Tornion yhteislyseon lukio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tornion yhteislyseon lukio"

Transkriptio

1 Tornion yhteislyseon lukio Lukio-opiskelu ja kurssit 2009 SÄILYTETTÄVÄ LUKIO-OPINTOJEN AJAN

2 TORNION YHTEISLYSEON LUKIO Lukio-opiskelu ja kurssit 2009 Tämä opas jaetaan jokaiselle lukiolaiselle ja ammattilukiotoimintaan osallistuvalle maksutta KERRAN lukioaikanaan. Lisäkappaleita saa kansliasta 2 /kpl. I LUKIO-OPISKELU TORNION YHTEISLYSEON LUKIO 1 LUKION YHTEYSTIEDOT 2 Tilakartta YLEISIÄ PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ 4 Tiedottaminen ja tiedonkulku Tietokoneluokka Ryhmäinfo ja ryhmänohjaajat Oppilaskunta Tiedoksi huoltajille LUKION SUORITUSOHJEET 5 Käytettävät oppikirjat Opiskeluaika Opetukseen osallistuminen Opinto-ohjelma Tukiopetus Koejärjestelyt Plagiointi Kurssin itsenäinen opiskelu Ruotsin kielen näyttötilaisuus Hylätyn kurssin uusiminen Hyväksytyn kurssin uusiminen AMMATTILUKIOTOIMINTA 7 Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa VALINNAT 8 Oppiaineiden lyhenteet Valintakortti Kurssien jakaantuminen eri opiskeluvuosille Oppiaineiden suoritusjärjestys Näin luen lukion kurssitarjotinta EUROLINJA 13 Eurolinjan opetussuunnitelma Kansainvälisyysopinnot Tornion yhteislyseon lukion eurolinjan valintaperusteet

3 POISSAOLOT 14 Sairaus Ennen poissaoloa Poissaolon selvittäminen Poissaolo kurssikokeesta LUKION ARVIOINTI 15 Opiskelija-arvioinnin tehtävät lukiossa Kurssin arviointi Oppiaineiden kurssien arviointi Kurssin arvioimatta jättäminen Oppiaineen oppimäärän arviointi Opintojen hyväksilukeminen Lukion oppimäärän suoritus Päättötodistus OPISKELIJAPALVELUT 19 Ruokailu Koulumatkat Opintotuki Opiskelijaterveydenhuolto Hammashuolto Koulupsykologi Koulukuraattori Opiskelijahuoltoryhmä Erityisopetus Opinto-ohjaus Ohjaustehtävien jakautuminen YLIOPPILASTUTKINTO 22 Hajauttaminen Ilmoittautuminen Tutkintomaksut Luku- ja kirjoitushäiriöiset kokelaat Lakitettavien opinnot Ylioppilastutkinnon kokeiden arvostelu Koesuoritusten näyttäminen Tarkistusarvostelu Kokeen uusinta ja vilppi Ylioppilastutkintotodistus TORNION YHTEISLYSEON LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 26 II KURSSIT Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 27 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 29 o Perusopetuksen vuosiluokalla 5 alkanut oppimäärä (A2) o Perusopetuksen vuosiluokalla 7 alkanut oppimäärä (B1) Englanti 31 Espanja (EA), Ranska (RA), Saksa (SA), Venäjä (VE) 33 o Perusopetuksen vuosiluokalla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) o Lukiossa alkava oppimäärä (B3)

4 Matematiikka 36 o Matematiikan pitkä oppimäärä o Matematiikan lyhyt oppimäärä Biologia 40 Maantiede 41 Fysiikka 43 Kemia 44 Uskonto 46 o Evankelis-luterilainen uskonto o Ortodoksinen uskonto o Muut uskonnot Elämänkatsomustieto 48 Filosofia 49 Historia 49 Yhteiskuntaoppi 50 Psykologia 51 Musiikki 52 Kuvataide 53 Liikunta 55 Terveystieto 56 Opinto-ohjaus 56 Draama 57 Italian kieli 58 Latinan kieli 58 Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittäminen 59 Nuorten ihmissuhde- ja vuorovaikutuskurssi 59 Tietotekniikka 60 Kansainvälisyysopinnot

5 I LUKIO-OPISKELU TORNION YHTEISLYSEON LUKIO Hyvä lukiolainen P idät kädessäsi Tornion yhteislyseon lukion opasta lukio-opiskeluun ja kurssien sisällöistä, josta löytyvät vastaukset moniin lukuvuoden aikana esille tuleviin kysymyksiin. Lukuvuoden alkaessa onkin viisasta tutustua tarkasti tähän kirjaseen, jotta ongelmien ilmetessä apu löytyy helposti. Kaikkea mahdollista ei tähänkään oppaaseen voi laittaa, syksyllä tehdään erillinen tiedote aikatauluista ja yhteystiedoista. On myös tärkeää, että jos opiskelussa ilmenee jokin ongelma, otat heti yhteyttä johonkin meistä opetushenkilöstöstä. Oma ryhmänohjaaja, aineenopettaja, opintoohjaaja tai rehtori ovat aina valmiina auttamaan. Kiireellisessä tapauksessa kanslia auttaa löytämään opettajan jos tämä juuri sillä hetkellä ei ole talossa. Tässä oppaasta löydät lukio-opiskeluun ja ylioppilastutkintoon liittyvät asiat sekä kaikkien koulumme opetussuunnitelman mukaisten kurssien esittelyt, tiedot kurssien arvostelusta sekä suoritusjärjestyksestä. Mikäli haluat tarkempaa tietoa jonkin kurssin sisällöstä, opetussuunnitelman mukaiset täydet kurssisisällöt jokaisen oppiaineen osalta löytyvät koulumme kotisivuilta osoitteesta Lukio-opiskelu on vaativaa. Läksyjä saattaa tiettyinä päivinä kasaantua todella paljon. Onkin tärkeää, että pysyt opiskelussa aikataulussa. Kukin suorittaa lukio-opinnot yksilöllisesti, mutta normaali kolmen vuoden aikataulu edellyttää, että opiskelet kurssia lukuvuodessa ja viimeisenä 15. Suurin osa kursseista päättyy kurssikokeeseen. On tärkeää, että olet aktiivinen opiskelija myös kurssin opetuksen aikana, jotta kokeeseen luvusta ei tule epätoivoista loppukiriä. Toki kurssikokeen saa uusia, mutta parhaat mahdollisuudet hyvään arvosanaan ovat luonnollisesti heti opetuksen päätyttyä järjestettävässä kokeessa. Lukuvuoden aikana kahdesti järjestettävät hyväksytyn kurssin uusintatilaisuudet on tarkoitettu sellaisten kurssisuoritusten uusintaan, joissa tiedät saaneesi selkeästi omaa normaalitasoasi alemman arvosanan. Uusintakokeeseen on valmistauduttava erityisellä huolella, voihan kurssin opetuksesta olla jo kuukausia. Koulullamme on käytössä oma viestintäkanava, Wilma, johon jokainen lukiolainen saa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Wilma on erinomainen tiedotuskanava, jonka säännöllinen seuraaminen helpottaa meidän kaikkien arkea. Työ tekijäänsä neuvoo ja kysyvä ei tieltä eksy sanotaan vanhoissa sanonnoissa. Näin haluankin toivottaa kaikille uuden Tornion yhteislyseon lukion opiskelijoille menestyksekästä lukiovuotta unohtamatta sitä, että kaiken työn ohella lukio on myös paikka sosiaaliseen kanssakäymiseen kasvuun ja monien - usein elinikäisten - ystävyyssuhteiden luomiseen. Iloista ja tuloksekasta työvuotta kaikille! Jari Pitkänen, rehtori 1 I - Lukio-opiskelu

6 LUKION YHTEYSTIEDOT TORNION YHTEISLYSEON LUKIO Hallituskatu TORNIO Telefax (016) Rehtori Jari Pitkänen Puh. (016) , ( ) Apulaisrehtori Marko Kaarlela Puh. (016) , ( ) Opinto-ohjaaja Aki Luosujärvi Puh. (016) , ( ) Opinto-ohjaaja Heljä Salmela Puh. (016) , ( ) Kanslisti Sirpa Rautio-Kurttio Puh. (016) Opettajainhuone Puh. (016) Terveydenhoitaja Päivi Kari Puh. (016) , ( ) Keittiö, emäntä Eeva Jaako Puh. (016) , ( ) Koko henkilökunnan yhteystiedot löytyvät syksyisin jaettavasta erillisestä tiedotteesta. 2 I - Lukio-opiskelu

7 3 I - Lukio-opiskelu

8 YLEISIÄ PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ Lukion kansliassa opiskelija voi asioida koulupäivän aikana välitunneilla ja vapaa-ajallaan. Kanslia on avoinna klo Opinto-ohjaajat ovat tavattavissa koululla koulupäivien aikana. Lukiokadun puoleinen pysäköintipaikka on tarkoitettu koulun henkilökunnan autoille. TIEDOTTAMINEN JA TIEDONKULKU Lukiossa on paljon tiedotettavaa asiaa. Pelkkä hyvä tiedottaminen ei takaa, että tieto siirtyy niille, jotka tietoa tarvitsevat. Osavastuu tiedon perille menemisestä kuuluu myös tiedon oletetulle vastaanottajalle. Saadakseen tarvitsemaansa tietoa opiskelijan on pidettävä korvansa ja silmänsä auki sekä oltava riittävän aktiivinen. Tietojen välittämiskeinoja on useita, joissa jokaisessa on omat etunsa ja puutteensa. Keskusradio on hyvä tiedotuskanava. Lukiossa on kuitenkin harvoin hetkiä, jolloin kaikki opiskelijat ovat kuuntelemassa näitä kuulutuksia. Jos kuulutuksia on liian usein, niin oppitunnit häiriintyvät. Ryhmäinfo on mainio tilaisuus vuorovaikutteiseen tiedotukseen ja senpä vuoksi ryhmäinfoilla käynti on tärkeää. Ilmoitustaulut ovat oivia tiedottamispaikkoja, kunhan niitä vain säännöllisesti luetaan ja pidetään ajan tasalla. Yhä tärkeämmän roolin tiedottamisessa saavat lukiomme kotisivut, joita pyritään kehittämään paremmin tätä tehtävää palvelevaksi. Lukiomme verkkolehti Luuppi kertoo kuukausittain lukiomme toiminnasta ja tapahtumista. Kotisivumme löytyvät osoitteesta Koulullamme on käytössä Wilma-ohjelma, josta niin opiskelijat kuin heidän huoltajatkin voivat seurata opiskelijan työjärjestyksiä, suorituksia ja tiedotuksia. Opiskelijoille ja huoltajille annetaan omat käyttäjätunnukset ja salasanat Wilman käyttöä varten. Wilmaan pääsee koulun kotisivulta. Opiskelijoille jaettavat opas lukio-opiskeluun ja kursseihin sekä syksyisin ilmestyvä yhteystietoja ja aikatauluja ovat tärkeä osa tiedottamista. Nämä vihkoset sisältävät runsaasti informaatiota, minkä vuoksi ne kannattaa pitää hyvässä tallessa ja ottaa esille tietoa tarvitessasi. Koulu toivoo tiedottamisen toimivan mutkattomasti joka suuntaan. TIETOKONELUOKKA Koulurakennuksessamme on kolme tietotekniikkaluokkaa. AT1-luokka on käytössä silloin, kun luokassa ei ole opettajan johdolla tapahtuvaa opetusta, koulutusta tai huoltotöitä. Luokassa saa työskennellä koulupäivinä klo 8-15 välisenä aikana. Muulla ajalla työskentelyyn on saatava lupa. Luokassa työskentelyssä noudatetaan seuraavaa tärkeysjärjestystä: 1. Opettajan johdolla tapahtuva opetus 2. Lukio-opiskeluun liittyvien töiden tekeminen 3. Tiedonetsintä ja opetusohjelmien harjoittelu 4. Laitteiston käytön harjoittelu 5. Henkilökohtainen ei-kaupallinen käyttö Luokassa työskentelyyn on luotu tiukat säännöt, joiden tarkoituksena on pitää luokan tietokoneet mahdollisimman hyvin käyttökuntoisina. Näin tästä luokasta on eniten hyötyä ja iloa itse kullekin. Jokaisella luokassa työskentelevällä on vastuu tämän päämäärän saavuttamisesta. Luokassa työskentelevien on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että luokassa säilyy siisteys ja järjestys. Luokkaan ei saa päästää asiaankuulumattomia henkilöitä. Ohjelmien asentaminen ja imuroiminen ilman lupaa on ehdottomasti kielletty. Omien laitteiden liittäminen koulun verkkoon tai tietokoneisiin ei ole luvallista. Virusten leviämisen ehkäisemiseksi annettuja ohjeita täytyy ehdottomasti noudattaa. Opiskelijalle annetaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Koulun verkkoon pyritään kirjautumaan näillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tarkemmat tietoturvaohjeet ovat luettavissa luokan ilmoitustaululta. Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, niin opiskelijalta evätään atk-luokan käyttöoikeus. 4 I - Lukio-opiskelu

9 RYHMÄINFO JA RYHMÄNOHJAAJAT Ryhmäinfo eli ryhmänohjaajan tunti pidetään lähtökohtaisesti kerran viikossa. Opiskelijan tulee olla läsnä ryhmäinfolla, koska siellä ryhmänohjaaja opastaa ja neuvoo opinto-ohjelman toteutumisongelmissa ja jakaa ajankohtaista informaatiota kouluvuoteen liittyvistä asioista. Käytä hyväksesi asiantuntija-apu. Kysy ja keskustele. Mikäli ryhmäinfoa ei pidetä tai se on tarkoitettu vain osalle ohjausryhmästä, siitä ilmoitetaan ohjausryhmän ilmoitustaululla. Lukuvuoden ryhmänohjaajat ilmoitetaan syksyisin jaettavassa erillisessä tiedotteessa. OPPILASKUNTA Lukiossa toimii oppilaskunta, jonka muodostavat kaikki lukion opiskelijat. Oppilaskunnan tehtävänä on: 1. valita itselleen puheenjohtaja ja hallitus 2. tehdä kaupunginvaltuustolle ehdotus lukion johtokuntaan valittavista opiskelijajäsenistä sekä heidän varajäsenistään 3. tehdä johtokunnalle kolme henkilöä käsittävä ehdotus oppilaskunnan ohjaajaksi valittavasta opettajasta ja hänen sijaisestaan 4. järjestää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja vapaata harrastustoimintaa 5. tehdä ehdotus tai antaa lausunto lukion järjestyssäännöistä ja muista lukion toimintaa koskevista asioista. Oppilaskunta on jo muutaman vuoden ajan välittänyt edullisia oppikirjoja opiskelijoille. Oppilaskunta voi merkittävästi vaikuttaa koulun toimintaan ja koulun hengen ylläpitämiseen. Aktiivinen yhteistoiminta ja uudet ideat virkistävät ja samalla edistävät koulutyötä. TIEDOKSI HUOLTAJILLE opiskelijat saavat jaksoarvioinnin noin parin viikon kuluttua jakson vaihtumisesta, viisi arviointia lukuvuodessa ryhmänohjaajat ja muut opettajat ovat koululla varmimmin tavoitettavissa välituntien aikana lukion aloittaneiden vanhemmille järjestetään vanhempainilta heti koulun alettua, tilaisuudesta ilmoitetaan erillisellä kutsulla koko koulun vanhempainilta järjestetään syys-lokakuussa, tilaisuudesta ilmoitetaan erillisellä kutsulla Koulullamme on käytössä Wilma-ohjelma, josta niin opiskelijat kuin heidän huoltajatkin voivat seurata opiskelijan työjärjestyksiä ja suorituksia. Opiskelijoille ja huoltajille annetaan omat käyttäjätunnukset ja salasanat Wilman käyttöä varten. Wilmaan pääsee koulun kotisivulta. Toivomme, että kodit ottavat yhteyttä heti, kun jotain kysyttävää ilmenee. Ei tarvitse odottaa isoa ongelmaa, vaan olemme iloisia, jos olette kiinnostuneita toiminnastamme. Rehtori, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja me kaikki keskustelemme mielellämme kanssanne. LUKION OPISKELUOHJEET KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT Koulumme eri kursseilla käytettävien oppikirjojen luettelo löytyy koulumme kotisivuilta OPISKELUAIKA Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen (LL 7 ). Opiskelu voi jatkua neljännelle vuodelle erityisestä syystä. Tällaisia syitä voivat olla esim. vaihtooppilasvuosi, systemaattinen harrastus. Luvan yli kolmen vuoden ohjelman toteuttamiseen myöntää rehtori. 5 I - Lukio-opiskelu

10 OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN Lukion oppimäärän suorittaminen edellyttää opiskelijan säännöllistä osallistumista omaan opintoohjelmaansa sisältyvien kurssien opetukseen (LL 25 ). Säännöstä voidaan poiketa vain jäljempänä mainituin ehdoin. OPINTO-OHJELMA Opinto-ohjelma on selvitys opiskelijan tuntijakoon perustuvista opinnoista. Siitä ilmenee, mitä aineita ja miten monta kurssia sisältyy hänen suunnitelmaansa lukion oppimäärän suorittamiseksi. Opiskelija voi tarkistaa opinto-ohjelmaansa opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjelman tarkistuksessa opiskelija voi jättää muun kuin pakollisen oppimäärän kokonaan pois vaihtaa oppimäärän vaativammasta lyhyempään ja toisinpäin ottaa lisää tai vähentää valinnaisia/syventäviä kursseja voi valita opintoja toisista oppilaitoksista Opiskelija tekee syksyllä kurssivalintansa sitovasti koko lukuvuodeksi. Valintoja voi mahdollisesti muuttaa opinto-ohjaajan kanssa. Kurssipäiväkirjat ovat sitovia sekä opettajan että opiskelijan osalta. Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja seuraavat säännöllisesti omaa ohjelmaansa noudattavan opiskelijan suunnitelman toteutumista. Vastuu on kuitenkin opiskelijalla itsellään. Kolmivuotisen lukio-opiskelun eteneminen normaalissa aikataulussa edellyttää, että opiskelijalla on ensimmäisen lukio-opiskeluvuoden jälkeen vähintään 30 kurssia suoritettuna ja toisen vuoden jälkeen vähintään 60 kurssia suoritettuna. Mikäli et saa kursseja normaalitahdissa suoritetuksi, mene heti keskustelemaan opinto-ohjaajan kanssa. Tässä oppaassa määritetään kurssien suoritusjärjestys. Erityisestä syystä siitä voi poiketa. TUKIOPETUS Opiskelija voi saada tukiopetusta. Tukiopetuksen tarpeesta tulee keskustella aineenopettajan kanssa. KOEJÄRJESTELYT Kurssikoe järjestetään jakson lopulla olevan koeviikon aikana. Koeviikon ulkopuolella ei opiskelijoilla pääsääntöisesti ole kokeita. Koeviikolla noudatetaan erikseen annettavaa työjärjestystä. Koe pidetään aamupäivällä, iltapäivällä klo alkaen järjestetään seuraavan päivän kokeen valmistelutunti ns. pohjatunti. Kokeet palautetaan erillisellä palautustunnilla. Palautukseen on varattu aikaa 30 min. PLAGIOINTI Opiskelijan kurssi hylätään, mikäli hän lataa Internetistä tai muutoin jäljentää toisten töitä omikseen. KURSSIN ITSENÄINEN OPISKELU Opiskelijalle voidaan myöntää oikeus kurssin opiskelemiseen opetukseen osallistumatta silloin, kun se on perustellusta syystä tarkoituksenmukaista. Oikeutta haetaan kirjallisesti rehtorilta. Tällöin opiskelija saa ohjausta opettajalta opiskelunsa tueksi. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. RUOTSIN KIELEN NÄYTTÖTILAISUUS Koulumme sijaitessa Ruotsin rajan välittömässä läheisyydessä, koulussamme on vuosittain ruotsalaisen taustan omaavia opiskelijoita. Peruskoulun Ruotsissa suorittaneille tai muutoin ruotsalaisen taustan omaaville opiskelijoille järjestetään lukuvuoden 1. jakson aikana ruotsin kielen näyttötilaisuus. Tässä tilaisuudessa kiitettävän ruotsin kielen tason osoittaneet opiskelijat saavat lukea ruotsin kielen kaksi ensimmäistä kurssia hyväksytysti suoritetuksi ansaitulla arvosanalla. Muut kurssit opiskellaan muiden oppiaineiden tapaan osallistumalla kursseille. 6 I - Lukio-opiskelu

11 HYLÄTYN KURSSIN UUSIMINEN Hylätyn kurssin saa suorittaa osallistumalla kerran uusintakuulusteluun tai osallistumalla uudelleen kurssille. Hylätyn kurssin voi uusia jaksoa seuraavana uusintapäivänä tai viidennen jakson uusintapäivänä. Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava koulun kotisivuilta määräaikaan mennessä. Samalla kertaa voi osallistua korkeintaan kahden hylätyn kurssin uusintaan. Mikäli uusintakuulusteluun ilmoittautunut opiskelija jää pois kuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä, tulkitaan tämä suoritusyritykseksi. Uusintakuulustelun arvostelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen kurssin arvostelussa. Ilmoitus poissaolosta on tehtävä koululle heti. HYVÄKSYTYN KURSSIN UUSIMINEN Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi korottaa kerran osallistumalla korotuskokeeseen, joita järjestetään lukuvuoden aikana kaksi: ensimmäinen elokuussa ja toinen tammikuussa. Samalla kertaa voi osallistua korkeintaan kahteen kokeeseen. Hyväksytyistä kurssisuorituksista parempi tulee kurssiarvosanaksi. Vuotta vanhempaa kurssiarvosanaa ei voi korottaa. AMMATTILUKIOTOIMINTA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖ TORNIOSSA Ammattilukiotoiminta on Tornion toisen asteen oppilaitosten hyvän yhteistyön tulos, jonka juuret ulottuvat vuoteen Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella ylioppilastutkintoon edellyttävät opinnot. Opiskeluaika on neljä vuotta. Opiskelija opiskelee ylioppilaskokeissa edellytettävät kurssit sekä perustutkintoon kuuluvat yhteiset opinnot järjestyvät lukiossa, lisäksi opiskelija voi opiskella mitä tahansa oppiaineita kiinnostuksensa tai ylioppilaskokeiden takia. Alla olevassa taulukossa on esimerkki lukio-opintojen jaksotuksesta Lukio 1 (1. vuosi 2J) Lukio 2 (1. vuosi 4J) Lukio 3 (2. vuosi 3J) Lukio 4 (2. vuosi 5J) 1. ÄI1 2. EN1 3. RUB1 4. MAB1 5. KU1 6. FY1 7. vapaasti valittava 1. ÄI2 2. EN2 3. RUB2 4. MAB2 5. KE1 6. YH1 7. vapaasti valittava 1. ÄI3 2. EN3 3. RUB3 4. MAB5 5. LI1 6. vapaasti valittava 7. vapaasti valittava 1. ÄI4 2. EN4 3. RUB4 4. MAB3 5. TE1 6. vapaasti valittava 7. vapaasti valittava Lukio 5 (3. vuosi 1J) Lukio 6 (3. vuosi 3J) Lukio 7 (4. vuosi) Lukio 8 (4. vuosi) 1. ÄI5 2. EN5 3. RUB5 4. MAB4 5. vapaasti val./äi9 6. vapaasti valittava 7. vapaasti valittava 1. ÄI6 2. EN6 3. MAB6 4. RUB6 5. vapaasti val./rub7 6. vapaasti val./äi8 7. vapaasti valittava 1. ÄI9 2. EN8/EN7 3. MAB7 4. MAB8/MAB9 5. vapaasti valittava 6. vapaasti valittava 7. vapaasti valittava 1. ÄI8 2. RUB7 3. EN8/EN7 4. MAB8/MAB9 5. vapaasti valittava 6. vapaasti valittava 7. vapaasti valittava kevään yo-kokeet syksyn yo-kokeet kevään yo-kokeet Ammattilukiotoimintaan osallistuvien opiskelijoiden (ALU:jen) ryhmänohjaajina toimivat Heljä Salmela ja Aki Luosujärvi 7 I - Lukio-opiskelu

12 VALINNAT OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT BI DRA EAB3 EN ET FI FY GE HI ITA KE KU LAT LIP LIT MAA tietotekniikka biologia draama espanja, lukiossa alkava kieli englanti, 3. luokalla alkanut kieli elämänkatsomustieto filosofia fysiikka maantiede historia italian kieli kemia kuvataide latinan kieli liikunta, pojat liikunta, tytöt pitkä matematiikka MAB MU OP PS RAB2 RAB3 RUA RUB SAB2 SAB3 TE UE VEB2 VEB3 YH ÄI lyhyt matematiikka musiikki opinto-ohjaus psykologia ranska, 8. luokalla alkanut kieli ranska, lukiossa alkava kieli ruotsi, alaluokilla alkanut kieli ruotsi, yläluokilla alkanut kieli saksa, 8 luokalla alkanut kieli saksa, lukiossa alkava kieli terveystieto ev.lut. uskonto venäjä, 8. luokalla alkanut kieli venäjä, lukiossa alkava kieli yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus 8 I - Lukio-opiskelu

13 TORNION YHTEISLYSEON LUKIO Hallituskatu TORNIO (016) , rehtori (016) , kanslia Fax (016) VALINTAKORTTI 2009 Nimi: Ympyröi valintasi. Täytä lyijykynällä! Toimitetaan lukioon mennessä. TUNTIJAKO Lukion minimikurssimäärä on 75 kurssia, johon sisältyy oppiaineiden pakolliset kurssit ja syventäviä kursseja vähintään 10. Kurssien sisällöt löytyvät kurssiesitteestä ja koulun kotisivuilta. Kurssityyppi pakolliset syventävät soveltavat Äidinkieli ja kirjallisuus Ruotsi A Ruotsi B Englanti A Espanja B3-kieli (lukiossa alkava kieli) Ranska B2-kieli (lukiossa jatkuva kieli) Ranska B3-kieli (lukiossa alkava kieli) Saksa B2-kieli (lukiossa jatkuva kieli) Saksa B3-kieli (lukiossa alkava kieli) Venäjä B2-kieli (lukiossa jatkuva kieli) Venäjä B3-kieli (lukiossa alkava kieli) Matematiikka pitkä Matematiikka lyhyt Englannin ja B-ruotsin 0-kurssi on johdantokurssi. B2-kieli on peruskoulussa aloitettu lyhyt vieras kieli, jonka opiskelua jatketaan lukiossa. B3-kieli aloitetaan lukiossa. Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Uskonto TAI Elämänkatsomustieto Filosofia Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia Musiikki Kuvataide Liikunta Terveystieto Opinto-ohjaus Muut opinnot Draama (ilmaisutaito) 1 2 Italian kieli 1 2 Eurolinjan kansainvälisyysopinnot (KV1=YH4) Latinan kieli 1 2 Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittäminen 1 Nuorten ihmissuhde- ja vuorovaikutuskurssi 1 Tietotekniikka Ev.lut. tai ort. kirkkoon kuuluva opiskelija opiskelee uskonnon pakolliset kurssit. Mainittuihin uskontokuntiin kuulumaton opiskelija voi opiskella elämänkatsomustiedon tai uskonnon pakolliset kurssit. Musiikista ja kuvataiteesta täytyy valita vähintään kolme pakollista kurssia (esim. kuvataidetta kaksi kurssia ja musiikkia yksi kurssi TAI kuvataidetta yksi kurssi ja musiikkia kaksi kurssia). Kansainvälisyysopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti eurolinjan opiskelijoille. KV-opintojen 1.kurssi = yhteiskuntaopin 4. kurssi. Pakolliset kurssit Syventävät kurssit Kaikki kurssit yhteensä 9 I - Lukio-opiskelu

14 KURSSIEN JAKAANTUMINEN ERI OPISKELUVUOSILLE Lihavoidut ja kursivoidut kurssit ovat pakollisia 1. LUKUVUOSI 2. LUKUVUOSI 3. LUKUVUOSI ÄI 1, 2, 3, 7 4, 5, 10, 11, 12 6, 8, 9 RUA 1, 2, 3 4, 5, 9, 6, 10 7, 8, 10 RUB 0, 1, 2, 3 4, 5, 9, 6*, 10 6, 7, 8, 10 EN 0, 1, 2, 3 4, 5, 6, 9, 11, 7* 10, 7, 8 SAB2 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 RAB2 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 EAB3 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 RAB3 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 SAB3 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 VEB3 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 MAA 1, 2, 3, 4, 5 7, 8, 9, 11, 6, 12, 10, 15, 13, 14 MAB 1, 2, 5 3, 4, 6 7, 8, 9 BI 1, 2 3, 5, 6 4, 7, 8 GE 1, 2 3, 5 4, 6 FY 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 9 8, 10 KE 1, 2, 3 4, 5, 6 7 UE 1, 2 3, 4, 6 5, 7 ET 1, 2 3, 4 5 FI 1 2, 3 4 HI 1, 2, 5 3, 4, 6 4, 7, 8 YH 1, 2, 4 3, 5 PS 1, 2 3, 7, 6 4, 5, 8 MU 1, 2, 6, 8, 10 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 KU 1, 2 3, 4, 5 6, 7, 8 LI 1, 2, 8 3, 4, 6, 7 5 TE OP 1 3, 4 2 AT 1, 2 3, 4 DRA 1 2 NUISKU 1 ITA 1 2 LAT 1 2 KV YH4, 2, 3, 4, 5, 12 6, 7, 8, 9, 12, , 11 *-merkityt kurssit on tarkoitettu syksyn ylioppilaskokeeseen osallistuville 10 I - Lukio-opiskelu

15 OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS Jos oppiainetta tai kurssia ei ole alla, siinä on suoritusjärjestys vapaa Lukuohje: Tarkastelu aloitetaan oppiaineittain vasemmalta. Esimerkiksi ao. äidinkieli ja kirjallisuus Oppiaineen opiskelu aloitetaan ÄI1-kurssilla, jonka jälkeen opiskelija voi jatkaa vapaassa järjestyksessä kursseille ÄI2-ÄI4. Mutta ennen kuin opiskelija voi aloittaa ÄI5 tai ÄI6 - kurssin, hänellä täytyy olla koko edellinen pystypaketti (ÄI2-ÄI4) käytynä. Äidinkieli ja ÄI1 ÄI2 ÄI5 ÄI8 ÄI10 ÄI1:n jälkeen kirjallisuus ÄI3 ÄI6 ÄI9 ÄI11 ÄI1:n jälkeen ÄI4 ÄI12 ÄI1+ÄI2+ÄI3:n jälkeen Ruotsin kieli RU1 RU3 RU4 RU6 RU0 Ensimmäisenä vuonna RU2 RU5 RU7 RU9-10 RU3:n jälkeen RU8 Englannin kieli EN1 EN2 EN4 EN7 EN9&11 EN1+EN2+EN3:n jälkeen EN3 EN5 EN8 EN10 pakollisten jälkeen EN6 B2- ja B3-kieli Matemat. pitkä Numerojärjestys tarjotussa järjestyksessä Matemat. lyhyt MAB1 MAB3 MAB4 MAB8 MAB2 MAB1:n jälkeen MAB6 MAB9 MAB5 MAB1:n jälkeen MAB7 MAB1+MAB6:n jälkeen Biologia BI1 BI5 muut vapaasti ykkösen jälkeen BI2 BI8 Maantiede GE1 GE3 muut vapaasti ykkösen jälkeen GE2 GE6 Fysiikka FY1 FY4 FY5 FY9 FY6:n jälkeen FY7 FY6:n jälkeen muut vapaasti ykkösen jälkeen Kemia KE1 KE2 KE6 KE1+KE2+KE3:n jälkeen KE7 muut vapaasti KE1+KE2:n jälkeen Uskonto UE6 kolme kurssia kursseista 1-4 UE7 pakollisten kurssien jälkeen Elämänkatso- ET1 ET2 ET4 mustieto ET3 ET5 Filosofia FI1 muut vapaasti ykkösen jälkeen Historia HI8 pakollisten kurssien jälkeen Yhteiskuntaoppi YH5 pakollisten kurssien jälkeen Psykologia PS1 PS8 11 I - Lukio-opiskelu

16 Musiikki MU1 muut vapaasti ykkösen jälkeen Kuvataide KU1 muut vapaasti pakollisten jälkeen KU2 Liikunta LI8 pakollisten kurssien jälkeen Terveystieto TE1 muut vapaasti ykkösen jälkeen Latinan kieli LAT1 LAT2 Italian kieli ITA1 ITA2 NÄIN LUEN LUKION KURSSITARJOTINTA Opiskelija tekee oman lukuvuoden suunnittelunsa kurssitarjottimelle valitsemalla lukuvuodelle suunnittelemansa kurssit. Seuraavan vuoden kurssitarjotin pyritään julkaisemaan alkukesästä, jolloin se on luettavissa ja tulostettavissa myös Internetistä. Kurssitarjottimella on lukion koko vuoden opintotarjonta jaksoittain. Tarjotin on jaettu kolmeen pystysuuntaiseen kappaleeseen. Tämä kuvaa opintotarjontaa vuosikursseittain ykköseltä kolmoselle vasemmalta oikealle, kuitenkin kyseessä on valintoihin suuntaa-antava jako. Kurssien valitsemisrajoituksena on ainoastaan suoritusjärjestys, ei opiskeluvuosi. Kurssikoodauksessa ensimmäinen numerotunnus tarkoittaa kurssin numeroa ja jälkimmäinen tunnus ryhmää, esimerkiksi FY1.2; toinen fysiikan ykköskurssin ryhmä. Kurssitarjottimen vasemmassa ja oikeassa laidassa, toistuu numerosarja 1-11 joka jakson kohdalla. Tätä numerointia kutsumme palkkijärjestelmäksi. Opiskelija voi valita yhdestä palkista koko tarjottimen leveydeltä (vaakariviltä) yhden kurssin. Suositeltava määrä on keskimäärin 6. Valittujen kurssien sijoittaminen lukujärjestykseen tapahtuu tuntikaavion avulla, jossa palkkien paikat on määritelty numeroinnilla työpäivien ajankohdille. Esimerkiksi: ykköspalkista valitun kurssin opetus tapahtuu maanantaina , keskiviikkona ja perjantaina Jotkut palkkien 8-11 kurssit on jaettu useamman jakson ajalle, jolloin saman kurssikoodin merkinnät valitaan joka jaksosta. Ruokailuryhmäohje löytyy tarjottimen 1. sivun oikeasta marginaalista. KURSSITARJOTIN LÖYTYY KOULUN KOTISIVUILTA 12 I - Lukio-opiskelu

17 EUROLINJA EUROLINJAN OPETUSSUUNNITELMA Eurolinjan opetussuunnitelma on hyväksytty Opetusministeriön ja Opetushallituksen tahoilla korvaamaan Eurolukion opetussuunnitelma syksystä 2006 lähtien. Opetussuunnitelma on esitelty Opetusministeriön ja Opetushallituksen edustajille Helsingissä Jokainen eurolinjan opiskelija opiskelee lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit (pakolliset kurssit ja syventäviä kursseja vähintään 10) sekä kansainvälisyysopintoja (KV) seitsemän kurssia vapaavalintaisesti. Yhteiskuntaopin 4. kurssi (YH4) luetaan mukaan kansainvälisyysopintoihin, mutta merkitään yhteiskuntaoppiin. Kansainvälisyysopintojen kursseista tulee kuitenkin vähintään neljä kurssia olla syventävistä kursseista (KV2-KV11). Yhteiskuntaopin 4. kurssi (YH4) luetaan mukaan edellä mainittuihin neljään kurssiin. Kaikki kurssit toteutetaan Tornion yhteislyseon lukiossa. Lukion vähimmäiskurssimäärä on myös eurolinjalla 75 kurssia. Ulkomailla, myös Tornedalsskolanilla (Haaparannan lukiokoulu), opiskellut opinnot luetaan hyväksi opiskelijan kansainvälisyysopintoihin enintään kolmen kurssin laajuisesti (KV15-KV17). Kolmen kurssin ylittävä osuus merkitään todistuksen kohtaan Muualla suoritetut opinnot arvosanalla S, jolloin ne lasketaan lukion kokonaiskurssimäärään koko laajuudessaan. Oppiaine arvioidaan päättötodistukseen suoritusmerkinnällä huolimatta yksittäisen kurssin arvioinnista. Kansainvälisyysopinnot koostuvat selkeästi omista kursseistaan, jotka opiskelija voi opintojensa kuluessa valita ja samalla mahdollisesti jättää opetusohjelmastaan pois sellaisten aineiden syventäviä kursseja, joita hän ei esim. kirjoita ylioppilaskirjoituksissa. Tällä ratkaisulla on aiempaan verrattuna se selkeä etu, että opiskelijan kokonaiskurssimäärä ei kohoa kohtuuttoman korkeaksi ylioppilaskirjoituskelpoisuuden silti vaarantumatta. KANSAINVÄLISYYSOPINNOT YH4 EUROOPPALAISUUS JA EUROOPAN UNIONI KV2 NORDENS HISTORIA KV3 RIKSSVENSKT UTTAL OCH MUNTLIG KOMMUNIKATION KV4 BRITISH ENGLISH PRONUNCIATION AND COMMUNICATION KV5 COMMUNICATION AND MANNERS IN DIFFERENT CULTURES KV6 TORNIONLAAKSO/TORNEDALEN KV7 ENGLISH FOR TOURISM KV8 INTERNATIONELL EKONOMI KV9 LEDARSKAP INOM LEK OCH IDROTT KV10 PRESENTATION SKILLS KV11 MEDICINSK GRUNDKURS KV12 PROJEKTI KV13-14 ROMANTIIKASTA REAALIAIKAAN, POIKKITAITEELLINEN EUROOPAN KULTTUURIKURSSI KV15-17 OPISKELU ULKOMAILLA TORNION YHTEISLYSEON LUKION EUROLINJAN VALINTAPERUSTEET Eurolinjalle hyväksytään 25 uutta opiskelijaa seuraavin ehdoin: 1. Tornion yhteislyseon lukion eurolinjalle pyritään normaalin yhteishakumenettelyn kautta. 2. Hakemaan ovat oikeutettuja ne yhdeksäsluokkalaiset hakijat, joiden joulutodistuksen ruotsin sekä englannin, riippumatta kielen tasosta, arvosanojen summa on vähintään 16 tai ruotsalaisessa todistuksessa oppiaineet on arvioitu VG+VG. 3. Hakija toimittaa lukiolle mennessä Tornion yhteislyseon lukioon, osoite Hallituskatu 7, Tornio, seuraavat asiakirjat: a) eurolinjan valintakortin 13 I - Lukio-opiskelu

18 b) kopion yhdeksännen luokan joulutodistuksesta 4. Hakijoiden yhdeksännen luokan joulutodistuksen arvosanat pisteytetään seuraavasti ARVOSANA 10/MVG 9/MVG 8/VG 7/VG 6 1. Englanti A-taso Ruotsi A-taso TAI Ruotsi B-taso Matematiikka Valinta tehdään yhdeksännen luokan joulutodistuksen arvosanoista saatavan yhteispistemäärän mukaisesti. Mikäli usea hakija saavuttaa saman pistemäärän, eikä heitä kaikkia voida valita koulutukseen, toimitaan heidän osalta seuraavan arvosanojen tarkastelujärjestelyn mukaisesti: 1. äidinkieli ja kirjallisuus 2. B2-tasoinen kieli 3. vain englannin kieli 4. vain ruotsin kieli yllä olevan taulukon mukaisesti 5. vain matematiikka. Lisätietoja antavat: Rehtori Jari Pitkänen, puh. (016) / Opinto-ohjaaja Aki Luosujärvi, puh. (016) / Opinto-ohjaaja Heljä Salmela, puh. (016) / Katso myös POISSAOLOT LL 25 Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Läsnäolovelvollisuus koskee myös niitä koulun järjestämiä tilaisuuksia, jotka poikkeavat normaalista työjärjestyksestä. Tällaisia ovat esimerkiksi vierailijoiden luennot, konsertit, joulujuhla, kevätretki. Poissaolot kirjataan kurssipäiväkirjaan, josta ne siirretään arvostelun yhteydessä opiskelijarekisteriin. Jos opiskelijalla on pitkäaikaisia poissaoloja, toivotaan vanhempien ottavan yhteyttä terveydenhoitajaan (puh ). Opiskelijan ollessa poissa kurssilta enintään 4 oppituntia (á 75 min), saa hän kurssista arvosanan, mikäli kurssiin vaadittavat muut osiot, koe, tutkielma tms. on suoritettu. Esimerkki: Opiskelija on kurssin alussa ilman hyväksyttävää selitystä poissa kerran. Kurssin lopulla opiskelija sairastuu ja on hyväksyttävästä syystä poissa neljä kertaa. Tällöin kurssi hylätään, koska opiskelijalla ei ole perusteltua syytä kaikille poissaoloilleen. Kolme myöhästymistä samalta kurssilta tulkitaan poissaoloksi. Opiskelijan on huolellisesti pidettävä kirjaa omista poissaoloistaan. Koulu ei lähetä poissaoloista ilmoitusta koteihin, vaan vastuu on opiskelijalla. Koulu on opiskelijan työpaikka. Poissaoloihin tulee suhtautua vakavasti kuten työelämässäkin. 14 I - Lukio-opiskelu

19 SAIRAUS Mikäli opiskelija on sairaana enemmän kuin kolme päivää, on asiasta ilmoitettava ryhmänohjaajalle. Jos opiskelija on koepäivänä sairaana, on asiasta ilmoitettava ao. aineen opettajalle ennen kokeen alkamista ja sairaus on todistettava luotettavasti. ENNEN POISSAOLOA Tarvitessasi koulusta vapaata, pyydä lupa poissaoloosi hyvissä ajoin. Poissaololuvan voi pätevästä syystä pyytää etukäteen tietyn aineen tunneista aineen opettajalta enintään kolmeksi päiväksi ryhmänohjaajalta muutoin rehtorilta Kolmea päivää pitempiä poissaoloja varten on opiskelijan vapaamuotoisesti kirjallisesti anottava lupaa rehtorilta. Anomuksen allekirjoittaa opiskelijan ohella hänen huoltaja. Anomuksen liitteenä voi olla myös muu todiste loman tarpeellisuudesta. Työssäkäyntiä varten ei poissaololupaa anneta. Autokoulu on hoidettava koulun ulkopuolisella ajalla. POISSAOLON SELVITTÄMINEN Jokainen poissaolo tulee selvittää ao. opettajalle heti poissaoloa seuraavalla oppitunnilla kirjallisesti. Huoltajan selvitys poissaolosta on paras tapa selvittää poissaolo luotettavasti. Oppilaitoksissa oppilaat ja opiskelijat saavat usein erilaisia tiedotteita, poissaolotodistuksia ja muita kirjallisia tiedotteita kotiin vietäväksi, jolloin koulu kontrolloi niiden perille menoa vaatimalla niihin huoltajan allekirjoituksen. Esimerkiksi poissaolotodistus on asiakirja, jolla oppilas todistaa poissaolonsa syyn hyväksyttävyyden. Tällöin 15 -vuotta täyttänyt voi kirjoittaessaan todistukseen itse huoltajansa nimen syyllistyä väärennökseen. Oppilaitosten tulee myös kiinnittää huomiota siihen, pyydetäänkö todistukseen huoltajan vai holhoojan allekirjoitus, Jos on pyydetty holhoojan allekirjoitusta, 18 vuotta täyttänyt opiskelija voi itse allekirjoittaa kyseisen lapun, koska hän täysikäisenä ei ole enää holhouksen alainen, ellei tuomioistuin ole julistanut häntä holhottavaksi. Sen sijaan käytännössä voitaneen lähteä siitä, että huoltajan allekirjoitusta 18 vuotta täyttänyt ei kuitenkaan voi korvata omalla allekirjoituksellaan, jos hän tosiasiallisesti edelleen on huoltajansa elätettävänä ja huollossa, eli hänellä on huoltaja. Sen sijaan jos hän asuu poissa kotoa ja elättää itse itsensä, eikä hänellä ole huoltajaa, hän voi allekirjoittaa pyydetyn lapun itse. Lähde: Suopohja H. ja Liusvaara L. Oikeudellinen vastuu opetustoimessa POISSAOLO KURSSIKOKEESTA Opiskelija, joka sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia joutuu olemaan poissa kurssikokeesta, voi suorittaa kokeen uusintakuulustelupäivänä. Opiskelijan on välittömästi otettava yhteys ao. aineen opettajaan ja selvitettävä poissaolon syy hyväksyttävästi, ennen kuin hän voi ilmoittautua uusintakuulusteluun. LUKION ARVIOINTI OPISKELIJA-ARVIOINNIN TEHTÄVÄT LUKIOSSA Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti. Opiskelija-arvioinnin tulee antaa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista 15 I - Lukio-opiskelu

20 tukea lukion tavoitteiden saavuttamista olla oikeudenmukaista, luotettavaa, yllätyksetöntä ja avointa pyrkiä kannustavuuteen ja oppilasmyönteisyyteen pohjautua eri tavoin annettuun näyttöön kiinnittää huomiota tiedon laatuun määrän ohella Keskeistä on, että arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteidensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. Vaatimustason tulee niveltyä asteittain valtakunnallisen päättötason normistoon. KURSSIN ARVIOINTI Kurssin laajuus on 38 tuntia (n. 22 * 75 min.) ja opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Jokaisen kurssin alussa annetaan opiskelijoille kurssin arviointiohjeet, jolloin niistä keskustellaan. Arvioinnin suorittaa asianomainen aineenopettaja kunkin kurssin päättyessä. Opettajan arvosteluvalta on ehdoton. Kurssista saamansa arvosanan opiskelija saa tiedoksi jakson päätyttyä jaettavasta jaksoarvioinnista. Arvosana osoittaa, miten opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. Kurssit arvioidaan toisistaan riippumatta asteikolla Arvosana neljä (4) merkitsee hylättyä kurssin suoritusta. Muita arviointitapoja ovat suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H = hylätty) tai sanallinen arviointi. Mikäli kurssin suoritus on keskeytynyt, siitä annetaan keskeyttämismerkintä (K = keskeyttänyt). Kurssiarvosanat ovat arviointipohjana opettajan antaessa opiskelijalle aineen päättöarvosanaa. Hyväksyttävästä syystä kokeesta poissa ollut opiskelija voidaan jättää kurssin päättyessä arvioimatta, jolloin opiskelijalla on oikeus antaa näyttö uusintakuulustelussa. Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan myös numeroin, riippumatta siitä, annetaanko kurssista tai oppiaineen oppimäärästä suoritusmerkintä vai käytetäänkö muuta arviointitapaa. Numeroarviointi tallennetaan sen varalta, että opiskelija haluaa numeroarvosanan päättötodistukseen. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI Suoritusmerkinnällä arvioitavista oppiainekursseista voi halutessaan saada myös numeroarvioinnin, lukuun ottamatta opinto-ohjauksen, tietotekniikan ja draaman suoritusmerkinnällä arvioitavia kursseja. Opiskelijan on ennen kurssiarvosanan antamista ilmoitettava, mikäli hän haluaa kurssista numeroarvioinnin. Päättötodistukseen tulevista oppiaineen päättöarvosanoista määrätään erikseen. 16 I - Lukio-opiskelu

21 OPPIAINE KURSSIEN ARVIOINTI numero suoritusmerk. joko tai Äidinkieli ja kirjallisuus 1 6, 8 9, Ruotsi A kieli Ruotsi B kieli 1 7 0, 8 10 Englannin kieli 1 8 0, 9 11 B2 kielet B3 kielet Matematiikka, pitkä 1 15 Matematiikka, lyhyt 1 9 Biologia Maantiede Fysiikka 1 8, 10 9 Kemia Uskonto Elämänkatsomustieto 1 5 Filosofia 1 4 Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia 1-5, Musiikki Kuvataide Liikunta (aluille nro), 7 8 Terveystieto 1 3 Opinto-ohjaus 1 4 Draama 1 2 Italian kieli 1 2 Latinan kieli 1 2 Lue 1 Nuisku 1 Tietotekniikka KURSSIN ARVIOIMATTA JÄTTÄMINEN Kurssiarvosanaa ei anneta opiskelijalle, joka toistuvasti on poissa oppitunneilta tai muulla tavalla tahallisesti lyö laimin annetut tehtävät. Tällöin opiskelijalle annetaan keskeyttämismerkintä (K). Pakollisen kurssin arvioiminen on edellytyksenä myös päättötodistuksen saamiselle. 17 I - Lukio-opiskelu

22 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI Oppimäärän hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut hyväksytysti vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista. Kuitenkaan minkään aineen oppimäärässä ei saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja kolmea enempää. Pakollisia ja syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä arvosanoja 1-2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Päättöarvosanaa annettaessa ovat lähtökohtana opiskelijan kursseista saadut arvosanat. Opettaja voi harkintansa mukaan ja neuvoteltuaan toisten ko. opiskelijaa opettaneiden saman aineen opettajien kanssa korottaa kurssiarvosanojen aritmeettisen keskiarvon mukaan määrättyä arvosanaa, mikäli opiskelijan erillisessä kuulustelussa osoittama osaamisen taso on sitä korkeampi tai syventävien ja soveltavien kurssien antama lisänäyttö sitä edellyttää tai tiedot ja taidot ovat opintojen päätösvaiheessa arvioitavissa sitä paremmiksi suhteessa oppimäärän tavoitteisiin. Muutoin soveltavien kurssien arvosanat eivät vaikuta oppiaineen päättöarvosanaan. Oppiaineesta annetaan yksi arvosana, johon huomioidaan kaikki opiskellut kurssit. Oppimäärä arvostellaan, kun sen kaikki opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluvat kurssit on opiskeltu edellä esitetyllä tavalla. Saatu arvosana on lopullinen, ellei opiskelija LA 8 :n tarkoittamassa erillisessä kuulustelussa anna siinä määrin vakuuttavaa näyttöä oppimäärän hallinnassa, että opettaja saa lukion yleisten arvosteluohjeiden mukaiset perusteet korottaa arvosanaa. Suullisia kuulusteluja on syytä käyttää hyväksi ylioppilastutkinnon kokeisiin valmistautumisessa. OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN Muiden oppilaitosten opintoja hyväksiluettaessa pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamassa arvioinnissa. Koska monissa oppilaitoksissa arviointi on eri asteikolla kuin lukiossa, arvosanat on muutettava lukion asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti: asteikko 1 5 lukioasteikko 4-10 asteikko (tyydyttävä) 5 (välttävä) 1 2 (tyydyttävä) 6 (kohtalainen) 1 3 (hyvä) 7 (tyydyttävä) 2 4 (hyvä) 8 (hyvä) 2 5 (kiitettävä) 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen) 3 Tapauksissa, joissa lukio ei voi määritellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suorittu kurssi vastaa, ylempää vai alempaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi. Sisällöltään lukiokursseja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukioopintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisina tai syventävinä kursseina tulee niistä antaa numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä. Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Jos opiskelija pyytää, tulee järjestää lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään, menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut pakollisten oppiaineiden pakolliset kurssit sekä syventäviä kursseja vähintään kymmenen ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Oppimäärä ilmenee tarkemmin opiskelijan valintakortista. Arvosanalla 4 arvioitua soveltavaa kurssia ei huomioida kokonaiskurssimäärään. 18 I - Lukio-opiskelu

23 PÄÄTTÖTODISTUS Opiskelijalle, joka on opiskellut hyväksytysti opinto-ohjelmansa mukaisen lukion koko oppimäärän, annetaan päättötodistus. Sen antamisesta päättävät lukion rehtori ja opiskelijaa opettaneet opettajat yhdessä. Todistukseen merkitään opiskelijan kustakin opinto-ohjelmaansa sisältyneestä oppimäärästä lopullisesti saama arvosana. Arvosana merkitään sekä kirjaimin (esim. kahdeksan) että numeroin (esim. 8). Opinto-ohjauksesta annetaan aina suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Oppimäärän laajuus merkitään opiskelijan opiskelemien kurssien määrän mukaisesti. Kaikki käydyt kurssit lasketaan mukaan kokonaiskurssimäärään. Mitään arviointeja ei voi poistaa. Esimerkki 1. Opiskelija on käynyt fysiikasta, kemiasta, terveystiedosta, psykologiasta tai filosofiasta vain pakollisen ensimmäisen kurssin. Mikäli kurssi arvioidaan opetussuunnitelman mukaisesti numeroarvosanalla opiskelija saa siitä arvosanan. Opiskelijan erikseen pyytäessä, voi hän saada suoritusmerkinnän (S). Jos opiskeltuja kursseja on kaksi, opiskelija saa numeroarvosanan. Esimerkki 2. Opiskelija saa numeroarvosanan lyhyistä vieraista kielistä (espanja, saksa, ranska ja venäjä) opiskeltuaan oppiainetta vähintään kolme ensimmäistä kurssia. Jos opiskelija on käynyt vain kaksi kurssia kursseista 1-3, saa hän suoritusmerkinnän (S). Esimerkki 3. Liikuntaa täytyy opiskella vähintään kaksi ensimmäistä kurssia. Oppiaine arvioidaan numeroarvosanalla, mutta opiskelija voi pyytää suoritusmerkinnän (S). Esimerkki 4. Opiskelija on käynyt kuvataiteesta kaksi kurssia ja musiikista yhden kurssin. Hän saa kuvataiteesta numeroarvosanan ja musiikista suoritusmerkinnän (S). Sama toimii myös päinvastoin. Mikäli molemmissa oppiaineissa opiskeltuja kursseja on kaksi, opiskelija saa numeroarvosanat. Esimerkki 5. Muiden valinnaisten opintojen (mm. tietotekniikka) osalta päättöarviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyyn kurssiarviointiin. Jos kurssista annetaan arvosana, opiskelija saa sen päättötodistukseensa, mutta jos opiskeltuja kursseja on oppiaineessa vain yksi, on opiskelija oikeutettu saamaan pyynnöstä suoritusmerkinnän (S). Suoritusmerkintää pyydetään kansliasta viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Ylioppilastutkintosuoritus ei muuta annettua arvostelua. OPISKELIJAPALVELUT RUOKAILU Opiskelijat saavat maksuttoman ruokailun koulupäivinä. KOULUMATKAT Koulumatkatuesta tehdään päätös vuosittain. Opiskelija voi anoa Kelalta koulumatkatukea, jos koulumatkan pituus on yhteen suuntaan yli 10 km. Mikäli olet koulumatkasi pituudesta epävarma, tarkista se esim. Tukea myönnetään enintään yhdeksälle kuukaudelle ja omavastuuosuus on 43 /kk. Koulumatkatuki myönnetään julkisen kulkuneuvon mukaan. Muu matkustustapa voidaan hyväksyä vain, jos esim. koulumatkalla ei ole lainkaan joukkoliikennettä yhdensuuntaisesta koulumatkasta on joukkoliikenteen ja kodin välillä yli 5 km 19 I - Lukio-opiskelu

24 Koulumatkatukihakemuksia saa koulun kansliasta. Hakemus palautetaan kansliaan, josta saa ostotodistuksen Matkahuoltoon. Opiskelija saa alennusta muille kuin koulumatkoille esittämällä Suomen Lukiolaisten Liiton opiskelijakortin tai koulun antaman opiskelijatodistuksen. OPINTOTUKI Lukiolaiset voivat hakea opintojensa rahoittamiseksi opintotukea. Opintotuki myönnetään seuraavan kuukauden alusta, kun opiskelija on täyttänyt 17 vuotta. Koulun kansliasta saatavalla lomakkeella voi hakea opintorahaa, asumislisää sekä valtion takaamaa opintolainaa. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien. Jos tuen haluaa esimerkiksi syyskuun alusta on hakemuksen oltava perillä viimeistään elokuussa. Tukea haetaan yleensä yhdellä hakemuksella syys- ja kevätlukukaudeksi. Kevätlukukaudella opintotukea voidaan myöntää vain kevätlukukautta varten. Hakemuksen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta. Opintoraha maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Lue tarkoin saamasi opintotukipäätöksen teksti ja toimi ohjeiden mukaisesti. Puheluita opintotukikeskukseen tulee välttää, ne hidastavat hakemusten käsittelyä. Koulun kansliasta saa hakemuksia ja lisätietoja asiasta. OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitajana toimii Päivi Kari. Terveydenhoitaja on tavattavissa tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina, varmimmin klo Terveydenhoitajan puhelinnumero on / Maanantaisin ja torstaisin sairausasioissa yhteys mieluiten klo Suensaaren neuvolaan, Sairaalakatu 1 (Terveyskeskus) puh ( ). Terveystarkastusajat ilmoitetaan koulun ilmoitustaululla ja ryhmäinfoilla. HAMMASHUOLTO Tarkastus ja hoito ovat ilmaisia 18 ikävuoteen saakka. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta tulee 27 :n sakko. Hammastarkastuksiin ei enää kutsuta luokittain, vaan hammashuollossa on siirrytty yksilölliseen hoitotarpeen määrittelyyn. Hammashoitolat ja -lääkärit ovat: v ja 1993 syntyneillä Sukunimi: A-L, Saarenhammas, Merja Vallinmäki, p Sukunimi: M-Ö, Saarenhammas, Ari Leino, p v syntyneillä Saarenhammas, Sisko Lahti p v syntyneillä Saarenhammas, Tuija Tarvainen, p KOULUPSYKOLOGI Koulupsykologin tavoittaa puhelimitse numerosta Koulupsykologi on koulun psyykkisen opiskelijahuollon asiantuntija. Häneen voi ottaa yhteyttä kun koulunkäynnissä tai ihmissuhteissa ilmenee vaikeuksia, kuten oppimisessa, koulunkäyntimotivaation säilymisessä, kun esiintymiseen ja koulusuoriutumiseen liittyy pelkoja ja paineita, kun mieli on maassa, itsessä tapahtuvat muutokset hämmentävät. Koulupsykologi suorittaa myös testauksia ja antaa lausuntoja esim. ylioppilastutkintolautakuntaa varten. KOULUKURAATTORI Koulukuraattorin puhelinnumero on Koulukuraattori on koulun sosiaalisen opiskelijahuollon asiantuntija. Häneen voi ottaa yhteyttä koulunkäyntiin ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, esim. kun on ristiriitoja opiskelijatovereiden tai aikuisten kanssa, kotona on vaikeuksia, kodin ulkopuolella on vaikeuksia, kiinnostus koulunkäyntiä kohtaan on vähenemässä jne. 20 I - Lukio-opiskelu

25 Keskustelut koulupsykologin ja koulukuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ Lukion opiskelijahuoltoryhmä on keskusteleva ja neuvotteleva elin. Sen toiminta tähtää koulun sisäiseen kehittämiseen siten, että ongelmatapaukset ja -tilanteet hoidetaan koulun sisällä eri osapuolien yhteistyönä. Opiskelijahuoltoryhmään voivat kuulua rehtorin, apulaisrehtorin ja opinto-ohjaajien lisäksi terveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, opettajia ja muita asiantuntijoita. Myös opiskelija itse tai hänen huoltajansa voi tuoda asioita ryhmän pohdittavaksi. ERITYISOPETUS Erityisopettaja testaa opiskelijoiden mahdolliset LUKI- ja muut oppimishäiriöt sekä antaa tarvittavat lausunnot ylioppilastutkintolautakunnalle. Erityisopettaja järjestää tukitoimet ns. erilaisille oppijoille. OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjauksen tarkoitus on tukea ja ohjata opiskelijaa lukio-opinnoissaan, henkilökohtaisissa ongelmissa ja jatko-opintoja suunnitellessaan. Opintoohjaajalta löytyy eri aloja ja ammatteja sekä koulutusreittejä koskevaa tietoa ja materiaalia. Opiskelijalla on mahdollisuus varata tarvittaessa aika henkilökohtaiseen ohjaukseen, missä voi keskustella opintoihin, elämäntilanteeseen tai urasuunnitteluun (ammatinvalintaan) liittyvistä ongelmista tai epävarmuustekijöistä. Opiskelija voi tulla keskusteleman opinto-ohjaajien luokse asiastaan yksin, ystävänsä tai vanhempien kanssa. Abiturienttien on mahdollista päästä myös ammatinvalintapsykologin ohjaukseen työvoimatoimistoon opinto-ohjaajan lähetteellä. Opinto-ohjaajan kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia! Opinto-ohjausta tarjotaan kolme kurssia, joista kaikille on yksi pakollinen. OP1-kurssi käydään opintojen ensimmäisenä syksynä, käsiteltäviä aiheita ovat lukio-opinnot, opiskelutekniikat sekä jatkoopinnot. OP2-kurssi on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille perehdyttäen heidät jatko-opintoihin. Työelämään tutustumista käsittävä OP3-kurssi suositellaan käytäväksi toisena opiskeluvuonna. OP4 on tutor-kurssi. OHJAUSTEHTÄVIEN JAKAUTUMINEN Rehtori suoritusohjeista poikkeaminen lupa kurssin suorittamiseen itsenäisesti muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien hyväksyminen vaihto-oppilaiden ulkomailla suorittamien kurssien vastaavuuksien hyväksyminen lupa pidempään kuin kolmivuotiseen opiskeluohjelmaan ja ohjelman hyväksyminen koulusta eroamisen hyväksyminen Opinto-ohjaaja ohjauksen suunnittelu ryhmänohjaajien konsultointi henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien muutokset yli kolmen vuoden opiskelusuunnitelmat opiskelu muissa oppilaitoksissa ja koulun vaihto yo-kirjoitusten hajauttaminen jatko-opintojen ohjaus TET tiivis yhteydenpito yhteistyökumppaneihin elinkeinoelämässä, oppilaitoksissa, työvoimaviranomaisessa sekä muihin ohjaustyötä tekeviin henkilöihin osallistuu aktiivisesti koulutusta ja ammattialoja koskeviin koulutuksiin opiskeluvaikeudet 21 I - Lukio-opiskelu

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE Ylioppilastutkinto Yleiset määräykset ja ohjeet Yo-kokeet järjestetään samaan aikaan koko maassa, syksyllä ja keväällä Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus 1(17) OPETUSSUUNNITELMA tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus YHTEINEN OSA 2009 2(17) TAO, Turun Ammattiopistosäätiö OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Tämä opetussuunnitelman yhteinen osa koskee

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot