1/15. Väliaikainen järjestelytoimikunta Kokous 2/ Valmistelija KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/15. Väliaikainen järjestelytoimikunta 29.09.2009. Kokous 2/2008 30.10.2008 14 Valmistelija KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS"

Transkriptio

1 1/15 Kokous 2/ Valmistelija Valmistelija Valittiin jäsenet Taisto Uutinen ja Agneta Alm Valmistelija Kalliosaari Anu YHDISTYMISAVUSTUSTEN KÄYTTÖ JA OHJEISTUS VUODELLE 2009 Jäsen Leena Lindfors esitti Petra Paakkasen kannattamana että valmisteluryhmä päättää tilivarojen käytöstä ja määräaikaisista palvelussuhteista sekä ostopalveluista. Kappaleen viimeinen lause koskien rekrytointia jää pois. Järjestelytoimikunta hyväksyy käyttösuunnitelman. Hyväksyttiin yksimielisesti jäsen Leena Lindforsin esitys Valmistelija Kalliosaari Anu ESISOPIMUS KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA hyväksyi liitteenä olevan Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kanssa tehtävän esisopimuksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Esisopimus vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja varsinainen sopimus hyväksytään lopullisesti uuden kunnan valtuustossa Valmistelija VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN JOHTOTEHTÄVIEN JÄRJESTELYT myöntää Loviisan tekniselle keskukselle luvan täyttää vesihuoltopäällikön virka vakinaisesti ja toteaa että LVI-insinööri Jukka Littman on hakenut virkaa sisäisessä haussa Valmistelija Kalliosaari Anu KIRJASTOVIRKAILIJAN PALKKAAMINEN myöntää Loviisan kaupunginkirjastolle luvan palkata kirjastovirkailija toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen alkaen. Tehtävä laitetaan ensin sisäisesti haettavaksi liitoskuntien ja terveydenhuollon kuntayhtymän kesken. Mikäli sisäisellä haulla ei löydy sopivaa ja pätevää henkilöä, voidaan tehtävä laittaa ulkoiseen hakuun Valmistelija UUDEN LOVIISAN PALKKAHALLINTOJÄRJESTELMÄ päätti, että uusi Loviisa ottaa käyttöönsä Populus-ohjelman ja nykyisen Loviisan sopimus Populuksen kanssa siirretään uudelle Loviisalle alkaen. Sopimusjärjestelyt ja neuvottelut käyttöönotto- ja ylläpitohinnoista toteuttavat tammi-helmikuussa 2009 uuden kunnan vastaavat virkamiehet. Järjestelytoimikunta tekee asiassa lopullisen päätöksen Valmistelija LUONNOSTELMA UUDEN KUNNAN ORGANISAATIOSTA Valmisteluryhmän puheenjohtaja Olavi Kaleva esitteli luonnostelmaa uuden Loviisan organisaatiosta Valmistelija Kalliosaari Anu TOIMIALARYHMIEN TILANNEKATSAUS Ruotsinpyhtään kunnanjohtaja, uuden kunnan muutosjohtaja Risto Nieminen kertoi toimialaryhmien valmistelun tilanteesta.

2 2/ Valmistelija Kalliosaari Anu PÄIVÄHOIDON SIJOITTUMINEN ORGANISAATIOON päättää, että päivähoito ja varhaiskasvatus kuuluvat organisaatiossa sivistystoimeen. Järjestelytoimikunta vahvistaa päätöksen ja lopullinen päätös tehdään uuden Loviisan Valmistelija Kalliosaari Anu Merkittiin tiedoksi. Kokous 3/ Valmistelija Valmistelija Valittiin jäsenet Kalevi Lappalainen ja Agneta Alm Valmistelija UUDEN LOVIISAN ORGANISAATIO hyväksyy uuden Loviisan organisaation päälinjaukset Valmistelija KANSALAISOPISTOJEN SIJOITTUMINEN UUDESSA LOVIISASSA päättää, että uudessa Loviisassa Valkon kansalaisopiston ja Lovisa svenska medborgarinstitutin toimintaa hallinnoidaan siten, että molemmilla kansalaisopistoilla on omat johtokunnat, jotka kuuluvat sivistyslautakunnan alaisuuteen Valmistelija PUOLUEIDEN EDUSTUS JÄRJESTELYTOIMIKUNNASSA, ALOITE RUOTSINPYHTÄÄN KUNNANVALTUUSTOSSA merkitsee Ruotsinpyhtää kunnanvaltuuston aloitteen tiedoksi Valmistelija Kalliosaari Anu TILINTARKASTUSSOPIMUKSEN PIDENTÄMINEN suosittaa että fuusioituvat neljä kuntaa kilpailuttavat yhdessä tilikauden 2009 tilintarkastuksen Valmistelija Kalliosaari Anu MYLLYHARJUN LUKION REHTORUUSJÄRJESTELYT päättää, että Myllyharjun lukion rehtorin virka täytetään ensisijaisesti sisäisellä haulla saakka. Mikäli ei löydy sopivaa hakijaa, virka täytetään ulkoisella haulla ja määräaikaisesti asti Valmistelija

3 3/15 TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ANOMUS PALKKAUKSISTA hyväksyy sen, että Loviisan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä palkkaa psykiatriaan erikoistuneen sairaanhoitajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen alkaen ja terveydenhoitajan kouluterveydenhuoltoon toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen alkaen. Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten että tehtävät laitetaan ensiksi sisäiseen hakuun ja vasta sen jälkeen ulkoiseen hakuun Valmistelija Kalliosaari Anu YHDISTYMISAVUSTUSTEN KÄYTTÖ JA OHJEISTUS VUODELLE 2009 hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman. Välttämättömien muiden hankintojen ja koulutuksien osalta yritetään sopia toimittajien kanssa, että laskutus tapahtuu 2010 v. puolella tai käytetään kuntien omissa budjeteissa olevia määrärahoja Valmistelija KÄRKIHANKKEET VUODEN 2010 VALTION TALOUSARVIOESITYKSEEN esittää oheiset hankkeet Itä-Uudenmaan liitolle vuoden 2010 kärkihanke-esityksiksi uuden Loviisan osalta Valmistelija Kalliosaari Anu Merkittiin tiedoksi Valmistelija SEURAAVAT KOKOUKSET Seuraavat kokoukset ovat: klo 16.30, klo 16.30, klo ja yhteinen valtuustoinfo Loviisassa klo Kokous 1/ Valmistelija Valmistelija Valittiin jäsenet Sinikka Heikkinen ja Agneta Alm Valmistelija Kalliosaari Anu PÄÄLLIKÖIDEN NIMEÄMISPROSESSI hyväksyy päälliköiden nimeämisprosessin ja sen aikataulun sekä nimeää puheenjohtajan lisäksi jäsenet haastatteluryhmään: Päivi Uotinen (Ritva Suomalainen), Åke Laitinen (Sinikka Heikkinen), Agneta Alm (Olof Gren), Kalevi Lappalainen (Veikko Ekström), Asko Vilamaa (Markku Paakkarinen), Taisto Uutinen (Kimmo Eloranta), Leena Lindfors (Kristina Lönnfors), Nils Vainio (Tage Fredriksson), Mats Lobbas (Petra Paakkanen) Valmistelija Kalliosaari Anu HALLINTOPALVELUT VASTUUALUEEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT

4 4/15 myöntää luvan laittaa sisäisesti haettavaksi hallintopalvelut - vastuualueen päällikkötehtävät. Jäsen Leena Lindfors esitti jäsen Petra Paakkasen kannattamana että tietohallintopäällikön nimike muutetaan tietohallintovastaavaksi ja viestintäpäällikön nimike viestintävastaavaksi. Jäsen Kalevi Lappalainen esitti että viestintäpäällikön pätevyysvaatimuksiin lisätään että englannin kielen taito katsotaan eduksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jäsen Leena Lindfors veti ehdotuksensa takaisin. Hyväksyttiin Valmistelija Kalliosaari Anu TALOUSPALVELUT -VASTUUALUEEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT myöntää luvan laittaa sisäisesti haettavaksi talouspalvelut -osaston päällikkö- ja asiantuntijatehtävät Valmistelija Kalliosaari Anu KEHITTÄMISPALVELUT -VASTUUALUEEN TARKENNETTU ORGANISAATIOKAAVIO hyväksyy kehittämispalvelut -vastuualueen tarkennetun organisaatiokaavion ja nimeää Risto Niemisen uuden kunnan kehittämis- ja muutosjohtajaksi. valtuustossa Valmistelija Kalliosaari Anu PERUSTURVAKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT myöntää luvan laittaa sisäisesti haettavaksi perusturvakeskuksen päällikkö/esimiestehtävät Valmistelija Kalliosaari Anu SIVISTYSKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT myöntää luvan laittaa sisäisesti haettavaksi sivistyskeskuksen päällikkötehtävät. Jäsen Päivi Uotinen esitti Agneta Almin kannattamana että perhepäivähoidon koordinaattorin tehtävät poistetaan. Poistettiin yksimielisesti perhepäivähoidon koordinaattorin tehtävä Valmistelija Kalliosaari Anu TEKNISEN KESKUKSEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT myöntää luvan laittaa sisäisesti haettavaksi teknisen keskuksen päällikkötehtävät Valmistelija Kalliosaari Anu YHTEINEN VALTUUSTOINFO hyväksyy pidettävän yhteisen valtuustoinfon ohjelmarungon.

5 5/ Valmistelija Grönholm Thomas ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN TARVE UUDESSA LOVIISASSA myöntää luvan muuttaa kaksikielinen erityislastentarhaopettajan virka ruotsinkieliseksi viraksi ja perustaa yksi uusi suomenkielinen erityislastentarhaopettajan virka. Järjestely voidaan toteuttaa kevään 2009 aikana (ennen 30.4) sisäisen työhaun ja valinnan kautta ja siten molemmat viranhaltijat voisivat aloittaa työnsä alkaen toistaiseksi. Järjestelytoimikunta vahvistaa päätöksen ja lopullinen päätös virkojen perustamisesta tehdään uuden Loviisan Valmistelija Kalliosaari Anu ANOMUS SAADA PALKATA RUOTSINKIELINEN KOULUPSYKOLOGI Loviisan koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto pyytää väliaikaiselta järjestelytoimikunnalta lupaa saada julistaa haettavaksi ja palkata ruotsinkielinen koulupsykologi perusopetukseen lähtien toistaiseksi. Jäsen Leena Lindfors esitti jäsen Petra Paakkasen kannattamana että paikka laitetaan ensin sisäiseen hakuun. Hyväksyttiin yksimielisesti Valmistelija Kalliosaari Anu LAPINJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJA VÄLIAIKAISSSA JÄRJESTELYTOIMIKUNNASSA Jäsen Leena Lindfors esitti että Lapinjärven kunnasta kutsutaan edustaja ja varajäsen jolla on puheja läsnäolo-oikeus mutta ei äänioikeutta. Lapinjärven edustaja ei ole kuitenkaan läsnä kun käsitellään Lapinjärven kunnan kanssa tehtäviä sopimuksia. Hyväksyttiin yksimielisesti Valmistelija Kalliosaari Anu Merkittiin tiedoksi. Kokous 2/ Valmistelija Valmistelija Valittiin jäsenet Nils Vainio ja Markku Paakkarinen Valmistelija Kalliosaari Anu KEHITTÄMISPALVELUT VASTUUALUEEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT myöntää luvan laittaa sisäisesti haettavaksi kehittämispalvelut - vastuualueen päällikkö- ja asiantuntijatehtävät Valmistelija PERUSTURVAKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT nimeää perusturvakeskuksen päälliköt/esimiestehtävät. Järjestelytoimikunta vahvistaa nimitykset ja lopulliset päätökset tekee uuden Loviisan

6 6/ Valmistelija Grönholm Thomas SIVISTYSKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT Työkok, koulutuksen, kielitaidon ja haastattelun perusteella valmryhmä ehdottaa, että: Päivähoidon ja varh.kasvatuksen pääll. nimetään ainoana hakijana Ilse Forssell Koulutuspäälliköksi valitaan Timo Tenhunen. Perustelut: Tenhusella on kasvatustieteellinen koulutus ja lisäksi sekä käytännön että hallinnon kokemusta koulutusasioista. Suunnittelijaksi valitaan Merja Salo. Perustelut: Salon laaja työkokemus vastaa niitä tehtäviä jotka kuuluvat suunnittelijan tehtävänkuvaan. Vapaa-aikatoimen pääll. valitaan Leif Eriksson. Perustelut: Erikssonilla on pitkä kokemus vapaaaikatoimen hallinnollisista tehtävistä. Museo- ja kultt.toimen päälliköksi nimetään ainoana hakijana Pia Wilhelmson. Kirjastotoim. pääll. nimetään ainoana hakijana Jenny Olsson-Korsu Valmistelija Meltaus Yrjö TEKNISEN KESKUKSEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT Kohta 1) rakennus- ja ympäristövalvonnan osastopäällikkö: Jäsen Taisto Uutinen ehdotti jäsen Asko Vilamaan kannattamana, että nimitetään Rolf Skogberg. Äänestyksessä jossa Lyytikäinen on Jaa ja Skogberg Ei, voitti Skogberg äänin 9-4. Jaa: Alm, Lindfors, Paakkanen, Holmberg. Ei: Lobbas, Heikkinen, Hafrén, Laitinen, Paakkarinen, Uotinen, Uutinen, Vainio, Vilamaa. Kohta 2) rakentamisen ja ylläpidon osastopäällikkö: Jäsen Päivi Uotinen ehdotti, että nimitetään Antti Kinnunen. Ehdotus ei saanut kannatusta. Nimettiin rakennusteknikko Markus Lindroos. Kohta 3) kaupunkisuunnitteluosasto: arkkitehti Maaria Mäntysaari. Järjestelytoimikunta vahvistaa valinnat ja lopullinen päätös tehdään uuden Loviisan Valmistelija Kalliosaari Anu HALLINTOPALVELUT VASTUUALUEEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT nimeää uuden Loviisan viestintäpäälliköksi valtiotieteiden maisteri Lilian Andergård-Stenstrandin, tietohallintopäälliköksi insinööri Hans Forsströmin ja henkilöstöpäälliköksi hallintotieteiden maisteri Minna Uusitalon. Järjestelytoimikunta vahvistaa valinnat ja lopulliset valinnat tehdään uuden Loviisan valtuustossa Valmistelija TALOUSPALVELUT -VASTUUALUEEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT valitsi henkilöt päällikkö- ja asiantuntijatehtäviin. Controller: Antti Kärkkäinen Talouspäällikkö: Siv Gustafsson Strategia-asiantuntija: Börje Husman Taloussuunnittelija perusturvaan: Paul Lindqvist Taloussuunnittelija sivistystoimeen: Siv Mårtens Taloussuunnittelija tekniseen sektoriin: Tero Taipale Ruokapalvelupäällikkö: ei hakijoita määräaikaan mennessä Siivouspäällikkö: Tuija Niemeläinen. Lopullinen päätös tehdään uuden Loviisan Valmistelija UUDEN KUNNAN VAAKUNA järjestää herladisille taiteilijoille tarkoitetun kutsukilpailun. Tekninen muutos: Viimeinen kappale "Viestintäryhmä valmistelee seuraavaan kokoukseen kutsukilpailun säännöt ja tekee esityksen kilpailuun kutsuttavista heraldikoista" siirretään ehdotukseen. Jäsen Leena Lindfors ehdotti jäsen Mikael Hafrénin kannattamana, että kaikkien neljän kuntien vaakunat ovat kilpailussa mukana. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 7/ Valmistelija Kalliosaari Anu TIENIMISTÖJEN MUUTTAMINEN Katujen ja teiden nimien muutosten aikataulu ja muutosprosessi on seuraavanlainen: - Nimistö- ja opaskarttatyöryhmä tekee uusista nimistä luonnoksen helmikuun loppuun mennessä - Valmistelutyöryhmä käsittelee luonnoksen ja asettaa sen nähtäville 30 vuorokaudeksi - Nimistö- ja opaskarttatyöryhmä tekee mahdolliset muutokset palautteen perusteella ja tekee nimistä ehdotuksen - Valmistelutyöryhmä käsittelee ehdotuksen - Järjestelytoimikunta käsittelee ja hyväksyy ehdotuksen. Tästä kuntapäätöksestä on valitusaika 30 vrk. hyväksyy esitetyn prosessin ja määrää sen Loviisan kaupungin teknisen keskuksen tehtäväksi Valmistelija Kalliosaari Anu ANOMUS SAADA JULISTAA HAETTAVAKSI JA PALKATA OPETTAJIA JA KOULUNKÄYNTIAVUSTAJIA myöntää luvan siihen, että yhdistyvien kuntien koulu- ja koulutustoimet saavat julistaa haettavaksi ja palkata opettajia lukuvuodeksi tai alkaen toistaiseksi ja koulunkäyntiavustajia. Rekrytointitarvetta määriteltäessä huomioidaan ja arvioidaan tuleva henkilöstövahvuus uudessa Loviisassa Valmistelija Kalliosaari Anu RUOTSINKIELINEN ERITYISOPETTAJA antaa Liljendalin koululautakunnalle luvan julistaa Liljendalin ja Lapinjärven yhteinen ruotsinkielisen erityisopettajan virka haettavaksi vakinaisena lähtien, jotta nykyinen erityisopetuksen taso säilyisi ennallaan alueen kouluissa.virka siirtyy uudelle Loviisalle lähtien ja laaditaan uusi sopimus Lapinjärven kanssa. Julistamalla virka hakuun vakinaisena lisätään mahdollisuus saada pätevää henkilöstöä ja turvataan erityisopetuksen jatkuvuus Valmistelija PERUSTURVAKESKUKSEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA hyväksyy, että Loviisan kaupungin perusturvakeskus julistaa haettavaksi ja täyttää perustettavan sosiaalityöntekijän viran toistaiseksi voimassaolevana virkasuhteena Valmistelija Kalliosaari Anu Merkittiin tiedoksi. Kokous 3/ Valmistelija Valmistelija Valittiin jäsenet Päivi Uotinen ja Sinikka Heikkinen Valmistelija UUDEN KUNNAN VAAKUNA

8 8/15 hyväksyy kutsukilpailun säännöt ja päättää kutsua suunnittelukilpailuun heraldikot kokouksessa tehtävän esityksen pohjalta Valmistelija SUOSITUS LIITOSKUNTIEN JA KUNTAYHTYMÄN SÄÄSTÖOHJELMAKSI suosittaa liitoskunnille ja kuntayhtymälle että jo vuoden 2009 aikana noudatetaan kohdissa 1-6 olevia toimenpiteitä ajatellen vuoden 2010 taloudellista kokonaistilannetta kuntasektorilla Valmistelija TARJOUSASIAKIRJA KOSKIEN UUDEN LOVIISAN JA SEN TYTÄRYHTEISÖJEN VAKUUTUKSIA päättää hyväksyä tarjouspyynnön lähtökohtana kilpailuttamiselle. Lisäksi todetaan, että maatalouslomittajien vastuuvakuutuksen osalta omavastuu on 500 euroa/vahinko. pyytää meklarilta, että tarjousasiakirje laaditaan molemmilla kotimaisilla kielillä. Tarjousasiakirjan tulee sisältää myös kaupungin keskeytysvakuutuksen. Lisätään hallinnon vastuuvakuutukseen myös koulujen ja kansalaisopistojen johtokunnat. Hyväksyttiin Valmistelija TAASIAKODIN SAIRAANHOITAJAN TOIMI myöntää Ruotsinpyhtään kunnalle luvan palkata Taasiakotiin sairaanhoitaja toistaiseksi voimassaaolevaan työsuhteeseen Valmistelija MYLLYHARJUN LUKIO REHTORUUS hyväksyy, että Eveliina Passi jatkaa Myllyharjun lukion rehtorina määräaikaisena asti. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee uuden Loviisan Valmistelija ITÄ-UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN hyväksyy lausunnon uuden Loviisan osalta Valmistelija KEHITTÄMISPALVELUT VASTUUALUEEN PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄT valitsee uuden Loviisan kehittämispalvelut-vastuualueelle - satamajohtajaksi Aki Marjasvaaran - matkailusihteeriksi Lilian Granbergin - vastaavaksi maaseutuasiamieheksi Marina Bergheim-Ahlqvistin. Päätökset vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee uuden Loviisan Valmistelija SELVITYS PERHEPÄIVÄHOIDON JA AVOIMEN PÄIVÄHOIDON VASTAAVAN TARPEESTA JA VIRAN PERUSTAMISESTA perustaa perhepäivähoidon ja avoimen päivähoidon vastaavan viran alkaen toistaiseksi. Virka julistetaan sisäisesti haettavaksi mennessä. vahvistaa päätöksen ja lopullinen päätös tehdään uuden Loviisan

9 9/ Valmistelija GENERALSHAGENS SKOLANIN JA PARKSKOLANIN REHTORIN SEKÄ APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN, SIVISTYSKESKUS hyväksyy järjestelyn koskien Generalshagens skolanin ja Parkskolanin rehtoruutta lähtien ja myöntää sivistyskeskukselle luvan julistaa tehtävät haettavaksi sisäisesti. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee uuden Loviisan Sekä virkarehtorin että apulaisrehtorin opetusvelvollisuuden määrät ja -huojennukset tarkennetaan samassa yhteydessä kaikkien muidenkin uuden Loviisan rehtorin ja koulunjohtajan osalta. Hyväksyttiin esitykseen tehdyin muutoksin Valmistelija VÄLITASON ESIMIESTEN NIMITTÄMINEN, SIVISTYSKESKUS hyväksyy välitason esimiesten nimittämiset ja myöntää luvan laittaa tehtävät sisäisesti haettavaksi sivistyskeskuksessa. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen asiassa tekee uuden Loviisan Valmistelija TYÖHYVINVOINTIKOORDINAATTORI HALLINTOPALVELUT- VASTUUALUEELLE SISÄISESTI HAETTAVAKSI myöntää luvan laittaa sisäisesti haettavaksi em. työhyvinvointikoordinaattorin -tehtävän Valmistelija UUDEN KUNNAN TEHTÄVÄNKUVAUSLOMAKE hyväksyy liitteenä olevan tehtävänkuvauslomakkeen. Lopullisen päätöksen asiassa tekee järjestelytoimikunta Valmistelija VUODEN VAIHTEEN YLI JATKUVAT VIRKA/TYÖVAPAITA hyväksyy periaatteet vuodenvaihteen jatkuvista virka- ja työvapaista Valmistelija Merkittiin. Kokous 4/ Valmistelija Todettiin lisäksi että väliaikaisen järjestelytoimikunnan esittelijänä toimii tämän kokouksen ajan hallintojohtaja Anu Kalliosaari Valmistelija Valittiin jäsenet Nils Vainio ja Sinikka Heikkinen.

10 10/ Valmistelija TYÖHYVINVOINTIKOORDINAATTORI HALLINTOPALVELUT- VASTUUALUEELLE SISÄISESTI HAETTAVAKSI nimeää Anne Hovin työhyvinvointikoordinaattoriksi uuden Loviisan henkilöstötoimistoon. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee uuden Loviisan Valmistelija LOVIISAN SUOMENKIELISTEN ALAKOULUJEN YHTEISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄN HAKEMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVANA Peruskoulunopettaja Juha Kokkoniemi palkataan Loviisan suomenkielisten alakoulujen tuntiopettajaksi lähtien toistaiseksi. Virka siirtyy aloittavalle uudelle Loviisan kaupungille Valmistelija ANOMUS VUODENVAIHTEEN YLI JATKUVASTA VUOROTTELUVAPAASTA, ORAVA myöntää luvan vuorotteluvapaan myöntämiseen ajalle ja työttömän henkilön palkkaamiseen vastaavalle ajalle Valmistelija Korttila Kirsi LAUSUNTO PSYKIATRI JUHANI AERIN LAATIMASTA EHDOTUKSESTA HUS-PSYKIATRIAN PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAKSI päätti antaa selvitysmies Juhani Aerin raportista lausunnon Valmistelija TEKNISEN KESKUKSEN TÄSMENNETTY ORGANISAATIO JA VÄLITASON ESIMIEHET hyväksyy teknisen keskuksen organisaation ja nimeää henkilöt uuden Loviisan kaupungin teknisen keskuksen tehtäviin alkaen. myöntää luvan asettaa vesihuoltopäällikön tehtävä välittömästi sekä sisäisesti että ulkoisesti haettavaksi ja että se voidaan täyttää vakinaisesti alkaen Valmistelija PERUSTURVAKESKUKSEN TÄSMENNETTY ORGNISAATIOKAAVIO JA ESIMIESTEHTÄVÄT hyväksyy välitason esimiesten nimittämiset ja myöntää luvan laittaa tehtävät sisäisesti haettaviksi. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen asiassa tekee uuden Loviisan Valmistelija TUKIPALVELUIDEN TARKENNETTU ORGANISAATIOKAAVIO hyväksyy hallintopalvelut -vastuualueen ja talouspalvelut - vastuualueen tarkennetut organisaatiokaaviot Valmistelija Grönholm Thomas SIVISTYSTOIMEN TÄSMENNETTY ORGANISAATIOKAAVIO hyväksyy uuden Loviisan sivistystoimen organisaation. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee uuden Loviisan

11 11/ Valmistelija Merkittiin. Kokous 5/ Valmistelija Valmistelija Valittiin jäsenet Päivi Uotinen ja Åke Laitinen Valmistelija GENERALSHAGENS SKOLANIN JA PARKSKOLANIN REHTORIN SEKÄ APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN, SIVISTYSKESKUS Generalshagens skolanin, Parkskolanin ja esikoulun rehtorin virkaan valittiin Petra Paakkanen. Erityisluokanopettajan virkaan Genralshagens skolanin ja Parkskolanin apulaisrehtorin tehtäviin valittiin erityisluokanopettaja Laura Ståhl Valmistelija VÄLITASON ESIMIESTEN NIMITTÄMINEN, SIVISTYSKESKUS nimesi Diana Astikaisen Villekullan päiväkodin päiväkodinjohtajan virkaan lähtien ja Ritva Erämajan Määrlahden päiväkodin päiväkodinjohtajan virkaan lähtien Valmistelija SELVITYS PERHEPÄIVÄHOIDON JA AVOIMEN PÄIVÄHOIDON VASTAAVAN TARPEESTA JA VIRAN PERUSTAMISESTA nimesi Pia Nyströmin perhepäivähoidon ja avoimen päivähoidon vastaavan virkaan lähtien uuden Loviisan sivistyskeskukseen Valmistelija UUDEN LOVIISAN TOIMISTOHENKILÖSTÖ nimesi henkilöt tehtäviinsä yllä mainitulla tavalla Valmistelija HENKILÖSTÖN NIMITTÄMINEN, SIVISTYSKESKUS Jäsen Leena Lindfors esitti jäsen Petra Paakkasen kannattamana että määräaikaiset oppisopimussuhteiset poistetaan tässä vaiheessa ja niitä käsitellään seuraavassa vaiheessa muiden määräaikaisten tehtävien kanssa. Tehdyt lisäykset: Forsby skola: Jutta Nyqvist, esikoulun opettaja Generalshagens skola: Marina Sjöblom, esikoulun opettaja Iltapäivätoiminnan koordinaattori ja johtaja: Berit Koskinen. Hyväksyttiin yksimielisesti tehdyin lisäyksin Valmistelija HENKILÖSTÖN NIMITTÄMINEN PERUSTURVAKESKUS nimesi henkilöt tehtäviinsä yllä mainitulla tavalla.

12 12/ Valmistelija HENKILÖSTÖN NIMEÄMINEN, TEKNINEN KESKUS ehdotuksen mukaisesti seuraavilla lisäyksillä: Kiinteistön hoitopalvelut: kiinteistönhoitaja Tord Rasi Yhdyskuntatekniikka-yksikön henkilöstö: rakennuspäällikkö Hannu Backman OAE 0, Valmistelija HENKILÖSTÖN NIMEÄMINEN, KEHITTÄMISPALVELUT Jäsen Leena Lindfors esitti jäsen Petra Paakkasen kannattamana että oppisopimukset poistetaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. ehdotuksen mukaisesti seuraavalla muutoksella: Oppisopimus poistetaan tässä vaiheessa ja käsitellään seuraavassa vaiheessa muiden määräaikaisten tehtävien kanssa Valmistelija UUDEN LOVIISAN TALOUSPALVELUIDEN MUUT KÄYTTÄJÄPALVELUT (SIIVOUSPALVELUT, RUOKAHUOLTOPALVELUT, KESKUSVARASTONHOITAJA) nimesi henkilöt tehtäviinsä yllä mainitulla tavalla Valmistelija ANOMUS VUOROTTELUVAPAASTA, RYÖPPY myönsi Kaisa Ryöpylle vuorotteluvapaata ajalle ja valitsi sijaiseksi Päivi Outisen ajalle Valmistelija ANOMUS VUOROTTELUVAPAASTA, HÄLLSTEN myönsi Rita Hällstenille vuorotteluvapaata ajalle Valmistelija SEURAAVA KOKOUS Seuraava kokous on klo Valmistelija Merkittiin. Kokous 6/ Valmistelija Valmistelija Valittiin jäsenet Agneta Alm ja Taisto Uutinen Valmistelija PALKATON VIRKAVAPAA, RISSANEN

13 13/15 myöntää Länsiharjun koulun luokanopettajalle Anne Rissaselle palkatonta virkavapaata ajalle Valmistelija PALKATON VIRKAVAPAA, PEKKARINEN myöntää Myllyharjun koulun liikunnan lehtori Salla Pekkariselle palkatonta virkavapaata ajalle Valmistelija Kalliosaari Anu PALKATON VIRKAVAPAA, ANDERSSON myöntää Generalshagens skolan luokanopettaja Siv Anderssonille palkatonta virkavapaata ajalle Valmistelija PALKATON VIRKAVAPAA JA OPINTOVAPAA, HURSKAINEN myöntää Tesjoen koulun luokanopettaja Matti Hurskaiselle palkatonta virkavapaata ajalle sekä opintovapaata ajalle Valmistelija PALKALLINEN VIRKAVAPAA JA KOULUTUSKUSTANNUSTEN TUKEMINEN, HUSU Valmistelija VUOROTTELUVAPAAN MUUTOS,KOKKONIEMI myöntää Loviisan suomenkielisten alakoulujen tuntiopettaja Juha Kokkoniemelle vuorotteluvapaata ajalle Jäsen Kalevi Lappalainen esitti jäsen Päivi Uotisen kannattamana että ehdotukseen lisätään "edellyttäen että sopiva sijainen löytyy". Hyväksyttiin yksimielisesti Valmistelija TESJOEN PÄIVÄKODIN RUOTSINKIELNEN LASTENHOITAJA vapautuva Tesjoen päiväkodin ruotsinkielisen lastenhoitajan toimi saadaan täyttää toistaiseksi ja, että toimi laitetaan aluksi hakuun sisäisesti. Mikäli määräaikaan mennessä ei tule riittävästi hakemuksia, voidaan tehtävä julistaa haettavaksi ulkoisesti Valmistelija RUOKAPALVELUPÄÄLLIKÖN VALINTA Järjestelytoimikunta esittää Loviisan kaupunginhallitukselle että Loviisan kaupunki palkkaa ruokahuoltopäälliköksi Susanne Forsgrenin alkaen toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen, joka jatkuu automaattisesti uudessa Loviisassa alkaen. Jäsen Kalevi Lappalainen esitti jäsen Åke Laitisen kannattamana että tehtävään valitaan Annika Kuusimurto hänen nykyisen kokemuksensa perusteella. Esittelijän esitys: Lobbas, Alm, Hafrén, Lindfors, Paakkanen, Vainio Vastaehdotus: Heikkinen, Laitinen, Lappalainen, Paakkarinen, Uotinen, Uutinen, Vilamaa. Äänin 7-6 hyväksyttiin vastaehdotus Valmistelija HARJUNTAUSTAN KOULUN JOHTAJAN NIMEÄMINEN

14 14/15 nimeää erityisluokanopettaja Pirkko Bengtsin Harjuntaustan koulun koulunjohtajaksi lähtien. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee uuden Loviisan Valmistelija PERUSTURVAKESKUKSEN TÄSMENNETTY ORGANISAATIOKAAVIO JA ESIMIESTEHTÄVÄT nimeää Mervi Takalan hyvinvointisuunnittelijaksi ja Päivi Heikkilän palveluohjausvastaavaksi. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullinen päätös tehdään uuden Loviisan Valmistelija Kalliosaari Anu PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA myöntää Loviisanseudun terveydenhuollon kuntayhtymälle luvan laittaa psykiatriaan erikoistuneen sairaanhoitajan tehtävän ulkoiseen hakuun ja palkata henkilö jatkuvaan työsuhteeseen pääasiallisina asiakasryhminä lapset ja nuoret Valmistelija SIIVOUSPALVELUSTEN JATKAMINEN / SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS JA LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM hyväksyy että siivoussopimuksen 1. vuoden optiota käytetään ajalle kuitenkin niin että mikäli siivouspinta-ala muuttuu, sopimusta tarkastetaan vastaavasti Valmistelija UUDEN LOVIISAN TOIMITILAT Valmistelija Kalliosaari Anu JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PÄIVITYS JA KERÄYSKARTONGIN KERÄYS ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄRJESTEÄMÄNÄ 1. Loviisan seudun kuntaliitoksen väliaikainen järjestelytoimikunta hyväksyy liitteen mukaiset jätehuoltomääräykset Loviisan kaupungin jätehuoltomääräyksiksi, ja ne astuvat voimaan Loviisan seudun kuntaliitoksen väliaikainen järjestelytoimikunta päättää, että Loviisan kaupungissa keräyskartongin keräys järjestetään jätelain 10 :n tarkoittamana kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena alkaen. Keräyksen sekä siihen liittyvän asiakaspalvelun, asiakasrekisterin ja maksuliikenteen järjestää Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Päätökset vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopulliset päätökset tekee uuden Loviisan Valmistelija Kalliosaari Anu TALOUSARVION LAADINTAOHJEET hyväksyy suunnitteluohjeet ja talousarvioraamit liitteen mukaisesti. Jäsen Leena Lindfors esitti jäsenien Petra Paakkasen ja Kalevi Lappalaisen kannattamana että nykyisten kuntien lautakuntien puheenjohtajat voisivat osallistua talousarviotyöhön eräänlaisena työryhmänä siten että heille pidetään info- ja keskustelutilaisuus kun virkamiesesitykset ovat valmiina. Hyväksyttiin ponsi yksimielisesti Valmistelija Kalliosaari Anu UUDEN LOVIISAN VESILAITOSTEN ERIYTTÄMINEN

15 15/15 päättää että uudessa Loviisassa vesihuoltolaitos toteutetaan kunnallisena liikelaitoksena. vahvistetaan järjestelytoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee uuden Loviisan Valmistelija UUDEN LOVIISAN TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄN LAAJENNUS Järjestelytoimikunta valitsee Oy Abilita Ab:n uuden Loviisan taloushallinnon tietojärjestelmän toimittajaksi Valmistelija LAUSUNTO FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKETTA KOSKEVASTA PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUKSESTA antaa lausunnon Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitosta koskevasta periaatepäätöshakemuksesta. Jäsen Leena Lindfors esitti jäsen Agneta Almin kannattamana että väliaikainen järjestelytoimikunta ei puolla Fennovoima Oy:n periaatepäätöshakemusta. Jäsen Kalevi Lappalainen esitti jäsen Markku Paakkarisen kannattamana että väliaikainen järjestelytoimikunta haluaa kunnioittaa nykyisten kuntien lausuntoja ja laittaa liitteeksi kuntien lausunnot. Lappalaisen esitys: Heikkinen, Laitinen, Lappalainen, Paakkarinen, Uotinen, Uutinen, Vilamaa Lindforsin esitys: Lobbas, Alm, Hafrén, Lindfors, Paakkanen, Vainio. Äänin 7-6 hyväksyttiin jäsen Kalevi Lappalaisen esitys Valmistelija LAUSUNTO FORTUM POWER AND HEAT OY:N YDINVOIMALAITOSHANKETTA KOSKEVASTA PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUKSESTA puoltaa Fortum Power and Heat Oy:n periaatepäätöshakemusta, joka koskee uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamista Loviisan Hästholmeniin. Jäsen Kalevi Lappalainen esitti jäsen Markku Paakkarisen kannattamana että väliaikainen järjestelytoimikunta haluaa kunnioittaa nykyisten kuntien lausuntoja ja laittaa liitteeksi kuntien lausunnot. Jäsen Leena Lindfors esitti jäsen Petra Paakkasen kannattamana että väliaikainen järjestelytoimikunta ei puolla Fortum Power and Heat Oy:n periaatepäätöshakemusta. Äänin 10-3 voitti jäsen Kalevi Lappalaisen esitys. Äänin 7-3 (3 tyhjää) hyväksyttiin jäsen Kalevi Lappalaisen ehdotus Valmistelija KEHITTÄMISPALVELUIDEN TARKENNETTU ORGANISAATIO hyväksyy kehittämispalvelujen vastuualueen organisaation ja tehtävät jatkotyön perustaksi Valmistelija Kalliosaari Anu Merkittiin.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Sivistyslautakunta AIKA 25.03.2015 klo 18:00-20:23 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Grundström Maria puheenjohtaja Melamies Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta suomenkielinen jaosto AIKA 12.03.2015 klo 18:00-20:20 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50 KOKOUSAIKA 13.12.2012 klo 17- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Timo Manninen, pj Marko

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2015-2020 liite 2 VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö - Valkon koulu siirretään Suomenkieliseen koulukeskukseen. -

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 8.4.2010

TEUVAN KUNTA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 8.4.2010 TEUVAN KUNNAN KIRJASTONJOHTAJAN VIRKA, VAKINAINEN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI 3.5.2010 ALKAEN Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Raija Hakala p. (06) 2413 4321 koulutusltk 9 Teuvan kunnan kirjastonjohtajan

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 -2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 16.6.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija:

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 21.01.2014 klo 18:00-18:57 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. Ilvetsalo-Koskinen Sonja Kalliola Marketta jäsen Läsnä 8-10

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. Ilvetsalo-Koskinen Sonja Kalliola Marketta jäsen Läsnä 8-10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-19:30 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Pere Nina puheenjohtaja Ekström Veikko Espo Heidi Heikkinen Kari Ilvetsalo-Koskinen

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 -2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 12.5.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin Kaupunginhallitus 24 28.01.2013 Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin 15/00.00.01/2013 KH 24 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallitus valitsee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 13 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 33 / 21.12.2011

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Aika: 31.8.2010 klo 17.00-18.50 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Varpu Järvinen Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Jorma Kuhmonen Petri Ollikainen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Sivistyslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 18:00-20:23 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Grundström Maria puheenjohtaja Melamies Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin Kaupunginhallitus 24 28.0.203 Kaupunginhallitus 32 05.02.203 Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin 5/00.00.0/203 KH 24 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015 Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija: rakennus- ja ympäristövalvonnan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 19.03.2013 klo 18:00-19:15 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA Perusturvalautakunta 7/2008

KORPILAHDEN KUNTA Perusturvalautakunta 7/2008 Perusturvalautakunta 7/2008 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ESITYSLISTA Kokousaika Torstaina 7.8.2008 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Liite 48 TULOSALUEIDEN ESIMIEHET 2008 49 24 TOIMEENTULOTUKENA

Lisätiedot

Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg ja tilapäällikkö Antti Kinnunen

Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg ja tilapäällikkö Antti Kinnunen Kaupunginhallitus 95 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 52 15.04.2015 Kaupunginhallitus 151 01.06.2015 Kaupunginhallitus 163 15.06.2015 Talokiinteistöjen ja huoneistojen myyminen 188/02.07/2015 KH 95 Valmistelija:

Lisätiedot

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (15) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 27.3.2013 klo 16.00-16.46 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen Helena

Lisätiedot

Vaikeimmin kehitysvammaisten (EHA2) oppilaiden harjaantumisopetusryhmien perustaminen Loviisaan

Vaikeimmin kehitysvammaisten (EHA2) oppilaiden harjaantumisopetusryhmien perustaminen Loviisaan Sivistyslautakunta 31 07.04.2010 Henkilöstöjaosto 45 22.04.2010 Kaupunginhallitus 144 03.05.2010 Vaikeimmin kehitysvammaisten (EHA2) oppilaiden harjaantumisopetusryhmien perustaminen Loviisaan 346/12.00.00/2010,

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti.

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti. 130 05.11.2012 48 11.02.2013 104 08.04.2013 111 06.05.2013 Perusturvajohtajan virkavaali Khall 05.11.2012 130 On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: 1.2.2012 alkaen. kunnan johtoryhmän jäsen. Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 AIKA 03.04.2013 klo 18:01-19:50 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja Hovi Antti

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21 KOKOUSAIKA 12.4.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Maanantai 15.6.2015 klo 12.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Maanantai 15.6.2015 klo 12.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 15.6.2015 klo 12.00 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014 Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 KH 102 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Tamara Liimatainen Euroopan Unionin kilpailuneutraliteetin

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 4 /9.6.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 4 /9.6.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 /9.6.2011 Kokousaika 9.6.2011 klo 19.30 20.01 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85

Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85 Kasvatus- ja opetuslautakunta 85 17.11.2014 Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

Porolahden peruskoulu PÖYTÄKIRJA Nro1/14 Roihuvuorentie 2 / Satumaanpolku 2 00820 Helsinki Puh (09) 31082660 18.3.2014 Fax.

Porolahden peruskoulu PÖYTÄKIRJA Nro1/14 Roihuvuorentie 2 / Satumaanpolku 2 00820 Helsinki Puh (09) 31082660 18.3.2014 Fax. 1/7 POROLAHDEN PERUSKOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 18.3.2014 klo 18.00 19.45 Paikka: Läsnä: Satumaanpolku 2, neuvotteluhuone Sari Leppänen, puheenjohtaja Jenny Uusikivi Kaisa Larste Iiro Lilja

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 10 18.11.2014

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 10 18.11.2014 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 18.11.2014 Kokousaika Tiistai 18.11.2014 19.00 21.29 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

No 8/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 55

No 8/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 55 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ ESITYSLISTA No 8/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 55 KOKOUSAIKA 12.12.2013 klo 18.30-19.25 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kirkonkylän koulu, Lapunmäentie

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 9/2014 Kokousaika 3.12.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabuelvardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabuelvardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 28.04.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabuelvardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta AIKA 07.03.2012 klo 18:30-20:30 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Karlsson Mikael puheenjohtaja Hovi Tapani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja 1 Maanantaina 7. päivänä kesäkuuta 2010, klo 18.30-19.40 Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja Aunola Eija Niiranen Juha Nurkkala Sulo

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 330. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 330. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 330 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.10.2014 klo 18:01-22:01 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008. Sivistyslautakunta

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008. Sivistyslautakunta ASIALISTA 4/2008 Sivistyslautakunta 09.06.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 09.06.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, 07900 Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, 07900 Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Sivistyslautakunta AIKA 23.04.2014 klo 18:04-18:43 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, 07900 Loviisa LÄSNÄ Grundström Maria puheenjohtaja Melamies Päivi

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 3/08 Työvaliokunta 17.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.35 Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 71 Koululautakunta Aika 24.06.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS /2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj Järvelä Eila,

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.5.2015 klo 17:00 1/5 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, Tuijussuontie 10, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 27.05.2009 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 27.05.2009 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Sivistyslautakunta 27.05.2009 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Sivltk 34 Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Sivltk 35 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 256 18.11.2014 Kunnanhallitus 54 17.02.2015 Teknisen johtajan viran täyttäminen KHALL 256 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.09.2014 201 julistaa teknisen johtajan viran

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto. Aluelautakunnat toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto. Aluelautakunnat toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Hallintosääntöön ehdotetut muutokset Lisäykset merkitty keltaisella Poistuva teksti merkitty yliviivauksella 2 Hallinnollinen jako ja luottamuselimet Kaupungin toiminnot on jaettu osastoihin ja palvelutoimialoihin.

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 29. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 7 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 4.9.2008 klo 15.00 15.58 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436 Kaupunginhallitus AIKA 12.09.2011 klo 17:00-17:55 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 8 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.9.2008 klo 15.00 15.23 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 38 09.02.2016 Kaupunginhallitus 76 08.03.2016. Hirsikampuksen apulaisrehtorin viran täyttäminen 883/07.00/2015, 947/03.

Kaupunginhallitus 38 09.02.2016 Kaupunginhallitus 76 08.03.2016. Hirsikampuksen apulaisrehtorin viran täyttäminen 883/07.00/2015, 947/03. Kaupunginhallitus 38 09.02.2016 Kaupunginhallitus 76 08.03.2016 Hirsikampuksen apulaisrehtorin viran täyttäminen 883/07.00/2015, 947/03.05/2016 KH 09.02.2016 38 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.12.2015

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 1.10.2013 klo 18.00-19.25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 87 Kokouksen avaaminen 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 25.11.2015 klo 18.00- Paikka Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Asiat 110 Vuorotteluvapaahakemus, ei julkaista Internet-sivuilla 111 Vuorotteluvapaahakemus,

Lisätiedot

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 Kunnanhallitus 477 17.12.2014 Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 477 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Temmes-Silvonen Eija. POISSA Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja Cedervall Jouni Mikael

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Temmes-Silvonen Eija. POISSA Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja Cedervall Jouni Mikael LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA 21.05.2013 klo 17:30-18:10 PAIKKA Myllyharjun koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Lehto-Tähtinen Auli jäsen Peltoluhta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2011 34 Tekninen lautakunta. torstaina 14.04.2011 klo 18.00-19.40. Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari

LEMIN KUNTA 3/2011 34 Tekninen lautakunta. torstaina 14.04.2011 klo 18.00-19.40. Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari 3/2011 34 Tekninen lautakunta torstaina 14.04.2011 klo 18.00-19.40 Kunnantalo, neuvotteluhuone Punkka Olavi Lohtander Mika Laitinen Sonja Rummukainen Kari Rämä Maija Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Hakala

Lisätiedot

Koululautakunta. Maanantai 30.6.2014 klo 18.30. Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Koululautakunta. Maanantai 30.6.2014 klo 18.30. Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 30.6.2014 klo 18.30 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen Elinkeinot & kehitys Nordican 32 08.04.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 39 26.05.2016 Kunnanhallitus 189 04.07.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 51 02.09.2016 Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot