KIVIKON PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIKON PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KIVIKON PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITELMA 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO.NYKYTILANNE 3.TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT.TILAVAATIMUKSET 5.RAKENTAMISEN VAIHTOEHDOT.AIKATAULU 7.KUSTANNUKSET JA VAIKUTUKSET 8.TIIVISTELMÄ

3 1. JOHDANTO Edeltävät vaiheet Alustava tarveselvitys laadittiin Kivikon päiväkodin johtaja Kirsti Turskan Jet-projektina maaliskuussa 009. Tarveselvitys käynnistyi tilapalvelun asiantuntijoiden kanssa käydyn päiväkodin palaverin jälkeen. Palaverissa oli läsnä LVI-teknikko Vilho Paananen, sähköistysvastaava Kari Pelo ja toimistoarkkitehti Hannu Paakkolanvaara. Palaverissa keskusteltiin päiväkodin johtajan ja henkilökunnan havaitsemista ongelmista ja epäkohdista. Peruskorjaushanke on kaupungin hyväksytyn strategian mukainen. Kaupunginjohtaja on päätöksellään ( ) nimennyt Kivikon peruskorjauksen hanketyöryhmän jäsenet: Martti Höynälänmaa puheenjohtaja Benita Räsänen varapuheenjohtaja Kirsti Turska sihteeri Allan Mikkola Markku Kotiranta Arto Ainonen Hannu Paakkolanvaara Työryhmä on kokoontunut v. 011 yhden kerran ja v.01 seitsemän kertaa. Puheenjohtajan kutsumana v. 01 kokouksiin ovat osallistuneet Markku Pietarila, Juha Taanila ja Irene Tarkiainen. Yhdeksi vaihtoehdoksi on päivähoidon tarveselvityksen jälkeen otettu Kemin kaupungin opiskelija-asuntosäätiön omistaman Tervaröllin päiväkodin laajentaminen pihapiirissä oleviin kolmeen rivitaloon.. NYKYTILANNE Toiminta Kivikon päiväkoti sijaitsee Kivikon kaupunginosassa. Se on perustettu vuonna 19. Päiväkoti toimii osoitteessa Reservikomppaniankatu 1, 900 Kemi. Kivikon päiväkoti tarjoaa alueen 1- vuotiaille lapsille ja lapsiperheille varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Päiväkotiin on otettu lapsia henkilökunnan suhdeluvun mukaisesti. Hakijoita on koko ajan enemmän kuin voidaan ottaa lain sallimissa puitteissa. Päivittäin lapsia on paikalla 70-8 lasten hoidontarpeista riippuen. Päiväkodissa on jakelukeittiö. Ulkoilu tapahtuu etu- ja takapihalla. Tervaröllin päiväkoti on rakennettu vuonna Tervaröllin päiväkoti sijaitsee Tervaharjun kaupungin osassa, Kyllikinraitti 17, 9700 Kemi. Päiväkoti on rakennettu vuonna 1989 ja on vuokrattu Kemin opiskelija-asuntosäätiöltä. Päiväkodissa on tällä hetkellä kirjoilla on 1 lasta. Päiväkodin läheisyydessä olevaan rivitaloon on tilapäisin järjestelyin muodostettu yksi 1 lapsen päiväkotiryhmä 3

4 vastaamaan alueen päivähoidon lisäkysyntään. Ulkoilu tapahtuu yhteisellä sisäpihalla. Päiväkodissa on jakelukeittiö, mistä toimitetaan ruoka rivitalossa olevalle ryhmälle. Henkilöstö Kivikon päiväkodin henkilökunta: päiväkodin johtaja, lastentarhanopettajaa, erityislastentarhanopettaja, 7 lastenhoitajaa, erityislapsen avustaja, osa-aikainen apulainen vammaispalvelusta, osa-aikainen laitosapulainen siivoukseen tilapalvelusta ja vastaava ruokapalvelutyöntekijä Meri-Lapin kuntapalvelusta. Tervaröllin päiväkodin henkilöstö: päiväkodin johtaja, 3 lastentarhanopettajaa, 8½ lastenhoitajaa sekä vastaava ruokapalvelutyöntekijä Meri-Lapin kuntapalvelusta. Siivousta ostetaan tilapalvelusta. Lisäksi molemmissa taloissa on jatkuvasti harjoittelussa 1- henkilöä eri oppilaitoksista tai työelämävalmennuksessa työvoimatoimiston kautta. Tilat Kivikon päiväkodin tilatiedot: Tilavuus 17 m³, kerrosala 530 m², huoneistoala 7 htm², huoneala 51 hum², siivottavaa on 33m². Tervaröllin päiväkodin tilatiedot: 30m², 5. m² siivottavaa neliötä ja erillisessä rivitaloon muodostetussa päiväkotiryhmässä tilaa on x5m². Tilanne syksy 01: Kivikon pk Tervaröllin pk Vekarat 1-v. 5 lasta 1 lto, 3 lh Menninkäiset 1-3v. 1 lasta 1 lto, 3 lh Päivänkukat -5v. Maahiset 3-5v. 8 lasta 1 lto, 3 lh Unnukkaiset 3-5v. 1 lasta 1 lto, lh 19 lasta 1 lto, 1 lh Päivänkukat/ 1 lasta 1 lto, 1 lh eskarit Kipparit eskarit 30 lasta 1 elto, 1lto, lh

5 3. TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT Palvelutarve Kemissä Kemin ikärakenteen kehitys yli -v Kuvasta havaitaan, että 0- vuotiaita oli 1553 vuonna 009 ja lapsia arvioidaan olevan 185 vuonna 00. Peruskouluikäisiä ennustetaan olevan 199 vuonna 00, kun niitä oli 1913 vuonna 009. Maisemamallin mukaiset keskimääräiset asiakastiedot 01: Perhepäivähoitopaikat yhteensä 10, päiväkoti, esiopetus, erityis- ja vuorohoitopaikat 955 yhteensä Kotihoidontuella hoidettavat lapset 335. Väestöennusteen mukaan vuonna 00 on Kemissä 0- vuotiaita lapsia 185 eli 13 enemmän kuin vuonna 009. Olettaen, että varhaiskasvatuspalveluja käytetään samoin kuin vuonna 009 ja palvelurakenne on samantyyppinen ja päivähoito-oikeus on nykyisenlainen on palvelun piirissä 1105 lasta eli n. 100 lasta enemmän kuin 009 ja 8 lasta enemmän kuin vuonna 01. Perhepäivähoito on supistunut Kemissä huomattavasti 1980-luvun lopulta lähtien, jolloin hoitajia oli 10. Elokuusta 01 omassa kodissa työskenteli 19 hoitajaa, joista oli määräaikaisessa työsuhteessa. Kemissä toimii kaksi ryhmäperhepäiväkotia, jotka ovat sijoitettuina Ruutin ja Kaivolinnan päiväkotien yhteyteen ja joissa työskentelee 3,5 perhepäivähoitajaa ja yksi lastenhoitaja. Ryhmäperhepäiväkodit ovat hallinnollisesti päiväkodin johtajan alaisuudessa. Vuonna 01 eläköityminen vähentää 1 perhepäivähoitopaikkaa ja vielä neljä lisää. Perhepäivähoito tulee vähenemään koko ajan. Kun perhepäivähoitajat eläköityvät, osa vapautuvista toimista muutetaan lastenhoitajan toimiksi. 5

6 Henkilöstö Kemin kaupungin varhaiskasvatuksessa Vuosi Yhteensä Eläköityy Henkilöstön 7 tarve 3 10 Poistuma Vuosi 01 eläköityvät nimikkeittäin 3 perhepäivähoitajaa perhepäivähoitajaa 1 päiväkodin johtaja 1 lastenhoitaja rekrytoitavat nimikkeittäin 3 lastenhoitajaa perhepäivähoitajaa 1 erityislastentarhanopettaja 1 lastenhoitaja 013 lastenhoitajaa lastentarhanopettajaa lastenhoitajaa lastentarhanopettajaa 01 1 päiväkodin johtaja lastenhoitajaa 1 päiväkodin johtaja/ lastentarhanopettaja lastenhoitajaa päiväkodin johtaja 1 lastenhoitaja 1 lastentarhanopettaja 1 lastenhoitaja 01 1 lastentarhanopettaja 3 lastenhoitajaa 1 perhepäivähoitaja lastentarhanopettaja 3 lastenhoitajaa 1 perhepäivähoitaja/ lastenhoitaja 017 lastenhoitajaa 5 lastenhoitajaa 3 perhepäivähoitajaa 3 lastenhoitajaa 1 lastentarhanopettaja 1 lastentarhanopettaja 1 kiertävä erityislastentarhanopettaja 1 erityislastentarhanopettaja päiväkodin johtaja 1 perhepäivähoitaja 1 lastentarhanopettaja 1 päiväkodin johtaja perhepäivähoitaja/ lastenhoitaja 1 lastentarhanopettaja päiväkodin johtaja 1 perhepäivähoitaja 1 lastenhoitaja 1 päiväkodin johtaja perhepäivähoitaja/ lastenhoitaja 1 lastenhoitaja

7 Väestöennusteet (Tutkimusassistentti Peter Brusila 01) Väestönmuutos ja ennuste 0- vuotiaat Alue 0 Kemi 01 Sauvosaari 0 Koivuharju 03 Kivikko 0 Syväkangas 05 Hepola Sauvosaari 0 Koivuharju Kivikko Syväkangas Hepola

8 Lapset_ennuste suuralueet 01 (ei sisällä uusia alueita) 8

9 Nykytilanteen epäkohdat Kivikon päiväkodissa Rakennus on ollut päiväkotikäytössä lähes 50 vuotta. Päiväkodin tilat on alunperin mitoitettu 0 kokopäivähoidossa olevan lapsen mukaan. Tällä hetkellä päiväkodissa on yhtäaikaa lasta. Henkilömäärään nähden lasten ja henkilökunnan tilat eivät täytä nykyisiä päivähoidon tiloille asetettuja vaatimuksia ja -suosituksia. Rakennukseen on tehty kunnossapitotöitä. Tilojen, talotekniikan ja piha-alueen perusparannuksia ei ole tehty. Tällä hetkellä pihavalvontaan on järjestettävä tavallista enemmän henkilökuntaa lasten turvallisuuden takaamiseksi. Lasten ja henkilökunnan tilojen ylikuormitus aiheuttaa toimintaa hankaloittavaa tilanahtautta ja sisäilmaongelmia. Vanha talotekniikka ei pysty palvelemaan käyttöä vaatimusten mukaisesti. Ongelmiin ovat kiinnittäneet huomioita myös työsuojeluviranomaiset. Päiväkotitoiminnan jatkuminen vaatii koko rakennuksen ja sen piha-alueen perusparantamisen. Mikäli toiminnan laajuus jatkuu nykyisenä tai kasvaa nykyisestä, on rakennusta laajennettava päivähoidon tiloille asetettujen vaatimuksien ja -suosituksien täyttämiseksi. Nykytilanteen epäkohdat Tervaröllin päiväkodissa Päiväkodin sisätilat ovat pintaremontin tarpeessa. Henkilökunta on kokenut ilmanvaihdon riittämättömäksi päärakennuksessa. Tästä on aluehallintovirasto antanut toimintaohjeen ( ). Rivitalon asuinhuoneistoihin ( huoneistoa) rakennetut päiväkotiosastot on käytössä todettu epäkäytännöllisiksi. Päärakennuksessa henkilökunnan tiloja on jouduttu ottamaan lasten käyttöön lapsimäärän lisäännyttyä yli alkuperäisen tilasuunnittelun. Pukutilat on osittain jouduttu ottamaan varastoksi. Pieni pyykkihuoltotila toimii nykyisin henkilökunnan taukotilana. Sisävalaistus päärakennuksessa on todettu toiminnan kannalta liian heikoksi. Pikku- Röllissä puuttuu kokonaan pienten lasten pesupaikka, kuraeteinen ja suurempi kokoontumistila sekä henkilökunnan sosiaalitilat. Piha on pieni ja varastorakennukset ovat lasten valvonnan kannalta huonosti sijoitetut. Varhaiskasvatuslain mahdollista muutosta ei ole huomioitu selvityksessä. Kaupungin strategiat Kemi Strategia 00 Toiminta-ajatus: Kemin kaupunki järjestää laadukkaita palveluja asukkailleen ja edistää omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä seutukunnan hyvinvointia. Visio: Kemi on muutoksia hallitseva ja tehokas palvelujen järjestäjä. Kemi on vetovoimainen, luova asuinpaikka ja Meri-Lapin kehittynein kasvukeskus. Arvot: 9

10 Taloudellisuus, Turvallisuus, Luovuus, Avoimuus, Suvaitsevaisuus. Kemin palvelustrategia ja tuottavuusohjelma 00 Palvelustrategiassa todetaan päivähoidon osalta seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja esiopetus palveluja tuotetaan 0- -vuotiaille ja heidän perheilleen. Lähtökohta ja kehitysnäkymät: Kemissä kunnallista päivähoitoa käytetään runsaasti verrattuna samankokoisiin kaupunkimaisiin kuntiin. Erityisesti nuoret vanhemmat haluavat lapsensa päivähoitoon jo alle 1 vuoden ikäisenä. Kemissä päivähoidon kysyntä on kasvanut viime vuosina ja se näyttää jatkuvan niin Kemissä kuin muuallakin. Alle 3 -vuotiaiden osuus hoidettavista on huomattavan suuri, liki 30%. Tämä nostaa päivähoidon kustannuksia, mutta kuitenkin päivähoito on pystytty tuottamaan kohtuullisin yksikkökustannuksin verrattuna muihin pieniin ja keskisuuriin kuntiin ja maisemamallin verrokkikuntiin. Perhepäivähoitajien määrä vähenee, koska uusia hoitajia on vaikea saada poistuman tilalle. Tämän seurauksena perhepäivähoito mahdollisesti loppuu kokonaan vaihtoehtoisena hoitomuotona ja päiväkotitoiminta laajenee. Tästä seuraa uusien ryhmien perustaminen ja lisätilan tarve. Tilastojen mukaan Kemissä 0- v. määrä on ja tulee olemaan n.100 lasta. Kotona lapsiaan hoitaville tarvittaisiin perhekeskus/ avoin päiväkoti. Tämä voitaisiin hoitaa muiden kuin kunnan toimesta ja toiminta voisi olla ylikunnallista. PALVELUSTRATEGIAN JA TUOTTAVUUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman tavoitteena on edistää kaupungin järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuottamista suunnitelmallisesti, tehokkaasti, kokonaistaloudellisesti ja kilpailukykyisesti. Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman keskeiset päämäärät ovat: - Kemissä on hyvät taloudellisesti ja tehokkaasti tuotetut kysyntää vastaavat kunnalliset palvelut, jotka järjestetään palveluhenkisesti parhaiden toimintatapojen pohjalta ja tämä turvaa osaltaan myös työpaikat. - Palveluja tuotetaan monimuotoisesti yhteistyössä eri palvelun tuottajien kanssa. - Maapolitiikkaa, kaavoitusta sekä elinkeinoelämän kehittämistä jatketaan määrätietoisesti. - Kaupunkikonsernin johtamiskäytäntöjä kehitetään edelleen. Maisemamallin tilaajan ja tuottajan roolit ja vastuut näkyvät konsernin toimintaprosessien uudistamisessa. - Kaupunkikonserni hyödyntää omia tiloja tehokkaasti kaikessa palvelutuotannossa ja asumisessa. PALVELUIHIN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MUUTOKSIA Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen Kemin asukasluku oli vuoden 010 lopussa 539. Kaupungissa syntyy vuosittain noin 0 lasta ja kuolee runsaat 50 henkilöä. Väestöennusteen mukaan väestö vähenee vuoteen 00 noin 0 henkilöllä. Vuoden 00 jälkeen väestön väheneminen hidastuu ja kääntyy positiiviseksi. 10

11 Palvelutarpeita tulevaisuudessa muuttavat pääasiassa väestön ikärakenne, syrjäytyneisyys, sosiaaliset ongelmat ja niistä johtuvat terveydelliset riskitekijät sekä kaupunkirakenteen muutokset sekä valtion kunnille asettamien palveluvelvoitteiden muuttuminen. Kemin ikärakenteen kehitys 0--v. vuoteen lasta. Mahdollinen muutos kuntarakenteessa ei aiheuta päiväkotihoitoon työryhmän arvion mukaan merkittävää kysynnän vähentymistä. Koulutuslautakunnan strategiset päämäärät: "Laadukkaiden palvelujen kaupunkiopetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen rakenteita, taloudellisuutta ja toiminnan vaikuttavuutta kehitetään järjestelmällisesti. Kemissä on varhaiskasvatuksesta lähtien kattava, korkeatasoinen ja uusiutuva koulutusjärjestelmä, ajanmukaisissa ja turvallisissa kasvu- ja oppimisympäristöissä. Tuottamisen toimintaprosesseja kehitetään asiakasnäkökulma, laatu ja taloudellisuus huomioon ottaen. Taloussuunnitelmavuodet Sivistys/Varhaiskasvatus Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 009 TP TA 011 TA TS Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina vuotiaiden määrä1 eli 0 enemmän kuin vuonna 01. Asiakasmääräarvio 151 (päivähoito ja kodinhoitotuki) vuotiaita yhteensä 11. Asiakasmääräarvio TS TS vuotiaita 17. Asiakasmääräarvio TILAVAATIMUKSET Mitoituksen lähtökohtana on 0- vuotiaiden lasten päiväkotihoitopaikkojen lisääminen nykytilanteesta 3 hoitopaikalla ja asianmukaisten tilojen saaminen kahdelle esiopetusryhmälle päiväkodin tai Kivikon koulun yhteyteen. Tilojen mitoituksessa on noudatettu mm. RT :n ohjeita päiväkodin toiminnan mitoitusperusteista ja ulkotilojen suunnittelusta. Eri ikäryhmien kotialueiden mitoitus on tehty päiväkodissa samanaikaisesti olevien lasten enimmäismäärän mukaan. Yhteisten tilojen ja henkilökunnan tilojen mitoituksessa on ennakoitu koulun, esiopetuksen ja päiväkodin tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia. Mitoituksessa on käytetty seuraavia lapsiryhmien maksimikokoja: 0-3 vuotiaat 1 lasta/ryhmä 11

12 3- vuotiaat esiopetus 8 lasta/ryhmä lasta/ryhmä Henkilökunnan määrä on mitoitettu seuraavasti lasten ikäryhmien mukaan: 0-3 vuotiaat lasta/ 1 tt - vuotiaat 7 lasta/ 1 tt esiopetus 13 lasta / 1 tt 5. HANKINTAVAIHTOEHDOT Työryhmä on selvittänyt tilaratkaisuja pohjautuen kohdassa 3 "Tilantarpeen yleisperusteet" esitettyyn palvelutarpeeseen, väestöennusteeseen ja suuraluekohtaiseen lapsiennusteeseen perustuvaan mitoitukseen ja nykyisten epäkohtien poistamiseen. Kivikko-Tervaharju -alueella ei nykyisen Kivikon päiväkodin lisäksi ole kaupungin omistamia ja päiväkotikäyttöön soveltuvia rakennuksia. Erikseen työryhmä on todennut, että ammattikorkeakoulun rehtorin toimistoa ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa päiväkotikäyttöön. Työryhmä päätti vertailla kolmea ratkaisuvaihtoehtoa: VE 1. VE. perusparannus ja laajennus VE 3. laajennus VE 1. Uudisrakennus Kivikon koulun tontille Nykyisen Kivikon päiväkodin Päiväkoti Tervaröllin perusparannus ja UUDISRAKENNUS KIVIKON KOULUN TONTILLE Uuteen päiväkotiin tarvitaan muuntuvia tiloja neljälle päiväkotiryhmälle ja kaksi ryhmää esikoululaisille. Näitä tiloja voidaan hyödyntää yhteisesti esikoululaisten päivähoidossa sekä pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Uusi päiväkoti sijoittuisi Kivikon koulun tontille, jolloin koulun ja päiväkodin yhteistoiminta on sujuva järjestää. Rakentamisen kustannusarvio KIINTEISTÖIHIN KOHDISTUVAT TOIMENPITEET: Kivikon päiväkoti: - nykyisen päiväkotirakennuksen käytöstä luovutaan - nykyinen päiväkotirakennus puretaan - uusi päiväkotirakennus rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen/läheisyyteen - esiopetuksen tilat rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen/läheisyyteen Päiväkoti Tervarölli: - nykyinen päiväkotirakennus jää käyttöön - päiväkotikäytössä olevista rivitalohuoneistoista luovutaan VE. LAAJENNUS KIVIKON PÄIVÄKODIN PERUSPARANNUS JA Toiminta jatkuu nykyisessä päiväkotirakennuksessa, sen tilat ja piha-alue 1

13 peruskorjataan. Lisäksi rakennus laajennetaan tilantarvetta vastaavaksi. Päiväkodissa toimii nykyisin ryhmää 3-5 vuotiaille ja 1 ryhmä 0-3 vuotiaille. Uusia, tarpeen mukaan muunneltavia tiloja tarvitaan vähintään 1:lle ryhmälle. Uudet esiopetuksen tilat rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen. Jättöalueen ja pysäköinnin järjestäminen vaatii viereisen katualueen uudelleen suunnittelua ja rakentamista. Rakentamisen kustannusarvio KIINTEISTÖIHIN KOHDISTUVAT TOIMENPITEET: Kivikon päiväkoti: - nykyinen päiväkotirakennus peruskorjataan - nykyinen päiväkotirakennus laajennetaan Kivikon koulu: - esiopetuksen tilat rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen Päiväkoti Tervarölli: - nykyinen päiväkotirakennus jää käyttöön, ei toimenpiteitä - päiväkotikäytössä olevista rivitalohuoneistoista luovutaan VE 3. PÄIVÄKOTI TERVARÖLLIN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Alueen päiväkotitoiminta keskitetään Tervaröllin päiväkotiin. Tervaröllin päiväkodin pihapiirissä olevat kolme rivitaloa muutetaan päiväkotikäyttöön mahdollisimman hyvin soveltuviksi. Toiminnallisista syistä ja tarvittavan tilantarpeen täyttämiseksi rakennukset (3 kpl) yhdistetään toisiinsa laajennusosilla, joihin sijoitetaan niin ryhmä- kuin yhteistiloja. Rivitalojen tilat eivät riitä tarvittavien kotialueiden muodostamiseen, vaan osia kotialueista sijoitetaan laajennusosiin. Tervaröllin piha-alue peruskorjataan. Tontin leikkialueeksi jäävä osa tulee olemaan erittäin ahdas 13 päiväkotilapsen käyttöön. Jättöalueen ja pysäköinnin järjestäminen vaatii viereisen katu- ja puistoalueen uudelleen suunnittelua ja rakentamista. Uudet esiopetuksen tilat rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen. Rakentamisen kustannusarvio , joka sisältää rivitalojen hankintahinnan. KIINTEISTÖIHIN KOHDISTUVAT TOIMENPITEET: Kivikon päiväkoti: - nykyisen päiväkotirakennuksen käytöstä luovutaan - nykyinen päiväkotirakennus puretaan Kivikon koulu: - esiopetuksen tilat rakennetaan Kivikon koulun yhteyteen Päiväkoti Tervarölli: - nykyinen päiväkotirakennus (rak. 1) jää käyttöön - rivitalot ja 3 muutetaan ja peruskorjataan päiväkotikäyttöön 13

14 - rakennukset 1-3 yhdistetään uusilla laajennusosilla Nykytilanne ja vaihtoehdot 1-3: HENKILÖMÄÄRÄT LAPSIA TYÖNTEKIJÖITÄ 0-3 v. 3-5 v. eo v. yht. 0-3 v. 3- v. eo v. muut yht. NYKYTILANNE KIVIKON PÄIVÄKOTI, nykyinen KIVIKON KOULU TERVARÖLLI, päiväkotirakennus TERVARÖLLI, rivitalo yht. VAIHTOEHTO 1 KIVIKON PÄIVÄKOTI, uudisrakennus KIVIKON PÄIVÄKOTI, nykyinen KIVIKON KOULU TERVARÖLLI, päiväkotirakennus TERVARÖLLI, rivitalo yht. VAIHTOEHTO KIVIKON PÄIVÄKOTI, nyk. perusparannus KIVIKON PÄIVÄKOTI, laajennusosa KIVIKON KOULU TERVARÖLLI, päiväkotirakennus TERVARÖLLI, rivitalo yht. VAIHTOEHTO 3 KIVIKON PÄIVÄKOTI KIVIKON KOULU TERVARÖLLI, päiväkotirakennus TERVARÖLLI, rivitalo TERVARÖLLI, rivitalo yht ,5 1,5 1,0 1,0 1,5 3,5 1,0 1,0 3,5 1,5 1,0 1,0 3,5 0,0,0 9,5 9,0 9,0 33,5 1, ,0 0,0 7,0 9,5 0,0 33,5 13,0 5,0,0 9,5 0,0 33,5 1,0 0,0 8,0,5,5 Työryhmä arvioi, että hanke on tarkoituksenmukaisinta rakentaa ja suunnittelua jatkaa vaihtoehdon 1 (VE 1) mukaisesti uudisrakennuksena Kivikon koulun tontille. Perustelut Sijainti, liikenne: Kivikon koulun tontti on sijainniltaan paras vaihtoehto päiväkotitoiminnalle. Liikenneyhteydet tontille ovat hyvät ja selkeät, niin ajoneuvoliikenteen kuin kevyen 1

15 liikenteenkin osalta. Kiveliönkatu on myös julkisen reittiliikenteen käytössä, joten yhteydet tontille ovat paremmat kuin vaihtoehdoissa ja 3. Liikenne Kiveliönkadulla on huomattavasti rauhallisempaa kuin moottoritiellä, jonka vieressä nykyinen päiväkoti (VE ) sijaitsee. Toisaalta liikenne tontille ei kulje häiritsevästi asuinalueen läpi, kuten vaihtoehdoissa ja 3. Kevyen liikenteen yhteydet ovat turvalliset ja toimivat hyvin kaikkiin suuntiin. Tontilla on tilaa rakentaa muita vaihtoehtoja toimivampi ja turvallisempi liittymä sekä jättöalue, jotka voidaan tarvittaessa suunnitella myös koulun käyttöön. Näin saadaan koulun tontin pohjoispään risteysliikennettä kevennettyä. Tontti: Tontilla on runsaammin tilaa päiväkotirakennukselle ja sen leikkialueille kuin vaihtoehdossa 3. Sijainnin ja saavutettavuuden puolesta koulun tontille rakennettavat leikkialueet on mahdollista suunnitella osaksi kaupungin yleisiä lähileikki- ja lähiliikuntapaikkoja. Lisärakentaminen: Tulevaisuudessa mahdollisesti esiin tuleva lisärakentamistarve on helpompi toteuttaa koulun tontilla kuin vaihtoehdoissa ja 3. Toiminnat: Vain vaihtoehdossa 1 päiväkodin ja koulun tilojen ja piha-alueiden yhteiskäyttö on mahdollista. Yhteiskäyttömahdollisuuksia on mm. koululaisten aamu- ja iltapäivähoidossa, mahdollisesti alkuopetuksessa sekä oppilashuollossa. Vaihtoehdon 1 suunnittelussa on mahdollista ottaa huomioon mm. salin sekä askartelu-, käsityö-, taideaine- ja lepotilojen muunneltavuus ja yhteiskäyttö. Lisäksi piha-alueiden ja leikkivälineiden yhteiskäyttö on mahdollista. Rakennus- ja ylläpitokustannukset: Rakennuskustannukset vaihtoehdossa ovat lähes samat kuin vaihtoehdossa 1. Nykyisen rakennuksen tilojen hyödyntäminen edellyttää rakennuksen perusteellista korjausrakentamista ja vaihtoehto sisältää uudisrakentamista sekä nykyisen päiväkodin, että Kivikon koulun tontille. Vaihtoehdossa 3 hankintakustannukset ovat suurimmat. Rakennuskustannusten lisäksi hankkeen kustannuksia ovat Tervaröllin päiväkotirakennuksen ja rivitalojen ostokustannukset. Pelkästään uudisrakentamista sisältävässä vaihtoehdossa 1 on parhaiten mahdollista suunnitella ja rakentaa tilat energiatehokkaiksi ja sellaisiksi, että niiden käyttökustannukset ovat pienimmät. Muita huomioita: Esiopetuksen siirtyminen koulujen tiloihin on todettu madaltavan alkuopetuksen ja esiopetuksen rajaa. Kivikon koulun tontti sijaitsee alueella, jota ympäröivät vanhemmat pientalovaltaiset asuinalueet (Kivikko, Kivikangas, Ristikankaan itäosa, Tervaharju) ja uudet pientaloalueet (Junko, Nauska, Rova). Uutta pientalovaltaista kaupunginosaa kaavoitetaan Jungon taakse Rovan rinteelle. Alueelle on tavoitteena sijoittaa n omakotitalotonttia. 15

16 Lisäksi purettavien Kivikon perhetalojen ja nykyisen Kivikon päiväkodin tontit on mahdollista kaavoittaa asuinrakentamiselle. Uusi päiväkoti on myös yksi vetovoimatekijä kaupunkiin muuttaville lapsiperheille.. AIKATAULU Hankkeen toteutusaikataulu riippuu rahoituksen varmistumisesta sekä suunnitteluun, rakentamiseen ja päätöksentekoon varattavasta, riittävästä ajasta. Työryhmän ehdotus hankkeen aikatauluksi: Hankesuunnitelma - koulutuslautakunta - kaupunginhallitus - kaupunginvaltuusto marraskuu 01 joulukuu 01 tammikuu 013 Rakennussuunnittelu - suunnittelijoiden valinta helmikuu luonnossuunnitelmat kesäkuu urakkalaskentavalmius helmikuu 01 Rakentamisen valmistelu - urakoitsijoiden valinta huhtikuu 01 Rakentaminen - aloitus - valmis - käyttöönotto toukokuu 01 tammikuu 015 helmikuu RAKENNUSKUSTANNUKSET Kohdassa ". Tilavaatimukset" lueteltuihin mitoitusperusteisiin pohjautuen on työryhmä laatinut uudisrakennusvaihtoehdolle huonetilaohjelman LIITE 1 Työryhmä on teettänyt huonetilaohjelmaan perustuvan tavoitehintalaskelman. Laskelman mukaan rakennuskustannukset ovat yhteensä Hankkeen kustannuksiin kuuluvat lisäksi irtokalustehankinnat, ja nykyisen päiväkotirakennuksen purkukustannukset Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista hintatasossa lokakuu 01 on yhteensä (ALV 0%). 8. YLLÄPITOKUSTANNUKSET Hankkeen toteutuessa jäävät nykyisen päiväkotirakennuksen ylläpitokustannukset pois, samoin sivistyspalvelukeskuksen Kemin opiskelijasäätiölle rivitalon käytöstä maksama vuokra. Uusina käyttötalouden kustannuksina tulevat uudistilojen ylläpitokustannukset, päiväkotitoiminnan lisääntyneet kustannukset ja hankkeen rakennuskustannusten rahoituksesta aiheutuvat kustannukset. 1

17 Nykyisen päiväkotirakennuksen sisäinen vuokra vuonna 013 on: ylläpitovuokra 38., pääomavuokra (sisäisen vuokran määritysperusteiden mukaan), yhteensä 9.9 /v. Sivouskustannukset vuonna 013 ovat /v (3,95 /m ) Arvio uusien tilojen sisäisestä vuokrasta vuoden 013 hintatasossa on: ylläpitovuokra , pääomavuokra (sisäisen vuokran määritysperusteiden mukaan), yhteensä /v. Siivouskustannukset tilapalvelun ilmoituksen mukaan /vuosi. Käytöstä poistuvan rivitalon vuokra vuonna 013 on 1 7. Arvio päiväkotitoiminnan kustannusten muutoksesta vuoden 013 kustannustasossa on pelkästään kiinteistökustannusten nousu, mikäli uudet ryhmät siirtyvät muista päiväkodeista ja perhepäivähoidosta siirtyvistä lapsista. 10. RAHOITUS Hankkeen rahoitusta käsitellään talousarvio 013 ja taloussuunnitelma valmistelun sekä hyväksynnän yhteydessä. Kohtaan. kirjatun aikataulun toteutuminen edellyttää kaupungin talousarvioon riittävää määrärahaa hankkeen rakennussuunnitteluun ja myöhempään rakentamiseen. Investointiosaan hyväksyttävän määrärahan vaihtoehtona on hankkeen toteuttaminen ulkopuolisen toimijan rahoittamana, jolloin rakennuskustannukset kirjautuvat sivistystoimen käyttömenoiksi tulevina vuosina. Hankkeeseen haetaan valtion avustusta esiopetustilojen osalta. 11. TIIVISTELMÄ Tässä hankesuunnitelmassa kuvataan hanke, jossa Kivikon päiväkodille rakennetaan uudet tilat Kivikon koulun yhteyteen ja vanha Kivikon päiväkoti puretaan ja alue otetaan muuhun käyttöön. Uuteen päiväkotiin siirtyvät Kivikon päiväkodin ryhmät ja kaksi Kivikon päiväkodin esiopetusryhmää sekä Tervaröllin päiväkotiryhmä rivitalon tiloista. Vuonna 00 pävähoidon tarpeen on arvioitu olevan n. 50 paikan verran suurempi kuin vuonna 01. Rakennuksen laajuus on hyötyneliömetriä. Hankeselvityksen mukaan rakennuskustannukset ovat yhteensä Hankkeen kustannuksiin kuuluvat lisäksi irtokalustehankinnat, ja nykyisen päiväkotirakennuksen purkukustannukset Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista hintatasossa lokakuu 01 on yhteensä (ALV 0%). Hankkeen suunnittelu tapahtuu vuonna 013 ja rakentamien vuonna 01 siten, että uusi päiväkoti voidaan ottaa käyttöön helmikuussa 015. LIITTEET 17

18 LIITE 1 KIVIKON PÄIVÄKOTI 01 Tilaohjelma KOTIALUE 1 kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone kpl hym huom kokopäiväpaikkaa (0-3v.) yhteinen ryhmä kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen ryhmä kanssa 10 KOTIALUE kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone kpl hym huom kokopäiväpaikkaa (0-3v.) yhteinen ryhmä 1 kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen ryhmä kanssa VUOTIAAT YHTEENSÄ KOTIALUE 3 kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone kpl 39,0 hym huom kokopäiväpaikkaa (3-v.) yhteinen ryhmä 3 kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen ryhmä kanssa 180 KOTIALUE kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone kpl hym huom kokopäiväpaikkaa (3-v.) yhteinen ryhmä 5 kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen ryhmä kanssa VUOTIAAT YHTEENSÄ 18 30,0

19 LIITE 1 ESIOPETUS 1 kpl kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone hym huom. 1,0 5,0 10,0 100,0 3,0 10,0 1-5 esiopetuspaikkaa yhteinen esiopetus kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen esiopetus kanssa 10,0 ESIOPETUS kpl kuraeteinen eteishalli pesuhuone ryhmähuone välinevarasto pienryhmähuone hym huom. 1,0 5,0 10,0 100,0 3,0 10,0 1-5 esiopetuspaikkaa yhteinen esiopetus 1 kanssa naulakot sis. wc-tilat ryhmä- ja lepohuone, kaappisängyt yhteinen esiopetus kanssa 10,0 ESIOPETUS YHTEENSÄ YHTEISET TILAT 19 kpl hym huom. verstas, kädentaito pikkukeittiö sali/monitoimitila sali/monitoimitilan varasto iltakäytön eteinen invawc HENKILÖKUNNAN TILAT hym huom. toimisto perhe- ja konsultaatioh. työhuone hlökunnan työhuone ruokailu/neuvottelu hlökunnan sostilat hlökunnan wc vss:ssa, vesipiste+savenerotuskaivo iltakäyttö iltakäyttö sisältää tuolivaraston suihku, iltakäyttö vesipiste, iltakäyttö puheterapeutti, kiertävä työntekijä hklökunnalle, pienoiskeittiö vss:ssa, sisältää wc-tilat ja suihkut 30,0

20 LIITE 1 HUOLTOTILAT kpl hym palvelukeittiö (jakeluk.) kodinhoitohuone keskusvarasto siivouskeskus Hyötyneliöt yhteensä 1383 huom. sisältää varastot ja siivouskomeron sisältää liinavaatevaraston vss:ssa vss:ssa sis. vss:ssa sijaitsevat tilat = 93m KYLMÄT TILAT JA RAKENTEET kpl m 5,0 100,0 10,0,0 5,0 0,0 huom. kpl m huom. leikkivälinevarasto katokset talovarasto jätetila vaunusuoja VÄESTÖNSUOJA suoja-ala muu ala 0 1,0 13,0 135,0

21 1

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 KOKONAISTILANNE PÄIVÄHOITO Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015 VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015 KOKONAISTILANNE Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun piiriin

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO 18.5.2012/ 10.9.2012/28.11.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti:

Lisätiedot

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti: 66 hp, joista noin

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 02.12.2014 TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 Kunnanhallitus on käsitellyt Pikkupihlajan

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA 27.5.2014 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 PÄIVÄKODIN NYKYINEN TILANNE 3 2.1 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET 4 3 KUNTALAISTEN TALO 4 3.1 AIEMMAT TARKASTELUT 5 3.2 PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Tilatarve perustuu tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen

Tilatarve perustuu tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen TARVESELVITYSRAPORTTI /PÄIVÄRINTEEN PÄIVÄKOTI 1. Hankkeen nimi Päivärinteen päiväkoti 2. Tilatarve Tilatarve perustuu tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen Väestöennuste 0-6 vuotiaat Muhoksella

Lisätiedot

Proomupuiston päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelma

Proomupuiston päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelma 1 Perusturvalautakunta 3.9.2008 Kunnanhallitus 6.10.2008 Proomupuiston päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelma JOHDANTO Yleistä Kirkonkylän alueen päivähoidon tilatarpeista on käyttäjähallintokunnan toimesta

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2017 käsittelyyn siirretyt asiat. Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2017 käsittelyyn siirretyt asiat. Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola Kaupunginhallitus 314 02.12.2013 Kaupunginvaltuusto 160 09.12.2013 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2017 käsittelyyn siirretyt asiat 303/02.02.00/2013 Kaupunginhallitus 02.12.2013 314 Valmistelu:

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen Hanke: Malmin hautausmaa, huoltorakennus K57 ja vedenpumppausasema HANKINTAHINTA 1.1 Laskenta-aineisto Hankintahinta

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2.11.2010 JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS Tarve selvitykselle kuntaliitoksista -> Tietoa kokonaisuudesta Muuttunut

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Tämä linjaus on voimassa 1.8 alkaen siihen asti kunnes uuden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TARVESELVITYS

PÄIVÄHOIDON TARVESELVITYS Perusturvalautakunta 19.6.2007 108 Kunnanhallitus 6.8.2007 PÄIVÄHOIDON TARVESELVITYS Tammikuu 2007 Kesäkuu 2007 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 1.1. Työryhmä... 4 1.2. Päivähoitoikäisten lasten määrästä...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 53 10.02.2014. 53 Asianro 9145/01.04.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 53 10.02.2014. 53 Asianro 9145/01.04.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 53 Asianro 9145/01.04.01/2013 Tilaelementtirakenteisen päiväkodin vuokraaminen Melalahden päiväkodin käyttöön Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Konserniohjaus

Lisätiedot

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI 729 91 76 1:97 31 17-5 000-371 86 63-25 984-1:817 165 154 751 725 756 747 724 1907 723 723 725-45 364 - +7880 RAK A 156 +7200 kivimuuri 5 AP KOULU 167 +7300 703 158 +7850 +7000 12.559 +7000 +7000 +7830

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO TILAKESKUS LPK KANERVAN LISÄTILA Näyttelijäntie 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YHTEENVETO / HANKKEEN

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Koulutuslautakunta 17.4.2012 46 2 1 JOHDANTO...3 2 PÄIVÄHOIDON VERKOSTOSELVITYKSEN TAVOITTEET...3 3 PÄIVÄHOIDON PERUSTEHTÄVÄ...3 4 IISALMEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITO...4

Lisätiedot

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen 11.2.2014 muutettu dioja 7 ja 23 iltakoulun keskustelun

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5)

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) hankenumero: MATINKYLÄN ELÄ JA ASU SENIORIKESKUS Asuntoja: 1 x 23 + 5 x 28 163 (yksiöitä a 25m2) Henkilökunta: yhteensä noin 145, luku sisältää alueellisen kotihoidon ja tukipalvelujen

Lisätiedot

RANTSILAN UUDEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN. Rantsilan päivähoito toimii nykyisin kahdessa kiinteistössä seuraavas

RANTSILAN UUDEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN. Rantsilan päivähoito toimii nykyisin kahdessa kiinteistössä seuraavas Koulutuslautakunta 61 22.11.2012 Kunnanhallitus 211 03.12.2012 Kunnanvaltuusto 79 17.12.2012 Tekninen lautakunta 33 06.06.2013 Tekninen lautakunta 74 07.11.2013 Kunnanhallitus 270 18.11.2013 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Metsäkylän kaavoitushankkeet Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut

Lisätiedot

Perusturvalautakunta, 17.6.2008 / LIITE 91 Kunnanhallitus 4.8.2008

Perusturvalautakunta, 17.6.2008 / LIITE 91 Kunnanhallitus 4.8.2008 1 LUONNOS MARTINNIEMEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUKSEN HANKESUUNNITELMAKSI 1. JOHDANTO 1.1. Yleistä Perusturvalautakunta, 17.6.2008 / LIITE 91 Kunnanhallitus 4.8.2008 Martinniemen päiväkodin laajennuksesta on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: rakennuttamispäällikkö Pirjo Hilonen, puh. 09 4258 3751 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: rakennuttamispäällikkö Pirjo Hilonen, puh. 09 4258 3751 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 67 11.02.2013 Kaupunginvaltuusto 42 04.03.2013 Kaupunginhallitus 378 16.12.2013 Terveysaseman hankesuunnitelma 112/10.03.02/2013 Tekninen lautakunta 22.09.2011 79 Teknisen johtajan ehdotus:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B Tarveselvitysryhmä 6.11.2013 1 SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS 7 100 ASUKKAAN KASVUTAVOIT- TEESSA 1. Väestönkasvun vaikutus peruskoulupaikkojen

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI 1 PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti TARVESELVITYS 2015 VIITASAAREN KAUPUNKI 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. NYKYTILANNE 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut 2.2. Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Lisätiedot

Kråkö skola, Sannäs skola, Grännäs skola. Toiminta tapahtuu kahdessa rakennuksessa, mutta esimerkiksi ruokailu järjestetään päärakennuksessa.

Kråkö skola, Sannäs skola, Grännäs skola. Toiminta tapahtuu kahdessa rakennuksessa, mutta esimerkiksi ruokailu järjestetään päärakennuksessa. Bjurbölen päiväkoti 8.4.2013 Kråköntie 24, 06200 Porvoo Kiinteistönumero: 63840400010041 Tontin pintaala (m 2 ): 2133 583 507 2 1910 44 Jälleenhankintaarvo: 12482 10586 299 100 485 784 3 63 Kråkö skola,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 21.05.2015 Sivu 1 / 1 2244/10.03.02/2015 21 Auroran asukaspuiston ja nuorisotilan tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. 050 363 3661 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Eija Riikonen,

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET versio 13.4.2012 MJ PÄIVÄHOIDON TILATARPEET Uusi päiväkoti TARVESELVITYS 2012 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUS SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. NYKYTILANNE... 3 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut... 3 2.2. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi 16.8.2012 Nakkilan kunnan järjestämä varhaiskasvatus siirtyi 1.8.2009 alkaen osaksi Nakkilan kunnan kasvatus- ja opetustointa. Varhaiskasvatuksen hallinnollinen ohjaus, seuranta ja valvonta on sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila. Myllylän koulun laajennus. 10.11.

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila. Myllylän koulun laajennus. 10.11. 10.11.2015 Sivu 1/17 Projektinumero: 00031 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Myllylän koulun laajennus UUDISRAKENTAMINEN (Rakennuttajatehtävät) (Jakeluosoite), 00000

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

Kerava, Pieni suuri kaupunki

Kerava, Pieni suuri kaupunki Kerava, Pieni suuri kaupunki Kerava ihmisen mittainen viherkaupunki pinta-alaltaan n. 30 km 2, asukkaita 34 549 työpaikat ja palvelut ovat lähellä ja nopeasti saavutettavissa etäisyys Helsinkiin on 27

Lisätiedot

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylällä on vahvan

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI VUONTEEN ALUEKOULU HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: VUONTEEN ALUEKOULU Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI Gummeruksenkatu

Lisätiedot

KARJAAN PALOASEMAN TARVESELVITYS

KARJAAN PALOASEMAN TARVESELVITYS Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Peljk 24.4.2014 Asia nro 7 LIITE KARJAAN PALOASEMAN TARVESELVITYS 1. LÄHTÖTIEDOT Yleistä Vuonna 2002 allekirjoitetun pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat

Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 23.04.2015 Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat 157/10.04.07/2015 Kasvope 19 Kunnanhallitus on 16.3.2015 48 antanut kuntajohtamisen käyttösuunnitelmassa 2015 kasvatus-

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

51 07.05.2014 RONI & NASRI OY:N OIKAISUVAATIMUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

51 07.05.2014 RONI & NASRI OY:N OIKAISUVAATIMUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIÄ KOSKEVASSA ASIASSA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 51 07.05.2014 RONI & NASRI OY:N OIKAISUVAATIMUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIÄ KOSKEVASSA ASIASSA VARKOULA 51 Sivistysjohtaja: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Johtajuusfoorumi 19.3.2013 Tampere Arto Lamberg Varhaiskasvatusjohtaja TIIVISTELMÄ Palveluiden järjestäminen Kunnan toiminnassa on keskeistä strategisten

Lisätiedot

VAASAN TALOTOIMI VASA HUSSEKTOR 26.2.2009 VAASAN TALOTOIMEN INVESTOINTIKOHTEITA VUOSINA 2009-2011

VAASAN TALOTOIMI VASA HUSSEKTOR 26.2.2009 VAASAN TALOTOIMEN INVESTOINTIKOHTEITA VUOSINA 2009-2011 1/9 VAASAN TALOTOIMI VASA HUSSEKTOR 26.2.2009 VAASAN TALOTOIMEN INVESTOINTIKOHTEITA VUOSINA 2009-2011 Vaasan Talotoimi muuttui vuoden 2009 alussa kaupunginvaltuuston päätöksellä kunnalliseksi liikelaitokseksi,

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 12 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Päivi Hauta-Kasari Oikaisuvaatimus Sivu 1 / 5 28.4.2015. Joensuun kaupunginhallitus Rantakatu 20. 80100 Joensuu

Päivi Hauta-Kasari Oikaisuvaatimus Sivu 1 / 5 28.4.2015. Joensuun kaupunginhallitus Rantakatu 20. 80100 Joensuu 80100 Joensuu Joensuun kaupunginhallitus Rantakatu 20 suuruinen kapasiteettitarve. -- mikä tarkoittaa noin 170 lasta eli lähes kahden ison päiväkodin KH:n pöytäkirjan 169 todetaan mm. seuraavaa: Sopu on

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus 7..203 3:07:0 --- - 6.4 6.4 HUOLTORAKENNUS 6. 6. 6.5 6.4 HUOLTOPIHA 6.0 KALUSTOHALLI 60.7 --- - 60.2 62.0 6.0 60. 6.0 60.4 60.0 N 6706300000 E 2548890000 2548890 6706300 /500 Asemapiirros : 500 P L I 0

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN TILAT Liite 6 1(74)

KIINTEISTÖJEN TILAT Liite 6 1(74) 1(74) ANTTILAN PÄIVÄKOTI Siivottava pinta-ala 484 Tiedot ovat puutteellisia Numero Tila m² Ikkuna 123 Käytävä 13,5 5 x vko Upofloor, Lifeline ei ei ei 3 Siivoustiheys lattiamateriaali Lamput iv-päät. Matto

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot