Kuntala Kh 1 (Iso Kylätie 18) - Sockengården KST 1 (Stora Byvägen 18)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntala Kh 1 (Iso Kylätie 18) - Sockengården KST 1 (Stora Byvägen 18)"

Transkriptio

1 7/ Aika/Tid , Klo/Kl. 17:28-20:38 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh 1 (Iso Kylätie 18) - Sockengården KST 1 (Stora Byvägen 18) Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:28-20:38 Puh.joht./Ordf. Hursti Jari 17:28-20:38 Varapuh.joht./Viceordf. Jalas Jyri 17:28-20:38 Jäsen/Medlem Sandström Stefan 17:28-20:38 Jäsen/Medlem Holmberg Gunilla 17:28-20:38 Jäsen/Medlem Backström Hannele 17:28-20:38 Jäsen/Medlem Viita Mari 17:28-20:38 Jäsen/Medlem Björn Jani 17:28-20:38 Jäsen/Medlem Hämäläinen Monika 17:28-20:38 Jäsen/Medlem Muu/Övriga Kostiainen Aura 17:28-20:38 Pöytäkirjanpitäjä / Protkollförare Myllyvirta Ilari 17:28-20:38 Esitt./Föredr. Pohjonen Juha 17:28-20:38 Tilapalvelup. / Lokalservicechef Borgar Peter 17:28-20:38 Toimistosihteeri / Kanslisekreterare Seppälä Tiina 17:28-18:10 Energia-asiantuntija / Energiexpert Poissa/Frånvarande Björkell Rolf Kh edust./kst repr. Seppälä Olli Nuor.valt.ed./Ungdom sfull. Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande.. Rainer Boman Pöytäkirjantarkastaja/juste rare.. Monika Hämäläinen Pöytäkirjanpitäjä/förare.. Aura Kostiainen Pöytäkirjantarkastaja/justera re.. Hannele Backström Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

2 7/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 76 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 4 77 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 5 78 Mt 170 parantaminen Amiraalintien liittymässä, katusuunnitelmien hyväksyminen / Förbättring av Lv 170 vid Amiralsvägens korsning, godkännande av gatuplaner 79 Mt 170 parantaminen Amiraalintien liittymässä, urakoitsijan valinta / Förbättring av Lv 170 vid Amiralsvägens korsning, val av entreprenör 80 Sähköntoimittajan valinta vuosiksi / Val av elleverantör för åren HSL:n suunnitelma tilapäisestä liityntäpysäköinnistä / HRT:s plan om tillfällig anslutningsparkering 82 Rauhanlinnan (ent. Kotimäen päiväkoti) vuokraaminen / Uthyrning av Rauhanlinna (förra Kotimäki daghem) 83 Kansalaisopiston toimitilojen muutokset Nikkilässä ja Söderkullassa / Ändringar gällande medborgarinstitutets lokaler i Nickby och Söderkulla 84 Vanhusneuvoston selvityspyyntö Vanhan kunnantalon vuokrasopimuksen soveltamisesta eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen osalta / Äldrerådets begäran om utredning angående tillämpandet av Gamla kommunhusets hyresavtal för pensionärs- och åldringsföreningars del 85 Kuntalaisaloite liikennejärjestelyistä Kuusitiellä Nikkilässä / Invånarinitiativ angående trafikarrangemang på Granvägen i Nickby 86 Invånarinitiativ om förbättring av hundparken i Nickby / Kuntalaisaloite Nikkilän koirapuiston kehittämisestä Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut Ilmoitusasiat / Delgivningar Muut asiat / Övriga ärenden Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille / Räddningsverket i Östra Nylands förslag till budget och ekonomiplan Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

3 7/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet TEKVLK 75 Tekninen valiokunta / Tekniska Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

4 7/ Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare TEKVLK 76 Tekninen valiokunta / Tekniska Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin / Till protokolljusterare valdes Monika Hämäläinen & Hannele Backström (Mari Viita & Jyri Jalas) Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

5 7/ Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan TEKVLK 77 Tekninen valiokunta / Tekniska Esityslista ja lisälista hyväksyttiin. Föredragningslistan och tilläggslistan godkändes. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

6 7/ Mt 170 parantaminen Amiraalintien liittymässä, katusuunnitelmien hyväksyminen / Förbättring av Lv 170 vid Amiralsvägens korsning, godkännande av gatuplaner 233/ /2013 TEKVLK 78 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Vs. kuntatekniikan päällikkö / Vik. kommunteknisk chef Katja Jaranne, katja.jaranne(at)sipoo.fi Tekninen valiokunta on hyväksynyt Mt 170 ja Amiraalintien risteyksen toimivuuden parantamissuunnitelman ja varannut määrärahat vuodelle 2014 tiesuunnitelman laatimiseksi sekä hankkeen toteuttamiseksi kiertoliittymävaihtoehdon pohjalta. Amiraalintien ja Mt 170 risteyksen tiesuunnitelman laatiminen on tilattu TL-Suunnittelu Oy:ltä. Hankeryhmän kokouksessa todettiin, että alueen asemakaavan muutosehdotuksessa Mt 170 on merkitty suunnittelualueen kohdalla kaduksi, ja suunnittelua päätettiin jatkaa katusuunnitelmana. Suunnitelma on laadittu Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. S 17 A Söderkullan K-marketin asemakaavan muutos, joka käsittää myös suunnitellun kiertoliittymäalueen, on hyväksytty valtuustossa TL-Suunnittelu Oy on laatinut alueen katusuunnitelmat seuraavasti: Suunnitelmakartat piir. nro liite Yleiskartta R3-1 1 Suunnitelmakartta Uusi Porvoontie ja Amiraalintie R3-2 2 Pituusleikkaukset Pituusleikkaus Uusi Porvoontie R3-3 3 Pituusleikkaus Amiraalintie R3-4 4 Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset Tyyppipoikkileikkaus Uusi Porvoontie ja Amiraalintie R3-5 5 Tyyppipoikkileikkaus kiertoliittymän yliajettava osa R3-6 6 Suunnitelmista on kuulutettu ja ne ovat olleet yleisesti nähtävillä välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana suunnitelmista ei ole jätetty muistutuksia. Liitteet: Liite 1/ 78 tekvlk: Yleiskartta Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

7 7/ Liite 2/ 78 tekvlk: Suunnitelmakartta, Uusi Porvoontie ja Amiraalintie Liite 3/ 78 tekvlk: Pituusleikkaus, Uusi Porvoontie Liite 4/ 78 tekvlk: Pituusleikkaus, Amiraalintie Liite 5/ 78 tekvlk: Tyyppipoikkileikkaus, Uusi Porvoontie ja Amiraalintie Liite 6/ 78 tekvlk: Tyyppipoikkileikkaus, kiertoliittymän yliajettava osa Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä TL-Suunnittelu Oy:n laatimat katusuunnitelmat Uuden Porvoontien (Mt 170) parantamiseksi Amiraalintien liittymässä. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar godkänna gatuplanerna för förbättring av Nya Borgåvägen (Lv 170) vid Amiralsvägens korsning uppgjorda av TL-Suunnittelu Oy. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades på mötet. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

8 7/ Mt 170 parantaminen Amiraalintien liittymässä, urakoitsijan valinta / Förbättring av Lv 170 vid Amiralsvägens korsning, val av entreprenör 233/ /2013 TEKVLK 79 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Vs. kuntatekniikan päällikkö / Vik. kommunteknisk chef Katja Jaranne, katja.jaranne(at)sipoo.fi Tekninen valiokunta on varannut määrärahan vuoden 2014 käyttöbudjetista kiertoliittymävaihtoehdon toteuttamiseen Mt 170 ja Amiraalintien liittymän toimivuuden parantamiseksi. Kiertoliittymän rakentaminen on ELY-hanke, jonka kustannuksista vastaa Sipoon kunta sataprosenttisesti. TL-Suunnittelu Oy on laatinut kohteesta katusuunnitelmat. Uuden Porvoontien ja Amiraalintien kiertoliittymän rakentamisesta on jätetty tarjouspyyntö (liite 1) HILMAan (elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava) sekä Sipoon kunnan nettisivuille. Tarjoukset tuli jättää klo 15:00 mennessä, ja ne avattiin Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 4 kpl. Tarjouspyynnössä määriteltiin, että urakoitsija valitaan halvimman hinnan perusteella niistä urakoitsijoista, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajat hintajärjestyksessä ja tarjoajien soveltuvuusvaatimusten täyttyminen on esitetty liitteessä 2. Ennen hankintapäätöstä käytiin edullisimman/edullisimpien urakkatarjousten jättäneiden kanssa sopimusneuvottelu, liite 3. Liitteet: Liite 1/ 79 tekvlk: Tarjouspyyntö Liite 2/ 79 tekvlk: Tarjousten avauspöytäkirja Liite 3/ 79 tekvlk: Sopimusneuvottelupöytäkirja Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää valita Uuden Porvoontien (Mt 170) ja Amiraalintien kiertoliittymän rakentamisen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan liitteenä 2 olevan tarjousten avauspöytäkirjan mukaisesti. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Tekniska direktörens förslag Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

9 7/ Tekniska beslutar välja den entreprenör som lämnat den förmånligaste offerten enligt bilaga 2, protokoll för öppningstillfället, till entreprenör för konstruktion av en cirkulationsplats vid Nya Borgåvägen (Lv 170) och Amiralsvägen. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Edullisimman tarjouksen jätti VRJ Etelä-Suomi Oy. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Offerten med förmånligaste pris gavs av VRJ Etelä-Suomi Oy. Paragrafen justerades på mötet. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

10 7/ Sähköntoimittajan valinta vuosiksi / Val av elleverantör för åren / /2014 TEKVLK 80 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Energia-asiantuntija / Energiexpert Tiina Seppälä, tiina.seppala(at)sipoo.fi Sipoon kunta kilpailutti viimeksi sähkön myyjän syksyllä 2011 yhteistyössä Energiakolmio Oy:n kanssa. Sähkönmyynnin sopimuskausi on Sähkön myyjänä on toiminut Kraft & Kultur i Sverige Ab Filial Finland, joka tunnetaan nykyisin nimellä Nordic Green Energy. Toimitilat-yksikkö aloitti uuden sähkönkilpailutuskierroksen huhtikuussa 2014 yhteistyössä Energiakolmio Oy:n kanssa. Energiakolmio Oy:n tehtävänä oli pyytää Sipoon kunnan puolesta tarjoukset MWh kulutukselle 245 eri käyttöpaikkaan kolmivuotiskaudelle. Sipoon kunnan sähkönhankinnasta julkaistiin EU:n tason hankintailmoitus HILMA-tietokannassa (ilmoitus nro ). Tarjouspyyntöjä lähetettiin 22 sähkönmyyjälle, joista 8 jätti myyntitarjouksen määräajassa. Kaikki sähköyhtiöt esitetään liitteessä 1. Saadut tarjoukset umpeutuvat Umpeutumispäivän vuoksi asia on käsiteltävä kiireisenä. Taulukossa 1 esitetään Sipoon kunnalle tulleiden sähkönmyyntitarjousten kolme parasta. Taulukkoon on lisätty myös edellisen kilpailutuskierroksen marginaalit historiatiedoksi. Liitteessä 1 esitetään kilpailutukseen osallistuneiden tarjoamat marginaalit. Vuoden 2011 lopussa tehty kilpailutus näyttää olleen onnistunut, jo marginaalin nousun vuoksi on haastavaa saada yhtä hyvää kokonaishintaa. Marginaalin nousu (edellisestä kilpailutuksesta) merkitsee noin lisäkustannusta vuosittain. Kokonaishintaan Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

11 7/ liittyy kuitenkin marginaalin lisäksi myös sähkön spot-hinta ja hinnan kiinnitys. Tarkempi kuvaus sähkön hinnan kehityksestä ja sähkömarkkinoiden tilasta esitetään liitteessä 2. Teknisen johtajan esitys perustuu siihen, että normaalisti sähkön hinta nousee syksyllä, ja tämän takia kiinnitys on tarpeen mukaan tehtävä elokuussa. Kun sähkönhinta kiinnitetään koko sopimuskaudeksi, ei tuleva mahdollinen sähkön hinnan nousu vaikuta kustannuksiin. Kiinnityshinnan merkitystä Sipoon kunnan kustannuksiin esitetään liitteen 2 loppuosassa. Toimitilat-yksikkö esittää myös Etelä-Suomen Energialle, että sähkönsiirto ja sähkölasku toimitetaan yhdellä laskulla käyttöpaikoittain. Sähkön siirtolaskuja tulee nyt kuukausittain noin 250 kappaletta, samoin kuin sähkölaskuja. Niiden tiliöinti, tarkistaminen ja hyväksyntä työllistävät henkilökuntaa useassa yksikössä. Sähkölaskujen tarkistus käytännössä helpottuisi, ja henkilöresurssit voitaisiin käyttää tehokkaammin havaintojen tekoon sähkölaskun sisällöstä. Liitteet: Liite 1/ 80 tekvlk: Vertailutaulukko Liite 2/ 80 tekvlk: Sähkömarkkinakatsaus Liite 3/ 80 tekvlk: Suositukset Tekninen johtajan esitys Valiokunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Sipoon kunta tekee sopimuksen Etelä-Suomen Energia Oy:n kanssa. Sen tarjoama marginaali oli kokonaistaloudellisesti edullisin ja sähkön hinta kiinnitetään (yhdellä kerralla) kiinteäksi hinnaksi heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kolmen vuoden ajaksi. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Tekniska direktörens förslag Utskottet beslutar föreslå för kommunstyrelsen, att Sibbo kommun ingår ett avtal med Etelä-Suomen Energia Oy. Dess erbjudna marginal är totalekonomiskt sett förmånligast och genast efter att kontraktet undertecknats fästs elens pris (på en gång) till ett fast pris för en treårsperiod. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

12 7/ Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades på mötet. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

13 7/ HSL:n suunnitelma tilapäisestä liityntäpysäköinnistä / HRT:s plan om tillfällig anslutningsparkering 727/ /2014 TEKVLK 81 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Vs. kuntatekniikan päällikkö / Vik. kommunteknisk chef Katja Jaranne, katja.jaranne(at)sipoo.fi Pääkaupunkiseudulla esiintyy ajoittain erityistilanteita, joissa ilmansaasteiden pitoisuudet kohoavat äkillisesti haitallisen korkeiksi. Hengitysilman saastumista aiheuttavat pääosin neljä erilaista ilmansaastetta. Liikenteen pakokaasujen typpidioksidin (NO2) määrä nousee korkeaksi, kun säässä vallitsee ns. inversiotilanne. Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet kohoavat, kun katupölyä nousee runsaasti ilmaan kuivilta katujen ja teiden pinnoilta. Pienhiukkasten (PM25) korkea määrä aiheutuu yleensä muualta kaukokulkeutuvista saasteista. Otsonin (O3) korkeat pitoisuudet johtuvat myös kaukokulkeumasta muista maista. Pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelmassa ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen (HSY ) on esitetty, että liikenteen typpidioksidista johtuvissa ilmanlaadun äkillisissä heikkenemistilanteissa liikennettä voidaan rajoittaa joko osittain tai kokonaan Helsingin keskustan alueella tai Kehä III:n sisäpuolella. Typpidioksidin raja-arvotaso on 200 mikrogrammaa/m3, joka saa ylittyä enintään 18 tunnin ajan. Toimenpiteet typpidioksidipitoisuuden noustessa etenevät vaiheittain seuraavasti: 1. HSY lähettää ennusteen ilmanlaadun mahdollisesta heikkenemisestä ilmatieteen laitokselta saadun ennusteen perusteella. Tilanteen purkautumisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Tilanteita on vuosittain useita. 2. HSY lähettää tiedon huonosta ilmanlaadusta, kun typpioksidin tuntiarvo ylittää 150 ug/m3 kolmen tunnin ajan vähintään kahdella mittausasemalla. Tilanteen purkautumisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Tilanteita ei ole vuosittain. 3. HSY käynnistää voimakkaan viestinnän, kun typpioksidin tuntiarvo ylittää 150 ug/m3 kuuden tunnin ajan vähintään kahdella mittausasemalla ja tilanteen arvioidaan jatkuvan. HSL viestii voimakkaasti joukkoliikenteen käytön edistämiseksi. Helsingin kaupungin ympäristöjohtaja päättää harkinnan mukaan toimenpiteiden käynnistämisestä pääkaupunkiseudulla ja seuraavana aamuna toimenpiteiden jatkamisesta tai purkamisesta. HSY lähettää viimeistään Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

14 7/ seuraavana aamuna tiedon siitä, jatkuuko tilanne. Tilanteita on ollut 1990-luvulla kahtena vuotena, 2000-luvulla ei. 4. Otetaan käyttöön maksuton joukkoliikenne Helsingin seudulla sekä liikenteen rajoittaminen joko Helsingin keskustan alueella tai Kehä III:n sisäpuolella, kun typpidioksidin tuntiarvo ylittää joko keskustan alueella tai pääkaupunkiseudulla vähintään kahdella mittausasemalla 200 ug/m3 kolmen tunnin ajan kahden vuorokauden aikana, ja tilanteen arvioidaan jatkuvan. Helsingin kaupunginjohtaja päättää harkinnan mukaan toimenpiteiden käynnistämisestä, jatkamisesta ja purkamisesta. HSY tiedottaa asiasta asukkaille ja tiedotusvälineille. Tällainen tilanne on ollut Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on laatinut ehdotuksen tilapäisestä liityntäpysäköinnistä Helsingin seudun 14 kunnan alueella. Ehdotus on liitteessä 2. Liityntäpysäköintialueiden kriteereinä on mm., että alueet ovat bussireittien läheisyydessä ja ne voidaan helposti ja nopeasti ottaa käyttöön. Alueiden tulee olla käytössä jo seuravana aamuna, kun päätös liikenteen rajoittamistoimenpiteistä on tehty edellisenä iltapäivänä. Sipoon osalta tilapäisiä liityntäpysäköintialueita on esitetty HSL:n laatimassa ehdotuksessa Nikkilän ja Söderkullan alueelle. Nikkilään on esitetty kahta aluetta (liite 3). Alue A (120 autopaikkaa) sijaitsee Lukkarin koulun pallokentällä ja alue B (150 autopaikkaa) sijaitsee Nikkilän urheilukentän takana olevalla hiekkakentällä. Lukkarin koulun pallokentälle (alue A) ollaan rakentamassa jo syksyn aikana ylipainehallia jalkapalloilijoille, joten aluetta ei voi varata pysäköintitarkoitukseen. Korvaavana alueena voidaan varata esim. Nikkilän urheilukentän pysäköintialue (50 autopaikkaa) ja Nikkilän jäähallin pysäköintialue (70 autopaikkaa). Korvaavat alueet on esitetty liitteessä 4. Söderkullaan on esitetty neljää aluetta (liite 5). Alueet A ja B (150 autopaikkaa) ovat Opintien varren hiekkakenttä ja pysäköintialue. Alue C (200 autopaikkaa) on Sipoonlahden koulun luona oleva pysäköintialue. Alue D (75 autopaikkaa) sijaitsee Sipoonlahden levähdysalueella. Söderkullaan esitetyt alueet voidaan toteuttaa ehdotuksen mukaan. Liitteet: Liite 1/ 81 tekvlk: Saatekirje Liite 2/ 81 tekvlk: HSL:n ehdotus häiriötilanteiden tilapäisiksi liityntäpysäköintialueiksi Helsingin seudulla Liite 3/ 81 tekvlk: Tilapäinen liityntäpysäköinti Nikkilässä, HSL:n ehdotus Liite 4/ 81 tekvlk: Korvaava alue tilapäiseksi Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

15 7/ liityntäpysäköintialueeksi Nikkilässä, Sipoon ehdotus Liite 5/ 81 tekvlk: Tilapäinen liityntäpysäköinti Söderkullassa Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä HSL:n suunnitelman tilapäisestä liityntäpysköinnistä seuraavasti: ehdotuksen mukaisesti tilapäisiä liityntäpysäköintialueita Söderkullassa ovat alueet A ja B: Opintien varren hiekkakenttä ja pysäköintialue, alue C: Sipoonlahden koulun luona oleva pysäköintialue ja alue D: Sipoonlahden levähdysalue (liite 5). Nikkilästä hyväksytään liitteen 3 ehdotuksen mukaisesti alue B: urheilukentän takana oleva hiekkakenttä. Sen sijaan alueen A: Lukkarin koulun pallokenttä tilalle korvaavana alueena esitetään Nikkilän urheilukentän pysäköintialuetta ja Nikkilän jäähallin pysäköintialuetta. Korvaavat alueet on esitetty liitteessä 4. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar godkänna HRT:s plan om tillfällig anslutningsparkering enligt följande: i enlighet med förslaget är områdena A och B: sandplanen och parkeringsområdet vid Lärdomsvägen, område C: parkeringsområdet vid Sipoonlahden koulu ja område D: Sibbovikens rastplats (bilaga 5) områden för tillfällig anslutningsparkering i Söderkulla. Angående Nickby godkänns enligt förslaget i bilaga 3 område B: sandplanen bakom idrottsplanen. Däremot föreslås parkeringområdena vid Nickby idrottsplan och Nickby ishall istället för område A: bollplanen vid Lukkarin koulu. De ersättande områdena är presenterade i bilaga 4. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades på mötet. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

16 7/ Rauhanlinnan (ent. Kotimäen päiväkoti) vuokraaminen / Uthyrning av Rauhanlinna (förra Kotimäki daghem) 91/ /2013 TEKVLK 82 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef Juha Pohjonen, juha.pohjonen(at)sipoo.fi Toimitilat-yksikkö on yhdessä Sivistysosaston päivähoitotoiminnan kanssa käynyt keväällä ja alkukesällä 2014 läpi neuvottelut ja valmistelut seuraavasti: 1. Neuvottelut kiinteistöjen tilajärjestelyistä koskien päivähoitotoimintaa, johon osallistuivat Toimitilat sekä Päivähoitotoimi 2. Neuvotteluiden tuloksena saavutettiin yhteisymmärrys ja sisäinen sopimus järjestelyistä ja siitä, kuinka asiaa viedään eteenpäin. 3. Päivähoitotoimi vei asian omiin päätöselimiinsä. 4. Toimitilat tuo asian omalta puoleltaan tekniseen valiokuntaan päätöstä varten. Kohdan kolme mukaisesti sivistysvaliokunta on kokouksessaan hyväksynyt sivistysjohtajan esityksen, jossa sivistysvaliokunta luopuu seuraavista kiinteistöistä 1. Martinkylän päiväkoti 2. Vita Paviljongen, parakkirakennus Söderkullassa, Opintie 1, 3. Runebergin päiväkoti, Uudensillantie 31. Lisäksi sivistysvaliokunta päätti vuokrata Kotimäen päiväkodin tilan käyttöönsä. Päätös liitteenä 1. Tilanne Nikkilässä on paljon päiväkoteja pienellä alueella (13 kpl), monet niistä vain yhden tai puolentoista ryhmän suuruisia. Päivähoito on toiminut tähän asti seuraavissa tiloissa kyseisten tilajärjestelyjen osalta: Runebergin päiväkoti on valmistunut vuonna 1914 ja on pinta-alaltaan 374 m2. Sen vuosivuokra on euroa/vuosi Runebergin päiväkoti on saanut terveydensuojeluviranomaisilta listan korjaustoimista, joiden arvioitu kustannus on euroa, ja lisäksi arvioidut muut korjauskustannukset tulevan viiden vuoden Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

17 7/ aikana ovat euroa. Vita Paviljongen on huonokuntoisessa parakissa toimiva päiväkoti, jonka pinta-ala on 126 m2. Vuokra on euroa/vuosi. Myös Vita Paviljongen on saanut terveysviranomaisilta korjaustoimintalistan, jos se jatkaa päivähoitotoiminnassa. Martinkylän päiväkoti on yksityisen Romano Mission omistama kiinteistö, josta kunnan päivähoito on ostanut palveluita. Se sijaitsee Kotimäentie 223:sa. Pinta-alaltaan kiinteistö on 199 m2, ja vuosivuokrana on ollut euroa/vuosi. Rauhanlinna (ent. Kotimäen päiväkoti), Iso Kylätie 38, Sipoo, on pinta-alaltaan 194 m2. Kiinteistön vuokra on ollut euroa/vuosi. Kotimäki toimi yksityisenä ostopäiväkotina marraskuuhun 2013, minkä jälkeen päiväkoti lopetti toimintansa. Taulukkoon 1 on koostettu eri tunnuslukuja kyseisistä kiinteistöistä. Taulukosta nähdään muun muassa, että Runebergin päiväkodissa kuukausivuokra lasta kohden on viisinkertainen verrattuna Martinkylään ja Vita Paviljongeniin. Toimenpiteiden vaikutukset Liitteessä 2 on esitetty kokonaisjärjestelyt tilaratkaisuista. Liitteessä 3 on esitetty tilaratkaisujen kustannusvaikutukset. Ratkaisuihin liittyy päivähoitotoimen lisäksi oleellisesti myös kansalaisopisto. Esitetyn mukaisesti Päivähoito luopuu Runebergista, Vita Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

18 7/ Paviljongenista ja Martinkylästä. Vastaavasti Rauhanlinna (ent. Kotimäki) siirtyy Päivähoidon tiloiksi kesällä Päivähoidon tavoitteena on sijoittaa Rauhanlinnaan avointa päiväkotitoimitaa (20 30 lasta), erityispäivähoitoa ja varhaiskasvatuksen tukipalveluita. Liitteessä 3 olevassa taulukossa järjestelyjä on tarkasteltu niin asiakkaan eli tässä tapauksessa päivähoitotoiminnan, pääomakustannusten, toimitilojen sisäisten tulojen ja toimitilojen kulumuutosten kuin myös koko Sipoon kunnan näkökulmasta. Järjestely tuottaa päiväkotitoiminnalle euron vuotuiset vuokrasäästöt. Tästä euroa on sisäistä pääomakustannusta Sipoon kunnalle. Toimitiloille järjestely tarkoittaa euron sisäisen vuokran pienentymistä, mutta toisaalta saadaan euron edestä säätöjä, kun Runebergin lämmitys- ja huoltokulut pienenevät ja vastaavat Rauhanlinnan kulut nousevat. Sipoon kunnan näkökulmasta Martinkylän päiväkodista luopumisesta ja kulusäästöistä tulee yhteensä euroa säästöä. On myös tärkeää huomata, että Runebergin päiväkoti vapautuu jatkojärjestelyihin, kuten myyntiin, jolloin sekä kunnan pääoma että myös toimitilojen tappiot poistuvat, ja jäljelle jäävät tilojen tiivistämisellä aikaansaadut pysyvät säätöt. Järjestelyissä vapautuu myös Vita Paviljongen, mikä mahdollistaa tilojen jatkojärjestelyt kansalaisopiston kanssa. Taulukon alin rivi kertoo järjestelykokonaisuuden vaikutukset eri tahojen näkökulmasta: apuvalinehuolto säästää euroa; päiväkotitoiminta mainitun euroa ja kansalaisopisto euroa. Pääomavuokratuloja jää saamatta , jolloin toimitilojen tulos pienenee euroa, mutta kunnan tasolla säästöä tulee euroa. Edelleen mainittakoon että myös Runebergin päiväkoti jää vapaaksi myyntiä tai muuta tarpeellista käyttöä varten. Rauhanlinnan (ent. Kotimäki) vuokraaminen Toimitilojen toimintamallin mukaisesti yksikkö neuvottelee vuosittain päivitettävän ja ajantasaisen sisäisen vuokrasopimuksen Rauhanlinnan vuokraamisesta päivähoitotoiminnalle. Vuokrasopimuksessa vuokra jaotellaan pääomavuokraan, joka koostuu prosenttiosuuksista kiinteistön teknisestä arvosta ja Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

19 7/ hankintahinnasta, sekä hoitovuokraan, joka puolestaan sisältää ylläpidon (sähkö, lämmitys, jätehuolto sekä vesi), siivouksen, kiinteistönhuollon sekä äkillisten vikojen osuuden. Lisäksi sopimuksessa on maininta, että suunnitelmalliset korjaukset tullaan suorittamaan budjettisuunnittelun mukaisesti. Liitteet: Liite 1/ 82 tekvlk: Sivistysvaliokunnan päätös Liite 2/ 82 tekvlk: Tilaratkaisujen kokonaisjärjestelyt Liite 3/ 82 tekvlk: Tilaratkaisujen kustannusvaikutukset Teknisen johtajan esitys Tekninen valiokunta päättää, että Rauhanlinna (ent. Kotimäen päiväkoti) vuokrataan Päivähoidolle. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar, att Rauhanlinna (förra Kotimäki daghem) hyrs ut till Dagvården. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

20 7/ Kansalaisopiston toimitilojen muutokset Nikkilässä ja Söderkullassa / Ändringar gällande medborgarinstitutets lokaler i Nickby och Söderkulla TEKVLK 83 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef Juha Pohjonen, juha.pohjonen(at)sipoo.fi Toimitilat-yksikkö on yhdessä vapaa-ajanjaoston ja Sipoon kansalaisopiston kanssa käynyt keväällä ja alkukesällä 2014 läpi neuvottelut ja valmistelut seuraavasti: 1. Neuvottelut kiinteistöjen tilajärjestelyistä koskien kansalaisopistotoimintaa, johon osallistuivat toimitilat sekä kansalaisopisto. 2. Neuvotteluiden tuloksena saavutettiin yhteisymmärrys ja sisäinen sopimus järjesteluistä ja siitä, kuinka asiaa viedään eteenpäin. 3. Kansalaisopisto vei asian omiin päätöselimiinsä 4. Toimitilat tuo asian omalta puoleltaan tekniseen valiokuntaan päätöstä varten. Kohdan kolme mukaisesti vapaa-ajanjaosto on kokouksessaan hyväksynyt kulttuurijohtajan esityksen, jossa vapaa-ajanjaosto esittää tekniselle valiokunnalle, että kansalaisopiston toiminta siirtyy Jokipuiston Sikalaan ja Söderkullan Maapähkinään (Vita Paviljongen). Kansalaisopisto luopuu Varikosta ja vuoden 2015 alusta Nikkilän koulukeskus B1:n kansliatiloista. Kansalaisopisto luopuu Söderkullan parakeista, jolloin tämän tilan määräaikainen vuokrasopimus päättyy. Vapaa-ajanjaoston päätös on liitteenä 1. Tilanne Sipoon kansalaisopiston vuoden 2012 lopussa laatima toimitilaraportti toi esiin tarpeen saada taito- ja taideaineille asianmukaiset toimitilat joidenkin nykyisten toimitilojen tilalle. Kansalaisopistolla on taide- ja taitoaineiden opetusta Söderkullan kartanon parkkipaikalla sijaitsevissa vuokraparakeissa, joiden toimivuus tähän käytötarkoitukseen on kansalaisopiston mielestä välttävä. Vuositasolla parakkien vuokra on euroa. Nikkilässä kansalaisopiston taideaineiden opetus on pääsääntöisesti järjestetty kunnan varikolla, jossa tilat ovat kansalaisopiston mielestä Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

21 7/ huonokuntoiset. Vuokrakustannus varikon tiloista on euroa/vuosi. Alkuvuodesta 2014 varikolta siirtyi kudonta jo aikaisemmin kansalaisopiston käytössä olevaan Nikkilässä sijaitsevaan Vävhultiin. Lisäksi kansalaisopiston nykyiset kansialtilat sijaitsevat Kungsvägens skolan B1-rakennuksen toisessa kerroksessa, jossa ei ole hissiä liikuntarajoitteisille tai ikäihmisille. Tila soveltuu huonosti asiakaspalveluun. Mahdollisiksi korvaaviksi tiloiksi kansalaisopisto esittää Jokipuiston Sikalaa ja Söderkullan Vita Paviljongen -tilaa. Vita Paviljongen (Maapähkinä) on kunnan omistama parakkirakennus, joka on viimeksi toiminut päiväkotina. Parakin pinta-ala on 126 m2. Parakin vuokra on noin euroa/vuosi. Sikala on Jokipuiston alueella sijaitsevasairaalaan tarpeisiin vuonna 1960 rakennettu sikala, jonka kerrospinta-ala on 1397 m2. Tila on muutettu nykyiseen muotoonsa 70-luvulla. Tilassa toimii tällä hetkellä sähköliike, muutamia ulkopuolisille vuokrattuja pieniä varastotiloja, konekeskus ja apuvälinehuolto. Kansalaisopisto on suunnitelun yhteydessä ilmaissut tarpeikseen 263 m2 Sikalan keskiosasta. Tulevat toimenpiteet ja niiden kustannukset Kansalaisopisto esittää luopumista käytössään olevista tiloista varikolla , Kungsväges skolan kansliasta ja Söderkullan parakeista Kansalaisopisto on puolestaan esittämässä Sikalan vuokraamista sekä Vita Paviljongenin vuokraamista Esitys kokonaisjärjestelyistä, johon liittyvät myös päivähoidon ratkaisut, on liitteessä 2. Toimitilojen muutokset aiheuttavat noin euroa maksavat muutostyöt yllä oleviin tiloihin. Kustannukset ovat investointeja, ja ne näkyvät jatkossa myös tilojen sisäisissä vuokrakustannuksissa. Sikalan muutostyöt kansalaisopiston tarpeeseen kestävät noin neljä viikkoa, mistä ajasta osa menee käyttötarkoituksen muutoksen hakemiseen. Kustannusarvio muutostyölle on euroa. Vita Paviljongenissa joudutaan tekemään noin kaksi viikkoa kestävä ja noin euroa maksava muutostyö, jolla se on saatettavissa kansalaisopiston tarvitsemaan kuntoon. Toimenpiteiden vaikutukset Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

22 7/ Järjestelyjen kustannusvaikutuksia on tarkasteltu liitteessä 3. Esitetyn mukaisesti kansalaisopisto luopuu varikosta, Kungsvägens skolan B1-rakennuksen tiloista sekä Söderkullan parakeista. Vastaavasti se ottaa käyttöön Vita Paviljongenin sekä Sikalan. Liite 3:n taulukossa järjestelyjä on tarkasteltu niin asiakkaan eli tässä tapauksessa kansalaisopiston, pääomakustannusten, toimitilojen sisäisten tulojen ja toimitilojen kulumuutosten, kuin myös koko Sipoon kunnan näkökulmasta. Järjestely tuottaa kansalaisopistolle euron vuotuiset vuokrasäästöt. Tästä euroa on sisäisiä pääomakustannuksia Sipoon kunnalle, toimitiloille järjestely tarkoittaa euron sisäisen vuokran pienentymistä. Kunnan näkökulmasta saadaan euroa säästöä, mikä johtuu luopumisesta Söderkullan parakeista. Vita Paviljongenin ja Jokilaakson Sikalan muutostyöt ovat kertaluontoisena eränä euroa, mikä siirtyy vuokriin. Taulukon alin rivi kertoo koko järjestelykokonaisuuden vaikutukset: apuvälinehuolto säästää euroa; päiväkoti euroa, kansalaisopisto euroa. Pääomavuokratuloja jää saamatta , ja toimitilojen tulos pienenee euroa, mutta kunnan tasolla säästöä tulee euroa. Edelleen mainittakoon että myös Runeberg jää vapaaksi myyntiä tai muuta tarpeellista käyttöä varten. Yhtenvetona kokonaisjärjestelyistä eli tilojen tiivistämisestä voidaan todeta: Asiakkaat säästävät vuokrakuluja Pääomatulot vähenevät Toimitilat-yksikkö menettää tuloja Kunta saa säästöjä Vapautuvien tilojen myynnin kautta pääomatulo menetykset katetaan ja toimitilat nollaavat tappion ja säästöt jäävät pysyviksi. Sikalan ja Vita Paviljongenin vuokraaminen Toimitilat-yksikön toimintamallin mukaisesti yksikkö neuvottelee vuosittain päivitettävän ja ajantasaisen sisäisen vuokrasopimuksen Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

23 7/ Sikalan ja Vita Paviljongenin vuokraamisesta kansalaisopistolle. Vuokrasopimuksessa vuokra jaotellaan pääomavuokraan, joka koostuu prosenttiosuuksista kiinteistön teknisestä arvosta ja hankintahinnasta, sekä hoitovuokraan, joka puolestaan sisältää ylläpidon (sähkö, lämmitys, jätehuolto ja vesi), kiinteistönhuollon sekä äkillisten vikojen osuuden. Lisäksi sopimuksessa on maininta, että suunnitelmalliset korjaukset tullaan suorittamaan budjettisuunnittelun mukaisesti. Liitteet: Liite 1/ 83 tekvlk: Vapaa-ajanjaoston päätös Liite 2/ 83 tekvlk: Tilaratkaisujen kokonaisjärjestelyt Liite 3/ 83 tekvlk: Tilaratkaisujen kustannusvaikutukset Teknisen johtajan esitys Tekninen valiokunta päättää, että Sikala ja Vita Paviljongen vuokrataan kansalaisopistolle. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar att Svinhuset och Vita Paviljongen hyrs ut åt medborgarinstitutet. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

24 7/ Vanhusneuvoston selvityspyyntö Vanhan kunnantalon vuokrasopimuksen soveltamisesta eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen osalta / Äldrerådets begäran om utredning angående tillämpandet av Gamla kommunhusets hyresavtal för pensionärsoch åldringsföreningars del 716/ /2012 TEKVLK 84 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef Juha Pohjonen, juha.pohjonen(at)sipoo.fi Sipoon vanhusneuvosto pyytää Sipoon kunnalta selvitystä Vanhaa kunnantaloa koskevan vuokrasopimuksen soveltamisesta, erityisesti siltä osin, joka koskee vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen vuokrasopimukseen sisältyvää oikeutta kerho- ja harrastustiloihin. Nykytilanne Lilla Villan toimii Vanhassa kunnantalossa, jonka pinta-ala on noin 419 m2. Lilla Villanin ystävät ry:n kanssa on tehty vuokrasopimus, joka noudattaa tekniikka- ja ympäristövaliokunnan päätöstä ja vastaavaa kunnanhallituksen päätöstä (liite 2). Vuokrasopimuksen keskeinen sisältö on seuraava: Vuokrasopimus on solmittu 15 vuodeksi, ja kiinteistö on pääasiassa tarkoitettu lasten ja nuorten teatteri- ja kulttuuritoimintaan. Kulttuuritoimintaan sisältyy myös kahvila- ja ravintolatoimintaa. Sipoon Eläkkeensaajat ry ja Sibbo Svenska Pensionärsförening r.f. voivat ilman erillistä korvausta jatkaa tiloissa toimintaansa. Vuokralainen voi kuitenkin samaan aikaan järjestää tiloissa muuta toimintaa.lisäksi vuokraaja sitoutuu toimimaan siten, että toiminnasta ei aiheudu haittaa ympäristön asutukselle. Vuokralainen: vastaa kiinteistön käyttökustannuksista käsittäen sähkö-, vesi- ja lämmityskulut vastaa siivouksen ja ulkoalueiden hoidosta vastaa kiinteistön sisäpuolisesta ylläpidosta ja mahdollisista muutostöistä ja niiden ylläpidosta maksaa vuokraa 1000 euroa/kk (vuokra on sidottu indeksiin) Vuokranantaja: vastaa sähkön ja veden sopimus- ja hallinta-asioista vastaa konelumitöistä vastaa kiinteistön runkorakenteista ja ulkopuolella Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

25 7/ olevien pintojen kunnossapidosta, huollosta ja korjaamisesta vastaa kiinteistössä havaittujen pienten puutteiden korjaamisesta sekä kiinteistön ilmalämpöpumppujen hankinnasta ja asentamisesta. Muuta sovittua: Kunnantalon vuokranmaksu alkoi , ja kiinteistö siirtyi Lilla Villanin käyttöön remontin ja toiminnan aloittamista varten. Kunta hoiti omat vastuunsa mennessä. Vuokrasopimuksen ajan eläkejärjestöt voivat jatkaa toimintaansa entisin vakioajoin ja ehdoin. Sivistysosasto etsii muille kunnan toimijoille uudet ja toimintaan soveltuvat tilat. Toimitilat-yksikkö kunnosti ja remontoi Vanhan kunnantalon kiinteistön tilaajasopimuksen mukaisesti vuoden 2013 aikana. Vastaus vanhusneuvoston selvityspyyntöön Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki), joka tuli voimaan , 4 :n mukaisesti kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Sipoon vanhuspoliittisen ohjelman mukaan päämääränä on arvokas, elinvoimainen ja sisältörikas vanhuus Sipoossa. Tämä vaatii painopisteen siirtämistä hoidosta ja hoivasta sairauksien ennaltaehkäisyyn, toimintakyvyn ylläpitämiseen, yksinäisyyden tunnistamiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ehkäisevän toiminnan ensisijaistamiseen. Tämä on pitkällä aikavälillä myös erittäin kustannustehokasta ja vaikuttavaa. Sipoossa tavoitteena on hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelurakenne. Tehty vuokrasopimus noudattaa hyvin sekä itse lain että Sipoon vanhuspoliittisen ohjelman tavoitteita, jossa eläkeläisjärjestöille on mahdollistettu ilmaiset viikoittaiset kokontumis- ja harrastetilat kulttuuritoimintaa järjestävän Lilla Villanin ystävät ry:n vuokrasopimuksen kautta hallinnoimissa tiloissa. Vuokrasopimuksen soveltamisesta käytiin Toimitilat-yksikön koolle kutsuma hyvähenkinen ja yhteistyöhakuinen neuvottelu Lilla Villanin ystävät ry:n, Sipoon eläkkeensaajat ry:n Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

26 7/ sekä Sibbo Svenska Pensionärsförening r.f.:n kesken. Kokouksessa eläkeläisjärjestöt ja Lilla Villanin ystävät ry sopivat keskenään käytännön toimintatavioista, joiden mukaan tilajärjestelyt eläkeläisjärjestöjen osalta jatkossa vanhassa kunnantalossa hoidetaan. Liitteet: Liite 1/ 84 tekvlk: Vanhusneuvoston selvityspyyntö Liite 2/ 84 tekvlk: Kunnanhallituksen päätös Vanhan kunnatalon vuokraamisesta Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää antaa ylläolevan vastineen vanhusneuvostolle. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar ge ovanstående bemötande åt äldrerådet. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

27 7/ Kuntalaisaloite liikennejärjestelyistä Kuusitiellä Nikkilässä / Invånarinitiativ angående trafikarrangemang på Granvägen i Nickby 634/ /2014 TEKVLK 85 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Vs. kuntatekniikan päällikkö / Vik. kommunteknisk chef Katja Jaranne, katja.jaranne(at)sipoo.fi Christer Lindroos sekä 12 muuta henkilöä ovat jättäneet ehdotuksen pysäköinnistä Kuusitiellä, jossa ehdotetaan pysäköintikieltomerkkien asettamista Kuusitielle sekä tauluja, jotka ohjaavat pysäköintialueille. Ehdotus on liittenä 1. Kuusitie on 400 metriä pitkä tonttikatu, joka sijaitsee Suursuon alueella. Se alkaa Metsätiestä ja päättyy Tuomitiehen. Puolivälissä katu risteää Koivutien kanssa. Katu risteää myös puistopolkujen kanssa n. paaluilla 100 sekä 300, ja näissä kohdissa kadussa on myös levennykset. Kadun normaali leveys on viisi metriä ja levennysten kohdalla n. kymmenen. Kadun varrella on sekä omakotitaloja että yhtiömuotoisia pientaloja. Suursuon alueella on useita vastaavia tonttikatuja. Sipoon kunnan yleinen linjaus kaava-alueilla on ollut, että pysäköintikieltoja ei ole laitettu yksittäisille tonttikaduille. Perusteluna tähän on ollut, että yleisiä pysäköintialueita ei ole kaavoitettu pientaloalueille. Suuremmille kokoojakaduille sitä vastoin on asennettu pysäköintikieltomerkkejä. Samoja periaatteita tulisi noudattaa kaikilla kaava-alueilla. Katu- ja viheralueet -yksikön mukaan kadulla ei ole ollut kunnossapitoa haittaavia esteitä. Alueen luonteen huomioiden voidaan olettaa pysäköintitarpeen kaduilla olevan vain lyhytkestoista hetkittäistä pysäköintiä. Katu- ja viheralueet -yksikkö esittää, että Kuusitielle ei aseteta pysäköintikieltoja. Liitteet: Liite 1/ 85 tekvlk: Kuntalaisaloite liikennejärjestelyistä Kuusitiellä Nikkilässä/Christer Lindroos ym. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää antaa asiasta yllä olevan vastauksen. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar ge ett svar om saken enligt ovan. Päätös Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

28 7/ Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

29 7/ Invånarinitiativ om förbättring av hundparken i Nickby / Kuntalaisaloite Nikkilän koirapuiston kehittämisestä 397/ /2013 TEKVLK 86 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Vs. kuntatekniikan päällikkö / Vik. kommunteknisk chef Katja Jaranne, katja.jaranne(at)sipoo.fi TEKUTS 86 Carola Juselius lämnade ett kommuninvånarinitiativ gällande hundparken i Nickby. I initiativet föreslår hon att det placeras bänkar och skräpkorgar vid parkens över kant (i texten senare östra sidan) samt att det installeras en vattenpost i parken. Hundparken i Nickby Kommunstyrelsen beslutade att det byggs en hundpark i Nickby. Hundparken byggdes i Storkärr invid Klockarbackastigen senare på hösten år 2011, och den är indelad i två delar; en för små och en för stora hundar. Parken har en total yta på ca m2; sidan för stora hundar omfattar 840 m2 och sidan för små hundar omfattar ca 660 m2. På bägge sidor finns en anslagstavla, bänkar och två 60 l skräpkorgar, av vilka den ena är avsedd för små rosk och den andra för hundbajs. Bänkarna och skräpkorgarna är placerade vid parkens västra kant, eftersom det där finns breda serviceportar (bredd mm) i tillägg till den smala gångporten (bredd mm). På parkens östra sida finns endast gångportar, till vilka man når längs smala stigar. Vintertid finns det dessutom ett skidspår på östra sidan om parken, vilket hindrar att serviceåtgärder utförs från övre sidan. Därför har alla utrustning som kräver service placerats enbart invid parkens nedre kant. Som svar på initiativet föreslår Gator och grönområden följande: BÄNKAR Det finns en bänk både på sidan för stora hundar och på sidan för små hundar, och enheten Gator- och grönområden anser att dessa är tillräckliga. Vanligen fungerar de främst som stimulans eller kisstolpar för hundarna, och är därför inte attraktiva att sätta sig på. Parken är avsedd för hundrastning. VATTENPOST Den närmaste vattenledningen är belägen vid Häggvägen, varifrån Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

30 7/ det är ca 100 m till hundparken. Förutom anslutningsavgifterna för en vattenpost utgör underhållskostnaderna de mest väsentliga kostnaderna. På grund av det avlägsna läget kan en vattenpost lätt bli föremål för skadegörelse, och om den lämnas öppen kan det rinna ut flera kubik vatten, vilket förutom kostnaderna innebär att marken blir blöt. Dessutom är behovet av vatten relativt litet, då den genomsnittliga tiden man vistas i parken är mindre än en timme. Gator och grönområden föreslår att det inte byggs en vattenpost i hundparken. SKRÄPKORGAR På grund av serviceskäl rekommenderas inte att det placeras ytterligare skräpkorgar på östra sidan enligt initiativet. Men de nuvarande skräpkorgarna fylls mycket snabbt av hundbajs och kräver tömning minst en gång per vecka. Särskilt sommartid är luktoch småkrypsolägenheterna uppenbara. De årliga kostnaderna för underhållet av vanliga skräpkorgar i hundparken är ca /korg. Enheten Gator och grönområden föreslår att de nuvarande skräpkorgarna ersätts med två 1,3 m3 djupbehållare, en på vardera sida. Anskaffning och installering av en djupbehållare kostar ca (kostnadsförslag: Stara, Helsingfors) och varje tömning 81,23 (Östra Nylands Avfallsservice). Tömningsintervallet för en djupbehållare kan vara upp till tre månader utan att det förekommer luktolägenheter. Tack vare serviceportarna och gånglederna vid parkens nedre kant skulle det vara möjligt att tömma en djupbehållare. Dessutom håller de omgivningen prydligare, då inte fåglar kan nå skräpet tack vare behållarens slutna konstruktion. Bilagor: Bilaga 1/ 86 tekvlk: Kommuninvånarinitiativ Bilaga 2/ 86 tekvlk: Plan för hundpark Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar svara i enlighet med det som beskrivits ovan samt att ersätta de nuvarande skräpkorgarna med två djupbehållare. Tekniska direktörens ändrade förslag Följande meningar stryks från svaret: Vanligen fungerar de främst som stimulans eller kisstolpar för hundarna, och är därför inte attraktiva att sätta sig på och Parken är avsedd för hundrastning. Meningen Förutom anslutningsavgifterna för en vattenpost utgör underhållskostnaderna de mest väsentliga kostnaderna ändras till Förutom anslutningen av vattenposten orsakar även underhållet kostnader. Följande meningar stryks från svaret:...och om den lämnas öppen kan det rinna ut flera kubik vatten, vilket förutom Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

31 7/ kostnaderna innebär att marken blir blöt. Dessutom är behovet av vatten relativt litet, då den genomsnittliga tiden man vistas i parken är mindre än en timme. Tekniska beslutar svara i enlighet med det som beskrivits ovan jämte dessa ändringar samt att ersätta de nuvarande skräpkorgarna med två djupbehållare. Behandling Motförslag Gunilla Holmberg: Följande ord tas bort från beslutet: "...samt att ersätta de nuvarande skräpkorgarna med två djupbehållare." Följande meningar läggs till beslutet: "Före investeringen undersöks möjligheten att använda biokompostorer istället för djupbehållare. Bänkar installeras i övre kanten av Nickby hundpark." Förslaget förföll i brist på understöd. Motförslag Rainer Boman (Jari Hursti): Följande meningar läggs till slutet av beslutet: "[samt att ersätta de nuvarande skräpkorgarna med två djupbehållare] i Nickby och Söderkulla hundpark. Två bänkar till installeras i Nickby hundpark, en på bägge sidor. Möjligheten att använda gamla bänkar som ägs av Teknik- och miljöavdelningens undersöks. Behovet av tilläggsbänkar även i Söderkulla hundpark undersöks. Man har inte råd med en vattenpost med dagens resurser." Röstning Föredragandes förslag, JA: Jani Björn Mari Viita Motförslag, NEJ: Hannele Backström Rainer Boman Jari Hursti Monika Hämäläinen Jyri Jalas Stefan Sandström BLANKT: Gunilla Holmberg Beslut Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

32 7/ Tekniska godkände motförslaget med rösterna 6 2 (1 blank röst). TEKVLK 86 Carola Juselius on jättänyt kuntalaisaloitteen koskien Nikkilän koirapuistoa. Aloitteessa hän esittää penkkejä ja roska-astioita puiston yläreunaan sekä vesipostia. Nikkilän koirapuisto Kunnanhallitus on päättänyt , että Nikkilään rakennetaan koirapuisto. Koirapuisto rakennettiin Suursuolle Lukkarinmäenpolun varteen myöhemmin syksyllä vuonna 2011, ja siinä on erilliset puolet sekä pienille että isoille koirille. Puisto on pinta-alaltaan yhteensä n m2, isojen puoli n. 840 m2 ja pienten puoli n. 660 m2. Puistossa on molemmilla puolilla ilmoitustaulut, penkit sekä kaksi 60 l roska-astiaa, joista toiset on tarkoitettu tavallisille roskille ja toiset koiranjätöksille. Penkit ja roska-astiat on sijoitettu puiston länsireunaan, sillä siellä sijaitsevat kapean käyntiportin (lev mm) lisäksi leveät huoltoportit (lev mm). Puiston itäpuolella sijaitsevat vain käyntiportit, joille johtavat kapeat polut. Talvisin puiston itäpuolella kulkee myös hiihtolatu, ja näin varsinkin huoltotoimenpiteet yläkautta ovat estyneet. Tämän takia kaikki huoltoa vaativat laitteet on sijoitettu vain ja ainoastaan puiston alareunaan. Vastauksena aloitteeseen katu- ja viheralueet esittää seuraavaa: PENKIT Penkkejä on molemmilla puolilla yksi, ja katu- ja viheralueet yksikkö katsoo ne riittäviksi. Yleensä ne toimivat lähinnä koirien virikkeinä tai pissatolppina, eivätkä houkuta istumaan. Puisto on tarkoitettu koiran ulkoiluttamiseen, ei ihmisten istumista varten. VESIPOSTI Lähin vesijohto sijaitsee Tuomitiellä, josta matkaa koirapuistoon tulee n. 100 m. Vesipostin liittämiskulut itsessään eivät ole suuruudeltaan olennaisin tekijä, vaan ylläpito. Syrjäisen sijainnin vuoksi vesiposti voi joutua helposti ilkivallan kohteeksi, ja auki jäädessään vesipostista voi valua useita kuutioita vettä maastoon, milkä aiheuttaisi kustannusten lisäksi maan vettymistä. Lisäksi varsinaisen veden tarpeen määrä on suhteellisen pieni keskimääräisen oleskelun puistossa jäädessä alle tunnin mittaiseksi. Katu- ja viheralueet -yksikkö esittää, että vesipostia ei koirapuistoon rakenneta. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

33 7/ ROSKA-ASTIAT Roska-astiat täyttyvät nykyisellään varsin nopeasti koiranjätöksistä ja vaativat tyhjennystä vähintään kerran viikossa. Varsinkin kesäaikana haju- ja ötökkähaitat ovat ilmeiset. Vuosittaiset kustannukset tavallisten roska-astioiden huollosta koirapuistossa ovat n /a. Katu- ja viheralueet -yksikkö esittää, että nykyiset roska-astiat korvattaisiin kahdella 1,3 m3 syväsäiliöillä, yksi kummallekin puolelle. Yhden syväsäiliön hankinta ja asennus n (kustannusarvio: Stara, Helsinki) ja tyhjennyskerta 81,23 (IUJ). Syväsäiliön tyhjennysväli voi olla kolmekin kuukautta, ja siltikään hajuhaittoja ei esiinny. Syväsäiliön tyhjentäminen puistojen alareunassa olisi mahdollista huoltoporttien ja kulkuväylien ansiosta. Lisäksi syväsäiliöt pitävät ympäristön siistimpänä, koska linnut eivät pääse roskiin käsiksi säiliön umpinaisen rakenteen ansiosta. Liitteet: Liite 1/ 86 tekvlk: Kuntalaisaloite Liite 2/ 86 tekvlk: Koirapuiston suunnitelma Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää antaa asiasta yllä olevan mukaisen vastauksen sekä korvata nykyiset roska-astiat kahdella syväsäiliöllä. Teknisen johtajan muutettu ehdotus Poistetaan vastauksesta lauseet: Yleensä ne toimivat lähinnä koirien virikkeinä tai pissatolppina, eivätkä houkuta istumaan ja Puisto on tarkoitettu koiran ulkoiluttamiseen, ei ihmisten istumista varten. Muutetaan lause "Vesipostin liittämiskulut itsessään eivät ole suuruudeltaan olennaisin tekijä, vaan ylläpito" muotoon Vesipostin liittämiskulujen lisäksi ylläpito aiheuttaa kustannuksia. Poistetaan vastauksesta lauseet:...ja auki jäädessään vesipostista voi valua useita kuutioita vettä maastoon, mikä aiheuttaisi kustannusten lisäksi maan vettymistä. Lisäksi varsinaisen veden tarpeen määrä on suhteellisen pieni keskimääräisen oleskelun puistossa jäädessä alle tunnin mittaiseksi. Tekninen valiokunta päättää antaa asiasta yllä olevan mukaisen vastauksen näiden muutosten kera sekä korvata nykyiset roska-astiat kahdella syväsäiliöllä. Käsittely Vastaehdotus Gunilla Holmberg: Poistetaan päätöksestä:...sekä korvata nykyiset roska-astiat kahdella syväsäiliöllä. Lisätään päätöksen loppuun: Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Taloustilanne johti yt-neuvotteluihin Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Kesäteatterista

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS MAANMITTAUSLAITOKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Maastotietoa vuonna 2030 HISSILLÄ omalle kiinteistölle Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ TÄSSÄ NUMEROSSA MAANMITTAUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Putkiremontti on myös mahdollisuus

Putkiremontti on myös mahdollisuus 4 Piha ja parveke viihtyisiksi Taloyhtiön kuntotodistus Husbolagets konditionsintyg Kiinteistönvälittäjä auttaa Putkiremontti on myös mahdollisuus 3 4 6 7 8 12 14 16 18 20 Koti on elämisen keskus Taloyhtiön

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen toimintaedellytysten kartoitus Opetusministeriön julkaisuja 2006:20 Maila Eichhorn Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen

Lisätiedot

Koira. kuntalaisena. Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY.

Koira. kuntalaisena. Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY. Koira kuntalaisena Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY. Kennelliitto koira-alan asiantuntija Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry on perustettu vuonna

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 6/2012 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti Yhteiskäyttöautot asuntoalueilla Kyselytutkimus Loppuraportti Esipuhe Tämä selvitys käsittelee yhteiskäyttöautoilun kehittämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun asuntokortteleissa. Eri puolille pääkaupunkiseutua

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1(30) Tekninen lautakunta 12.05.2015. Aika 12.05.201 5, klo 16:30-18:25. Paikka

Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1(30) Tekninen lautakunta 12.05.2015. Aika 12.05.201 5, klo 16:30-18:25. Paikka Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1(30) Aika 12.05.201 5, klo 16:30-18:25 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 73 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet Krist Alli Nro 27.9.2012 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet 2013-2016 Sivu 4 Lastensuojelun toimijoiden kustanuksia vertailtava Sivu

Lisätiedot