KIVIKON PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIKON PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KIVIKON PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITELMA 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO.NYKYTILANNE 3.TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT.TILAVAATIMUKSET 5.RAKENTAMISEN VAIHTOEHDOT.AIKATAULU 7.KUSTANNUKSET JA VAIKUTUKSET 8.TIIVISTELMÄ

3 1. JOHDANTO Edeltävät vaiheet Alustava tarveselvitys laadittiin Kivikon päiväkodin johtaja Kirsti Turskan Jet-projektina maaliskuussa 009. Tarveselvitys käynnistyi tilapalvelun asiantuntijoiden kanssa käydyn päiväkodin palaverin jälkeen. Palaverissa oli läsnä LVI-teknikko Vilho Paananen, sähköistysvastaava Kari Pelo ja toimistoarkkitehti Hannu Paakkolanvaara. Palaverissa keskusteltiin päiväkodin johtajan ja henkilökunnan havaitsemista ongelmista ja epäkohdista. Peruskorjaushanke on kaupungin hyväksytyn strategian mukainen. Kaupunginjohtaja on päätöksellään ( ) nimennyt Kivikon peruskorjauksen hanketyöryhmän jäsenet: Martti Höynälänmaa puheenjohtaja Benita Räsänen varapuheenjohtaja Kirsti Turska sihteeri Allan Mikkola Markku Kotiranta Arto Ainonen Hannu Paakkolanvaara Työryhmä on kokoontunut v. 011 yhden kerran ja v.01 seitsemän kertaa. Puheenjohtajan kutsumana v. 01 kokouksiin ovat osallistuneet Markku Pietarila, Juha Taanila ja Irene Tarkiainen. Yhdeksi vaihtoehdoksi on päivähoidon tarveselvityksen jälkeen otettu Kemin kaupungin opiskelija-asuntosäätiön omistaman Tervaröllin päiväkodin laajentaminen pihapiirissä oleviin kolmeen rivitaloon.. NYKYTILANNE Toiminta Kivikon päiväkoti sijaitsee Kivikon kaupunginosassa. Se on perustettu vuonna 19. Päiväkoti toimii osoitteessa Reservikomppaniankatu 1, 900 Kemi. Kivikon päiväkoti tarjoaa alueen 1- vuotiaille lapsille ja lapsiperheille varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Päiväkotiin on otettu lapsia henkilökunnan suhdeluvun mukaisesti. Hakijoita on koko ajan enemmän kuin voidaan ottaa lain sallimissa puitteissa. Päivittäin lapsia on paikalla 70-8 lasten hoidontarpeista riippuen. Päiväkodissa on jakelukeittiö. Ulkoilu tapahtuu etu- ja takapihalla. Tervaröllin päiväkoti on rakennettu vuonna Tervaröllin päiväkoti sijaitsee Tervaharjun kaupungin osassa, Kyllikinraitti 17, 9700 Kemi. Päiväkoti on rakennettu vuonna 1989 ja on vuokrattu Kemin opiskelija-asuntosäätiöltä. Päiväkodissa on tällä hetkellä kirjoilla on 1 lasta. Päiväkodin läheisyydessä olevaan rivitaloon on tilapäisin järjestelyin muodostettu yksi 1 lapsen päiväkotiryhmä 3

4 vastaamaan alueen päivähoidon lisäkysyntään. Ulkoilu tapahtuu yhteisellä sisäpihalla. Päiväkodissa on jakelukeittiö, mistä toimitetaan ruoka rivitalossa olevalle ryhmälle. Henkilöstö Kivikon päiväkodin henkilökunta: päiväkodin johtaja, lastentarhanopettajaa, erityislastentarhanopettaja, 7 lastenhoitajaa, erityislapsen avustaja, osa-aikainen apulainen vammaispalvelusta, osa-aikainen laitosapulainen siivoukseen tilapalvelusta ja vastaava ruokapalvelutyöntekijä Meri-Lapin kuntapalvelusta. Tervaröllin päiväkodin henkilöstö: päiväkodin johtaja, 3 lastentarhanopettajaa, 8½ lastenhoitajaa sekä vastaava ruokapalvelutyöntekijä Meri-Lapin kuntapalvelusta. Siivousta ostetaan tilapalvelusta. Lisäksi molemmissa taloissa on jatkuvasti harjoittelussa 1- henkilöä eri oppilaitoksista tai työelämävalmennuksessa työvoimatoimiston kautta. Tilat Kivikon päiväkodin tilatiedot: Tilavuus 17 m³, kerrosala 530 m², huoneistoala 7 htm², huoneala 51 hum², siivottavaa on 33m². Tervaröllin päiväkodin tilatiedot: 30m², 5. m² siivottavaa neliötä ja erillisessä rivitaloon muodostetussa päiväkotiryhmässä tilaa on x5m². Tilanne syksy 01: Kivikon pk Tervaröllin pk Vekarat 1-v. 5 lasta 1 lto, 3 lh Menninkäiset 1-3v. 1 lasta 1 lto, 3 lh Päivänkukat -5v. Maahiset 3-5v. 8 lasta 1 lto, 3 lh Unnukkaiset 3-5v. 1 lasta 1 lto, lh 19 lasta 1 lto, 1 lh Päivänkukat/ 1 lasta 1 lto, 1 lh eskarit Kipparit eskarit 30 lasta 1 elto, 1lto, lh

