Ohjauksesta puheen ollen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjauksesta puheen ollen"

Transkriptio

1 Riitta hakulinen, anna-maija hintikka, Tarja puolanne & elvi soininen Ohjauksesta puheen ollen

2 Riitta Hakulinen, Anna-Maija Hintikka, Tarja Puolanne & Elvi Soininen Ohjauksesta puheen ollen KeVät - PROJEKTI Yhteistyössä Helsingin ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

3 Lukijalle Ammattikorkeakouluopiskelijan ja opintojen ohjaus on noussut KeVät-projektissa esille monella tavalla. Aihetta on käsitelty sekä teoreettisella että käytännön tasolla. Käytännön tasolla on viety eteenpäin neljän ammattikorkeakoulun opintojen ohjauksen strategiaa ja teoriatasolla on eritelty ja määritelty omaan käyttöön niitä lukuisia käsitteitä, jota ohjaukseen liittyy. Tämä neljän artikkelin kokoelma Ohjauksesta puheen ollen nostaa esille joitakin teemoja, joihin paneuduttiin parin viime vuoden aikana ammattikorkeakoulujen opettajien kanssa. Opettamisen ja ohjaamisen rajankäynti keskusteluttaa, sillä monella opettajalla on koulutus ja kokemus nimenomaan opettamiseen ja nyt tarvitaan uudenlaista suhtautumista omaan työhön. Tarja Puolanne käsittelee artikkelissaan tätä näkökulmaa. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma puhuttaa aina vaan ja siitä löytyy uusia ulottuvuuksia sen mukaan, kuka sitä on tekemässä. Elvi Soininen on työskennellyt kauan aikuisopiskelijoiden kanssa ja hän nostaa artikkelissaan esille asioita, jotka vaikuttavat aikuisopiskelijan opiskelusuunnitelman rakentumiseen. Yksittäisen opiskelijan ohjaaminen edellyttää opettajalta kykyä tunnistaa monia erilaisia tapoja oppia asioita. Projektin aikana tutustuttiin parin luentopäivän verran erilaiseen oppijaan, jota alan erikoisasiantuntija Anna-Maija Hintikka kuvaa omassa artikkelissaan. Neljännessä artikkelissa on kuvattu ammattikorkeakoulukohtaisten ohjauksen strategioiden laadinnan yhteydessä käytyä keskustelua. Keskustelut velloivat ohjauksen käsitteiden ja käytännön toteutusten välillä. Näistä kiteytyi seitsemän ulottuvuutta, jotka on hyvä pitää mielessä ohjausta kehitettäessä. Projektin aikana käynnistyi kehittämistyö, minkä on tarkoitus jatkua edelleen. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään, miten pitkälle on päästy ja missä olisi vielä tekemistä. Tätä tarkoitusta varten Riitta Hakulinen on luonnostellut suunnitelmaa ohjauksen toiminnan ja tulosten itsearvioinnille. Artikkelit on laadittu Ammattikorkeakouluopintojen keskeyttämisen vähentäminen - Kevätprojektissa. Tämän ESR -projektin kansallinen rahoittajaviranomainen oli Etelä-Suomen lääninhallitus. Toivottavasti nämä artikkelit kirvoittavat keskustelemaan ja antamaan palautetta myös kirjoittajille. Riitta Hakulinen projektipäällikkö 1

4 SISÄLLYSLUETTELO OPETTAJASTA ONNELLISEKSI OHJAAJAKSI... 3 Tarja Puolanne AIKUINEN OPPIJANA HOPS:N MERKITYS ONNISTUNEEN OPPIMISEN PERUSTANA Elvi Soininen LUKIVAIKEUS ERILAINEN OPPIMISEN TAPA HAASTE OPPIJALLE JA OPETTAJALLE Anna-Maija Hintikka OPISKELIJAN JA OPINTOJEN OHJAUS - KEHITTYVÄPALVELUKETJU Riitta Hakulinen 2

5 Tarja Puolanne Pt. tuntiopettaja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu OPETTAJASTA ONNELLISEKSI OHJAAJAKSI Matka opettajasta ohjaajaksi alkaa siitä, että kukin miettii omaa minäkuvaansa. Opettajan suhde oppijoihin on yhteydessä siihen, miten hän arvostaa itseään ja muita ihmisiä. Kiintymys, hellyys ja rohkaisu luovat hyvän oppimisalustan vaikka miten vaikealle asialle. Kaikki nämä liittyvät elämänhallintaan ja laajemmin maailmankuvan tiedostamiseen. Siedänkö kaaosta? Matkalla on syytä pohtia myös omaa suhdettaan tietoon. Onko joutilaisuus pahasta vai hyvästä? Miten opettaja hahmottaa oppimisen ja haluaako omaksua siinä uudenlaisen roolin? On syytä miettiä oppimisprosessin eri osapuolia: opettajaa ja oppijaa. Onnellisen oppimisen taito kehittyy avoimessa keskustelussa: tietojen sekä taitojen vaihtoprosessissa. Lopputuloksena avautuu oppimisen löytöretki, joka vanhan tiedon kopioimisen sijasta tuottaakin uutta tietoa. Opettajan on uskottava kykyynsä muuttaa maailma paremmaksi. Minä ja muut Miksi kouluistamme tulee ulos oppijoita, jotka on ohjelmoitu epäonnistumaan? Turhan monen koulumenestys jää alhaiseksi. Oppijat keskeyttävät opintonsa, heillä on oppimis- ja motivaatiovaikeuksia sekä keskittymisongelmia tai ongelmia oman elämänhallintansa kanssa. Myös opettaja voi pahoin, opettaminen ei enää innosta. Bulgarialainen psykologi ja nopeutetun oppimisen pioneeri Georgi Lozanov puhuu sosiaalisesta suggestiivisesta käyttäytymisnormista, millä hän tarkoittaa sitä sosiaalista ympäristöä, joka saa meidät joko onnistumaan tai epäonnistumaan. Tunnettu autotehtailija Henry Ford ilmaisee asian näin: Jos ajattelet, että osaat tai ajattelet, että et osaa, olet oikeassa. Me siis yksinkertaisesti olemme sitä, mitä uskomme olevamme. Lozanov muistuttaa, että meistä tulee liian helposti sellaisia kuin muut odottavat. Kun vanhemmat ja opettajat viestivät kielteisiä odotuksia lapselle päivittäin puheen, asenteiden, ilmapiirin ja ruumiinkielen välityksellä, heidän odotuksistaan tulee lapsen odotuksia. Goethe on viisaasti todennut, että jos kohtelemme ihmisiä sellaisena kuin he ovat, he muuttuvat huonommiksi, jos sen sijaan kohtelemme heitä sellaisina kuin heidän pitäisi olla, he tulevat paremmiksi. (Dryden & Vos 1996) Työelämässä tarvitsemme yhä useammin aivoja. Äly korvaa ankaria lihasvoimia. Ellei ihmisten sallita olla uteliaita, eivät organisaatiot ikinä kehity uusintamaan toimintamallejaan. Luovaa uteliaisuutta tarvitaan myös koulumaailmassa. 3

6 Rakkautta ja rohkaisua Vauvakin oppii parhaiten silloin, kun kiintymys, hellyys, rohkaisu ja läheisten ihmisten tuki luovat hänelle turvallisen ympäristön. Jos koulu on yksilölliset eroavuudet hyväksyvä, tasapainoon tähtäävä oppimiskeskus, oppiminen muuttuu hauskaksi ja nopeaksi. Minäkuvamme on luultavasti tärkein niistä tekijöistä, jotka määräävät, miten hyvä oppimiskykymme on. Siis oikeastaan sen, olemmeko hyviä missään asiassa. Itsearvostus syntyy: fyysisestä turvallisuudesta, emotionaalisesta turvallisuudesta, kuka minä olen identiteetin tiedostamisesta, yhteenkuuluvuuden tunteesta, tunteesta, että kykenee johonkin ja päämäärästä, ajatuksesta, että elämällä on suunta ja merkitys. (Dryden & Vos 1996, ) Vastuu itsestäni ja muista ihmisistä Älyllisen toiminnan perusta syntyy emotionaalisesta ja sosiaalisesta yhdessä olosta. Länsimainen yksilölliseen menestykseen vannova yhteiskunta unohtaa toisista huolehtimisen vastuun ja ilon. Yhteiskunnan pitää panostaa enemmän yhteisöllisyyteen itsekkään yksilöllisyyden sijasta. Kaikki mulle nyt ja heti ajattelussa kuvastuu länsimainen rahaan ja rikkauteen tähtäävä onnellisuusajattelu. Ihminen ei välttämättä usko onnensa syntyvän taloudellisesta varallisuudesta vaan etsii ennemminkin tasapainoista elämää. Olemme sitä paitsi unohtaneet ihmeellisen ylistyksen taidon. Harvemmin annamme tunnustusta toisen saavutuksista. Vielä harvemmin annamme arvostusta, silloinkin, jos joku epäonnistuu. Luovat persoonat usein häiriköitä Albert Einstein oli haaveilija. Hän jopa reputti matematiikassa lukion alkuvaiheessa. Winston Churchillkin menestyi koulussa kehnosti. Hän änkytti ja sammalsi. Kuitenkin hänestä tuli yksi suurimpia poliittisia johtajia ja puhujia. Thomas Alva Edison sai maistaa koulussa nahkaremmiä: opettaja piti häntä häirikkönä, koska hän kyseli niin paljon. Kaikilla näillä keksijäneroilla oli oppimistapa, joka ei käynyt yksiin heidän koulujensa opetustapojen kanssa. Meillä itse kullakin on erilaisia kykyjä ja persoonallisuuspiirteitä. Jokaisella meistä on oma elämäntapamme ja työskentelytapamme. Kuitenkin koulussa toimitaan kuin jokainen ihminen olisi toisensa kaltainen. Useissa kouluissa käytetään arviointi- tai testausjärjestelmää, joka palkitsee vain osan oppijoidensa kyvyistä ja perustuu useimmiten siihen, että oppija on osannut arvata sen, mitä opettaja aikoo kokeessa kysyä. Testaako se oikeasti oppimista? Matkijoita on turha palkita, kun tärkeämpi on innostaa keksijöitä ja kyselijöitä. Hyvät ajatukset tuottavat hyviä tekoja Elämänhallinta liittyy nykyhetken ja tulevaisuuden tiedostamiseen. Kaikki se, mistä itse kukin olemme haaveilleet, on mahdollista, kunhan vain uskallamme uskoa siihen. Vaarojen pelkäämisen sijasta siirtykäämme toivon, todellisen tiedostamisen ja hyvää tavoittelevien ajatusten valtakuntaan. Tuntekaamme se, että jokaisen teko ja jokaisen ajatus vaikuttaa jokaiseen ihmiseen tässä maailmankaikkeudessa. 4

7 Opettajan on tunnettava iloisesti vastuunsa paremman maailman luomisesta. Se ei saa olla taakka vaan etuoikeus. Tavoitteenamme olkoon saada oppia ja opettaa onnellisesti. Onni stimuloi ja kehittää kaikkia aisteja, ei vain joitain niistä. Turvallinen ilmapiiri on lähtökohta onnellisen oppimisen matkalle. Tämän matkan aikana kehittyy ihmisiä, jotka sietävät monimutkaisuutta, epävarmuutta, arvojen ristiriitoja, teknisiä ja muita mullistuksia ja uusia edistysaskeleita. Tässä maailmassa hyvät ajatukset tuottavat hyviä tekoja. Monta maailmankuvaa ja monta totuutta Sanaton eli hiljainen tieto on tietoa, joka sisältyy kokemuksiin. Se on henkilökohtaista, ja se on juurtunut syvälle toimintaan ja on tiukasti sidoksissa sitoutumisen asteeseen. Yksilö saa hiljaisen tiedon käyttöönsä intuition, spekulaation ja tunteiden muodossa. Hiljainen tieto on kognitiivista eli havaintojamme ja määritelmiämme maailmasta. Se pitää sisällään perinteitä, tuttuja ja yhteisesti hyväksyttyjä havaitsemisen tapoja, uskomuksia, oletuksia ja mentaalisia malleja. Hiljaista tietoa ovat myös käden taidot ja taitotieto ja muut omaksumamme automaatiot. (Ruohotie 2000, ) Ryhmässä tapahtuva toiminta ja dialogi johtavat tiedon vaihtoprosessiin, missä hiljaista tietoa jaetaan ja sitä omaksutaan. Siksi tiimitoiminta avaa kanavia ja luo oppimistilanteita, missä tavat, uskomukset ja oletukset nousevat yksilöiltä ryhmän tietoisuuteen. Kova tieto on käsitteitä, teorioita, aikaisempien toimintojen ja tulosten analyysiä, jonka pitäisi johtaa uuteen yhteisesti tuotettuun käsitteelliseen tietoon. Opettajavetoisessa oppimisessa kova tieto usein jää vain teoriaksi eikä sitä oppija osaa kyvykkäästi siirtää käden taitoon tai muuhun tietoon. Tiimitoiminnassa tieto helpommin muuntuu sanoin ja käsittein ilmaistavaksi tiedoksi ja sitä kautta yhdistyy teoriaan tai aikaisempiin toimintoihin. Ryhmän yhteiset kokemukset valjastetaan näin oppimisprosessiin, missä kaikki, ei yksistään opettaja/valmentaja, huolehtivat kaikkien oppimisesta. Opettajan rooli muuntuu vääjäämättä kohti valmentajuutta, vaikkakaan kaikki oppimisympäristöt eivät käyttäisi tiimitoiminnan menetelmiä muutosprosessissaan vaan toimisivat ns. perinteisellä tavalla. Sekä oppija että opettaja etsivät tietoa ja jakavat sen keskenään. Muutos voi aluksi tuntua tuskalliselta, jos pelkää auktoriteettinsä murtumista. Uusi opettajan rooli ei siinä tapauksessa tunnu kovin houkuttelevalta. Aika hidastaa tahtia ja olla onnellisesti joutilas Teknologiaan ja jatkuvaan kasvuun tähtäävä yhteiskuntamme tuottaa äärettömän määrän tietoa, jota pitäisi omaksua lyhyessä ajassa. Kiireen kulttuurissa ei ole aikaa reflektioon, pohtimiseen, asioiden sulatteluun, mahdollisuuteen viisastua ja aikaan tehdä moraalisia ja eettisiä päätelmiä. Meillä on yhä vähemmän mahdollisuuksia ja yhä vähemmän kärsivällisyyttä syventyä lukemiseen, keskusteluun tai vähänkään monimutkaisempaan ajatteluun (Shenk 1999). Luova hierre -kirjassaan Jussi T. Koski (2001) kuvaa, että luovuuden kannalta tarkasteltuna tilanne on vaarallinen. Hitaus, kiireettömyys ja väljä aika ovat luovan prosessin välttämättömiä elementtejä. Festina lente eli kiiruhda hitaasti ei kuulosta hyvältä iskulauseelta opetuksen ja oppimisen suunnittelijoille saati sitten opetushallituksen tai yksittäisen luokkatason tekijöiden mielestä. Kaivataan tehokkuutta! Tarvitaan nopeita tuloksia ja vähemmällä rahalla! 5

8 Joutilaisuus, arkipäivän minimalismi, elämän yksinkertaistaminen ja rauhallisuuteen pyrkiminen tuntuvat olevan maailman monimutkaisempia asioita, mitä ihmiset tänä päivänä osaavat tehdä. Visionääri Naisbitt (1999) on ennustanut henkisyyden, ympäristöarvojen ja yksinkertaisen elämän houkuttelevan yhä useampia ihmisiä slow life -liikkeeseen. Ihmiset janoavat tarinoita ja tunteita ja nämä ennustavat kasvua seikkailumarkkinoille, yhteenkuuluvuutta, ystävyyttä, rakkautta sekä hoivaa, välittämistä ja mielenrauhaa markkinoiville palveluille. Onko tämän päivä koulu nyt liian kiireinen ja yksistään tehokkuutta arvostava? Miten koulut kehittyvät passiivisen faktojen opettamisen sijasta aktiivisen onnellisen oppimisen kehittämiskeskuksiksi? Voiko joutilaisuudessa syntyä oppimista? Kehittäviä ajatuksia opetuksen muutokseen tuo luovuuspedagogiikka. Siinä oppijoiden sallitaan tehdä havaintoja, käyttää mielikuvitustaan ja oppia leikkimällä sekä käyttää kehollista ja empaattista ajattelua. (Koski 2001, 24 25). Luovuuspedagogiikka kehittää ja varjelee oppijan intuitiivista kykyä. Se vaatii, että taidetta pitää arvostaa oppimisessa yhtä paljon kuin tiedettä. Se vaatii, että oppiainekohtaisia rajoja pitää rikkoa. Se vaatii, että työtapoja pitää erilaistaa. Se vaatii, että opettajien ja oppijoiden pitää toimia tiimissä. Luovuus pitää sallia niin opetuksessa kuin oppimisessa. Monenlaisille oppijoille pitää antaa mahdollisuus oppia. Opettamisen sijasta pitää alkaa puhua enemmän oppimisesta. Kuulostaa hauskalta ja houkuttelevalta niin opettajan kuin oppijankin kannalta ajateltuna, mutta heti perään joku kysyy, että tuleeko luovuusoppimisella oppimistavoitteet saavutettua. Luova kaaos ei ole epäjärjestystä Sanotaan, että tieto luo järjestystä ja lisää ymmärtämistä, mutta jos tuloksena on tiedon tulva ja kaaos, onko se silloin aina tarpeellista. Yksi luovan ajattelun guruista Edvard de Bono (1998) on esittänyt, että jokaiseen maahan perustettaisiin Kansallinen yksinkertaisuusinstituutti, jonka tehtäviin kuuluisi lainsäädännön, säädösten ja yhteiskunnallisten prosessien laadun arviointi yksinkertaisuuden ja selkeyden näkökulmasta. Toisaalta ajattelijat, mm. Pierre Bourdieu, ovat varoitelleet liiallisten pelkistettyjen ajattelumallien vaaroista. Tietoon kuuluu moninaisuus, dynaamisuus, syklisyys. Tieto on ajattelun tulosta. Opettajavetoinen oppiminen harvemmin tuottaa itsenäisiä ja luovia ajattelijoita. Oppijavetoiseen tiedon prosessointiin kytkeytyvä oppimistapa pakottaa jokaisen miettimän tiedon tarkoitusta ja se kytkee ajattelun laajempaan arviointiketjuun. Oppimisella on selkeä missio ja yksilöllisistä lähtökohdista syntynyt motivaatio, kun toiminta lähtee oppijoista itsestään. Jatkuva tiedon luominen ja kartuttaminen rakentaa yhteistä tietospiraalia (Nonaka & Takeuchin 1995), missä tiedon rakentumista ohjaa toiminta-ajatus ja missio. Tietospiraaliin kuuluu yksilön oikeus työskennellä autonomisesti. Luova kaaos ei tarkoita epäjärjestystä, vaan luovaa kaaosta voidaan synnyttää tarkoituksellisesti tuotoksen aikaansaamiseksi. Hiljaisen tiedon jakamisen avulla ihmiset voivat ymmärtää paremmin toisiaan. (Ruohotie 2000, ) Oppimisessa tulee antaa lupa myös yllättäviin ideoihin ja löytöretkiin. Oppimismatka ei ole opettajan ennalta suunniteltu ja viitoitettu polku, vaan luovuuteen ja rajojen rikkomiseen perustuva erilaisten ajattelijoiden ja oppijoiden yhteinen kokemusprosessi, joka kasvattaa itsestään ja toisistaan huolehtimisen toimintatapaan. 6

9 Tieto syntyy mielenkiinnosta ja johtaa oppimiseen. Kun tykkää, niin oppii. Kun oppii, niin tykkää, kuvaili erään koulun ansioitunut pedagogi syksyisessä avauspuheessaan. Tieto ja oppiminen todentuvat taitoina ja intuitiona. Taidot on näkyviä ja todennettavissa. Intuitio on sisäistä käsittämistä. Tiedon siirtämisen välineenä on kieli. Siksi tarvitaan jatkuvaa ja avointa dialogia. Tekeminen johtaa oppimiseen Tietoyhteiskunnan tietotulvassa tärkeäksi taidoksi nousevat esiin tiedon löytäminen, tiedon kriittinen analysointi ja reflektointi. Tärkeäksi oppijan ominaisuuksiksi nousevat metakognitiiviset taidot, joilla tarkoitetaan ihmisen tietoisuutta omista kognitiivista toiminnoistaan sekä taitoja ja tapoja, joilla tunnistamme ongelmia ja etsimme niihin ratkaisuja ja joiden avulla säätelemme suorituksiamme. Metakognitiiviset taidot ovat tietoisia strategisia valintoja. Oppijaa on ohjattava hankkimaan kokemuspohjaista tietämystä ja elämyksiä omakohtaisen tekemisen avulla. Uudella opettajuudella tarkoitetaan sellaista opettajuutta, jonka taustalla on postmodernin ajan ihmis-, tieto-, ja oppimiskäsitykset, joita hän heijastaa oppijan taustaan ja pyrkii herättämään kunkin yksilön halun kasvattaa oppimisvalmiuttaan. Oppija on asiakas Sosiaalinen ympäristö ja olosuhteet muuttuvat yhteiskunnassamme. Työikäisen väestön keski-ikä kasvaa ja eläkeläisten määrä lisääntyy. Koulutustarjontaa ja oppimisen rooleja on suunnattava muuttuvien vaatimusten mukaan. Tietoyhteiskunnassa tarvitaan Raivolan ja Vuorensyrjän (1998) mukaan spesialisteja (vaativia tuotantoprosesseja tekeviä ammattilaisia), eksperttejä (keskeinen henkisen pääoman lähde), ammattilaisia (välittömässä asiakaspalvelussa työskenteleviä ihmisiä ja tähän ryhmään kuuluva mm. opettajat) ja hanslankareita (vähäistä ammattitaitoa vaativien tukitehtävien tekijät). (Ruohotie 2000) Hyvin monelle opettajalle käsite oppilas = asiakas on äärimmäisen vaikea hyväksyä. Opettaja on opettaja, eikä mikään viihdyttäjä, kuuluu kriittinen kommentti. Jos tässä nyt ruvetaan miettimään oppilaita asiakkaina, niin puurot ja vellit menevät sekaisin, tokaisee toinen opettaja tohkeissaan. Kannattaa kuitenkin miettiä, kuka on oikeastaan opettajan palkan maksaja. Koulu? Oppilaitosyhtymä? Opetushallitus? Veronmaksaja? Markkinavoimat? Vaiko oppija? Kun on vielä epäselvää sekin, voiko kouluorganisaatiossa käyttää sanaa oppija eikä oppilas, niin ei ole ihme, että yksittäinen opettaja tuntee olevansa hukassa ja tuskailee muutospaineen alaisena. Ikäluokkien pienentyminen johtaa väistämättä siihen, että oppijan asema korostuu ja valintamahdollisuuksien kirjo kiristää kilpailua asiakkaista eli oppijoista. Minä ainakin opetan loppuelämäni tällä tyylillä, sanovat muut mitä tahansa, tokaisee eräs kriittinen opettaja. Älkää tulko tontilleni, minä tiedän, miten nämä hommat tehdään. Varmaankin tuttuja kommentteja aivan mistä tahansa työyhteisöstä. Ja sitten kun aletaan tosissaan kehittää työyhteisöä, tuleekin eteen tuhansia ongelmia lisää. Mitä vielä, vai jokin uusi tiimimallinen opetusmetodi? Eivätkö vanhat enää kelpaa mihinkään? 7

10 Perinteinen luokkahuoneopetus passivoi? Oppiainekeskeinen oppiminen ja perinteinen luokkahuoneopetus pitää päävastuun oppimisesta opettajalla. Opettaja on sisällön asiantuntija. Oppijat ovat passiivisia tiedon vastaanottajia sen sijaan että toimisivat aktiivisina tiedon tuottajina pyrkien kohti asiantuntijuutta. Opettaja on ennen kaikkea asioiden esittäjä ja tiedon välittäjä eikä oppimisen asiantuntija. Saavutukset ovat yksilöllisiä, eivät yhteisöllisiä. Uudistuva oppiminen kasvattaa ongelmaratkaisutaitoja Uudistuva oppiminen ei tapahdu sattuman varalta kokemusperäisesti vaan ohjatusti ja tietoisesti. Oppijan oppimista tuetaan ohjaamalla hänet tekemään havaintoja, toimimaan itseohjautuvasti ja hyödyntämään palautetta, tiedostamaan oman kognitiiviset ja metakognitiiviset strategiansansa sekä ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti (Brown ym. 1989). Uudistuvan oppimisen vaatimuksiin kuuluu myös, että oppija tuntee itsensä kykeneväksi tai voimaantuneeksi (empowered). Ihminen, joka ei tunne itseään edes jossain kykeneväksi, on voimaton lähtemään muutosprosessiin. (Ruohotie 2000, ) Uudistuva oppiminen voi olla hyvin emotionaalista, jopa tuskallista. Opettajat/kouluttajat/ valmentajat tarvitsevat siksi tehokasta valmennusta voidakseen oppia edistämään oppimista. Ongelmana on se, että useimmat opettajat ovat heikosti valmentautuneet uudistuvan oppimisen edistämiseen. (Ruohotie 2000, ) Muita uusia malleja Nopeasti muuttuvassa työelämässä tarvitaan oppimistekniikkaa, joka toimii nopeasti ja reaaliaikaisesti ja luo kiinteän ja kestävän vuorovaikutussuhteen kokemuksensa oppimiseen tuovan opettajan ja vähemmän kokeneen oppijan välillä. Mentorointi sopii tällaiseksi oppimismuodoksi. Vuorovaikutuksessa kokeneempi antaa tukea, ohjausta ja palautetta koko oppimisprosessin aikana. Mentori toimii myös roolimallina. Urakehitys monimuotoistuu Urakehitys joustavissa organisaatiossa on enemmän syklinen ja ei-lineaarinen: työtehtävät ja tilanteet vaihtuvat ja vaativat siksi ajoittaista uudistumista. Uran voi määritellä kulkevan maata pitkin tikapuiden kapuamisen sijasta, ja aikanaan ura ei pääty äkkinäisesti vaan hiipuu vaiheittain eläköitymiseen. (Ruohotie 2000, 207) Oppijoiden valmentaminen monimuotoisuuteen pitää aloittaa jo koulussa, missä erilaisten työtehtävien, roolien, vastuiden jaon ja eri ammattiaineista koostuvien tiimien avulla kehitytään monialaisiin työtehtäviin. Kapea-alainen ajattelu tuottaa yhden erikoisosaamisen taitajia, joilta puuttuu tahtoa ja halua uudistaa tekemisen ja ajattelun tapojaan. 8

11 Uuden ohjaavan opettajan malli Oppiminen on riippuvainen oppijan taidoista hallita itsesäätelyn eri osa-alueita. Valmentajuuteen ja mentorointiin perustuva uusi opettajuus pystyy hahmottamaan entistä selvemmin taitavan ja taitamattoman oppijan toimintatavat. Uusi ohjaava opettaja osaa opastaa oppijansa taitamattomista oppijoista taitaviksi oppijoiksi. Taitamattomat oppijat He asettavat tavoitteita, jotka ovat yleisluontoisia ja etäisiä. Tämä luo heikot edellytykset toiminnan kontrollille ja itsereflektiolle. He eivät luota omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa. He ovat huolissaan oppimisestaan ja karttavat avautuvia oppimistilanteita, eivätkä jaksa kiinnostua opittavasta asiasta tai taidosta ja syyttävät siitä ulkoisia tekijöitä, kuten innotonta opettajaa tai ikävystyttäviä tehtäviä. Näitä oppijoita pitää kannustaa asettamaan selkeämpiä tavoitteita ja opastaa tavoitteidensa saavuttamisessa ja arvioinnissa. Heitä pitää ylistää ylittämään omat kykynsä taito taidolta, ja heitä pitää innostaa antamaan itselleen oppimistilanteita, vaikkakaan ne eivät aluksi heitä kiinnostaisi. Tiimimallisessa oppimisessa taidottomammatkin tempaantuvat mukaan ryhmän yhteiseen tuotokseen. Taitavat oppijat He asettavat spesifisiä, hierarkisesti toisiaan seuraavia lähi- ja välitavoitteita, jotka ovat sidoksissa epätavoitteeseen. Tavoitteet ovat haasteita ja ne mahdollistavat oman edistymisen seuraamisen. He asettavat oppimis- tai osaamistavoitteita ja ovat tehtäväorientoituneita. Toisin sanoen he haluavat lisätä kompetenssiaan ja oppia oppimisen itsensä vuoksi; etsivät ja arvostavat oppimiskokemuksia. Taitavat oppijat uskovat vahvasti omiin kykyihinsä ja tarkkailevat omaa oppimistaan ja tarvittaessa muuttavat ja korjaavat toimintaansa. He tulkitsevat heikkojen tuotosten johtuvan väärästä strategiasta tai toimintatavasta tai liian vähäisestä harjoittelusta. He uskovat selviytyvänsä ja yltävänsä tavoitteiseen tai pystyvänsä parantamaan tulostaan tai suoritustaan. Oppiakseen ihmisen tarvitsee tahdon ja taitoja sekä opastusta itseohjaavuuteen sisällyttääkseen kokemukset omaan oppimisprosessiinsa. Kokeiluihin innostava ja kannustava ilmapiiri edesauttaa oppimistilanteessa yhdistämään menneisyyden, nykyhetken tiedot ja taidot tulevaisuuden tavoitteisiin. Elämänkokemuksen nivominen edistää oppijan kykyä aitoon reflektioon, missä opettajan rooli on toimia valmentajana, mentorina, tukijana ja opastajana jatkuvassa oppimisen kehässä. Oppivan tiimin voima lähtee yksilöistä Tiimi on selvästi erotettavissa oleva kahden tai useamman ihmisen ryhmä, jonka jäsenet ovat dynaamisessa, keskinäisessä ja sopeutuvassa vuorovaikutuksessa toteuttaakseen yhteisen, arvostetun tavoitteen tai tehtävän ja jossa kullekin jäsenelle on annettu erityiset tehtävät hoidettavaksi ja kunkin jäsenyys on ajallisesti rajoitettu (Salas, Dickinson, Converse & Tannenbaums 1992). Määritelmässä keskeisiä asioita ovat tehtäväsuuntautuneisuus, jäsenten keskinäinen riippuvuus ja työtehtävien muokkaaminen ja tavoitteiden asettamien sekä jatkuva vuorovaikutus. Tiimin voima lähteen sen yksilöiden voimista: tulos on riippuvainen jäsenten taidoista, tiedoista, persoonallisuudesta ja statuksesta. Ryhmän koolla, rakenteella, normeilla, koheesiolla ja kiinteydellä on suuri merkitys. (Ruohotie 2000, ) 9

12 Avoimessa tiimissä tapahtuvat dialogi antaa uusia näkökulmia. Se mahdollistaa reflektoinnin sekä tiimin jäsenten hallussa olevan informaation yhdistelyn. Dialogin avulla yksittäisten jäsenten näkemykset yhdistyvät uudeksi kollektiiviseksi näkemykseksi. Tiimitoimintaan liittyy myös omat ongelmansa ja silloin toiminnan tuottavuus alenee, päätöksen teko heikkenee ja ristiriidat lisääntyvät. Koulumaailmassa uudenlaisen oppimismallin tuominen kouluyhteisöön ravistelee koko oppimisyhteisöä useinkin rajusti. Vanhat ja uudet toimintamallit taistelevat elintilasta ovet ryskyen. Tällainen tiimi ei tuota muuta kuin mielipahaa ja sairaslomia. Myös opettajien on opittava avoin dialogi, jos he sitä vaativat myös oppijoiltaan. Toimivaksi tiimiksi kouluyhteisö muokkaantuu vain ja ainoastaan yhteisten tavoitteiden ja jatkuvan ja avoimen keskustelun avulla. Silloin jokaisen pitää pysähtyä toisinaan myös kuuntelemaan puhumisen sijasta. Aidossa kuuntelussa vältetään tiedon keskinäistä kilpailuttamista ja tieto jaetaan. Pohtiva tiimi tuottaa parempia tuloksia kuin autoritaarinen johtaminen. Kollektiivinen oppimien muodostuu siinä prosessiksi, joka edistää ja kehittää koko kouluyhteisöä. Yhteistoiminnassa tiedosta tulee vallan väline ja vallankäytön kohde. Valta ei tiimissä ole yksilöiden käsissä vaan ryhmän hallussa. Onnellisen oppimisen teesit Koulu Luovuus, ajattelu ja uteliaisuus Oppiminen opettajat/valmentajat Turvallinen tunneympäristö Yhteisö Arviointi paikkakunnan onnellisin ja hauskin paikka sallitaan ja siihen yllytetään ohjelmoivat oppijoita oppimaan yhteenkuuluvuus ja erilaisuuden sieto jaetaan tiedot, jaetaan oppiminen yksilön ja ryhmän oppimistavoitteet Näe, kuule, tunnustele. Anna tilaa tunteille ilo irti, pelot peittoon. Yhdistele iloisesti. Visualisoi oma maailmasi. Aktivoi aivojasi äänillä, tuoksuilla, tunteilla. Kehity keskittyjäksi. Viritä aivot muistamaan. Lähteet Dryden, G. & Vos, J Oppimisen vallankumous: ohjelma elinikäistä oppimista varten. Helsinki: Tietosanoma. Koski, J. T Luova hierre: näkökulmia yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden luovuuteen Helsinki: Gummerus. Ruohotie, P Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Helsinki: WSOY. 10

13 Elvi Soininen Lehtori Pirkanmaan ammattikorkeakoulu AIKUINEN OPPIJANA HOPS:N MERKITYS ONNISTUNEEN OPPIMISEN PERUSTANA Mitä erityistä aikuisten opettamisessa? Aloittaessani aikuiskouluttajana 1990-luvun alussa jouduimme niin opettajat kuin opiskelijat uuden tilanteen eteen. Aikuisopiskelu ammatillisessa kontekstissa oli suhteellisen uutta ja opiskelun monimuotoistaminen asetti kaikki osapuolet tarkistamaan aikaisempia käsityksiään opiskelusta ja oppimisesta. Koulutettaviksi haettiin aikaisemmin alan koulutusta ja työkokemusta omaavia. Ennen koulutusta hankittua työkokemusta pidettiin koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen keskeisenä lähtökohtana. Aikuiskoulutuksessa tarvittavien uusien roolien tunnistaminen ja sen mukaisesti toimiminen herätti hämmästyksekseni voimakkaita ennakkoluuloja, uskomuksia ja aliarvioivia lausuntoja. Kyseenalaistettiin, voiko opiskelija edes oppia asioita, jos ei opettaja kaiken aikaa kontrolloi, valikoi ja määrittele, mitä ja miten aikuinen oppija oppii ja opiskelee. Kouluttajana jouduin puntaroimaan ihmiskäsityksiin liittyviä asioita ja omaa opettajuuttani. Aikuiskasvatuksen teoriasta sain kuitenkin tukea ajatukselle rakentaa opettajuuttani, ja niin ratkaisuksi muodostui tietoinen valinta; opiskelijalähtöisyys, opiskelijamyönteisyys ja toiminnallisena tavoitteena läheiset yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteet opiskelijoihin. Tähän lähtökohtaan kuuluu luonnollisena osana opiskelijan ottaminen mukaan oman oppimispolkunsa suunnitteluun. Tulin siis tietoiseksi erilaisista opettajuuksista ja se myös vapautti energiaa rakentamaan aikuiskouluttajuutta ja auttoi pitämään opiskelijoiden oppimistarpeet keskiössä. (Niikko 1995) Yksilölliset oppimistaustat Jokainen oppimisen kanssa tekemisissä oleva on itse ollut aikaisemmissa koulutuksissa monenlaisten opettajien opetettavana ja muistoina on mm. opettajien kontrolloivaan auktoriteettiin perustuvia ikäviä muistoja: kuritusta, häpäisyä, vähättelyä ja itsetunnon kolhuja. Onneksi on löytynyt myös kannustavia ja ymmärtäviä opettajia, jotka ovat rakentaneet myönteistä suhtautumista oppimiseen. Aikuisopiskelijalta odotetaan aktiivista omaa panosta niin oman oppimisensa suunnittelussa kuin toteuttamisessa. HOPS-työskentelyssä on tavalla tai toisella aistittava opiskelijan aikaisempi tausta ja saatava tuntumaa emotionaaliseen oppimiskokemukseen. Jos kokemus jää käsittelemättä, opiskelija voi tuoda ryhmään omaa tyytymättömyyttään, hän voi olla arvosteleva ja luo kielteistä ilmapiiriä ympärilleen. Lisäksi hänen on vaikea löytää itsenäisyyttä ja vastuullisuutta opiskelunsa läpiviemisessä. Opiskelijavalinnoissa päästään tähän kokemusmaailmaan hyvin vähäisessä määrin kiinni ja näin opiskelun alkuvaiheessa aikaisempien oppimiskokemusten merkityksen avaaminen niin opiskelijaryhmässä kuin HOPS-keskustelussa on oleellisen tärkeää. 11

14 Olen kohdannut myös opiskelijoita, joiden aikaisempi oppimispolku on ollut kielteisyyttä täynnä ja saatuaan vielä mahdollisuuden opiskella, heillä on ollut valtava motivaatio päästä tavoitteeseensa ikään kuin näyttääkseen itselleen ja maailmalle; minä opin, minä onnistun, saavutan jotakin arvokasta. HOPS ja osaamisen arvioiminen HOPS- keskustelut ovat kuin luotettavat reunuskivet onnistuneen oppimispolun rakentamisessa, kivet ovat osaltaan ohjaamassa eteenpäin kulkua. Kouluttajan on tunnettava toteutusopetussuunnitelma todella hyvin, on tunnettava oman alansa kaikki aikaisemmat koulutusohjelmat riittävän hyvin (Otettava selvää!), vertailtava lähikoulutuksia ja erityisesti kysyttävä, mitä tästä ja tuosta olet oppinut. Opetussuunnitelmat ja todistusten käyttämä hallinnollinen kieli ei todellakaan kerro sitä, mitä ihminen osaa. On ollut usein varsin riemastuttavaa keskustella erityisesti sosiaalialan ja sen lähialoilta tulevien opiskelijoiden kanssa (terveysala ja nuorisotyö), miten he kuvailevat rehellisesti ja aidosti, mitä osaavat, arvioivat omaa kouluaikaansa, oppimiskokemuksiaan ja tiedon sovellettavuutta. He ovat kykeneviä arvioimaan, mitä on tuntunut puuttuvan suhteessa siihen, minkälaista työtä he tekevät/haluaisivat tehdä ja miten he ovat oppineet näkemään hyvän ammattitaidon merkityksen. Keskeisintä näissä keskusteluissa on ollut kokemus siitä, että sosiaalialan asiakkaan kanssa työskentely entisillä taidoilla ei riitä ja uutta on rakennettava. (Ruohotie 2000, 53) On ollut hienoa havaita, että koulutuksen aloittaminen ammattianalyysin laatimisella on tuottanut erinomaisia sisältöjä ja tavoitteita HOPS-keskusteluihin. Parhaimmillaan HOPS:n laadinta on kuin orientaatiokartan laatimista omalle oppimispolulle, jota opiskelija käyttää kulkiessaan kohti tavoitteitaan. Aikaisempi koulutus suhteessa muuntokoulutukseen Tutkintoaan ammattikorkeakoulututkintoon täydentävillä opiskelijoilla on takanaan koulutusaikanaan yhteiskunnalliseen ja työelämän tilanteeseen sopiva koulutus. Eri puolella Suomea eri koulutusyksiköt ovat myös tuottaneet toisistaan poikkeavaa osaamista. HOPSkeskusteluissa kouluttajan on oltava kaiken aikaa varuillaan ja herkkäkorvainen aistimaan, että tulisi huomanneeksi kunkin koulutusrakenteen tuottamat vahvat ja hyvät puolet. Tämän toteaminen ja sanallistaminen HOPS-keskusteluissa on viesti opiskelijalle tuoda positiivisia kokemuksiaan esille ja toisaalta arvioida realistisesti ja rehellisesti omia koulutustarpeitaan suhteessa muihin opiskelijaryhmän jäseniin. Erilaisuus kääntyy kuin itsestään rikkaudeksi ryhmässä. Olen kokemuksellisesti havainnut, että aikuiskouluttajan auktoriteetti syntyy erityisesti hyvästä eri aikoina ja eri koulutusjärjestelmissä toteutettujen tutkintojen sisällön hallinnasta ja tällöin HOPS:n laajuuteen liittyvät ratkaisut löytyvät suhteellisen nopeasti opiskelijan kanssa yhdessä työstäen. Minun kouluttajana on tietenkin pidettävä huoli, että juuri tämän tutkinnon tavoitteet ja sisällöt rakentuvat siten, miksi esim. sosionomi (AMK) -tutkinnon edellytetään tällä hetkellä rakentuvan. HOPS:n laadinta on tehtävä huolellisesti heti koulutuksen alussa ajatellen aikuisen elämäntilannetta ja sen pitää olla luotettava, motivoiva, mielekäs ja tavoitteisiin tähtäävä. HOPS-keskusteluissa teemat vaihtelevat opiskelijan tilanteen mukaisesti ja 12

15 parhaimmillaan keskustelu tukee ammattianalyysiä ja toisinpäin. HOPS tuo ammattianalyysiin jäsentyneen elementin, kun yhdessä pohditaan, mitkä opiskelijan unelmat, toiveet, intohimot ja mielenkiinnonkohteet voisivat saada mahdollisuutensa tulla todeksi juuri tämän koulutushankkeen yhteydessä kiinteänä osana tutkintoa. Aikuisen oppijan motivaation erityisyys Koulutukseen haettaessa päällimmäisenä toiveena ja haaveena on päivittää, vahvistaa ja syventää ammatillista osaamista. Kuitenkin olen koulutuksen edetessä huomannut, miten aikuisten muut oppimiseen, itsetuntemukseen ja elämän jäsentämiseen liittyvät tarpeet kulkevat erittäin tiiviisti itse koulutushankkeen mukana. Joskus on tullut tuntuma, että omat tarpeet, yksilölliset unelmat ovatkin asioita, jotka onnistuessaan siivittävät ja vievät eteenpäin itse päähanketta, tutkintoon johtavaa koulutusta. (Ruohotie 2000, 55) Huolellisesti tehty HOPS antaa opiskelijalle luvan monenlaiseen ja erilaisia vaihtoehtoja sisältävään toteutukseen ja itse valitut toimintatavat tukevat toista unelmaa kuten esim. kasvamista ihmisenä. Se, että opiskelija on voinut vaikuttaa oppimisen toteutukseen, on lisännyt hänen arvostustaan omaa oppimistaan kohtaan. Moni on oivaltanut ikään kuin välähdyksenomaisesti; Voi, olen opiskelija ja voin mennä, kysyä, tavoittaa erilaisia ihmisiä, tutkia eri lähteitä ja luoda omaa synteesiä opituista asoista. (Niikko 2000) Kuvaannollisesti puhuen yhden oven auettua sieltä löytyy huoneita, joissa on taas mielenkiintoisia esineitä ja asioita tutkittavaksi. HOPS-keskustelussa orientoidaan myös monipuolisiin tiedonhankintatapoihin ja kannustetaan käyttämään omaa kokemusreppua arvostavasti ja päättämään opiskelujen edetessä, mitä sieltä voidaan heittää pois. Varsin usein aikuisopiskelija on kuullut jossain vaiheessa elämäänsä poisoppimisen käsitteen ja aina tulkinnut sen moitteeksi ja aikaisemman kokemuksensa ja koko elämänsä aliarvoimiseksi. Toivoisin, että näin osoitteleva käsite jäisi pois, koska oppimisen edetessä oppija joka tapauksessa hylkää ja haluaakin päästä eroon jostakin tarpeettomasta, kun tilalle on itse prosessoinut ja hankkinut tutkivan otteen kautta uutta ja toimivaa. (Tuijnman & Kamp 1992) Elävä elämä näyttä osoittavan, ettei ihminen pakolla hylkää mitään, siitä kehittyy defenssit ja seuraukset tiedämme. Koulutuksen toteutus suhteessa HOPS:iin Itse koulutusjärjestelyt, annetut tehtävät ja toimeksiannot pitää luonnollisesti olla siten laaditut, että opiskelijalähtöiselle HOPS:n toteuttamiselle on tilaa. Tietenkin voidaan kritikoida opiskelijalähtöisyyttä ja sitä, onko opiskelija kykenevä itse määrittelemään esim. oppimistehtävänsä niin sisällöllisesti kuin metodologisesti. Vastaisin kritiikkiin näin: aikuiskouluttajan tulee hallita aikuispedagogiikka ja -didaktiikka todella hyvin, silloin tehtävien rakenteesta näkyy kuin punaisena lankana ts. ohjaavana elementtinä, oppimisen logiikka, joka tukee opiskelijaa hänen suunnitellessaan ja toteuttaessaan oppimistehtäviään. HOPSkeskustelut antavat kouluttajille runsaasti materiaalia oppijoiden toiveista, tavoitteista ja tarpeista, ja ne tulee ottaa huomioon OPS:n toteutuksessa, ja tehtävät tulisi mikäli mahdollista rakentaa tavoitteiltaan selkeiksi, mutta toteutustavoiltaan väljiksi ja kokeiluun houkutteleviksi. 13

16 Kun tehtävät ovat rakennettu kokemuksellisen oppimisen ja/tai konstruktivismin ajattelun mukaisesti, nämä mallit on tarpeellista myös opettaa ja avata oppijoille. Opiskelija tarvitsee myös pedagogista tietoa voidakseen toimia tietoisella tasolla ja oivaltaakseen reflektoinnin merkityksen oppimisessa (Ruohotie 2000, 141). Kaikenlainen salattu, mystifisoitu tieto oppimisen ja oppimisen ohjaamisen tieltä on lakaistava pois ja annettava oppijalle itselleen oikeus seurata omaa oppimistaan, tutkia omaa oppimistyyliään ja rakentaa mielekkääksi kokemansa oppimispolku. (emt. 166) Opiskelijan rakentaessa esim. portfoliota ohjauskeskusteluissa oppimiseen liittyvät kysymykset nousevat aina esille ja silloin on oiva tilaisuus niin kannustukselle, tarkennuksille kuin jäsentäville elementeille. Opiskelija tarvitsee palautetta päästäkseen eteenpäin työskentelyssään. Kun opiskelija oivaltaa heti HOPS-keskustelun jälkeen ohjauksen ja palautteen merkityksen, se tukee opiskelijaa koko koulutuksen ajan. Tämä on perustaa hyvän motivaation säilymiselle, jota aikuisopiskelijat erityisesti tarvitsevat, koska heidän olosuhteensa vaihtelevat hyvin paljon. Aikuisen elämäntilanteen huomioiminen HOPS-keskusteluissa käsitellään myös elämänolosuhteita: Onko mahdollista opiskella päätoimisesti, käyttää ajoittain erilaisia opintovapaita vai opiskella työn ohessa? Koulutukseen hakuvaiheessa tätä painotetaan, koska hankkeeseen lähdettäessä on hahmotettava realistisesti, mitä opiskelu merkitsee minulle itselleni, läheisilleni ja työpaikallani. Kysymys kuuluukin, miten opiskelija voi suhteuttaa elämän muut vaateet opiskelujen eteenpäinviemiseen? On melko tavanomaista, että olosuhteet koulutuksen aikana muuttuvat yllättäen ja silloin on HOPS:n tarkistamisen paikka ja uuden aikasuunnitelman laatimisen aika. Opiskeluympäristöllä on tärkeä merkitys. Voisi sanoa, että opiskelun onnistumiseksi tulee infrastruktuuri olla kunnossa. Opiskelurauha kodissa, tietoliikennevälineet käytettävissä, kirjasto lähellä, yhteydet toisiin opiskelijoihin mahdolliset, siis paljon yksityiskohtia, jotka onnistuessaan tukevat tavoitteeseen pääsyä ja motivoivat jatkamaan. Opiskelijat ovat kertoneet, että vasta oman työtilan järjestyttyä kotiin, opiskelu on päässyt käyntiin! Elämäntilanteessa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin on siis hyvä kiinnittää huomiota HOPS:n laatimisen yhteydessä. Koulutuksen toteuttajan mielessä on toive, että koulutukseen käytettäisiin kunkin opiskelijan HOPS:n laajuuden mittainen aika. Aikuisten kohdalla tutkinnon suorittamiseen käytetty aika on aina yksilöllinen ja erityisesti työn ohessa opiskelevien opiskelu ei olisi mahdollista ilman joustavaa ajallista rakennetta. Motivaatio pysyy yllä kun HOPS antaa luvan joustoon. Kouluttajan tehtävänä on seurata HOPS toteutumista ja tarjota tarpeen mukaan ohjausta ja opiskelijan tehtävänä on puolestaan käyttää ohjausta, koska siten päästään toivottuun lopputulokseen, sosionomi (AMK) -todistuksen saamiseen. Muuttuvien olosuhteiden mukaan siirrytään suunnitelmasta A suunnitelmaan B ja jolloinkin vielä suunnitelma C:hen. Kaiken tämän selvittäminen koulutuksen alussa ja erityisesti HOPS:n laadinnan yhteydessä luo turvallisuutta ja osoittaa kunnioitusta ja arvostusta aikuisopiskelijan elämäntilannetta kohtaan. Esimerkkinä voin kertoa aikuisopiskelijasta, jonka elämäntilanne vaihtui moneen kertaan koulutuksen aikana. Työelämässä esimies vaihtui ja uusi asetti kapuloita rattaisiin eväämällä opintovapaan, opiskelijan perussairaus paheni ja perheellisenä arjen pyörittämien vaati myös aikaa ja voimavaroja. Tutkinnon valmistuttua opiskelija kertoi, ettei hän olisi selvinnyt ilman vaihtoehtoisia oppimistehtäviä eikä ilman ohjausta ja jatkuvaa palautetta, kun hän kulki kuin rastilta rastille kohti tavoitettaan. 14

17 Aikuisopiskelun tarinallisuus HOPS-keskustelun aikana kouluttaja saa vihjeitä opiskelijan elämäntarinasta ja viittauksia opiskeluhankkeen nivoutumisesta opiskelijan kehitystarpeisiin. Olen oppinut seuraamaan, miten alun viitteenomaiset kertomukset elämäntarinasta saavat koulutuksen kuluessa hahmon ja monesti niin, että kouluttajana intuitiivisesti oivallan kaiken oppimisaktiviteetin liittyvän johonkin suurempaan, jota voitaisiin kutsua elämäntarkoituksen etsimiseksi. Nämä ovat hyvin hienovireisiä asioita, joiden ilmentymistä on syytä rauhassa odotella. Opiskeluprosessin aikana aikaisemmat kokemukset, pettymykset, odotukset ja elämän tavoitteet näyttäytyvät uudessa valossa ja vähitellen saavat uuden merkityksen. Usein tässä prosessissa opiskelijatoverit ominen taitoineen ja kokemuksineen ovat hienona voimavarana toinen toisilleen. Kouluttaja näkee prosessoinnin joskus opiskelun hidastumisena, toisinaan taas opiskelun ilon löytymisenä, oman oppimistyylin aukeamisena, uudenlaisena jäsentyneisyytenä, uusien merkitysten ja tulkinnan oivaltamisina. Silloin kun opiskelija tulee HOPS:n tarkistukseen em. kaltaiset asiat nousevat esiin, kun keskustelulle on riittävästi aikaa. Aikuisopiskelijat tuovat opiskelun aloittaessaan mukanaan kaiken aikaisemman kokemuksensa niin työelämästä kuin eletystä elämästä yleensä. HOPS-keskustelussa joudutaan arvioimaan mennyttä ja suuntaamaan tulevaisuuteen. Suosittelen HOPS-keskusteluille varattavaksi riittävästi aikaa ja tilaa koulutuksen eri vaiheissa. Ammatillisuus ja sen kehittäminen Kokemukseni mukaan opiskelijat ovat hyvin virittyneitä HOPS:n tekemiseen. Se on kuin seikkailu, jossa kartoitetaan tulevan retken maasto ja arvioidaan, ovatko työkalupakissani olevat työkalut oikein valittuja ja mitä muuta entisten lisäksi tulee hankkia. Työkalupakista pitää kaivaa myös työelämän antamat mahdollisuudet oman työn kehittämiselle, työssä oppimiselle ja erilaisille projekteille. Tavallista on että HOPS-keskustelussa opiskelijalle avautuu uutena oppimismahdollisuutena työelämä ja oppimistehtävien kytkeminen oman työn kehittämiseen. Tämä alue on todella tärkeä oivaltaa sisällöllisen HOPS:n kannalta ja opiskelija voi silloin selkeämmin liittää ammattianalyysinsä osaksi aivan lähituntumassa olevaa elämäänsä, siis työelämään. Aikuiset kertovat aina opiskeluhankkeestaan työnantajalle ja pääsääntöisesti työnantaja on positiivisesti mukana opiskelijan hankkeessa ja tukee erilaisten ajankohtaisten oppimistehtävien valinnassa. Ammattikorkeakoulu on tullut jo tutuksi työnantajille ja työelämälähtöiset oppimistehtävät alkavat olla jo enemmän sääntö kuin poikkeus. HOPSkeskustelut ovat avanneet nopeasti uuden maailman, joka on poikennut suuresti aikaisemmista koulutuskokemuksista, jolloin opettaja määritteli, mitä opiskellaan, mitä luetaan ja miten toteutetaan. Vaihtoehtojen runsaus tuo myös hämmennystä mukanaan. Kokemukseni mukaan keskustelu työyhteisössä em. pohjalta on nähty opiskelijan koulutushankkeen myötä todellisena voimavarana: nyt on joku, joka voi ja haluaa tehdä tutkimusta, selvityksiä ja koota työyhteisön kehittämiseen tarvittavaa ja rikastuttavaa aineistoa. 15

18 Aikuisten ohjaamisen merkitys Kouluttajalle onkin haaste toimia ohjaajana siten, että opiskelijan elämän kokonaisuuden muodostavat osaset nivoutuvat toisiinsa. Uuden oppiminen luo virittäviä elementtejä oppijaan, joka puolestaan oppimisen myötä löytää arkisille asioille uusia merkityksiä, analysoi työtä oppimiensa jäsentävien teorioiden avulla, tekee kysymyksiä, havaintoja ja päätelmiä ja lähtee tavoitesuuntautuneesti etsimään ilmiöille ymmärrystä. HOPS-keskustelua varten on hyvä antaa opiskelijalle jonkinlainen jäsennyspaperi, jonka avulla hän orientoituu keskusteluun ja silloin on mahdollista päästä käsittelemään kaikkea, mistä olen edellä kertonut. Koulutukseen hakeutuminen aikuisena on ihmiselle suuri asia. Aikuinen oppijana odottaa tulevansa vastaanotetuksi tervetulleena ja yksilöllisenä oppijana kaikkine toiveineen ja haaveineen. Kouluttajan on hyvä muistaa, että aikuinen oppijana suhtautuu kouluttajaansa kuin mestariin, joka haluaa olla hänen kanssaan tasavertaisessa dialogissa antaessaan kokeneemman näkemyksen oppijan käyttöön, antaen vihjeitä, miten valita monista kiinnostavista tienviitoista ajankohtaisin ja mielekkäin. Näitä viittoja kysyessään aikuinen ilmaisee tarvitsevansa ohjausta ja ohjauksen varassa mestari voikin tukea aikuista oppijaa kohti rikasta ja antoisaa elämää, jossa tiedon jäsentäminen, uuden oppiminen, kokemusten vaihto, opiskelijatovereitten kokemukset ja palautteet, rikastuttavat aikuisen elämää ja joka antaa mahdollisuuden jopa uusien ystävyyssuhteitten syntymiselle ja luonnollisten työtä rikastavien verkostojen synnylle. Lopuksi haluan siteerata kahdelta aikuisopiskelijalta saamaani palautetta onnistuneen oppimiskokemuksen päätteeksi: Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, mitä osaamme. Tähän mielestäni kiteytyy aikuiskouluttajan tehtävä, johon hyvin tehty ja seurattu HOPS antaa mahdollisuuden. Lähteet Niikko, A Opettajuus persoonallisena toimintatapana. II osaraportti. Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja, 11. Niikko, A Portfolio oppimisen avartajana. Helsinki: Tammi. Ruohotie, P Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Helsinki: WSOY. Tuijnman A. C & Van Der Kamp, M. (ed.) Learning across the lifespan: theories, research, policies. Oxford: Pergamon Press. 16

19 Anna-Maija Hintikka FM, erityisopettaja, puheterapeutti LUKIVAIKEUS ERILAINEN OPPIMISEN TAPA HAASTE OPPIJALLE JA OPETTAJALLE Koulujärjestelmähän tukee tätä, että on kolme muuttujaa ja neljättä kysytään. Kun sä muistat sen kaavan, johon ne kolme suuretta sijoitetaan niin sieltä tulee ulos se neljäs. Eihän tällaisella tavalla oikea elämä toimi. Tällainen kasvattaa vain sellaista loogista ajattelua, että napin painalluksella saan tämän maailman sellaiseksi kuin haluan. Meilläkin esimerkiksi, vaikka on tietokoneet ja pelit ja pensselit, ensimmäinen harjoitustyö, niin sanottu laivan geometrian piirtäminen, linjapiirroksen piirtäminen, tehdään käsin, jotta pään ja käden välinen kyky säilyy. Sitten vasta myöhemmässä vaiheessa, loppuvaiheessa, käytetään tietokonepiirtämistä. Siis pään ja käden välinen yhteys on kaiken luovuuden a ja o, oli siis kysymyksessä laskeminen, piirtäminen tms. (Hintikka 2000) Näin kuvaa ja perustelee omaa tapaansa opettaa Teknillisen korkeakoulun laivanrakennusopin professori Petri Varsta, joka on itse lukivaikeuksinen ja kertonut eri yhteyksissä elämästään lukivaikeuksisena. Hänen ajatuksensa opettamisesta lähtevät monipuolisesta kokemuksesta; kokemuksista lukivaikeuksisena oppilaana, lukivaikeuksisten lasten isänä ja kokemuksesta oppijoiden opettajana. Lukivaikeuksiset ovat erilaisia oppijoita Yli sadan vuoden ajan on ihmetelty oppilaita, jotka vaikuttavat älykkäiltä ja muuten normaaleilta, mutta eivät opikaan lukemaan kuten ikätoverinsa, kirjoitukset voivat vilistä virheitä lukiossakin eikä matematiikan oppiminenkaan ole aina helppoa. Nykyisin tuskaa tuottaa myös vieraiden kielten oppiminen, tarkemmin sanottuna vieraiden kielten tarkka kielioppi- ja oikeinkirjoitussääntöjen oppiminen. Suullinen kielitaito voi olla erinomainen. Nämä kaikki voivat olla merkkejä lukivaikeudesta, jota on kutsuttu myös luku- ja kirjoitushäiriöksi, lukihäiriöksi ja kauan sitten sanasokeudeksi. Lääketieteen sanastossa ja kansainvälisessä kirjallisuudessa puhutaan dysleksiasta. Lukivaikeus on sateenvarjokäsite Lukivaikeuden ympärillä käydään ajoittain akateemista keskustelua siitä, mitä lukivaikeuden käsite pitää sisällään. Opetusministeriön lukityöryhmä päätyi keskusteltuaan asiasta pitkään ja perusteellisesti seuraavaan määrittelyyn: Kyseessä on lukemisen ja kirjoittamisen alueelle painottuva oppimisen rytmin erilaisuus, josta tulee vaikeus, kun oppijan lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ajoitus ei ole sama kuin oppimisen sisälle rakennetun aikataulun ajoi- 17

20 tus (Luki-työryhmän muistio 1999). Lukivaikeus ei kuitenkaan rajoitu vain lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen oppimiseen vaan myös lukemisen ja kirjoittamisen taidon kehittymiseen esimerkiksi vastaamaan ammattikorkeakoulussa ajateltua lukemisen ja kirjoittamisen tasoa. Vaikeudet voivat johtua äänneaineksen epätarkan käsittelyn ja äänne- ja sanallista ainesta käsittelevän työmuistin niukkuuden lisäksi esimerkiksi lateraalisuuden eli puolisuuden ristikkäisyydestä tai vakiintumattomuudesta. Lukivaikeus on yleistä Luku- ja kirjoitustaito ovat ihmisen historiassa varsin nuoria taitoja. Menneinä vuosisatoina näiden taitojen oppimisen vaikeudet eivät aiheuttaneet kovinkaan pahoja pulmia. Käytännön työt olivat tärkeimmät taidot ja vain harvat kävivät pidemmälle koulua. Voisi jopa kärjistäen sanoa, että ne, jotka eivät tässä tekemisen maailmassa pärjänneet, vetäytyivät luostareihin ja kehittelivät vähitellen koulua. Joskus tosin vanhat kirkonkirjat kertovat henkilöistä, joiden oli vaikea oppia lukutaitoa. Vasta viimeisten vuosikymmenten aikana koulun käynnin yleistyessä on lukemisen vaikeus noussut laajemmin esiin. Nykyisenä aikana, jolloin jokaiseen ammattiin vaaditaan koulumaista suorittamista, vaikeudet ovat nousseet erityisen korostetusti esiin. Tällä hetkellä arvellaan, että %:lla ihmisistä on jonkinasteisia vaikeuksia ja tästä joukosta noin puolella on suurempia vaikeuksia. Lukivaikeudet kulkevat suvussa Suurin osa lukivaikeuksista on perinnöllisiä samalla tavalla kuin vaikka likinäköisyys. Onhan tuttua sanoa, että meidän suvussa ei ole kielipäätä tai lukumiehiä. Lukivaikeus on erilaista oppimista Erilaisten koulujen ja oppilaitosten oppimiskäsitys on perustunut siihen, että kaikki oppivat samalla tavalla ja samassa aikataulussa. Todellisuudessa kuitenkin meillä kaikilla on yksilölliset oppimistapamme ja -aikataulumme. Eiväthän kaikki opi esimerkiksi pyöräilemään tai uimaan samanikäisinä. Luku- ja kirjoitustaito ja niiden kehittyminen ovat samanlaisia taitoja muiden taitojen joukossa. Niidenkään kehitysrytmi ei ole tasatahtista. Voi sanoa, että kehitystä tapahtuu läpi elämän erilaisten oppimisstrategioiden kehittyessä. Lukemisstrategioiden kehittäminen onkin tärkeää, koska lukivaikeuksinen on yleensä lukijana verkkaisempi kuin ei-lukivaikeuksinen. Tämä johtuu aivojen toisenlaisesta tavasta käsitellä kielellistä tietoa. Lukivaikeudella on monet kasvot Yleissivistävien opintojen jälkeenkin lukivaikeuden merkit ovat havaittavissa, mutta ne eivät aina ole perinteisessä muodossa vaan ovat ilmeeltään moninaisia. Oireiden ilmenemismuotoihin vaikuttaa taustatekijät, kuten oppijan kehittämät kompensaatiotavat, kognitiiviset strategiat ja kulttuuriset tekijät. 18

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot