Yrittäjänä toimiminen uutta liiketoimintaa yrittäjyydestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjänä toimiminen uutta liiketoimintaa yrittäjyydestä"

Transkriptio

1 Yrittäjänä toimiminen uutta liiketoimintaa yrittäjyydestä ImpleTech Esmo Oy Esmo Economia Oy Puistokatu 34 A 2.krs OULU tel (0)

2 Kouluttaja Pasi Kinnunen 2014 edelleen, Esmo yhtiöt, toimitusjohtaja , POHTO, rehtori, toimitusjohtaja Pohjois Pohjanmaan Yrittäjät, toimitusjohtaja 2004 edelleen, hallitustyöskentelyä eri yrityksissä OSAO, Aikuis ja työpaikkakoulutusyksikkö OSAO, Kempeleen yksikkö 1997 edelleen, yrittäjänä ja osakkaana eri yrityksissä Strateginen johtaminen, organisaatiokulttuuri, yritys ja markkinointiviestintä Yrittäjyys ja yritystoiminta Kokemusta julkaisu ja kustannustoiminnasta Toimittajan ja free lance toimittajan töitä FM, emba, HHJ

3 Johdatusta aiheeseen Kirjoita viisi (5) asiaa/sanaa yrittäjyydestä. Keskustelua ja koontia vastauksista.

4 Sisältö 1) Yrittäjyyden filosofiaa 2) Yrittäjyys ammattina 3) Innovaatioita käytännössä 4) Yrittäjyys elämäntapana 5) Intohimoa tekemiseen 6) Yrittämisen vapautta 7) Yrittäminen liiketoimintana 8) Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen 9) Yrittäjyys Suomessa ja muualla 10) Yrittäjän henkilökuva 11) Ideasta liikeideaksi 12) Yksin vai yhdessä? 13) Yritystoiminnan aloittaminen 14) Vaihtoehtona valmis yritys yrittäjäpolven vaihdos 15) Yritystoiminnan riskit 16) Yrittämisen merkitys kansantaloudessa 17) Säilytä unelmasi ja usko omaan tekemiseen!

5 Yrittäjyyden filosofiaa 1. Mitä on yrittäjyys? Ammatti Innovaatioita käytännössä (Peter Drucker) Elämäntapa Intohimoa omaa tekemistä kohtaan Vapautta Liiketoimintaa Uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä

6 Yrittäjyys käsitteenä innovaatioita ammatti vapaus liiketoimintaa intohimoa elämäntapa A B C Konseptuaalinen perusrelaatio Langackerin mukaan. Jotta voisimme ymmärtää, millaisia mielikuvia yrittäjyyteen liittyy, olisi tutkittava yrittäjyyteen liittyviä tai sitä sivuavia käsitteitä. Langackerin mukaan A assosioituu B:hen, kun niitä yhdistää kolmas entiteetti C. Yrittäjyys sanana ja käsitteenä koostuu monesta pienemmästä merkityksestä ja niiden osista. Mikä yrittäjyydessä on A tai B tai C? Itse asiassa yrittäjyys käsitteenä on useissa tapauksissa juuri entiteetti C eli kahta muuta käsitettä yhdistävä tekijä. Yrittäjyys yhdistää työn ja voiton tai se yhdistää vaikkapa riskin ja vapauden.

7 Yrittäjyys ammattina Yrittäjä hyödyntää omaa ja muiden osaamista liiketoiminnassa. Perustuu usein jonkin substanssialan hallintaan. Kauppias, konsultti, kampaaja, putkiasentaja, hieroja, kouluttaja, sähköasentaja, hoitaja, autonkorjaaja, lakimies, rakentaja, hammaslääkäri, leipuri, kokki

8 Innovaatioita käytännössä Yrittäjä on usein toteuttaja ja tekijä, jolle on luonteenomaista nopeus ja määrätietoisuus. Osaa hyödyntää kaupallista potentiaalia. Pelle Peloton on hyvä keksijä, mutta onko hän hyvä yrittäjänä? Mikä on innovaatio? Innovaatiot eivät ole pelkästään teknologioiden hyödyntämistä. Osamaksurahoitus on yksi maailman merkittävimmistä innovaatioista.

9 Yrittäjyys elämäntapana Pääpainossa ei ole raha tai erinomainen toimeentulo. Halu toteuttaa unelmaansa ja tehdä sellaista työtä, josta todella pitää. Harrastuksesta työksi. Työtä ja vapaa aikaa voi olla vaikea erottaa toisistaan. Kalastusopas, koirankouluttaja, taidemaalari, kuntosaliyrittäjä

10 Intohimoa tekemiseen Voi toteuttaa omaa osaamistaan mielekkäällä tavalla. Kokee flown eli tunteen, jossa aikaa ja paikkaa ei edes huomaa. Innostunut työstä ja tekemisestä. Onnistuminen antaa valtavasti energiaa. Oma kädenjälki näkyy omassa yrityksessä. Kun innostut, niin onnistut!

11 Yrittämisen vapautta Itsenäisyys, vapaus päättää. Voi kehittää yritystä haluamaansa suuntaan. Joustava ajankäyttö Itsenäisyyden vastapainona täysi vastuu omasta ja yrityksen tekemisestä. Yritystoiminta on vapaudestaan huolimatta monin tavoin säänneltyä.

12 Yrittäminen liiketoimintana 1/2 Havaitaan ja hyödynnetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Useimmiten kyseessä on jonkin jo olemassa olevan palvelun kehittäminen. Pelkkä kopiointi ei tee menestyvää yritystä. Mitä nyt kopioidaan hype? Uusien palveluiden kaupallistaminen haasteellista (vrt. ladunaukaisijan rooli). Tärkeää olisi ammattimainen suhtautuminen omaan yritykseen.

13 Yrittäminen liiketoimintana 2/2 Oma palkka pitää aina laskea yrityksen kuluihin, se ei ole liiketoimintaa, että nostaa palkkaa jos jotain jää. Se on hyväntekeväisyyttä, johon sisältyy taloudellisia riskejä. Yrittäjän keskimääräinen vuosiansio on e/v (2013). Palkansaajan vuosiansio on e/v (2011) Yrittäjä tekee viidenneksen pitempää työpäivää eli noin 9 h/päivä. Samasta vuosiansiosta korkeampi verotus. Esimerkiksi yrittäjän km. Vuosiansiosta yrittäjä maksaa veroa 33,8 % kun palkansaaja 28,8 %

14 Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen Uusi palvelu tai uusi tuote. Idea > innovaatio > liiketoiminta Mitä eroa innovaatiolla ja tuotekehityksellä? Mitä on jatkojalostus? Yrittämisessä kyse aina kaupallisesta toiminnasta > liiketoimintaa. Yrittäjä näkee sellaista, jota muut eivät näe. Yrittäjä uskaltaa tehdä sellaista, jota muut empivät.

15 OPPORTUNITYISNOWHERE

16 Yrittäjyys Pohjois-Amerikassa Spirit rises to the right The Self- Employed Painters Electricians Independent consultants Small Business Owners Franchisees Small mom & pop operations Entrepreneurs Creators of new possibilities Identifiers of potential opportunities Learned in vocational training Management Miten amerikkalainen yrittäjyysajattelu eroaa suomalaisesta? Finders More complex

17 Yrittäjyys Suomessa Liiketoiminnan kehittäminen lisääntyy oikealle Yrittäjä The Self- Employed Painters Electricians Independent consultants Mies ja Hiace Small Business Owners Franchisees Small mom & pop operations Perheyritys Entrepreneurs Creators of new possibilities Identifiers of potential opportunities Liikemies Kaikkia kutsutaan yrittäjiksi yhdenvertaisuus lähtökohtana. Lainsäädännöllisesti kohtelu voi olla eriarvoista yrityskoon / - muodon mukaan.

18 Yrittäjän henkilökuva 1/2 Keitä he ovat mitä he tekevät? Muutoksen agentteja Mahdollisuuksien tutkijoita Ekologisen lokeron tunnistajia Hallitsevat (hyväksyvät) kaaoksen, kompleksisuuden ja epäjatkuvuuden. Luottavat intuitioon Vahvasti motivoituneita

19 Yrittäjän henkilökuva 2/2 Itseluottamus Riskinottokyky fokus mahdollisuudessa Joustavuus Vahva halu toimia Halu olla itsenäinen Sisukkuus ja päättäväisyys Aloitteellisuus Vastuullisuus Epävarmuuden sieto Rehellisyys, lahjomattomuus Tiiminrakentaminen Luovuus ja innovatiivisuus Visio Kyky inspiroida muita

20

21

22 Tietoisuus vai epätietoisuus Luulo ei ole tiedon väärti I know that I don t know that I know I don t know I don t know I know Itselleen kannattaa olla rehellinen Vesa-Matti Loiri

23 Ideasta liikeideaksi Idean keksimisen ja sen jatkokehittelyn vaihe on hyvin herkkä ajanjakso. Aluksi idea tuntuu mielettömän hyvältä. Usein syntyy prosessin kautta, jossa tietoisesti on pohtinut jotakin ongelmanratkaisua. Alitajunta on käsitellyt ongelmaa ja tuottaa mahdollisen ratkaisun. Tärkeää olisi kirjata idea heti muistiin jonnekin ja siihen liittyvät piirteet. Mikä tekee ideasta niin hyvän? Kirjaa ylös! Minkälaisia huonoja piirteitä voi olla? Kirjaa ylös! Pidä muistiinpanovälineitä yöpöydällä.

24 It Was Just An Idea I have an idea A word of caution A little too radical I like it myself but We tried something just like that once Let me play devil s advocate It s just not us I wish it were that easy Oh, it was just an idea An idea is a fragile thing. Turning it off is much easier than keeping it lit.

25 Ideasta liikeideaksi 2 Idean saatuaan kannattaa antaa itselleen muutama päivä aikaa miettiä, onko idea vielä niin hyvä. Jos on, kannattaa tehdä jo vähän systemaattisempi suunnitelma. Haluatko kysyä muiden mielipidettä? Missä vaiheessa kannattaa kysyä? Minkä vastauksen haluat kuulla? Voi olla, että muut eivät näe samaa mahdollisuutta kuin sinä. Asiantuntija apua on runsaasti tarjolla jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Kannattaa rohkeasti käyttää sitä mahdollisuutta. Uskotko itse vielä viikon tai kahden päästä ideaasi? Jos vastaus on kyllä, on syytä jatkaa suunnitelmaa!

26 Yksin vai yhdessä? 1/3 Suomessa on poikkeuksellisen paljon yksinyrittäjiä. Mitä etua / haittaa on yksinyrittämisestä? Jos todella ei tarvitse kumppania, voi olla parempi aloittaa yksin. Myös tavoite määrittää toimintamallin. Itsensä työllistäminen voi olla yksi tavoite. Mitä jos tavoitteena onkin kasvaa? Aivan liian usein kuulee kokeneiden yrittäjien sanovan, että älä koskaan ota yhtiökumppania. Avioliitoistakin puolet päättyy eroon. Kumppanin valinta onkin tärkeä prosessi.

27 Yksin vai yhdessä? 2/3 Yhtiökumppanin kanssa jaetaan usein yrittämisen riskiä tai haetaan riittävää alkupääomaa yritystoiminnan aloittamiseen. Riskin jakaminen ei saisi olla ainoa lähtökohta yhdessä yrittämiseen. Tärkeämpi lähtökohta yhtiökumppanuuteen on osaaminen ja eri asioiden hallitseminen.

28 Yksin vai yhdessä? 3/3 Right people on the right seat on the right bus! Erilaisuudet täydentävät toisiaan. Osaamisen yhdistäminen ja täydentäminen voi tehdä yrityksestä ylivertaisen. Yhdessä yrittämiseen täytyy tehdä selvät pelisäännöt heti alussa, pelkkä suullinen sopiminen ei aina auta.

29 Case Trivial Pursuit Aluksi pelkkä kaveriporukan ajatus täysin uudentyyppisestä lautapelistä. Ensimmäiset luonnokset tehtiin pyöreään pöydän kanteen tussilla. Paperilapuille kirjoitettiin kysymykset. Ideaa jalostettiin pitkään > 1. versio omakustanteisena. Jakelu suoraan lelu /pelikauppoihin. Ammattimaisempi ote. Tehtävien jako. Markkinointi, tuotesuojaus, liiketoiminta jne. Silti vaikeuksia saada peli markkinoille. Parin vuoden jälkeen suuri kustantaja/jakelija näki pelin potentiaalin > pankki räjähti nopeasti! Uusi haaste vuosituhannen vaihteessa > sähköiset versiot > mobiiliversiot.

30 Yritystoiminnan aloittaminen 1/3 Kun päätös yritystoiminnan aloittamisesta on tehty, on yrityksen perustaminen paperilla hyvin helppoa. Perustaminen ja käynnistäminen ovat eri asioita. Yritykselle pitää keksiä nimi! Se onkin yllättävän vaikeaa. Lukuisat nimivaihtoehdot voi käydä tarkistamassa yritystietojärjestelmästä Sieltä näkee onko nimi tai sitä lähellä oleva nimi jo rekisteröity. Samasta osoitteesta löytyy myös sähköinen yrityksen perustamispaketti (16 sivua). Yrityksen perustamisilmoitus maksaa e riippuen yhtiömuodosta. Perustamisilmoitus viedään paikalliseen maistraattiin. Nopeimmillaan y tunnuksen saa heti mukaan.

31 Yritystoiminnan aloittaminen 2/3 Lisäksi kustannuksia tulee mahdollisesta osakepääomasta, joka on minimissään 2500 euroa. Moni aloittaa toiminimellä, jotta ei tarvitse maksaa osakepääomaa > mahdollisuus muuttaa halutessaan myöhemmin osakeyhtiöksi. Yritystoiminnan aloittaminen maksaa erikseen. Kustannuksia kertyy yleensä aloitusinvestoinneista ja pakollisista vakuutuksista. Yhden ihmisen konsulttiyrityksen voi perustaa lähes minimikuluilla, kun taas tuotannollisen yrityksen investoinnit voivat nousta satoihin tuhansiin. Yritystoiminnan voi aloittaa, kun on y tunnus ja pakolliset vakuutukset.

32 Yritystoiminnan aloittaminen 3/3 Apua yritystoiminnan aloittamiseen saa hyvin monelta taholta: Finnvera, Uusyrityskeskus, pankit, vakuutusyhtiöt, yritysneuvojat, yrittäjäjärjestöt Aloittavan yrityksen rahoitukseen apua löytyy mm. Finnverasta. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin miettiä asiakkaita. Mistä asiakkaita saa? Mitä on Bisnes? Laskutettava työ vähennettynä kaikilla kuluilla (myös oma palkka) = tulos. Muistisääntö nro 1: arvio aina kulut yläkanttiin ja tulot alakanttiin. Jos tulos on silti positiivinen, on liiketoiminta kannattavaa > bisnes

33 Vaihtoehtona valmis yritys 1/2 Yritystä ei aina ole tarkoituksenmukaista perustaa alusta. Tarjolla on runsaasti pitkäänkin toimineita yrityksiä, joiden omistajat ovat ikääntyneitä tai muuten haluavat luopua yrityksestään. Etuna valmiit asiakassuhteet ja toimiva konsepti. Mahdollisuus saada heti palkkaa omasta työstä. Jatkajia on usein hankala löytää, joten siinä mielessä on ostajien markkinat. Yrityksen pyyntihinta on eri kuin myyntihinta. Täytyy olla hyvin tarkkana, mistä kannattaa maksaa. Kannattaako ostaa toimitiloja? Onko myytävä kalusto kunnossa?

34 Vaihtoehtona valmis yritys 2/2 Yrityskaupassa kannattaa ehdottomasti käyttää yrityskonsulttia tai vastaavaa asiantuntijaa. Myytäviä yrityksiä esim. Yrityskaupan rahoitukseen löytyy myös apua. Omaa rahaa ei tarvitse olla enempää kuin asunnon hankkimiseenkaan. Normaalisti yrityksen ostohinta pitäisi saada maksetuksi yrityksen tuloksesta 3 5 vuodessa oman palkan jälkeen. Mahdollisuus sopia, että luopuva yrittäjä on määräajan alkavan yrittäjän apuna.

35 Yritystoiminnan riskit 1/3 Yrittämiseen liittyy useimmiten taloudellisia toiminnallisia riskejä. Mitä jos kauppa ei käy ja liikevaihtoa ei tule? Henkilöstökustannukset suurin yksittäinen kulu pk sektorilla. Mitä pienempi yritys, sitä isompi osuus kuluista on henkilöstökuluja. Kiinteiden kulujen minimoiminen tärkeää. Muuttuvat kulut kiinteiden kulujen vaihtoehtona. Henkilöstökulu usein kiinteää kulua. Henkilöstön palkkaaminen on aina riski, mutta myös mahdollisuus.

36 Yritystoiminnan riskit 2/3 Yrityksen pyrittävä mahdollisiin joustoihin niin kasvussa kuin taantumassa. Minkälaisia työsopimuksia on olemassa? Miten henkilöstöä vähennetään? Milloin henkilöstöä kannattaa rekrytoida? Työntekijöille on syytä asettaa euromääräisiä liikevaihto ja tulostavoitteita jo rekrytointivaiheessa. Jyvät erottuvat akanoista usein haastatteluvaiheessa.

37 Yritystoiminnan riskit 3/3 Liian suurta riskinottoa on syytä välttää > riskienhallintaa. Perheen asuminen ja perustoimeentulo turvattava. Oma terveys ja työkyky on tärkeää. Hyvänä aikana kannattaa rahaa jättää yritykseen, jotta sen tase ja kassa vahvistuisivat. Huonot ajat syövät tasetta ja kassaa. Mikä on konkurssi?

38 Yrittämisen merkitys kansantaloudessa 1/3 Yrityksiä Suomessa on noin ( pl. maa, metsä ja kalatalous). Yksinyrittäjiä ,5 % on alle 10 henkeä työllistäviä henkeä työllistäviä 4,6 % henkeä työllistäviä 0,7 % Suuryrityksiä 0,2 % eli noin 600 yritystä, jotka työllistävät yli 250 henkeä. Pk yrityksiä on siis 99,8 % kaikista suomalaisista yrityksistä.

39 Yrittämisen merkitys kansantaloudessa 2/3 Pk yritykset työllistävät 62 % yritysten henkilöstöstä. Viimeisen 10 vuoden aikana työpaikkojen suuntaus ollut suuryrityksistä pk sektorille. Voimakas rakennemuutos teollisuudessa vienyt kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Uudet työpaikat syntyneet pk yrityksiin. Julkinen sektori työllistää n. 25 % työllisistä (nelinkertaistunut v:sta 1975) Julkisen sektorin kulut BKT:sta noin 60 %.

40 Yrittämisen merkitys kansantaloudessa 3/3 Yritykset ovat merkittävä veron, eläke ja vakuutusmaksujen kerääjä. Tulovero, arvonlisävero, yhteisövero, työeläkemaksu, työttömyysvakuutus Kasvattaa BKT:ta > luo lisäarvoa. Yritystoiminta on kansantalouden perusta. Suomen vienti riippuu kokonaan yrityksistä. Pohdi, mitä vaikutuksia yritystoiminnalla on tavalliselle kansalaiselle?

41 Säilytä unelmasi ja usko omaan tekemiseen! Ne, jotka uskovat ja uskaltavat, muuttavat maailmaa! Tee joka päivä jotain unelmasi eteen! Ole suunnitelmallinen ja ahkera! Palkinto on sitä parempi, mitä enemmän joudut ponnistelemaan tavoitteesi eteen. Tee välitavoitteita ja aikatauluta ne! Muista huilata välillä elämän pitää olla tasapainossa! Mailasta ei saa puristaa liikaa rentous ja peli ilo tuo parhaan tuloksen.

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITTÄJÄINFO-tilaisuuden ohjelma Starttiraha Jarmo Lepistö, Tampereen te-toimisto Osuuskunta yritysmuotona Mirja Taipale, Tampereen seudun osuustoimintakeskus Ensimetri - yrittäjyysneuvonta

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Päättäjä Tuula Teeri. Rahan hankkiminen onnistuu, kun on riittävän hyvä idea ja kyky kaupallistaa se. Vientikauppa Picote Oy

Päättäjä Tuula Teeri. Rahan hankkiminen onnistuu, kun on riittävän hyvä idea ja kyky kaupallistaa se. Vientikauppa Picote Oy 3 Cabforcen kilpailukyky perustuu nopeuteen, teknologiaosaamiseen, globaaliuteen ja ketteryyteen. 11 Finnvera rahoittaa yrityksiä myös matalasuhdanteessa. nro 1 2014 Päättäjä Tuula Teeri Rahan hankkiminen

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot