1. JOHDANTO LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA LASTEN JA NUORTEN PERHEIDEN PALVELUT JA TOIMIVUUS...6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. JOHDANTO... 2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...2 3. LASTEN JA NUORTEN PERHEIDEN PALVELUT JA TOIMIVUUS...6"

Transkriptio

1 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA Väestön rakenne vuonna 2008 sekä ennuste vuodelle 2040 asti Työllisyystilanne Asuminen ja asumisympäristö Koulutustaso Kouluterveyskysely Lapsiperheiden taloudellinen toimeentulo Hyvinvoinnin indikaattorit LASTEN JA NUORTEN PERHEIDEN PALVELUT JA TOIMIVUUS Asetus neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta Äitiysneuvola Lastenneuvola PÄIVÄHOITO Erityispäivähoito ja erityispalvelut Esiopetus Päivähoitopalvelujen toimivuus KOULU Perusopetus Erityisopetus Nuorten ja perheiden osallisuus Oppilashuolto ja koulukuraattori ja koulupsykologi Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta Yhteistoiminta eri sidosryhmien kanssa Lukio Ammatilliset oppilaitokset KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Suun terveydenhuolto NUORISOTYÖ Nuorisotoimi ja nuorisotyö Nuorisotiedotustoiminta Nuorisoneuvosto Raittiustyö Aamu- ja iltapäivätoiminta LIIKUNTATOIMI... 19

2 3.7 RIKOS- JA RIITA-ASIOIDEN SOVITTELU ERITYISPALVELUT Puheterapia Toimintaterapia Fysioterapia Perheneuvola Psykologin palvelut Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat ja vauvaperhetyö Lasten neurologiset tutkimukset SOSIAALITYÖ Toimeentulotuki Lastenvalvoja Adoptioneuvonta Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitukset Lastensuojelutarpeen selvitys Avohuolto Perhetyö Sosiaalityön toimivuus Kodin ulkopuoliset sijoitukset Jälkihuolto Kuntouttava työtoiminta Duuni PÄIHDETYÖ MIELENTERVEYSTYÖ Kriisikeskus Turvapoiju VAMMAISPALVELUT Kehitysvammapalvelut SEURAKUNNAT JA JÄRJESTÖT Keminmaan evankelis-luterilainen seurakunta Järjestöt VOIMAVARAT Henkilöstö Lastensuojelu Päivähoito Äitiys- ja lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Opettajien ammattitaidon ylläpitäminen Koulupsykologi ja koulukuraattori Määrärahat KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET JA TOIMENPITEET SEURANTA...33 LIITTEET...34

3 3 1) PÄIVÄHOIDOSSA JA ESIOPETUKSESSA OLEVAT LAPSET YKSIKÖITTÄIN 2) KEMINMAAN KUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 3) KOULUTERVEYSKYSELYN TULOKSIA VUODELTA 2008

4 1 1. JOHDANTO Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: - lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; - lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; - lastensuojelun tarpeesta kunnassa; - lastensuojeluun varattavista voimavaroista; - lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä; - yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä - suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. Lastensuojelun suunnitelman tarkoituksena on: - antaa kuntapäättäjille ja palveluiden käytännön toteuttajille aiempaa parempi kokonaiskäsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista voimavaroista - toteutua prosessina, joka tehdään yhteistyössä eri hallinto- ja ammattikuntien edustajien kanssa kuullen asiakkaita sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen kokemuksia ja näkemyksiä Suunnitelmaprosessi on toteutunut siten, että ensin on valittu työryhmä, jossa on jäseniä jokaisesta hallintokunnasta sekä lautakuntien jäseniä. Elokuun loppupuolella -09 aloitti projektityöntekijä suunnitelman konkreettisen tekemisen. Työryhmä on kokoontunut suunnitelman pohdintaan ja työstämiseen kaikkiaan kolmena eri kertana. Myös pienempiä palavereja on pidetty yhteistyötahojen kanssa tarvittaessa. Suunnitelman kokoamisesta ja kirjoittamisesta on vastannut projektityöntekijä, joka on irrotettu omasta toimestaan noin kolmen kuukauden ajaksi suunnitelman työstämiseen. Jokaiselle hallintokunnalle on lähetetty kysely, jossa pyrittiin saamaan selville lasten ja nuorten palvelujen toimivuutta; palveluja jotka toimivat hyvin ja palveluja joihin toivotaan saatavan muutosta parempaan suuntaan. Jokaisen hallintokunnan palveluja on kuvattu pääpiirteissään ja kyselyjen perusteella on listattu ne asiat, joihin painopisteiden ja resurssien toivotaan tulevaisuudessa kohdentuvan. Työryhmän jäsenet: Soili Rautio, sosiaalijohtaja, Paula Alapartanen, Anna-Leena Markkanen, sosiaalityöntekijät, Tarja-Tuulikki Laine, koulukuraattori, Ulla Kokkonen, kouluterveydenhoitaja, Veijo Malvalehto, terveystoimi, Aila Kuha, Katja Perttula, Matti Luukkonen, kunnanhallituksen jäseniä, Leila Eräpuro, Tuula Hytönen, Johanna Salonen, sivistystoimi, Hannele Kurkela, Jarmo Saariniemi, sivistystoimi, Anu Kopola, nuorisotoimi, Anita Rimpisalo, psykiatrinen sairaanhoitaja, Eija Kvist, perhetyöntekijä ja suunnitelman kokoaja. Muita suunnitelmaan osallistuneita: Helena Niemitalo, rehtori, Eila Metsävainio, johtava hoitaja, Ritva Laakso, päivähoidon ohjaaja, Aili Ryyppö, psykologi.

5 2 2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA Kuntien tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat talouslaman ja sen jälkeisenä aikana kokeneet suuria muutoksia. Kohdattavat haasteet monimutkaistuvat ja muutoksen vauhti tuntuu vain kiihtyvän luvulla tehtiin leikkauksia hyvinvointipalveluihin ja lapsiperheiden tukiin. Edellisen laman jälkeen talouden kasvu oli ripeää ja työttömyyden määrä laski jonkin verran. Nyt kohdanneen uuden laman myötä ovat työttömyysluvut jälleen nousussa. Edellisen laman jälkihoitokin on lastensuojelussa vielä kesken. Talouskasvun myötä tuloerot ovat kasvaneet ja lapsiperheiden suhteellinen köyhyys on lisääntynyt. Lastensuojelun tarve on lisääntynyt, samoin lasten ja nuorten mielenterveysongelmat. Sekä lasten hyvinvoinnin että myös palvelujärjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden kannalta on välttämätöntä, että lapsen/nuoren ongelmiin kyetään reagoimaan nopeasti niiden ilmaantuessa eikä vasta silloin, kun ongelmat ovat moninkertaistuneet. Palvelujärjestelmän näkökulmasta tämä tarkoittaa ennakkoluulotonta toimintamenetelmien ja -tapojen uudelleenarviointia. (Lastensuojelun keskusliitto, 2004) Ennaltaehkäisevien palvelujen riittämättömyys on näkynyt korjaavien palvelujen tarpeen jatkuvana lisääntymisenä luvun laman seurauksia on korjattu vielä pitkään 2000-luvullakin mm. lastensuojelutyössä. Keminmaan lastensuojelun avohuollon piirissä oli vuonna 2008 lapsia yhteensä 75. Huostaanotot ovat myös jonkin verran lisääntyneet, vuonna 2006 Keminmaassa oli huostaanotettuna 20 lasta ja vuonna lasta, joista neljä oli lyhytaikaisempaa sijoitusta. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja vuotiaita lapsia on 0,8% vastaavanikäisestä väestöstä, Lapin läänissä osuus on 1,1% ja koko maan osuus on 1,2%. 2.1 Väestön rakenne vuonna 2008 sekä ennuste vuodelle 2040 asti Tilastokeskuksen julkaistussa väestöennusteessa odotetaan, että Keminmaan kunnan asukasmäärä laskee vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen se kääntyy lievään nousuun 2030 saakka ja tämän jälkeen tapahtuisi lievää laskua. VÄESTÖENNUSTE VUOSILLE 2009, 2010, 2015, 2020, 2030 JA 2040 (muuttoliikkeen sisältävä laskelma, 2009) Vuosi Väestöennuste (toteutunut) (-48) (-29) (+36) (+77) (+38)

6 3 Kunnan omaa ennustetta on laskettu toteutuman perusteella: KEMINMAAN KUNNAN OMA VÄESTÖENNUSTE Vuosi Väestöennuste Muutos henkeä Muutos % , , , Talousarvio ja toimintasuunnitelma Työllisyystilanne 1990-luvun alun lama-aika näkyi myös Keminmaan työllisyystilanteessa. Viimeisimmän työttömyystilaston mukaan keskimääräinen työttömyysaste on edellisen vuoden lopun tilanteesta lisääntynyt 25,7 % eli työttömyysaste keskimäärin syyskuun loppuun mennessä on ollut 12,7 %. Työttömiä keskimäärin 2009 aikana on ollut 515 henkilöä (2008/416 henkilöä). Pitkäaikaistyöttömiä syyskuun lopussa oli 57, mikä on 16,2 % vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 66, mikä on 26,9 % enemmän kuin viime vuonna. KESKIMÄÄRÄINEN TYÖTTÖMYYSASTE KUNNASSA Vuosi Keskimäär. Muutos % Työttömyysaste ,5 % ,7 % +5, ,5 % +6, ,7 % +4, ,8 % +0, ,4 % -1, ,0 % +0, ,2 % -0, ,0 % -1, ,2 % -0, ,0 % -1, ,0 % -2, ,9 % -1, ,5 % -0, ,3 % -1, ,1% -0, ,8 % -1, ,0-0, ,1-8,18 9/ ,7 25,7 Keminmaan väestön työllisyystilanne v (Lapin liitto )

7 4 Vuosi Koko väestö Työvoima Työlliset Työttömät lkm % -os työvoimasta Työvoiman ulkopuolella Joista 0 14-v. Opiskelijat , , , , , , , , Muutos-% ,4-3,2 4,1-36,7-1,7-11,6-7,8 2.3 Asuminen ja asumisympäristö Asuntokuntien lukumäärä oli Keminmaassa Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus oli 20 % ja koko maan osuus 30,9 %. Rivi- ja pientalossa asuvien asuntokuntien osuus oli 86,1 % ja koko maan osuus 54,5 %. Kesämökkien lukumäärä oli 517 ja koko maassa Koulutustaso Tilasto Keminmaalaisten koulutustasosta %:ina väestöstä vuosina (Lapin liitto) Vuosi 15v. Täyttänyt väestö Tutkinnon suorittaneet % Ei perusast. Jälk. tutkintoa % Keskiasteen tutkinto % Korkea-asteen tutkinto % ,6 39,4 37,5 23, ,6 38,4 38,2 23, ,7 37,3 38,7 23, ,8 36,2 39,8 24, ,4 64,6 40,6 24, ,5 34,5 41,3 24, ,4 33,6 41,4 24, ,7 66,7 25,4 Tutkijakoulutus Yht. henkilöä 2.5 Kouluterveyskysely Vuoden 2008 kouluterveyskyselyn tuloksia: Keminmaan yläkoululaisten koettu terveydentila huonontui (kuvio 6; liite 2). Vuonna 2006 terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevia oli 9 prosenttia, kun vuonna 2008 vastaava osuus oli 14 prosenttia. Lapin läänissä terveydentilansa heikoksi tai keskinkertaiseksi kokevia oli

8 enemmän kuin Keminmaalla. Niiden yläkoululaisten osuus, joilla oli lääkärin toteama pitkäaikaissairaus, lisääntyi kahdessa vuodessa yhdeksästä (9) prosentista 13 prosenttiin. Ylipainoisten osuus vähentyi 19 prosentista 16 prosenttiin. Niiden Keminmaan yläkoululaisten osuus, jotka kokivat päivittäin vähintään kahta päivittäistä oiretta, kasvoi kahdessa vuodessa 11 prosentista 24 prosenttiin. Päivittäistä väsymystä kokevien osuus kasvoi 8 prosentista 23 prosenttiin. Viikottaiset niska- ja hartiakivut lisääntyivät. Kun vuonna 2006 niska- ja hartiakipuja viikoittain koki 25 prosenttia yläkoululaisista, niin vuonna 2008 vastaava osuus oli 38 prosenttia. Nuorten viikoittainen päänsärky lisääntyi kahdessa vuodessa 32 prosentista 39 prosenttiin. Päivittäisiä ja viikottaisia oireita koetaan Keminmaalla yleisemmin kuin Lapin läänissä. Osuus niistä, joilla on keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta, lisääntyi kahdessa vuodessa yhdeksästä (9) prosentista 13 prosenttiin. Koulu-uupuneiden osuus kasvoi kahdessa vuodessa seitsemästä (7) prosentista 13 prosenttiin. Tyttöjen koettu terveydentila oli huonompi kuin poikien (kuvio 7; liite 3). Tytöillä oli enemmän lääkärin toteamia pitkäaikaissairauksia kuin pojilla. Pojat olivat yleisemmin ylipainoisia kuin tytöt. Tytöt kokivat poikia yleisemmin päivittäisiä oireita sekä viikoittaisia niska- tai hartiakipuja ja päänsärkyä. Tytöillä oli yleisemmin keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta kuin pojilla. KOULUTERVEYSKYSELY % perusk. 8. ja 9. luok. oppilaista KEMINMAA LAPPI KAIKKI VAST.* INDIKAATTORI Koulutapaturma vuoden aikana Ylipainoa Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä Liikunnan harrastusta harvemmin kuin kerran viikossa Nukkumaanmeno myöh. kuin klo Tupakoi päivittäin Tosi humalassa vähint. kerran kuukausessa Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran Huonot tiedot seksuaaliterveydestä Huonot tiedot päihteistä Ei yhtään läheistä ystävää Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana *Kaikki vastanneet=etelä-suomen, Itä-Suomen ja Lapin läänin vastaavanikäiset vastanneet Lisää kouluterveyskyselyn tuloksia vuodelta 2008 on liitteissä 1,2,3 ja Lapsiperheiden taloudellinen toimeentulo Lapsiperheiden pienituloisuusaste v Tilasto kuvaa prosentteina, kuinka suuri osa alueen alle 18-vuotiaista kuuluu kotitalouksiin, joiden tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle. (Tilastokeskus: Tulonjakotilasto) Tilastosta käy ilmi että vuonna ,3 % Keminmaalaisista lapsiperheistä jäi suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle.

9 6 Alue Koko maa 12,8 13,2 13,5 13,9 Keminmaa 13 11,5 12,1 14,3 Kemi 17,8 19,4 20,9 22,4 Tornio 13,4 14,6 15,9 16,9 Tervola 21, ,8 19,4 Simo 18 20,8 19,7 19,5 2.7 Hyvinvoinnin indikaattorit INDIKAATTORI KEMINMAA LAPPI KOKO MAA Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 2007 Huostassa olleet 0 17 vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 2007 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 2005 Toimeentulotukea saaneet vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 2006 Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 0-15 vuotiaita / 1000 vastaavanikäistä 2007 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0-15 vuotiaita / 1000 vastaavanikäistä 2007 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja vuotiaita/ 1000 vastaavanikäistä 2007 Mielenterveydenhäiriöihin sairaalahoitoa saaneet vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä 2007 Päihdesairauksien hoitojaksot vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä ,8 1,1 1,2 0,7 0,7 0,9 7,3 9,1 11,4 2 2,6 2,5 8,9 9,6 8 33,3 49,8 38,2 52,7 64,4 53,7-7 8,4 3,8 2,4 3,4 3. LASTEN JA NUORTEN PERHEIDEN PALVELUT JA TOIMIVUUS 3.1 Asetus neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä tärkeitä ovat neuvolat, koulu- ja opiskelu-terveydenhuolto. Nämä palvelut tavoittavat kaikki lapset ja nuoret odotusajasta työelämän kynnykselle. Äitiys- ja lastenneuvoloiden toimintaa, koulu- ja opiskelija-terveydenhuoltoa ja lasten suun terveydenhuoltoa on ohjattu tähän asti sosiaali- ja terveysministeriön suosituksin. Nyt suositusten sitovuutta vahvistetaan asetuksella. Asetus on tullut voimaan , mutta kunta on velvollinen järjestämään asetuksessa tarkoitetut määräaikaiset terveystarkastukset viimeistään

10 Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kirjavuus kunnissa, sekä lasten huostaannottojen ja lastensuojelun kustannusten kasvu on johtanut asetuksen antamiseen. Asetuksessa määritellään terveystarkastuksen sisältö yleisellä tasolla sekä seikkoja, joihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota eri ikäkausina. Asetusluonnos sisältää säännökset siitä, kuinka monta määräaikaista terveystarkastusta ja minkä ikäisenä kunnan tulee järjestää odottaville perheille, lapsille ja nuorille. Asetusluonnoksen mukaan terveystarkastuksia toteutetaan terveydenhoitajan ja lääkärin laajoina terveystarkastuksina, tarvittaessa yhteistyössä muiden ammattihenkilöiden kanssa. Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan lapsen tai nuoren terveydentilan lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia. Ensimmäistä lasta odottavalle perheelle tulee järjestää moniammatillisesti toteutettua vanhempainryhmätoimintaa. Kotikäynti tulee tehdä ensimmäistä lasta odottavan tai ensimmäisen lapsen saaneen perheen luokse. Lisäksi neuvolan tai koulun terveystarkastuksista pois jääneiden tuen tarve selvitetään. Tällä halutaan ehkäistä syrjäytymistä Äitiysneuvola 7 Keminmaassa on äitiysneuvolatoimintaa yhdessä pisteessä, Laurilan terveysasemalla. Äitiysneuvolassa työskentelee 1 terveydenhoitaja ja lastenneuvolassa 2,5 terveydenhoitajaa, joista yksi hoitaa myös ehkäisyneuvonnan. Raskaudenseurannan lisäksi terveydenhoitajille kuuluvat perhesuunnitteluasiakkaat ja äitiys- ja perhevalmennukset, valmennus on ryhmävalmennusta. Valmennukset toteuttaa fysioterapeutti ja terveyskeskuspsykologi yhteistyössä, lähinnä ensisynnyttäjille sekä äidille että isälle yhdessä. Fysioterapeutti opastaa perheitä rentoutumisharjoituksissa ym. fyysiseen terveyteen liittyvässä ja psykologi keskustelee vanhempien kanssa tulevaan vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Valmennuksia pidetään 3-4 kertaa vuodessa. Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheenjäsenten paras mahdollinen terveys. Neuvolan työmuotoina ovat vastaanottotoiminta (terveystarkastukset, terveysneuvonta, sairasvastaanotto), kotikäynnit, moniammatillinen yhteistyö (esim. neuvolatyöryhmät, erilaiset asiakastapaamiset) sekä puhelinneuvonta. Äitiysneuvolan lääkärin palvelut on ulkoistettu Lastenneuvola Lastenneuvolatoimintaa on kahdessa toimipisteessä vakituisesti, Laurilan terveysasemalla ja Pölhön koululla. Lastenneuvolassa työskentelee 2,5 terveydenhoitajaa. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon lääkärinpalvelut on ulkoistettu. Lääkärin ajankäyttö lastenneuvolatyöhön on 8 h viikossa ja kouluterveydenhuoltoon 4 h viikossa, joka koetaan erittäin vähäiseksi ja riittämättömäksi. Lastenneuvolan tavoitteena on turvata lasten fyysinen ja psyykkinen terveys sekä koko perheen hyvinvointi tukemalla perheen voimavaroja, vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta. Lastenneuvolan työmuotoina ovat vastaanottotoiminta (terveystarkastukset, terveysneuvonta, sairasvastaanotto) kotikäynnit, moniammatillinen yhteistyö sekä puhelinneuvonta. Terveydenhoitajat osallistuvat myös papa-joukkotarkastusseulontojen sekä yleisten influenssarokotuskampanjoiden toteuttamiseen.

11 8 Käyntimäärätilastoja vuosilta 2006,2007 ja Äitiysneuvolakäynnit terveydenhoitaja lääkäri Perhesuunnitteluneuvolakäynnit terveydenhoitaja lääkäri Lastenneuvolakäynnit terveydenhoitaja lääkäri PÄIVÄHOITO Päivähoito toimialana on merkittävä ja vaikuttava vaihe lapsen elämänkaaressa. Osittain tästä syystä johtuu, että päivähoitotoimintaa ohjaa ja säätelee suhteellisen laaja ja monipuolinen lainsäädäntö. Yleinen suuntaus Euroopassa ja EU:n alueella on, että elämää ohjataan, harmonisoidaan ja kontrolloidaan entistä tiukemman ja täsmällisemmän lainsäädännön avulla. Lainsäädännön asema on myös korostunut siitä syystä, että nykyaikana yksilöt niin lasten vanhemmat kuin päivähoitohenkilöstö vetoavat rohkeammin lainsäädäntöön. Toisaalta aikamme ilmiönä voidaan havaita, että perheiden ja ihmissuhteiden repaleisuus synnyttävät ajoittain tilanteita ja yllättäviä ongelmia, joiden hallitseminen ilman lainsäädännön ohjausta on vaikeaa. Laki (36/1973)ja asetus (239/1973) lasten päivähoidosta muodostavat rungon koko päivähoitotoimintaa ohjaavalle lainsäädännölle; siinä esitetään ja määritetään alan keskeiset käsitteet sekä luodaan rajat, mitä asioita pyritään ohjaamaan. Tästä edetään yksityiseen hoitoon ja hoidon järjestämisen edellytyksiin ja sitä koskeviin määräyksiin. (Päiväkodin lakiopas, 2008, s.5.) Keminmaassa on päiväkoteja kolme: Pirpala, Jokisuun päiväkoti ja Lautiosaaren päiväkoti. Ryhmäperhepäiväkoteja on neljä: Pikku-Maija, Kerttuli ja Iivari sekä yksi ympärivuorokautisesti toimiva ryhmäperhepäiväkoti, Matintalo. Päivähoidossa ja esiopetuksessa olevat lapset 09/2009 Perhepäivähoito 176 Kolmiperhehoito 3 Päiväkodit 82 Esiopetusryhmät 61 Ryhmäperhepäiväkodit 75 Yht: 397 lasta Edellämainitut lapset ovat lähes kaikki kokopäivähoidossa. Arviolta n. 10 lasta on hoidossa alle 5 tuntia/päivä. Noin neljäsosalla kaikista lapsista on vuorosopimus eli lapsi on kokopäivähoidossa päivää/kk. Päiväkotien käyttöaste toukokuussa -09 oli 95% ja perhepäivähoidon 85 %. (ks.liite 1) Kotihoidon tuen piirissä on 107 perhettä = 182 lasta (09/2009). Yksityisen hoidon tukea ei ole hakenut tällä hetkellä yhtään perhettä.

12 Erityispäivähoito ja erityispalvelut Kaikki erityistä tukea tarvitsevat lapset on sijoitettu olemassa oleviin ryhmiin. Lähes kaikissa ryhmissä on lisätty henkilökuntaa (hoitoapulainen) erityisen tuen tarpeessa olevien lasten vuoksi. Ryhmäkokoja ei ole voitu pienentää lasten tuen tarpeen perusteella, sillä jatkuva päiväkotipaikkojen puute ei anna siihen mahdollisuutta. Keminmaassa ei ole erityislastentarhanopettajan palveluja saatavissa. Keminmaassa on oma puheterapeutti ja psykologi. He tekevät työtä myös alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa Esiopetus Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti. (Perusopetuslaki /1288) Esiopetusta annetaan Keminmaassa kolmessa päiväkodissa, Pirpalassa, Jokisuun päiväkodissa ja Lautiosaaren päiväkodissa sekä neljässä esiopetusryhmässä, Kirkonmäen esiopetusryhmä, Reppueskari, Myötätuulen esiopetusryhmä ja Pölhön esiopetusryhmä. Esiopetusryhmissä on yhteensä 103 lasta (tilanne ) Päivähoitopalvelujen toimivuus Hyvin toimii: Lapsille pystytään tarjoamaan päivähoito-/vuorohoitopaikka päivähoitolain edellyttämien aikarajojen puitteissa, usein nopeamminkin Kaikilla kuusivuotiailla on mahdollisuus osallistua esiopetukseen oman asuinalueen lasten kanssa samassa ryhmässä Työntekijöillä on asianmukainen koulutus ja pätevyys tehtäviinsä Lasten ryhmien käytössä olevat tilat ovat pääsääntöisesti hyvät tai kohtuulliset Yhteistyö lasten asioissa Keminmaan eri hallintokuntien ja viranhaltijoiden välillä on mutkatonta, joustavaa ja säännöllistä Ongelmia aiheuttaa: Keminmaasta on puuttunut pitkän aikavälin suunnitelma lasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä, syksyllä 2009 tällaista suunnitelmaa laaditaan Perheillä ei ole mahdollisuutta valita eri hoitomuodoista heille sopivaa palvelua; päiväkotipaikoista on jatkuva pula kysyntä ylittää tarjonnan Ryhmäkoot ylittävät usein normimitat, lapsia on ns. ylipaikoilla 1-2 lasta/ryhmä Perhepäivähoitajat ikääntyvät, uusia ei saada heidän tilalleen samassa määrin Henkilöstön rakenne ja koulutustausta on perhepäivähoitajapainotteinen, henkilökuntaa on n. 100, joista 50 %:lla on perhepäivähoitajan koulutus Keminmaassa ei ole erityislastentarhanopettajaa, jolle on suuri tarve. Erityisen tuen tarpeessa on vuosittain 5-10% kaikista hoidossa olevista lapsista eli n lasta/vuosi.

13 KOULU Perusopetus Keminmaan kunnassa järjestetään perusopetusta neljässä eri koulussa 7 12 vuotiaille; Pölhön, Lassilan, Kirkonmäen ja Liedakkalan kouluissa. Keminmaassa noudatetaan lähikouluperiaatetta, jonka mukaan oppilas käy pääsääntöisesti sitä koulua, jonka oppilaaksi hän asuinpaikkansa perusteella kuuluu. Keskuskoulussa annetaan opetusta kaikille Keminmaan vuotiaille nuorille. Keminmaan keskuskoululla (yläasteella) on 30 päätoimista opettajaa. Opetustunteja on myös neljällä päätoimisella lukion opettajalla ja kahdella alakoulun opettajalla. Opetustunnit on jaettu siten, että opetusryhmät eri aineissa ovat suunnilleen samansuuruiset. Opetusryhmien koko vaihtelee kaikille yhteisissä aineissa oppilaan välillä, keskimäärin 18,7 oppilasta/ryhmä. Valinnaisaineissa opetustuntien jakoperiaatteena on ollut se, että noin 10 oppilaan ryhmä on pienin, jolle järjestetään opetusta. Valinnaisaineissa ryhmäkoko on 7-20 oppilasta. Pienempiin valinnaisaineryhmiin on sijoitettu kaikissa oppiaineissa yksilöllistettyjä oppilaita. Kokonaisuutena Keminmaan keskuskoulun osalta opetukseen käytettävien tuntien määrä on tyydyttävä. Tukiopetusresurssi on kohtuullinen. Muutamissa oppiaineissa (fysiikka ja kemia) joudutaan työskentelemään opetuksellisesti ja työturvallisuuden kannalta varsin suurissa ryhmissä. Tuntikehys riitti yli 20 oppilaan, 8A- ja 8B-luokkien, jakamiseen matematiikassa, ruotsissa ja työturvallisuussyistä fysiikassa ja kemiassa. Koululle saatiin lukuvuodeksi vuosiviikkotuntia kerhotoiminnan järjestämiseksi. Tarjolla on liikuntaa, kuvataidetta, ilmaisutaitoa ja musiikkia. Taulukosta käy selville oppilaiden ja opettajien määrät Keminmaan alaasteella, ylä-asteella ja lukiossa. Opettaja ALA-ASTEET YLÄ-ASTE YHTEENSÄ N YHT M Esiop ALA- YLÄ- PK + T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P ASTE ASTE LUKIO KIRKONMÄKI LASSILA LAS/ER.LUO LIEDAKKALA PÖLHÖ YLÄASTE YA/ER.LUO OPPILAITA PERUSKOULU LUKIO OPPILAAT/ALA-ASTE, YLÄASTE, LUKIO

14 11 Seuraavista taulukoista näkyy oppilasennuste ala-asteella vuosille ALA-AST E I II III IV V VI YHT PÖLH Ö I II III IV V VI YHT LIED AKKALA I II III IV V VI YHT KIR KON MÄKI I II III IV V VI YHT LASSILA I II III IV V VI YHT

15 Erityisopetus Keskuskoululla toimii kolme pienryhmää. Kaksi pienryhmää toimii Keminmaan keskuskoululla ja yksi ryhmä toimii Keminmaan nuorisokodilla. Kaikilla ryhmillä on oma, vakituinen opettaja. Yhteensä näissä ryhmissä on tällä hetkellä 21 oppilasta. Pienryhmien oppilaiden yhteisten aineiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti pienryhmässä ja kädentaidon oppiaineiden sekä valinnaisten aineiden opetus yhdessä yleisopetuksen kanssa. Erityistä tukea tarvitsevat pienryhmien oppilaiden lisäksi oppilaat, joilla jonkun oppiaineen opetus tapahtuu yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti. Heillä yksilöllistetyn opetuksen antaa pääsääntöisesti laaja-alainen erityisopettaja ja muiden oppiaineiden opinnot sujuvat yleisopetuksen ryhmässä. Lukuvuonna jossakin oppiaineessa yksilöllistettyjä oppilaita oli yhteensä 12. Lassilan koululla toimii viisi erityisluokkaa, joissa oppilaita on yhteensä 41. Erityisluokkia ovat; starttiluokka, kaksi EHA -ryhmää (erityislapset) ja kaksi erityisluokkaa oppimisvaikeuksista kärsiville Nuorten ja perheiden osallisuus Koulu saa koko ajan palautetta toiminnastaan. Sitä antavat nuoret suoraan opettajille. Huoltajat antavat palautetta jaksotiedotteiden yhteydessä luokanvalvojalle. Palautetta tulee myös vanhempainiltojen yhteydessä ja luokanvalvojan ja perheen henkilökohtaisissa tapaamisissa. Huoltajille on tehty kyselyitä yhteisinä kaikille kouluille. Tänä lukuvuonna laajempaa kyselyä ei ole suunnitteilla. Vanhempainyhdistykset olisivat hyvä keino osallisuudelle, mutta viimevuosina vanhempainyhdistystoimintaa ei ole ollut osallistujien vähyyden vuoksi. Nuorten hyvinvointia edistävät tekijät: huolehtivat vanhemmat huoltajien kiinnostus nuorten tekemisistä hyvät kaverisuhteet kyky luoda toimivia ihmissuhteita harrastukset ja sitoutuminen niihin päihteettömyys avoimuus, positiivinen elämänasenne terve itseluottamus motivaatio uuden oppimiseen Nuorten ongelmat näkyvät arjessa seuraavasti: sääntöjen rikkominen, kapinointi päihteiden käyttö vapaa-ajan ongelmat sitoutumattomuus motivaation puute perheiden voimattomuus nuorten ongelmien kanssa Oppilashuolto ja koulukuraattori ja koulupsykologi Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä. Oppilashuoltotyö suuntautuu vaikeuksien ennaltaehkäisyyn sekä niiden korjaamiseen. Mitä paremmin ennaltaehkäisevässä työssä onnistutaan sitä vähemmän tarvitaan korjaavaa oppilashuoltotyötä.

16 Kouluilla toimii osana oppilashuoltoa oppilashuoltotyöryhmät. Oppilashuoltotyöryhmän tehtävänä on ennaltaehkäistä kouluyhteisössä ongelmien syntymistä sekä auttaa oppilasta ja perhettä ongelmatilanteissa yhteistyössä perheen kanssa. Keskuskoulun oppilas-huoltoryhmään kuuluvat: rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitajat, koulukuraattori, sosiaalityöntekijä sekä tarvittaessa luokanvalvojat, nuorisotyöntekijä ja muut asiantuntijat. Alakoulujen oppilashuoltotyöryhmiin kuuluvat rehtorit, erityisopettajat, kouluterveydenhoitajat, koulukuraattori, kukin luokanopettaja vuorollaan sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijä. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa oppimisvaikeudet, runsaat poissaolot, käytöshäiriöt, syrjäytymisuhat yms. Oppilashuoltoryhmän tehtävät; järjestää oppilaalle tämän tarvitsemat tukitoimet, sopii työnjaosta ja seurannasta, kartoittaa luokkien opiskeluilmapiiriä, tukee tarvittaessa luokanvalvojia, opettajia, vanhempia, luokkia ja ryhmiä, on yhteydessä muihin nuorten kanssa toimiviin ja pyytää tarvittaessa heiltä apua. Ryhmä pyrkii tekemään myös ennaltaehkäisevää työtä. Koulukuraattorin virka on uusi Keminmaassa, perustettu Koulukuraattorin tehtäväkenttä on laaja. Hänen vastuullaan ovat Keminmaan peruskoulut sekä lukio, yhteensä noin 1300 oppilasta. Koulukuraattorin työn tavoite on oppilaiden hyvinvoinnin myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Koulukuraattorin tehtävät koostuvat asiakastyöstä, opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuoltotyöstä, verkostotyöstä sekä yhteistyöstä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Asiakastyöhön kuuluu; oppilaiden psykososiaalinen tukeminen, esim. keskustelut, toiminnalliset menetelmät, yhteistyö huoltajien ja perheiden kanssa, sosiaaliset selvitykset ja arvioinnit, jatkotutkimuksiin ohjaaminen, työskentely oppilasryhmien kanssa. Koulukuraattorille on tärkeää myös ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Lastensuojeluasetus (546/1990) määrittelee, että koulukuraattorin työn tulee tapahtua pääosin koulussa. Keminmaassa joka koululle on varattu omat päivät koulukuraattorin vastaanotolle. Perjantai on toimistopäivä, jolloin tehdään kirjalliset työt ja jolloin myös lukiolaiset ja lasten huoltajat voivat varata keskusteluaikoja koulukuraattorilta. Keminmaassa ei ole koulupsykologia. Stakesin julkaisun Kouluterveydenhuolto Opas kouluterveydenhuollolle, peruskouluille ja kunnille (s.110) mukaan koulupsykologin työn tavoitteena on tukea opettajia ja kouluyhteisöä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä sekä oppilaan kehitystason ja yksilöllisten edellytysten huomioon ottamisessa opetuksessa. Koulupsykologi osallistuu myös koulutyön suunnitteluun ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Opetushallituksen suosituksen mukaan kunnissa tulisi olla kokopäivätoiminen koulupsykologi enintään 800 oppilasta kohti. Keminmaassa suositusten mukaisten palvelujen toteuttamiseksi tarvittaisiin ainakin yksi kokopäivätoiminen koulupsykologi Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta 13 Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan toiminnasta päättää oppilasparlamentti. Sen edustajaksi valitaan yksi oppilas kultakin luokalta. Toimeenpanevana ja suunnittelevana elimenä on oppilaskunnan hallitus, jonka oppilasparlamentti valitsee keskuudestaan. Oppilaskunnan tehtäviin kuuluu taksvärkkipäivän organisointi yhdessä koulun henkilöstön kanssa ja koulun viihtyvyyden ylläpitäminen esim. erilaisten tempausten avulla. Lukuvuonna oppilaskunta on ottanut tavoitteekseen kouluviihtyvyyden parantamisen. Oppilaskunnan toiminnan taloudellinen tuotto käytetään stipendeihin, opinto-retkien avustamiseen, oppilaskunnan toiminnan kannalta tarpeellisiin varustehankintoihin ja anomuksesta muihin hankkeisiin. Varainkäyttöä valvovat rehtori, sivistystoimenjohtaja ja viime kädessä koulun ja kunnan tilintarkastajat. Oppilaskunta voisi toimia aktiivisemminkin. Yläkoulun oppilaat eivät vielä yksin innostu toiminnan ylläpitämiseen, vaan toiminta vaatii ohjaavan opettajan aktiivista työtä. Keskuskoululla on myös tukioppilastoimintaa. Tukioppilastoiminta perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia toimijoita luokalta. He ovat osallistuneet

17 14 tukioppilaskoulutukseen ja haluavat vaikuttaa sekä toimia kouluyhteisönsä hyväksi. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta, osallisuutta sekä turvallista että kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Nuoret laativat, toteuttavat ja arvioivat yhdessä opinto-ohjaajan kanssa lukuvuoden toimintasuunnitelman. Keskeisiä toimintoja ovat 7. luokkien oppilaiden tukeminen ja ryhmäyttäminen, tempaukset, teemapäivät ja tapahtumat koulussa sekä uusien tukioppilaiden kouluttaminen kevätlukukaudella. Tukioppilastoimintaa kehittää ja tukee Mannerheimin Lastensuojeluliitto, joka tuottaa materiaalia kouluille Yhteistoiminta eri sidosryhmien kanssa Yhteistoiminta eri sidosryhmien kanssa hoidetaan pitämällä yhteyksiä toisen asteen oppilaitoksiin ja työvoimaviranomaisiin, laitoksiin ja yrityksiin, terveydenhuoltohenkilöstöön, poliisiin, sosiaaliviranomaisiin ja perheneuvolaan, käyttämällä asiantuntijoita eri aloilta, mm. terveys- ja raittiuskasvatus, liikenne- ja laillisuuskasvatus, liikuntakasvatus, seurakunta, yrittäjät ja kunnan viranomaiset. Järjestetään vanhempainiltoja, huolehditaan tiedottamisesta omien tiedotteiden ja internetsivun ja julkisten tiedotusvälineiden avulla. Osallistumalla erilaisiin kilpailuihin, esim. ammatillisten oppilaitosten järjestämiin taitokisoihin. Kouluilla on varsin monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhteistyö on kuitenkin tietyllä tavalla kapeaa. Lisää yhteistyötä tarvittaisiin esim. yrittäjien kanssa opetuksen nivomiseksi arkikäytänteisiin. Monet yhteistyökäytänteet kuten oppilashuollon kokoukset ovat tärkeitä, mutta joskus tiiviimpääkin yhteistyötä kaivataan. Koulun toiminnan sujumista edesauttaa opettajien hyvä sitoutuminen omaan työhönsä. Oppilashuollon pohjaksi on tehty kaikille kouluille yhteinen toimiva malli. Oppilaiden erityisen tuen tarve on lisääntynyt. Oppilaat ja myös perheet tarvitsevat yhä enemmän erilaista niin koulun kuin muiden tahojen tarjoamaa apua. Kouluilla avustajapalvelut ovat tällä hetkellä riittämättömiä. Yhä useampi perhe tarvitsisi esim. perhetyöntekijöiden tukea Lukio Keminmaan lukion tehtävänä on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleissivistys ja monipuoliset mahdollisuudet saavuttaa jatko-opintokelpoisuus. Tavoitteena on, että opiskelijoiden ylioppilaskirjoitusten tulokset ja jatko-opintoihin pääsy on vähintään maan keskitasoa. Keminmaan lukiossa suorittaa tällä hetkellä päätoimista lukiotutkintoa 144 opiskelijaa. Yhdistelmätutkintolaisista ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaa 57 opiskelijaa. Lukiolla on 11 päätoimista lukiolaisten opettajaa ja kahdeksan opettajaa, joilla on myös tunteja yläkoulun puolella sekä yksi sivutoiminen tuntiopettaja. Ryhmäkoot vaihtelevat suuresti. Pääsääntöisesti oppilasmäärä kursseilla on opiskelijaa. Lukiossa kaikki opettajat ja ryhmänohjaajat tekevät oppilashuoltotyötä. Oppilashuollon kokouksia, joissa on mukana rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori ja mahdollisuuksien mukaan sosiaalitoimen edustaja, kokoontuu kunkin jakson päätyttyä. Yhteyttä huoltajiin pidetään kunkin vuosikurssin vanhempainilloissa. Tarpeen tullen ovat ryhmänohjaajat, opettajat, rehtori, kuraattori tai terveydenhoitaja yhteyksissä koteihin.

18 Alla olevassa taulukossa on ennuste keskuskoulun ja lukion oppilaista vuosille Ke skuskoulu VII VIII IX YHT Lukion sisäänotto 40 %. Neljässä vuodessa lukion suorittaa 15 %. Luvuissa ei ole mukana kaksoistutkinnon suorittajia, joita on 57 lukuvuonna LUKIO I II III-IV YHT Ammatilliset oppilaitokset Ammatillisia oppilaitoksia Keminmaassa on yksi, Kemi-Tornion Ammattiopisto Lappia. Nuorisoasteella Keminmaassa opiskelee tällä hetkellä ( ) 173 opiskelijaa. Aikuisopiskelijoita on yhteensä 80. Keminmaassa on valittavana seuraavat opiskelulinjat: auto, turva, metsä, ravintolakokki, kotityö- ja puhdistuspalvelu. Lisäksi seuraavia tutkintoja aikuiskoulutuksen puolelta: laitoshuoltajan ammattitutkinto, kotityöpalveluiden at, varaosamyyjän at ja pienkoneasentajan at. Kaikkiin Keminmaassa opiskeltavissa oleviin tutkintoihin voi opiskella oppisopimuksella. Opiskelijoiden keskeyttämisprosentti on 3 % luokkaa. Parhaillaan on meneillään työvoimapoliittista tutkintoon johtavaa koulutusta sekä pitkäaikaistyöttömille työhön valmentavaa koulutusta. Ammattiopiston tiloja käytetään myös erinäisiin yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin. Ammattiopisto Lappiassa toimii myös moniammatillinen opiskelijahuoltotyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti kahden viikon välein. Opiskelijahuollon tavoitteena on tukea opiskelijaa sekä edesauttaa hyvän ja turvallisen opiskeluympäristön ja opiskelijayhteisön toimintaa ennakoimalla mahdollisia ongelmakohtia ja tarvittaessa puuttua ongelmiin. Työ on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Ammattiopisto Lappian Keminmaan toimipaikan opiskelijahuoltotyöryhmä toimii yhteistyössä myös alueellisen oppilas- ja opiskelijatyöryhmän kanssa. Muita ammattiin valmistavia kouluja ovat Meri-Lapin alueella Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu sekä Kemissä ja Torniossa myös toimiva Ammattiopisto Lappia. Molemmissa oppilaitoksissa on valittavana useita eri linjoja opiskelijoiden mieltymyksen mukaan. 3.4 KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Keminmaassa on yhteensä n. 2,5 terveydenhoitajan virkaa kouluterveydenhuollossa. Kahden terveydenhoitajan toimipiste sijaitsee Keskuskoululla ja yhden Pölhön koululla. Pölhön koulun terveydenhoitaja toimii kahtena päivänä viikossa kouluterveydenhuollossa ja muina päivinä lastenneuvolan terveydenhuollossa. Lassilan koululla terveydenhoitaja käy kahtena päivänä

19 viikossa ja Liedakkalan koululla vain kaksi kertaa kuukaudessa. Keskuskoululla työskentelevät terveydenhoitajat hoitavat myös Lassilan (2 pv. viikossa), Kirkonmäen ja Liedakkalan, (2 pv. kuukaudessa), koulujen oppilaiden terveystarkastukset ja muut terveydenhoitopalvelut. Lisäksi heille kuuluu myös lukion ja ammattioppilaitoksen oppilaiden terveydenhuolto. Kriisin sattuessa se hoidetaan Keminmaan koulujen kriisisuunnitelman mukaisesti. Kriisiryhmään kuuluu rehtori, yksi opettaja tilanteen mukaan, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja erityisopettaja. Myös muita voi olla mukana tarpeen vaatiessa. 16 Alla tilasto koululaisten ja opiskelijoiden käynneistä terveydenhoitajan ja lääkärin luona v. 2006, 2007 ja Kouluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja lääkäri Opiskelijaterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja lääkäri Kouluterveydenhoitajia on Keminmaassa liian vähän, koska terveydenhoitajat joutuvat työskentelemään monessa eri pisteessä ja heille kuuluvat myös enemmän hoitoa ja huolenpitoa vaativat erityisoppilaat EHA-luokilta. Näin ollen pitäisi kunnassa olla ainakin yksi terveydenhoitaja lisää. Työ on erittäin kuormittavaa, eivätkä terveydenhoitajat ehdi jatkuvan kiireen vuoksi paneutua rauhassa oppilaiden asioihin. Terveydenhoitajien aikaa vievät myös monet yhteistyöpalaverit joihin he osallistuvat. Hyvin toimii: keskuskoululla ja lukiolla terveydenhoitaja on pääsääntöisesti tavoitettavissa päivittäin yhteys nuoriso- ja lastenpsykiatrian poliklinikalle helppo Ongelmia aiheuttaa: Lassila iso koulu, jossa viisi pienryhmää ja niissä erityisongelmia. Ne työllistävät terveydenhoitajaa paljon Lassilassa terveydenhoitaja ainoastaan kahtena päivänä viikossa Liedakkalan koululla käy terveydenhoitaja vain kahdesti kuukaudessa Kirkonmäen koululla vain satunnaisesti oppilaiden levottomuus, väsymys, psykosomaattiset oireet, päihteiden käyttö, rajattomuus vanhemmat oppilaiden kavereita aikaiset seksisuhteet, seksin riskikäyttäytyminen Yhteistyön toimivuus eri tahojen välillä: Yhteyden saaminen sosiaalitoimeen ollut monesti vaikeaa. Yhteistyötä on vaikeuttanut työntekijöiden vaihtuvuus sosiaalitoimessa. Nuoriso- ja lastenpsykiatrian kanssa yhteistyötä on paljon. Nuorisotoimen kanssa tehdään jatkuvasti yhteistyötä erilaisten esitelmien ja tempausten muodossa

20 Suun terveydenhuolto Keminmaan terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa potilaat hoidetaan aluevastuun periaatteella. Aluevastuun myötä on mahdollista hahmottaa koko perheen suunhoitotottumuksia. Tätä hyväksi käyttäen on mahdollista löytää eniten tukea tarvitsevat perheet. Suun terveydenhuollon hoitotiimin muodostaa hammaslääkäri, hammashoitaja ja suuhygienisti. Lapset ja nuoret kutsutaan hoitoon yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Hoitava henkilö merkitään suunnitelmaan. Hoitoväli voi olla korkean riskin potilailla 3 6kk. Täysin tervehampaisten tarkastukset/tutkimukset tehdään noin kahden vuoden välein. Hammashoitaja tai suuhygienisti tekee suun terveystarkastukset alle kouluikäisille. 6 8kk iässä lapsi kutsutaan ensimmäisen kerran tarkastukseen. Seuraava tarkastus tehdään 2-vuotiaille. Silloin otettava Str. Mutans-testi (=reikäbakteeri-testi) on eräs kutsuväliä määrittelevä tekijä. Hammaslääkäri tekee tutkimuksen viimeistään 7-vuotiaalle. Suun ja hampaiden terveys Keminmaassa: Hammasterveys on lisääntynyt vuosien aikana 5-vuotiaiden ryhmässä. Täysin tervehampaisten osuus on lisääntynyt 73%:sta 84,7%:iin. Lapin läänin keskiarvio oli vuonna 2007 oli 74%. 12- vuotiaissa täysin tervehampaisia Keminmaassa oli vuonna ,6%. Lapin läänissä keskiarviollisesti 47,4%. 17- vuotiaissa keminmaalaiset nuoret vuonna 2007, ovat Lapin läänin keskiarvossa eli täysin tervehampaisia oli 20,2%. 3.5 NUORISOTYÖ Nuorisotoimi ja nuorisotyö Nuorisotoimen alaisuuteen kuuluu viisi kokoaikaista työntekijää ja yksi osa-aikainen työn-tekijä. Lisäksi nuorisotyön puolella on kolme määräaikaista iltaohjaajaa. Nuorisotoimen alaisuuteen kuuluvat nuorisotyö, aamu- ja iltapäivätoiminta ja raittiustyö. Nuorisotoimella on neljä nuorisotilaa: Nuorisotila Myötätuuli, Lautiosaaren nuorisotalo, Kirjastonuorisotalo ja Kosken nuorisotalo, joista kaksi viimeistä eivät ole tällä hetkellä nuorisotoimen käytössä. Kirjasto-nuorisotalo ja Kosken nuorisotalo ovat pääsääntöisesti käytössä eri harrasteryhmillä. Keminmaassa toimii nuorisojärjestöjä, jotka järjestävät lapsille ja nuorille erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Nuorisotilatoiminta on keskitetty nuorisotila Myötätuuleen viikonloppuina, perjantaina ja lauantaina, ja Lautiosaaren nuorisotalolle arki-iltoina, tiistaina ja torstaina. Nuorisotilat antavat nuorille mahdollisuuden kokoontua paikkaan, missä voi viettää yhteistä vapaa-aikaa erilaisten toimintojen parissa. Nuorille on tarvetta tarjota paikka, mihin voi tulla viettämään aikaa valvotusti. Avoin nuorisotilatoiminta tavoittaa illan aikana nuorta. Yksi iso puute Keminmaassa on erityisnuorisotyöntekijän puuttuminen. Nuorten lisääntyvän alkoholinkäytön ja sen aiheuttamien ongelmien vuoksi olisi erittäin tärkeää saada kuntaan oma nuorten erityistyöntekijä. Nuorisotoimi tekee yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Kunnan sisäiset yhteistyömenetelmät on koettu tarpeellisiksi mm. sosiaalitoimen, kouluterveydenhuollon ja koulutoimen kanssa. Keminmaan seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö on myös tarpeellista ja järkevää. Resursseja yhdistämällä voidaan järjestää useammin isompia tapahtumia, retkiä ja reissuja. Lisäksi lasten ja nuorten liikuntakerhot kuuluvat toimintaan.

21 Kemi-Keminmaa Info-ryhmän toiminta on ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Ryhmään kuuluu eri toimijoita Kemi-Keminmaa-alueelta; mm. nuorisotyöntekijöitä, poliisi, terveydenhoitajia, koulukuraattori. Info-ryhmä on suunnitellut ja osittain myös toteuttanut viime vuonna kouluilla järjestetyt päihdelabyrintti-tempaukset (Camera Obscura) sekä on mukana toteuttamassa katupäivystyksiä, joita järjestetään aina silloin tällöin esim. koulujen päättäjäis-, aloituspäivinä ja muiden juhlapyhien aikaan Nuorisotiedotustoiminta 18 Keminmaa kuuluu Lapin läänin kuntien yhteiseen nuorisotiedotusportaaliin (LaNuti, Nuorisotiedottaminen on yksi tapa informoida eri asioista nuorille, koska yhä useampi nuori viettää aikaa yhä enenevässä määrin tietokoneella. Jokaisella kunnalla on omat sivut LaNutissa. Keminmaan kunnan sivuja ylläpitää nuorisotyöntekijä. Tarkoituksena on kehittää nuorisotilojen nuorisotiedotuspisteitä uudistamalla tekniikkaa ja materiaaleja Nuorisoneuvosto Nuorisotyölaki 8 velvoittaa, että nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Keminmaassa nuorisoneuvosto toteuttaa nuorisotyölaki 8 :n velvoitetta. Keminmaan nuorisoneuvostoon kuuluu 14 henkilöä, vuotiaita keminmaalaisia nuoria. Nuorisoneuvosto on sivistyslautakunnan alainen ja toimii yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Nuorisotoimen edustajana nuorisoneuvostossa on nuorisotyöntekijä. Nuorisoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja se kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään viisi kertaa vuodessa. Nuorisoneuvosto osallistuu moniin eri tapahtumiin, mm. kunnan sisäiset tapahtumat (puheiden pitäminen, erilaiset esiintymiset), itse järjestetyt tapahtumat (Kallipäivä, perheluistelupäivä) Raittiustyö Nuorisotoimi järjestää yhteistyössä koulutoimen kanssa lasten ja nuorten päihdekasvatus-ja elämänhallintatunteja. Neljäs- ja viidesluokkalaisille järjestetään Lapselle selvä elämä-tunteja ja kuudes- ja seitsemäsluokkalaisille Uskalla sanoa-ei-tunteja. Vanhempainilloissa käydään vuosittain kertomassa nuoriin liittyvistä asioista nuoriso- ja raittiustyön näkökulmasta. Kemi-Keminmaa-alueella toimii moniammatillinen ennaltaehkäisevään päihdetyöhön keskittyvä työryhmä (Info-ryhmä). Tähän työryhmään kuuluu kaksi nuorisotoimen työntekijää Aamu- ja iltapäivätoiminta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu peruskoulun ykkös- ja kakkosluokan lapsille, jotka joutuisivat vanhempien työssäkäynnin vuoksi olemaan pitkään yksin kotona joko ennen koulua tai koulun jälkeen. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on avoinna koulupäivisin klo Toimipisteitä on viisi: nuorisotila Myötätuuli, Kirkonmäen pikkukoulu, Lautiosaaren nuorisotalo, Liedakkalan Seurala ja Lassilan toimipiste. Toimi-pisteissä on yhteensä 92 lasta (tilanne ). Hyvin toimii: - Nuorisotoimen avoin nuorisotilatoiminta tavoittaa illan aikana nuorta - nuoret ovat avoimia ja positiivisia, yhteydenpito sujuvaa - Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta antaa lapsille turvallisen ja virikkeellisen paikan ennen ja jälkeen koulupäivän

22 19 - Nuorisoneuvoston aktiivinen toiminta ja sitoutuneisuus Ongelmia aiheuttaa: Avoimessa tilatoiminnassa mm. sääntöjen rikkominen, tavaroiden ja paikkojen hajottaminen, päihteiden käyttö ja epäasiallinen käytös Lasten ja nuorten levottomuus ja sitoutumattomuus Kaikkia nuoria ei saada mukaan perusnuorisotyöhön Erityisnuorisotyöntekijä puuttuu, etsivään nuorisotyöhön eivät riitä resurssit 3.6 LIIKUNTATOIMI Keminmaan liikuntatoimi vastaa yhdessä teknisen toimen kanssa liikunta-alueiden ylläpitämisestä ja kunnostamisesta. Isoja hankkeita on toteutettu ja tavoitteena on parantaa kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia. Keminmaan keskuskenttä ja Pölhön kenttä on peruskorjattu vuonna Tavoitteena vuodelle 2010 on peruskorjata Lassilan kenttä ja saada Lassilan koulun alueelle lähiliikunta-alue. 3.7 RIKOS- JA RIITA-ASIOIDEN SOVITTELU Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta ( /1015) velvoittaa kunnat järjestämään maksuttoman palvelun, jossa rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille annetaan mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä omatoimisesti pyrkiä sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Lapin lääninhallitus on tehnyt kuntalain (365/ ) mukaisesti Kemin kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla kunta sitoutuu huolehtimaan palvelun tuottamisesta omalla alueellaan ja sen lisäksi seitsemän muun (Simo, Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio, Pello ja Kolari) kunnan alueella. Laki tuli voimaan ja Kemissä sovittelutoimisto aloitti Sovittelutoimiston henkilökuntaan kuuluvat sovittelutoiminnan vastaava ja kaksi sovitteluohjaajaa sekä noin 50 vapaaehtoista koulutettua sovittelijaa toiminta-alueella. Sovittelu voidaan aloittaa viimeistään kuukauden kuluttua jutun saapumisesta. Kustannuksista vastaa valtio. Asiakasmäärä vuonna 2008 oli yhteensä 425. Keminmaasta asianomistajia oli 10 ja rikoksesta epäiltyjä ERITYISPALVELUT Puheterapia Puheterapian tavoitteena on kommunikaatiohäiriöiden ja niihin liittyvien vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmien ennaltaehkäisy, tutkiminen, diagnosointi sekä kuntoutussuunnitelman laatiminen, kuntoutuksen järjestäminen ja toteutumisen seuranta. Tavoitteena on myös yhteistyö perheiden, muun terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja koulutoimen kanssa. Keminmaan kunnassa työskentelee yksi puheterapeutti. Puheterapeutti tekee työtään terveyskeskuksessa, päiväkodeissa ja esikouluryhmissä. Aamupäivisin hän on pääosin päiväkodeissa tai esikouluryhmissä ja iltapäivisin terveyskeskuksessa. Asiakkaina on sekä alle kouluikäisiä että kouluikäisiä lapsia. Työ painottuu kuitenkin selkeästi alle

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 Marraskuu 17/01 SOSIAALITURVA Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 17/2001 89. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot