TOIMINTAKERTOMUS v I IISLQ ITA-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS v. 2013 I IISLQ ITA-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS v I IISLQ ITA-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO 1

2 ISLOn 1. YLEISTÄ Sisällys 1. YLEISTÄ 3 2. AIKUISTEN AMMATILLINEN LISÄKOULTUS 3 LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO 3 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSKOULUTUS 4 LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITAJAN AMMATTITUTKINTO 5 TANSSIN JA SOMATIIKAN KOULUTUS (TSK) 5 HIEROJAN AMMATTITUTKINTO JA FYSIKAALINEN HOITOLAITOS 6 VALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO 7 3. VALMENNUSKESKUS 8 4. VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUSTOIMINTA 8 5. MAJOITUSPALVELUT 8 6. LASTEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO 8 7. RAVINTOLA SPORTTI TERVEYSLIIKUNTA URHEILUN JA LIIKUNNAN OSAAMISKESKUS -HANKE KARELIA ENPI -HANKE 11 Vuosi 2013 oli merkittavä vuosi liikuntaopiston historiassa. Liikuntaopiston teoriaopetustilat. hierontapoliklinikka. fysikaalinen hoitolaitos ja toiniistotilat siirrettiin syksyllä 2013 Tiedepuiston tiloihin. Mehtimäen alue on ISLOIIe luonteva ja toiminnallisesti soveltuva paikka. Uudisrakennuksen suunnittelu keskeytettiin kesällä 2013 omistajan vaatimuksesta. 1 oppuvuosi oli -ja näillä näkymin lähitulevaisuuskin on - toimittava ilman omia sisäliikuntatiloja. Suunniteltua Kalevankatu 5b.n myyntiä ei ollut tarpeen toteuttaa. koska uudisrakennuksen suunnittelu keskeytettiin. Hosteltoiminta siis jatkui loppuvuoden nonnaalisti. \ uoden 2013 koulutustoiminta jatkui valtionosuuksien turvin samoin kuin aikaisempinakin uosina. Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus on opiston merkittävin toiminta-alue. Valtionosuuden määräytymisperuste oli 73.4 opiskelilatyövuotta. kun se vuonna 2012 oli 73.2 opiskelijatyövuotta Vapaan sivistystyön valtionosuutta saatiin kurssipäivälle. Tämä on 85 kurssipäivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Karelia ENPI hanke jatkui suunnitelman mukaisesti vuoden 2013 ajan. 1-lanke päättyy vuoden 2014 lopussa. Liikunnan ja urheilun osaamiskeskus- ja testiaseman laitteisto hankkeille haettiin jatkoaikaa vuoden 2014 loppuun ja rahoittaja myönsi jatkoajan. 2. AIKUISTEN AMMATILLINEN LISÄKOULTUS LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO Tiina Turunen Keväällä 2013 saatettiin loppuun 8. liikunnan ammattitutkintoon (LAT) valmistava 60 opintopisteen laajuinen koulutus. Koulutus on näyttöihin perustuva, työn ohessa tapahtuva monimuotokoulutus. Lähiopetusjaksot koulutuksessa kestävät 2-3 vuorokautta.la niitä on yhteensä II kpl. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa aikuisliikuntaan suuntautuneita liikunnan osaajia. joilla on valmiudet toimia työkykyä ylläpitävän liikunnan, soveltavari liikunnan ja iäkkäiden liikunnan parissa. Liikunnan ammattitutkinnon aikuisliikunnan osaamisalan osat ovat: 1. toimintaympäristön hallinta 2. terveyttä edistävä liikunta 3. aikuisliikunnan ohjaanunen 4. yrittäjyys Opintojen laajuus on 40 ov/60 opjosta lä.hiopetusta on 10 ov/15 opja etäopiskelua/näyttötehtäviä sekä tvössäoppimista 30 ov /45 op. Lähiopetusjaksoia pidetään keväällä 6 ja syksyllä 5 kpl. 2 3

3 Opinnot koostuvat luennoista. käviännön liikuntatunneista. työssä oppimisesta. itsenäisestä tvöskentelvstä etäopiskeluiaksoillaja nä ttötelitävien tekemisestä. Liikunnan ammattitutkintokoulutiiksen johtajana toimi 1ina Turimen. Yrittäjyvdessä ja ensiavussa kouluttajina toimivat ulkopuoliset asiantuntijat Muuten koulutus on toteutettu Itä-Suomen Iiikuntaopiston henkilökunnan voimin Syksyllä 2013 aloitettiin 9. liikunnan ammattitutkintoon valmistava koulutus. Koulutukseen valittiin 12 opiskelijaa hakemusten ja haaslattelujen pohjalta. Nävttöen arvioinnista vastasi Vuokalin Urheiluopisto. LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSKOULUTUS Miia Eronen Opetusärjestelyjen perustana on opetussuunnitelma (6Oop), johon sisältyy myos nuorten yleisurheilunohjaajakurssin sekä uimaopettajakoulutuksen suorittaminen lukuvuoden aikana. Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi tvöharjoittelua neljä viikkoa sekä etäopiskelua 2-3 viikkoa. Vuosikurssi jatkoi opintojaan 16 opiskelijan voimin kevään 2013 aikana. Opinnot sisälsivät käytännön ja teorian opetusta. itsenäistä opiskelua sekä runsaasti käytännönohiausharjoituksia. Lisäksi myös varsinainen työharjoitlelujakso (15 päivää) suoritettiin kevään aikana. Etäopiskelupäiviä keväällä oli 14 Opettissuunnitelmaan sisältyvistä lisäkoulutuksista kevään aikana suoritettiin ammattiin valmistava uimaopettajan koulutus. Kevään aikana opetuksesta vastasivat ISIOn omat opettajat sekä muut talon ulkopuoliset asiantuntijat useilla liikuntapaikoilla ympäri kaupunkia. Lukuvuosi päättyi keväällä valittiin 16 opiskelijaa lukuvuoden koulutukseen. Hakemusten perusteella kutsuttiin 50 hakijaa pääsvkokeisiin. loiden perusteella valinnat tehtiin kesäkuussa. S ksvn aikana opetussuunnitelniaan sisältvvistä 1isäkoulutuksista suoritettiin nuorten yleisurheilun ohjaajakoulutus. Syksyn 2013 haasteena oli oman salitilan puuttuminen. 1 ilanteesta selvittiin kohtuullisesti, vaikka tilojen puuttuminen teki opiskelijoiden arjesta aikaisempia vuosia rankempaa. Koulutuksen vastaavana opettajana toimi Miia Eronen. LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAjAN AMMATFUIUTK INTO Martti Riekki Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Koulutus jakautuu kolmeen koulutusjaksoon talvi-. kesä- ja sisäliikuntapaikkojen hoito jaksoihin. Lähiopetusjaksot olivat viiden päivän mittaisia ja niitä oli kerran kuussa Tutkinnonosien suoritukset jäiestettiin aina kunkin koulutuslakson lopussa ja valinnaisten osien tutkinnon osan suoritukset syyskuussa Kurssilla oli 19 opiskelijaa eri puolilta Suomea. Koul ulussopirnus Joensuun liikuntatoimen kanssa mahdollisti Ii ikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkintokoulutuksen laadukkaan tason ylläpitäm sen myös vuonna 2013 Joensuun kaupungin liikuntatoimen liallinnoimien liikuntapaikkojen pa liikuntapaikkojen hoitoon käytettävien koneiden käyttäminen liikuntapaikkojenhoitajien koulutuksessa on ainutlaatuista maassamme. Opiskelijat suorittivat koulutuksen aikana työturvallisuus-, tulityö-. järjestyksenvalvopa- ja EA- 1 kortteihin oikeuttavan koulutuksen. Vastaavana opettajana ammattitutkinnossa toimi Martti Riekki, Tuntiopettajat olivat Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulun opettajia. Joensuun kaupungin liikuntatoimen laitos- ja kenttäpäälliköitä. liikuntapaikkamestareita ja liikuntapaikkojenhoitajia sekä liikuntapaikka alan asiantuntijoita. Arvioitsijal olivat työelämässä liikuntapaikka-alan tehtävissä toimivia alan ammattilaisia niin julkiselta kuin vksityiseltäkin sektorilta. Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkintokoulutusta (LPM) ei käynnistett3 syksyllå TANSSIN JA SOMATIIKAN KOULUTUS (ESKP Käytäntö. pedagogiikkaja kulttuurinen luovuus Elina Ikonen Koulutus (60 op) on aikuisten ammatillista lisäkoututusta. Keväällä 2013 valmistui 14 opiskelijaa, kaksi opiskelijaa keskeytti opintonsa alkusyksystä. Yksi valmistuneista jatkaa ns. toisen vuoden opiskelijana kokeilussa, jossa hänelle tehdään henkilökohtainen myös TSK ryhmän ohjaamista sisältävä opintosuunnitelma. Kokeilu vakinaistetaan hyväksi havaittuna Syksyllä 2013 aloitti 19 opiskelijaa, joista 1 on ulkomaalainen. Keväällä 2013 toteutettiin opettajavaihto ISLOIta Iatvialaiseen 1-DejasMaja tanssistudioon, sekä suunniteltiin sen kanssa vaihdot vuodelle Helmikuussa opiskelijoita osallistui kansainväliselle Skiing on 5km -kontakti-improvisaatiofestivaalille Koulutus järjesti kesäkurssin ja neljä avointa työpajaa. 4

4 Honkalampi-säätiön Luova keskuksen kanssa järjestettiin integroituja kehitysvammaisten ja opiskeli joiden kontakti-improvisaatio-jameja Honkalampi-keskuksella. PKK Y :n Ammattiopisto Outokummun tanssijan koulutuksen kanssa toteutettiin opiskelijoiden yhteisesiintyminen Ilosaaren lglu-festivaalilla sekä Frankfurtin tanssipedagogiikasi MA -opiskelijoiden vierailuvhteistyö. Tanssiterapeutti, trager-opiskelija R. Fembachin työ/opiskelijavaihto peruuntui, koska hän ei saanut hakemaansa apurahaa. Itäisen tanssin aluekeskuksen (ITAK) mukana oltiin toteuttamassa Yksin sateessa tanssifestivaalia. Yhteistyöhön kuului opiskelijoiden esiintyminen ympäristödemossa Embodying Environments. jota ohjasi 2. vuoden opiskelija Miiamaija Mäntylä. Tanssin soveltavaa käyttöä TSK;ssa aiemmin opiskelleet toteuttavat työelämäyhteistyötä TSK:n kanssa ja kaksi työpajaa toteutettiin entisten opiskelijoiden toimesta. 9 Tanssin alan koulutusta kehitettiin näkyvimmin kansainvälisessä Leonardo da Vinci - kumppanuushankkeessa (IDOCDE). jossa luotiin intemetiin datapankki nykytanssin opetuksesta (www.idocde.net). Hanke päättyi heinäkuussa Wienissä järjestettyyn nykytanssin opetuksen kv-symposiumiin, jossa myös kaksi TSK:n opettajaa (Pia Lindy ja Elina Ikonen) ohjasivat nykytanssin opetuksen kehittämistavoite keskustelun. Hanke oli onnistunut ja sai loppuraporttipalautteessa pisteytyksen OOVery good sekä runsaasti hyvää palautetta. IDOCDE -hankkeen partnereiden kanssa haettiin samalta rahoittajalta LEAP -hanketta vuosille Hanke keskittyy tanssin opettaavaihtoverkoston kehittämiseen sekä opetuksen ja opetuksen dokumentoinnin laadun parantamiseen. Prolektissa hyödynnetään luotua IDOCDE -nettisivustoa. Islo sai ClMOlta rahoituksen takautuvasti syksyllä Moni hakijoista ei saanut rahoitusta, joten kumppaneita LEAP -hankkeessa on vain seitsemän. Hankkeen toteutus painottuu vuosiin Syksyllä 2013 saatiin tieto kaikkien tutkintoon johtamattomien aikuisten ammatillisten lisäkoulutusten lakkauttamisesta. Suunnitelmat tulevaisuuden osalta alkoivat. HIEROJAN AMMATFITUTKINTO JA FYSIKAALINEN HOITOLAITOS Sirpa Sedano Hierojan ammattitutkintoon valmistava urheiluhierojakoulutus antaa hyvät valmiudet toimia yrittäjänä sosiaali-,ja terveydenhuollossa ja toisen asteen koulutuksena se avaa tietä myös useisun jatko-opintoihin. Hierojan amniattitutkintoon valmistava urheiluhierojakurssi n:o 31 (alkoi syksyllä 2012) toteutettiin vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen päätteeksi 24 opiskelijaa suoritti hierojan ammattitutkinnon hyväksytysti. Koulutus tapahtui moduleittain uusittujen ammattitutkinnon pemsteiden mukaisesti ja tutkinnon osat toteutettiin osana koulutusta. Opetuksen painopiste oli työssä oppimisessa. Tällöin korostuu hieronnan luonne hoitotapahtumana. Hieronta hoitotapahtumana on myös yksi tutkinnon osa. Syksyllä 2013 koulutuksessa aloitti 24 täysipäiväistä opiskelijaa uusissa tiloissa. Joensuun Tiedepuistolla. Koulutus on vielä kesken ja kaikki siihen liittyvät tutkinnon osat suoritetaan, uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti vuonna Fysikaalinen hoitolaitos toimi urheiluhierojakoulutuksen työssäoppimisjakson aikana tvöharjoittelupaikkana. jossa hoidettiin maksavia asiakkaita. Juuri opiskelijoiden hieronnassa käyvät asiakkaat muodostivat pääosan hierontapoliklinikan asiakaskunnasta. Hieronta oli edelleen yleisimmin käytetty hoito, mutta myös esim, lämpö-, sähkökipu- ja kylmähoitoja sekä selän venytyshoitoja annettiin. Fysikaalisen hoitolaitoksen tiloissa toteutettiin vuonna 2013 myös oman kurssin hieronnan ammattitutkinnon osat. Tilat ovat kohtuullisen hyvätia ajanmukaiset. Syksyllä 2013 päivitetyt hoitohinnat ovat asiakkaille varsin edullisia, mikä on omiaan lisäämaän tyytvväisyyttä asiakaskunnassa VALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO Petri Kettunen Valmentajan ammattitutkinnon valmistava koulutus toteutettiin monimuotokoulutuksena. jossa Itä- Suomen liikuntaopiston antaman tietopuolisen koulutuksen lisäksi merkittävä osa oppimisesta tehdään työssä oppimisessa tutkinnon suorittajien omissa valmennustöissä eri lajien seuroissa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia kansallisen tason kilpa- ja huippu-urheilun valmennus- ja valmennusorganisaatiotehtävissä. Valmentajan ammattitutkinnon valmistava koulutus palvelee omalta osaltaan tätä tavoitetta. Valmistava koulutus päättyi keväällä mutta henkilökohtaistettujen opintosuunnitelmien vuoksi ammattitutkinnon sai syksyllä 2013 hyväksytysti suoritettua kaksi opiskelijaa. Loput kurssilaiset jatkavat kahden vuoden suunnitelman mukaisesti tutkintojen suorittamista keväälle Syksyllä 2013 uudella kurssilla aloitti seitsemän opiskelijaa ja edellisen vuoden opiskelijat jatkavat nävttöjen suorittamista. Valmentajan ammattitutkinnon haasteet tulevaisuudessa ovat lähtötasoltaan potentiaalisten ja tutkinnon suorittamisen kannalta riittävät valmiudet omaavien opiskelijoiden rekrytointi. koska valintakriteerit täyttäviä valmentajia alueella on vähän. Koulutuksen arvostus työelämässä on hyvä. mutta opiskelijarekrytointi vaatii jatkuvaa aktiivisuutta,ja markkinointia. Tulevaisuuden mahdollisuutena on ISI,0:n valmennuskeskustoiminta. mikä antaa paremmat yhteistyöedellytykset seurakenttään ja sitä kautta uusien potentiaalisten tutkinnon suorittajien määrä voi kasvaa Valmentajan ammattitutkinnon tutkintotilaisuuksien sisällön kehittäminen tulevaisuudessa palvelemaan paremmin työelämän tarpeita on tärkeää. Koulutuksen vastaavana opettajana toimi Petri Kettunen. 7

5 oli 42% 3. VAI.MF,NNUSKFSKUS Petri Kettunen Itä-Suomen liikuntaopiston valmennuskeskustoimintaa kehitettiin vuoden 2013 aikana. Valmenniiskeskuksen puitteissa jatkettiin paikallisten valmentajien valmentajakerhotoimmntaa. Kerhot ovat paikail isien huippuvalmentaj ien palloiluvalmentajakerho ja yksilölajin valmentajakerho. Palloiluvalmentajakerho kokoontui kolme ja yksilölajien valmentajien kerho kaksi kertaa vuoden aikana. Saadun palautteen perusteella valmentajien vertaistuen tarve on suun. Valniennuskeskustoiminnan tulevaisuuden kannalta on merkittävää myös osaamiskeskushankkeen toiminta, jonka myötä syntyy suuntaiivoja ja tommintamalleja tulevaisuutta silmällä pitäen. Valmennuskeskus ja osaamiskeskushanke yhdessä järjestivät psvykkisen valmennuksen seminaarin keväällä Seminaariin osallistui yli 20 paikallista ja alueellista valmentajaa. Psvvkkisen valmennuksen uutta palvelumallia koekäytettiin vuoden 2013 aikana ja siitä tehdään jatkossa osa pysyväa palvelutuotantoa. Urheiluseurojen ja lajiliittojen kanssa toteutettavat yhteistoimintakurssit liittyen koulutuksimn ja valmennustoimintaan jatkuivat vuoden aikana laajasti. Myös ISLOn tulevat tilaratkaisut vaikuttavat omalta osaltaan merkittävästi valmennuskeskuksen tulevaisuuteen, sillä uudisrakennusta koskevat ratkaisut antavat suuntaa myös valmennuskeskuksen toiminnan kehittämiselle. Valmennuskeskukseen palkattiin urheil uakatem ian urheilijoita ja tarpeita silmällä pitäen vuoden 2013 aikana kaksi henkilöä, jotka toimivat asiantuntijaperusteisesti akatemian tarpeiden mukaisesti. 4. V 4PAAN SIVISTYSTYÖN KOU LU I USTOIMINTA Kari Salo Vapaan sivistystyön kurssipäiviä kertyi vuonna 2013 yhteensä Tämä on melkein sama kuin edellisenä vuonna. Yhteistyötä P- K:n alueen urheiluseurojen. lajiliittojen. PoKaLin. Kansalamsopiston ja muiden yhteisöjen kanssa jatkettiin edelleen. Yhteistyötä tiivistettnn valmennuskeskuksen ja osaamiskeskushankkeen kanssa. Liikunta-alan koulutustapahtumia järjestettiin itse ja yhdessä muiden toimjomden kanssa. Leiritoiminta toteutettiin kesällä entiseen malliin. mutta tilamuutokset vaikuttivat hiukan syksyn toimintaan. Tiedepuistolla olevat luokkatilat mahdollistivat hyvin teoriaopetuksen, mutta omien liikuntatilojen puuttuessa tietyntvyppisten koulutusten järjestäminen lslolla oli haasteellista. 5. MAJOITIJSPAEVEI.U I Ritva Miettinen lukemat olivat 39% ja 3607 majomtusvuorokautta. Ulkomaalaisista majoittujista enemmistö oli venäläisiä (30%), seuraavaksi eniten oli valkovenäläisiä (15%)ja sveitsiläisiä (5 /o). \ alkovenäläiset olivat ampumahiihtäjiä. jotka useamman joukkueen voimin leireilivät Joensuussa. Kaikkiaan majomttutia tuli 42 eri maasta. Erityisiä markkinointitoimenpiteitä ei tehty vuonna 2013, koska hostel oli määrä lakkauttaa kesän 2013 jälkeen. Hostellia markkinoitiin Suomen Retkeilymajajärjestön ja - sivustoillaja esitteissä sekä Joensuun matkailuesitteessä. Kaksi mainosta oli Venäjän Kauppatie lehdessä. ISLOn omien nettmsmvujen lisäksi hiionevarauksia on voinut tehdä l-lostelling Intemationalin Hihostels -varausjärjestelmän kautta. IliHostelsin kautta tulevien varausten määrä väheni hieman vuodesta 2012 (66 varausta vuonna varausta vuonna 2013). mutta vuorokausimäärä pysyi kuitenkin samana. Edelleen eniten varauksia tehdään suoraan soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Maiomtushmntoja laskettiin 1.8. alkaen aamiaisen osuuden verran ravintola Sportin mentyä kiinni. VA-majoituksen hintoja alennus ei kuitenkaan koskenut. Ruokailupalveluja (aammamnen. lounas, päivällinen ja iltapala) tarjottiin Iltapäivakerhon tiloissa lähinnä urheilujoukkueille ja muille isommille ryhmille Palvelut tuotti ulkopuolinen pitopalveluyrittäjä. Iltapäiväkerhon tilat toimivat myös hostelasiakkaiden vapaa-aikatilana iltaisin, aamupäivisin ja viikonloppuisin. Hostellin vastaanotto siirtyi elokuun alusta hostellin alakertaan entiseen hierojaopettajien huoneeseen. Siitä lähtien vastaanotto oli avoinna päivittäin klo 15:00-20:00. Hostelasiakkamden lisäksi se palveli ryhmäliikunta-asiakkaita. Vastaanoton siirtyminen hostellin alakertaan lisäsi vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Myös asiakkaiden ongelmatilanteiden selvittäminen helpottui. Elokuusta lähtien iltatvöntekijät siirtyivät työskentelemään hostelin vastaanotossa torstamsta sunnuntaihmn vakmnamsten työntekijöiden hoitaessa vuorot maanantamsta keskiviikkoon. Hostellin siivouksesta va,stasi alkaen SOL Palvelut Oy. Kohdesiivoojana toimi Merja Tanskanen. Hostellin saunan mlmastointi korjattiin toimivaksi ja kävttöveden ja lämmmtyksen venttiilimoottorit uusittiin. Takkuillen toimineet ulko-ovien korttilukijat korjattimn myös vaihtamalla niiden lämmitysvastukset. Käyttöastetavoite vuodeksi 2013 oli 75 /. Siitä jäätiin reilusti: käyttöasteeksi muodostui /o. Paras käyttöaste - 85% - heinäkuussa ja heikoin - -joulukuussa. Vapaa-ajan matkailijoita oli 31 O/ työinatkailijoita 27% ja muita mnatkailmjoita 42%. VA-majoittujia oli 24%. Ulkomaalaisia majoittujia oli 46% (3 979 majoitusvuorokautta). kun edellisvuoden 8 9

6 pääasiassa 6 LASTEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO Mika Piminäinen ISLOn iltapäiväkerho kokoontui viitenä päivänä viikossa. Kerho on ollut avoinna ma - pe klo Kerhopäivään sisältyi kotitehtävien tekemistä, välipala. ohjattua liikuntaa sekä vapaata leikkiä ja ulkoilua. Kerho toimi Kalevankatu 5b:hen remontoiduissa tiloissa syksystä 2013 alkaen. Kerhon lapsimäärä pienennettiin edellisestä keväästä 50:stä lapsesta 25:teen ja ohjaajamäärä puolitettiin. Päävastuullisena ohjaajana toimi Mika Piminäinen ja apuohjaajana Mira Kostamo. Lajitarjonta on ollut monipuolista ja lapsille on opetettu eri lajien alkeita ja heitä on opetettu toimimaan erilaisilla liikuntapaikoilla - kaupungin, mutta myös yksityisillä liikuntapaikoilla. 7. RAVINTOLA SPORTTI Sirpa Mutanen Ruokalan toiminta lopetettiin elokuussa 2013 ja henkilökunta irtisanottiin. Tämä johtui siitä, että Tiedepuiston tiloihin ei omaa ruokalatoimintaa voinut tuoda mukana. Lopettamiseen saakka alkuvuonna ruokala toimi aktiivisesti ja ruokailijamäärä oli aikaisempien vuosien tasolla. 8. TERVEYSLIIKUNTA Kirsi Heinonen Terveysliikunnan merkittävin toimintamuoto on ollut ohjatut ryhmäliikuntatunnit iltaisin sekä senioreiden ohjatut kuntosaliryhmät päivisin. Vuonna 2013 käyntien määrä näissä ryhmissä oli Ohjattua liikuntaa järjestettiin keväällä ja syksyllä tuntia viikossa. Näistä seitsemän tuntia järjestettiin senioreille. Kesäajalla tunteja oli vähemmän, 20 tuntia vukossa. Tuntiohjaajia on ollut seitsemän. Ohjattujen liikuntaryhmien lisäksi toteutetttiin Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kuntoremonttiviikot ja kuntotreffit. eri yrityksien liikunta- ja TYKY-tapahtumia, kuntotestejä. lajitutustumisia ja terveyteen liittyviä luentoja. Syksyn -13 muutos liikuntasalien osalta (käytössä vain iltaisin ja viikonloppuisin) on vaikeuttanut merkittävästi yritysliikunnan myyntiä. Myös ohjattujen ryhmäliikuntapalveluiden tarjoaminen on käynyt erittäin haastavaksi lukion tiloissa. Remontin vuoksi ongelmia on sisätilojen käytön lisäksi piha-alueen ja parkkitilojen käytössä. Myös salien sulkeminen pitkiksi ajoiksi ylioppilaskirjoitusten vuoksi on ongelmallista, 9. URHEIlUN JA LIIKUNNAN OSAAMISKESKUS -HANKE Jukka Keskisalo & Petri Kettunen Osaamiskeskushankkeen projektipäällikkönä tammi-marraskuussa toimi Jukka Keskisalo ja joulukuussa 2013 hankkeen vastuulliseksi henkilöksi nimettiin Petri Kettunen. Osaamiskeskushankkeen tavoitteena on luoda laadukas ja vetovoimainen valmennuskeskus, jonka toiminta perustuu vahvaan akatemiayhteistyöhön ja verkostomaiseen toimintatapaan. Vuoden 2013 aikana jatkui urheilijoiden draamapajaryhmät, joissa urheilijoiden pelkotiloja käsiteltiin erilaisin menetelmin ryhmissä. Eri ryhmiä toiminnassa oli mukana kolme. Ryhmistä kaksi aloitti syksyllä 2013 ja yksi jatkoi loppuun edellisen vuoden puolella alkaneen toimintansa. Osaamiskeskushankkeen kautta tulleeseen videovalmennusjärjestelmätsn liittyi kävttäjiksi vuonna 2013 uusia seuroja ja valmentajia. Osaaminen sen suhteen alueella kasvoi. Nyt käyttölisenssejti on asennettu noin 40 kpl ja lukumäärä tulee kasvamaan edelleen. Osaamiskeskushankkeen ja Joensuun urheiluakatemian välinen yhteistyö näkyi vuonna 2013 mm. kärkiurheilijoiden lääkäripalveluiden sekä akatemiaurheilijoiden lihashuoltopalveluiden parantumisena. Hanke oli mukana järjestämässä valtakunnallista urheiluakatemiapäivää Joensuussa lokakuussa. Osaamiskeskushankkeen palvelukonseptin rakentaminen ja palvelutuotteiden kehittäminen oli yhtenä kokonaisuutena vuonna Palvelukonsepti on vielä avoin ja sen lopulliseen muotoon vaikuttaa mm. lslon tulevan hallihankkeen lopullinen toteutus. OSKF-hankkeeseen tehtiin muutoshakemus elokuussa 2013 ja hanke jatkuu muutoshakemuksen myötä vuoden 2014 loppuun saakka. OSKE-hankkeen muutoshakemukseen ja ISLOn tulevan uudisrakennushankkeen epävarmuuteen liittyen myös testiaseman laitteisto-hankkeelle tehtiin muutoshakemusja hankkeelle anottiin jatkoaikaa vuoden 2014 loppuun asti. Molemmat muutoshakemukset hyväksyttiin rahoittajan puolesta. 10. KARELIA ENPI -HANKE Katja Isoaho Itä-Suomen liikuntaopiston hallinnoima Karelia ENBI CBC -ohjelman kuuluva Cross-Border Move for l-lealth -projekti alkoi helmikuussa Projektissa toimii vuosina kolme työntekijää, kaksi Joensuussa ja yksi Petroskoissa. Projektilla on kahdeksan suomalaista ja viisi venäläistä partneria. Projektin talousarvio kahdelle vuodelle on euroa, josta EU:n, Suomen valtion ja Venäjän federaation rahoitusosuus on 87 prosenttia. Itä-Suomen liikuntaopiston omarahoitusosuus on 13 % ( euroa). Projektin ensimmäinen vuosi on toteutunut projektisuunnitelman mukaisesti. Projekti käynnistyi helmikuussa Petroskoissa nuorisokulttuurin yhteiskunnallisen muutoksen merkitystä käsittelevällä aloitusseminaarilla

7 Seminaaripäivien aikana Petroskoissa sovittiin myös partnereiden rooleista ja tarkennettiin projektin toimintasuunnitelmaa. Kevään aikana toteutettiin lähtötilanteen kartoitus. johon osallistui Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan liikunta-alan asiantuntijoita. Aineisto kerättiin kyselyillä ja asiantuntijahaastatteluilla. Kartoituksella selvitettiin lasten ja nuorten hyvinvointiin ja fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavia kysymyksiä. Tavoitteiden mukainen tiedon jakaminen, asiantuntijoiden verkostoituminen ja projektin kohderyhmien parissa työskentelevien henkilöiden osaamisen vahvistaminen aloitettiin vuoden 2013 aikana kolmella seminaarilla ja kolmella koulutustilaisuudella. Joensuussa järjestettiin kesäkuussa entyisliikuntaseminaari. Seminaarissa perehdvttiin suomalaisten ja venäläisten asiantuntijoiden johdolla Suomen ja Venäjän erityisliikunnan tilanteeseen ja käytäntöihin. Venäjän ja Suomen liikunnan ja urheilun organisoinnin kysymyksiin paneudutthn Sortavalassa lokakuussa järjestetyssä seminaarissa. Seminaarien luennoista julkaistiin tiivistelmät suomeksi ja venäjäksi. Koulutustilaisuudet toteutettiin partnereiden yhteistyönä Joensuussa ja Jyväskylässä. Koulutukset käsittelivät soveltavaa liikuntaa ja suomalaista valmentamisjärjestelmää eri tasoilla. Partnerit osallistuivat aktiivisesti kaikkiin seminaareihin ja luennoivat seminaareissa omasta asiantuntija-alastaan. Seminaaritiivistelmät ja luentojen diaesitykset ovat luettavissa projektin intemetsivuilla. Projektilla on omat suomen-, venäjän- ja englanninkieliset intemetsivunsa: Projekti on mukana myös sosiaalisessa mediassa facebook:ssa ja twitter:ssä. 12

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille KAIKKI MUKAAN - opas erityisliikunnan toimijoille Kaikki mukaan - opas erityisliikunnan toimijoille Hannu Itkonen (toim.) Kaikki mukaan opas erityisliikunnan toimijoille ISBN 978-952-68235-2-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön OPPI sopimus 2015 Nuori kokkikokelas saa paikan Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön NÄYTTELIJÄ Mia Ehrnrooth Merkonomiksi oppisopimuksella 1 Noin

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Julkaisija: Kiipulasäätiö KoutsiHäme-projekti Kiipulantie 507 14200 Turenki puh. (03) 685 21 www.kiipula.fi

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Valkeakosken kuvataidekoulun historia

Valkeakosken kuvataidekoulun historia Valkeakosken kuvataidekoulun historia Vuosikertomusten pohjalta koostanut Johanna Kivioja Sisältö: 1980-luku... 3 Perustaminen... 3 Toiminnan vakiintuminen... 3 Toiminnan kehittäminen... 4 Omat toimitilat

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Leena Viinamäki (toim.) 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä

Leena Viinamäki (toim.) 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä Leena Viinamäki (toim.) 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 2/2008 2 JULKAISIJA

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Toimittajat Antti Karlin ja Maie Meius Tämä kirja on tehty Saarenmaan Yliopistokeskus -säätiön 15 vuoden

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

hyvää elämää b u s i n e s s & t e c h n o l o g y

hyvää elämää b u s i n e s s & t e c h n o l o g y 1 09 b u s i n e s s & t e c h n o l o g y hyvää elämää pohjoiskarjalaisen elämänmenon olemus / odotetut idän osaajat / Joensuumenu abloyn ikämestariohjelma / kulttuuri on kaupunkia isompi / kesä täynnä

Lisätiedot

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen.

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen. Lähde 2 2006 liikkeelle Arvioija vaikuttaa tutkintojen luotettavuuteen. Vaikuttaako arvioija myös tutkintosuoritukseen? Koulutus ja perehdytys ovat tarpeellisia. Useiden alojen kokemuksia tutkinnon suorittamisesta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot