KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2011 27.10.2011"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika klo Kahvitarjoilu klo Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa Lehtinen Arto Lehtinen Lauri Lepola Kristiina Maijala Mauri Matilainen Tuulia Parikka Heikki Ylimäki Sinikka, varapuheenjohtaja varajäsen Pajasmaa Mika Haavisto Sami Rantanen Veijo Koitmaa Päivi Krans-Suonpää Kristiina Ainasoja Mari Joki Harri Haavisto Tuija Muut osallistujat Tarela Arja Vuorinen Juha Nord Pirkko Saastamoinen Riina sihteeri, talouspäällikkö kirkkovaltuuston pj kirkkovaltuuston varapj Kylmäkosken kappeliseurakunnan kappalainen Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Sari Lindström puheenjohtaja Arja Tarela sihteeri tarkastus Akaa Pöytäkirja yleisesti Nähtävänä oloa koskeva kuulutus on ollut Akaan kirkkoherranviraston sekä nähtävänä Kylmäkosken ja Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Akaan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Todistaa:

2 2 125 KOKOUKSEN AVAUS 126 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 9.luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. KN ohjesäännön 5 :n mukaan kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. KL 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsut on postitettu Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom). Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3). 1) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan ) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ja Kylmäkosken sekä Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvostossa asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on esittelijän pohjaehdotus. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 3 129 KYLMÄKOSKEN KIRKON KATON KORJAUS Kirkkoneuvosto Akaan seurakunnan vuodelle 2011 vahvistettuun talousarvioon on varattu euron suuruinen investointimääräraha Kylmäkosken kirkon katon korjaamiseen. Katon korjaustyön suunnitelman on laatinut arkkitehti Mikko Uotila ja tämän suunnitelman pohjalta tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa Tarjousten jättöaika on päättynyt klo 11. Urakkatarjouksia saatiin määräaikaan mennessä neljä (liite 1) Tarjouspyynnössä urakoitsijoita pyydettiin laskemaan urakkahinta sekä pelti- että kuparikatolle. Tarjousvertailun perusteella vaihtoehtojen välinen hinnan erotus on n euroa. Kirkon katon mittasuhteista ja muodosta johtuen peltikaton toistuva huoltomaalaus on niin iso kustannuserä, että kokonaistaloudellisesti kuparikatto on edullisempi vaihtoehto. Edullisimman hyväksytyn tarjouksen mukainen urakkahinta kuparikatolle on euroa. Koska kyseessä on pitkällä aikavälillä syntynyt vesivaurio eikä sen laajuutta ole pystytty tarkemmin tutkimaan, välttämättömiin lisätöihin tulee varata urakkasumman lisäksi ainakin 10 %. Ottaen huomioon tähän mennessä kertyneet suunnittelukustannukset, kattourakan toteuttaminen edellyttää euron määrärahaa. Kylmäkosken kirkko on ollut käyttökiellossa alkaen toistaiseksi sisäilmaongelmien vuoksi. Katon korjaaminen ei muuta sisäilman laatua eikä siten poista käyttökieltoa. Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kylmäkosken kirkon kattourakan toteuttamista lykätään sillä perusteella, että hankkeeseen vahvistettu määräraha ei ole riittävä. Urakka kilpailutetaan tarvittaessa uudelleen nyt laadittujen suunnitelmien pohjalta siinä vaiheessa, kun keräystuottoja on kertynyt riittävä määrä kattamaan hankkeeseen tarkoitetun määrärahan ja urakkahinnan erotus, tai jostain muusta rahoituslähteestä saadaan vahvistus avustuksen myöntämisestä. Keskustelun jälkeen esittelijä muutti esitystä seuraavasti: Kirkkoneuvosto päättää, että kattourakan toteuttaminen keskeytetään sillä perusteella, että investointiin varattu määräraha ei ole riittävä. Katon rakenteet tutkitaan tarkemmin ja asian käsittelyä jatketaan sen jälkeen, kun tutkimustulokset on saatu. Esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto Kylmäkosken kirkko on työsuojelutarkastuksessa julistettu toistaiseksi käyttökieltoon. Kirkon sisäilmaongelmien ja käyttökiellon poistaminen vaatii suunnitelmallista korjaushanketta, jonka toteuttaminen ja rahoittaminen on laaja ja monitahoinen projekti. Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän, joka koostuu rakennusalan asiantuntijoista ja luottamushenkilöistä. Työryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Kylmäkosken kirkon korjausprojekti ja sen rahoitus. Työryhmä vastaa myös projektiin liittyvästä tiedottamisesta.

4 4 Kirkkoneuvosto nimesi korjaustyöryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt: 1) Mikko Uotila 2) Olli Saarinen 3) Ralf Lindberg 4) Hannu Järvinen 5) Juha Vuorinen 6) Sinikka Ylimäki 7) Mauri Maijala 8) Reino Salminiemi 9) Sari Lindström 10) Arja Tarela 11) Kimmo Lyytikäinen Kirkkoneuvoston asettama Kylmäkosken kirkon korjaustyöryhmä on pitänyt kaksi kokousta (liitteet 3 ja 4), joista ensimmäisessä se päätti kysyä kahdelta edullisimman tarjouksensa tehneiltä urakoitsijalta Paanurakenne Oy:ltä ja Kattotutka Oy:ltä tarkennetut tarjoukset. Työryhmä halusi tietää, onko materiaali- tai työkustannuksissa tapahtunut muutoksia, ja vaikuttaako työn toteuttamisen siirtyminen talvikaudelle kokonaishintaan. Paanurakenne Oy ilmoitti, että tarjous on voimassa aikaisemmin annetulla hinnalla. Kattotutka Oy ilmoitti kirjallisesti, että tarjous on voimassa samansuuruisena kuin , mutta jos korjaus toteutetaan talvikautena, hintaa alennetaan euroa (liite 5). Toisessa kokouksessaan työryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että kattoremonttiin ryhdytään mahdollisimman pian tämän vuoden puolella. Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto päättää korjaustyöryhmän esityksen mukaisesti, että Kylmäkosken kirkon katon korjausurakka toteutetaan arkkitehti Mikko Uotilan laatiman suunnitelman mukaisesti kuparikatteella. Urakan suorittaa edullisimman tarjouksen antanut Kattotutka Oy. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikkö Arja Tarelan allekirjoittamaan urakkasopimuksen. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa. Talouspäällikkö Arja Tarela Korjausurakan toteuttaminen ei aikataulullisesti ole mahdollista enää vuoden 2011 aikana. Akaan seurakunnan vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmaan varataan euron suuruinen määräraha Kylmäkosken kirkon katon korjaamista varten. Talousarvio esitetään kirkkovaltuuston vahvistettavaksi Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

5 5 130 SIIVOUSTARJOUSTEN VERTAILU Akaan seurakunnan Toijalan seurakuntatalon ja siunauskappelin sekä leirikeskusten kesäkauden siivous on hoidettu ostopalveluna vuoden 2011 ajan. Siivoustyön on hoitanut Lassila & Tikanoja Oyj. Vuoden 2012 talousarviota varten on pyydetty tarjous myös ISS Palvelut Oy:ltä ja SOL Siivouspalvelulta. Leirikeskusten siivous on mahdollista hoitaa myös omalla työvoimalla riippuen siitä, miten kesän ajaksi on saatavissa kausityöntekijöitä, joten liitteenä olevassa hintavertailussa (liite ) on huomioitu ainoastaan Toijalan seurakuntatalon ja siunauskappelin osalle lasketut hinnat. Esitys tästä asiasta annetaan kokouksessa. Talouspäällikkö Arja Tarela Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3) 131 LÄHETYSTYÖLLE JA KIRKON ULKOMAANAVULLE MYÖNNETTÄVÄT MÄÄRÄRAHAT VUONNA 2012 Piispainkokous antoi vuonna 1982 suosituksen, että seurakunnat myöntäisivät verotuloistaan vähintään kaksi (2) prosenttia kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toimintaan. Vuonna 1999 piispainkokous suositteli, että vuonna 2000 määrärahojen osuus olisi kolme (3) prosenttia. Vuonna 2004 seurakunnat antoivat verotuloistaan lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle keskimäärin 2,5 %. Vuonna 2008 hyväksytyssä kirkon lähetysstrategiassa tavoitteena on kasvattaa tukea lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle. Kirkon lähetystyön keskus suosittaa, että myöntäessään talousarviomäärärahoja kirkon lähetysjärjestöille seurakunnat ottaisivat huomioon kaikki seuraavat seikat: - lähetysjärjestöjen seurakunnalta ja suoraan seurakuntalaisilta vastaanottama lähetystyön vapaaehtoinen kannatus - seurakunnan nimikkoyhteistyösopimukset - lähetysjärjestöjen ulkomainen toiminta ja sen osuus järjestön työssä - seurakunnan ja lähetysjärjestöjen yhteistyön laajuus ja laatu - seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen Oheisena kirkon lähetystyön keskuksen kannatustilastot vuosilta 2009 ja 2010 (liitteet 2 ja 3). Seurakuntien kannatus jakaantui vuoden 2010 tilaston mukaan seuraavasti: SLS 36,7 %, SEKL 9,5%, SLEY 6%, ELK 5,2%, SANSA 5,1%, SPS 4,1%, SLEF 0,7% ja KUA 32,6%. Akaan lähetys- ja kansainvälisen diakonian kannatus oli 1,61 % verotuloista vuonna Vuodelle 2010 myönnetyn erikoisrahan kanssa kannatus oli 2,30 %. Akaan voimassa olevat nimikkolähettisopimukset ovat:

6 6 SLS (Suomen Lähetysseura) Namibia Elise ja Jarmo Lehtinen Senegal Tiina Tuominen Papua U-G Alan Brown Etiopia Nimikkotyöalue Israel Door of Hope työ yhteensä Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä 700 Ev.lut. kirkon tukeminen Istanbulissa SEKL (Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys) Japani Kaarina ja Anssi Savonen SPS (Suomen Pipliaseura) Lähi-Itä Raamattutyö 840 SANSA (Sanansaattajat) Kiina Radioseminaari yht Kirkon Ulkomaanapu Kirkkoherra Sari Lindström yhteensä Lähetystyön työryhmäryhmä esittää, että Akaan seurakunta tavoittelisi 2 % lähetyskannatusta verotuloista pitämällä voimassa nykyiset nimikkosopimukset ja varaamalla määrärahan myöhemmin esitettäviin kohteisiin joko nimikkosopimusten korottamiseen tai johonkin erityiseen tarpeeseen. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) 132 MUU AVUSTAMINEN Akaan seurakunta antoi vuoden 2011 talousarviossa Merimieskirkolle 4.000, ystävyysseurakuntatyöhön Karjalassa ja Virossa yhteensä Yhteensä Merimieskirkko anoo 5400 vuodelle Ystävyysseurakunta työryhmä esittää, että ystävyysseurakuntia varten saataisiin 4.000, josta 3500 ohjattaisiin Tapan Jakobin seurakunnan työntekijöiden palkkaukseen ja 500 Kontupohjaan kirkkoherra Vadim Lysenkon palkkaukseen sekä työryhmän toimintamäärärahaksi mahdollisten vierailujen hoitamiseksi. Kansainvälisten asiain neuvottelukunta esittää, että maahanmuuttajien kanssa järjestettäviä tilaisuuksia varten sekä Merimieskirkon vuosikokoukseen ja Kirkon Ulkomaanavun tilaisuuksiin osallistumisia varten varataan yhteensä 1000.

7 Kirkkoherra Sari Lindström 7 Merimieskirkolle 4000 ja ystävyysseurakuntatyölle Kotimaista kansainvälistä työtä varten esitetään Yhteensä Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) 133 INKERIN KIRKON 400-VUOTISJUHLA KONTUPOHJASSA Ystävyysseurakuntatyöryhmälle on tullut kutsu toteuttaa matka Kontupohjaan, jossa juhlitaan Inkerin kirkon 400-vuotista historiaa. Saarnaajaksi juhlajumalanpalvelukseen on pyydetty Kontupohjasta eläkkeelle jäänyttä kirkkoherra Jorma Sädettä, jonka palkkaukseen Akaa on vuosia osallistunut. Työryhmän puheenjohtaja on työryhmän päätöksellä ryhtynyt valmistelemaan matkaa, jonne osallistuisi matkalaisia myös Sastamalasta ja Ikaalisista. Myös Jorma Säde matkustaisi ryhmän mukana. Ystävyysseurakuntatyöryhmä esittää, että Kontupohjaan tehdään matka ja sen vetäjänä toimii työryhmän puheenjohtaja Ritva Ellilä. Matkan hinta on 270 euroa sisältäen kolme yöpymistä, ateriat, viisumit ja kuljetuksen. Työryhmä esittää, että matkalle saataisiin joku edustamaan Akaan seurakuntaa, jonka matka maksettaisiin työryhmän toimintamäärärahoista. Liite. Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto päättää antaa luvan toteuttaa matkan Kontupohjaan ja nimeää jonkun työntekijöistä tai kirkkoneuvostosta viemään Akaan seurakunnan virallisen tervehdyksen Inkerin kirkon Kontupohjassa vietettävään juhlaan. Myös matkan vetäjän kustannukset maksetaan. Juhlivalle kirkolle esitetään annettavaksi lahjaksi 400 rahaa tilille, jolle maksetaan vuosittainen 500 euron avustus paikallisen kirkkoherran palkkaukseen. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3) 134 YHDISTYSTEN TALOUSARVIOANOMUKSET Akaan seurakuntaa lähellä olevat toimijat anovat vuosittain seurakunnalta taloudellista tukea toimintansa rahoittamiseen. Tällaisia toimijoita ovat kirkkokuorot, partiolippukunnat (Toijalan Eräveikot ja Viialan Metsänkävijät), Herättäjä-Yhdistys, Suomen Raamattuopisto, Kansan Raamattuseura, Teriskotisäätiö, Toijalan Seudun Kristillinen Työväenyhdistys ja Tampereen hiippakunnan Lomakotiyhdistys Ilonpisara. Kirkkokuorojen avustukset kirjataan musiikkityön menokohtaan 220, partiolippukuntien avustukset partion menokohtaan 234 ja muut kohtaan 290 muu seurakuntatyö. Tähän menokohtaan on varattu summa myös erilaisten julkaisujen ilmoituksiin yms. Kirkkoherra Sari Lindström

8 Kirkkoneuvosto myöntää avustusta sitä anoneille järjestöille ja yhdistyksille liitteen mukaisesti, yhteensä Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3) 135 LAPSITYÖN TYÖVOIMATILANNE Lastenohjaaja Tuula Karvonen on jäämässä eläkkeelle vuoden vaihteessa Viialan toimipisteestä. Lapsityön työryhmä esittää, että hänen tilalleen palkattaisiin uusi pätevä lastenohjaaja (liite ). Lapsityönohjaaja Karin Uotila on ollut tehtävästään virkavapaalla alkaen toimiakseen toisen seurakunnan vastaavassa tehtävässä. Hänen sijaisenaan toimii diakonissa Hanna Yogaswaran vuoden 2011 loppuun saakka. Mikäli Karin Uotila palaa virkaansa , Hanna Yogaswaran siirtyy takaisin diakoniatyöhön. Mikäli Karin Uotila ei palaa, lapsityönohjaajan virka laitetaan joko auki tai lakkautetaan ja lapsityö organisoidaan jotenkin muuten. Kirkkoherra Sari Lindström Tuula Karvoselta vapautuva lastenohjaajan toimi hoidetaan kevään ajan määräaikaisen, epäpätevän lastenohjaajan toimesta. Syksyn 2012 kerhoihin ilmoittautumisten jälkeen työvoimatilanne arvioidaan uudestaan. Lapsityönohjaajan virka lakkautetaan, mikäli Karin Uotila ei palaa virkaansa. Tehtävä hoidetaan muilla järjestelyillä. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3) 136 AKAAN SEURAKUNNASSA VUONNA 2012 JÄRJESTETTÄVÄT RIPPIKOULUT SEKÄ NIIDEN OHJELMA- JA TURVALLISUUSVASTAAVAT Seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori. Opettajina toimivat heidän lisäkseen kanttorit, nuorisotyönohjaajat ja muut seurakunnan viranhaltijat siten kuin seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään. Tarvittaessa pidetään rippikoulu yksityisesti. Seurakunnan rippikoulun ohjesäännön hyväksyy kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. (KVJ 3:3) Akaan kirkkoneuvoston hyväksymässä rippikoulun ohjesäännössä 3:2 on maininta, että ohjelma- ja turvallisuusvastuuseen voidaan määrätä joku muukin seurakunnan viranhaltija, kuten nuorisotyönohjaaja, diakoniatyöntekijä tai lapsityönohjaaja. Rippikoulutyöhön osallistuvat viranhaltijat ovat neuvottelussaan jakaneet rippikouluikäluokan liitteessä mainittuihin rippikouluryhmiin ja päättäneet esittää rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaaviksi liitteessä mainitut viranhaltijat (liite).

9 9 Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto päättää, että Akaan seurakunnassa järjestetään liitteessä mainitut rippikoulut ja että niiden ohjelma- ja turvallisuusvastaaviksi vahvistetaan liitteessä esitetyt henkilöt. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3) 137 KOULUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE Tuomiokapituli vaatii seurakunnilta henkilöstön kehittämissuunnitelman kolmelle vuodelle seurakunnan, hiippakuntien ja kirkon koulutuskeskuksen sekä muiden kouluttavien tahojen pitkäjänteistä koulutussuunnittelua ja toteutusta varten. Akaan seurakunnan työntekijät ovat pohtineet osaamistaan työalojensa tiimeissä tai suoraan esimiehensä kanssa. He ovat päätyneet esittämään oheisenlaista koulutussuunnitelmaa.(liite) Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto keskustelee koulutustarpeista ja hyväksyy esitetyn koulutussuunnitelman. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3) 138 VALMIUSTOIMIKUNNAN ASIAT Akaan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnalle valmiussuunnitelman Valmiustoimikuntaan nimettiin valmiuspäälliköksi kappalainen Ali Kulhia. Valmiustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että Ali Kulhian virkavapauksien aikana valmiuspäällikkönä ja toimikunnan puheenjohtajana voisi toimia toimikunnan jäsen Tarmo Repo. Revon tilalle nimettäisiin kappalaisen sijaiseksi valittu pastori Sirpa Viitaniemi. Kirkkoneuvosto Valmiussuunnitelma Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia valmiussuunnitelman tekemiseen kahdella hyväksytyllä asiakirjalla Kirkon valmiussuunnittelun yleiset perusteet ja Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje. Seurakuntien velvollisuutena on huolehtia perustehtävästään kaikissa olosuhteissa. Tästä selviytyäkseen seurakunnalla tulee olla voimassa oleva valmiussuunnitelma, jossa on määritelty seurakunnan varautumisjärjestelyt yhteiskunnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta.

10 10 Jokaisessa rovastikunnassa tulee olla valmiussuunnittelua koordinoiva työryhmä, jonka lääninrovasti nimittää. Suunnitelmaa laadittaessa on suositeltavaa hyödyntää asiantuntijoina pelastusviranomaisia, poliisia, sairaanhoitopiirejä ja kunnallisviranomaisia ja paikkakunnan järjestöjen edustajia. Varsinaisen valmiussuunnitelma-asiakirjan liitteeksi laaditaan toimintokohtaisia erillissuunnitelmia, joissa voidaan käsitellä käytännöllisluonteisia ja yksityiskohtaisia valmiusjärjestelyjä. Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje on salassa pidettävä asiakirja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n 1 momentin 8 kohdan nojalla. Valmiussuunnitelman laatimisohjeen mukaisesti kirkkoneuvosto tarkistaa valmiussuunnitelman säännöllisesti vähintään toimikautensa jälkimmäisenä vuotena. Hiippakuntien tuomiokapitulit koordinoivat ja ohjaavat alueellaan tapahtuvaa valmiussuunnittelua ja neuvovat valmiussuunnitelman laatimisessa. Kirkkoherra on saanut haltuunsa Akaan kaupungin, Kylmäkosken kunnan ja Tampereen seurakuntayhtymän valmiussuunnitelmat, joiden pohjalta hän on muokannut Akaan seurakunnalle oman valmiussuunnitelman. Myös Hätäkeskuksen johtaja Jouko Rytkönen on rovastikunnallisen työvaiheen jälkeen muokannut osaltaan nyt käsiteltävää valmiussuunnitelmaa. Valmiussuunnitelmat jaetaan niiden arkaluonteisuuden vuoksi kokouksessa käsittelyn ajaksi. Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto käy läpi valmiussuunnitelman, tekee siihen mahdolliset korjaukset ja nimeää valmiustoimikunnan, valmiuspäällikön ja johtoryhmän. Valmiustoimikunta huolehtii jatkossa valmiussuunnitelman päivittämisestä niin, että se voidaan tarkistaa kirkkoneuvostossa sen toimikausien jälkimmäisenä vuotena. Esityksen mukaisesti. Valmiuspäälliköksi nimettiin Ali Kulhia. Valmiustoimikunnan jäseniksi nimettiin valmiuspäällikkö Ali Kulhia, Ulla Inkinen, Tarmo Repo, Kimmo Lyytikäinen ja Hanna Yogaswaran. Johtoryhmän jäseniksi nimettiin Sari Lindström, Arja Tarela, Ali Kulhia ja Kimmo Lyytikäinen. Kirkkoherra Sari Lindström Valmiustoimikunta on kokoontunut ja laatinut toimeksiantonsa mukaisesti osan valmiussuunnitelmaan kuuluvista liitteistä. Se on laatinut myös toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle Valmiuspäälliköksi ja valmiustoimikunnan puheenjohtajaksi nimetään toimikunnan jäsen Tarmo Repo ajalle Revon tilalle valmiustoimikuntaan nimetään samaksi ajaksi pastori Sirpa Viitaniemi. Valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2012 syksyllä varsinaisen valmiuspäällikön palattua tehtäväänsä.

11 11 Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3) 139 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Akaan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 perustuu kirkkoneuvoston päätöksen mukaiseen 1,7 % tuloveroarvioon. Kiinteistöjen kunnossapitokorjauksiin on taloussuunnitelmassa varattu euroa. Investointiosaan on varattu euroa Kylmäkosken kirkon katon korjaamiseen ja euroa Viialan kirkon kellotornin korjaamiseen. Henkilöstökulut talousarvioesityksessä ovat euroa ja niiden osuus arvioiduista verotuloista on n. 62 %. Liitteenä olevaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan (liite ) sisältyvät myös Akaan ja Viialan hautainhoitorahastojen taloussuunnitelmat vuodelle Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto keskustelee toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille , tekee tarvittavat korjaukset ja esittää, että kirkkovaltuusto 1) hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuodeksi 2012 sekä 2) hyväksyy vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi ja 3) päättää talousarvion sitovuustasoksi kustannuspaikkatason toimintakatteen. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) 140 KIRKOLLISKOKOUSEDUSTAJIEN JA HIIPPAKUNTAVALTUUSTON JÄSENTEN VAALIT Kirkkolain 17 a luvun 2 :n 3 momentin mukaan kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleja varten on tuomiokapitulin asettama vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja muina jäseninä kaksi pappia ja kaksi maallikkoa sekä yhtä monta varajäsentä. Kirkon vaalijärjestyksen (KVJ) 4 luvun 1 :n mukaan tuomiokapituli asettaa kirkkolain 17 a luvun 2 :n 3 momentissa tarkoitetun vaalilautakunnan kirkolliskokousedustajien vaalia edeltävän syyskuun aikana. Tuomiokapituli määrää lautakunnan sihteerin ja huolehtii lautakunnan kansliatehtävistä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kirkkolain 20 luvun 3 :n mukaan kirkolliskokouksen pappis- ja maallikkoedustajat valitaan erikseen hiippakunnittain suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

12 12 Edustajien vaalit toimitetaan helmikuun toisena maanantaina 8 luvun 2 :n 1 momentissa tarkoitettujen seurakuntavaalien jälkeisenä vuonna. Edustajien toimikausi alkaa vaalia seuraavan toukokuun 1 päivänä ja kestää neljä vuotta. Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleissa noudatetaan vastaavasti, mitä KVJ 4 luvussa säädetään kirkolliskokousedustajien vaaleista. Hiippakuntavaltuuston toimikausi alkaa jäsenten vaalien toimittamista seuraavan toukokuun 1 päivänä ja kestää neljä vuotta. Tuomiokapituli ilmoittaa lautakunnan asettamisesta ja kokoonpanosta kirkkoherranvirastoille ja hiippakunnan papeille. Kirkkoherrojen on viipymättä saatettava ilmoitus kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenten tietoon. Vaalilautakuntaan ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt pitämässään kokouksessa asettaa kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalien suorittamiseksi vaalilautakunnan, jonka kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja lakimiesasessori Leevi Häikiö, Tampere jäsenet: kappalainen Henri Lehtola, Kangasalan seurakunta kappalainen Timo Huttunen, Hollolan seurakunta talouspäällikkö Lotta Salmela, Ikaalisten seurakunta hallintopäällikkö Matti Järventie, Tampereen seurakuntayhtymä sihteeri, hiippakuntasihteeri Maria Pitkäranta, Tampere Maallikoiden varajäseniä ovat: varatuomari Esko Nummela, Riihimäki, talousjohtaja Samuli Suokas, Vilppula ja varatuomari (lakimiesasessori lukien) Jorma Juutilainen, Tampere Pappien varajäseniä ovat: lääninrovasti Jukka Erola, Kuhmoinen ja pastori Ilkka Wiio, Forssa Akaassa valmistaudutaan osallistumaan kaksiin vaaleihin: pappisedustajien vaaliin pappien osalta lääninrovastin johdolla rovastikunnassa ja maallikkoedustajien vaaliin kirkkovaltuustossa. Kumpikin vaali toimitetaan maanantaina Hiippakunnan papit keskenään ja maallikot keskenään muodostavat valitsijayhdistyksiä, joiden perustamisasiakirjoja saa tuomiokapitulista ja kirkon nettisivuilta. Asiakirjat palautetaan tuomikapituliin klo 16 mennessä. Kirkkoherra on lähettänyt kirkkovaltuustolle erillisen kirjallisen tiedon tulevista kirkollisvaaleista. Kirkkoherra Sari Lindström Akaan kirkkovaltuusto kokoontuu ma klo 18 suorittamaan vaalin, jossa valitaan edustajia nelivuotisen työnsä aloittavaan kirkolliskokoukseen ja erikseen hiippakuntavaltuustoon. Vaalin toimittaa puheenjohtaja ja sihteeri. Äänestysliput toimitetaan suljetussa kääreessä tuomiokapituliin siellä toimivalle vaalilautakunnalle laskettavaksi. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

13 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: 1. Tuomiokapitulin päätös : Hiippakunnan vaalilautakunnan asettaminen kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaalia varten Tuomiokapitulin päätös : Päätös kappalainen Ali Kulhian virkavapauksista. 3. Tuomiokapitulin päätös : Virkamääräys pastori Sirpa Viitaniemen nimittämisestä kappalainen Ali Kulhian sijaiseksi 4. Akaan pappien työnjakokirja Uuden Sääksmäen rovastikunnan seurakuntien tunnuslukuja vuodelta 2010 Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) 142 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: 57/ Sairausloman myöntäminen 58/ Rippileirin maksuvapautus 59/ Sairausloman myöntäminen 60/ Vuosiloman myöntäminen 61/ Vuosiloman myöntäminen 62/ Vuosiloman myöntäminen 63/ Vuosiloman myöntäminen 64/ Isyysloman myöntäminen 65/ Sopimuksen laajentaminen 66/ Sairausloman myöntäminen 67/ Sairausloman myöntäminen 68/ Vuosiloman myöntäminen 69/ Vuosiloman myöntäminen 70/ Vuosiloman muöntäminen Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 46/ Vuosiloman myöntäminen 47/ Sijaisen palkkaaminen 48/ Sairausloman myöntäminen 49/ Sairausloman myöntäminen 50/ Sairausloman myöntäminen 51/ Vuosiloman myöntäminen 52/ Vuosiloman myöntäminen 53/ Sairausloman myöntäminen

14 14 Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi ja vahvistetaan kirkkoneuvoston hyväksymiksi toimenpiteiksi. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) 143 VALTUUSTON JÄSENEN VAALIKELPOISUUDEN LAKKAAMINEN KL 7:3 Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu jäsen. KJ 7:2 Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Kirkkovaltuuston jäsen Ritva Anneli Ihatsu (ent. Rönnholm) on ilmoittanut muuttavansa pois Akaan seurakunnasta Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Ritva Anneli Ihatsun luottamustoimi Akaan seurakunnassa katsotaan lakanneeksi ja hänen tilalleen kirkkovaltuuston jäseneksi kutsutaan Elina Vaittinen. MUUTOKSENHAKUMENETTELY Puheenjohtaja antaa KL 24 luvun mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot