Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää"

Transkriptio

1 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n uutislehti Joulukuu 2014 Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää Suunnittelu ja rakentaminen tänään 1

2 Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää Asiakkuudesta kumppanuuteen Insinööritoimisto Äyräväisen toiminnan kivijalkaa ovat pitkäaikaiset asiakassuhteet. Ne ovat usein saaneet alkunsa viidakkorumpujen välityksellä. Alkusysäyksenä on ollut tilanne, jossa asiakkaamme suosittelee toimistoamme toiselle suunnitteluapua tarvitsevalle. Tämä on yrityksen kannalta parasta mainosta. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että näin tapahtuu. Tämän saavuttamiseksi on pitänyt tehdä paljon onnistunutta projektityötä. Lisäksi laatujärjestelmäämme 2 kehitetään jatkuvasti, henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti ja toimintatapoja yhdenmukaistetaan. Valttinamme on kyky muuntua eri tilanteisiin ja uudistua ajan mukana. Silloin, kun tunnemme asiakkuuden muuttuneen kumppanuudeksi, olemme onnistuneet erityisen hyvin. Tulevaisuuden energiatehokkuustavoitteet tuovat uusia haasteita Ympäristöministeriö on täsmentänyt aikataulut matkalla kohti lähes 0-energiataloja. Ensimmäisessä vaiheessa vaatimukset koskevat viranomaisten

3 ei välttämättä tarvitse keksiä. Nykyisellä tekniikalla voidaan saavuttaa kaikki tavoitteet ja ylittääkin ne, jos vain halutaan. Toteutustapoja pitää vain miettiä hieman tarkemmin ja esimerkiksi energiataseiden laskemisen merkitys korostuu entisestään. Suunnittelutyöhön osallistuvien määrä lisääntyy. Mukaan tulee uusia konsultteja ja kapean erikoisosaamisalueen suunnittelijoita. Meistä tulee entistä enemmän moniosaajia Tulevaisuudessa asiantuntijoiden merkitys suunnittelussa tulee entisestään kasvamaan. LVI-suunnittelutoimisto on entistä enemmän moniosaaja, jonka palvelukykyyn ja ammattitaitoon asiakkaan on pystyttävä luottamaan tilanteessa kuin tilanteessa ja asiassa kuin asiassa. Energialaskelmat ja mallinnukset ovat jo arkipäivää ja erilaiset simuloinnit tulevat näyttelemään yhä tärkeämpää roolia. LVI:n tai modernimmin talotekniikan alle kuuluu monenlaista suunnittelua. Hyvän käsityksen tästä saa, kun vilkaisee taloteknisen suunnittelun uutta tehtäväluetteloa. Selkeä vaihejako rakentamisessa ja yksiselitteisesti määritellyt sekä perus- että lisätehtävät helpottavat tilaajaa päättämään toimeksiannon laajuudesta. Asiakkaan ei tarvitse miettiä, mistä palvelua on saatavissa. Sitä saa meiltä! omistamia tai viranomaiskäytössä olevia uudisrakennuksia. Kuitenkin jo kahta vuotta myöhemmin vuoden 2020 alusta kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes 0-energiataloja. Kiinteistöorganisaatioiden on syytä olla asiassa ajan hermolla, jotta suuremmilta yllätyksiltä vältytään. Valmistautumisen on syytä alkaa heti asioihin perehtymällä ja kouluttautumisella. Mistään monimutkaisesta asiasta ei ole kysymys, asia pitää vain tiedostaa. Kiitos kuluneesta vuodesta ja Hyvää Joulua. Lähes 0-energiarakentamiseen liittyvä tekniikka on jo olemassa. Mitään uutta 3

4 Suunnittelu ja rakentaminen tänään INSide 4 Jouko Snellman Insinööritoimisto Äyräväisen INSide-vieraaksi olemme saaneet rakennuspäällikkö Jouko Snellmanin Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksesta. Tilakeskus on ollut jo vuosien ajan tärkeä yhteistyökumppani Insinööritoimisto Äyräväiselle. Jouko Snellman vastaa asiantuntemuksellaan tilakeskuksessa rakennushankkeiden johtamisesta suunnitteluvaiheen alusta takuuajan päättymiseen niin uudis- kuin peruskorjaushankkeiden osalta.

5 Kiinteistöt Kiinteistöviraston tilakeskus huolehtii Helsingin kaupungin koulujen, päiväkotien, sairaaloiden ynnä muiden julkisten palvelurakennusten ylläpidosta ja peruskorjauksesta. Tilakeskus järjestää tilat kaupungin palveluille rakennuttamalla uutta, kunnostamalla tai vuokraamalla ne muilta tahoilta. Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen vastuulla on Helsingissä noin 2500 kiinteistöä eri kokoluokissa. Pelkästään kouluja ja päiväkoteja on yli 450. Jokainen ymmärtää, että tällaisen kiinteistömäärän hallinnointi on vaativaa työtä, jossa organisaation sisällä yhteistyön tulee olla saumatonta. Suureen rakennuskantaan mahtuu monenlaisia rakennuksia. Kiinteistöviraston on käytettävä harkintaansa sen suhteen, mitkä rakennukset ovat sellaisia, joiden ylläpito on järkevää ja kannattavaa. Koulut ja päiväkodit ovat esimerkkejä rakennuksista, jotka ovat lakiin perustuvien velvoitteiden piirissä. On myös olemassa lukuisa määrä rakennuksia, joiden hallinnoimiseen ei ole järki- tai muita hyviä perusteita. Tällaisista rakennuksista olemmekin voineet nähdä myynti-ilmoituksia lehdissä. Kiinteistövirastonkin tavoitteena on käyttää sille budjetoidut varat järkevästi. Rakennusten ylläpito, korjausvelka, saneeraukset Rakennusten ylläpito on haasteellinen tehtävä pienessä mittakaavassa puhumattakaan kiinteistöviraston hallinnoimissa määrissä. Rakennukset vanhenevat vääjäämättä, ja ilman suunnitelmallista toimintaa kasvaa korjausvelka helposti ylisuureksi ja mahdottomaksi hallita. Kiinteistövirastossa rakennusten ylläpitoa ja korjauksia suunnitellaan vähintään kymmenen vuoden tähtäimellä. Korjaus- ja saneeraustarpeiden lähtökohtana ovat mahdollisimman yksityiskohtaiset, rakennuskohtaiset määrittelyt. Näiden tarpeiden perusteella voidaan laatia toimenpiteet pitemmille ajanjaksoille, mikä on tärkeää budjetteja työstettäessä. Myös yllättäviin ja akuutteihin korjauskustannuksiin on varauduttava. Projektien hoito Kiinteistöviraston työt suunnittelu, rakentaminen, jne. tehdään sekä kaupungin omien kumppaneiden että puitesopimuskumppaneiden avulla. Pienempiä rakennustöitä suoritetaan kilpailutettujen laskutyöurakoitsijoiden toimesta. Tämä helpottaa kiinteistöviraston toimintaa, kun jokaista pienempää työtä ei tarvitse kilpailuttaa erikseen. Henkilöresurssit todennäköisesti eivät tule kasvamaan, joten toiminnan tehokkuus on kaiken a ja o. Suuremmat hankkeet on luonnollisestikin kilpailutettava. Taloudelliset kysymykset ovat kaikissa hankkeissa tärkeitä hankkeen koosta riippumatta. Tästä syystä toteutusten tulee olla tehokkaasti ja edullisesti hoidettuja unohtamatta toiminnallisuutta, laatunäkökohtia tai ylläpitokustannuksia. Lähes 0-energiarakentaminen Rakentaminen kehittyy koko ajan ja sitä ohjaava lainsäädäntö jopa nopeammin. Paljon puhutut uudisrakennuksia koskevat lähes 0-energiamääräykset ovat tällä hetkellä tekeillä ja näillä näkymin määräykset koskevat 2018 tai sen jälkeen myönnettyjä rakennuslupia. Määräysten voimaantulo voi vielä muuttua. Tilakeskus on kiinteästi mukana lähes 0-energiarakennushankkeissa. Tällä hetkellä haetaan sopivaa pilottikohdetta hankesuunnittelua ja toteutusta varten. Pilottikohteella halutaan selvittää, millaisia kustannusvaikutuksia siirtyminen lähes 0-energiarakentamiseen käytännössä tarkoittaa. Kiinteistöviraston kohteissa suurimmassa osassa lämmitys perustuu kaukolämpöön, joten tulevien määräysten tulkinnat tältäkin osin ovat kiinnostavat. Käytössä on vain rajallinen määrä veroeuroja, joiden pitää riittää ylläpitämään toimintaa. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kiinteistövirastolla on merkittävä rooli suunnannäyttäjänä tulevaisuuden ratkaisuille. 5

6 Henri Airaksinen Kuka? Henri Airaksinen on aloittanut Insinööritoimisto Äyräväisellä JUSEn eli julkisen sektorin hankkeiden yksikön päällikkönä marraskuussa Henri on 44-vuotias LVI-alan diplomi-insinööri, jolla on laaja kokemus suunnittelusta. Henri on ollut Insinööritoimisto Äyräväisellä töissä jo aikaisemmin ja toimi tuolloin JOLA-yksikön päällikkönä. Viimeiset kaksi vuotta Henri Airaksinen oli AIRIX Talotekniikassa ja Sweco Talotekniikassa suunnittelupäällikkönä, mistä nyt palasi Äyräväiselle. Henri Airaksinen on erinomaisen tervetullut paluumuuttaja Äyräväisen toimistolle. Kokemukset erilaisten rakennustyyppien suunnittelusta vuosien varrella ovat tuoneet hänelle hyvän käsityksen suunnitteluprosessin etenemisestä. Henri on ollut myös paljon tekemisissä tietomallinnuksen kanssa. Koska suunnittelussa tietomallintaminen näyttelee yhä suurempaa ja suurempaa roolia, on laajasta kokemuksesta erilaisista rakennuskohteista ja tietomallintamisesta suuri etu yksikön päällikölle. Henri onkin lyhyessä ajassa osoittanut olevansa mies paikallaan. Muuta? Henrin vapaa-aika kuluu lasten harrastusten parissa sekä koiran kanssa ulkoillessa. Hän on toiminut juniorijoukkueissa, sekä jääkiekossa että jalkapallossa, huoltajana ja joukkueenjohtajana. Joukkueenjohtajana hän on tottunut pitämään oman joukkueensa asiat hallinnassa ja varmistanut osaltaan, että joukkueen asiat ovat kunnossa ja aikataulut erilaisissa tapahtumissa ovat pitäneet. Henrin tavoitteena on ollut tuoda suunnitteluun jämäkkyyttä ja tarkkuutta eikä aikatauluissa pysymisen ja laadun merkitystä voi vähätellä. Tervetuloa takaisin Henri, kasvavaan joukkoomme LVIA-suunnittelun ammattilaisia. 6

7 Auditointi Tarkastajalta kehuja Äyräväiselle Insinööritoimisto Äyräväinen menestyi jälleen erinomaisesti Rakentamisen Laatu RALA ry:n sertifiointiin liittyvässä vuosittaisessa auditoinnissa syyskuussa Tarkastaja Elina Mäkelä kävi läpi mm. kehittämistä ja koulutusta sekä tarkasti kolme satunnaisesti valittua projektia. Äyräväinen hyödyntää sisäisen yhteistyön mahdollisuuksia esimerkinomaisesti. Kehittämisen ote jatkuu vahvana., yhteenvetoraportissa todettiin. Tarkastaja kehui erityisesti toiminnan suunnitelmallisuutta, seurantaa ja kehittämistä. Saimme myös neljä erittäin hyvää ja konkreettista kehitysehdotusta, joita olemme jo ottaneet käyttöön. Poikkeamia ei ilmennyt. Laatujärjestelmämme on otettu käyttöön vuonna Referenssejämme Kampin hiljentymiskappeli Helsinki Arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja haastava uudisrakennus. LVI-suunnittelu ja energiaselvitys. Laajuus: 400 brm² Valmistumisvuosi: 2012 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Unioninkatu 35 Helsinki Peruskorjaus vuonna 1963 valmistuneeseen rakennukseen. Tehtävänämme LVIAJ-suunnittelu ja -valvonta, sekä energiatodistus. Laajuus: 5800 brm² Valmistumisvuosi: 2014 Tilaaja: Helsingin yliopisto, Tila- ja kiinteistökeskus 7 Katso lisää referenssikohteitamme nettisivuiltamme

8 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n yhteystietorekisteri Joululahjoihin varatut rahat olemme lahjoittaneet Punaisen Ristin nuorten turvatalolle Helsingissä. Nuorten turvatalo Helsingissä tarjoaa hankaluuksiin joutuneille nuorille matalan kynnyksen tukea, jotta lastensuojeluun tai muihin viranomaisiin ei tarvitse turvautua. Apu on maksutonta, eikä sen saamiseksi tarvita ajanvarausta tai lähetettä. Kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret ja heidän perheensä. Insinööritoimisto Äyräväinen Oy Helsingin toimisto Malminkaari 23 A Helsinki 8 Rovaniemen toimisto Jaakonkatu 3, 3. krs Rovaniemi

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Insinöörityö: 30.05.2010 Ohjaaja: rakennuttajainsinööri Pekka Talonpoika Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1 Ihminen Omistamme vuoden 2002 ensimmäisen Systeemityö-lehden Ihmiselle. Hän on mielestämme systeemityön tärkein tekijä. Tietojärjestelmät syntyvät vain asiantuntijoiden innovatiivisen yhteistyön tuloksena,

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 VIRVE toimi myrskyjenkin keskellä s. 4 Liikennekeskukset tukevat viranomaisia s. 10 Langaton tiedonsiirto puhuttaa s. 14 SosTer VIRVE-pääkäyttö ensihoitokeskuksiin

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot