Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 3.6.2013"

Transkriptio

1 ..0 tiedote ().6.0 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä.6.0 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset kokonaisuudessaan merkitään pöytäkirjaan, joka tarkastetaan ja allekirjoitetaan seuraavan viikon maanantaina. Tarkastettu pöytäkirja julkistetaan kunnan verkkosivuilla ja asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon tiistaina. Lisätietoja päätöksistä antaa kunnansihteeri Ulla Gahmberg. Maa-alueiden vaihto Liikenneviraston kanssa (kv) esittää kunnanvaltuustolle, että ehdotuksen mukaan. kunta tekee Suomen valtion/ Liikenneviraston kanssa maanvaihdon, jolla kunta luovuttaa Liikennevirastolle noin m:n määräalan Munkinmäen kylän tilasta Munkkulla RN:o :78( ) ja noin 0 m:n määräalan Jorvaksen kylän tilasta K 0 RN:o :8 ( ). Liikennevirasto luovuttaa kunnalle määräalat Munkinmäen kylän tiloista - noin 4 m:n määräalan tilasta Järnvägsområde RN:o :8 ( ) - noin 505 m m:n määräalan tilasta Järvägsområde RN:o :7 ( ) - noin 70 m:n määräalan tilasta Järnvägsområde RN:o : ( ) Kunta maksaa välirahaa 4.95,00 euroa. Muuten noudatetaan liitteenä olevan vaihtokirjan ehtoja. kunnanjohtaja oikeutetaan tekemään tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia vaihtokirjaa. valtuusto myöntää vuoden 0 talousarvion investointiosan hankeryhmään Maa- ja vesialueet euron lisämäärärahan. 4 Sepänkannas III asemkaava-alueen omakotitonttien myyntivaiheen myynti- ja vuokrausperusteiden hyväksyminen (kv) Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie (09) 96 7 (09) PL Kirkkonummi 040 KIRKKONUMMI

2 ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto päättää vahvistaa Sepänkannas III asemakaava-alueen tonttien K45T-T5, K45T9-T, K45T-T, K45T-T6, K456T-T5, K457T-T4, K458T-T ja K459T-T myynnille ja tonttien K454T-T7, K455T- T myynnille tai vuokraamiselle seuraavat perusteet:.. tonteille liitteen mukaiset myyntihinnat ja vuosivuokrat ja samalla todetaan, että ostajalta peritään lisäksi maa- ja metsätalousministeriön kulloinkin voimassa oleva kiinteistötoimitusmaksu.. vuosivuokra on 4 prosenttia tontin myyntihinnasta (pääoma-arvo).. vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja vuokra tarkistetaan..04 alkaen kalenterivuosittain.4. vuokralaisella on oikeus ostaa tontti vuokra-aikana vuokranantajan (yhdyskuntatekniikan lautakunta) erikseen päättämällä hinnalla, joka määritellään ostohetkellä vallitsevan tonttien hintatason perusteella..5. etusija tontin ostamiseen tai vuokraamiseen on hakijalla, jonka kotipaikka on Kirkkonummi tai jonka työpaikka on Kirkkonummella. Etusija on myös hakijalla, joka on opiskelun tai työn vuoksi muuttanut toiselle paikkakunnalle ja haluaa nyt muuttaa takaisin Kirkkonummelle.6. tonttia ei voi hakea henkilö, joka on ostanut kunnalta omakotitontin vuosina samassa taloudessa asuvat voivat jättää vain yhden hakemuksen.8. hakemuslomakkeella hakija voi hakea kaikkia tontteja valitsemassaan järjestyksessä ja hakija voi saada ainoastaan yhden tontin.9. ensin arvotaan etusijalla olevien hakemusten käsittelyjärjestys ja sen jälkeen arvotaan muiden hakemusten käsittelyjärjestys.0. tontit, jotka jäävät hakuajan jälkeen varaamatta, voidaan kortteleissa 45, 45, 45, 456, 457, 458 ja 459 myydä ja kortteleissa 454 ja 455 myydä tai vuokrata erikseen sitä mukaa, kun ostajia tai vuokraajia ilmaantuu

3 .. henkilön, jolle on varattu tontti, on varauksen raukeamisen uhalla maksettava eräpäivään mennessä 000 euron varausmaksu, joka on osa kauppahintaa tai vuokraa ja joka jää kunnalle mikäli tontin varaaja ei vuokraa tai osta tonttia todeta, että yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää tonttien myymisestä tai vuokraamisesta valtuuston em. perusteiden vahvistamissa rajoissa ja hyväksyy kauppakirjat ja vuokrasopimukset oikeuttaa yhdyskuntatekniikan lautakunnan tarkistamaan tonttien hintoja aikaisintaan..04 vallitsevan markkinatilanteen mukaisesti. ehdotuksen mukaan. Matti Kaurilan muutosehdotus kohtaan.6. hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 4-9. Muutosehdotus: tonttia ei voi hakea henkilö, joka on ostanut kunnalta omakotitontin vuosina Jaa: Ari Harinen, Johanna Isomäki-Reik, Pirkko Lehtinen, Jaana Andersin Ei: Anders Adlercreutz, Michaela Lindholm, Ralf Grönberg, Hans Hedberg, Matti Kaurila, Antti Kilappa, Marjokaisa Piironen, Katja Sankalahti, Raija Vahasalo 5 Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 0-06 (00) hyväksyä Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 0-06 (00) luonnoksen strategia-asiakirjaksi vuoden 06 loppuun saakka, jonka jälkeen sitä voidaan päivittää ja se voidaan ottaa tarvittaessa uudelleentarkasteluun todeta, että strategia ei sisällä taloudellisia sitoumuksia todeta, että strategian mukaisten ja Kirkkonummen kannalta hyödyllisten toimenpiteiden resursoinnista päätetään erikseen. Kirkkonummi pidättää itsellään oikeuden olla menemättä mukaan kaikkiin strategian mukaisiin yhteishankkeisiin niin kauan, kuin Kirkkonummi ei ole Novago Yrityskehitys Oy:n osakas. ehdotuksen mukaan.

4 6 Kirkkonummen matkailuyhteistyö Espoon Matkailu Oy:n kanssa hyväksyä ja myöntää tarkoitukseen tarvittavat määrärahat Espoon Matkailu Oy:n esittämän yhteistyötarjouksen eur/vuosi esityksen mukaisesti vuoden 05 loppuun saakka, jonka jälkeen yhteistyöjärjestelyä voidaan arvioida uudelleen. Yhteistyö rahoitetaan kunnanhallituksen käyttösuunnitelman puitteissa. todeta, että Kirkkonummen ja Vihdin mahdollisesta yhteisestä matkailukoordinaattorista Espoon Matkailu Oy:n organisaatiossa päätetään tarvittaessa erikseen ehdotuksen mukaan. 7 Suonsyrjä, Veikkolan asemakaavan muutoksen hyväksyminen (kv) ehdotuksen mukaan. 8 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi (kv) todeta. että Suonsyrjän asemakaava-alueen tiloja RN:o :45, :50, :90, :97, :554 ja :640 koskevat maankäyttösopimukset on hyväksytty ja ne allekirjoitetaan.6.0. hyväksyä kaavoittajan, piirustusnumeron 9 mukaisesti laatimat vastineet Suonsyrjä, Veikkolan asemakaavan muutoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä todeta, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Suonsyrjä, Veikkolan asemakaavan muutoksen piirustusnumeron 9 mukaisesti

5 ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto toteaa liitteiden perusteella, ettei Kirkkonummella ole sellaisia MRL 60 :n momentin tarkoittamia asemakaavoja, jotka edellyttäisivät rakennuskiellon asettamista. ehdotuksen mukaan. 9 kaavoitusohjelmaksi vuosille (kv) ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto päättää.. hyväksyä liitteen mukaiset kaavoittajan tarkistetut vastineet kaavoitusaloitteisiin, jotka on toimitettu kuntaan tammikuun 0 loppuun mennessä.. hyväksyä kaavoitusohjelman vuosille siten, että vuodet 04 ja 05 hyväksytään sitovina sekä vuodet ohjeellisina niin, että vuonna 04 käynnistetään seuraavat hankkeet: - Keskusta, Tallinmäki - Keskusta, Eteläinen Gesterby - Heikkilä, Tolsanmäki - Kantvik, Strömsbyn teollisuusalue - Porkkala, Mössö, ranta-asemakaava - Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma - Jorvas, Jorvaksenkolmio - Veikkola, Veikkolanpuro II - Veikkola, Hauklampi, ranta-asemakaava vuonna 05 käynnistetään seuraavat hankkeet: - Keskusta, Myllykylä, Myllytorppa - Etelä-Kolsari, korttelit 857 ja Porkkala, Öfvergård, ranta-asemakaava - Sarvvik, korttelit 0 ja 04, muutos - Masala, Hommaksenmäki, muutos - Masala, Masalan asemanseutu, muutos - Masala, Suvimäki ja Majvik, muutos ja laajennus - Aavaranta, muutos ja laajennus - Veklahti ja Svartvik, asuntoalue - Luoman osayleiskaava

6 . että kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksen mukaisesti päivitetty selvitys toimitetaan vastaukseksi kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteen tehneille..4 että kunnanvaltuuston hyväksymä kaavoitusohjelma toimitetaan toimialoille tiedoksi..5 että seuraavan päivitettävän kaavoitusohjelman kaavoitusaloitteet on toimitettava kuntaan vuoden 05 tammikuun loppuun mennessä..6 että seuraava kaavoitusohjelma päivitetään vuonna 05 Asia jätettiin pöydälle. Kilappa, Adlercreutz ja Reik-Isomäki jääväsivät itsensä pykälän ajaksi. Isomäki-Reikin tilalla Reijo Munther. 0 Talous- ja palkkahallintopalveluiden liikkeenluovutus-, henkilöstön siirto- ja palvelusopimusten hyväksyminen (kv) esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto ehdotuksen mukaan. Poistosuunnitelman hyväksyminen (kv) vahvistaa talous- ja palkkahallinnon palvelutoiminnan siirron Kunnan Taitoa Oy:lle.0.0 lukien, laadittujen sopimusten mukaisesti ja hyväksyy liikkeenluovutus-, henkilöstön siirto- ja palvelusopimukset liitteineen allekirjoitettaviksi ja täytäntöönpantaviksi. Kunnanhallitus ehdotus kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa seuraavat poistosuunnitelman keskeiset periaatteet noudatettavaksi..0 lukien: Kunnan omaisuuteen, joka on hankittu ennen..0, noudatetaan vanhaa poistosuunnitelmaa käytössä olevien kiinteistöjen ja hyödykkeiden osalta

7 Käytöstä poistettavan omaisuuden jäljellä oleva hankintahinta poistetaan kerralla sinä vuonna, kun hyödykkeen käyttö päättyy kunnan palvelutuotannossa Uusiin..0 alkaen hankittuihin / valmistuviin hyödykkeisiin sovelletaan uutta liitteen mukaista poistosuunnitelmaa Kunnanhallitus oikeutetaan päättämään uusien hyödykkeiden osalta hyödykkeen valmistumisen jälkeen lopputilityksen hyväksymisen yhteydessä käytettävästä hyödykekohtaisesta poistoajasta ellei hyödykkeelle ole määrätty ryhmäkohtaista uuden suosituksen mukaista poisto aikaa tai jos poistosuunnitelman mukaiselle pidemmälle poistoajalle on hyvät perustelut. ehdotuksen mukaan. Vuoden 04 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys hyväksyä vuoden 04 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 04 talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksensa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa kehottaa toimialoja lisäksi selvittämään pykälätekstissä mainitut kehittämisja selvittämishankkeet mennessä 4 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 5 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 04 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 0.9.0

8 6 antaa laadintakehyksen tiedoksi kunnanvaltuustolle. ehdotuksen mukaan. Vuoden 0 talousarvion muutos, investointiosa, irtain omaisuus, perusturva, että ehdotuksen mukaan. vuoden 0 talousarvion investointiosaan hankeryhmään irtain omaisuus tehdään seuraava talousarviomuutos, jolla ei ole vaikutusta investointiosan nettomäärärahaan: Hankkeen Kotihoidon avaimeton kulkujärjestelmä määräraha euroa muutetaan euroksi ja tulomääräraha euroa poistetaan. Investointiosan tekstiosasta poistetaan teksti: "hankkeen toteutuminen edellyttää avustuksen saamista". 4 Kunnanhallituksen kuntalain 75 :n mukainen lausunto tarkastuslautakunnalle ehdotuksen mukaan. antaa pyydettynä lausuntona tarkastuslautakunnalle edellä selostusosassa todetun lausunnon. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa 5 Lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain ym. muuttamisesta antaa pykälätekstissä mainitun selvityksen pyydettynä lausuntona.

9 tarkistaa tämän asiapykälän kokouksessa. ehdotuksen mukaan, lisättynä Matti Kaurilan lisäysehdotuksella kunnan lausunnon toisen kappaleen loppuun: "eikä kiinteistöveron korotusta tule soveltaa tonteilla, joilla jäljelle jäävä rakennusoikeus ei mahdollista lisärakennuksia. Esitetyssä muodossa oleva lainmuutos voi johtaa kohtuuttomuuksiin ja tilanteisiin, joissa vähävaraisilla ei ole mahdollisuutta asua omistamillaan tonteilla sekä olemassa olevan rakennuskannan tarpeettomiin purkutöihin." 6 Henkilöstökertomus tiedoksi kunnanhallitukselle (kv) merkitä tiedokseen henkilöstökertomuksen 0 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen henkilöstökertomuksen 0 ehdotuksen mukaan. 7 Virkajärjestelyjä ruotsinkielisessä opetuksessa Kunnanhallitus:.. päättää lakkauttaa.8.0 alkaen lukion matemaattisten aineiden lehtorin vakanssin, numero päättää lakkauttaa.8.0 alkaen lukion vieraiden kielten (ranska ja saksa) lehtorin vakanssin, numero päättää perustaa.8.0 alkaen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin vakanssin, numero

10 . päättää perustaa.8.0 alkaen lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin vakanssin, numero ehdotuksen mukaan. 8 Jäsenten nimeäminen kutsuntalautakuntaan vuosiksi 0-06 nimittää varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kutsuntalautakuntiin vuosiksi 0-06 Kunnanjohtaja valtuutetaan nimeämään jäsenet. 9 Kunnanvaltuuston.5.0 tekemien päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Kunnanhallitus toteaa kuntalain 56 :n tarkoittamassa mielessä, että kunnanvaltuuston.5.0 tekemät päätökset ovat syntyneet oikein eivätkä ole muutenkaan lain eivätkä asetuksen vastaisia, joten ne voidaan esteettä panna täytäntöön. Lisäksi kunnanhallitus tekee erilliset täytäntöönpanopäätökset seuraavasti: 75 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmän hankintayhteistyö / yhteistyösopimuksen päivittäminen on toimitettu Helsingin, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungeille, Apotti-hankkeen johtajalle ja HUS-kuntayhtymälle. 76 Upinniemen koulun lakkauttaminen ja sivistystoimen johtosäännön muuttaminen Upinniemen koulua koskevilta osin on toimitettu sivistystoimen toimialalle. 77 Länsi-Jorvaksen asemakaava-alueen rakennuskielto ja toimenpiderajoitus MRL 5 :n ja 8 :n mukaisesti on toimitettu Etelä-Suomen maanmittaustoimistolle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja kaavoitusyksikölle. Rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta kuulutetaan kunnanvaltuuston päätöksen saatua lainvoiman. 78

11 Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien myyntivaiheen vuokrausperusteiden hyväksyminen on toimitettu yhdyskuntatekniikan toimialalle ja kiinteistöyksikölle. 79 Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien myyntivaiheen myyntiperusteiden hyväksyminen on toimitettu yhdyskuntatekniikan toimialalle ja kiinteistöyksikölle uudelleen valmisteltavaksi. 80 Lisämäärärahan myöntäminen koululiituohjelmaan on toimitettu sivistystoimen toimialalle. 8 Vuoden 0 talousarvion muutos, investointiosa, vesi- ja viemärilaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet on toimitettu yhdyskuntatekniikan toimialalle ja palvelutuotannon lautakunnalle. 8 Hallintosäännön muuttaminen 4 ja 9 on toimitettu toimialoille. 8 Vastaus valtuustoaloitteeseen /0 Höstsolin ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkamiseksi on toimitettu sivistystoimen toimialalle. 84 Englanninkielinen kielikylpy tai kielisuihku Kirkkonummen päivähoidossa, selvitys valtuustolle tiedoksi on toimitettu sivistystoimen toimialalle. 85 Tiejaoston valinta on toimitettu yhdyskuntatekniikan toimialalle, valituille jäsenille ja palkkahallinnolle. 86 Muut asiat, Suomalaisen seurakunnan tervehdys Merkittiin tiedoksi. ehdotuksen mukaan. 0 Kuntalain 5 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset

12 merkitä tiedoksi edellä mainitut kuntalain 5 :n nojalla otto-oikeuden käyttämistä varten esitetyt päätökset ja todeta, että asioita ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjoja tiedoksi Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi. ehdotuksen mukaan. Ilmoitusasioita Kunnanhallitus merkitsee seuraavat asiat tiedokseen: Valtiovarainministeriön asettamispäätös VM04:00, 7.5.0: avoimen tiedon ohjelmasta Valtiovarainministeriö Inkoon kunnalle toimitettu lausuntopyyntö: Esitys Inkoon kuntaa kuuluvan Degerbyn kylän liittämisestä Kirkkonummen kuntaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 6.5.0: Uuden lastensairaalan rakentaminen ja rahoittaminen 4 Karkkilan kupunginhallituksen pöytäkirjanote koskien Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 0-06 (Dnro 8/4.0./0) 5 Etelä-Suomen Aluehallintoviraston korjaus päätökseen 8.5.0, ESAVI/445/ /0. (Dnro 06/ /0) 6 Valtiovarainministerin tiedote.5.0 että VM.fi-uutiskirje (5/0,.5.0, Kunta-asiat, Kunta- ja sote-asioita) on luettavissa

13 Asiakirjat ovat kokouksessa. ehdotuksen mukaan. Muut asiat Kaikki Kirkkonummen kunnan luottamuselinten päätöksentekoon liittyvät esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta:

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot