävät - Kimmo Laaksola: Sopimuksen mukaisesti ylittyvien ylitöiden syyt selvitettävä tapauskohtaisesti ja käytävä esimies/alainen -keskustelut. Vaihdetaan tarvittaessa henkilöitä - Hannu Kuljun teesi/ väitös: Mitä enemmän ajat autolla sitä enemmän puhut puhelimessa - Onko meillä kaikkiin tehtäviin riittävästi henkilökuntaa? Esimerkiksi Ruotsin kielen taitavia henkilöitä puuttuu länsirannikon alueelta. Toinen päivä Tarja Kuusilinna, Tieliikelaitoksen Pardialaisen Tie-Uran puheenjohtaja avasi luottamusmiespäivien toisen päivän toimien samalla sen vetäjänä ja puheenvuorojen jakajana. Aamun alkajaisiksi johtaja Hannu Kulju esitteli huhtikuussa valmistuneen tukitoimitoraportin, joka esitellään tarvittavien käsittelyjen Tarja Kuusilinna juonsi luottamusmiestapaamisen toisen päivän jälkeen myöhemmissä julkaisuissa. Joka tapauksessa, ilman ennustajan lahjoja, raportin esittämät muutostarpeet aiheuttavat varmasti vilkasta keskustelua Tieliikelaitoksen jokaisessa ammattijärjestössä tämän vuoden aikana! Pääluottamusmies Kimmo Laaksolan puheenvuoro Kimmo Laaksola käsitteli puheenvuoronsa aluksi voimassa olevaa tulospalkkiojärjestelmää. Tässä yhteydessä myös Timo Aaltonen esitteli vuoden 2003 maksettuja tulospalkkioita. Laaksola käsitteli jäseniltä tullutta palautetta tulospalkkiojärjestelmän kehittämiseen. Konsultoinnin vuoden 2004 uusitusta tulospalkkiomallista ei ole kokemusta, mutta se on otettu positiivisesti vastaan. Nykyinen tulospalkkiojärjestelmä nähdään hyvänä, joskin tulospalkkion määräytymisperusteisiin ja niistä tiedottamiseen on kiinnitettävä huomiota. Tulospalkkiot pitää maksaa määräytymisperusteiden mukaan, eikä perusteita saa soveltaa tai tulospalkkiosummia tasapäistää. Tulospalkkionjärjestelmän kehittämiseen tarvitaan henkilöstöltä aktiivisia kommentteja. Pikatulospalkkion käyttöä pitäisi hyödyntää enemmän. Tulospalkkiojärjestelmää pitäisi yksinkertaistaa sekä selkeyttää. Tulospalkkiojärjestelmän voisi myös tuoda lähemmäksi projekteja. Kun tulospalkkio maksetaan edelliseltä vuodelta, niin aina ei pystytä tiedostamaan, mistä palkkio on loppujen lopuksi tullut - miten tulospalkkiojärjestelmä saadaan konkretisoitua? Puheenvuoronsa toisessa osassa, joka alun perin piti olla sairastuneen varapääluottamusmies Pirkko Toivasen, Laaksola esitteli palkkausjärjestelmän kehittämistä. Uusi järjestelmä tulee olemaan toimihenkilöiden palkkausjärjestelmä. Kaik- Kimmo ja sopimusasiat kia tehtäviä ei tulla pisteyttämään tapauskohtaisesti, vaan useimmiten käytetään etukäteen tehtyjä viitetehtäväkuvauksia. Mikäli henkilö ei ole tyytyväinen tehtäväkuvaukseen, voidaan pisteytys tehdä tapauskohtaisesti. Viitetehtäväkuvaukset eivät kata kaikkia tehtäviä, vaan yksittäiset /erikoistehtävät pisteytetään erikseen. Laaksola esitteli myös uuden suoriutuvuusarviointijärjestel- män. Palkkausjärjestelmäuudistukseen palataan myöhemmin Tiemies-liitteen palstoilla. Päivien lopussa TAJ:n puheenjohtaja Teuvo Salolammi esitteli Hyvät luottamusmiestoiminnan käytännöt, joka olkoon ohjenuorana nykyisille ja tuleville luottamusmiehille. Salolammi vakuuttaa: näin se pitää mennä! Seuraavien luottamusmiespäivien ajankohta ja pitopaikka oli järjestäjillä jo selvänä, eli tapaaminen järjestetään Naantalin Kylpylässä. Timo Krigsmanin ja Kimmo Laaksolan täydentämien muistiinpanojen pohjalta referoinut Eero Kemppainen Kuvat Kimmo Laaksola Tiemies 2/2004 5

6 TAJ:n L-S:n mestarit matkalla maailmalla Yhdistyksemme sääntömääräisessä syyskokouksessa, lokakuussa 2003 Ellivuorella, päätimme lähteä keväällä 2004 opinto- ja virkistysmatkalle kaukomaille. Mahdollisuuden matkapäätökselle antoi Tierakennusmestarilehden 4/2003 tekeminen, mikäli sen tuotto saataisiin riittävästi positiiviseksi. Kovan työn jälkeen pääsimme hyvään lopputulokseen lehden teon osalta, ja siinä oli ratkaisevana tekijänä se, että olimme asettaneet muunkin kuin euromääräisen tavoitteen itsellemme. Matkajärjestelyiden alussa kysyttiin jäsenistöltämme ehdotuksia tulevasta matkakohteesta ja äänestyksen voitti Australia. Tämän jälkeen äänestettiin reitityksestä ja päädyimme matkaan, joka suuntautuisi ensiksi nousevan auringon maahan Japaniin, Tokioon ja sieltä edelleen Australiaan. Paluumatkalla pysähtyisimme vielä Singaporessa. Lauantai , kohti Japania Vihdoinkin H -hetki on koittanut ja reilun kahden viikon opinto- ja virkistysmatka on alkamassa. Ryhmämme kokoontui Helsinki-Vantaan lentokentälle klo 15:00. Osa porukasta saapui liittymälennoilla Turusta/Tampereelta ja osa kumipyörillä. Kuitenkin olimme kaikki valmiina matkalle kohti nousevan auringon maata sinivalkoisin siivin. Lyhyen yön jälkeen saavuimme Tokioon, Naritan kentälle ja maahantulotarkastuksien jälkeen siirryimme omatoimisesti bussilla 47-kerroksiselle hotellillemme Shinjukun-pilvenpiirtäjäalueelle n. 70 km:n päähän lentokentältä. Hotellillamme meitä oli vastassa oppaamme ms. Noriko. Hän opas- ti meitä ensimmäisenä päivänä maan tavoille ja hänen seurassaan lähdimme tutustumaan Tokion nähtävyyksiin. Sää Tokiossa oli vielä hyvin keväinen lämpötilan vaihdellessa visiittimme aikana 0 ja 15 asteen välillä. Asukasluku kaupungissa on milj. laskutavasta riippuen. Tokioon tutustuimme paikallisia kulkuvälineitä eli junaa ja metroa käyttäen. Kävimme tutustumassa mm. Tokyo Toweriin (333 m) ja sen tarjoamiin näköaloihin. Ilta oli jo myöhäinen, kun palaisimme takaisin hotellillemme, mutta toki sopiva hetki ruokailulle, joka oli päivällä jäänyt nauttimatta. Lähdimme tutustumaan paikalliseen ruokaravintolaan, jonka löysimmekin aika läheltä. Hetken odottelun jälkeen saimmekin tilaa. Paikalliseen tapaan kuuluu tietysti, että kengät jätetään ulkopuolelle ja ahtauduimme (paikallinen mitoitus) ruokatilaan. Ruokalistat olivat myös englanniksi, joten suuria yllätyksiä ei tullut. Ruokailuvälineiden käyttö sujui pienen harjoittelun jälkeen hyvin, jopa niin, että toiset söivät niillä keittoakin (Aasia opettaa). Ruokailun jälkeen ihailimme vielä Tokion värivaloja mm. hotellimme baarista. Tokiossa olimme neljä päivää ja jo ensimmäisen päivän jälkeen käytimme julkisia kulkuvälineitä JR:ään luottaen, kuten muutkin Tokiolaiset. Hotellimme lähellä olevaa asemaa käyttää päivittäin n. viisi milj. Tokiolaista. Näiden päivien aikana tutustuimme mm. Ginzan elektroniikka-alueen, Akihabaran sekä Keisarin palatsin nähtävyyksiin. Kaikkialla liikuttaessa oli hyvin siistiä. Kaduilla ei ollut papereita tai tyhjiä purkkeja. Maanalaisen tunneleissa ei ollut missään töherretty piirroksia. Laitapuolen kulkijoita ei myöskään näkynyt. Keskiviikkona 3.3 iltapäivällä lähdimme suunnistamaan kohti Naritan lentokenttää, josta kengurumaan lentoyhtiön iltalento siivitti meidät Oseaniaan, Australian Sydneyyn. Lentomatka oli muuten sama kuin Helsingistä Tokioon. Australia Saavuimme aamulla 4.3 Aussien maahan, Sydneyyn, jonka lentokentällä meitä oli vastassa mrs. Frederica ja bussikuskimme Bob. Mainittakoon että maahantulotarkastus oli erittäin tarkka ja aikaa vievä operaatio, jossa laukut tutkittiin perin pohjin. Lämpötila oli kohonnut n asteeseen, vaikka olimme kengurumaan alkusyksyssä. Teimme n. kuuden tunnin kiertoajelun, jonka jälkeen menimme hotelliimme aivan keskustassa, monorail aseman alapuolella, Darling harbourin alueella. Totesimme että matkustus vaatii veronsa ja huilasimme hetken ennen tutustumista kaupungin yöelämään. Perjantai aamulla hotellimme eteen tuotiin kaksi paikallista Aussien For- Matkantekoa Tokiolaiseen malliin harjoittavat Raimo Aaltonen ja Arvi Kuusela dia (Mondeo stw, jossa 4,0 l moottori/248 hp ja takaveto herkuilla varustettuna), jotka olimme varanneet siirtymätaipaleellemme Sydneystä kohti Melbournea n km. Bensan hinta oli muuten n. 0,60 euroa/l, ja kun tankki oli riittävän kokoinen, joten baanalle. Aamuruuhkasta (huom. vasemman puoleinen liikenne), sekä kaupungista selvittyämme suuntasimme Blue mountinsille, jossa Eucalyptus-puut värjäävät ilman siniseksi. Tutustuimme siellä mm. kolmeen siskokseen. Matka taittui paikallista highwaytä pitkin auringonlaskuun saakka Youngin-pikkukaupunkiin, minne majoittauduimme. Totesimme että n asukkaan kylällä oli paljon tilallisia. Aamulla jatkoimme Wagga Waggan kautta kohti Seymoria, joka oli seuraava etappimme (n. 100 km Melbournesta pohjoiseen). Paikallisten mukaan lämmintä on vielä syksylläkin n astetta. Matkalla tutustuimme paikallisten liikennemerkkien rakenteeseen. Totesimme asennuksessa ja purkamisessa tarvittavan kolmio- 6 Tiemies 2/2004

7 Epäselvyyksien välttämiseksi: kolme siskoa koloavainta. Seymorin kaupungista meillä oli hyvät lähtöasetelmat startata kauden ensimmäiseen formula 1-kisaan, Melbournen Albert parkkiin. Havaitsimme muuten matkalla, että Aussien Fordeissa on rajoittimet asetettu 190 km/h! Sunnuntai 7.3 Kävimme vielä aamulla ennen lähtöä Melbourneen tutustumassa paikallisella golf-kentällä tamppareihin -kenguruihin, jotka pitivät viheriön lyhykäisenä. Albert parkissa olimme hyvissä ajoin seuraamassa kauden avajaisia, jotka kylläkin jäivät Räikkösen osalta kovin lyhyeksi, kuten muutkin alkukauden kisat. Mutta fiilis paikanpäällä oli hyvä. Kisojen jälkeen siirryimme kohti Melbournen lentokenttää, jonka parkkipaikalle Fordit jätimme. Ryhmämme jatkoi kolmella eri lennolla Sydneyyn, jossa olimme kuitenkin lähes yhtä aikaa. Sieltä saimme vielä paikallisen formulakuski Webberin kyydin hotellillemme. Maanantaista torstaihin kiertelimme Sydneyn keskustaa tutustuen mm. oopperataloon, sataman ympäristöön Magistic cruisers risteilyllä, Harbour-bridgeen, Matkalaiset Sydneyssä. Oopperatalo sekä ryhmämme ja oppaamme Frederica Sentosan-saarella: Kuumassa on syytä pitää huolta nestetasapainosta. Jutun kirjoittaja Timo Niemi toinen vasemmalta. koka-kola mainokseen, AMP-Toweriin, josta katselimme 251 m:n korkeudesta Sydneyn ympäristöön. Lisäksi kävimme myös Bondi-beachillä, kun lämpötila kohosi 39,3 asteeseen. Vesi oli toki hieman viileämpää ja olut sopivan kylmää. Maistoimme myös kengurua, mutta korkeammalta saamamme käskyn mukaan jätimme tamppareita myös liisattavaksi. Torstai Viimeinen aamu Sydneyssä alkoi pilvisenä mutta sopivan lämpimänä. Tänään on lähtö kohti Singaporea, missä lämpötila on tasaisen lämmin +30, sekä sopivan kostea. Tuttuun tapaan käytimme kengurumaan-lentoyhtiötä, ja täytyy sanoa että osataan sitä muuallakin kuin sinivalkoisessa. Saavuimme n. kahdeksan tunnin lennon jälkeen Singaporen Changin kentälle pimeään iltaan. Kenttä oli lähellä keskustaa (saari ei ole kuin n. 50 km pitkä), ja saavuimme hotellillemme nopeasti takseilla. Illalla teimme vielä pienen kaupunkiin tutustumiskierroksen hyvän yhteistyökumppanimme edustajan erinomaisella opastuksella, kiitokset hänelle. Tutustuimme mm. kirkkoon ja erilaisiin siltarakenteisiin sekä yltä että alta sekä Merlion-patsaaseen. Aamulla hyppäsimme kiertoajeluun, Hip hop and ride tai jotain sinnepäin, jonka jälkeen suunnistimme satamaan ja lähdimme risteilylle kiinalaisella dzonkilla Kusun-saarelle. Illalla tutustuimme vielä Tigeriin ja lähdimme yösafarille, siis ihan oikealle, kuuleman mukaan maailman ainoa eläintarhassa järjestetty. Yöllisten kokemusten jäl- keen lähdimme vaijeri-kabiinilla Sentosan-saaren puolelle tutustumaan Aasian mantereen eteläisimpään pisteeseen. Ilma oli kuin huonosti lämmitetyssä saunassa. Onneksi saaren ympäri kulki monorail-juna ja Tigeriä oli saatavilla riittävän kylmänä. Illalla olikin jo päättäjäisjuhla matkallemme. Puimme ykköset päälle ja menimme parhaimpaan ravintolaan Swissoteliin ylös syömään (71. kerros). Ruokailun jälkeen menimme vielä nauttimaan Singapore Slingit, tietysti ainoaan oikeaan paikkaan eli Raffles-hotelliin. Sunnuntaina oli paluulähtö, tosin vasta illalla klo 21:00, joten sitä ennen oli vielä aikaa tehdä ostoksia. Lentokentällä kävimme vielä uimassa tropiikin tähtien alla ja vaihtamassa pohjolaan sopivaa vaatetusta. Muutaman tunnin lennon jälkeen kävimme vielä juomassa oluet Bangkokin lentokentällä, josta matka jatkui Helsinkiin. Maanantaiaamuna olimmekin jo ennen klo seitsemää Helsinki-Vantaalla, josta jatkoimme matkaa joko lentäen tai autolla lähtöpisteisiimme. Lentomaileja kerääntyi reilun kahden viikon aikana n ja lentoaikaa n. 42 h. Paljon nähtiin ja koettiin matkan aikana. Kiitokset vielä kaikille mukana olleille hyvästä matkasta! Timo Niemi Tiemies 2/2004 7

8 Jälleen on yksi talvi takana ja odotukset korkealla kesän suhteen. Itä-Suomen jäsenet tekivät hyvän ja näyttävän tierakennusmestarilehden 1/2004. Suuri kiitos kaikille mainos- ja julkaisutoiminnassa mukana olleille jäsenille. Yhdistyksemme kevätkokous oli Tallink-laivalla, jossa oli mukana 18 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen alussa kävi kertomassa kuulumiset TAJ Pojois-Suomen yhdistyksen puheenjohtaja Kai Mattila ja Tieliikelaitoksen Pardialaisten pääluottamusmies Kimmo Laaksola. Yhdistyksen kevätkokouksen puheenjohtajana toimi ansiokkaasti Petri Kettunen ja sihteerinä yhdistyksemme sihteeri Kristiina Kuosmanen. Itä-Suomen yhdistys muisti kokouksen yhteydessä kahta ansioitunutta mestaria Ukkomestaripatsaalla, jotka luovutimme kokouksen lopussa varapuheenjohtaja Jari Lievosen saatesanoin. Onnea mestareille ja hyvää jatkoa elämässä myös Yhdistyskuulumiset Tervehdys kaikille Itä-Suomesta! TAJ Itä-Suomen jäseniä kevätkokouksessa jatkossa. Kokouksen jälkeen nautimme maittavan illallisen pöydän tarjoamia herkkuja. Ilta jatku seurustelun ja yhdessäolon merkeissä aina pikkutunneille saakka, sillä olimmehan mukana pardiaristeilyllä. Itä-Suomen alueella on mennyt euromääräisesti suuria alueurakoita kilpailijoille. Monelle meistä tämä tuo uuden tilanteen elämässä haasteeksi, johon on tarvittaessa mietittävä uudet kuviot ja ratkaisut. Alueurakoissa monille meistä tulee uusi rajanaapuri, joka tuo uusia tuulia ja haasteita toimintamme suhteen. Joista muutaman mainitakseni: resurssit, ajoitukset, toimenpiteet ja laatu. Mikä tulee olemaan toimintamalli kilpailijalla urakan toteutuksessa ja toiminnassa? Samoin kelikeskusverkoston harventuminen tuo tarvetta yhteistyön tiivistämiseen kelikeskuksen ja päivystäjien osalta. Uudet alueet ja uudet järjestelmät tuovat alussa omat vivahteet toimintaan. Mutta kyllä me niistä selviämme yhteistyöllä ja kokemuksella. Yhdistystoiminnassa on menossa kehittämisen aika. TAJ on mukana Pardian kehittämisessä, joka antaa suuntaviivoja tulevaisuuden suhteen. Jäsenmäärämme on ollut laskusuunnassa, johon on vastattava uusilla linjauksilla. Näin perittävät jäsenmaksut pysyvät matalina ja toiminta vastaa muuttuvaa tilannetta. Toisaalta aina aktiivitoimintaan toivoisin uusia ja uusin ajatuksin tulevia jäseniä. Kesällä on lomailun ohella hyvää aikaa pohtia myös TAJ:n toimintaa, ja mikäli aihe tuntuu vähänkin kiinnostavalta, on syksyn kokouksissa hyvä mahdollisuus tulla mukaan toimintaan. Aurinkoisia ja lämpöisiä kesäpäiviä toivoo Juha Räsänen Itä-Suomeen kaksi uutta Ukkomestaria TAJ:n Itä Suomen ammattiyhdistyksen kevätkokouksen ja Tallinnan Pardia-risteilyn yhteydessä palkittiin rakennusmestarit Pentti Kuusela ja Juhani Niskanen liiton Ukkomestaripatsaalla ja yhdistyksen lahjalla. Jari Lievonen kertoi patsaiden luovutuspuheessaan molempien kuuluvan rakennusmestareiden raskaaseen sarjaan ja kiitti heitä ansiokkaasta työurasta rakennusmestarina yli 30 vuoden ajan sekä aktiivisuudesta yhdistystoiminnassa. Pentti on valmistumisen, v.1972 jälkeen toiminut useilla projekteilla tie- ja rakennussuunnitelmien teosta vastaavana työmaapäällik- könä ja projektipäällikkönä. Jari toteisikin, että kun saavutte Kuopion seudulle Savoon niin, ette kyllä kovinkaan kauan tarvitse autol- Ukkomestarit Pentti Kuusela ja Juhani Niskanen 8 Tiemies 2/2004

9 Varapuheenjohtaja Jari Lievonen kertaamassa Ukkomestareiden työhistoriaa la ajella, kun olette jo Pentin suunnittelemalla tieosuudella köröttelemässä. Hänen suurimpia projektejaan ovat olleet Vt. 5 Vuorela - Siilinjärvi moottoritie, Vt. 17 Jännevirta Vartiala, Haminalahti - Lamperila sekä lukuisien taajamien keskustojen suunnitteluprojektit. Pentin ammattitaidosta, asenteesta ja suhtautumisesta työhönsä Jari kertoi tapahtuman vuodelta 1997: Hankkeella oli käynnissä tie- ja rakennussuunnitelmien laadinta. Tilaajan toimesta yhden osan linjausta muutettiin radikaalisti. Pentti oli tiesuunnittelun alkuvaiheessa informoinut maanomistajaa ja kertonut, että uuden tien alelle jää maata muutamia satoja neliömetrejä. Mutta, uuden suunnitelman jälkeen kyseisen maanomistajan tilalta tienalle olikin jäämässä lähes viisi hehtaaria metsämaata. Ajattelin, että mitenkähän se Pentti tämän asian klaaraa, että saadaan projekti jatkumaan. Pentti vaan meni maanomistajan luokse neuvottelemaan ja kertoi minulle tapaamisen jälkeen, että ei ongelmia. Oli siinä Jarilla ihmettelemistä, mutta Pentin vahvuuksiin kuuluu myös hyvät vuorovaikutustaidot rautaisen ammattitaidon lisäksi. Pentti on toiminut Tielaitoksen Kuopion rakennusmestariyhdistyksen pj:na vuosina ja Savo Karjalan yhdistyksen pj:na vuonna Lisäksi Pentillä on ollut suuri osuus Tierakennusmestari-lehden ilmoitusmyynnistä vastaavana ja lehden hyvän tuoton aikaansaamisessa. Juhani taas on luonnut perustan menestymiseen Kuhmon seudun erilaisilta talonrakennus, tienrakennus- ja sillanrakennushankkeilla ennen valmistumistaan rakennusmestariksi vuonna Hän on toiminut toimistorakennusmestarina 70-luvulta aina 90-luvulle. Tieliikelaitoksessa hän on työskennellyt pääkonttorin ja Itä- Suomen palveluryhmän tarjousja alihankintatoimintaan liittyvissä tehtävissä. Juhani on ollut kehittämässä sitä perustaa ja niitä asiakirjamalleja joita me nyt hyödynnämme koko liikelaitoksessa koskien kilpailuttamista, alihankintatoimintaa, tilausmenettelyä ja urakka-asiakirjoja. Hän on tinkimättömällä asenteella, puurtamisella ja määrätietoisella toiminnalla luonnut sitä pohjaa mistä on suurta hyötyä itse toteutusprojekteille. Jari Lievonen kertoikin, että hän muistaa Jussin avu- liaisuuden ja neuvomisen jo tuolta 80 luvun lopulta, kun aloittelimme ja opettelimme tekemään oikeita aliurakkatarjouspyyntöasiakirjoja: Aina ongelman ilmaantuessa ja sormen mennessä suuhun pirautimme Juhanille ja hän avusti taas meitä eteenpäin. Se kuvastaa hyvin Juhanin asennetta, yhteistyökykyä ja suhtautumista myös itse elämään. kaveria jelpataan aina. Juhani on järjestöelämässä toiminut aktiivisesti mm. alueyhdistyksen rahastonhoitajana sekä osallistumalla RKL:n toimintaan. Jari päätti luovutuspuheensa kertomalla, että tässä oli vain raapaisu teidän molempien ansiokkaasta rakennusmestarin urastanne ja työtehtävistä yli 30 vuoden ajalta aina TVL:stä, Tielaitoksesta ja Tieliikelaitoksesta. Tämän takia te kuulutte siihen rakennusmestareiden raskaaseen sarjaan. Teksti Jari Lievonen, kuvat Juha Räsänen Etelä-Suomesta Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset, 1 vai 2? Tieliikelaitoksen Etelä-Suomen Ammattiyhdistys ry säännöissä on kirjoitettu yhdistyksen sääntömääräisistä kokouksista seuraavaa: Sääntömääräinen yhdistyksen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Jäsenistön aktiivisuus osallistua kokouksiin on ollut heikkoa: Kevätkokous osallistujia 8 jäsentä (jäsenmäärä 100 jäsentä) Syyskokous osallistujia 9 jäsentä (jäsenmäärä 95 jäsentä) Kevätkokous osallistujia 8 jäsentä (jäsenmäärä 95 jäsentä). Onko jäsenten asiat niin hyvässä kunnossa? Olemme miettineet johtokunnan keskuudessa, miten saada jäsenistön aktiivisuutta kasvatettua. Yhdistyksessä, vielä työelämässä olevat aktiivijäsenet ovat vuosi vuodelta vanhentuneet ja ovat muutamien vuosien päästä jäämässä eläkkeelle. Joten huoli on suuri, miten nuoremmat jäsenet saataisiin aktiivijäseniksi, konkareiden manttelinperijöiksi. Vai onkohan tämä johtokunnan heikkoutta kun ei saada aktiivisuutta kasvatettua? On aika turhauttavaa järjestää sääntöjen mukaisia kokouksia kaksi kertaa vuodessa, kun jäsenistöä on niin harvalukuisesta paikalla. Olemme harkinneet muuttaa TAJ/E:n sääntöjä siten, että sääntömääräisiä kokouksia pidetään vain yksi vuodessa. Liiton sääntöjä mukaillen kokous pidettäisiin syksyllä. Hyvä vai huono muutos jäsenistön aktivoinnin kannalta? Tieliikelaitoksen Etelä- Suomen Ammattiyhdistys johtokunta Länsi-Suomesta tulee tällä kertaa matkakertomus paikallisen yhdistyksen tekemältä opinto- ja virkistysmatkalta. Juttu on erillisenä artikkelina toisaalla Tiemies-liitteessä. Tiemies 2/2004 9

10 Pohjois-Suomen yhdistyksen kuulumiset Pohjois-Suomessa on vietetty varsin vilkasta yhdistystoimintakevättä. Normaalin johtokunta- ja alaosastotyöskentelyn lisäksi yhdistys järjesti kevätretken, jonka yhteydessä tutustuttiin Helsingin Pohjoisrannan STTK:n, TTT: n ja sen alajärjestöjen tiloihin. Samalla pidettiin kevätkokous, jonka jälkeen lähdettiin Pardia-risteilylle käväisemään Tallinnassa. Matkalle osallistui parikymmentä yhdistyksen jäsentä, pääluottamusmies Kimmo Laaksola ja toimistonhoitaja Seija Honkakuru. Yhdistystä on työllistänyt kovasti myös Tierakennusmestari-lehden 2/2004 tekeminen. Tulossa on varsin hulppea lehti, ja lievää suurempaa rinnan röyhistelyä on ollut havaittavissa jo ennen lehden painatusta! Alaosastorintamalla pidettiin merkittävä kokous maaliskuun lopulla Rokualla. Siellä Oulun alaosastolle valittiin uudet luottamus- ja varaluottamusmies, puheenjohtaja ja johtokunta. Oulun palveluyksikköalueen Pardialaiseksi luottamusmieheksi alkaen valittiin Seppo J. Heikkinen ja varaluottamusmieheksi Esa T. Leinonen. Johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ari Korkala ja jäseniksi (varahenkilöt suluissa) Jari Palviainen (Kimmo Paavola), Jorma Pyhäluoto (Jari Ukkola), Seppo J. Heikkinen (Esa T. Leinonen) ja Alpo Heikkinen (Eero Kemppainen). Alaosaston uusi johtokunta ei vielä tätä kirjoitettaessa ole pitänyt järjestäytymiskokousta. Eero Kemppainen Pohjoisen porukkaa kokouskahvilla Pohjoisrannassa. MERKKIPÄIVIÄ Lomasuunnitelma?! 60 vuotta Keltanen Raimo Kangas Teuvo Virta Arto Vuorela Markku Koski Reino 50 vuotta Laaksonen Leon Saari Pekka Pekkola Matti Sillanpää Jari Hekkala Vesa Aaltonen Raimo Niemi Mauri Ristiluoma Arto Järvensivu Matti Heinämäki Hannu TAJ ja Tiemies-järjestöliite onnittelevat! Mikäli joku ei halua 50- tai 60-vuotismerkkipäiväänsä julkaistavaksi tässä yhteydessä, ilmoittakoon siitä toimitukselle viimeistään merkkipäivää edeltävään aineistopäivään mennessä. Tiemies-järjestöliite toivottaa lukijoilleen hyvää kesää! 10 Tiemies 2/2004

11 MÖKILLE MIELI? Jos erä- ja luontomatkailu sekä muu aktiivilomailu mökiltä käsin kiinnostaa, löytyy siihen lääkettä mm. Suomen eteläisimmän tunturin, Iso-Syötteen seudulta. Oulun tie- ja vesirakennusmestariyhdistys vuokraa siellä olevaa kämppäänsä myös ulkopuolisille. Kämppää voi käyttää monenlaisten harrasteiden tukikohtana, tai ihan pelkästään omien akkujen lataukseen. Kämpän läheisyydestä löytyy Iso-Syötteen ja Syötekeskuksen laskettelu-, hiihto- sekä kesä- ja talviretkeilypalvelut tukitoimintoineen. Iso-Syötteen retkeilyalue ja äskettäin perustettu Syötteen kansallispuisto opastuskeskuksineen ovat taatusti mielenkiintoisia tutustumiskohteita. Joki-, puro- ja järvikalastusviettien hoitamiseen löytyy lääkettä virkistyskalastusalueilta. Ranualla oleva suuri eläinpuisto on etenkin lapsiperheille mieluisa käymispaikka niin kesällä kuin talvellakin. Posiolla voi käydä katsomassa Pentikin tehdasmyymälää ja sen kulkureitin varrelle jää kesäisin aina viehättävä Posion Riviera, Livojärven ylittävä, todella kaunis hiekkadyynitie uimarantoineen. Jos haluaa kulkea omissa oloissaan, löytyy kämpän läheltä korkeita harjuja, joissa on kulkijoiden tallaamia epävirallisia polkuja, joista on niin halutessaan yhteydet mm. Metsähallituksen ylläpitämiin virallisiin polku- ja polkupyöräreittiverkostoihin. Majan vuokrauksesta huolehtii Kari Uutela, p Tarkemmat tiedot majasta, sen varauksista ja vuokrauksesta löydät nettiosoitteesta: http: //koti.mbnet.fi/karkal/ ouluntive/ Tiemies 2/

12 TIELIIKELAITOKSEN AMMATTIJÄRJESTÖ TAJ ry. Puheenjohtaja Teuvo Salolammi Työosoite: Opastinsilta 12 B, PL 12 Toimipiste: Tehtävänimike: HELSINKI Pasila, RES Työsuojelupäällikkö Työpuhelin: , , Sähköp. Liittosihteeri Timo Krigsman Työosoite: Opastinsilta 12 B, PL 73 Toimipiste: Tehtävänimike: HELSINKI Pasila, Pääkonttori Tietohallintovastaava Työpuhelin: , Sähköp. Varapj., koulutusvast. Pentti Rosenberg Työosoite: Toroksenkatu 4, PL 84 Toimipiste: Tehtävänimike: KANKAANPÄÄ Kankaanpään tukikohta Projektivastaava Työpuhelin: , Sähköp. Toimistonhoitaja Sähköp. Seija Honkakuru Pohjoisranta 4 A HELSINKI Puh. (09) Faksi (09) TIEMIES-JÄRJESTÖLIITE Tieliikelaitoksen ammattijärjestö TAJ:n julkaisu Vastaava päätoimittaja: Teuvo Salolammi , , Toimittaja: Eero Kemppainen Toimituksen osoite: Eero Kemppainen Urpiaisentie 35 B OULU , Osoiteasiat: TAJ ry Seija Honkakuru Pohjoisranta 4 A HELSINKI Taitto: Painotalo Auranen Oy Kirjapaino: Painotalo Auranen Oy Toimitus ottaa vastaan järjestöliitteen luonteeseen sopivia kirjoituksia, kuvia ja piirroksia. Toimitus pidättää itselleen oikeuden päättää aineiston julkaisukelpoisuudesta. Pääluottamusmies (Tieliikelaitoksen PARDIA-laiset toimihenkilöt): Kimmo Laaksola Osoite: Harjutie MASKU Työpuhelin: ( ) Faksi: (03) Sähköp. Aineiston julkaisu- ja käyttöoikeudet siirtyvät TAJ:lle, ellei sitä ole aineiston lähetyksen yhteydessä erikseen rajattu. Tiemies-liitteen kirjoitusten osia voi lainata kun lähde mainitaan. Järjestö- ja jäsenasiat internetissä: Tiemiehen seuraava ilmestymispäivä on Siihen tarkoitetun aineiston on oltava toimituksessa mennessä.

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 nettiversio 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2009 - Tupo kausi 1.3.2008 28.2.2010 Kertomusvuoden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2008 nettiversio 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2008 - Tupo kausi 1.10.2007 28.2.2010 Kertomusvuoden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007 nettiversio (muutokset EKe)

TOIMINTAKERTOMUS 2007 nettiversio (muutokset EKe) INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2007 nettiversio (muutokset EKe) Hallituksen kertomus vuoden 2007 toiminnasta 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA... 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013

Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013 Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013 Lappeenrannasta osallistui Council Meetingiin tänä vuonna kahden delegaatin lisäksi ennätyksellisesti viisi henkilöä. Lappeenranta oli siis hyvin edustettuna. Lähdimme

Lisätiedot

3/2008. Kokouksen yhtenä, tärkeänä teemana oli toiminta- ja taloussuunnittelun lisäksi sääntömuutosasia, jota kesän ja alkusyksyn aikana on puitu

3/2008. Kokouksen yhtenä, tärkeänä teemana oli toiminta- ja taloussuunnittelun lisäksi sääntömuutosasia, jota kesän ja alkusyksyn aikana on puitu Netti- 3/2008 INTEK:N TOIMINNANSUUNNITTELUSEMINAARI VUOSAARESSA InTek ry:n, Destian pardialaisella pääluottamusmiehellä vahvistettu hallitus kokoontui 30.-31.8. vuosittaiseen toiminnansuunnitteluseminaariinsa

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kuuttiset Saapumislehti Taipalsaari 28.6.-3.7.2015 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Leiripäällikön terveiset Vihdoinkin on tulla aika perinteisen pelastusalanliiton vuosittaisen koulutusleirin. Toivotankin

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi EP Senioripoliisit Kevätmatka 2017 Tämän matkan valmistelu alkoi jo kuukausia ennen sen toteutumista taustoittamalla matkakohteita ja nyt päädyttiin perinteisesti Viroon ja siihen, että olemme koko ajan

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Savonlinnan seudun erotuomareiden koulutus-/opintomatka

Savonlinnan seudun erotuomareiden koulutus-/opintomatka Savonlinnan seudun erotuomareiden koulutus-/opintomatka 30.3-3.4.2017 Torstai 30.3.2017 Lähdimme klo 17.30 kokeneen tuomarin Juha Raution autolla kohti Vantaata, jossa yövyimme ensimmäisen yön. Ennen lähtöä

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Ohessa olemme pyrkineet heijastamaan joitakin tapahtumia ja tunnelmia sukuseuran matkasta. Lyhyellä matkakertomuksellamme tahdomme jakaa hauskan ja antoisan matkamme

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

ESTIEM Nordic Regional Coordination Meeting Lappeenranta 4.- 8.10.2012

ESTIEM Nordic Regional Coordination Meeting Lappeenranta 4.- 8.10.2012 ESTIEM Nordic Regional Coordination Meeting Lappeenranta 4.- 8.10.2012 Torstaina 4.10. saapuivat osallistujat ympäri Suomea ja Norjan Trondheimista. Illalla kokoonnuimme Kaplaakin kiltahuoneelle, jonne

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 26.1.2007 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 21.1.2007 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Kari Meriläinen, Sari Söderman, Jari Kaivolahti.

Lisätiedot

1/2008. InTek ry:n hallituksen kokoonpano ja erityistehtävät v. 2008

1/2008. InTek ry:n hallituksen kokoonpano ja erityistehtävät v. 2008 Netti- 1/2008 INTEK:N HALLITUS JÄRJESTÄYTYI Helsingissä, syksyn 2007 liittokokouksen jälkeen tammikuussa ensimmäisen kerran kokoontunut InTek:n hallitus sopi keskinäisestä työnjaostaan. Kun hallituksen

Lisätiedot

JALOSTAMO VIERAILU BRATISLAVAAN 21.4 24.4

JALOSTAMO VIERAILU BRATISLAVAAN 21.4 24.4 JALOSTAMO VIERAILU BRATISLAVAAN 21.4 24.4 Olimme saaneet kutsun entiseltä Porvoon jalostamon johtajalta Miika Eerolalta mahdollisuuden tutustua MOL öljy yhtiön bratislavalaiseen jalostamoon.eerola oli

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

TIEMIES. Terve Organisaatio -ilmapiirikyselyn tuloksista. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2003

TIEMIES. Terve Organisaatio -ilmapiirikyselyn tuloksista. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2003 TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2003 Terve Organisaatio -ilmapiirikyselyn tuloksista Kolmena perättäisenä syksynä tehdyn, koko Tieliikelaitoksen henkilöstöä koskevan Terve Organisaatio ilmapiirikyselyn

Lisätiedot

Hämeenlinna 19. lokakuuta 2012. Solaris-lomalla Kajaanissa 10.-15.9.2012

Hämeenlinna 19. lokakuuta 2012. Solaris-lomalla Kajaanissa 10.-15.9.2012 Hämeenlinna 19. lokakuuta 2012 Solaris-lomalla Kajaanissa 10.-15.9.2012 28 eläkeläisopettajaa (osa ystäviä) oli liikunnallisella virkistyslomalla Hotelli Kajaanissa. Matkat taitettiin rautateitse, invavaunut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

JHL 674 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2017

JHL 674 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3.

Lisätiedot

Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä

Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä Hanna Takamaa 18.9.2014 Case 1. Asiakas on vuoden kestävällä työ/opintovapaalla omasta työstään, joka on fyysisesti raskasta, terveydentilassa tules-oireita, lisäksi

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN Uusiutunut lipunnostotilaisuus täytti Pietarinkarin paviljongin ääriään myöten äitienpäivää edeltäneenä lauantaina. - Väkimäärä yllätti järjestäjät! totesi kommodori Timo

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

ITALIA, Torino. Syksy 2009

ITALIA, Torino. Syksy 2009 ITALIA, Torino Harri Aaltonen Ville Veijola Syksy 2009 KOT7SN2 KOT7SN2 Torino Asukkaita 909 000 Sijaitsee Po-joen varrella Piemonten maakunnassa Pohjois- Italiassa. Torino tunnetaan erityisesti Fiat-autotehtaasta.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Luottamus ja asenne ratkaisevat Työelämä 2020 hanke Työturvallisuuskeskus TTK Risto Tanskanen Asiantuntija tuottavuus ja työyhteisön

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki / Yhdistysverkosto Pj. Jonna Marttinen / Kinnarin koulun vanhempainkerho Pj. Terttu Kanninen / Luodaan Yhdessä ry OTA KORTTI

Lisätiedot

MESTARIT. Toukokuun kuukausikokous. Keskiviikkona 6.5.2015 klo 19.00. Kokouspaikka ja -isäntä: Kantolankatu 3 HÄMEENLINNA. Tervetuloa!

MESTARIT. Toukokuun kuukausikokous. Keskiviikkona 6.5.2015 klo 19.00. Kokouspaikka ja -isäntä: Kantolankatu 3 HÄMEENLINNA. Tervetuloa! MESTARIT Hämeenlinnan Rakennusmestarit ja insinöörit AMK Jäsenlehti n:o 4-2015 Toukokuun kuukausikokous Keskiviikkona 6.5.2015 klo 19.00 Kokouspaikka ja -isäntä: Kantolankatu 3 HÄMEENLINNA Tervetuloa!

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA Lähdimme vappuaamuna 1.5.jännittävälle elokuvamatkalle Irlantiin Kitisenrannan koulun pihalta. Mukana olivat Taneli Juntunen (9b), Joonas Tuovinen (9b),

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hei, Yhdistystämme vaivaa sama ongelma kuin muitakin yhdistyksiä. Toimintamme kuihtuu entisestään.

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Lapin marttojen kylpylämatka Saarenmaalle ja Tallinnaan

Lapin marttojen kylpylämatka Saarenmaalle ja Tallinnaan Lapin marttojen kylpylämatka Saarenmaalle ja Tallinnaan 17.-23.5.2017 17.5. 2017 varhain keskiviikkoaamuna Rovaniemen linja-autoasemalla oli säpinää kun martat tekivät lähtöä kesän etsintään etelään. Klo

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

TOP-jakso Isle of Wight saarella

TOP-jakso Isle of Wight saarella TOP-jakso Isle of Wight saarella Matkamme alkoi torstaina 6.10, jolloin lähdimme yöjunalla Helsingin lentokenttää kohti. Lentomme lähti klo 8.10 ja perillä Lontoossa olimme klo 9.15. Gatwickin lentokentältä

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Tehy tilastoina 2009

Tehy tilastoina 2009 TEHYN JULKAISUSARJA 1 09 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Tehy tilastoina 2009 Tehyn tutkimusryhmä Toim. Kirsi Markkanen Vuosi Kunta/ Valtio Kirkko Yksityinen Ahvenankuntayhtymä sektori maa * % % % %

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2014

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2014 DC- yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2014 Aika 25.11.2014, 16:30 17:45 Paikka Läsnä Ilmailumuseon auditorio Arho Ari Heilala Hannu, puheenjohtaja Jaakkola Mikko Pohjola Kari Pohjonen Ahti, sihteeri

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

SYYTÄ KUULUA LIITTOON!

SYYTÄ KUULUA LIITTOON! SYYTÄ KUULUA LIITTOON! Onneksi tuo kaveri ei kuulu liittoon ja kirjoitti nimensä työsopimukseen. Muutenhan se sais ne kymmenet edut, jotka SEL on jäsenilleen taistellut. Olisiko duunari yksin neuvotellut

Lisätiedot

Valmistelija: Kari Puumalainen p , Outi Rautiala p

Valmistelija: Kari Puumalainen p , Outi Rautiala p Yhtymähallitus 88 21.09.2016 Yhtymähallitus 64 23.05.2017 HENKILÖSTÖN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN YHALL 88 Valmistelija: Kari Puumalainen p. 040 1778 600, Outi Rautiala p. 0400 793 153 Ammatillisen

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Hymer Club Finland 23-25.5.2014

Hymer Club Finland 23-25.5.2014 Hymer Club Finland 23-25.5.2014 25-vuotisjuhla ja kevätkokous iloisessa Itä-Suomessa, Muuruvedellä! Loistava valinta juhlapaikaksi, Hymer Clubin perustamispaikkakunta, Muuruvesi. Aurinkoisena perjantaina

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Toukokuun kuukausitapaaminen Aika: 14.5.2013 Paikka: Vaasan ABC Läsnä: 28 iloista senioripoliisia. Todella aurinkoisen kevätsään vallitessa nuo 28 senioria kokoontuivat yhteiseen kuukausitapaamiseen. Tällä

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 73 vuotta 15.12.2012 www.rkl.fi

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 73 vuotta 15.12.2012 www.rkl.fi Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 73 vuotta 15.12.2012 www.rkl.fi KUUKAUSIKOKOUS NRO: 3/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 13.03.2013 klo 19.00 1(2) Paikka Scandic Hotels, Hämeenaukio 1, Riihimäki Läsnä

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

kampanjaopas #kunnontyönpäivä

kampanjaopas #kunnontyönpäivä kampanjaopas #kunnontyönpäivä mistä on kyse? Kansainvälistä kunnon työn päivää juhlitaan 7.10. Satoja tapahtumia yli 60 eri maassa. Juhlimme onnistumisia sekä muistamme, että korjattavaa löytyy vielä niin

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Yhdistys tarjoaa jäsenille teatteriesityksen joko Pyhäjoen tai Kalajoen kesäteatteriin. 1 lippu / jäsen!! Kertomalla nimesi ja näyttämällä jäsenkorttia voit käydä katsomassa

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Sukuseuran toiminnan tarkoitus ja toiminta Saarelaisten Sukuseuran toiminnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää

Lisätiedot