Raskaan kaluston uudet mitat ja massat - kestävätkö tiestömme ja siltamme HCT tilannekatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raskaan kaluston uudet mitat ja massat - kestävätkö tiestömme ja siltamme HCT tilannekatsaus"

Transkriptio

1 Raskaan kaluston uudet mitat ja massat - kestävätkö tiestömme ja siltamme HCT tilannekatsaus

2 Raskaan kaluston uudet mitat ja massat asetus tuli voimaan Varsinainen muutos Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino 60 t 76 t (65% painosta paripyörillä) Kaksiakselinen akseliyhdistelmä 19 t 21 t Kolmeakselinen akseliyhdistelmä 24 t 27 t Sallittu korkeus 4,2 m 4,4 m Siirtymäaikana (5 v) sallitut lisäykset nykykalustoon 7 -akselinen yhdistelmä 60 t 64 t 2 akselinen auto 18 t 20 t 3 akselinen auto 26 t 28 t Sama kuljetusmäärä voidaan hoitaa vähemmällä kalustomäärällä Arvioidut hyödyt elinkeinoelämälle M vuodessa Energiatehokkuus ja paranee ja CO2 päästöt vähenevät

3 KALUSTON KEHITYS a) Oletteko vaihtaneet syys-joulukuun aikana kalustoa b) Arvioitteko vaihtavanne kalustoa uudempaan tammi-huhtikuun aikana? Vaihdoimme/aiomme vaihtaa uuteen kalustoyksikköön 17% 12% Vaihdoimme/aiomme vaihtaa alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Vaihdoimme/aiomme vaihtaa yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön 2% 2% 5% 5% Oletteko vaihtaneet syys-joulukuun aikana kalustoa Arvioitteko vaihtavanne kalustoa uudempaan tammi-huhtikuun aikana? Emme ole vaihtaneet/aio vaihtaa kalustoa 76% 81% N=818 0% 20% 40% 60% 80% 100% SKAL 2014

4 Tieverkon tulee mahdollistaa tehokkaammat kuljetukset Seuraavat asiat ovat tieverkon / Liikenneviraston kannalta kriittisiä: Kestävätkö tiet, sillat ja lossit isompia massoja? Mahtuvatko nykyistä suuremmat ajoneuvot liikkumaan tiestöllä? Mitä toimia tarvitaan suurempien ja painavampien ajoneuvojen liikkumisen mahdollistamiseksi? Miten kuljetusten tarvitsijoilta saadaan tietoa käytettävistä reiteistä? Missä järjestyksessä ja aikataulussa liikenteen esteitä poistetaan? Miten tietoa kerätään ja jaetaan uudistuksen vaikutuksista?

5 Meneillään olevat tierakenteen kestävyystutkimukset ja selvitykset Yksittäispyörän ja paripyörien kuormitusvaikutuksen vertailu Kenttämittaukset Virttaan instrumentoidulla koekohteella, Kt 41 (Finnmap Infra Oy ja VTT) Kenttämittaukset Vesilahden instrumentoidulla koekohteella, Mt 2983 (TTY) 3D FEM mallinnuslaskelmat (TTY) Raskaiden rekkojen kuormitusvaikutusten arviointi ja seuranta valituilla havaintotieosuuksilla (Roadscanners Oy) Selvitys tierakenteiden kestävyyttä ja kuntoa kuvaavista mittareista (Pöyry CM Oy) Ohjeistus painorajoitustarpeen arviointiin sekä tässä tarvittaviin lähtötietoihin (Roadscanners Oy ja TTY)

6 Yhteenveto tutkimusten keskeisistä tavoitteista Yksittäispyörän ja paripyörän aiheuttamien tierasitusten vertailu; onko löydettävissä riittävän leveä yksittäispyörä, jonka rasitusvaikutus ei ole merkittävästi paripyörien aiheuttamaa rasitusta suurempi? Peräkkäisten akseleiden yhteisvaikutuksen alustava arviointi; missä olosuhteissa vaikutus on merkittävä ja milloin taas ei? Kehitetään painorajoitustarpeen arviointia koskevaa ohjeistusta Määritellään tierakenteiden kunnon ja vaurioitumisen seurannassa käytettävät muuttujat havaintotiejaksoja laajemmalla tieverkolla

7 Nykytilanne tieverkolla Painorajoitettuja siltoja on nyt 520 kpl, joista uusia 380 kpl tarkastusten myötä asetettiin rajoituksia myös silloille vanhojen massojen mukaan mittaukset ovat osoittaneet lukuisia piilossa olleita ongelmia rajoitukset sijaitsevat lähes kokonaan vähäliikenteisellä verkolla (yhdysteillä), pääliikenneväylillä ei juurikaan ole rajoituksia siltarajoitusten poistoa harkitaan tapauskohtaisesti esim tehtaiden tai pullonperien kodalla esille nostettujen tarpeiden pohjalta. Matalia (< 440 cm) alikulkuja on 120 kpl, ennen asetusta (<420 cm) oli 64 kpl Lauttojen ja lossien (41 kpl) painorajoitettavien määrät nousevat nykyisestä 12:sta 28:aan. Lossipaikkoja on 34 kpl, joista jokin rajoitus 28 kpl. Lauttaaluspaikkoja (vapaasti kulkevat lautat) on 7 kpl, niillä ei rajoituksia. Rajoitusluettelot ja karttaesitys löytyy Livin nettisivuille. Asiakaspalvelu, PIR-ELY, ottaa vastaan palautteita aiheesta. Toistaiseksi on tullut aika vähän aloitteita, n kuukausittain

8 Rajoitettavat sillat ja alikulut, karttasovellus

9 Rajoitettavat sillat, painorajoitusluettelo, pdf Painorajoitus (t) "a/b/c/d/e" tarkoittaa pdf-taulukossa seuraavaa: a = ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa, b = ajoneuvon suurin sallittu 2-akseliselle telille kohdistuva massa, c = ajoneuvon suurin sallittu 3-akseliselle telille kohdistuva massa, d = Ajoneuvon suurin sallittu massa, e = ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa

10 Rahoitustarve maantieverkolla 20 vuoden aikana Siltojen painorajoitusten poisto n. 300 M Matalien alikulkujen poisto n. 100 M Tierakenteiden vahvistaminen n. 200 M Alustavat ja valmistelevat työt n. 10 M Katu- ja yksityistieverkolla arviolta n. 30 % maantieverkon tarpeesta Kehysriihen päätöksestä: Lisärahoitusta 55 M kehyskaudelle , käytetään pääosin siltojen vahvistamiseen, päätiet ja raskaan liikenteen reitit Siirto suurista investoinneista perusväylänpitoon 80 M /v 2016 lähtien (osa kunnossapitoon, pääosa pieniin investointeihin,?)

11 Siltojen vahvistaminen, priorisointi Varat kohdistetaan silloille, joille on asetettu painorajoitus kantavuuspuutteiden vuoksi. Korjausten ja uusimisten priorisointiperusteita ovat: valtateillä ja kantateillä olevat sillat etusijalla muut liikenteellisesti merkittävät paikat (paikalliset tärkeät yhteydet elinkeinoelämälle, esim. teollisuuslaitokset) ja ELYjen omat esitykset kohteista. Kaikista kohteista keskusteltu kunkin ELYn kanssa korjaamisen tärkeydestä ja rahojen kohdentamisesta. sillan rakennusmateriaalin kestävyys ja kunto huomioidaan (puupalkkisillat hajoavat nopeammin -> korjataan/uusitaan kohteita ensin, jos menossa korjaukseen lähiaikoina muutenkin) vuonna 2014 erityisesti suunnitelmavalmius ja mahdollisuudet saada korjausten alle. Vuosittaista vaihtelua tulee huomattavasti suurien kohteiden ajoituksista

12 Siltojen vahvistaminen Pääteillä 10 siltaa, joiden kantavuus ei riittävä painorajoituksia vain Inarinjoen Torvikosken silta, Kt 79 Merkittävimmät kohteet: Jännevirran silta, VT 9, Kuopio-Joensuu yleissuunnitelman päivitys valmistuu, tiesuunnitelma ja vesilain mukainen käsittely sekä rakennussuunnittelu käyntiin, rakentaminen alkanee 2016 Kyrönjoen silta, VT 3, Tampere-Vaasa tiesuunnitelma ja vesilain mukainen käsittely käynnissä, rakennussuunnittelu käyntiin, rakentaminen alkanee loppuvuodesta 2014 Vuolteen silta, VT 12, Tampere-Lahti tiesuunnitelma ja vesilain mukainen käsittely käynnissä, rakennussuunnittelu käyntiin, rakentaminen alkanee 2015 Kettumäen ylikulkusilta, KT 57, Hämeenlinna-Pälkäne rakennussuunnittelu käynnissä, rakentaminen alkaa loppuvuodesta 2014 Ensi vuonna vahvistetaan siltaa

13 Siltojen korjaus ja vahvistaminen 2014 ELY Kunta Sillan nimi Tie /Aosa/Aet Uusimaa Hämeenlinna Kettumäen ylikulkusilta 57 /1/1777 Varsinais-Suomi Mynämäki Laajoen silta 2021 /3/5637 Varsinais-Suomi Eura Kriivarin silta 2021 /6/1820 Varsinais-Suomi Pöytyä Keihäskosken silta 210 /8/2070 Varsinais-Suomi Loimaa Savikosken silta 2102 /1/2810 Varsinais-Suomi Parainen Rödhällsundin silta 180 /6/3788 Kaakkois-Suomi Kouvola Torasjoen silta II 3682 /1/934 Kaakkois-Suomi Miehikkälä Lintusen silta /2/5340 Pirkanmaa Juupajoki Salmelan silta /2/2620 Pirkanmaa Sastamala Kutalan silta 2501 /2/3190 Pohjois-Savo Iisalmi Madesalmen silta 5822 /2/3430 Pohjois-Savo Polvijärvi Selkäsalmen silta /1/2191 Keski-Suomi Konnevesi Kivisalmen silta 69 /12/7310 Keski-Suomi Äänekoski Äänekosken silta 642 /5/1168 Etelä-Pohjanmaa Kristiinan kaup. Rautatien ylikulkusilta 663 /1/623 Pohjois-Pohjanmaa Siikalatva Leuvanojan silta /4/0 Pohjois-Pohjanmaa Vaala Syväpuron silta /1/

14 Suurten yhdistelmien poikkeuslupahakemukset Tilannekatsaus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

15 Myönnetyt poikkeusluvat Speed on saanut poikkeusluvan yhdelle kahta pitkää merikonttia kuljettavalle ekorekka yhdistelmälle Yhdistelmä saa liikennöidä 33m pituudella ja 80t massalla seuraavilla reiteillä Vuosaari-Tampere Vuosaari-Heinola Vuosaari-Kotka Kotka-Imatra Reitit on rajattu tarkkaan tiettyihin osoitteisiin Muita lupia ylimittaiselle tai -massaiselle yhdistelmälle ei ole myönnetty Liikenteen turvallisuusvirasto 15

16 Ekorekka hankkeen keskeisiä ideoita Löytää parhaita ratkaisuja tehokkaampiin maantiekuljetuksiin suuremmalla yhdistelmällä Kuljetukset keskittyvät parhaille pääteille Suurempi yhdistelmä voi toimia Yhdistelmä perustuu Ruotsin Duo2 kokeiluun Hankkeessa on tarkoitus testata erilaisia versioita siitä ja löytää suurimmat hyötypotentiaalit Liikenneturvallisuus keskeinen seurattava asia Liikenteen turvallisuusvirasto 16

17 Vireillä olevia muita hakemuksia Metsäteollisuus ry:n alaisuudessa 6 hakemusta raskaampiin raakapuu ja hakekuljetuksiin Kesslogilla hakemus 40m yhdistelmälle Helsinki-Oulu välille Powder-Transsilla hakemus Parainen-Kiikala välille n. 90t yhdistelmälle Simeon hakee poikkeuslupaa 68t 8-akseliselle puoliperävaunuyhdistelmälle Näiden lisäksi muutamaa muu hakemus joiden osalta kaikkia mahdollisia poikkeuslupaan liittyviä asioita pitää tarkentaa Liikenteen turvallisuusvirasto 17

18 Poikkeuslupien seuranta Luvan haltijoilta edellytetään kuukausittaista raportointia liikennöinnin sujumisesta ja tutkimusten etenemisestä Trafin vetämä seurantaryhmä kokoontuu kuukausittain käymään nämä läpi Poikkeusluvan haltijoilla on tutkimussuunnitelma jossa kuvataan HCT-yhdistelmän tuotekehitykseen liittyvät tutkimukset Ryhmä seuraa tutkimustuloksia ja kehittää suunnitelmaa luvanhaltijoiden kanssa Ryhmä raportoi toiminnasta virastojen johdolle, LVM:lle ja muille tarpeelliseksi katsottaville tahoille sovittavalla tavalla Lupien myöntämisen perusteena on raskaiden yhdistelmien tuotekehitys Ainakin tämän vuoden ajan keskeinen tehtävä on myös arvioida myönnettäviä lupia Liikenteen turvallisuusvirasto 18

19 HCT Foorumi Asian ympärillä työskentele lukuisia yrityksiä, viranomaisia ja tutkijoita. Heidät on tarkoitus koota yhteen kahdesti vuodessa esittelemään kokemuksia ja vaihtamaan kuulumisia Tilaisuudet pidetään avoimena ja niihin pääsee eri tahojen etujärjestöt kuulemaan mitä todellisuudessa tehdään Liikenteen turvallisuusvirasto 19

20 Kiitos

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma RAPORTTEJA 130 2012 Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu EERIK JARKKO MIKA RÄSÄNEN Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016 Seurantaraportti 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Aiesopimuksen edistyminen kokonaisuutena 5 3. Aiesopimukseen sisältyvien tehtävien edistyminen

Lisätiedot

Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011

Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011 Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011 2 Kainuun kehittämisrahan kokonaistarve vuodelle 2011 yht. 56 188 000 ja myöntövaltuus 2 500 000. KAINUUN

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma LOPPURAPORTTI (Liitemateriaali) TAMPEREEN KAUPUNKI LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITEMATERIAALI

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot