Lasten palvelujen yhteensovittaminen ja johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten palvelujen yhteensovittaminen ja johtaminen"

Transkriptio

1 Lasten palvelujen yhteensovittaminen ja johtaminen Tutkimusprofessori Marja-Leena Perälä & tutkimusryhmä NÄKYMÄTÖN NÄKYVÄKSI Varhaiskasvatustutkimuksen kansallinen kutsuseminaari Helsinki mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 1

2 Tausta Investointi lapsiin kannattaa Asiakkaiden roolin vahvistuminen Painopiste korjaavissa palveluissa, palveluissa puutteita Perheiden avun ja tuen tarve on lisääntynyt Tunnistetut puutteet yhteistyössä Kansalliset linjaukset Lasten palveluja tuottavat useat tahot palvelut vanhempien näkökulmasta pirstaleisia mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 2

3 Kiinnostuksen kohteena Kontekstina ovat 'ydinpalvelut' päivähoito, esiopetus, koulu, äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto Lapsen elämän taitekohdat (odotus, syntymä, päivähoidon, esikoulun ja koulun aloitus). Palvelujen "nivelten" toimivuus ja yhteys palveluiden saatavuuteen Näkökulmat: Lapsiperheiden ja palvelujen antajien välinen Palvelujen antajien välinen Palvelujärjestelmätaso ja johtaminen Yhteistyö sekä horisontaalista ja vertikaalista palvelujen yhteensovittamista edistävät interventiot, toimintaprosessit, rakenteet ja johtaminen mallintaminen & Ehkäisevät LapsYTY palvelut / Marja-Leena Perälä 3

4 Lapsuuden kehitysympäristö, perus-, erityis- muut palvelut Kehitysympäristö Erikoissairaanhoito "Ydinpalvelut" Peruspalvelut Erikoissairaanhoito (muu kuin psykiatria) Psykiatrinen erikoissairaanhoito Lääkinn./mielenterv. kuntoutus Sosiaalipalvelut Kasvatus -ja perheneula Terveyskeskuspalvelut Äitiys- ja lastenneuvola Koti _ P e r h e Päivähoito K o t i Psykososiaalinen kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Esikoulu Koulu ikä v Kasvu & kehitys Hyvinvointi Terveys Muut palvelut Avoin varhaiskasvatus (kunnan, yksityinen, kolmannen sektorin, seurakuntien) Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Aamu/iltapäivä toiminta

5 Yhteensovittaminen ja yhteistyö Yhteensovittaminen Eri tasoilla erilaista Makro - kansallisen tason toimenpiteet, lait, asetukset Meso - organisaatioiden / toimialojen yhdistämiset Mikro - keskinäiset sopimukset Yhteistyö on prosessi, jossa yksi tai useampi taho pyrkii samaan tavoitteeseen mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 5

6 Tutkimuksen tarkoitus 1. Tuottaa tietoa lapsiperheiden palveluista ja palvelujärjestelmästä perheiden (ml. päihdeperheet) sekä lasten, sosiaali- terveys- ja opetustoimen näkökulmasta 2. Tuottaa tietoa vaikuttavista yhteistyöinterventioista 3. Kehittää erilaisiin ympäristöihin soveltuva terveyttä edistävä ja palveluja yhteensovittava malli, 4. Arvioida mallin soveltuvuutta ja vaikutuksia mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 6

7 Projektiryhmä Marja-Leena Perälä, THL; Nina Halme, THL;, Heli Hätönen, THL; Anne Salonen, THL; Merja Vuorisalmi, THL; Tuovi Hakulinen-Viitanen, THL, Timo Järvensivu, Aalto Yliopisto, School of Economics) Anna-Liisa Lyyra, Jyväskylän yliopisto, Tapio Nummi, Tampereen yliopisto, School of public health; Juha-Matti Latvala, Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö; Hannu Rintanen, THL; Pekka Rissanen, Tampereen yliopisto, School of public health; Jukka Mäkelä, THL; Sirpa Nykänen, THL; Marjaana Pelkonen, STM; Heidi Peltonen, OPH; Anneli Pouta, THL; Sirkka Rousu, Kuntaliitto; Tytti Solantaus, THL; Riitta Viitala, STM; Anna-Leena Välimäki, THL Kansainväliset kontaktit Portland State University: Research and Training Center on Family Support Children's Mental Health University of Kansas: Beach Center on Disability University Medical Centre, Utrecht mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 7

8 Hankeen tutkimukset / vaiheet Lapsiperhepalvelujen nykytilanne Kyselyt : vanhemmat ja lapset, työntekijät, johtajat Palveluja yhteensovittavan geneerisen mallin kehittäminen Geneerisen mallin vaikutukset ja soveltuvuus Vaikuttavat yhteistyöinterventiot / hyvät käytännöt Järjestelmällinen katsaus Kaste-, ym. kehittämishankkeet 2010 Käytännöllinen mallintaminen 2010 Tilastollinen mallintaminen Ehkäisevät lapsiperhepalvelut Vertailuasetelma Implementointi mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 8

9 1 Tutkimus Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Tutkimuskysymykset Mitä ovat lapsiperheiden huolenaiheet, miten saavat apua, mitä palveluja käyttävät ja mitkä tekijät ovat yhteydessä näihin? Kuinka yhteistyö (mm. tiedonvaihto) toimii erityisesti lapsen elämän siirtymävaiheissa? lapsiperheiden ja palvelujen antajien yhteistyö palvelujen antajien keskinäinen yhteistyö Millaisia lapsiperheiden palveluita on kunnissa, miten yhteensovitettuja ovat palvelut toimialojen sisällä, toimialojen välillä ja kuntien välillä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa? mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 9

10 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Aineiston muodostuminen Vanhemmat (isät, äidit + lapset): Kysely 2009 Sisältö: Palvelujen tarve, käyttö, saatavuus, laatu, osallisuus Satunnaisotanta isistä ja äideistä (< 9-vuotias lapsi/a) (n = ) Päihdevanhempien haastattelu (n= 30) Työntekijöiden ja lasten palveluista vastaavien kysely Työntekijä/lähiesimies (n=457): päivähoito, esiopetus, koulu, äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto Lasten palveluista vastaava (n=464) Sosiaali-, terveys- ja opetustoimi Sisältö: Palvelut, tarve, yhteensovittaminen/yhteistyö Kyselyissä joitakin samoja kysymyksiä mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 10

11 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Toimialat: Aineiston muodostuminen Lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin sosiaali-, terveys- ja opetustoimen palveluista vastaaville Vastaus saatiin 490 toimialalta, vastausaktiivisuus 61 % Aineisto kerätty toukokuu-marraskuu 2009 Toimiala (n = 490) n % Yhdistetty sosiaali- ja terveystoimi Terveystoimi Sosiaalitoimi 41 8 Opetustoimi Yhdistetty sosiaali-, terveys- ja opetustoimi mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 11

12 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Työntekijät: Aineiston muodostuminen (n = 454) Päivähoito 11 Esiopetus 7 Koulu 14 Päivähoito, esiopetus ja/tai koulu 17 Äitiys- ja lastenneuvola 24 Kouluterveydenhuolto 16 Äitiys- ja/tai lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto 11 % mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 12

13 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Toimialat: Palvelujen riittävyys Lapsille (< 9-vuotiaille) ja heidän perheilleen suunnattuja terveyspalveluja pidettiin melko riittävinä Riittämättömiä olivat 52 % ravitsemusterapia palvelut 40 % puheterapia-, koulupsykologi- sekä koululääkäripalvelut Sosiaali- ja opetuspalvelut riittävämpinä kuin terveyspalveluja Riittämättömiä (täysin /osittain) hieman yli kolmanneksen mielestä kotipalvelut, koulukuraattorin palvelut, päihdepalvelut, kasvatus- ja perheneuvola-palvelut sekä perhetyöntekijän palvelut mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 13

14 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Toimialat: Muutokset kahden viimeisen vuoden aikana Terveyspalveluissa Lisätty Vähennetty Tk-hoitajapalvelut 35 % Koululääkäri 14 % Koulupsykologi 33 % Hammashuolto 14 % Kouluterveydenhoitaja 26 % Tk-lääkäri 13 % Perheiden kotisairaanhoito 24 % Sosiaali-ja opetuspalveluissa Lisätty Vähennetty Avustajatoiminta 52 % Kerhotoiminta 15 % Lastensuojelu 52 % Kasvatus-/perheneuvola 12% Perhetyöntekijä 56 % mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 14

15 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Toimiala: Palvelujen yhteensovittaminen kunnassa mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 15

16 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Toimialat & vanhemmat: Asiantuntemus palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa (painoarvoa paljon, %) Toimialat Vanhemmat Suunn./ Päät. Lasten ja perheiden näkemykset 66 / Työntekijöiden näkemykset 86 / Ylimmän ja keskijohdon näkemykset 91 / Luottamushenkilöiden näkemykset 68 / Kunnan taloudellinen tilanne 89 / Tutkimus- tai muu tieto 58 / Valtakunnalliset ohjeet, suositukset 93 / Yhteistyökumppaneiden näkemykset 44 / mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 16

17 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Vanhemmat: Näkemys palveluiden kehittämistarpeista (n = ) Samaa mieltä? Täysin Melkein Ryhmäkokoja tulisi pienentää Ennalta ehkäisevää perhetyötä enemmän Huoliin tulisi puuttua nykyistä varhemmin Mahdollisuus avun saamiseen virka-ajan ulkopuolella Lapsiperheiden palvelut lähelle toisiaan Toimijoilla tiivistä yhteistyötä ja yhteiset periaatteet Mielenterveysosaamista lapsen arkipäivään Lapsiperheille suunnattua kotipalvelua mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 17

18 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Vanhemmat: Lapseen liittyvät huolet viimeisen vuoden aikana (vähintään lievä huoli, n = ;) Fyysinen terveys 19 * Psykososiaalinen kehitys ja terveys 16 ** Oppiminen yleensä 8 * Oppimisvaikeudet 8 * Tunne-elämä 11 ** Käytös 8 ** Sosiaaliset suhteet 13 ** % * saatiin apua % ** saatiin apua % *** saatiin apua < 50 % mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 18

19 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Vanhemmat: Perheeseen ja lähiympäristöön liittyvät huolet (vähintään lievä huoli, n = ) % Oma jaksaminen 53 ** Lapsen kanssa ei riittävästi aikaa 36 * Vanhemmuuden taitojen riittämättömyys 30 * Taloudelliset vaikeudet, työttömyys 28 * Maltin menettäminen ristiriitatilanteissa 27 * Syyllisyyden tunteminen 20 * Ylihuolehtivaisuus (esim. pelko) 17 * Parisuhdeongelmat 16 *** Lapseen kohdistuva väkivalta 13 * Asuinympäristön turvattomuus 12 ** Oma tai läheisen netin liika-/ongelmakäyttö 10 ** Yksinäisyys, vastuun kantaminen yksin 10 *** Oma tai läheisen päihteiden liikakäyttö 7 *** * saatiin apua %; ** saatiin apua %; *** saatiin apua < 50 % mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 19

20 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Vanhemmat: Lapseen ja vanhemmuuteen liittyvät huolet yhteydessä (vähintään lievä huoli, n = ) Lapsi ei asu molempien vanhempien luona Lapsen terveydentilaa ei koeta hyväksi, huono terveys, sairaus, vamma, kehitysviive tai jokin poikkeavuus Lasta on kiusattu Ei koe pärjäävänsä vanhempana hyvin On eronnut tai yksinhuoltaja Äideillä enemmän kuin isillä Arjen toimimattomuus Kokee yksinäisyyttä Oma tai puolison koettu terveydentila huono; oma sairaus tai vamma Mielenterveysongelmia Lapsuuden perheessä taloudellisia vaikeuksia tai vakavia ristiriitoja Omalla äidillä on / on ollut mielenterveysongelmia On itse ollut kiusattu mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 20

21 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Vanhemmat: Lapseen ja vanhemmuuteen liittyvät huolet yhteydessä (vähintään lievä huoli, n = ) Lapseen liittyen Lapsi on yli 3 vuotias Lapsi tapaa toista vanhempaansa 1-4 päivänä / kk Lapsen hoitopaikka on vaihtunut kerran tai useammin Vanhemmuuteen liittyen Kokee, että lapselle jää riittämättömästi aikaa Ei osallistu vanhempien tapaamisiin neuvolassa päivähoidossa esikoulussa koulussa On työtön, sairauslomalla, työllistetty tai opiskelija Puoliso on työtön tai sairauslomalla mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 21

22 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Työntekijät: Lapseen ja vanhemmuuteen liittyvät huolet (viikoittain/kuukausittain/vuosittain/harvemmin/ ei lainkaan) Työntekijät ilmaisivat useammin lapsiin liittyviä huolia kuin perheeseen / vanhemmuuteen liittyviä huolia Lapsiin ja perheeseen / vanhemmuuteen liittyviä huolia harvimmin < 4000 asukkaan kunnissa useimmin asukkaan kunnissa Lapsiin liittyviä huolia mainittiin useimmin koulussa ja esiopetuksessa, harvimmin äitiys- ja lastenneuvolassa Perheeseen / vanhemmuuteen liittyviä huolia mainittiin useimmin äitiys- ja lasten neuvolassa sekä harvimmin kouluterveydenhuollossa ja päivähoidossa mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 22

23 2 Tutkimus /Järjestelmällinen katsaus: Yhteistyöinterventioiden vaikuttavuus Tutkimuskysymykset Millaisia yhteistyöinterventioita on ja onko niillä vaikuttavuutta asiakastyössä perheen kanssa? palvelujen antajien välillä (ydinpalvelut; erityispalvelut, yksityinen ja kolmas sektori)? Millaisia tehokkaita tapoja on järjestää terveys-, sosiaalija opetustoimen palveluja? mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 23

24 2 Tutkimus /Järjestelmällinen katsaus: Yhteistyöinterventioiden vaikuttavuus Järjestelmällinen katsaus Toteutettu Cochrane-katsauksen suositusten mukaan Mukana 88 artikkelia 22 kansainvälisestä tietokannasta vuosilta Raportti julkaistu 2010 alussa, saatavana myös sähköisenä mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 24

25 3 Tutkimus & kehittäminen Geneerisen mallin tuottaminen Tavoitteena on tuottaa erilaisiin ympäristöihin soveltuva, palveluja horisontaalisesti ja vertikaalisesti yhteensovittava malli 'Näyttöön perustuva' mallintaminen Perustana tieto Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Vanhempien, johtajien ja työntekijöiden surveyt Focus-ryhmiä: Käytäntö ja monialainen projektiryhmä Tilastollinen mallintaminen Perustuu survey-aineistoihin ja kirjallisuuteen mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 25

26 3 Tutkimus & kehittäminen Geneerisen mallin tuottaminen Tarkastelu kolmella tasolla Palvelujen yhteensovittamista edistävä toiminta Asiakastyössä Toimintaprosessit - Palvelujen antajien keskinäinen yhteistyö Palvelujen yhteensovittamista edistävä johtaminen ---- Ohje käytännön implementoimiseksi IT-pohjainen toteutus mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 26

27 3 Tutkimus & kehittäminen: Geneerisen mallin tuottaminen Palveluja yhteensovittava malli ('LapsYTY') Periaatteet Terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoisuus Palveluiden yhteensovittaminen Asiakaslähtöisyys Toimivat palvelukokonaisuudet Näyttöön perustuvuus M a l l i n Palvelut/tominta Ennakoiva ja ehkäisevä toiminta Kumppanuus ja yhteistyö t a v o i t t e e t Lapset/perheet Varhainen tuen saaminen ja tuen oikeaaikaisuus Osallisuus ja voimavarojen vahvistuminen Päämäärä Lapset/perheet Lapsen suotuisa kasvu ja kehitys Lasten ja perheiden hyvinvointi ja terveys mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 27

28 4a Tutkimus / tilastokatsaus Ehkäisevät lapsiperhepalvelut kunnissa: Tavoitteet tuottaa indikaattori-luonnoksia/-ehdotuksia, jotka kuvaavat kuntien toiminnan painottumista ehkäisevään / korjaavaan toimintaan lapsiperhepalveluissa tuottaa tietoa siitä, onko tuotettujen indikaattori-luonnosten ja kuntien toimialajohtajien kyselyn tuloksilla yhteyttä. pyrkiä selvittämään, miten palvelujärjestelmää kuvaavilla tilastoilla ja muilla tiedoilla voidaan arvioida kuntien erilaisten lapsiperhepalveluiden yhteistyömallien toimivuutta ja vaikuttavuutta tuottaa tietoa mallin arviointiin kokeellisella asetelmalla mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 28

29 4b Tutkimus Mallin soveltuvuuden ja vaikutusten arviointi Tutkimuskysymykset Miten kehitetty malli muuttaa vastavuoroista yhteistyössä perheen kanssa? palvelujen antajien horisontaalista ja vertikaalista yhteistyötä? Mitä vaikutuksia mallilla on lasten ja perheiden palvelujen tarpeeseen, käyttöön ja avun saatavuuteen palvelujen laatuun ja jatkuvuuteen (kustannuksiin?) tarkastelu lapsiperheen, työntekijöiden ja johtajien näkökulmasta Kuinka käyttökelpoinen kehitetty malli on kuntien kehittäjien näkökulmasta? mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 29

30 Odotetut tulokset, tutkimuksen merkitys Tutkimus tuottaa tietoa lapsiperhepalveluista useasta näkökulmasta, mukaan lukien opetuksen ja lapsen oma näkökulma tuottaa erilaisiin ympäristöihin soveltuvan lapsiperheiden palveluja yhteensovittavan mallin kansalliseen käyttöön ja tietoa sen vaikutuksista tuottaa tietoa palvelujen yhteensovittamisesta ja sen yhteydestä palvelujen saatavuuteen ja laatuun tuottaa menettelyn (toimii pilottina) näyttöön perustuvan mallin kehittämiseksi kehittää uusia käytäntöön upotettavia kokeellisia asetelmia tuottaa erilaisia mittareita, joita voidaan käyttää jatkotutkimuksissa mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 30

31 Johdetaanko lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia kokonaisuutena? Seminaari klo Kuntatalolla Keskiössä palvelujen saatavuus, yhteistyö ja johtaminen kunnissa Lapsiperheiden palvelujen yhteensovittaminen ja johtaminen tutkimus, THL Kuntien lakisääteiset lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat sekä hyvinvoinnin ja palveluiden tila kunnissa 2010 tutkimus, Kuntaliitto Järjestäjät: Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Yhteistyökumppaneina Sosiaali- ja terveysministeriön Kasteohjelma sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma ja Opetushallitus mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 31

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien työkokous 10.4.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Nykyiset palvelut eivät

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhdistävä johtaminen

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhdistävä johtaminen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhdistävä johtaminen Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori Viranomaisyhteistyön edistäminen perhe- ja lastensurmien ehkäisemisessä Aluehallintovirasto 28.5.2013

Lisätiedot

Perhekeskukset Suomessa

Perhekeskukset Suomessa Perhekeskukset Suomessa Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen Lapsen hyvä arki päätösseminaari 7.9.2013 Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, VTM, FT Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, LANU

Lisätiedot

Lapsiperheiden tarpeet ja toimivat palvelut. Iloa vanhemmuuteen -seminaari Niina Remsu projektikoordinaattori

Lapsiperheiden tarpeet ja toimivat palvelut. Iloa vanhemmuuteen -seminaari Niina Remsu projektikoordinaattori Lapsiperheiden tarpeet ja toimivat palvelut Iloa vanhemmuuteen -seminaari 17.11.2016 Niina Remsu projektikoordinaattori 17.11.2016/Niina Remsu Iloa vanhemmuuteen lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Keskipisteessä perheen hyvinvointi

Keskipisteessä perheen hyvinvointi Keskipisteessä perheen hyvinvointi Ma Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset 29.10.2013, Tampere Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Sisältö Johdanto

Lisätiedot

Monialainen lapsiperheiden kanssa tehtävä työ Liedossa

Monialainen lapsiperheiden kanssa tehtävä työ Liedossa Monialainen lapsiperheiden kanssa tehtävä työ Liedossa Ajoissa tuleva apu lisää hyvinvointia ja säästää rahaa! 22.8.2016 Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, MR-Y/JA 2 22.8.2016 Mitä hyvää meillä on

Lisätiedot

Yhteistyöinterventioden vaikuttavuus lapsiperhepalveluissa

Yhteistyöinterventioden vaikuttavuus lapsiperhepalveluissa Yhteistyöinterventioden vaikuttavuus lapsiperhepalveluissa Sh, TtT, erikoistutkija Nina Halme 24.3.2010 Nina Halme 1 Tutkimusryhmä Projektin johtaja: PERÄLÄ Marja-Leena THT, sh, Tutkimusprofessori, Terveyden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 17.4.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi (Stakes 2008)

Lisätiedot

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Outi Kanste, erikoistutkija 1 Esityksen sisältö Miksi monialaista johtamista tarvitaan? Yhteensovittava johtaminen

Lisätiedot

Keskipisteessä perheen hyvinvointi

Keskipisteessä perheen hyvinvointi Keskipisteessä perheen hyvinvointi Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset 2-3.10.2013 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Marjaana Pelkonen 7.10.2013

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia

Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia Johanna Hietamäki, Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Monialainen, lapsilähtöinen

Lisätiedot

Miten vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia TerveSos Teemaseminaari

Miten vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia TerveSos Teemaseminaari Miten vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia TerveSos Teemaseminaari 16.5.2013 Tarja Heino, Erikoistutkija, Sosiaali- ja terveyspolitiikan ja talouden osasto Reija Paananen, Erikoistutkija, Lapset, nuoret

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku 1 Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Valtakunnalliset neuvolapäivät 3-4.11.2010 Helsinki Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Koskelan neuvola 2 Taustaa TUKEVA 1-hankepilotointi

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

MITÄ EVÄITÄ SAIMME YHDESSÄ TEKEMISESTÄ

MITÄ EVÄITÄ SAIMME YHDESSÄ TEKEMISESTÄ MITÄ EVÄITÄ SAIMME YHDESSÄ TEKEMISESTÄ Iloa vanhemmuuteen hanke Tarja Tammekas, projektityöntekijä, suunnittelija, Kotkan kaupunki Pauliina Saarinen-den Hollander, projektityöntekijä, Lohjan kaupunki Mitä

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Kaksiportainen Lapset puheeksi - menetelmä koulun arjessa

Kaksiportainen Lapset puheeksi - menetelmä koulun arjessa Kaksiportainen Lapset puheeksi - menetelmä koulun arjessa Mika Niemelä, FT, THL Toimiva lapsi & perhe Lasten mielenterveysyksikkö 5.11.2013 1 Lasten tilanteeseen reagoiminen Elämäntilanne muuttuu: Vanhempaa

Lisätiedot

Tuusulan perhekeskusmalli. ARVO Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämisryhmä Tammisaari

Tuusulan perhekeskusmalli. ARVO Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämisryhmä Tammisaari Tuusulan perhekeskusmalli ARVO Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämisryhmä Tammisaari 3.12.08 PERHE-hanke Tavoitteet ja toteutus Tuulas on osa STM:n rahoittamasta PERHEhankeverkostosta: 2005

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 10.9.15 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Aika 10.9.2015 klo 13-15 Paikka Läsnä Psykiatrian klinikka, kirjasto Pekka Kauppinen, pj, Jyta Pirjo Matikainen,

Lisätiedot

SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja 17.5.2016 TAINA ERA JOHANNA MOILANEN

SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja 17.5.2016 TAINA ERA JOHANNA MOILANEN SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja 17.5.2016 TAINA ERA JOHANNA MOILANEN 1 Nuorten vanhempien suunta työuralle-hanke Manner-Suomen ESR-ohjelma,

Lisätiedot

Uudet käytännöt ja muutosprosessin alku kunta- ja aluetasolla

Uudet käytännöt ja muutosprosessin alku kunta- ja aluetasolla Uudet käytännöt ja muutosprosessin alku kunta- ja aluetasolla Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 15.5.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä NAPERO HANKKEEN TAUSTAA : Lapin lääninhallitus myönsi Rovaniemen kaupungille 150.000 euron hankerahoituksen vuosille

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2014 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Tähän tarvittaessa otsikko 1 Äänekosken kaupungille hyväksyttiin v. 2009 mielenterveystyön kokonaissuunnitelma ja päihdestrategia > voimassaoloaika päättyi

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapset ja lapsiperheet Suomessa Lapsia lasten osuus lapsiperh. koko väestöstä Koko maa 1 091 560 20,50 % 587

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Hanne Kalmari 5.4.2016 Hallitusohjelma: Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT 22.6.2016 Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT - Integroitu monitoimijainen perhepalvelulinja YHDESSÄ TOIMIEN, YHDESSÄ TEHDEN Kokonaisvaltaisuus Tiedon, palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

Perhekeskus työpajan tuotokset työskentelystä. Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö

Perhekeskus työpajan tuotokset työskentelystä. Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö Perhekeskus työpajan tuotokset 20.9.2016 työskentelystä Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö Mitkä perhekeskuksen* palveluista ja toiminnoista tulee tuottaa lähipalveluina

Lisätiedot

Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi ja Neuvonpito

Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi ja Neuvonpito Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi ja Neuvonpito Tausta, tavoitteet ja perusteet Portin Pirtti 1.11.2012 Anita Tervo miksi ollaan liikkeellä? vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelma tunnetusti vaaratekijä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA?

MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA? MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA? Perheaikaa 18.2.2016 Tytti Solantaus Lastenpsykiatri, emeritatutkimusprofessori Toimiva lapsi & perhe hankejohtaja (SMS) OMA TAUSTA Työ lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

NEVA Nelivuotiaiden lasten ja heidän perheidensä terveys, hyvinvointi ja palvelut -tiedonkeruu

NEVA Nelivuotiaiden lasten ja heidän perheidensä terveys, hyvinvointi ja palvelut -tiedonkeruu NEVA Nelivuotiaiden lasten ja heidän perheidensä terveys, hyvinvointi ja palvelut -tiedonkeruu PILOTTITUTKIMUS 2015-2017 7.9.2016 NEVA/ Johanna Hietamäki 1 Tausta CHILDCARE: Tasa-arvon kysymykset lasten

Lisätiedot

LAPE tilannekatsaus. Työvaliokunta

LAPE tilannekatsaus. Työvaliokunta LAPE tilannekatsaus Työvaliokunta 13.1.2017 LAPE kärkihankkeen toimeenpano 2017 2018 kehittämistyön painopiste siirtyy maakuntiin; maakunnalliset Lape kehittämishankkeet käynnistyvät 2/ 2017 Keskitetty

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat korjaavasta työst. stä hyvinvoinnin edistämiseen

Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat korjaavasta työst. stä hyvinvoinnin edistämiseen Jukka Mäkelä: Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat 1 Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat korjaavasta työst stä hyvinvoinnin edistämiseen Jukka MäkelM kelä Lastenpsykiatri,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI - Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI - Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI - Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 14.06.2012 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen; Pedagogisen toiminnan strateginen kehittäminen Opetustoimen johtaja

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Viimesijaisen turvan huono-osaiset sosiaalityön asiakkaina

Viimesijaisen turvan huono-osaiset sosiaalityön asiakkaina Viimesijaisen turvan huono-osaiset sosiaalityön asiakkaina THL:n tutkimushanke sosiaalityön ja siihen liittyvien palvelujen ja etuuksien vaikuttavuudesta Tutkimuksen tausta Sosiaalityö, siihen liittyvät

Lisätiedot

Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke

Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa 29.8.2008 KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke Jyväskylän seudun Perhe hanke 2005 2007 2008 STM, Jyväskylä, Jyväskylän

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut 17.1.2017 Kick off Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Perhe- ja sosiaalipalvelut NEUVONTA ja OHJAUS, sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS LAPE - lastensuojelun oppimisverkosto 12.9.2016, Kuopio Helena Saari Perhekeskusvastaava Tarja Juppi Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen vs.vastuualuepäällikkö 16.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Perhevalmennuksen kehittämisarviointi Rovaniemen Napero hankkeessa. Kristiina Tirroniemi

Perhevalmennuksen kehittämisarviointi Rovaniemen Napero hankkeessa. Kristiina Tirroniemi Perhevalmennuksen kehittämisarviointi Rovaniemen Napero hankkeessa Kristiina Tirroniemi Lähtökohdat Perhevalmennuksen kehittäminen Napero hankkeessa Sairaanhoitaja (YAMK) tutkinto, terveyden edistämisen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Työryhmien seminaari 29.4.2016 Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma lopullinen hankeohjelma julkaistu 14.4. 2016 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Lape kärkihankkeen toimeenpano Etelä-Pohjanmaalla. Eija Ala-Toppari-Peltola Lape muutosagentti

Lape kärkihankkeen toimeenpano Etelä-Pohjanmaalla. Eija Ala-Toppari-Peltola Lape muutosagentti Lape kärkihankkeen toimeenpano Etelä-Pohjanmaalla Eija Ala-Toppari-Peltola Lape muutosagentti Miten muutosta lasten ja perheiden palveluissa toteutetaan? Lasten, nuorten ja perheiden oikea-aikainen ja

Lisätiedot

Kuntien suunnitelmat lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä Vuoden 2010 ja 2012 kuntakyselyjen keskeisimmät tulokset

Kuntien suunnitelmat lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä Vuoden 2010 ja 2012 kuntakyselyjen keskeisimmät tulokset Kuntien suunnitelmat lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä Vuoden 2010 ja 2012 kuntakyselyjen keskeisimmät tulokset Aila Puustinen,, Suomen Kuntaliitto Suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä Yhteiskunnallinen eriarvoisuus - ohjelma n tutkimuspäivä 23.9.2013 Sakari Karvonen Yhteiskunnallinen eriarvo vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin Eriarvoisuuden kasvu on vaara suomalaiselle yhteiskunnalle

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin tukeminen ja ongelmien ehkäisy kehitysympäristöjen ja palvelujen yhteistyönä Mika Niemelä, FT, THL 1

Lasten hyvinvoinnin tukeminen ja ongelmien ehkäisy kehitysympäristöjen ja palvelujen yhteistyönä Mika Niemelä, FT, THL 1 Lasten hyvinvoinnin tukeminen ja ongelmien ehkäisy kehitysympäristöjen ja palvelujen yhteistyönä 27.2.2013 Mika Niemelä, FT, THL 1 Lasten tilanteeseen reagoiminen Vanhempaa ja/tai perhettä kohdanneet vaikeudet

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Perheiden palvelujen asiakasprosessi. 27.5.2016 Ritva Olsén

Perheiden palvelujen asiakasprosessi. 27.5.2016 Ritva Olsén Perheiden palvelujen asiakasprosessi 27.5.2016 Ritva Olsén PERHEIDEN PALVELUT - Integroitu monitoimijainen perhepalvelulinja Kokonaisvaltaisuus Tiedon, palveluiden ja toimintojen integraatio Yhteinen neuvonnan

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset äitiys- ja lastenneuvolassa

Laajat terveystarkastukset äitiys- ja lastenneuvolassa Laajat terveystarkastukset äitiys- ja lastenneuvolassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset koulutus Kajaani 3.10.2013 Arja Hastrup, kehittämispäällikkö Esityksen

Lisätiedot

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin LAPSIPERHEIDEN PALVELUISSA RYHMÄMUOTOINEN TOIMINTA MENETELMÄOSAAJAT

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki Aino-Liisa Oukka Dos., johtajaylilääkäri Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Innovaatioyhteisö Innokylä

Innovaatioyhteisö Innokylä Innovaatioyhteisö Innokylä Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa -seminaari 16.5.2012 Innokylän päällikkö Anne Knaapi-Lamminen Suomen Kuntaliitto Jotta sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä

Lisätiedot

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa?

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelukoulutus 11.11.2015 Marjo Lavikainen, sosiaalineuvos 9.11.2015 Kärkihanke: Lapsi- ja perhepalvelujen

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Isyyslaki uudistuu 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Lapin 28.10.2015 aluehallintovirasto 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Sosiaalialan asiantuntijapäivät 15.3.2016 Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Elina Anttila, perusturvajohtaja ja Sirkka Rousu, yliopettaja Metropolia

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

PERHEKESKUS PALVELUMALLINA 28. 29.8.2008

PERHEKESKUS PALVELUMALLINA 28. 29.8.2008 PERHEKESKUS PALVELUMALLINA 28. 29.8.2008 Perhekeskustoiminnan raamit ja rakenteet Riitta Viitala 1.9.2008 PERHEKESKUS Valtioneuvoston periaatepäätös 2003 PERHE hanke 2005 2007 Kumppanuushankkeena STM,

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perusturvatoimen palveluverkko Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Palveluverkon kehittämisen tavoitteita Toiminta on laadukasta ja perustuu todettuun hyötyyn potilaalle tai asiakkaalle Asiakasystävällisyys

Lisätiedot

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Pori 14.4.2015 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä www.ras.fi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella 2005-2014 1. Kuntien mielenterveys- ja päihdestrategioiden kehittäminen 2. Mielenterveyden edistäminen, mielenterveysja

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen Hannele Pajanen 17.11.2016 Iloa vanhemmuuteen - hanke jatkaa kehittämistyötä - monessa on mukana oltu Lastentalo- hanke Lapsen paras Lapsen ääni I Lapsen ääni

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot