RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 6.2.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Rautalammin perhepalveluopas Sosiaaliasiamiespalvelun kustannukset v Lausunnon antaminen Pohjois-Savon TE-toimistouudistuksesta Kutsuntalautakuntien jäsenten ja kutsuntalääkärin nimeäminen vuodelle 2012 Kuntauudistuksen aluekierros Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavaluonnos Kunnan viranhaltijaedustajien nimeäminen jätehuollon neuvottelukuntaan Tartuntatautien vastustamisesta vastaavan viranomaisen sekä alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustajan nimeäminen epidemiaselvitystyöryhmään Lausunnon antaminen Pieksämäen kaupungin vesihuoltolaitosten toiminta-alueista ja vesihuollon kehittämissuunnitelmasta Rautalammin elinkeinostrategia Elinkeinostrategiaan liittyvät toimenpiteet ja kannustimet vuonna 2012 Etelä-Konneveden rantayleiskaavan päivitys Joutenniemen ranta-asemakaavan muutos tilan Mäntyniemi 5:74 osalta Rautalammin kotiseutuarkiston siirtäminen kunnanviraston alakertaan PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

2 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Alueelliselle maanpuolustuskurssille osallistuminen Sairaanhoitopiirin johdon kuntakierros 2012 Ilmoitusasiat Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Kuopion kaupunginhallituksen ja Rautalammin kunnanhallituksen sekä valtuustojen puheenjohtajistojen välinen tapaaminen PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

3 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kunnanhallitus Sivu 19 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pekka Hintikka Jarmo Hänninen Axel Hämäläinen Raija Haukka Tauno Herranen Anu Hotti Ulla Pakarinen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Anneli Jalkanen Jaakko Vesterinen Eeva Ruotsalainen Tapio Kataja valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja vs. kunnanjohtaja hallintojohtaja Puheenjohtaja Sihteeri Pekka Hintikka KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Jarmo Hänninen 31 Maanantai klo kunnanvirasto Tapio Kataja Allekirjoitukset Axel Hämäläinen Anu Hotti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Tapio Kataja

4 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 17 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 18 Kunnanjohtajan ehdotus: KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Axel Hämäläisen ja Anu Hotin. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 19 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Rautalammin perhepalveluopas Perustltk 90 Liite 3 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja arkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa 4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä 6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä, sekä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta Rautalammin kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut lautakunnan, hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Rautalammin perhepalveluopas ovat liitteenä 3. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää Rautalammin kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kh 20 Liite 1 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Rautalammin

6 Kunnanhallitus kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään.

7 Kunnanhallitus Sosiaaliasiamiespalvelun kustannukset v Kh 21 Liite 2 Rautalammin kunta on sopinut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa lakisääteisen sosiaaliasiamiespalvelun tuottamisesta. Sopimuksen mukaan myyjä ilmoittaa ostajalle elokuun loppuun mennessä seuraavan toimintavuoden kustannukset. Kyseinen ilmoitus on myyjän puolelta jäänyt tekemättä määräaikana. Kuntien maksuosuus on vuonna 2012 samalla tasolla kuin vuonna 2010 eli 0,28 /kunnan asukas. Vuosikorvaus muuttuu ainoastaan asukasluvun muutoksella. Rautalammin kunnan maksuosuus on 987,12. Liitteenä 2 on kirje sosiaaliasiamiespalvelun kustannuksista vuonna Kunnanhallitus päättää hyväksyä kustannuskorvauksen tietoonsa saatetuksi.

8 Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Pohjois-Savon TE-toimistouudistuksesta Kh 22 Liite 3 Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa Pohjois-Savon työja elinkeinotoimistojen uudistamisesta sekä esittää kutsun kuulemistilaisuuteen. Rautalammin osalta kuulemistilaisuus on tiistaina klo Kuopion TE-toimistolla. Lausunnot tulee toimittaa sähköisesti mennessä. ELY-keskuksen kirje on liitteenä 3. ELY-keskus pyysi kunnilta syksyllä 2011 ko. asiasta lausuntoa ja kunnanhallitus esitti silloin Rautalammin yhteispalvelupisteeseen mm. työvoimahallinnon palveluita sekä Pohjois-Savoon yhtä TE-toimisto. Tämän jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt asiasta tarkentavat linjauksensa. Esityksen mukaan Pohjois-Savossa siirrytään yhden hallinnollisen TE-toimiston malliin vuoden 2013 alusta lukien ja siinä olisi 11 toimipaikkaa. Iisalmessa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa olisi kokoaikaisesti palveleva toimipaikka ja jokaisen virkailijan ensisijainen työskentelypaikka olisi jokin näistä neljästä toimipaikasta. Mm. Suonenjoella olisi kaupungin tai elinkeinoyhtiön kanssa yhteisessä tilassa sijaitseva toimipaikka, jossa palvellaan video- tai puhelinyhteyden kautta tarjoten sekä perus- että erityispalvelua. Asiantuntijan tuottamaa peruspalvelua kasvokkain olisi saatavana ajanvarauksella kahtena päivänä viikossa. Työnantajaasiakkaiden palvelulle voidaan perustaa myös erilliset, laajempaa kuin yhden kunnan aluetta hoitavat tiimit. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että a) nykyiseen hallitusohjelmaan perustuen nykyiseen Rautalammin yhteispalvelupisteeseen tulee tuoda Kelan avustavien palveluiden lisäksi avustavat työvoimahallinnon, maistraatin, poliisin sekä verottajan palvelut. Näin voidaan kehittää kansalaisten saamia valtion ja kuntien yhteispalveluja lähipalveluina. b) Suonenjoella säilyy palveluiltaan laaja-alainen toimisto, joka seudullisena asiantuntijatoimistona pystyy tarjoamaan laadukkaat palvelut.

9 Kunnanhallitus Kutsuntalautakuntien jäsenten ja kutsuntalääkärin nimeäminen vuodelle 2012 Kh 23 Itä-Suomen sotilasläänin esikunta pyytää lähettämällään kirjeellä kuntia nimeämään edustajat ja varaedustajat kutsuntalautakuntiin ensisijaisesti sosiaalitoimialalta asevelvollisuuslain 22 :n perusteella. Lisäksi kuntia pyydetään nimeämään myös lääkärit, jotka toimivat syksyn kutsunnoissa kutsuntalääkäreinä. Esikunta esittää, että kutsuntalääkäreinä toimisivat samat lääkärit, jotka suorittavat keväällä kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastukset. Kuntaa pyydetään huomioimaan kutsuntatilaisuudessa tarjottavat kutsuvieras- ja kutsunnanalaisten kahvit ja niistä aiheutuvat kustannukset. Vuonna 2011 kutsuntalautakunnan jäsenenä oli perusturvajohtaja Mira Päivinen ja varalla Tauno Herranen. Rautalammin kutsunnat ovat keskiviikkona 24. lokakuuta 2012 klo 9.00 seurakuntatalolla. Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2012 kutsuntalautakunnan jäseniksi Tauno Herranen ja varalle Mira Laasonen. Lisäksi kunnanhallitus pyytää Sisä- Savon terveydenhuollon kuntayhtymää nimeämään kutsuntalääkärin ja hänen varahenkilönsä. Kunta tarjoaa kutsuntakahvit.

10 Kunnanhallitus Kuntauudistuksen aluekierros Kh 24 Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän toimeksiannon mukainen selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta valmistuu alkuvuodesta Valtiovarainministeriö järjestää selvityksestä aluekierroksen helmi- maaliskuussa Selvitys luovutetaan hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle ennen aluekierroksen käynnistymistä ja se toimitetaan kaikkiin kuntiin sähköisesti. Valtiovarainministeriö kutsuu kuntien edustajat (10 henkilöä/kunta, mukaan lukien henkilöstön edustaja) klo Microteknian auditoriossa Kuopiossa järjestettävään Pohjois-Savoa koskevaan kuntauudistusseminaariin. Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitystä sekä keskustella selvityksestä ja erityisesti sen kriteereistä, karttaehdotuksista sekä toteuttamistavoista alueen edustajien kanssa. Seminaarissa käydään läpi myös jokaista kuntaa koskevaa kuulemismenettelyä. Tilaisuuteen kutsutaan kuntien lisäksi Suomen Kuntaliiton, maakunnan liiton, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, yhteistoiminta-alueiden, koulutuskuntayhtymien, aluehallintoviraston, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, hiippakuntien, Suomen nuorisovaltuustojen liiton, alueellisten yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarin, THL:n ja Kevan edustajat. Kunnanhallitus päättää nimetä edustajat kuntauudistusseminaariin. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajikseen kunnanhallituksen sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajat ja kunnanjohtajan ja hallintojohtajan sekä henkilöstön edustajana Juha Kukkonen.

11 Kunnanhallitus Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavaluonnos Kh 25 Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus päätti kokouksessaan asettaa Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavaluonnoksen maankäyttöja rakennuslain 62 :n ja asetuksen 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville Pohjois-Savon kunnissa ja Pohjois-Savon liiton toimistossa Kaava-asiakirjat ja kaavan laadintaa varten tehdyt selvitykset sekä muu kaava-aineisto ovat Pohjois-Savon liiton internetsivuilla osoitteessa www. pohjois-savo.fi/tuulivoima ja liiton toimistossa. Pohjois-Savon liitto pyytää lausuntoa asiasta mennessä. Kunnanhallitus päättää todeta, ettei sillä ole huomautettavaa tuulivoimamaakuntakaavaluonnoksesta.

12 Kunnanhallitus Kunnan viranhaltijaedustajien nimeäminen jätehuollon neuvottelukuntaan Kh 26 Jätehuollon neuvottelukunta on jätelautakunnan, kuntien ja ELY-keskusten viranhaltijoiden ja jäteyhtiön toimihenkilöiden yhteinen ajankohtaisten asioiden keskustelufoorumi. Jätehuollon neuvottelukunnan ja sen alaisten työryhmien kautta kunnat voivat osaltaan olla mukana jätehuollon suunnittelussa ja kehittämisessä. Savo-Pielisen jätelautakunta koordinoi ja vetää jätehuollon neuvottelukunnan ja sen alaisten työryhmien toimintaa. Jätehuollon neuvottelukunta kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Jätehuollon neuvottelukunnan edustajat on nimetty kunnittain ja edellisen kerran neuvottelukunnan kokoonpanoa on tarkasteltu vuodenvaihteessa Nyt, kun yhteinen jätelautakunta on perustettu ja kunnallisen jätehuollon toimijoiden tehtävät ovat osin muuttuneet, on neuvottelukunnan kokoonpano syytä tarkastella uudelleen. Kuntien tulee nimetä viranhaltijaedustajat jätelautakunnan toimialueen kuntien jätehuollon neuvottelukuntaan ja ilmoittamaan ne jätelautakunnalle mennessä. On toivottavaa, että neuvottelukuntaan osallistuu mahdollisuuksien mukaan sekä teknisen toimen että ympäristötoimen edustaja. Tekninen johtaja Tuure Savolainen on ollut Rautalammin kunnan edustaja jätehuollon neuvottelukunnassa. Kunnanhallitus päättää nimetä jätehuollon neuvottelukuntaan tekninen johtaja Tuure Savolaisen ja varaedustajaksi Antti Tuppuran.

13 Kunnanhallitus Tartuntatautien vastustamisesta vastaavan viranomaisen sekä alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustajan nimeäminen epidemiaselvitystyöryhmään Kh 27 Liite 4 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut on lähettänyt jäsenkunnille pyynnön tartuntatautien vastustamisesta kunnan alueella vastaavaa viranomaista sekä alueen vesihuollosta vastaavaa tahoa nimeämään edustajansa sekä hänelle varahenkilön epidemiaselvitystyöryhmään viimeistään mennessä. Ympäristöterveyspalvelujen kirje on liitteenä 4. Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja hänen varahenkilön epidemiaselvitystyöryhmään. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajakseen Tuure Savolaisen ja hänen varaedustajakseen Markku Karhun.

14 Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Pieksämäen kaupungin vesihuoltolaitosten toiminta-alueista ja vesihuollon kehittämissuunnitelmasta Kh 28 Pieksämäen kaupunginhallitus pyytää kunnan lausuntoa vesihuoltolaitosten toiminta-alueista ja vesihuollon kehittämissuunnitelmaehdotuksesta mennessä. Asiakirjat ovat nähtävänä kunnanhallituksen kokouksessa. Tekninen johtaja on tutustunut asiakirjoihin ja kiittää lausuntopyynnöstä. Samalla hän katsoo, että jatkossa mahdollisena yhteistyökohteena voisi olla Ahvenkosken alueen vesihuollon kehittäminen Pieksämäen kaupungin kanssa. Nykyisessä suunnitelmassa ei kuitenkaan ole vielä ko. alueelle mahdollista laajentaa kunnallistekniikkaa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen johtajan antaman lausunnon asiasta.

15 Elinkeinojaosto Kunnanhallitus Rautalammin elinkeinostrategia Elinkjsto 44 Liite 1 Rautalammin elinkeinostrategian valmistelusta on vastannut elinkeinoasiamies Marita Leskinen. Rautalammin elinkeinostrategia on suunnitelma, joka perustuu kunnan ja seutukunnan muihin strategioihin ja suunnitelmiin. Elinkeinostrategia on kunnan yhteisen ja sen tulevaisuuden tahtotilan määrittelevä dokumentti. Elinkeinostrategia koskettaa kunnan kaikkia hallinnonaloja. Strategiassa mainitut tavoitteet ja keinot jalkautetaan kunnan sisällä siten, että se tavoittaa kaikki toimijat. Strategian tavoitteet on kirjoitettu niin, että niiden saavuttaminen voidaan myös mitata ja arvioida. Elinkeinostrategiassa yhteisesti hyväksyttyjen toimien avulla toteutuu sitä koskeva tavoite. Saavuttamalla asetetut tavoitteet toteutuu myös näky kunnan tulevaisuudesta eli visiosta. Elinkeinostrategiaa on käsitelty valtuuston iltaseminaarissa Esittelijän ehdotus: Elinkeinojaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Rautalammin elinkeinostrategian hyväksymistä. Elinkeinojaosto päätti tehdä joitakin korjauksia ja tarkennuksia elinkeinostrategian luonnokseen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kh 29 Liite 5 Elinkeinostrategiaa on valmisteltu usean vuoden aikana. Strategiaan liittyen on asiasta tiedotettu yrittäjille ja pidetty kunnan eri toimielimien seminaareja yritys- ja elinkeinopolitiikasta juuri elinkeinostrategiaan liittyen. Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti jättää kunnan kannustustoimet pois strategiasta ja käsitellä ne erillisenä asiana ennen valtuuston kokousta. Liitteenä 5 on korjattu elinkeinostrategia Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Rautalammin elinkeinostrategia hyväksytään.

16 Kunnanhallitus Elinkeinostrategiaan liittyvät toimenpiteet ja kannustimet vuonna 2012 Kh 30 Rautalammin kunnan elinkeinostrategiassa on asetettu tavoitteet kunnan elinkeinopolitiikalle. Strategian mukaan vuosittain tai valtuustokausittain päätetään erikseen toimenpiteistä ja mahdollisista kannustimista. Kunnanhallitus päättää, että kuluvana vuonna käytössä ovat seuraavat kannustimet paikkakunnalle muuttamiseen ja paikkakunnalla yrityksen perustamiseen: 1) Kunta voi maksaa Rautalammille uuden yrityksen perustavalle euron käynnistystuen, alle 25-vuotiaalle perustajalle tuki on euroa. Tuki edellyttää päätoimista yrittäjyyttä. 2) Maaseutuyrityksille voidaan maksaa lupa-, suunnitelma- ja tutkimuskustannuksiin avustusta enintään euroa/maatila/vuosi. 3) Rautalammille vakinaisesti muuttavalle perheelle tai henkilölle, joka hankkii omistusasunnon, annetaan :n lahjakortti käytettäväksi Rautalammilla toimivissa yrityksissä. Lahjakortti luovutetaan vuoden kuluttua asunnon hankkimisesta. 4) Jokaiselle rautalampilaiselle syntyvälle lapselle annetaan 400 :n lahjakortti käytettäväksi Rautalammilla toimivissa yrityksissä. 5) Rautalampilaisten maatalousyrittäjien tuetun maksullisen lomituksen tukeen kohdistetaan vuonna 2012 enintään Tuettua lomitusta yksittäinen tila voi saada enintään 120 tuntia vuodessa ja tukea maksetaan 3,5 /lomitettu tunti. Raija Haukka esitti, että kohta kolme poistetaan. Tauno Herranen ja Jarmo Hänninen kannatti esitystä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti poistaa kohdan kolme ja hyväksyä asian muilta osin esitetyn mukaisena.

17 Kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Etelä-Konneveden rantayleiskaavan päivitys Kaavjsto 1 Liite 1 Etelä-Konneveden rantayleiskaavan päivittämisestä saatiin määräaikaan mennessä viisi tarjousta. Tarjousten yhteenveto on liitteenä 1. Tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa. Kaavoitusjaoston lausunto: Kaavoitusjaoston tekemän vertailun perusteella esitetään kunnanhallitukselle, että Etelä-Konneveden rantayleiskaavan päivittämisestä hyväksytään Tilatohtorit Oy:n tekemä tarjous ( alv). Tarjous on kunnan kannalta kokonaisedullisesti tarkasteltuna paras. Kaavoitustaksaksi muutosta hakeville maanomistajille jaosto esittää käytettäväksi rakennusvalvonnan taksaa (poikkeamispäätöksen valmistelu 250 +alv: Rakennusvalvonnan taksa kohta 9b). Maksu määrätään kultakin muutoksen kohteena olevalta rakennuspaikalta erikseen. Esimerkkinä rakennuskortteli, jossa olevat kolme rakennuspaikkaa siirretään toisaalle: Maksu on tällöin 750 +alv. Hyväksyttiin em. lausunto. Eeva Ruotsalainen ja Pekka Hintikka eivät osallistuneet asian käsittelyyn. Kh 31 Liite 6 Kunnassa hyväksytyn lähtökohdan mukaan rantayleiskaavojen päivitys aloitetaan vanhimmasta Etelä-Konneveden rantayleiskaavasta, joka on hyväksytty vuonna Kunnanhallitus hyväksyi periaatteet, joiden perusteella rantayleiskaavojen muutokset tulee toteuttaa. Kaavoitusjaosto on käsitellyt Etelä-Konneveden rantayleiskaavan päivittämisen tarjouspyyntöä ja taksaa kokouksessaan Kaavoitusjaoston ja kunnanhallituksen käsittelyvaiheet ovat liitteenä 6. Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusjaoston ehdotuksen. Pekka Hintikka, Tauno Herranen ja Eeva Ruotsalainen eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja puheenjohtajana toimi tämän asian osalta varapuheenjohtaja Jarmo Hänninen.

18 Kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Joutenniemen ranta-asemakaavan muutos tilan Mäntyniemi 5:74 osalta Kaavjsto 2 Liitteet 2-4 Joutenniemen ranta-asemakaavan muutos tilalla Mäntyniemi 5:74 on ollut ehdotuksena nähtävillä välisen ajan. ELY-keskuksen liikennevastuualueella ei ole kaavasta muistutettavaa. ELY-keskuksen ympäristövastuualue pyytää lisäämään aineistoon asemakaavan seurantalomakkeen ja kaavakarttaan pohjakartan hyväksymismerkinnän. Lisäksi asiakirjoihin pyydetään täydentämään tieto siitä, että maakuntakaava on hyväksytty ympäristöministeriössä Lausunnot ja mielipiteet sekä muistutukset tai niiden tiivistelmät on tarpeen liittää kaava-asiakirjoihin samoin kuin viranomaisneuvottelujen muistiot. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo muistuttaa siitä, että juuri kyseisellä alueella ei ole tehty havaintoja kiinteästä muinaisjäännöksestä. Maapohjaa kaivettaessa jälkiä esihistoriallisesta asumisesta voi tulla esille kuten vain noin 150 m:n etäisyydellä olevalla Loukonlampi 1 kivikautisella asuinpaikalla. Mikäli näin tapahtuu, työ paikalla on keskeytettävä ja asiasta ilmoitettava Museovirastoon tai Kuopion Kulttuurihistorialliseen museoon asian tutkimista varten muinaismuistolain (295/1963) edellyttämällä tavalla. Teknisen johtajan ehdotus: Kaavoitusjaoston lausunto: Kaavoitusjaosto pyytää kaavoittajaa täydentämään ehdotuksena olleet kaava-asiakirjat ELY-keskuksen sekä Kuopion Kulttuurihistoriallisen museon lausuntojen mukaisiksi. Tehtävät täydennykset ovat kuitenkin teknisluontoisia ja siksi kaavoitusjaosto esittää, että kun asiakirjat on täydennetty, voidaan kaava hyväksyä kunnanhallituksessa ja edelleen kunnanvaltuustossa. Hyväksyttiin lausunto. Kh 32 Liite 7 Kaavamuutos voidaan esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, kun kaavoitusjaoston kokouksessa esille tulleet täsmennykset on lisätty kaava-asiakirjoihin. Kaavoitusjaoston ja kunnanhallituksen käsittelyvaiheet ovat liitteenä 7. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Joutenniemen ranta-asemakaavan muutoksen tilan Mäntyniemi RN:o 5:74 osalta.

19 Kunnanhallitus Rautalammin kotiseutuarkiston siirtäminen kunnanviraston alakertaan Kh 33 Liite 8 Valmistelija: hallintojohtaja Tapio Kataja Rautalammin kotiseutuarkisto on ollut säilytyksessä Rautalammin museossa noin 20 vuotta siitä lähtien kun kunta ja Peuran museosäätiö tekivät sopimuksen arkiston hoidosta. Tällä hetkellä kotiseutuarkistossa on säilytyksessä noin 30 hyllymetriä arkistomateriaalia, joka käsittää henkilöiden, talojen, yritysten ja yhdistysten asiakirjoja. Tämänhetkiset tilat lienevät sopimattomat arkistotiloiksi. Peuran museo esittää kunnalle, että kunta järjestäisi kotiseutuarkistolle tilat kunnanviraston alakerrasta. Koska arkiston tämänhetkinen aineistomäärä on noin 30 hyllymetriä tarkoituksenmukainen ratkaisu olisi, että arkisto sijoitetaan ns. puhelinkeskustilaan, johon voidaan sijoittaa arkistohyllyjä n. 70 hyllymetrin verran. Liitteenä 8 on Peuran museosäätiön asiaa koskeva kirje Kunnanhallitus päättää luovuttaa entisen puhelinvaihdetilan Rautalammin kotiseutuarkiston käyttöön. Kunta varustaa tilan hankkimalla sinne teräsrakenteiset arkistohyllyt ja uusii tilan valaistusta sekä vaihtaa oven paloturvalliseksi. Kunta luovuttaa tilan korvauksetta Rautalammin kotiseutuarkisto tilaksi. Arkistoa hallinnoi ja siitä huolehtii Rautalammin museo.

20 Kunnanhallitus Alueelliselle maanpuolustuskurssille osallistuminen Kh 34 Liite 9 Itä-Suomen alueellinen maanpuolustuskurssi, jonka järjestää Itä-Suomen aluehallintovirasto yhteistyössä Itä-Suomen sotilasläänin esikunnan kanssa, pidetään Kuopiossa Pelastusopistolla Perusturvajohtaja Mira Laasonen ja tekninen johtaja Tuure Savolainen ovat saaneet kutsun kurssille. Kurssilaisten matka- yms. kustannuksista sekä majoituksesta vastaavat pääsääntöisesti heidän työnantajansa. Liitteenä 9 on kutsu maanpuolustuskurssille Kunnanhallitus päättää oikeuttaa perusturvajohtaja Mira Laasosen ja tekninen johtaja Tuure Savolaisen osallistumaan Itä-Suomen alueelliselle maanpuolustuskurssille

21 Kunnanhallitus Sairaanhoitopiirin johdon kuntakierros 2012 Kh 35 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johto toivoo voivansa entisen käytännön mukaisesti vierailla jäsenkunnissa keskustelemassa erikoissairaanhoidon ajankohtaisista kysymyksistä. Rautalampi osallistuu kuntakierrokselle yhdessä Kuopion, Suonenjoen ja Tuusniemen kanssa. Kokous on klo Kuopion kaupungintalolla kaupunginhallituksen huoneessa. Kunnista toivotaan tilaisuuksiin yleishallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon virka- ja luottamushenkilöjohtoa. Sairaanhoitopiiristä kokouksiin osallistuu pääsääntöisesti seuraavat henkilöt: sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, talousjohtaja Juhani Jokinen ja hallintoylihoitaja Merja Miettinen. Kuopion kuntaryhmän tilaisuuteen osallistuu sairaanhoitopiirin apulaisjohtaja Markku Auvinen. Kunnanhallitus nimeää edustajat sairaanhoitopiirin kanssa pidettävään kokoukseen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajikseen kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat sekä Mira Laasonen, Eeva Ruotsalainen ja Tapio Kataja.

22 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 36 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Fimean päätös : Rautalammin apteekkiluvan myöntäminen farmasian tohtori Pasi Raatikaiselle. 2. Marttisen sukuseura ry:n ilmoitus Helga Ylösen nimeämisestä John Morton patsastoimikuntaan. 3. Ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja Snellman-istituutin syyskokouspöytäkirja Savo-Pielisen jätelautakunnan kirje : Perusnoutoalueen täydentämisluonnoksen nähtävillä pitäminen ja mahdollisuus lausunnon antamiselle. Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

23 Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Kh 37 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: 1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja Hallintojohtajan päätös koskien kanslisti Sirkka Mäkelän työsuhdetta. Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

24 Kunnanhallitus Kuopion kaupunginhallituksen ja Rautalammin kunnanhallituksen sekä valtuustojen puheenjohtajistojen välinen tapaaminen Kh 38 Kuopion kaupunki on kutsunut Rautalammin kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat yhteiseen tapaamiseen Kuopioon kello Tapaamisen asialistalla ovat: Katsaus Kuopion kaupungin käynnissä oleviin kuntaliitos- ja palveluiden yhdistämisprosesseihin. Hallitusten puheenjohtajien katsaus kuntarakenteiden ja palveluyhteistyön tavoitteisiin ja reunaehtoihin. Keskustelua Kuopion ja Rautalammin yhteistyön tulevaisuuden tavoitteista ja mahdollisuuksista. Kunnanhallitus merkitsee kutsun tiedoksi ja toteaa tapaamiseen osallistuvat Rautalammin kunnan edustajat. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen sekä totesi edustajat.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (14) Aika 17.03.2015, klo 18:00-20:21 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot