SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA 5 OSOITETTUJA MATKAILUPALVELUJEN ALUEITA RM KOSKEVAT MERKINTÖJEN SELITYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA 5 OSOITETTUJA MATKAILUPALVELUJEN ALUEITA RM KOSKEVAT MERKINTÖJEN SELITYKSET"

Transkriptio

1 LIITE 1 SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA 5 OSOITETTUJA MATKAILUPALVELUJEN ALUEITA RM KOSKEVAT MERKINTÖJEN SELITYKSET Satakunnan seutukaavassa 5 matkaipalvejen aetta RM osoittava merkintä on ainoa pelkästään matkaiun liittyvä merkintä RM Matkaipalvejen ae Merkinnällä on osoitettu matkai- ja lomakeskuksille, merkittäville leirintäaeille, lomahotelleille, matkaiun liittyville lomakylille ja muille vastaaville toiminnoille aeita niihin kuuvine virkistysaeineen. - Merkinnän ohjausvaikutukset: Matkaipalveiden aeilla (RM) voidaan päänmaankäyttömuodon lisäksi sallia haja-asutuksen puitteissa muutakin rakentamista, mikäli se vesiensuojenäkökohtien ja matkaitoimintojen toteuttamisen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tavanomainen maatalousrakentaminen ja siihen liittyvä loma-asutusta ja matkaia palveleva rakentaminen sekä rakennusten peruskorjaus ja täydennysrakentaminen on sallittua. Lomakyläaeilla ja matkaikeskusten aeilla saattaa suunnittelematon loma-asutus vaikeuttaa seutukaavan toteuttamista. Rakentamisen sallittavuutta tarkasteltaessa RM-aeilla joudutaan käyttämään usein myös samoja periaatteita kuin seutukaavan virkistysaeiden kohdalla on esitetty. - Yleismääräys Matkaipalvejen aeilla (RM) tulee jättää rakentamisesta vapaaksi vähintään ¾ rannoista. - Yleissuositus Matkaipalveiden aeiden (RM) käytön suunnittessa tulisi erityistä huomiota kiinnittää siihen, että aeiden käyttö ei tuota häiriötä naapuriaeille. Rakentamisen tulisi perustua ns. yhteisrantaperiaatteeseen - Aevaraukset RM-merkinnällä on osoitettu yhteensä 24 aetta, joista 11 sijaitsee merenrannikolla ja 13 sisämaan järviaeella. Seutukaavassa on RM-aeita osoitettu yhteensä 689 ha. - Mitoitus Esitettyjen matkaipalvejen aeiden ohjeellinen tehokkuus on yhteisrantaperiaatteella loma-asuntoa/rantakilometri rakentamisen sijaitessa noin 150 metriä rannasta. Aeen rakentamistehokkuus riippuu huomattavasti nykyisestä maankäytöstä, toteutusjärjestelyistä ja aeen onnonolosuhteista. Rakentamistehokkuus määritellään tarkemmin vasta yksityiskohtaisemmassa suunnittessa. - Toteuttaminen RM-aeiden toteuttajina ovat lähinnä matkaialan yrittäjät ja kunnat. Mikäli aetta ei hata toteuttaa matkaipalvejen aeena, vaan tavanomaisena loma-asutusaeena, koskevat aetta yleiset loma-asutuksen suunnittesuositukset. 31

2 LIITE 2 SATAKUNNAN MATKAILULLISESTI MERKITTÄVIÄ LUONTO- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ- KOHTEITA Taukossa esitetyt aeet on ryhmitelty osa-aekokonaisuuksiin Suomen maisemamaakuntajaon mukaisesti. Valtakunnallisen statuksen tai okituksen omaavat kohteet on varjostettu; tällaisia kohteita ovat kansallispuistot, maailmanperintökohteet, kansallinen kaupunkipuisto, valtakunnallisesti merkittävät maisema-aeet, kansallismaisema sekä tiehallinnon määrittelemä maisematie. Valtakunnallisesti merkittäviksi okiteltuja kulttuuriympäristöjä Satakunnassa on etteloitu 60 kpl ja niistä vain laaja-alaisimmat ovat mukana tässä ettelossa. Luettelo perustuu selvityksen kuvaan 1 sekä Ajan matkassa Satakunnassa esitteeseen, jossa on esitelty maakunnan onnon- ja kulttuuriympäristöjä, muinaisjäännöksiä sekä geologiaa. Esitteeseen on valittu valtakunnallisesti arvokkaiksi okiteltuja kohteita. ALUE KUNTA ERITYISPIIRTEET Satakunnan rannikkoseutu Ouran saaristo Merikarvia Saaristoonto- ja kulttuuri, maisema, onnonrauha Ahlainen Kulttuurimaisema, onto, merellisyys; valtakunnallisesti merkittävä maisema-ae Reposaari Kulttuuri, onto, merellisyys Yyteri Luonto, maisema, virkistys- ja matkai; valtakunnallisesti merkittävä maisema-ae n lintuvedet Luonto (Kokemäenjokisuisto ja Preiviikinlahti) n kansallinen Rakennusperintö, puistot, kaupunkionto kaupunkipuisto Rauman edustan saaristo Rauma Saaristoonto- ja kulttuuri, maisema (Kylmäpihlaja, Reksaari ja Kuuskajaskari) Luvian ja Eurajoen ranta-ae Luvia, Eurajoki Saaristoonto- ja kulttuuri ja saaristo (Laitakari, Ryöväskeri, Säppi, Kaunissaari) Vanha Rauma Rauma Maailmanperintökohde Unajan kulttuurimaisema Rauma Kulttuurimaisema, onto Suomenselkä Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto Karvia Luonto, erämaisuus, onnonrauha;sijainti/käyttö poikkeaa Puurijärven-Isonsuon kp:sta Pohjois-Satakunnan järviseutu Haapakeitaan-Huidankeitaan- Mustasaarenkeitaan muodostama suoaekokonaisuus Hämeenkangas Jämi Honkajoki, Siikainen Luonto, erämaisuus, onnonrauha Jämijärvi, Kankaanpää Ae osittain puostusvoimien harjoituskäytössä (ensisijainen käyttäjä), onto, virkistys Kyrönkankaantie (Kuninkaanlähde) Jämijärvi, Kankaanpää, Kulttuuriperintö, kytkeytyy Hämeenkankaaseen (huom! puostusvoimien harjoituskäyttö) Karvia Joutsijärvi Ulvila Luonto, erämaisuus, onnonrauha Noormarkun ruukinae Noormarkku Rakennusperintö Vihteljärvi-Niemenkylä Kankaanpää Kulttuurimaisema; valtakunnallisesti merkittävä maisema-ae Sääksjärvi Kokemäki Meteoriittikraatteri, onto, kulttuurimaisemat Pomarkun kirkonkylä Pomarkku Perinteinen maaseututaajama; kyläraitin varrelle sijoittuva rakennuskanta, kivisilta ja joki Pomarkun Isoneva Pomarkku Luonto Siikaisten kylät Siikainen Rakennusperintö, kulttuurimaisema; Kuorsumaanjärvi Kiikoinen Luonto, maisema 33

3 Ala-Satakunnan viljelyseutu Leineperin ruukinae Ulvila Rakennusperintö Kokemäenjoen kulttuurimaisemat Kokemäenjokilaakso Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Kokemäki, Huittinen Huittinen, Kokemäki Jokilaakso, kulttuurimaisema Kulttuurimaisema; valtakunnallisesti merkittävä maisema-ae Ulvilan Liikistö Ulvila Muinaismuisto (keskiaikainen hautausmaa, kiviperustus; sisältyy Kokemäenjoen kulttuurimaisemaan) Kokemäen Orjapaadenkallio Kokemäki Muinaismuisto (hautaröykkiö, näköalapaikka); sisältyy Kokemäenjoen kulttuurimaisemaan Kokemäen muinaisjäännösae Kokemäki Muinaismuisto (rautakautiset ja keskiaikaiset muinaisjäännökset); sisältyy Kokemäenjoen kulttuurimaisemaan Puurijärven ja Isonsuon Huittinen, Luonto, kulttuurimaisema kansallispuisto Kokemäki Punkalaitumenjoen kulttuurimaisema Punkalaidun, Huittinen Kulttuurimaisema, matkaitie (Taikayön tie) Taikayön tie Huittinen, Kokemäki, Köyliö, Säkylä sekä Vampula. Tiehallinnon määrittelemä, maastoon merkitty matkaitie. Ainoa Satakunnassa. Reitti kulkee valtatien 2 suuntaisesti Kokemäenjoelta Hämeen Härkätielle Pinkjärvi Eurajoki Luonto, erämaisuus, onnonrauha Irjanteen-Eurajoen-Vuojoen Eurajoki Kulttuurimaisema, rakennusperintö kulttuurimaisema Eurajoen Liinmaan linna Eurajoki Keskiaikainen linnapaikka Harjavallan Kaunismäki Harjavalta Muinaismuisto (hautaröykkiöt) Panelian kylä Kiukainen Perinteinen rakennuskanta Kiukaisten Panelian Kiukainen Muinaismuisto (pronssikautinen hautaröykkiö) kuninkaanhauta Rauman Kylmäkorvenkallio Rauma Muinaismuisto (pronssikautinen hautaröykkiö) Lapin Sammallahdenmäki Lappi Maailmanperintökohde; yhteinen kokonaisuus Vanhan Rauman kanssa Euran Käräjämäki Eura Muinaismuisto (rautakautinen poltto- ja ruumiskalmisto) Euran Luistari Eura Muinaisjäännösae (pronssikautinen asutus sekä rautakautinen ruumis- ja röykkiökalmisto) Euran Harola Eure Muinaismuisto (rautakautinen röykkiöae) Kauttuan Ruukinpuisto Eura Kulttuuri- ja rakennusperintö, onto Köyliönjärvi Köyliö, Säkylä Kulttuurimaisema, historialliset arvot; kansallismaisema, valtakunnallisesti merkittävä maisema-ae Köyliön Kirkkokari Köyliö Historia, roomalaiskatolisten pyhiinvaelspaikka Säkylän Pyhäjärvi Säkylä Satakunnan suurin järvi Koskeljärvi Eura Luonto, maisema, erämaisuus Otajärvi Rauma Luonto, maisema 34

4 LIITE 3 MATKAILUPALVELUJEN ALUEET SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA 5 SEKÄ UUDET ESILLE NOUSSEET MATKAILUPALVELUIDEN ALUEET (RM) JA KOHTEET (rm) KUNTA SK 5 TUNNUS JA ALUEEN NIMI KAAVOITUSTILANNE JA ESITYS MK:n VALMISTELUAINEISTOON ALUEEN TOIMINTOJA MERKIT YS Eura RM-33 Kolakoskenlahti Ranta-asemakaavassa (vahvistettu ) Kolakoskenlahti on osoitettu RMaeeksi. Rakennusoikeutta aeella yhteensä k-m2. Ae sijaitsee Pyhäjärven länsirannalla lähellä Euran kunnan keskustaa. Eura RM-32 Sieravuori Aeella on ranta-asemakaava (vahvistettu ). Ae osoitetaan aevarauksena RM. Toiminnassa oleva ja uudistunut matkai- ja lomakeskus Pyhäjärven lounaisrannalla. Aeella on majoitustilat 80 hengelle ja 150 sähköistettyä asuntovaunupaikkaa, 120 paikkainen ruokaravintola ja 600 asiakaspaikkainen tanssiravintola. Pyhäjärven rannalla sijaitsee vesiurheikeskus, jossa vuokrattavana purjelautoja, kanootteja ja soutuveneitä. Eurajoki RM-3 Syöpänvuori Rantayleiskaavassa (kv. hyväksynyt ) aeelle on osoitettu MVY- (maaja metsätalousae tai vesiae, jolla on ympäristöarvoja) ja M-(maa- ja metsätalousae) ja RA (loma-asuntoae) aevaraukset. Eurajoki RM-5 Vaheenmaa Rantayleiskaavassa (kv. hyväksynyt ) aeelle on osoitettu S- (suoje), M- (maa- ja metsätalousae) ja RA- (lomaasuntoae) aevaraukset. Eurajoki RM-48 Verkkokari Rantayleiskaavassa (kv. hyväksynyt ) ae osoitettu RM- (matkaipalveiden) aeeksi seutukaavaa suppeampana aeena. Rantayleiskaavan mukaan aeella on rakennusoikeutta yhteensä 880 k-m2. Ae on Eurajoen kunnan omistuksessa. Verkkokarissa sijaitsee Eurajoen kunnan vierassatama, joka osoitetaan veneilijöitä palvelevaksi kohteeksi v-v-518. Paik Harjavalta Hiittenharju Hiittenharjun osayleiskaavassa (Turun ja n lh vahvistanut ) ae on urhei- ja virkistyspalvejen aeiden (VU- 1, VU-2, VU-3, VU-4/s, VU-5/s, VU-6, VU-7, VU-8, VU-9, VU-10 ja V) ohella osoitettu mm. yksityisten palvejen ja hallinnon aeita (PK), yksityisten palvejen ja yritystoiminnan aeita (PK-1) sekä matkaipalvejen ae (RM). Hiittenharju on merkittävä ympärivuotisessa käytössä oleva ae ulkoi- ja virkistysae Harjavallassa Aeella sijaitsee myös Hiittenharjun hotelli ja ravintola. allinen Jämijärvi RM-52 Mielahti Ranta-asemakaavassa (2002) ae on osoitettu RA-aeeksi (oma ja yhteisrantaae). Aeella sijaitsee myös yleinen uimaranta. 35

5 Jämijärvi Jämi Jämi on valtakunnallisesti merkittävä, ympärivuotisessa matkai- ja virkistyskäytössä oleva ae Hämeenkankaalla. Puostusvoimat on Hämeenkankaan ensisijainen käyttäjä. Valtakun. Jämijärvi RM-35 Viherkoski / Jämijärvi Aeella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Seutukaavan matkaipalveiden aevaraus RM-35 osoitetaan (muutetaan) maakuntakaavaan virkistysaeena V Maakuntakaavan virkistysaevaraus on suppeampi kuin seutukaavan matkaipalveiden aevaraus. Aevarauksella hataan turvata Jämin aeen virkistys- ja matkaikäytön kehittämisedellytykset mm. uimaranta- ja venepaikka-aeena. Aevaraus liittyy Jämin aeen kehittämisedellytysten turvaamiseen. Kankaanpä ä VL 92 Kuninkaanlähde Aeelle on laadittu osayleiskaava. Ae osoitetaan kohdemerkintä rm Valtakunnallisesti merkittävä, ympärivuotisessa käytössä oleva, SF Caravan ry:n jäsenille tarkoitettu, noin 5 ha:n laajuinen caravan-ae. Aeella on tilaa asuntovaunulle. Valtak. Kokemäki Pitkäjärvi Kokemäen Pitkäjärven osayleiskaavassa (Lounais-Suomen ympäristökeskus vahvistanut ) Pitkäjärven ae on osoitettu mm. matkaipalvejen aeena (RM) ja liiketoiminnan sekä urhei- ja virkistyspalvejen aeena (KU). Pitkäjärvi on merkittävä ulkoi- ja virkistysae Kokemäellä. Aeen läheisyydessä sijaitsee myös ravirata. allinen Kokemäki RM-41 Vähtärinniemi Ae ei ole enää leirintäaetta. Aeella sijaitsevat mökit ovat erittäin huonokuntoisia, osittain asumiskelvottomia. Aeella ei ole palveita. Aeen omistaa perikunta, joka on vuokrannut aeen. Vuokrasopimus päättyy kesällä 2008, eikä sitä ilmeisesti enää jatketa. Lavia RM-24 Tuomola Aeelle on laadittu 2 ranta-asemakaavaa (1982 ja 2002), joissa ae on osoitettu RA - aeeksi eli varattavaksi tavanomaiseen lomaasutukseen. Aeen omistussuhteet ovat vaihtuneet ja uusi omistaja on purkanut osan asumuksista. Aeella sijaitsevat rakennukset ovat erittäin huonokuntoisia, asumiskelvottomia. Lavia RM-25 Pääsaari Ae on perikunnan omistuksessa. Saaressa olevista loma-asumuksista osa on perikunnan jäsenten omistuksessa. Saareen johtaa ajotie, joka etenkin keväisin ja syksyisin on tulvaveden vaivaama ja siten lähes kulkukelvoton. Saaressa on 3-4-vuokrattavaa, varsin uutta ja hyväkuntoista 36

6 Luvia Laitakari Luvian ranta-aeiden osayleiskaavassa ( ) Laitakariin on osoitettu RM/s-, LV- ja AP/s aevaraukset. RM- ja LV aeille rakennusoikeutta on osoitettu yhtensä k-m2. Luvia Ryöväskeri Luvian ranta-aeiden osayleiskaavassa ( ) Ryöväskeri on osoitettu RMaeeksi. Aeella on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä k-m2. asumusta. Kesäkautta kuun ottamatta vuokraustoiminta on varsin vähäistä. Ae ei toimi varsinaisena matkaipalveiden aeena. Ae sijaitsee 5 km:n etäisyydellä Luvian kunnan keskustasta. Aeella sijaitsevat 120 paikkainen, ympärivuotisessa käytössä oleva ravintola (Laitakarin Messi) ja kesäaikainen tanssilava. Ravintolarakennuksen yhteydessä on tornikabinetti sekä 40 hengen kokouskabinetti. Aeella olevia matkaipalveiden toimintoja / rakenteita ovat mm. sauna-, peseytymis-, wc- ja veneilijöiden vaatehuoltotilat. Aeella ei ole varsinaisia majoitus- ja yöpymistiloja. Entinen merivartioasema, joka sijaitsee noin 5 merimailin (n. 9 km) etäisyydellä Laitakarista. Ryöväskerissä on majoitustilat noin 30 hengelle, kokoustilat sekä 3 saunaa, laivalaituri ja helikopterikenttä. Merikarvia RM-46 Koivuniemi Merikarvian rantaosayleiskaavassa ( ) ae on osoitettu RM-aeeksi. Aeella toimii Koivuniemen Herra, joka on vanha sukutila ja erikoistunut ensisijaisesti lapsiperheiden maalaislomien järjestämiseen. Aeella on majoituskapasiteettia yhteensä 30 hengelle, 6 asuntovaunupaikkaa, 5 saunaa sekä kanootti- ja venevuokraus. Merikarvia RM-45 Lankrunni- Höökrunni Merikarvian rantaosayleiskaavassa ( ) ae on osoitettu RM-aeeksi. Ae sijaitsee saaressa ja on siten vaikeasti tavoitettavissa. Seutukaavan RM aevaraus ei ole Merikarvia RM-15 Lankosoto, Pohjaranta Merikarvian rantaosayleiskaavassa ( ) Lankosoto on osoitettu RM-aeeksi. Aeella on myös vahvistettu rantaasemakaava ( ). Lankosodon saaressa sijaitsee toiminnassa oleva lomakeskus / vuokrattavia lomamökkejä. Aeelle on pengertieyhteys. Lankosoto osoitetaan kohdemerkinnällä rm. Lankosodon saari on yksityisomistuksessa. Mantereella sijaitsevan Pohjarannan omistaa Merikarvian kunta. Merikarvia RM-17 Katavakaupunki Merikarvian rantaosayleiskaavassa ( ) Katavakaupunki on osoitettu RM-aeeksi. Merikarvia Mericamping Merikarvian keskustan osayleiskaavassa ( ) Brändöön aeelle on osoitettu pienvenesatamien (LV-1), loma-asuntojen Aeen omistussuhteet ovat muuttuneet. Ae on järjestön vapaa-ajanaeena / virkistyskohteena, joten sen käyttö yleisenä matkaipalveaeena on rajoitettua. Aeella on lähinnä paikallista merkitystä. Mericamping on Merikarvian kunnan keskustasta noin 3 km:n etäisyydellä sijaitseva, kunnan omistama neljän 37

7 Merikarvia ER-168 Jukolanniemi (RA), julkisten palveiden (PY), matkaipalveiden (RM) sekä retkeily- ja ulkoiaeiden (VR) aevaraukset. Ae on seutukaavassa osoitettu lähivirkistysaeeksi VL-165. Brändöön eteläkärkeen osoitetaan rmkohdemerkintä sekä veneilijöitä palveleva kohde V-v-625 (vierassatama) Brändöö. Merikarvian rantaosayleiskaavassa ( ) Jukolanniemi on osoitettu RM-aeeksi. tähden lomakohde. Aeella on yhteensä 20 lomamökkiä, joista talviasuttavia on 6. Mökkien kesäajan majoituskapasiteetti on yhteensä 98 vuodepaikkaa ja talviajan kapasiteetti 50. Asuntovaunupaikkoja aeella on yhteensä 70, joista sähköistettyjä 66. Mericampingin vastaanottorakennuksessa on kokoustilat noin 60 hengelle sekä kahvio. Entinen merivartioasema, joka nykyisin toimii rajavartiolaitoksen henkilökunnan virkistäytymis- ja lomakohteena. Jukolanniemi ei ole varsinainen yleinen matkaipalveiden ae käyttäjäkunnastaan johtuen. Pomarkku RM-38 Kunviikinniemi Aeelle on laadittu 2 ranta-asemakaavaa ( , ). Ae osoitetaan aevarauksella RM. Aerajauksen tarkistus ranta-asemakaavojen mukaisesti. Valkjärven etelärannalla toimii Korpirämäkän lomakylä, jonka käyttö on ympärivuotista. Aeella sijaitsee 15 lomamökkiä, josta 5 on talviasuttavaa. Mökkien kesäaikainen majoituskapasiteetti on noin 65 vuodepaikkaa ja talviajan kapasiteetti 25. Aeella on myös asuntovaunuae. Pomarkku RM-42 Lomakallio Aeella ei ole kaavaa Toimiva Caravan- leirintäae Isojärven etelärannalla. Aeella on myös lomamökkien vuokrausta. Aeen pääkäyttö ajoittuu kesäkauteen. RM-43 Yyteri Meri-n osayleiskaavassa ( ) ae on osoitettu loma- ja matkaiaeeksi R. Seutukaavassa aevaraus on esitetty laajempana kuin osayleiskaavassa. Aeella sijaitsevat Yyterin hotelli ja leirintäae. Valtak. Ae osoitetaan aevarauksella RM osayleiskaavan rajauksen mukaisesti. Yyterin lomakylä (entinen UPM Lomakylä) Meri-n osayleiskaavassa ( ) ae on osoitettu loma- ja matkaiaeeksi R. Aeelle on laadittu ranta-asemakaava. Aeella sijaitsee 21 lomamökkiä, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 110 vuodepaikkaa. Aeella on noin 30 hengen kokous- ja 80 hengen ravintolatilat. Ae on ympärivuotisessa käytössä. RM-50 Lampinkoski Ae on Pohjois-n osayleiskaavassa ( ) osoitettu RM-aeeksi. Aeelle on laadittu ranta-asemakaava, jossa aeelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 900 k- m2. Ae osoitetaan kohdemerkinnällä rm Valtatie 8 itäpuolella sijaitseva levähdyspaikka, jossa toimii kahvila. Lampinkoski on onnonkaunispaikka, jossa onnonkivistä rakennettu vanha kivisilta (museosilta) kulkee Pohjajoen yli. Aeen kautta kulkee maakunnallisesti merkittävä retkeily- / ulkoireitti. Aeella ei ole majoitus- ja yöpymismahdollisuuksia. Aeen omistaa A. Ahlström Oy. RM-11 Hööholma Ae on Reposaari-Tahkooto-Lampaoto- Ämttöön osayleiskaavassa ( ) Seutukaavan aevaraus ei ole Aeella ole rakenteita 38

8 osoitettu loma- ja matkaiaeeksi R. eikä palveita. Ae sijaitsee pohjoisen satamatien varressa ollen potentiaalinen ja helposti saavutettava matkaipalveiden ae. Rauma RM-44 Taipalmaa Rauman pohjoisten rantojen osayleiskaavassa ( ) aeelle ei ole osoitettu aevarauksia. Rauma RM-1 Säynätsalo Rauman yleiskaavassa ( ) aeelle ei ole osoitettu aevarauksia. Ranta-asemakaavoissa ( , ) ae on osoitettu tavanomaiseen loma-asutukseen. Rauma ER-258 Kuuskajaskari Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavassa (kv ; KHO ) ae on osoitettu virkistysaeeksi (V). Rannikkolinnakkeena vuosituhannen vaihteeseen saakka toiminut linnakesaari, jonka nykyisin omistaa Rauman kaupunki. Saaressa on vuonna 1968 valmistunut kasarmirakennus, jossa oli majoitustilat lähes 200 varusmiehelle. Henkilökuntaa varten saareen rakennettiin 3 rivitaloa (12 huoneistoa), kerhotila ja rantasauna, jotka nykyisin ovat vuokrattavissa huhtikuusta joukuuhun kestävällä sesonkikaudella. Kokoustilat 20, 50 ja 100 hengelle. Kaupungin tavoitteena on Kuuskajaskarin kehittäminen ympärivuotiseksi virkistys- ja matkaikohteeksi. Makunnal l. Rauma Kylmäpihlaja Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavassa (kv ; KHO ) ae on osoitettu virkistysaeeksi (V). Kylmäpihlajassa sijaitsee vuonna 1953 valmistuneet majakka ja otsiasema, jonka kerrosala on 900 m2. Rauman kaupunki on omistanut majakkasaaren vuodesta 2000 kien. Majakan tornissa on 12 kpl 2-hengen vuokrattavaa huonetta. Kiinteistöissä toimii ontotupa saaren onnosta kertovine näyttelyineen. Kaupungin tavoitteena on Kylmäpihlajan virkistys- ja matkaikohteena mm. suunniteln Selkämeren kansallispuiston tukikohtana. Siikainen RM-47 Eteläpäänlahti Asemakaavoissa ( , ) ae on osoitettu RM-aeeksi. Aeella sijaitsee 19 saunallista ympärivuotisessa käytössä olevaa mökkiä (majoituskapasiteetti yhteensä 135 henkeä), yli 100 paikkainen ravintola, 2 tilaussaunaa, 25 paikkainen caravan-ae.. Säkylä RM-30 Loma-Säkylä Ranta- / (asema-) kaavoissa ( , ) ae on ositettu Aeella sijaitsee 28 osin saunoin varustettua lomamökkiä, joiden. 39

9 matkaipalveiden aeeksi. Ae osoitetaan aevarauksella RM. majoituskapasiteetti on yhteensä noin 150 henkeä. Osa mökeistä on käytössä vain kesäaikana. Aeella sijaitsee myös 64 vaunupaikkainen ja 30 telttapaikkainen camping-ae sekä 250 asiakaspaikkainen ravintola. Säkylä RM-31 Isosaari Ae on kunnan yleiskaavassa (2010 / ) osoitettu RA-merkinnällä. Ae liittyy maakuntakaavan taajamatomintojen aeeseen. Säkylä RM-40 Luvalahti Kunnan yleiskaavassa (2010 / ) ae on osoitettu urhei- ja virkistyspalvejen aeeksi (VU), yksityisten palvejen ja hallinnon aeeksi (PK) sekä pysäköintiaeeksi (LP). Käkiniemen asemakaavassa ae on osoitettu liikerakennusten ja matkaipalveiden rakennusten (RM) kortteliaeeksi. Ae liittyy maakuntakaavan taajamatomintojen aeeseen. Säkylä RM-29 Haukkavuori Aeelle ei ole laadittu kaavaa. Ae osoitetaan RM aeeksi. Aeella sijaitsee 7 vuokrattavaa loma-asuntoa, joiden majoituskapasiteetti on noin 30 henkeä sekä rantasauna. Toiminta keskittyy ensisijaisesti kesäaikaan. 40

10 LIITE 4 LEIRINTÄALUEET SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA 5 Satakunnan seutukaavan 5 selostusosassa mainitut leirintäaeet on käsitelty Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvityksen yhteydessä. Oheisessa taukossa on kuvattu leirintäaeiden sijoittuminen maakuntakaavaan ehdotetuilla virkistysaeilla V (Satakuntaliitto, Älli 2006). Satakunnan seutukaavassa 5 virkistysae on osoitettu VL-merkinnällä, viher- ja virkistysverkkoselvityksessä V-merkinnällä. Leirintäaeita ei siis ehdoteta osoitettavan erillisellä merkinnällä maakuntakaavassa, vaan aeet sijaitsevat esim. virkistysaeiden sisällä. Jotkut aeet on voitu osoittaa vielä erikseen matkaipalveja kuvaavalla merkinnällä. KUNTA Eura SK 5 TUNNUS ja ALUEEN NIMI VL-30 Myllynojanlahti HUOMIOITAVAA VIVI / esitetään poistettavaksi / kunta perustelt. MERKITTÄVYYS Paikallinen Eura Harjavalta Jämijärvi Kankaanpää Merikarvia VL-32 Akkonokka VL-61 Näyhälänniemi VL-4 Mielahti VL-92 Kuninkaanlähde kohdemerkintä VL-165 Brändöö Myllyojanlahti on paikallisesti merkittävä virkistyskohde, palvelee lähinnä vain Euran kunnan asukkaita. Aetta ei esitetä maakuntakaavan VIVI / aevaraus ennallaan / aevarausmerkintä V-32. VIVI / aevaraus ennallaan / aevarausmerkintä V-61. VIVI / aevaraus ennallaan / aevarausmerkintä V-4. Ei esitetä maakuntakaavan Kohde käsittää entisen Lomaliiton kiinteistön. VIVI / virkistysaetta ei esitetä maakuntakaavan Seudullinen Seudullinen Seudullinen Seudullinen Rauma VL-7 Reposaari (TK) VL-8 Yyteri VL-446 Poroholma Brändöön eteläkärkeen osoitetaan rmkohdemerkintä sekä veneilyä palveleva kohde V-v-625 (vierassatama). VIVI / aevaraus ennallaan / aevarausmerkintä V-7 VIVI / V-8 ja SL Osa seutukaavan VL-8 aetta säilyy virkistysaeena aevarauksella V-8 (Yyteri). Osa virkistysaeesta muutetaan Naturan johdosta onnonsuojeaeeksi SL-2060 (Yyteri). VIVI / Seutukaavan kohdemerkintä VL-446 (Poroholma) muutetaan veneilyä palvelevaksi kohteeksi V-v-820 (vierassatama). Seudullinen Valtakunnallinen Seudullinen Säkylä VL-445 Santanokka Vierassatama sisältyy laajempaan Petäjäs - Syväraumanlahti virkistysaeeseen V-52. Toiminta aeella on loppunut. 41

11 LIITE 5 MATKAILUN KESKEISTEN VETOVOIMA-ALUEKOKONAISUUKSIEN SIJOITTUMINEN SA- TAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN TAVOITERAPORTISSA ESITETTYIHIN KEHITTÄMIS- VYÖHYKKEISIIN VERRATTUNA - Lyhenteiden selitykset: mv, matkain ja virkistyskäytön kannalta tärkeä osa-ae;, ontomatkain kannalta tärkeä osa-ae; ku, kulttuuriympäristö- ja maisemamatkain kannalta tärkeä osa-ae. Aeen nimi Satakunnan rannikkoseutu Yyteri-Reposaari Kokemäenjoen kulttuuriympäristövyöhyke Puurijärven-Isonsuon kansallispuisto lähiympäristöineen Joutsijärven järvi- ja metsäae lähiympäristöineen Pinkjärvi Vanhan Rauman ja Lapin Sammallahdenmäen maailmanperintökohdekokonaisuus Köyliönjärvi- Pyhäjärvi aekokonaisuus Koskeljärvi Pohjois-Satakunnan suo- ja metsäaekokonaisuus ml. Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto Kankaanpää-Jämijärvivyöhyke Huomioitavaa Sijoittuu rannikon kehittämisvyöhykkeelle (vrt. kuva 2) Sijoittuu rannikon, -Rauman sekä Kokemäenjokilaakson kehittämisvyöhykkeille (vrt. kuva 2) mv Sijoittuu -Rauman sekä Kokemäenjokilaakson kehittämisvyöhykkeille (vrt. kuva 2) ku Sijoittuu Rauma-Eura-Huittinen sekä Kokemäenjokilaakson kehittämisvyöhykkeille (vrt. kuva 2) Sijoittuu rannikon sekä Rauma-Eura-Huittinen kehittämisvyöhykkeille (vrt. kuva 2) ku Aekokonaisuus sijoittuu osittain Rauma-Eura- Huittinen kehittämisvyöhykkeelle (vrt. kuva 2) mv Sijoittuu osittain Pohjois-Satakunnan kehittämisvyöhykkeelle (vrt. kuva 2) mv 42

12 LIITE 6 (kartta erillisenä tiedostona) Selvityksen esitykset matkaiun liittyvistä kehittämisperiaatevyöhykkeistä (vrt. taukko 3). Pohjakartassa näkyvät myös viher- ja virkistysverkkoa (suoje- ja virkistysaeet, reitit yms) sekä kulttuuriympäristöä koskevat maakuntakaavan esitykset. 43

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUKSEN LIITE B OSA 1

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUKSEN LIITE B OSA 1 " #$ # #" # % SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUKSEN LIITE B OSA 1 SISÄLTÖ Tässä B-liitteen osassa 1 esitetään taulukot 1-20 ja teemakartat 1-20 SELOSTUS B OSA 1 Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

20.8.2007 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO

20.8.2007 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO 20.8.2007 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO MATKAILUALUEET SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASSA 1. TEEMAA OHJAAVAT TAVOITTEET Matkailunäkökulma on selkeästi otettu mukaan maakuntakaavan laadintaa

Lisätiedot

Tervetuloa Satakuntaan!

Tervetuloa Satakuntaan! Tervetuloa Satakuntaan! Yksi Suomen 18 maakunnasta Historiallinen maakunta, joka on mainittu ensi kerran vuonna 1331 Suomen tunnetuin historiallinen löytö hirvenpää 5000 eaa. löytyi Huittisista Sijaitsee

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. ERILLISLIITTEET Taulukko 36 Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Kartta 36 Hylyt Kartta 37

SISÄLLYSLUETTELO. ERILLISLIITTEET Taulukko 36 Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Kartta 36 Hylyt Kartta 37 SISÄLLYSLUETTELO Alustus Teksti SELOSTUS B - OSA 1 Taulukko 1 Kaupunkikehittämisen kohdealueet ja tulvasuojelu Kartta 1 Taulukko 2 Taajama-alueet Kartta 2 Taulukko 3 Keskustatoimintojen alueet Kartta 3

Lisätiedot

Satakunnan maakuntakaava

Satakunnan maakuntakaava Satakunnan maakuntakaava Valmisteluvaihe 2007 5. Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen MATKAILUALUEET SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASSA SATAKUNTALIITTO Alueiden käytön toimiala Anne Savola,

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

SATAKUNNAN MUSEOT 2015

SATAKUNNAN MUSEOT 2015 SATAKUNNAN MUSEOT 2015 EURA Hinnerjoen museot Luotteenperäntie, Hinnerjoki Avoinna 7.6. 30.8. su klo 13 15 Lisäksi 16.6 14.8. ti pe klo 10 16 sekä sopimuksen mukaan. Puh. 050-365 0341 Heikkilä, 0400-125971

Lisätiedot

Panelian museo Paneliantie 36 Avoinna 2.5. 30.9. ma klo 12 16 sekä sopimuksesta. Puh. 050 572 7304 Heiska

Panelian museo Paneliantie 36 Avoinna 2.5. 30.9. ma klo 12 16 sekä sopimuksesta. Puh. 050 572 7304 Heiska SATAKUNNAN MUSEOT EURA Hinnerjoen museot Luotteenperäntie, Hinnerjoki Avoinna 5.6 3.8 ti pe klo 10 16 3.6 26.8 su klo 13 15 sekä sopimuksen mukaan. Puh. (050) 365 0341 Heikkilä, (0500) 592 226 Nummela

Lisätiedot

Kuva 2. Pääosin puolustusvoimien käytössä olevat tai käyttöön suunnitellut Metsähallituksen alueet

Kuva 2. Pääosin puolustusvoimien käytössä olevat tai käyttöön suunnitellut Metsähallituksen alueet LÄHTEET Katso luku 4.1. Selvitykset ja kannanotot sekä tekstin alaviitteet KARTTALIITTEET Kuva 1. Pääosin puolustusvoimien käytössä olevat tai käyttöön suunnitellut Metsähallituksen alueet Pohjankankaalla

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUKSEN LIITE B OSA 2

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUKSEN LIITE B OSA 2 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUKSEN LIITE B OSA 2 SISÄLTÖ Tässä B-liitteen osassa 2 esitetään taulukot 21-34 ja teemakartat 21-35 SELOSTUS B OSA 1 Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

Porin seudulla merkittävimmät alueellisen yhteistyön muodot ovat:

Porin seudulla merkittävimmät alueellisen yhteistyön muodot ovat: ALUEELLINEN YHTEISTYÖ n seudulla merkittävimmät alueellisen yhteistyön muodot ovat: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 SIIKAISTEN KUNTA 28.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KALLIJÄRVEN RANNALLA TILOJA: MARJAMÄKI 747-411-3-207 JA RANTAMÄKI 747-411-3-218 2 1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta:

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Lounais-Suomen AVI Koulutuksen sijaintimaakunta:

Lisätiedot

Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 29.11.2013

Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 29.11.2013 Satakunnan maakunta esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 29.11.2013 Satakunta Yksi Suomen 19 maakunnasta Historiallinen maakunta Sijainti

Lisätiedot

Satakunnan maakunta esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 1.1.

Satakunnan maakunta esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 1.1. Satakunnan maakunta esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 1.1.2013 Satakunta Yksi Suomen 19 maakunnasta Historiallinen maakunta Sijainti

Lisätiedot

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Hanke alkanut 1.4.2013, joka on 2-vuotinen 2013-2014) Yrittäjien matkailuhankkeen rahoittajina ovat (EAKR-rahoitteinen hanke): Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto

Lisätiedot

LIITE 1 LUVIAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITAKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIITE 1 LUVIAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITAKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 1 LUVIAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.5.2013 LAITAKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Luodonkylän kiinteistöt: Teerenniemi RN:o 1:145 Kylänpää RN:o 1:193 Iso-Lepästö

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2007

KAAVOITUSKATSAUS 2007 LUVIAN KUNTA Rakennusvalvonta KAAVOITUSKATSAUS 2007 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisen kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Tuote kuntoon: tuotteistettavat matkailupalvelupaketit

Tuote kuntoon: tuotteistettavat matkailupalvelupaketit Tuote kuntoon: tuotteistettavat matkailupalvelupaketit Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori, YTM Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeessa tuotteistetaan: -matkailupalvelupaketteja -päiväretkiä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 115 26.06.2013. 115 Asianro 5027/10.02.05/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 115 26.06.2013. 115 Asianro 5027/10.02.05/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 115 Asianro 5027/10.02.05/2013 Rakennuskiellon määrääminen Vehmersalmi Ritoniemi Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Tiivistelmä:

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Selostus, osa B SATAKUNTALIITTO

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Selostus, osa B SATAKUNTALIITTO SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Selostus, osa B Tarkistettu 14.4.2014 Korkein hallinto-oikeus 13.3.2013 Ympäristöministeriö 30.11.2011 Satakunnan maakuntavaltuusto 17.12.2009 Satakunnan maakuntahallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 19.3.2014 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013. M.Paavola

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013. M.Paavola SOSIAALIPALVELUT Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013 SOSIAALIPALVELUT Merja Paavola Johtoryhmä Laatutyö Jouko Alinen Antinkartanon kuntoutuskeskus Jouni Helen Asumispalvelut Tuula Saarinen Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Satakunnan alueprofiili 2025

Satakunnan alueprofiili 2025 Satakunnan alueprofiili 2025 Sisältö Satakunnan alueprofiiliin vuonna 2025 liittyviä karttoja, taulukoita ja graafeja: 1.Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 2.Elinvoiman näkökulmasta 1. Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Hanke-esittely Perustiedot: Hanke keskittyy Satakunnan manneralueelle, tavoitteena selvittää

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VIRKISTYSALUEET OSA I SAARISTO JA RANNIKKO TAAJAMARAKENTEEN ULKOPUOLISET ALUEET Loviisan kaupunki Arkkitehtitoimisto syksy 2007

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 256 15.7.2013. 256 Asianro 5027/10.02.05/2013. Kaupunkirakennelautakunta 26.6.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 256 15.7.2013. 256 Asianro 5027/10.02.05/2013. Kaupunkirakennelautakunta 26.6. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) 256 Asianro 5027/10.02.05/2013 Rakennuskiellon määrääminen Vehmersalmi Ritoniemi Kaupunkirakennelautakunta 26.6.2013 115 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen 9.5.2016 Jouni Vataja 1.1. 31.12.2015 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 32 476 turvapaikanhakijaa, joista Irakilaisia 63 % 20 485 Afganistanilaisia 16 %

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11. Satakuntaliitto - Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.2013 Satakuntaliitto Satakunnan kuntien lakisääteinen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 30.8.

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 30.8. Satakuntaliitto - Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 30.8.2013 Satakuntaliitto Satakunnan 20 kunnan lakisääteinen

Lisätiedot

Å,l3,d" Ir^,1 *'t ,J,\ ',.Å""'ir':l; 'J I YMPARISTOKESKUS

Å,l3,d Ir^,1 *'t ,J,\ ',.Å'ir':l; 'J I YMPARISTOKESKUS Riitta Debrunner PL 134/Tilitoimisto J.Syrjätie Ky 38701 Kankaanpää puh. 050-5736 777,02-5783 895 j uhani. syrj atie@ tilitoimistosyrj atie.fi 26.9.20t3 YMPARSTOKESKUS C)ikaisuvaatimus koskien Kankaanpään

Lisätiedot

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen SFS-ISO 2252 -sertifioitu TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA Satakunta Kiikoinen 21.3.212 Reijo Pirttijärvi Työ 221196-11 Maatilatalouden tietoa kunnittain, ELYkeskuksen ja tuottajaliiton alueella Aikasarjatietoa

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2011 UPM:n lomakylän ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Yyteri RN:o 1:827 Porin kaupunki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2(9) UPM:N LOMAKYLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE Asemakaava ja asemakaavan muutos 0313 Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu ilmakuva asemakaava-alueesta ALOITE Pekka Kierikka, Kotkan

Lisätiedot

Satakunnan markkinointi. Hyvä elämä Satakunnassa. Tiina Leino Satakuntaliitto

Satakunnan markkinointi. Hyvä elämä Satakunnassa. Tiina Leino Satakuntaliitto Satakunnan markkinointi Hyvä elämä Satakunnassa Tiina Leino Satakuntaliitto Satakunnan markkinointi on yhteistyötä Satakunnan markkinointi on koko maakunnan markkinointia: Mitä maakunnassa on, mitä tapahtuu,

Lisätiedot

SATAKUNTA SUOMI 1 MAAKUNTAKAAVAN TAVOITTEIDEN LÄHTÖKOHDAT. 1.1 Eurooppa, Suomi ja Satakunta

SATAKUNTA SUOMI 1 MAAKUNTAKAAVAN TAVOITTEIDEN LÄHTÖKOHDAT. 1.1 Eurooppa, Suomi ja Satakunta 1 MAAKUNTAKAAVAN TAVOITTEIDEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Eurooppa, Suomi ja Satakunta Muuttuvassa maailmassa Suomen on Euroopan unionin jäsenvaltiona turvattava asemansa koko Euroopan ja Itämeren kansojen yhteisössä

Lisätiedot

Satakunta Lasten ja nuorten maakunta

Satakunta Lasten ja nuorten maakunta Satakunta Lasten ja nuorten maakunta Pertti Rajala Maakuntajohtaja 17.9.2013 1. Tilaisuuden taustat Maakunnassamme tehdään sektoreittain paljon erinomaista työtä lasten ja nuorten hyväksi Uudenlaiset palvelumme

Lisätiedot

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti isatakirjastott - yhteisjärjestelmä ä Satakunnan kunnat Asukasmäärä Eura 12 500 Eurajoki 5 900 Harjavalta 7 500 Honkajoki 1 900 Huittinen 10 700

Lisätiedot

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy Utsjoki Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi

Lisätiedot

Lieksan kaupunki, Koli Kolin Cultura asemakaava (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lieksan kaupunki, Koli Kolin Cultura asemakaava (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.10.2015 1 (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee Purnulammen ja Ylä-Kolintien välistä aluetta. Alueen sijainti ilmenee

Lisätiedot

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI 1 HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI KAAVASELOSTUS 10.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISKAAVAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Väliraportti 13.1.2014 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta 1 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmä Ympäristö- asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmän

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE Perusturva Bia Kaski 27.10.2016 Lausuntopyyntö 1 (2) Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE 2017 2019 Porin perusturva on valmistellut ja toiminut hallinnoijana Ohjaamo Satakunta nimisessä

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.9.2015 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi elokuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2004/ 28.3.2006 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. kaupunginosan (Keskus) urheilualue (liikuntakeskus ja golfkenttä) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN 230-405-1-6 15.11.2014 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi

Varsinais-Suomen ELY-keskus Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Jätevedenkäsittelyn vyöhykkeet vyöhykkeissä LIITE 3 (1/7) Vyöhykkeet A Viemäröity alue B Viemäröitävä alue E Peruskäsittelyn alue F Maahan imeytykseen soveltumaton alue G1 Vesistön rantavyöhyke 100 m G2

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

VTT Timo Aro 3.9.2012. Kuva: Satakuntaliitto

VTT Timo Aro 3.9.2012. Kuva: Satakuntaliitto Kuva: Satakuntaliitto Satakuntalaisina olemme ajoittain vaalineet ajatusta siitä, että mitään ei kysytä eikä mihinkään vastata. Satakuntalainen ottaa ympäristön huomioon kierolla tavalla olemalla hiljaa

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9.00 Avoimet työpaikat lisääntyivät vuoden takaisesta Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

TARKENNETUT KARTAT ALUEISTA, JOITA YLEISKAAVAVALITUKSET KOSKEVAT KH 17.9.2012 LIITEAINEISTO

TARKENNETUT KARTAT ALUEISTA, JOITA YLEISKAAVAVALITUKSET KOSKEVAT KH 17.9.2012 LIITEAINEISTO YLEISKAAVAN MÄÄRÄÄMINEN TULEMAAN VOIMAAN NIILTÄ OSIN, JOIHIN KAAVAVALITUSTEN EI KATSOTA KOHDISTUVAN (MRL 201 ) TARKENNETUT KARTAT ALUEISTA, JOITA YLEISKAAVAVALITUKSET KOSKEVAT KH 17.9.2012 LIITEAINEISTO

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

UUTUUKSIA SATAKUNNAN MATKAILUTARJONTAAN

UUTUUKSIA SATAKUNNAN MATKAILUTARJONTAAN Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ylpeänä esittää: UUTUUKSIA SATAKUNNAN MATKAILUTARJONTAAN 9.12.2014 SAMK Tiedepuisto, Pori Maaria Berg TUOTTEISTAMISEN SADONKORJUUN AIKA: 5 UUTUUSTUOTETTA,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2012 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.5.2012 klo 9.00 Työttömyys laskenut edelleen Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntainfo 14..2.2013 Asumispalveluja kehitysvammaisille/ Kehitysvammaisten asumisen alueellinen suunnitelma 2012-2020. M.

SOSIAALIPALVELUT. Kuntainfo 14..2.2013 Asumispalveluja kehitysvammaisille/ Kehitysvammaisten asumisen alueellinen suunnitelma 2012-2020. M. SOSIAALIPALVELUT Kuntainfo 14..2.2013 Asumispalveluja kehitysvammaisille/ Kehitysvammaisten asumisen alueellinen suunnitelma 2012-2020 Valtioneuvoston (VN) periaatepäätös 23.1.2010 Pitkäaikaisen laitosasumisen

Lisätiedot

... ... Kohti kevättä. Vuoden 2014 jäsenmaksut. Elämänvirtaa kylille. Jäsentiedote 2/2014. www.satakylat.fi

... ... Kohti kevättä. Vuoden 2014 jäsenmaksut. Elämänvirtaa kylille. Jäsentiedote 2/2014. www.satakylat.fi ... Elämänvirtaa kylille......... Jäsentiedote 2/2014 www.satakylat.fi Kohti kevättä Talvi yrittää vielä kerran kerätä voimiaan, mutta kevätauringon säteet lämmittävät jo lupaavasti. Kevät tuo tullessaan

Lisätiedot

UPM:n lomakylän ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Yyteri RN:o 1:827

UPM:n lomakylän ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Yyteri RN:o 1:827 SELOSTUKSEN 30.9.2013 UPM:n lomakylän ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Yyteri RN:o 1:827 Porin kaupunki 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2 KAAVALUONNOSVAIHTOEHDOT 3 KYLPYLÄT SUOMESSA

Lisätiedot

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen Tankarin ja Trutklippanin majakka- ja luotsiyhdyskunnat / RKY* Kälviän rannikon ja saariston

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Sisältö Suunnitteluperusteet Vyöhykejako Kustannuslaskentaperusteet Alustava suunnitteluaikataulu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot