Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, Lahti (kokoustila Isoneuvos)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti (kokoustila Isoneuvos)"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Aika klo 8:30-10:35 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, Lahti (kokoustila Isoneuvos) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:30-10:35 puheenjohtaja Vahter Merja 8:30-10:35 varapuheenjohtaja Aaltonen Kalle 8:40-10:35 jäsen Alonen Aino 8:30-10:35 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-10:35 jäsen Ijäs Paula 8:30-10:35 jäsen Maattola Helena 8:30-10:35 jäsen Nordström Harry 8:30-10:35 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-10:35 jäsen Tonteri Jukka 8:30-10:35 jäsen Virtanen Seppo 8:30-10:35 jäsen Poissa Kallioinen Outi rehtori Muu Tokola Martti 8:30-10:35 esittelijä Launiemi Reija 8:30-10:35 pöytäkirjasihteeri Tuutti Kari 8:30-08:55 kiinteistöjohtaja 89 Saarelainen Päivi 8:55-10:10 rehtori 95, 96 Kotiaho Pekka 8:55-10:10 johtaja 95, 96 Siikaniemi Lena 8:55-10:10 henkilöstöjohtaja 95, 96 Kilpinen Tuula 8:55-10:10 viestintä- ja markkinointijohtaja 95, 96 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Seppo Virtanen Merja Vahter Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen avaus 3 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 88 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 89 Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, siivouspalvelujen hankinta 90 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän ammattikorkeakoulutuksen toimiluvan lakkaaminen 91 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hankintaohjeen päivittäminen Tilintarkastuskertomus vuodesta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen toiminnan järjestäminen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennemuutoksessa 96 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhteistoimintaneuvottelujen päättäminen Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 27

3 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Kokouksen avaus PHKKhall 86 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PHKKhall 87 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta PHKKhall 88 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Seppo Virtanen ja Merja Vahter. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Seppo Virtanen ja Merja Vahter.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, siivouspalvelujen hankinta 43/10/03/2014 PHKKhall 89 Siivouspalvelujen ostosopimus Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti sopimus päättyy Kiinteistöpalvelut on kilpailuttanut siivouspalvelujen hankinnan. Hankintailmoitus on laadittu osoitteessa Sopimus tehdään määräaikaisena ajalle Sopimuksessa on mahdollisuus optioon ajalle Hankinta kilpailutettiin avoimen menettelyn mukaisesti. Tarjouspyyntömateriaali lähetettiin sähköpostitse seuraaville tarjoajille: 1. Coor Service Management 2. HR Yhtiöt Oy 3. ISS Palvelut Oy 4. Kotipalvelut Eija Bouras Oy 5. Lahden Siivouspalvelu 6. Lassila & Tikanoja Oyj 7. Pro Clean siivouspalvelut 8. RTK-Palvelu Oy 9. SAN-Palvelut Ky 10. Sodexo 11. SOL Palvelut Oy 12. Trinomi Palvelut Lisäkysymyksiä tarjoajat saivat esittää kirjallisesti pe klo saakka. Lisäkysymyksiin vastattiin klo mennessä. Tarjousten viimeiseen jättöpäivään klo mennessä saapui kuusi (6) tarjousta seuraavilta tarjoajilta: 1. ISS Palvelut Oy 2. Lassila & Tikanoja Oyj 3. RTK-Palvelu Oy 4. SAN-Palvelut Ky 5. SOL Palvelut Oy 6. Trinomi Palvelut Tarjousvertailu tehtiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella. Kokonaispalvelun laadun painoarvo oli 30 % ja hinnan 70 %. Tarjoukset ja yhteenveto niiden vertailusta esitellään kokouksessa. Asian on valmistellut kiinteistöjohtaja Kari Tuutti, joka myös on kokouksessa asiantuntijana. Toimitusjohtaja:

7 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Hallitus valitsee Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti siivouspalvelujen tuottajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen RTK-Palvelu Oy:n kanssa ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan laadittavan palvelusopimuksen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja tarvittaessa antaa kiinteistöjohtaja Kari Tuutti, puhelin

8 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän ammattikorkeakoulutuksen toimiluvan lakkaaminen 356/00/01/2012 PHKKhall 90 Hallitusohjelmassa ja hallituksen hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille todetaan, että ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan vuoden 2014 alusta. Toimilupa on hallinnollinen päätös, jossa määrätään mm. koulutusvastuusta. Sivistyspoliittinen ministeriryhmä päätti ammattikorkeakoulujen toimilupien uudistamisen periaatteista ja kriteereistä. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset tulee jättää opetus- ja kulttuuriministeriölle mennessä. Valtioneuvosto on myöntänyt Päijät-Hämeen koulutuskonserni - kuntayhtymälle ammattikorkeakoulun toimiluvan , Dnro OKM27/533/2013. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteena on ammattikorkeakoulujen roolin vahvistaminen osana suomalaista koulutus- ja innovaatiojärjestelmää. Samalla tiivistetään ammattikorkeakoulujen yhteyttä työelämään ja vahvistetaan aluevaikuttavuutta. Uudistuksen mukaisesti ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten itsenäisiä oikeushenkilöitä. Kaikki ammattikorkeakoulut yhtiöitetään rakenneuudistuksen mukaisesti vuoden 2015 alkuun mennessä. Lahden ammattikorkeakoulu Oy hakee uutta toimilupaa mennessä ministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Toimitusjohtaja: Konsernihallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se vahvistaa osaltaan Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän ammattikorkeakoulutuksen toimiluvan lakkaamisen siten, että perustettava Lahden ammattikorkeakoulu Oy hakee ja tulee toimiluvan haltijaksi alkaen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hankintaohjeen päivittäminen PHKKhall 91 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hankintaohje on hyväksytty konsernihallituksessa Hankintaohjeen päivitys on tarpeen. Hankintalaki ei edellytä alle euron hankintojen kilpailuttamista. Tällä hetkellä koulutuskonsernin hankintaohje kuitenkin edellyttää, että kaikki yli euron hankinnat kilpailutetaan hankintalain hengen mukaisesti. Käytännössä tämä aiheuttaa sen, että kuntayhtymän hankinnat on kilpailutettu hankintalain määräyksiä noudattaen aiheuttaen tarpeettomasti ja perusteettomasti lisätyötä ja hankintaprosessien kankeutta ja kustannuksia myös alle hankintalain edellyttämissä hankinnoissa. Hankintaohje tulee päivittää kansalliset kynnysarvot alittavien hankintojen osalta, niin että jatkossa alle euron (alv 0%) hankintoja ei edellytetä kilpailutettavan hankintalain edellyttämässä laajuudessa. Hintatiedustelu tai kevyempi tarjouskilpailutus tulee kuitenkin tehdä tuotevalinnan, hankintakustannusten, muiden hankinnan kannalta perusteltujen ominaisuuksien ja tietojen selvittämiseksi. Viranhaltijapäätös hankinnasta tulee tehdä edelleen aina, kun hankinnan arvo on vähintään euroa (alv 0%). Päätöksestä tulee käydä ilmi hankinnan perustelut ja millä tavoin hankinta on toteutettu ja kilpailutettu tai onko kysymyksessä suorahankinta. Menettelytavan valinnan ja hankintapäätöksen ei tarvitse kuitenkaan olla samalla tavalla toteutettu ja perusteltu kuin hankintalakia sovellettaessa kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tehdään. Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä hankintaohje esitetään päivittäväksi seuraavasti: 2.1 Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat Yleistä ja toimintatavat Kansallisen kynnysarvon suuruus tavara- ja palveluhankinnoissa on euroa, sosiaali- ja terveyshuollonpalveluissa ja eräissä työvoimahallinnon koulutuspalveluissa (koulutuksen yhteishankinta, koulutuksen rahoittaminen yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa 1295/2002 luku 6 3 mukaisia) euroa sekä rakennus- ja käyttöoikeusurakoissa euroa. Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin eli pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia muutoin kuin hankintaoikaisua koskevan muutoksenhakusäännöksen osalta (HankL 83 ). Kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoista ilmoittaminen on kuitenkin mahdollista HILMA-kanavalla, jos halutaan että tarjouksia tulee riittävästi tai on pienikin vaara, että hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon. Katso kohta 2.2. kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat. Näissä hankinnoissa hankintamenettelyn valinta on hankintayksikön harkinnassa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hankintojen kilpailutusraja on hankintalain mukainen euroa (alv 0%). Kuitenkin on muistettava, että hankinnan

10 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus keinotekoinen pilkkominen on kiellettyä ja aina tulee selvittää hankinnan kokonaisarvo. Toimintatavat: - Alle euron hankintoja ei vaadita kilpailutettavan hankintalain edellyttämässä laajuudessa, mutta hinta- ja ominaisuustiedustelu tai kevyempi tarjouskilpailutus tulee tehdä kustannusten ja muiden ominaisuuksien selvittämiseksi. - Hankintapäätös (viranhaltijapäätös) tehdään aina, kun hankinnan arvo on vähintään euroa (alv 0%). Päätöksestä tulee käydä ilmi hankinnan perustelut ja millä tavoin hankinta on kilpailutettu tai onko kysymyksessä suorahankinta. - Menettelytavan valinnan, kilpailutuksen toteutuksen ja hankintapäätöksen ei tarvitse kuitenkaan olla samalla tavalla toteutettu ja perusteltu kuin hankintalakia sovellettaessa kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. - Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella noudattaen tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatetta - Hintatiedustelut kootaan pienkilpailutusmuistioon, joka liitetään Raindance-ostolaskuun. - Hankinta ilman kilpailua eli suorahankinta on mahdollista, jos hankinnan arvo on vähäinen tai kilpailuttaminen on muutoin epätarkoituksenmukaista. Alle euron suuruisia hankintoja voidaan pitää sellaisina, joissa kilpailuttaminen ei ole yleensä tarkoituksenmukaista. Em. lisäksi tulee muistaa huomioida EU-rahoitteisissa projektien hankinnoissa rahoittajan ohjeet. Kevyemmän kilpailutuksen mallipohjat löytyvät Päijät-Hämeen koulutuskonsernin intranet-sivuilta. Hankintaohje kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä nro 1. Toimitusjohtaja Hallitus päättää, että Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hankintojen kilpailutusraja hankintalain edellyttämässä laajuudessa on hankintalain mukainen euroa (alv 0%). Samalla hallitus päättää koulutuskonsernin sisäisen hankintaohjeen päivittämisestä esittelyn mukaisesti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Tilintarkastuskertomus vuodesta /02/02/2012 PHKKhall 92 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tilintarkastaja Helge Vuoti (BDO Audiator Oy) on laatinut tilintarkatuskertomuksen (esityslistan liitteenä nro 2) ja tilintarkastajan loppuraportin vuodesta 2013 (ei julkinen, JulkL k.). Toimitusjohtaja esittelee raportit ja toimenpiteet loppuraportin pohjalta. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tarkastuskertomuksen ja tilintarkastajan loppuraportin tiedokseen. Tilintarkastuskertomus saatetaan yhtymäkokouksen tietoon kokoukseen Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta /02/02/2012 PHKKhall 93 Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodesta 2013 (esityslistan liitteenä nro 3). Yhtymäkokous käsittelee arviointikertomuksen kokouksessaan Hallitus jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä ja antaa selvityksensä havaintoihin tarkastuslautakunnalle syyskuun 2014 loppuun ja yhtymäkokoukselle Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee arviointikertomuksen vuodesta 2013 tiedokseen ja jatkaa asian käsittelyä myöhemmissä kokouksissaan. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano PHKKhall 94 Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tiedokseen konsernin viranhaltijoiden päätökset ajalta ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Lisäksi hallitus merkitsee tiedoksi seuraavat tulosalueiden johtokuntien/ammattikorkeakoulun hallituksen pöytäkirjat ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä 1. Lahden ammattikorkeakoulun hallituksen kokouspöytäkirja nro 3/ Tuoterenkaan johtokunnan kokouspöytäkirja nro 2/ Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen toiminnan järjestäminen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennemuutoksessa 34/00/01/2014 PHKKhall 95 Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja yhtiön toiminnan käynnistyminen aiheuttaa muutoksia Koulutuskeskus Salpaukseen ja Yhteisiin palveluihin. Ne organisoidaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jolla mahdollistetaan resurssien yhteiskäyttö sekä yhteistyön ja osaamisen hyödyntäminen täysimääräisesti. Kuntayhtymän uusi organisaatio valmistellaan osana vuoden 2015 ( ) toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua. Kuntalain voimaan astunut muutos edellyttää Tuoterenkaan työpajatoiminnan yhtiöittämistä vuoden 2014 aikana ja Koulutuskeskus Salpauksen kilpaillun aikuiskoulutuksen yhtiöittämistä vuoden 2017 alusta. Lokakuun 2014 yhtymäkokoukseen valmistellaan tarvittavat yhtiöittämispäätökset Tuoterenkaan muutoksiin liittyen. Rakennemuutoksen vaikutukset edellyttävät toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja mahdollisesti henkilöstöön kohdistuvia sopeuttamistoimenpiteitä sekä työvoiman vähentämisen tarpeita tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Näistä sekä kuntayhtymän rakennemuutoksen muista toimenpiteistä on neuvoteltu osana kevään 2014 yhteistoimintaneuvotteluja. Toimintamallin suunnitelmat ja päätökset otetaan osaksi vuoden 2015 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua. Sääntöpäivitysten käynnistämisestä tuodaan konsernihallitukselle esitys huhtikuussa Kuntayhtymän uusi toimintamalli Kuntayhtymän uusi rakenne tukee tulevia muutoksia. Koulutuksen järjestäjä ja oppilaitos ovat pääosin yksi ja sama toimija ja jossa rehtorintoimisto ja hallinto on organisoitu yhdeksi toiminnoksi. Kuntayhtymän hallinnollisella tasolla eri luottamustoimielimiä ja niiden päällekkäisyyttä tarkastellaan, työryhmiä yhdistellään ja osasta myös luovutaan toimintojen yhdistyessä. Salpauksen brändiä vahvistetaan ja myös ylläpitäjän toiminnot näkyvät asiakkaille tämän kautta. Uudessa toimintamallissa Salpauksen organisaatio muodostuu neljästä tulosyksiköstä: Oppimis- ja koulutuspalvelut, Opiskelija-. kehittämis- ja työelämäpalvelut, Oppilaitospalvelut sekä Rehtorintoimisto ja hallinto. Toiminnan ytimessä ovat opiskelijat ja työelämä. Koulutusta annetaan neljällä alalla: Palveluala Hyvinvointiala

15 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Teknologia-ala sekä Luonto ja asuminen. Kuvio: Uusi Salpauksen toimintamalli alkaen, luonnos

16 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Keskeisenä ajatuksena uudessa organisaatiorakenteessa on yhdessä tekeminen ja toimintojen välisten raja-aitojen poistaminen. Aiempaa kiinteämpi yhteistyö aikuisten ja nuorten koulutusten kesken oppimis- ja koulutuspalveluina yhden vararehtorin alaisuudessa parantaa osaamisresurssien johtamista sekä tila- ja laiteresurssien optimaalista käyttöä. Uusi toimintamalli antaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa perustehtävää ottamalla entistä paremmin huomioon pedagogiset uudistamistarpeet ja niiden käyttöönoton. Opiskelija-, kehittämis- ja työelämäpalvelut ovat kiinteä osa koko perustehtävän toteutusta sekä nuorille että aikuisille. Tätä kokonaisuutta johtaa vararehtori. Uusi toimintatapa, yhdessä tekeminen ja toimintojen rajaaitojen poistaminen näkyy mm. tietohallinnon ja opetuksen toimijoiden uudenlaisena yhteistyönä sekä oppimisympäristöjen ja tieto- ja viestintätekniikan yhteisenä kehittämisenä. Viestintää, markkinointia ja myyntiä kehitetään ja toteutetaan asiakaslähtöisesti opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden näkökulmasta yhtenäisenä kokonaisuutena. Koulutuksen järjestämisessä ja oppilaitoksen toiminnassa tärkeät palvelut tuotetaan tiiviissä yhteistyössä ydintoiminnan eli koulutuksen kanssa. Oppilaitoksen lakisääteinen tehtävä on vastata opiskelijaruokailun järjestämisestä. Tilojen ylläpito ja kehittäminen on osa koulutuksen järjestäjän tehtäviä. Fyysisten oppimisympäristöjen tulee mahdollistaa laadukas ja tehokas toiminta. Toimintaympäristön ja tulevaisuuden haasteisiin vastataan kaikilla oppilaitoksen toimialoilla kehittämällä mm. pedagogisen osaamisen, verkkoopetuksen ja hanketoiminnan kokonaisuuksia sekä panostamalla henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin sekä onnistuneeseen henkilöstösuunnitteluun ja rekrytointiin. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhteistoimintaneuvottelujen päättäminen 34/00/01/2014 PHKKhall Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja toiminnan käynnistyminen aiheuttaa muutoksia Yhteisiin palveluihin ja Koulutuskeskus Salpaukseen. Koulutuskeskus Salpaus ja Yhteiset palvelut on tarkoitus organisoida toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jolla mahdollistetaan resurssien yhteiskäyttö sekä yhteistyön ja osaamisen hyödyntäminen täysimääräisesti. Suunniteltu muutos koskee erityisesti hallinnollista toimintaa, tukipalveluja ja johtamista. Kuntayhtymän uusi organisaatio on tarkoitus valmistella ja käsitellä osana vuoden 2015 ( ) toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua. Toukokuun 2014 yhtymäkokoukseen valmistellaan mahdollisuuksien mukaan tarvittavat yhtiöittämispäätökset liittyen muutoksiin, jotka tarvitaan vuoden 2015 alusta. Kuntalain voimaan astunut muutos edellyttää Tuoterenkaan työpajatoiminnan yhtiöittämistä vuoden 2014 aikana ja Koulutuskeskus Salpauksen kilpaillun aikuiskoulutuksen yhtiöittämistä vuoden 2016 aikana. Nämä eivät merkitse koko Tuoterenkaan tai aikuiskoulutuksen yhtiöittämistä, vaan vain sen osan muuttamista, mikä kilpailee avoimilla markkinoilla. Lisäksi lainmuutoksella saattaa olla vaikutuksia yhteisten palveluiden toimintoihin. Edellä kuvatut yhtiöittämiset vaikuttavat Lahden ammattikorkeakoulun, Koulutuskeskus Salpauksen, Tuoterenkaan ja Yhteisten palveluiden organisoitumiseen, rakenteisiin ja toimintaan. Rakennemuutoksen vaikutukset edellyttävät toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja mahdollisesti henkilöstöön kohdistuvia sopeuttamistoimenpiteitä sekä työvoiman vähentämisen tarpeita tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Muutostilanteessa tulee eri vaihtoehdot tunnistaa ja käsitellä yhteistoiminnassa jo esitysten suunnitteluvaiheessa. Kuntayhtymän ja sen toimintojen organisoinnissa tulee huomioida toimintaympäristön haasteet ja suunnitella toiminta tehokkaaksi, laadukkaaksi ja ydintoimintaa parhaimmalla mahdollisella tavalla palvelevaksi. Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa käytiin keväällä 2013 yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät maaliskuussa Syksyllä 2013 käytiin yhteistoimintaneuvottelut Koulutuskeskus Salpauksessa. Neuvottelutuloksen perusteella koko konsernissa henkilöstövähennysten arvioitu vaikutus on noin 12,8 miljoonaa euroa ja muiden kulujen vaikutus noin 3 miljoonaa euroa vuosina Sopeuttamistoimenpiteet koskivat noin 180 henkilöä. Vuoden 2013 tilinpäätös oli hyvä ja siinä näkyy sopeuttamistoimien vaikutukset odotetun mukaisesti. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin erityisesti vuosien haasteisiin valmistautumiseksi. Vuoden 2014 toiminnan ja talouden toteuttaminen nollatulostasolla ei olisi mahdollista

18 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Konsernihallitus ilman em. sopeuttamistoimia. Kuntayhtymän tuotot alkavat laskea vuodesta 2014 eteenpäin. Vuosien 2015 ja 2016 toiminnan taloudelliset haasteet tulevat olemaan mittavat ja rakennemuutoksen tulee tukea näiden haasteiden voittamista. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin on varauduttava edelleen vastuullisesti tuleviin leikkauksiin, jotka hallitusohjelmassa kohdistuvat opetustoimeen. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitukseen kohdistetut vähennykset toteutetaan pääosin vuosina Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta ( ) merkitsee toimenpiteitä myös Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alalla. Sen vaikutukset Koulutuskeskus Salpaukseen ovat merkittävät ja tarkoittavat sopeuttamistarpeen lisääntymistä verrattuna arvioihin, jotka olivat pohjana vuonna 2013 käytyjen yhteistoimintaneuvotteluille. Käytyjen neuvottelujen tavoitteena oli valmistautua noin 2/3 tiedossa olevasta sopeuttamistarpeesta. Rakennepoliittisen ohjelman mukaan ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistetaan siten, että se muodostaa selkeän ja yhtenäisen kokonaisuuden, tukee nykyistä paremmin tutkintojen tavoitteita, koulutusaikojen lyhentymistä ja koulutuksen laadun parantamista. Rahoitusjärjestelmää uudistetaan mm. siten, että jatkossa maksetaan ensisijaisesti suorituksista ja tuloksista, ei opiskeluajasta. Rahoitus myönnetään ja maksetaan edelleen suoraan koulutuksen järjestäjille. Tämän hetkisen tiedon mukaan esitys ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muutoksista valmistuu keväällä 2014 ja järjestelmä otetaan käyttöön Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman johtoryhmä tekee talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle helmikuun loppuun mennessä arvion siitä, mitä mahdollisia lisätoimia ohjelman toteuttaminen vaatii ministeriöiden tekemien esitysten lisäksi. Lopulliset päätökset lisätoimenpiteistä tehdään hallituksen kehysneuvotteluissa 24. ja Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen merkitsee sitä, että Päijät- Hämeen koulutuskonsernin toiminnasta noin kolmasosa siirtyy kuntayhtymän ulkopuolelle. Kassavaroista noin puolet siirtyy aloittavalle Lahden ammattikorkeakoulu Oy:lle. Kun tähän yhdistetään Valtioneuvoston syksyllä 2013 julkaiseman rakennepoliittisen ohjelman vaikutukset, ovat tulevien vuosien haasteet vähintään sillä tasolla kuin vuoden 2013 yhteistoimintaneuvotteluja aloitettaessa arvioitiin. Rakennepoliittisen ohjelman osalta haaste saattaa olla kasvanut. Ohjelman tarkkoja taloudellisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Joka tapauksessa kuntayhtymän taloudellinen liikkumavara on huomattavasti aiempaa kapeampi. Kuntayhtymälle on lisäksi tulossa talousarviossa ennakoimattomia merkittäviä maksuja. Kuntien ammatillisesta koulutuksesta maksamat eläkemenoperusteiset maksut siirtyvät kuntayhtymän maksettavaksi. Lahden kaupungin ja muiden toimintaa kuntayhtymään siirtäneiden kuntien ammatilliseen koulutukseen kohdistuvia eläkemenoperusteisia maksuja on yhteensä 1,68 miljoonaa euroa.

19 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Konsernihallitus Kaupunginhallitus päätti ( ), että Lahden kaupungin eläkemenoperusteisten maksujen kohdistaminen koulutuskonsernille toteutetaan 5 vuoden aikana porrastetusti alkaen vuonna 2014 ja ollen täysimääräinen vuonna Maksu jakaantuu henkilöpohjaisesti, pääsääntöisesti Koulutuskeskus Salpaukseen. Henkilöstön edustajille on esitetty suunnitelmia rakennemuutoksesta Yhteistyötoimikunnan kokouksessa ja annettu tilannekatsaus Yhteistyötoimikunnan kokouksessa Kokouksissa on keskusteltu konserninlaajuisen rakennemuutoksen tarpeista, tavoitteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta Rakennemuutosta ja vuonna 2013 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen sopeuttamissuunnitelmien toteuttamista tulee käsitellä yhteistoimintaneuvotteluissa Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain 4, 5 ja 7 :n mukaisesti. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävinä ovat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kaikki tulosalueet ja toiminnot, ja neuvottelut koskevat koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahden ammattikorkeakoulussa, Yhteisissä palveluissa ja Tuoterenkaassa. Neuvotteluissa käsiteltäviä kokonaisuuksia ovat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennemuutos Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja liikkeenluovutus Kilpaillun liiketoiminnan yhtiöittäminen ja liikkeenluovutus ο Tuoterenkaan työpajatoiminta ο Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutus ο Mahdolliset yhteisten palveluiden osat Lahden ammattikorkeakoulun lakkautettavat koulutusalat (matkailu, musiikki- ja draamainstituutti ja taideinstituutti) Syksyn 2013 yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeisten sopeuttamissuunnitelmien toimeenpano Koulutuskeskus Salpauksessa Kevään 2013 yhteistoimintaneuvottelujen jälkeisten sopeuttamissuunnitelmien toimeenpano kaikilla tulosalueilla Mahdolliset muut sopeuttamistoimenpiteet Yhteistyötoimikunnassa on todettu, että edellä mainitut kokonaisuudet on tarkoituksenmukaista jakaa kahteen erilliseen neuvotteluryhmään: Konsernitasoinen neuvotteluryhmä, jossa työnantajan edustajina ovat toimitusjohtaja Martti Tokola, henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi sekä tulosaluejohtajat omien vastuualueidensa osalta: rehtori Päivi Saarelainen, rehtori Outi Kallioinen ja johtaja Pekka Kotiaho sekä sihteerinä palvelussuhdevastaava Pekka Nikulainen Lahden ammattikorkeakoulun neuvotteluryhmä, jossa työnantajan edustajina ovat rehtori Outi Kallioinen, henkilöstösuunnittelija Ulla Iivonen ja palvelussuhdevastaava Pekka Nikulainen. Käynnistettävien yhteistoimintaneuvotteluiden pääasiallisena tavoitteena on suunnitella yhteistoiminnassa konsernilaajuista rakennemuutosta ja siitä aiheutuvia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä. Tavoitteena on kehittää ja

20 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Konsernihallitus turvata toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset kouluttaa osaavaa työvoimaa ja edistää alueen kilpailukykyä. Asiantuntijana kokouksessa on henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi. Toimitusjohtaja: Edellä olevaan selvitykseen perustuen esitetään, että Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä käynnistää rakennemuutoksen suunnittelun ja yhteistoimintaneuvottelut lain 449/2007 mukaisesti. Kuntayhtymän uusi organisaatio on tarkoitus valmistella ja käsitellä osana vuoden 2015 ( ) toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua. Toukokuun 2014 yhtymäkokoukseen valmistellaan mahdollisuuksien mukaan tarvittavat yhtiöittämispäätökset liittyen muutoksiin, jotka tarvitaan vuoden 2015 alusta. Hallitus nimeää konsernitasoinen neuvotteluryhmään seuraavat työnantajan edustajat: toimitusjohtaja Martti Tokola, henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi sekä tulosaluejohtajat omien vastuualueidensa osalta: rehtori Päivi Saarelainen, rehtori Outi Kallioinen ja johtaja Pekka Kotiaho sekä sihteeriksi palvelussuhdevastaava Pekka Nikulaisen. Hallitus nimeää Lahden ammattikorkeakoulun neuvotteluryhmään seuraavat työnantajan edustajat: rehtori Outi Kallioinen, henkilöstösuunnittelija Ulla Iivonen ja palvelussuhdevastaava Pekka Nikulainen. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. PHKKhall 96 Konsernihallitus päätti kokouksessaan että Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä käynnistää rakennemuutoksen suunnittelun ja yhteistoimintaneuvottelut Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain 4, 5 ja 7 :n mukaisesti. Yhteisten palveluiden ja Koulutuskeskus Salpauksen rakennemuutossuunnitelmaa käsitellään aiemmin tässä kokouksessa. Ennen neuvottelujen käynnistämistä henkilöstön edustajille on esitetty suunnitelmia rakennemuutoksesta Yhteistyötoimikunnan kokouksessa ja annettu tilannekatsaus Yhteistyötoimikunnan kokouksessa Näissä kokouksissa on keskusteltu konserninlaajuisen rakennemuutoksen tarpeista, tavoitteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014 ja muista yhteistoiminnassa käsiteltävistä kokonaisuuksista.

21 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Konsernihallitus Työnantaja jätti konsernihallituksen kokouksen jälkeen neuvotteluesityksen henkilöstöä edustaville pääluottamusmiehille ja teki ilmoituksen neuvottelujen käynnistymisestä TE-toimistoon. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin 13.2., 4.3., ja Neuvottelut etenivät suunnitellussa aikataulussa ja ne käytiin vaikeasta tilanteesta huolimatta hyvässä sekä rakentavassa hengessä. Neuvotteluesityksen taloudellisista ja tuotannollisista perusteista oltiin neuvotteluissa yksimielisiä. Neuvotteluissa käsiteltävinä ovat olleet Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kaikki tulosalueet ja toiminnot. Neuvottelut ovat koskeneet koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahden ammattikorkeakoulussa, Yhteisissä palveluissa ja Tuoterenkaassa. Neuvotteluiden pääasiallisena tavoitteena on ollut suunnitella yhteistoiminnassa konsernilaajuista rakennemuutosta ja siitä aiheutuvia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä. Tavoitteena on kehittää ja turvata toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset kouluttaa osaavaa työvoimaa ja edistää alueen kilpailukykyä. Neuvotteluja käytiin konsernitason ja Lahden ammattikorkeakoulun neuvotteluryhmissä. Konsernitasoisessa neuvotteluryhmässä käsiteltävät kokonaisuudet olivat: Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennemuutos Yhtiöittämiset: Lahden ammattikorkeakoulu, Tuoterengas, Salpauksen kilpailtu aikuiskoulutus, mahdollisesti osia Yhteisistä palveluista ja koulutuskonsernin yhtiöittämisen mahdollisuuksien ja vaikutusten selvittäminen. Kevään ja syksyn 2013 neuvotteluiden jälkeiset sopeuttamissuunnitelmat (Salpaus, Tuoterengas ja Yhteiset palvelut) Muut mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet (Salpaus, Tuoterengas ja Yhteiset palvelut) Lahden ammattikorkeakoulun neuvotteluryhmässä käsiteltävät kokonaisuudet olivat: Lakkautettavat koulutusalat (matkailu, musiikki- ja draamainstituutti ja taideinstituutti) Kevään 2013 neuvotteluiden jälkeiset sopeuttamissuunnitelmat Muut mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet Konsernitason neuvotteluryhmän neuvottelut Neuvottelut etenivät suunnitellussa aikataulussa ja ne käytiin vaikeasta tilanteesta huolimatta hyvässä sekä rakentavassa hengessä. Neuvotteluesityksen taloudellisista ja tuotannollisista perusteista oltiin neuvotteluissa yksimielisiä. Yhteistoimintaneuvotteluissa käytiin läpi kevään ja syksyn 2013 yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeisten sopeuttamissuunnitelmien toteuttamista (Salpaus, Tuoterengas ja Yhteiset palvelut) ja kerrattiin

22 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Konsernihallitus neuvotteluesityksessä esillä olleet taloudelliset haasteet, jotka ovat osittain vielä kansallisen tason ratkaisujen osalta avoinna. Vuoden 2013 yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen toteutuneilla henkilöstöön kohdistuvilla toimenpiteillä saavutetaan Koulutuskeskus Salpauksessa noin 3,5 miljoonan euron sopeuttaminen ja Yhteisissä palveluissa noin 1,6 miljoonaan euron sopeuttaminen. Lisäksi kiinteistöohjelman toteuttamisella saavutetaan sopeuttamista. Vuoden 2014 aikana sopeuttamistarvetta ovat lisänneet Vuoden 2013 yhteistoimintaneuvotteluissa suunniteltujen toimenpiteiden osittainen toteuttamatta jääminen Aikuiskoulutuksen tavoitteen mukainen toteutuminen Lahden kaupungilta siirtyneet eläkemenoperusteiset maksut, jotka ovat nousevasti 1,68 miljoonaa euroa vuoteen 2018 mennessä Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen. Tämän hetken tiedon mukaan tiedot muutoksista valmistuu keväällä 2014 ja järjestelmä otetaan käyttöön Tämä aikataulu saattaa muuttua. Rakennepoliittisen ohjelman vaikutukset, jotka tarkentuvat keväällä 2014 Tämän hetken tiedon mukaan kevään 2014 kehysriihestä ei ole tulossa talousvaikutuksia Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan. Taloudellinen haaste on edelleen merkittävä. Tämä tulee ottaa huomioon myös nyt käytävien yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen. Huomattavaa on, että Koulutuskeskus Salpauksen haasteet ovat samalla myös Yhteisten palveluiden haasteita. Neuvottelujen jälkeen työnantaja tekee päätökset sopeuttamistoimista alkaen. Näistä tiedotetaan henkilöstöä henkilöstöinfossa sen jälkeen kun henkilökohtaiset päätökset on saatettu asianosaisten tietoon. Työnantaja tulee tekemään tarvittavat henkilöstöön kohdistuvat sopeuttamispäätökset ja käy myös yksittäisiä neuvotteluja muun muassa tehtävämuutoksista mennessä Mahdollisia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä ovat liikkeenluovutus, tehtävämuutos, irtisanominen, osa-aikaistaminen, määräaikaisuuden päättyminen, kunnallisen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) E-osion osa-aikaisuuden (16-38,25h) käyttö. Edellä esitettyjä työnantajan toimenpiteitä on voitu vähentää henkilöstön omaehtoisilla ratkaisuilla (esim. irtisanoutuminen, eläköityminen, osaaikaistaminen). Neuvottelussa käsiteltiin merkittäviä sopeuttamiskeinoja, joista halutaan sopia, niitä ei neuvotteluissa löytynyt. Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi tullaan sopimaan Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n kanssa. Yhteisten palveluiden ja Koulutuskeskus Salpauksen rakennemuutokseen liittyen muutokset rakenteisiin ja eri työtehtäviin erityisesti johto-, hallinto- ja tukihenkilöstöllä tulevat olemaan merkittävät.

23 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Konsernihallitus Neuvottelujen jälkeen työnantaja tekee alkaen päätöksiä seuraavasti. Koulutuskeskus Salpauksessa irtisanomisuhan alla 18 henkilöä, joista 10:lle tarjotaan uutta tehtävää irtisanomisen välttämiseksi osa-aikaistamisia, 1 henkilö tehtävämuutoksia toteutumassa (neuvottelu), 14henkilöä tehtäväkuvamuutoksia toteutumassa (direktio), 8 henkilöä E- ja C-osion yhteiskäyttö, 9 henkilöä määräaikaisuuden päättyminen, 25 henkilöä Yhteisissä palveluissa irtisanomisuhan alla 8 henkilöä, joista 2:lle tarjotaan uutta tehtävää irtisanomisen välttämiseksi tehtäväkuvamuutoksia toteutumassa (neuvottelu), 33 henkilöä tehtäväkuvamuutoksia toteutumassa (direktio), 10 henkilöä määräaikaisuuden päättyminen, 13 henkilöä liikkeenluovutus, 40 henkilöä (Ypasta Lamkiin) Kaikkia toimenpiteitä esimerkiksi Koulutuskeskus Salpauksen lakkautettavien alojen osalta ei voida toteuttaa nyt päättyvien neuvotteluiden perusteella vaan neuvotteluita (myös henkilökohtaisia) ja päätöksiä tulee olemaan vuoteen 2016 asti. Neuvotteluissa on käsitelty Tuoterenkaan yhtiöittämisen, taloudellisen terveyttämisohjelman ja rakennemuutoksen suunnittelu- ja toteutustilannetta. Tuoterenkaan tulevaisuutta käsitellään toukokuun 2014 kuntajohtajakokouksessa ja lokakuun yhtymäkokouksessa. Tuoterenkaalla tehdään alkaen seuraavia henkilöstöön kohdistuvia päätöksiä: irtisanomisuhan alla, 2 henkilöä tehtäväkuvamuutoksia toteutumassa (neuvottelu), 3 henkilöä Konsernitason neuvotteluryhmässä käsiteltiin myös Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämistilannetta ja liikkeenluovutusta. Yhtymäkokous hyväksyi osaltaan Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen. Yhtiön perustamiskokous on toukokuussa. Kuntayhtymän mahdollinen yhtiöittäminen on noussut esille kevään 2014 mahdollisuutena välttää Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan jakautuminen kahteen eri osaan. Tätä asiaa valmistellaan Lahden ammattikorkeakoulun ja Tuoterenkaan yhtiöittämisen toteuttamisen jälkeen. Sopeuttamistoimenpiteiden seurantaa tullaan tekemään Koulutuskeskus Salpauksen ja Yhteisten palveluiden suunnitteluryhmässä sekä yhteistyötoimikunnassa erikseen sovittavassa aikataulussa.

24 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Konsernihallitus Lahden ammattikorkeakoulun neuvotteluryhmän neuvottelut Neuvottelut etenivät suunnitellussa aikataulussa ja ne käytiin vaikeasta tilanteesta huolimatta hyvässä sekä rakentavassa hengessä. Neuvotteluesityksen tuotannollisista perusteista oltiin neuvotteluissa yksimielisiä. Lahden ammattikorkeakoulussa mahdollisia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä ovat irtisanominen, osa-aikaistaminen, kunnallisen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES, D-osio, tekniikan ja liikenteen ala) välyksen käyttö tuntia, määräaikaisuuden päättyminen, liikkeenluovutus ja tehtävämuutos. Lakkautettavien alojen osalta mahdollisilla omaehtoisilla ratkaisuilla (esim. eläköityminen) on voinut vaikuttaa työantajan tuleviin sopeuttamispäätöksiin. Neuvottelujen jälkeen työnantaja tekee päätökset sopeuttamistoimista alkaen. Näistä tiedotetaan henkilöstöä Kori intrassa sen jälkeen kun henkilökohtaiset päätökset on saatettu asianosaisten tietoon. Työnantaja tulee tekemään tarvittavat henkilöstöön kohdistuvat sopeuttamispäätökset mennessä ja käy myös yksittäisiä neuvotteluja muun muassa tehtävämuutoksista mennessä. Sopeuttamispäätökset tulevat kohdistumaan tämän hetken tiedon mukaan Lahden ammattikorkeakoulun lakkautettaviin koulutusaloihin ja -ohjelmiin (musiikki, matkailu, kuvataide) ja prosessi- ja materiaalitekniikan koulutuksen suuntautumisiin (muovi-, tekstiili- ja vaatetustekniikka), eikä muita tuotannollisia sopeuttamistarpeita ole. Näistä sopeuttamisista on neuvoteltu jo kevään 2013 yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä. Tiedottaminen Yhteistoimintaneuvottelujen neuvotteluryhmän pöytäkirjat, tiedotteet ja henkilöstöinfojen materiaali ovat Kori-intranetissa. Henkilöstön on ollut mahdollisuus vaikuttaa neuvotteluihin Kori-intranetissa avoinna olleen webropol-kyselyn kautta. Henkilöstökysely, jonka teemoja ovat neuvotteluprosessi sekä henkilöstön tarvitsema tuki, toteutetaan huhtikuussa Henkilöstöinfot pidetään seuraavasti: Koulutuskeskus Salpauksen ja Yhteisten palveluiden henkilöstölle kello , Wanha Teatteri. Mahdollisuus AC-yhteyksiin Salpauksen toimipisteistä. Yhteisistä palveluista Lahden ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön siirtyville henkilöille kello , Fellmannian auditorio. Tuoterenkaan henkilöstölle ja toimipistekohtaisesti erillisen aikataulun mukaisesti.

25 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Konsernihallitus Lahden ammattikorkeakoulun henkilöstölle kello , Fellmannian auditorio. Henkilöstöinfossa kerrotaan ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen tilanteesta. Yhteistoimintaneuvottelujen henkilöstövaikutuksista ei informoida tässä infossa, koska päätökset tullaan tekemään Yksikkökohtaisia henkilöstöinfoja järjestetään huhti-toukokuun aikana. Sidosryhmille ja tiedotusvälineille viestitään Henkilöstölle tarjottava tuki Työterveyshuollon kanssa on suunniteltu tukimuotoja, joita kehitetään edelleen yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen. Tukimuotoja ovat: kriisiapu, psykologin palvelut sekä työyhteisöfoorumit. Neuvotteluissa hyväksyttiin työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma. Muutosturvainfo pidetään Asiantuntijoina kokouksessa ovat rehtori Päivi Saarelainen, johtaja Pekka Kotiaho, henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi ja viestintä- ja markkinointijohtaja Tuula Kilpinen. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee selvityksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

26 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Muut asiat PHKKhall 97 Ei ollut muita asioita.

27 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Konsernihallitus Muutoksenhakuohjeet PHKKhall 98 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

28 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Hallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 86-88, 90, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 89, 91 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 89, 91 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus Paasikivenkatu Lahti faksi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

29 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/2014 1 Konsernihallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 08:30-10:50 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos Osallistujat

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 12/2015 1 Yhtymähallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 8:30-10:00 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (kokoustila Ars ja Cultura, 2. krs)

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (kokoustila Ars ja Cultura, 2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 1 Konsernihallitus 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo 8:00-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (kokoustila Ars ja Cultura, 2. krs)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 1 Yhtymähallitus 01.02.2016 Aika 01.02.2016 klo 8:30-10:05 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 17/2015 1 Yhtymähallitus 19.10.2015 Aika 19.10.2015 klo 10:00-11:20 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 1 Konsernihallitus 01.09.2014 Aika 01.09.2014 klo 8:30-10:20 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos Osallistujat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2016 1 Yhtymähallitus 15.02.2016 Aika 15.02.2016 klo 8:30-11:05 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2015 1 Yhtymähallitus 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 08:30-10:40 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (Ars ja Cultura - kabinetti, 2. kerros)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (Ars ja Cultura - kabinetti, 2. kerros) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 1 Konsernihallitus 12.05.2014 Aika 12.05.2014 klo 8:00-9:00 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (Ars ja Cultura - kabinetti, 2.

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Yhtymähallitus 23.05.2016 Aika 23.05.2016 klo 8:30-10:00 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot