TOIMINTAKERTOMUS v I IISLQ ITA-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS v. 2013 I IISLQ ITA-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS v I IISLQ ITA-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO 1

2 ISLOn 1. YLEISTÄ Sisällys 1. YLEISTÄ 3 2. AIKUISTEN AMMATILLINEN LISÄKOULTUS 3 LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO 3 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSKOULUTUS 4 LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITAJAN AMMATTITUTKINTO 5 TANSSIN JA SOMATIIKAN KOULUTUS (TSK) 5 HIEROJAN AMMATTITUTKINTO JA FYSIKAALINEN HOITOLAITOS 6 VALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO 7 3. VALMENNUSKESKUS 8 4. VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUSTOIMINTA 8 5. MAJOITUSPALVELUT 8 6. LASTEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO 8 7. RAVINTOLA SPORTTI TERVEYSLIIKUNTA URHEILUN JA LIIKUNNAN OSAAMISKESKUS -HANKE KARELIA ENPI -HANKE 11 Vuosi 2013 oli merkittavä vuosi liikuntaopiston historiassa. Liikuntaopiston teoriaopetustilat. hierontapoliklinikka. fysikaalinen hoitolaitos ja toiniistotilat siirrettiin syksyllä 2013 Tiedepuiston tiloihin. Mehtimäen alue on ISLOIIe luonteva ja toiminnallisesti soveltuva paikka. Uudisrakennuksen suunnittelu keskeytettiin kesällä 2013 omistajan vaatimuksesta. 1 oppuvuosi oli -ja näillä näkymin lähitulevaisuuskin on - toimittava ilman omia sisäliikuntatiloja. Suunniteltua Kalevankatu 5b.n myyntiä ei ollut tarpeen toteuttaa. koska uudisrakennuksen suunnittelu keskeytettiin. Hosteltoiminta siis jatkui loppuvuoden nonnaalisti. \ uoden 2013 koulutustoiminta jatkui valtionosuuksien turvin samoin kuin aikaisempinakin uosina. Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus on opiston merkittävin toiminta-alue. Valtionosuuden määräytymisperuste oli 73.4 opiskelilatyövuotta. kun se vuonna 2012 oli 73.2 opiskelijatyövuotta Vapaan sivistystyön valtionosuutta saatiin kurssipäivälle. Tämä on 85 kurssipäivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Karelia ENPI hanke jatkui suunnitelman mukaisesti vuoden 2013 ajan. 1-lanke päättyy vuoden 2014 lopussa. Liikunnan ja urheilun osaamiskeskus- ja testiaseman laitteisto hankkeille haettiin jatkoaikaa vuoden 2014 loppuun ja rahoittaja myönsi jatkoajan. 2. AIKUISTEN AMMATILLINEN LISÄKOULTUS LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO Tiina Turunen Keväällä 2013 saatettiin loppuun 8. liikunnan ammattitutkintoon (LAT) valmistava 60 opintopisteen laajuinen koulutus. Koulutus on näyttöihin perustuva, työn ohessa tapahtuva monimuotokoulutus. Lähiopetusjaksot koulutuksessa kestävät 2-3 vuorokautta.la niitä on yhteensä II kpl. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa aikuisliikuntaan suuntautuneita liikunnan osaajia. joilla on valmiudet toimia työkykyä ylläpitävän liikunnan, soveltavari liikunnan ja iäkkäiden liikunnan parissa. Liikunnan ammattitutkinnon aikuisliikunnan osaamisalan osat ovat: 1. toimintaympäristön hallinta 2. terveyttä edistävä liikunta 3. aikuisliikunnan ohjaanunen 4. yrittäjyys Opintojen laajuus on 40 ov/60 opjosta lä.hiopetusta on 10 ov/15 opja etäopiskelua/näyttötehtäviä sekä tvössäoppimista 30 ov /45 op. Lähiopetusjaksoia pidetään keväällä 6 ja syksyllä 5 kpl. 2 3

3 Opinnot koostuvat luennoista. käviännön liikuntatunneista. työssä oppimisesta. itsenäisestä tvöskentelvstä etäopiskeluiaksoillaja nä ttötelitävien tekemisestä. Liikunnan ammattitutkintokoulutiiksen johtajana toimi 1ina Turimen. Yrittäjyvdessä ja ensiavussa kouluttajina toimivat ulkopuoliset asiantuntijat Muuten koulutus on toteutettu Itä-Suomen Iiikuntaopiston henkilökunnan voimin Syksyllä 2013 aloitettiin 9. liikunnan ammattitutkintoon valmistava koulutus. Koulutukseen valittiin 12 opiskelijaa hakemusten ja haaslattelujen pohjalta. Nävttöen arvioinnista vastasi Vuokalin Urheiluopisto. LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSKOULUTUS Miia Eronen Opetusärjestelyjen perustana on opetussuunnitelma (6Oop), johon sisältyy myos nuorten yleisurheilunohjaajakurssin sekä uimaopettajakoulutuksen suorittaminen lukuvuoden aikana. Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi tvöharjoittelua neljä viikkoa sekä etäopiskelua 2-3 viikkoa. Vuosikurssi jatkoi opintojaan 16 opiskelijan voimin kevään 2013 aikana. Opinnot sisälsivät käytännön ja teorian opetusta. itsenäistä opiskelua sekä runsaasti käytännönohiausharjoituksia. Lisäksi myös varsinainen työharjoitlelujakso (15 päivää) suoritettiin kevään aikana. Etäopiskelupäiviä keväällä oli 14 Opettissuunnitelmaan sisältyvistä lisäkoulutuksista kevään aikana suoritettiin ammattiin valmistava uimaopettajan koulutus. Kevään aikana opetuksesta vastasivat ISIOn omat opettajat sekä muut talon ulkopuoliset asiantuntijat useilla liikuntapaikoilla ympäri kaupunkia. Lukuvuosi päättyi keväällä valittiin 16 opiskelijaa lukuvuoden koulutukseen. Hakemusten perusteella kutsuttiin 50 hakijaa pääsvkokeisiin. loiden perusteella valinnat tehtiin kesäkuussa. S ksvn aikana opetussuunnitelniaan sisältvvistä 1isäkoulutuksista suoritettiin nuorten yleisurheilun ohjaajakoulutus. Syksyn 2013 haasteena oli oman salitilan puuttuminen. 1 ilanteesta selvittiin kohtuullisesti, vaikka tilojen puuttuminen teki opiskelijoiden arjesta aikaisempia vuosia rankempaa. Koulutuksen vastaavana opettajana toimi Miia Eronen. LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAjAN AMMATFUIUTK INTO Martti Riekki Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Koulutus jakautuu kolmeen koulutusjaksoon talvi-. kesä- ja sisäliikuntapaikkojen hoito jaksoihin. Lähiopetusjaksot olivat viiden päivän mittaisia ja niitä oli kerran kuussa Tutkinnonosien suoritukset jäiestettiin aina kunkin koulutuslakson lopussa ja valinnaisten osien tutkinnon osan suoritukset syyskuussa Kurssilla oli 19 opiskelijaa eri puolilta Suomea. Koul ulussopirnus Joensuun liikuntatoimen kanssa mahdollisti Ii ikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkintokoulutuksen laadukkaan tason ylläpitäm sen myös vuonna 2013 Joensuun kaupungin liikuntatoimen liallinnoimien liikuntapaikkojen pa liikuntapaikkojen hoitoon käytettävien koneiden käyttäminen liikuntapaikkojenhoitajien koulutuksessa on ainutlaatuista maassamme. Opiskelijat suorittivat koulutuksen aikana työturvallisuus-, tulityö-. järjestyksenvalvopa- ja EA- 1 kortteihin oikeuttavan koulutuksen. Vastaavana opettajana ammattitutkinnossa toimi Martti Riekki, Tuntiopettajat olivat Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulun opettajia. Joensuun kaupungin liikuntatoimen laitos- ja kenttäpäälliköitä. liikuntapaikkamestareita ja liikuntapaikkojenhoitajia sekä liikuntapaikka alan asiantuntijoita. Arvioitsijal olivat työelämässä liikuntapaikka-alan tehtävissä toimivia alan ammattilaisia niin julkiselta kuin vksityiseltäkin sektorilta. Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkintokoulutusta (LPM) ei käynnistett3 syksyllå TANSSIN JA SOMATIIKAN KOULUTUS (ESKP Käytäntö. pedagogiikkaja kulttuurinen luovuus Elina Ikonen Koulutus (60 op) on aikuisten ammatillista lisäkoututusta. Keväällä 2013 valmistui 14 opiskelijaa, kaksi opiskelijaa keskeytti opintonsa alkusyksystä. Yksi valmistuneista jatkaa ns. toisen vuoden opiskelijana kokeilussa, jossa hänelle tehdään henkilökohtainen myös TSK ryhmän ohjaamista sisältävä opintosuunnitelma. Kokeilu vakinaistetaan hyväksi havaittuna Syksyllä 2013 aloitti 19 opiskelijaa, joista 1 on ulkomaalainen. Keväällä 2013 toteutettiin opettajavaihto ISLOIta Iatvialaiseen 1-DejasMaja tanssistudioon, sekä suunniteltiin sen kanssa vaihdot vuodelle Helmikuussa opiskelijoita osallistui kansainväliselle Skiing on 5km -kontakti-improvisaatiofestivaalille Koulutus järjesti kesäkurssin ja neljä avointa työpajaa. 4

4 Honkalampi-säätiön Luova keskuksen kanssa järjestettiin integroituja kehitysvammaisten ja opiskeli joiden kontakti-improvisaatio-jameja Honkalampi-keskuksella. PKK Y :n Ammattiopisto Outokummun tanssijan koulutuksen kanssa toteutettiin opiskelijoiden yhteisesiintyminen Ilosaaren lglu-festivaalilla sekä Frankfurtin tanssipedagogiikasi MA -opiskelijoiden vierailuvhteistyö. Tanssiterapeutti, trager-opiskelija R. Fembachin työ/opiskelijavaihto peruuntui, koska hän ei saanut hakemaansa apurahaa. Itäisen tanssin aluekeskuksen (ITAK) mukana oltiin toteuttamassa Yksin sateessa tanssifestivaalia. Yhteistyöhön kuului opiskelijoiden esiintyminen ympäristödemossa Embodying Environments. jota ohjasi 2. vuoden opiskelija Miiamaija Mäntylä. Tanssin soveltavaa käyttöä TSK;ssa aiemmin opiskelleet toteuttavat työelämäyhteistyötä TSK:n kanssa ja kaksi työpajaa toteutettiin entisten opiskelijoiden toimesta. 9 Tanssin alan koulutusta kehitettiin näkyvimmin kansainvälisessä Leonardo da Vinci - kumppanuushankkeessa (IDOCDE). jossa luotiin intemetiin datapankki nykytanssin opetuksesta (www.idocde.net). Hanke päättyi heinäkuussa Wienissä järjestettyyn nykytanssin opetuksen kv-symposiumiin, jossa myös kaksi TSK:n opettajaa (Pia Lindy ja Elina Ikonen) ohjasivat nykytanssin opetuksen kehittämistavoite keskustelun. Hanke oli onnistunut ja sai loppuraporttipalautteessa pisteytyksen OOVery good sekä runsaasti hyvää palautetta. IDOCDE -hankkeen partnereiden kanssa haettiin samalta rahoittajalta LEAP -hanketta vuosille Hanke keskittyy tanssin opettaavaihtoverkoston kehittämiseen sekä opetuksen ja opetuksen dokumentoinnin laadun parantamiseen. Prolektissa hyödynnetään luotua IDOCDE -nettisivustoa. Islo sai ClMOlta rahoituksen takautuvasti syksyllä Moni hakijoista ei saanut rahoitusta, joten kumppaneita LEAP -hankkeessa on vain seitsemän. Hankkeen toteutus painottuu vuosiin Syksyllä 2013 saatiin tieto kaikkien tutkintoon johtamattomien aikuisten ammatillisten lisäkoulutusten lakkauttamisesta. Suunnitelmat tulevaisuuden osalta alkoivat. HIEROJAN AMMATFITUTKINTO JA FYSIKAALINEN HOITOLAITOS Sirpa Sedano Hierojan ammattitutkintoon valmistava urheiluhierojakoulutus antaa hyvät valmiudet toimia yrittäjänä sosiaali-,ja terveydenhuollossa ja toisen asteen koulutuksena se avaa tietä myös useisun jatko-opintoihin. Hierojan amniattitutkintoon valmistava urheiluhierojakurssi n:o 31 (alkoi syksyllä 2012) toteutettiin vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen päätteeksi 24 opiskelijaa suoritti hierojan ammattitutkinnon hyväksytysti. Koulutus tapahtui moduleittain uusittujen ammattitutkinnon pemsteiden mukaisesti ja tutkinnon osat toteutettiin osana koulutusta. Opetuksen painopiste oli työssä oppimisessa. Tällöin korostuu hieronnan luonne hoitotapahtumana. Hieronta hoitotapahtumana on myös yksi tutkinnon osa. Syksyllä 2013 koulutuksessa aloitti 24 täysipäiväistä opiskelijaa uusissa tiloissa. Joensuun Tiedepuistolla. Koulutus on vielä kesken ja kaikki siihen liittyvät tutkinnon osat suoritetaan, uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti vuonna Fysikaalinen hoitolaitos toimi urheiluhierojakoulutuksen työssäoppimisjakson aikana tvöharjoittelupaikkana. jossa hoidettiin maksavia asiakkaita. Juuri opiskelijoiden hieronnassa käyvät asiakkaat muodostivat pääosan hierontapoliklinikan asiakaskunnasta. Hieronta oli edelleen yleisimmin käytetty hoito, mutta myös esim, lämpö-, sähkökipu- ja kylmähoitoja sekä selän venytyshoitoja annettiin. Fysikaalisen hoitolaitoksen tiloissa toteutettiin vuonna 2013 myös oman kurssin hieronnan ammattitutkinnon osat. Tilat ovat kohtuullisen hyvätia ajanmukaiset. Syksyllä 2013 päivitetyt hoitohinnat ovat asiakkaille varsin edullisia, mikä on omiaan lisäämaän tyytvväisyyttä asiakaskunnassa VALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO Petri Kettunen Valmentajan ammattitutkinnon valmistava koulutus toteutettiin monimuotokoulutuksena. jossa Itä- Suomen liikuntaopiston antaman tietopuolisen koulutuksen lisäksi merkittävä osa oppimisesta tehdään työssä oppimisessa tutkinnon suorittajien omissa valmennustöissä eri lajien seuroissa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia kansallisen tason kilpa- ja huippu-urheilun valmennus- ja valmennusorganisaatiotehtävissä. Valmentajan ammattitutkinnon valmistava koulutus palvelee omalta osaltaan tätä tavoitetta. Valmistava koulutus päättyi keväällä mutta henkilökohtaistettujen opintosuunnitelmien vuoksi ammattitutkinnon sai syksyllä 2013 hyväksytysti suoritettua kaksi opiskelijaa. Loput kurssilaiset jatkavat kahden vuoden suunnitelman mukaisesti tutkintojen suorittamista keväälle Syksyllä 2013 uudella kurssilla aloitti seitsemän opiskelijaa ja edellisen vuoden opiskelijat jatkavat nävttöjen suorittamista. Valmentajan ammattitutkinnon haasteet tulevaisuudessa ovat lähtötasoltaan potentiaalisten ja tutkinnon suorittamisen kannalta riittävät valmiudet omaavien opiskelijoiden rekrytointi. koska valintakriteerit täyttäviä valmentajia alueella on vähän. Koulutuksen arvostus työelämässä on hyvä. mutta opiskelijarekrytointi vaatii jatkuvaa aktiivisuutta,ja markkinointia. Tulevaisuuden mahdollisuutena on ISI,0:n valmennuskeskustoiminta. mikä antaa paremmat yhteistyöedellytykset seurakenttään ja sitä kautta uusien potentiaalisten tutkinnon suorittajien määrä voi kasvaa Valmentajan ammattitutkinnon tutkintotilaisuuksien sisällön kehittäminen tulevaisuudessa palvelemaan paremmin työelämän tarpeita on tärkeää. Koulutuksen vastaavana opettajana toimi Petri Kettunen. 7

5 oli 42% 3. VAI.MF,NNUSKFSKUS Petri Kettunen Itä-Suomen liikuntaopiston valmennuskeskustoimintaa kehitettiin vuoden 2013 aikana. Valmenniiskeskuksen puitteissa jatkettiin paikallisten valmentajien valmentajakerhotoimmntaa. Kerhot ovat paikail isien huippuvalmentaj ien palloiluvalmentajakerho ja yksilölajin valmentajakerho. Palloiluvalmentajakerho kokoontui kolme ja yksilölajien valmentajien kerho kaksi kertaa vuoden aikana. Saadun palautteen perusteella valmentajien vertaistuen tarve on suun. Valniennuskeskustoiminnan tulevaisuuden kannalta on merkittävää myös osaamiskeskushankkeen toiminta, jonka myötä syntyy suuntaiivoja ja tommintamalleja tulevaisuutta silmällä pitäen. Valmennuskeskus ja osaamiskeskushanke yhdessä järjestivät psvykkisen valmennuksen seminaarin keväällä Seminaariin osallistui yli 20 paikallista ja alueellista valmentajaa. Psvvkkisen valmennuksen uutta palvelumallia koekäytettiin vuoden 2013 aikana ja siitä tehdään jatkossa osa pysyväa palvelutuotantoa. Urheiluseurojen ja lajiliittojen kanssa toteutettavat yhteistoimintakurssit liittyen koulutuksimn ja valmennustoimintaan jatkuivat vuoden aikana laajasti. Myös ISLOn tulevat tilaratkaisut vaikuttavat omalta osaltaan merkittävästi valmennuskeskuksen tulevaisuuteen, sillä uudisrakennusta koskevat ratkaisut antavat suuntaa myös valmennuskeskuksen toiminnan kehittämiselle. Valmennuskeskukseen palkattiin urheil uakatem ian urheilijoita ja tarpeita silmällä pitäen vuoden 2013 aikana kaksi henkilöä, jotka toimivat asiantuntijaperusteisesti akatemian tarpeiden mukaisesti. 4. V 4PAAN SIVISTYSTYÖN KOU LU I USTOIMINTA Kari Salo Vapaan sivistystyön kurssipäiviä kertyi vuonna 2013 yhteensä Tämä on melkein sama kuin edellisenä vuonna. Yhteistyötä P- K:n alueen urheiluseurojen. lajiliittojen. PoKaLin. Kansalamsopiston ja muiden yhteisöjen kanssa jatkettiin edelleen. Yhteistyötä tiivistettnn valmennuskeskuksen ja osaamiskeskushankkeen kanssa. Liikunta-alan koulutustapahtumia järjestettiin itse ja yhdessä muiden toimjomden kanssa. Leiritoiminta toteutettiin kesällä entiseen malliin. mutta tilamuutokset vaikuttivat hiukan syksyn toimintaan. Tiedepuistolla olevat luokkatilat mahdollistivat hyvin teoriaopetuksen, mutta omien liikuntatilojen puuttuessa tietyntvyppisten koulutusten järjestäminen lslolla oli haasteellista. 5. MAJOITIJSPAEVEI.U I Ritva Miettinen lukemat olivat 39% ja 3607 majomtusvuorokautta. Ulkomaalaisista majoittujista enemmistö oli venäläisiä (30%), seuraavaksi eniten oli valkovenäläisiä (15%)ja sveitsiläisiä (5 /o). \ alkovenäläiset olivat ampumahiihtäjiä. jotka useamman joukkueen voimin leireilivät Joensuussa. Kaikkiaan majomttutia tuli 42 eri maasta. Erityisiä markkinointitoimenpiteitä ei tehty vuonna 2013, koska hostel oli määrä lakkauttaa kesän 2013 jälkeen. Hostellia markkinoitiin Suomen Retkeilymajajärjestön ja - sivustoillaja esitteissä sekä Joensuun matkailuesitteessä. Kaksi mainosta oli Venäjän Kauppatie lehdessä. ISLOn omien nettmsmvujen lisäksi hiionevarauksia on voinut tehdä l-lostelling Intemationalin Hihostels -varausjärjestelmän kautta. IliHostelsin kautta tulevien varausten määrä väheni hieman vuodesta 2012 (66 varausta vuonna varausta vuonna 2013). mutta vuorokausimäärä pysyi kuitenkin samana. Edelleen eniten varauksia tehdään suoraan soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Maiomtushmntoja laskettiin 1.8. alkaen aamiaisen osuuden verran ravintola Sportin mentyä kiinni. VA-majoituksen hintoja alennus ei kuitenkaan koskenut. Ruokailupalveluja (aammamnen. lounas, päivällinen ja iltapala) tarjottiin Iltapäivakerhon tiloissa lähinnä urheilujoukkueille ja muille isommille ryhmille Palvelut tuotti ulkopuolinen pitopalveluyrittäjä. Iltapäiväkerhon tilat toimivat myös hostelasiakkaiden vapaa-aikatilana iltaisin, aamupäivisin ja viikonloppuisin. Hostellin vastaanotto siirtyi elokuun alusta hostellin alakertaan entiseen hierojaopettajien huoneeseen. Siitä lähtien vastaanotto oli avoinna päivittäin klo 15:00-20:00. Hostelasiakkamden lisäksi se palveli ryhmäliikunta-asiakkaita. Vastaanoton siirtyminen hostellin alakertaan lisäsi vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Myös asiakkaiden ongelmatilanteiden selvittäminen helpottui. Elokuusta lähtien iltatvöntekijät siirtyivät työskentelemään hostelin vastaanotossa torstamsta sunnuntaihmn vakmnamsten työntekijöiden hoitaessa vuorot maanantamsta keskiviikkoon. Hostellin siivouksesta va,stasi alkaen SOL Palvelut Oy. Kohdesiivoojana toimi Merja Tanskanen. Hostellin saunan mlmastointi korjattiin toimivaksi ja kävttöveden ja lämmmtyksen venttiilimoottorit uusittiin. Takkuillen toimineet ulko-ovien korttilukijat korjattimn myös vaihtamalla niiden lämmitysvastukset. Käyttöastetavoite vuodeksi 2013 oli 75 /. Siitä jäätiin reilusti: käyttöasteeksi muodostui /o. Paras käyttöaste - 85% - heinäkuussa ja heikoin - -joulukuussa. Vapaa-ajan matkailijoita oli 31 O/ työinatkailijoita 27% ja muita mnatkailmjoita 42%. VA-majoittujia oli 24%. Ulkomaalaisia majoittujia oli 46% (3 979 majoitusvuorokautta). kun edellisvuoden 8 9

6 pääasiassa 6 LASTEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO Mika Piminäinen ISLOn iltapäiväkerho kokoontui viitenä päivänä viikossa. Kerho on ollut avoinna ma - pe klo Kerhopäivään sisältyi kotitehtävien tekemistä, välipala. ohjattua liikuntaa sekä vapaata leikkiä ja ulkoilua. Kerho toimi Kalevankatu 5b:hen remontoiduissa tiloissa syksystä 2013 alkaen. Kerhon lapsimäärä pienennettiin edellisestä keväästä 50:stä lapsesta 25:teen ja ohjaajamäärä puolitettiin. Päävastuullisena ohjaajana toimi Mika Piminäinen ja apuohjaajana Mira Kostamo. Lajitarjonta on ollut monipuolista ja lapsille on opetettu eri lajien alkeita ja heitä on opetettu toimimaan erilaisilla liikuntapaikoilla - kaupungin, mutta myös yksityisillä liikuntapaikoilla. 7. RAVINTOLA SPORTTI Sirpa Mutanen Ruokalan toiminta lopetettiin elokuussa 2013 ja henkilökunta irtisanottiin. Tämä johtui siitä, että Tiedepuiston tiloihin ei omaa ruokalatoimintaa voinut tuoda mukana. Lopettamiseen saakka alkuvuonna ruokala toimi aktiivisesti ja ruokailijamäärä oli aikaisempien vuosien tasolla. 8. TERVEYSLIIKUNTA Kirsi Heinonen Terveysliikunnan merkittävin toimintamuoto on ollut ohjatut ryhmäliikuntatunnit iltaisin sekä senioreiden ohjatut kuntosaliryhmät päivisin. Vuonna 2013 käyntien määrä näissä ryhmissä oli Ohjattua liikuntaa järjestettiin keväällä ja syksyllä tuntia viikossa. Näistä seitsemän tuntia järjestettiin senioreille. Kesäajalla tunteja oli vähemmän, 20 tuntia vukossa. Tuntiohjaajia on ollut seitsemän. Ohjattujen liikuntaryhmien lisäksi toteutetttiin Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kuntoremonttiviikot ja kuntotreffit. eri yrityksien liikunta- ja TYKY-tapahtumia, kuntotestejä. lajitutustumisia ja terveyteen liittyviä luentoja. Syksyn -13 muutos liikuntasalien osalta (käytössä vain iltaisin ja viikonloppuisin) on vaikeuttanut merkittävästi yritysliikunnan myyntiä. Myös ohjattujen ryhmäliikuntapalveluiden tarjoaminen on käynyt erittäin haastavaksi lukion tiloissa. Remontin vuoksi ongelmia on sisätilojen käytön lisäksi piha-alueen ja parkkitilojen käytössä. Myös salien sulkeminen pitkiksi ajoiksi ylioppilaskirjoitusten vuoksi on ongelmallista, 9. URHEIlUN JA LIIKUNNAN OSAAMISKESKUS -HANKE Jukka Keskisalo & Petri Kettunen Osaamiskeskushankkeen projektipäällikkönä tammi-marraskuussa toimi Jukka Keskisalo ja joulukuussa 2013 hankkeen vastuulliseksi henkilöksi nimettiin Petri Kettunen. Osaamiskeskushankkeen tavoitteena on luoda laadukas ja vetovoimainen valmennuskeskus, jonka toiminta perustuu vahvaan akatemiayhteistyöhön ja verkostomaiseen toimintatapaan. Vuoden 2013 aikana jatkui urheilijoiden draamapajaryhmät, joissa urheilijoiden pelkotiloja käsiteltiin erilaisin menetelmin ryhmissä. Eri ryhmiä toiminnassa oli mukana kolme. Ryhmistä kaksi aloitti syksyllä 2013 ja yksi jatkoi loppuun edellisen vuoden puolella alkaneen toimintansa. Osaamiskeskushankkeen kautta tulleeseen videovalmennusjärjestelmätsn liittyi kävttäjiksi vuonna 2013 uusia seuroja ja valmentajia. Osaaminen sen suhteen alueella kasvoi. Nyt käyttölisenssejti on asennettu noin 40 kpl ja lukumäärä tulee kasvamaan edelleen. Osaamiskeskushankkeen ja Joensuun urheiluakatemian välinen yhteistyö näkyi vuonna 2013 mm. kärkiurheilijoiden lääkäripalveluiden sekä akatemiaurheilijoiden lihashuoltopalveluiden parantumisena. Hanke oli mukana järjestämässä valtakunnallista urheiluakatemiapäivää Joensuussa lokakuussa. Osaamiskeskushankkeen palvelukonseptin rakentaminen ja palvelutuotteiden kehittäminen oli yhtenä kokonaisuutena vuonna Palvelukonsepti on vielä avoin ja sen lopulliseen muotoon vaikuttaa mm. lslon tulevan hallihankkeen lopullinen toteutus. OSKF-hankkeeseen tehtiin muutoshakemus elokuussa 2013 ja hanke jatkuu muutoshakemuksen myötä vuoden 2014 loppuun saakka. OSKE-hankkeen muutoshakemukseen ja ISLOn tulevan uudisrakennushankkeen epävarmuuteen liittyen myös testiaseman laitteisto-hankkeelle tehtiin muutoshakemusja hankkeelle anottiin jatkoaikaa vuoden 2014 loppuun asti. Molemmat muutoshakemukset hyväksyttiin rahoittajan puolesta. 10. KARELIA ENPI -HANKE Katja Isoaho Itä-Suomen liikuntaopiston hallinnoima Karelia ENBI CBC -ohjelman kuuluva Cross-Border Move for l-lealth -projekti alkoi helmikuussa Projektissa toimii vuosina kolme työntekijää, kaksi Joensuussa ja yksi Petroskoissa. Projektilla on kahdeksan suomalaista ja viisi venäläistä partneria. Projektin talousarvio kahdelle vuodelle on euroa, josta EU:n, Suomen valtion ja Venäjän federaation rahoitusosuus on 87 prosenttia. Itä-Suomen liikuntaopiston omarahoitusosuus on 13 % ( euroa). Projektin ensimmäinen vuosi on toteutunut projektisuunnitelman mukaisesti. Projekti käynnistyi helmikuussa Petroskoissa nuorisokulttuurin yhteiskunnallisen muutoksen merkitystä käsittelevällä aloitusseminaarilla

7 Seminaaripäivien aikana Petroskoissa sovittiin myös partnereiden rooleista ja tarkennettiin projektin toimintasuunnitelmaa. Kevään aikana toteutettiin lähtötilanteen kartoitus. johon osallistui Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan liikunta-alan asiantuntijoita. Aineisto kerättiin kyselyillä ja asiantuntijahaastatteluilla. Kartoituksella selvitettiin lasten ja nuorten hyvinvointiin ja fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavia kysymyksiä. Tavoitteiden mukainen tiedon jakaminen, asiantuntijoiden verkostoituminen ja projektin kohderyhmien parissa työskentelevien henkilöiden osaamisen vahvistaminen aloitettiin vuoden 2013 aikana kolmella seminaarilla ja kolmella koulutustilaisuudella. Joensuussa järjestettiin kesäkuussa entyisliikuntaseminaari. Seminaarissa perehdvttiin suomalaisten ja venäläisten asiantuntijoiden johdolla Suomen ja Venäjän erityisliikunnan tilanteeseen ja käytäntöihin. Venäjän ja Suomen liikunnan ja urheilun organisoinnin kysymyksiin paneudutthn Sortavalassa lokakuussa järjestetyssä seminaarissa. Seminaarien luennoista julkaistiin tiivistelmät suomeksi ja venäjäksi. Koulutustilaisuudet toteutettiin partnereiden yhteistyönä Joensuussa ja Jyväskylässä. Koulutukset käsittelivät soveltavaa liikuntaa ja suomalaista valmentamisjärjestelmää eri tasoilla. Partnerit osallistuivat aktiivisesti kaikkiin seminaareihin ja luennoivat seminaareissa omasta asiantuntija-alastaan. Seminaaritiivistelmät ja luentojen diaesitykset ovat luettavissa projektin intemetsivuilla. Projektilla on omat suomen-, venäjän- ja englanninkieliset intemetsivunsa: Projekti on mukana myös sosiaalisessa mediassa facebook:ssa ja twitter:ssä. 12

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 23.01.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA!

YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA! YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA! Yhteishaku 1.-19.3.2010 HALUATKO HUIPPU-URHEILIJAKSI? Kuortaneen lukio ja Kuortaneen urheiluopisto järjestävät yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista 90 ov, ammattitaitoa täydentävistä opinnoista 20 ov ja vapaasti valittavista opinnoista 10 ov. Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus

Lisätiedot

Karelia ENPI CBC hanke: CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Karelia ENPI CBC hanke: CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Karelia ENPI CBC hanke: CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 This programme is funded by the European Union, the Russian Federation and the Republic of Finland Tavoitteet 1. Lisätä tietoa lasten ja nuorten

Lisätiedot

Valmennuskeskusarviointi

Valmennuskeskusarviointi Valmennuskeskusarviointi Jari Lämsä & Ari Nummela 16.3.2012 Arviointitehtävä Urheiluopistojen valmennuskeskusten arviointihankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisesta valmennuskeskustoiminnasta

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista 90 ov, ammattitaitoa täydentävistä opinnoista 20 ov ja vapaasti valittavista opinnoista 10 ov. Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja santasport.fi Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat pakollisista tutkinnon osista 105 osp, valinnaisista tutkinnon osista 30 osp, yhteisistä tutkinnon osista 35 osp sekä vapaasti valittavista tutkinnon

Lisätiedot

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa Valeria Denisenko, Petroskoin pedagogisen opiston johtaja PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Pietarin valtiollisen

Lisätiedot

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011 Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Seuranta Valtakunnallisesti urheiluoppilaitosten toimintaa on koordinoinut seurantaryhmä,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden joustavien opintopolkujen kuvaus

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden joustavien opintopolkujen kuvaus Ammatillisten perustutkintojen perusteiden joustavien opintopolkujen kuvaus Liikunnanohjauksen perustutkinto 2010, liikuntaneuvoja Liikunnanohjauksen koulutusohjelma/osaamisala tutkinnon osat Tutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS. www.islo.fi. ISLO/LPH/Rekry_INFO/MRiekki

LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS. www.islo.fi. ISLO/LPH/Rekry_INFO/MRiekki LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS www.islo.fi 1 OTTEITA LIIKUNTAPAIKKA- ALAN ARVOPERUSTA Liikuntapaikoilla, niiden rakentamisella ja hoitamisella on tärkeä YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS.

Lisätiedot

LIIKUNTA-ALAN TUTKINNOT SUOMESSA 2011. www.oph.fi www.edu.fi

LIIKUNTA-ALAN TUTKINNOT SUOMESSA 2011. www.oph.fi www.edu.fi LIIKUNTA-ALAN TUTKINNOT SUOMESSA 2011 www.oph.fi www.edu.fi SISÄLLYSLUETTELO Kalvo(t) Liikunta-alan koulutus- ja tutkintokaavio 3 Ammatillinen peruskoulutus 4-5 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 6-12

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkosta virtaa bisnekseen! 1(5) Sähköiseen liiketoimintaan ja verkkomarkkinointiin painottuva yrittäjän ammattitutkintokoulutus Tietopuolinen opetus sisältää - Lähiopetusta: luentoja, ryhmätöitä sekä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

perustutkinto 180 osp

perustutkinto 180 osp perustutkinto 180 osp santasport.fi Opinnot kestävät 2,5-3 vuotta Opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu:

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: AMK-yhteistyö; rakennusmestarikoulutus; miten tästä eteenpäin Johtaja Mervi Karikorpi, 18.2.2011 Tarve Teknologiateollisuuden yritykset arvioivat työnjohdon

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Orientoiva jakso - toteutus

Orientoiva jakso - toteutus Orientoiva jakso - toteutus AppreA oppisopimus 40+ Projektin loppuseminaari 25.10.2007 Kristiina Salminen ja Leena Saarinen Vantaan Ammattiopisto Varia Ryhmät Vanhustyön erikoisammattitutkinto, oppisopimuksella

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Ounasvaara nostaa sykettä ja saa hyvälle mielelle!

Ounasvaara nostaa sykettä ja saa hyvälle mielelle! Lapin Urheiluopisto Ounasvaara nostaa sykettä ja saa hyvälle mielelle! Santasport Lapin Urheiluopisto on monipuolinen liikunnan ja hyvinvoinnin keidas Ounasvaaran huipulla lähellä Rovaniemen keskustaa.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Työelämä. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Ylemmät korkeakoulututkinnot, yliopistot ja amk:t. Master s Degree in Sport Development and Management

Työelämä. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Ylemmät korkeakoulututkinnot, yliopistot ja amk:t. Master s Degree in Sport Development and Management Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Työelämä Ylemmät korkeakoulututkinnot, yliopistot ja amk:t Liikunnan ylempi amktutkinto, liikunnanohjaaja (YAMK) Master s Degree in Sport Development and Management Urheilujournalismin

Lisätiedot

LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET

LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET TÄYTTÖOHJE 1(7) Perustiedot 20.9.2014 LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 10 :n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain valtionosuuden laskemisen

Lisätiedot

Loppuarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Loppuarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Loppuarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 28.11.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke. Koulussa ja kentällä

Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke. Koulussa ja kentällä Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke Koulussa ja kentällä Kestävän kehityksen huippu-urheilumalli Huippu-urheilija ammattiin -hankkeen kohderyhmä on Ouluseutu Urheiluakatemiaan

Lisätiedot

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Opitaan yhdessä; kokemuksia osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisestä HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaaajan koulutusohjelmaan Tiina Laiho ja Teppo Rantala 11.11.2014 Lahden

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO HYVINVOINTIALAN YRITTÄJILLE. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista tukeva tietopuolinen opetus

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO HYVINVOINTIALAN YRITTÄJILLE. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista tukeva tietopuolinen opetus YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO HYVINVOINTIALAN YRITTÄJILLE Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista tukeva tietopuolinen opetus - lähiopetus, joka sisältää luentoja ja ryhmätöitä - ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisalustaa

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Eläintenhoidon tutkintotoimikunta 8018 hyväksytty kokouksessa 16.5.2008

Eläintenhoidon tutkintotoimikunta 8018 hyväksytty kokouksessa 16.5.2008 Eläinhoitolan pito 1.1 Eläintenhoitajan, eläinhoitolan pito, ammattitutkinto ja eläinhoitola-alan työkokemus 5 v 1.2 Eläintenhoitajan ammattitutkinto (muut osaamisalat) ja oman alan työkokemus 5 v 1.3

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Olympiakomitea. Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys. Yläkouluseminaari Jyväskylä

Olympiakomitea. Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys. Yläkouluseminaari Jyväskylä Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys Yläkouluseminaari 17.-18.3.2016 Jyväskylä Urheiluakatemia leiritysmallin yleisohjeisto Valtakunnallisesti hyväksyttyjen urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot Kohderyhmä Ne syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus tai joiden jatko-opintoihin

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Tuloksia Opetushallituksen kyselystä syksyllä 2016 Opetusneuvos Ulla Aunola 14.3.2017 Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Valma-kyselyn tausta Valma-koulutus =

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

ISLO, Yhtiökokous Liite 3. Vuoden 2016 TOIMINTAKERTOMUS ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO

ISLO, Yhtiökokous Liite 3. Vuoden 2016 TOIMINTAKERTOMUS ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO ISLO, Yhtiökokous 29.5.2017 Liite 3. Vuoden 2016 TOIMINTAKERTOMUS 1 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO 1 Sisällys YLEISTÄ.3 HALLINTO JA TALOUS.3 AIKUISTEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 4 Hierojan Ammattitutkinto (UHK)

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Kokemuksia SEUMS intensiiviohjelmasta

Kokemuksia SEUMS intensiiviohjelmasta Kokemuksia SEUMS intensiiviohjelmasta Anna-Katriina Salmikangas, LitT Koordinaattori Liikuntatieteiden laitos S-posti: salmik@sport.jyu.fi https://www.jyu.fi/sport/en/study/programmes/seums The Intensive

Lisätiedot

Uudistettujen ammatillisen koulutuksen perusteiden toimeenpanon seuranta

Uudistettujen ammatillisen koulutuksen perusteiden toimeenpanon seuranta Uudistettujen ammatillisen koulutuksen perusteiden toimeenpanon seuranta Hotelli-, ravintola- ja cateringalan koulutuspäivä 20.3.2013 yli-insinööri Kati Lounema Esityksen sisältö Perusteiden toimeenpanon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 2016

Liikunnan aluejärjestöt 2016 2016 Yhdessä enemmän 1 Liikunnan aluejärjestöjen toiminnan lähtökohta ja perustehtävä Liikunnan aluejärjestöjen toimintaa ovat ohjanneet vahvasti Opetus-ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehdyt tulossopimukset.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry KOULUTUKSET 2016 Apuohjaajakoulutus - UUTUUS! 23.1. Helsinki, 20.2. Tampere, 12.3. Oulu, 6.8. Seinäjoki Active Cheer ohjaajakoulutus 9.1. Jyväskylä, 16.1. Pori, 6.2. Helsinki,

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa. Simo Tarvonen

SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa. Simo Tarvonen SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa Simo Tarvonen 01.09.16 HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkosta virtaa bisnekseen! 1(6) Verkkomarkkinointiin painottuva yrittäjän ammattitutkintokoulutus Tietopuolinen opetus sisältää - Lähiopetusta: luentoja, ryhmätöitä sekä ohjattua työpajatyöskentelyä -

Lisätiedot

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen erityisen tehtävän saaneissa oppilaitoksissa urheiluvalmentautuminen on integroitu yhtenäiseksi

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot