VAALIJALA PUULAN. Itseä koskevista päätöksistä osa arkea. Imo-ohjaaja huolehtii, että yhteiset toimintamallit ovat käytössä kaikissa yksiköissä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAALIJALA PUULAN. Itseä koskevista päätöksistä osa arkea. Imo-ohjaaja huolehtii, että yhteiset toimintamallit ovat käytössä kaikissa yksiköissä."

Transkriptio

1 VAALIJALA TIEDOTUSLEHTI 1/2015 PUULAN palvelukodissa kehitettiin asumistyytyväisyyskysely yhdessä asukkaiden kanssa. Itseä koskevista päätöksistä osa arkea Imo-ohjaaja huolehtii, että yhteiset toimintamallit ovat käytössä kaikissa yksiköissä. MUURINKOSKEN palvelukoti Joroisissa sai asukkaat Vaativin kuntoutus tukee arjessa ja tulee apuun haastavissa tilanteissa 1

2 Asenne ja nöyryys Vaalijalan viime vuosi oli menestyksellinen, kun sitä mitataan palvelutoiminnan määrän ja talouden tasapainottamisen näkökulmasta. Kahden vuoden alijäämäisen jakson jälkeen tilinpäätös oli ylijäämäinen. Vaalijalan palvelutoiminnan avaaminen jäsenkuntien ulkopuolelle eteni ja olemme rakentaneet luottamusta Itä-Suomen alueella. Emme ole ihan aina kaikessa onnistuneet, mutta suunta on selkeästi positiivinen. Palvelujemme kysyntä on jatkunut vahvana keväällä ja taloutemme on edelleen kunnossa. Sote-uudistuksen lykkääntyminen merkitsee meille jatkoaikaa uusien toimintatapojemme tunnetuksi tekemiselle. Vaalijalan tulee todistaa toimintansa hyödyllisyys niin tulevien sote-rakenteiden valmistelijoille kuin henkilöasiakkailleen ja heidän omaisilleen. Kehitämme kuntoutusta kysynnän mukaisesti psykososiaalista ja neuropsykiatriasta osaamista vahvistaen ja rakennamme uusia asuntoja, jotta laitosasumisen purkaminen toteutuu aikataulussa. Viime vuonna nousi teemaksi asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Taustalla on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen vahvistaminen Suomessa sekä kansallisen itsemääräämisoikeuslain valmistelu. Yleissopimus vahvistettiin ehdollisena, koska itsemääräämisoikeuslakiesitys juuttui eduskunnan perustuslakivaliokuntaan. Laki saataneen valmiiksi vielä tämän vuoden syksyllä. Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen nostettiin lain viivästymisestä huolimatta Vaalijalan yhdeksi kärkihankkeeksi. Vaalijala lienee vielä ainoa organisaatio Suomessa, jossa on tässä työssä päätoiminen työntekijä, imo-ohjaaja. Vaalijalassa nähdään selvästi, että asiakkaiden Tässä lehdessä: 4-5 Vaativin kuntoutus tukee arjessa ja tulee apuun haastavissa tilanteissa Vaativimpia kuntoutuspalveluja kuntoutettavalle sekä lähiyhteisölle on Vaalijalassa kehitetty viime vuosina järjestelmällisesti. 6-7 Itseä koskevista päätöksistä osa arkea Vaalijalassa halutaan toteuttaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta arjessa kaiken aikaa. Suomen ensimmäinen imo-ohjaaja huolehtii, että yhteiset toimintamallit ovat käytössä kaikissa yksiköissä. itsemääräämisoikeuden toteutuminen edellyttää toimivaa kommunikaatioita ja vuorovaikutusta asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä välillä. Toinen havainto on se, että itsemääräämisoikeuden rajoittamistarvetta voidaan aina vähentää. Kun lähiympäristö osaa tulkita asiakkaan olemuksessa tapahtuvia muutoksia oikein ja tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset siihen, voidaan ennakoivalla toimilla estää tilanteiden kärjistyminen. Vaalijalassa on kommunikaatio-osaamista ja ennakoivan työskentelyn osaamista. Kutsumme niitä AAC-työksi (puhetta tukeva ja korvaavan kommunikointi) ja AVEKKI-toiminnaksi. Työkalut asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi ovat olemassa ja niitä myös käytetään. Tärkeintä on kuitenkin asenne ja nöyryys asian edessä. Meidän on tunnistettava ajatuksistamme toimintamallit, jotka eivät tue asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Tarvitsemme nöyryyttä tunnustaaksemme, että niitä on. Asia on kirkkaana jo Vaalijalan arvoissa. Näistä lähtökohdista työskentely vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta aidosti. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistuminen on iloinen asia kaikille eikä vain velvollisuus, joka on täytettävä. 7 Uusi Sukkulan oppilaskoti aloitti 8-9 Asukkaat muuttivat Muurinkosken palvelukotiin Joroisissa Arki kahdessa yksikössä jäi historiaan. 10 Vaalijalassa on pitkät perinteet sosiaalisen tarinan käytössä 11 Kahvimyllyn keksijäkerho toteutti poljettavan pesukoneen 11 Vanhempien AVEKKI-koulutus Ilkka Jokinen Kuntayhtymän johtaja PÄÄKIRJOITUS Vaalijalan kuntayhtymän henkilöstö- ja sidosryhmälehti 1/2015 Toimituskunta: Ilkka Jokinen, Merja Jäppinen, Asko Mäkinen, Maarit Rantakurtakko ja Tero Eloranta. Toimitus ja taitto: Tero Eloranta, Viestintä Oy Prodictum Paino: PieksänPrint Oy, 2014 Kansi: Veli Partti auttaa ruuan valmistuksessa. Palaute & juttuvinkit: Ilmoitukset: Asumistyytyväisyys selville kyselyllä Puulassa kehitettiin oma palautekysely asukkaiden kanssa Pääsetkö asioille silloin kun haluat? Päätätkö itse mitä syöt ja onko ruoka hyvää? Oletko mukana, kun sinun elämääsi koskevista asioista päätetään? Esimerkiksi tällaisia kysymyksiä esitetään Puulan palvelukodissa asukkaiden kanssa yhdessä kehitetyssä palautekyselyssä. Kyselyllä mitataan asumistyytyväisyyttä. Idea asumiseen liittyvän asiakaspalautteen kehittämisestä syntyi osana Puulassa ohjaajana työskentelevän Sari Viljakaisen johtamisen erikoisammattitutkintoa. Puolentoista vuoden työstämisen jälkeen kysely on valmistunut tänä keväänä ja se on parhaillaan testattavana Puulan palvelukodin lisäksi kahdessa muussa Vaalijalan avopalveluiden asumisyksikössä. Testausta suorittaa opiskelija Milana Pulliainen. Minun oli valittava opintojani tukeva, johtamiseen liittyvä ja käytännönläheinen projektityö. Ajatus asiakaspalautteen kehittämisestä syntyi lopulta yhdessä Puulan johtajan Maija Ylösen kanssa käydyn keskustelun pohjalta, kertoo Sari Viljakainen. Heti alusta oli selvää, että kysely kehitetään yhdessä Puulan palvelukodin asukkaiden, työntekijöiden ja opiskelijoiden kanssa. Mukaan projektiin lähti viisi innokasta palvelukodin asukasta. He ovat todellisia oman elämänsä asiantuntijoita. Ahaa-elämyksiä matkan varrella Yhteisiä kokoontumisia viiden asukkaan kanssa on ollut kahdeksan. Aluksi määriteltiin yhdessä, mitä kaikkea asumiseen liittyy. Tämän jälkeen asukkaat itse lähtivät pohtimaan asumiseen liittyviä kysymyksiä kyselylomaketta varten. Aluksi oli hankalaa miettiä kysymyksiä, kun asumiseen liittyy aika paljon erilaisia asioita, sanoo kyselyn kehittämiseen osallistunut Pentti Toivakka. Tärkeitä kysymyksiä kertyi runsaasti ja kyselyyn niistä valikoitui 14 keskeisintä. Kaikki kysymykset ovat asukkaiden miettimiä ja edustavat juuri niitä asioita, joita he itse haluavat nostaa esille asumiseen liittyen. Tämä oli hyvä projekti, koska näin sai kuuluville myös omia mielipiteitä, sanoo Kari Pynnönen. Lomakkeella olevat kysymykset käsittelevät mm. liikkumista, omien asioiden hoitamista, äänestämistä ja seksuaalisuutta. Matkan varrella tuli monta ahaa-elämystä itsellekin omaan asumiseen liittyen, huomauttaa Anita Matilainen. Kari Pynnönen kiteyttää näkemyksen kehittämistyön tärkeydestä toteamalla, että näin on ajateltu ennen kaikkea muiden ihmisten hyvinvointia. Vaikka meillä täällä Puulassa asiat on hyvin, ei niin ole kaikilla. Meidän pitää näyttää tällä esimerkkiä muille, hän toteaa. Mahdollisimman laajaan käyttöön Asiakaspalautteen kysymykset on laadittu selkokielellä. Ohjaaja Taina Tarkiainen Puulasta on myös tuottanut kysymyksistä kuvakansion helpottamaan vastaamista. Asukas voi täyttää kyselyn itse tai se voidaan täyttää yhdessä haastattelijan avustuksella. Kyselyn kehittämisessä mukana olleet Puulan asukkaat toivovat, että asumistyytyväisyyttä mittaava kysely otettaisiin käyttöön mahdollisimman monessa palvelukodissa. Kyselyn voisi tehdä hyvin vaikka kerran vuodessa, esittää Anita Matilainen. Sari Viljakainen lupaa tehdä työtä sen eteen, että tieto asiakaskyselystä leviäisi laajalle. Kysely on jo ollut esillä helmikuussa sote-koulutuspäivillä Kuusamossa. Kevään mittaan kysely on tarkoitus saada esille myös Keva-verkostoon. Puulan kyselyn asukasasiantuntijat Anita Matilainen (oik.edessä), Kari Pynnönen, Juha Martin, Pentti Toivakka (takana vas.), Veli Partti sekä ohjaaja Sari Viljakainen. Lukkarissa hyviä kokemuksia Vertaisarvioinnista Asukastyytyväisyyttä on selvitetty myös muissa Vaalijalan palvelukodeissa. Esimerkiksi Lukkarin palvelukodissa Pieksämäellä on teetetty Aspa-säätiön Vertaisarviointi. Siinä Aspan koulutetut vertaisarvioitsijat haastattelevat asukkaita. Arvioinnissa selvitetään sitä, miten ja millä keinoilla asukas voi vaikuttaa omaa asumistaan ja asumispalveluja koskeviin asioihin. Vertaisarvioinnista saatu palaute kootaan yhteenvedoksi, joka jää arvioidun kodin asukkaiden ja työntekijöiden käyttöön. Arvioinnin tuloksista myös keskustellaan yhteisesti, mikä tukee avointa ja kaksisuuntaista vuorovaikutusta asukkaiden ja työntekijöiden kesken. Palvelukodin johtaja Leena Lännistön mukaan Vertaisarviointi on koettu Lukkarissa hyväksi tavaksi kartoittaa asukkaiden mielipiteitä. Asukkaat ovat kokoneet haastattelut tärkeiksi. Heitä kuuntelee ulkopuolinen ihminen, joka arvostaa heidän mielipiteitään, sanoo Leena Lännistö. Hänen mielestään Vertaisarviointi antaa arvokasta tietoa asiakastyön ja toimintojen kehittämiseksi. VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ, Nenonpellontie 40, Nenonpelto puh , fax , 2 3

3 Vaalijalan kuntoutuskeskuksen kuulumisia Kevät. Pieksäjärvi on kohta vapaa vähäisestä jääpeitostaan. Sorsat näkyvät katselevan ehkä pesän paikkoja tuolla rannassa. Nyt työhuoneen ikkunasta näkee rantaan hyvin, kun edessä ollut vesakko on raivattu pois. Meidän kuntoutujia on ollut siellä metsähommissa. Se on monelle todella mielekästä puuhaa. Myös minulle itselleni, harrastan metsätöitä kesäpaikassani. Olemme uudistaneet -sivustoja. Pian tämän lehden ilmestyttyä sivut ovat valmiit ja toivomme, että uudet sivut antavat nykyistä selkeämmän kuvan myös Vaalijalan kuntoutuskeskuksen toiminnasta. Sivun uudistaminen on vaatinut kaikkien yksiköiden paneutumista, jotta toiminta on saatu kuvattua muutamilla lauseilla selkeästi. Reimari käynnistyy Reimarin peruskorjaus on alkanut elokuulla ja valmista on kesäkuun 1. päivä. Olemme jo tilanneet huonekaluja tiloihin. Kuntoutusyksikkö Reimarin johtaja on vaihtunut. Hän on terveystieteiden maisteri, kuntoutusasiantuntija, työnohjaaja ja kuvataideterapeutti Marja-Leena Pakarinen. Reimarin henkilöstö on jatkanut koulutusohjelmaansa. Toiminnan alkamista odotellaan innolla. Lasten ja nuorten psykososiaalisen kuntoutuksen kysyntä edelleen jatkuu. Sukkulan oppilaskotiin on helmikuun alussa muuttanut viisi nuorta peruskoululaista. He ovat hyvin ylpeitä kauniista kodistaan, jossa voi valmentaa arkielämän taitoja ja sitten itsenäistyä aikanaan. Sukkulan oppilaskodin myötä Sateenkaaren erityiskoulu tarvitsi uusia tiloja toiminnalleen. Perustimme uuden koululuokkaryhmän, Katajan. Se aloitti toimintansa kevätlukukauden alusta. Rekrytoimme lisää erityisopettajia jo ensi syksyä silmällä pitäen. Nyt oppilaskotipaikkojen kysyntä on edelleen suurta. Varsinkaan yli 18-vuotiaiden osalta meillä ei ole tarjota tarpeellisia kuntoutuspaikkoja. Olemme katselleet uutta isoa taloa Pieksämäen keskustassa. Toivomme, että Koivu nelonen voisi avata ovensa viimeistään syyskyyn alussa 2015 viidelle nuorelle, jotka käyvät toisen asteen valmentavassa ammatillisessa opetuksessa Pieksämäellä. Kunhan taloasia saadaan kuntoon, henkilöstön rekrytoinnin odotetaan käynnistyvän toukokuulla. Erannon remontti alkaa Kuntoutuskeskuksen uudistuminen jatkuu. Peruskorjauksen alle jäävä Suvanto sulkee ovensa kesällä. Suvannon tiloihin suunnitellaan remontoivaksi uusi 12-paikkainen neuropsykiatriseen valmennukseen ja kuntoutukseen erikoistuva yksikkö, joka sai nimikilpailun tuloksena nimen Eranto. Erannon remontointi alkaa loppukesästä ja henkilöstö rekrytoidaan alkusyksystä. Valittu henkilöstö käy pitempikestoisen koulutuksen, joka valmentaa työskentelemään Erannossa. Toiminta voidaan aloittaa loppukeväästä Uusia liikkuvia palveluja Liikkuvien kuntoutuspalveluiden kehittäminen jatkuu edelleen. Oppilaskoti Kompassi järjestää kesällä kaksi leiriä erityistä tukea tarvitseville lapsille meidän omalla Kaijärven leirikeskuksella Rautalammilla myös ensi kesänä. Leirille hakemiseen löytyy ohjeet www. vaalijala.fi -sivuilta. Uutena toimintamuotona olemme kehittämässä kriisiyksikkö Sataman kanssa kiireellisissä, kriisiytyneissä tilanteissa tarvittavaa asiantuntijapalvelua sinne, missä tilanne on kriisiytynyt. Tällä pyritään estämään kriisiapua tarvitsevan henkilön siirtoja. Kriisiapua saattaakin tarvita henkilön ympäristö jopa enemmän kuin henkilö itse. Lisätietoja liikkuvista ja uusista kuntoutuspalveluista saa -sivuilta. Vaalijalaan voi edelleen hakeutua töihin. Sijaiseksi voi ilmoittautua -sivustoilla ja yhteyttä voi myös ottaa puhelimitse ja sähköpostillakin. Kevät on valoisaa aikaa, luonto herää. Mökilläni Oulujärven rannalla käytän korvatulppia taatakseni yöunet, koska linnut herättävät muuten niin aikaisin. Toivon meille kaunista, lämmintä, rentoa kesää, jolloin keräämme voimia jo mietteissä olevaan syksyyn. Maarit Rantakurtakko Kuntoutuksen johtaja Vaativin kuntoutus tukee arjessa ja tulee apuun haastavissa tilanteissa Vaativimpia kuntoutuspalveluja kuntoutettavalle sekä lähiyhteisölle on Vaalijalassa kehitetty viime vuosina järjestelmällisesti. Palveluja tarjotaan nyt myös naapurimaakuntiin, myös Keski- Suomeen. Vaalijalan vaativin kuntoutus tukee asiakkaan kotikunnassa tehtävää työtä tai tulee apuun erittäin haastavissa asiakastilanteissa. Kuntoutus pyritään viemään läpi kolmivaiheisena prosessina. Siihen kuuluvat kuntoutusta edeltävä alkukartoitus, varsinainen kuntoutus sekä aina jälkikonsultaatio. Alkukartoitus nivotaan osaksi asiakkaan arkista elämää. Se tehdään aina asiakkaan omassa toimintaympäristössä, jotta löydetään sopivat keinot sekä aikataulu itse kuntoutukselle. Kuntoutus voidaan toteuttaa asiakkaan omassa elinympäristössä liikkuvina kuntoutuspalveluina tai laitosmuotoisena kuntoutuksena. Toiminnassa korostuvat psykososiaalisen ja neuropsykiatrisen kuntoutuksen keinot. Kuntoutuksessa yhdistyvät puolestaan sosiaaliset, Reimari on Suomessa ainutlaatuinen, psykososiaalista kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville henkilöille tarjoava yksikkö. Se pystyy auttamaan hyvin erilaisissa kriisitilanteissa olevia sekä kohonneen riskin henkilöitä. Vaalijalassa parin vuoden ajan valmisteltu Reimarin käynnistys tapahtuu kesäkuun alussa, jolloin ensimmäiset kuntoutettavat saapuvat Nenonpeltoon varta vasten yksikölle rakennettuihin tiloihin. Olemme pyrkineet hyvällä ennakkovalmistelulla kartoittamaan mahdolliset riskit ja luomaan otolliset kasvatukselliset ja lääketieteelliset menetelmät, kertoo kehittämiskoordinaattori Mari Niinivirta Vaalijalasta. Asiantuntijat tulevat paikalle Sosiaalityöntekijä Terhi Tiitto Jyväskylän vammaispalveluista pitää tärkeänä, että vaativan kuntoutuksen alkuarviointi tapahtuu asiakkaan arjessa. Sen lisäksi, että Vaalijalasta jalkautuu asiantuntijat tutustumaan asiakkaan toimintaympäristöön, on tiivis yhteistyö asiakkaan läheisten ja lähityöntekijöiden kanssa aivan yhtä tärkeää, Tiitto sanoo. Itse kuntoutus kohdentuu asiakkaan lisäksi hänen toimintaympäristöönsä. Se parantaa kuntoutuksen vaikuttavuutta. Toivon, että kuntoutuksessa lähdettäisiin aina olosuhteet ja hyvän ilmapiirin uuden yksikön toiminnalle, kertoo Vaalijalan kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko. Reimarissa käytetään kuntoutusmuotoina terapeuttista yhteisöhoitoa sekä dialektista käyttäytymisterapiaa. Keskeistä on kuntoutettavan tunteiden säätely. Terapialla pyritään vaikuttamaan vihaisuuteen lisäämällä vihan hallintaa ja vihaisuuden itsesäätelyä. Vihaisuuden hoitoon on haettu oppia Englannista. Uuden yksikön henkilökuntaa on mm. koulutettu yhteistyössä Newcastlessa sijaitsevan Northumbrian liikkeelle Vaalijalan vaativan kuntoutuksen mallin mukaisella alkukartoituksella. Vieläkin törmää siihen, että ennen kuntoutusta liikkuvat vain paperit paikasta toiseen. Kehittämiskoordinaattori Mari Niinivirran mukaan Vaalijalassa alkukartoitukseen voidaan liittää asiakkaan ja hänen läheistensä ja työntekijöiden tutustuminen kuntoutusyksikköön ennen kuntoutusta. Vaalijala vastaa kysyntään Terhi Tiiton mukaan Vaalijalan vahvuus on, että kuntoutettavan oma arki nivotaan mahdollisimman hyvin osaksi itse kuntoutusta. Esimerkiksi lapsilla ja nuorilla tämä tarkoittaa sitä, että koulunkäynti ja opiskelu ovat osa kuntoutusta, siinä missä lääkitysten ja muun päivittäisen toiminnan arviointi, Tiitto sanoo. yliopiston kanssa. Reimarissa arjen tukena käytetään yhteisökasvatuksellista ajattelutapaa. Yhteisökuntoutus perustuu yhteisön jäsenten tasavertaiseen yhteistyöhön, avoimeen kommunikaatioon ja keskinäiseen vastuuseen. Takaisin yhteiskunnan toimivaksi jäseneksi Kaikki yksikköön sijoittuvat kuntoutettavat tarvitsevat pitkäaikaista, tavoitteellista kuntoutusta. Kullekin Kaisla on yksi Vaalijalan kuntoutuskeskuksen vaativinta kuntoutusta tarjoavista yksiköistä. Hoitaja Eeva Kivilahti käy Olli-Matti Nykäsen kanssa läpi päiväohjelmaa kommunikaatiotaulun avulla. Toiminnallinen kuntoutus sisältää kuntoutuskeskuksessa asiakkaan tarpeen mukaan myös perusopetusta, toisen asteen opintoja tai päivä- ja työtoimintaa. Ainakin Jyväskylän kaupungin näkökulmasta Vaalijalan kuntoutuspalvelut vastaavat hyvin olemassa olevaan tarpeeseen. Selvästi osalla vammaispalveluiden asiakkaita on tarvetta jatkossa pidemmälle kuntoutukselle, Terhi Tiitto sanoo. Reimari tuo uusia menetelmiä vaativaan kuntoutukseen Suomessa kuntoutujalle laaditaan oma, yksilöllinen tavoite kuntoutumisesta ja muuhun yhteiskuntaan integroitumisesta, kertoo Maarit Rantakurtakko. Tavoitteena on, että kuntoutuksen jälkeen Reimarin asiakas voi olla taas yhteiskunnan täysivaltainen jäsen. Hän kykenee huolehtimaan itsestään ja kodistaan, onnistuu sosiaalisten suhteiden ylläpidossa sekä toimii yhteisten normien ja käyttäytymistapojen mukaisesti. 4 5

4 Mika Nousiaiselle itsemääräämisoikeus tarkoittaa omaa televisiota ja mahdollisuutta katsoa siitä mieliohjelmia. Myös se, että pääsee itsenäisesti työhön Savosetille, syömään ruokalaan ja kahville nettikahvilaan on tärkeää, kertoo Mika imo-vastaava Aleksis Laurilalle ja imo-ohjaaja Jaana Kohvakalle. Sukkulassa nuoren on hyvä harjoitella itsenäistymistä Päätösten teosta osa asiakkaiden arkea Itsemääräämisoikeus on muutakin kuin vain valmisteilla olevaan itsemääräämisoikeuslakiin kirjattavat rajoitustoimet. Näin ainakin ajatellaan Vaalijalassa, jossa asiakkaan itsemääräämisoikeutta halutaan toteuttaa arjessa kaiken aikaa. Itsemääräämisoikeus tarkoittaa Vaalijalan näkökulmasta asiakkaan oman elämän hallintaan liittyvistä asioista päättämistä. Asuinpaikan lisäksi asiakkaan mielipide otetaan huomioon hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa, tiivistää Vaalijalan imo-ohjaajana tammikuussa aloittanut Jaana Kohvakka. Itsemääräämisoikeuden edistäminen on Kohvakan mukaan osa nykyaikaista kuntoutusta. Sen huomioiminen arjen työssä on usein edelleen hyvin vaihtelevaa ja työntekijäkohtaista. Meillä on edelleen vallalla hyvin vahva hoivaamisen kulttuuri. Asiakkaita varjellaan tekemästä virheitä ja erehdyksiä, Jaana Kohvakka sanoo. Pienillä asioilla liikkeelle Kuntoutusyksikkö Kaislassa itsemääräämisoikeutta toteutetaan sen mukaan, mihin asiakkaan omat rahkeet riittävät. Liikkeelle on lähdetty toisinaan hyvinkin pienillä jutuilla, kuten millaisen paidan laitan päälle tai missä syön ateriani. Periaatteena meillä on, että Kaislassa eletään kuten kotonakin. Eihän kotonakaan voi tehdä ihan kaikkea sitä, mitä mieleen juolahtaa, linjaa imovastaava Merja Sikanen. Hän muistuttaa, että monet asiat, jotka toimivat jo Kaislassa, voidaan perustella itsemääräämisoikeudella. Alkaen esimerkiksi ruokailusta. Kaislassa kuntoutettava voi valita, missä syö ja mitä syö. Kaislassa ovia ei lukita ja asiakkaat pääsevät kulkemaan itsenäisesti vaikkapa nettikahvilaan omat rahat mukana. Moni näistä asioista kuuluu myös osana kuntoutukseen. Tavoitteenahan on, että asiakas pääsee laitoskuntoutuksesta pois ja pystyy toimimaan jatkossa itsenäisesti omassa kodissa ja toteuttaa itsemääräämisoikeutta vastuullisesti yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä, sanoo imo-vastaava Aleksis Laurila. Henkilökunta apuna rajojen opettelussa Jotta asiakkaan itsemääräämisoikeus tulisi huomioitua samanlaisin periaattein kaikissa Vaalijalan yksiköissä, on kuntayhtymään perustettu itsemääräämisoikeusasioita edistävän ohjaajan toimi. Lisäksi jokaisessa yksikössä toimivat omat imo-vastaavansa. Kaislassa heitä on kolme. Jaana Kohvakka on kaikkien Vaalijalan yksiköiden käytettävissä itsemääräämisoikeusasioissa. Hän korostaa, että valmiita vastauksia ei ole, mutta yhdessä niitä voidaan pohdiskella ja miettiä omien asiakkaiden kohdalta. Vaikka itsemääräämisoikeus tuo vapautta asiakkaan elämän hallintaan, ei se suinkaan tarkoita päätösvastuun rajatonta siirtoa. Jaana Kohvakka muistuttaa, että henkilökunnan tuki tässäkin on ratkaisevan tärkeää. Itsemääräämisoikeus tuo tullessaan vastuun tehdyistä päätöksistä ja seurauksista. Henkilökunnan tehtävä on varmistaa, että asiakas ymmärtää tekemänsä päätökset ja niiden seuraamukset, Jaana Kohvakka sanoo. Virheitäkin varmasti tehdään. Se kuuluu asiaan. Henkilökunnan tehtävä on varmistaa, että ne ovat Miten parannan itsemääräämisoikeuden toteutumista arjessa Henkilöstöä riittävästi, jolloin on aikaa kuulla ja kuunnella asiakasta. Kommunikaation edellytykset ovat kunnossa. Oman työtavan tarkastelu. Pysähdy arvioimaan rehellisesti ja oikealla asenteella omaa työtä. Miten ja millä voin arjessa parantaa asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumista. Toisen ihmisen arvostus. Asetu hetkeksi toisen asemaan. Miltä minusta tuntuisi tällainen kuntoutus. Miltä tuntuisi, jos minun kotiini tultaisiin sanomaan, milloin syön, milloin katson televisiota ja milloin käyn nukkumaan? sellaisia että asiakas pystyy niiden seuraukset kohtaamaan. Toimiva kommunikaatio onkin edellytys sille, että itsemääräämisoikeus toteutuu oikeasti, Jaana Kohvakka korostaa. Edistäminen on osa kuntoutusta Työotteena asiakkaan itsemääräämisoikeuden edistäminen on Vaalijalassa osa kuntoutusta. Työtavan muutos haastaa myös henkilökunnan. Uuden asenteen omaksuminen vaatii työstämistä ja ottaa aikaa. Käytännössä Vaalijalassa koko hoitohenkilökunta koulutetaan kaksivaiheisesti. Parhaillaan menossa on ensimmäinen vaihe, jossa itsemääräämisoikeutta katsellaan arjen työn näkökulmasta. Toisessa vaiheessa luodaan yhteistä tulkintalinjaa ja käytäntöjä uuden lain tultua voimaan. Oppilaskoti Sukkula on uusi, pientaloon sijoitettu kuntoutusyksikkö Pieksämäen kaupungissa. Helmikuussa aloittanut Sukkula toimii jatkokuntoutuspaikkana nuorelle oppilaskoti Luotaimessa aloitetun kuntoutuksen jälkeen. Sukkula tarjoaa nuorelle turvallisen, viihtyisän, virikkeellisen kasvuympäristön, jossa on hyvä harjoitella itsenäistymistä aikuisten ohjauksessa ja tukemana, kertoo oppilaskodin johtaja Arja Sarinko. Sukkulassa nuorelle tarjotaan hyvät fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen edellytykset sekä mahdollisuus kuntoutumiseen ja itsenäistymiseen. Nuori on Sukkulassa kuntoutumassa yleensä siihen saakka, kunnes opinnot on suoritettu tai hän täyttää 18 vuotta. Tavoitteena on, että Sukkulasta nuori lähtee elämään mahdollisimman itsenäistä elämää, sanoo Arja Sarinko. Normaalia kodin arkea Arkeen Sukkulassa kuuluu koulunkäynti Sateenkaaren erityiskoulussa tai opiskelu toisen asteen valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa. Lisäksi nuoret harjaantuvat oman elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Nuoret mm. siivoavat, laittavat ruokaa, ja hoitavat vaatehuoltonsa. Omien asioiden hoitoa ja rahankäyttöä opetellaan myös ohjaajien tukemana Yhdessä tehdään paljon asioita. Nuorten kanssa käydään retkillä, osallistutaan erilaisiin tapahtumiin sekä harrastetaan paljon liikuntaa, kertoo Arja Sarinko. Sukkulassa huomioidaan myös nuorten omat harrastukset sekä toiveet. Sukkula on siinä mielessä tärkeä yksikkö, että kun nuori pääsee muuttamaan Luotaimesta sinne, hän kokee samalla pääsevänsä eteenpäin omassa elämässään, kiteyttää Arja Sarinko. Oppilaskodissa on viisi kuntoutuspaikkaa ja työntekijä on paikalla kaikkina vuorokauden aikoina. Sukkula on kotoinen kuntoutusyksikkö, jossa nuoren on turvallista harjoitella itsenäistymistä. 6 7

5 Vaalijalan pappi? Minä sain uuden työparin kaksi vuotta sitten. Kun Sanna aloitti työnsä, hän laittoi puhelinvastaajatervehdykseksi: Vaalijalan Sanna-pappi tässä hei!. Mietin mielessäni, että olipa hienosti sanottu. Vaalijalan pappi. Se kertoo kaiken, mutta jättää varmasti myös kysymyksiä auki. Mitä pappi tekee Vaalijalassa? Kysymykseen törmää aina silloin tällöin ja vastata voisi monin eri tavoin. Yksi vastaus voisi olla tällainen: Vaalijalan historia on myös Suomen kirkon historiaa. Useimmat meistä muistavat Otto Aarnisalon ja Suomen Kirkon Sisälähetysseuran, jonka siipien suojassa kehitysvammahuolto otti ensimmäisiä varovaisia askeleitaan. Vaalijalan kirkollinen historia selittää kyselijöille sen, miksi keskellä kuntoutuskeskusta on iso kirkko, mutta se ei selitä sitä, miksi Vaalijalassa on yhä pappeja töissä. Mitä pappi tekee Vaalijalassa? Toisenlainen vastaus voisi kuulua: Ohjesäännön mukaan meidän pappien tehtävä Vaalijalassa on tehdä kirkon perustyötä kehitysvammaisten ihmisten, heidän omaisten sekä työntekijöiden parissa. Mutta sekään ei vielä äkkinäiselle paljoa kerro itse tehtävästä työstä, ellei tunne kirkon perustehtävää. Ja harva meistä tuntee. Mutta jos kysyisin Sannalta, mitä sinun työkalenterissa on ensi viikolla, saattaisi vastaus kuulua; koulujen uskontotunteja, osastohartauksia, keskusteluaikoja, rippikoulupalavereja, kotikäyntejä, päivähartaus, messu, kirkkopyhän suunnittelua diakonissan kanssa, työntekijöiden kuulemista. Pääskylän toiminta siirtyi Savonlinnan kaupungille Tällä palstalla me Vaalijalan papit kerromme terveisiä kirkosta ja myös välähdyksiä elävästä elämästä. Oman kokemukseni mukaan Vaalijalan papin tehtävä on juuri tätä: vierellä kulkemista ja eräänlaisen yhden suuren perheen kanssa elämistä. Se tuo eteen varsin erilaisia tehtäviä ja työpäivät harvoin ovat samanlaisia. Monenlaisia tuulia puhaltaa ja monet niistä enteilevät muutosta. Kuitenkin täällä edelleen on nähtävissä eräänlainen Vaalijalan henki. Se on huolenpidon ja rakkauden henki. Aina se ei kaikkein kirkkaimpana loista, niin kuin se ei perheissä aina loistakaan. Mutta olemassa se on. Se on todellinen ja se näkyy pienissä ihmisissä, meissä jokaisessa aina hetkittäin. Se on jotain, jota ei rahalla saa ja hankala sitä on kilpailuttaakaan. Vaalijalan henki näkyy yksittäisissä ihmisissä, heidän tavassaan kohdata toinen ihminen. Siksi itsekin laitoin vastaajaani Tässä Vaalijalan Matti-pappi hei. Teen sen hentoisella ylpeydellä, sillä tähän perheeseen on hyvä kuulua. Se sisältää myös samalla varovaisen toiveen, kunpa joskus voisin kohdella lähimmäistä samalla rakkaudella, kuin olen nähnyt täällä ihmisten toisiaan kohtelevan. Matti Pehkonen Päättäjäisßtilaisuudessa saatettiin ansaituille eläkepäiville Pääskylän pitkäaikainen johtaja Oili Hasunen (vas). Ohjaaja Maija Nuolivaara ja autonkuljettaja Timo Huusman jatkavat kaupungin työntekijöinä. Pääskylän toimintakeskuksen toiminta päättyi helmikuussa. Asiakkaat siirtyivät päivätoimintaan Savonlinnan kaupungin työpaja Telakalle. Pääskylän toiminta alkoi Savonlinnan seurakunnan järjestämänä Linnankadulla vuonna Vuonna 1971 seurakunta rakennutti nykyisen Louhitien kiinteistön, jossa toimintaa jatkettiin. Vaalijala tuli Pääskylän ylläpitäjäksi vuonna 1981 silloisen kehitysvammaisten avopalvelujen rakentamisen alkuvaiheen mukana. Toiminnan siirto Savonlinnan kaupungille tapahtui kaupungin esityksen pohjalta. Siirron yhteydessä toimintakeskuksen kaksi työntekijää siirtyivät samalla kaupungin palvelukseen. Kun ohjaaja Kati Kumpulainen asettuu pianon ääreen, alkaa yhteinen musiikkihetki. Mukana säestämässä ovat Ari-Pekka Vuorinen (vas.) ja Pekka Sikanen. Muut asukkaat ja ohjaajat yhtyvät tuttuun lauluun. Elämä kahdes sa yksikössä jäi historiaan Muutto Muurinkoskeen sujui juohevasti Joroisissa Arki kahdessa yksikössä jäi taakse Joroisissa, kun Vaalijalan uusin palvelukoti valmistui huhtikuun puolivälissä. Muurinkosken palvelukoti tarjoaa tuettua ja ohjattua asumista joroislaiselle erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Muutto sujui todella juohevasti, siitä täydet kymmenen plus ohjaajille ja asukkaille. Kaikki oli kutakuinkin paikallaan jo muuttopäivän iltana, kertoo Muurinkosken palvelukodin johtaja Katriina Pietiläinen. Hän kertoo, ettei muuttaminen ole Muurinkosken asukkaille ja henkilökunnalle mitenkään uutta puuhaa. Muuttoihin on Joroisissa vuosien saatossa jo totuttu. Uuteen palvelukotiin asukkaat ja henkilökunta muuttivat kahdesta, noin 300 metrin etäisyydellä toisistaan sijainneesta yksiköstä. Enää ei henkilökunnan tarvitse kulkea ulkona säässä kuin säässä yksiköiden välillä. Tilaakin uudessa palvelukodissa on huomattavasi enemmän kuin entisissä, kehuu Katriina Pietiläinen. Muutto sujui ongelmitta Vaatteet ovat jo löytäneet paikkansa uusissa kaapeissa Minna Hämäläisen kodissa. Tilaa on lähes tuplaten entiseen verrattuna. Lattialle olisi tarkoitus vielä hankkia sopivat, isommat matot. Kylpyhuoneen pyykkikori on Minnasta niin erikoinen juttu, että se ansaitsee tulla esitellyksi vieraallekin. Mukavaa on, toteaa Minna Hämäläinen hymyillen asunnossaan. Vaikka muutosta on vasta jokunen päivä, on Minna Hämäläisenkin kodissa huonekalut ja tavarat jo melkein löytäneet paikkansa. Katriina Pietiläinen kertoo, että asukkaat ovat kotiutuneet todella hyvin. Ongelmia ei ole ollut, mitä nyt joku aina välillä eksyy entisiä huomattavasti väljemmissä tiloissa. Minna Hämäläinen esittelee kaappia, jossa vaatteet ovat jo löytäneet paikkansa. Muurinkosken asunnot ovat kylpyhuoneellisia yksiöitä. Viidessä asunnossa on lisäksi oma minikeittiö. Huhtikuun puolivälissä uuteen omaan kotiin muutti yksitoista asukasta. Yksi uusi asukas muuttaa vielä myöhemmin lapsuudenkodista. Kolme asuntoa odottaa vielä toistaiseksi asukasta. Musiikki apuna Musiikki ja laulaminen ovat tärkeitä asioita Muurinkosken asukkaille. Piano soi ja iloinen laulu raikaa palvelukodissa päivittäin. Musiikkia käytetään myös kuntoutusmuotona. Moni asukkaistamme ei pysty tuottamaan puhetta, mutta kun heille antaa mikrofonin käteen, he pystyvät laulamaan, kertoo Katriina Pietiläinen. Kun ohjaaja Kati Kumpulainen kutsuu asukkaita yhteiseen musiikkituokioon, ei ketään tarvitse kehottaa kahta kertaa. Omat lempi-instrumentit otetaan esiin ja kohta musiikki ja laulu soi. Muurinkosken asukkaat harrastavat paljon vapaa-ajalla. Yhdessä käydään ratsastamassa, lenkkeilemässä sekä matkaillaan. Uusi palvelukoti antaa myös paljon mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen. Kesällä pihalle haaveissa on oma ryytimaa. Joskus tulevaisuudessa olisi todella mukava saada myös pari kanaa käyskentelemään pihamaalle, sanoo Katriinan Pietiläinen. Merja Vaskelainen soittaa mukana tutussa kappaleessa. Apuna on vieressä ohjaaja Päivi Kauhanen. 8 9

6 Tarinoiden sosiaalisten tilanteiden herraksi Vaalijalassa on pitkät perinteet sosiaalisen tarinan käytöstä Sosiaalisia tarinoita on käytetty Vaalijalassa jo pitkään osana kuntoutusta silloin, kun henkilön on vaikeaa käsitellä ja muistaa pelkkää kuultua puhetta. Sosiaalisella tarinalla tehdään kuvin ja sanoin tilanne ja oma toiminta siinä vaihe vaiheelta näkyväksi. Sosiaalisella tarinalla ohjataan henkilöitä, joiden on vaikea toimia odotuksenmukaisella tavalla sosiaalisissa tilanteissa. Tarinan avulla ennakoidaan ja selkeytetään erilaisia tilanteita ja luodaan järjestystä. Tilanne voi olla esimerkiksi verikokeessa käynti, postissa asiointi, oman hygienian hoito tai jokin juhlatilanne, kuten ristiäiset tai hautajaiset. Tarinan avulla voidaan lähestyä helpommin uusia, vaikeita ja usein jännittäviäkin tilanteita, kertoo Vaalijalan AAC-ohjaaja Heidi Laurila. Tarinan avulla henkilölle kerrotaan, miten hänen odotetaan toimivan tilanteessa ja mitä toiset ihmiset tekevät ja miten he toimivat samaisessa tilanteessa. Itse tarina koostuu johdannosta, jossa esitellään aihe, runko-osasta, jossa on varsinainen tarina ja päätösosasta, jossa tehdään yhteenveto tarinasta ja kerrataan vielä pääkohdat. Keskeistä on kertoa tarinan avulla, miten tilanne parhaimmillaan sujuu ja antaa näin positiivinen kuva tapahtumasta. Muutenkin on tärkeää, että tarina esitetään positiivisen kautta. Niissä ei kielletä tai kuvata, miten henkilö toimii väärin, vaan tarinoilla on hyvä loppu, huomauttaa Heidi Laurila. Puhutun kommunikaation tukena Sosiaalisia tarinoita voidaan käyttää hyväksi niin lasten kuin aikuisten kuntoutuksessa, kertoo Heidi Laurila. Vaikka tarinoita käytetään paljon autismin kirjon ja neuropsykiatrisia haasteita omaavien lasten kanssa, sopivat nämä aivan yhtä hyvin käytettäviksi aikuisille, joilla on vaikeuksia ymmärtää ja muistaa puhuttua kieltä, hän sanoo. Tarina auttaa jäsentämään sosiaalisia tilanteita ennakkoon. Kuivaharjoittelua voidaan tehdä vaikka edellisenä iltana ja vielä hetki ennen tilannetta. Tarina toimii myös itse tilanteessa muistin apuvälineenä ja auttaa keskittymään tilanteeseen. Valmiilla kuva-ohjelmilla sosiaalisten tarinoiden teko sujuu Heidi Laurilan mukaan helposti, mutta yllättävässä tilanteessa tarinan voi piirtää hetkeen sopivaksi vaikka käsin. Kun henkilö näkee, milloin ja miten tilanne alkaa ja milloin se loppuu, epävarmuus, kyseleminen ja levottomuus hälvenevät, huomauttaa Laurila. Valmiita tai itse tehtyjä tarinoita Sosiaalisia tarinoita löytyy valmiina esimerkiksi papunetista tai sensonetista. Teemoja ovat mm. sosiaaliset tilanteet, arkipuuhat, elämänhallinnan taidot, hygienia ja seksuaalisuus. Tarinoita on helppo tehdä myös itse erilaisilla kuva-ohjelmilla tai jopa käsin piirtämällä. Tarinat voidaan kuvata sarjakuvamuodossa tai kirjoittaa vaihe vaiheelta eteneviksi toimintojen sarjaksi. Tekstiä vahvistetaan piirroksilla, valokuvilla tai vaikka lehtikuvilla. Sosiaalinen tarina ei korvaa toimivaa kommunikointikeinoa. Tarina on keino tehdä jokin tilanne ymmärrettäväksi tai jäsentää toimintaa, muistuttaa Heidi Laurila. Sosiaalinen tarina on vuonna 1991 Carol Grayn kehittämä pedagoginen työmenetelmä, jonka avulla voidaan opettaa sosiaalisia taitoja ja ohjeistaa toimintaa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Vanhempien AVEKKI -koulutus tuli tarpeeseen Vaalijalassa on aloitettu erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille suunnattu AVEKKIkoulutus. Sen tavoitteena on tarjota vanhemmille lisää henkisiä ja toiminnallisia valmiuksia yhteisen toimintatapamallin keinoin. Ajatus AVEKKI-koulutuksen järjestämisestä vanhemmille lähti liikkeelle alun perin vanhempien toiveista. Niitä meille välittivät vanhemmat itse, Vaalijalan eri yksiköiden työntekijät, erityistyöntekijät sekä toimijat kuntien puolelta, kertoo Vaalijalan AVEKKI-kouluttaja Niko Kivimäki. Rantasalmelaiset Titta Kiiveri-Korhonen ja Olli Korhonen kuulivat koulutuksesta kotikunnan kehitysvammahuollon esimieheltä. Osallistumispäätös oli helppo tehdä, sillä kertoja oli tuttu ja vakuuttunut siitä, että koulutuksesta on varmasti hyötyä. Uskoisin, että vanhemmat lähtevät parhaiten mukaan, jos suosittelija on perheelle entuudestaan tuttu, joka pystyy suoraan sanomaa koulutuksen hyödyt juuri omalle perheelle, sanoo Titta Kiiveri-Korhonen. Hän toivoo, että vanhemmat saisivatkin entistä enemmän tietoa siitä, mitä AVEKKI on. Meille tämä oli täysin tuntematon asia ja lähdettiin mukaan sellaisella asenteella, ettei kai tästä mitään haittaakaan ole, Titta Kiiveri-Korhonen myöntää. Keksijäkerho ideoi ekologisen pesukoneen Kahvimyllyn palvelukodilla on vuosien varrella varauduttu sähköttä olemiseen useita kertoja. Jos huonot ajat jatkuvat anyway, nyt on varauduttu kaikkeen. Kahvimyllyn Keksijäkerhon väki on puurtanut kesän ja syksyn aikana sekä alkuvuoden polkupyörällä toimivaa pesukonetta. Ideanikkarina toimi Ville Laakkonen ja työnjohtajana Olavi Huttunen sekä muonitusvastaavana Sakari Sillman. Osa hankinnoista ja pohjolan tallin tiloista vastasi ohjaaja Jouko Järvi, jonka ystävät saivat etsiä nurkkista yli 45 vuotta vanhoja pyörän osia. Ohjaajan vapaa-ajalla yhdessä rakenneltu luomus valmistui etuajassa ja juuri sopivasti pääsiäiseksi. Noita Simolanvuoreltakin oli herännyt ja tuli tutkimaan keksintöä. Kahvit nautittuaan jatkoi matkaansa pääsiäistä kohti. Kunto kasvaa ja samalla tulevat pyykitkin pestyä nauraa ja kiteyttää Ville Laakkonen. Hienoa tässä pyörässä on se, että siitä löytyy myös krilli ja kahvintekovehkeet. Ja nekään eivät Tyynellä mielellä arkikin sujuu Kokemukset vanhempien AVEK- KI-koulutuksesta ovat Korhosilla myönteiset. Pienessä porukassa oli turvallista olla. Toisilta vanhemmilta sai paljon myös vertaistukea. Koulutuksen sisältö sai aikaan sellaisen myönteisen ja rauhallisemman ajattelutavan oman lapsen suhteen. Kun oma mieli on tyyni, arki sujuu huomattavasti paremmin. Myös ulkopuolisten hyvää tahtovat kommentit osaa nyt ottaa vastaan hymy huulilla, kertoo Olli Korhonen. Tärkeää Korhosista oli sekin, että koulutuksessa sai kuulla muiden ongelmista ja hankaluuksista arjessa. Siinä huomasi hyvin konkreettisesti sen, ettei suinkaan ole yksin hankalassa elämäntilanteessa. Ensimmäinen vanhempien AVEKKI-koulutus järjestettiin kaksipäiväisenä lokakuun alussa viime vuonna. Kolmas koulutuspäivä yhdelletoista vanhemmalle pidettiin helmikuussa tänä vuonna Kuvassa Ville Laakkonen vas. noidan kanssa jutustelemassa. Työnjohtaja Olavi Huttunen keskellä makkaran paistossa ja muonitusvastaavana Sakari Sillman kahvin keitossa. tarvii sähköä. Yleisillä teillä liikkuminen jos ei kiinnosta, pesukoneen saa toimimaan ilmankin, kunhan potkii vetävän takapyörän alta maata ja alkaa pyörittämään pelkkää konetta polkemalla. Yhden hengen saunaksi peli muuttuu kun laitetaan tarvikelaatikosta teltta päälle ja krilliritilän päällä olevien tulikivien päälle heitetään vettä, hymyillen selostaa Olavi Huttunen. Vaalijalan AVEKKI-kouluttajista, Jamil Zidanista ja Niko Kivimäestä, on mukavaa päästä kouluttamaan myös vanhempia AVEKKI-toimintatapamallin käyttöön. ja neljäs päivä tälle samalle porukalle on vielä tulossa. Titta Kiiveri-Korhosen ja Olli Korhosen mielestä olisi hyvä järjestää vaikka kerran vuodessa erityinen tsemppikoulutus jo AVEKKI-koulutuksen käyneille vanhemmille. Meille tämä oli tärkeä koulutus ja suosittelemme tätä kaikille vanhemmille, joilla on erityistä tukea tarvitsevia lapsia, pieniä tai isoja, sanoo Titta Kiiveri-Korhonen. Vaalijalan kuntayhtymän seuraavan vanhempien AVEKKI-koulutus järjestetään Maastovärit pitää kesällä saada myös koneeseen, muistuttaa Ville Laakkonen. Sarjatuotantoon tällä laitteella on potentiaalia koska vanhoja käyttämättömiä pyöriä ja pesukoneita on paljon ja näin tulee kierrätettyä. Sähköttömät ja saunattomat mökit ovat jo kauan huutaneet tällaista uutuutta. Ja mikäs sen hauskempaa kuin ahertaa ja yrittää yhdessä. Teksti ja kuva: Jouko Järvi 10 11

7 Vaalijalan kuntayhtymä KOULUTUSTARJONTA SYKSY KEVÄT 2016 Lisätiedot: koulutussuunnittelija Reija Antikainen, puh Ilmoittautuminen: => Koulutus => Koulutuskalenteri AVEKKI 12 h PERUSKOULUTUS ASIAKKAIDEN VANHEMMILLE Haastavat tilanteet kotona kuormittavat perheen arkea, vanhempien jaksamista ja toimintamalleja koetellaan. Tilanteet luovat stressiä, pelkoa, turvattomuutta ja keinottomuutta. Nämä vaikuttavat perheen sisäiseen vuorovaikutukseen. AVEKKI-koulutuksen tavoitteena on luoda ja vahvistaa vanhempien henkisiä ja toiminnallisia valmiuksia kohdata arjen haastavia tilanteita ennakoivan ajattelun ja vuorovaikutuksen keinoin. Käyttäytymisen syiden etsiminen ja ymmärtäminen on tärkeää. AVEKKI -koulutus toimii vanhemmuuden foorumina kokemusten jakamiselle ja kuulemiselle. Kouluttajat: Niko Kivimäki ja Jamil Zidani, Vaalijalan kuntayhtymä KOMMUNIKAATIOKOULUTUKSISSA keskitytään erilaisten kommunikaatio- ja vuorovaikutuskeinojen opetteluun ja osassa koulutuksia myös materiaalin valmistamiseen. Kommunikaatiokoulutuksista voit koota itsellesi mieleisen kokonaisuuden, jolla ylläpidät ja lisäät kommunikaatio-osaamistasi. KUVANVAIHTOKAUPALLA KOHTI TOIMIVAA VUOROVAIKUTUSTA (1/2 pv.) Kuvavaihtokauppa on menetelmä, jolla kokemuksellisesti opetetaan asiakkaalle kommunikaation perimmäinen idea: vaikuttaminen toiseen ihmiseen ja toiselle ihmiselle kommunikoimisen avulla halutun asian saaminen. Tavoitteena on oppia, miksi tarvitaan kommunikaation idean ja kuvien merkityksen opettelua kuvavaihtokaupalla ja kuvavaihtokaupan käytännön toteutusta. Koulutus on käytännönläheinen ja siinä tarjotaan arkeen sopivia harjoituksia ja toimintamalleja. Koulutus on tarkoitettu puhevammaisten kanssa työskenteleville. Kouluttajat: puheterapeutti Silja Ikonen, AAC-ohjaajat Heidi Laurila ja Irma Papinniemi, Vaalijalan TUTUSTUTAAN TUKIVIITTOMIIN TUKIVIITTOMIEN ALKEET Koulutuksen aikana tutustutaan viittomakommunikaation perusteisiin ja opitaan perusviittomia arkisista aihepiireistä; esim. aakkoset, numerot, ruokasanastoja, tunteita, tekemisiä, ihmisiä ja paikkoja. Ryhmän toiveet otetaan huomioon. Koulutus toteutetaan viikoittain, torstaisin, kahden oppitunnin jaksoissa; yhteensä 14 oppituntia á 45 min. Koulutus sopii kaikille, joilla on tukiviittomia käyttäviä asiakkaita. Kouluttajat: AAC-ohjaajat Heidi Laurila ja Irma Papinniemi, Vaalijalan PUHEVAMMAISEN HENKILÖN KOHTAAMINEN tavoitteena toimiva vuorovaikutus ja kommunikaatio Koulutuksessa selvitetään mitä tehdään, kun puhe puuttuu ja motoriikka mättää. Kuinka vaikeimmin puhevammainen henkilö voi tehdä omia valintoja ja päätöksiä. Miten oppia osaavaksi vuorovaikutuskumppaniksi. Koulutuksessa tutustutaan kommunikaatiopassiin ja siihen mitä passi kertoo. Koulutus sisältää myös pienimuotoista kommunikaatiomateriaalia valmistusta. Kouluttajat: puheterapeutti Silja Ikonen, AAC-ohjaajat Heidi Laurila ja Irma Papinniemi, Vaalijalan VOIMAUTTAVA VUOROVAIKUTUS Voimauttava vuorovaikutus (Intensive Interaction) on toimintatapa, joka tukee vaikeasti kehitysvammaisten ja vahvasti autististen ihmisten sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Koulutuksessa perehdytään Voimauttavan vuorovaikutuksen toimintatavan lähtökohtiin, kommunikoinnin perustaan, Voimauttavan vuorovaikutuksen periaatteisiin, toteuttamisen tapoihin arjessa ja toimintatavan vaikutusten seurantaan. Kouluttaja: puheterapeutti, työnohjaaja, Intensive Interaction Co-ordinator Kaisa Martikainen, Tikoteekki, KVL. KUVANVAIHTOKAUPALLA KOHTI TOIMIVAA VUOROVAIKUTUSTA (1/2 pv.) Koulutuksen sisältö ja kouluttajat samat kuin koulutuksessa. TYÖKALUJA KOMMUNIKAATIOON AAC:N ALKEET Koulutus antaa perusvalmiudet kohdata puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaatiokeinoa (AAC) käyttävä henkilö. Koulutuksessa tutustutaan viittoma-, kuva- ja esinekommunikaation eri muotoihin, sekä perehdytään ympäristön antaman mallin tärkeyteen. Jos asiakkaasi kommunikointikeino ei vastaa arjen tarpeita, avuksi tarvitaan AAC. Koulutus on tarkoitettu kaikenikäisten puhevammaisten kanssa työskenteleville. Kouluttajat: puheterapeutti Silja Ikonen ja AAC -ohjaajat Heidi Laurila ja Irma Papinniemi, Vaalijalan AUTISMIN KIRJO -koulutuskokonaisuus antaa valmiudet ymmärtää autismin kirjon henkilöiden käyttäytymistä. Koulutus antaa työkaluja opetukseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Koulutuskokonaisuudesta voi valita itseään kiinnostavat koulutukset. Toivottavaa olisi, että Perustietoa autismista -koulutus olisi käytynä ennen koulutuskokonaisuuden muita osioita. AUTISMIN KIRJO PERUSTIETOA AUTISMISTA ja Kaksipäiväisessä koulutuksessa käydään läpi mitä autisminkirjo pitää sisällään ja yleistä diagnosoinnista, opetellaan havaitsemaan ja tunnistamaan autistista käyttäytymistä (mm. vuorovaikutus, kommunikaatio ja aistitiedonkäsittely) ja kirjaamaan tehtyjä havaintoja. Koulutuksessa tutustutaan autismikuntoutuksessa käytettäviin TEACCH -kuntoutusohjelman mukaisiin keinoihin ja välineisiin ja opitaan hyödyntämään saatua tietoa kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kouluttajat: autismikuntoutusohjaajat Nina Vonkkanen ja Martti Hakkarainen, Vaalijalan AUTISMIN KIRJO VÄLINEITÄ VUOROVAIKU- TUKSEEN JA KOMMUNIKOINTIIN Koulutuksessa syvennytään autismin kirjon henkilöiden kommunikaation ja vuorovaikutuksen ominaispiirteisiin, kommunikaatiotaitojen hallinnan merkitykseen arjen sujumisessa ja keinoihin tukea kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä arjessa. Erityisesti perehdymme toiminnallisen kommunikaation kehittämiseen mm. suomalaisten puheterapeuttien kehittämän kommunikaatiokolmion ja kommunikaation ydintaitojen vahvistamisen avulla, ns. kuvavaihtokauppa-, PRT- ja keskustelumattomenetelmiin. Koulutuksessa käsitellään myös puheen vastaanottamisen ja ymmärtämisen tukemisen tärkeyttä autismin kirjon henkilöiden kanssa keskusteltaessa. Lisäksi tutustumme puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikaatiomateriaaliin. Kouluttajat: puheterapeutti Silja Ikonen ja AAC-ohjaajat Heidi Laurila ja Irma Papinniemi, Vaalijalan AUTISMIN KIRJO AISTIT JA AUTISMIN LÄÄKEHOITO Koulutuksen aistitiedon käsittelyosiossa tavoitteena on lisätä koulutukseen osallistujien tietoa ja ymmärrystä sensorisen integraation eli aistitiedon käsittelyn käsitteestä, teoriasta ja ongelmista sekä siitä, miten sensorinen integraatio ja sen ongelmat näkyvät arjen toiminnassa ja käyttäytymisessä. Koulutuksessa perehdytään myös siihen, kuinka ongelmia voidaan huomioida ja ehkäistä. Lääkehoidon osiossa käydään läpi autismin peruslääkehoitoa sekä uusinta tutkimustietoa siitä. Kouluttajat: toimintaterapeutti Anja Vehviläinen ja psykiatrian erikoislääkäri Anu Hirvonen, Vaalijalan KÄYTTÄYTYMISEN HAASTEET Käyttäytymisen haasteet -koulutuksessa käsitellään autismin kirjoa ja kehitysvammaisuutta. Perehdytään toimintakyvyn kuvaamiseen ja käyttäytymisanalyysiin. Koulutuksessa paneudutaan myös psyykkisten häiriöiden ja käyttäytymisongelmien erottamiseen. Käydään myös läpi psykologisia hoitomenetelmiä. Kouluttaja: psykologi, psykoterapeutti Markus Sundin, Vaalijalan SEKSUAALISUUS -koulutuskokonaisuus tarjoa tietoa seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä sekä antaa valmiuksia ja taitoja huomioida erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan seksuaalisuus osana omaa ammatillista työtä. Seksuaalikasvatus osana arjentyötä ja seksuaalinen hyväksikäyttö koulutukset tarjoavat syvennettyä tietoa aiheesta ja on suositeltavaa, että koulutukseen tulijalla on perustietoa seksuaalisuuteen liittyen. SEKSUAALISUUDEN KOHTAAMINEN Koulutuksen tavoitteena on tarjota perustietoa seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä sekä luoda valmiuksia huomioida ja kohdata erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan seksuaalisuus osana omaa ammatillista työtä. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat seksuaalisuus ja sen ilmeneminen, vammaisuus ja seksuaalisuus, seksuaalisuus yhteisössä, omaiset ja seksuaalisuus sekä ammatillisuus ja seksuaalisuus. Kouluttajat: seksuaaliterapeutti (NACS), kehittämiskoordinaattori Mari Niinivirta, Vaalijalan SEKSUAALIKASVATUS OSANA ARJEN TYÖTÄ Koulutuksen vahvistaa osallistujien valmiuksia ja taitoja tehdä seksuaalikasvatusta osana omaa ammatillista työtä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin turvataito- ja seksuaalisuuskasvatusmateriaaleihin sekä niiden käyttöön osana arjen työtä. Kouluttajat: seksuaalineuvojat Janika Jäntti ja Jari Lappalainen, Vaalijalan SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujaa ymmärtämään seksuaalisen hyväksikäytön ilmiötä kokonaisvaltaisesti. Koulutuksessa tarkastellaan seksuaalista hyväksikäyttöä niin uhrin kuin tekijän näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on antaa työntekijälle työvälineitä toimia ja tukea erityistä tukea tarvitsevaa asiakasta seksuaalisen hyväksikäytöntilanteissa. Kouluttajat: seksuaaliterapeutti (NACS), kehittämiskoordinaattori Mari Niinivirta ja psykologi, psykoterapeutti Markus Sundin, vaalijalan KEHITYSVAMMAISUUS JA MIELENTERVEYS- koulutuskokonaisuus antaa arkeen käytännöllisiä ja teoreettisia työvälineitä. Koulutus on tarkoitettu kehitysvammaisten parissa työskenteleville henkilöille. KEHITYSVAMMAISUUS JA MIELENTERVEYS Koulutuksessa perehdytään kehitysvammaisen henkilön mielenterveysongelmiin, yleisimpiin psyykkisiin häiriöihin ja toimintakykyyn. Koulutuksessa käydään läpi psyykkisten ja häiriöiden ja käyttäytymisongelmien erottamista ja perehdytään kehitysvammaisten mielenterveysongelmien hoitamiseen. Kouluttajat: psykologi, psykoterapeutti Sari Kujanpää, Ajatuskuja ja psykologi, psykoterapeutti Markus Sundin, Vaalijalan KÄYTTÄYTYMISANALYYSI Käyttäytymisanalyysi: terapiaa vai arjen työtä? Koulutuksessa tutustutaan funktionaaliseen käyttäytymisanalyysiin. Käydään läpi teoriassa ja tapausesimerkkien kautta mahdollisuuksia vaikuttaa käyttäytymisanalyysillä asiakkaan haastavaan käyttäytymiseen. Kouluttajat: psykologi, psykoterapeutti Sari Kujanpää, Ajatuskuja ja psykologi, psykoterapeutti Markus Sundin, Vaalijalan TERAPEUTTINEN ASENNOITUMINEN JA TYÖSKENTELY KUNTOUTUS- JA HOITO- TYÖSSÄ Koulutuksessa esitellään ja kerrataan käyttäytymisanalyysin perusteita. Koulutuksessa käydään läpi tunnevalmennusta, myötäelävää vuorovaikutusta, VAALIJALAN tunnetaitojen opettamismenetelmiä ja sosiaalisia puh. taitoja. 015 Koulutta , fax. KUNTA jat: psykologi, psykoterapeutti Sari Kujanpää, Ajatuskuja ja psykologi, psykoterapeutti Markus Sundin, Vaalijalan

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismin kirjo ja kuntoutus Autismin kirjo on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa pulmia henkilön aistikokemuksiin,

Lisätiedot

KOULUTUSTARJONTA syksy 2016 kevät 2017 Päivitetty esite Koulutustarjonta syksy 2016-kevät 2017 VAALIJALA

KOULUTUSTARJONTA syksy 2016 kevät 2017 Päivitetty esite Koulutustarjonta syksy 2016-kevät 2017 VAALIJALA KOULUTUSTARJONTA syksy 2016 kevät 2017 Päivitetty esite 17.9.2016 Koulutustarjonta syksy 2016-kevät 2017 VAALIJALA 1 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen koulutustarjonta syksy 2016 kevät 2017 Aika ja

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

KOULUTUSTARJONTA syksy 2016 kevät 2017 Päivitetty esite Koulutustarjonta syksy 2016-kevät 2017 VAALIJALA

KOULUTUSTARJONTA syksy 2016 kevät 2017 Päivitetty esite Koulutustarjonta syksy 2016-kevät 2017 VAALIJALA KOULUTUSTARJONTA syksy 2016 kevät 2017 Päivitetty esite 17.9.2016 Koulutustarjonta syksy 2016-kevät 2017 VAALIJALA 1 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen koulutustarjonta syksy 2016 kevät 2017 Aika ja

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

SENSO PROJEKTI. Taustaa

SENSO PROJEKTI. Taustaa SENSO PROJEKTI Taustaa Mistä tarve muutokseen? 1. asukas/asiakas tulee tietoiseksi oikeuksistaan (seksuaalioikeudet) ja kokee, että hänen oikeutensa eivät toteudu ja vaatii muutosta. 2. henkilökunnassa

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä omia valintoja. Useimmat päämiehet tarvitsevat

Lisätiedot

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 20.9.2016 ilkka.jokinen@vaalijala.fi 1 Teemat 1. Kohderyhmä 2. Liikkuvat kuntoutuspalvelut 3. Kokonaiskuntoutus 4. Osaamis- ja tukikeskukset 5. Vaalijalan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa 1 Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa KVPS Tukena Oy Neliapilan palvelukoti Päivi Karlström Metsälinnan asumispalvelut Taru Liimatta 2 KVPS Tukena Oy VISIO: Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille

Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille 2016 2017 Toteutussuunnitelma Johdanto Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen merkittävä toimintamuoto on liikkuvat kuntoutuspalvelut. Ne muodostavat sisällöllisesti

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN. Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK

KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN. Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK 1 HAASTAVASTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ ja MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖISTÄ KEHITYSVAMMAISILLA Kehitysvammaisista

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen

Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Päämiehisyyttä tukeva koulutusmateriaali Materiaali on suunnattu vammaisalan ammattilaisten käyttöön. Voidaan käyttää: Perehdyttämisessä,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä. Päivi Luopajärvi

Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä. Päivi Luopajärvi Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä Päivi Luopajärvi Mainio Vire tänään Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja yksityiselle ja julkiselle sektorille Vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelut Ateria-

Lisätiedot

Kuntouttava asumispalvelu

Kuntouttava asumispalvelu Kuntouttava asumispalvelu Susanna Hietala, Jukka Hiissa Seinäjoki 30.9.2009 Kuntouttava asumismuoto Palveluasuminen/asumispalvelu vs. kuntouttava asumismuoto Yksikön sijainti Yksikön tilat Kodinomaisuus

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa 2.11.2016 Peilauspintana käytännönkokemus laitoksesta opetuksesta työ- ja toimintakeskuksesta autisminkirjon palveluohjauksesta asumisesta

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 KOPOLAN KURSSIKESKUKSEN TOIMINTA 2012 1. SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT Kuuroutuneiden ja vaikeasti huonokuuloisten sopeutumisvalmennuskurssit.

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat paljon palveluita käyttävät hanke

Paljon tukea tarvitsevat paljon palveluita käyttävät hanke Paljon tukea tarvitsevat paljon palveluita käyttävät hanke Tavoitteena on asiakkaan osallisuuden lisääminen, sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnallisen integraation kehittäminen,

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

Kommunikaatio ja vuorovaikutus

Kommunikaatio ja vuorovaikutus Kommunikaatio ja vuorovaikutus Vuorovaikutus Vuorovaikutusta on olla kontaktissa ympäristöön ja toisiin ihmisiin. Vuorovaikutus on tiedostettua tai tiedostamatonta. Kommunikaatio eli viestintä Kommunikaatio

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 LUKISIEPPARI Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon vaikeuksia. Tavoitteena on fonologisten ja nopean nimeämisen taitojen

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

Haastavat nuoret haastavat meidät toimimaan. Jokainen edistysaskel on monta kertaa suurempi, kuin miltä se aluksi näyttää (Kauppila 2003).

Haastavat nuoret haastavat meidät toimimaan. Jokainen edistysaskel on monta kertaa suurempi, kuin miltä se aluksi näyttää (Kauppila 2003). ERILAISET OPPIJAT Haastavat nuoret haastavat meidät toimimaan Jokainen edistysaskel on monta kertaa suurempi, kuin miltä se aluksi näyttää (Kauppila 2003). Perustana aito kohtaaminen Nuoren tulee kokea

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20, 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 1. UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2011 jakautuu

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat 3 arviointi- ja vastaanotto-osastoa: Keltapirtti, Sinipirtti, Punapirtti, perhekuntoutusosasto Perhepirtti, Perheasema sekä Koiviston perhekoti Osastoilla

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot