PIRKANMAAN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LIITTEET LIITE 1 SUUNNITTELUPROSESSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKANMAAN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LIITTEET LIITE 1 SUUNNITTELUPROSESSI"

Transkriptio

1 PIRKANMAAN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LIITTEET LIITE 1 SUUNNITTELUPROSESSI

2

3

4

5 LIITE 2 KUNTIIN LÄHTETTY KYSELYLOMAKE TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Vastaajan nimi ja kunta/tk: Täyttöohje: Merkitse kunkin palvelun tai toiminnan» pääasiallisen tuottajatahon kohdalle 1» muiden järjestäjätahojen kohdalle 2, 3 tai 4 Jätä ilman merkintää toimintatapa, joka ei ole käytössä Merkitse sellaisiin kohtiin, jotka vaativat erityistä kehittämistä, numeron lisäksi X NYKYTILAN KUVAUS PALVELUN TAI TOIMINNAN TUOTTAJATAHO TÄLLÄ HETKELLÄ Palvelu tai toiminta PSHP Kunnat + PSHP Kuntayhteisty ö Kunta Kolmas/ yksit. sektori Kuvantamispalvelut Röntgentutkimukset Ultraäänitutkimukset Magneettitutkimukset Kunnallisten laitosten lääkehuolto Lääkinnällinen kuntoutus Apuvälinepalvelut

6 PALVELUN TAI TOIMINNAN TUOTTAJATAHO TÄLLÄ HETKELLÄ Palvelu tai toiminta PSHP Kunnat + PSHP Kuntayhteisty ö Kunta Kolmas/ yksit. sektori Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut Ympärivuorokautinen päivystys Sairaanhoidon siirtokuljetukset Erikoislääkärikonsultaatiot Toimenpidetutkimukset Tartuntatautilain velvoittamat palvelut Hygieniaosaaminen Terveyskeskuksen akuutti vuodeosastohoito Pitkäaikainen /kuntouttava vuodeosastohoito Suun terveydenhuollon järjestäminen Hammaslääkäripäivystys arki-iltoina Hammaslääkäripäivystys viikonloppuisin Työterveyshuolto Ennalta ehkäisevät palvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuolto Opiskelija terveydenhuolto Lakisääteiset seulontatutkimukset Vapaaehtoiset seulonnat ja terveystarkastukset Psykiatrinen avohoito Psykiatrinen vastaanottotoiminta Päivätoiminta mielenterveys asiakkaille

7 PALVELUN TAI TOIMINNAN TUOTTAJATAHO TÄLLÄ HETKELLÄ Palvelu tai toiminta PSHP Kunnat + PSHP Kuntayhteisty ö Kunta Kolmas/ yksit. sektori Mielenterveyspotilaiden asumispalvelut (tukiasunnot) Kuntoutuskotitoiminta Ympärivuorokautinen tuettu asuminen (mtpot.) Lastenpsykiatrian avohoito Nuorisopsykiatrian avohoito Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut Erityispalvelut: Fysioterapia Toimintaterapia Puheterapia Psykologipalvelut Ravitsemussuunnittelijapalvelut Kuntoutusohjaus Sosiaalityöntekijäpalvelut Muistipoliklinikka Geriatrian palvelut Vanhustenhuolto Vanhusten laitoshoito/ vanhainkodit Vanhusten tehostettu palveluasuminen Vanhusten palveluasuminen Vanhusten kotihoito /kotisairaanhoito palvelut Vanhusten siivouspalvelut

8 PALVELUN TAI TOIMINNAN TUOTTAJATAHO TÄLLÄ HETKELLÄ Palvelu tai toiminta PSHP Kunnat + PSHP Kuntayhteisty ö Kunta Kolmas/ yksit. sektori Vanhustenhuollon muut tukipalvelut Päihdepalvelut Päihdepotilaan katkaisuhoito Päihdepotilaan avohuollon vastaanottotoiminta Päihdepotilaan laitoskuntoutus Päihdepotilaan asumispalvelut Vammaispalvelut Kehitysvammaisten avovastaanottotoiminta Kehitysvammaisten tukiasuntotoiminta Kehitysvammaisten ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen Kehitysvammaisten kuntoutusohjaus Tietopalvelut: Tietoteknisten rajapintojen yhteensovittaminen Yhteisen sähköisen toimintaympäristön kehittäminen Uusien sähköisten palveluiden kehittäminen Henkilöstö Täydennyskoulutus Vaikeasti hankittavan henkilöstön rekrytointi Hankintatoiminta Sairaanhoidon tarvikehankinnat

9 PALVELUN TAI TOIMINNAN TUOTTAJATAHO TÄLLÄ HETKELLÄ Palvelu tai toiminta PSHP Kunnat + PSHP Kuntayhteisty ö Kunta Kolmas/ yksit. sektori Kuljetuspalvelut (tavarat) Erikoissairaanhoidon osuus kunnan budjetista %

10 Täyttöohje: Merkitse kunkin palvelun tai toiminnan» pääasiallisen tuottajatahon kohdalle 1» muiden järjestäjätahojen kohdalle 2, 3 tai 4 Jätä ilman merkintää toimintatapa, joka ei ole käytössä Merkitse sellaisiin kohtiin, jotka vaativat erityistä kehittämistä, numeron lisäksi X VISIO (KAHDEKSAN VUOTTA) NÄKEMYS / TAVOITE TULEVAISUUDESSA Palvelu tai toiminta PSHP Kunnat + PSHP Kuntayhteisty ö Kunta Kolmas/ yksit. sektori Kuvantamispalvelut Röntgentutkimukset Ultraäänitutkimukset Magneettitutkimukset Kunnallisten laitosten lääkehuolto Lääkinnällinen kuntoutus Apuvälinepalvelut Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut Ympärivuorokautinen päivystys Sairaanhoidon siirtokuljetukset Erikoislääkärikonsultaatiot Toimenpidetutkimukset Tartuntatautilain velvoittamat palvelut Hygieniaosaaminen

11 NÄKEMYS / TAVOITE TULEVAISUUDESSA Palvelu tai toiminta PSHP Kunnat + PSHP Kuntayhteisty ö Kunta Kolmas/ yksit. sektori Terveyskeskuksen akuutti vuodeosastohoito Pitkäaikainen /kuntouttava vuodeosastohoito Suun terveydenhuollon järjestäminen Hammaslääkäripäivystys arki-iltoina Hammaslääkäripäivystys viikonloppuisin Työterveyshuolto Ennalta ehkäisevät palvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuolto Opiskelija terveydenhuolto Lakisääteiset seulontatutkimukset Vapaaehtoiset seulonnat ja terveystarkastukset Psykiatrinen avohoito Psykiatrinen vastaanottotoiminta Päivätoiminta mielenterveys asiakkaille Mielenterveyspotilaiden asumispalvelut (tukiasunnot) Kuntoutuskotitoiminta Ympärivuorokautinen tuettu asuminen (mtpot.) Lastenpsykiatrian avohoito Nuorisopsykiatrian avohoito Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut

12 NÄKEMYS / TAVOITE TULEVAISUUDESSA Palvelu tai toiminta PSHP Kunnat + PSHP Kuntayhteisty ö Kunta Kolmas/ yksit. sektori Erityispalvelut: Fysioterapia Toimintaterapia Puheterapia Psykologipalvelut Ravitsemussuunnittelijapalvelut Kuntoutusohjaus Sosiaalityöntekijäpalvelut Muistipoliklinikka Geriatrian palvelut Vanhustenhuolto Vanhusten laitoshoito/ vanhainkodit Vanhusten tehostettu palveluasuminen Vanhusten palveluasuminen Vanhusten kotihoito /kotisairaanhoito palvelut Vanhusten siivouspalvelut Vanhustenhuollon muut tukipalvelut Päihdepalvelut Päihdepotilaan katkaisuhoito Päihdepotilaan avohuollon vastaanottotoiminta Päihdepotilaan laitoskuntoutus Päihdepotilaan asumispalvelut Vammaispalvelut

13 NÄKEMYS / TAVOITE TULEVAISUUDESSA Palvelu tai toiminta PSHP Kunnat + PSHP Kuntayhteisty ö Kunta Kolmas/ yksit. sektori Kehitysvammaisten avovastaanottotoiminta Kehitysvammaisten tukiasuntotoiminta Kehitysvammaisten ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen Kehitysvammaisten kuntoutusohjaus Tietopalvelut: Tietoteknisten rajapintojen yhteensovittaminen Yhteisen sähköisen toimintaympäristön kehittäminen Uusien sähköisten palveluiden kehittäminen Henkilöstö Täydennyskoulutus Vaikeasti hankittavan henkilöstön rekrytointi Hankintatoiminta Sairaanhoidon tarvikehankinnat Kuljetuspalvelut (tavarat) Erikoissairaanhoidon osuus kunnan budjetista %

14 NÄKEMYS / TAVOITE TULEVAISUUDESSA Palvelu tai toiminta PSHP Kunnat + PSHP Kuntayhteisty ö Kunta Kolmas/ yksit. sektori Kiitos vastauksesta!

15 LIITE 3 DIASARJA KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 LIITE 4 PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUJEN PALVELUVERKOSTO LÄHIPALVELUT 1. Ennalta ehkäisevät palvelut -päiväkodit, koulut, opiskelijaterveydenhuolto -varhainen tunnistaminen (Audit), tuki 2. Kokonaiskoordinaatio /-vastuu -toimivat hoitoketjut -yhteistyö/hoidon porrastus -päiväkodit, koulut, opiskelijaterveydenhuolto -kunnan kaikki toimijat/terveysasemat Nämä kai pitää tehdä yhteistyössä kuntien ja shp:n kanssa, vaikka kunnalla onkin vastuu palvelujen järjestämisestä 3. Terveysaseman toiminta -tilanteen, hoidon tarpeen arviointi -tilanteen, hoidon tarpeen arviointi -lievien ja keskivaikeiden häiriöiden hoito -lievien ja keskivaikeiden häiriöiden hoito -päihdehuollon avohoito -päihdehuollon avohoito -depressio- päihde- ja psykoosihoitajat -depressio- päihde- ja psykoosihoitajat -psykiatrinen konsultointi -psykiatrinen konsultointi -päihde: katkaisu- ja korvaushoito -päihde: katkaisu- ja korvaushoito -vanhuspsykiatrian peruspalvelut -A-klinikka Tämä voisi olla yli väestöpohjalla -perheneuvola, neuvolapsykologit -perheneuvola, neuvolapsykologit -sosiaalityö - sosiaalipalvelut -sosiaalityö - sosiaalipalvelut -laitoskatkaisu - tk vuodeosastot 4. Psykiatrian poliklinikka /perustasolla -lapset, nuoret -lapset, nuoret -aikuisten psyk.-/päihdepkltoiminta -aikuisten psyk.-/päihdepkltoiminta -päiväsairaalahoito Tähän vähän huonosti riittää väestöpohja, esim. Tampereen ympäristökunnissa on ollut alikäyttöä - jalkautuva kriisityö - jalkautuva kriisityö -kotiin vietävät palvelut -sosiaalityö -psykologin tutkimukset -perhetyö -psykoterapia -konsultaatiot 5. Kuntoutus ja asuminen -palvelutarpeen arviointi -päivätoiminta -kuntouttava työtoiminta -kotiin vietävät palvelut -sosiaalityö -psykologin tutkimukset -perhetyö -psykoterapia -konsultaatiot -palvelutarpeen arviointi -päivätoiminta Palvelutarpeen arviointi ja päivätoiminta olisi hyvä olla lähipalveluina, kuntouttavaan työtoimintaan ja tukiasumiseen eri riitä jos tarjotaan pelkästään mielenterveyskuntoutujille. Pulmana tässä on se, että mitä huonompi toimintakyky, sitä

35 -tukiasuminen hankalampi on osallistua toimintaan jos se ei ole lähellä. Tukiasumista tarvitaan monentasoista, joten sen järjestämiseen pelkästään mielenterveyskuntoutujille ei riitä väestö. Nyt on palattu ajassa takaisinpäin ja joissakin asumispalveluyksiköissä asuu vanhuksia, kehitysvammaisia, päihdeasiakkaita ja mielenterveyskuntoutujia kaikkia yhdessä. KESKITETYT PALVELUT 1. Kokonaisuuden koordinointi, koulutus, Pirkanmaa työnohjaus, tutkimus 2. Päivystyspalvelut Pirkanmaa -kriisiosaaminen/-palvelut Pirkanmaa -yöpäivystys, viikonloppupäivystys -päihdepäivystys, selviämishoitoasema Pirkanmaa Pirkanmaa 3. Lastenpsykiatria Pirkanmaa -oma erikoisosaaminen Pirkanmaa -lastensuojelun koordinointi: hoitokodit/ laatu ja valvonta 4. Nuorisopsykiatria Pirkanmaa -oma erikoisosaaminen Pirkanmaa -päiväosasto Pirkanmaa 5. Oikeuspsykiatria Pirkanmaa 6. Sairaalahoito Pirkanmaa -lain mukainen mielenterveys- ja päihdehoito Pirkanmaa -tahdosta riippumaton hoito Pirkanmaa -vaativa hoito Pirkanmaa -EVA-toiminta Pirkanmaa / koko maa -päihdehuollon laitostoiminta Pirkanmaa / ERVA 7. Psykoterapia-arviointi ja koordinaatio Pirkanmaa (vaativa) -myös lapset ja nuoret Pirkanmaa 8. Erityisosaamista vaativa psykiatrinen Pirkanmaa tutkimus ja hoito (erityisryhmät) -vaikeat syömishäiriöt Pirkanmaa -neuropsykiatria Pirkanmaa -transseksuaaliset Pirkanmaa -komplisoituneet ja harvinaiset häiriöt Pirkanmaa -erityistoimenpiteet (ECT,DBS, magneettistimul.) Pirkanmaa

36 9. Vaativat psyk.-ja päihdekonsultaatiot Pirkanmaa -korvaushoitojen arviot ja aloitukset -vaativat kaksoisdg-potilaat -päihdepsykoosit/päihdeäidit -päihdekuntoutus Pirkanmaa Pirkanmaa Pirkanmaa Pirkanmaa 10. Vanhuspsykiatrian Pirkanmaa -haastavat häiriöt, päihdeongelmat Pirkanmaa 11. Työkyky-/kuntoutusarviot Pirkanmaa -vakavat persoonallisuushäiriöt, psykoosi 12. Kehitysvammaisten vaikeiden psykiatristen ongelmien arvio ja koordinaato Pirkanmaa Pirkanmaa LIITE 5 PÄIVYSTYSTÄ POHTINEEN TYÖPAJAN AINEISTO

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 LIITE 6 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Mihin asioihin ja millaisia lasten ja nuorten mielenterveystyön konsultaatioita tarvitaan? Tarvitaan (Konsultaatiot tarvitsevat markkinointia) 1. Konsultaatioita akuutteihin kriisitilanteisiin 2. Koululääkärillä oltava helppo konsultaatiomahdollisuus (huom.: koulupoissaolot varhainen puuttuminen) 3. Hoitojonossa olevia lapsia perusterveydenhuolto kannattelee, mutta tarvitaan nopeakin konsultaatiomahdollisuus 4. Kuntiin jalkautuvat konsultaatiopalvelut tulee rakentaa työnohjauksellisiksi ja perusterveydenhuoltoa tukeviksi 5. Yli 18-vuotiaat nuoret tarvitsevat oman hoitotiiminsä, jota voi konsultoida 6. Kunnat tarvitsevat myös verkosto konsultaatioita 7. Jengien ongelmien ratkomiseen voi tarvita omia konsultaatioitaan 8. Osa konsultaatioista tulisi toteuttaa videovälitteisesti 9. Miten vastataan muussa kunnassa asuvan lapsen tai nuoren hyvästä hoidosta?

50 Huom.: Toimiakseen nykypäivää vastaavalla tasolla perheneuvolat tarvitsevat myös erikoislääkäreitä Miten omassa kunnassa/ työpaikalla kannattaa hyödyntää lasten mielenterveystyön hoitoketjua? 1. Perhekeskukset ovat avainryhmä tunnetuksi tekemisessä 2. Tarvitaan jatkuvaa tiedotusta palveluista esim. koulutus paketteja 3. Arviointilomakkeet tulee olla kussakin työpaikassa sähköisenä versiona helposti saatavilla 4. Sovitaan ja noudatetaan sovittua työnjakoa 5. Asiakkaan palveluista tulisi laatia yhteinen kartta 6. Omahoitajuus ratkaisee monta pulmaa 7. Hoitoketju pitää räätälöidä omaan kuntaan ja nimetä yhdyshenkilöt, hoitoketju antaa tukea työntekijöille, koska resursseja ei ole määrättömästi 8. Tarvitaan arviointia tai mittaamista, että kaikki noudattavat yhteisesti sovittua? LIITE 7 EHDOTUS LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA

51

52

53

54

55

56

57 LIITE 8 PERUSTERVEYDENHUOLLON ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon palvelut toteutetaan 1-2 konsultaatiokäyntinä tai päivätoimenpiteenä niin, että hoitovastuu pysyy perusterveydenhuollossa. Osa palveluista on hoitotakuun piiriin kuuluvia kiireettömän hoidon palveluita, jotka voidaan toteuttaa kuntien hankkimina erikoissairaanhoidon palveluina. Erikoislääkärikonsultaatiot Allergologia Fysiatria Gastroenterologia Geriatria Gynekologia Ihotaudit Kardiologia Keuhkosairaudet Yleiskirurgia KNK-taudit Käsikirurgia Lastentaudit Neurologia Ortopedia Plastiikkakirurgia Reumasairaudet Silmätaudit Sisätaudit Endokrinologia Urologia Sa Sairaalatoimenpiteet Ortopedia Käsikirurgia Urologia Gynekologia Yleiskirurgia Polvi- ja olkatoimenpiteet Hermovapautukset, ganglioiden poisto Vasektomiat, tähystykset toimenpiteineen Kohdun poistot, laskeumaleikkau kset Tyräleikkaukset,

58 Lastenkirurgia KNK-sairaudet Plastiikka kirurgia Kaihikirurgia Silmäluomikirurgia Fimoosien ja tyrien hoito Tympanostomiat, adenotomiat, FES-tmp Ultraäänitutkimukset/Radiologia Gynekologia Kardiologia Lastenkardiologia Kliininen mammografia Natiivirtg Prostata UÄ +biopsia UÄ MRI Mammografiaseulonta Luuntiheysmittaus Sikiöseulonta Tähystystutkimukset Gastroskopia Kolonoskopia Sigmoideoskopia Rektoskopia Kolono ja polyyppien poisto Kystoskopia Kolposkopia Barronit Lastentautien tutkimukset ja hoidot Tutkimukset/konsultaatio Siedätyshoidot Ihotautien ja allergologian tutkimukset ja hoidot Allergiatutkimukset PUVA-hoidot K-UVB-hoidot Epikutaanitestaukset Kliinisen fysiologian tutkimukset EKG-pitkäaikaisrekisteröinnit Spiroergometriat Kliiniset rasituskokeet Juoksumattorasitukset Virtaustilavuusspirot Ruokatorven PH-mittaukset Metakoliiniprovokaatiot Verenpaineen pitkäaikais-

59 rekisteröinnit ENMG-tutkimukset Polikliiniset toimenpiteet Luomien ja ihomuutosten poistot Kynsioperaatiot Pienkirurgiset tmp Suonikohjujen vaahtoruisk. LIITE 9 DIASARJA ASIAKASLÄHTÖISYYDEN TOTEUTTAMISESTA

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 LIITE 10 HENKILÖSTÖN SAATAVUUS

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty.

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty. 1 LIITE 4: KARTOITUS KANNATELLEN I -HANKE: työntekijävastauksista koottu matriisi 31.1.2011 Prosessi Työvoiman palvelukeskus Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Hyvinvointiasemien kuvaus. Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan 19.8.2012

Hyvinvointiasemien kuvaus. Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan 19.8.2012 Hyvinvointiasemien kuvaus Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan 19.8.2012 Terveysasemien sairausryhmät, TOP 10 APR-luokituksella Top 10 sairausryhmät 68,5 % diagnooseista 39,8% käynneistä ei

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:24 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Väliarviointi ja toteutumisen kannalta erityisesti

Lisätiedot

RAPORTIN NIMI LISÄNIMI

RAPORTIN NIMI LISÄNIMI KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN KARTOITUS ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KY:N ALUEELLA v. 2014 Ulla Yli-Hynnilä Ulla Yli-Hynnilä RAPORTIN NIMI LISÄNIMI KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN

Lisätiedot