5 3. TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT Palvelutarve Kemissä Kemin ikärakenteen kehitys yli -v Kuvasta havaitaan, että 0- vuotiaita oli 1553 vuonna 009 ja lapsia arvioidaan olevan 185 vuonna 00. Peruskouluikäisiä ennustetaan olevan 199 vuonna 00, kun niitä oli 1913 vuonna 009. Maisemamallin mukaiset keskimääräiset asiakastiedot 01: Perhepäivähoitopaikat yhteensä 10, päiväkoti, esiopetus, erityis- ja vuorohoitopaikat 955 yhteensä Kotihoidontuella hoidettavat lapset 335. Väestöennusteen mukaan vuonna 00 on Kemissä 0- vuotiaita lapsia 185 eli 13 enemmän kuin vuonna 009. Olettaen, että varhaiskasvatuspalveluja käytetään samoin kuin vuonna 009 ja palvelurakenne on samantyyppinen ja päivähoito-oikeus on nykyisenlainen on palvelun piirissä 1105 lasta eli n. 100 lasta enemmän kuin 009 ja 8 lasta enemmän kuin vuonna 01. Perhepäivähoito on supistunut Kemissä huomattavasti 1980-luvun lopulta lähtien, jolloin hoitajia oli 10. Elokuusta 01 omassa kodissa työskenteli 19 hoitajaa, joista oli määräaikaisessa työsuhteessa. Kemissä toimii kaksi ryhmäperhepäiväkotia, jotka ovat sijoitettuina Ruutin ja Kaivolinnan päiväkotien yhteyteen ja joissa työskentelee 3,5 perhepäivähoitajaa ja yksi lastenhoitaja. Ryhmäperhepäiväkodit ovat hallinnollisesti päiväkodin johtajan alaisuudessa. Vuonna 01 eläköityminen vähentää 1 perhepäivähoitopaikkaa ja vielä neljä lisää. Perhepäivähoito tulee vähenemään koko ajan. Kun perhepäivähoitajat eläköityvät, osa vapautuvista toimista muutetaan lastenhoitajan toimiksi. 5

6 Henkilöstö Kemin kaupungin varhaiskasvatuksessa Vuosi Yhteensä Eläköityy Henkilöstön 7 tarve 3 10 Poistuma Vuosi 01 eläköityvät nimikkeittäin 3 perhepäivähoitajaa perhepäivähoitajaa 1 päiväkodin johtaja 1 lastenhoitaja rekrytoitavat nimikkeittäin 3 lastenhoitajaa perhepäivähoitajaa 1 erityislastentarhanopettaja 1 lastenhoitaja 013 lastenhoitajaa lastentarhanopettajaa lastenhoitajaa lastentarhanopettajaa 01 1 päiväkodin johtaja lastenhoitajaa 1 päiväkodin johtaja/ lastentarhanopettaja lastenhoitajaa päiväkodin johtaja 1 lastenhoitaja 1 lastentarhanopettaja 1 lastenhoitaja 01 1 lastentarhanopettaja 3 lastenhoitajaa 1 perhepäivähoitaja lastentarhanopettaja 3 lastenhoitajaa 1 perhepäivähoitaja/ lastenhoitaja 017 lastenhoitajaa 5 lastenhoitajaa 3 perhepäivähoitajaa 3 lastenhoitajaa 1 lastentarhanopettaja 1 lastentarhanopettaja 1 kiertävä erityislastentarhanopettaja 1 erityislastentarhanopettaja päiväkodin johtaja 1 perhepäivähoitaja 1 lastentarhanopettaja 1 päiväkodin johtaja perhepäivähoitaja/ lastenhoitaja 1 lastentarhanopettaja päiväkodin johtaja 1 perhepäivähoitaja 1 lastenhoitaja 1 päiväkodin johtaja perhepäivähoitaja/ lastenhoitaja 1 lastenhoitaja

7 Väestöennusteet (Tutkimusassistentti Peter Brusila 01) Väestönmuutos ja ennuste 0- vuotiaat Alue 0 Kemi 01 Sauvosaari 0 Koivuharju 03 Kivikko 0 Syväkangas 05 Hepola Sauvosaari 0 Koivuharju Kivikko Syväkangas Hepola

8 Lapset_ennuste suuralueet 01 (ei sisällä uusia alueita) 8

9 Nykytilanteen epäkohdat Kivikon päiväkodissa Rakennus on ollut päiväkotikäytössä lähes 50 vuotta. Päiväkodin tilat on alunperin mitoitettu 0 kokopäivähoidossa olevan lapsen mukaan. Tällä hetkellä päiväkodissa on yhtäaikaa lasta. Henkilömäärään nähden lasten ja henkilökunnan tilat eivät täytä nykyisiä päivähoidon tiloille asetettuja vaatimuksia ja -suosituksia. Rakennukseen on tehty kunnossapitotöitä. Tilojen, talotekniikan ja piha-alueen perusparannuksia ei ole tehty. Tällä hetkellä pihavalvontaan on järjestettävä tavallista enemmän henkilökuntaa lasten turvallisuuden takaamiseksi. Lasten ja henkilökunnan tilojen ylikuormitus aiheuttaa toimintaa hankaloittavaa tilanahtautta ja sisäilmaongelmia. Vanha talotekniikka ei pysty palvelemaan käyttöä vaatimusten mukaisesti. Ongelmiin ovat kiinnittäneet huomioita myös työsuojeluviranomaiset. Päiväkotitoiminnan jatkuminen vaatii koko rakennuksen ja sen piha-alueen perusparantamisen. Mikäli toiminnan laajuus jatkuu nykyisenä tai kasvaa nykyisestä, on rakennusta laajennettava päivähoidon tiloille asetettujen vaatimuksien ja -suosituksien täyttämiseksi. Nykytilanteen epäkohdat Tervaröllin päiväkodissa Päiväkodin sisätilat ovat pintaremontin tarpeessa. Henkilökunta on kokenut ilmanvaihdon riittämättömäksi päärakennuksessa. Tästä on aluehallintovirasto antanut toimintaohjeen ( ). Rivitalon asuinhuoneistoihin ( huoneistoa) rakennetut päiväkotiosastot on käytössä todettu epäkäytännöllisiksi. Päärakennuksessa henkilökunnan tiloja on jouduttu ottamaan lasten käyttöön lapsimäärän lisäännyttyä yli alkuperäisen tilasuunnittelun. Pukutilat on osittain jouduttu ottamaan varastoksi. Pieni pyykkihuoltotila toimii nykyisin henkilökunnan taukotilana. Sisävalaistus päärakennuksessa on todettu toiminnan kannalta liian heikoksi. Pikku- Röllissä puuttuu kokonaan pienten lasten pesupaikka, kuraeteinen ja suurempi kokoontumistila sekä henkilökunnan sosiaalitilat. Piha on pieni ja varastorakennukset ovat lasten valvonnan kannalta huonosti sijoitetut. Varhaiskasvatuslain mahdollista muutosta ei ole huomioitu selvityksessä. Kaupungin strategiat Kemi Strategia 00 Toiminta-ajatus: Kemin kaupunki järjestää laadukkaita palveluja asukkailleen ja edistää omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä seutukunnan hyvinvointia. Visio: Kemi on muutoksia hallitseva ja tehokas palvelujen järjestäjä. Kemi on vetovoimainen, luova asuinpaikka ja Meri-Lapin kehittynein kasvukeskus. Arvot: 9

