JUUKALAISEN LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN POLKU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUKALAISEN LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN POLKU"

Transkriptio

1 JUUKALAISEN LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN POLKU Juuan kunta

2 2 Miksi ja kenelle hyvinvoinnin polku on tehty? Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin polku on tehty lapsipalveluita tuottavia toimijoita, niitä suunnittelevia ja niistä päättäviä henkilöitä sekä lapsiitä varten. Hyvinvoinnin polun tavoitteena on: Antaa kokonaiskuva Juuan lapsipalveluista. Auttaa luomaan poikkihallinnollista ja monitoimijaista yhteistyöverkostoa palveluiden kehittämiseksi. Välittää tietoa lapsipalveluiden kokonaisuudesta, kehittämishaasteista ja palveluiden kustannuksista. Lisätä keskustelua toimijoiden, päättäjien ja palveluiden käyttäjien välillä lapsipalveluiden kehittämiseksi. Mitä hyvinvoinnin polulla kuvataan? Lapsen ja nuoren sekä hänen ensä käytettävissä olevia: Kunnan eri hallinnonalojen tuottamia palveluja. Järjestöjen, seurakunnan, poliisin ja muiden toimijoiden tarjoamia palveluja. Palveluiden kustannuksia. Hyvinvoinnin polussa lapsipalvelut on jaoteltu neljään erityyppiseen palveluun. Peruspalvelut muodostavat keskeisimmän hyvinvoinnin polun, ennakoiva tuki, varhainen puuttuminen ja korjaava tuki täydentävät peruspalveluita. Polku on tehty vastasyntyneen lapsen ja hänen ensä palveluista n.25 ikävuoteen asti. Miten hyvinvoinnin polkua voidaan käyttää? Sen avulla voidaan tarkastella lapsipalveluita kokonaisuutena. Sen avulla voidaan tarkastella ja vertailla palvelujen kustannuksia. Polkua voidaan käyttää keskustelun välineenä. Sitä voidaan käyttää päättäjien, viranhaltijoiden ja toimijoiden sekä palveluiden käyttäjien perehdyttämisessä lapsipalveluiden kokonaisuuteen.

3 3 LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN POLKU Hyvinvoinnin polun tuet Hyvinvoinnin polku on rakennettu sijoittamalla Juuan lapsipalvelut neljään eri tukimuotoon PERUSTUKI Koostuu niistä palveluista, jotka koskevat kaikkia juukalaisia lapsia, nuoria ja heidän itään. Näitä palveluja ovat mm. äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, päivähoito ja vapaa-aika-toiminta. Koulutuspalvelujen perustukea ovat muun muassa opetus, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, tukiopetus sekä oppilashuoltotyö. Järjestöjen ja seurakuntien tarjoamia perustuen palveluja ovat mm. kerhotoiminta, retki- ja leiritoiminta tai vertaisryhmätoiminta. ENNAKOIVA TUKI Ennakoivaan tukeen luetaan sellaiset palvelut, joiden avulla voidaan tukea lasta, nuorta ja hänen ttään silloin kun perustuki ei ole riittävä. Ennakoiva tuki voi olla tilapäistä ja lyhytkestoista. Esim. ylimääräiset käynnit neuvolassa ovat ennakoivaa tukea. Kouluissa oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, johon kirjataan tehostetut tukitoimet. Ennakoivaa tukea voivat tarjota samat tahot, jotka työskentelevät perustuessa. Tukea antavat myös tehtävään erikoistuneet ammattihenkilöt. VARHAINEN PUUTTUMINEN Varhainen puuttuminen liittyy kasvaneeseen huoleen lapsen tai nuoren terveydestä, kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta. Huolen voi ilmaista lapsi tai nuori itse, hänen ensä tai perustuen/ennakoivan tuen palveluissa työskentelevät. Varhaista puuttumista voi olla esimerkiksi koulussa erityisopetuksen aloittaminen. Sitä voi olla myös lisäresurssien tarjoamista en arkeen (kotihoitopalvelut) tai kasvatusvastuun uudenlaista jakoa lapsen/nuoren vanhempien kanssa (lastensuojelu). KORJAAVA TUKI Korjaava tuki liittyy lapsen tai nuoren terveyteen ja hyvinvointiin liittyvään erityiseen huoleen tai uhkaan (erikoissairaanhoito) tai siihen, ettei lapsen tai nuoren lähtökohta huomioiden kyetä muilla tuen muodoilla tukemaan terveyttä, kasvua, kehitystä tai oppimista (sairaalahoito, laitoshoito). Korjaavan tuen kesto vaihtelee tilapäisestä tuesta pysyviin ratkaisuihin. Ennakoivan tuen avulla lapsi, nuori tai hänen ensä voi palata käyttämään perustuen palveluja. Varhaisen puuttumisen alueella työskentelee useita ammattiryhmiä ja erikoistuneita ammattihenkilöitä yhteistyössä perustuen ja ennakoivan tuen henkilöstön kanssa. Työskentelyssä käytetään myös moniammatillisia verkostoja.

4 JUUKALAISEN LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN POLKU PERUSTUKI ENNAKOIVA TUKI VARHAINEN PUUTTUMINEN KORJAAVA TUKI 4 Neuvolapalvelut Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Suunterveydenhoito Avosairaanhoito Avoterveydenhuollon erityispalvelut Erikoissairaanhoito (Pkssk,Kys): Vauvayksikkö, Lasten pkl ja osastot, Lastenneurologian pkl ja -osasto, Lasten psykiatrian pkl ja -osasto, Lasten kuntoutustyöryhmä, Nuorisopsykiatrian pkl ja -osasto, Kriisiryhmä Kunnallinen päivähoito Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma PÄIVÄHOITOPALVELUT Yksityinen päivähoito Erityispäivähoito: (Vasu) Kodin, päivähoidon ja neuvolan yhteistyö - Kuntoutussuunnitelma Päivähoito osana lastensuojelun avohuollon tukitoimia Lasten kotihoidontuki - Pienryhmätoiminta Varhennettu esiopetus Esiopetus Perusopetus Lukio KOULUTUSPALVELUT Esiopetuksen erityisopetus Yleisen tuen muodot: Yksilöllistäminen Yhteistyö vanhempien kanssa Yleisen tuen muotoja tehostetusti: Kotiopetus Tukiopetus Osa-aikainen erityisopetus, HOJKS* Eriyttäminen Tukiopetus Osa-aikainen Sairaalaopetus Eriyttäminen Iltapäivätoiminta erityisopetus Avustajapalvelut Pidennetty oppivelvollisuus Oppilashuoltotyö... Honkalampikeskuksen koulu Koulukerhotoiminta Maahanmuuttajaopetus Erityisopetus pienryhmässä SOSIAALIPALVELUT Lapsi- ja kohtaisen lastensuojelun palvelut Perustoimeentulotuki Mielenterveys- ja - Avohuollon tukitoimet. Lastenvalvojan palvelut Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki neuvola Perhetyö Sijaishuollon palvelut Sosiaalipäivystys Muut sosiaalityön palvelut Nuorten paja Apaja Kehitysvammapalvelut Etsivä nuorisotyö Vammaispalvelut Honkalampikeskuksen sosiaalipalvelut kehitysvammaisille Nuorisotyö Koululaisten iltapäivätoiminta VAPAA-AIKAPALVELUT Nuorten vaikuttajatoiminta Kulttuuripalvelut Kirjasto Liikuntapalvelut, Kansalaisopisto Puhtaus- ja ravintopalvelut Erityisnuorisotyö Ennaltaehkäisevä päihdetyö Etsivä nuorisotyö Pienryhmätoiminta Hankkeet MUUT TOIMIJAT Ev.lut.seurakunta: Lapsi- ja työ, varhaisnuorisotyö nuorisotyö, diakoniatyö Ort. Srk: Lapsi- ja nuorisotyö Helluntaisrk.: Lapsi- ja nuorisotyö Järjestöt: Lapsi- ja nuorisojärjestöt (MLL, 4H, Partiolippukunnat,) Martat, Liikuntajärjestöt (Juuan Urheilijat, Ahman Pojat, Nunnanlahden Viesti, Juuan Palloseura, Juuan Jänne, Coach Team) Vanhempainyhdistykset, Kyläyhdistykset, Kalastus- ja metsästysseurat, Potilasjärjestöt, Palokuntanuoret jne. Poliisi: Pohjois-Karjalan poliisilaitoksen peruspoliisityö, Laillisuuskasvatus, Nuorten Tiimin palvelut Pielisen Karjalan musiikkiopisto Työ- ja elinkeinohallinto Pohjois-Karjalan Sovittelutoimisto TEKNISET PALVELUT, KESKUSHALLINTO Tekniset palvelut: Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalvelut, Puistot ja yleiset alueet, Liikenneväylät, Maankäyttö ja valvonta, Asuntotoimi, P-K:n Pelastuslaitos Keskushallinto: Ohjaus- ja informaatiojärjestelmä, avustukset, kesätyöpaikat TERVEYS, KASVU, KEHITYS, OPPIMINEN * HOJKS Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma

5 PALVELUJEN KUSTANNUKSET VUOTTA KOHTI (JUUKA 2008) 5 PERUSTUKI ENNAKOIVA TUKI VARHAINEN PUUTTUMINEN KORJAAVA TUKI Neuvolapalvelut 205 /asiakas/vuosi, 77,33 /käynti Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 72,07 /asiakas/vuosi, 22,39/käynti Suun terveydenhuolto 146,48 /hoidettu potilas, 62,24 /käynti Perhepäivähoito 35, 80 / lapsi Päiväkoti 53,50 / lapsi PÄIVÄHOITOPALVELUT Päiväkodin integroitu ryhmä / lapsi Perusopetus / oppilas KOULUTUSPALVELUT Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat : - erityisluokalla/pienryhmässä / oppilas - integroidussa ryhmässä /oppilas Vammaisopetus / oppilas Sairaalaopetus / oppilas Avustajapalvelut / oppilas SOSIAALIPALVELUT Elatustuki 804, 67 / lapsi (netto) 1207,44 /lapsi (brutto) Toimeentulotuki 918, 30 / ruokakunta Lastensuojelun hoito /lapsi Laitoshoito / lapsi ja ammatilliset kodit /lapsi VAPAA-AIKAPALVELUT Nuorisotyö /lapsi tai nuori Liikuntapalvelut (leirit, uimakoulut) / lapsi tai nuori TERVEYS, KASVU, KEHITYS, OPPIMINEN Huom! Kustannustiedot eivät ole vertailukelpoisia eri kuntien välillä toisistaan poikkeavien laskentamallien vuoksi.

6 ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN PERUSTUEN PALVELUT 6 Neuvolapalvelut Äitiysneuvola huolehtii estä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana. Äitiysneuvolan terveydenhoitaja tekee kotikäynnin noin viikon sisällä äidin ja vauvan kotiutumisesta. Neuvolan terveydenhoitajat hoitavat myös suunnittelu- ja ehkäisyasioita. Lastenneuvolassa alle kouluikäistä lasta seurataan säännöllisin terveystarkastuksin terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotoilla. Lastenneuvolan terveydenhoitajan vastaanotolla lapsi käy vanhempineen/ineen 4 ja 8 viikon, 3, 4, 5, 6, 8 kuukauden sekä 1v ja 1v 3 kk iässä. Kahden vuoden iästä alkaen vuosittaiset käynnit. Tarvittaessa muinakin ajankohtina. Lääkäri tavataan 6-8 viikon, 4 kk:n, 8 kk:n, 1 ½-vuotiskäynneillä. Terveystarkastuksen sisältö: Fyysisen kasvun ja kehityksen seuranta ja tuki. Psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen seuranta ja tuki. Neurologisen kehityksen seuranta ja tuki : LENE-tyyppinen seulatesti (karkea- ja hienomotoriikka, puheen ja kommunikoinnin kehitys, hahmottaminen, silmä-käsiyhteistyö) Näön ja kuulon seuranta. Keskustellaan hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja annetaan ajankohtaista tietoa eri ikävaiheisiin liittyvistä asioista. Tuetaan lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta sekä vanhempien jaksamista vanhempina ja parisuhteessa. Vanhempia kannustetaan luottamuksellisiin keskusteluihin. Kerrotaan tarjolla olevasta tuesta ja ohjataan sen piiriin. Annetaan yleisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Annetaan terveyskortti, jossa keskeiset terveystiedot. Kortti toimii en ja neuvolan yhteistyön välineenä. Järjestetään tarvittaessa lisätukea (fysio-, puhe-, ravitsemus- tai toimintaterapia, psykologi). Vauva- ja taaperoikä Leikki-ikä Esikouluikä Suunterveydenhoito Kaikki kuntalaiset ovat oikeutettuja hammashuollon palveluihin. Alle 18-vuotiaat ovat erityisen huolen kohteina, koska lapsuus- ja nuoruusiässä hyvän suun terveyden saavuttaminen on helpointa siksi alle 18-vuotiaisiin kohdistetaan paljon suusairauksia ehkäiseviä toimenpiteitä. Vastaanotolle kutsutaan ensimmäisen kerran 10kk:n ikäisenä, jolloin ttä neuvotaan lapsen suun terveydenhoidossa ja kerrotaan suun terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Tuolloin käsitellään mm. suun puhdistus, ravinnon merkitys ja suussa elävien bakteerien merkitys suun terveyteen, fluorin käyttö ja hampaiden puhkeaminen. 10kk käynnillä annetaan ensihammasharja ja fluoritabletit. Seuraava kutsu tulee 2- vuotiaana suun terveystarkastukseen. Käynnillä käydään läpi suun kotihoito ja ravitsemus tottumukset, sekä kerrataan kotihoidon asioita. Jos suussa reikiintymiseen viittaavia muutoksia, kerrataan ravitsemus ja kotihoito sekä fluorivalmisteiden käyttö. Tehostettua fluorihoitoa annetaan hammashoitolassa 4kk- 1v välein. Seuraava tarkastus tapahtuu lapsen ollessa 4-vuotias. Jos suussa ilmenee hampaiden reikiintymistä tai purentaongelmia, lapsi menee hammaslääkärin vastaanotolle. Hammaslääkärin vastaanotolle kutsutaan 6-vuotiaat, jolloin suu tutkitaan ja tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma (miten usein ja kenen luona hammashoitolassa käydään, mitä ennaltaehkäiseviä konsteja tarvitaan, pinnoitetaanko hampaita jne.) Oikomishoitoa tarvitsevat tai purennan kehityksen tarkkaa seuraamista tarvitsevat selviävät tässä vaiheessa, kun leukojen kasvu on vakiintunut ja pysyvän hampaiston vaihdunta on alkamassa. Hampaiden paikkaus tapahtuu hammaslääkärien vastaanotoilla iästä riippumatta. Suuhygienistin vastaanotolla tehdään pysyvien hampaiden pinnoitukset, niille jotka ovat kariesaktiivisia n. 6-vuotiaasta lähtien hoitosuunnitelman mukaan, valmistetaan oikomiskojeet ja annetaan tarvittavaa kotihoidon ohjausta. Koululaiset käyvät 1., 3., 5., 6., 8., 9. Ja lukion toisella luokalla suun terveystarkastuksissa Suuhygienistillä/HML:llä. Jos lapsen/nuoren suussa on merkkejä reikiintymisestä tms. normaalista poikkeavaa, niin seuraava käynti 4kk/ 6kk / 1v. välein.

7 ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN PERUSTUEN PALVELUT 7 PÄIVÄHOITOPALVELUT Oikeus päivähoitopaikkaan alkaa heti vanhempainrahakauden päätyttyä ja loppuu lapsen mennessä kouluun. Päivähoidon keskeisiä sisältöjä ovat: Lapsen perushoito, leikki ja puheen, kielen, omatoimisuuden, liikunnallisten ja muiden motoristen taitojen sekä sosiaalisten taitojen kehityksen tukeminen. Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvä yhteistyösuhde vanhempien kanssa sekä vanhemmuuden tukeminen. Kunnallinen ja yksityinen päivähoito: Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa päivähoidossa (13-14 hoitajaa), ryhmäpäivähoidossa (1ryhmä) ja yksityisenä päivähoitona. Yhteistyö vanhempien kanssa: Laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) ja hoitosopimus päivähoidon alkaessa. Tavoitteena on lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomioiminen toiminnan järjestämisessä. Perheen, päivähoidon ja neuvolan yhteistyö: keskustelu ennen neuvolakäyntiä. Keskustellaan lapsen hoidon toteutumisesta, kohtaiset keskustelut vähintään kerran vuodessa. Järjestetään vanhempainiltoja, joiden aiheet muodostuvat ryhmän tarpeista, vanhempien toiveista, ajankohtaista kasvun ja kehityksen asioista Järjestetään juhlia ja muita yhteisiä tapahtumia. Lasten kotihoidontuki Vauva- ja taaperoikä Leikki-ikä KOULUTUSPALVELUT Esiopetus 6-vuotiailla on oikeus osallistua maksuttomaan, vapaaehtoiseen esiopetukseen. Esiopetus järjestetään koulujen alkuopetuksen yhdysluokissa tai erillisissä esiopetusryhmissä. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat opiskelevat esikouluvuotensakin koulutoimen alaisuudessa. Toiminta-ajatuksena on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen yhteistyössä vanhempien kanssa. Tavoitteena on edistää lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä sekä kasvua ja kehitystä. Esiopetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa. Toteutumista arvioidaan huoltajien kanssa käytävissä keskusteluissa. Esiopetuksen oppilashuolto - Kuljetuspalvelut. MUUT TOIMIJAT Päiväkodin vanhempaintoimikunta toimii päiväkodin ja kotien välisenä yhteistyöelimenä lasten päivähoitoon liittyvissä asioissa. Esikouluikä

8 ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN PERUSTUEN PALVELUT 8 SOSIAALIPALVELUT MUUT TOIMIJAT Perustoimeentulotuki Toimeentuloturvaan kuuluvaa toimeentulotukea on oikeutettu saamaan henkilö, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa ansiotuloillaan tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Lastenvalvoja palvelee avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyysasioissa sekä lasten elatus-, huolto- ja tapaamisasioissa. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen avulla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaispalveluilla ehkäistään ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelut sisältävät: Hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat. Kotikäynnit. Kuljetuspalvelut. Tulkkipalvelut. Palveluasumisen ja muut vammaisille tarkoitetut palvelut kuten henkilökohtainen avustaja. Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet. Asunnon muutostyöt. Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. MUUT TOIMIJAT Poliisi Pohjois-Karjalan poliisilaitoksen peruspoliisityö Vierailee pyydettäessä päivähoidossa. Vauva- ja taaperoikä Leikki-ikä Esikouluikä Ev.lut. Seurakunta Lapsi- ja työ Diakoninen työ. Päiväkerhotyö. Perhekerhot. Pyhäkoulu. Leirit, retket ja tapahtumat. Yhteistyö päivähoidon kanssa - tapahtumat, retket, hartaudet, kerhot. Ortodoksinen seurakunta Lapsi- ja työ. Helluntaiseurakunta Lapsi- ja työ. Järjestöt Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) paikallisyhdistys Kerhotoimintaa, retkiä, tapahtumia. Kampanjoita ja keräyksiä. Turvaistuinten, matkasängyn ja pelastusliivien vuokrausta. Uusien vauvaiden muistaminen neuvolan kautta. Perhekahvilatoiminta. Koulutetut lastenhoitajat tilapäiseen tarpeeseen. Urheilu- ja liikuntaseurat Liikuntakerhot. Tapahtumat. Kyläyhdistykset ja toimikunnat Toimintaa lapsille, nuorille ja ille. Martat Toimintaa ille.

9 ALLE KOULUIKÄISEN PERUSTUEN PALVELUT 9 TEKNISET PALVELUT Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalvelut Toimivat ja turvalliset kiinteistöt: suunnitteluvaihe, ylläpitovaihe: toimivuus, turvallisuus, esteettömyys, siisteys. Laatuvaatimukset ja suositukset täyttävän talousveden toimittaminen sekä jäteveden poisjohtaminen ja käsittely lupaehtojen mukaisesti. Asumisessa syntyvien jätteiden ja ongelmajätteiden keräily, kuljetus ja käsittely. Puistot ja yleiset alueet Lakien ja asetusten mukaiset puistoalueet, leikkikentät, uimarannat ja venesatamat: toimivuus, turvallisuus, esteettömyys, siisteys. Liikenneväylät Kunnan asemakaava-alueella kaavaan merkittyjen katujen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito huomioiden liikenneturvallisuus- ja liikenteen välityskyky. Maankäyttö ja valvonta Kunnan/kaupungin maankäyttöön sekä rakentamiseen liittyvä suunnittelu ja valvonta. Vauva- ja taaperoikä Leikki-ikä VAPAA-AIKAPALVELUT Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kirjaston palvelut. Lasten tapahtumat kirjastossa. Koko en kulttuuritapahtumat Avustukset järjestöille, ryhmille ja yksityishenkilöille Näyttelytoiminta. Kansalaisopisto Taiteen perusopetus: 5 20-vuotiaille lapsille ja nuorille, musiikki ja käsityö. Muu opetus lapsille, mm. kuvataide. Pielisen Karjalan musiikkiopisto Musiikkileikkikoulu. Puhtaus- ja ravintopalvelut Sivistystoimi vastaa kunnan puhtaus- ja ravintopalveluista. Ruokahuollon asiakkaat koostuvat päiväkotilapsista, koulujen oppilaista, lukiolaisista, vanhuksista laitoksissa ja kotona sekä työpaikkaruokailijoista. Asiakkaille tarjotaan ravitsemuksellisesti täysipainoinen ja monipuolinen ateria. Asuntotoimi Lainsäädännön mukaisten asumispalvelujen tuottaminen. P-K:n pelastuslaitos Onnettomuuksien ehkäisy, turvallisuussuunnitelmat, varsinainen pelastus- ja vss-toiminta, joka hoidetaan sopimuksen mukaisesti Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toimesta. Esikouluikä KESKUSHALLINNON PALVELUT Ohjaus- ja informaatiojärjestelmä Avustukset

10 ALLE KOULUIKÄISEN ENNAKOIVAN TUEN PALVELUT 10 PÄIVÄHOITOPALVELUT Erityispäivähoito Päivähoidon varhaiskuntoutuksesta vastaa integroidun erityisryhmän erityislastentarhaopettaja yhdessä muun henkilökunnan ja muiden kuntoutukseen osallistuvien (esim. puhe- ja toimintaterapeutit) kanssa. Pienryhmätoiminta Päiväkodissa toimii integroitu erityisryhmä (6 erityislasta+6 tukilasta), jossa erityislastentarhanopettaja. Kuntoutussuunnitelma laaditaan tarvittaessa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle yhteistyössä lapsen vanhempien ja lasta hoitavien muiden tahojen kanssa. Kuntoutussuunnitelma päivitetään tarpeen mukaan yhteistyössä em. tahojen kanssa. Päivähoidossa lapsi voidaan sijoittaa pienryhmään. Tarvittaessa lapselle järjestetään henkilökohtainen tai ryhmäkohtainen avustaja. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) SOSIAALIPALVELUT Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki Ehkäisevän toimeentulotuen tavoitteena on pyrkiä parantamaan hakijan kuntoutumista ja toimeentulomahdollisuutta sekä hänen edellytyksiään itse kohentaa sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteitaan. Tuki on tilannekohtaista sekä kertaluonteista. Täydentävä toimeentulotuki Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät niin sanotut erityismenot, joita ovat lasten päivähoidon maksu, muut kuin perusmenoina hyväksyttävät asumismenot (esim. muutosta aiheutuvat kustannukset) sekä henkilön tai en erityisistä olosuhteista aiheutuvat menot. Vauva- ja taaperoikä Leikkiikä Esikouluikä KOULUTUSPALVELUT Esiopetuksen erityisopetus Esiopetuksen erityisopetus järjestetään koulutoimen alaisuudessa esiopetusryhmissä. Varhennetussa esiopetuksessa olevien oppilaiden erityisopetus järjestetään päiväkodissa. Esiopetuksen erityisopetuksesta huolehtii koulun erityisopetus. Painopisteenä on varhainen puuttuminen. Lapselle laaditaan kuntoutussuunnitelma. Avosairaanhoito ja avoterveydenhuollon erityispalvelut: Lääkäreiden, psykologin ja sairaanhoitajien palvelut. Moniammatilliset neuvottelut lastenneuvolan ja psykologin välillä Fysioterapia, Puheterapia,Toimintaterapia, Ravitsemusterapia. Päivystysvastaanotto ja ensiapu terveyskeskuksessa arkisin 8-16, iltaisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin perusterveydenhuollon päivystys Joensuussa (Pkssk). Neuvolapalvelut Kouluarvioinnit Lapselle suositellaan kouluarviointia, jos oppimisessa tai sosiaalisissa taidoissa on sellaisia pulmia, että lapsi tarvitsee erityisopetusta. Arvioinnin suorittaa terveyskeskuspsykologi vanhempien pyynnöstä. Perusopetuslain mukaan lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Opetuksen järjestäjä voi mainittujen selvitysten perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Muut sosiaalityön palvelut Keskustelut, ohjaus, neuvonta, Harrastustoiminnan tukeminen. Päihdehuollon palvelut, Aikuissosiaalityön palvelut.

11 ALLE KOULUIKÄISEN VARHAISEN PUUTTUMISEN PALVELUT 11 SOSIAALIPALVELUT Mielenterveys- ja neuvola mielenterveys- ja neuvola tarjoaa psykologin ja sosiaalityöntekijän palveluita lapsen psyykkiseen kehitykseen, kasvuun, käyttäytymiseen tai eseen liittyvissä vaikeuksissa. Yhteistyö huoltajan ja huoltajan luvalla tarvittaessa lapsen kuntouttavien tahojen sekä päivähoidon kanssa. Tarvittaessa lähetteellä ohjataan erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrisiin palveluihin. Perhetyö Asiakkuuteen tulleen en kanssa yhteistyössä tehtävää palvelua, jolla tuetaan lapsittä arkielämän hallinnassa, kriisien selvittämisessä sekä en omien voimavarojen löytämisessä ja vahvistamisessa. Toistaiseksi toteutetaan ostopalveluna. Lapsi- ja kohtaisen lastensuojelutyön tavoitteena on tukea lapsia,nuoria ja heidän itään ensisijaisesti avohuollollisin tukitoimin, joista neuvotellaan ja sovitaan yhdessä asianosaisten ja muiden ttä tukevien tahojen kanssa. Lastensuojelullisin perustein lapsia ja itä voidaan tukea mm. seuraavin tukitoimin: Keskustelut, ohjaus ja neuvonta. Perhetyö. Päivähoitopaikka. Asumispalvelu. Taloudellinen tuki. Tukihenkilö, tuki. Kotipalvelu. Harrastustoiminnan tukeminen. Sijaishuollon palvelut. Kehitysvammapalvelut Kuntoutusohjaus. Yhteistyö päivähoidon kanssa kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Vauva- ja taaperoikä Leikki-ikä Esikouluikä PÄIVÄHOITOPALVELUT Varhennettu esiopetus järjestetään päiväkodissa ja se toteutetaan yhteistyössä koulutoimen kanssa. Päivähoitopaikka lastensuojelun avohuollon tukitoimena Avosairaanhoito ja avoterveydenhuollonerityispalvelut: Lääkäreiden, psykologin ja sairaanhoitajien palvelut. Moniammatilliset neuvottelut lastenneuvolan ja psykologin välillä Fysioterapia. Puheterapia. Toimintaterapia. Ravitsemusterapia. Päivystysvastaanotto ja ensiapu terveyskeskuksessa arkisin 8-16, iltaisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin perusterveydenhuollon päivystys Joensuussa (Pkssk). SOSIAALIPALVELUT Pkssk:n Honkalampikeskuksen sosiaalipalvelut kehitysvammaisille Asumispalvelut. Laitoshoito. Päivätoiminta (erityisliikunta, luova toiminta, terapeuttinen toiminta). Kehitysvammaneuvolan palvelut: Lasten ja nuorten terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut. Kuntoutusohjaus. Perhehoito.

12 ALLE KOULUIKÄISEN KORJAAVAN TUEN PALVELUT 12 SOSIAALIPALVELUT Sijaishuollon palvelut Kun tilanne ei ratkea avohuollollisin keinoin, järjestetään sijaishuoltopaikka. Perhehoito. Perhekuntoutus. Ammatilliset kodit. Laitokset. Sosiaalipäivystys Päivystys arkisin klo ja viikonloppuisin klo Sosiaalipäivystykseen otetaan yhteyttä hätänumeron 112 kautta. Varallaolo: Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipäivystys voi sijoittaa lapsen yksin juukalaiseen varallaoloeseen Turvakoti: Lapsi yhdessä aikuisen kanssa voidaan kiireellisessä tapauksessa sijoittaa turvakotiin, joka on Juuassa Tetriahon hoitokoti. Hoitokodissa on erillinen tilansa turvakotitarkoitukseen. Kehitysvammapalvelut Kuntoutusohjaus. Yhteistyö päivähoidon kanssa kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Pkssk:n Honkalampikeskuksen sosiaalipalvelut kehitysvammaisille Asumispalvelut. Laitoshoito. Päivätoiminta (jatko-opetus, erityisliikunta, luova toiminta, terapeuttinen toiminta). Kehitysvammaneuvolan palvelut: Lasten ja nuorten terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut. Perhehoito. Vauva- ja taaperoikä Leikki-ikä Esikouluikä Erikoissairaanhoito Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän keskussairaalan (PKSSK) ja Kuopion yliopistollinen keskussairaalan (KYS) palvelut. Lastenpoliklinikka ja osastot. Lastenneurologian poliklinikka ja osasto. Lasten psykiatrian poliklinikka ja osasto. Lasten kuntoutustyöryhmä. Vauvayksikkö (Pkssk) Vauvatyö tukee vanhemman ja lapsen yhdessäoloa. Se perustuu hoidollisiin keskusteluihin. Psykologi, toimintaterapeutti, lasten psykiatrit, psykoterapeutit. Kotikäynnit. Äiti-vauva (lapsi)ryhmät. Yksilökeskustelut/terapiat. Konsultaatiot yhteistyötahoille. Vauvayksikön palveluihin ohjaudutaan suoraan sairaalasta lapsen syntymän jälkeen tai kotiutumisen jälkeen voi ottaa suoraan yhteyttä vauvayksikköön. Perhe voidaan ohjata vauvayksikköön myös neuvolan kautta. Kriisiryhmä (Pkssk) tarjoaa tukea muun muassa erilaisten onnettomuuksien, äkillisten kuolemantapausten, väkivaltatilanteiden tai muiden henkistä tuskaa tai aineellista vahinkoa aiheuttaneiden tapahtumien jälkeen. Kriisiryhmän tavoittaa terveyskeskuksen kautta.

13 PERUSKOULUIKÄISEN PERUSTUEN PALVELUT 13 KOULUTUSPALVELUT Perusopetus Koulutoimi järjestää peruskoulu- sekä lukio-opetusta. Kunnassa on useita alakouluja, yksi yhtenäinen peruskoulu ja yksi lukio. Yhteistyötä vanhempien kanssa toteutetaan mm. koulujen vanhempainilloissa, -varteissa ja keskustelutilaisuuksissa. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun tehtävänä on olla aktiivinen aloitteentekijä ja vuorovaikutuksen ylläpitäjä. Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää laajaalaista toimintaa. Perusopetuksessa oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto, johon kuuluvat: kansanterveyslain mukainen kouluterveydenhuolto. lastensuojelulain mukainen kasvatuksen tukeminen. ateria koulussa. koulukuljetukset: 1-6 -luokkalaiset yli 3 km, 7-9 -luokkalaiset yli 5km. koulujen oppilashuoltotyöryhmät. oppilashuoltopalveluina koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut. VAPAA-AIKAPALVELUT Koululaisten iltapäivätoiminta. Päivittäisen iltapäivätoiminnan tavoitteena on tarjota pienille koululaisille mahdollisuus mielekkääseen toimintaan turvallisen ja tutun aikuisen seurassa koulun jälkeen. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu esikoululaisille, 1-2.-luokkalaisille sekä erityisopetuksessa oleville oppilaille. Toimintaa järjestetään Poikolan koulun yhteydessä. Iltapäivätoimintaa järjestää kunnan nuorisotoimi. Alakouluikä Yläkouluikä KOULUTUSPALVELUT Tukiopetus Tukiopetus on lapsen subjektiivinen oikeus, jota antaa tarvittaessa luokan- tai aineenopettaja. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Eriyttäminen Eriyttäminen on opetuksen ja oppimisympäristön sopeuttamista oppilaiden erilaisiin oppimisen tarpeisiin. Eriyttäminen voi tarkoittaa oppimateriaalin tai oppimisympäristön eriyttämistä. Osa-aikainen erityisopetus Oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee muun opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi, tulee antaa osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti, ja se tulee tavoitteellisesti niveltää oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Tarvittaessa oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, joka voidaan laatia yhteistyössä huoltajan, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Koulun kerhotoiminta Peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa 1-9.l-luokkalaisille perusopetuksen oppilaille. Kerhotarjonta toteutetaan lukuvuosittain tehtävän suunnitelman mukaisesti.

14 PERUSKOULUIKÄISEN PERUSTUEN PALVELUT 14 Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat ensisijaisesti kouluterveydenhoitaja ja lääkäri. Koululaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia seurataan säännöllisin terveystarkastuksin. Terveydenhoitaja tapaa lapset lähes vuosittain. Lääkärintarkastus on 5. ja 8-9 luokilla sekä lukion toisella luokalla. Tarvittaessa oppilas ohjataan jatkotutkimuksiin. Tavoitteena on, että jokainen oppilas ymmärtäisi terveyden merkityksen elämälleen, omaksuisi terveyttä edistävät elämäntavat ja tietäisi oman vastuunsa itsensä ja ympäristön hyvinvoinnista. Mahdollisten riskien löytäminen ja ennaltaehkäisy korostuvat työskentelyssä. Kouluterveydenhuolto toimii yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden sekä lapsen/nuoren vanhempien/huoltajien kanssa. Tarvittaessa kouluterveydenhoitaja osallistuu vanhempainiltoihin. Alakouluikä Suunterveydenhoito Kaikki kuntalaiset ovat oikeutettuja hammashuollon palveluihin. Alle 18-vuotiaat ovat erityisen huolen kohteina, koska lapsuus- ja nuoruusiässä hyvän suun terveyden saavuttaminen on helpointa siksi alle 18-vuotiaisiinkohdistetaan paljon suusairauksia ehkäiseviä toimenpiteitä. Oppilaat kutsutaan hammashuoltoon yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Hammashoitoon voi tarpeen vaatiessa hakeutua itsekin. MUUT TOIMIJAT Järjestöt Vanhempainyhdistykset toimivat koulun ja kotien välisenä yhteistyöelimenä lasten koulunkäyntiin ja koulunkäyntiympäristöön liittyvissä asioissa. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on: - oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuranta, arviointi ja edistäminen. - osallistuminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. - osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön ja opettajien kanssa. - koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen. Terveydenhoitaja suunnittelee ja toteuttaa terveydenhoitotyön. Koululääkäri toimii oman toimenkuvansa lisäksi lääketieteellisenä asiantuntijana. Myös muut työntekijät, kuten suunterveydenhuollon työntekijät, fysioterapeutti ja koulupsykologi osallistuvat toimintaan. Lisäksi järjestetään puhe-, toiminta- ja ravitsemusterapeuttipalveluja. Kouluterveydenhuolto on oppilaalle maksuton ja vapaaehtoinen ja se järjestetään oppilaan työpäivän aikana ensisijaisesti koulujen tiloissa. Yläkouluikä Nuorisotyö: Tyttöjen ja poikien omat illat Nuoret kohderyhmäläiset suunnittelevat itselleen illan tietyn/tiettyjen aihealueiden ympärille. Mukaan kutsutaan alan ihmisiä, jotka puhuvat hetken ko. aiheesta ja kyselytuokio tämän jälkeen.

15 PERUSKOULUIKÄISEN PERUSTUEN PALVELUT 15 VAPAA-AIKAPALVELUT Kulttuuripalvelut Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat. Näyttelytoiminta Liikuntapalvelut Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Kirjasto Kirjaston palvelut. Lasten/nuorten kirjallisuustapahtumat Näyttelytoiminta. Kansalaisopisto Taiteen perusopetus; 5-20-vuotiaille lapsille ja nuorille, musiikki ja käsityö. Muu opetus lapsille ja nuorille, mm.kuvataide. Puhtaus- ja ravintopalvelut Sivistystoimi vastaa kunnan puhtaus- ja ravintopalveluista. Ruokahuollon asiakkaat koostuvat päiväkotilapsista, koulujen oppilaista, lukiolaisista, vanhuksista laitoksissa ja kotona sekä työpaikkaruokailijoista. Asiakkaille tarjotaan ravitsemuksellisesti täysipainoinen ja monipuolinen ateria. Alakouluikä Yläkouluikä VAPAA-AIKAPALVELUT Nuorisotyö Pienryhmätoiminta nuorisotiloilla; toimintaryhmät ja toimikunnat Muu pienryhmätoiminta yhdessä yläkoulun erityisopetuksen kanssa. Avoin nuorisotilatoiminta. Leiri- ja retkitoiminta, lasten ja nuorten tapahtumat.. Nuorisotiedotus. Järjestöjen ja yhteisöjen toiminta- ja kohdeavustukset. Seudullinen ja paikallinen hanketoiminta. Paikallinen päihdetyön verkosto. Nuorten vaikuttajatoiminta; Juuan Nuoret ry:n toiminnan tukeminen. MUUT TOIMIJAT Poliisi Pohjois-Karjalan poliisilaitoksen peruspoliisityö. Liikenne- ja laillisuuskasvatus kouluilla pyydettäessä. Pielisen Karjalan musiikkiopisto Soiton opetus.

16 PERUSKOULUIKÄISEN PERUSTUEN PALVELUT 16 MUUT TOIMIJAT Ev.lut.seurakunta Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö Kerhotoiminta. Musiikkitoiminta, kuorot. Leirit ja retket ja tapahtumat. Nuortenillat, musaillat Rippikoulu. Isos-koulutus. Kerhonohjaajatoiminta ja -koulutus. Perhetoiminta. Kouluyhteistyö: - päivänavaukset, koulukirkot, kouluvierailut Ortodoksinen seurakunta Lapsi- ja nuorisotyö Helluntaiseurakunta Lapsi- ja nuorisotyö Järjestöt Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) paikallisyhdistys Kerhotoimintaa, retkiä, tapahtumia. Kampanjoita ja keräyksiä. Tuki- ja kummioppilastoiminta. Alakouluikä Yläkouluikä MUUT TOIMIJAT Urheilu- ja liikuntajärjestöt Liikuntakerhot, tapahtumat. Juuan Urheilijat : Monipuolinen, harrastus- ja kilpailutoimintaa tarjoava yleisseura. Lajeina yleisurheilu, lentopallo, koripallo ja nyrkkeily. Lisäksi kuntoliikuntatapahtumia kaikille kuntalaisille. Ahman Pojat : hiihto. Nunnanlahden Viesti. Juuan Palloseura :jalkapallo. Juuan Jänne Yleisurheilu: hiihto, suunnistus kunto- ja voimailu. Toiminta painottuu nuorten valmennus- ja kilpailutoimintaan Coach Team: salibandy. Juuan ampujat ry : ruuti- ja ilma-aseurheilu. Juuan Budoseura : Wado-ryu karate, kuntonyrkkeily. Kalastus- ja metsästysseurat: Kalastus- ja metsästystoimintaa lapsille ja nuorille, leirejä ja kursseja. Kyläyhdistykset ja -toimikunnat Toimintaa lapsille, nuorille ja ille. Partiolippukunta Juuan kiitäjät: partiotoimintaa kouluikäisille. 4H-yhdistys ry Kerhotoiminta. Kurssit, leirit, retket, toimintapäivät lapsille ja nuorille. Iltapäivätoimintaa. Nuorten yritystoimintaa. Työpalvelutoimintaa. Kilpailutoimintaa. Kouluyhteistyö (teemakurssit). Martat Toimintaa ille. Leijonat Stipendit, kansainväliset nuorisovaihdot, avustustoiminta. Palokuntanuoret Juuan Musiikki ry (JuMu): Juuan musiikkileiri kesäkuussa.

17 PERUSKOULUIKÄISEN PERUSTUEN PALVELUT 17 SOSIAALIPALVELUT Perustoimeentulotuki Toimeentuloturvaan kuuluvaa toimeentulotukea on oikeutettu saamaan henkilö, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa ansiotuloillaan tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Lastenvalvoja palvelee avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyysasioissa sekä lasten elatus-, huolto- ja tapaamisasioissa. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen avulla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaispalveluilla ehkäistään ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelut sisältävät: Hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat. Kotikäynnit. Kuljetus- ja tulkkipalvelut. Palveluasumisen ja muut vammaisille tarkoitetut palvelut kuten henkilökohtainen avustaja. Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet. Asunnon muutostyöt. sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Alakouluikä Yläkouluikä TEKNISET PALVELUT Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalvelut Toimivat ja turvalliset kiinteistöt: suunnitteluvaihe, ylläpitovaihe: toimivuus, turvallisuus, esteettömyys, siisteys. Laatuvaatimukset ja suositukset täyttävän talousveden toimittaminen sekä jäteveden poisjohtaminen ja käsittely lupaehtojen mukaisesti. Asumisessa syntyvien jätteiden ja ongelmajätteiden keräily, kuljetus ja käsittely. Puistot ja yleiset alueet Lakien ja asetusten mukaiset puistoalueet, leikkikentät, uimarannat ja venesatamat: toimivuus, turvallisuus, esteettömyys, siisteys. Liikenneväylät Kunnan asemakaava-alueella kaavaan merkittyjen katujen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito huomioiden liikenneturvallisuus- ja liikenteen välityskyky. Maankäyttö ja valvonta Kunnan/kaupungin maankäyttöön sekä rakentamiseen liittyvä suunnittelu ja valvonta. Asuntotoimi Lainsäädännön mukaisten asumispalvelujen tuottaminen. P-K:n Pelastuslaitos Onnettomuuksien ehkäisy, varsinainen pelastus- ja vsstoiminta, joka hoidetaan sopimuksen mukaisesti Pohjois- Karjalan pelastuslaitoksen toimesta. KESKUSHALLINNON PALVELUT Ohjaus- ja informaatiojärjestelmä Avustukset

18 PERUSKOULUIKÄISEN ENNAKOIVAN TUEN PALVELUT 18 KOULUTUSPALVELUT Eriyttäminen Eriyttäminen on opetuksen ja oppimisympäristön sopeuttamista oppilaiden erilaisiin oppimisen tarpeisiin. Eriyttäminen voi tarkoittaa oppimateriaalin tai oppimisympäristön eriyttämistä. Tukiopetus Tukiopetus on lapsen subjektiivinen oikeus, jota antaa tarvittaessa luokan- tai aineenopettaja. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Osa-aikainen erityisopetus Oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee muun opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi, tulee antaa osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti, ja se tulee tavoitteellisesti niveltää oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Tarvittaessa oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, joka voidaan laatia yhteistyössä huoltajan, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Avustajapalvelut Koulunkäyntiavustajien päätehtävä on auttaa tukea tarvitsevia oppilaita selviämään arkisesta koulutyöstä. Mikäli oppilaiden erityistarpeita ei voida em. tukitoimenpiteillä riittävästi huomioida, voidaan tarvittaessa järjestää oppilaan opiskelu yksilöllisten oppimäärien mukaisesti. Alakouluikä Yläkouluikä KOULUTUSPALVELUT Koulun oppilashuoltoryhmä Jokaisessa koulussa toimii oppilashuoltoryhmä eli OHR. Moniammatillisen oppilashuoltoryhmän ydinjoukkoon kuuluvat: rehtori tai koulunjohtaja, erityisopettaja, luokan- tai aineenopettaja ja kouluterveydenhoitaja. Yläkoulun oppilashuoltoryhmään osallistuvat myös oppilaanohjaaja ja koulukuraattori ja alakoulun oppilashuoltoryhmään koulupsykologi. Lukion opiskelijahuoltoryhmän ydinjoukon muodostavat: rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Tarvittaessa alakoulujen on mahdollista saada tukea oppilashuoltoon koulukuraattorilta. Yläkoulussa laajennettuun oppilashuoltoon kutsutaan myös koulupsykologi. Tehtävänä on mm. tukea opettajan työtä, vanhempien kasvatustyötä, oppilaan oppimista ja kasvua. Ryhmä käsittelee yksittäisen oppilaan asioita, suunnittelee opetustyön oppilashuollollista toteutumista, arvioi tuki - ja erityisopetuksen tarpeita sekä osallistuu koulun sisäiseen kehittämiseen. Käytännössä tärkeimpiä OHR:n toimintoja oppilaan hyvinvoinnin varmistamiseksi: Oppilaiden hyvinvoinnin ja opiskelun seuranta ja ongelmatapauksissa tiedonvälitys asiantuntijatahojen välillä. Jos tuen tarvetta on ilmennyt, neuvottelut ja tukitoimenpiteistä sopiminen oppilaan ja huoltajien kanssa. Tuen tarpeen ja laadun arviointi ja lausuntojen anto tarvittavista tukitoimista. Maahanmuuttajaopetus Maahanmuuttajaoppilaat sijoittuvat Poikolan kouluun. Oppilaat integroidaan yleisopetuksen luokkiin. Opintojen alkuvaiheessa opiskelua tuetaan tukiopetuksella ja avustajatoiminnalla. Myös omia yksilöllisiä oppimissuunnitelmia käytetään apuna.

19 PERUSKOULUIKÄISEN ENNAKOIVAN TUEN PALVELUT 19 MUUT TOIMIJAT Avosairaanhoito ja avoterveydenhuollon erityispalvelut: Lääkäreiden, psykologin ja sairaanhoitajien palvelut. Moniammatilliset neuvottelut lastenneuvolan ja psykologin välillä Fysioterapia. Puheterapia. Toimintaterapia. Ravitsemusterapia. Päivystysvastaanotto ja ensiapu terveyskeskuksessa arkisin 8-16, iltaisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin perusterveydenhuollon päivystys Joensuussa (Pkssk). SOSIAALIPALVELUT Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki Ehkäisevän toimeentulotuen tavoitteena on pyrkiä parantamaan hakijan kuntoutumista ja toimeentulomahdollisuutta sekä hänen edellytyksiään itse kohentaa sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteitaan. Tuki on tilannekohtaista sekä kertaluonteista. Täydentävä toimeentulotuki Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät niin sanotut erityismenot, joita ovat lasten päivähoidon maksu, muut kuin perusmenoina hyväksyttävät asumismenot (esim. muutosta aiheutuvat kustannukset) sekä henkilön tai en erityisistä olosuhteista aiheutuvat menot. Alakouluikä Yläkouluikä Poliisi Nuorten tiimin palvelut. Tiimin tehtävänä on mm. ehkäistä alle 18-vuotiaiden nuorten rikoskierteeseen joutumista, vähentää syrjäytymisriskiä sekä rakentaa ammatillisia verkostoja nuorten kanssa työskentelevien eri tahojen kanssa. Ev.lut.seurakunta Perhetyö Yksilötyötä: vastaanotot, kotikäynnit. Ryhmätyöskentelyä: kerhot, retket, leirit. Nuorisotyö Henkilökohtaiset keskustelut nuoren kanssa, kontaktit isiin. Järjestöt Maakunnalliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja niiden paikallisosastot tarjoavat tukea mm. pitkäaikaissairaille tai kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja heidän ille. Tukimuotoina mm. Retket, leirit ja tapahtumat. Vertaistoiminnan organisoiminen. Kuntoutuspalvelut. Kouluttaminen ja tiedottaminen. Ohjaus ja neuvonta. VAPAA-AIKAPALVELUT Muut sosiaalityön palvelut Keskustelut, ohjaus, neuvonta. Harrastustoiminnan tukeminen. Tuki koulujen oppilashuollolle. Päihdehuollon palvelut. Aikuissosiaalityön palvelut. Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyötä toteutetaan osana muuta nuorisotyötä. Ennaltaehkäisevä päihdetyö Valistukset yhteistyössä koulun kanssa ja nuorisotaloilla. Valtakunnallisen päihdeviikon aikana valistustoimintaa. Kahden vuoden välein nuoret pääsevät tutustumaan huumebussiin.

20 PERUSKOULUIKÄISEN VARHAISEN PUUTTUMISEN PALVELUT 20 KOULUTUSPALVELUT Eriyttäminen Eriyttäminen on opetuksen ja oppimisympäristön sopeuttamista oppilaiden erilaisiin oppimisen tarpeisiin. Eriyttäminen voi tarkoittaa oppimateriaalin tai oppimisympäristön eriyttämistä. Yksilöllistäminen Muiden tukitoimien tutua käytetyksi ja asiantuntijalausunnon perusteella oppilaan opetusta voidaan yksilöllistää, jolloin oppilas otetaan tai siirretään erityisopetukseen. Ykislöllistetyille oppiaineille tai opetukselle laaditaan HOJKS. Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma (HOJKS) Oppilaalle, joka on otettu tai siirretty erityisopetukseen laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Opetus voidaan järjestää integroidusti yleisopetuksen Luokissa tai pienryhmässä. Pidennetty oppivelvollisuus Perusopetuslain mukaan lapsi otetaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, mikäli perusopetuksen tavoitteita ei voida vamman tai sairauden vuoksi saavuttaa yhdeksässä vuodessa. Arvion tekee psykologi tai lääkäri. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä (11v.)oleville lapsille esiopetusta, joka kestää kaksi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas siirretään sivistysjohtajan hallinnollisella päätöksellä erityisopetukseen, joka voi tapahtua pienryhmässä tai integroituna yleisopetuksen ryhmässä (max. ryhmäkoko on tällöin 20 oppilasta). Opetusjärjestelyjen tulee aina pyrkiä lapsilähtöiseen joustavuuteen. Avustajapalvelut Koulunkäyntiavustajien päätehtävä on auttaa tukea tarvitsevia oppilaita selviämään arkisesta koulutyöstä. Alakouluikä Yläkouluikä KOULUTUSPALVELUT Erityisopetus pienryhmässä Oppilas otetaan tai siirretään erityisopetukseen, jos hänelle ei vammaisuuden, siarauden, kehityksen viivästymisen tai tunneelämän häiriön vuoksi voida antaa opetusta muuten. Mikäli opetus ei ole mahdollista yleisopetuksen luokassa tai se ei ole oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, tulee opetus järjestää osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä. Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa. Opetuksen tulee tukea oppilaan aloitekykyä ja itseluottamusta. Erityisopetuksen oppilas opiskelee henkilökohtaisen opetuksenjärjestämistä koskevan suunnitelmansa mukaisesti. Ainekohtaiset Integrointimahdollisuudet selvitetään aina. Oppilas voi siirtyä takaisin yleisopetukseen, mikäli hänellä on siihen edellytyksiä. Oppilashuolto Oppilashuollon toimintaperiaatteina ovat tuen tarjoaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sen järjestäminen kouluissa eli oppilaan arkiympäristössä. Työtä tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa iden, oppilaiden ja yhteistyötahojen kanssa. Psykologi, koulukuraattori ja sosiaalityöntekijä osallistuvat vanhempainiltoihin mahdollisuuksien mukaan. Kuraattoripalvelut Mielenterveys- ja neuvolan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat koulukuraattorin tehtävät. Psykologipalvelut: - Keskustelukäynnit ja psykologiset tutkimukset lapsen ja nuoren psyykkisissä kehitys- ja kasvuongelmissa sekä päihteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä, yhteistyö huoltajan kanssa. Tarvittaessa on käytettävissä erikoissairaanhoidon lasten - ja nuorten psykiatriset palvelut. - Oppimisvaikeustutkimukset ja niiden pohjalta suositukset opetuksen järjestämiseksi yhteistyössä huoltajan, opettajan ja erityisopettajan kanssa.

21 PERUSKOULUIKÄISEN VARHAISEN PUUTTUMISEN PALVELUT 21 Avosairaanhoito ja avoterveydenhuollon erityispalvelut: Lääkäreiden, psykologin ja sairaanhoitajien palvelut. Fysioterapia. Puheterapia. Toimintaterapia. Ravitsemusterapia. Päivystysvastaanotto ja ensiapu terveyskeskuksessa arkisin 8-16, iltaisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin perusterveydenhuollon päivystys Joensuussa (Pkssk). SOSIAALIPALVELUT Kehitysvammapalvelut Kuntoutusohjaus. Yhteistyö koulun kanssa kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Pkssk:n Honkalampikeskuksen sosiaalipalvelut kehitysvammaisille Asumispalvelut. Laitoshoito. Perhehoito. Päivätoiminta (jatko-opetus, erityisliikunta, luova toiminta, terapeuttinen toiminta). Kehitysvammaneuvolan palvelut: Lasten ja nuorten terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut. Alakouluikä Yläkouluikä SOSIAALIPALVELUT Mielenterveys- ja neuvola en tukeminen lapsen ja nuoren kehitys- ja kasvatuskysymyksissä sekä -elämän ongelmissa (ihmissuhdevaikeudet, huolto- ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat, vanhemman mielenterveyden horjuminen). Perhetyö Asiakkuuteen tulleen en kanssa yhteistyössä tehtävää palvelua, jolla tuetaan lapsittä arkielämän hallinnassa, kriisien selvittämisessä sekä en omien voimavarojen löytämisessä ja vahvistamisessa. Toistaiseksi toteutetaan ostopalveluna. Lapsi- ja kohtaisen lastensuojelutyön Tavoitteena on tukea lapsia, nuoria ja heidän itään ensisijaisesti avohuollollisin tukitoimin, jolloin yhdessä asianosaisten ja muiden ttä tukevien tahojen kanssa neuvotellaan ja sovitaan tarvittavista tukitoimista. Lastensuojelullisin perustein lapsia ja itä voidaan tukea mm. seuraavin tukitoimin: Keskustelut, ohjaus ja neuvonta. Perhetyö. Taloudellinen tuki. Tukihenkilötoiminta. Kotipalvelu. Harrastustoiminnan tukeminen. Koulunkäynnin tukeminen sosiaalityöntekijän toimesta. Tuki koulujen oppilashuollolle. Yhteistyö työvoimatoimiston ja Apajan kanssa koulunsa keskeyttäneiden suunnitelmien tekemiseksi. Sijaishuollon palvelut.

22 PERUSKOULUIKÄISEN VARHAISEN PUUTTUMISEN PALVELUT 22 MUUT TOIMIJAT Ev.lut.seurakunta Diakoniatyö. Poliisi Nuorten tiimin palvelut. Tiimin tehtävänä on ehkäistä alle 18-vuotiaiden nuorten rikoskierteeseen joutumista, vähentää syrjäytymisriskiä sekä rakentaa ammatillisia verkostoja nuorten kanssa työskentelevien eri tahojen kanssa. Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto (MLL) Rikosten ja riita-asioiden sovittelu. Sovittelun tarkoituksena on tarjota rikosten osapuolille mahdollisuus toistensa kohtaamiseen ja rikoksesta aiheutuneiden fyysisten, psyykkisten ja aineellisten vahinkojen korvaamiseen. Sovittelu on puolueetonta, luottamuksellista, vapaaehtoista ja maksutonta. Alakouluikä Nuorisotyö: "Pulmakulma Paikka/tilanne, jossa ongelmista voi puhua kahden kesken - Matalan kohtaamisen mahdollisuus. Ei tehdä ongelmasta isompaa kuin se on. - Nuokkarilta varattu aika ja paikka, jossa voi puhua askarruttavista ongelmista. Nuorisotyö: Kohdennetut teemaleirit/-illat/-tapahtumat esim. retket' --> tarjotaan vain "kohderyhmälle" esim. tupakoivat/ alkoholin kanssa ongelmaiset/ ongelmaiset. VAPAA-AIKAPALVELUT Yläkouluikä Pienryhmätoiminta - Tyttö- ja poikaryhmät. - Pulmakulma toiminta: henkilökohtaiset keskustelut nuorisoohjaajan kanssa. Hankkeet - Te lat (esim. päihteet, seksuaalisuus) - Kohdennetut toiminnot ryhmittäin, vertaistoimintaa

23 PERUSKOULUIKÄISEN KORJAAVAN TUEN PALVELUT 23 KOULUTUSPALVELUT Kotiopetus Kotiopetusta korjaavan tuen muotona järjestetään tarvittaessa. Koulun tehtävä on huolehtia tehtävien antamisesta, seurannasta ja tarkastamisesta. Sairaalaopetus Sairaalakoulussa Joensuussa voivat opiskella peruskoululaiset sairaalajakson aikana. Honkalampikeskuksen koulu Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky:n peruskoulu vaikeimmin kehitysvammaisille oppilaille. Koulussa annetaan luokkamuotoista erityisopetusta harjaantumis-opetussuunnitelmien (EHA2 ja EHA1) mukaisesti. Koulussa annetaan opetusta myös Honkalampikeskukseen hoito- ja kuntoutusjaksoille tuleville oppivelvollisuusikäisille lapsille ja nuorille. Toiminta-ajatuksena on tasavertaisten oppimismahdollisuuksien ja esteettömän osallistumisen periaatteet. Erikoissairaanhoito: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän keskussairaalan (PKSSK) ja Kuopion yliopistollinen keskussairaalan (KYS) palvelut. Lastenpoliklinikka ja osastot. Lastenneurologian poliklinikka ja osasto. Lasten psykiatrian poliklinikka ja osasto. Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja -osasto Kriisiryhmä (Pkssk) tarjoaa tukea muun muassa erilaisten onnettomuuksien, äkillisten kuolemantapausten, väkivaltatilanteiden tai muiden henkistä tuskaa tai aineellista vahinkoa aiheuttaneiden tapahtumien jälkeen. Alakouluikä Yläkouluikä SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipäivystys Päivystys arkisin klo ja viikonloppuisin klo Sosiaalipäivystykseen otetaan yhteyttä hätänumeron 112 kautta. Varallaolo: Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipäivystys voi sijoittaa lapsen yksin juukalaiseen varallaoloeseen Turvakoti: Lapsi yhdessä aikuisen kanssa voidaan kiireellisessä tapauksessa sijoittaa turvakotiin, joka on Juuassa Tetriahon hoitokoti. Hoitokodissa on erillinen tilansa turvakotitarkoitukseen Sijaishuollon palvelut Kun tilanne ei ratkea avohuollollisin keinoin, järjestetään sijaishuoltopaikka. Perhehoito. Perhekuntoutus. Ammatilliset kodit. Laitokset. Kehitysvammapalvelut Kuntoutusohjaus. Yhteistyö koulun kanssa kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Pkssk:n Honkalampikeskuksen sosiaalipalvelut kehitysvammaisille Asumispalvelut. Laitoshoito. Päivätoiminta (jatko-opetus, erityisliikunta, luova toiminta, terapeuttinen toiminta). Kehitysvammaneuvolan palvelut: Lasten ja nuorten terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut. Perhehoito.

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot