KIVIKON PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIKON PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KIVIKON PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITELMA 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO.NYKYTILANNE 3.TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT.TILAVAATIMUKSET 5.RAKENTAMISEN VAIHTOEHDOT.AIKATAULU 7.KUSTANNUKSET JA VAIKUTUKSET 8.TIIVISTELMÄ

3 1. JOHDANTO Edeltävät vaiheet Alustava tarveselvitys laadittiin Kivikon päiväkodin johtaja Kirsti Turskan Jet-projektina maaliskuussa 009. Tarveselvitys käynnistyi tilapalvelun asiantuntijoiden kanssa käydyn päiväkodin palaverin jälkeen. Palaverissa oli läsnä LVI-teknikko Vilho Paananen, sähköistysvastaava Kari Pelo ja toimistoarkkitehti Hannu Paakkolanvaara. Palaverissa keskusteltiin päiväkodin johtajan ja henkilökunnan havaitsemista ongelmista ja epäkohdista. Peruskorjaushanke on kaupungin hyväksytyn strategian mukainen. Kaupunginjohtaja on päätöksellään ( ) nimennyt Kivikon peruskorjauksen hanketyöryhmän jäsenet: Martti Höynälänmaa puheenjohtaja Benita Räsänen varapuheenjohtaja Kirsti Turska sihteeri Allan Mikkola Markku Kotiranta Arto Ainonen Hannu Paakkolanvaara Työryhmä on kokoontunut v. 011 yhden kerran ja v.01 seitsemän kertaa. Puheenjohtajan kutsumana v. 01 kokouksiin ovat osallistuneet Markku Pietarila, Juha Taanila ja Irene Tarkiainen. Yhdeksi vaihtoehdoksi on päivähoidon tarveselvityksen jälkeen otettu Kemin kaupungin opiskelija-asuntosäätiön omistaman Tervaröllin päiväkodin laajentaminen pihapiirissä oleviin kolmeen rivitaloon.. NYKYTILANNE Toiminta Kivikon päiväkoti sijaitsee Kivikon kaupunginosassa. Se on perustettu vuonna 19. Päiväkoti toimii osoitteessa Reservikomppaniankatu 1, 900 Kemi. Kivikon päiväkoti tarjoaa alueen 1- vuotiaille lapsille ja lapsiperheille varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Päiväkotiin on otettu lapsia henkilökunnan suhdeluvun mukaisesti. Hakijoita on koko ajan enemmän kuin voidaan ottaa lain sallimissa puitteissa. Päivittäin lapsia on paikalla 70-8 lasten hoidontarpeista riippuen. Päiväkodissa on jakelukeittiö. Ulkoilu tapahtuu etu- ja takapihalla. Tervaröllin päiväkoti on rakennettu vuonna Tervaröllin päiväkoti sijaitsee Tervaharjun kaupungin osassa, Kyllikinraitti 17, 9700 Kemi. Päiväkoti on rakennettu vuonna 1989 ja on vuokrattu Kemin opiskelija-asuntosäätiöltä. Päiväkodissa on tällä hetkellä kirjoilla on 1 lasta. Päiväkodin läheisyydessä olevaan rivitaloon on tilapäisin järjestelyin muodostettu yksi 1 lapsen päiväkotiryhmä 3

4 vastaamaan alueen päivähoidon lisäkysyntään. Ulkoilu tapahtuu yhteisellä sisäpihalla. Päiväkodissa on jakelukeittiö, mistä toimitetaan ruoka rivitalossa olevalle ryhmälle. Henkilöstö Kivikon päiväkodin henkilökunta: päiväkodin johtaja, lastentarhanopettajaa, erityislastentarhanopettaja, 7 lastenhoitajaa, erityislapsen avustaja, osa-aikainen apulainen vammaispalvelusta, osa-aikainen laitosapulainen siivoukseen tilapalvelusta ja vastaava ruokapalvelutyöntekijä Meri-Lapin kuntapalvelusta. Tervaröllin päiväkodin henkilöstö: päiväkodin johtaja, 3 lastentarhanopettajaa, 8½ lastenhoitajaa sekä vastaava ruokapalvelutyöntekijä Meri-Lapin kuntapalvelusta. Siivousta ostetaan tilapalvelusta. Lisäksi molemmissa taloissa on jatkuvasti harjoittelussa 1- henkilöä eri oppilaitoksista tai työelämävalmennuksessa työvoimatoimiston kautta. Tilat Kivikon päiväkodin tilatiedot: Tilavuus 17 m³, kerrosala 530 m², huoneistoala 7 htm², huoneala 51 hum², siivottavaa on 33m². Tervaröllin päiväkodin tilatiedot: 30m², 5. m² siivottavaa neliötä ja erillisessä rivitaloon muodostetussa päiväkotiryhmässä tilaa on x5m². Tilanne syksy 01: Kivikon pk Tervaröllin pk Vekarat 1-v. 5 lasta 1 lto, 3 lh Menninkäiset 1-3v. 1 lasta 1 lto, 3 lh Päivänkukat -5v. Maahiset 3-5v. 8 lasta 1 lto, 3 lh Unnukkaiset 3-5v. 1 lasta 1 lto, lh 19 lasta 1 lto, 1 lh Päivänkukat/ 1 lasta 1 lto, 1 lh eskarit Kipparit eskarit 30 lasta 1 elto, 1lto, lh

5 3. TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT Palvelutarve Kemissä Kemin ikärakenteen kehitys yli -v Kuvasta havaitaan, että 0- vuotiaita oli 1553 vuonna 009 ja lapsia arvioidaan olevan 185 vuonna 00. Peruskouluikäisiä ennustetaan olevan 199 vuonna 00, kun niitä oli 1913 vuonna 009. Maisemamallin mukaiset keskimääräiset asiakastiedot 01: Perhepäivähoitopaikat yhteensä 10, päiväkoti, esiopetus, erityis- ja vuorohoitopaikat 955 yhteensä Kotihoidontuella hoidettavat lapset 335. Väestöennusteen mukaan vuonna 00 on Kemissä 0- vuotiaita lapsia 185 eli 13 enemmän kuin vuonna 009. Olettaen, että varhaiskasvatuspalveluja käytetään samoin kuin vuonna 009 ja palvelurakenne on samantyyppinen ja päivähoito-oikeus on nykyisenlainen on palvelun piirissä 1105 lasta eli n. 100 lasta enemmän kuin 009 ja 8 lasta enemmän kuin vuonna 01. Perhepäivähoito on supistunut Kemissä huomattavasti 1980-luvun lopulta lähtien, jolloin hoitajia oli 10. Elokuusta 01 omassa kodissa työskenteli 19 hoitajaa, joista oli määräaikaisessa työsuhteessa. Kemissä toimii kaksi ryhmäperhepäiväkotia, jotka ovat sijoitettuina Ruutin ja Kaivolinnan päiväkotien yhteyteen ja joissa työskentelee 3,5 perhepäivähoitajaa ja yksi lastenhoitaja. Ryhmäperhepäiväkodit ovat hallinnollisesti päiväkodin johtajan alaisuudessa. Vuonna 01 eläköityminen vähentää 1 perhepäivähoitopaikkaa ja vielä neljä lisää. Perhepäivähoito tulee vähenemään koko ajan. Kun perhepäivähoitajat eläköityvät, osa vapautuvista toimista muutetaan lastenhoitajan toimiksi. 5

6 Henkilöstö Kemin kaupungin varhaiskasvatuksessa Vuosi Yhteensä Eläköityy Henkilöstön 7 tarve 3 10 Poistuma Vuosi 01 eläköityvät nimikkeittäin 3 perhepäivähoitajaa perhepäivähoitajaa 1 päiväkodin johtaja 1 lastenhoitaja rekrytoitavat nimikkeittäin 3 lastenhoitajaa perhepäivähoitajaa 1 erityislastentarhanopettaja 1 lastenhoitaja 013 lastenhoitajaa lastentarhanopettajaa lastenhoitajaa lastentarhanopettajaa 01 1 päiväkodin johtaja lastenhoitajaa 1 päiväkodin johtaja/ lastentarhanopettaja lastenhoitajaa päiväkodin johtaja 1 lastenhoitaja 1 lastentarhanopettaja 1 lastenhoitaja 01 1 lastentarhanopettaja 3 lastenhoitajaa 1 perhepäivähoitaja lastentarhanopettaja 3 lastenhoitajaa 1 perhepäivähoitaja/ lastenhoitaja 017 lastenhoitajaa 5 lastenhoitajaa 3 perhepäivähoitajaa 3 lastenhoitajaa 1 lastentarhanopettaja 1 lastentarhanopettaja 1 kiertävä erityislastentarhanopettaja 1 erityislastentarhanopettaja päiväkodin johtaja 1 perhepäivähoitaja 1 lastentarhanopettaja 1 päiväkodin johtaja perhepäivähoitaja/ lastenhoitaja 1 lastentarhanopettaja päiväkodin johtaja 1 perhepäivähoitaja 1 lastenhoitaja 1 päiväkodin johtaja perhepäivähoitaja/ lastenhoitaja 1 lastenhoitaja

7 Väestöennusteet (Tutkimusassistentti Peter Brusila 01) Väestönmuutos ja ennuste 0- vuotiaat Alue 0 Kemi 01 Sauvosaari 0 Koivuharju 03 Kivikko 0 Syväkangas 05 Hepola Sauvosaari 0 Koivuharju Kivikko Syväkangas Hepola

8 Lapset_ennuste suuralueet 01 (ei sisällä uusia alueita) 8

9 Nykytilanteen epäkohdat Kivikon päiväkodissa Rakennus on ollut päiväkotikäytössä lähes 50 vuotta. Päiväkodin tilat on alunperin mitoitettu 0 kokopäivähoidossa olevan lapsen mukaan. Tällä hetkellä päiväkodissa on yhtäaikaa lasta. Henkilömäärään nähden lasten ja henkilökunnan tilat eivät täytä nykyisiä päivähoidon tiloille asetettuja vaatimuksia ja -suosituksia. Rakennukseen on tehty kunnossapitotöitä. Tilojen, talotekniikan ja piha-alueen perusparannuksia ei ole tehty. Tällä hetkellä pihavalvontaan on järjestettävä tavallista enemmän henkilökuntaa lasten turvallisuuden takaamiseksi. Lasten ja henkilökunnan tilojen ylikuormitus aiheuttaa toimintaa hankaloittavaa tilanahtautta ja sisäilmaongelmia. Vanha talotekniikka ei pysty palvelemaan käyttöä vaatimusten mukaisesti. Ongelmiin ovat kiinnittäneet huomioita myös työsuojeluviranomaiset. Päiväkotitoiminnan jatkuminen vaatii koko rakennuksen ja sen piha-alueen perusparantamisen. Mikäli toiminnan laajuus jatkuu nykyisenä tai kasvaa nykyisestä, on rakennusta laajennettava päivähoidon tiloille asetettujen vaatimuksien ja -suosituksien täyttämiseksi. Nykytilanteen epäkohdat Tervaröllin päiväkodissa Päiväkodin sisätilat ovat pintaremontin tarpeessa. Henkilökunta on kokenut ilmanvaihdon riittämättömäksi päärakennuksessa. Tästä on aluehallintovirasto antanut toimintaohjeen ( ). Rivitalon asuinhuoneistoihin ( huoneistoa) rakennetut päiväkotiosastot on käytössä todettu epäkäytännöllisiksi. Päärakennuksessa henkilökunnan tiloja on jouduttu ottamaan lasten käyttöön lapsimäärän lisäännyttyä yli alkuperäisen tilasuunnittelun. Pukutilat on osittain jouduttu ottamaan varastoksi. Pieni pyykkihuoltotila toimii nykyisin henkilökunnan taukotilana. Sisävalaistus päärakennuksessa on todettu toiminnan kannalta liian heikoksi. Pikku- Röllissä puuttuu kokonaan pienten lasten pesupaikka, kuraeteinen ja suurempi kokoontumistila sekä henkilökunnan sosiaalitilat. Piha on pieni ja varastorakennukset ovat lasten valvonnan kannalta huonosti sijoitetut. Varhaiskasvatuslain mahdollista muutosta ei ole huomioitu selvityksessä. Kaupungin strategiat Kemi Strategia 00 Toiminta-ajatus: Kemin kaupunki järjestää laadukkaita palveluja asukkailleen ja edistää omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä seutukunnan hyvinvointia. Visio: Kemi on muutoksia hallitseva ja tehokas palvelujen järjestäjä. Kemi on vetovoimainen, luova asuinpaikka ja Meri-Lapin kehittynein kasvukeskus. Arvot: 9

10 Taloudellisuus, Turvallisuus, Luovuus, Avoimuus, Suvaitsevaisuus. Kemin palvelustrategia ja tuottavuusohjelma 00 Palvelustrategiassa todetaan päivähoidon osalta seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja esiopetus palveluja tuotetaan 0- -vuotiaille ja heidän perheilleen. Lähtökohta ja kehitysnäkymät: Kemissä kunnallista päivähoitoa käytetään runsaasti verrattuna samankokoisiin kaupunkimaisiin kuntiin. Erityisesti nuoret vanhemmat haluavat lapsensa päivähoitoon jo alle 1 vuoden ikäisenä. Kemissä päivähoidon kysyntä on kasvanut viime vuosina ja se näyttää jatkuvan niin Kemissä kuin muuallakin. Alle 3 -vuotiaiden osuus hoidettavista on huomattavan suuri, liki 30%. Tämä nostaa päivähoidon kustannuksia, mutta kuitenkin päivähoito on pystytty tuottamaan kohtuullisin yksikkökustannuksin verrattuna muihin pieniin ja keskisuuriin kuntiin ja maisemamallin verrokkikuntiin. Perhepäivähoitajien määrä vähenee, koska uusia hoitajia on vaikea saada poistuman tilalle. Tämän seurauksena perhepäivähoito mahdollisesti loppuu kokonaan vaihtoehtoisena hoitomuotona ja päiväkotitoiminta laajenee. Tästä seuraa uusien ryhmien perustaminen ja lisätilan tarve. Tilastojen mukaan Kemissä 0- v. määrä on ja tulee olemaan n.100 lasta. Kotona lapsiaan hoitaville tarvittaisiin perhekeskus/ avoin päiväkoti. Tämä voitaisiin hoitaa muiden kuin kunnan toimesta ja toiminta voisi olla ylikunnallista. PALVELUSTRATEGIAN JA TUOTTAVUUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman tavoitteena on edistää kaupungin järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuottamista suunnitelmallisesti, tehokkaasti, kokonaistaloudellisesti ja kilpailukykyisesti. Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman keskeiset päämäärät ovat: - Kemissä on hyvät taloudellisesti ja tehokkaasti tuotetut kysyntää vastaavat kunnalliset palvelut, jotka järjestetään palveluhenkisesti parhaiden toimintatapojen pohjalta ja tämä turvaa osaltaan myös työpaikat. - Palveluja tuotetaan monimuotoisesti yhteistyössä eri palvelun tuottajien kanssa. - Maapolitiikkaa, kaavoitusta sekä elinkeinoelämän kehittämistä jatketaan määrätietoisesti. - Kaupunkikonsernin johtamiskäytäntöjä kehitetään edelleen. Maisemamallin tilaajan ja tuottajan roolit ja vastuut näkyvät konsernin toimintaprosessien uudistamisessa. - Kaupunkikonserni hyödyntää omia tiloja tehokkaasti kaikessa palvelutuotannossa ja asumisessa. PALVELUIHIN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MUUTOKSIA Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen Kemin asukasluku oli vuoden 010 lopussa 539. Kaupungissa syntyy vuosittain noin 0 lasta ja kuolee runsaat 50 henkilöä. Väestöennusteen mukaan väestö vähenee vuoteen 00 noin 0 henkilöllä. Vuoden 00 jälkeen väestön väheneminen hidastuu ja kääntyy positiiviseksi. 10

11 Palvelutarpeita tulevaisuudessa muuttavat pääasiassa väestön ikärakenne, syrjäytyneisyys, sosiaaliset ongelmat ja niistä johtuvat terveydelliset riskitekijät sekä kaupunkirakenteen muutokset sekä valtion kunnille asettamien palveluvelvoitteiden muuttuminen. Kemin ikärakenteen kehitys 0--v. vuoteen lasta. Mahdollinen muutos kuntarakenteessa ei aiheuta päiväkotihoitoon työryhmän arvion mukaan merkittävää kysynnän vähentymistä. Koulutuslautakunnan strategiset päämäärät: "Laadukkaiden palvelujen kaupunkiopetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen rakenteita, taloudellisuutta ja toiminnan vaikuttavuutta kehitetään järjestelmällisesti. Kemissä on varhaiskasvatuksesta lähtien kattava, korkeatasoinen ja uusiutuva koulutusjärjestelmä, ajanmukaisissa ja turvallisissa kasvu- ja oppimisympäristöissä. Tuottamisen toimintaprosesseja kehitetään asiakasnäkökulma, laatu ja taloudellisuus huomioon ottaen. Taloussuunnitelmavuodet Sivistys/Varhaiskasvatus Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 009 TP TA 011 TA TS Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina vuotiaiden määrä1 eli 0 enemmän kuin vuonna 01. Asiakasmääräarvio 151 (päivähoito ja kodinhoitotuki) vuotiaita yhteensä 11. Asiakasmääräarvio TS TS vuotiaita 17. Asiakasmääräarvio TILAVAATIMUKSET Mitoituksen lähtökohtana on 0- vuotiaiden lasten päiväkotihoitopaikkojen lisääminen nykytilanteesta 3 hoitopaikalla ja asianmukaisten tilojen saaminen kahdelle esiopetusryhmälle päiväkodin tai Kivikon koulun yhteyteen. Tilojen mitoituksessa on noudatettu mm. RT :n ohjeita päiväkodin toiminnan mitoitusperusteista ja ulkotilojen suunnittelusta. Eri ikäryhmien kotialueiden mitoitus on tehty päiväkodissa samanaikaisesti olevien lasten enimmäismäärän mukaan. Yhteisten tilojen ja henkilökunnan tilojen mitoituksessa on ennakoitu koulun, esiopetuksen ja päiväkodin tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia. Mitoituksessa on käytetty seuraavia lapsiryhmien maksimikokoja: 0-3 vuotiaat 1 lasta/ryhmä 11

12 3- vuotiaat esiopetus 8 lasta/ryhmä lasta/ryhmä Henkilökunnan määrä on mitoitettu seuraavasti lasten ikäryhmien mukaan: 0-3 vuotiaat lasta/ 1 tt - vuotiaat 7 lasta/ 1 tt esiopetus 13 lasta / 1 tt 5. HANKINTAVAIHTOEHDOT Työryhmä on selvittänyt tilaratkaisuja pohjautuen kohdassa 3 "Tilantarpeen yleisperusteet" esitettyyn palvelutarpeeseen, väestöennusteeseen ja suuraluekohtaiseen lapsiennusteeseen perustuvaan mitoitukseen ja nykyisten epäkohtien poistamiseen. Kivikko-Tervaharju -alueella ei nykyisen Kivikon päiväkodin lisäksi ole kaupungin omistamia ja päiväkotikäyttöön soveltuvia rakennuksia. Erikseen työryhmä on todennut, että ammattikorkeakoulun rehtorin toimistoa ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa päiväkotikäyttöön. Työryhmä päätti vertailla kolmea ratkaisuvaihtoehtoa: VE 1. VE. perusparannus ja laajennus VE 3. laajennus VE 1. Uudisrakennus Kivikon koulun tontille Nykyisen Kivikon päiväkodin Päiväkoti Tervaröllin perusparannus ja UUDISRAKENNUS KIVIKON KOULUN TONTILLE Uuteen päiväkotiin tarvitaan muuntuvia tiloja neljälle päiväkotiryhmälle ja kaksi ryhmää esikoululaisille. Näitä tiloja voidaan hyödyntää yhteisesti esikoululaisten päivähoidossa sekä pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Uusi päiväkoti sijoittuisi Kivikon koulun tontille, jolloin koulun ja päiväkodin yhteistoiminta on sujuva järjestää. Rakentamisen kustannusarvio KIINTEISTÖIHIN KOHDISTUVAT TOIMENPITEET: Kivikon päiväkoti: - nykyisen päiväkotirakennuksen käytöstä luovutaan - nykyinen päiväkotirakennus puretaan - uusi päiväkotirakennus rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen/läheisyyteen - esiopetuksen tilat rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen/läheisyyteen Päiväkoti Tervarölli: - nykyinen päiväkotirakennus jää käyttöön - päiväkotikäytössä olevista rivitalohuoneistoista luovutaan VE. LAAJENNUS KIVIKON PÄIVÄKODIN PERUSPARANNUS JA Toiminta jatkuu nykyisessä päiväkotirakennuksessa, sen tilat ja piha-alue 1

13 peruskorjataan. Lisäksi rakennus laajennetaan tilantarvetta vastaavaksi. Päiväkodissa toimii nykyisin ryhmää 3-5 vuotiaille ja 1 ryhmä 0-3 vuotiaille. Uusia, tarpeen mukaan muunneltavia tiloja tarvitaan vähintään 1:lle ryhmälle. Uudet esiopetuksen tilat rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen. Jättöalueen ja pysäköinnin järjestäminen vaatii viereisen katualueen uudelleen suunnittelua ja rakentamista. Rakentamisen kustannusarvio KIINTEISTÖIHIN KOHDISTUVAT TOIMENPITEET: Kivikon päiväkoti: - nykyinen päiväkotirakennus peruskorjataan - nykyinen päiväkotirakennus laajennetaan Kivikon koulu: - esiopetuksen tilat rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen Päiväkoti Tervarölli: - nykyinen päiväkotirakennus jää käyttöön, ei toimenpiteitä - päiväkotikäytössä olevista rivitalohuoneistoista luovutaan VE 3. PÄIVÄKOTI TERVARÖLLIN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Alueen päiväkotitoiminta keskitetään Tervaröllin päiväkotiin. Tervaröllin päiväkodin pihapiirissä olevat kolme rivitaloa muutetaan päiväkotikäyttöön mahdollisimman hyvin soveltuviksi. Toiminnallisista syistä ja tarvittavan tilantarpeen täyttämiseksi rakennukset (3 kpl) yhdistetään toisiinsa laajennusosilla, joihin sijoitetaan niin ryhmä- kuin yhteistiloja. Rivitalojen tilat eivät riitä tarvittavien kotialueiden muodostamiseen, vaan osia kotialueista sijoitetaan laajennusosiin. Tervaröllin piha-alue peruskorjataan. Tontin leikkialueeksi jäävä osa tulee olemaan erittäin ahdas 13 päiväkotilapsen käyttöön. Jättöalueen ja pysäköinnin järjestäminen vaatii viereisen katu- ja puistoalueen uudelleen suunnittelua ja rakentamista. Uudet esiopetuksen tilat rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen. Rakentamisen kustannusarvio , joka sisältää rivitalojen hankintahinnan. KIINTEISTÖIHIN KOHDISTUVAT TOIMENPITEET: Kivikon päiväkoti: - nykyisen päiväkotirakennuksen käytöstä luovutaan - nykyinen päiväkotirakennus puretaan Kivikon koulu: - esiopetuksen tilat rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen Päiväkoti Tervarölli: - nykyinen päiväkotirakennus (rak. 1) jää käyttöön - rivitalot ja 3 muutetaan ja peruskorjataan päiväkotikäyttöön 13

14 - rakennukset 1-3 yhdistetään uusilla laajennusosilla Nykytilanne ja vaihtoehdot 1-3: HENKILÖMÄÄRÄT LAPSIA TYÖNTEKIJÖITÄ 0-3 v. 3-5 v. eo v. yht. 0-3 v. 3- v. eo v. muut yht. NYKYTILANNE KIVIKON PÄIVÄKOTI, nykyinen KIVIKON KOULU TERVARÖLLI, päiväkotirakennus TERVARÖLLI, rivitalo yht. VAIHTOEHTO 1 KIVIKON PÄIVÄKOTI, uudisrakennus KIVIKON PÄIVÄKOTI, nykyinen KIVIKON KOULU TERVARÖLLI, päiväkotirakennus TERVARÖLLI, rivitalo yht. VAIHTOEHTO KIVIKON PÄIVÄKOTI, nyk. perusparannus KIVIKON PÄIVÄKOTI, laajennusosa KIVIKON KOULU TERVARÖLLI, päiväkotirakennus TERVARÖLLI, rivitalo yht. VAIHTOEHTO 3 KIVIKON PÄIVÄKOTI KIVIKON KOULU TERVARÖLLI, päiväkotirakennus TERVARÖLLI, rivitalo TERVARÖLLI, rivitalo yht ,5 1,5 1,0 1,0 1,5 3,5 1,0 1,0 3,5 1,5 1,0 1,0 3,5 0,0,0 9,5 9,0 9,0 33,5 1, ,0 0,0 7,0 9,5 0,0 33,5 13,0 5,0,0 9,5 0,0 33,5 1,0 0,0 8,0,5,5 Työryhmä arvioi, että hanke on tarkoituksenmukaisinta rakentaa ja suunnittelua jatkaa vaihtoehdon 1 (VE 1) mukaisesti uudisrakennuksena Kivikon koulun tontille. Perustelut Sijainti, liikenne: Kivikon koulun tontti on sijainniltaan paras vaihtoehto päiväkotitoiminnalle. Liikenneyhteydet tontille ovat hyvät ja selkeät, niin ajoneuvoliikenteen kuin kevyen 1

15 liikenteenkin osalta. Kiveliönkatu on myös julkisen reittiliikenteen käytössä, joten yhteydet tontille ovat paremmat kuin vaihtoehdoissa ja 3. Liikenne Kiveliönkadulla on huomattavasti rauhallisempaa kuin moottoritiellä, jonka vieressä nykyinen päiväkoti (VE ) sijaitsee. Toisaalta liikenne tontille ei kulje häiritsevästi asuinalueen läpi, kuten vaihtoehdoissa ja 3. Kevyen liikenteen yhteydet ovat turvalliset ja toimivat hyvin kaikkiin suuntiin. Tontilla on tilaa rakentaa muita vaihtoehtoja toimivampi ja turvallisempi liittymä sekä jättöalue, jotka voidaan tarvittaessa suunnitella myös koulun käyttöön. Näin saadaan koulun tontin pohjoispään risteysliikennettä kevennettyä. Tontti: Tontilla on runsaammin tilaa päiväkotirakennukselle ja sen leikkialueille kuin vaihtoehdossa 3. Sijainnin ja saavutettavuuden puolesta koulun tontille rakennettavat leikkialueet on mahdollista suunnitella osaksi kaupungin yleisiä lähileikki- ja lähiliikuntapaikkoja. Lisärakentaminen: Tulevaisuudessa mahdollisesti esiin tuleva lisärakentamistarve on helpompi toteuttaa koulun tontilla kuin vaihtoehdoissa ja 3. Toiminnat: Vain vaihtoehdossa 1 päiväkodin ja koulun tilojen ja piha-alueiden yhteiskäyttö on mahdollista. Yhteiskäyttömahdollisuuksia on mm. koululaisten aamu- ja iltapäivähoidossa, mahdollisesti alkuopetuksessa sekä oppilashuollossa. Vaihtoehdon 1 suunnittelussa on mahdollista ottaa huomioon mm. salin sekä askartelu-, käsityö-, taideaine- ja lepotilojen muunneltavuus ja yhteiskäyttö. Lisäksi piha-alueiden ja leikkivälineiden yhteiskäyttö on mahdollista. Rakennus- ja ylläpitokustannukset: Rakennuskustannukset vaihtoehdossa ovat lähes samat kuin vaihtoehdossa 1. Nykyisen rakennuksen tilojen hyödyntäminen edellyttää rakennuksen perusteellista korjausrakentamista ja vaihtoehto sisältää uudisrakentamista sekä nykyisen päiväkodin, että Kivikon koulun tontille. Vaihtoehdossa 3 hankintakustannukset ovat suurimmat. Rakennuskustannusten lisäksi hankkeen kustannuksia ovat Tervaröllin päiväkotirakennuksen ja rivitalojen ostokustannukset. Pelkästään uudisrakentamista sisältävässä vaihtoehdossa 1 on parhaiten mahdollista suunnitella ja rakentaa tilat energiatehokkaiksi ja sellaisiksi, että niiden käyttökustannukset ovat pienimmät. Muita huomioita: Esiopetuksen siirtyminen koulujen tiloihin on todettu madaltavan alkuopetuksen ja esiopetuksen rajaa. Kivikon koulun tontti sijaitsee alueella, jota ympäröivät vanhemmat pientalovaltaiset asuinalueet (Kivikko, Kivikangas, Ristikankaan itäosa, Tervaharju) ja uudet pientaloalueet (Junko, Nauska, Rova). Uutta pientalovaltaista kaupunginosaa kaavoitetaan Jungon taakse Rovan rinteelle. Alueelle on tavoitteena sijoittaa n omakotitalotonttia. 15

16 Lisäksi purettavien Kivikon perhetalojen ja nykyisen Kivikon päiväkodin tontit on mahdollista kaavoittaa asuinrakentamiselle. Uusi päiväkoti on myös yksi vetovoimatekijä kaupunkiin muuttaville lapsiperheille.. AIKATAULU Hankkeen toteutusaikataulu riippuu rahoituksen varmistumisesta sekä suunnitteluun, rakentamiseen ja päätöksentekoon varattavasta, riittävästä ajasta. Työryhmän ehdotus hankkeen aikatauluksi: Hankesuunnitelma - koulutuslautakunta - kaupunginhallitus - kaupunginvaltuusto marraskuu 01 joulukuu 01 tammikuu 013 Rakennussuunnittelu - suunnittelijoiden valinta helmikuu luonnossuunnitelmat kesäkuu urakkalaskentavalmius helmikuu 01 Rakentamisen valmistelu - urakoitsijoiden valinta huhtikuu 01 Rakentaminen - aloitus - valmis - käyttöönotto toukokuu 01 tammikuu 015 helmikuu RAKENNUSKUSTANNUKSET Kohdassa ". Tilavaatimukset" lueteltuihin mitoitusperusteisiin pohjautuen on työryhmä laatinut uudisrakennusvaihtoehdolle huonetilaohjelman LIITE 1 Työryhmä on teettänyt huonetilaohjelmaan perustuvan tavoitehintalaskelman. Laskelman mukaan rakennuskustannukset ovat yhteensä Hankkeen kustannuksiin kuuluvat lisäksi irtokalustehankinnat, ja nykyisen päiväkotirakennuksen purkukustannukset Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista hintatasossa lokakuu 01 on yhteensä (ALV 0%). 8. YLLÄPITOKUSTANNUKSET Hankkeen toteutuessa jäävät nykyisen päiväkotirakennuksen ylläpitokustannukset pois, samoin sivistyspalvelukeskuksen Kemin opiskelijasäätiölle rivitalon käytöstä maksama vuokra. Uusina käyttötalouden kustannuksina tulevat uudistilojen ylläpitokustannukset, päiväkotitoiminnan lisääntyneet kustannukset ja hankkeen rakennuskustannusten rahoituksesta aiheutuvat kustannukset. 1

17 Nykyisen päiväkotirakennuksen sisäinen vuokra vuonna 013 on: ylläpitovuokra 38., pääomavuokra (sisäisen vuokran määritysperusteiden mukaan), yhteensä 9.9 /v. Sivouskustannukset vuonna 013 ovat /v (3,95 /m ) Arvio uusien tilojen sisäisestä vuokrasta vuoden 013 hintatasossa on: ylläpitovuokra , pääomavuokra (sisäisen vuokran määritysperusteiden mukaan), yhteensä /v. Siivouskustannukset tilapalvelun ilmoituksen mukaan /vuosi. Käytöstä poistuvan rivitalon vuokra vuonna 013 on 1 7. Arvio päiväkotitoiminnan kustannusten muutoksesta vuoden 013 kustannustasossa on pelkästään kiinteistökustannusten nousu, mikäli uudet ryhmät siirtyvät muista päiväkodeista ja perhepäivähoidosta siirtyvistä lapsista. 10. RAHOITUS Hankkeen rahoitusta käsitellään talousarvio 013 ja taloussuunnitelma valmistelun sekä hyväksynnän yhteydessä. Kohtaan. kirjatun aikataulun toteutuminen edellyttää kaupungin talousarvioon riittävää määrärahaa hankkeen rakennussuunnitteluun ja myöhempään rakentamiseen. Investointiosaan hyväksyttävän määrärahan vaihtoehtona on hankkeen toteuttaminen ulkopuolisen toimijan rahoittamana, jolloin rakennuskustannukset kirjautuvat sivistystoimen käyttömenoiksi tulevina vuosina. Hankkeeseen haetaan valtion avustusta esiopetustilojen osalta. 11. TIIVISTELMÄ Tässä hankesuunnitelmassa kuvataan hanke, jossa Kivikon päiväkodille rakennetaan uudet tilat Kivikon koulun yhteyteen ja vanha Kivikon päiväkoti puretaan ja alue otetaan muuhun käyttöön. Uuteen päiväkotiin siirtyvät Kivikon päiväkodin ryhmät ja kaksi Kivikon päiväkodin esiopetusryhmää sekä Tervaröllin päiväkotiryhmä rivitalon tiloista. Vuonna 00 pävähoidon tarpeen on arvioitu olevan n. 50 paikan verran suurempi kuin vuonna 01. Rakennuksen laajuus on hyötyneliömetriä. Hankeselvityksen mukaan rakennuskustannukset ovat yhteensä Hankkeen kustannuksiin kuuluvat lisäksi irtokalustehankinnat, ja nykyisen päiväkotirakennuksen purkukustannukset Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista hintatasossa lokakuu 01 on yhteensä (ALV 0%). Hankkeen suunnittelu tapahtuu vuonna 013 ja rakentamien vuonna 01 siten, että uusi päiväkoti voidaan ottaa käyttöön helmikuussa 015. LIITTEET 17

18 LIITE 1 KIVIKON PÄIVÄKOTI 01 Tilaohjelma KOTIALUE 1 kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone kpl hym huom kokopäiväpaikkaa (0-3v.) yhteinen ryhmä kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen ryhmä kanssa 10 KOTIALUE kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone kpl hym huom kokopäiväpaikkaa (0-3v.) yhteinen ryhmä 1 kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen ryhmä kanssa VUOTIAAT YHTEENSÄ KOTIALUE 3 kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone kpl 39,0 hym huom kokopäiväpaikkaa (3-v.) yhteinen ryhmä 3 kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen ryhmä kanssa 180 KOTIALUE kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone kpl hym huom kokopäiväpaikkaa (3-v.) yhteinen ryhmä 5 kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen ryhmä kanssa VUOTIAAT YHTEENSÄ 18 30,0

19 LIITE 1 ESIOPETUS 1 kpl kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone hym huom. 1,0 5,0 10,0 100,0 3,0 10,0 1-5 esiopetuspaikkaa yhteinen esiopetus kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen esiopetus kanssa 10,0 ESIOPETUS kpl kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone hym huom. 1,0 5,0 10,0 100,0 3,0 10,0 1-5 esiopetuspaikkaa yhteinen esiopetus 1 kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen esiopetus kanssa 10,0 ESIOPETUS YHTEENSÄ YHTEISET TILAT 19 kpl hym huom. verstas, kädentaito pikkukeittiö sali/monitoimitila sali/monitoimitilan varasto iltakäytön eteinen invawc HENKILÖKUNNAN TILAT hym huom. toimisto perhe- ja konsultaatioh. työhuone hlökunnan työhuone ruokailu/neuvottelu hlökunnan sostilat hlökunnan wc vss:ssa, vesipiste+savenerotuskaivo iltakäyttö iltakäyttö sisältää tuolivaraston suihku, iltakäyttö vesipiste, iltakäyttö puheterapeutti, kiertävä työntekijä hklökunnalle, pienoiskeittiö vss:ssa, sisältää wc-tilat ja suihkut 30,0

20 LIITE 1 HUOLTOTILAT kpl hym palvelukeittiö (jakeluk.) kodinhoitohuone keskusvarasto siivouskeskus Hyötyneliöt yhteensä 1383 huom. sisältää varastot ja siivouskomeron sisältää liinavaatevaraston vss:ssa vss:ssa sis. vss:ssa sijaitsevat tilat = 93m KYLMÄT TILAT JA RAKENTEET kpl m 5,0 100,0 10,0,0 5,0 0,0 huom. kpl m huom. leikkivälinevarasto katokset talovarasto jätetila vaunusuoja VÄESTÖNSUOJA suoja-ala muu ala 0 1,0 13,0 135,0

21 1

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

1. JOHDANTO NYKYTILAN KUVAUS Lasten määrä alueella Yksikköjen nykytilanne TOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY...

1. JOHDANTO NYKYTILAN KUVAUS Lasten määrä alueella Yksikköjen nykytilanne TOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY... Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. NYKYTILAN KUVAUS...4 2.1 Lasten määrä alueella...4 2.2 Yksikköjen nykytilanne...4 3. TOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY...5 3.1 Mitoitus...5 3.2 Toiminnan erityisvaatimukset

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 1 Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 23.8.2016 1. Varhaiskasvatuksen tilanne syksyllä 2016 Päivähoitopaikat ovat käytössä syksyllä 2016 lähes sataprosenttisesti, vain muutamia hajapaikkoja

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

LUHTIKYLÄN PÄIVÄKOTI LUHTIKIN TARVESELVITYS

LUHTIKYLÄN PÄIVÄKOTI LUHTIKIN TARVESELVITYS LUHTIKYLÄN PÄIVÄKOTI LUHTIKIN TARVESELVITYS Orimattilan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 20.9.2016 TEKIJÄT Luhtikylän päiväkoti Luhtikin tarveselvityksen tekemisestä

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 Yhtymähallitus 97 28.10.2015 Yhtymähallitus 102 26.11.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS-

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS

VARHAISKASVATUS VARHAISKASVATUS 1.8.2016 TAMMELAN VARHAISKASVATUS 1.8.2016 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE Varhaiskasvatusjohtaja TAMMITARHAN (lto, varajoht.) 78 paikkaa 1-6v MAAHISET (lto, varajoht) 40 paikkaa 3-6v TAIKATASSU

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

Suurimmat syyt, jotka aiheuttivat päivähoidon siirtymistarpeen, olivat välipohja- ja yläpohjarakenteiden kunto ns. asuntopäässä.

Suurimmat syyt, jotka aiheuttivat päivähoidon siirtymistarpeen, olivat välipohja- ja yläpohjarakenteiden kunto ns. asuntopäässä. Venesjärven päiväkodin tarveselvitys 1. Taustaa Rakennuksen omistaja, Kankaanpään kaupunki, on tilannut kuntotutkimuksen Venesjärven koulurakennuksen kunnon selvittämiseksi. Tutkimusten tavoitteena on

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 4 Asianro 8380/10.03.02.01/2016 Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto Tila- ja hankintapalvelut Hiltulanlahti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150 Leppävaaran koulukeskus - koulut ja päiväkodit LUONNOS Koulut oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 0 Vera Schulman, Kaisa Peltonen, Johanna Andsten, Eija Riikonen, Jaana Hellinen

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Päätettävä tässä kokouksessa 13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle perhekeskuspilotti Itäkatu 11

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TARVESELVITYS

TIIVISTELMÄ TARVESELVITYS TIIVISTELMÄ TARVESELVITYS Kemin kaupungin koulu ja päiväkotitilat 2016 Esittely kaupunginvaltuustolle 22.2.2016 klo 16 Yleisötilaisuus Kemin kulttuurikeskuksessa 23.2.2016 klo 18 Päätettäessä kunnan kouluverkosta

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

TARVESELVITYS 2017 HAKALAHDEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS

TARVESELVITYS 2017 HAKALAHDEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS TARVESELVITYS 2017 HAKALAHDEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS. SISÄLLYSLUETTELO sivut Asemapiirros (vanha) 1 Tarveselvitys 2-3 Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevat lapset vuosina 2008-2017 Tilasto päivähoitopaikat

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko Laskentamallin perusteet Keskusta-Ounasjoen palveluverkko 13.4.2015 Perusväestö Keskusta-Ounasjoen alue. (Sisältää Keskustatoimintojen, Ratantauksen, Lapinrinteen, Karinrakan ja Ylikylän tilastoalueet).

Lisätiedot

päivitys LASTEN PÄIVÄHOITO virka / toimi Ph.paikkojen Tulosyksikkö Hallinto (3) 3050

päivitys LASTEN PÄIVÄHOITO virka / toimi Ph.paikkojen Tulosyksikkö Hallinto (3) 3050 1 LASTEN PÄIVÄHOITO päivitys 10.3.2016 Hallinto (3) 3050 Impivaara (13) 3100 Jalava (6) 3110 Luoma (4) 3130 1 Päivähoidon vastaava ohj. virka 2 Päivähoidon ohjaaja virka 3 Kiertävä erityislto virka Ph.paikkojen

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8380/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8380/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 25.1.2017 51 Asianro 8380/10.03.02.01/2016 Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma Päätöshistoria Kasvun ja oppimisen

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila. Myllylän koulun laajennus. 10.11.

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila. Myllylän koulun laajennus. 10.11. 10.11.2015 Sivu 1/17 Projektinumero: 00031 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Myllylän koulun laajennus UUDISRAKENTAMINEN (Rakennuttajatehtävät) (Jakeluosoite), 00000

Lisätiedot

Varhaiskasvatus/ Esimerkkejä tilastoista

Varhaiskasvatus/ Esimerkkejä tilastoista Varhaiskasvatus/ Esimerkkejä tilastoista 20.9.2016 Lasten määrä 2014-2016 Lasten määrä Kunnallinen varhaiskasvatus Palveluseteli Yhteensä 2015 31.1.2015 2013 (+64) 149 2162 28.2.2015 2018 (+5) 155 2173

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN. Kemijärven varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys KAUPUNKI. Karjalainen Marja-Leena Kemijärvi

KEMIJÄRVEN. Kemijärven varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys KAUPUNKI. Karjalainen Marja-Leena Kemijärvi 0 30.11.2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Kemijärven varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys Karjalainen Marja-Leena Kemijärvi 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN TAVOITE...

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia.

Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia. Valtionosuudet Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia. Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan 1.8.2016

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Piispanristin päiväkodin uudisrakennushanke. Hankesuunnitelma 2006

Kaarinan kaupunki Piispanristin päiväkodin uudisrakennushanke. Hankesuunnitelma 2006 1 Kaarinan kaupunki Piispanristin päiväkodin uudisrakennushanke Hankesuunnitelma 2006 2 1. Yleistä Tässä hankesuunnitelmassa esitetään perustelut ja pohjatiedot Piispanristin päiväkodin uudisrakentamisesta.

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 2 SISÄLLYS 1 STRATEGIAN TAVOITTEET 3 1.1 Taustaa ja lähtökohdat strategiatyölle 3 1.2 Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset reunaehdot 5 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Aluehallintovirasto/Selvityspyyntö Kemin kaupungin päiväkotien varhaiskasvatuksen ryhmien muodostamisesta

Aluehallintovirasto/Selvityspyyntö Kemin kaupungin päiväkotien varhaiskasvatuksen ryhmien muodostamisesta Koulutuslautakunta 12 25.02.2016 Aluehallintovirasto/Selvityspyyntö Kemin kaupungin päiväkotien varhaiskasvatuksen ryhmien muodostamisesta 81/12.06.01/2016 Koulutuslautakunta 25.02.2016 12 Valmistelu:

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN 2020 Kymppi - Moni / Tilannekatsaus 31.5.2012 Ulla Rannanheimo aluekeskuksen palvelut aluekeskuksen palvelut Ydinkeskustan palvelut aluekeskuksen palvelut Maaseutukylä lähikeskus

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

TAUSTAA TYÖLLE, KATSAUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

TAUSTAA TYÖLLE, KATSAUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN 1 TAUSTAA TYÖLLE, KATSAUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Toiminnallinen työryhmä 21.1.2017 Vesa Haapamäki kaupunginjohtaja 21.1.2017 2 Sisältö Taustaa työlle o Toimeksianto Talouden tilanne

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 11. Tunturikoivu 140 Katuosoite Lounatuulentie 3 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot