Lasten palvelujen yhteensovittaminen ja johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten palvelujen yhteensovittaminen ja johtaminen"

Transkriptio

1 Lasten palvelujen yhteensovittaminen ja johtaminen Tutkimusprofessori Marja-Leena Perälä & tutkimusryhmä NÄKYMÄTÖN NÄKYVÄKSI Varhaiskasvatustutkimuksen kansallinen kutsuseminaari Helsinki mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 1

2 Tausta Investointi lapsiin kannattaa Asiakkaiden roolin vahvistuminen Painopiste korjaavissa palveluissa, palveluissa puutteita Perheiden avun ja tuen tarve on lisääntynyt Tunnistetut puutteet yhteistyössä Kansalliset linjaukset Lasten palveluja tuottavat useat tahot palvelut vanhempien näkökulmasta pirstaleisia mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 2

3 Kiinnostuksen kohteena Kontekstina ovat 'ydinpalvelut' päivähoito, esiopetus, koulu, äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto Lapsen elämän taitekohdat (odotus, syntymä, päivähoidon, esikoulun ja koulun aloitus). Palvelujen "nivelten" toimivuus ja yhteys palveluiden saatavuuteen Näkökulmat: Lapsiperheiden ja palvelujen antajien välinen Palvelujen antajien välinen Palvelujärjestelmätaso ja johtaminen Yhteistyö sekä horisontaalista ja vertikaalista palvelujen yhteensovittamista edistävät interventiot, toimintaprosessit, rakenteet ja johtaminen mallintaminen & Ehkäisevät LapsYTY palvelut / Marja-Leena Perälä 3

4 Lapsuuden kehitysympäristö, perus-, erityis- muut palvelut Kehitysympäristö Erikoissairaanhoito "Ydinpalvelut" Peruspalvelut Erikoissairaanhoito (muu kuin psykiatria) Psykiatrinen erikoissairaanhoito Lääkinn./mielenterv. kuntoutus Sosiaalipalvelut Kasvatus -ja perheneula Terveyskeskuspalvelut Äitiys- ja lastenneuvola Koti _ P e r h e Päivähoito K o t i Psykososiaalinen kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Esikoulu Koulu ikä v Kasvu & kehitys Hyvinvointi Terveys Muut palvelut Avoin varhaiskasvatus (kunnan, yksityinen, kolmannen sektorin, seurakuntien) Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Aamu/iltapäivä toiminta

5 Yhteensovittaminen ja yhteistyö Yhteensovittaminen Eri tasoilla erilaista Makro - kansallisen tason toimenpiteet, lait, asetukset Meso - organisaatioiden / toimialojen yhdistämiset Mikro - keskinäiset sopimukset Yhteistyö on prosessi, jossa yksi tai useampi taho pyrkii samaan tavoitteeseen mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 5

6 Tutkimuksen tarkoitus 1. Tuottaa tietoa lapsiperheiden palveluista ja palvelujärjestelmästä perheiden (ml. päihdeperheet) sekä lasten, sosiaali- terveys- ja opetustoimen näkökulmasta 2. Tuottaa tietoa vaikuttavista yhteistyöinterventioista 3. Kehittää erilaisiin ympäristöihin soveltuva terveyttä edistävä ja palveluja yhteensovittava malli, 4. Arvioida mallin soveltuvuutta ja vaikutuksia mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 6

7 Projektiryhmä Marja-Leena Perälä, THL; Nina Halme, THL;, Heli Hätönen, THL; Anne Salonen, THL; Merja Vuorisalmi, THL; Tuovi Hakulinen-Viitanen, THL, Timo Järvensivu, Aalto Yliopisto, School of Economics) Anna-Liisa Lyyra, Jyväskylän yliopisto, Tapio Nummi, Tampereen yliopisto, School of public health; Juha-Matti Latvala, Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö; Hannu Rintanen, THL; Pekka Rissanen, Tampereen yliopisto, School of public health; Jukka Mäkelä, THL; Sirpa Nykänen, THL; Marjaana Pelkonen, STM; Heidi Peltonen, OPH; Anneli Pouta, THL; Sirkka Rousu, Kuntaliitto; Tytti Solantaus, THL; Riitta Viitala, STM; Anna-Leena Välimäki, THL Kansainväliset kontaktit Portland State University: Research and Training Center on Family Support Children's Mental Health University of Kansas: Beach Center on Disability University Medical Centre, Utrecht mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 7

8 Hankeen tutkimukset / vaiheet Lapsiperhepalvelujen nykytilanne Kyselyt : vanhemmat ja lapset, työntekijät, johtajat Palveluja yhteensovittavan geneerisen mallin kehittäminen Geneerisen mallin vaikutukset ja soveltuvuus Vaikuttavat yhteistyöinterventiot / hyvät käytännöt Järjestelmällinen katsaus Kaste-, ym. kehittämishankkeet 2010 Käytännöllinen mallintaminen 2010 Tilastollinen mallintaminen Ehkäisevät lapsiperhepalvelut Vertailuasetelma Implementointi mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 8

9 1 Tutkimus Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Tutkimuskysymykset Mitä ovat lapsiperheiden huolenaiheet, miten saavat apua, mitä palveluja käyttävät ja mitkä tekijät ovat yhteydessä näihin? Kuinka yhteistyö (mm. tiedonvaihto) toimii erityisesti lapsen elämän siirtymävaiheissa? lapsiperheiden ja palvelujen antajien yhteistyö palvelujen antajien keskinäinen yhteistyö Millaisia lapsiperheiden palveluita on kunnissa, miten yhteensovitettuja ovat palvelut toimialojen sisällä, toimialojen välillä ja kuntien välillä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa? mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 9

10 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Aineiston muodostuminen Vanhemmat (isät, äidit + lapset): Kysely 2009 Sisältö: Palvelujen tarve, käyttö, saatavuus, laatu, osallisuus Satunnaisotanta isistä ja äideistä (< 9-vuotias lapsi/a) (n = ) Päihdevanhempien haastattelu (n= 30) Työntekijöiden ja lasten palveluista vastaavien kysely Työntekijä/lähiesimies (n=457): päivähoito, esiopetus, koulu, äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto Lasten palveluista vastaava (n=464) Sosiaali-, terveys- ja opetustoimi Sisältö: Palvelut, tarve, yhteensovittaminen/yhteistyö Kyselyissä joitakin samoja kysymyksiä mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 10

11 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Toimialat: Aineiston muodostuminen Lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin sosiaali-, terveys- ja opetustoimen palveluista vastaaville Vastaus saatiin 490 toimialalta, vastausaktiivisuus 61 % Aineisto kerätty toukokuu-marraskuu 2009 Toimiala (n = 490) n % Yhdistetty sosiaali- ja terveystoimi Terveystoimi Sosiaalitoimi 41 8 Opetustoimi Yhdistetty sosiaali-, terveys- ja opetustoimi mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 11

12 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Työntekijät: Aineiston muodostuminen (n = 454) Päivähoito 11 Esiopetus 7 Koulu 14 Päivähoito, esiopetus ja/tai koulu 17 Äitiys- ja lastenneuvola 24 Kouluterveydenhuolto 16 Äitiys- ja/tai lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto 11 % mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 12

13 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Toimialat: Palvelujen riittävyys Lapsille (< 9-vuotiaille) ja heidän perheilleen suunnattuja terveyspalveluja pidettiin melko riittävinä Riittämättömiä olivat 52 % ravitsemusterapia palvelut 40 % puheterapia-, koulupsykologi- sekä koululääkäripalvelut Sosiaali- ja opetuspalvelut riittävämpinä kuin terveyspalveluja Riittämättömiä (täysin /osittain) hieman yli kolmanneksen mielestä kotipalvelut, koulukuraattorin palvelut, päihdepalvelut, kasvatus- ja perheneuvola-palvelut sekä perhetyöntekijän palvelut mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 13

14 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Toimialat: Muutokset kahden viimeisen vuoden aikana Terveyspalveluissa Lisätty Vähennetty Tk-hoitajapalvelut 35 % Koululääkäri 14 % Koulupsykologi 33 % Hammashuolto 14 % Kouluterveydenhoitaja 26 % Tk-lääkäri 13 % Perheiden kotisairaanhoito 24 % Sosiaali-ja opetuspalveluissa Lisätty Vähennetty Avustajatoiminta 52 % Kerhotoiminta 15 % Lastensuojelu 52 % Kasvatus-/perheneuvola 12% Perhetyöntekijä 56 % mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 14

15 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Toimiala: Palvelujen yhteensovittaminen kunnassa mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 15

16 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Toimialat & vanhemmat: Asiantuntemus palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa (painoarvoa paljon, %) Toimialat Vanhemmat Suunn./ Päät. Lasten ja perheiden näkemykset 66 / Työntekijöiden näkemykset 86 / Ylimmän ja keskijohdon näkemykset 91 / Luottamushenkilöiden näkemykset 68 / Kunnan taloudellinen tilanne 89 / Tutkimus- tai muu tieto 58 / Valtakunnalliset ohjeet, suositukset 93 / Yhteistyökumppaneiden näkemykset 44 / mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 16

17 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Vanhemmat: Näkemys palveluiden kehittämistarpeista (n = ) Samaa mieltä? Täysin Melkein Ryhmäkokoja tulisi pienentää Ennalta ehkäisevää perhetyötä enemmän Huoliin tulisi puuttua nykyistä varhemmin Mahdollisuus avun saamiseen virka-ajan ulkopuolella Lapsiperheiden palvelut lähelle toisiaan Toimijoilla tiivistä yhteistyötä ja yhteiset periaatteet Mielenterveysosaamista lapsen arkipäivään Lapsiperheille suunnattua kotipalvelua mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 17

18 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Vanhemmat: Lapseen liittyvät huolet viimeisen vuoden aikana (vähintään lievä huoli, n = ;) Fyysinen terveys 19 * Psykososiaalinen kehitys ja terveys 16 ** Oppiminen yleensä 8 * Oppimisvaikeudet 8 * Tunne-elämä 11 ** Käytös 8 ** Sosiaaliset suhteet 13 ** % * saatiin apua % ** saatiin apua % *** saatiin apua < 50 % mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 18

19 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Vanhemmat: Perheeseen ja lähiympäristöön liittyvät huolet (vähintään lievä huoli, n = ) % Oma jaksaminen 53 ** Lapsen kanssa ei riittävästi aikaa 36 * Vanhemmuuden taitojen riittämättömyys 30 * Taloudelliset vaikeudet, työttömyys 28 * Maltin menettäminen ristiriitatilanteissa 27 * Syyllisyyden tunteminen 20 * Ylihuolehtivaisuus (esim. pelko) 17 * Parisuhdeongelmat 16 *** Lapseen kohdistuva väkivalta 13 * Asuinympäristön turvattomuus 12 ** Oma tai läheisen netin liika-/ongelmakäyttö 10 ** Yksinäisyys, vastuun kantaminen yksin 10 *** Oma tai läheisen päihteiden liikakäyttö 7 *** * saatiin apua %; ** saatiin apua %; *** saatiin apua < 50 % mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 19

20 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Vanhemmat: Lapseen ja vanhemmuuteen liittyvät huolet yhteydessä (vähintään lievä huoli, n = ) Lapsi ei asu molempien vanhempien luona Lapsen terveydentilaa ei koeta hyväksi, huono terveys, sairaus, vamma, kehitysviive tai jokin poikkeavuus Lasta on kiusattu Ei koe pärjäävänsä vanhempana hyvin On eronnut tai yksinhuoltaja Äideillä enemmän kuin isillä Arjen toimimattomuus Kokee yksinäisyyttä Oma tai puolison koettu terveydentila huono; oma sairaus tai vamma Mielenterveysongelmia Lapsuuden perheessä taloudellisia vaikeuksia tai vakavia ristiriitoja Omalla äidillä on / on ollut mielenterveysongelmia On itse ollut kiusattu mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 20

21 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Vanhemmat: Lapseen ja vanhemmuuteen liittyvät huolet yhteydessä (vähintään lievä huoli, n = ) Lapseen liittyen Lapsi on yli 3 vuotias Lapsi tapaa toista vanhempaansa 1-4 päivänä / kk Lapsen hoitopaikka on vaihtunut kerran tai useammin Vanhemmuuteen liittyen Kokee, että lapselle jää riittämättömästi aikaa Ei osallistu vanhempien tapaamisiin neuvolassa päivähoidossa esikoulussa koulussa On työtön, sairauslomalla, työllistetty tai opiskelija Puoliso on työtön tai sairauslomalla mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 21

22 1 Tutkimus: Lapsiperhepalvelut eri näkökulmista Työntekijät: Lapseen ja vanhemmuuteen liittyvät huolet (viikoittain/kuukausittain/vuosittain/harvemmin/ ei lainkaan) Työntekijät ilmaisivat useammin lapsiin liittyviä huolia kuin perheeseen / vanhemmuuteen liittyviä huolia Lapsiin ja perheeseen / vanhemmuuteen liittyviä huolia harvimmin < 4000 asukkaan kunnissa useimmin asukkaan kunnissa Lapsiin liittyviä huolia mainittiin useimmin koulussa ja esiopetuksessa, harvimmin äitiys- ja lastenneuvolassa Perheeseen / vanhemmuuteen liittyviä huolia mainittiin useimmin äitiys- ja lasten neuvolassa sekä harvimmin kouluterveydenhuollossa ja päivähoidossa mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 22

23 2 Tutkimus /Järjestelmällinen katsaus: Yhteistyöinterventioiden vaikuttavuus Tutkimuskysymykset Millaisia yhteistyöinterventioita on ja onko niillä vaikuttavuutta asiakastyössä perheen kanssa? palvelujen antajien välillä (ydinpalvelut; erityispalvelut, yksityinen ja kolmas sektori)? Millaisia tehokkaita tapoja on järjestää terveys-, sosiaalija opetustoimen palveluja? mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 23

24 2 Tutkimus /Järjestelmällinen katsaus: Yhteistyöinterventioiden vaikuttavuus Järjestelmällinen katsaus Toteutettu Cochrane-katsauksen suositusten mukaan Mukana 88 artikkelia 22 kansainvälisestä tietokannasta vuosilta Raportti julkaistu 2010 alussa, saatavana myös sähköisenä mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 24

25 3 Tutkimus & kehittäminen Geneerisen mallin tuottaminen Tavoitteena on tuottaa erilaisiin ympäristöihin soveltuva, palveluja horisontaalisesti ja vertikaalisesti yhteensovittava malli 'Näyttöön perustuva' mallintaminen Perustana tieto Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Vanhempien, johtajien ja työntekijöiden surveyt Focus-ryhmiä: Käytäntö ja monialainen projektiryhmä Tilastollinen mallintaminen Perustuu survey-aineistoihin ja kirjallisuuteen mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 25

26 3 Tutkimus & kehittäminen Geneerisen mallin tuottaminen Tarkastelu kolmella tasolla Palvelujen yhteensovittamista edistävä toiminta Asiakastyössä Toimintaprosessit - Palvelujen antajien keskinäinen yhteistyö Palvelujen yhteensovittamista edistävä johtaminen ---- Ohje käytännön implementoimiseksi IT-pohjainen toteutus mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 26

27 3 Tutkimus & kehittäminen: Geneerisen mallin tuottaminen Palveluja yhteensovittava malli ('LapsYTY') Periaatteet Terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoisuus Palveluiden yhteensovittaminen Asiakaslähtöisyys Toimivat palvelukokonaisuudet Näyttöön perustuvuus M a l l i n Palvelut/tominta Ennakoiva ja ehkäisevä toiminta Kumppanuus ja yhteistyö t a v o i t t e e t Lapset/perheet Varhainen tuen saaminen ja tuen oikeaaikaisuus Osallisuus ja voimavarojen vahvistuminen Päämäärä Lapset/perheet Lapsen suotuisa kasvu ja kehitys Lasten ja perheiden hyvinvointi ja terveys mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 27

28 4a Tutkimus / tilastokatsaus Ehkäisevät lapsiperhepalvelut kunnissa: Tavoitteet tuottaa indikaattori-luonnoksia/-ehdotuksia, jotka kuvaavat kuntien toiminnan painottumista ehkäisevään / korjaavaan toimintaan lapsiperhepalveluissa tuottaa tietoa siitä, onko tuotettujen indikaattori-luonnosten ja kuntien toimialajohtajien kyselyn tuloksilla yhteyttä. pyrkiä selvittämään, miten palvelujärjestelmää kuvaavilla tilastoilla ja muilla tiedoilla voidaan arvioida kuntien erilaisten lapsiperhepalveluiden yhteistyömallien toimivuutta ja vaikuttavuutta tuottaa tietoa mallin arviointiin kokeellisella asetelmalla mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 28

29 4b Tutkimus Mallin soveltuvuuden ja vaikutusten arviointi Tutkimuskysymykset Miten kehitetty malli muuttaa vastavuoroista yhteistyössä perheen kanssa? palvelujen antajien horisontaalista ja vertikaalista yhteistyötä? Mitä vaikutuksia mallilla on lasten ja perheiden palvelujen tarpeeseen, käyttöön ja avun saatavuuteen palvelujen laatuun ja jatkuvuuteen (kustannuksiin?) tarkastelu lapsiperheen, työntekijöiden ja johtajien näkökulmasta Kuinka käyttökelpoinen kehitetty malli on kuntien kehittäjien näkökulmasta? mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 29

30 Odotetut tulokset, tutkimuksen merkitys Tutkimus tuottaa tietoa lapsiperhepalveluista useasta näkökulmasta, mukaan lukien opetuksen ja lapsen oma näkökulma tuottaa erilaisiin ympäristöihin soveltuvan lapsiperheiden palveluja yhteensovittavan mallin kansalliseen käyttöön ja tietoa sen vaikutuksista tuottaa tietoa palvelujen yhteensovittamisesta ja sen yhteydestä palvelujen saatavuuteen ja laatuun tuottaa menettelyn (toimii pilottina) näyttöön perustuvan mallin kehittämiseksi kehittää uusia käytäntöön upotettavia kokeellisia asetelmia tuottaa erilaisia mittareita, joita voidaan käyttää jatkotutkimuksissa mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 30

31 Johdetaanko lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia kokonaisuutena? Seminaari klo Kuntatalolla Keskiössä palvelujen saatavuus, yhteistyö ja johtaminen kunnissa Lapsiperheiden palvelujen yhteensovittaminen ja johtaminen tutkimus, THL Kuntien lakisääteiset lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat sekä hyvinvoinnin ja palveluiden tila kunnissa 2010 tutkimus, Kuntaliitto Järjestäjät: Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Yhteistyökumppaneina Sosiaali- ja terveysministeriön Kasteohjelma sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma ja Opetushallitus mallintaminen & Ehkäisevät palvelut / Marja-Leena Perälä 31

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Päihdepalveluja käyttävien perheiden huolet ja palvelukokemukset

Päihdepalveluja käyttävien perheiden huolet ja palvelukokemukset Päihdepalveluja käyttävien perheiden huolet ja palvelukokemukset Valtakunnalliset päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.2013 Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö 1 Lasinen lapsuus: Hirviöt A-klinikkasäätiön

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa

Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori Nina Halme, erikoistutkija 20.3.2013 27.3.2013 Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten

Lisätiedot

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 2012: Perhekeskukset Suomessa. Palvelut,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Yhteensovittava johtaminen

Yhteensovittava johtaminen Yhteensovittava johtaminen Hyvin johdettu lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus Marja-Leena Perälä & projektiryhmä Tukevasti raiteilla - Oulun seudun kuntien osahankkeen loppuseminaari Oulu 11.9.2013

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Lastensuojelun haasteet 2015 kehittämistyöllä tuloksiin 9.6.2015 Oulu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Millaisena suomalainen perhekeskus

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien työkokous 10.4.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Nykyiset palvelut eivät

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

Perhekeskukset Suomessa

Perhekeskukset Suomessa Perhekeskukset Suomessa Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen Lapsen hyvä arki päätösseminaari 7.9.2013 Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, VTM, FT Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, LANU

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

14.5.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

14.5.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten, nuorten ja perheiden palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset

Lisätiedot

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Akaa kaupunki ja Sirkka Rousu/Pystymetsä Oy 2015 1 Tarve FAKTAT

Lisätiedot

31.3.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

31.3.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Keskipisteessä perheen hyvinvointi

Keskipisteessä perheen hyvinvointi Keskipisteessä perheen hyvinvointi Ma Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset 29.10.2013, Tampere Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Sisältö Johdanto

Lisätiedot

20.3.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

20.3.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Haasteena palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija Neljän tuuleen seminaari 12.2.2014 LAMK AUDITORIO, LAHTI 20.3.2014 Yhteensovittava johtaminen

Lisätiedot

Yhteistyöinterventioden vaikuttavuus lapsiperhepalveluissa

Yhteistyöinterventioden vaikuttavuus lapsiperhepalveluissa Yhteistyöinterventioden vaikuttavuus lapsiperhepalveluissa Sh, TtT, erikoistutkija Nina Halme 24.3.2010 Nina Halme 1 Tutkimusryhmä Projektin johtaja: PERÄLÄ Marja-Leena THT, sh, Tutkimusprofessori, Terveyden

Lisätiedot

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava PERHEKESKUKSET KAINUUSSA Ristijärven perheasema Suomussalmen perhekeskus Paltamon perheasema Puolanka Suomussalmi Hyrynsalmen perheasema

Lisätiedot

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere 5.11.2014

Lisätiedot

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Helsinki 26.8.2014

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Perhekeskukset Suomessa

Perhekeskukset Suomessa Perhekeskukset Suomessa Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, VTM, FT Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, LANU Perhekeskukset Suomessa raportti Nina Halme,

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Lisätiedot

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN?

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? Lastensuojelupalvelujen kehittäminen ja yhteistyö psykiatrisen hoitojärjestelmän kanssa Nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi Konsensuskokous 2.2.2010 Kristiina

Lisätiedot

Perhekeskukset Suomessa

Perhekeskukset Suomessa Perhekeskukset Suomessa Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, FT, VTM Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö Selvityksen tavoite ja aineisto SELVITYKSEN TAVOITTEENA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 17.4.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi (Stakes 2008)

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Nykyisen tilanteen kestämättömyys Vähintään 65 000 nuorta vaarassa

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009)

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Laajojen terveystarkastusten tunnuspiirteitä Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 9.11.2010 1 Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin arviointi

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Lasten elinympäristö ja vanhempien terveystottumukset

Lasten elinympäristö ja vanhempien terveystottumukset Lasten elinympäristö ja vanhempien terveystottumukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 17.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Kuusi kymmenestä vanhemmasta koki, että perheellä ei ole

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Rahaa jaetaan Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Lapsi muuttuvissa palvelurakenteissa

Lapsi muuttuvissa palvelurakenteissa Tiedosta hyvinvointia 1 Lapsi muuttuvissa palvelurakenteissa Jyväskylä 19.11.2007 Liisa Heinämäki, KT, erikoistutkija Stakes, Tiedosta hyvinvointia 2 Mitä lapsella on oikeus odottaa? Onko hyvinvointi perusoikeus?

Lisätiedot

Mitä riskejä otamme, jos emme kehitä palveluita?

Mitä riskejä otamme, jos emme kehitä palveluita? Mitä riskejä otamme, jos emme kehitä palveluita? Katsaus lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaan Reija Paananen, FT, Erikoistutkija, THL 3.10.2014 1 Yksilö kasvaa osana yhteisöjä, syrjäytymisen tai pärjäämisen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017 Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Intialainen viisaus Kun aikuiset näkevät lasten ajelehtivan joessa ja jopa hukkuvan,

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lapset puheeksi työn tausta ja menetelmät

Lapset puheeksi työn tausta ja menetelmät Lapset puheeksi työn tausta ja menetelmät Mika Niemelä, FT Lasten mielenterveysyksikkö 17.3.2014 1 Tausta Toimiva lapsi & perhe -työn historiasta Ekologinen transaktionaalinen näkemys lapsen kehityksestä:

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku 1 Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Valtakunnalliset neuvolapäivät 3-4.11.2010 Helsinki Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Koskelan neuvola 2 Taustaa TUKEVA 1-hankepilotointi

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Tuusulan perhekeskusmalli. ARVO Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämisryhmä Tammisaari

Tuusulan perhekeskusmalli. ARVO Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämisryhmä Tammisaari Tuusulan perhekeskusmalli ARVO Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämisryhmä Tammisaari 3.12.08 PERHE-hanke Tavoitteet ja toteutus Tuulas on osa STM:n rahoittamasta PERHEhankeverkostosta: 2005

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Palvelujen järjestämisen kustannukset Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa 18.10.2012 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen

Palvelujen järjestämisen kustannukset Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa 18.10.2012 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen Palvelujen järjestämisen kustannukset Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa 18.10.2012 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen Kuntaliitto Julkiset kulutusmenot tehtävittäin v. 2010

Lisätiedot

Miten vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia TerveSos Teemaseminaari

Miten vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia TerveSos Teemaseminaari Miten vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia TerveSos Teemaseminaari 16.5.2013 Tarja Heino, Erikoistutkija, Sosiaali- ja terveyspolitiikan ja talouden osasto Reija Paananen, Erikoistutkija, Lapset, nuoret

Lisätiedot

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA Neuvolan perhetyö Kaarinassa Vuonna 2014 neuvolan perhetyö on vakiinnuttanut paikkansa osana ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää. Neuvolan perhetyössä toimii kaksi perheohjaajaa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Ehkäisevän työn vahvistaminen vahvistamalla hallinnon alat ylittävää toimintaa

Ehkäisevän työn vahvistaminen vahvistamalla hallinnon alat ylittävää toimintaa Ehkäisevän työn vahvistaminen vahvistamalla hallinnon alat ylittävää toimintaa Esimerkkinä yhteensovittava johtaminen Nina Halme, erikoistutkija Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori 15.12.2014 Pois syrjästä

Lisätiedot

Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto

Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto Forssan seudun terveydenhuollon ky. Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto Loppuraportti Liitteet 48 Hanke 041/ESLK/LK/2007 1.5.2007-31.10.2009 Marke Hietanen-Peltola Arto Honkala Marika Kivimäki-Sumrein

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 10.9.15 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Aika 10.9.2015 klo 13-15 Paikka Läsnä Psykiatrian klinikka, kirjasto Pekka Kauppinen, pj, Jyta Pirjo Matikainen,

Lisätiedot

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Toiminta vakiintunut Kehittämistyön tuloksena vuodesta 2008 alkaen laajennettu perhevalmennus on koskenut kaikkia kaarinalaisia ensisynnyttäjiä 2 Miten perhevalmennus

Lisätiedot

Moniammatillinen työ ja perheiden asema Suomessa

Moniammatillinen työ ja perheiden asema Suomessa Moniammatillinen työ ja perheiden asema Suomessa Lapset, lapsiperheet ja lama 90-luvun laman aikana kunnissa supistettiin lasten ja lapsiperheiden peruspalveluja Laman jälkeen lasten ja nuorten erityispalvelujen

Lisätiedot

Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet

Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti, TtT 28.9.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Taustaa tutkimukselle Vuorovaikutus on turvallisen

Lisätiedot

MITÄ EVÄITÄ SAIMME YHDESSÄ TEKEMISESTÄ

MITÄ EVÄITÄ SAIMME YHDESSÄ TEKEMISESTÄ MITÄ EVÄITÄ SAIMME YHDESSÄ TEKEMISESTÄ Iloa vanhemmuuteen hanke Tarja Tammekas, projektityöntekijä, suunnittelija, Kotkan kaupunki Pauliina Saarinen-den Hollander, projektityöntekijä, Lohjan kaupunki Mitä

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Neuvolat lapsen ja perheen tukena

Neuvolat lapsen ja perheen tukena Neuvolat lapsen ja perheen tukena Tuovi Hakulinen-Viitanen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 1 Esityksen sisältö Tutkimustietoa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Miksi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki säädettiin? Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 16-17.9.2014

Miksi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki säädettiin? Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 16-17.9.2014 Miksi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki säädettiin? Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 16-17.9.2014 Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Valmisteltiin

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen nykytila sekä näkymät tulevaisuudessa

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen nykytila sekä näkymät tulevaisuudessa Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen nykytila sekä näkymät tulevaisuudessa Marja Kosonen Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelujohtaja ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 31.3.2009 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Uudet käytännöt ja muutosprosessin alku kunta- ja aluetasolla

Uudet käytännöt ja muutosprosessin alku kunta- ja aluetasolla Uudet käytännöt ja muutosprosessin alku kunta- ja aluetasolla Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 15.5.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi

Lisätiedot

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä NAPERO HANKKEEN TAUSTAA : Lapin lääninhallitus myönsi Rovaniemen kaupungille 150.000 euron hankerahoituksen vuosille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Vanhempien tuen tarpeet ja ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Lapset, nuoret ja perheet -osasto

Vanhempien tuen tarpeet ja ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Lapset, nuoret ja perheet -osasto Vanhempien tuen tarpeet ja ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Lapset, nuoret ja perheet -osasto 1 Geenit + Ympäristö = Myöhempi terveys ja hyvinvointi Geenit Koulutus

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Perhekeskus työpajan tuotokset työskentelystä. Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö

Perhekeskus työpajan tuotokset työskentelystä. Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö Perhekeskus työpajan tuotokset 20.9.2016 työskentelystä Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö Mitkä perhekeskuksen* palveluista ja toiminnoista tulee tuottaa lähipalveluina

Lisätiedot

Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki

Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki Hyvinvointipäällikkö Arto Willman, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, kehittämisyksikkö, Oulun kaupunki HYVINVOINTIPÄÄLLIKKÖ Poikkitoiminnallinen kehittäminen

Lisätiedot

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009 Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 38/29 Ptl 23.3.21 / Johtava hoitaja Anne Valtonen Asetuksen voimaantulo, sisältö

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapset ja lapsiperheet Suomessa Lapsia lasten osuus lapsiperh. koko väestöstä Koko maa 1 091 560 20,50 % 587

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

PALMIKKO-hanke. Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016

PALMIKKO-hanke. Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016 PALMIKKO-hanke TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016 sosiaali- ja terveystoimen, varhaiskasvatuksen, koulu- ja vapaa-aikatoimen, seurakuntien ja kolmannen sektorin

Lisätiedot

Vanhempien ongelmien tunnistaminen ja jatkotoimenpiteet käytännön kokemuksia. Valtakunnalliset neuvolapäivät 2012 Terveydenhoitaja Anni Mäkinen

Vanhempien ongelmien tunnistaminen ja jatkotoimenpiteet käytännön kokemuksia. Valtakunnalliset neuvolapäivät 2012 Terveydenhoitaja Anni Mäkinen Vanhempien ongelmien tunnistaminen ja jatkotoimenpiteet käytännön kokemuksia Valtakunnalliset neuvolapäivät 2012 Terveydenhoitaja Anni Mäkinen Kohtaaminen mahdollistaa tunnistamisen Avoin ja aito kohtaaminen

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja 17.5.2016 TAINA ERA JOHANNA MOILANEN

SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja 17.5.2016 TAINA ERA JOHANNA MOILANEN SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja 17.5.2016 TAINA ERA JOHANNA MOILANEN 1 Nuorten vanhempien suunta työuralle-hanke Manner-Suomen ESR-ohjelma,

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS LAPE - lastensuojelun oppimisverkosto 12.9.2016, Kuopio Helena Saari Perhekeskusvastaava Tarja Juppi Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen vs.vastuualuepäällikkö 16.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TOIMIA-seminaari TOIMIA Ikäpalvelulain tukena Suositus iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiin Toimintakyvyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Väestön näkökulmia vammaispalveluihin

Väestön näkökulmia vammaispalveluihin Väestön näkökulmia vammaispalveluihin Anu Muuri, VTT, dosentti THL 15.08.2013 Anu Muuri 1 Vammaispalvelulaki 1987 Lain tarkoitus, 1 : Edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön kehittäminen LAMIKE-hanke

Lasten mielenterveystyön kehittäminen LAMIKE-hanke Terveysfoorumi 2011 Hanasaari 3.-4.2.2011 Väestön muuttuva terveysprofiili terveydenhuollon valintojen taustalla Lasten mielenterveystyön kehittäminen LAMIKE-hanke Pälvi Kaukonen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN JA PÄIHDEPALVELUIDEN ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ASIAKKUUDESTAAN JA NÄKEMYKSIÄ PALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN.

LASTENSUOJELUN JA PÄIHDEPALVELUIDEN ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ASIAKKUUDESTAAN JA NÄKEMYKSIÄ PALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN. LASTENSUOJELUN JA PÄIHDEPALVELUIDEN ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ASIAKKUUDESTAAN JA NÄKEMYKSIÄ PALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN. AINEISTO Aineisto 6 vanhemman haastattelu 5 perheestä, joilla asiakkuus Empussa ja lastensuojelussa

Lisätiedot

Visio vaikuttavammista lasten ja nuorten

Visio vaikuttavammista lasten ja nuorten Visio vaikuttavammista lasten ja nuorten palveluista Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, VET lasten psykoterapeutti kehittämispäällikkö; lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö 14/10/2010 1 Minkä on muututtava

Lisätiedot

Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Hanne Kalmari 5.4.2016 Hallitusohjelma: Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea

Lisätiedot