10 Taloudellisuus, Turvallisuus, Luovuus, Avoimuus, Suvaitsevaisuus. Kemin palvelustrategia ja tuottavuusohjelma 00 Palvelustrategiassa todetaan päivähoidon osalta seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja esiopetus palveluja tuotetaan 0- -vuotiaille ja heidän perheilleen. Lähtökohta ja kehitysnäkymät: Kemissä kunnallista päivähoitoa käytetään runsaasti verrattuna samankokoisiin kaupunkimaisiin kuntiin. Erityisesti nuoret vanhemmat haluavat lapsensa päivähoitoon jo alle 1 vuoden ikäisenä. Kemissä päivähoidon kysyntä on kasvanut viime vuosina ja se näyttää jatkuvan niin Kemissä kuin muuallakin. Alle 3 -vuotiaiden osuus hoidettavista on huomattavan suuri, liki 30%. Tämä nostaa päivähoidon kustannuksia, mutta kuitenkin päivähoito on pystytty tuottamaan kohtuullisin yksikkökustannuksin verrattuna muihin pieniin ja keskisuuriin kuntiin ja maisemamallin verrokkikuntiin. Perhepäivähoitajien määrä vähenee, koska uusia hoitajia on vaikea saada poistuman tilalle. Tämän seurauksena perhepäivähoito mahdollisesti loppuu kokonaan vaihtoehtoisena hoitomuotona ja päiväkotitoiminta laajenee. Tästä seuraa uusien ryhmien perustaminen ja lisätilan tarve. Tilastojen mukaan Kemissä 0- v. määrä on ja tulee olemaan n.100 lasta. Kotona lapsiaan hoitaville tarvittaisiin perhekeskus/ avoin päiväkoti. Tämä voitaisiin hoitaa muiden kuin kunnan toimesta ja toiminta voisi olla ylikunnallista. PALVELUSTRATEGIAN JA TUOTTAVUUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman tavoitteena on edistää kaupungin järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuottamista suunnitelmallisesti, tehokkaasti, kokonaistaloudellisesti ja kilpailukykyisesti. Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman keskeiset päämäärät ovat: - Kemissä on hyvät taloudellisesti ja tehokkaasti tuotetut kysyntää vastaavat kunnalliset palvelut, jotka järjestetään palveluhenkisesti parhaiden toimintatapojen pohjalta ja tämä turvaa osaltaan myös työpaikat. - Palveluja tuotetaan monimuotoisesti yhteistyössä eri palvelun tuottajien kanssa. - Maapolitiikkaa, kaavoitusta sekä elinkeinoelämän kehittämistä jatketaan määrätietoisesti. - Kaupunkikonsernin johtamiskäytäntöjä kehitetään edelleen. Maisemamallin tilaajan ja tuottajan roolit ja vastuut näkyvät konsernin toimintaprosessien uudistamisessa. - Kaupunkikonserni hyödyntää omia tiloja tehokkaasti kaikessa palvelutuotannossa ja asumisessa. PALVELUIHIN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MUUTOKSIA Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen Kemin asukasluku oli vuoden 010 lopussa 539. Kaupungissa syntyy vuosittain noin 0 lasta ja kuolee runsaat 50 henkilöä. Väestöennusteen mukaan väestö vähenee vuoteen 00 noin 0 henkilöllä. Vuoden 00 jälkeen väestön väheneminen hidastuu ja kääntyy positiiviseksi. 10

11 Palvelutarpeita tulevaisuudessa muuttavat pääasiassa väestön ikärakenne, syrjäytyneisyys, sosiaaliset ongelmat ja niistä johtuvat terveydelliset riskitekijät sekä kaupunkirakenteen muutokset sekä valtion kunnille asettamien palveluvelvoitteiden muuttuminen. Kemin ikärakenteen kehitys 0--v. vuoteen lasta. Mahdollinen muutos kuntarakenteessa ei aiheuta päiväkotihoitoon työryhmän arvion mukaan merkittävää kysynnän vähentymistä. Koulutuslautakunnan strategiset päämäärät: "Laadukkaiden palvelujen kaupunkiopetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen rakenteita, taloudellisuutta ja toiminnan vaikuttavuutta kehitetään järjestelmällisesti. Kemissä on varhaiskasvatuksesta lähtien kattava, korkeatasoinen ja uusiutuva koulutusjärjestelmä, ajanmukaisissa ja turvallisissa kasvu- ja oppimisympäristöissä. Tuottamisen toimintaprosesseja kehitetään asiakasnäkökulma, laatu ja taloudellisuus huomioon ottaen. Taloussuunnitelmavuodet Sivistys/Varhaiskasvatus Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 009 TP TA 011 TA TS Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina vuotiaiden määrä1 eli 0 enemmän kuin vuonna 01. Asiakasmääräarvio 151 (päivähoito ja kodinhoitotuki) vuotiaita yhteensä 11. Asiakasmääräarvio TS TS vuotiaita 17. Asiakasmääräarvio TILAVAATIMUKSET Mitoituksen lähtökohtana on 0- vuotiaiden lasten päiväkotihoitopaikkojen lisääminen nykytilanteesta 3 hoitopaikalla ja asianmukaisten tilojen saaminen kahdelle esiopetusryhmälle päiväkodin tai Kivikon koulun yhteyteen. Tilojen mitoituksessa on noudatettu mm. RT :n ohjeita päiväkodin toiminnan mitoitusperusteista ja ulkotilojen suunnittelusta. Eri ikäryhmien kotialueiden mitoitus on tehty päiväkodissa samanaikaisesti olevien lasten enimmäismäärän mukaan. Yhteisten tilojen ja henkilökunnan tilojen mitoituksessa on ennakoitu koulun, esiopetuksen ja päiväkodin tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia. Mitoituksessa on käytetty seuraavia lapsiryhmien maksimikokoja: 0-3 vuotiaat 1 lasta/ryhmä 11

12 3- vuotiaat esiopetus 8 lasta/ryhmä lasta/ryhmä Henkilökunnan määrä on mitoitettu seuraavasti lasten ikäryhmien mukaan: 0-3 vuotiaat lasta/ 1 tt - vuotiaat 7 lasta/ 1 tt esiopetus 13 lasta / 1 tt 5. HANKINTAVAIHTOEHDOT Työryhmä on selvittänyt tilaratkaisuja pohjautuen kohdassa 3 "Tilantarpeen yleisperusteet" esitettyyn palvelutarpeeseen, väestöennusteeseen ja suuraluekohtaiseen lapsiennusteeseen perustuvaan mitoitukseen ja nykyisten epäkohtien poistamiseen. Kivikko-Tervaharju -alueella ei nykyisen Kivikon päiväkodin lisäksi ole kaupungin omistamia ja päiväkotikäyttöön soveltuvia rakennuksia. Erikseen työryhmä on todennut, että ammattikorkeakoulun rehtorin toimistoa ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa päiväkotikäyttöön. Työryhmä päätti vertailla kolmea ratkaisuvaihtoehtoa: VE 1. VE. perusparannus ja laajennus VE 3. laajennus VE 1. Uudisrakennus Kivikon koulun tontille Nykyisen Kivikon päiväkodin Päiväkoti Tervaröllin perusparannus ja UUDISRAKENNUS KIVIKON KOULUN TONTILLE Uuteen päiväkotiin tarvitaan muuntuvia tiloja neljälle päiväkotiryhmälle ja kaksi ryhmää esikoululaisille. Näitä tiloja voidaan hyödyntää yhteisesti esikoululaisten päivähoidossa sekä pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Uusi päiväkoti sijoittuisi Kivikon koulun tontille, jolloin koulun ja päiväkodin yhteistoiminta on sujuva järjestää. Rakentamisen kustannusarvio KIINTEISTÖIHIN KOHDISTUVAT TOIMENPITEET: Kivikon päiväkoti: - nykyisen päiväkotirakennuksen käytöstä luovutaan - nykyinen päiväkotirakennus puretaan - uusi päiväkotirakennus rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen/läheisyyteen - esiopetuksen tilat rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen/läheisyyteen Päiväkoti Tervarölli: - nykyinen päiväkotirakennus jää käyttöön - päiväkotikäytössä olevista rivitalohuoneistoista luovutaan VE. LAAJENNUS KIVIKON PÄIVÄKODIN PERUSPARANNUS JA Toiminta jatkuu nykyisessä päiväkotirakennuksessa, sen tilat ja piha-alue 1

13 peruskorjataan. Lisäksi rakennus laajennetaan tilantarvetta vastaavaksi. Päiväkodissa toimii nykyisin ryhmää 3-5 vuotiaille ja 1 ryhmä 0-3 vuotiaille. Uusia, tarpeen mukaan muunneltavia tiloja tarvitaan vähintään 1:lle ryhmälle. Uudet esiopetuksen tilat rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen. Jättöalueen ja pysäköinnin järjestäminen vaatii viereisen katualueen uudelleen suunnittelua ja rakentamista. Rakentamisen kustannusarvio KIINTEISTÖIHIN KOHDISTUVAT TOIMENPITEET: Kivikon päiväkoti: - nykyinen päiväkotirakennus peruskorjataan - nykyinen päiväkotirakennus laajennetaan Kivikon koulu: - esiopetuksen tilat rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen Päiväkoti Tervarölli: - nykyinen päiväkotirakennus jää käyttöön, ei toimenpiteitä - päiväkotikäytössä olevista rivitalohuoneistoista luovutaan VE 3. PÄIVÄKOTI TERVARÖLLIN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Alueen päiväkotitoiminta keskitetään Tervaröllin päiväkotiin. Tervaröllin päiväkodin pihapiirissä olevat kolme rivitaloa muutetaan päiväkotikäyttöön mahdollisimman hyvin soveltuviksi. Toiminnallisista syistä ja tarvittavan tilantarpeen täyttämiseksi rakennukset (3 kpl) yhdistetään toisiinsa laajennusosilla, joihin sijoitetaan niin ryhmä- kuin yhteistiloja. Rivitalojen tilat eivät riitä tarvittavien kotialueiden muodostamiseen, vaan osia kotialueista sijoitetaan laajennusosiin. Tervaröllin piha-alue peruskorjataan. Tontin leikkialueeksi jäävä osa tulee olemaan erittäin ahdas 13 päiväkotilapsen käyttöön. Jättöalueen ja pysäköinnin järjestäminen vaatii viereisen katu- ja puistoalueen uudelleen suunnittelua ja rakentamista. Uudet esiopetuksen tilat rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen. Rakentamisen kustannusarvio , joka sisältää rivitalojen hankintahinnan. KIINTEISTÖIHIN KOHDISTUVAT TOIMENPITEET: Kivikon päiväkoti: - nykyisen päiväkotirakennuksen käytöstä luovutaan - nykyinen päiväkotirakennus puretaan Kivikon koulu: - esiopetuksen tilat rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen Päiväkoti Tervarölli: - nykyinen päiväkotirakennus (rak. 1) jää käyttöön - rivitalot ja 3 muutetaan ja peruskorjataan päiväkotikäyttöön 13

14 - rakennukset 1-3 yhdistetään uusilla laajennusosilla Nykytilanne ja vaihtoehdot 1-3: HENKILÖMÄÄRÄT LAPSIA TYÖNTEKIJÖITÄ 0-3 v. 3-5 v. eo v. yht. 0-3 v. 3- v. eo v. muut yht. NYKYTILANNE KIVIKON PÄIVÄKOTI, nykyinen KIVIKON KOULU TERVARÖLLI, päiväkotirakennus TERVARÖLLI, rivitalo yht. VAIHTOEHTO 1 KIVIKON PÄIVÄKOTI, uudisrakennus KIVIKON PÄIVÄKOTI, nykyinen KIVIKON KOULU TERVARÖLLI, päiväkotirakennus TERVARÖLLI, rivitalo yht. VAIHTOEHTO KIVIKON PÄIVÄKOTI, nyk. perusparannus KIVIKON PÄIVÄKOTI, laajennusosa KIVIKON KOULU TERVARÖLLI, päiväkotirakennus TERVARÖLLI, rivitalo yht. VAIHTOEHTO 3 KIVIKON PÄIVÄKOTI KIVIKON KOULU TERVARÖLLI, päiväkotirakennus TERVARÖLLI, rivitalo TERVARÖLLI, rivitalo yht ,5 1,5 1,0 1,0 1,5 3,5 1,0 1,0 3,5 1,5 1,0 1,0 3,5 0,0,0 9,5 9,0 9,0 33,5 1, ,0 0,0 7,0 9,5 0,0 33,5 13,0 5,0,0 9,5 0,0 33,5 1,0 0,0 8,0,5,5 Työryhmä arvioi, että hanke on tarkoituksenmukaisinta rakentaa ja suunnittelua jatkaa vaihtoehdon 1 (VE 1) mukaisesti uudisrakennuksena Kivikon koulun tontille. Perustelut Sijainti, liikenne: Kivikon koulun tontti on sijainniltaan paras vaihtoehto päiväkotitoiminnalle. Liikenneyhteydet tontille ovat hyvät ja selkeät, niin ajoneuvoliikenteen kuin kevyen 1

15 liikenteenkin osalta. Kiveliönkatu on myös julkisen reittiliikenteen käytössä, joten yhteydet tontille ovat paremmat kuin vaihtoehdoissa ja 3. Liikenne Kiveliönkadulla on huomattavasti rauhallisempaa kuin moottoritiellä, jonka vieressä nykyinen päiväkoti (VE ) sijaitsee. Toisaalta liikenne tontille ei kulje häiritsevästi asuinalueen läpi, kuten vaihtoehdoissa ja 3. Kevyen liikenteen yhteydet ovat turvalliset ja toimivat hyvin kaikkiin suuntiin. Tontilla on tilaa rakentaa muita vaihtoehtoja toimivampi ja turvallisempi liittymä sekä jättöalue, jotka voidaan tarvittaessa suunnitella myös koulun käyttöön. Näin saadaan koulun tontin pohjoispään risteysliikennettä kevennettyä. Tontti: Tontilla on runsaammin tilaa päiväkotirakennukselle ja sen leikkialueille kuin vaihtoehdossa 3. Sijainnin ja saavutettavuuden puolesta koulun tontille rakennettavat leikkialueet on mahdollista suunnitella osaksi kaupungin yleisiä lähileikki- ja lähiliikuntapaikkoja. Lisärakentaminen: Tulevaisuudessa mahdollisesti esiin tuleva lisärakentamistarve on helpompi toteuttaa koulun tontilla kuin vaihtoehdoissa ja 3. Toiminnat: Vain vaihtoehdossa 1 päiväkodin ja koulun tilojen ja piha-alueiden yhteiskäyttö on mahdollista. Yhteiskäyttömahdollisuuksia on mm. koululaisten aamu- ja iltapäivähoidossa, mahdollisesti alkuopetuksessa sekä oppilashuollossa. Vaihtoehdon 1 suunnittelussa on mahdollista ottaa huomioon mm. salin sekä askartelu-, käsityö-, taideaine- ja lepotilojen muunneltavuus ja yhteiskäyttö. Lisäksi piha-alueiden ja leikkivälineiden yhteiskäyttö on mahdollista. Rakennus- ja ylläpitokustannukset: Rakennuskustannukset vaihtoehdossa ovat lähes samat kuin vaihtoehdossa 1. Nykyisen rakennuksen tilojen hyödyntäminen edellyttää rakennuksen perusteellista korjausrakentamista ja vaihtoehto sisältää uudisrakentamista sekä nykyisen päiväkodin, että Kivikon koulun tontille. Vaihtoehdossa 3 hankintakustannukset ovat suurimmat. Rakennuskustannusten lisäksi hankkeen kustannuksia ovat Tervaröllin päiväkotirakennuksen ja rivitalojen ostokustannukset. Pelkästään uudisrakentamista sisältävässä vaihtoehdossa 1 on parhaiten mahdollista suunnitella ja rakentaa tilat energiatehokkaiksi ja sellaisiksi, että niiden käyttökustannukset ovat pienimmät. Muita huomioita: Esiopetuksen siirtyminen koulujen tiloihin on todettu madaltavan alkuopetuksen ja esiopetuksen rajaa. Kivikon koulun tontti sijaitsee alueella, jota ympäröivät vanhemmat pientalovaltaiset asuinalueet (Kivikko, Kivikangas, Ristikankaan itäosa, Tervaharju) ja uudet pientaloalueet (Junko, Nauska, Rova). Uutta pientalovaltaista kaupunginosaa kaavoitetaan Jungon taakse Rovan rinteelle. Alueelle on tavoitteena sijoittaa n omakotitalotonttia. 15

16 Lisäksi purettavien Kivikon perhetalojen ja nykyisen Kivikon päiväkodin tontit on mahdollista kaavoittaa asuinrakentamiselle. Uusi päiväkoti on myös yksi vetovoimatekijä kaupunkiin muuttaville lapsiperheille.. AIKATAULU Hankkeen toteutusaikataulu riippuu rahoituksen varmistumisesta sekä suunnitteluun, rakentamiseen ja päätöksentekoon varattavasta, riittävästä ajasta. Työryhmän ehdotus hankkeen aikatauluksi: Hankesuunnitelma - koulutuslautakunta - kaupunginhallitus - kaupunginvaltuusto marraskuu 01 joulukuu 01 tammikuu 013 Rakennussuunnittelu - suunnittelijoiden valinta helmikuu luonnossuunnitelmat kesäkuu urakkalaskentavalmius helmikuu 01 Rakentamisen valmistelu - urakoitsijoiden valinta huhtikuu 01 Rakentaminen - aloitus - valmis - käyttöönotto toukokuu 01 tammikuu 015 helmikuu RAKENNUSKUSTANNUKSET Kohdassa ". Tilavaatimukset" lueteltuihin mitoitusperusteisiin pohjautuen on työryhmä laatinut uudisrakennusvaihtoehdolle huonetilaohjelman LIITE 1 Työryhmä on teettänyt huonetilaohjelmaan perustuvan tavoitehintalaskelman. Laskelman mukaan rakennuskustannukset ovat yhteensä Hankkeen kustannuksiin kuuluvat lisäksi irtokalustehankinnat, ja nykyisen päiväkotirakennuksen purkukustannukset Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista hintatasossa lokakuu 01 on yhteensä (ALV 0%). 8. YLLÄPITOKUSTANNUKSET Hankkeen toteutuessa jäävät nykyisen päiväkotirakennuksen ylläpitokustannukset pois, samoin sivistyspalvelukeskuksen Kemin opiskelijasäätiölle rivitalon käytöstä maksama vuokra. Uusina käyttötalouden kustannuksina tulevat uudistilojen ylläpitokustannukset, päiväkotitoiminnan lisääntyneet kustannukset ja hankkeen rakennuskustannusten rahoituksesta aiheutuvat kustannukset. 1

17 Nykyisen päiväkotirakennuksen sisäinen vuokra vuonna 013 on: ylläpitovuokra 38., pääomavuokra (sisäisen vuokran määritysperusteiden mukaan), yhteensä 9.9 /v. Sivouskustannukset vuonna 013 ovat /v (3,95 /m ) Arvio uusien tilojen sisäisestä vuokrasta vuoden 013 hintatasossa on: ylläpitovuokra , pääomavuokra (sisäisen vuokran määritysperusteiden mukaan), yhteensä /v. Siivouskustannukset tilapalvelun ilmoituksen mukaan /vuosi. Käytöstä poistuvan rivitalon vuokra vuonna 013 on 1 7. Arvio päiväkotitoiminnan kustannusten muutoksesta vuoden 013 kustannustasossa on pelkästään kiinteistökustannusten nousu, mikäli uudet ryhmät siirtyvät muista päiväkodeista ja perhepäivähoidosta siirtyvistä lapsista. 10. RAHOITUS Hankkeen rahoitusta käsitellään talousarvio 013 ja taloussuunnitelma valmistelun sekä hyväksynnän yhteydessä. Kohtaan. kirjatun aikataulun toteutuminen edellyttää kaupungin talousarvioon riittävää määrärahaa hankkeen rakennussuunnitteluun ja myöhempään rakentamiseen. Investointiosaan hyväksyttävän määrärahan vaihtoehtona on hankkeen toteuttaminen ulkopuolisen toimijan rahoittamana, jolloin rakennuskustannukset kirjautuvat sivistystoimen käyttömenoiksi tulevina vuosina. Hankkeeseen haetaan valtion avustusta esiopetustilojen osalta. 11. TIIVISTELMÄ Tässä hankesuunnitelmassa kuvataan hanke, jossa Kivikon päiväkodille rakennetaan uudet tilat Kivikon koulun yhteyteen ja vanha Kivikon päiväkoti puretaan ja alue otetaan muuhun käyttöön. Uuteen päiväkotiin siirtyvät Kivikon päiväkodin ryhmät ja kaksi Kivikon päiväkodin esiopetusryhmää sekä Tervaröllin päiväkotiryhmä rivitalon tiloista. Vuonna 00 pävähoidon tarpeen on arvioitu olevan n. 50 paikan verran suurempi kuin vuonna 01. Rakennuksen laajuus on hyötyneliömetriä. Hankeselvityksen mukaan rakennuskustannukset ovat yhteensä Hankkeen kustannuksiin kuuluvat lisäksi irtokalustehankinnat, ja nykyisen päiväkotirakennuksen purkukustannukset Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista hintatasossa lokakuu 01 on yhteensä (ALV 0%). Hankkeen suunnittelu tapahtuu vuonna 013 ja rakentamien vuonna 01 siten, että uusi päiväkoti voidaan ottaa käyttöön helmikuussa 015. LIITTEET 17

18 LIITE 1 KIVIKON PÄIVÄKOTI 01 Tilaohjelma KOTIALUE 1 kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone kpl hym huom kokopäiväpaikkaa (0-3v.) yhteinen ryhmä kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen ryhmä kanssa 10 KOTIALUE kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone kpl hym huom kokopäiväpaikkaa (0-3v.) yhteinen ryhmä 1 kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen ryhmä kanssa VUOTIAAT YHTEENSÄ KOTIALUE 3 kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone kpl 39,0 hym huom kokopäiväpaikkaa (3-v.) yhteinen ryhmä 3 kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen ryhmä kanssa 180 KOTIALUE kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone kpl hym huom kokopäiväpaikkaa (3-v.) yhteinen ryhmä 5 kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen ryhmä kanssa VUOTIAAT YHTEENSÄ 18 30,0

19 LIITE 1 ESIOPETUS 1 kpl kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone hym huom. 1,0 5,0 10,0 100,0 3,0 10,0 1-5 esiopetuspaikkaa yhteinen esiopetus kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen esiopetus kanssa 10,0 ESIOPETUS kpl kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone hym huom. 1,0 5,0 10,0 100,0 3,0 10,0 1-5 esiopetuspaikkaa yhteinen esiopetus 1 kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen esiopetus kanssa 10,0 ESIOPETUS YHTEENSÄ YHTEISET TILAT 19 kpl hym huom. verstas, kädentaito pikkukeittiö sali/monitoimitila sali/monitoimitilan varasto iltakäytön eteinen invawc HENKILÖKUNNAN TILAT hym huom. toimisto perhe- ja konsultaatioh. työhuone hlökunnan työhuone ruokailu/neuvottelu hlökunnan sostilat hlökunnan wc vss:ssa, vesipiste+savenerotuskaivo iltakäyttö iltakäyttö sisältää tuolivaraston suihku, iltakäyttö vesipiste, iltakäyttö puheterapeutti, kiertävä työntekijä hklökunnalle, pienoiskeittiö vss:ssa, sisältää wc-tilat ja suihkut 30,0

20 LIITE 1 HUOLTOTILAT kpl hym palvelukeittiö (jakeluk.) kodinhoitohuone keskusvarasto siivouskeskus Hyötyneliöt yhteensä 1383 huom. sisältää varastot ja siivouskomeron sisältää liinavaatevaraston vss:ssa vss:ssa sis. vss:ssa sijaitsevat tilat = 93m KYLMÄT TILAT JA RAKENTEET kpl m 5,0 100,0 10,0,0 5,0 0,0 huom. kpl m huom. leikkivälinevarasto katokset talovarasto jätetila vaunusuoja VÄESTÖNSUOJA suoja-ala muu ala 0 1,0 13,0 135,0

21 1

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta) Kiinteistöryhmä Palveluverkkosuunnitelma 23.5.2007 1 (35) Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA Käsitelty yhteisessä kirkkoneuvostossa 24.11.2009/ 304 ja yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.12.2009/ 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1.Johdanto 3 2.Kiinteistöstrategian

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9. Esiopetuskelpoisuus ja sosionomit Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot