Kuntala Kh 1 (Iso Kylätie 18) - Sockengården KST 1 (Stora Byvägen 18)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntala Kh 1 (Iso Kylätie 18) - Sockengården KST 1 (Stora Byvägen 18)"

Transkriptio

1 7/ Aika/Tid , Klo/Kl. 17:28-20:38 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh 1 (Iso Kylätie 18) - Sockengården KST 1 (Stora Byvägen 18) Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:28-20:38 Puh.joht./Ordf. Hursti Jari 17:28-20:38 Varapuh.joht./Viceordf. Jalas Jyri 17:28-20:38 Jäsen/Medlem Sandström Stefan 17:28-20:38 Jäsen/Medlem Holmberg Gunilla 17:28-20:38 Jäsen/Medlem Backström Hannele 17:28-20:38 Jäsen/Medlem Viita Mari 17:28-20:38 Jäsen/Medlem Björn Jani 17:28-20:38 Jäsen/Medlem Hämäläinen Monika 17:28-20:38 Jäsen/Medlem Muu/Övriga Kostiainen Aura 17:28-20:38 Pöytäkirjanpitäjä / Protkollförare Myllyvirta Ilari 17:28-20:38 Esitt./Föredr. Pohjonen Juha 17:28-20:38 Tilapalvelup. / Lokalservicechef Borgar Peter 17:28-20:38 Toimistosihteeri / Kanslisekreterare Seppälä Tiina 17:28-18:10 Energia-asiantuntija / Energiexpert Poissa/Frånvarande Björkell Rolf Kh edust./kst repr. Seppälä Olli Nuor.valt.ed./Ungdom sfull. Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande.. Rainer Boman Pöytäkirjantarkastaja/juste rare.. Monika Hämäläinen Pöytäkirjanpitäjä/förare.. Aura Kostiainen Pöytäkirjantarkastaja/justera re.. Hannele Backström Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

2 7/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 76 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 4 77 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 5 78 Mt 170 parantaminen Amiraalintien liittymässä, katusuunnitelmien hyväksyminen / Förbättring av Lv 170 vid Amiralsvägens korsning, godkännande av gatuplaner 79 Mt 170 parantaminen Amiraalintien liittymässä, urakoitsijan valinta / Förbättring av Lv 170 vid Amiralsvägens korsning, val av entreprenör 80 Sähköntoimittajan valinta vuosiksi / Val av elleverantör för åren HSL:n suunnitelma tilapäisestä liityntäpysäköinnistä / HRT:s plan om tillfällig anslutningsparkering 82 Rauhanlinnan (ent. Kotimäen päiväkoti) vuokraaminen / Uthyrning av Rauhanlinna (förra Kotimäki daghem) 83 Kansalaisopiston toimitilojen muutokset Nikkilässä ja Söderkullassa / Ändringar gällande medborgarinstitutets lokaler i Nickby och Söderkulla 84 Vanhusneuvoston selvityspyyntö Vanhan kunnantalon vuokrasopimuksen soveltamisesta eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen osalta / Äldrerådets begäran om utredning angående tillämpandet av Gamla kommunhusets hyresavtal för pensionärs- och åldringsföreningars del 85 Kuntalaisaloite liikennejärjestelyistä Kuusitiellä Nikkilässä / Invånarinitiativ angående trafikarrangemang på Granvägen i Nickby 86 Invånarinitiativ om förbättring av hundparken i Nickby / Kuntalaisaloite Nikkilän koirapuiston kehittämisestä Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut Ilmoitusasiat / Delgivningar Muut asiat / Övriga ärenden Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille / Räddningsverket i Östra Nylands förslag till budget och ekonomiplan Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

3 7/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet TEKVLK 75 Tekninen valiokunta / Tekniska Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

4 7/ Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare TEKVLK 76 Tekninen valiokunta / Tekniska Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin / Till protokolljusterare valdes Monika Hämäläinen & Hannele Backström (Mari Viita & Jyri Jalas) Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

5 7/ Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan TEKVLK 77 Tekninen valiokunta / Tekniska Esityslista ja lisälista hyväksyttiin. Föredragningslistan och tilläggslistan godkändes. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

6 7/ Mt 170 parantaminen Amiraalintien liittymässä, katusuunnitelmien hyväksyminen / Förbättring av Lv 170 vid Amiralsvägens korsning, godkännande av gatuplaner 233/ /2013 TEKVLK 78 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Vs. kuntatekniikan päällikkö / Vik. kommunteknisk chef Katja Jaranne, katja.jaranne(at)sipoo.fi Tekninen valiokunta on hyväksynyt Mt 170 ja Amiraalintien risteyksen toimivuuden parantamissuunnitelman ja varannut määrärahat vuodelle 2014 tiesuunnitelman laatimiseksi sekä hankkeen toteuttamiseksi kiertoliittymävaihtoehdon pohjalta. Amiraalintien ja Mt 170 risteyksen tiesuunnitelman laatiminen on tilattu TL-Suunnittelu Oy:ltä. Hankeryhmän kokouksessa todettiin, että alueen asemakaavan muutosehdotuksessa Mt 170 on merkitty suunnittelualueen kohdalla kaduksi, ja suunnittelua päätettiin jatkaa katusuunnitelmana. Suunnitelma on laadittu Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. S 17 A Söderkullan K-marketin asemakaavan muutos, joka käsittää myös suunnitellun kiertoliittymäalueen, on hyväksytty valtuustossa TL-Suunnittelu Oy on laatinut alueen katusuunnitelmat seuraavasti: Suunnitelmakartat piir. nro liite Yleiskartta R3-1 1 Suunnitelmakartta Uusi Porvoontie ja Amiraalintie R3-2 2 Pituusleikkaukset Pituusleikkaus Uusi Porvoontie R3-3 3 Pituusleikkaus Amiraalintie R3-4 4 Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset Tyyppipoikkileikkaus Uusi Porvoontie ja Amiraalintie R3-5 5 Tyyppipoikkileikkaus kiertoliittymän yliajettava osa R3-6 6 Suunnitelmista on kuulutettu ja ne ovat olleet yleisesti nähtävillä välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana suunnitelmista ei ole jätetty muistutuksia. Liitteet: Liite 1/ 78 tekvlk: Yleiskartta Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

7 7/ Liite 2/ 78 tekvlk: Suunnitelmakartta, Uusi Porvoontie ja Amiraalintie Liite 3/ 78 tekvlk: Pituusleikkaus, Uusi Porvoontie Liite 4/ 78 tekvlk: Pituusleikkaus, Amiraalintie Liite 5/ 78 tekvlk: Tyyppipoikkileikkaus, Uusi Porvoontie ja Amiraalintie Liite 6/ 78 tekvlk: Tyyppipoikkileikkaus, kiertoliittymän yliajettava osa Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä TL-Suunnittelu Oy:n laatimat katusuunnitelmat Uuden Porvoontien (Mt 170) parantamiseksi Amiraalintien liittymässä. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar godkänna gatuplanerna för förbättring av Nya Borgåvägen (Lv 170) vid Amiralsvägens korsning uppgjorda av TL-Suunnittelu Oy. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades på mötet. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

8 7/ Mt 170 parantaminen Amiraalintien liittymässä, urakoitsijan valinta / Förbättring av Lv 170 vid Amiralsvägens korsning, val av entreprenör 233/ /2013 TEKVLK 79 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Vs. kuntatekniikan päällikkö / Vik. kommunteknisk chef Katja Jaranne, katja.jaranne(at)sipoo.fi Tekninen valiokunta on varannut määrärahan vuoden 2014 käyttöbudjetista kiertoliittymävaihtoehdon toteuttamiseen Mt 170 ja Amiraalintien liittymän toimivuuden parantamiseksi. Kiertoliittymän rakentaminen on ELY-hanke, jonka kustannuksista vastaa Sipoon kunta sataprosenttisesti. TL-Suunnittelu Oy on laatinut kohteesta katusuunnitelmat. Uuden Porvoontien ja Amiraalintien kiertoliittymän rakentamisesta on jätetty tarjouspyyntö (liite 1) HILMAan (elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava) sekä Sipoon kunnan nettisivuille. Tarjoukset tuli jättää klo 15:00 mennessä, ja ne avattiin Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 4 kpl. Tarjouspyynnössä määriteltiin, että urakoitsija valitaan halvimman hinnan perusteella niistä urakoitsijoista, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajat hintajärjestyksessä ja tarjoajien soveltuvuusvaatimusten täyttyminen on esitetty liitteessä 2. Ennen hankintapäätöstä käytiin edullisimman/edullisimpien urakkatarjousten jättäneiden kanssa sopimusneuvottelu, liite 3. Liitteet: Liite 1/ 79 tekvlk: Tarjouspyyntö Liite 2/ 79 tekvlk: Tarjousten avauspöytäkirja Liite 3/ 79 tekvlk: Sopimusneuvottelupöytäkirja Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää valita Uuden Porvoontien (Mt 170) ja Amiraalintien kiertoliittymän rakentamisen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan liitteenä 2 olevan tarjousten avauspöytäkirjan mukaisesti. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Tekniska direktörens förslag Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

9 7/ Tekniska beslutar välja den entreprenör som lämnat den förmånligaste offerten enligt bilaga 2, protokoll för öppningstillfället, till entreprenör för konstruktion av en cirkulationsplats vid Nya Borgåvägen (Lv 170) och Amiralsvägen. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Edullisimman tarjouksen jätti VRJ Etelä-Suomi Oy. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Offerten med förmånligaste pris gavs av VRJ Etelä-Suomi Oy. Paragrafen justerades på mötet. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

10 7/ Sähköntoimittajan valinta vuosiksi / Val av elleverantör för åren / /2014 TEKVLK 80 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Energia-asiantuntija / Energiexpert Tiina Seppälä, tiina.seppala(at)sipoo.fi Sipoon kunta kilpailutti viimeksi sähkön myyjän syksyllä 2011 yhteistyössä Energiakolmio Oy:n kanssa. Sähkönmyynnin sopimuskausi on Sähkön myyjänä on toiminut Kraft & Kultur i Sverige Ab Filial Finland, joka tunnetaan nykyisin nimellä Nordic Green Energy. Toimitilat-yksikkö aloitti uuden sähkönkilpailutuskierroksen huhtikuussa 2014 yhteistyössä Energiakolmio Oy:n kanssa. Energiakolmio Oy:n tehtävänä oli pyytää Sipoon kunnan puolesta tarjoukset MWh kulutukselle 245 eri käyttöpaikkaan kolmivuotiskaudelle. Sipoon kunnan sähkönhankinnasta julkaistiin EU:n tason hankintailmoitus HILMA-tietokannassa (ilmoitus nro ). Tarjouspyyntöjä lähetettiin 22 sähkönmyyjälle, joista 8 jätti myyntitarjouksen määräajassa. Kaikki sähköyhtiöt esitetään liitteessä 1. Saadut tarjoukset umpeutuvat Umpeutumispäivän vuoksi asia on käsiteltävä kiireisenä. Taulukossa 1 esitetään Sipoon kunnalle tulleiden sähkönmyyntitarjousten kolme parasta. Taulukkoon on lisätty myös edellisen kilpailutuskierroksen marginaalit historiatiedoksi. Liitteessä 1 esitetään kilpailutukseen osallistuneiden tarjoamat marginaalit. Vuoden 2011 lopussa tehty kilpailutus näyttää olleen onnistunut, jo marginaalin nousun vuoksi on haastavaa saada yhtä hyvää kokonaishintaa. Marginaalin nousu (edellisestä kilpailutuksesta) merkitsee noin lisäkustannusta vuosittain. Kokonaishintaan Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

11 7/ liittyy kuitenkin marginaalin lisäksi myös sähkön spot-hinta ja hinnan kiinnitys. Tarkempi kuvaus sähkön hinnan kehityksestä ja sähkömarkkinoiden tilasta esitetään liitteessä 2. Teknisen johtajan esitys perustuu siihen, että normaalisti sähkön hinta nousee syksyllä, ja tämän takia kiinnitys on tarpeen mukaan tehtävä elokuussa. Kun sähkönhinta kiinnitetään koko sopimuskaudeksi, ei tuleva mahdollinen sähkön hinnan nousu vaikuta kustannuksiin. Kiinnityshinnan merkitystä Sipoon kunnan kustannuksiin esitetään liitteen 2 loppuosassa. Toimitilat-yksikkö esittää myös Etelä-Suomen Energialle, että sähkönsiirto ja sähkölasku toimitetaan yhdellä laskulla käyttöpaikoittain. Sähkön siirtolaskuja tulee nyt kuukausittain noin 250 kappaletta, samoin kuin sähkölaskuja. Niiden tiliöinti, tarkistaminen ja hyväksyntä työllistävät henkilökuntaa useassa yksikössä. Sähkölaskujen tarkistus käytännössä helpottuisi, ja henkilöresurssit voitaisiin käyttää tehokkaammin havaintojen tekoon sähkölaskun sisällöstä. Liitteet: Liite 1/ 80 tekvlk: Vertailutaulukko Liite 2/ 80 tekvlk: Sähkömarkkinakatsaus Liite 3/ 80 tekvlk: Suositukset Tekninen johtajan esitys Valiokunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Sipoon kunta tekee sopimuksen Etelä-Suomen Energia Oy:n kanssa. Sen tarjoama marginaali oli kokonaistaloudellisesti edullisin ja sähkön hinta kiinnitetään (yhdellä kerralla) kiinteäksi hinnaksi heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kolmen vuoden ajaksi. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Tekniska direktörens förslag Utskottet beslutar föreslå för kommunstyrelsen, att Sibbo kommun ingår ett avtal med Etelä-Suomen Energia Oy. Dess erbjudna marginal är totalekonomiskt sett förmånligast och genast efter att kontraktet undertecknats fästs elens pris (på en gång) till ett fast pris för en treårsperiod. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

12 7/ Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades på mötet. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

13 7/ HSL:n suunnitelma tilapäisestä liityntäpysäköinnistä / HRT:s plan om tillfällig anslutningsparkering 727/ /2014 TEKVLK 81 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Vs. kuntatekniikan päällikkö / Vik. kommunteknisk chef Katja Jaranne, katja.jaranne(at)sipoo.fi Pääkaupunkiseudulla esiintyy ajoittain erityistilanteita, joissa ilmansaasteiden pitoisuudet kohoavat äkillisesti haitallisen korkeiksi. Hengitysilman saastumista aiheuttavat pääosin neljä erilaista ilmansaastetta. Liikenteen pakokaasujen typpidioksidin (NO2) määrä nousee korkeaksi, kun säässä vallitsee ns. inversiotilanne. Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet kohoavat, kun katupölyä nousee runsaasti ilmaan kuivilta katujen ja teiden pinnoilta. Pienhiukkasten (PM25) korkea määrä aiheutuu yleensä muualta kaukokulkeutuvista saasteista. Otsonin (O3) korkeat pitoisuudet johtuvat myös kaukokulkeumasta muista maista. Pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelmassa ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen (HSY ) on esitetty, että liikenteen typpidioksidista johtuvissa ilmanlaadun äkillisissä heikkenemistilanteissa liikennettä voidaan rajoittaa joko osittain tai kokonaan Helsingin keskustan alueella tai Kehä III:n sisäpuolella. Typpidioksidin raja-arvotaso on 200 mikrogrammaa/m3, joka saa ylittyä enintään 18 tunnin ajan. Toimenpiteet typpidioksidipitoisuuden noustessa etenevät vaiheittain seuraavasti: 1. HSY lähettää ennusteen ilmanlaadun mahdollisesta heikkenemisestä ilmatieteen laitokselta saadun ennusteen perusteella. Tilanteen purkautumisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Tilanteita on vuosittain useita. 2. HSY lähettää tiedon huonosta ilmanlaadusta, kun typpioksidin tuntiarvo ylittää 150 ug/m3 kolmen tunnin ajan vähintään kahdella mittausasemalla. Tilanteen purkautumisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Tilanteita ei ole vuosittain. 3. HSY käynnistää voimakkaan viestinnän, kun typpioksidin tuntiarvo ylittää 150 ug/m3 kuuden tunnin ajan vähintään kahdella mittausasemalla ja tilanteen arvioidaan jatkuvan. HSL viestii voimakkaasti joukkoliikenteen käytön edistämiseksi. Helsingin kaupungin ympäristöjohtaja päättää harkinnan mukaan toimenpiteiden käynnistämisestä pääkaupunkiseudulla ja seuraavana aamuna toimenpiteiden jatkamisesta tai purkamisesta. HSY lähettää viimeistään Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

14 7/ seuraavana aamuna tiedon siitä, jatkuuko tilanne. Tilanteita on ollut 1990-luvulla kahtena vuotena, 2000-luvulla ei. 4. Otetaan käyttöön maksuton joukkoliikenne Helsingin seudulla sekä liikenteen rajoittaminen joko Helsingin keskustan alueella tai Kehä III:n sisäpuolella, kun typpidioksidin tuntiarvo ylittää joko keskustan alueella tai pääkaupunkiseudulla vähintään kahdella mittausasemalla 200 ug/m3 kolmen tunnin ajan kahden vuorokauden aikana, ja tilanteen arvioidaan jatkuvan. Helsingin kaupunginjohtaja päättää harkinnan mukaan toimenpiteiden käynnistämisestä, jatkamisesta ja purkamisesta. HSY tiedottaa asiasta asukkaille ja tiedotusvälineille. Tällainen tilanne on ollut Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on laatinut ehdotuksen tilapäisestä liityntäpysäköinnistä Helsingin seudun 14 kunnan alueella. Ehdotus on liitteessä 2. Liityntäpysäköintialueiden kriteereinä on mm., että alueet ovat bussireittien läheisyydessä ja ne voidaan helposti ja nopeasti ottaa käyttöön. Alueiden tulee olla käytössä jo seuravana aamuna, kun päätös liikenteen rajoittamistoimenpiteistä on tehty edellisenä iltapäivänä. Sipoon osalta tilapäisiä liityntäpysäköintialueita on esitetty HSL:n laatimassa ehdotuksessa Nikkilän ja Söderkullan alueelle. Nikkilään on esitetty kahta aluetta (liite 3). Alue A (120 autopaikkaa) sijaitsee Lukkarin koulun pallokentällä ja alue B (150 autopaikkaa) sijaitsee Nikkilän urheilukentän takana olevalla hiekkakentällä. Lukkarin koulun pallokentälle (alue A) ollaan rakentamassa jo syksyn aikana ylipainehallia jalkapalloilijoille, joten aluetta ei voi varata pysäköintitarkoitukseen. Korvaavana alueena voidaan varata esim. Nikkilän urheilukentän pysäköintialue (50 autopaikkaa) ja Nikkilän jäähallin pysäköintialue (70 autopaikkaa). Korvaavat alueet on esitetty liitteessä 4. Söderkullaan on esitetty neljää aluetta (liite 5). Alueet A ja B (150 autopaikkaa) ovat Opintien varren hiekkakenttä ja pysäköintialue. Alue C (200 autopaikkaa) on Sipoonlahden koulun luona oleva pysäköintialue. Alue D (75 autopaikkaa) sijaitsee Sipoonlahden levähdysalueella. Söderkullaan esitetyt alueet voidaan toteuttaa ehdotuksen mukaan. Liitteet: Liite 1/ 81 tekvlk: Saatekirje Liite 2/ 81 tekvlk: HSL:n ehdotus häiriötilanteiden tilapäisiksi liityntäpysäköintialueiksi Helsingin seudulla Liite 3/ 81 tekvlk: Tilapäinen liityntäpysäköinti Nikkilässä, HSL:n ehdotus Liite 4/ 81 tekvlk: Korvaava alue tilapäiseksi Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

15 7/ liityntäpysäköintialueeksi Nikkilässä, Sipoon ehdotus Liite 5/ 81 tekvlk: Tilapäinen liityntäpysäköinti Söderkullassa Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä HSL:n suunnitelman tilapäisestä liityntäpysköinnistä seuraavasti: ehdotuksen mukaisesti tilapäisiä liityntäpysäköintialueita Söderkullassa ovat alueet A ja B: Opintien varren hiekkakenttä ja pysäköintialue, alue C: Sipoonlahden koulun luona oleva pysäköintialue ja alue D: Sipoonlahden levähdysalue (liite 5). Nikkilästä hyväksytään liitteen 3 ehdotuksen mukaisesti alue B: urheilukentän takana oleva hiekkakenttä. Sen sijaan alueen A: Lukkarin koulun pallokenttä tilalle korvaavana alueena esitetään Nikkilän urheilukentän pysäköintialuetta ja Nikkilän jäähallin pysäköintialuetta. Korvaavat alueet on esitetty liitteessä 4. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar godkänna HRT:s plan om tillfällig anslutningsparkering enligt följande: i enlighet med förslaget är områdena A och B: sandplanen och parkeringsområdet vid Lärdomsvägen, område C: parkeringsområdet vid Sipoonlahden koulu ja område D: Sibbovikens rastplats (bilaga 5) områden för tillfällig anslutningsparkering i Söderkulla. Angående Nickby godkänns enligt förslaget i bilaga 3 område B: sandplanen bakom idrottsplanen. Däremot föreslås parkeringområdena vid Nickby idrottsplan och Nickby ishall istället för område A: bollplanen vid Lukkarin koulu. De ersättande områdena är presenterade i bilaga 4. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades på mötet. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

16 7/ Rauhanlinnan (ent. Kotimäen päiväkoti) vuokraaminen / Uthyrning av Rauhanlinna (förra Kotimäki daghem) 91/ /2013 TEKVLK 82 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef Juha Pohjonen, juha.pohjonen(at)sipoo.fi Toimitilat-yksikkö on yhdessä Sivistysosaston päivähoitotoiminnan kanssa käynyt keväällä ja alkukesällä 2014 läpi neuvottelut ja valmistelut seuraavasti: 1. Neuvottelut kiinteistöjen tilajärjestelyistä koskien päivähoitotoimintaa, johon osallistuivat Toimitilat sekä Päivähoitotoimi 2. Neuvotteluiden tuloksena saavutettiin yhteisymmärrys ja sisäinen sopimus järjestelyistä ja siitä, kuinka asiaa viedään eteenpäin. 3. Päivähoitotoimi vei asian omiin päätöselimiinsä. 4. Toimitilat tuo asian omalta puoleltaan tekniseen valiokuntaan päätöstä varten. Kohdan kolme mukaisesti sivistysvaliokunta on kokouksessaan hyväksynyt sivistysjohtajan esityksen, jossa sivistysvaliokunta luopuu seuraavista kiinteistöistä 1. Martinkylän päiväkoti 2. Vita Paviljongen, parakkirakennus Söderkullassa, Opintie 1, 3. Runebergin päiväkoti, Uudensillantie 31. Lisäksi sivistysvaliokunta päätti vuokrata Kotimäen päiväkodin tilan käyttöönsä. Päätös liitteenä 1. Tilanne Nikkilässä on paljon päiväkoteja pienellä alueella (13 kpl), monet niistä vain yhden tai puolentoista ryhmän suuruisia. Päivähoito on toiminut tähän asti seuraavissa tiloissa kyseisten tilajärjestelyjen osalta: Runebergin päiväkoti on valmistunut vuonna 1914 ja on pinta-alaltaan 374 m2. Sen vuosivuokra on euroa/vuosi Runebergin päiväkoti on saanut terveydensuojeluviranomaisilta listan korjaustoimista, joiden arvioitu kustannus on euroa, ja lisäksi arvioidut muut korjauskustannukset tulevan viiden vuoden Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

17 7/ aikana ovat euroa. Vita Paviljongen on huonokuntoisessa parakissa toimiva päiväkoti, jonka pinta-ala on 126 m2. Vuokra on euroa/vuosi. Myös Vita Paviljongen on saanut terveysviranomaisilta korjaustoimintalistan, jos se jatkaa päivähoitotoiminnassa. Martinkylän päiväkoti on yksityisen Romano Mission omistama kiinteistö, josta kunnan päivähoito on ostanut palveluita. Se sijaitsee Kotimäentie 223:sa. Pinta-alaltaan kiinteistö on 199 m2, ja vuosivuokrana on ollut euroa/vuosi. Rauhanlinna (ent. Kotimäen päiväkoti), Iso Kylätie 38, Sipoo, on pinta-alaltaan 194 m2. Kiinteistön vuokra on ollut euroa/vuosi. Kotimäki toimi yksityisenä ostopäiväkotina marraskuuhun 2013, minkä jälkeen päiväkoti lopetti toimintansa. Taulukkoon 1 on koostettu eri tunnuslukuja kyseisistä kiinteistöistä. Taulukosta nähdään muun muassa, että Runebergin päiväkodissa kuukausivuokra lasta kohden on viisinkertainen verrattuna Martinkylään ja Vita Paviljongeniin. Toimenpiteiden vaikutukset Liitteessä 2 on esitetty kokonaisjärjestelyt tilaratkaisuista. Liitteessä 3 on esitetty tilaratkaisujen kustannusvaikutukset. Ratkaisuihin liittyy päivähoitotoimen lisäksi oleellisesti myös kansalaisopisto. Esitetyn mukaisesti Päivähoito luopuu Runebergista, Vita Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

18 7/ Paviljongenista ja Martinkylästä. Vastaavasti Rauhanlinna (ent. Kotimäki) siirtyy Päivähoidon tiloiksi kesällä Päivähoidon tavoitteena on sijoittaa Rauhanlinnaan avointa päiväkotitoimitaa (20 30 lasta), erityispäivähoitoa ja varhaiskasvatuksen tukipalveluita. Liitteessä 3 olevassa taulukossa järjestelyjä on tarkasteltu niin asiakkaan eli tässä tapauksessa päivähoitotoiminnan, pääomakustannusten, toimitilojen sisäisten tulojen ja toimitilojen kulumuutosten kuin myös koko Sipoon kunnan näkökulmasta. Järjestely tuottaa päiväkotitoiminnalle euron vuotuiset vuokrasäästöt. Tästä euroa on sisäistä pääomakustannusta Sipoon kunnalle. Toimitiloille järjestely tarkoittaa euron sisäisen vuokran pienentymistä, mutta toisaalta saadaan euron edestä säätöjä, kun Runebergin lämmitys- ja huoltokulut pienenevät ja vastaavat Rauhanlinnan kulut nousevat. Sipoon kunnan näkökulmasta Martinkylän päiväkodista luopumisesta ja kulusäästöistä tulee yhteensä euroa säästöä. On myös tärkeää huomata, että Runebergin päiväkoti vapautuu jatkojärjestelyihin, kuten myyntiin, jolloin sekä kunnan pääoma että myös toimitilojen tappiot poistuvat, ja jäljelle jäävät tilojen tiivistämisellä aikaansaadut pysyvät säätöt. Järjestelyissä vapautuu myös Vita Paviljongen, mikä mahdollistaa tilojen jatkojärjestelyt kansalaisopiston kanssa. Taulukon alin rivi kertoo järjestelykokonaisuuden vaikutukset eri tahojen näkökulmasta: apuvalinehuolto säästää euroa; päiväkotitoiminta mainitun euroa ja kansalaisopisto euroa. Pääomavuokratuloja jää saamatta , jolloin toimitilojen tulos pienenee euroa, mutta kunnan tasolla säästöä tulee euroa. Edelleen mainittakoon että myös Runebergin päiväkoti jää vapaaksi myyntiä tai muuta tarpeellista käyttöä varten. Rauhanlinnan (ent. Kotimäki) vuokraaminen Toimitilojen toimintamallin mukaisesti yksikkö neuvottelee vuosittain päivitettävän ja ajantasaisen sisäisen vuokrasopimuksen Rauhanlinnan vuokraamisesta päivähoitotoiminnalle. Vuokrasopimuksessa vuokra jaotellaan pääomavuokraan, joka koostuu prosenttiosuuksista kiinteistön teknisestä arvosta ja Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

19 7/ hankintahinnasta, sekä hoitovuokraan, joka puolestaan sisältää ylläpidon (sähkö, lämmitys, jätehuolto sekä vesi), siivouksen, kiinteistönhuollon sekä äkillisten vikojen osuuden. Lisäksi sopimuksessa on maininta, että suunnitelmalliset korjaukset tullaan suorittamaan budjettisuunnittelun mukaisesti. Liitteet: Liite 1/ 82 tekvlk: Sivistysvaliokunnan päätös Liite 2/ 82 tekvlk: Tilaratkaisujen kokonaisjärjestelyt Liite 3/ 82 tekvlk: Tilaratkaisujen kustannusvaikutukset Teknisen johtajan esitys Tekninen valiokunta päättää, että Rauhanlinna (ent. Kotimäen päiväkoti) vuokrataan Päivähoidolle. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar, att Rauhanlinna (förra Kotimäki daghem) hyrs ut till Dagvården. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

20 7/ Kansalaisopiston toimitilojen muutokset Nikkilässä ja Söderkullassa / Ändringar gällande medborgarinstitutets lokaler i Nickby och Söderkulla TEKVLK 83 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef Juha Pohjonen, juha.pohjonen(at)sipoo.fi Toimitilat-yksikkö on yhdessä vapaa-ajanjaoston ja Sipoon kansalaisopiston kanssa käynyt keväällä ja alkukesällä 2014 läpi neuvottelut ja valmistelut seuraavasti: 1. Neuvottelut kiinteistöjen tilajärjestelyistä koskien kansalaisopistotoimintaa, johon osallistuivat toimitilat sekä kansalaisopisto. 2. Neuvotteluiden tuloksena saavutettiin yhteisymmärrys ja sisäinen sopimus järjesteluistä ja siitä, kuinka asiaa viedään eteenpäin. 3. Kansalaisopisto vei asian omiin päätöselimiinsä 4. Toimitilat tuo asian omalta puoleltaan tekniseen valiokuntaan päätöstä varten. Kohdan kolme mukaisesti vapaa-ajanjaosto on kokouksessaan hyväksynyt kulttuurijohtajan esityksen, jossa vapaa-ajanjaosto esittää tekniselle valiokunnalle, että kansalaisopiston toiminta siirtyy Jokipuiston Sikalaan ja Söderkullan Maapähkinään (Vita Paviljongen). Kansalaisopisto luopuu Varikosta ja vuoden 2015 alusta Nikkilän koulukeskus B1:n kansliatiloista. Kansalaisopisto luopuu Söderkullan parakeista, jolloin tämän tilan määräaikainen vuokrasopimus päättyy. Vapaa-ajanjaoston päätös on liitteenä 1. Tilanne Sipoon kansalaisopiston vuoden 2012 lopussa laatima toimitilaraportti toi esiin tarpeen saada taito- ja taideaineille asianmukaiset toimitilat joidenkin nykyisten toimitilojen tilalle. Kansalaisopistolla on taide- ja taitoaineiden opetusta Söderkullan kartanon parkkipaikalla sijaitsevissa vuokraparakeissa, joiden toimivuus tähän käytötarkoitukseen on kansalaisopiston mielestä välttävä. Vuositasolla parakkien vuokra on euroa. Nikkilässä kansalaisopiston taideaineiden opetus on pääsääntöisesti järjestetty kunnan varikolla, jossa tilat ovat kansalaisopiston mielestä Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

21 7/ huonokuntoiset. Vuokrakustannus varikon tiloista on euroa/vuosi. Alkuvuodesta 2014 varikolta siirtyi kudonta jo aikaisemmin kansalaisopiston käytössä olevaan Nikkilässä sijaitsevaan Vävhultiin. Lisäksi kansalaisopiston nykyiset kansialtilat sijaitsevat Kungsvägens skolan B1-rakennuksen toisessa kerroksessa, jossa ei ole hissiä liikuntarajoitteisille tai ikäihmisille. Tila soveltuu huonosti asiakaspalveluun. Mahdollisiksi korvaaviksi tiloiksi kansalaisopisto esittää Jokipuiston Sikalaa ja Söderkullan Vita Paviljongen -tilaa. Vita Paviljongen (Maapähkinä) on kunnan omistama parakkirakennus, joka on viimeksi toiminut päiväkotina. Parakin pinta-ala on 126 m2. Parakin vuokra on noin euroa/vuosi. Sikala on Jokipuiston alueella sijaitsevasairaalaan tarpeisiin vuonna 1960 rakennettu sikala, jonka kerrospinta-ala on 1397 m2. Tila on muutettu nykyiseen muotoonsa 70-luvulla. Tilassa toimii tällä hetkellä sähköliike, muutamia ulkopuolisille vuokrattuja pieniä varastotiloja, konekeskus ja apuvälinehuolto. Kansalaisopisto on suunnitelun yhteydessä ilmaissut tarpeikseen 263 m2 Sikalan keskiosasta. Tulevat toimenpiteet ja niiden kustannukset Kansalaisopisto esittää luopumista käytössään olevista tiloista varikolla , Kungsväges skolan kansliasta ja Söderkullan parakeista Kansalaisopisto on puolestaan esittämässä Sikalan vuokraamista sekä Vita Paviljongenin vuokraamista Esitys kokonaisjärjestelyistä, johon liittyvät myös päivähoidon ratkaisut, on liitteessä 2. Toimitilojen muutokset aiheuttavat noin euroa maksavat muutostyöt yllä oleviin tiloihin. Kustannukset ovat investointeja, ja ne näkyvät jatkossa myös tilojen sisäisissä vuokrakustannuksissa. Sikalan muutostyöt kansalaisopiston tarpeeseen kestävät noin neljä viikkoa, mistä ajasta osa menee käyttötarkoituksen muutoksen hakemiseen. Kustannusarvio muutostyölle on euroa. Vita Paviljongenissa joudutaan tekemään noin kaksi viikkoa kestävä ja noin euroa maksava muutostyö, jolla se on saatettavissa kansalaisopiston tarvitsemaan kuntoon. Toimenpiteiden vaikutukset Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

22 7/ Järjestelyjen kustannusvaikutuksia on tarkasteltu liitteessä 3. Esitetyn mukaisesti kansalaisopisto luopuu varikosta, Kungsvägens skolan B1-rakennuksen tiloista sekä Söderkullan parakeista. Vastaavasti se ottaa käyttöön Vita Paviljongenin sekä Sikalan. Liite 3:n taulukossa järjestelyjä on tarkasteltu niin asiakkaan eli tässä tapauksessa kansalaisopiston, pääomakustannusten, toimitilojen sisäisten tulojen ja toimitilojen kulumuutosten, kuin myös koko Sipoon kunnan näkökulmasta. Järjestely tuottaa kansalaisopistolle euron vuotuiset vuokrasäästöt. Tästä euroa on sisäisiä pääomakustannuksia Sipoon kunnalle, toimitiloille järjestely tarkoittaa euron sisäisen vuokran pienentymistä. Kunnan näkökulmasta saadaan euroa säästöä, mikä johtuu luopumisesta Söderkullan parakeista. Vita Paviljongenin ja Jokilaakson Sikalan muutostyöt ovat kertaluontoisena eränä euroa, mikä siirtyy vuokriin. Taulukon alin rivi kertoo koko järjestelykokonaisuuden vaikutukset: apuvälinehuolto säästää euroa; päiväkoti euroa, kansalaisopisto euroa. Pääomavuokratuloja jää saamatta , ja toimitilojen tulos pienenee euroa, mutta kunnan tasolla säästöä tulee euroa. Edelleen mainittakoon että myös Runeberg jää vapaaksi myyntiä tai muuta tarpeellista käyttöä varten. Yhtenvetona kokonaisjärjestelyistä eli tilojen tiivistämisestä voidaan todeta: Asiakkaat säästävät vuokrakuluja Pääomatulot vähenevät Toimitilat-yksikkö menettää tuloja Kunta saa säästöjä Vapautuvien tilojen myynnin kautta pääomatulo menetykset katetaan ja toimitilat nollaavat tappion ja säästöt jäävät pysyviksi. Sikalan ja Vita Paviljongenin vuokraaminen Toimitilat-yksikön toimintamallin mukaisesti yksikkö neuvottelee vuosittain päivitettävän ja ajantasaisen sisäisen vuokrasopimuksen Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

23 7/ Sikalan ja Vita Paviljongenin vuokraamisesta kansalaisopistolle. Vuokrasopimuksessa vuokra jaotellaan pääomavuokraan, joka koostuu prosenttiosuuksista kiinteistön teknisestä arvosta ja hankintahinnasta, sekä hoitovuokraan, joka puolestaan sisältää ylläpidon (sähkö, lämmitys, jätehuolto ja vesi), kiinteistönhuollon sekä äkillisten vikojen osuuden. Lisäksi sopimuksessa on maininta, että suunnitelmalliset korjaukset tullaan suorittamaan budjettisuunnittelun mukaisesti. Liitteet: Liite 1/ 83 tekvlk: Vapaa-ajanjaoston päätös Liite 2/ 83 tekvlk: Tilaratkaisujen kokonaisjärjestelyt Liite 3/ 83 tekvlk: Tilaratkaisujen kustannusvaikutukset Teknisen johtajan esitys Tekninen valiokunta päättää, että Sikala ja Vita Paviljongen vuokrataan kansalaisopistolle. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar att Svinhuset och Vita Paviljongen hyrs ut åt medborgarinstitutet. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

24 7/ Vanhusneuvoston selvityspyyntö Vanhan kunnantalon vuokrasopimuksen soveltamisesta eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen osalta / Äldrerådets begäran om utredning angående tillämpandet av Gamla kommunhusets hyresavtal för pensionärsoch åldringsföreningars del 716/ /2012 TEKVLK 84 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef Juha Pohjonen, juha.pohjonen(at)sipoo.fi Sipoon vanhusneuvosto pyytää Sipoon kunnalta selvitystä Vanhaa kunnantaloa koskevan vuokrasopimuksen soveltamisesta, erityisesti siltä osin, joka koskee vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen vuokrasopimukseen sisältyvää oikeutta kerho- ja harrastustiloihin. Nykytilanne Lilla Villan toimii Vanhassa kunnantalossa, jonka pinta-ala on noin 419 m2. Lilla Villanin ystävät ry:n kanssa on tehty vuokrasopimus, joka noudattaa tekniikka- ja ympäristövaliokunnan päätöstä ja vastaavaa kunnanhallituksen päätöstä (liite 2). Vuokrasopimuksen keskeinen sisältö on seuraava: Vuokrasopimus on solmittu 15 vuodeksi, ja kiinteistö on pääasiassa tarkoitettu lasten ja nuorten teatteri- ja kulttuuritoimintaan. Kulttuuritoimintaan sisältyy myös kahvila- ja ravintolatoimintaa. Sipoon Eläkkeensaajat ry ja Sibbo Svenska Pensionärsförening r.f. voivat ilman erillistä korvausta jatkaa tiloissa toimintaansa. Vuokralainen voi kuitenkin samaan aikaan järjestää tiloissa muuta toimintaa.lisäksi vuokraaja sitoutuu toimimaan siten, että toiminnasta ei aiheudu haittaa ympäristön asutukselle. Vuokralainen: vastaa kiinteistön käyttökustannuksista käsittäen sähkö-, vesi- ja lämmityskulut vastaa siivouksen ja ulkoalueiden hoidosta vastaa kiinteistön sisäpuolisesta ylläpidosta ja mahdollisista muutostöistä ja niiden ylläpidosta maksaa vuokraa 1000 euroa/kk (vuokra on sidottu indeksiin) Vuokranantaja: vastaa sähkön ja veden sopimus- ja hallinta-asioista vastaa konelumitöistä vastaa kiinteistön runkorakenteista ja ulkopuolella Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

25 7/ olevien pintojen kunnossapidosta, huollosta ja korjaamisesta vastaa kiinteistössä havaittujen pienten puutteiden korjaamisesta sekä kiinteistön ilmalämpöpumppujen hankinnasta ja asentamisesta. Muuta sovittua: Kunnantalon vuokranmaksu alkoi , ja kiinteistö siirtyi Lilla Villanin käyttöön remontin ja toiminnan aloittamista varten. Kunta hoiti omat vastuunsa mennessä. Vuokrasopimuksen ajan eläkejärjestöt voivat jatkaa toimintaansa entisin vakioajoin ja ehdoin. Sivistysosasto etsii muille kunnan toimijoille uudet ja toimintaan soveltuvat tilat. Toimitilat-yksikkö kunnosti ja remontoi Vanhan kunnantalon kiinteistön tilaajasopimuksen mukaisesti vuoden 2013 aikana. Vastaus vanhusneuvoston selvityspyyntöön Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki), joka tuli voimaan , 4 :n mukaisesti kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Sipoon vanhuspoliittisen ohjelman mukaan päämääränä on arvokas, elinvoimainen ja sisältörikas vanhuus Sipoossa. Tämä vaatii painopisteen siirtämistä hoidosta ja hoivasta sairauksien ennaltaehkäisyyn, toimintakyvyn ylläpitämiseen, yksinäisyyden tunnistamiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ehkäisevän toiminnan ensisijaistamiseen. Tämä on pitkällä aikavälillä myös erittäin kustannustehokasta ja vaikuttavaa. Sipoossa tavoitteena on hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelurakenne. Tehty vuokrasopimus noudattaa hyvin sekä itse lain että Sipoon vanhuspoliittisen ohjelman tavoitteita, jossa eläkeläisjärjestöille on mahdollistettu ilmaiset viikoittaiset kokontumis- ja harrastetilat kulttuuritoimintaa järjestävän Lilla Villanin ystävät ry:n vuokrasopimuksen kautta hallinnoimissa tiloissa. Vuokrasopimuksen soveltamisesta käytiin Toimitilat-yksikön koolle kutsuma hyvähenkinen ja yhteistyöhakuinen neuvottelu Lilla Villanin ystävät ry:n, Sipoon eläkkeensaajat ry:n Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

26 7/ sekä Sibbo Svenska Pensionärsförening r.f.:n kesken. Kokouksessa eläkeläisjärjestöt ja Lilla Villanin ystävät ry sopivat keskenään käytännön toimintatavioista, joiden mukaan tilajärjestelyt eläkeläisjärjestöjen osalta jatkossa vanhassa kunnantalossa hoidetaan. Liitteet: Liite 1/ 84 tekvlk: Vanhusneuvoston selvityspyyntö Liite 2/ 84 tekvlk: Kunnanhallituksen päätös Vanhan kunnatalon vuokraamisesta Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää antaa ylläolevan vastineen vanhusneuvostolle. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar ge ovanstående bemötande åt äldrerådet. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

27 7/ Kuntalaisaloite liikennejärjestelyistä Kuusitiellä Nikkilässä / Invånarinitiativ angående trafikarrangemang på Granvägen i Nickby 634/ /2014 TEKVLK 85 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Vs. kuntatekniikan päällikkö / Vik. kommunteknisk chef Katja Jaranne, katja.jaranne(at)sipoo.fi Christer Lindroos sekä 12 muuta henkilöä ovat jättäneet ehdotuksen pysäköinnistä Kuusitiellä, jossa ehdotetaan pysäköintikieltomerkkien asettamista Kuusitielle sekä tauluja, jotka ohjaavat pysäköintialueille. Ehdotus on liittenä 1. Kuusitie on 400 metriä pitkä tonttikatu, joka sijaitsee Suursuon alueella. Se alkaa Metsätiestä ja päättyy Tuomitiehen. Puolivälissä katu risteää Koivutien kanssa. Katu risteää myös puistopolkujen kanssa n. paaluilla 100 sekä 300, ja näissä kohdissa kadussa on myös levennykset. Kadun normaali leveys on viisi metriä ja levennysten kohdalla n. kymmenen. Kadun varrella on sekä omakotitaloja että yhtiömuotoisia pientaloja. Suursuon alueella on useita vastaavia tonttikatuja. Sipoon kunnan yleinen linjaus kaava-alueilla on ollut, että pysäköintikieltoja ei ole laitettu yksittäisille tonttikaduille. Perusteluna tähän on ollut, että yleisiä pysäköintialueita ei ole kaavoitettu pientaloalueille. Suuremmille kokoojakaduille sitä vastoin on asennettu pysäköintikieltomerkkejä. Samoja periaatteita tulisi noudattaa kaikilla kaava-alueilla. Katu- ja viheralueet -yksikön mukaan kadulla ei ole ollut kunnossapitoa haittaavia esteitä. Alueen luonteen huomioiden voidaan olettaa pysäköintitarpeen kaduilla olevan vain lyhytkestoista hetkittäistä pysäköintiä. Katu- ja viheralueet -yksikkö esittää, että Kuusitielle ei aseteta pysäköintikieltoja. Liitteet: Liite 1/ 85 tekvlk: Kuntalaisaloite liikennejärjestelyistä Kuusitiellä Nikkilässä/Christer Lindroos ym. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää antaa asiasta yllä olevan vastauksen. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar ge ett svar om saken enligt ovan. Päätös Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

28 7/ Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

29 7/ Invånarinitiativ om förbättring av hundparken i Nickby / Kuntalaisaloite Nikkilän koirapuiston kehittämisestä 397/ /2013 TEKVLK 86 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Vs. kuntatekniikan päällikkö / Vik. kommunteknisk chef Katja Jaranne, katja.jaranne(at)sipoo.fi TEKUTS 86 Carola Juselius lämnade ett kommuninvånarinitiativ gällande hundparken i Nickby. I initiativet föreslår hon att det placeras bänkar och skräpkorgar vid parkens över kant (i texten senare östra sidan) samt att det installeras en vattenpost i parken. Hundparken i Nickby Kommunstyrelsen beslutade att det byggs en hundpark i Nickby. Hundparken byggdes i Storkärr invid Klockarbackastigen senare på hösten år 2011, och den är indelad i två delar; en för små och en för stora hundar. Parken har en total yta på ca m2; sidan för stora hundar omfattar 840 m2 och sidan för små hundar omfattar ca 660 m2. På bägge sidor finns en anslagstavla, bänkar och två 60 l skräpkorgar, av vilka den ena är avsedd för små rosk och den andra för hundbajs. Bänkarna och skräpkorgarna är placerade vid parkens västra kant, eftersom det där finns breda serviceportar (bredd mm) i tillägg till den smala gångporten (bredd mm). På parkens östra sida finns endast gångportar, till vilka man når längs smala stigar. Vintertid finns det dessutom ett skidspår på östra sidan om parken, vilket hindrar att serviceåtgärder utförs från övre sidan. Därför har alla utrustning som kräver service placerats enbart invid parkens nedre kant. Som svar på initiativet föreslår Gator och grönområden följande: BÄNKAR Det finns en bänk både på sidan för stora hundar och på sidan för små hundar, och enheten Gator- och grönområden anser att dessa är tillräckliga. Vanligen fungerar de främst som stimulans eller kisstolpar för hundarna, och är därför inte attraktiva att sätta sig på. Parken är avsedd för hundrastning. VATTENPOST Den närmaste vattenledningen är belägen vid Häggvägen, varifrån Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

30 7/ det är ca 100 m till hundparken. Förutom anslutningsavgifterna för en vattenpost utgör underhållskostnaderna de mest väsentliga kostnaderna. På grund av det avlägsna läget kan en vattenpost lätt bli föremål för skadegörelse, och om den lämnas öppen kan det rinna ut flera kubik vatten, vilket förutom kostnaderna innebär att marken blir blöt. Dessutom är behovet av vatten relativt litet, då den genomsnittliga tiden man vistas i parken är mindre än en timme. Gator och grönområden föreslår att det inte byggs en vattenpost i hundparken. SKRÄPKORGAR På grund av serviceskäl rekommenderas inte att det placeras ytterligare skräpkorgar på östra sidan enligt initiativet. Men de nuvarande skräpkorgarna fylls mycket snabbt av hundbajs och kräver tömning minst en gång per vecka. Särskilt sommartid är luktoch småkrypsolägenheterna uppenbara. De årliga kostnaderna för underhållet av vanliga skräpkorgar i hundparken är ca /korg. Enheten Gator och grönområden föreslår att de nuvarande skräpkorgarna ersätts med två 1,3 m3 djupbehållare, en på vardera sida. Anskaffning och installering av en djupbehållare kostar ca (kostnadsförslag: Stara, Helsingfors) och varje tömning 81,23 (Östra Nylands Avfallsservice). Tömningsintervallet för en djupbehållare kan vara upp till tre månader utan att det förekommer luktolägenheter. Tack vare serviceportarna och gånglederna vid parkens nedre kant skulle det vara möjligt att tömma en djupbehållare. Dessutom håller de omgivningen prydligare, då inte fåglar kan nå skräpet tack vare behållarens slutna konstruktion. Bilagor: Bilaga 1/ 86 tekvlk: Kommuninvånarinitiativ Bilaga 2/ 86 tekvlk: Plan för hundpark Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar svara i enlighet med det som beskrivits ovan samt att ersätta de nuvarande skräpkorgarna med två djupbehållare. Tekniska direktörens ändrade förslag Följande meningar stryks från svaret: Vanligen fungerar de främst som stimulans eller kisstolpar för hundarna, och är därför inte attraktiva att sätta sig på och Parken är avsedd för hundrastning. Meningen Förutom anslutningsavgifterna för en vattenpost utgör underhållskostnaderna de mest väsentliga kostnaderna ändras till Förutom anslutningen av vattenposten orsakar även underhållet kostnader. Följande meningar stryks från svaret:...och om den lämnas öppen kan det rinna ut flera kubik vatten, vilket förutom Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

31 7/ kostnaderna innebär att marken blir blöt. Dessutom är behovet av vatten relativt litet, då den genomsnittliga tiden man vistas i parken är mindre än en timme. Tekniska beslutar svara i enlighet med det som beskrivits ovan jämte dessa ändringar samt att ersätta de nuvarande skräpkorgarna med två djupbehållare. Behandling Motförslag Gunilla Holmberg: Följande ord tas bort från beslutet: "...samt att ersätta de nuvarande skräpkorgarna med två djupbehållare." Följande meningar läggs till beslutet: "Före investeringen undersöks möjligheten att använda biokompostorer istället för djupbehållare. Bänkar installeras i övre kanten av Nickby hundpark." Förslaget förföll i brist på understöd. Motförslag Rainer Boman (Jari Hursti): Följande meningar läggs till slutet av beslutet: "[samt att ersätta de nuvarande skräpkorgarna med två djupbehållare] i Nickby och Söderkulla hundpark. Två bänkar till installeras i Nickby hundpark, en på bägge sidor. Möjligheten att använda gamla bänkar som ägs av Teknik- och miljöavdelningens undersöks. Behovet av tilläggsbänkar även i Söderkulla hundpark undersöks. Man har inte råd med en vattenpost med dagens resurser." Röstning Föredragandes förslag, JA: Jani Björn Mari Viita Motförslag, NEJ: Hannele Backström Rainer Boman Jari Hursti Monika Hämäläinen Jyri Jalas Stefan Sandström BLANKT: Gunilla Holmberg Beslut Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

32 7/ Tekniska godkände motförslaget med rösterna 6 2 (1 blank röst). TEKVLK 86 Carola Juselius on jättänyt kuntalaisaloitteen koskien Nikkilän koirapuistoa. Aloitteessa hän esittää penkkejä ja roska-astioita puiston yläreunaan sekä vesipostia. Nikkilän koirapuisto Kunnanhallitus on päättänyt , että Nikkilään rakennetaan koirapuisto. Koirapuisto rakennettiin Suursuolle Lukkarinmäenpolun varteen myöhemmin syksyllä vuonna 2011, ja siinä on erilliset puolet sekä pienille että isoille koirille. Puisto on pinta-alaltaan yhteensä n m2, isojen puoli n. 840 m2 ja pienten puoli n. 660 m2. Puistossa on molemmilla puolilla ilmoitustaulut, penkit sekä kaksi 60 l roska-astiaa, joista toiset on tarkoitettu tavallisille roskille ja toiset koiranjätöksille. Penkit ja roska-astiat on sijoitettu puiston länsireunaan, sillä siellä sijaitsevat kapean käyntiportin (lev mm) lisäksi leveät huoltoportit (lev mm). Puiston itäpuolella sijaitsevat vain käyntiportit, joille johtavat kapeat polut. Talvisin puiston itäpuolella kulkee myös hiihtolatu, ja näin varsinkin huoltotoimenpiteet yläkautta ovat estyneet. Tämän takia kaikki huoltoa vaativat laitteet on sijoitettu vain ja ainoastaan puiston alareunaan. Vastauksena aloitteeseen katu- ja viheralueet esittää seuraavaa: PENKIT Penkkejä on molemmilla puolilla yksi, ja katu- ja viheralueet yksikkö katsoo ne riittäviksi. Yleensä ne toimivat lähinnä koirien virikkeinä tai pissatolppina, eivätkä houkuta istumaan. Puisto on tarkoitettu koiran ulkoiluttamiseen, ei ihmisten istumista varten. VESIPOSTI Lähin vesijohto sijaitsee Tuomitiellä, josta matkaa koirapuistoon tulee n. 100 m. Vesipostin liittämiskulut itsessään eivät ole suuruudeltaan olennaisin tekijä, vaan ylläpito. Syrjäisen sijainnin vuoksi vesiposti voi joutua helposti ilkivallan kohteeksi, ja auki jäädessään vesipostista voi valua useita kuutioita vettä maastoon, milkä aiheuttaisi kustannusten lisäksi maan vettymistä. Lisäksi varsinaisen veden tarpeen määrä on suhteellisen pieni keskimääräisen oleskelun puistossa jäädessä alle tunnin mittaiseksi. Katu- ja viheralueet -yksikkö esittää, että vesipostia ei koirapuistoon rakenneta. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

33 7/ ROSKA-ASTIAT Roska-astiat täyttyvät nykyisellään varsin nopeasti koiranjätöksistä ja vaativat tyhjennystä vähintään kerran viikossa. Varsinkin kesäaikana haju- ja ötökkähaitat ovat ilmeiset. Vuosittaiset kustannukset tavallisten roska-astioiden huollosta koirapuistossa ovat n /a. Katu- ja viheralueet -yksikkö esittää, että nykyiset roska-astiat korvattaisiin kahdella 1,3 m3 syväsäiliöillä, yksi kummallekin puolelle. Yhden syväsäiliön hankinta ja asennus n (kustannusarvio: Stara, Helsinki) ja tyhjennyskerta 81,23 (IUJ). Syväsäiliön tyhjennysväli voi olla kolmekin kuukautta, ja siltikään hajuhaittoja ei esiinny. Syväsäiliön tyhjentäminen puistojen alareunassa olisi mahdollista huoltoporttien ja kulkuväylien ansiosta. Lisäksi syväsäiliöt pitävät ympäristön siistimpänä, koska linnut eivät pääse roskiin käsiksi säiliön umpinaisen rakenteen ansiosta. Liitteet: Liite 1/ 86 tekvlk: Kuntalaisaloite Liite 2/ 86 tekvlk: Koirapuiston suunnitelma Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää antaa asiasta yllä olevan mukaisen vastauksen sekä korvata nykyiset roska-astiat kahdella syväsäiliöllä. Teknisen johtajan muutettu ehdotus Poistetaan vastauksesta lauseet: Yleensä ne toimivat lähinnä koirien virikkeinä tai pissatolppina, eivätkä houkuta istumaan ja Puisto on tarkoitettu koiran ulkoiluttamiseen, ei ihmisten istumista varten. Muutetaan lause "Vesipostin liittämiskulut itsessään eivät ole suuruudeltaan olennaisin tekijä, vaan ylläpito" muotoon Vesipostin liittämiskulujen lisäksi ylläpito aiheuttaa kustannuksia. Poistetaan vastauksesta lauseet:...ja auki jäädessään vesipostista voi valua useita kuutioita vettä maastoon, mikä aiheuttaisi kustannusten lisäksi maan vettymistä. Lisäksi varsinaisen veden tarpeen määrä on suhteellisen pieni keskimääräisen oleskelun puistossa jäädessä alle tunnin mittaiseksi. Tekninen valiokunta päättää antaa asiasta yllä olevan mukaisen vastauksen näiden muutosten kera sekä korvata nykyiset roska-astiat kahdella syväsäiliöllä. Käsittely Vastaehdotus Gunilla Holmberg: Poistetaan päätöksestä:...sekä korvata nykyiset roska-astiat kahdella syväsäiliöllä. Lisätään päätöksen loppuun: Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuosina 2011-2012/Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä jätetyn valituksen johdosta / Sättet

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 10/2014 1 Aika/Tid 17.11.2014, Klo/Kl. 17:00-19:30 Paikka/Plats Kuntala KH 1 - Sockengården KST 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-19:30 Puh.joht./Ordf.

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Takauspäätös/Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab/Lausunto valituksen johdosta / Borgensbeslut/Oy

Lisätiedot

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 66 08.06.2016 265 21.06.2016 Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret 1600/10.00.00/2016

Lisätiedot

124 17.11.2014 280 25.11.2014. Vanhan kunnantalon investointitukihakemuksen käsittely / Behandling av Gamla kommunalhusets investeringsstödsansökan

124 17.11.2014 280 25.11.2014. Vanhan kunnantalon investointitukihakemuksen käsittely / Behandling av Gamla kommunalhusets investeringsstödsansökan Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 124 17.11.2014 280 25.11.2014 Vanhan kunnantalon investointitukihakemuksen käsittely / Behandling av Gamla kommunalhusets investeringsstödsansökan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo.

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo. Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 66 09.06.2010 Leppätien koulun uudisrakennuksen luonnospiirustukset 198/05.06.02/2009 KOULJAOS

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Mandi Alaterä ja Heikki Vestman sekä 19 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa he vaativat, että

Mandi Alaterä ja Heikki Vestman sekä 19 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa he vaativat, että Valtuusto 121 13.06.2016 Tekninen valiokunta/tekniska 128 07.12.2016 utskottet Aloite sisäilmaoireita aiheuttavien tilojen nopeaksi korvaamiseksi, Mandi Alaterä ja Heikki Vestman / Motion om att snabbt

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 4/2015 1 Aika/Tid 20.04.2015, Klo/Kl. 17:00-19:00 Paikka/Plats Kuntala KH 1 - Sockengården KST 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-19:00 Puh.joht./Ordf.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg 2/2013 1 Tekninen valiokunta/tekniska Aika/Tid 18.03.2013, klo/kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Kuntala kh1 - Sockengården kst 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer

Lisätiedot

124 17.11.2014. Vanhan kunnantalon investointitukihakemuksen käsittely / Behandling av gamla kommunhusets investeringsstödsansökan

124 17.11.2014. Vanhan kunnantalon investointitukihakemuksen käsittely / Behandling av gamla kommunhusets investeringsstödsansökan Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 124 17.11.2014 Vanhan kunnantalon investointitukihakemuksen käsittely / Behandling av gamla kommunhusets investeringsstödsansökan TEKVLK 124 Tekninen valiokunta /

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 8/2012 1 Aika/Tid 12.09.2012, klo/kl. 18:25-20:15 Paikka/Plats OSALLISTUJAT/DELTAGARE Kotkan hyötyvoimala - Kotka nyttokraftverk Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Björkell Rolf 18:25-20:15

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 7/2015 1 Aika/Tid 17.08.2015, klo/kl. 17:00-19:30 Paikka/Plats Kuntala KH 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Boman Rainer 17:00-19:30 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Juhlatalo Rak 29:s reparations-och ändringsarbeten, val av entreprenörer

Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Juhlatalo Rak 29:s reparations-och ändringsarbeten, val av entreprenörer Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 63 04.06.2014 Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Juhlatalo Rak 29:s reparations-och ändringsarbeten, val av entreprenörer 571/10.03/2014

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f.

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f. 1 (5) Vuokranantaja: Vuokralainen: Vuokrakohde: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sibbo sjärgådsförening r.f. Simsalö fd skola, Simsalö, 01150 Söderkulla. Vuokrakohteen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10.

Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10. 17/2014 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10.2014 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2010 Tekninen lautakunta sivu 107 Kokousaika 8.7.2010 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

AIKA 29.09.2011 klo 9.30 TID 29.09.2011 kl. 9.30 PAIKKA VALTUUSTOSALI PLATS FULLMÄKTIGESALEN. 1 Kokouksen laillisuus ja 1 Sammanträdets laglighet och

AIKA 29.09.2011 klo 9.30 TID 29.09.2011 kl. 9.30 PAIKKA VALTUUSTOSALI PLATS FULLMÄKTIGESALEN. 1 Kokouksen laillisuus ja 1 Sammanträdets laglighet och HANGON KAUPUNKI ESITYSLISTA NUORTEN ÄÄNI HANGÖ STAD FÖREDRAGNINGSLISTA UNG RÖST AIKA 29.09.2011 klo 9.30 TID 29.09.2011 kl. 9.30 PAIKKA VALTUUSTOSALI PLATS FULLMÄKTIGESALEN ASAT ÄRENDEN 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg 11/2012 1 Aika/Tid 17.12.2012, klo/kl. 17:00-18:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Savijärven kartano - Savijärvi gård Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Björkell Rolf 17:00-18:10 pj/ordf.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 Kokousaika 29.06.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

19 18.03.2015 42 20.05.2015 140 02.06.2015

19 18.03.2015 42 20.05.2015 140 02.06.2015 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 19 18.03.2015 42 20.05.2015 140 02.06.2015 T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A,

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015

Lisätiedot

Nikkilän Sydämen päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen / Nickby Hjärtas daghem, godkännande av projektplanen

Nikkilän Sydämen päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen / Nickby Hjärtas daghem, godkännande av projektplanen Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 109 11.10.2016 Nikkilän Sydämen päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen / Nickby Hjärtas daghem, godkännande av projektplanen 1656/10.03.02/2016 TEKVLK 109 Tekninen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

74 12.09.2011. Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma / Budget 2012 och ekonomiplan 2012-2014

74 12.09.2011. Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma / Budget 2012 och ekonomiplan 2012-2014 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 74 12.09.2011 Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma / Budget 2012 och ekonomiplan 2012-2014 1890/02.01.00/2011 SIVVLK 74 Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Kärkölän kunta Esityslista/pöytäkirja 3/2015 Tekninen lautakunta. 17 25 Kunnaninsinöörin, palvelupäällikön ja kiinteistöpäällikön päätöksiä

Kärkölän kunta Esityslista/pöytäkirja 3/2015 Tekninen lautakunta. 17 25 Kunnaninsinöörin, palvelupäällikön ja kiinteistöpäällikön päätöksiä Esityslista/pöytäkirja 3/2015 Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 28.4.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 17 25 Kunnaninsinöörin, palvelupäällikön ja kiinteistöpäällikön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 11.7.2013 klo 18.00 18.30 Paikka Yläkoulun, opettajainhuone Asiat 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 27.3.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.3.2013 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

108 18.12.2013 10 28.01.2014

108 18.12.2013 10 28.01.2014 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 108 18.12.2013 10 28.01.2014 Kahden toimen muuttaminen / Ändring av två befattningar TEKVLK 108 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet

Lisätiedot

23.2.2012 klo 16.00 17.33

23.2.2012 klo 16.00 17.33 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Tekninen lautakunta 23.2.2012 Sivu 8 KOKOUSAIKA 23.2.2012 klo 16.00 17.33 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Timo Karppinen Jaana

Lisätiedot

Toimitilan vuokrasopimuksen hyväksyminen, Pihtiputaan Takka Oy / muutos 1.10.2015 alkaen

Toimitilan vuokrasopimuksen hyväksyminen, Pihtiputaan Takka Oy / muutos 1.10.2015 alkaen Kunnanhallitus 234 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 77 15.12.2014 Kunnanhallitus 156 07.09.2015 Kunnanvaltuusto 62 28.09.2015 Toimitilan vuokrasopimuksen hyväksyminen, Pihtiputaan Takka Oy / muutos 1.10.2015

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 4/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 4/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 4/2016 1 Aika/Tid 31.05.2016, klo/kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012 Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja Haapaniemi

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 3/2016 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:30 Paikka Plats Kuntala, kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården, mötesrum 2 (KEKE) Sipoossa Sibbo 21.4.2016 Pöytäkirja nähtävänä Protokollet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

8 Sipoon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman hyväksyminen / Godkännande av utvecklingsplanen för vattentjänster i Sibbo kommun

8 Sipoon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman hyväksyminen / Godkännande av utvecklingsplanen för vattentjänster i Sibbo kommun Tekninen valiokunta/tekniska 107 13.10.2014 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 8 11.11.2014 8 Sipoon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman hyväksyminen / Godkännande av utvecklingsplanen för

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. elokuuta 2015 kello 15.45 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut.

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut. Hindsbyn ent. koulu salkku Toimenpide Hindsbyntie 301 1903 rakennusvuosi toimenpide Myynti 04130 Sipoo 1973 korjaus vuosi Entinen kyläkoulurakennus jossa erilaista toimintaa ollut vuosien varrella ja talon

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

8 kalustoineen ja leikkivälineineen 117 Karigasniemen kuntosalilaitteet 10 118 Saamenkielisten alaluokkien suomenkielen opetustuntien

8 kalustoineen ja leikkivälineineen 117 Karigasniemen kuntosalilaitteet 10 118 Saamenkielisten alaluokkien suomenkielen opetustuntien Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2013 klo 17:00 19.30 Paikka Valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 112 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 113 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika 27.8.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2016 1 Aika/Tid 26.09.2016, Klo/Kl. 17:30-22:16 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundman Richard 17:30-22:16 vara puh.joht/viceordf.

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 Kokousaika 14.12.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 02.08.2011 kello 17.00 18.37 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 95 16.05.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 250 07.06.2016 sen Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad 1293/10.00.02/2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 9.8.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 9.8.2012 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka).

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka). Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 28.04.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 73 21.05.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 84 02.06.2014 LVIA-urakoitsijan valinta Päiväkoti Satuvakan muutostöihin

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 1/2013 27.2.2013 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANH 7 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist,

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, Valtuusto 102 01.11.2010 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 1191/02.01.00/2010 KH 293 Kunnanhallitus 4.10.2010 Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, sture.lindqvist@sipoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) 13 Autotallia koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen (Roihuvuoren Autotallit Oy, tontti 43212/3) HEL 2011-008744 T 10 01 01 02 Päätös Lautakunta päätti jatkaa kaupungin

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

39 19.05.2015. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

39 19.05.2015. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 39 19.05.2015 Aloite toisen kotimaisen kielen opetuksen aikaistamisesta Sipoon kouluissa/christel Liljeström ym. / Motion om tidigareläggning av det andra inhemska

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

111 08.04.2014. Etelä-Sipoon läpimenoliikenne / Genomfartstrafiken genom södra Sibbo

111 08.04.2014. Etelä-Sipoon läpimenoliikenne / Genomfartstrafiken genom södra Sibbo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 111 08.04.2014 Etelä-Sipoon läpimenoliikenne / Genomfartstrafiken genom södra Sibbo KH 111 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 8.4.2014 Valmistelija/Beredare: erikoissuunnittelija/specialplanerare

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot