Lasten palvelujen yhteensovittaminen ja johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten palvelujen yhteensovittaminen ja johtaminen"

Transkriptio

1 Lasten palvelujen yhteensovittaminen ja johtaminen Tutkimusprofessori Marja-Leena Perälä & tutkimusryhmä NÄKYMÄTÖN NÄKYVÄKSI Varhaiskasvatustutkimuksen kansallinen kutsuseminaari Helsinki mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 1

2 Tausta Investointi lapsiin kannattaa Asiakkaiden roolin vahvistuminen Painopiste korjaavissa palveluissa, palveluissa puutteita Perheiden avun ja tuen tarve on lisääntynyt Tunnistetut puutteet yhteistyössä Kansalliset linjaukset Lasten palveluja tuottavat useat tahot palvelut vanhempien näkökulmasta pirstaleisia mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 2

3 Kiinnostuksen kohteena Kontekstina ovat 'ydinpalvelut' päivähoito, esiopetus, koulu, äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto Lapsen elämän taitekohdat (odotus, syntymä, päivähoidon, esikoulun ja koulun aloitus). Palvelujen "nivelten" toimivuus ja yhteys palveluiden saatavuuteen Näkökulmat: Lapsiperheiden ja palvelujen antajien välinen Palvelujen antajien välinen Palvelujärjestelmätaso ja johtaminen Yhteistyö sekä horisontaalista ja vertikaalista palvelujen yhteensovittamista edistävät interventiot, toimintaprosessit, rakenteet ja johtaminen mallintaminen & Ehkäisevät LapsYTY palvelut / Marja-Leena Perälä 3

4 Lapsuuden kehitysympäristö, perus-, erityis- muut palvelut Kehitysympäristö Erikoissairaanhoito "Ydinpalvelut" Peruspalvelut Erikoissairaanhoito (muu kuin psykiatria) Psykiatrinen erikoissairaanhoito Lääkinn./mielenterv. kuntoutus Sosiaalipalvelut Kasvatus -ja perheneula Terveyskeskuspalvelut Äitiys- ja lastenneuvola Koti _ P e r h e Päivähoito K o t i Psykososiaalinen kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Esikoulu Koulu ikä v Kasvu & kehitys Hyvinvointi Terveys Muut palvelut Avoin varhaiskasvatus (kunnan, yksityinen, kolmannen sektorin, seurakuntien) Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Aamu/iltapäivä toiminta

5 Yhteensovittaminen ja yhteistyö Yhteensovittaminen Eri tasoilla erilaista Makro - kansallisen tason toimenpiteet, lait, asetukset Meso - organisaatioiden / toimialojen yhdistämiset Mikro - keskinäiset sopimukset Yhteistyö on prosessi, jossa yksi tai useampi taho pyrkii samaan tavoitteeseen mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 5

6 Tutkimuksen tarkoitus 1. Tuottaa tietoa lapsiperheiden palveluista ja palvelujärjestelmästä perheiden (ml. päihdeperheet) sekä lasten, sosiaali- terveys- ja opetustoimen näkökulmasta 2. Tuottaa tietoa vaikuttavista yhteistyöinterventioista 3. Kehittää erilaisiin ympäristöihin soveltuva terveyttä edistävä ja palveluja yhteensovittava malli, 4. Arvioida mallin soveltuvuutta ja vaikutuksia mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 6

7 Projektiryhmä Marja-Leena Perälä, THL; Nina Halme, THL;, Heli Hätönen, THL; Anne Salonen, THL; Merja Vuorisalmi, THL; Tuovi Hakulinen-Viitanen, THL, Timo Järvensivu, Aalto Yliopisto, School of Economics) Anna-Liisa Lyyra, Jyväskylän yliopisto, Tapio Nummi, Tampereen yliopisto, School of public health; Juha-Matti Latvala, Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö; Hannu Rintanen, THL; Pekka Rissanen, Tampereen yliopisto, School of public health; Jukka Mäkelä, THL; Sirpa Nykänen, THL; Marjaana Pelkonen, STM; Heidi Peltonen, OPH; Anneli Pouta, THL; Sirkka Rousu, Kuntaliitto; Tytti Solantaus, THL; Riitta Viitala, STM; Anna-Leena Välimäki, THL Kansainväliset kontaktit Portland State University: Research and Training Center on Family Support Children's Mental Health University of Kansas: Beach Center on Disability University Medical Centre, Utrecht mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 7

8 Hankeen tutkimukset / vaiheet Lapsiperhepalvelujen nykytilanne Kyselyt : vanhemmat ja lapset, työntekijät, johtajat Palveluja yhteensovittavan geneerisen mallin kehittäminen Geneerisen mallin vaikutukset ja soveltuvuus Vaikuttavat yhteistyöinterventiot / hyvät käytännöt Järjestelmällinen katsaus Kaste-, ym. kehittämishankkeet 2010 Käytännöllinen mallintaminen 2010 Tilastollinen mallintaminen Ehkäisevät lapsiperhepalvelut Vertailuasetelma Implementointi mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 8

9 1 Tutkimus Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Tutkimuskysymykset Mitä ovat lapsiperheiden huolenaiheet, miten saavat apua, mitä palveluja käyttävät ja mitkä tekijät ovat yhteydessä näihin? Kuinka yhteistyö (mm. tiedonvaihto) toimii erityisesti lapsen elämän siirtymävaiheissa? lapsiperheiden ja palvelujen antajien yhteistyö palvelujen antajien keskinäinen yhteistyö Millaisia lapsiperheiden palveluita on kunnissa, miten yhteensovitettuja ovat palvelut toimialojen sisällä, toimialojen välillä ja kuntien välillä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa? mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 9

10 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Aineiston muodostuminen Vanhemmat (isät, äidit + lapset): Kysely 2009 Sisältö: Palvelujen tarve, käyttö, saatavuus, laatu, osallisuus Satunnaisotanta isistä ja äideistä (< 9-vuotias lapsi/a) (n = ) Päihdevanhempien haastattelu (n= 30) Työntekijöiden ja lasten palveluista vastaavien kysely Työntekijä/lähiesimies (n=457): päivähoito, esiopetus, koulu, äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto Lasten palveluista vastaava (n=464) Sosiaali-, terveys- ja opetustoimi Sisältö: Palvelut, tarve, yhteensovittaminen/yhteistyö Kyselyissä joitakin samoja kysymyksiä mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 10

11 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Toimialat: Aineiston muodostuminen Lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin sosiaali-, terveys- ja opetustoimen palveluista vastaaville Vastaus saatiin 490 toimialalta, vastausaktiivisuus 61 % Aineisto kerätty toukokuu-marraskuu 2009 Toimiala (n = 490) n % Yhdistetty sosiaali- ja terveystoimi Terveystoimi Sosiaalitoimi 41 8 Opetustoimi Yhdistetty sosiaali-, terveys- ja opetustoimi mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 11

12 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Työntekijät: Aineiston muodostuminen (n = 454) Päivähoito 11 Esiopetus 7 Koulu 14 Päivähoito, esiopetus ja/tai koulu 17 Äitiys- ja lastenneuvola 24 Kouluterveydenhuolto 16 Äitiys- ja/tai lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto 11 % mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 12

13 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Toimialat: Palvelujen riittävyys Lapsille (< 9-vuotiaille) ja heidän perheilleen suunnattuja terveyspalveluja pidettiin melko riittävinä Riittämättömiä olivat 52 % ravitsemusterapia palvelut 40 % puheterapia-, koulupsykologi- sekä koululääkäripalvelut Sosiaali- ja opetuspalvelut riittävämpinä kuin terveyspalveluja Riittämättömiä (täysin /osittain) hieman yli kolmanneksen mielestä kotipalvelut, koulukuraattorin palvelut, päihdepalvelut, kasvatus- ja perheneuvola-palvelut sekä perhetyöntekijän palvelut mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 13

14 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Toimialat: Muutokset kahden viimeisen vuoden aikana Terveyspalveluissa Lisätty Vähennetty Tk-hoitajapalvelut 35 % Koululääkäri 14 % Koulupsykologi 33 % Hammashuolto 14 % Kouluterveydenhoitaja 26 % Tk-lääkäri 13 % Perheiden kotisairaanhoito 24 % Sosiaali-ja opetuspalveluissa Lisätty Vähennetty Avustajatoiminta 52 % Kerhotoiminta 15 % Lastensuojelu 52 % Kasvatus-/perheneuvola 12% Perhetyöntekijä 56 % mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 14

15 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Toimiala: Palvelujen yhteensovittaminen kunnassa mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 15

16 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Toimialat & vanhemmat: Asiantuntemus palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa (painoarvoa paljon, %) Toimialat Vanhemmat Suunn./ Päät. Lasten ja perheiden näkemykset 66 / Työntekijöiden näkemykset 86 / Ylimmän ja keskijohdon näkemykset 91 / Luottamushenkilöiden näkemykset 68 / Kunnan taloudellinen tilanne 89 / Tutkimus- tai muu tieto 58 / Valtakunnalliset ohjeet, suositukset 93 / Yhteistyökumppaneiden näkemykset 44 / mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 16

17 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Vanhemmat: Näkemys palveluiden kehittämistarpeista (n = ) Samaa mieltä? Täysin Melkein Ryhmäkokoja tulisi pienentää Ennalta ehkäisevää perhetyötä enemmän Huoliin tulisi puuttua nykyistä varhemmin Mahdollisuus avun saamiseen virka-ajan ulkopuolella Lapsiperheiden palvelut lähelle toisiaan Toimijoilla tiivistä yhteistyötä ja yhteiset periaatteet Mielenterveysosaamista lapsen arkipäivään Lapsiperheille suunnattua kotipalvelua mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 17

18 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Vanhemmat: Lapseen liittyvät huolet viimeisen vuoden aikana (vähintään lievä huoli, n = ;) Fyysinen terveys 19 * Psykososiaalinen kehitys ja terveys 16 ** Oppiminen yleensä 8 * Oppimisvaikeudet 8 * Tunne-elämä 11 ** Käytös 8 ** Sosiaaliset suhteet 13 ** % * saatiin apua % ** saatiin apua % *** saatiin apua < 50 % mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 18

19 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Vanhemmat: Perheeseen ja lähiympäristöön liittyvät huolet (vähintään lievä huoli, n = ) % Oma jaksaminen 53 ** Lapsen kanssa ei riittävästi aikaa 36 * Vanhemmuuden taitojen riittämättömyys 30 * Taloudelliset vaikeudet, työttömyys 28 * Maltin menettäminen ristiriitatilanteissa 27 * Syyllisyyden tunteminen 20 * Ylihuolehtivaisuus (esim. pelko) 17 * Parisuhdeongelmat 16 *** Lapseen kohdistuva väkivalta 13 * Asuinympäristön turvattomuus 12 ** Oma tai läheisen netin liika-/ongelmakäyttö 10 ** Yksinäisyys, vastuun kantaminen yksin 10 *** Oma tai läheisen päihteiden liikakäyttö 7 *** * saatiin apua %; ** saatiin apua %; *** saatiin apua < 50 % mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 19

20 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Vanhemmat: Lapseen ja vanhemmuuteen liittyvät huolet yhteydessä (vähintään lievä huoli, n = ) Lapsi ei asu molempien vanhempien luona Lapsen terveydentilaa ei koeta hyväksi, huono terveys, sairaus, vamma, kehitysviive tai jokin poikkeavuus Lasta on kiusattu Ei koe pärjäävänsä vanhempana hyvin On eronnut tai yksinhuoltaja Äideillä enemmän kuin isillä Arjen toimimattomuus Kokee yksinäisyyttä Oma tai puolison koettu terveydentila huono; oma sairaus tai vamma Mielenterveysongelmia Lapsuuden perheessä taloudellisia vaikeuksia tai vakavia ristiriitoja Omalla äidillä on / on ollut mielenterveysongelmia On itse ollut kiusattu mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 20

21 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Vanhemmat: Lapseen ja vanhemmuuteen liittyvät huolet yhteydessä (vähintään lievä huoli, n = ) Lapseen liittyen Lapsi on yli 3 vuotias Lapsi tapaa toista vanhempaansa 1-4 päivänä / kk Lapsen hoitopaikka on vaihtunut kerran tai useammin Vanhemmuuteen liittyen Kokee, että lapselle jää riittämättömästi aikaa Ei osallistu vanhempien tapaamisiin neuvolassa päivähoidossa esikoulussa koulussa On työtön, sairauslomalla, työllistetty tai opiskelija Puoliso on työtön tai sairauslomalla mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 21

22 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Työntekijät: Lapseen ja vanhemmuuteen liittyvät huolet (viikoittain/kuukausittain/vuosittain/harvemmin/ ei lainkaan) Työntekijät ilmaisivat useammin lapsiin liittyviä huolia kuin perheeseen / vanhemmuuteen liittyviä huolia Lapsiin ja perheeseen / vanhemmuuteen liittyviä huolia harvimmin < 4000 asukkaan kunnissa useimmin asukkaan kunnissa Lapsiin liittyviä huolia mainittiin useimmin koulussa ja esiopetuksessa, harvimmin äitiys- ja lastenneuvolassa Perheeseen / vanhemmuuteen liittyviä huolia mainittiin useimmin äitiys- ja lasten neuvolassa sekä harvimmin kouluterveydenhuollossa ja päivähoidossa mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 22

23 2 Tutkimus /Järjestelmällinen katsaus: Yhteistyöinterventioiden vaikuttavuus Tutkimuskysymykset Millaisia yhteistyöinterventioita on ja onko niillä vaikuttavuutta asiakastyössä perheen kanssa? palvelujen antajien välillä (ydinpalvelut; erityispalvelut, yksityinen ja kolmas sektori)? Millaisia tehokkaita tapoja on järjestää terveys-, sosiaalija opetustoimen palveluja? mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 23

24 2 Tutkimus /Järjestelmällinen katsaus: Yhteistyöinterventioiden vaikuttavuus Järjestelmällinen katsaus Toteutettu Cochrane-katsauksen suositusten mukaan Mukana 88 artikkelia 22 kansainvälisestä tietokannasta vuosilta Raportti julkaistu 2010 alussa, saatavana myös sähköisenä mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 24

25 3 Tutkimus & kehittäminen Geneerisen mallin tuottaminen Tavoitteena on tuottaa erilaisiin ympäristöihin soveltuva, palveluja horisontaalisesti ja vertikaalisesti yhteensovittava malli 'Näyttöön perustuva' mallintaminen Perustana tieto Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Vanhempien, johtajien ja työntekijöiden surveyt Focus-ryhmiä: Käytäntö ja monialainen projektiryhmä Tilastollinen mallintaminen Perustuu survey-aineistoihin ja kirjallisuuteen mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 25

26 3 Tutkimus & kehittäminen Geneerisen mallin tuottaminen Tarkastelu kolmella tasolla Palvelujen yhteensovittamista edistävä toiminta Asiakastyössä Toimintaprosessit - Palvelujen antajien keskinäinen yhteistyö Palvelujen yhteensovittamista edistävä johtaminen ---- Ohje käytännön implementoimiseksi IT-pohjainen toteutus mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 26

27 3 Tutkimus & kehittäminen: Geneerisen mallin tuottaminen Palveluja yhteensovittava malli ('LapsYTY') Periaatteet Terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoisuus Palveluiden yhteensovittaminen Asiakaslähtöisyys Toimivat palvelukokonaisuudet Näyttöön perustuvuus M a l l i n Palvelut/tominta Ennakoiva ja ehkäisevä toiminta Kumppanuus ja yhteistyö t a v o i t t e e t Lapset/perheet Varhainen tuen saaminen ja tuen oikeaaikaisuus Osallisuus ja voimavarojen vahvistuminen Päämäärä Lapset/perheet Lapsen suotuisa kasvu ja kehitys Lasten ja perheiden hyvinvointi ja terveys mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 27

28 4a Tutkimus / tilastokatsaus Ehkäisevät lapsiperhepalvelut kunnissa: Tavoitteet tuottaa indikaattori-luonnoksia/-ehdotuksia, jotka kuvaavat kuntien toiminnan painottumista ehkäisevään / korjaavaan toimintaan lapsiperhepalveluissa tuottaa tietoa siitä, onko tuotettujen indikaattori-luonnosten ja kuntien toimialajohtajien kyselyn tuloksilla yhteyttä. pyrkiä selvittämään, miten palvelujärjestelmää kuvaavilla tilastoilla ja muilla tiedoilla voidaan arvioida kuntien erilaisten lapsiperhepalveluiden yhteistyömallien toimivuutta ja vaikuttavuutta tuottaa tietoa mallin arviointiin kokeellisella asetelmalla mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 28

29 4b Tutkimus Mallin soveltuvuuden ja vaikutusten arviointi Tutkimuskysymykset Miten kehitetty malli muuttaa vastavuoroista yhteistyössä perheen kanssa? palvelujen antajien horisontaalista ja vertikaalista yhteistyötä? Mitä vaikutuksia mallilla on lasten ja perheiden palvelujen tarpeeseen, käyttöön ja avun saatavuuteen palvelujen laatuun ja jatkuvuuteen (kustannuksiin?) tarkastelu lapsiperheen, työntekijöiden ja johtajien näkökulmasta Kuinka käyttökelpoinen kehitetty malli on kuntien kehittäjien näkökulmasta? mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 29

30 Odotetut tulokset, tutkimuksen merkitys Tutkimus tuottaa tietoa lapsiperhepalveluista useasta näkökulmasta, mukaan lukien opetuksen ja lapsen oma näkökulma tuottaa erilaisiin ympäristöihin soveltuvan lapsiperheiden palveluja yhteensovittavan mallin kansalliseen käyttöön ja tietoa sen vaikutuksista tuottaa tietoa palvelujen yhteensovittamisesta ja sen yhteydestä palvelujen saatavuuteen ja laatuun tuottaa menettelyn (toimii pilottina) näyttöön perustuvan mallin kehittämiseksi kehittää uusia käytäntöön upotettavia kokeellisia asetelmia tuottaa erilaisia mittareita, joita voidaan käyttää jatkotutkimuksissa mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 30

31 Johdetaanko lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia kokonaisuutena? Seminaari klo Kuntatalolla Keskiössä palvelujen saatavuus, yhteistyö ja johtaminen kunnissa Lapsiperheiden palvelujen yhteensovittaminen ja johtaminen tutkimus, THL Kuntien lakisääteiset lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat sekä hyvinvoinnin ja palveluiden tila kunnissa 2010 tutkimus, Kuntaliitto Järjestäjät: Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Yhteistyökumppaneina Sosiaali- ja terveysministeriön Kasteohjelma sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma ja Opetushallitus mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 31

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA Matti Rimpelä, Anne-Marie Rigoff, Jorma Kuusela ja Heidi Peltonen (toimittajat) HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA perusraportti kyselystä 7. 9. vuosiluokkien kouluille Opetushallitus,

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Neuvolat lapsen ja perheen tukena

Neuvolat lapsen ja perheen tukena Neuvolat lapsen ja perheen tukena Tuovi Hakulinen-Viitanen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 1 Esityksen sisältö Tutkimustietoa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset

Lisätiedot