LOGISTIIKAN OPETTAJIEN JA TUTKIJOIDEN PÄIVÄT LAPPEENRANTA. EU:n valkoisen kirjan haasteet maantiekuljetuksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOGISTIIKAN OPETTAJIEN JA TUTKIJOIDEN PÄIVÄT 7. 8.11.2003 LAPPEENRANTA. EU:n valkoisen kirjan haasteet maantiekuljetuksille"

Transkriptio

1 LOGISTIIKAN OPETTAJIEN JA TUTKIJOIDEN PÄIVÄT LAPPEENRANTA EU:n valkoisen kirjan haasteet maantiekuljetuksille Toimitusjohtaja Seppo Sainio Suomen Kuorma-Autoliitto ry

2

3 1. KOMISSION OLETTAMAT JA LÄHTÖKOHDAT TULEVALLE LIIKENNEPOLITIIKALLE: ERI LIIKENNEMUOTOJEN EPÄTASAINEN KASVU EU:N ALUEELLA TAVARALIIKENTEEN MARKKINAOSUUDET EU:SSA VUONNA 1998 MAANTIELIIKENNE 44 % MERIKULJETUKSET 41 % RAUTATIET 8 % SISÄVESISTÖT 4 % LENTOLIIKENNE 2 % KUORMA-AUTOLIIKENTEEN VOLYYMIEN KASVUKSI ENNAKOIDAAN +50 % VUOTEEN 2010 MENNESSÄ

4 LIIKENTEEN HINNOITTELU EI VASTAA NYKYTILAA LIIKENNEMUOTOJEN EI KATSOTA KATTAVAN AIHEUTTAMIAAN KUSTANNUKSIA INFRASTRUKTUURI RUUHKAT MELU ONNETTOMUUDET YMPÄRISTÖPÄÄSTÖT

5 LIIKENTEEN RUUHKAUTUMINEN JA CO2 -PÄÄSTÖT SAATAVA KURIIN PÄIVITTÄIN LIIKENNERUUHKISTA KÄRSII 30 % LENNOISTA, 20% RAUTATEISTÄ JA 10% TEN -TIEVERKOSTA, RUUHKAT AIHEUTTAVAT 6 % LISÄN POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN EU:SSA LIIKENTEEN OSUUS CO2 -PÄÄSTÖISTÄ 28%, - TIELIIKENTEEN OSUUS LIIKENTEEN CO2 -PÄÄSTÖISTÄ 84 %

6 TEN VERKON RAHOITUS EI OLE TARPEESEEN NÄHDEN RIITTÄVÄ TEN TIEVERKKO TRANS-EUROPEAN NETWORK NOIN KILOMETRIÄ MOOTTORITEITÄ JA KORKELAATUISIA MAANTEITÄ EU:N ALUEELLA NYKYINEN TARVE PUUTTUVIEN INFRASTRUKTUURIEN RAKENTAMISEKSI JO 300 MRD EUROA EU:N LAAJENTUMISEN AIHEUTTAMA LISÄTARVE 100 MRD EUROA EU:N VUOSITTAINEN RAHOITUS TIESTÖLLE VAIN 500 MILJ EUROA EPÄTERVEEN KILPAILUN OIREITA MAANTIELIIKENTEESSÄ ON JOHTANUT SÄÄDÖSTEN LAISTAMISEEN KILPAILUKEINONA

7 2. VALKOISEN KIRJAN ESITTÄMÄ RATKAISUMALLI: KATKAISTAAN LIIKENTEEN KASVUN JA TALOUSKASVUN VÄLINEN YHTEYS TEHOSTETAAN TIELIIKENTEEN KANSSA KILPAILEVIA KULJETUSMUOTOJA VAIKUTETAAN ERI LIIKENNEMUOTOJEN VALINTAAN HINNOITTELUN KEINOIN SUOSITAAN RAUTATIELIIKENNETTÄ, MERILIIKENNETTÄ, SISÄVESISTÖJÄ JA INTERMODAALISIA RATKAISUJA INVESTOINNEIN TUETAAN EU:N LAAJUISTA RATKAISUMALLIA JÄSENMAIDEN KANSALLISIN TOIMENPITEIN

8 3. KESKEISET KEINOT TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI: VALKOINEN KIRJA LISTAA NOIN 60 ERILAISTA TOIMENPIDE- EHDOTUSTA, JOIDEN AVULLA MUUTETAAN NYKYISEN KEHITYKSEN SUUNTAA VUOTEEN 2010 KEINOVALIKOIMAN VÄLITARKISTUS TOTEUTETAAN KOMISSION TOIMESTA VUONNA 2005, JONKA JÄLKEEN TEHDÄÄN MAHDOLLISET TARKENNUKSET JA LAADITAAN UUSIA TOIMENPITEITÄ

9 4. VALKOISEN KIRJAN MAANTIELIIKENNETTÄ KOSKEVA KEINOVALIKOIMA: MAANTIELIIKENTEEN SISÄISELLE KILPAILULLE TASAVERTAISET EDELLYTYKSET KEINOINA YHÄ VOIMAKKAAMPI HARMONISOINTI JA VALVONNAN TEHOSTAMINEN KULJETTAJIEN TYÖAIKOIHIN JA SOSIAALISÄÄDÖKSIIN YHÄ TARKEMMAT RAAMIT VIIKONLOPPUAJOKIELTOJEN YHDENMUKAISTAMINEN KULJETTAJATODISTUKSET EU:N ULKOPUOLELTA TULEVAN TYÖVOIMAN VALVOMISEKSI

10 KULJETTAJAKOULUTUKSEEN YHTENÄINEN MALLI DIREKTIIVIN MYÖTÄ LIIKENTEEN VALVONNAN SELKEÄ TEHOSTAMINEN JA LISÄÄMINEN DIGITAALISEN AJOPIIRTURIN JA MUUN TELEMATIIKAN KÄYTTÖ VALVONNASSA HALTIJAVASTUUN KÄYTTÖÖNOTTO TIEDONVAIHDON LISÄÄMINEN VIRANOMAISTEN KESKEN EPÄITSENÄISTEN YRITTÄJIEN KARSIMINEN ALALTA, YRITTÄJÄMÄÄRITELMÄN TÄSMENTÄMINEN GALILEO SATELLIITTIHANKE

11 HAASTEENA TOKI MYÖS ALAN KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN PIAN KOHDATAAN UUSIEN JÄSENMAIDEN ALEMMILLA KUSTANNUKSILLA TOIMIVAT KULJETUSYRITYKSET PIENTEN KULJETUSYRITYSTEN HEIKKO KANNATTAVUUS - TAVOITTEEKSI YRITYSKOON SUURENTAMINEN JA VERKOSTOITUMINEN ALAN YRITYSTEN KESKEN KULJETUSSOPIMUKSEN VÄHIMMÄISEHDOT TURVAAMAAN KULJETUSYRITYSTEN EDUT

12 TIELIIKENTEEN HINNOITTELUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄ MAKSAA -PERIAATTEELLA LIIKENTEEN NYKYISEN HINNOITTELUN JA VEROTUKSEN KORVAAMINEN JÄRJESTELMIN, JOTKA OTTAVAT HUOMIOON INFRASTRUKTUURI-KUSTANNUKSET SEKÄ ULKOISET KUSTANNUKSET ESIMERKKEINÄ KÄYTTÄJÄMAKSUT JA TIETULLIT PYRKIMYS VAIKUTTAA KULJETUSMUOTOJEN VÄLISEEN TYÖNJAKOON HINNOITTELUN AVULLA -VEROTULOJA TIELIIKENTEESTÄ RAUTATEILLE JA INTERMODAALILIIKENTEESEEN (?) - MAKSUT KORKEAMMAT SIELLÄ, MISSÄ LIIKENNETIHEYS SUURI POLTTOAINEVERON HARMONISOINTI SEKÄ VEROHELPOTUKSET BIOPOLTTOAINEILLE

13 TIETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN LIIKENNEKUOLEMIEN PUOLITTAMINEN EU:SSA VUOTEEN 2010 MENNESSÄ NYKYISESTÄ UHRISTA LIIKENNEMERKKIEN JA MUIDEN LIIKENNEOPASTEIDEN HARMONISOINTI SUOSITUKSET LIIKENNETURVALLISUUTTA KOSKEVISTA HYVISTÄ MENETELMISTÄ BEST PRACTISES ESIMERKKINÄ RUOTSIN NOLLAVISIO RIKKOMUKSISTA ANNETTAVIEN RANGAISTUSTEN HARMONISOINTI EU:SSA

14 TEN VERKON INVESTOINTIEN KOHDENTAMINEN JA LISÄÄMINEN PULLONKAULOJEN KARTOITTAMINEN JA EU:N LAAJENTUMISEN KÄYTÄNNÖN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ERITYISPANOSTUS TEN VERKON SOLMUKOHTIIN JA TOIMIVAT YHTEYDET EU:N ULKOPUOLELLE EU RAHOITUSTUEN NOSTO 10% 20% TEN VERKON HANKKEISIIN KOHDENNETUT LIIKENTEENHALLINTASUUNNITELMAT TEN VERKOSSA

15 INTERMODAALI LIIKENTEEN KEHITTÄMINEN ERI KULJETUSMUOTOJEN YHDISTELYÄ TUKEVAT MONIMUOTOLIIKENTEEN KÄYTÄVÄT TEN VERKKOON KULJETUSKETJUN KESKINÄISTEN MALLISOPIMUSTEN KEHITTÄMINEN JA VASTUUNJAON SELKIYTTÄMINEN UUSI, YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN SYSTEMATIIKKAAN PUREUTUVA AMMATTITUTKINTO SUUNNITTEILLA - RAHDIN INTEGROIJA VESILIIKENTEEN JA RAUTATEIDEN LINKITYS, LENTOLIIKENTEEN JA RAUTATEIDEN LINKITYS JOKIYHTEYS MUSTAMERI POHJANMERI KONTTIEN JA VAIHTOKORIEN HARMONISOINTI

16 5. VALKOISEN KIRJAN MUKAISIA EU SÄÄDÖSHANKKEITA: RASKAAN TIELIIKENTEEN AJONEUVOJEN KÄYTTÖMAKSUT EU:SSA KOMISSIO TEHNYT DIREKTIIVIESITYKSEN, JOTA KÄSITELLÄÄN MINISTERINEUVOSTOSSA JA EU PARLAMENTISSA DIREKTIIVISTÄ MAKSUJEN LASKENTAPERUSTEET, KANSALLISESTI PÄÄTETÄÄN MAKSUN TASO JA MAHDOLLINEN KÄYTTÖÖNOTTO SAKSA KÄYNNISTÄÄ TIEMAKSUJEN KERUUN VUONNA 2004, ITÄVALTA JO VUODENVAIHTEESSA TIEMAKSUT NOSTAVAT OLEELLISESTI SUOMEN VIENNIN JA ULKOMAANKULJETUSTEN KUSTANNUSTASOA KOMISSIOLTA ESITYS MYÖS TIEMAKSUJEN SÄHKÖISTEN KERUULAITTEIDEN HARMONISOIMISEKSI

17 MAANTIEKULJETUSALOJEN TYÖAIKADIREKTIIVI TYÖSUHTEISILLE KULJETTAJILLE VOIMAAN 2005 EI MUUTA SUOMEN NYKYKÄYTÄNTÖÄ UHKANA MYÖS KULJETUSYRITTÄJIEN TYÖAJAN RAJOITTAMINEN VUODESTA 2009 LUKIEN SUOMI VALITTANUT ASIASTA EY TUOMIOISTUIMEEN, MYÖS KOMISSIO VELVOLLINEN SELVITTÄMÄÄN VIELÄ KERTAALLEEN SÄÄDÖSTEN ULOTTAMISEN VAIKUTUKSET YRITTÄJIEN ASEMAAN UUSI PÄÄTÖKSENTEKOKIERROS ASIASTA VUOSINA

18 AJO- JA LEPOAIKA-ASETUKSEN MUUTTAMINEN ENSIMMÄINEN KOMISSION MUUTOSESITYS JOHTI SATOJEN LISÄYSTEN TULVAAN NIIN MINISTERINEUVOSTON KUIN EU PARLAMENTINKIN KÄSITTELYSSÄ KOMISSIO TEKI KORJATUN ESITYKSENSÄ SYKSYLLÄ, ASIAA EI KÄSITELLÄ ITALIAN PUHEENJOHTAJUUSKAUDELLA UHKANA SUOMELLE MUUTOINKIN VAIKEAN SÄÄDÖKSEN TIUKENTAMINEN EDELLEEN

19 TIELIIKENTEEN SOSIAALISÄÄDÖSTEN VALVONTA DIGITAALISEN AJOPIIRTURIN KÄYTTÖÖNOTTO VIIVÄSTYNYT TOISTUVASTI, NÄILLÄ NÄKYMIN ASENNETTAVA UUSIIN AJONEUVOIHIN VASTA KESÄLLÄ 2005 KOMISSIO ANTAMASSA TULEVANA TALVENA ESITYKSEN VALVONTADIREKTIIVIKSI, JOKA LISÄÄ JÄSENMAIDEN MÄÄRÄLLISTÄ VALVONTAVELVOITETTA JA MÄÄRITTELEE VIRANOMAISTEHTÄVÄT

20 DIESELÖLJYN VEROTUKSEN YHDENMUKAISTAMINEN EU:SSA KOMISSION VUONNA 2002 TEKEMÄ ESITYS OLISI NOSTANUT SUOMEN NYKYISTÄ VEROTASOA (319 /1000 LTR) YLI 30% MINISTERINEUVOSTOSSA SYNTYI POLIITTINEN YHTEISYMMÄRRYS: VUONNA 2004 EU:N MINIMIVEROKANTA 302 /1000 LTR, VUONNA /1000 LTR

21 KOULUTUSDIREKTIIVI AMMATTIKULJETTAJILLE KAIKILLE ALALLE TULEVILLE KULJETTAJILLE PAKOLLINEN PERUSKOULUTUSVAADE SYKSYSTÄ 2009 LUKIEN VALITTAVA KANSALLISESTI KOULUTUS- TAI KOEPAINOTTEINEN JÄRJESTELMÄ SUOMESSA TYÖRYHMÄ POHTII VALINNAN PERUSTEITA KAIKKI KULJETTAJAT MYÖS ELINIKÄISEN OPPIMISEN PIIRIIN JATKOKOULUTUSTA 35 TUNTIA VIIDEN VUODEN AIKANA AJO- OIKEUDEN SÄILYTTÄMISEN EHTONA

22 6. SUOMEN KUORMA-AUTOLIITON KANTOJA VALKOISEEN KIRJAAN: OSA TAVOITTEISTA RISTIRIIDASSA ROOMAN SOPIMUKSEN KANSSA ESITETYT TOIMENPITEET MUODOSTAISIVAT ESTEITÄ TAVAROIDEN JA PALVELUJEN VAPAALLE LIIKKUVUUDELLE YHTEISÖN ALUEELLA SAMALLA HEIKENNETTÄISIIN EU:N KILPAILUASEMAA MUUHUN MAAILMAAN NÄHDEN

23 TAVARAVIRTOJEN SIIRTÄMINEN TIELIIKENTEELTÄ MUILLE KULJETUSMUODOILLE EPÄREALISTINEN TAVOITE LIIKENNEPOLITIIKAN KEINOIN TAATTAVA ERI KULJETUSMUODOILLE TASAVERTAISET KILPAILUEDELLYTYKSET RAUTATEIDEN OSUUS TAVARALIIKENTEESTÄ (N. 25%) ON SUOMESSA JO KORKEALLA TASOLLA EUROOPAN RAUTATEIDEN KAPASITEETTIA EI KYETTÄNE KEHITTÄMÄÄN VASTAAMAAN TAVARAVIRTOJEN KASVUA

24 LIIKENTEEN HINNOITTELUN OLTAVA OIKEUDENMUKAISTA TOINEN PARLAMENTAARINEN LIIKENNEKOMITEA ON SUOMESSA TUTKINUT, ETTEI SUURILLAKAAN LIIKENTEEN HINNOITTELUN MUUTOKSILLA KYETÄ VAIKUTTAMAAN MERKITTÄVÄSTI KULJETUSMUOTOJEN VALINTAAN VALKOINEN KIRJA EI OTA HUOMIOON KANSALLISIA ERITYISPIIRTEITÄ EU:N REUNA-ALUEIDEN JÄSENMAIDEN KILPAILUASEMA ON TURVATTAVA SUHTEESSA KESKISEN EUROOPAN MAIHIN SKAL EDELLYTTÄÄ ERITYISEN PALAUTUSJÄRJESTELMÄN LUOMISTA SUOMALAISTEN KULJETUSLIIKKEIDEN MUUALLA EU:N ALUEELLA MAKSAMISTA TIEMAKSUISTA KÄYTTÄJÄ MAKSAA PERIAATTEEN MUKAAN KULJETUSASIAKKAIDEN ON VASTATTAVA TIEMAKSUISTA

25 VERKOSTOITUMINEN SKAL:N STRATEGIA 2010 HANKKEEN KESKEINEN TAVOITE VALKOISEN KIRJAN VISIONA PIENTEN KULJETUSYRITYSTEN YHDISTÄMINEN SUUREMMIKSI JA VOIMAKKAAMMIKSI YKSIKÖIKSI NIIN SUOMESSA KUIN MUUALLAKIN EU:SSA KULJETUSASIAKKAAT OVAT VALMIITA ULKOISTAMAAN LOGISTISIA TOIMINTOJAAN STRATEGIA 2010-HANKKEEN MYÖTÄ KOHENNETAAN KULJETUSYRITTÄJIEN VALMIUKSIA KESKINÄISEEN YHTEISTYÖHÖN SAMALLA MAHDOLLISUUDET TARJOTA ASIAKKAILLE LAAJEMPIA PALVELUKOKONAISUUKSIA PARANEVAT OLEELLISESTI

26 TIEDOSTETTAVA, ETTÄ KULJETUSALA HUOLEHTII YMPÄRISTÖSTÄ VAPAAEHTOISTOIMIN YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMISEN KUULUTTAVA KAIKKIEN LIIKENNEMUOTOJEN KESKEISIIN TAVOITTEISIIN MOTIVOITUNUT JA EDISTYKSELLINEN KUORMA-AUTOLIIKENNE SUOMESSA HUOLEHTII YMPÄRISTÖKYSYMYKSISTÄ OMAEHTOISESTI OIVALLISENA ESIMERKKINÄ SKAL:N LAAJA YMPÄRISTÖASIAIN KOULUTUS, KULJETUSYRITYSTEN YMPÄRISTÖNHALLINTAOHJELMAT JA VAPAAEHTOINEN ENERGIANSÄÄSTÖOHJELMA KTM:N, LVM:N JA YM:N KANSSA

27 ERITYINEN TIELIIKENTEEN EU TASOINEN KEHITYSOHJELMA VÄLTTÄMÄTÖN LÄHTÖKOHDAKSI TIEKULJETUSTEN JOHTAVAN ASEMAN TUNNISTAMINEN JA SEN EDELLYTYSTEN KOHENTAMINEN INFRASTRUKTUURIN PARANTAMINEN, VEROTUKSEN HUOJENTAMINEN JA ESTEIDEN POISTAMINEN TIEKULJETUKSILTA TEHOKKUUDEN LISÄYS MUISSA EU-MAISSA HYÖTYKUORMIA SUURENTAMALLA, JOTTA YMPÄRISTÖKUORMITUS AJONEUVOA KOHDEN VÄHENISI VASTUULLISUUDEN LISÄÄMINEN KOKO KULJETUSKETJUSSA

28

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA FI EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun

Lisätiedot

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET * * Ympäristöpolitiikan tuloksellisuutta tutkivan työryhmän (Working Party on Environmental Performance) 18.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin, että yhtenäistä eurooppalaista

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin, että yhtenäistä eurooppalaista

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava 1 KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet Liikennejärjestelmä on Valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon mukaan keskeinen kilpailukykytekijä. Suomen teollisuus

Lisätiedot

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS PTT raportteja 249 PTT Reports 249 LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS Suomi Ruotsi vertailua Pasi Holm Jyri Hietala Valtteri Härmälä Helsinki 2015 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi 18.3.2015 Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöää lisäävien investointienn edistämiseksi Tiivistelmä Kotimaisen puun käytön ennustetaan toteutusvaiheessa ja suunnitteilla

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY JOHDANTO TALOUS...S. 4 FINANSSI-, TYÖ- JA ELINKEINOPOLITIIKKA HYVINVOINTI...S. 7 SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA SIVISTYS...S. 10 KOULUTUSPOLITIIKKA

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot