JUUKALAISEN LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN POLKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUKALAISEN LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN POLKU"

Transkriptio

1 JUUKALAISEN LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN POLKU Juuan kunta

2 2 Miksi ja kenelle hyvinvoinnin polku on tehty? Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin polku on tehty lapsipalveluita tuottavia toimijoita, niitä suunnittelevia ja niistä päättäviä henkilöitä sekä lapsiitä varten. Hyvinvoinnin polun tavoitteena on: Antaa kokonaiskuva Juuan lapsipalveluista. Auttaa luomaan poikkihallinnollista ja monitoimijaista yhteistyöverkostoa palveluiden kehittämiseksi. Välittää tietoa lapsipalveluiden kokonaisuudesta, kehittämishaasteista ja palveluiden kustannuksista. Lisätä keskustelua toimijoiden, päättäjien ja palveluiden käyttäjien välillä lapsipalveluiden kehittämiseksi. Mitä hyvinvoinnin polulla kuvataan? Lapsen ja nuoren sekä hänen ensä käytettävissä olevia: Kunnan eri hallinnonalojen tuottamia palveluja. Järjestöjen, seurakunnan, poliisin ja muiden toimijoiden tarjoamia palveluja. Palveluiden kustannuksia. Hyvinvoinnin polussa lapsipalvelut on jaoteltu neljään erityyppiseen palveluun. Peruspalvelut muodostavat keskeisimmän hyvinvoinnin polun, ennakoiva tuki, varhainen puuttuminen ja korjaava tuki täydentävät peruspalveluita. Polku on tehty vastasyntyneen lapsen ja hänen ensä palveluista n.25 ikävuoteen asti. Miten hyvinvoinnin polkua voidaan käyttää? Sen avulla voidaan tarkastella lapsipalveluita kokonaisuutena. Sen avulla voidaan tarkastella ja vertailla palvelujen kustannuksia. Polkua voidaan käyttää keskustelun välineenä. Sitä voidaan käyttää päättäjien, viranhaltijoiden ja toimijoiden sekä palveluiden käyttäjien perehdyttämisessä lapsipalveluiden kokonaisuuteen.

3 3 LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN POLKU Hyvinvoinnin polun tuet Hyvinvoinnin polku on rakennettu sijoittamalla Juuan lapsipalvelut neljään eri tukimuotoon PERUSTUKI Koostuu niistä palveluista, jotka koskevat kaikkia juukalaisia lapsia, nuoria ja heidän itään. Näitä palveluja ovat mm. äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, päivähoito ja vapaa-aika-toiminta. Koulutuspalvelujen perustukea ovat muun muassa opetus, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, tukiopetus sekä oppilashuoltotyö. Järjestöjen ja seurakuntien tarjoamia perustuen palveluja ovat mm. kerhotoiminta, retki- ja leiritoiminta tai vertaisryhmätoiminta. ENNAKOIVA TUKI Ennakoivaan tukeen luetaan sellaiset palvelut, joiden avulla voidaan tukea lasta, nuorta ja hänen ttään silloin kun perustuki ei ole riittävä. Ennakoiva tuki voi olla tilapäistä ja lyhytkestoista. Esim. ylimääräiset käynnit neuvolassa ovat ennakoivaa tukea. Kouluissa oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, johon kirjataan tehostetut tukitoimet. Ennakoivaa tukea voivat tarjota samat tahot, jotka työskentelevät perustuessa. Tukea antavat myös tehtävään erikoistuneet ammattihenkilöt. VARHAINEN PUUTTUMINEN Varhainen puuttuminen liittyy kasvaneeseen huoleen lapsen tai nuoren terveydestä, kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta. Huolen voi ilmaista lapsi tai nuori itse, hänen ensä tai perustuen/ennakoivan tuen palveluissa työskentelevät. Varhaista puuttumista voi olla esimerkiksi koulussa erityisopetuksen aloittaminen. Sitä voi olla myös lisäresurssien tarjoamista en arkeen (kotihoitopalvelut) tai kasvatusvastuun uudenlaista jakoa lapsen/nuoren vanhempien kanssa (lastensuojelu). KORJAAVA TUKI Korjaava tuki liittyy lapsen tai nuoren terveyteen ja hyvinvointiin liittyvään erityiseen huoleen tai uhkaan (erikoissairaanhoito) tai siihen, ettei lapsen tai nuoren lähtökohta huomioiden kyetä muilla tuen muodoilla tukemaan terveyttä, kasvua, kehitystä tai oppimista (sairaalahoito, laitoshoito). Korjaavan tuen kesto vaihtelee tilapäisestä tuesta pysyviin ratkaisuihin. Ennakoivan tuen avulla lapsi, nuori tai hänen ensä voi palata käyttämään perustuen palveluja. Varhaisen puuttumisen alueella työskentelee useita ammattiryhmiä ja erikoistuneita ammattihenkilöitä yhteistyössä perustuen ja ennakoivan tuen henkilöstön kanssa. Työskentelyssä käytetään myös moniammatillisia verkostoja.

4 JUUKALAISEN LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN POLKU PERUSTUKI ENNAKOIVA TUKI VARHAINEN PUUTTUMINEN KORJAAVA TUKI 4 Neuvolapalvelut Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Suunterveydenhoito Avosairaanhoito Avoterveydenhuollon erityispalvelut Erikoissairaanhoito (Pkssk,Kys): Vauvayksikkö, Lasten pkl ja osastot, Lastenneurologian pkl ja -osasto, Lasten psykiatrian pkl ja -osasto, Lasten kuntoutustyöryhmä, Nuorisopsykiatrian pkl ja -osasto, Kriisiryhmä Kunnallinen päivähoito Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma PÄIVÄHOITOPALVELUT Yksityinen päivähoito Erityispäivähoito: (Vasu) Kodin, päivähoidon ja neuvolan yhteistyö - Kuntoutussuunnitelma Päivähoito osana lastensuojelun avohuollon tukitoimia Lasten kotihoidontuki - Pienryhmätoiminta Varhennettu esiopetus Esiopetus Perusopetus Lukio KOULUTUSPALVELUT Esiopetuksen erityisopetus Yleisen tuen muodot: Yksilöllistäminen Yhteistyö vanhempien kanssa Yleisen tuen muotoja tehostetusti: Kotiopetus Tukiopetus Osa-aikainen erityisopetus, HOJKS* Eriyttäminen Tukiopetus Osa-aikainen Sairaalaopetus Eriyttäminen Iltapäivätoiminta erityisopetus Avustajapalvelut Pidennetty oppivelvollisuus Oppilashuoltotyö... Honkalampikeskuksen koulu Koulukerhotoiminta Maahanmuuttajaopetus Erityisopetus pienryhmässä SOSIAALIPALVELUT Lapsi- ja kohtaisen lastensuojelun palvelut Perustoimeentulotuki Mielenterveys- ja - Avohuollon tukitoimet. Lastenvalvojan palvelut Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki neuvola Perhetyö Sijaishuollon palvelut Sosiaalipäivystys Muut sosiaalityön palvelut Nuorten paja Apaja Kehitysvammapalvelut Etsivä nuorisotyö Vammaispalvelut Honkalampikeskuksen sosiaalipalvelut kehitysvammaisille Nuorisotyö Koululaisten iltapäivätoiminta VAPAA-AIKAPALVELUT Nuorten vaikuttajatoiminta Kulttuuripalvelut Kirjasto Liikuntapalvelut, Kansalaisopisto Puhtaus- ja ravintopalvelut Erityisnuorisotyö Ennaltaehkäisevä päihdetyö Etsivä nuorisotyö Pienryhmätoiminta Hankkeet MUUT TOIMIJAT Ev.lut.seurakunta: Lapsi- ja työ, varhaisnuorisotyö nuorisotyö, diakoniatyö Ort. Srk: Lapsi- ja nuorisotyö Helluntaisrk.: Lapsi- ja nuorisotyö Järjestöt: Lapsi- ja nuorisojärjestöt (MLL, 4H, Partiolippukunnat,) Martat, Liikuntajärjestöt (Juuan Urheilijat, Ahman Pojat, Nunnanlahden Viesti, Juuan Palloseura, Juuan Jänne, Coach Team) Vanhempainyhdistykset, Kyläyhdistykset, Kalastus- ja metsästysseurat, Potilasjärjestöt, Palokuntanuoret jne. Poliisi: Pohjois-Karjalan poliisilaitoksen peruspoliisityö, Laillisuuskasvatus, Nuorten Tiimin palvelut Pielisen Karjalan musiikkiopisto Työ- ja elinkeinohallinto Pohjois-Karjalan Sovittelutoimisto TEKNISET PALVELUT, KESKUSHALLINTO Tekniset palvelut: Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalvelut, Puistot ja yleiset alueet, Liikenneväylät, Maankäyttö ja valvonta, Asuntotoimi, P-K:n Pelastuslaitos Keskushallinto: Ohjaus- ja informaatiojärjestelmä, avustukset, kesätyöpaikat TERVEYS, KASVU, KEHITYS, OPPIMINEN * HOJKS Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma

5 PALVELUJEN KUSTANNUKSET VUOTTA KOHTI (JUUKA 2008) 5 PERUSTUKI ENNAKOIVA TUKI VARHAINEN PUUTTUMINEN KORJAAVA TUKI Neuvolapalvelut 205 /asiakas/vuosi, 77,33 /käynti Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 72,07 /asiakas/vuosi, 22,39/käynti Suun terveydenhuolto 146,48 /hoidettu potilas, 62,24 /käynti Perhepäivähoito 35, 80 / lapsi Päiväkoti 53,50 / lapsi PÄIVÄHOITOPALVELUT Päiväkodin integroitu ryhmä / lapsi Perusopetus / oppilas KOULUTUSPALVELUT Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat : - erityisluokalla/pienryhmässä / oppilas - integroidussa ryhmässä /oppilas Vammaisopetus / oppilas Sairaalaopetus / oppilas Avustajapalvelut / oppilas SOSIAALIPALVELUT Elatustuki 804, 67 / lapsi (netto) 1207,44 /lapsi (brutto) Toimeentulotuki 918, 30 / ruokakunta Lastensuojelun hoito /lapsi Laitoshoito / lapsi ja ammatilliset kodit /lapsi VAPAA-AIKAPALVELUT Nuorisotyö /lapsi tai nuori Liikuntapalvelut (leirit, uimakoulut) / lapsi tai nuori TERVEYS, KASVU, KEHITYS, OPPIMINEN Huom! Kustannustiedot eivät ole vertailukelpoisia eri kuntien välillä toisistaan poikkeavien laskentamallien vuoksi.

6 ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN PERUSTUEN PALVELUT 6 Neuvolapalvelut Äitiysneuvola huolehtii estä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana. Äitiysneuvolan terveydenhoitaja tekee kotikäynnin noin viikon sisällä äidin ja vauvan kotiutumisesta. Neuvolan terveydenhoitajat hoitavat myös suunnittelu- ja ehkäisyasioita. Lastenneuvolassa alle kouluikäistä lasta seurataan säännöllisin terveystarkastuksin terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotoilla. Lastenneuvolan terveydenhoitajan vastaanotolla lapsi käy vanhempineen/ineen 4 ja 8 viikon, 3, 4, 5, 6, 8 kuukauden sekä 1v ja 1v 3 kk iässä. Kahden vuoden iästä alkaen vuosittaiset käynnit. Tarvittaessa muinakin ajankohtina. Lääkäri tavataan 6-8 viikon, 4 kk:n, 8 kk:n, 1 ½-vuotiskäynneillä. Terveystarkastuksen sisältö: Fyysisen kasvun ja kehityksen seuranta ja tuki. Psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen seuranta ja tuki. Neurologisen kehityksen seuranta ja tuki : LENE-tyyppinen seulatesti (karkea- ja hienomotoriikka, puheen ja kommunikoinnin kehitys, hahmottaminen, silmä-käsiyhteistyö) Näön ja kuulon seuranta. Keskustellaan hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja annetaan ajankohtaista tietoa eri ikävaiheisiin liittyvistä asioista. Tuetaan lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta sekä vanhempien jaksamista vanhempina ja parisuhteessa. Vanhempia kannustetaan luottamuksellisiin keskusteluihin. Kerrotaan tarjolla olevasta tuesta ja ohjataan sen piiriin. Annetaan yleisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Annetaan terveyskortti, jossa keskeiset terveystiedot. Kortti toimii en ja neuvolan yhteistyön välineenä. Järjestetään tarvittaessa lisätukea (fysio-, puhe-, ravitsemus- tai toimintaterapia, psykologi). Vauva- ja taaperoikä Leikki-ikä Esikouluikä Suunterveydenhoito Kaikki kuntalaiset ovat oikeutettuja hammashuollon palveluihin. Alle 18-vuotiaat ovat erityisen huolen kohteina, koska lapsuus- ja nuoruusiässä hyvän suun terveyden saavuttaminen on helpointa siksi alle 18-vuotiaisiin kohdistetaan paljon suusairauksia ehkäiseviä toimenpiteitä. Vastaanotolle kutsutaan ensimmäisen kerran 10kk:n ikäisenä, jolloin ttä neuvotaan lapsen suun terveydenhoidossa ja kerrotaan suun terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Tuolloin käsitellään mm. suun puhdistus, ravinnon merkitys ja suussa elävien bakteerien merkitys suun terveyteen, fluorin käyttö ja hampaiden puhkeaminen. 10kk käynnillä annetaan ensihammasharja ja fluoritabletit. Seuraava kutsu tulee 2- vuotiaana suun terveystarkastukseen. Käynnillä käydään läpi suun kotihoito ja ravitsemus tottumukset, sekä kerrataan kotihoidon asioita. Jos suussa reikiintymiseen viittaavia muutoksia, kerrataan ravitsemus ja kotihoito sekä fluorivalmisteiden käyttö. Tehostettua fluorihoitoa annetaan hammashoitolassa 4kk- 1v välein. Seuraava tarkastus tapahtuu lapsen ollessa 4-vuotias. Jos suussa ilmenee hampaiden reikiintymistä tai purentaongelmia, lapsi menee hammaslääkärin vastaanotolle. Hammaslääkärin vastaanotolle kutsutaan 6-vuotiaat, jolloin suu tutkitaan ja tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma (miten usein ja kenen luona hammashoitolassa käydään, mitä ennaltaehkäiseviä konsteja tarvitaan, pinnoitetaanko hampaita jne.) Oikomishoitoa tarvitsevat tai purennan kehityksen tarkkaa seuraamista tarvitsevat selviävät tässä vaiheessa, kun leukojen kasvu on vakiintunut ja pysyvän hampaiston vaihdunta on alkamassa. Hampaiden paikkaus tapahtuu hammaslääkärien vastaanotoilla iästä riippumatta. Suuhygienistin vastaanotolla tehdään pysyvien hampaiden pinnoitukset, niille jotka ovat kariesaktiivisia n. 6-vuotiaasta lähtien hoitosuunnitelman mukaan, valmistetaan oikomiskojeet ja annetaan tarvittavaa kotihoidon ohjausta. Koululaiset käyvät 1., 3., 5., 6., 8., 9. Ja lukion toisella luokalla suun terveystarkastuksissa Suuhygienistillä/HML:llä. Jos lapsen/nuoren suussa on merkkejä reikiintymisestä tms. normaalista poikkeavaa, niin seuraava käynti 4kk/ 6kk / 1v. välein.

7 ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN PERUSTUEN PALVELUT 7 PÄIVÄHOITOPALVELUT Oikeus päivähoitopaikkaan alkaa heti vanhempainrahakauden päätyttyä ja loppuu lapsen mennessä kouluun. Päivähoidon keskeisiä sisältöjä ovat: Lapsen perushoito, leikki ja puheen, kielen, omatoimisuuden, liikunnallisten ja muiden motoristen taitojen sekä sosiaalisten taitojen kehityksen tukeminen. Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvä yhteistyösuhde vanhempien kanssa sekä vanhemmuuden tukeminen. Kunnallinen ja yksityinen päivähoito: Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa päivähoidossa (13-14 hoitajaa), ryhmäpäivähoidossa (1ryhmä) ja yksityisenä päivähoitona. Yhteistyö vanhempien kanssa: Laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) ja hoitosopimus päivähoidon alkaessa. Tavoitteena on lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomioiminen toiminnan järjestämisessä. Perheen, päivähoidon ja neuvolan yhteistyö: keskustelu ennen neuvolakäyntiä. Keskustellaan lapsen hoidon toteutumisesta, kohtaiset keskustelut vähintään kerran vuodessa. Järjestetään vanhempainiltoja, joiden aiheet muodostuvat ryhmän tarpeista, vanhempien toiveista, ajankohtaista kasvun ja kehityksen asioista Järjestetään juhlia ja muita yhteisiä tapahtumia. Lasten kotihoidontuki Vauva- ja taaperoikä Leikki-ikä KOULUTUSPALVELUT Esiopetus 6-vuotiailla on oikeus osallistua maksuttomaan, vapaaehtoiseen esiopetukseen. Esiopetus järjestetään koulujen alkuopetuksen yhdysluokissa tai erillisissä esiopetusryhmissä. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat opiskelevat esikouluvuotensakin koulutoimen alaisuudessa. Toiminta-ajatuksena on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen yhteistyössä vanhempien kanssa. Tavoitteena on edistää lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä sekä kasvua ja kehitystä. Esiopetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa. Toteutumista arvioidaan huoltajien kanssa käytävissä keskusteluissa. Esiopetuksen oppilashuolto - Kuljetuspalvelut. MUUT TOIMIJAT Päiväkodin vanhempaintoimikunta toimii päiväkodin ja kotien välisenä yhteistyöelimenä lasten päivähoitoon liittyvissä asioissa. Esikouluikä

8 ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN PERUSTUEN PALVELUT 8 SOSIAALIPALVELUT MUUT TOIMIJAT Perustoimeentulotuki Toimeentuloturvaan kuuluvaa toimeentulotukea on oikeutettu saamaan henkilö, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa ansiotuloillaan tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Lastenvalvoja palvelee avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyysasioissa sekä lasten elatus-, huolto- ja tapaamisasioissa. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen avulla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaispalveluilla ehkäistään ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelut sisältävät: Hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat. Kotikäynnit. Kuljetuspalvelut. Tulkkipalvelut. Palveluasumisen ja muut vammaisille tarkoitetut palvelut kuten henkilökohtainen avustaja. Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet. Asunnon muutostyöt. Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. MUUT TOIMIJAT Poliisi Pohjois-Karjalan poliisilaitoksen peruspoliisityö Vierailee pyydettäessä päivähoidossa. Vauva- ja taaperoikä Leikki-ikä Esikouluikä Ev.lut. Seurakunta Lapsi- ja työ Diakoninen työ. Päiväkerhotyö. Perhekerhot. Pyhäkoulu. Leirit, retket ja tapahtumat. Yhteistyö päivähoidon kanssa - tapahtumat, retket, hartaudet, kerhot. Ortodoksinen seurakunta Lapsi- ja työ. Helluntaiseurakunta Lapsi- ja työ. Järjestöt Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) paikallisyhdistys Kerhotoimintaa, retkiä, tapahtumia. Kampanjoita ja keräyksiä. Turvaistuinten, matkasängyn ja pelastusliivien vuokrausta. Uusien vauvaiden muistaminen neuvolan kautta. Perhekahvilatoiminta. Koulutetut lastenhoitajat tilapäiseen tarpeeseen. Urheilu- ja liikuntaseurat Liikuntakerhot. Tapahtumat. Kyläyhdistykset ja toimikunnat Toimintaa lapsille, nuorille ja ille. Martat Toimintaa ille.

9 ALLE KOULUIKÄISEN PERUSTUEN PALVELUT 9 TEKNISET PALVELUT Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalvelut Toimivat ja turvalliset kiinteistöt: suunnitteluvaihe, ylläpitovaihe: toimivuus, turvallisuus, esteettömyys, siisteys. Laatuvaatimukset ja suositukset täyttävän talousveden toimittaminen sekä jäteveden poisjohtaminen ja käsittely lupaehtojen mukaisesti. Asumisessa syntyvien jätteiden ja ongelmajätteiden keräily, kuljetus ja käsittely. Puistot ja yleiset alueet Lakien ja asetusten mukaiset puistoalueet, leikkikentät, uimarannat ja venesatamat: toimivuus, turvallisuus, esteettömyys, siisteys. Liikenneväylät Kunnan asemakaava-alueella kaavaan merkittyjen katujen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito huomioiden liikenneturvallisuus- ja liikenteen välityskyky. Maankäyttö ja valvonta Kunnan/kaupungin maankäyttöön sekä rakentamiseen liittyvä suunnittelu ja valvonta. Vauva- ja taaperoikä Leikki-ikä VAPAA-AIKAPALVELUT Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kirjaston palvelut. Lasten tapahtumat kirjastossa. Koko en kulttuuritapahtumat Avustukset järjestöille, ryhmille ja yksityishenkilöille Näyttelytoiminta. Kansalaisopisto Taiteen perusopetus: 5 20-vuotiaille lapsille ja nuorille, musiikki ja käsityö. Muu opetus lapsille, mm. kuvataide. Pielisen Karjalan musiikkiopisto Musiikkileikkikoulu. Puhtaus- ja ravintopalvelut Sivistystoimi vastaa kunnan puhtaus- ja ravintopalveluista. Ruokahuollon asiakkaat koostuvat päiväkotilapsista, koulujen oppilaista, lukiolaisista, vanhuksista laitoksissa ja kotona sekä työpaikkaruokailijoista. Asiakkaille tarjotaan ravitsemuksellisesti täysipainoinen ja monipuolinen ateria. Asuntotoimi Lainsäädännön mukaisten asumispalvelujen tuottaminen. P-K:n pelastuslaitos Onnettomuuksien ehkäisy, turvallisuussuunnitelmat, varsinainen pelastus- ja vss-toiminta, joka hoidetaan sopimuksen mukaisesti Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toimesta. Esikouluikä KESKUSHALLINNON PALVELUT Ohjaus- ja informaatiojärjestelmä Avustukset

10 ALLE KOULUIKÄISEN ENNAKOIVAN TUEN PALVELUT 10 PÄIVÄHOITOPALVELUT Erityispäivähoito Päivähoidon varhaiskuntoutuksesta vastaa integroidun erityisryhmän erityislastentarhaopettaja yhdessä muun henkilökunnan ja muiden kuntoutukseen osallistuvien (esim. puhe- ja toimintaterapeutit) kanssa. Pienryhmätoiminta Päiväkodissa toimii integroitu erityisryhmä (6 erityislasta+6 tukilasta), jossa erityislastentarhanopettaja. Kuntoutussuunnitelma laaditaan tarvittaessa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle yhteistyössä lapsen vanhempien ja lasta hoitavien muiden tahojen kanssa. Kuntoutussuunnitelma päivitetään tarpeen mukaan yhteistyössä em. tahojen kanssa. Päivähoidossa lapsi voidaan sijoittaa pienryhmään. Tarvittaessa lapselle järjestetään henkilökohtainen tai ryhmäkohtainen avustaja. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) SOSIAALIPALVELUT Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki Ehkäisevän toimeentulotuen tavoitteena on pyrkiä parantamaan hakijan kuntoutumista ja toimeentulomahdollisuutta sekä hänen edellytyksiään itse kohentaa sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteitaan. Tuki on tilannekohtaista sekä kertaluonteista. Täydentävä toimeentulotuki Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät niin sanotut erityismenot, joita ovat lasten päivähoidon maksu, muut kuin perusmenoina hyväksyttävät asumismenot (esim. muutosta aiheutuvat kustannukset) sekä henkilön tai en erityisistä olosuhteista aiheutuvat menot. Vauva- ja taaperoikä Leikkiikä Esikouluikä KOULUTUSPALVELUT Esiopetuksen erityisopetus Esiopetuksen erityisopetus järjestetään koulutoimen alaisuudessa esiopetusryhmissä. Varhennetussa esiopetuksessa olevien oppilaiden erityisopetus järjestetään päiväkodissa. Esiopetuksen erityisopetuksesta huolehtii koulun erityisopetus. Painopisteenä on varhainen puuttuminen. Lapselle laaditaan kuntoutussuunnitelma. Avosairaanhoito ja avoterveydenhuollon erityispalvelut: Lääkäreiden, psykologin ja sairaanhoitajien palvelut. Moniammatilliset neuvottelut lastenneuvolan ja psykologin välillä Fysioterapia, Puheterapia,Toimintaterapia, Ravitsemusterapia. Päivystysvastaanotto ja ensiapu terveyskeskuksessa arkisin 8-16, iltaisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin perusterveydenhuollon päivystys Joensuussa (Pkssk). Neuvolapalvelut Kouluarvioinnit Lapselle suositellaan kouluarviointia, jos oppimisessa tai sosiaalisissa taidoissa on sellaisia pulmia, että lapsi tarvitsee erityisopetusta. Arvioinnin suorittaa terveyskeskuspsykologi vanhempien pyynnöstä. Perusopetuslain mukaan lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Opetuksen järjestäjä voi mainittujen selvitysten perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Muut sosiaalityön palvelut Keskustelut, ohjaus, neuvonta, Harrastustoiminnan tukeminen. Päihdehuollon palvelut, Aikuissosiaalityön palvelut.

11 ALLE KOULUIKÄISEN VARHAISEN PUUTTUMISEN PALVELUT 11 SOSIAALIPALVELUT Mielenterveys- ja neuvola mielenterveys- ja neuvola tarjoaa psykologin ja sosiaalityöntekijän palveluita lapsen psyykkiseen kehitykseen, kasvuun, käyttäytymiseen tai eseen liittyvissä vaikeuksissa. Yhteistyö huoltajan ja huoltajan luvalla tarvittaessa lapsen kuntouttavien tahojen sekä päivähoidon kanssa. Tarvittaessa lähetteellä ohjataan erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrisiin palveluihin. Perhetyö Asiakkuuteen tulleen en kanssa yhteistyössä tehtävää palvelua, jolla tuetaan lapsittä arkielämän hallinnassa, kriisien selvittämisessä sekä en omien voimavarojen löytämisessä ja vahvistamisessa. Toistaiseksi toteutetaan ostopalveluna. Lapsi- ja kohtaisen lastensuojelutyön tavoitteena on tukea lapsia,nuoria ja heidän itään ensisijaisesti avohuollollisin tukitoimin, joista neuvotellaan ja sovitaan yhdessä asianosaisten ja muiden ttä tukevien tahojen kanssa. Lastensuojelullisin perustein lapsia ja itä voidaan tukea mm. seuraavin tukitoimin: Keskustelut, ohjaus ja neuvonta. Perhetyö. Päivähoitopaikka. Asumispalvelu. Taloudellinen tuki. Tukihenkilö, tuki. Kotipalvelu. Harrastustoiminnan tukeminen. Sijaishuollon palvelut. Kehitysvammapalvelut Kuntoutusohjaus. Yhteistyö päivähoidon kanssa kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Vauva- ja taaperoikä Leikki-ikä Esikouluikä PÄIVÄHOITOPALVELUT Varhennettu esiopetus järjestetään päiväkodissa ja se toteutetaan yhteistyössä koulutoimen kanssa. Päivähoitopaikka lastensuojelun avohuollon tukitoimena Avosairaanhoito ja avoterveydenhuollonerityispalvelut: Lääkäreiden, psykologin ja sairaanhoitajien palvelut. Moniammatilliset neuvottelut lastenneuvolan ja psykologin välillä Fysioterapia. Puheterapia. Toimintaterapia. Ravitsemusterapia. Päivystysvastaanotto ja ensiapu terveyskeskuksessa arkisin 8-16, iltaisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin perusterveydenhuollon päivystys Joensuussa (Pkssk). SOSIAALIPALVELUT Pkssk:n Honkalampikeskuksen sosiaalipalvelut kehitysvammaisille Asumispalvelut. Laitoshoito. Päivätoiminta (erityisliikunta, luova toiminta, terapeuttinen toiminta). Kehitysvammaneuvolan palvelut: Lasten ja nuorten terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut. Kuntoutusohjaus. Perhehoito.

12 ALLE KOULUIKÄISEN KORJAAVAN TUEN PALVELUT 12 SOSIAALIPALVELUT Sijaishuollon palvelut Kun tilanne ei ratkea avohuollollisin keinoin, järjestetään sijaishuoltopaikka. Perhehoito. Perhekuntoutus. Ammatilliset kodit. Laitokset. Sosiaalipäivystys Päivystys arkisin klo ja viikonloppuisin klo Sosiaalipäivystykseen otetaan yhteyttä hätänumeron 112 kautta. Varallaolo: Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipäivystys voi sijoittaa lapsen yksin juukalaiseen varallaoloeseen Turvakoti: Lapsi yhdessä aikuisen kanssa voidaan kiireellisessä tapauksessa sijoittaa turvakotiin, joka on Juuassa Tetriahon hoitokoti. Hoitokodissa on erillinen tilansa turvakotitarkoitukseen. Kehitysvammapalvelut Kuntoutusohjaus. Yhteistyö päivähoidon kanssa kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Pkssk:n Honkalampikeskuksen sosiaalipalvelut kehitysvammaisille Asumispalvelut. Laitoshoito. Päivätoiminta (jatko-opetus, erityisliikunta, luova toiminta, terapeuttinen toiminta). Kehitysvammaneuvolan palvelut: Lasten ja nuorten terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut. Perhehoito. Vauva- ja taaperoikä Leikki-ikä Esikouluikä Erikoissairaanhoito Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän keskussairaalan (PKSSK) ja Kuopion yliopistollinen keskussairaalan (KYS) palvelut. Lastenpoliklinikka ja osastot. Lastenneurologian poliklinikka ja osasto. Lasten psykiatrian poliklinikka ja osasto. Lasten kuntoutustyöryhmä. Vauvayksikkö (Pkssk) Vauvatyö tukee vanhemman ja lapsen yhdessäoloa. Se perustuu hoidollisiin keskusteluihin. Psykologi, toimintaterapeutti, lasten psykiatrit, psykoterapeutit. Kotikäynnit. Äiti-vauva (lapsi)ryhmät. Yksilökeskustelut/terapiat. Konsultaatiot yhteistyötahoille. Vauvayksikön palveluihin ohjaudutaan suoraan sairaalasta lapsen syntymän jälkeen tai kotiutumisen jälkeen voi ottaa suoraan yhteyttä vauvayksikköön. Perhe voidaan ohjata vauvayksikköön myös neuvolan kautta. Kriisiryhmä (Pkssk) tarjoaa tukea muun muassa erilaisten onnettomuuksien, äkillisten kuolemantapausten, väkivaltatilanteiden tai muiden henkistä tuskaa tai aineellista vahinkoa aiheuttaneiden tapahtumien jälkeen. Kriisiryhmän tavoittaa terveyskeskuksen kautta.

13 PERUSKOULUIKÄISEN PERUSTUEN PALVELUT 13 KOULUTUSPALVELUT Perusopetus Koulutoimi järjestää peruskoulu- sekä lukio-opetusta. Kunnassa on useita alakouluja, yksi yhtenäinen peruskoulu ja yksi lukio. Yhteistyötä vanhempien kanssa toteutetaan mm. koulujen vanhempainilloissa, -varteissa ja keskustelutilaisuuksissa. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun tehtävänä on olla aktiivinen aloitteentekijä ja vuorovaikutuksen ylläpitäjä. Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää laajaalaista toimintaa. Perusopetuksessa oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto, johon kuuluvat: kansanterveyslain mukainen kouluterveydenhuolto. lastensuojelulain mukainen kasvatuksen tukeminen. ateria koulussa. koulukuljetukset: 1-6 -luokkalaiset yli 3 km, 7-9 -luokkalaiset yli 5km. koulujen oppilashuoltotyöryhmät. oppilashuoltopalveluina koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut. VAPAA-AIKAPALVELUT Koululaisten iltapäivätoiminta. Päivittäisen iltapäivätoiminnan tavoitteena on tarjota pienille koululaisille mahdollisuus mielekkääseen toimintaan turvallisen ja tutun aikuisen seurassa koulun jälkeen. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu esikoululaisille, 1-2.-luokkalaisille sekä erityisopetuksessa oleville oppilaille. Toimintaa järjestetään Poikolan koulun yhteydessä. Iltapäivätoimintaa järjestää kunnan nuorisotoimi. Alakouluikä Yläkouluikä KOULUTUSPALVELUT Tukiopetus Tukiopetus on lapsen subjektiivinen oikeus, jota antaa tarvittaessa luokan- tai aineenopettaja. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Eriyttäminen Eriyttäminen on opetuksen ja oppimisympäristön sopeuttamista oppilaiden erilaisiin oppimisen tarpeisiin. Eriyttäminen voi tarkoittaa oppimateriaalin tai oppimisympäristön eriyttämistä. Osa-aikainen erityisopetus Oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee muun opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi, tulee antaa osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti, ja se tulee tavoitteellisesti niveltää oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Tarvittaessa oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, joka voidaan laatia yhteistyössä huoltajan, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Koulun kerhotoiminta Peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa 1-9.l-luokkalaisille perusopetuksen oppilaille. Kerhotarjonta toteutetaan lukuvuosittain tehtävän suunnitelman mukaisesti.

14 PERUSKOULUIKÄISEN PERUSTUEN PALVELUT 14 Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat ensisijaisesti kouluterveydenhoitaja ja lääkäri. Koululaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia seurataan säännöllisin terveystarkastuksin. Terveydenhoitaja tapaa lapset lähes vuosittain. Lääkärintarkastus on 5. ja 8-9 luokilla sekä lukion toisella luokalla. Tarvittaessa oppilas ohjataan jatkotutkimuksiin. Tavoitteena on, että jokainen oppilas ymmärtäisi terveyden merkityksen elämälleen, omaksuisi terveyttä edistävät elämäntavat ja tietäisi oman vastuunsa itsensä ja ympäristön hyvinvoinnista. Mahdollisten riskien löytäminen ja ennaltaehkäisy korostuvat työskentelyssä. Kouluterveydenhuolto toimii yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden sekä lapsen/nuoren vanhempien/huoltajien kanssa. Tarvittaessa kouluterveydenhoitaja osallistuu vanhempainiltoihin. Alakouluikä Suunterveydenhoito Kaikki kuntalaiset ovat oikeutettuja hammashuollon palveluihin. Alle 18-vuotiaat ovat erityisen huolen kohteina, koska lapsuus- ja nuoruusiässä hyvän suun terveyden saavuttaminen on helpointa siksi alle 18-vuotiaisiinkohdistetaan paljon suusairauksia ehkäiseviä toimenpiteitä. Oppilaat kutsutaan hammashuoltoon yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Hammashoitoon voi tarpeen vaatiessa hakeutua itsekin. MUUT TOIMIJAT Järjestöt Vanhempainyhdistykset toimivat koulun ja kotien välisenä yhteistyöelimenä lasten koulunkäyntiin ja koulunkäyntiympäristöön liittyvissä asioissa. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on: - oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuranta, arviointi ja edistäminen. - osallistuminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. - osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön ja opettajien kanssa. - koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen. Terveydenhoitaja suunnittelee ja toteuttaa terveydenhoitotyön. Koululääkäri toimii oman toimenkuvansa lisäksi lääketieteellisenä asiantuntijana. Myös muut työntekijät, kuten suunterveydenhuollon työntekijät, fysioterapeutti ja koulupsykologi osallistuvat toimintaan. Lisäksi järjestetään puhe-, toiminta- ja ravitsemusterapeuttipalveluja. Kouluterveydenhuolto on oppilaalle maksuton ja vapaaehtoinen ja se järjestetään oppilaan työpäivän aikana ensisijaisesti koulujen tiloissa. Yläkouluikä Nuorisotyö: Tyttöjen ja poikien omat illat Nuoret kohderyhmäläiset suunnittelevat itselleen illan tietyn/tiettyjen aihealueiden ympärille. Mukaan kutsutaan alan ihmisiä, jotka puhuvat hetken ko. aiheesta ja kyselytuokio tämän jälkeen.

15 PERUSKOULUIKÄISEN PERUSTUEN PALVELUT 15 VAPAA-AIKAPALVELUT Kulttuuripalvelut Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat. Näyttelytoiminta Liikuntapalvelut Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Kirjasto Kirjaston palvelut. Lasten/nuorten kirjallisuustapahtumat Näyttelytoiminta. Kansalaisopisto Taiteen perusopetus; 5-20-vuotiaille lapsille ja nuorille, musiikki ja käsityö. Muu opetus lapsille ja nuorille, mm.kuvataide. Puhtaus- ja ravintopalvelut Sivistystoimi vastaa kunnan puhtaus- ja ravintopalveluista. Ruokahuollon asiakkaat koostuvat päiväkotilapsista, koulujen oppilaista, lukiolaisista, vanhuksista laitoksissa ja kotona sekä työpaikkaruokailijoista. Asiakkaille tarjotaan ravitsemuksellisesti täysipainoinen ja monipuolinen ateria. Alakouluikä Yläkouluikä VAPAA-AIKAPALVELUT Nuorisotyö Pienryhmätoiminta nuorisotiloilla; toimintaryhmät ja toimikunnat Muu pienryhmätoiminta yhdessä yläkoulun erityisopetuksen kanssa. Avoin nuorisotilatoiminta. Leiri- ja retkitoiminta, lasten ja nuorten tapahtumat.. Nuorisotiedotus. Järjestöjen ja yhteisöjen toiminta- ja kohdeavustukset. Seudullinen ja paikallinen hanketoiminta. Paikallinen päihdetyön verkosto. Nuorten vaikuttajatoiminta; Juuan Nuoret ry:n toiminnan tukeminen. MUUT TOIMIJAT Poliisi Pohjois-Karjalan poliisilaitoksen peruspoliisityö. Liikenne- ja laillisuuskasvatus kouluilla pyydettäessä. Pielisen Karjalan musiikkiopisto Soiton opetus.

16 PERUSKOULUIKÄISEN PERUSTUEN PALVELUT 16 MUUT TOIMIJAT Ev.lut.seurakunta Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö Kerhotoiminta. Musiikkitoiminta, kuorot. Leirit ja retket ja tapahtumat. Nuortenillat, musaillat Rippikoulu. Isos-koulutus. Kerhonohjaajatoiminta ja -koulutus. Perhetoiminta. Kouluyhteistyö: - päivänavaukset, koulukirkot, kouluvierailut Ortodoksinen seurakunta Lapsi- ja nuorisotyö Helluntaiseurakunta Lapsi- ja nuorisotyö Järjestöt Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) paikallisyhdistys Kerhotoimintaa, retkiä, tapahtumia. Kampanjoita ja keräyksiä. Tuki- ja kummioppilastoiminta. Alakouluikä Yläkouluikä MUUT TOIMIJAT Urheilu- ja liikuntajärjestöt Liikuntakerhot, tapahtumat. Juuan Urheilijat : Monipuolinen, harrastus- ja kilpailutoimintaa tarjoava yleisseura. Lajeina yleisurheilu, lentopallo, koripallo ja nyrkkeily. Lisäksi kuntoliikuntatapahtumia kaikille kuntalaisille. Ahman Pojat : hiihto. Nunnanlahden Viesti. Juuan Palloseura :jalkapallo. Juuan Jänne Yleisurheilu: hiihto, suunnistus kunto- ja voimailu. Toiminta painottuu nuorten valmennus- ja kilpailutoimintaan Coach Team: salibandy. Juuan ampujat ry : ruuti- ja ilma-aseurheilu. Juuan Budoseura : Wado-ryu karate, kuntonyrkkeily. Kalastus- ja metsästysseurat: Kalastus- ja metsästystoimintaa lapsille ja nuorille, leirejä ja kursseja. Kyläyhdistykset ja -toimikunnat Toimintaa lapsille, nuorille ja ille. Partiolippukunta Juuan kiitäjät: partiotoimintaa kouluikäisille. 4H-yhdistys ry Kerhotoiminta. Kurssit, leirit, retket, toimintapäivät lapsille ja nuorille. Iltapäivätoimintaa. Nuorten yritystoimintaa. Työpalvelutoimintaa. Kilpailutoimintaa. Kouluyhteistyö (teemakurssit). Martat Toimintaa ille. Leijonat Stipendit, kansainväliset nuorisovaihdot, avustustoiminta. Palokuntanuoret Juuan Musiikki ry (JuMu): Juuan musiikkileiri kesäkuussa.

17 PERUSKOULUIKÄISEN PERUSTUEN PALVELUT 17 SOSIAALIPALVELUT Perustoimeentulotuki Toimeentuloturvaan kuuluvaa toimeentulotukea on oikeutettu saamaan henkilö, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa ansiotuloillaan tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Lastenvalvoja palvelee avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyysasioissa sekä lasten elatus-, huolto- ja tapaamisasioissa. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen avulla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaispalveluilla ehkäistään ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelut sisältävät: Hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat. Kotikäynnit. Kuljetus- ja tulkkipalvelut. Palveluasumisen ja muut vammaisille tarkoitetut palvelut kuten henkilökohtainen avustaja. Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet. Asunnon muutostyöt. sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Alakouluikä Yläkouluikä TEKNISET PALVELUT Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalvelut Toimivat ja turvalliset kiinteistöt: suunnitteluvaihe, ylläpitovaihe: toimivuus, turvallisuus, esteettömyys, siisteys. Laatuvaatimukset ja suositukset täyttävän talousveden toimittaminen sekä jäteveden poisjohtaminen ja käsittely lupaehtojen mukaisesti. Asumisessa syntyvien jätteiden ja ongelmajätteiden keräily, kuljetus ja käsittely. Puistot ja yleiset alueet Lakien ja asetusten mukaiset puistoalueet, leikkikentät, uimarannat ja venesatamat: toimivuus, turvallisuus, esteettömyys, siisteys. Liikenneväylät Kunnan asemakaava-alueella kaavaan merkittyjen katujen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito huomioiden liikenneturvallisuus- ja liikenteen välityskyky. Maankäyttö ja valvonta Kunnan/kaupungin maankäyttöön sekä rakentamiseen liittyvä suunnittelu ja valvonta. Asuntotoimi Lainsäädännön mukaisten asumispalvelujen tuottaminen. P-K:n Pelastuslaitos Onnettomuuksien ehkäisy, varsinainen pelastus- ja vsstoiminta, joka hoidetaan sopimuksen mukaisesti Pohjois- Karjalan pelastuslaitoksen toimesta. KESKUSHALLINNON PALVELUT Ohjaus- ja informaatiojärjestelmä Avustukset

18 PERUSKOULUIKÄISEN ENNAKOIVAN TUEN PALVELUT 18 KOULUTUSPALVELUT Eriyttäminen Eriyttäminen on opetuksen ja oppimisympäristön sopeuttamista oppilaiden erilaisiin oppimisen tarpeisiin. Eriyttäminen voi tarkoittaa oppimateriaalin tai oppimisympäristön eriyttämistä. Tukiopetus Tukiopetus on lapsen subjektiivinen oikeus, jota antaa tarvittaessa luokan- tai aineenopettaja. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Osa-aikainen erityisopetus Oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee muun opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi, tulee antaa osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti, ja se tulee tavoitteellisesti niveltää oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Tarvittaessa oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, joka voidaan laatia yhteistyössä huoltajan, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Avustajapalvelut Koulunkäyntiavustajien päätehtävä on auttaa tukea tarvitsevia oppilaita selviämään arkisesta koulutyöstä. Mikäli oppilaiden erityistarpeita ei voida em. tukitoimenpiteillä riittävästi huomioida, voidaan tarvittaessa järjestää oppilaan opiskelu yksilöllisten oppimäärien mukaisesti. Alakouluikä Yläkouluikä KOULUTUSPALVELUT Koulun oppilashuoltoryhmä Jokaisessa koulussa toimii oppilashuoltoryhmä eli OHR. Moniammatillisen oppilashuoltoryhmän ydinjoukkoon kuuluvat: rehtori tai koulunjohtaja, erityisopettaja, luokan- tai aineenopettaja ja kouluterveydenhoitaja. Yläkoulun oppilashuoltoryhmään osallistuvat myös oppilaanohjaaja ja koulukuraattori ja alakoulun oppilashuoltoryhmään koulupsykologi. Lukion opiskelijahuoltoryhmän ydinjoukon muodostavat: rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Tarvittaessa alakoulujen on mahdollista saada tukea oppilashuoltoon koulukuraattorilta. Yläkoulussa laajennettuun oppilashuoltoon kutsutaan myös koulupsykologi. Tehtävänä on mm. tukea opettajan työtä, vanhempien kasvatustyötä, oppilaan oppimista ja kasvua. Ryhmä käsittelee yksittäisen oppilaan asioita, suunnittelee opetustyön oppilashuollollista toteutumista, arvioi tuki - ja erityisopetuksen tarpeita sekä osallistuu koulun sisäiseen kehittämiseen. Käytännössä tärkeimpiä OHR:n toimintoja oppilaan hyvinvoinnin varmistamiseksi: Oppilaiden hyvinvoinnin ja opiskelun seuranta ja ongelmatapauksissa tiedonvälitys asiantuntijatahojen välillä. Jos tuen tarvetta on ilmennyt, neuvottelut ja tukitoimenpiteistä sopiminen oppilaan ja huoltajien kanssa. Tuen tarpeen ja laadun arviointi ja lausuntojen anto tarvittavista tukitoimista. Maahanmuuttajaopetus Maahanmuuttajaoppilaat sijoittuvat Poikolan kouluun. Oppilaat integroidaan yleisopetuksen luokkiin. Opintojen alkuvaiheessa opiskelua tuetaan tukiopetuksella ja avustajatoiminnalla. Myös omia yksilöllisiä oppimissuunnitelmia käytetään apuna.

19 PERUSKOULUIKÄISEN ENNAKOIVAN TUEN PALVELUT 19 MUUT TOIMIJAT Avosairaanhoito ja avoterveydenhuollon erityispalvelut: Lääkäreiden, psykologin ja sairaanhoitajien palvelut. Moniammatilliset neuvottelut lastenneuvolan ja psykologin välillä Fysioterapia. Puheterapia. Toimintaterapia. Ravitsemusterapia. Päivystysvastaanotto ja ensiapu terveyskeskuksessa arkisin 8-16, iltaisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin perusterveydenhuollon päivystys Joensuussa (Pkssk). SOSIAALIPALVELUT Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki Ehkäisevän toimeentulotuen tavoitteena on pyrkiä parantamaan hakijan kuntoutumista ja toimeentulomahdollisuutta sekä hänen edellytyksiään itse kohentaa sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteitaan. Tuki on tilannekohtaista sekä kertaluonteista. Täydentävä toimeentulotuki Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät niin sanotut erityismenot, joita ovat lasten päivähoidon maksu, muut kuin perusmenoina hyväksyttävät asumismenot (esim. muutosta aiheutuvat kustannukset) sekä henkilön tai en erityisistä olosuhteista aiheutuvat menot. Alakouluikä Yläkouluikä Poliisi Nuorten tiimin palvelut. Tiimin tehtävänä on mm. ehkäistä alle 18-vuotiaiden nuorten rikoskierteeseen joutumista, vähentää syrjäytymisriskiä sekä rakentaa ammatillisia verkostoja nuorten kanssa työskentelevien eri tahojen kanssa. Ev.lut.seurakunta Perhetyö Yksilötyötä: vastaanotot, kotikäynnit. Ryhmätyöskentelyä: kerhot, retket, leirit. Nuorisotyö Henkilökohtaiset keskustelut nuoren kanssa, kontaktit isiin. Järjestöt Maakunnalliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja niiden paikallisosastot tarjoavat tukea mm. pitkäaikaissairaille tai kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja heidän ille. Tukimuotoina mm. Retket, leirit ja tapahtumat. Vertaistoiminnan organisoiminen. Kuntoutuspalvelut. Kouluttaminen ja tiedottaminen. Ohjaus ja neuvonta. VAPAA-AIKAPALVELUT Muut sosiaalityön palvelut Keskustelut, ohjaus, neuvonta. Harrastustoiminnan tukeminen. Tuki koulujen oppilashuollolle. Päihdehuollon palvelut. Aikuissosiaalityön palvelut. Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyötä toteutetaan osana muuta nuorisotyötä. Ennaltaehkäisevä päihdetyö Valistukset yhteistyössä koulun kanssa ja nuorisotaloilla. Valtakunnallisen päihdeviikon aikana valistustoimintaa. Kahden vuoden välein nuoret pääsevät tutustumaan huumebussiin.

20 PERUSKOULUIKÄISEN VARHAISEN PUUTTUMISEN PALVELUT 20 KOULUTUSPALVELUT Eriyttäminen Eriyttäminen on opetuksen ja oppimisympäristön sopeuttamista oppilaiden erilaisiin oppimisen tarpeisiin. Eriyttäminen voi tarkoittaa oppimateriaalin tai oppimisympäristön eriyttämistä. Yksilöllistäminen Muiden tukitoimien tutua käytetyksi ja asiantuntijalausunnon perusteella oppilaan opetusta voidaan yksilöllistää, jolloin oppilas otetaan tai siirretään erityisopetukseen. Ykislöllistetyille oppiaineille tai opetukselle laaditaan HOJKS. Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma (HOJKS) Oppilaalle, joka on otettu tai siirretty erityisopetukseen laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Opetus voidaan järjestää integroidusti yleisopetuksen Luokissa tai pienryhmässä. Pidennetty oppivelvollisuus Perusopetuslain mukaan lapsi otetaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, mikäli perusopetuksen tavoitteita ei voida vamman tai sairauden vuoksi saavuttaa yhdeksässä vuodessa. Arvion tekee psykologi tai lääkäri. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä (11v.)oleville lapsille esiopetusta, joka kestää kaksi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas siirretään sivistysjohtajan hallinnollisella päätöksellä erityisopetukseen, joka voi tapahtua pienryhmässä tai integroituna yleisopetuksen ryhmässä (max. ryhmäkoko on tällöin 20 oppilasta). Opetusjärjestelyjen tulee aina pyrkiä lapsilähtöiseen joustavuuteen. Avustajapalvelut Koulunkäyntiavustajien päätehtävä on auttaa tukea tarvitsevia oppilaita selviämään arkisesta koulutyöstä. Alakouluikä Yläkouluikä KOULUTUSPALVELUT Erityisopetus pienryhmässä Oppilas otetaan tai siirretään erityisopetukseen, jos hänelle ei vammaisuuden, siarauden, kehityksen viivästymisen tai tunneelämän häiriön vuoksi voida antaa opetusta muuten. Mikäli opetus ei ole mahdollista yleisopetuksen luokassa tai se ei ole oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, tulee opetus järjestää osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä. Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa. Opetuksen tulee tukea oppilaan aloitekykyä ja itseluottamusta. Erityisopetuksen oppilas opiskelee henkilökohtaisen opetuksenjärjestämistä koskevan suunnitelmansa mukaisesti. Ainekohtaiset Integrointimahdollisuudet selvitetään aina. Oppilas voi siirtyä takaisin yleisopetukseen, mikäli hänellä on siihen edellytyksiä. Oppilashuolto Oppilashuollon toimintaperiaatteina ovat tuen tarjoaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sen järjestäminen kouluissa eli oppilaan arkiympäristössä. Työtä tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa iden, oppilaiden ja yhteistyötahojen kanssa. Psykologi, koulukuraattori ja sosiaalityöntekijä osallistuvat vanhempainiltoihin mahdollisuuksien mukaan. Kuraattoripalvelut Mielenterveys- ja neuvolan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat koulukuraattorin tehtävät. Psykologipalvelut: - Keskustelukäynnit ja psykologiset tutkimukset lapsen ja nuoren psyykkisissä kehitys- ja kasvuongelmissa sekä päihteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä, yhteistyö huoltajan kanssa. Tarvittaessa on käytettävissä erikoissairaanhoidon lasten - ja nuorten psykiatriset palvelut. - Oppimisvaikeustutkimukset ja niiden pohjalta suositukset opetuksen järjestämiseksi yhteistyössä huoltajan, opettajan ja erityisopettajan kanssa.

21 PERUSKOULUIKÄISEN VARHAISEN PUUTTUMISEN PALVELUT 21 Avosairaanhoito ja avoterveydenhuollon erityispalvelut: Lääkäreiden, psykologin ja sairaanhoitajien palvelut. Fysioterapia. Puheterapia. Toimintaterapia. Ravitsemusterapia. Päivystysvastaanotto ja ensiapu terveyskeskuksessa arkisin 8-16, iltaisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin perusterveydenhuollon päivystys Joensuussa (Pkssk). SOSIAALIPALVELUT Kehitysvammapalvelut Kuntoutusohjaus. Yhteistyö koulun kanssa kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Pkssk:n Honkalampikeskuksen sosiaalipalvelut kehitysvammaisille Asumispalvelut. Laitoshoito. Perhehoito. Päivätoiminta (jatko-opetus, erityisliikunta, luova toiminta, terapeuttinen toiminta). Kehitysvammaneuvolan palvelut: Lasten ja nuorten terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut. Alakouluikä Yläkouluikä SOSIAALIPALVELUT Mielenterveys- ja neuvola en tukeminen lapsen ja nuoren kehitys- ja kasvatuskysymyksissä sekä -elämän ongelmissa (ihmissuhdevaikeudet, huolto- ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat, vanhemman mielenterveyden horjuminen). Perhetyö Asiakkuuteen tulleen en kanssa yhteistyössä tehtävää palvelua, jolla tuetaan lapsittä arkielämän hallinnassa, kriisien selvittämisessä sekä en omien voimavarojen löytämisessä ja vahvistamisessa. Toistaiseksi toteutetaan ostopalveluna. Lapsi- ja kohtaisen lastensuojelutyön Tavoitteena on tukea lapsia, nuoria ja heidän itään ensisijaisesti avohuollollisin tukitoimin, jolloin yhdessä asianosaisten ja muiden ttä tukevien tahojen kanssa neuvotellaan ja sovitaan tarvittavista tukitoimista. Lastensuojelullisin perustein lapsia ja itä voidaan tukea mm. seuraavin tukitoimin: Keskustelut, ohjaus ja neuvonta. Perhetyö. Taloudellinen tuki. Tukihenkilötoiminta. Kotipalvelu. Harrastustoiminnan tukeminen. Koulunkäynnin tukeminen sosiaalityöntekijän toimesta. Tuki koulujen oppilashuollolle. Yhteistyö työvoimatoimiston ja Apajan kanssa koulunsa keskeyttäneiden suunnitelmien tekemiseksi. Sijaishuollon palvelut.

22 PERUSKOULUIKÄISEN VARHAISEN PUUTTUMISEN PALVELUT 22 MUUT TOIMIJAT Ev.lut.seurakunta Diakoniatyö. Poliisi Nuorten tiimin palvelut. Tiimin tehtävänä on ehkäistä alle 18-vuotiaiden nuorten rikoskierteeseen joutumista, vähentää syrjäytymisriskiä sekä rakentaa ammatillisia verkostoja nuorten kanssa työskentelevien eri tahojen kanssa. Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto (MLL) Rikosten ja riita-asioiden sovittelu. Sovittelun tarkoituksena on tarjota rikosten osapuolille mahdollisuus toistensa kohtaamiseen ja rikoksesta aiheutuneiden fyysisten, psyykkisten ja aineellisten vahinkojen korvaamiseen. Sovittelu on puolueetonta, luottamuksellista, vapaaehtoista ja maksutonta. Alakouluikä Nuorisotyö: "Pulmakulma Paikka/tilanne, jossa ongelmista voi puhua kahden kesken - Matalan kohtaamisen mahdollisuus. Ei tehdä ongelmasta isompaa kuin se on. - Nuokkarilta varattu aika ja paikka, jossa voi puhua askarruttavista ongelmista. Nuorisotyö: Kohdennetut teemaleirit/-illat/-tapahtumat esim. retket' --> tarjotaan vain "kohderyhmälle" esim. tupakoivat/ alkoholin kanssa ongelmaiset/ ongelmaiset. VAPAA-AIKAPALVELUT Yläkouluikä Pienryhmätoiminta - Tyttö- ja poikaryhmät. - Pulmakulma toiminta: henkilökohtaiset keskustelut nuorisoohjaajan kanssa. Hankkeet - Te lat (esim. päihteet, seksuaalisuus) - Kohdennetut toiminnot ryhmittäin, vertaistoimintaa

23 PERUSKOULUIKÄISEN KORJAAVAN TUEN PALVELUT 23 KOULUTUSPALVELUT Kotiopetus Kotiopetusta korjaavan tuen muotona järjestetään tarvittaessa. Koulun tehtävä on huolehtia tehtävien antamisesta, seurannasta ja tarkastamisesta. Sairaalaopetus Sairaalakoulussa Joensuussa voivat opiskella peruskoululaiset sairaalajakson aikana. Honkalampikeskuksen koulu Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky:n peruskoulu vaikeimmin kehitysvammaisille oppilaille. Koulussa annetaan luokkamuotoista erityisopetusta harjaantumis-opetussuunnitelmien (EHA2 ja EHA1) mukaisesti. Koulussa annetaan opetusta myös Honkalampikeskukseen hoito- ja kuntoutusjaksoille tuleville oppivelvollisuusikäisille lapsille ja nuorille. Toiminta-ajatuksena on tasavertaisten oppimismahdollisuuksien ja esteettömän osallistumisen periaatteet. Erikoissairaanhoito: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän keskussairaalan (PKSSK) ja Kuopion yliopistollinen keskussairaalan (KYS) palvelut. Lastenpoliklinikka ja osastot. Lastenneurologian poliklinikka ja osasto. Lasten psykiatrian poliklinikka ja osasto. Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja -osasto Kriisiryhmä (Pkssk) tarjoaa tukea muun muassa erilaisten onnettomuuksien, äkillisten kuolemantapausten, väkivaltatilanteiden tai muiden henkistä tuskaa tai aineellista vahinkoa aiheuttaneiden tapahtumien jälkeen. Alakouluikä Yläkouluikä SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipäivystys Päivystys arkisin klo ja viikonloppuisin klo Sosiaalipäivystykseen otetaan yhteyttä hätänumeron 112 kautta. Varallaolo: Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipäivystys voi sijoittaa lapsen yksin juukalaiseen varallaoloeseen Turvakoti: Lapsi yhdessä aikuisen kanssa voidaan kiireellisessä tapauksessa sijoittaa turvakotiin, joka on Juuassa Tetriahon hoitokoti. Hoitokodissa on erillinen tilansa turvakotitarkoitukseen Sijaishuollon palvelut Kun tilanne ei ratkea avohuollollisin keinoin, järjestetään sijaishuoltopaikka. Perhehoito. Perhekuntoutus. Ammatilliset kodit. Laitokset. Kehitysvammapalvelut Kuntoutusohjaus. Yhteistyö koulun kanssa kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Pkssk:n Honkalampikeskuksen sosiaalipalvelut kehitysvammaisille Asumispalvelut. Laitoshoito. Päivätoiminta (jatko-opetus, erityisliikunta, luova toiminta, terapeuttinen toiminta). Kehitysvammaneuvolan palvelut: Lasten ja nuorten terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut. Perhehoito.

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 11.12.2012 207 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto

Koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto Koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto Oppilashuolto Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä kouluyhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY Ähtärin kaupunki Koulutoimi 26.9.2007 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPETUS: TUKITOIMET OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY 1. Asiakirjan tarkoitus Tällä asiakirjalla määritellään

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Lastenneuvola / kouluterveydenhuolto

Lastenneuvola / kouluterveydenhuolto 1 Lastenneuvola / kouluterveydenhuolto Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 4) Hoitava taho

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ

ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ Ilmajoen kunnassa opetuksen järjestämistä ohjaa inkluusioajattelu. Inklusiivisella opetuksella pyritään takaamaan jokaiselle lapselle riittävä

Lisätiedot

Hankasalmen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Hankasalmen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Oheisliite siv.ltk 6.10.2015 71 Oheisliite siv.ltk 9.10.2015 77 Hankasalmen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Suunnitelman tarkoitus ja valmistelu.3 2. Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

JOENSUUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012

JOENSUUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 JOENSUUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä.3 2 Suunnitelman valmistelu.. 4 3 Lasten ja nuorten hyvinvointi ja kasvuolot Joensuussa... 5 4 Lastensuojelun

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat SUOMUSSALMEN KUNTA Perusopetus Arkistointiohje: SALASSA PIDETTÄVÄ Liite 2 PEDAGOGINEN SELVITYS Perustiedot Oppilas Nimi Osoite syntymäaika puh. Kansalaisuus äidinkieli Vanhemmat / huoltajat Huoltajan nimi

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilaan tukea koskeva lainsäädäntö Perustuslaki Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

LANUN PALVELUKARTTA, nykytila (oma tuotanto ja ostopalvelut)

LANUN PALVELUKARTTA, nykytila (oma tuotanto ja ostopalvelut) (oma tuotanto ja osto) Varhaiskasvatus, esiopetus - Perusopetus, apip - Neuvola- ja Psykososiaalisen tuen Alle 3-v. Perhepäivähoito Iltahoito Teemallinen varhaiskasvatuskerho Isyyden selvittäminen esiopetus

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti.

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti. 2. PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 2.2 Perusopetuksen arvoperusta POSTIPUUN KOULUN ARVOPERUSTA Postipuun koulu on yhtenäiskoulu, joka palvelee lähikouluna Puustellinmäen ja Mäkkylän alueen oppilaita

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot