SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA 5 OSOITETTUJA MATKAILUPALVELUJEN ALUEITA RM KOSKEVAT MERKINTÖJEN SELITYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA 5 OSOITETTUJA MATKAILUPALVELUJEN ALUEITA RM KOSKEVAT MERKINTÖJEN SELITYKSET"

Transkriptio

1 LIITE 1 SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA 5 OSOITETTUJA MATKAILUPALVELUJEN ALUEITA RM KOSKEVAT MERKINTÖJEN SELITYKSET Satakunnan seutukaavassa 5 matkaipalvejen aetta RM osoittava merkintä on ainoa pelkästään matkaiun liittyvä merkintä RM Matkaipalvejen ae Merkinnällä on osoitettu matkai- ja lomakeskuksille, merkittäville leirintäaeille, lomahotelleille, matkaiun liittyville lomakylille ja muille vastaaville toiminnoille aeita niihin kuuvine virkistysaeineen. - Merkinnän ohjausvaikutukset: Matkaipalveiden aeilla (RM) voidaan päänmaankäyttömuodon lisäksi sallia haja-asutuksen puitteissa muutakin rakentamista, mikäli se vesiensuojenäkökohtien ja matkaitoimintojen toteuttamisen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tavanomainen maatalousrakentaminen ja siihen liittyvä loma-asutusta ja matkaia palveleva rakentaminen sekä rakennusten peruskorjaus ja täydennysrakentaminen on sallittua. Lomakyläaeilla ja matkaikeskusten aeilla saattaa suunnittelematon loma-asutus vaikeuttaa seutukaavan toteuttamista. Rakentamisen sallittavuutta tarkasteltaessa RM-aeilla joudutaan käyttämään usein myös samoja periaatteita kuin seutukaavan virkistysaeiden kohdalla on esitetty. - Yleismääräys Matkaipalvejen aeilla (RM) tulee jättää rakentamisesta vapaaksi vähintään ¾ rannoista. - Yleissuositus Matkaipalveiden aeiden (RM) käytön suunnittessa tulisi erityistä huomiota kiinnittää siihen, että aeiden käyttö ei tuota häiriötä naapuriaeille. Rakentamisen tulisi perustua ns. yhteisrantaperiaatteeseen - Aevaraukset RM-merkinnällä on osoitettu yhteensä 24 aetta, joista 11 sijaitsee merenrannikolla ja 13 sisämaan järviaeella. Seutukaavassa on RM-aeita osoitettu yhteensä 689 ha. - Mitoitus Esitettyjen matkaipalvejen aeiden ohjeellinen tehokkuus on yhteisrantaperiaatteella loma-asuntoa/rantakilometri rakentamisen sijaitessa noin 150 metriä rannasta. Aeen rakentamistehokkuus riippuu huomattavasti nykyisestä maankäytöstä, toteutusjärjestelyistä ja aeen onnonolosuhteista. Rakentamistehokkuus määritellään tarkemmin vasta yksityiskohtaisemmassa suunnittessa. - Toteuttaminen RM-aeiden toteuttajina ovat lähinnä matkaialan yrittäjät ja kunnat. Mikäli aetta ei hata toteuttaa matkaipalvejen aeena, vaan tavanomaisena loma-asutusaeena, koskevat aetta yleiset loma-asutuksen suunnittesuositukset. 31

2 LIITE 2 SATAKUNNAN MATKAILULLISESTI MERKITTÄVIÄ LUONTO- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ- KOHTEITA Taukossa esitetyt aeet on ryhmitelty osa-aekokonaisuuksiin Suomen maisemamaakuntajaon mukaisesti. Valtakunnallisen statuksen tai okituksen omaavat kohteet on varjostettu; tällaisia kohteita ovat kansallispuistot, maailmanperintökohteet, kansallinen kaupunkipuisto, valtakunnallisesti merkittävät maisema-aeet, kansallismaisema sekä tiehallinnon määrittelemä maisematie. Valtakunnallisesti merkittäviksi okiteltuja kulttuuriympäristöjä Satakunnassa on etteloitu 60 kpl ja niistä vain laaja-alaisimmat ovat mukana tässä ettelossa. Luettelo perustuu selvityksen kuvaan 1 sekä Ajan matkassa Satakunnassa esitteeseen, jossa on esitelty maakunnan onnon- ja kulttuuriympäristöjä, muinaisjäännöksiä sekä geologiaa. Esitteeseen on valittu valtakunnallisesti arvokkaiksi okiteltuja kohteita. ALUE KUNTA ERITYISPIIRTEET Satakunnan rannikkoseutu Ouran saaristo Merikarvia Saaristoonto- ja kulttuuri, maisema, onnonrauha Ahlainen Kulttuurimaisema, onto, merellisyys; valtakunnallisesti merkittävä maisema-ae Reposaari Kulttuuri, onto, merellisyys Yyteri Luonto, maisema, virkistys- ja matkai; valtakunnallisesti merkittävä maisema-ae n lintuvedet Luonto (Kokemäenjokisuisto ja Preiviikinlahti) n kansallinen Rakennusperintö, puistot, kaupunkionto kaupunkipuisto Rauman edustan saaristo Rauma Saaristoonto- ja kulttuuri, maisema (Kylmäpihlaja, Reksaari ja Kuuskajaskari) Luvian ja Eurajoen ranta-ae Luvia, Eurajoki Saaristoonto- ja kulttuuri ja saaristo (Laitakari, Ryöväskeri, Säppi, Kaunissaari) Vanha Rauma Rauma Maailmanperintökohde Unajan kulttuurimaisema Rauma Kulttuurimaisema, onto Suomenselkä Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto Karvia Luonto, erämaisuus, onnonrauha;sijainti/käyttö poikkeaa Puurijärven-Isonsuon kp:sta Pohjois-Satakunnan järviseutu Haapakeitaan-Huidankeitaan- Mustasaarenkeitaan muodostama suoaekokonaisuus Hämeenkangas Jämi Honkajoki, Siikainen Luonto, erämaisuus, onnonrauha Jämijärvi, Kankaanpää Ae osittain puostusvoimien harjoituskäytössä (ensisijainen käyttäjä), onto, virkistys Kyrönkankaantie (Kuninkaanlähde) Jämijärvi, Kankaanpää, Kulttuuriperintö, kytkeytyy Hämeenkankaaseen (huom! puostusvoimien harjoituskäyttö) Karvia Joutsijärvi Ulvila Luonto, erämaisuus, onnonrauha Noormarkun ruukinae Noormarkku Rakennusperintö Vihteljärvi-Niemenkylä Kankaanpää Kulttuurimaisema; valtakunnallisesti merkittävä maisema-ae Sääksjärvi Kokemäki Meteoriittikraatteri, onto, kulttuurimaisemat Pomarkun kirkonkylä Pomarkku Perinteinen maaseututaajama; kyläraitin varrelle sijoittuva rakennuskanta, kivisilta ja joki Pomarkun Isoneva Pomarkku Luonto Siikaisten kylät Siikainen Rakennusperintö, kulttuurimaisema; Kuorsumaanjärvi Kiikoinen Luonto, maisema 33

3 Ala-Satakunnan viljelyseutu Leineperin ruukinae Ulvila Rakennusperintö Kokemäenjoen kulttuurimaisemat Kokemäenjokilaakso Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Kokemäki, Huittinen Huittinen, Kokemäki Jokilaakso, kulttuurimaisema Kulttuurimaisema; valtakunnallisesti merkittävä maisema-ae Ulvilan Liikistö Ulvila Muinaismuisto (keskiaikainen hautausmaa, kiviperustus; sisältyy Kokemäenjoen kulttuurimaisemaan) Kokemäen Orjapaadenkallio Kokemäki Muinaismuisto (hautaröykkiö, näköalapaikka); sisältyy Kokemäenjoen kulttuurimaisemaan Kokemäen muinaisjäännösae Kokemäki Muinaismuisto (rautakautiset ja keskiaikaiset muinaisjäännökset); sisältyy Kokemäenjoen kulttuurimaisemaan Puurijärven ja Isonsuon Huittinen, Luonto, kulttuurimaisema kansallispuisto Kokemäki Punkalaitumenjoen kulttuurimaisema Punkalaidun, Huittinen Kulttuurimaisema, matkaitie (Taikayön tie) Taikayön tie Huittinen, Kokemäki, Köyliö, Säkylä sekä Vampula. Tiehallinnon määrittelemä, maastoon merkitty matkaitie. Ainoa Satakunnassa. Reitti kulkee valtatien 2 suuntaisesti Kokemäenjoelta Hämeen Härkätielle Pinkjärvi Eurajoki Luonto, erämaisuus, onnonrauha Irjanteen-Eurajoen-Vuojoen Eurajoki Kulttuurimaisema, rakennusperintö kulttuurimaisema Eurajoen Liinmaan linna Eurajoki Keskiaikainen linnapaikka Harjavallan Kaunismäki Harjavalta Muinaismuisto (hautaröykkiöt) Panelian kylä Kiukainen Perinteinen rakennuskanta Kiukaisten Panelian Kiukainen Muinaismuisto (pronssikautinen hautaröykkiö) kuninkaanhauta Rauman Kylmäkorvenkallio Rauma Muinaismuisto (pronssikautinen hautaröykkiö) Lapin Sammallahdenmäki Lappi Maailmanperintökohde; yhteinen kokonaisuus Vanhan Rauman kanssa Euran Käräjämäki Eura Muinaismuisto (rautakautinen poltto- ja ruumiskalmisto) Euran Luistari Eura Muinaisjäännösae (pronssikautinen asutus sekä rautakautinen ruumis- ja röykkiökalmisto) Euran Harola Eure Muinaismuisto (rautakautinen röykkiöae) Kauttuan Ruukinpuisto Eura Kulttuuri- ja rakennusperintö, onto Köyliönjärvi Köyliö, Säkylä Kulttuurimaisema, historialliset arvot; kansallismaisema, valtakunnallisesti merkittävä maisema-ae Köyliön Kirkkokari Köyliö Historia, roomalaiskatolisten pyhiinvaelspaikka Säkylän Pyhäjärvi Säkylä Satakunnan suurin järvi Koskeljärvi Eura Luonto, maisema, erämaisuus Otajärvi Rauma Luonto, maisema 34

4 LIITE 3 MATKAILUPALVELUJEN ALUEET SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA 5 SEKÄ UUDET ESILLE NOUSSEET MATKAILUPALVELUIDEN ALUEET (RM) JA KOHTEET (rm) KUNTA SK 5 TUNNUS JA ALUEEN NIMI KAAVOITUSTILANNE JA ESITYS MK:n VALMISTELUAINEISTOON ALUEEN TOIMINTOJA MERKIT YS Eura RM-33 Kolakoskenlahti Ranta-asemakaavassa (vahvistettu ) Kolakoskenlahti on osoitettu RMaeeksi. Rakennusoikeutta aeella yhteensä k-m2. Ae sijaitsee Pyhäjärven länsirannalla lähellä Euran kunnan keskustaa. Eura RM-32 Sieravuori Aeella on ranta-asemakaava (vahvistettu ). Ae osoitetaan aevarauksena RM. Toiminnassa oleva ja uudistunut matkai- ja lomakeskus Pyhäjärven lounaisrannalla. Aeella on majoitustilat 80 hengelle ja 150 sähköistettyä asuntovaunupaikkaa, 120 paikkainen ruokaravintola ja 600 asiakaspaikkainen tanssiravintola. Pyhäjärven rannalla sijaitsee vesiurheikeskus, jossa vuokrattavana purjelautoja, kanootteja ja soutuveneitä. Eurajoki RM-3 Syöpänvuori Rantayleiskaavassa (kv. hyväksynyt ) aeelle on osoitettu MVY- (maaja metsätalousae tai vesiae, jolla on ympäristöarvoja) ja M-(maa- ja metsätalousae) ja RA (loma-asuntoae) aevaraukset. Eurajoki RM-5 Vaheenmaa Rantayleiskaavassa (kv. hyväksynyt ) aeelle on osoitettu S- (suoje), M- (maa- ja metsätalousae) ja RA- (lomaasuntoae) aevaraukset. Eurajoki RM-48 Verkkokari Rantayleiskaavassa (kv. hyväksynyt ) ae osoitettu RM- (matkaipalveiden) aeeksi seutukaavaa suppeampana aeena. Rantayleiskaavan mukaan aeella on rakennusoikeutta yhteensä 880 k-m2. Ae on Eurajoen kunnan omistuksessa. Verkkokarissa sijaitsee Eurajoen kunnan vierassatama, joka osoitetaan veneilijöitä palvelevaksi kohteeksi v-v-518. Paik Harjavalta Hiittenharju Hiittenharjun osayleiskaavassa (Turun ja n lh vahvistanut ) ae on urhei- ja virkistyspalvejen aeiden (VU- 1, VU-2, VU-3, VU-4/s, VU-5/s, VU-6, VU-7, VU-8, VU-9, VU-10 ja V) ohella osoitettu mm. yksityisten palvejen ja hallinnon aeita (PK), yksityisten palvejen ja yritystoiminnan aeita (PK-1) sekä matkaipalvejen ae (RM). Hiittenharju on merkittävä ympärivuotisessa käytössä oleva ae ulkoi- ja virkistysae Harjavallassa Aeella sijaitsee myös Hiittenharjun hotelli ja ravintola. allinen Jämijärvi RM-52 Mielahti Ranta-asemakaavassa (2002) ae on osoitettu RA-aeeksi (oma ja yhteisrantaae). Aeella sijaitsee myös yleinen uimaranta. 35

5 Jämijärvi Jämi Jämi on valtakunnallisesti merkittävä, ympärivuotisessa matkai- ja virkistyskäytössä oleva ae Hämeenkankaalla. Puostusvoimat on Hämeenkankaan ensisijainen käyttäjä. Valtakun. Jämijärvi RM-35 Viherkoski / Jämijärvi Aeella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Seutukaavan matkaipalveiden aevaraus RM-35 osoitetaan (muutetaan) maakuntakaavaan virkistysaeena V Maakuntakaavan virkistysaevaraus on suppeampi kuin seutukaavan matkaipalveiden aevaraus. Aevarauksella hataan turvata Jämin aeen virkistys- ja matkaikäytön kehittämisedellytykset mm. uimaranta- ja venepaikka-aeena. Aevaraus liittyy Jämin aeen kehittämisedellytysten turvaamiseen. Kankaanpä ä VL 92 Kuninkaanlähde Aeelle on laadittu osayleiskaava. Ae osoitetaan kohdemerkintä rm Valtakunnallisesti merkittävä, ympärivuotisessa käytössä oleva, SF Caravan ry:n jäsenille tarkoitettu, noin 5 ha:n laajuinen caravan-ae. Aeella on tilaa asuntovaunulle. Valtak. Kokemäki Pitkäjärvi Kokemäen Pitkäjärven osayleiskaavassa (Lounais-Suomen ympäristökeskus vahvistanut ) Pitkäjärven ae on osoitettu mm. matkaipalvejen aeena (RM) ja liiketoiminnan sekä urhei- ja virkistyspalvejen aeena (KU). Pitkäjärvi on merkittävä ulkoi- ja virkistysae Kokemäellä. Aeen läheisyydessä sijaitsee myös ravirata. allinen Kokemäki RM-41 Vähtärinniemi Ae ei ole enää leirintäaetta. Aeella sijaitsevat mökit ovat erittäin huonokuntoisia, osittain asumiskelvottomia. Aeella ei ole palveita. Aeen omistaa perikunta, joka on vuokrannut aeen. Vuokrasopimus päättyy kesällä 2008, eikä sitä ilmeisesti enää jatketa. Lavia RM-24 Tuomola Aeelle on laadittu 2 ranta-asemakaavaa (1982 ja 2002), joissa ae on osoitettu RA - aeeksi eli varattavaksi tavanomaiseen lomaasutukseen. Aeen omistussuhteet ovat vaihtuneet ja uusi omistaja on purkanut osan asumuksista. Aeella sijaitsevat rakennukset ovat erittäin huonokuntoisia, asumiskelvottomia. Lavia RM-25 Pääsaari Ae on perikunnan omistuksessa. Saaressa olevista loma-asumuksista osa on perikunnan jäsenten omistuksessa. Saareen johtaa ajotie, joka etenkin keväisin ja syksyisin on tulvaveden vaivaama ja siten lähes kulkukelvoton. Saaressa on 3-4-vuokrattavaa, varsin uutta ja hyväkuntoista 36

6 Luvia Laitakari Luvian ranta-aeiden osayleiskaavassa ( ) Laitakariin on osoitettu RM/s-, LV- ja AP/s aevaraukset. RM- ja LV aeille rakennusoikeutta on osoitettu yhtensä k-m2. Luvia Ryöväskeri Luvian ranta-aeiden osayleiskaavassa ( ) Ryöväskeri on osoitettu RMaeeksi. Aeella on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä k-m2. asumusta. Kesäkautta kuun ottamatta vuokraustoiminta on varsin vähäistä. Ae ei toimi varsinaisena matkaipalveiden aeena. Ae sijaitsee 5 km:n etäisyydellä Luvian kunnan keskustasta. Aeella sijaitsevat 120 paikkainen, ympärivuotisessa käytössä oleva ravintola (Laitakarin Messi) ja kesäaikainen tanssilava. Ravintolarakennuksen yhteydessä on tornikabinetti sekä 40 hengen kokouskabinetti. Aeella olevia matkaipalveiden toimintoja / rakenteita ovat mm. sauna-, peseytymis-, wc- ja veneilijöiden vaatehuoltotilat. Aeella ei ole varsinaisia majoitus- ja yöpymistiloja. Entinen merivartioasema, joka sijaitsee noin 5 merimailin (n. 9 km) etäisyydellä Laitakarista. Ryöväskerissä on majoitustilat noin 30 hengelle, kokoustilat sekä 3 saunaa, laivalaituri ja helikopterikenttä. Merikarvia RM-46 Koivuniemi Merikarvian rantaosayleiskaavassa ( ) ae on osoitettu RM-aeeksi. Aeella toimii Koivuniemen Herra, joka on vanha sukutila ja erikoistunut ensisijaisesti lapsiperheiden maalaislomien järjestämiseen. Aeella on majoituskapasiteettia yhteensä 30 hengelle, 6 asuntovaunupaikkaa, 5 saunaa sekä kanootti- ja venevuokraus. Merikarvia RM-45 Lankrunni- Höökrunni Merikarvian rantaosayleiskaavassa ( ) ae on osoitettu RM-aeeksi. Ae sijaitsee saaressa ja on siten vaikeasti tavoitettavissa. Seutukaavan RM aevaraus ei ole Merikarvia RM-15 Lankosoto, Pohjaranta Merikarvian rantaosayleiskaavassa ( ) Lankosoto on osoitettu RM-aeeksi. Aeella on myös vahvistettu rantaasemakaava ( ). Lankosodon saaressa sijaitsee toiminnassa oleva lomakeskus / vuokrattavia lomamökkejä. Aeelle on pengertieyhteys. Lankosoto osoitetaan kohdemerkinnällä rm. Lankosodon saari on yksityisomistuksessa. Mantereella sijaitsevan Pohjarannan omistaa Merikarvian kunta. Merikarvia RM-17 Katavakaupunki Merikarvian rantaosayleiskaavassa ( ) Katavakaupunki on osoitettu RM-aeeksi. Merikarvia Mericamping Merikarvian keskustan osayleiskaavassa ( ) Brändöön aeelle on osoitettu pienvenesatamien (LV-1), loma-asuntojen Aeen omistussuhteet ovat muuttuneet. Ae on järjestön vapaa-ajanaeena / virkistyskohteena, joten sen käyttö yleisenä matkaipalveaeena on rajoitettua. Aeella on lähinnä paikallista merkitystä. Mericamping on Merikarvian kunnan keskustasta noin 3 km:n etäisyydellä sijaitseva, kunnan omistama neljän 37

7 Merikarvia ER-168 Jukolanniemi (RA), julkisten palveiden (PY), matkaipalveiden (RM) sekä retkeily- ja ulkoiaeiden (VR) aevaraukset. Ae on seutukaavassa osoitettu lähivirkistysaeeksi VL-165. Brändöön eteläkärkeen osoitetaan rmkohdemerkintä sekä veneilijöitä palveleva kohde V-v-625 (vierassatama) Brändöö. Merikarvian rantaosayleiskaavassa ( ) Jukolanniemi on osoitettu RM-aeeksi. tähden lomakohde. Aeella on yhteensä 20 lomamökkiä, joista talviasuttavia on 6. Mökkien kesäajan majoituskapasiteetti on yhteensä 98 vuodepaikkaa ja talviajan kapasiteetti 50. Asuntovaunupaikkoja aeella on yhteensä 70, joista sähköistettyjä 66. Mericampingin vastaanottorakennuksessa on kokoustilat noin 60 hengelle sekä kahvio. Entinen merivartioasema, joka nykyisin toimii rajavartiolaitoksen henkilökunnan virkistäytymis- ja lomakohteena. Jukolanniemi ei ole varsinainen yleinen matkaipalveiden ae käyttäjäkunnastaan johtuen. Pomarkku RM-38 Kunviikinniemi Aeelle on laadittu 2 ranta-asemakaavaa ( , ). Ae osoitetaan aevarauksella RM. Aerajauksen tarkistus ranta-asemakaavojen mukaisesti. Valkjärven etelärannalla toimii Korpirämäkän lomakylä, jonka käyttö on ympärivuotista. Aeella sijaitsee 15 lomamökkiä, josta 5 on talviasuttavaa. Mökkien kesäaikainen majoituskapasiteetti on noin 65 vuodepaikkaa ja talviajan kapasiteetti 25. Aeella on myös asuntovaunuae. Pomarkku RM-42 Lomakallio Aeella ei ole kaavaa Toimiva Caravan- leirintäae Isojärven etelärannalla. Aeella on myös lomamökkien vuokrausta. Aeen pääkäyttö ajoittuu kesäkauteen. RM-43 Yyteri Meri-n osayleiskaavassa ( ) ae on osoitettu loma- ja matkaiaeeksi R. Seutukaavassa aevaraus on esitetty laajempana kuin osayleiskaavassa. Aeella sijaitsevat Yyterin hotelli ja leirintäae. Valtak. Ae osoitetaan aevarauksella RM osayleiskaavan rajauksen mukaisesti. Yyterin lomakylä (entinen UPM Lomakylä) Meri-n osayleiskaavassa ( ) ae on osoitettu loma- ja matkaiaeeksi R. Aeelle on laadittu ranta-asemakaava. Aeella sijaitsee 21 lomamökkiä, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 110 vuodepaikkaa. Aeella on noin 30 hengen kokous- ja 80 hengen ravintolatilat. Ae on ympärivuotisessa käytössä. RM-50 Lampinkoski Ae on Pohjois-n osayleiskaavassa ( ) osoitettu RM-aeeksi. Aeelle on laadittu ranta-asemakaava, jossa aeelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 900 k- m2. Ae osoitetaan kohdemerkinnällä rm Valtatie 8 itäpuolella sijaitseva levähdyspaikka, jossa toimii kahvila. Lampinkoski on onnonkaunispaikka, jossa onnonkivistä rakennettu vanha kivisilta (museosilta) kulkee Pohjajoen yli. Aeen kautta kulkee maakunnallisesti merkittävä retkeily- / ulkoireitti. Aeella ei ole majoitus- ja yöpymismahdollisuuksia. Aeen omistaa A. Ahlström Oy. RM-11 Hööholma Ae on Reposaari-Tahkooto-Lampaoto- Ämttöön osayleiskaavassa ( ) Seutukaavan aevaraus ei ole Aeella ole rakenteita 38

8 osoitettu loma- ja matkaiaeeksi R. eikä palveita. Ae sijaitsee pohjoisen satamatien varressa ollen potentiaalinen ja helposti saavutettava matkaipalveiden ae. Rauma RM-44 Taipalmaa Rauman pohjoisten rantojen osayleiskaavassa ( ) aeelle ei ole osoitettu aevarauksia. Rauma RM-1 Säynätsalo Rauman yleiskaavassa ( ) aeelle ei ole osoitettu aevarauksia. Ranta-asemakaavoissa ( , ) ae on osoitettu tavanomaiseen loma-asutukseen. Rauma ER-258 Kuuskajaskari Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavassa (kv ; KHO ) ae on osoitettu virkistysaeeksi (V). Rannikkolinnakkeena vuosituhannen vaihteeseen saakka toiminut linnakesaari, jonka nykyisin omistaa Rauman kaupunki. Saaressa on vuonna 1968 valmistunut kasarmirakennus, jossa oli majoitustilat lähes 200 varusmiehelle. Henkilökuntaa varten saareen rakennettiin 3 rivitaloa (12 huoneistoa), kerhotila ja rantasauna, jotka nykyisin ovat vuokrattavissa huhtikuusta joukuuhun kestävällä sesonkikaudella. Kokoustilat 20, 50 ja 100 hengelle. Kaupungin tavoitteena on Kuuskajaskarin kehittäminen ympärivuotiseksi virkistys- ja matkaikohteeksi. Makunnal l. Rauma Kylmäpihlaja Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavassa (kv ; KHO ) ae on osoitettu virkistysaeeksi (V). Kylmäpihlajassa sijaitsee vuonna 1953 valmistuneet majakka ja otsiasema, jonka kerrosala on 900 m2. Rauman kaupunki on omistanut majakkasaaren vuodesta 2000 kien. Majakan tornissa on 12 kpl 2-hengen vuokrattavaa huonetta. Kiinteistöissä toimii ontotupa saaren onnosta kertovine näyttelyineen. Kaupungin tavoitteena on Kylmäpihlajan virkistys- ja matkaikohteena mm. suunniteln Selkämeren kansallispuiston tukikohtana. Siikainen RM-47 Eteläpäänlahti Asemakaavoissa ( , ) ae on osoitettu RM-aeeksi. Aeella sijaitsee 19 saunallista ympärivuotisessa käytössä olevaa mökkiä (majoituskapasiteetti yhteensä 135 henkeä), yli 100 paikkainen ravintola, 2 tilaussaunaa, 25 paikkainen caravan-ae.. Säkylä RM-30 Loma-Säkylä Ranta- / (asema-) kaavoissa ( , ) ae on ositettu Aeella sijaitsee 28 osin saunoin varustettua lomamökkiä, joiden. 39

9 matkaipalveiden aeeksi. Ae osoitetaan aevarauksella RM. majoituskapasiteetti on yhteensä noin 150 henkeä. Osa mökeistä on käytössä vain kesäaikana. Aeella sijaitsee myös 64 vaunupaikkainen ja 30 telttapaikkainen camping-ae sekä 250 asiakaspaikkainen ravintola. Säkylä RM-31 Isosaari Ae on kunnan yleiskaavassa (2010 / ) osoitettu RA-merkinnällä. Ae liittyy maakuntakaavan taajamatomintojen aeeseen. Säkylä RM-40 Luvalahti Kunnan yleiskaavassa (2010 / ) ae on osoitettu urhei- ja virkistyspalvejen aeeksi (VU), yksityisten palvejen ja hallinnon aeeksi (PK) sekä pysäköintiaeeksi (LP). Käkiniemen asemakaavassa ae on osoitettu liikerakennusten ja matkaipalveiden rakennusten (RM) kortteliaeeksi. Ae liittyy maakuntakaavan taajamatomintojen aeeseen. Säkylä RM-29 Haukkavuori Aeelle ei ole laadittu kaavaa. Ae osoitetaan RM aeeksi. Aeella sijaitsee 7 vuokrattavaa loma-asuntoa, joiden majoituskapasiteetti on noin 30 henkeä sekä rantasauna. Toiminta keskittyy ensisijaisesti kesäaikaan. 40

10 LIITE 4 LEIRINTÄALUEET SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA 5 Satakunnan seutukaavan 5 selostusosassa mainitut leirintäaeet on käsitelty Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvityksen yhteydessä. Oheisessa taukossa on kuvattu leirintäaeiden sijoittuminen maakuntakaavaan ehdotetuilla virkistysaeilla V (Satakuntaliitto, Älli 2006). Satakunnan seutukaavassa 5 virkistysae on osoitettu VL-merkinnällä, viher- ja virkistysverkkoselvityksessä V-merkinnällä. Leirintäaeita ei siis ehdoteta osoitettavan erillisellä merkinnällä maakuntakaavassa, vaan aeet sijaitsevat esim. virkistysaeiden sisällä. Jotkut aeet on voitu osoittaa vielä erikseen matkaipalveja kuvaavalla merkinnällä. KUNTA Eura SK 5 TUNNUS ja ALUEEN NIMI VL-30 Myllynojanlahti HUOMIOITAVAA VIVI / esitetään poistettavaksi / kunta perustelt. MERKITTÄVYYS Paikallinen Eura Harjavalta Jämijärvi Kankaanpää Merikarvia VL-32 Akkonokka VL-61 Näyhälänniemi VL-4 Mielahti VL-92 Kuninkaanlähde kohdemerkintä VL-165 Brändöö Myllyojanlahti on paikallisesti merkittävä virkistyskohde, palvelee lähinnä vain Euran kunnan asukkaita. Aetta ei esitetä maakuntakaavan VIVI / aevaraus ennallaan / aevarausmerkintä V-32. VIVI / aevaraus ennallaan / aevarausmerkintä V-61. VIVI / aevaraus ennallaan / aevarausmerkintä V-4. Ei esitetä maakuntakaavan Kohde käsittää entisen Lomaliiton kiinteistön. VIVI / virkistysaetta ei esitetä maakuntakaavan Seudullinen Seudullinen Seudullinen Seudullinen Rauma VL-7 Reposaari (TK) VL-8 Yyteri VL-446 Poroholma Brändöön eteläkärkeen osoitetaan rmkohdemerkintä sekä veneilyä palveleva kohde V-v-625 (vierassatama). VIVI / aevaraus ennallaan / aevarausmerkintä V-7 VIVI / V-8 ja SL Osa seutukaavan VL-8 aetta säilyy virkistysaeena aevarauksella V-8 (Yyteri). Osa virkistysaeesta muutetaan Naturan johdosta onnonsuojeaeeksi SL-2060 (Yyteri). VIVI / Seutukaavan kohdemerkintä VL-446 (Poroholma) muutetaan veneilyä palvelevaksi kohteeksi V-v-820 (vierassatama). Seudullinen Valtakunnallinen Seudullinen Säkylä VL-445 Santanokka Vierassatama sisältyy laajempaan Petäjäs - Syväraumanlahti virkistysaeeseen V-52. Toiminta aeella on loppunut. 41

11 LIITE 5 MATKAILUN KESKEISTEN VETOVOIMA-ALUEKOKONAISUUKSIEN SIJOITTUMINEN SA- TAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN TAVOITERAPORTISSA ESITETTYIHIN KEHITTÄMIS- VYÖHYKKEISIIN VERRATTUNA - Lyhenteiden selitykset: mv, matkain ja virkistyskäytön kannalta tärkeä osa-ae;, ontomatkain kannalta tärkeä osa-ae; ku, kulttuuriympäristö- ja maisemamatkain kannalta tärkeä osa-ae. Aeen nimi Satakunnan rannikkoseutu Yyteri-Reposaari Kokemäenjoen kulttuuriympäristövyöhyke Puurijärven-Isonsuon kansallispuisto lähiympäristöineen Joutsijärven järvi- ja metsäae lähiympäristöineen Pinkjärvi Vanhan Rauman ja Lapin Sammallahdenmäen maailmanperintökohdekokonaisuus Köyliönjärvi- Pyhäjärvi aekokonaisuus Koskeljärvi Pohjois-Satakunnan suo- ja metsäaekokonaisuus ml. Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto Kankaanpää-Jämijärvivyöhyke Huomioitavaa Sijoittuu rannikon kehittämisvyöhykkeelle (vrt. kuva 2) Sijoittuu rannikon, -Rauman sekä Kokemäenjokilaakson kehittämisvyöhykkeille (vrt. kuva 2) mv Sijoittuu -Rauman sekä Kokemäenjokilaakson kehittämisvyöhykkeille (vrt. kuva 2) ku Sijoittuu Rauma-Eura-Huittinen sekä Kokemäenjokilaakson kehittämisvyöhykkeille (vrt. kuva 2) Sijoittuu rannikon sekä Rauma-Eura-Huittinen kehittämisvyöhykkeille (vrt. kuva 2) ku Aekokonaisuus sijoittuu osittain Rauma-Eura- Huittinen kehittämisvyöhykkeelle (vrt. kuva 2) mv Sijoittuu osittain Pohjois-Satakunnan kehittämisvyöhykkeelle (vrt. kuva 2) mv 42

12 LIITE 6 (kartta erillisenä tiedostona) Selvityksen esitykset matkaiun liittyvistä kehittämisperiaatevyöhykkeistä (vrt. taukko 3). Pohjakartassa näkyvät myös viher- ja virkistysverkkoa (suoje- ja virkistysaeet, reitit yms) sekä kulttuuriympäristöä koskevat maakuntakaavan esitykset. 43

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset Tarkistettu 14.4.2014 Korkein hallinto-oikeus 13.3.2013 Ympäristöministeriö 30.11.2011 Satakunnan maakuntavaltuusto 17.12.2009 Satakunnan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 29.11.2013

Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 29.11.2013 Satakunnan maakunta esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 29.11.2013 Satakunta Yksi Suomen 19 maakunnasta Historiallinen maakunta Sijainti

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013

Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013 Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä 20.4.2013 KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaluonnoksen selostus, joka koskee 20.4.2013 päivättyä

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMPSIÖ OUTDOOR RESORT/ SIMPSIÖN ALUEEN KEHITTÄMISHANKE Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24633 Loppuraportti 1

Lisätiedot

Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus

Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus 82120665 Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus 1 Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 15. päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

Iin matkailuohjelma 2008 2020

Iin matkailuohjelma 2008 2020 Iin matkailuohjelma 2008 2020 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Maankäytön rakennemalli 4 1.3.Iin Karhun Naturaselvitys 6 1.4.Iin Yritysbarometri 8 1.4.1. Haastateltujen yritysten

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Vahvistettu 15.2.2010 Kansikuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumiseen, palvelu-, ja ympäristöhäiriötä

Lisätiedot

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989 SALLAN KUNTA Sallatunturin osayleiskaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5 0615-P22989 Selostus 1 (63) Persson Puurula Eva Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot