SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA 5 OSOITETTUJA MATKAILUPALVELUJEN ALUEITA RM KOSKEVAT MERKINTÖJEN SELITYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA 5 OSOITETTUJA MATKAILUPALVELUJEN ALUEITA RM KOSKEVAT MERKINTÖJEN SELITYKSET"

Transkriptio

1 LIITE 1 SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA 5 OSOITETTUJA MATKAILUPALVELUJEN ALUEITA RM KOSKEVAT MERKINTÖJEN SELITYKSET Satakunnan seutukaavassa 5 matkaipalvejen aetta RM osoittava merkintä on ainoa pelkästään matkaiun liittyvä merkintä RM Matkaipalvejen ae Merkinnällä on osoitettu matkai- ja lomakeskuksille, merkittäville leirintäaeille, lomahotelleille, matkaiun liittyville lomakylille ja muille vastaaville toiminnoille aeita niihin kuuvine virkistysaeineen. - Merkinnän ohjausvaikutukset: Matkaipalveiden aeilla (RM) voidaan päänmaankäyttömuodon lisäksi sallia haja-asutuksen puitteissa muutakin rakentamista, mikäli se vesiensuojenäkökohtien ja matkaitoimintojen toteuttamisen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tavanomainen maatalousrakentaminen ja siihen liittyvä loma-asutusta ja matkaia palveleva rakentaminen sekä rakennusten peruskorjaus ja täydennysrakentaminen on sallittua. Lomakyläaeilla ja matkaikeskusten aeilla saattaa suunnittelematon loma-asutus vaikeuttaa seutukaavan toteuttamista. Rakentamisen sallittavuutta tarkasteltaessa RM-aeilla joudutaan käyttämään usein myös samoja periaatteita kuin seutukaavan virkistysaeiden kohdalla on esitetty. - Yleismääräys Matkaipalvejen aeilla (RM) tulee jättää rakentamisesta vapaaksi vähintään ¾ rannoista. - Yleissuositus Matkaipalveiden aeiden (RM) käytön suunnittessa tulisi erityistä huomiota kiinnittää siihen, että aeiden käyttö ei tuota häiriötä naapuriaeille. Rakentamisen tulisi perustua ns. yhteisrantaperiaatteeseen - Aevaraukset RM-merkinnällä on osoitettu yhteensä 24 aetta, joista 11 sijaitsee merenrannikolla ja 13 sisämaan järviaeella. Seutukaavassa on RM-aeita osoitettu yhteensä 689 ha. - Mitoitus Esitettyjen matkaipalvejen aeiden ohjeellinen tehokkuus on yhteisrantaperiaatteella loma-asuntoa/rantakilometri rakentamisen sijaitessa noin 150 metriä rannasta. Aeen rakentamistehokkuus riippuu huomattavasti nykyisestä maankäytöstä, toteutusjärjestelyistä ja aeen onnonolosuhteista. Rakentamistehokkuus määritellään tarkemmin vasta yksityiskohtaisemmassa suunnittessa. - Toteuttaminen RM-aeiden toteuttajina ovat lähinnä matkaialan yrittäjät ja kunnat. Mikäli aetta ei hata toteuttaa matkaipalvejen aeena, vaan tavanomaisena loma-asutusaeena, koskevat aetta yleiset loma-asutuksen suunnittesuositukset. 31

2 LIITE 2 SATAKUNNAN MATKAILULLISESTI MERKITTÄVIÄ LUONTO- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ- KOHTEITA Taukossa esitetyt aeet on ryhmitelty osa-aekokonaisuuksiin Suomen maisemamaakuntajaon mukaisesti. Valtakunnallisen statuksen tai okituksen omaavat kohteet on varjostettu; tällaisia kohteita ovat kansallispuistot, maailmanperintökohteet, kansallinen kaupunkipuisto, valtakunnallisesti merkittävät maisema-aeet, kansallismaisema sekä tiehallinnon määrittelemä maisematie. Valtakunnallisesti merkittäviksi okiteltuja kulttuuriympäristöjä Satakunnassa on etteloitu 60 kpl ja niistä vain laaja-alaisimmat ovat mukana tässä ettelossa. Luettelo perustuu selvityksen kuvaan 1 sekä Ajan matkassa Satakunnassa esitteeseen, jossa on esitelty maakunnan onnon- ja kulttuuriympäristöjä, muinaisjäännöksiä sekä geologiaa. Esitteeseen on valittu valtakunnallisesti arvokkaiksi okiteltuja kohteita. ALUE KUNTA ERITYISPIIRTEET Satakunnan rannikkoseutu Ouran saaristo Merikarvia Saaristoonto- ja kulttuuri, maisema, onnonrauha Ahlainen Kulttuurimaisema, onto, merellisyys; valtakunnallisesti merkittävä maisema-ae Reposaari Kulttuuri, onto, merellisyys Yyteri Luonto, maisema, virkistys- ja matkai; valtakunnallisesti merkittävä maisema-ae n lintuvedet Luonto (Kokemäenjokisuisto ja Preiviikinlahti) n kansallinen Rakennusperintö, puistot, kaupunkionto kaupunkipuisto Rauman edustan saaristo Rauma Saaristoonto- ja kulttuuri, maisema (Kylmäpihlaja, Reksaari ja Kuuskajaskari) Luvian ja Eurajoen ranta-ae Luvia, Eurajoki Saaristoonto- ja kulttuuri ja saaristo (Laitakari, Ryöväskeri, Säppi, Kaunissaari) Vanha Rauma Rauma Maailmanperintökohde Unajan kulttuurimaisema Rauma Kulttuurimaisema, onto Suomenselkä Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto Karvia Luonto, erämaisuus, onnonrauha;sijainti/käyttö poikkeaa Puurijärven-Isonsuon kp:sta Pohjois-Satakunnan järviseutu Haapakeitaan-Huidankeitaan- Mustasaarenkeitaan muodostama suoaekokonaisuus Hämeenkangas Jämi Honkajoki, Siikainen Luonto, erämaisuus, onnonrauha Jämijärvi, Kankaanpää Ae osittain puostusvoimien harjoituskäytössä (ensisijainen käyttäjä), onto, virkistys Kyrönkankaantie (Kuninkaanlähde) Jämijärvi, Kankaanpää, Kulttuuriperintö, kytkeytyy Hämeenkankaaseen (huom! puostusvoimien harjoituskäyttö) Karvia Joutsijärvi Ulvila Luonto, erämaisuus, onnonrauha Noormarkun ruukinae Noormarkku Rakennusperintö Vihteljärvi-Niemenkylä Kankaanpää Kulttuurimaisema; valtakunnallisesti merkittävä maisema-ae Sääksjärvi Kokemäki Meteoriittikraatteri, onto, kulttuurimaisemat Pomarkun kirkonkylä Pomarkku Perinteinen maaseututaajama; kyläraitin varrelle sijoittuva rakennuskanta, kivisilta ja joki Pomarkun Isoneva Pomarkku Luonto Siikaisten kylät Siikainen Rakennusperintö, kulttuurimaisema; Kuorsumaanjärvi Kiikoinen Luonto, maisema 33

3 Ala-Satakunnan viljelyseutu Leineperin ruukinae Ulvila Rakennusperintö Kokemäenjoen kulttuurimaisemat Kokemäenjokilaakso Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Kokemäki, Huittinen Huittinen, Kokemäki Jokilaakso, kulttuurimaisema Kulttuurimaisema; valtakunnallisesti merkittävä maisema-ae Ulvilan Liikistö Ulvila Muinaismuisto (keskiaikainen hautausmaa, kiviperustus; sisältyy Kokemäenjoen kulttuurimaisemaan) Kokemäen Orjapaadenkallio Kokemäki Muinaismuisto (hautaröykkiö, näköalapaikka); sisältyy Kokemäenjoen kulttuurimaisemaan Kokemäen muinaisjäännösae Kokemäki Muinaismuisto (rautakautiset ja keskiaikaiset muinaisjäännökset); sisältyy Kokemäenjoen kulttuurimaisemaan Puurijärven ja Isonsuon Huittinen, Luonto, kulttuurimaisema kansallispuisto Kokemäki Punkalaitumenjoen kulttuurimaisema Punkalaidun, Huittinen Kulttuurimaisema, matkaitie (Taikayön tie) Taikayön tie Huittinen, Kokemäki, Köyliö, Säkylä sekä Vampula. Tiehallinnon määrittelemä, maastoon merkitty matkaitie. Ainoa Satakunnassa. Reitti kulkee valtatien 2 suuntaisesti Kokemäenjoelta Hämeen Härkätielle Pinkjärvi Eurajoki Luonto, erämaisuus, onnonrauha Irjanteen-Eurajoen-Vuojoen Eurajoki Kulttuurimaisema, rakennusperintö kulttuurimaisema Eurajoen Liinmaan linna Eurajoki Keskiaikainen linnapaikka Harjavallan Kaunismäki Harjavalta Muinaismuisto (hautaröykkiöt) Panelian kylä Kiukainen Perinteinen rakennuskanta Kiukaisten Panelian Kiukainen Muinaismuisto (pronssikautinen hautaröykkiö) kuninkaanhauta Rauman Kylmäkorvenkallio Rauma Muinaismuisto (pronssikautinen hautaröykkiö) Lapin Sammallahdenmäki Lappi Maailmanperintökohde; yhteinen kokonaisuus Vanhan Rauman kanssa Euran Käräjämäki Eura Muinaismuisto (rautakautinen poltto- ja ruumiskalmisto) Euran Luistari Eura Muinaisjäännösae (pronssikautinen asutus sekä rautakautinen ruumis- ja röykkiökalmisto) Euran Harola Eure Muinaismuisto (rautakautinen röykkiöae) Kauttuan Ruukinpuisto Eura Kulttuuri- ja rakennusperintö, onto Köyliönjärvi Köyliö, Säkylä Kulttuurimaisema, historialliset arvot; kansallismaisema, valtakunnallisesti merkittävä maisema-ae Köyliön Kirkkokari Köyliö Historia, roomalaiskatolisten pyhiinvaelspaikka Säkylän Pyhäjärvi Säkylä Satakunnan suurin järvi Koskeljärvi Eura Luonto, maisema, erämaisuus Otajärvi Rauma Luonto, maisema 34

4 LIITE 3 MATKAILUPALVELUJEN ALUEET SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA 5 SEKÄ UUDET ESILLE NOUSSEET MATKAILUPALVELUIDEN ALUEET (RM) JA KOHTEET (rm) KUNTA SK 5 TUNNUS JA ALUEEN NIMI KAAVOITUSTILANNE JA ESITYS MK:n VALMISTELUAINEISTOON ALUEEN TOIMINTOJA MERKIT YS Eura RM-33 Kolakoskenlahti Ranta-asemakaavassa (vahvistettu ) Kolakoskenlahti on osoitettu RMaeeksi. Rakennusoikeutta aeella yhteensä k-m2. Ae sijaitsee Pyhäjärven länsirannalla lähellä Euran kunnan keskustaa. Eura RM-32 Sieravuori Aeella on ranta-asemakaava (vahvistettu ). Ae osoitetaan aevarauksena RM. Toiminnassa oleva ja uudistunut matkai- ja lomakeskus Pyhäjärven lounaisrannalla. Aeella on majoitustilat 80 hengelle ja 150 sähköistettyä asuntovaunupaikkaa, 120 paikkainen ruokaravintola ja 600 asiakaspaikkainen tanssiravintola. Pyhäjärven rannalla sijaitsee vesiurheikeskus, jossa vuokrattavana purjelautoja, kanootteja ja soutuveneitä. Eurajoki RM-3 Syöpänvuori Rantayleiskaavassa (kv. hyväksynyt ) aeelle on osoitettu MVY- (maaja metsätalousae tai vesiae, jolla on ympäristöarvoja) ja M-(maa- ja metsätalousae) ja RA (loma-asuntoae) aevaraukset. Eurajoki RM-5 Vaheenmaa Rantayleiskaavassa (kv. hyväksynyt ) aeelle on osoitettu S- (suoje), M- (maa- ja metsätalousae) ja RA- (lomaasuntoae) aevaraukset. Eurajoki RM-48 Verkkokari Rantayleiskaavassa (kv. hyväksynyt ) ae osoitettu RM- (matkaipalveiden) aeeksi seutukaavaa suppeampana aeena. Rantayleiskaavan mukaan aeella on rakennusoikeutta yhteensä 880 k-m2. Ae on Eurajoen kunnan omistuksessa. Verkkokarissa sijaitsee Eurajoen kunnan vierassatama, joka osoitetaan veneilijöitä palvelevaksi kohteeksi v-v-518. Paik Harjavalta Hiittenharju Hiittenharjun osayleiskaavassa (Turun ja n lh vahvistanut ) ae on urhei- ja virkistyspalvejen aeiden (VU- 1, VU-2, VU-3, VU-4/s, VU-5/s, VU-6, VU-7, VU-8, VU-9, VU-10 ja V) ohella osoitettu mm. yksityisten palvejen ja hallinnon aeita (PK), yksityisten palvejen ja yritystoiminnan aeita (PK-1) sekä matkaipalvejen ae (RM). Hiittenharju on merkittävä ympärivuotisessa käytössä oleva ae ulkoi- ja virkistysae Harjavallassa Aeella sijaitsee myös Hiittenharjun hotelli ja ravintola. allinen Jämijärvi RM-52 Mielahti Ranta-asemakaavassa (2002) ae on osoitettu RA-aeeksi (oma ja yhteisrantaae). Aeella sijaitsee myös yleinen uimaranta. 35

5 Jämijärvi Jämi Jämi on valtakunnallisesti merkittävä, ympärivuotisessa matkai- ja virkistyskäytössä oleva ae Hämeenkankaalla. Puostusvoimat on Hämeenkankaan ensisijainen käyttäjä. Valtakun. Jämijärvi RM-35 Viherkoski / Jämijärvi Aeella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Seutukaavan matkaipalveiden aevaraus RM-35 osoitetaan (muutetaan) maakuntakaavaan virkistysaeena V Maakuntakaavan virkistysaevaraus on suppeampi kuin seutukaavan matkaipalveiden aevaraus. Aevarauksella hataan turvata Jämin aeen virkistys- ja matkaikäytön kehittämisedellytykset mm. uimaranta- ja venepaikka-aeena. Aevaraus liittyy Jämin aeen kehittämisedellytysten turvaamiseen. Kankaanpä ä VL 92 Kuninkaanlähde Aeelle on laadittu osayleiskaava. Ae osoitetaan kohdemerkintä rm Valtakunnallisesti merkittävä, ympärivuotisessa käytössä oleva, SF Caravan ry:n jäsenille tarkoitettu, noin 5 ha:n laajuinen caravan-ae. Aeella on tilaa asuntovaunulle. Valtak. Kokemäki Pitkäjärvi Kokemäen Pitkäjärven osayleiskaavassa (Lounais-Suomen ympäristökeskus vahvistanut ) Pitkäjärven ae on osoitettu mm. matkaipalvejen aeena (RM) ja liiketoiminnan sekä urhei- ja virkistyspalvejen aeena (KU). Pitkäjärvi on merkittävä ulkoi- ja virkistysae Kokemäellä. Aeen läheisyydessä sijaitsee myös ravirata. allinen Kokemäki RM-41 Vähtärinniemi Ae ei ole enää leirintäaetta. Aeella sijaitsevat mökit ovat erittäin huonokuntoisia, osittain asumiskelvottomia. Aeella ei ole palveita. Aeen omistaa perikunta, joka on vuokrannut aeen. Vuokrasopimus päättyy kesällä 2008, eikä sitä ilmeisesti enää jatketa. Lavia RM-24 Tuomola Aeelle on laadittu 2 ranta-asemakaavaa (1982 ja 2002), joissa ae on osoitettu RA - aeeksi eli varattavaksi tavanomaiseen lomaasutukseen. Aeen omistussuhteet ovat vaihtuneet ja uusi omistaja on purkanut osan asumuksista. Aeella sijaitsevat rakennukset ovat erittäin huonokuntoisia, asumiskelvottomia. Lavia RM-25 Pääsaari Ae on perikunnan omistuksessa. Saaressa olevista loma-asumuksista osa on perikunnan jäsenten omistuksessa. Saareen johtaa ajotie, joka etenkin keväisin ja syksyisin on tulvaveden vaivaama ja siten lähes kulkukelvoton. Saaressa on 3-4-vuokrattavaa, varsin uutta ja hyväkuntoista 36

6 Luvia Laitakari Luvian ranta-aeiden osayleiskaavassa ( ) Laitakariin on osoitettu RM/s-, LV- ja AP/s aevaraukset. RM- ja LV aeille rakennusoikeutta on osoitettu yhtensä k-m2. Luvia Ryöväskeri Luvian ranta-aeiden osayleiskaavassa ( ) Ryöväskeri on osoitettu RMaeeksi. Aeella on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä k-m2. asumusta. Kesäkautta kuun ottamatta vuokraustoiminta on varsin vähäistä. Ae ei toimi varsinaisena matkaipalveiden aeena. Ae sijaitsee 5 km:n etäisyydellä Luvian kunnan keskustasta. Aeella sijaitsevat 120 paikkainen, ympärivuotisessa käytössä oleva ravintola (Laitakarin Messi) ja kesäaikainen tanssilava. Ravintolarakennuksen yhteydessä on tornikabinetti sekä 40 hengen kokouskabinetti. Aeella olevia matkaipalveiden toimintoja / rakenteita ovat mm. sauna-, peseytymis-, wc- ja veneilijöiden vaatehuoltotilat. Aeella ei ole varsinaisia majoitus- ja yöpymistiloja. Entinen merivartioasema, joka sijaitsee noin 5 merimailin (n. 9 km) etäisyydellä Laitakarista. Ryöväskerissä on majoitustilat noin 30 hengelle, kokoustilat sekä 3 saunaa, laivalaituri ja helikopterikenttä. Merikarvia RM-46 Koivuniemi Merikarvian rantaosayleiskaavassa ( ) ae on osoitettu RM-aeeksi. Aeella toimii Koivuniemen Herra, joka on vanha sukutila ja erikoistunut ensisijaisesti lapsiperheiden maalaislomien järjestämiseen. Aeella on majoituskapasiteettia yhteensä 30 hengelle, 6 asuntovaunupaikkaa, 5 saunaa sekä kanootti- ja venevuokraus. Merikarvia RM-45 Lankrunni- Höökrunni Merikarvian rantaosayleiskaavassa ( ) ae on osoitettu RM-aeeksi. Ae sijaitsee saaressa ja on siten vaikeasti tavoitettavissa. Seutukaavan RM aevaraus ei ole Merikarvia RM-15 Lankosoto, Pohjaranta Merikarvian rantaosayleiskaavassa ( ) Lankosoto on osoitettu RM-aeeksi. Aeella on myös vahvistettu rantaasemakaava ( ). Lankosodon saaressa sijaitsee toiminnassa oleva lomakeskus / vuokrattavia lomamökkejä. Aeelle on pengertieyhteys. Lankosoto osoitetaan kohdemerkinnällä rm. Lankosodon saari on yksityisomistuksessa. Mantereella sijaitsevan Pohjarannan omistaa Merikarvian kunta. Merikarvia RM-17 Katavakaupunki Merikarvian rantaosayleiskaavassa ( ) Katavakaupunki on osoitettu RM-aeeksi. Merikarvia Mericamping Merikarvian keskustan osayleiskaavassa ( ) Brändöön aeelle on osoitettu pienvenesatamien (LV-1), loma-asuntojen Aeen omistussuhteet ovat muuttuneet. Ae on järjestön vapaa-ajanaeena / virkistyskohteena, joten sen käyttö yleisenä matkaipalveaeena on rajoitettua. Aeella on lähinnä paikallista merkitystä. Mericamping on Merikarvian kunnan keskustasta noin 3 km:n etäisyydellä sijaitseva, kunnan omistama neljän 37

7 Merikarvia ER-168 Jukolanniemi (RA), julkisten palveiden (PY), matkaipalveiden (RM) sekä retkeily- ja ulkoiaeiden (VR) aevaraukset. Ae on seutukaavassa osoitettu lähivirkistysaeeksi VL-165. Brändöön eteläkärkeen osoitetaan rmkohdemerkintä sekä veneilijöitä palveleva kohde V-v-625 (vierassatama) Brändöö. Merikarvian rantaosayleiskaavassa ( ) Jukolanniemi on osoitettu RM-aeeksi. tähden lomakohde. Aeella on yhteensä 20 lomamökkiä, joista talviasuttavia on 6. Mökkien kesäajan majoituskapasiteetti on yhteensä 98 vuodepaikkaa ja talviajan kapasiteetti 50. Asuntovaunupaikkoja aeella on yhteensä 70, joista sähköistettyjä 66. Mericampingin vastaanottorakennuksessa on kokoustilat noin 60 hengelle sekä kahvio. Entinen merivartioasema, joka nykyisin toimii rajavartiolaitoksen henkilökunnan virkistäytymis- ja lomakohteena. Jukolanniemi ei ole varsinainen yleinen matkaipalveiden ae käyttäjäkunnastaan johtuen. Pomarkku RM-38 Kunviikinniemi Aeelle on laadittu 2 ranta-asemakaavaa ( , ). Ae osoitetaan aevarauksella RM. Aerajauksen tarkistus ranta-asemakaavojen mukaisesti. Valkjärven etelärannalla toimii Korpirämäkän lomakylä, jonka käyttö on ympärivuotista. Aeella sijaitsee 15 lomamökkiä, josta 5 on talviasuttavaa. Mökkien kesäaikainen majoituskapasiteetti on noin 65 vuodepaikkaa ja talviajan kapasiteetti 25. Aeella on myös asuntovaunuae. Pomarkku RM-42 Lomakallio Aeella ei ole kaavaa Toimiva Caravan- leirintäae Isojärven etelärannalla. Aeella on myös lomamökkien vuokrausta. Aeen pääkäyttö ajoittuu kesäkauteen. RM-43 Yyteri Meri-n osayleiskaavassa ( ) ae on osoitettu loma- ja matkaiaeeksi R. Seutukaavassa aevaraus on esitetty laajempana kuin osayleiskaavassa. Aeella sijaitsevat Yyterin hotelli ja leirintäae. Valtak. Ae osoitetaan aevarauksella RM osayleiskaavan rajauksen mukaisesti. Yyterin lomakylä (entinen UPM Lomakylä) Meri-n osayleiskaavassa ( ) ae on osoitettu loma- ja matkaiaeeksi R. Aeelle on laadittu ranta-asemakaava. Aeella sijaitsee 21 lomamökkiä, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 110 vuodepaikkaa. Aeella on noin 30 hengen kokous- ja 80 hengen ravintolatilat. Ae on ympärivuotisessa käytössä. RM-50 Lampinkoski Ae on Pohjois-n osayleiskaavassa ( ) osoitettu RM-aeeksi. Aeelle on laadittu ranta-asemakaava, jossa aeelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 900 k- m2. Ae osoitetaan kohdemerkinnällä rm Valtatie 8 itäpuolella sijaitseva levähdyspaikka, jossa toimii kahvila. Lampinkoski on onnonkaunispaikka, jossa onnonkivistä rakennettu vanha kivisilta (museosilta) kulkee Pohjajoen yli. Aeen kautta kulkee maakunnallisesti merkittävä retkeily- / ulkoireitti. Aeella ei ole majoitus- ja yöpymismahdollisuuksia. Aeen omistaa A. Ahlström Oy. RM-11 Hööholma Ae on Reposaari-Tahkooto-Lampaoto- Ämttöön osayleiskaavassa ( ) Seutukaavan aevaraus ei ole Aeella ole rakenteita 38

8 osoitettu loma- ja matkaiaeeksi R. eikä palveita. Ae sijaitsee pohjoisen satamatien varressa ollen potentiaalinen ja helposti saavutettava matkaipalveiden ae. Rauma RM-44 Taipalmaa Rauman pohjoisten rantojen osayleiskaavassa ( ) aeelle ei ole osoitettu aevarauksia. Rauma RM-1 Säynätsalo Rauman yleiskaavassa ( ) aeelle ei ole osoitettu aevarauksia. Ranta-asemakaavoissa ( , ) ae on osoitettu tavanomaiseen loma-asutukseen. Rauma ER-258 Kuuskajaskari Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavassa (kv ; KHO ) ae on osoitettu virkistysaeeksi (V). Rannikkolinnakkeena vuosituhannen vaihteeseen saakka toiminut linnakesaari, jonka nykyisin omistaa Rauman kaupunki. Saaressa on vuonna 1968 valmistunut kasarmirakennus, jossa oli majoitustilat lähes 200 varusmiehelle. Henkilökuntaa varten saareen rakennettiin 3 rivitaloa (12 huoneistoa), kerhotila ja rantasauna, jotka nykyisin ovat vuokrattavissa huhtikuusta joukuuhun kestävällä sesonkikaudella. Kokoustilat 20, 50 ja 100 hengelle. Kaupungin tavoitteena on Kuuskajaskarin kehittäminen ympärivuotiseksi virkistys- ja matkaikohteeksi. Makunnal l. Rauma Kylmäpihlaja Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavassa (kv ; KHO ) ae on osoitettu virkistysaeeksi (V). Kylmäpihlajassa sijaitsee vuonna 1953 valmistuneet majakka ja otsiasema, jonka kerrosala on 900 m2. Rauman kaupunki on omistanut majakkasaaren vuodesta 2000 kien. Majakan tornissa on 12 kpl 2-hengen vuokrattavaa huonetta. Kiinteistöissä toimii ontotupa saaren onnosta kertovine näyttelyineen. Kaupungin tavoitteena on Kylmäpihlajan virkistys- ja matkaikohteena mm. suunniteln Selkämeren kansallispuiston tukikohtana. Siikainen RM-47 Eteläpäänlahti Asemakaavoissa ( , ) ae on osoitettu RM-aeeksi. Aeella sijaitsee 19 saunallista ympärivuotisessa käytössä olevaa mökkiä (majoituskapasiteetti yhteensä 135 henkeä), yli 100 paikkainen ravintola, 2 tilaussaunaa, 25 paikkainen caravan-ae.. Säkylä RM-30 Loma-Säkylä Ranta- / (asema-) kaavoissa ( , ) ae on ositettu Aeella sijaitsee 28 osin saunoin varustettua lomamökkiä, joiden. 39

9 matkaipalveiden aeeksi. Ae osoitetaan aevarauksella RM. majoituskapasiteetti on yhteensä noin 150 henkeä. Osa mökeistä on käytössä vain kesäaikana. Aeella sijaitsee myös 64 vaunupaikkainen ja 30 telttapaikkainen camping-ae sekä 250 asiakaspaikkainen ravintola. Säkylä RM-31 Isosaari Ae on kunnan yleiskaavassa (2010 / ) osoitettu RA-merkinnällä. Ae liittyy maakuntakaavan taajamatomintojen aeeseen. Säkylä RM-40 Luvalahti Kunnan yleiskaavassa (2010 / ) ae on osoitettu urhei- ja virkistyspalvejen aeeksi (VU), yksityisten palvejen ja hallinnon aeeksi (PK) sekä pysäköintiaeeksi (LP). Käkiniemen asemakaavassa ae on osoitettu liikerakennusten ja matkaipalveiden rakennusten (RM) kortteliaeeksi. Ae liittyy maakuntakaavan taajamatomintojen aeeseen. Säkylä RM-29 Haukkavuori Aeelle ei ole laadittu kaavaa. Ae osoitetaan RM aeeksi. Aeella sijaitsee 7 vuokrattavaa loma-asuntoa, joiden majoituskapasiteetti on noin 30 henkeä sekä rantasauna. Toiminta keskittyy ensisijaisesti kesäaikaan. 40

10 LIITE 4 LEIRINTÄALUEET SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA 5 Satakunnan seutukaavan 5 selostusosassa mainitut leirintäaeet on käsitelty Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvityksen yhteydessä. Oheisessa taukossa on kuvattu leirintäaeiden sijoittuminen maakuntakaavaan ehdotetuilla virkistysaeilla V (Satakuntaliitto, Älli 2006). Satakunnan seutukaavassa 5 virkistysae on osoitettu VL-merkinnällä, viher- ja virkistysverkkoselvityksessä V-merkinnällä. Leirintäaeita ei siis ehdoteta osoitettavan erillisellä merkinnällä maakuntakaavassa, vaan aeet sijaitsevat esim. virkistysaeiden sisällä. Jotkut aeet on voitu osoittaa vielä erikseen matkaipalveja kuvaavalla merkinnällä. KUNTA Eura SK 5 TUNNUS ja ALUEEN NIMI VL-30 Myllynojanlahti HUOMIOITAVAA VIVI / esitetään poistettavaksi / kunta perustelt. MERKITTÄVYYS Paikallinen Eura Harjavalta Jämijärvi Kankaanpää Merikarvia VL-32 Akkonokka VL-61 Näyhälänniemi VL-4 Mielahti VL-92 Kuninkaanlähde kohdemerkintä VL-165 Brändöö Myllyojanlahti on paikallisesti merkittävä virkistyskohde, palvelee lähinnä vain Euran kunnan asukkaita. Aetta ei esitetä maakuntakaavan VIVI / aevaraus ennallaan / aevarausmerkintä V-32. VIVI / aevaraus ennallaan / aevarausmerkintä V-61. VIVI / aevaraus ennallaan / aevarausmerkintä V-4. Ei esitetä maakuntakaavan Kohde käsittää entisen Lomaliiton kiinteistön. VIVI / virkistysaetta ei esitetä maakuntakaavan Seudullinen Seudullinen Seudullinen Seudullinen Rauma VL-7 Reposaari (TK) VL-8 Yyteri VL-446 Poroholma Brändöön eteläkärkeen osoitetaan rmkohdemerkintä sekä veneilyä palveleva kohde V-v-625 (vierassatama). VIVI / aevaraus ennallaan / aevarausmerkintä V-7 VIVI / V-8 ja SL Osa seutukaavan VL-8 aetta säilyy virkistysaeena aevarauksella V-8 (Yyteri). Osa virkistysaeesta muutetaan Naturan johdosta onnonsuojeaeeksi SL-2060 (Yyteri). VIVI / Seutukaavan kohdemerkintä VL-446 (Poroholma) muutetaan veneilyä palvelevaksi kohteeksi V-v-820 (vierassatama). Seudullinen Valtakunnallinen Seudullinen Säkylä VL-445 Santanokka Vierassatama sisältyy laajempaan Petäjäs - Syväraumanlahti virkistysaeeseen V-52. Toiminta aeella on loppunut. 41

11 LIITE 5 MATKAILUN KESKEISTEN VETOVOIMA-ALUEKOKONAISUUKSIEN SIJOITTUMINEN SA- TAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN TAVOITERAPORTISSA ESITETTYIHIN KEHITTÄMIS- VYÖHYKKEISIIN VERRATTUNA - Lyhenteiden selitykset: mv, matkain ja virkistyskäytön kannalta tärkeä osa-ae;, ontomatkain kannalta tärkeä osa-ae; ku, kulttuuriympäristö- ja maisemamatkain kannalta tärkeä osa-ae. Aeen nimi Satakunnan rannikkoseutu Yyteri-Reposaari Kokemäenjoen kulttuuriympäristövyöhyke Puurijärven-Isonsuon kansallispuisto lähiympäristöineen Joutsijärven järvi- ja metsäae lähiympäristöineen Pinkjärvi Vanhan Rauman ja Lapin Sammallahdenmäen maailmanperintökohdekokonaisuus Köyliönjärvi- Pyhäjärvi aekokonaisuus Koskeljärvi Pohjois-Satakunnan suo- ja metsäaekokonaisuus ml. Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto Kankaanpää-Jämijärvivyöhyke Huomioitavaa Sijoittuu rannikon kehittämisvyöhykkeelle (vrt. kuva 2) Sijoittuu rannikon, -Rauman sekä Kokemäenjokilaakson kehittämisvyöhykkeille (vrt. kuva 2) mv Sijoittuu -Rauman sekä Kokemäenjokilaakson kehittämisvyöhykkeille (vrt. kuva 2) ku Sijoittuu Rauma-Eura-Huittinen sekä Kokemäenjokilaakson kehittämisvyöhykkeille (vrt. kuva 2) Sijoittuu rannikon sekä Rauma-Eura-Huittinen kehittämisvyöhykkeille (vrt. kuva 2) ku Aekokonaisuus sijoittuu osittain Rauma-Eura- Huittinen kehittämisvyöhykkeelle (vrt. kuva 2) mv Sijoittuu osittain Pohjois-Satakunnan kehittämisvyöhykkeelle (vrt. kuva 2) mv 42

12 LIITE 6 (kartta erillisenä tiedostona) Selvityksen esitykset matkaiun liittyvistä kehittämisperiaatevyöhykkeistä (vrt. taukko 3). Pohjakartassa näkyvät myös viher- ja virkistysverkkoa (suoje- ja virkistysaeet, reitit yms) sekä kulttuuriympäristöä koskevat maakuntakaavan esitykset. 43

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 04.12.2016 KAAVA Merikarvian Malskerin ranta-asemakaavan muutos koskien Riispyyn kylän tilaa Kivikari 484-414-2-122 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehti Ilmari

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 06.11.2016 KAAVA Merikarvian Ylikylä rantayleiskaavan muutos koskien Riispyyn kylän tiloja Riihimäki 484-414-2-156, Halkoplassi 484-414-2-199 ja Heikkilä 484-414-1-122 OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

20.8.2007 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO

20.8.2007 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO 20.8.2007 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO MATKAILUALUEET SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASSA 1. TEEMAA OHJAAVAT TAVOITTEET Matkailunäkökulma on selkeästi otettu mukaan maakuntakaavan laadintaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. ERILLISLIITTEET Taulukko 36 Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Kartta 36 Hylyt Kartta 37

SISÄLLYSLUETTELO. ERILLISLIITTEET Taulukko 36 Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Kartta 36 Hylyt Kartta 37 SISÄLLYSLUETTELO Alustus Teksti SELOSTUS B - OSA 1 Taulukko 1 Kaupunkikehittämisen kohdealueet ja tulvasuojelu Kartta 1 Taulukko 2 Taajama-alueet Kartta 2 Taulukko 3 Keskustatoimintojen alueet Kartta 3

Lisätiedot

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN Kehitysvammaisten Suuri Ristiretki, jolla tuodaan Myötätuulta Satakuntalaisille päättäjille, jotta heillä olisi enemmän rohkeutta tehdä viisaita päätöksiä. Viestin tarkoitus on myös lyödä rumpua Satakunnan

Lisätiedot

Kuva 2. Pääosin puolustusvoimien käytössä olevat tai käyttöön suunnitellut Metsähallituksen alueet

Kuva 2. Pääosin puolustusvoimien käytössä olevat tai käyttöön suunnitellut Metsähallituksen alueet LÄHTEET Katso luku 4.1. Selvitykset ja kannanotot sekä tekstin alaviitteet KARTTALIITTEET Kuva 1. Pääosin puolustusvoimien käytössä olevat tai käyttöön suunnitellut Metsähallituksen alueet Pohjankankaalla

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Tervetuloa Satakuntaan!

Tervetuloa Satakuntaan! Tervetuloa Satakuntaan! Yksi Suomen 18 maakunnasta Historiallinen maakunta, joka on mainittu kirjallisessa lähteessä ensi kerran vuonna 1331 Suomen tunnetuin historiallinen löytö on Huittisten hirvenpää

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 SIIKAISTEN KUNTA 28.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KALLIJÄRVEN RANNALLA TILOJA: MARJAMÄKI 747-411-3-207 JA RANTAMÄKI 747-411-3-218 2 1.

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MALSKERI JA DEMASÖÖRI

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MALSKERI JA DEMASÖÖRI MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MALSKERI JA DEMASÖÖRI koskien tiloja Kivikari 484-414-2-122, Halkoplassi 484-414-2-199, Heikkilä 484-414-1-122, Suloranta 484-414-2-112 Valtterila

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

LIITE 1 LUVIAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITAKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIITE 1 LUVIAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITAKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 1 LUVIAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.5.2013 LAITAKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Luodonkylän kiinteistöt: Teerenniemi RN:o 1:145 Kylänpää RN:o 1:193 Iso-Lepästö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VIRKISTYSALUEET OSA I SAARISTO JA RANNIKKO TAAJAMARAKENTEEN ULKOPUOLISET ALUEET Loviisan kaupunki Arkkitehtitoimisto syksy 2007

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2007

KAAVOITUSKATSAUS 2007 LUVIAN KUNTA Rakennusvalvonta KAAVOITUSKATSAUS 2007 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisen kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Hanke-esittely Perustiedot: Hanke keskittyy Satakunnan manneralueelle, tavoitteena selvittää

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Å,l3,d" Ir^,1 *'t ,J,\ ',.Å""'ir':l; 'J I YMPARISTOKESKUS

Å,l3,d Ir^,1 *'t ,J,\ ',.Å'ir':l; 'J I YMPARISTOKESKUS Riitta Debrunner PL 134/Tilitoimisto J.Syrjätie Ky 38701 Kankaanpää puh. 050-5736 777,02-5783 895 j uhani. syrj atie@ tilitoimistosyrj atie.fi 26.9.20t3 YMPARSTOKESKUS C)ikaisuvaatimus koskien Kankaanpään

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI 1 HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI KAAVASELOSTUS 10.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISKAAVAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ

Lisätiedot

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy Utsjoki Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi

Lisätiedot

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen Tankarin ja Trutklippanin majakka- ja luotsiyhdyskunnat / RKY* Kälviän rannikon ja saariston

Lisätiedot

Lieksan kaupunki, Koli Kolin Cultura asemakaava (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lieksan kaupunki, Koli Kolin Cultura asemakaava (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.10.2015 1 (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee Purnulammen ja Ylä-Kolintien välistä aluetta. Alueen sijainti ilmenee

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN 230-405-1-6 15.11.2014 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

TARKENNETUT KARTAT ALUEISTA, JOITA YLEISKAAVAVALITUKSET KOSKEVAT KH 17.9.2012 LIITEAINEISTO

TARKENNETUT KARTAT ALUEISTA, JOITA YLEISKAAVAVALITUKSET KOSKEVAT KH 17.9.2012 LIITEAINEISTO YLEISKAAVAN MÄÄRÄÄMINEN TULEMAAN VOIMAAN NIILTÄ OSIN, JOIHIN KAAVAVALITUSTEN EI KATSOTA KOHDISTUVAN (MRL 201 ) TARKENNETUT KARTAT ALUEISTA, JOITA YLEISKAAVAVALITUKSET KOSKEVAT KH 17.9.2012 LIITEAINEISTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUKKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUKKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.06.2011 Muutettu 09.06.2011 EURAN KUNTA Kunta: Eura 050 Kylä: Kirkonkylä 407 Tilat: 1:190,2:87,2:91 Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus.

Lisätiedot

Satakunnan alueprofiili 2025

Satakunnan alueprofiili 2025 Satakunnan alueprofiili 2025 Sisältö Satakunnan alueprofiiliin vuonna 2025 liittyviä karttoja, taulukoita ja graafeja: 1.Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 2.Elinvoiman näkökulmasta 1. Hyvinvoinnin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2004/ 28.3.2006 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. kaupunginosan (Keskus) urheilualue (liikuntakeskus ja golfkenttä) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen 9.5.2016 Jouni Vataja 1.1. 31.12.2015 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 32 476 turvapaikanhakijaa, joista Irakilaisia 63 % 20 485 Afganistanilaisia 16 %

Lisätiedot

SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2014

SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2014 SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2014 SONKAJÄRVEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 1(4) 1. YLEISTÄ Sonkajärven kunnan toiminta-ajatus on: Sonkajärvi on kaunis ja viihtyisä, hyvät palvelut tarjoava asuin- ja lomakunta,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2016 31.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2011 UPM:n lomakylän ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Yyteri RN:o 1:827 Porin kaupunki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2(9) UPM:N LOMAKYLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Satakunnan vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat. Kankaanpää Heli Perttula

Satakunnan vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat. Kankaanpää Heli Perttula Satakunnan vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat Kankaanpää 22.11.211 Heli Perttula Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesien tila -yksikkö, Vesien seuranta -ryhmä, Heli Perttula 22.11.211

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot

ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot PÄÄTÖS 1.12.2016 EPOELY/3441/2016 ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa Lausunnonantajat Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot Elinkeino-,

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, YLIKYLÄ ALAKNUUSSI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS-

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, YLIKYLÄ ALAKNUUSSI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS- MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, YLIKYLÄ ALAKNUUSSI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS- Koskien Ylikylän tiloja: Alaknuussi 484-417-5-85, Kuusipalsta 484-417-5-92, Joutsenpalsta 484-417-5-93, Kaislaranta 484-417-5-94

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan kaupunki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 122-AK1506 SÄKYLÄN KUNTA KARJANKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 168 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.1.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

Satakunnan markkinointi. Hyvä elämä Satakunnassa. Tiina Leino Satakuntaliitto

Satakunnan markkinointi. Hyvä elämä Satakunnassa. Tiina Leino Satakuntaliitto Satakunnan markkinointi Hyvä elämä Satakunnassa Tiina Leino Satakuntaliitto Satakunnan markkinointi on yhteistyötä Satakunnan markkinointi on koko maakunnan markkinointia: Mitä maakunnassa on, mitä tapahtuu,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2 -2, SOTEOHRY 14.3.2016 9:00 Sivu 2 Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016 Aika 14.3.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36, Huittinen Euran kunta Eurajoen

Lisätiedot

Myötätuulen viesti 2000

Myötätuulen viesti 2000 Viesti, jonka me kehitysvammaiset tuomme teille tällä kertaa, on vielä tyhjä taulu. Vain yhdessä kokemalla ja yhdessä työtä tekemällä voimme täyttää taulun, joka kuuluu meille kaikille. Jos vammaiselle

Lisätiedot

Satakunta Lasten ja nuorten maakunta

Satakunta Lasten ja nuorten maakunta Satakunta Lasten ja nuorten maakunta Pertti Rajala Maakuntajohtaja 17.9.2013 1. Tilaisuuden taustat Maakunnassamme tehdään sektoreittain paljon erinomaista työtä lasten ja nuorten hyväksi Uudenlaiset palvelumme

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava

Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava Suomen hallinto-oikeudelle FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0208-D1850 1 (5) Sisällysluettelo 3 Pekka Turkki... 2 FCG Suunnittelu ja Tekniikka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1610/2015 VP 44/3.9.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TOEJOKI 52. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 16 TONTTI 1001 (KESKIKATU 26) JA PUISTON RIITAVIIKIN AUKION (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1668 Maankäyttö-

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Sisältö Suunnitteluperusteet Vyöhykejako Kustannuslaskentaperusteet Alustava suunnitteluaikataulu

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 30.9.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin lentokentän konesäilytys ja majoitus asemakaava. 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS VETELIN KUNTA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Koskee 15.4.2014 päivättyä Patanan tekojärven Kettusaaren ranta-asemakaavaa Vetelin kunnassa Asemakaavanlaatija Dipl.ins. Mauno Vähämäki Kaavan hyväksymiskäsittelyt:..

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot