YHDYSRATA- KYSYMYS. Jyväskylässä 1912 K. J. Gummerus Osakeyhtiön kirjapainossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSRATA- KYSYMYS. Jyväskylässä 1912 K. J. Gummerus Osakeyhtiön kirjapainossa"

Transkriptio

1 YHDYSRATA- KYSYMYS Jyväskylässä 1912 K. J. Gummerus Osakeyhtiön kirjapainossa

2 Emäratoja yhdistävä poikkirata vihdoinkin saatava. Jo parinkymmenen vuoden kuluessa on yhä ja yhä uudestaan puhuttu siitä, kuinka tärkeätä on, että vihdoinkin ruvetaan samansuuntaisia, etelästä pohjoiseen kulkevia emäratojamme poikkiradoilla yhdistämään. Se on tapahtunut komiteain mietinnöissä, rautatiehallituksen lausunnoissa, hallituksen rautatie-esityksissä, valtiopäivävaliokunnissa ja valtiopäiväin käsittelyissä sekä julkisessa keskustelussa. Varsinkin silloin, kun valtionrautateitten taloudellisesta kannattavaisuudesta on ollut kysymys, on kumoamattomasti todistettu sen välttämättömästi vaativan poikkiratoja, mitkä saisivat aikaan melkoisen säästön liikkuvan kaluston käyttämisessä ja henkilökunnan palkkauksessa. Sitä suurempi olisi niiden tuottama hyöty matkustavalle yleisölle, tavarain lähettäjille ja yleensä liike-elämälle, sillä ne vapauttaisivat tekemästä niitä usein parin, kolmen päivän pituisia kiertomatkoja, joita nykyisin yleisesti saadaan rautateitse tehdä lähellä olevien paikkakuntien välillä. Yhdysradat tuottavat tavatonta ajan ja rahan säästöä. Tämä kaikki on niin yleisesti tunnettua ja yksimielisesti tunnustettua, ettei meidän tarvitse siitä sen enempää puhua. Mutta oikein suomalaisen sitkeydellä me kuitenkin olemme yhä vuodesta vuoteen ajaa hurautelleet Kajaanista Ouluun sekä Joensuusta ja Kuopiosta Vaasaan

3 2 ynnä päinvastoin melkeinpä Helsingin kautta. Se on johtunut eri yhdysratasuuntien kannattajain keskinäisestä kilpailusta, jota muiden seutujen edustajat ovat käyttäneet hyväksensä ja saaneet toisten riidellessä ratoja omille paikkakunnilleen. Eduskunta pannut alulle. Vuoden 1909 valtiopäivillä päätti eduskunta kuitenkin viimein rakennettavaksi Savonlinnan Pieksämäen rataosan sekä anoi tutkittavaksi, mikä suunta olisi sopivin Savon radan ja Jyväskylän väliselle yhdysradalle, ja esityksen jättämistä siitä niin hyvissä ajoissa, että sen rakennustyöt voitaisiin alottaa Savonlinnan Pieksämäen radan rakennustöiden yhteydessä. Vuoden 1909 valtiopäivien suurta rautatieanomusta korkeimmassa paikassa esiteltäessä määrättiin ryhdyttäväksi rakennustöihin Savonlinnan Pieksämäen radalla sikäli, kuin työvoimat vapautuivat Lieksan Nurmeksen radalta, sekä toimitettavaksi taloudellinen tutkimus yhdysradan läntisen jatkon sopivimmasta suunnasta. Savonlinnan Pieksämäen radalla ovatkin työt jo pantu alkuun. Ja sitä varten asetettu komitea tutki viime kesänä Pieksämäen Jyväskylän ja Suonnejoen Suolahden ratasuuntien taloudellisen kannattavaisuuden, ehdottaen syksyllä valmistuneessa mietinnössään, kuten muistetaan, Pieksämäen Jyväskylän radan rakentamista. Komitean ehdotuksen mukainen on eduskunnalle nyt jätetty hallituksen esitys. Eduskunnan on asia nyt päätettävä. Yhdysrata-kysymys on näin ollen joutunut nyt eduskunnan lopullisesti ratkaistavaksi. Ja mielestämme

4 on eduskunnan nyt myöskin tämä sitkeä asia päätettävä. Savonlinnan Pieksämäen radalla saadaan yhdistetyksi vain Karjalan rata Savon rataan. Sen merkitys on vaillinainen niin kauan, kun ei kumpaakaan mainittua emärataa ole yhdistetty Pohjanmaan emäradan kanssa. Sellainen yhdistäminen on siis saatava aikaan mahdollisimman pian, yhteydessä Savonlinnan Pieksämäen rataosan rakentamisen kanssa, kuten vuoden 1909 valtiopäivätkin tarkoittivat. Kun verrattain lyhyellä 80 à 90 kilometrin pätkällä uutta rautatietä saadaan Pohjanmaan rata yhdistetyksi sekä Savon että Karjalan ratojen kanssa, eli siis maamme kaikki kolme emärataa yhdistetyiksi keskenänsä hyvin sopivalla kohdalla, keskellä maata, niin olisi suurta taloudellista tuhlausta jättää se tekemättä Kun sitäpaitsi nykyinen hallituksemme, mikä ei juuri aja maamme parasta tarkoittavia asioita, sattuu omista syistänsä tässä kohden kannattamaan eduskunnan pyrinnöitä, niin on aika eduskunnankin asia vihdoin lopullisesti päättää. On sentähden vain kysymys siitä, mikä suunta yhdysradalle on annettava? Yhdysradan suunta. Kilpatantereelle, jossa aluksi olivat Jyväskylän Suonnejoen, Jyväskylän- Pieksämäen, Jyväskylän Mikkelin, vieläpä yhteen aikaan Jyväskylän Mäntyharjunkin suunnat, on lopuksi jäänyt vain kaksi: Jyväskylän Pieksämäen ja Suolahden Suonnejoen ratasuunnat. Ja niihinkin nähden on mielipide vähitellen kallistunut Suolahden Suonnejoen suunnan puolelta yhä selvemmin, sitä mukaa kuin kysymystä on en- 3

5 4 nätetty aina tarkemmin tutkia, Jyväskylän Pieksämäen radan puolelle. Varsinkin se seikka että Jyväskylän Suolahden ja Suonnejoen Iisveden rataosat yhdistivät Suolahden Suonnejoen suunnan pohjoispuolella olevat vesistöt rautatiehen, on ollut omiansa riistämään parhaan tuen viimemainitulta. Meidän käsityksemme mukaan on Savonlinnan Pieksämäen radan rakentaminen lopullisesti ratkaissut kysymyksen sen yhdysradan suunnasta, minkä on yhdistettävä Pohjanmaan rata Savon ja Karjalan ratojen kanssa. Pieksämäen Jyväskylän rata yhdysratana paljon lyhempi. Pikaisinkin silmäys karttaan osoittaa, kuinka luonnotonta olisi lähteä Pieksämäeltä kiertämään Suonnejoen ja Suolahden kautta Jyväskylään päästäkseen viimemainitusta paikasta eteenpäin Haapamäkeä kohden. Se matka olisi Pieksämäki Suonnejoki 38 km. Suonnejoki Suolahti 81 km. Suolahti Jyväskylä 42 km. Suoraan Pieksämäki Jyväskylä Yhteensä 161 km. 95 km. Erotus 66 km. Matka Suonnejoki Suolahti 81 km. Suolahti Jyväskylä 42 km. Pieksämäki Jyväskylä Yhteensä 123 km. 95 km. Erotus 28 km.

6 Ratasuunta Suonnejoki Suolahti tekisi siis Karjalan radan ja Pohjanmaan yhdysradan 66 km. pitemmäksi sekä Savon radan ja Pohjanmaan yhdysradan 28 km. pitemmäksi kuin Pieksämäen Jyväskylän suunta on. Lähemmäs seitsemällä penikulmalla lisäisi Suonnejoen Suolahden rata yhdysliikenteen matkaa Karjalan radalta ja Savon radan Pieksämäen eteläpuoliselta osalta Jyväskylään ja lyhentäisi sitä ainoastaan Suonnejoen pohjoispuolella olevalta Savon radan osalta Jyväskylän ja Pohjanmaan radoille vain yhdellä ainoalla penikulmalla. Nykyään pyritään kauttakulkuliikennettä välittävillä radoilla välttämään jo jonkun kilometrin mutkiakin, sillä sellaiset merkitsevät niillä kymmenien ja satojen vuosien kuluessa tavatonta kansantaloudellista tappiota, minkä rinnalla se 1,4 miljoonan summa, jonka verran kalliimmaksi Pieksämäen Jyväskylän rata kustannusarvion mukaan tulisi, on kuin pisara meressä. Mainitulla summalla saataisiin sitäpaitsi 6 km. lisää rautatietä, minkä valmistamisessa jo työväki saisi ansiota ja mikä yhä edelleen hyödyttäisi ympäristöään. Pieksämäen Jyväskylän ja Suonnejoen Suolahden ratojen kustannuksia vertailtaessa on myöskin otettava huomioon, että Pieksämäen Jyväskylän radan kustannusarvioon kuuluu Haapakosken yli viepä silta, minkä kustannuksista osa on vietävä vastaisuudessa rakennettavan Lahden Heinolan Jyväskylän rautatien tilille. Sitäpaitsi johtamalla yhdysrata Pieksämäeltä Jyväskylään vältettäisiin ne kustannukset, jotka aiheutuisivat Suolahden Jyväskylän äkkikaarroksisen ja korkeanousuisen rataosan rakentamisesta kauttakulkuliikenteelle kelvolliseen kuntoon sekä Suonnejoen ja Suolahden asemien laajentamisesta, ja siten säästettäisiin var- 5

7 6 maankin useampia satoja tuhansia markkoja, joten kustannusten ero sulaa miltei olemattomiin. Ja vaikkei niinkään olisi, niin lähemmäs seitsemän penikulman tarpeettoman «käyrän» laatiminen kauttakulkuradalle kuuluu siihen aikaan, jolloin pitkämatkaistenkin oli käytettävä kukkulalta kukkulalle, talosta taloon ja torpasta torppaan kiertelevää metsäpolkua. Mitä moisen mutkan tekeminen tosiasiallisesti merkitsisi yleiselle liikenteelle, selviää seuraavasta tarkastelusta. Kumpi ratasuunta on edullisempi yleiselle liikenteelle? Sen kysymyksen voi yksityiskohtaisesti ja selvillä numeroilla valaista, kun ottaa verrataksensa sen tavaramäärän, mikä kuljetetaan Karjalan ja Savonlinnan radoilta sekä Pieksämäen eteläpuoliselta Savon radan osalta länteenpäin Jyväskylän Haapamäen ja Pohjanmaan radoilla sekä päinvastoin, siihen tavaramäärään, mikä kuljetetaan Suonnejoen pohjoispuoliselta Savon radan osalta länteenpäin ja päinvastoin,sekä Suolahdesta itäänpäin ja päinvastoin. Ensinmainitulle tavaramäärällehän Suonnejoen Suolahden rata tulisi 66 kilometriä pitemmäksi kuin Pieksämäen Jyväskylän rata, mutta viimemainitulle tavaramäärälle se tulisi 10 kilometriä lyhemmäksi. Mainittua vertausta varten olemme vuoden 1910 Rautatietilaston mukaan laatineet tässä jälessä olevan taulukon. Siihen on otettu vain ne osat rautateistä, joiden välistä matkaa uusi yhdysrata lyhentää, eli Karjalan radalta Joensuun Antrean Imatran välinen osa, Savonlinnan rata, Mikkelin pohjoispuolinen osa Savon

8 rataa, Jyväskylän rata, Tampereelta pohjoiseen oleva osa Pohjanmaan rataa, Porin ja Rauman radat, sekä Viipurin liike ainoastaan Jyväskylän radan ja Suolahden kanssa, koska matka sieltä Haapamäelle pysyy yhdysradankin valmistuttua jokseenkin ennallaan, mutta sitävastoin Pietarin liike Haapamäen Jyväskylän Suolahden radan ja Tampereen pohjoispuolisen rautatien kanssa, koska nykyisin näyttää siltä, että Pietarista tullaan rakentamaan suorempi yhteys puheenaolevalle yhdysradalle. Vähentääksemme taulukon sarekkeiden lukua olemme ottaneet yhteen sarekkeeseen viennit kumpasestakin niistä paikasta toisiinsa, joiden nimet kahdessa ensimäisessä sarekkeessa on mainittu, ja samoin tuonnit. 7

9 8 Suonnejoen Suolahden rata Pieksämäen Jyväskylän rataan verraten. Pitentäisi matkaa 66 Lyhentäisi matkaa km:llä 10 km:llä Lähetys- tai..,.. Lähetys- tai vasvastaano o- paikka taanottopaikka Tavaramäärille tonneissa Yli- Yh- Vienti Tuonti teensä Vienti Tuonti teensä Joensuu Tampereen pohj. Antrea puoli sekä Jyväs- Imatra kylän rata 1, ,884 Sama Suolahti Sama Porin ja Rauman rata Sama Raahen ja Rovaniemen rautatie Viipuri Jyväskylän rata Sama Suolahti Pietari Tampereen pohjoispuoliset asemat 6,614 10,326 16,940 Sama Jyväskylä 1,203 1,624 2,827 Sama Jyväskyl. radan muut asemat Sama ja Suolahti 183 3,956 4,139 Tampere Joensuu Antrea Imatra Sama Savonlinnan rata! Sama Hiirola Haapakoski Sama Kajaani ja Kuopio Sama Suonnejoki Murtomäki Savonlinnan Tampereen pohrata joispuoli sekä Jyväskylän ja Porin rata Sama Suolahti Haapakoski Tampereen poh- Mikkeli joispuoli sekä Porin ja Jyväskylän radat Sama Suolahti Kajaani Suonnejoki Samat radat sekä Suolahti 1,228 1,713 2,941 Yhteensä tonnia 11,167 14,550 25,717 2,203 6,209 8,412

10 Tilasto siis osoittaa, että Suonnejoen Suolahden rata pidentäisi matkaa 66 kilometrillä 25,717 tonnille ja lyhentäisi sitä vain 10 kilometrillä ainoastaan 8,412 tonnille. Jos helpomman vertailun vuoksi laskemme tämän pidennyksen ja lyhennyksen samalle tavaramäärälle, tuhannelle kilolle, saamme matkan pidennystä 66X 2 5,7 I 7 =1, 697,322 kilometriä ja lyhennystä 10X8,412=84,120 kilometriä, joten Suonnejoen Suolahden rata jatkaisi tavarankuljetusmatkaa tuhannelle kilolle laskettuna 1,613,202 kilometriä. Jos tämän ehdottoman pidennyksen otamme kokonaisin vaunulastein, saamme matkan pidennystä 268,867 kilometriä. Tämä matka on niin pitkä, että tavaravaunu saisi sen taivaltaakseen kulkea Helsingin ja Kajaanin väliä 425 kertaa ja Pieksämäeltä Suonnejoen Suolahden kautta Jyväskylään 1,670 kertaa. 1,670 kertaa vuodessa saisi siis täysi tavaravaunu nykyisen liikkeen mukaan turhan tähden kiertää tuon 161 kilometrin taipaleen, jos Suonnejoen Suolahden rata rakennettaisiin. Mutta yhdysrata lisää varmaankin puheenaolevien paikkakuntien välistä liikettä ja samoin Joensuun Nurmeksen sekä Kristiinan ja Kaskisten rautatiet, joita ei edellä olevassa tilastossa ole vielä voitu mukaan ottaa. Hyvällä syyllä siis on voitu Suonnejoen Suolahden rataa nimittää oikeaksi kiertokulkurad a k s i. Viljan tuonti. Suonnejoen Suolahden ratasuunnan puolustajan taholta on erityisesti vedottu sen suureen etuisuuteen viljan tuonnissa maamme laajoihin osiin. Katsasta-

11 10 kaamme tässä sentähden, mikä merkitys viljan tuonnille Venäjältä on kumpaisellakin ratasuunnalla. Kuopiolaiset ovat v:n 1911 rautatiekomitean mietintöön liitetyssä lausunnossaan (Liite 2, siv. 37) väittäneet, että viljaa voidaan tuoda vesitse Pietarista Kuopioon 60 p:n rahdilla 100 kg:lta. Sellaiset numerot ovat kuitenkin epäiltäviä. Saattaa olla mahdollista, että itse rahti on joskus niin alhainen, mutta siihen tulee lisäksi monenlaisia Pietarissa suoritettavia maksuja: siltarahat, kanavamaksut, satamamaksut j.n. ep. Keski-Suomi käyttää toista tietä. Missään tapauksessa ei sellaisellakaan rahdilla kannata tuoda jauhoja Kuopion kautta Jyväskylän ympäristölle eikä Pohjanmaalle. Sillä rahti Pietarista Suolahteen tekisi Kuopion kautta kuopiolaisten oman ilmoituksen mukaan 00 kg:lta 1 mk. 67 ja niin ollen Pietarista Kuopion kautta Jyväskylään 100 kg:lta 1 mk. 90 p. Nykyisin tuodaan jauhot Venäjältä Jyväskylään enimmäkseen Räävelin kautta, josta rahti ja kaikki muut kuletusmaksut ovat 100 kg:lta seuraavat: R ä ä v e 1 i J yväskylä 1 mk. 40 p. R ä ä v e 1 i S u o 1 a h t i 1 mk. 72 p. Jauhojen kuljetuskustannukset Räävelistä ovat siis Suolahteenkin jotenkin yhtä suuret kuin Pietarista Kuopion kautta, mutta laajoille seuduille: suurimpaan osaan Keski-Suomea ja koko Pohjanmaalle paljon noin penniä 100 kg:lta halvemmat. Sentähden ei Keski-Suomi eikä Pohjanmaa, joiden viljatarpeista tästä yhdysradasta puhuttaessa vain voi olla kysymys, saata pitää viljaa tuodessaan Kuopiota satamakaupunkinansa. Kuopiolaisten viljan kuljetus näin

12 ollen on kuin onkin aivan toinen asia kuin yhdysradan rakentaminen Savon radan ja Pohjanmaan radan välille. Vesiteitse tuodaan vain osa viljaa. Sitäpaitsi on muistettava, että vesiteitse tuodaan maahamme ainoastaan osa viljaa. Rautatie saa suurimman osan vuotta sitä kuljettaa. Rautatietilasto osoittaa, että Kuopioonkin laivarahdin niin erinomaisen alhaisenakin ollessa tuotiin v rautateitse viljaa, jauhoja, väkirehua ja tupakkaa 5,258,000 kg. Siitä tulee puolen vuoden ajalle kokonaista 5 vaunulastia joka päivä. Vesitie ei siis voi tyydyttää Kuopion tarvetta nykyisinkään, jolloin ei ole Suonnejoen Suolahden rataa tavaraa sieltä kuljettamassa! Ja siitä tavaramäärästä, mikä tultaisiin kuljettamaan puheena olevalla yhdysradalla, saisi verrattomasti suurin osa, kuten edellä on osoitettu, tehdä tuon 66 km:n kierroksen. 11 Rautatie-tuonnille Pieksämäen Jyväskylän rata edullisempi. Viljan tuonnin vastaista kannattavaisuutta rautateitse arvosteltaessa on myöskin otettava huomioon, että Suomen ja Venäjän rautateiden valmistuttua ja kauttakulkuliikkeen Pietarissa aljettua tulee myöskin jäämään pois kaikki purkaus- ja uudestaan lastaamiskustannukset, mitkä ovat kaiken tavaran ja varsinkin viljan kuljetukselle pahana painajaisena, kun niitä toimitettaessa päällysteet särkyvät ja pakkaukset hajoavat. Siten Venäjän ja Suomen välinen yhdysliikenne alentaa vastaisuudessa lastausten ja lossausten pois jäädessä rautateitse tuotavan viljan kuljetuskustannuksia. Se

13 12 vaikuttaa samaan suuntaan ja vielä suuremmassa määrässä toisellakin tavalla. Yhdysliikenteen käytäntöön tultua lasketaan rahti arvatenkin yhdessä erässä lähetysasemalta vastaanottoasemalle ja Suomen ja Venäjän rautatiet tilittävät toisillensa kuuluvan osan, kuten eri hallinnon alaisten liikkeenvälittäjäin on sellaisissa tapauksissa tapana tehdä. Sellaista menettelytapaa noudattaen tulisi nykyisen taksan mukaan Rybinskistä tai muualta noin 1,500 km:n päästä lähetetyltä viljalta rahti Pietarista Jyväskylään 100 kg:lta jo alle 1 mkn. Silloin ei enää kannata Kuopiosta lähettää vesiteitse saatua viljaa kauaksi Keski-Suomea ja Pohjanmaata kohden, ei ainakaan Suolahteen saakka, koska rahti sinne tekisi Kuopion kautta 100 kg:lta 1 mk. 67 p., mutta Jyväskylän kautta rautateitse 1 mk. 30 p. 1 mk. 40 p. Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne saakin epäilemättä ennemmin tai myöhemmin aikaan sen, että ainakin suurin osa Venäjältä tuotavasta viljasta lähetetään suoraan tuotantopaikoilta kulutuspaikoille. Sellaista kehitystä edistää paitsi purkaus-, lastaus- ja monien muiden maksujen poisjääminen sekä rahdin alentuminen myöskin eräs yleisempi seikka. Alituinen tavaran saanti on kaikkialla poistanut suhteellisesti halvemmankin vesikuljetuksen ja muuttanut ajottaisen kaupan tasaisesti kautta vuoden jatkuvaksi ostoksi Rautatiet pyrkivät kehittyessään syrjäyttämään vesitiet, joita myöten tavaran saaminen sillä ajalla, joksi sen on tilannut, on varsin epävarmaa, kuten jokainen tuonnin alalla toiminut tietää. Ja viljantuonnille rautateitse on, kuten on huomautettu, Pieksämäen Jyväskylän rata niille osille maata, jotka Savon radan ja Jyväskylän välistä yhdysrataa

14 siinä voivat hyväksensä käyttää, paljon edullisempi kuin Suonnejoen Suolahden rata. Uusi kulkutie. Mutta mikäli ja missä määrin vesitiet jaksavat viljan kuljetuksessa kilpailla rautateiden kanssa, niin tulee vilja tänne sisämaahan asti ja täältä pohjoiseen päin kulkemaan toista kuin Kuopion tietä, tietä, mistä jo on kauan puhuttu ja mikä kentiesi vain yritteliäisyyden puutteesta onkin näihin asti jäänyt käyttämättä. Ovathan meidän rautatiekomiteammekin otaksuneet, että viljaliike maassamme vastaisuudessa tulisi kulkemaan Sermaksen kautta Laatokan yli. Siitä asiasta on puhuttu 1890-luvulta asti sillä perusteella, että vilja Sermaksessa on 12 ja puoli 25 kopeekkaa halvempaa kuin Pietarissa. Kun Laatokan ylitse kuljetetaan viljaa pennillä 72 kg., niin on siitä johtunut, että Kurkijoella on voitu myydä Venäjän jauhoja halvemmalla kuin Pietarissa. Kun jauhojen kuljetus Laatokan rannalta Pieksämäen asemalle maksaisi 100 kg:lta noin 1 mk. 30 p., niin tulisi se sitä tietä ainakin noin penniä 100 kg:a kohden halvemmaksi kuin Pietarin kautta rautateitse. Ja jos viljan kuljetus vastaisuudessa suuntautuisi Laatokan ylitse, niin syntyisi Kurkijoelle suurempi myllyteollisuus, mikä tyydyttäisi sekä Keski-Suomen että Kuopionkin seudun tarpeet. Sellaista kehitystä ennustaa se, että eräät Venäjän oloja tuntevat liikkeet jo ovat ostelleet Kurkijoelta maa-alueita tulevia varastopaikkoja varten. Siinä tapauksessa, että niin kävisi, lyhentäisi Pieksämäen Jyväskylän rata viljan kuljetusmatkaa usein mainituille laajoille seuduille pidentämättä sitä vähääkään Pohjois-Savoon. 13

15 14 Vesitienkin jatkoksi Pieksämäen Jyväskylän rata sopivin. Jos kuitenkin käy niin, että viljan kuljetus vastaisuudessa tapahtuu Pietarista kokonaan vesiteitse Saimaan kanavan kautta, niin ei Keski-Suomeen eikä sieltä länteenpäin silloinkaan kannattaisi viljaa tuoda Kuopion kautta, kun kerran Savonlinnan Pieksämäen rautatie tarjoaa vesitien varrelta äsken mainituille seuduille paljon suoremman matkan. Niille tuleva vilja olisi silloin mukavin jättää maihin Joroisissa, esim. Tahkorannassa, mikä on vanha varastopaikka. Kun matka Joroisista Pieksämäelle on noin 37 km., tulisi Joroisista Pieksämäen Jyväskylän radan valmistuttua rautatiematkaa Jyväskylään vain 132 km. Mutta Kuopiosta Jyväskylään olisi rautatiematka Suonnejoen Suolahden radan kautta 174 km. ja Suolahteenkin 132 km. Kun laivarahtikin kanavamaksuineen Joroisista Kuopioon jotakin olisi, on selvää, ettei Kes-. ki-suomesta eikä lännenpää silloin kukaan Kuopiossa myllyssä kävisi! Tarvittava myllyteollisuus syntyisi Joroisiin. On nim. huomattava, etteivät jo toimivat myllyt sanottavasti vaikuta viljaliikkeen suuntaan. Kun myllyn perustaminen maksaa verrattain vähän, syntyy se aina sinne, missä sitä muista syistä on edullinen käyttää. Jos siis vesitie on viljan kuljetukselle niin edullinen kuin Suonnejoen Suolahden radan kannattajat väittävät, niin Keski-Suomea ja Pohjanmaata palvelee parhaiten juuri Pieksämäen Jyväskylän rata, eivätkä maan muut osat tästä yhdysradasta puhuttaessa saata kysymykseen tulla. Suonnejoen Suolahden rata, lisäten matkaa äsken mainittuihin seutuihin 66 km:llä, tekisi

16 kyllä viljan tuonnin niihin edullisemmaksi Kuopion kautta ja palvelisi niin ollen Kuopion myllyteollisuutta. Ja siksi kai viimemainittu rata kuopiolaisille niin rakas onkin. Jos yhdysradan tarkoituksena on hyödyttää Kuopion myllyjä, niin rakennettakoon se Suonnejoelta Suolahteen. Mutta jos sillä tahdotaan edistää laajain maakuntain parasta, niin on se suunnattava Pieksämäeltä Jyväskylään. Liike lounaasta koillista ja itää kohden. Puheenaolevien ratasuuntien etuisuuksia yleiselle liikenteelle arvosteltaessa on myöskin muistettava se, että Turun merkitys talvisatamana yhä kasvaa. Se tapahtuu sentähden, että sillä on useita etuja, joita Hangolta puuttuu. Sellaisia on se seikka, että Amerikasta ja Länsi-Europasta tuleville tavaroille on Turusta lyhempi rautatiematka Länsi-, Pohjois- ja Keski-Suomeen, vieläpä yhdysradan valmistuttua Itä-Suomen laajaan pohjoisosaan. Jos Pieksämäen Jyväskylän rataosa rakannetaan, on matka Turusta Pieksämäelle 11 km. lyhempi kuin Hangosta Pieksämäelle. Talviliikettä Turusta Itä-Suomeen silmällä pitäen on Pieksämäen Jyväskylän rata Suonnejoen Suolahden rataa edullisempi, koska se lisäämättä sanottavasti matkaa Suonnejoesta pohjoiseen päin lyhentää sitä 66 km:llä Pieksämäen Savonlinnan ja kaiken todennäköisyyden mukaan vastaisuudessa rakennettavan Varkauden Joensuun radan varsilla ja viimemainitusta paikasta pohjoiseen päin laajaan Pohjois-Karjalaan. Jyväskylän Pieksämäen rata palvelee siis paremmin myöskin ulkomailta käypää liikettä maan koillisosiin. 15

17 16 Tästä lyhyestä esityksestäkin pitäisi käyneen selville, että yhdysradan yleisen tarkoituksen ja maamme eri osien välisen yhdysliikkeen kannalta on Pieksämäen Jyväskylän rata ilman epäilyksiä asetettava Suonnejoen Suolahden radan edelle. Ja sillä seikalla pitäisi käsityksemme mukaan yhdysradan kysymyksessä ollen olla ratkaiseva merkitys, vaikka paikallisen liikkeen näkökannat puhuisivat toiseen suuntaan. Mutta sitenhän ei olekaan asianlaita. Paikallisen liikkeen mahdollisuudet Pieksämäen Jyväskylän ratasuunnan varrella vetävät kyllä vertoja vieläpä voittavatkin Suonnejoen Suolahden ratasuunnan paikallisen liikkeen edellytykset. Paikallinen liike. Liikennealue. Paikallisen liikkeen edellytyksistä puhuttaessa ovat Suonnejoen Suolahden kannattajat esittäneet, että sille voisi suuntautua liike laajoilta aloilta sen tapaamia vesiteitä pitkin Pohjoisesta Keiteleeltä, Konnevedeltä, Niinivedeltä ja Iisvedeltä, mitkä vielä on sanottu voitavan helposti keskenänsä yhdistää, ja etelästäpäin Kynsivedeltä ja Konnevedeltä. Näiden väitösten johdosta on ensin lausuttava se, että Keiteleen vesistön varsilla jo on rautatieyhteys Suolahteen sekä Niiniveden ja Iisveden rannoilla samoin Iisveden asemalle. Rautatie ja vesitie täydentävät nyt jo toisiansa aivan oikealla luonnollisella tavalla. Vesitie jatkuu rautatiestä ja rautatie alkaa vesitiestä liikkeen suuntaa etelästä pohjoiseen ja päinvastoin.

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o 112-113 Sisällys: N:o 112. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. N:o 113. Postinkuljetuksesta yksityisillä rautateillä. N:o 112. Kiertokirje

Lisätiedot

Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen

Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen 1 Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen käynnistäminen Kuvat: VR ja Savonlinnan kaupunki 2 Lähtökohdat Savonlinnan liikenteellinen asema on ongelmallinen Henkilöjunayhteydet etelään ja itään toimivat

Lisätiedot

Lapin lääni. Oulun lääni. Itä-Suomen lääni. Länsi-Suomen lääni. Etelä-Suomen lääni. Ahvenanmaa. Vantaa. Espoo. Kauniainen.

Lapin lääni. Oulun lääni. Itä-Suomen lääni. Länsi-Suomen lääni. Etelä-Suomen lääni. Ahvenanmaa. Vantaa. Espoo. Kauniainen. Koulun ympäristötieto 3 Karttakoe, koe 4 sivut 86 107 Oppilailla on esillä oppikirja. Suomen kartta on sivuilla 56 57. Nimi: pisteet: /24 Nähnyt: a. Nimeä Suomen läänit. b. Väritä kotiläänisi. Lapin lääni

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

On mahdoton käsittää, millä tavalla Keiteleen, Niiniveden

On mahdoton käsittää, millä tavalla Keiteleen, Niiniveden On mahdoton käsittää, millä tavalla Keiteleen, Niiniveden ja Iisveden laivaliike erityisesti palvelisi Suonnejoen Suolahden rautatietä, kun tämä nytkin voi tuoda tavarat jo Suolahteen tai Iisvedelle sekä

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1936 N:o 30-31 Sisällys: N:o 30. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. N:o 31. Postinkuljetuksesta yksityisillä rautateillä. N:o 30. Kiertokirje postinkuljetuksesta

Lisätiedot

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä 2.2.2010 Pekka Myrskylä Tilastokeskus 4.2.2010 2 200 Kuvio 5.2 Ikärakenteen muutos 2009-2060 (2009=100) Ikärakenteen muutos

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 Valtiotieteen tohtori Timo Aro Helmikuu 2015 Mitä on yritysdynamiikka? Yritysdynamiikka on yksi alueen kilpailukykyyn tai ulkoiseen elinvoimaan

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leila Kaunisharju Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1946 N:o 1 0 9-11 0 N :0 109. Kiertokirje postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 3 päivästä lukien tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016)

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNKI LAUSUNTO Liikenne- ja viestintäministeriö Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNGIN LAUSUNTO JUNIEN OSTO- JA VELVOITELIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

KAUPUNKIVERKKOTUTKIMUS 2015 TILASTOT SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNKIVERKKOTUTKIMUS 2015 TILASTOT SISÄLLYSLUETTELO KAUPUNKIVERKKOTUTKIMUS TILASTOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Väestö 2. Teollisen tuotannon arvonlisä ja majoitus- ja ravitsemustoiminnan tai kuljetuksen liikevaihdon osuus 3. Keskusmerkitys 4. Toiminnallinen erikoistuminen

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 146-147 N :o 146. Kiertokir j e postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Kuluvan kesäkuun 15 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Rataverkon nykytila ja kehitysnäkymät

Rataverkon nykytila ja kehitysnäkymät Rataverkon nykytila ja kehitysnäkymät Anne Herneoja liikennejohtaja Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen 17.4.2007 Metsäteho Oy 17.4.2007 Anne Herneoja 1 Ratahallintokeskus vastaa Suomen rataverkosta

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN Varsinais-Suomen väestökehitys jatkaa vuonna 2013 samansuuntaista kehitystä kuin vuonna 2012. Turun kaupungin väkiluku kasvaa ja Salon kaupungin vähenee

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 83-84 Tulevan kesäkuun seuraavissa junissa: Postivaunuissa: N :o 1 pj., Helsinki Parikkala, junissa N :ot 73, 013 ja 1, lähtee Helsingistä klo

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 126-127 N:o 126. Kiertokirje postinkulj etuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 1 päivästä lukien tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia Imatra Savonlinna Punkaharju SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia matkasuunnitelmia. RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA 1925. Allaviitotut matkasuunnitelmat ovat aiotut ohjeiksi kesämatkoja suunniteltaessa ja voidaan

Lisätiedot

Henkilö- ja tavarakuljetukset Saimaalla

Henkilö- ja tavarakuljetukset Saimaalla Henkilö- ja tavarakuljetukset Saimaalla Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 26.10.2016 Vienti Saimaalta: kohdesatamat 26.10.2016 Tero Sikiö 2 Tuonti Saimaalle: lähtösatamat 26.10.2016 Tero Sikiö

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Tavaraliikenteessä 25%:n markkinaosuus Yhtenäiset 25 tonnin akselipainon reitit tärkeitä esim. tehtaalta satamaan (Jämsänkoski Rauma) Tavaraliikennemarkkina

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Sote - Tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Joensuu 17.11.2017 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 17.11.2017 Sairaaloiden tuottavuus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat 3 Tulokset 3.1 Yleistä Tärkeimmät hankinta-alueet, joista kertyi yhteensä kolmannes markkinapuusta, olivat vuosina 1994 ja 1997 Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen metsäkeskukset (liitteet 2 3, s.

Lisätiedot

Tuetut täysihoitolomat vuonna 2009 Viihdy ja virkisty - elämyksiä lomalta

Tuetut täysihoitolomat vuonna 2009 Viihdy ja virkisty - elämyksiä lomalta Tuetut täysihoitolomat vuonna 2009 Viihdy ja virkisty - elämyksiä lomalta Lomakotien Liitto järjestää kohtuuhintaisia ja hyvätasoisia lomia aikuisille, lapsiperheille ja ryhmille. Tähän työhönsä liitto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Lausuntopyyntö 1 (5) Dnro: 5.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleyritykset LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Seuraavat maakuntaliitot käynnistävät laajakaistarakentamisen

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle EK:n työmarkkinasektori Talouskriisi koettelee ahtausalaa Viennin ja tuonnin putoamisen vuoksi myös ahtausala on kärsinyt heikosta taloustilanteesta

Lisätiedot

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennustekuviot perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen vuodelta 2012 http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 70. Kiertokirje postinkulj etuksesta valtionrautateillä.

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 70. Kiertokirje postinkulj etuksesta valtionrautateillä. 1944 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N:o 70-71 N:o 70. Kiertokirje postinkulj etuksesta valtionrautateillä. Tulevan huhtikuun 1 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä seuraavissa

Lisätiedot

RATAOMAISUUDEN JAKO ALUEISIIN JA RATAOSIIN

RATAOMAISUUDEN JAKO ALUEISIIN JA RATAOSIIN 1 (5) ALUE 1 Uusimaa 1101 Helsinki (Pasila) sis. Pasilan henkilöaseman laiturialueet 1102 (Pasila) (Riihimäki) 1103 (Riihimäki) (Lahti) 1104 (Pasila) Kirkkonummi 1105 (Huopalahti) Vantaankoski (Havukoski)

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen n maakuntaliitto Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku - J. K. Paasikivi - SISÄLTÖ Itä-Suomen

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

Sote-tuotantoalue analyysi vaihtoehdoista. Savonlinnan kaupunki

Sote-tuotantoalue analyysi vaihtoehdoista. Savonlinnan kaupunki Sote-tuotantoalue analyysi vaihtoehdoista Savonlinnan kaupunki Toiminnallis-taloudellinen analyysi Savonlinnan keskussairaalassa on noin 650 työpaikkaa. jo 400 työpaikan väheneminen merkitsisi yhteensä

Lisätiedot

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN KAUKOKULJETUKSET VUONNA 977 Arno Tuovinen MITSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90400 SE LOS TE 8/978 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1957 No 168 N :o 168. Kiertokirje eräiden lääkintäalan viranomaisten virkalähetysoikeuksien myöntämisestä, muuttamisesta ja lakkauttamisesta. Posti- ja

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Kommenttipuheenvuoro Itä-Suomen liikennestrategiapäivillä Savonlinnan seudun kuntayhtymä Waterways Forward -projekti Vesiliikenne on olennainen osa Itä-Suomen

Lisätiedot

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka Nopea apu Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta Turvallisempi huominen Hyvinkää 23.1.2013 Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka YLE 23.1.2013 klo 7:04 Texasin opistoammuskelu oli kahden kiista Sanakopuna

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

HOMOLOGOINTIASIAA IMATRA 3.11.2012. TD-päivityskurssi ja SM-kisajärjestäjäkoulutus. Juha Torvikoski

HOMOLOGOINTIASIAA IMATRA 3.11.2012. TD-päivityskurssi ja SM-kisajärjestäjäkoulutus. Juha Torvikoski HOMOLOGOINTIASIAA TD-päivityskurssi ja SM-kisajärjestäjäkoulutus IMATRA 3.11.2012 Juha Torvikoski Sisältö - Säännöistä - Kilpailuradoista - Homologoinnista - FIS lähetti Suomelle huomautuksen FIS-kisoista

Lisätiedot

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n)

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n) Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat 2006 2008, koko maa (n) 3800 3700 3664 3600 3500 3493 3400 3300 koko maa 3200 3177 3100 3000 2900 2006 2007 2008 Ensimmäistä kertaa sijoitetut 2006 2008 ikäryhmien

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Aboa Vetus & Ars Nova - museo* On Aineen taidemuseo On Alvar Aalto-museo* On

Aboa Vetus & Ars Nova - museo* On Aineen taidemuseo On Alvar Aalto-museo* On Aboa Vetus & Ars Nova - museo* On 37 9 214 715 Aineen taidemuseo On 37 6 140 696 Alvar Aalto-museo* On 37 14 334 001 Amos Andersons konstmuseum* Ei 37 15 381 013 Designmuseo* Ei 47 21 677 585 Didrichsenin

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Kuljetusehtojen liite 11.3

Kuljetusehtojen liite 11.3 Kuljetusehtojen liite 11.3 Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet eivät sovella Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen määräyksiä ja ehtoja eivätkä Sopimusta

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2009-10 200 / vaihtokk, kk toteuma + toteuma + haettu, ka) haettu, ka), kk 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu 102 471 94 200 105 502 85 340 8 860 29604 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Sujuva arki tärkeä osa alueen kilpailukykyä Työ- ja asiointimatkojen helppous Joukkoliikenteen

Lisätiedot

RAILI-palvelun käyttöönoton valmistelu

RAILI-palvelun käyttöönoton valmistelu RAILI tiedote 1 (8) RAILI-palvelun käyttöönoton valmistelu Rautateiden turvallisuuteen liittyvä puheviestintä siirretään pois kansallisesta RAILI- (GSM-R) radioverkosta. RAILI-verkko sammutetaan syksyllä

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Vekarasta vaariin. Tulevaisuuden näköaloista yksilön näkymiksi. Alueiden ennakointiseminaari Joensuussa 14.-15.3.2013 Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Heikki Eskelinen Karjalan tutkimuslaitos

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, pk 17,00 Liiketalouden perustutkinto, yo 5,00 Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna

Liiketalouden perustutkinto, pk 17,00 Liiketalouden perustutkinto, yo 5,00 Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna Ammattiopisto Lappia Ammattiopisto Lappia, Tornio Alin hyväksytty pistemäärä Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna Axxell Axxell, Karis Liiketalouden perustutkinto, pk 15,00 Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain 2.10.2017 HELSINKI Äänestys % 102 Tehyn Hyksin Naistensairaalan ammattiosasto ry 34,4 104 Tehyn HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan ammattiosasto

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Raakapuukuljetukset rataverkolla

Raakapuukuljetukset rataverkolla Raakapuukuljetukset rataverkolla Timo Välke Ratahallintokeskus 17.3.2009 17.3.2009 TV/M-LR 1 Esityksen sisältö Ennuste rataverkolla kuljetettavan raakapuun määrästä Rataverkon terminaali- ja kuormauspaikkaverkon

Lisätiedot

Maailman suurin havusellutehdas

Maailman suurin havusellutehdas Maailman suurin havusellutehdas Mallinnus tulevasta näkymästä Puijontornista Finnpulpin uusi biotuotetehdas Savon Sellun nykyinen tehdas Hankkeen eteneminen 04/2016 Ympäristölupahakemus toimitettu AVI:lle

Lisätiedot

2 1908. V. M. *) Sulkumerkkien väliösä olevat luvut osottavat vaataavia määriä vuonna 1905.

2 1908. V. M. *) Sulkumerkkien väliösä olevat luvut osottavat vaataavia määriä vuonna 1905. 1908. - V. m. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 3 Eduskunnalle Suomen postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuonna 1906 annetun kertomuksen johdosta. Eduskunta on Valtiovarainvaliokuntaan valmistelevaa

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Kaskisten radan tehostetun kunnossapidon malli. Perusteluja

Kaskisten radan tehostetun kunnossapidon malli. Perusteluja Kaskisten radan tehostetun kunnossapidon malli Perusteluja Liikenneviraston linjaus rataverkon kunnossapitämiseksi: Miten tehokasta tämä on ollut viimeisen 10 vuoden aikana? Onko ollut havaittavissa muutosta

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot