Lasten ja nuorten klinikka TO 8. Jussi Mertsola Toimialuejohtaja, professori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten klinikka TO 8. Jussi Mertsola Toimialuejohtaja, professori"

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten klinikka TO 8 Jussi Mertsola Toimialuejohtaja, professori

2 Lasten ja nuorten klinikka Henkilökuntaa 298 Hoitohenkilöstö 250, erik.lääk vastuualuetta - Lasten ja nuorten sair.hoito - Vastasyntyneiden sair.hoito - Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien hoito - Lasten ja nuorten kirurgia - Lasten neurologia 2013 Avohoitokäyntejä Sairaalahoitojaksoja Sairaalahoitopäiviä Kaikista vuodeosastopäivistä lähes 50% on vaativaa syöpähoitoa, tehovalvontaa tai tehohoitoa: Vuosibudjetti noin 40 milj

3 Lasten ja nuorten klinikka on sairaala sairaalassa Erikoisalojen vaatimustaso kovenee, eri osa-alueet spesialisoituvat ja eri sektoreiden erikoislääkäreiden joukko on pieni. Erikoisalat; lastentaudit (25 erik.lääk.), lastenkirurgia (8 el), lastenneurologia (4 el) joista lastentautien suppeille aloille jakautunut lääkärikunta; Neonatologia (4 erik.lääk.) Hematologia ja onkologia (3 el) Astma ja allergologia (1.8 el) Infektiosairaudet (1.3 el) Kardiologia(2 el) Nefrologia (0.3 el) Endokrinologia (1.5 el) Diabetes (0.5 el) Aineenvaihduntasairaudet (0.5 el) Gastroenterologia (1.3 el) Reumasairaudet (2 el) Sosiaalipediatria (1 el)

4 T3 sairaala tarvitaan pian U-sairaalan ongelmat ovat suuria ja kalliita

5 T3 SAIRAALA SUUNNITELLAAN PERHESAIRAALAKSI, KUTEN SUOMESSA MUUALLAKIN LASTEN JA NUORTEN OIKEUDET SAIRAALASSA, kansainvälinen sopimus 1. Sairaalahoitoon ottaminen Lapsi tulee ottaa sairaalahoitoon vain silloin, kun hänen tarvitsemaansa hoitoa ei voida toteuttaa yhta hyvin kotona tai polikliinisesti. 2. Lapsen oikeus vanhempaan Lapsella tulee olla oikeus vanhemman tai muun läheisen aikuisen läsnäoloon sairaalassaoloaikana. 3. Vanhempien läsnäolon turvaaminen Vanhempia tulee kannustaa olemaan sairaalassa lapsensa kanssa ja heille tarjotaan mahdollisuus yöpymiseen. Vanhempien sairaalassaolo tulee taata perheelle siten, ettei siita koidu perheelle taloudellista rasitetta. 8. Lastensairaanhoitoon sopiva henkilökunta Lasta hoitavalla henkilökunnalla tulee olla sellainen koulutus ja pätevyys, etta he kykenevät vastaamaan lasten ja perheiden tarpeisiin sairaalassa.

6 Ulkokuntastrategia (Lasten ja nuorten klinikka) 1. Vastasyntyneiden, erityisesti keskosten hoito 2. Lasten ortopedian osaamiskeskus 3. Lasten hematologia ja onkologia, kantasolusiirrot, syövän sairastaneet 4. Lasten aineenvaihdunta-sairaudet Neopilotista valtakunnan verkostoksi (SASKE seulontakeskus SAPA:ssa 10/2014) 5. Harvinaiset geneettiset keuhkosairaudet ja kliininen immunologia 6. Sosiaalipediatrian osaamiskeskus (Lastenasiaintalo VSSHP:ssä ) 7. Lasten reuman Erva-strategia 8. Allergian ja ravitsemuksen tutkimuskeskus Tarkka talousseuranta, kvartaaliraportit Toiminta mitoitetaan ja resursoidaan kulujen ja tuoton mukaan Kriittinen osaamisen massa varmistettava; riittävästi todellisia erikoissairaanhoidon tason potilaita, jotta osaaminen kehittyy Kallista hoitoa ei kannata tehdä keskinkertaisesti Osaamisen kehittymisellä myös kriittisesti sairaat omien jäsenkuntien lapset saavat parasta hoitoa 2014 potilaiden vapaa liikkuvuus Ulkokuntatulo nyt 8,1 milj Valtakunnalliset keskitykset HUS; sydänkirurgia, elinsiirrot, HUSUKE, epilepsiakirurgia, muut erit.tapaukset Valtakunnalliset osaamisverkostot Yhteistyö etenkin Helsingin uuden Lastensairaalan kanssa

7 Lastenklinikan ulkokuntamyynti ( ) Pediatria (+ 81%) Neonatologia (+ 119%) Hem-onkol (+ 130%) Last.neurol ( - 17%) Last.kirurgia ( + 7 x)

8 Neonatologia Sairaiden vastasyntyneiden ja keskosten hoito 2013 Tyksissä syntyi 4123 lasta, Keskolassa hoidettiin 638 lasta, joista tehohoidossa 188. Hoitopäiviä 5998, joista tehohoitopäiviä 4538 <1000g 23 <1500g 72 <2500g 240 Ulkokuntapotilaita SatSHP, Vaasan SHP ym. 20% hoitopäivistä <1000 g painavan keskosen hoidon hinta on keskimäärin Vammautuminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi Keskosten hoito on hyvin vaikuttavaa Vuosittain hoitoja verrataan kansainvälisesti ja tulokset ovat korkeatasoisia, maailman huippuluokkaa

9 Neonatologia Sairaiden vastasyntyneiden ja keskosten hoito TOP 40 diagnoosit, joihin Turku käytti koko väestölleen eniten ( ) Tyksin erikoissairaanhoitoa v (Turku-TYKS raportti 2012) Eniten maksoi keuhkokuume 807 aikuista ja lasta 2.3 milj. Listan ainoa lastentauti oli <1000 g painavien keskosten hoito 11 lasta 1.5 milj

10 Lasten ortopedian osaamiskeskus Toiminnan painopiste on lasten ja nuorten vaikeissa selkäleikkauksissa (skolioosi) Osaamiskeskuksessa hoidetaan myös hankalat murtumat, synnynnäisiä anomalioita ja kasvuhäiriöitä Lasten luukasvaimien erikoisoperaatioita Suomessa yhä suurempi osa vaikeista leikkauksista on keskitetty Turkuun Vuonna 2013 lasten ja nuorten skoliooseja leikattiin 62 kpl Yhden operaation hinta noin

11 Infantiili skolioosi 3v. Kuopiosta Lasten ortopedian osaamiskeskus

12 Lasten ortopedian osaamiskeskus

13 ALUEELLINEN NÄIVETTYMINEN TORJUTAAN ERIKOISOSAAMISEN TASO PIDETÄÄN KANSAINVÄLISELLÄ TASOLLA, TUTKIMUSTYÖ ENTISTÄ TÄRKEÄMPÄÄ VALTAKUNNALLINEN JA HELSINKI-YHTEISTYÖN STRATEGIA, VERKOSTOT, JOISSA AKTIIVINEN ROOLI

14 Avohoidon kehittäminen osana VSSHP:n strategiaa Avohoitopainotteisuutta lisätään koko sairaanhoitopiirissa 1.6 Turussa palvelut sovitetaan yhteen Turun kaupungin hyvinvointitoimialan oman erikoissairaanhoidon kanssa. 1.7 Luodaan yliopistosairaalan kilpailukykya parantava huippuosaamisstrategia ja edistetään kilpailukykya sairaanhoito- piirin viestintästrategialla. 2. Varsinais-Suomen alueen terveyden- ja sairaanhoito tuotetaan oikealla erikoistumisen tasolla, saumattomassa yhteistyössa perustason sosiaalija terveyspalveluiden kanssa. 2.1 Tuetaan palvelujärjestelmän kokonaisuuden toimivuutta kehittämälla konsultaatio-, koulutus- ja verkostotoimintaa, jalkautuvaa erikoissairaanhoitoa ja hoitoketjuja. 2.2 Kehitetään monialaisia (erityisesti psykiatria ja lastentaudit) alueellisia toimintamalleja tukemaan perustason työta lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen ennaltaehkäisyssa ja hoidossa.

15 Aluestrategia (Lasten ja nuorten klinikka) Erikoissairaanhoidossa tertiääritason osaamiskeskukset (Ulkokuntastrategia) Avohoidossa kroonisten tautien hyvät hoitoketjut lastenneurologia lastenkirurgia alueellinen diabeteshoidon koordinaatio endokrinologia kardiologia reumasairaudet gastroenterologia nefrologia infektiotaudit sosiaalipediatria IKÄRAJAA TULISI NOSTAA YLÖSPÄIN, koska vanhusten määrä kasvaa traumatologia sydänsairaudet suolistosairaudet endokrinologia anomaliat, syndroomat lapsena syöpään sairastaneiden erityiskysymykset Tehohoito turvattava lapsille ja nuorille Avohoidossa perustason erityisongelmien ja lasten perushoidon osaamiskeskukset Avoterveydenhuoltoa kehitetään Turun ja Kaarinan mallien kokemusten perusteella Voimakkaampi yhteistyö lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa VSSHP:n strategian mukaisesti psykiatrian ja lastentautien yhteispanostus kuntatasolle syrjäytymisen ehkäisemiseksi LASTEN SOTE: Perustason erikoissairaanhoidon alueellisen kehitystyön avulla luodaan aluesairaaloihin ja isompiin keskuksiin lasten ja nuorten avohoidon osaamiskeskuksia Voimakas yhteistyö sosiaalisektorin kanssa Yhteistyö yksityissektorin kanssa Hyvinvointikeskuksia aluesairaaloihin? Varhainen perhetyö Terveys preventiivinen toiminta Alueen sosiaalinen hyvinvointi

16 Turku Lasten ja nuorten pkl (potilaat 0-20v) = kaupungin last.erik.sair.hoito Perusterveydenhuollosta ja muualta lähetteellä Allergia, astma, diabetes, syömishäiriöt, vatsaongelmat, päänsärky, kasvuongelmat, lastenkirurgian konsultaatiot Nuorisopkl (päihteet, nuorisogynekologia) 6 ped.erikoislääkäriä, erikoistuva, osa-aikainen last.kir ja gynekologi, 7 sair.hoitajaa, toimistosihteerit TYKS myy lastenkirurgipalvelut Säännölliset kokoukset neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon kanssa, päivähoito, lastensuojelu, opetustoimi, poliisi Lasten neurologialla oma palvelujärjestelmä, erityiskoulut

17 Avohoitopediatrin rooli (uudistuva Kaarinan malli) Sairaala Pediatri terv keskuksessa Välillä töissä sairaalassa pkl:lla (napanuora-malli). Avohoitopediatrin työnkuva paljon laajempi kuin vain sairaalasta tullut konsultti Tk lääkäri Avohoitopediatri Avopediatrin kautta elektiiviset lähetteet sairaalaan (gate keeper) Hoidon tarkka tarvearvio Identifioi koulutustarpeen omalla alueella perusterv.huollossa Sairaalasta lapsi palautetaan avohoitopediatrille jatkohoitoon Koululääkäri, lastenneuvola Potilastyö ja konsultaatiot Moniammatilliset työryhmät Perhetyön avustamien Tk lääkäri Tk lääkäri Tk lääkäri

18 Lasten henkinen hyvinvointi vaatii kodin, koulun ja terv.huollon yhteistyötä

19 Avun tarpeesta hoitoon, nopeasti ja lähellä Neuvoloissa ja kouluissa identifioidaan riskit ja tunnistetaan tarve Perhetyöllä apu lähellä, kun tarve identifioitu Perhe on asiakasyksikkö, ei lapsi tai nuori yksin Lastenlääkäri yksi auttajista, matalan kynnyksen kontaktien mahdollisuus toimijoilla ja perheellä Sama lääkäri, lähellä, stabiliteetti ja osaaminen AAA; ADHD, Asperger, Autismi Suuren syrjäytymisriskin lapset ja nuoret tunnistettava ajoissa Tarvittavat toimenpiteet lähellä ja moniammatillisesti

20 Tulevaisuus Lasten erikoistarpeet on tunnustettava erityiskysymykseksi palvelujärjestelmässä Lapsiperheiden, lasten ja nuorten kuntapalvelut tulisi koota yhdeksi kokonaisuudeksi Keskeinen asia on perheosaaminen, jota avohoidon pediatrian tulee tukea Nykyinen pediatria on suuntautunut somaattiseen erikoissairaanhoitoon, joka sinänsä on tärkeä mutta ei tyydytä väestötasolla lapsiperheiden terveydellisiä tarpeita osaamisvaje perusterveydenhuollossa Lastenlääkäreiden kansallinen verkostoituminen on turvannut hyvän erikoissairaanhoidon, mutta toiminta on reaktiivista Ennaltaehkäisevän työn merkitys on nähtävä koulutuksessa, arjen työssä ja resursoinnissa Päivystysasetus muuttaa synnytyssairaaloita ja yhteispäivystyksiä Päivystys sairaalan osastoilla voi muuttua ongelmalliseksi voimakkaan spesialisoitumisen ja akuuttilääketieteen erillispoliklinikoiden kehittymisen myötä Akuuttilääketieteen erikoisalan pediatrinen koulutus ja osaaminen on iso haaste Sosiaalisektorin yhteistyö on tärkeää mutta lasten terveydenhuollon integraatio perus- ja erikoissairaanhoidon välillä tulee olla prioriteetti

21 T3 suunnittelun myötä on syntynyt mahdollinen tulevaisuuden visio avohoidon pediatriasta, josta apua syrjäytymisen ehkäisyyn; Kinnula, Malmi, Vauramo; Sisältöä Sote-uudistukseen (Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2014) Kuvan 31 toimintamalli (s. 104) merkitsee sitä, että TYKS:n Lastenlääkäri voisi mennä lähipalvelukeskukseen. Hän hoitaa sairaita lapsia mutta myös kouluterveydenhuollon ja lastensuojelun ongelmatapauksia. Mallin uskotaan siirtävän lasten erikoissairaanhoidon potilaita turvallisesti hoidettavaksi lähipalveluina ja tuovan lähipalveluista aikaisemmin erikoissairaanhoidon tarpeessa olevia potilaita keskussairaalaan.

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Taloustilanne johti yt-neuvotteluihin Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Kesäteatterista

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF)

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849, 00101 Helsinki Puh. (09)228 050 www.vaestoliitto.fi ISBN

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Yt-neuvottelut puhuttavat työterveysvastaanotoilla Sisätautien vuodeosasto Raisiosta A-sairaalaan

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAKENTEELLA ON VAIKUTUSTA

HENKILÖSTÖRAKENTEELLA ON VAIKUTUSTA HENKILÖSTÖRAKENTEELLA ON VAIKUTUSTA MAKUU- HAAVAT KAATU- MISET KUSTAN- NUKSET HOIDON LAATU HENKILÖSTÖ- PULA INFEKTIOT TYÖ- HYVIN- VOINTI Päättäjänä SINÄ Ratkaiset 1. Tulevaisuuden haasteet erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot