1/15. Väliaikainen järjestelytoimikunta Kokous 2/ Valmistelija KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/15. Väliaikainen järjestelytoimikunta 29.09.2009. Kokous 2/2008 30.10.2008 14 Valmistelija KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS"

Transkriptio

1 1/15 Kokous 2/ Valmistelija Valmistelija Valittiin jäsenet Taisto Uutinen ja Agneta Alm Valmistelija Kalliosaari Anu YHDISTYMISAVUSTUSTEN KÄYTTÖ JA OHJEISTUS VUODELLE 2009 Jäsen Leena Lindfors esitti Petra Paakkasen kannattamana että valmisteluryhmä päättää tilivarojen käytöstä ja määräaikaisista palvelussuhteista sekä ostopalveluista. Kappaleen viimeinen lause koskien rekrytointia jää pois. Järjestelytoimikunta hyväksyy käyttösuunnitelman. Hyväksyttiin yksimielisesti jäsen Leena Lindforsin esitys Valmistelija Kalliosaari Anu ESISOPIMUS KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA hyväksyi liitteenä olevan Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kanssa tehtävän esisopimuksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Esisopimus vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja varsinainen sopimus hyväksytään lopullisesti uuden kunnan valtuustossa Valmistelija VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN JOHTOTEHTÄVIEN JÄRJESTELYT myöntää Loviisan tekniselle keskukselle luvan täyttää vesihuoltopäällikön virka vakinaisesti ja toteaa että LVI-insinööri Jukka Littman on hakenut virkaa sisäisessä haussa Valmistelija Kalliosaari Anu KIRJASTOVIRKAILIJAN PALKKAAMINEN myöntää Loviisan kaupunginkirjastolle luvan palkata kirjastovirkailija toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen alkaen. Tehtävä laitetaan ensin sisäisesti haettavaksi liitoskuntien ja terveydenhuollon kuntayhtymän kesken. Mikäli sisäisellä haulla ei löydy sopivaa ja pätevää henkilöä, voidaan tehtävä laittaa ulkoiseen hakuun Valmistelija UUDEN LOVIISAN PALKKAHALLINTOJÄRJESTELMÄ päätti, että uusi Loviisa ottaa käyttöönsä Populus-ohjelman ja nykyisen Loviisan sopimus Populuksen kanssa siirretään uudelle Loviisalle alkaen. Sopimusjärjestelyt ja neuvottelut käyttöönotto- ja ylläpitohinnoista toteuttavat tammi-helmikuussa 2009 uuden kunnan vastaavat virkamiehet. Järjestelytoimikunta tekee asiassa lopullisen päätöksen Valmistelija LUONNOSTELMA UUDEN KUNNAN ORGANISAATIOSTA Valmisteluryhmän puheenjohtaja Olavi Kaleva esitteli luonnostelmaa uuden Loviisan organisaatiosta Valmistelija Kalliosaari Anu TOIMIALARYHMIEN TILANNEKATSAUS Ruotsinpyhtään kunnanjohtaja, uuden kunnan muutosjohtaja Risto Nieminen kertoi toimialaryhmien valmistelun tilanteesta.

2 2/ Valmistelija Kalliosaari Anu PÄIVÄHOIDON SIJOITTUMINEN ORGANISAATIOON päättää, että päivähoito ja varhaiskasvatus kuuluvat organisaatiossa sivistystoimeen. Järjestelytoimikunta vahvistaa päätöksen ja lopullinen päätös tehdään uuden Loviisan Valmistelija Kalliosaari Anu Merkittiin tiedoksi. Kokous 3/ Valmistelija Valmistelija Valittiin jäsenet Kalevi Lappalainen ja Agneta Alm Valmistelija UUDEN LOVIISAN ORGANISAATIO hyväksyy uuden Loviisan organisaation päälinjaukset Valmistelija KANSALAISOPISTOJEN SIJOITTUMINEN UUDESSA LOVIISASSA päättää, että uudessa Loviisassa Valkon kansalaisopiston ja Lovisa svenska medborgarinstitutin toimintaa hallinnoidaan siten, että molemmilla kansalaisopistoilla on omat johtokunnat, jotka kuuluvat sivistyslautakunnan alaisuuteen Valmistelija PUOLUEIDEN EDUSTUS JÄRJESTELYTOIMIKUNNASSA, ALOITE RUOTSINPYHTÄÄN KUNNANVALTUUSTOSSA merkitsee Ruotsinpyhtää kunnanvaltuuston aloitteen tiedoksi Valmistelija Kalliosaari Anu TILINTARKASTUSSOPIMUKSEN PIDENTÄMINEN suosittaa että fuusioituvat neljä kuntaa kilpailuttavat yhdessä tilikauden 2009 tilintarkastuksen Valmistelija Kalliosaari Anu MYLLYHARJUN LUKION REHTORUUSJÄRJESTELYT päättää, että Myllyharjun lukion rehtorin virka täytetään ensisijaisesti sisäisellä haulla saakka. Mikäli ei löydy sopivaa hakijaa, virka täytetään ulkoisella haulla ja määräaikaisesti asti Valmistelija

3 3/15 TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ANOMUS PALKKAUKSISTA hyväksyy sen, että Loviisan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä palkkaa psykiatriaan erikoistuneen sairaanhoitajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen alkaen ja terveydenhoitajan kouluterveydenhuoltoon toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen alkaen. Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten että tehtävät laitetaan ensiksi sisäiseen hakuun ja vasta sen jälkeen ulkoiseen hakuun Valmistelija Kalliosaari Anu YHDISTYMISAVUSTUSTEN KÄYTTÖ JA OHJEISTUS VUODELLE 2009 hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman. Välttämättömien muiden hankintojen ja koulutuksien osalta yritetään sopia toimittajien kanssa, että laskutus tapahtuu 2010 v. puolella tai käytetään kuntien omissa budjeteissa olevia määrärahoja Valmistelija KÄRKIHANKKEET VUODEN 2010 VALTION TALOUSARVIOESITYKSEEN esittää oheiset hankkeet Itä-Uudenmaan liitolle vuoden 2010 kärkihanke-esityksiksi uuden Loviisan osalta Valmistelija Kalliosaari Anu Merkittiin tiedoksi Valmistelija SEURAAVAT KOKOUKSET Seuraavat kokoukset ovat: klo 16.30, klo 16.30, klo ja yhteinen valtuustoinfo Loviisassa klo Kokous 1/ Valmistelija Valmistelija Valittiin jäsenet Sinikka Heikkinen ja Agneta Alm Valmistelija Kalliosaari Anu PÄÄLLIKÖIDEN NIMEÄMISPROSESSI hyväksyy päälliköiden nimeämisprosessin ja sen aikataulun sekä nimeää puheenjohtajan lisäksi jäsenet haastatteluryhmään: Päivi Uotinen (Ritva Suomalainen), Åke Laitinen (Sinikka Heikkinen), Agneta Alm (Olof Gren), Kalevi Lappalainen (Veikko Ekström), Asko Vilamaa (Markku Paakkarinen), Taisto Uutinen (Kimmo Eloranta), Leena Lindfors (Kristina Lönnfors), Nils Vainio (Tage Fredriksson), Mats Lobbas (Petra Paakkanen) Valmistelija Kalliosaari Anu HALLINTOPALVELUT VASTUUALUEEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT

4 4/15 myöntää luvan laittaa sisäisesti haettavaksi hallintopalvelut - vastuualueen päällikkötehtävät. Jäsen Leena Lindfors esitti jäsen Petra Paakkasen kannattamana että tietohallintopäällikön nimike muutetaan tietohallintovastaavaksi ja viestintäpäällikön nimike viestintävastaavaksi. Jäsen Kalevi Lappalainen esitti että viestintäpäällikön pätevyysvaatimuksiin lisätään että englannin kielen taito katsotaan eduksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jäsen Leena Lindfors veti ehdotuksensa takaisin. Hyväksyttiin Valmistelija Kalliosaari Anu TALOUSPALVELUT -VASTUUALUEEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT myöntää luvan laittaa sisäisesti haettavaksi talouspalvelut -osaston päällikkö- ja asiantuntijatehtävät Valmistelija Kalliosaari Anu KEHITTÄMISPALVELUT -VASTUUALUEEN TARKENNETTU ORGANISAATIOKAAVIO hyväksyy kehittämispalvelut -vastuualueen tarkennetun organisaatiokaavion ja nimeää Risto Niemisen uuden kunnan kehittämis- ja muutosjohtajaksi. valtuustossa Valmistelija Kalliosaari Anu PERUSTURVAKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT myöntää luvan laittaa sisäisesti haettavaksi perusturvakeskuksen päällikkö/esimiestehtävät Valmistelija Kalliosaari Anu SIVISTYSKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT myöntää luvan laittaa sisäisesti haettavaksi sivistyskeskuksen päällikkötehtävät. Jäsen Päivi Uotinen esitti Agneta Almin kannattamana että perhepäivähoidon koordinaattorin tehtävät poistetaan. Poistettiin yksimielisesti perhepäivähoidon koordinaattorin tehtävä Valmistelija Kalliosaari Anu TEKNISEN KESKUKSEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT myöntää luvan laittaa sisäisesti haettavaksi teknisen keskuksen päällikkötehtävät Valmistelija Kalliosaari Anu YHTEINEN VALTUUSTOINFO hyväksyy pidettävän yhteisen valtuustoinfon ohjelmarungon.

5 5/ Valmistelija Grönholm Thomas ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN TARVE UUDESSA LOVIISASSA myöntää luvan muuttaa kaksikielinen erityislastentarhaopettajan virka ruotsinkieliseksi viraksi ja perustaa yksi uusi suomenkielinen erityislastentarhaopettajan virka. Järjestely voidaan toteuttaa kevään 2009 aikana (ennen 30.4) sisäisen työhaun ja valinnan kautta ja siten molemmat viranhaltijat voisivat aloittaa työnsä alkaen toistaiseksi. Järjestelytoimikunta vahvistaa päätöksen ja lopullinen päätös virkojen perustamisesta tehdään uuden Loviisan Valmistelija Kalliosaari Anu ANOMUS SAADA PALKATA RUOTSINKIELINEN KOULUPSYKOLOGI Loviisan koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto pyytää väliaikaiselta järjestelytoimikunnalta lupaa saada julistaa haettavaksi ja palkata ruotsinkielinen koulupsykologi perusopetukseen lähtien toistaiseksi. Jäsen Leena Lindfors esitti jäsen Petra Paakkasen kannattamana että paikka laitetaan ensin sisäiseen hakuun. Hyväksyttiin yksimielisesti Valmistelija Kalliosaari Anu LAPINJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJA VÄLIAIKAISSSA JÄRJESTELYTOIMIKUNNASSA Jäsen Leena Lindfors esitti että Lapinjärven kunnasta kutsutaan edustaja ja varajäsen jolla on puheja läsnäolo-oikeus mutta ei äänioikeutta. Lapinjärven edustaja ei ole kuitenkaan läsnä kun käsitellään Lapinjärven kunnan kanssa tehtäviä sopimuksia. Hyväksyttiin yksimielisesti Valmistelija Kalliosaari Anu Merkittiin tiedoksi. Kokous 2/ Valmistelija Valmistelija Valittiin jäsenet Nils Vainio ja Markku Paakkarinen Valmistelija Kalliosaari Anu KEHITTÄMISPALVELUT VASTUUALUEEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT myöntää luvan laittaa sisäisesti haettavaksi kehittämispalvelut - vastuualueen päällikkö- ja asiantuntijatehtävät Valmistelija PERUSTURVAKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT nimeää perusturvakeskuksen päälliköt/esimiestehtävät. Järjestelytoimikunta vahvistaa nimitykset ja lopulliset päätökset tekee uuden Loviisan

6 6/ Valmistelija Grönholm Thomas SIVISTYSKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT Työkok, koulutuksen, kielitaidon ja haastattelun perusteella valmryhmä ehdottaa, että: Päivähoidon ja varh.kasvatuksen pääll. nimetään ainoana hakijana Ilse Forssell Koulutuspäälliköksi valitaan Timo Tenhunen. Perustelut: Tenhusella on kasvatustieteellinen koulutus ja lisäksi sekä käytännön että hallinnon kokemusta koulutusasioista. Suunnittelijaksi valitaan Merja Salo. Perustelut: Salon laaja työkokemus vastaa niitä tehtäviä jotka kuuluvat suunnittelijan tehtävänkuvaan. Vapaa-aikatoimen pääll. valitaan Leif Eriksson. Perustelut: Erikssonilla on pitkä kokemus vapaaaikatoimen hallinnollisista tehtävistä. Museo- ja kultt.toimen päälliköksi nimetään ainoana hakijana Pia Wilhelmson. Kirjastotoim. pääll. nimetään ainoana hakijana Jenny Olsson-Korsu Valmistelija Meltaus Yrjö TEKNISEN KESKUKSEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT Kohta 1) rakennus- ja ympäristövalvonnan osastopäällikkö: Jäsen Taisto Uutinen ehdotti jäsen Asko Vilamaan kannattamana, että nimitetään Rolf Skogberg. Äänestyksessä jossa Lyytikäinen on Jaa ja Skogberg Ei, voitti Skogberg äänin 9-4. Jaa: Alm, Lindfors, Paakkanen, Holmberg. Ei: Lobbas, Heikkinen, Hafrén, Laitinen, Paakkarinen, Uotinen, Uutinen, Vainio, Vilamaa. Kohta 2) rakentamisen ja ylläpidon osastopäällikkö: Jäsen Päivi Uotinen ehdotti, että nimitetään Antti Kinnunen. Ehdotus ei saanut kannatusta. Nimettiin rakennusteknikko Markus Lindroos. Kohta 3) kaupunkisuunnitteluosasto: arkkitehti Maaria Mäntysaari. Järjestelytoimikunta vahvistaa valinnat ja lopullinen päätös tehdään uuden Loviisan Valmistelija Kalliosaari Anu HALLINTOPALVELUT VASTUUALUEEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT nimeää uuden Loviisan viestintäpäälliköksi valtiotieteiden maisteri Lilian Andergård-Stenstrandin, tietohallintopäälliköksi insinööri Hans Forsströmin ja henkilöstöpäälliköksi hallintotieteiden maisteri Minna Uusitalon. Järjestelytoimikunta vahvistaa valinnat ja lopulliset valinnat tehdään uuden Loviisan valtuustossa Valmistelija TALOUSPALVELUT -VASTUUALUEEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT valitsi henkilöt päällikkö- ja asiantuntijatehtäviin. Controller: Antti Kärkkäinen Talouspäällikkö: Siv Gustafsson Strategia-asiantuntija: Börje Husman Taloussuunnittelija perusturvaan: Paul Lindqvist Taloussuunnittelija sivistystoimeen: Siv Mårtens Taloussuunnittelija tekniseen sektoriin: Tero Taipale Ruokapalvelupäällikkö: ei hakijoita määräaikaan mennessä Siivouspäällikkö: Tuija Niemeläinen. Lopullinen päätös tehdään uuden Loviisan Valmistelija UUDEN KUNNAN VAAKUNA järjestää herladisille taiteilijoille tarkoitetun kutsukilpailun. Tekninen muutos: Viimeinen kappale "Viestintäryhmä valmistelee seuraavaan kokoukseen kutsukilpailun säännöt ja tekee esityksen kilpailuun kutsuttavista heraldikoista" siirretään ehdotukseen. Jäsen Leena Lindfors ehdotti jäsen Mikael Hafrénin kannattamana, että kaikkien neljän kuntien vaakunat ovat kilpailussa mukana. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 7/ Valmistelija Kalliosaari Anu TIENIMISTÖJEN MUUTTAMINEN Katujen ja teiden nimien muutosten aikataulu ja muutosprosessi on seuraavanlainen: - Nimistö- ja opaskarttatyöryhmä tekee uusista nimistä luonnoksen helmikuun loppuun mennessä - Valmistelutyöryhmä käsittelee luonnoksen ja asettaa sen nähtäville 30 vuorokaudeksi - Nimistö- ja opaskarttatyöryhmä tekee mahdolliset muutokset palautteen perusteella ja tekee nimistä ehdotuksen - Valmistelutyöryhmä käsittelee ehdotuksen - Järjestelytoimikunta käsittelee ja hyväksyy ehdotuksen. Tästä kuntapäätöksestä on valitusaika 30 vrk. hyväksyy esitetyn prosessin ja määrää sen Loviisan kaupungin teknisen keskuksen tehtäväksi Valmistelija Kalliosaari Anu ANOMUS SAADA JULISTAA HAETTAVAKSI JA PALKATA OPETTAJIA JA KOULUNKÄYNTIAVUSTAJIA myöntää luvan siihen, että yhdistyvien kuntien koulu- ja koulutustoimet saavat julistaa haettavaksi ja palkata opettajia lukuvuodeksi tai alkaen toistaiseksi ja koulunkäyntiavustajia. Rekrytointitarvetta määriteltäessä huomioidaan ja arvioidaan tuleva henkilöstövahvuus uudessa Loviisassa Valmistelija Kalliosaari Anu RUOTSINKIELINEN ERITYISOPETTAJA antaa Liljendalin koululautakunnalle luvan julistaa Liljendalin ja Lapinjärven yhteinen ruotsinkielisen erityisopettajan virka haettavaksi vakinaisena lähtien, jotta nykyinen erityisopetuksen taso säilyisi ennallaan alueen kouluissa.virka siirtyy uudelle Loviisalle lähtien ja laaditaan uusi sopimus Lapinjärven kanssa. Julistamalla virka hakuun vakinaisena lisätään mahdollisuus saada pätevää henkilöstöä ja turvataan erityisopetuksen jatkuvuus Valmistelija PERUSTURVAKESKUKSEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA hyväksyy, että Loviisan kaupungin perusturvakeskus julistaa haettavaksi ja täyttää perustettavan sosiaalityöntekijän viran toistaiseksi voimassaolevana virkasuhteena Valmistelija Kalliosaari Anu Merkittiin tiedoksi. Kokous 3/ Valmistelija Valmistelija Valittiin jäsenet Päivi Uotinen ja Sinikka Heikkinen Valmistelija UUDEN KUNNAN VAAKUNA

8 8/15 hyväksyy kutsukilpailun säännöt ja päättää kutsua suunnittelukilpailuun heraldikot kokouksessa tehtävän esityksen pohjalta Valmistelija SUOSITUS LIITOSKUNTIEN JA KUNTAYHTYMÄN SÄÄSTÖOHJELMAKSI suosittaa liitoskunnille ja kuntayhtymälle että jo vuoden 2009 aikana noudatetaan kohdissa 1-6 olevia toimenpiteitä ajatellen vuoden 2010 taloudellista kokonaistilannetta kuntasektorilla Valmistelija TARJOUSASIAKIRJA KOSKIEN UUDEN LOVIISAN JA SEN TYTÄRYHTEISÖJEN VAKUUTUKSIA päättää hyväksyä tarjouspyynnön lähtökohtana kilpailuttamiselle. Lisäksi todetaan, että maatalouslomittajien vastuuvakuutuksen osalta omavastuu on 500 euroa/vahinko. pyytää meklarilta, että tarjousasiakirje laaditaan molemmilla kotimaisilla kielillä. Tarjousasiakirjan tulee sisältää myös kaupungin keskeytysvakuutuksen. Lisätään hallinnon vastuuvakuutukseen myös koulujen ja kansalaisopistojen johtokunnat. Hyväksyttiin Valmistelija TAASIAKODIN SAIRAANHOITAJAN TOIMI myöntää Ruotsinpyhtään kunnalle luvan palkata Taasiakotiin sairaanhoitaja toistaiseksi voimassaaolevaan työsuhteeseen Valmistelija MYLLYHARJUN LUKIO REHTORUUS hyväksyy, että Eveliina Passi jatkaa Myllyharjun lukion rehtorina määräaikaisena asti. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee uuden Loviisan Valmistelija ITÄ-UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN hyväksyy lausunnon uuden Loviisan osalta Valmistelija KEHITTÄMISPALVELUT VASTUUALUEEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT valitsee uuden Loviisan kehittämispalvelut-vastuualueelle - satamajohtajaksi Aki Marjasvaaran - matkailusihteeriksi Lilian Granbergin - vastaavaksi maaseutuasiamieheksi Marina Bergheim-Ahlqvistin. Päätökset vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee uuden Loviisan Valmistelija SELVITYS PERHEPÄIVÄHOIDON JA AVOIMEN PÄIVÄHOIDON VASTAAVAN TARPEESTA JA VIRAN PERUSTAMISESTA perustaa perhepäivähoidon ja avoimen päivähoidon vastaavan viran alkaen toistaiseksi. Virka julistetaan sisäisesti haettavaksi mennessä. vahvistaa päätöksen ja lopullinen päätös tehdään uuden Loviisan

9 9/ Valmistelija GENERALSHAGENS SKOLANIN JA PARKSKOLANIN REHTORIN SEKÄ APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN, SIVISTYSKESKUS hyväksyy järjestelyn koskien Generalshagens skolanin ja Parkskolanin rehtoruutta lähtien ja myöntää sivistyskeskukselle luvan julistaa tehtävät haettavaksi sisäisesti. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee uuden Loviisan Sekä virkarehtorin että apulaisrehtorin opetusvelvollisuuden määrät ja -huojennukset tarkennetaan samassa yhteydessä kaikkien muidenkin uuden Loviisan rehtorin ja koulunjohtajan osalta. Hyväksyttiin esitykseen tehdyin muutoksin Valmistelija VÄLITASON ESIMIESTEN NIMITTÄMINEN, SIVISTYSKESKUS hyväksyy välitason esimiesten nimittämiset ja myöntää luvan laittaa tehtävät sisäisesti haettavaksi sivistyskeskuksessa. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen asiassa tekee uuden Loviisan Valmistelija TYÖHYVINVOINTIKOORDINAATTORI HALLINTOPALVELUT- VASTUUALUEELLE SISÄISESTI HAETTAVAKSI myöntää luvan laittaa sisäisesti haettavaksi em. työhyvinvointikoordinaattorin -tehtävän Valmistelija UUDEN KUNNAN TEHTÄVÄNKUVAUSLOMAKE hyväksyy liitteenä olevan tehtävänkuvauslomakkeen. Lopullisen päätöksen asiassa tekee järjestelytoimikunta Valmistelija VUODEN VAIHTEEN YLI JATKUVAT VIRKA/TYÖVAPAITA hyväksyy periaatteet vuodenvaihteen jatkuvista virka- ja työvapaista Valmistelija Merkittiin. Kokous 4/ Valmistelija Todettiin lisäksi että väliaikaisen järjestelytoimikunnan esittelijänä toimii tämän kokouksen ajan hallintojohtaja Anu Kalliosaari Valmistelija Valittiin jäsenet Nils Vainio ja Sinikka Heikkinen.

10 10/ Valmistelija TYÖHYVINVOINTIKOORDINAATTORI HALLINTOPALVELUT- VASTUUALUEELLE SISÄISESTI HAETTAVAKSI nimeää Anne Hovin työhyvinvointikoordinaattoriksi uuden Loviisan henkilöstötoimistoon. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee uuden Loviisan Valmistelija LOVIISAN SUOMENKIELISTEN ALAKOULUJEN YHTEISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄN HAKEMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVANA Peruskoulunopettaja Juha Kokkoniemi palkataan Loviisan suomenkielisten alakoulujen tuntiopettajaksi lähtien toistaiseksi. Virka siirtyy aloittavalle uudelle Loviisan kaupungille Valmistelija ANOMUS VUODENVAIHTEEN YLI JATKUVASTA VUOROTTELUVAPAASTA, ORAVA myöntää luvan vuorotteluvapaan myöntämiseen ajalle ja työttömän henkilön palkkaamiseen vastaavalle ajalle Valmistelija Korttila Kirsi LAUSUNTO PSYKIATRI JUHANI AERIN LAATIMASTA EHDOTUKSESTA HUS-PSYKIATRIAN PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAKSI päätti antaa selvitysmies Juhani Aerin raportista lausunnon Valmistelija TEKNISEN KESKUKSEN TÄSMENNETTY ORGANISAATIO JA VÄLITASON ESIMIEHET hyväksyy teknisen keskuksen organisaation ja nimeää henkilöt uuden Loviisan kaupungin teknisen keskuksen tehtäviin alkaen. myöntää luvan asettaa vesihuoltopäällikön tehtävä välittömästi sekä sisäisesti että ulkoisesti haettavaksi ja että se voidaan täyttää vakinaisesti alkaen Valmistelija PERUSTURVAKESKUKSEN TÄSMENNETTY ORGNISAATIOKAAVIO JA ESIMIESTEHTÄVÄT hyväksyy välitason esimiesten nimittämiset ja myöntää luvan laittaa tehtävät sisäisesti haettaviksi. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen asiassa tekee uuden Loviisan Valmistelija TUKIPALVELUIDEN TARKENNETTU ORGANISAATIOKAAVIO hyväksyy hallintopalvelut -vastuualueen ja talouspalvelut - vastuualueen tarkennetut organisaatiokaaviot Valmistelija Grönholm Thomas SIVISTYSTOIMEN TÄSMENNETTY ORGANISAATIOKAAVIO hyväksyy uuden Loviisan sivistystoimen organisaation. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee uuden Loviisan

11 11/ Valmistelija Merkittiin. Kokous 5/ Valmistelija Valmistelija Valittiin jäsenet Päivi Uotinen ja Åke Laitinen Valmistelija GENERALSHAGENS SKOLANIN JA PARKSKOLANIN REHTORIN SEKÄ APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN, SIVISTYSKESKUS Generalshagens skolanin, Parkskolanin ja esikoulun rehtorin virkaan valittiin Petra Paakkanen. Erityisluokanopettajan virkaan Genralshagens skolanin ja Parkskolanin apulaisrehtorin tehtäviin valittiin erityisluokanopettaja Laura Ståhl Valmistelija VÄLITASON ESIMIESTEN NIMITTÄMINEN, SIVISTYSKESKUS nimesi Diana Astikaisen Villekullan päiväkodin päiväkodinjohtajan virkaan lähtien ja Ritva Erämajan Määrlahden päiväkodin päiväkodinjohtajan virkaan lähtien Valmistelija SELVITYS PERHEPÄIVÄHOIDON JA AVOIMEN PÄIVÄHOIDON VASTAAVAN TARPEESTA JA VIRAN PERUSTAMISESTA nimesi Pia Nyströmin perhepäivähoidon ja avoimen päivähoidon vastaavan virkaan lähtien uuden Loviisan sivistyskeskukseen Valmistelija UUDEN LOVIISAN TOIMISTOHENKILÖSTÖ nimesi henkilöt tehtäviinsä yllä mainitulla tavalla Valmistelija HENKILÖSTÖN NIMITTÄMINEN, SIVISTYSKESKUS Jäsen Leena Lindfors esitti jäsen Petra Paakkasen kannattamana että määräaikaiset oppisopimussuhteiset poistetaan tässä vaiheessa ja niitä käsitellään seuraavassa vaiheessa muiden määräaikaisten tehtävien kanssa. Tehdyt lisäykset: Forsby skola: Jutta Nyqvist, esikoulun opettaja Generalshagens skola: Marina Sjöblom, esikoulun opettaja Iltapäivätoiminnan koordinaattori ja johtaja: Berit Koskinen. Hyväksyttiin yksimielisesti tehdyin lisäyksin Valmistelija HENKILÖSTÖN NIMITTÄMINEN PERUSTURVAKESKUS nimesi henkilöt tehtäviinsä yllä mainitulla tavalla.

12 12/ Valmistelija HENKILÖSTÖN NIMEÄMINEN, TEKNINEN KESKUS ehdotuksen mukaisesti seuraavilla lisäyksillä: Kiinteistön hoitopalvelut: kiinteistönhoitaja Tord Rasi Yhdyskuntatekniikka-yksikön henkilöstö: rakennuspäällikkö Hannu Backman OAE 0, Valmistelija HENKILÖSTÖN NIMEÄMINEN, KEHITTÄMISPALVELUT Jäsen Leena Lindfors esitti jäsen Petra Paakkasen kannattamana että oppisopimukset poistetaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. ehdotuksen mukaisesti seuraavalla muutoksella: Oppisopimus poistetaan tässä vaiheessa ja käsitellään seuraavassa vaiheessa muiden määräaikaisten tehtävien kanssa Valmistelija UUDEN LOVIISAN TALOUSPALVELUIDEN MUUT KÄYTTÄJÄPALVELUT (SIIVOUSPALVELUT, RUOKAHUOLTOPALVELUT, KESKUSVARASTONHOITAJA) nimesi henkilöt tehtäviinsä yllä mainitulla tavalla Valmistelija ANOMUS VUOROTTELUVAPAASTA, RYÖPPY myönsi Kaisa Ryöpylle vuorotteluvapaata ajalle ja valitsi sijaiseksi Päivi Outisen ajalle Valmistelija ANOMUS VUOROTTELUVAPAASTA, HÄLLSTEN myönsi Rita Hällstenille vuorotteluvapaata ajalle Valmistelija SEURAAVA KOKOUS Seuraava kokous on klo Valmistelija Merkittiin. Kokous 6/ Valmistelija Valmistelija Valittiin jäsenet Agneta Alm ja Taisto Uutinen Valmistelija PALKATON VIRKAVAPAA, RISSANEN

13 13/15 myöntää Länsiharjun koulun luokanopettajalle Anne Rissaselle palkatonta virkavapaata ajalle Valmistelija PALKATON VIRKAVAPAA, PEKKARINEN myöntää Myllyharjun koulun liikunnan lehtori Salla Pekkariselle palkatonta virkavapaata ajalle Valmistelija Kalliosaari Anu PALKATON VIRKAVAPAA, ANDERSSON myöntää Generalshagens skolan luokanopettaja Siv Anderssonille palkatonta virkavapaata ajalle Valmistelija PALKATON VIRKAVAPAA JA OPINTOVAPAA, HURSKAINEN myöntää Tesjoen koulun luokanopettaja Matti Hurskaiselle palkatonta virkavapaata ajalle sekä opintovapaata ajalle Valmistelija PALKALLINEN VIRKAVAPAA JA KOULUTUSKUSTANNUSTEN TUKEMINEN, HUSU Valmistelija VUOROTTELUVAPAAN MUUTOS,KOKKONIEMI myöntää Loviisan suomenkielisten alakoulujen tuntiopettaja Juha Kokkoniemelle vuorotteluvapaata ajalle Jäsen Kalevi Lappalainen esitti jäsen Päivi Uotisen kannattamana että ehdotukseen lisätään "edellyttäen että sopiva sijainen löytyy". Hyväksyttiin yksimielisesti Valmistelija TESJOEN PÄIVÄKODIN RUOTSINKIELNEN LASTENHOITAJA vapautuva Tesjoen päiväkodin ruotsinkielisen lastenhoitajan toimi saadaan täyttää toistaiseksi ja, että toimi laitetaan aluksi hakuun sisäisesti. Mikäli määräaikaan mennessä ei tule riittävästi hakemuksia, voidaan tehtävä julistaa haettavaksi ulkoisesti Valmistelija RUOKAPALVELUPÄÄLLIKÖN VALINTA Järjestelytoimikunta esittää Loviisan kaupunginhallitukselle että Loviisan kaupunki palkkaa ruokahuoltopäälliköksi Susanne Forsgrenin alkaen toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen, joka jatkuu automaattisesti uudessa Loviisassa alkaen. Jäsen Kalevi Lappalainen esitti jäsen Åke Laitisen kannattamana että tehtävään valitaan Annika Kuusimurto hänen nykyisen kokemuksensa perusteella. Esittelijän esitys: Lobbas, Alm, Hafrén, Lindfors, Paakkanen, Vainio Vastaehdotus: Heikkinen, Laitinen, Lappalainen, Paakkarinen, Uotinen, Uutinen, Vilamaa. Äänin 7-6 hyväksyttiin vastaehdotus Valmistelija HARJUNTAUSTAN KOULUN JOHTAJAN NIMEÄMINEN

14 14/15 nimeää erityisluokanopettaja Pirkko Bengtsin Harjuntaustan koulun koulunjohtajaksi lähtien. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee uuden Loviisan Valmistelija PERUSTURVAKESKUKSEN TÄSMENNETTY ORGANISAATIOKAAVIO JA ESIMIESTEHTÄVÄT nimeää Mervi Takalan hyvinvointisuunnittelijaksi ja Päivi Heikkilän palveluohjausvastaavaksi. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullinen päätös tehdään uuden Loviisan Valmistelija Kalliosaari Anu PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA myöntää Loviisanseudun terveydenhuollon kuntayhtymälle luvan laittaa psykiatriaan erikoistuneen sairaanhoitajan tehtävän ulkoiseen hakuun ja palkata henkilö jatkuvaan työsuhteeseen pääasiallisina asiakasryhminä lapset ja nuoret Valmistelija SIIVOUSPALVELUSTEN JATKAMINEN / SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS JA LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM hyväksyy että siivoussopimuksen 1. vuoden optiota käytetään ajalle kuitenkin niin että mikäli siivouspinta-ala muuttuu, sopimusta tarkastetaan vastaavasti Valmistelija UUDEN LOVIISAN TOIMITILAT Valmistelija Kalliosaari Anu JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PÄIVITYS JA KERÄYSKARTONGIN KERÄYS ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄRJESTEÄMÄNÄ 1. Loviisan seudun kuntaliitoksen väliaikainen järjestelytoimikunta hyväksyy liitteen mukaiset jätehuoltomääräykset Loviisan kaupungin jätehuoltomääräyksiksi, ja ne astuvat voimaan Loviisan seudun kuntaliitoksen väliaikainen järjestelytoimikunta päättää, että Loviisan kaupungissa keräyskartongin keräys järjestetään jätelain 10 :n tarkoittamana kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena alkaen. Keräyksen sekä siihen liittyvän asiakaspalvelun, asiakasrekisterin ja maksuliikenteen järjestää Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Päätökset vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopulliset päätökset tekee uuden Loviisan Valmistelija Kalliosaari Anu TALOUSARVION LAADINTAOHJEET hyväksyy suunnitteluohjeet ja talousarvioraamit liitteen mukaisesti. Jäsen Leena Lindfors esitti jäsenien Petra Paakkasen ja Kalevi Lappalaisen kannattamana että nykyisten kuntien lautakuntien puheenjohtajat voisivat osallistua talousarviotyöhön eräänlaisena työryhmänä siten että heille pidetään info- ja keskustelutilaisuus kun virkamiesesitykset ovat valmiina. Hyväksyttiin ponsi yksimielisesti Valmistelija Kalliosaari Anu UUDEN LOVIISAN VESILAITOSTEN ERIYTTÄMINEN

15 15/15 päättää että uudessa Loviisassa vesihuoltolaitos toteutetaan kunnallisena liikelaitoksena. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee uuden Loviisan Valmistelija UUDEN LOVIISAN TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄN LAAJENNUS Järjestelytoimikunta valitsee Oy Abilita Ab:n uuden Loviisan taloushallinnon tietojärjestelmän toimittajaksi Valmistelija LAUSUNTO FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKETTA KOSKEVASTA PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUKSESTA antaa lausunnon Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitosta koskevasta periaatepäätöshakemuksesta. Jäsen Leena Lindfors esitti jäsen Agneta Almin kannattamana että väliaikainen järjestelytoimikunta ei puolla Fennovoima Oy:n periaatepäätöshakemusta. Jäsen Kalevi Lappalainen esitti jäsen Markku Paakkarisen kannattamana että väliaikainen järjestelytoimikunta haluaa kunnioittaa nykyisten kuntien lausuntoja ja laittaa liitteeksi kuntien lausunnot. Lappalaisen esitys: Heikkinen, Laitinen, Lappalainen, Paakkarinen, Uotinen, Uutinen, Vilamaa Lindforsin esitys: Lobbas, Alm, Hafrén, Lindfors, Paakkanen, Vainio. Äänin 7-6 hyväksyttiin jäsen Kalevi Lappalaisen esitys Valmistelija LAUSUNTO FORTUM POWER AND HEAT OY:N YDINVOIMALAITOSHANKETTA KOSKEVASTA PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUKSESTA puoltaa Fortum Power and Heat Oy:n periaatepäätöshakemusta, joka koskee uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamista Loviisan Hästholmeniin. Jäsen Kalevi Lappalainen esitti jäsen Markku Paakkarisen kannattamana että väliaikainen järjestelytoimikunta haluaa kunnioittaa nykyisten kuntien lausuntoja ja laittaa liitteeksi kuntien lausunnot. Jäsen Leena Lindfors esitti jäsen Petra Paakkasen kannattamana että väliaikainen järjestelytoimikunta ei puolla Fortum Power and Heat Oy:n periaatepäätöshakemusta. Äänin 10-3 voitti jäsen Kalevi Lappalaisen esitys. Äänin 7-3 (3 tyhjää) hyväksyttiin jäsen Kalevi Lappalaisen ehdotus Valmistelija KEHITTÄMISPALVELUIDEN TARKENNETTU ORGANISAATIO hyväksyy kehittämispalvelujen vastuualueen organisaation ja tehtävät jatkotyön perustaksi Valmistelija Kalliosaari Anu Merkittiin.

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

-2, SIVL 2015-05-26 16:00

-2, SIVL 2015-05-26 16:00 -2, SIVL 2015-05-26 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 26.5.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio... 2 2.2. Kunnan palveluksessa olevan

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 -2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 16.6.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

PYKÄLÄ ASIA SIVU 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 15 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 15 16 KUNTARAKENNESELVITYS...

PYKÄLÄ ASIA SIVU 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 15 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 15 16 KUNTARAKENNESELVITYS... KOKOUS Yhteistyötoimikunta 15.4.2014 KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ ASIA SIVU 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 15 15 N TARKASTAJIEN VALINTA... 15 16 KUNTARAKENNESELVITYS... 16 17 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (15) Aika 10.06.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

MV 73. Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Vesa Kaikkosen esittämä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

MV 73. Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Vesa Kaikkosen esittämä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän seuraavan sisältöinen valtuustoaloite: Maakuntavaltuusto 73 15.06.2009 Maakuntahallitus I 230 14.09.2009 Maakuntavaltuusto 110 28.09.2009 Maakuntahallitus I 35 01.02.2010 Maakuntavaltuusto 9 15.02.2010 Valtuustoaloite koko maakunnan vanhuspalveluiden

Lisätiedot

KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja Pentti Laamanen on toimittanut 16.4.2014 seuraavan ilmoituksen työnantajalle eläkkeelle jäämisestään:

KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja Pentti Laamanen on toimittanut 16.4.2014 seuraavan ilmoituksen työnantajalle eläkkeelle jäämisestään: Kaupunginhallitus 247 04.06.2014 Kaupunginhallitus 315 19.08.2014 Kaupunginhallitus 329 02.09.2014 Ympäristöjohtajan viran täyttäminen 422/03.05/2014, 468/03.05/2014 KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 -2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 12.5.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot