Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:00-19:39 PAIKKA Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 LAUTAKUNNAN KOKOUKSET V KONEIDEN TUNTITYÖTARJOUKSET SORATOIMITUKSET JA LUMENAJO LVI-TÖIDEN VUOSITARJOUKSET SÄHKÖTÖIDEN VUOSITARJOUKSET ASFALTOINTIOPTION KÄYTTÄMINEN V KESKUKSENKUJA, SUOJALAN-, ASKELTIE -JA KENTTÄ- 15 TIEN NIMISTEN KAAVATEIDEN PERUSKORJAUS 8 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 17 9 SÄHKÖN KILPAILUTTAMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT JOULUKUU ILMOITUSASIAT 21

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ KOKOUSAIKA klo 17:00-19:39 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luostarinen Tiina 17:00-19:39 varapuheenjohtaja Asikainen Lassi 17:00-19:39 jäsen Kinnunen Torsti 17:00-19:39 jäsen Korpela Sari 17:00-19:39 jäsen Mujunen Anna-Liisa 17:00-19:39 jäsen Puustinen Jari 17:00-19:39 jäsen Sallinen Minna 17:00-19:39 jäsen Pesonen Ritva 17:00-19:39 varajäsen Anne Karvisen varajäsen Venäläinen Markku 17:00-17:37 vs. kunnanrakennusmestari Pykälät 2-5 POISSA Mikkonen Osmo puheenjohtaja Karvinen Anne jäsen Kukkonen Timo khall varapuheenjohtaja MUU Räsänen Mauno 17:00-19:39 khall edustaja Tilus Riitta A 17:00-19:39 kunnanjohtaja Jauhiainen Osmo 17:00-19:39 tekninen johtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 1-11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Jari Puustinen ja Minna Sallinen. Valittiin Jari Puustinen ja Minna Sallinen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Tiina Luostarinen Anna-Liisa Mu ju nen Pöytäkirjanpitäjä Osmo Jauhiainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.2012 Allekirjoitukset Jari Puustinen Minna Sallinen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastotalo kello

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta LAUTAKUNNAN KOKOUKSET V TELA 1 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 11 luvun 79 :n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina ja paikassa. Kokouksen koollekutsuminen tapahtuu hallintosäännön 11 luvun 80 :n mukaisesti. Lautakunta päättää, että 1. pitää kokoukset pääsään töisesti joka kuukauden toinen tiistai. Kokouspaikka kunnanvirasto ja kokouksen alka misaika klo kokouskutsun antaa puheen johtaja ja hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. 3. kokouskutsut lähetetään viisi vuorokautta en nen ko kouspäivää. Ko kouskutsun ja esityslis tan liiteai neisto lähete tään pääsään töisesti säh kö postin välityk sellä. 4. kokouksen asialista ilman liitteitä toimite taan myös varajäsenille. 5. voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian jota ei ole mainittu ko kouskutsussa. 6. pöytäkirjan tarkistajien vaali suoritetaan aakkosjärjestyksen mukaan. 7. pöytäkirja tarkistetaan kokoukses ta saman viikon perjantaina. Kiireel listen asioit ten osalta pöytä kirja tarkiste taan välittömästi ko kouksessa. Pöytä kirja pidetään yleisesti nähtä vänä seuraa van viikon maa nantaina tekni sessä toimistos sa vir ka-ajan.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta KONEIDEN TUNTITYÖTARJOUKSET TELA Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Kunta on vuosittain pyytänyt lehti-ilmoituksella tarjoukset kunnalle suoritettavista maanrakennuskoneiden työsuorituksista, joiden perusteella on sitten pääsääntöisesti suoritettu kunnan ns. tuntityöt. Lisäksi on pyydetty yksikköhinnat lumenajosta ja soratoimituksista. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat tarjouskaudelle Konetöiden osalta on tarkoitus käyttää uusia valintaperusteita, joissa hinnan lisäksi arvioidaan myös laatutekijöitä. Tekninen toimisto on laatinut arviointiperusteet/painoarvot -lomakkeen. Esityslistan liitteenä 88 /1 tarjouspyyntöasiakirjat, konetarjousten arviointipe rusteet sekä lehti-ilmoitusmalli Lautakunta päättää 1. pyytää tarjoukset kaudelle hyväksyä liitteen mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat. 3. pyytää tarjoukset Heinäveden lehteen ja kunnan nettisivuille laitetulla ilmoitukselta TELA 2 2 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai vs. kun nan ra ken nus mes ta ri Markku Venäläinen, puh tai sekä kunnanmetsäinsinööri Jyrki Tiippana, puh tai Ker man rannan tie 7, Hei nä vesi Heinäveden lehdessä ja teknisen toimiston ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla olleen tarjouspyyntöilmoituksen perusteella tarjouksensa ovat jättäneet avaamispöytäkirjassa mainitut koneurakoitsijat. Tarjouksen käsittely tapahtuu kaksivaiheisena siten, että ensin konetar-

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ jousten mukaisen konetiedot pisteytetään. Toisessa vaiheessa erilliset hintatar joukset avataan ja hintatietojen perusteella lasketaan lopullinen pistemäärä ja etusijajärjestys. Koneiden tuntityötarjoukset on avattu Koneiden pisteytys suoritettu ja hintatarjoukset on avattu sekä samalla vs. kunnanrakennusmestari Markku Venaläinen ja kunnanmetsäinsinööri Jyrki Tiippana ovat suorittaneet ko ne tar jous ten vertailu. Tarjouksensa ovat määräaikaan kello12.00 mennessä antaneet avaamispöytäkirjassa mainitut urakoitsijat. Esityslistan liitteenä 2 /1 Avaamispöytäkirjat ja työkonetarjousten vertailutaulukot. Vs. krkm: Esitän, että lautakunta päättää kunnan työkohteissa käytettäväksi tarjousten perusteella seuraavia koneurakoitsijoita vuosina : 1. Traktorit - käytetään ensisijaisesti Kiinteistö- ja Konepalvelu Hiltunen Oy:tä. - pienemmissä töissä kirkon kylällä voidaan käyt tää Kuljetus palvelu Yrjö Ha kulista. 2. Pienet kaivurit - kirkonkylällä käytetään Maansiirto ja Kuljetus Hottinen Ky:tä. - Pohjois-Heinävedellä Kiinteistö- ja Konepalvelu Hiltunen Ky:tä 3. BobCat - käytetään Maanrakennus Huoman Oy:tä 4. Tela-alustaiset kaivinkoneet - käytetään ensisijaisesti Maanrakennus Huoman Oy:tä - Pohjois-Heinävedellä pienemmissä töissä voidaan käyttää myös Kiinteistö- ja Konepalvelu Hiltunen Ky:tä 5. Pyöräalustaiset kaivinkoneet - Käytetään Maanrakennus Huoman Oy:tä 6. Pyöräkuormaajat - käytetään ensisijaisesti Kiinteistö- ja Konepalvelu Hiltunen Ky:tä - kirkonkylällä voidaan käyttää pienempiin töihin myös Maansiirto- ja Kuljetus Hottinen Ky:tä Lautakunta päättää hyväksyä vs. kunnanrakennusmestarin esityksen.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Markku Venäläinen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan. Liitteenä 2 /1 Avaamispöytäkirjat ja työkonetarjousten vertailu taulukot

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SORATOIMITUKSET JA LUMENAJO TELA Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Tarjouspyyntöasiakirjat on tässä yhteydessä laadittu kausitarjouspyynnöiksi, jolloin tarjoukset pyydetään kaudelle Samalla lehti-ilmoituksella koneiden kausitarjousten kanssa on tarkoituksen mukaista pyytää tarjouk set soratoimituksista kaudelle Tar jouspyyntö koskee lähinnä kunnossapitoon ja pieniin omana työnä teh tä vien investointihankkeiden so ratoimituksia. Samalla pyydetään tarjoukset lumenajosta. Esityslistan liitteenä 89 /1 tarjouspyyntö, tarjouslomakkeet sekä leh ti-ilmoitus Lautakunta päättää 1. pyytää tarjoukset kaudelle hyväksyä liitteen mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat. 3. pyytää tarjoukset Heinäveden lehteen ja kunnan nettisivuille laitetulla ilmoituksella TELA 3 3 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh ja vs. kunnanrakennusmestari Markku Venä läinen, puh ja sekä kunnanmetsäinsinööri Jyrki Tiippana, puh ja Ker man ran nan tie 7, Hei nä vesi. Heinäveden lehdessä ja teknisen toimiston ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla olleen tarjouspyyntöilmoituksen perusteella tarjouksensa ovat jättäneet avaamispöytäkirjassa mainitut koneurakoitsijat. Kuljetustarjoukset käsittää lumenajon ja soratoimitukset. Tarjousten liitteeksi on edellytetty kone- ja kalustoluettelo. Tarjouksensa ovat määräaikaan kello mennessä jättäneet avaamispöy täkirjassa mainitut koneurakoitsijat. Soratoimitus- ja lumenajotarjoukset on avattu ja siitä on laadittu avaa mis pöytäkirja. Esityslistan liitteenä 3 /1 Avaamispöytäkirja ja kuljetustarjoukset

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Vs. krkm Esitän, että lautakunta päättää 1. Lumenajot tilataan Konepalvelu Yrjö Hakuliselta. 2. Soratoimitukset tilataan ensisijaisesti Maansiirto ja Kuljetus Hottinen Ky:ltä. 3. Soratoimituksista tu lee toimittaa tekniseen toimistoon aina vaakakuitit merkinnällä mihin kunnan kiinteistöön tai kohteeseen maa-aines on toimitettu. 4. Soratoimituksista laaditaan kirjallinen sopimus valitun urakoitsijan kanssa. 5. Lisäksi lautakunta toteaa, että mikäli urakoitsija törkeästi tai toistuvasti huomautuksista huolimatta laiminlyö velvoitteitaan, on kunnalla oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa. Lautakunta päättää hyväksyä vs. kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen. Markku Veäläinen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan. Liitteenä 3 /1 Avaamispöytäkirja ja kuljetustarjoukset

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta LVI-TÖIDEN VUOSITARJOUKSET TELA Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Kunnan kiinteistöjen kunnossapitoluontoisten töiden ja pienten peruskorjaushankkeiden LVI-töistä on pyydetty kausitarjoukset. Tarjouspyynnöissä on yleensä kysytty tuntihintoja normaalityöaikana tehdystä, ilta- ja viikonloppu työstä, matka- ym. korvauksista sekä myös alennusprosentteja keskeisim mistä tarvikkeista. Erilliset selvät LVI-työkohteet on kilpailutettu erikseen. Esityslistan liitteenä 90 /1 Tarjouspyyntö liitteineen Lautakunta päättää 1. pyytää LVI-tarjoukset kaudelta hyväksyä tarjouspyyntöasiakirjat. 3. pyytää tarjoukset seuraavilta LVI-urakoitsijoilta: Vesijohtoliite Karvinen Ky, Heinävesi Putki-HARE, Heinävesi LVI-Aapo Karvinen, Heinävesi 4. tarjouspyyntö laitetaan kunnan nettisivuille. Tämän pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta poistui Anne Karvinen esteellisenä asian käsittelyyn TELA 4 4 Valmistelija: tekninen johtaja Osmo Jauhiainen puh ja sekä vs. kunnanrakennusmestari Markku Venäläinen puh ja Ker man ran nantie 7, Heinävesi Tekninen toimisto on lähettänyt tarjouspyyntöasiakirjat sähköpostitse Tar jouk sensa ovat määräaikaan kello mennessä jättäneet avaa mispöytäkirjassa mainitut LVI-urakoitsijat. Esityslistan liitteenä 4 /1 Avaamispöytäkirja, tuntiveloitushintavertailu ja tar viketoimitusehdot Vs. krkm: Esitän, että lautakunta päättää hyväksyä kun nossapitotöiden ja pienten peruskorjaushankkeiden LVI-työt annettavaksi

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ seuraavasti: 1. Vesijohtoliike Karvinen Ky:lle. 2. Tekninen toimisto voi käyttää myös muita tarjouksen tehneitä liikkeitä silloin, kun työn kiireellisyys ja muut perustellut seikat niin vaativat. 3. Isommat selkeät kohteet kilpailutetaan erikseen. Lautakunta päättää hyväksyä vs. kunnanrakennusmestarin esityksen. Markku Venäläinen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan. Tiina Luostarinen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HallintoL 28 kohdat 1 ja 3 mom.) Lautakunta valitsi puheenjohtajaksi tämän pykälän ajaksi An na-liisa Mujusen. Liitteenä 4 /1 Avaamispöytäkirja, tuntiveloitushintavertailu ja tarviketoimitusehdot

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SÄHKÖTÖIDEN VUOSITARJOUKSET TELA Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Kunnan kiinteistöjen kunnossapitoluontoisten töiden ja pienten peruskorjaushankkeiden sähkötyöt on teetetty hintakilpailun poh jalta. Tarjous on yleensä kysytty tuntihintoja normaalityöaikana tehdystä, ilta- ja viikonlopputyöstä, matka- ym. korvauksista sekä myös alennusprosentteja keskeisimmistä tarvikkeis ta Erilliset sähkösuunnitelmat omaavat kohteet on kilpailutettu laadittujen suunnitelmien pohjalta sähkö liikkeillä. Esityslistan liitteenä 91 /1 tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen Lautakunta päättää 1. pyytää sähkötarjoukset kolme vuotta pitkälle kaudelle hyväksyä tarjouspyyntöasiakirjat. 3. pyytää tarjoukset seuraavilta sähköurakoitsijoilta: Sähköliike T Koponen Oy, Rummukkala Sähkö-Center Ky, Varkaus Varkauden Ykkössähkö Oy, Varkaus T:mi Virtakynä Tero Pitkänen, Heinävesi 4. tarjouspyyntö laitetaan kunnan nettisivuille TELA 5 5 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen puh ja sekä vs. kunnanrakennusmestari Markku Venäläinen puh ja Kermanrannantie 7, Heinävesi Tekninen toimisto on lähettänyt tarjouspyyntöasiakirjat sähköpostitse Tarjouksensa ovat määräaikaan kello mennessä jättäneet avaamispöytäkirjassa mainitut sähköurakoitsijat. Tarjouspyynnön mukaisesti hyväksyttäessä tilaaja voi käyttää seuraavia valintaperusteita (painotusprosentit): - tarjoushinnat 50 % - kiinteistötuntemus 10 % - asentajien työkokemus 20 %

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ toimintavarmuus 20 % Esityslistan liitteenä 5 /1 Avaamispöytäkirja, tuntiveloitushintavertailu ja tar vi ke toi mi tus eh dot Vs. krkm: Esitän, että lautakunta päättää 1. Työt tilataan ensisijaisesti Sähköliike T. Koponen Oy:ltä seuraavin perustein: - kiinteistöjen tuntemus on hyvä - edullisimmat tarvikealennukset (22-30 %) - asentajan työkokemus (vanhempi asentaja) pa rempi; yrityksellä on käytössä Heinävedellä 1 sähköteknikko (yli 32 v. työkoke mus) 1 sähköasentaja (noin 1 v. työkokemus) - urakoitsijan toimintavarmuus; varasto sijaitsee Heinävedellä ja varaston arvo , tarvikkeiden saata vuus parempi 2. Tekninen toimisto voi käyttää myös muita sähköliikkeitä silloin, kun työn, kiireellisyyden tm. sei kan takia se on perusteltua. 3. Isommat selkeät kohteet kilpailutetaan erikseen. Lautakunta päättää hyväksyä vs. kunnanrakennusmestarin esityksen. Markku Venäläinen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello Liitteenä 5 /1 Avaamispöytäkirja, tuntiveloitushintavertailu ja tarviketoimitusehdot

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta ASFALTOINTIOPTION KÄYTTÄMINEN V TELA 6 Tela Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh , Kermanrannantie Heinävesi Keski-Savon kuntien (Varkaus, Pieksämäki, Joroinen, Leppävirta, Heinävesi sekä Suonenjoki) hankintarengas on ko kouk ses saan päättänyt päällystystöiden kilpailuttamisesta. Kunnat antavat valtuutuksen, että Varkauden kaupungin tekninen toimi voi kilpailuttaa päällystystyöt heidän puolestaan. Varkauden kaupunki laskuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisesta 300 (alv 0%). Heinäveden kunta on antanut valtuutuksen Varkauden kaupungin tekniselle virastolle vuosien päällystystöiden kilpailuttamisesta, (optiona vuodet 2012 ja 2013). Lisäksi Heinäveden kunta sitoutuu Var kau den kau pun gin teknisen lautakunnan hankintapäätök seen em. hankin nan osal ta. Samalla Heinäveden kunta sitoutuu urakkasummien suhteessa vas taamaan mahdollisista oikeuden määräämistä hyvitysmaksuista ja /tai sa koista, jot ka kodistuvat em. hankintaan. Kunnissa hankintapäätös tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Teknjoh: Edellä mainitut päällystystöitä koskevat toimenpiteet merkitään lautakunnan tietoonsaatetuksi TELA 6 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Hankintarengas on pitänyt kokouksen , jossa päätettiin yksi mielisesti käyttää +1 optiovuosi vuonna Esityslistan liitteenä 6 /1 Hankintarenkaan pöytäkirja Lautakunta päättää käyttää asfalttioptiota vuonna 2012.

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta KESKUKSENKUJA, SUOJALAN-, ASKELTIE -JA KENTTÄTIEN NIMISTEN KAAVATEIDEN PERUS- KORJAUS TELA 7 Valmistelija: tekninen johtaja Osmo Jauhiainen puh ja sekä kanslisti Anita Nissinen, puh ja Ker man ran nan tie 7, Hei nä vesi Lautakunta on jo aiemmin kokouksessaan päättänyt tilata asemakaavatiesuunnitelmat Insinööritoimisto Savo-Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy:ltä. Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy on laatinut edellä mainitut kaavatiesuunnitelmat: - yleiskartta suunnitelmakartta Keskuksenkujan pituusleikkaus, PLV sekä tyyppipoikkileikkaukset Suojalantien pituusleikkaus, PLV sekä tyyppipoikkileikkaukset Askeltien ja linja-autoparkin pituusleikkaus, PLV sekä tyyppipoikkileikkaukset Keskuksenkujan paalukohtaiset poikkileikkaukset Suojalantien paalukohtaiset poikkileikkaukset Askeltien paalukohtaiset poikkileikkaukset Linja-autoparkin paalukohtaiset poikkileikkaukset Suojalantien, Kenttätien, Askeltien sekä Keskuksenkujan liikennemerkit Kenttätien pituusleikkaus, PLV 0-158, tyyppipoikkileikkaukset Kenttätien paalukohtaiset poikkileikkaukset Hallintosäännön 6 luvun kohdan mukaisesti teknisen lautakunta hyväksyy katusuunnitelmat. Asemakaavatiesuunnitelmat tulee asettaa maan käyttö- ja ra kennusasetuksen 43 :n mukaisesti ylei sesti nähtäville 14 vuo rokau den ajaksi, jonka jälkeen suunnitelmat vahvistetaan. Asemakaavatiesuunnitelmat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan jä se nil le tek ni ses sä toi mis tos sa. Lautakunta päättää 1. hyväksyä Keskuksenkujan, Suojalantien, Askeltien ja Kenttätien suunnitelmat. 2. asettaa asemakaavatiesuun nitelmat maan-

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ käyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaisesti yleisesti nähtäville 14 vuorokau den ajak si.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN TELA 8 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen puh ja sekä kanslisti Anita Nissinen puh ja Kermanrannantie 7, Heinävesi Heinäveden kunnan hallinnonsäännön 8 :n mukaan rakennustarkastajan valinnasta päättää tekninen lautakunta. Nykyinen rakennustarkastaja jää eläkkeelle alkaen. Tekninen toimi on julistanut rakennustarkastajan viran haettavaksi kello mennessä. Hakuilmoitus oli Savon Sanomissa ja Karjalaisessa , Heinäveden lehdessä , Kuntalehdessä , kunnan kotisivuilla, kunnan ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon sivuilla. Viran kelpoisuusvaatimuksena on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa 4 3 mom. tehtävään so veltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusase tuksen 108 :n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto. Hakijalta edellytetään riittävää kokemusta rakennussuunnittelusta ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Arvostetaan kunnallishallinnon tun temusta, ky kyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä hy vää yhteistyöky kyä. Tehtävien hoito edellyttää oman auton käyttöä. Työ alkaa sopimuk sen mukaan. Rakennustarkastajan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. Rakennustarkastajan työajasta n. 50 % koostuu teknisen toimen muista tehtävistä, hakijan työkokemuksesta riippuen. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työaika on 38,25 tuntia / viikko. Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet seuraavat henkilöt: Coe Patric, tieto- ja viestintätekniikan opiskelija, Helsinki Hietanen Minna, rakennusinsinööri, Kontiolahti Kulikov Maksim, rakennusinsinööri, Eurajoki Lajunen Antti, rakennusinsinööri, Heinävesi Malinen Jyrki, rakennusinsinööri, Heinlahti Ollilal Sirpa, talo-, tie- ja vesirakennusmestari, Seinäjoki Pöllänen Markku, rakennusmestari, Savonlinna Sarkkinen Jorma, rakennusinsinööri, Hattuvaara Seppälä Juha, rakennusinsinööri, Kittilä Venäläinen Markku, rakennusinsinööri, Heinävesi Ylikotila Jenni, rakennus-/kiinteistöinsinööri, Varkaus Lisäksi kaksi hakijaa, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Esityslistan liitteenä 8 /1 Yhdistelmä virkaa hakeneista ja heidän ansioistaan (tulee julkiseksi valintapäätöksen jälkeen). Lautakunta 1. merkitsee hakijat tietoonsaatetuksi. 2. päättää valita haastatteluun kutsuttavat henkilöt. 3. päättää haastatteluajankohdan ja valitsee keskuudestaan haastattelijat. Lautakunta 1. merkitsee hakijat tietoonsaatetuksi. 2. kutsua haastatteluun hakijoista seuraavat: - Hietanen Minna, Kontiolahti - Sarkkinen Jorma, Hattuvaara - Venäläinen Markku, Heinävesi - Ylikotila Jenni, Varkaus - Koponen Simo, Varkaus - Vänttinen Risto, Heinävesi 3. suorittaa hakijoiden haastattelun torstaina kel lo 9.00 alkaen ja haastattelijoina toimivat teknisen lautakunnan puheenjohta ja, tek ni nen johtaja ja tek ni sen lautakunnan jäsenet.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta SÄHKÖN KILPAILUTTAMINEN TELA 9 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Nykyinen PKS PRO- sopimus on voimassa saakka. Sopimukseen on myös kuulunut kun nan ko ko naan omis ta mat yh tiöt. Tekninen johtaja on pyytänyt kon sulttitoimisto Ska pat Ener gia Oy:ltä tarjousta sähkönkilpailut tamises ta. Skapat Energia Oy:ltä Virpi Vouti lainen on toimittanut sähköpos til la tarjouksen sähkönkil pailutta mi ses ta (lii te tar jous). Sähkönhankintapalvelun osalta sopimus on voimassa 12 kuukautta so pimuksen alle kirjoittami sesta lu kien, minkä jälkeen sopimus jatkuu tois taiseksi voi massaolevana kolmen (3) kuu kauden irti sano misajalla Esityslistan liitteenä 9 /1 Tarjous sekä palvelun si säl tö ja yleiset sopimusehdot Lautakunta hyväksyy sähkön kilpailuttajaksi Skapat Energia Oy:n tarjouksen. Liitteenä 9 /1 Tarjous sekä palvelun si säl tö ja yleiset sopimus ehdot

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT JOULUKUU 2011 TELA 10 Valmistelija: kanslisti Anita Nissinen, puh ja Ker man ran nan tie 7, Hei nä ve si Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoi den päätöspöytäkirjat, joiden asialistat/päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä 10 /1 - rakennustarkastajan rakennus- ym. lupapäätöspöytäkirjat marras-joulukuu teknisen johtajan päätöspöytäkirjat joulukuu 2011 Lautakunta päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT TELA 11 Valmistelija; kanslisti Anita Nissinen, puh ja Ker manrannantie 7, Heinä vesi 1. Aluehallintoviraston kirje koskien pelastustoimen valtionavustuksia Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöyt - kokouskutsu kokoukseen äkirja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy / Markku Huovinen sähköposti Heinäveden kunnan alehintaeron suojaus / Tuote: Syhelyr-12, määrä: 100 %, hinta: 4,05 /MWh (alv0%) 4. Liperin kunta lähettää saatteellaan tiedoksi Liperin kunnan hyväksytyn rakennusjärjestyksen. 5. Keski-Savon ympäristötoimen päätös / Otto Kotilainen / TeSL 13 1 mom./5mukainen ilmoitus. 6. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto koskien laiturin ja tieyheyden rakentamisesta kiinteistölle Rantala ( ) 7. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:n kuormitustarkkailu koskien kirkonkylän puhdistamoa. 8. Muistio koskien Sami Tolvasen nimeämista vesi- ja viemärilaitoksen vastuuhenkilöksi vuosiksi Keski-Savon jätehuolto / liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen pöytäkirja 10. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös koskien luonnonsuojelualueen perustamista Heinäveden kunnan Vihtarin kylässä 11. Leppävirran kunta / Keski-Savon ympäristölautakunta / pöytäkirjan ote pidetyn kokouksen pöytäkirjasta 76 Lausunto liittymän ja tienpenkereen rakentaminen osin vesialueelle Heinäveden Kermanrannassa Rantala 1:336 tilalla. 12. Todistukset elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 14 :n mukaisen elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä (elintarvikkeiden tarjoilu ja tarkoilukeittiötoiminta); - Otto Kotilaisen koulu - Hoivakoti 13. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto kivilaiturin rakentamisesta kiinteistön Nisuniemi edustan vesialueelle Heinäveden Vaaluniemessä 14. Fingrid / Ympäristöselvityksen täydennys Varkaus - Viinijärvi

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kontiolahti Karvion koulun rakentamiskustannukset: - alustava tilaohjelman mukainen kustannusarvio v ,00 - kustannusarvio v (inv.osan TA) ,00 Määrära han Määräraha Käyttö Yli tys- / Alitus+ -kustannukset v , , ,86 -kustannukset v , , ,59 -kustannukset v , , ,16 -kustannuksiin v sis.ensik.kalust ,00 (28.967,28 ) , ,39 Määrärahan alitus ,61 Kustannusarvion ylitys ,39 Kerrosala m2 Rakentamiskustannukset /m , Audiator-yhtiön lausunto ns. Varistaipaleen maamiesseurantalon vesi- ja viemärilinjan rakentamisasiassa. Esityslistan liitteenä 11 /1 Ilmoitusasiat merkitään lautakunnan tietoonsaatetuksi.

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS JA HANKINTAOIKAISU koskee :iä 2-6, 9 Se, johon teknisen lautakunnan päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit tömästi vai kuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen voi tehdä yllä mainituista päätöksistä kirjallisen oikaisuvaati muksen (Kuntalaki 92. ). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankin talain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittämästi vaikuttaa (asianosainen). Kansallisen kynnysarvon ylittä vissä hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomai sen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelys sä annettuun ratkaisuun ei saa tehdä kuntalain 89 :ssä tarkoitettua oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksesta tai hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja oikaisuvaatimuksen te kijän on se allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään Heinäveden tekniselle lautakunnalle (os. Kermanrannantie 7, Heinäve si) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätökses tä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93., 95. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikai suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk sella myös asianosainen ja kunnan jäsen (Kuntalaki 92. ). MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytän töönpanoa (Kuntalaki 91. ): :t 1, 7-8, Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Kuopion hallinto-oi keudelle: :t ** Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden kä siteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. :t *** VALITUSOSOITUS Seuraaviin teknisen lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamiin päätöksiin haetaan muutosta kunnallis valituksella (Kuntalaki 90. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnal lisvalituksella vain se, jo ka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu nut, saa päätökseen hakea muutos ta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen (Kuntalaki 92 ): :t *** Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93 ). :n / :ien ** osalta päätös annetaan julkipanon jälkeen **.**.201*, jolloin säädetty 30 päivän valitusaika luetaan jo kaisen va littajan kohdalla tästä päivästä lukien. (Päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu). Valitusviranomainen Valitus tehdään Kuopion hallinto-oikeudelle (os. Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, puh ja fax ) :n / :ien *** osalta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (os. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ym päristö keskus, PL 164, Mikkeli) :n/ :ien *** osalta KTM/Markkinaoikeudelle (os. PL 118, Helsinki; käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5 krs., Hel sinki). Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk sen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa, on valitus tehtävä 30 päi vän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Valituksen muoto ja sisältö Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta; 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

23 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilö- ja osoitetiedot sekä allekirjoitus Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajal le voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymis tä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Kuopion hallinto-oikeuden/etelä-savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/ Markkinaoikeuden valituksesta antama päätös voi olla maksullinen (laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallin toviran omaisten suoritteista perittävistä maksuista). Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojal la muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89. ): :t *** LISÄTIETOJA Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / hankintaoikaisu / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 67 Tarkastuslautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 10:00-12:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINTIOSAN TALOUSARVIO

Otsikko Sivu 26 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINTIOSAN TALOUSARVIO HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Tekninen lautakunta 15.07.2014 AIKA 15.07.2014 klo 17:00-17:35 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINTIOSAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 24 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA KONSERNIOHJAUS 44 25 SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 45 26 TUTUSTUMINEN PALVELUKESKUKSEN E-OSAN

Otsikko Sivu 24 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA KONSERNIOHJAUS 44 25 SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 45 26 TUTUSTUMINEN PALVELUKESKUKSEN E-OSAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 42 Tarkastuslautakunta 10.12.2013 AIKA 10.12.2013 klo 10:00-13:20 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 54

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 54 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 54 Tekninen lautakunta 10.04.2012 AIKA 10.04.2012 klo 17:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 PÄIVÄKODIN VESIKATON

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Otsikko Sivu 64 HAKEMUS YHDYSKUNTATEKNISTEN JOHTOJEN JA 123 LAITTEIDEN SIJOITTAMISEKSI 65 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT

Otsikko Sivu 64 HAKEMUS YHDYSKUNTATEKNISTEN JOHTOJEN JA 123 LAITTEIDEN SIJOITTAMISEKSI 65 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 120 Tekninen lautakunta 10.12.2013 AIKA 10.12.2013 klo 17:00-17:31 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 HAKEMUS YHDYSKUNTATEKNISTEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 24 TUTUSTUMINEN BERNER OY:N UUSIIN

Otsikko Sivu 24 TUTUSTUMINEN BERNER OY:N UUSIIN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 47 Tarkastuslautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 10:00-12:55 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 TUTUSTUMINEN BERNER

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 KUNTAKONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN AJANKOH-

Otsikko Sivu 28 KUNTAKONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN AJANKOH- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 56 Tarkastuslautakunta 02.12.2010 AIKA 02.12.2010 klo 12:00-15:25 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KUNTAKONSERNIIN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Otsikko Sivu 19 TUTUSTUMINEN URHEILUKENTTÄÄN JA 42 MONITOIMITALOON 20 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Otsikko Sivu 19 TUTUSTUMINEN URHEILUKENTTÄÄN JA 42 MONITOIMITALOON 20 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 40 Tarkastuslautakunta 23.08.2016 AIKA 23.08.2016 klo 10:00-12:00 PAIKKA Monitoimitalo nuorisotilat KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 TUTUSTUMINEN URHEILUKENTTÄÄN JA 42

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN MENOTOSITTEIDEN

Otsikko Sivu 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN MENOTOSITTEIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 20.01.2015 AIKA 20.01.2015 klo 17:00-17:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27 Tarkastuslautakunta 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 10:00-15:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-58 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, Juristin palvelut Hankinnan kohde Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultiksi valittiin kunnanhallituksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot