KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 4.11.2014 10 / 2014"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2014 KOKOUSAIKA Tiistai klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 106 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KIRKKOTEKSTIILIEN SUUNNITTELU JA HANKINTA TALOUSARVION 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KOULUTUSSUUNNITELMAN 2015 HYVÄKSYMINEN VUORELAN KIRKON REMONTIN SUUNNITTELIJOIDEN VALINTA KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KEVÄTKAUDEKSI SEPPELEENLASKIJAT ITSENÄISYYSPÄIVÄN KUNNIAKÄYNTIIN SANKARIHAUDOILLA ILMOITUSASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN...9 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Seppo Laitanen kirkkoherra JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla

2 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto Nro Sivu 10 / Kokousaika klo Kokouspaikka Seurakuntatalon päätysali Läsnä olleet jäsenet ja varajäsenet Varsinaiset jäsenet Laitanen Seppo, kirkkoherra, puh.joht. Kolehmainen Jari, varapuh.joht. Hokkanen Raija Joutsenoja Pekka Kiiski Pekka Ojala Pirjo Puustinen Kyllikki Roivainen Seppo Väätäinen Liisa Varajäsenet Luomi Erkki Eskola Suvi Katainen Lauri Markkanen Jukka Niemelä Anne Venäläinen Ritva Konu Vesa Villman Kirsti Muut saapuvilla olleet ja läsnäolon peruste Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri Markkanen Tapio, kv:n puh.joht. Kerkola Riitta, kv:n varapuh.joht. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Seppo Laitanen puheenjohtaja Urpo Reponen sihteeri Pöytäkirjan tarkastustoimitus Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Liisa Väätäinen Raija Hokkanen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa toimistosihteeri

3 Kirkkoneuvosto Sivu KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kirkkoneuvoston syyskauden 2014 kokousaikataulusta on päätetty pidetyssä kokouksessa. Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 107 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 :n 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirja laaditaan kokouksessa ja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen. Aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Liisa Väätäinen ja Raija Hokkanen. Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Väätäisen ja Raija Hokkasen. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 108 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti. Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, seurakuntavaaleja sekä kirkonkirjojenpitoa koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talousjohtaja, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Kokouksen asialista esittelyineen on lähetetty kokouskutsun mukana. Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi. esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kirkkoneuvosto Sivu KIRKKOTEKSTIILIEN SUUNNITTELU JA HANKINTA Vuoden 2014 talousarvion investointiosaan on varattu euron määräraha kirkon uuden alttaripöydän, apupöydän, lukupulpetin sekä uusien kirkkotekstiilien suunnitteluun ja hankintaan sekä saarnastuolin konservointiin. Ko. määrärahan turvin pystytään toteuttamaan saarnastuolin konservointi ja käynnistämään kalusteiden ja kirkkotekstiilien suunnittelu. Osa hankinnasta on budjetoitava uudelleen vuodelle Kirkkotekstiilien kustannustason selvittämiseksi käytiin alustava neuvottelu Hanna Korvela Desing Oy:n kanssa. Neuvottelun perusteella saadun tarjouksen perusteella kustannusten todettiin ylittävän hankintalain mukaisen kansallinen kynnysarvon euroa, mutta jäävän alle hankintalain 16 :n mukaisen EU:n kynnysarvon euroa. Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava ja niissä on noudatettava hankintalain ja asetuksen määräyksiä. Hankinnassa tulisi käyttää ensisijaisesti tarjouskilpailuna avointa tai rajoitettua menettelyä. Perustellusta syystä myös neuvottelumenettelyä voidaan käyttää. Hankintayksikkö voi käyttää neuvottelumenettelyä tavara- ja palveluhankinnoissa, joiden ennakoitu kokonaisarvo on alle euroa. Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää myös palveluhankinnassa, jossa hankinnan luonteen vuoksi tarjouspyyntöä tai tehtävänmäärittelyä ei voida laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen. Tällöin on yleensä kyse rakennusten suunnittelupalvelusta tai muusta asiantuntija- ja osaamispalvelun hankinnasta. Kirkkotekstiilien suunnittelu on erityisala, josta on etukäteen erittäin vaikea laatia yksiselitteistä tarjouspyyntöä tarjouskilpailuun. Kirkkoneuvosto hyväksyi neuvottelumenettelyn käyttämisen kirkkotekstiilien hankinnassa. Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa. Osallistumishakemus neuvottelumenettelyyn tuli toimittaa klo 12 mennessä. Määräajan kuluessa neuvottelumenettelyyn ilmoittautui vain Hanna Korvela Design Oy. Hanna Korvela Design Oy:n kanssa on käyty hankinnasta uusi neuvottelu ja pyydetty tarjous kirkkotekstiilien suunnittelusta ja valmistuksesta. Hankinta sisältää vihreän, valkoisen, punaisen, violetin ja mustan tekstiilisarjan. Kuhunkin tekstiilisarjaan kuuluu stolat (3 kpl), antependium, kirjaliina, messukasukka, kalkkiliina (2kpl) ja kredenssi pöytäliina. Poikkeuksena on musta tekstiilisarja, johon ei kuulu messukasukkaa eikä kalkkiliinoja ja stolia on 2 kpl. Hanna Korvela Design Oy on jättänyt tarjouksen, jonka mukaan tekstiilien suunnittelun ja valmistuksen verollinen kokonaishinta on euroa. Tekstiilit toimitettaisiin seurakunnalle seuraavan aikataulun mukaan, jossa on huomioitu kirkkovuoden värien käyttö: valkoinen ja musta sarja mennessä punainen ja vihreä sarja mennessä violetti sarja mennessä. Hanna Korvela Design Oy laatii kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä tekstiileistä alustavat luonnokset, joihin on mahdollisuus tutustua Hanna Korvelan opastuksella ennen kokousta kirkossa. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto tilaa uusien kirkkotekstiilien suunnittelun ja valmistuksen Hanna Korvela Design Oy:ltä euron kokonaishinnalla. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh ja talousjohtaja Urpo Reponen puh

5 Kirkkoneuvosto Sivu TALOUSARVION 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KJ 15 luvun 1 :n mukaan seurakunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. KJ 15 luvun 2 :n mukaan talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. KJ 15 luvun 3 :n mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. KJ 15 luvun 4 :n mukaan, jollei kirkkovaltuusto hyväksy talousarvioehdotusta ilman muutoksia, se on palautettava kirkkoneuvostolle, jos vähintään kolmasosa läsnä olevista jäsenistä vaatii palauttamista. Kirkkoneuvoston on annettava asiasta lausunto ja tehtävä ehdotukseen ne muutokset, joihin kirkkovaltuuston päätös antaa aihetta. Kun ehdotusta käsitellään kirkkovaltuustossa uudelleen, käsiteltäväksi otetaan vain aikaisemmin päätetyt muutokset sekä kirkkoneuvoston niiden johdosta tekemät uudet ehdotukset. Talousarvio on tällöin lopullisesti hyväksyttävä. Kirkkoneuvosto antoi tehtäväalueille ohjeen talousarvion 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi sekä talousarviokehyksen vuodelle Toimintasuunnitelmaja talousarvioehdotusten tuli olla valmiina Kirkkoneuvosto tutustui tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden esittelyjen pohjalta toimintasuunnitelmiin. Liitteenä 1 on ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Talousarvioehdotuksen mukaiset vuoden 2015 käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä , jossa on kasvua edellisvuoden talousarvioon 5,1 %. Käyttötalouden ulkoiset toimintatuotot ovat , jossa on kasvua edellisvuodesta 10,1 %. Verotulojen on arvioitu vähenevän yhden prosentin vuoden 2014 tarkistetusta verotuloennusteesta. Tuloslaskelma-arvion mukaan tilikauden tulos vuodelta 2015 muodostuu alijäämäiseksi. Koko suunnittelukauden tulos on muodostumassa noin alijäämäiseksi. Investointisuunnitelman mukaan investointikulut vuonna 2015 ovat Investointituloja ei ole. Rahoituslaskelman mukaan seurakunnan rahavarat vuonna 2015 pienenevät Talousjohtajan Kirkkoneuvosto esittää talousarvion 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh ja talousjohtaja Urpo Reponen puh

6 Kirkkoneuvosto Sivu KOULUTUSSUUNNITELMAN 2015 HYVÄKSYMINEN on tullut voimaan Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus, jonka tarkoituksena on edistää työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön ammatillista osaamista. Seurakunnan on laadittava työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma, jos sen henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Suunnitelman laatineella seurakunnalla on mahdollisuus hakea koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastosta. Koulutussuunnitelman tulee sisältää 1) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta 2) arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä 3) arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä, 4) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä, 5) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta sekä 6) miten sitä on tarkoitus toteuttaa ja seurata. Ennen koulutussuunnitelman hyväksymistä se on käsiteltävä Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisessa yhteistoiminnassa henkilöstön tai heidän edustajiensa kansa. Liitteenä 2 on kehittämissopimuksen mukaisesti laadittu henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle Suunnitelma on käsitelty yhteistyötoimikunnassa Kirkkoherran Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh ja talousjohtaja Urpo Reponen puh

7 Kirkkoneuvosto Sivu VUORELAN KIRKON REMONTIN SUUNNITTELIJOIDEN VALINTA Vuorelan kirkon saneerauksessa rakennuttajakonsulttina toimiva Innoriihi Oy on Vuorelan kirkon saneuraukseen nimetyn rakennustoimikunnan toimeksiannosta pyytänyt suunnittelutarjoukset saneerauksen arkkitehti-, rakenne- ja LVIAS-suunnittelusta klo 12 mennessä. Arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta on tarjoukset pyydetty Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy:ltä, Arkkitehti- ja Rakennesuunnittelu Sormunen & Timonen Oy:ltä ja Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Oy:ltä. LVIAS-suunnittelusta on tarjoukset pyydetty Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy:ltä (LVIAS), Insinööritoimisto J. Markkanen Oy:ltä (LVIAS), Insinööritoimisto LVI-Insinöörit Ky:ltä (LVIA), Insinööritoimisto LVI-Planor Oy:ltä (LVIA) ja AH-Talotekniikka AH Alens Oy:ltä (S). Tarjouksen on voinut tehdä kiinteänä kokonaishintana, johon sisältyvät matkat suunnittelu- ja työmaakäynteineen Siilinjärvelle ja Vuorelaan. LVIAS-suunnittelijoille on lähetetty lisäkirje, jonka perusteella tarjouksen on voinut tehdä tuntihintaisena. Tällöin tarjouksessa on tullut antaa arvio kokonaistuntimäärästä. Talousjohtaja ja Eija Riihimäki Innoriihi Oy:stä ovat avanneet saapuneet tarjoukset Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset (sis. alv 24 %): Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu: Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy - pää- ja arkkitehtisuunnittelu e - rakennesuunnittelu e - kustannusarvio e. LVIA-suunnittelu (tuntihinnat SKOL-luokituksen mukaan vastuuhenkilöiden osalta): Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy 02: 114,08 e (LVI-suunnittelija) kattohinta e Insinööritoimisto LVI-Insinöörit Ky (LVI) 02: 96,72 e (projektipäällikkö, LVI-suunnittelija) 03: 93,00 e (LVI-suunnittelija) 04: 89,28 e (RAU-suunnittelija) kokonaisarvio 110 tuntia Sähkösuunnittelu (tuntihinnat SKOL-luokituksen mukaan vastuuhenkilöiden osalta): Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy 02: 114,08 e (sähkösuunnittelija) kattohinta e AH-Talotekniikka AH Alens Oy 02: 94,86 e (projektipäällikkö) 03: 72,98 e (sähkösuunnittelija) 05: 65,72 e (sähkösuunnittelija) kokonaisarvio 300 tuntia tai vaihtoehto kokonaishinta e. Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta saatiin vain yksi tarjous ja sen perusteella todettiin, että kokonaishinta on arkkitehtisuunnittelun tarpeeseen nähden korkea. Pää- ja arkkitehtisuunnittelijoille lähetettiin tästä johtuen lisätarjouspyyntö, jossa pyydettiin tarjousta tuntiveloitusvaihdolla ja antamaan arvio käytettävistä tunneista. Tarjous pyydettiin toimittamaan klo 14 mennessä. Määräajan kuluessa tarjouksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta tuntiveloitusperusteisena jättivät kaikki suunnittelijat, joilta tarjousta oli pyydetty. Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu (tuntihinnat SKOL-luokituksen mukaan vastuuhenkilöiden osalta, sis. alv 24 %): Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy 02: 94,24 e (pääsuunnittelija ark, projektipäällikkö rak) 05: 68,20 e (rakennesuunnittelija) 05A: 74,40 e (kustannuslaskenta) 06: 54,56 e (suunnitteluavustaja) työmääräarvio yhteensä 755 t.

8 Kirkkoneuvosto Sivu 7 Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Oy 89,28 e (pääsuunnittelija ark ja rak) 80,60 e (vanhempi suunnittelija) 68,20 e (nuorempi suunnittelija) 55,80 e (tekninen avustaja) työmääräarvio 400 t. Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu Sormunen & Timonen Oy 01: 80,60 e (pääsuunnittelija ark) 03: 78,12 e (projektiarkkitehti ark, projekti-ins. rak) 04: 74,40 e (rakennesuunnittelija) työmääräarvio t. Rakennustoimikunta on käsitellyt tarjoukset ja esittää, että arkkitehti- ja rakennesuunnittelijaksi valittaisiin Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu Sormunen & Timonen Oy, LVIA-suunnittelijaksi Insinööritoimisto LVI-Insinöörit Ky ja sähkösuunnittelijaksi AH-Talotekniikka AH Alens Oy:n tarjousten mukaisilla tuntiveloitushinnoilla. Em. suunnittelijoiden nimeämät vastuuhenkilöt hankkeessa olisivat: Arkkitehtisuunnittelu: Marja Väisänen, arkkitehti SAFA, pääsuunnittelija Marja Kautto, projektiarkkitehti Rakennesuunnittelu: Juha Mustonen, projekti-insinööri Taru Anttila, insinööri LVIA-suunnittelu: Ilkka Lappalainen, insinööri, projektin vetäjä, pääsuunnittelija Mika Säisä, insinööri, LVI-suunnittelija Anssi Miettinen, insinööri, RAU-suunnittelija Sähkösuunnittelu: Aulis Kananoja, insinööri, projektipäällikkö Pekka Aho, insinööri, sähkösuunnittelija Kalle Kettunen, insinööri, sähkösuunnittelija Jori Markkanen, insinööri, sähkösuunnittelija. Rakennustoimikunnan hankkeeseen esittämien suunnittelijoiden tuntiveloitushinnoilla ja työmääräarvioilla laskettuna suunnittelun kokonaiskustannusarvio tulee olemaan noin euroa. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto valitsee Vuorelan kirkon remontin arkkitehti- ja rakennesuunnittelijaksi Arkkitehtija rakennesuunnittelu Sormunen & Timonen Oy:n, LVIA-suunnittelijaksi Insinööritoimisto LVI-Insinöörit Ky:n ja sähkösuunnittelijaksi AH-Talotekniikka AH Alens Oy:n tarjousten mukaisilla tuntiveloitushinnoilla. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh ja rakennustoimikunnan puheenjohtaja Pekka Joutsenoja puh

9 Kirkkoneuvosto Sivu KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KEVÄTKAUDEKSI 2015 Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana jumalanpalveluksissa koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista niiltä osin kuin Kirkkohallitus ei ole niitä määrännyt KL 22:2,1 kohta 9 perusteella (KJ 2:8 ). Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain. Liitteenä 3 olevan kevätkauden 2015 (tammi-huhtikuu) kolehtisuunnitelman pohjana ovat Kirkkohallituksen määräämät viralliset sekä Kirkkohallituksen ja hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät ajankohtaan sijoitettavat ja suosittelemat kolehtikohteet. Muutoksia virallisiin kolehtikohteisiin ei ole tehty. Kolehtisuunnitelmaan sisältyy myös muiden kuin päiväjumalanpalvelusten kolehteja. Seurakunnan omassa päätösvallassa olevat kolehdit on suunnattu suositeltujen kolehtikohteiden lisäksi lähinnä lähetys- ja diakoniakohteisiin. Perjantaimessujen kolehtikohteet on jätetty avoimiksi, jotta kolehteja voitaisiin joustavasti kohdentaa myös mahdollisten äkillisten avustustarpeiden mukaisesti. Kirkkoherran Kirkkoneuvosto vahvistaa kevätkauden 2015 jumalanpalveluskolehdit liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh SEPPELEENLASKIJAT ITSENÄISYYSPÄIVÄN KUNNIAKÄYNTIIN SANKARIHAUDOILLA Itsenäisyyspäivänä on Siilinjärven kirkossa itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus ja sen jälkeen kunniakäynti sankarihaudoilla. Seppelepuhe on tänä vuonna Siilinjärven kunnan vastuulla. Siilinjärven seurakunnan seppelettä on laskemassa kaksi luottamushenkilöä, viime itsenäisyyspäivänä tehtävässä toimivat Pekka Kiiski ja Kyllikki Puustinen. Kirkkoherran Kirkkoneuvosto nimeää kaksi seppeleenlaskijaa itsenäisyyspäivän kunniakäyntiin sankarihaudoilla. Kirkkoneuvosto nimesi seppeleenlaskijoiksi yksimielisesti Tapio Markkanen ja Liisa Väätäinen. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh

10 Kirkkoneuvosto Sivu ILMOITUSASIAT Hilkka Pöntinen on päivätyllä kirjeellä luovuttanut seurakunnalle takaisin hautapaikat n:o Yhteenveto kassavarojen sijoituksista on liitteenä 4. Sijoitusten realisoimaton nettotuotto syyskuun lopussa oli noin euroa. Talousjohtajan ajalla tekemät viranhaltijapäätökset: Kirkon kalusteiden suunnittelu Virkavapaan myöntäminen Vuosilomien myöntäminen Rauhanpuiston hautausmaan muistolehdon muistomerkki Pienen salin ja kokoushuoneen parketin uusinta Visuaalisen ilmeen suunnittelun hankinta Kiinteistötyöntekijän työsuhteen jatkaminen Kesäkukka-, perenna- ja ruusuhankinnat vuodelle Kausityöntekijöiden työsuhteen jatkaminen Kirkkoherran ajalla tekemät viranhaltijapäätökset: Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julkinen) Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksusta (ei julkinen) Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksusta (ei julkinen) Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksusta (ei julkinen) Viranhoitomääräys määräaikaiseen virkasuhteeseen kanttorin sijaiseksi Virkavapaan myöntäminen kuntoutukseen osallistumista varten Virkavapaan myöntäminen luottamusmieskoulutukseen/raija Hallikainen Määräaikainen työnajan muuttaminen/sari Pitkänen Vuosilomien vahvistaminen Virkavapaan myöntäminen/satu Väätäinen Virkavapaan myöntäminen/urpo Reponen Työvapaan myöntäminen/kaisa Saravesi Virkamatkamääräys hiljaisuuden retriittiin/matti Hoffrén Määräaikaiseen työsuhteeseen lastenohjaajan sijaiseksi palkkaaminen Maksuvapautuksen myöntäminen osallistumismaksuista (ei julkinen) Työvapaan myöntäminen/jenni Kasurinen Leirien ja retkien ohjelma- ja turvallisuusvastuut loppuvuonna Määräaikainen työajan muuttaminen /Sari Pitkänen Kirkkoherran Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin kirkon vuokrahintojen tarkistamisesta ja päätettiin jatkossa periä kirkosta vuokraa kaikilta käyttäjiltä 10 % lippu-/ohjelmatuotoista. Merkittiin, että Kaisa Yletyinen on irtisanoutunut seurakuntapastorin virasta Lisäksi keskusteltiin lähetyskellarin toiminnasta, kirkon rappusten leventämisurakasta ja seurakuntavaaleista. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh ja talousjohtaja Urpo Reponen puh KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan. esitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( )

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) AIKA Tiistai 16.6.2015 klo 18.00 PAIKKA Seurakuntakeskus, Pikkusali, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 33

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina 8.11.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 107 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot