Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:00-19:39 PAIKKA Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 LAUTAKUNNAN KOKOUKSET V KONEIDEN TUNTITYÖTARJOUKSET SORATOIMITUKSET JA LUMENAJO LVI-TÖIDEN VUOSITARJOUKSET SÄHKÖTÖIDEN VUOSITARJOUKSET ASFALTOINTIOPTION KÄYTTÄMINEN V KESKUKSENKUJA, SUOJALAN-, ASKELTIE -JA KENTTÄ- 15 TIEN NIMISTEN KAAVATEIDEN PERUSKORJAUS 8 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 17 9 SÄHKÖN KILPAILUTTAMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT JOULUKUU ILMOITUSASIAT 21

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ KOKOUSAIKA klo 17:00-19:39 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luostarinen Tiina 17:00-19:39 varapuheenjohtaja Asikainen Lassi 17:00-19:39 jäsen Kinnunen Torsti 17:00-19:39 jäsen Korpela Sari 17:00-19:39 jäsen Mujunen Anna-Liisa 17:00-19:39 jäsen Puustinen Jari 17:00-19:39 jäsen Sallinen Minna 17:00-19:39 jäsen Pesonen Ritva 17:00-19:39 varajäsen Anne Karvisen varajäsen Venäläinen Markku 17:00-17:37 vs. kunnanrakennusmestari Pykälät 2-5 POISSA Mikkonen Osmo puheenjohtaja Karvinen Anne jäsen Kukkonen Timo khall varapuheenjohtaja MUU Räsänen Mauno 17:00-19:39 khall edustaja Tilus Riitta A 17:00-19:39 kunnanjohtaja Jauhiainen Osmo 17:00-19:39 tekninen johtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 1-11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Jari Puustinen ja Minna Sallinen. Valittiin Jari Puustinen ja Minna Sallinen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Tiina Luostarinen Anna-Liisa Mu ju nen Pöytäkirjanpitäjä Osmo Jauhiainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.2012 Allekirjoitukset Jari Puustinen Minna Sallinen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastotalo kello

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta LAUTAKUNNAN KOKOUKSET V TELA 1 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 11 luvun 79 :n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina ja paikassa. Kokouksen koollekutsuminen tapahtuu hallintosäännön 11 luvun 80 :n mukaisesti. Lautakunta päättää, että 1. pitää kokoukset pääsään töisesti joka kuukauden toinen tiistai. Kokouspaikka kunnanvirasto ja kokouksen alka misaika klo kokouskutsun antaa puheen johtaja ja hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. 3. kokouskutsut lähetetään viisi vuorokautta en nen ko kouspäivää. Ko kouskutsun ja esityslis tan liiteai neisto lähete tään pääsään töisesti säh kö postin välityk sellä. 4. kokouksen asialista ilman liitteitä toimite taan myös varajäsenille. 5. voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian jota ei ole mainittu ko kouskutsussa. 6. pöytäkirjan tarkistajien vaali suoritetaan aakkosjärjestyksen mukaan. 7. pöytäkirja tarkistetaan kokoukses ta saman viikon perjantaina. Kiireel listen asioit ten osalta pöytä kirja tarkiste taan välittömästi ko kouksessa. Pöytä kirja pidetään yleisesti nähtä vänä seuraa van viikon maa nantaina tekni sessä toimistos sa vir ka-ajan.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta KONEIDEN TUNTITYÖTARJOUKSET TELA Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Kunta on vuosittain pyytänyt lehti-ilmoituksella tarjoukset kunnalle suoritettavista maanrakennuskoneiden työsuorituksista, joiden perusteella on sitten pääsääntöisesti suoritettu kunnan ns. tuntityöt. Lisäksi on pyydetty yksikköhinnat lumenajosta ja soratoimituksista. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat tarjouskaudelle Konetöiden osalta on tarkoitus käyttää uusia valintaperusteita, joissa hinnan lisäksi arvioidaan myös laatutekijöitä. Tekninen toimisto on laatinut arviointiperusteet/painoarvot -lomakkeen. Esityslistan liitteenä 88 /1 tarjouspyyntöasiakirjat, konetarjousten arviointipe rusteet sekä lehti-ilmoitusmalli Lautakunta päättää 1. pyytää tarjoukset kaudelle hyväksyä liitteen mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat. 3. pyytää tarjoukset Heinäveden lehteen ja kunnan nettisivuille laitetulla ilmoitukselta TELA 2 2 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai vs. kun nan ra ken nus mes ta ri Markku Venäläinen, puh tai sekä kunnanmetsäinsinööri Jyrki Tiippana, puh tai Ker man rannan tie 7, Hei nä vesi Heinäveden lehdessä ja teknisen toimiston ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla olleen tarjouspyyntöilmoituksen perusteella tarjouksensa ovat jättäneet avaamispöytäkirjassa mainitut koneurakoitsijat. Tarjouksen käsittely tapahtuu kaksivaiheisena siten, että ensin konetar-

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ jousten mukaisen konetiedot pisteytetään. Toisessa vaiheessa erilliset hintatar joukset avataan ja hintatietojen perusteella lasketaan lopullinen pistemäärä ja etusijajärjestys. Koneiden tuntityötarjoukset on avattu Koneiden pisteytys suoritettu ja hintatarjoukset on avattu sekä samalla vs. kunnanrakennusmestari Markku Venaläinen ja kunnanmetsäinsinööri Jyrki Tiippana ovat suorittaneet ko ne tar jous ten vertailu. Tarjouksensa ovat määräaikaan kello12.00 mennessä antaneet avaamispöytäkirjassa mainitut urakoitsijat. Esityslistan liitteenä 2 /1 Avaamispöytäkirjat ja työkonetarjousten vertailutaulukot. Vs. krkm: Esitän, että lautakunta päättää kunnan työkohteissa käytettäväksi tarjousten perusteella seuraavia koneurakoitsijoita vuosina : 1. Traktorit - käytetään ensisijaisesti Kiinteistö- ja Konepalvelu Hiltunen Oy:tä. - pienemmissä töissä kirkon kylällä voidaan käyt tää Kuljetus palvelu Yrjö Ha kulista. 2. Pienet kaivurit - kirkonkylällä käytetään Maansiirto ja Kuljetus Hottinen Ky:tä. - Pohjois-Heinävedellä Kiinteistö- ja Konepalvelu Hiltunen Ky:tä 3. BobCat - käytetään Maanrakennus Huoman Oy:tä 4. Tela-alustaiset kaivinkoneet - käytetään ensisijaisesti Maanrakennus Huoman Oy:tä - Pohjois-Heinävedellä pienemmissä töissä voidaan käyttää myös Kiinteistö- ja Konepalvelu Hiltunen Ky:tä 5. Pyöräalustaiset kaivinkoneet - Käytetään Maanrakennus Huoman Oy:tä 6. Pyöräkuormaajat - käytetään ensisijaisesti Kiinteistö- ja Konepalvelu Hiltunen Ky:tä - kirkonkylällä voidaan käyttää pienempiin töihin myös Maansiirto- ja Kuljetus Hottinen Ky:tä Lautakunta päättää hyväksyä vs. kunnanrakennusmestarin esityksen.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Markku Venäläinen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan. Liitteenä 2 /1 Avaamispöytäkirjat ja työkonetarjousten vertailu taulukot

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SORATOIMITUKSET JA LUMENAJO TELA Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Tarjouspyyntöasiakirjat on tässä yhteydessä laadittu kausitarjouspyynnöiksi, jolloin tarjoukset pyydetään kaudelle Samalla lehti-ilmoituksella koneiden kausitarjousten kanssa on tarkoituksen mukaista pyytää tarjouk set soratoimituksista kaudelle Tar jouspyyntö koskee lähinnä kunnossapitoon ja pieniin omana työnä teh tä vien investointihankkeiden so ratoimituksia. Samalla pyydetään tarjoukset lumenajosta. Esityslistan liitteenä 89 /1 tarjouspyyntö, tarjouslomakkeet sekä leh ti-ilmoitus Lautakunta päättää 1. pyytää tarjoukset kaudelle hyväksyä liitteen mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat. 3. pyytää tarjoukset Heinäveden lehteen ja kunnan nettisivuille laitetulla ilmoituksella TELA 3 3 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh ja vs. kunnanrakennusmestari Markku Venä läinen, puh ja sekä kunnanmetsäinsinööri Jyrki Tiippana, puh ja Ker man ran nan tie 7, Hei nä vesi. Heinäveden lehdessä ja teknisen toimiston ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla olleen tarjouspyyntöilmoituksen perusteella tarjouksensa ovat jättäneet avaamispöytäkirjassa mainitut koneurakoitsijat. Kuljetustarjoukset käsittää lumenajon ja soratoimitukset. Tarjousten liitteeksi on edellytetty kone- ja kalustoluettelo. Tarjouksensa ovat määräaikaan kello mennessä jättäneet avaamispöy täkirjassa mainitut koneurakoitsijat. Soratoimitus- ja lumenajotarjoukset on avattu ja siitä on laadittu avaa mis pöytäkirja. Esityslistan liitteenä 3 /1 Avaamispöytäkirja ja kuljetustarjoukset

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Vs. krkm Esitän, että lautakunta päättää 1. Lumenajot tilataan Konepalvelu Yrjö Hakuliselta. 2. Soratoimitukset tilataan ensisijaisesti Maansiirto ja Kuljetus Hottinen Ky:ltä. 3. Soratoimituksista tu lee toimittaa tekniseen toimistoon aina vaakakuitit merkinnällä mihin kunnan kiinteistöön tai kohteeseen maa-aines on toimitettu. 4. Soratoimituksista laaditaan kirjallinen sopimus valitun urakoitsijan kanssa. 5. Lisäksi lautakunta toteaa, että mikäli urakoitsija törkeästi tai toistuvasti huomautuksista huolimatta laiminlyö velvoitteitaan, on kunnalla oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa. Lautakunta päättää hyväksyä vs. kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen. Markku Veäläinen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan. Liitteenä 3 /1 Avaamispöytäkirja ja kuljetustarjoukset

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta LVI-TÖIDEN VUOSITARJOUKSET TELA Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Kunnan kiinteistöjen kunnossapitoluontoisten töiden ja pienten peruskorjaushankkeiden LVI-töistä on pyydetty kausitarjoukset. Tarjouspyynnöissä on yleensä kysytty tuntihintoja normaalityöaikana tehdystä, ilta- ja viikonloppu työstä, matka- ym. korvauksista sekä myös alennusprosentteja keskeisim mistä tarvikkeista. Erilliset selvät LVI-työkohteet on kilpailutettu erikseen. Esityslistan liitteenä 90 /1 Tarjouspyyntö liitteineen Lautakunta päättää 1. pyytää LVI-tarjoukset kaudelta hyväksyä tarjouspyyntöasiakirjat. 3. pyytää tarjoukset seuraavilta LVI-urakoitsijoilta: Vesijohtoliite Karvinen Ky, Heinävesi Putki-HARE, Heinävesi LVI-Aapo Karvinen, Heinävesi 4. tarjouspyyntö laitetaan kunnan nettisivuille. Tämän pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta poistui Anne Karvinen esteellisenä asian käsittelyyn TELA 4 4 Valmistelija: tekninen johtaja Osmo Jauhiainen puh ja sekä vs. kunnanrakennusmestari Markku Venäläinen puh ja Ker man ran nantie 7, Heinävesi Tekninen toimisto on lähettänyt tarjouspyyntöasiakirjat sähköpostitse Tar jouk sensa ovat määräaikaan kello mennessä jättäneet avaa mispöytäkirjassa mainitut LVI-urakoitsijat. Esityslistan liitteenä 4 /1 Avaamispöytäkirja, tuntiveloitushintavertailu ja tar viketoimitusehdot Vs. krkm: Esitän, että lautakunta päättää hyväksyä kun nossapitotöiden ja pienten peruskorjaushankkeiden LVI-työt annettavaksi

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ seuraavasti: 1. Vesijohtoliike Karvinen Ky:lle. 2. Tekninen toimisto voi käyttää myös muita tarjouksen tehneitä liikkeitä silloin, kun työn kiireellisyys ja muut perustellut seikat niin vaativat. 3. Isommat selkeät kohteet kilpailutetaan erikseen. Lautakunta päättää hyväksyä vs. kunnanrakennusmestarin esityksen. Markku Venäläinen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan. Tiina Luostarinen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HallintoL 28 kohdat 1 ja 3 mom.) Lautakunta valitsi puheenjohtajaksi tämän pykälän ajaksi An na-liisa Mujusen. Liitteenä 4 /1 Avaamispöytäkirja, tuntiveloitushintavertailu ja tarviketoimitusehdot

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SÄHKÖTÖIDEN VUOSITARJOUKSET TELA Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Kunnan kiinteistöjen kunnossapitoluontoisten töiden ja pienten peruskorjaushankkeiden sähkötyöt on teetetty hintakilpailun poh jalta. Tarjous on yleensä kysytty tuntihintoja normaalityöaikana tehdystä, ilta- ja viikonlopputyöstä, matka- ym. korvauksista sekä myös alennusprosentteja keskeisimmistä tarvikkeis ta Erilliset sähkösuunnitelmat omaavat kohteet on kilpailutettu laadittujen suunnitelmien pohjalta sähkö liikkeillä. Esityslistan liitteenä 91 /1 tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen Lautakunta päättää 1. pyytää sähkötarjoukset kolme vuotta pitkälle kaudelle hyväksyä tarjouspyyntöasiakirjat. 3. pyytää tarjoukset seuraavilta sähköurakoitsijoilta: Sähköliike T Koponen Oy, Rummukkala Sähkö-Center Ky, Varkaus Varkauden Ykkössähkö Oy, Varkaus T:mi Virtakynä Tero Pitkänen, Heinävesi 4. tarjouspyyntö laitetaan kunnan nettisivuille TELA 5 5 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen puh ja sekä vs. kunnanrakennusmestari Markku Venäläinen puh ja Kermanrannantie 7, Heinävesi Tekninen toimisto on lähettänyt tarjouspyyntöasiakirjat sähköpostitse Tarjouksensa ovat määräaikaan kello mennessä jättäneet avaamispöytäkirjassa mainitut sähköurakoitsijat. Tarjouspyynnön mukaisesti hyväksyttäessä tilaaja voi käyttää seuraavia valintaperusteita (painotusprosentit): - tarjoushinnat 50 % - kiinteistötuntemus 10 % - asentajien työkokemus 20 %

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ toimintavarmuus 20 % Esityslistan liitteenä 5 /1 Avaamispöytäkirja, tuntiveloitushintavertailu ja tar vi ke toi mi tus eh dot Vs. krkm: Esitän, että lautakunta päättää 1. Työt tilataan ensisijaisesti Sähköliike T. Koponen Oy:ltä seuraavin perustein: - kiinteistöjen tuntemus on hyvä - edullisimmat tarvikealennukset (22-30 %) - asentajan työkokemus (vanhempi asentaja) pa rempi; yrityksellä on käytössä Heinävedellä 1 sähköteknikko (yli 32 v. työkoke mus) 1 sähköasentaja (noin 1 v. työkokemus) - urakoitsijan toimintavarmuus; varasto sijaitsee Heinävedellä ja varaston arvo , tarvikkeiden saata vuus parempi 2. Tekninen toimisto voi käyttää myös muita sähköliikkeitä silloin, kun työn, kiireellisyyden tm. sei kan takia se on perusteltua. 3. Isommat selkeät kohteet kilpailutetaan erikseen. Lautakunta päättää hyväksyä vs. kunnanrakennusmestarin esityksen. Markku Venäläinen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello Liitteenä 5 /1 Avaamispöytäkirja, tuntiveloitushintavertailu ja tarviketoimitusehdot

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta ASFALTOINTIOPTION KÄYTTÄMINEN V TELA 6 Tela Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh , Kermanrannantie Heinävesi Keski-Savon kuntien (Varkaus, Pieksämäki, Joroinen, Leppävirta, Heinävesi sekä Suonenjoki) hankintarengas on ko kouk ses saan päättänyt päällystystöiden kilpailuttamisesta. Kunnat antavat valtuutuksen, että Varkauden kaupungin tekninen toimi voi kilpailuttaa päällystystyöt heidän puolestaan. Varkauden kaupunki laskuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisesta 300 (alv 0%). Heinäveden kunta on antanut valtuutuksen Varkauden kaupungin tekniselle virastolle vuosien päällystystöiden kilpailuttamisesta, (optiona vuodet 2012 ja 2013). Lisäksi Heinäveden kunta sitoutuu Var kau den kau pun gin teknisen lautakunnan hankintapäätök seen em. hankin nan osal ta. Samalla Heinäveden kunta sitoutuu urakkasummien suhteessa vas taamaan mahdollisista oikeuden määräämistä hyvitysmaksuista ja /tai sa koista, jot ka kodistuvat em. hankintaan. Kunnissa hankintapäätös tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Teknjoh: Edellä mainitut päällystystöitä koskevat toimenpiteet merkitään lautakunnan tietoonsaatetuksi TELA 6 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Hankintarengas on pitänyt kokouksen , jossa päätettiin yksi mielisesti käyttää +1 optiovuosi vuonna Esityslistan liitteenä 6 /1 Hankintarenkaan pöytäkirja Lautakunta päättää käyttää asfalttioptiota vuonna 2012.

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta KESKUKSENKUJA, SUOJALAN-, ASKELTIE -JA KENTTÄTIEN NIMISTEN KAAVATEIDEN PERUS- KORJAUS TELA 7 Valmistelija: tekninen johtaja Osmo Jauhiainen puh ja sekä kanslisti Anita Nissinen, puh ja Ker man ran nan tie 7, Hei nä vesi Lautakunta on jo aiemmin kokouksessaan päättänyt tilata asemakaavatiesuunnitelmat Insinööritoimisto Savo-Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy:ltä. Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy on laatinut edellä mainitut kaavatiesuunnitelmat: - yleiskartta suunnitelmakartta Keskuksenkujan pituusleikkaus, PLV sekä tyyppipoikkileikkaukset Suojalantien pituusleikkaus, PLV sekä tyyppipoikkileikkaukset Askeltien ja linja-autoparkin pituusleikkaus, PLV sekä tyyppipoikkileikkaukset Keskuksenkujan paalukohtaiset poikkileikkaukset Suojalantien paalukohtaiset poikkileikkaukset Askeltien paalukohtaiset poikkileikkaukset Linja-autoparkin paalukohtaiset poikkileikkaukset Suojalantien, Kenttätien, Askeltien sekä Keskuksenkujan liikennemerkit Kenttätien pituusleikkaus, PLV 0-158, tyyppipoikkileikkaukset Kenttätien paalukohtaiset poikkileikkaukset Hallintosäännön 6 luvun kohdan mukaisesti teknisen lautakunta hyväksyy katusuunnitelmat. Asemakaavatiesuunnitelmat tulee asettaa maan käyttö- ja ra kennusasetuksen 43 :n mukaisesti ylei sesti nähtäville 14 vuo rokau den ajaksi, jonka jälkeen suunnitelmat vahvistetaan. Asemakaavatiesuunnitelmat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan jä se nil le tek ni ses sä toi mis tos sa. Lautakunta päättää 1. hyväksyä Keskuksenkujan, Suojalantien, Askeltien ja Kenttätien suunnitelmat. 2. asettaa asemakaavatiesuun nitelmat maan-

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ käyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaisesti yleisesti nähtäville 14 vuorokau den ajak si.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN TELA 8 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen puh ja sekä kanslisti Anita Nissinen puh ja Kermanrannantie 7, Heinävesi Heinäveden kunnan hallinnonsäännön 8 :n mukaan rakennustarkastajan valinnasta päättää tekninen lautakunta. Nykyinen rakennustarkastaja jää eläkkeelle alkaen. Tekninen toimi on julistanut rakennustarkastajan viran haettavaksi kello mennessä. Hakuilmoitus oli Savon Sanomissa ja Karjalaisessa , Heinäveden lehdessä , Kuntalehdessä , kunnan kotisivuilla, kunnan ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon sivuilla. Viran kelpoisuusvaatimuksena on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa 4 3 mom. tehtävään so veltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusase tuksen 108 :n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto. Hakijalta edellytetään riittävää kokemusta rakennussuunnittelusta ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Arvostetaan kunnallishallinnon tun temusta, ky kyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä hy vää yhteistyöky kyä. Tehtävien hoito edellyttää oman auton käyttöä. Työ alkaa sopimuk sen mukaan. Rakennustarkastajan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. Rakennustarkastajan työajasta n. 50 % koostuu teknisen toimen muista tehtävistä, hakijan työkokemuksesta riippuen. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työaika on 38,25 tuntia / viikko. Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet seuraavat henkilöt: Coe Patric, tieto- ja viestintätekniikan opiskelija, Helsinki Hietanen Minna, rakennusinsinööri, Kontiolahti Kulikov Maksim, rakennusinsinööri, Eurajoki Lajunen Antti, rakennusinsinööri, Heinävesi Malinen Jyrki, rakennusinsinööri, Heinlahti Ollilal Sirpa, talo-, tie- ja vesirakennusmestari, Seinäjoki Pöllänen Markku, rakennusmestari, Savonlinna Sarkkinen Jorma, rakennusinsinööri, Hattuvaara Seppälä Juha, rakennusinsinööri, Kittilä Venäläinen Markku, rakennusinsinööri, Heinävesi Ylikotila Jenni, rakennus-/kiinteistöinsinööri, Varkaus Lisäksi kaksi hakijaa, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Esityslistan liitteenä 8 /1 Yhdistelmä virkaa hakeneista ja heidän ansioistaan (tulee julkiseksi valintapäätöksen jälkeen). Lautakunta 1. merkitsee hakijat tietoonsaatetuksi. 2. päättää valita haastatteluun kutsuttavat henkilöt. 3. päättää haastatteluajankohdan ja valitsee keskuudestaan haastattelijat. Lautakunta 1. merkitsee hakijat tietoonsaatetuksi. 2. kutsua haastatteluun hakijoista seuraavat: - Hietanen Minna, Kontiolahti - Sarkkinen Jorma, Hattuvaara - Venäläinen Markku, Heinävesi - Ylikotila Jenni, Varkaus - Koponen Simo, Varkaus - Vänttinen Risto, Heinävesi 3. suorittaa hakijoiden haastattelun torstaina kel lo 9.00 alkaen ja haastattelijoina toimivat teknisen lautakunnan puheenjohta ja, tek ni nen johtaja ja tek ni sen lautakunnan jäsenet.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta SÄHKÖN KILPAILUTTAMINEN TELA 9 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Nykyinen PKS PRO- sopimus on voimassa saakka. Sopimukseen on myös kuulunut kun nan ko ko naan omis ta mat yh tiöt. Tekninen johtaja on pyytänyt kon sulttitoimisto Ska pat Ener gia Oy:ltä tarjousta sähkönkilpailut tamises ta. Skapat Energia Oy:ltä Virpi Vouti lainen on toimittanut sähköpos til la tarjouksen sähkönkil pailutta mi ses ta (lii te tar jous). Sähkönhankintapalvelun osalta sopimus on voimassa 12 kuukautta so pimuksen alle kirjoittami sesta lu kien, minkä jälkeen sopimus jatkuu tois taiseksi voi massaolevana kolmen (3) kuu kauden irti sano misajalla Esityslistan liitteenä 9 /1 Tarjous sekä palvelun si säl tö ja yleiset sopimusehdot Lautakunta hyväksyy sähkön kilpailuttajaksi Skapat Energia Oy:n tarjouksen. Liitteenä 9 /1 Tarjous sekä palvelun si säl tö ja yleiset sopimus ehdot

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT JOULUKUU 2011 TELA 10 Valmistelija: kanslisti Anita Nissinen, puh ja Ker man ran nan tie 7, Hei nä ve si Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoi den päätöspöytäkirjat, joiden asialistat/päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä 10 /1 - rakennustarkastajan rakennus- ym. lupapäätöspöytäkirjat marras-joulukuu teknisen johtajan päätöspöytäkirjat joulukuu 2011 Lautakunta päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT TELA 11 Valmistelija; kanslisti Anita Nissinen, puh ja Ker manrannantie 7, Heinä vesi 1. Aluehallintoviraston kirje koskien pelastustoimen valtionavustuksia Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöyt - kokouskutsu kokoukseen äkirja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy / Markku Huovinen sähköposti Heinäveden kunnan alehintaeron suojaus / Tuote: Syhelyr-12, määrä: 100 %, hinta: 4,05 /MWh (alv0%) 4. Liperin kunta lähettää saatteellaan tiedoksi Liperin kunnan hyväksytyn rakennusjärjestyksen. 5. Keski-Savon ympäristötoimen päätös / Otto Kotilainen / TeSL 13 1 mom./5mukainen ilmoitus. 6. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto koskien laiturin ja tieyheyden rakentamisesta kiinteistölle Rantala ( ) 7. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:n kuormitustarkkailu koskien kirkonkylän puhdistamoa. 8. Muistio koskien Sami Tolvasen nimeämista vesi- ja viemärilaitoksen vastuuhenkilöksi vuosiksi Keski-Savon jätehuolto / liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen pöytäkirja 10. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös koskien luonnonsuojelualueen perustamista Heinäveden kunnan Vihtarin kylässä 11. Leppävirran kunta / Keski-Savon ympäristölautakunta / pöytäkirjan ote pidetyn kokouksen pöytäkirjasta 76 Lausunto liittymän ja tienpenkereen rakentaminen osin vesialueelle Heinäveden Kermanrannassa Rantala 1:336 tilalla. 12. Todistukset elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 14 :n mukaisen elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä (elintarvikkeiden tarjoilu ja tarkoilukeittiötoiminta); - Otto Kotilaisen koulu - Hoivakoti 13. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto kivilaiturin rakentamisesta kiinteistön Nisuniemi edustan vesialueelle Heinäveden Vaaluniemessä 14. Fingrid / Ympäristöselvityksen täydennys Varkaus - Viinijärvi

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kontiolahti Karvion koulun rakentamiskustannukset: - alustava tilaohjelman mukainen kustannusarvio v ,00 - kustannusarvio v (inv.osan TA) ,00 Määrära han Määräraha Käyttö Yli tys- / Alitus+ -kustannukset v , , ,86 -kustannukset v , , ,59 -kustannukset v , , ,16 -kustannuksiin v sis.ensik.kalust ,00 (28.967,28 ) , ,39 Määrärahan alitus ,61 Kustannusarvion ylitys ,39 Kerrosala m2 Rakentamiskustannukset /m , Audiator-yhtiön lausunto ns. Varistaipaleen maamiesseurantalon vesi- ja viemärilinjan rakentamisasiassa. Esityslistan liitteenä 11 /1 Ilmoitusasiat merkitään lautakunnan tietoonsaatetuksi.

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS JA HANKINTAOIKAISU koskee :iä 2-6, 9 Se, johon teknisen lautakunnan päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit tömästi vai kuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen voi tehdä yllä mainituista päätöksistä kirjallisen oikaisuvaati muksen (Kuntalaki 92. ). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankin talain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittämästi vaikuttaa (asianosainen). Kansallisen kynnysarvon ylittä vissä hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomai sen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelys sä annettuun ratkaisuun ei saa tehdä kuntalain 89 :ssä tarkoitettua oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksesta tai hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja oikaisuvaatimuksen te kijän on se allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään Heinäveden tekniselle lautakunnalle (os. Kermanrannantie 7, Heinäve si) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätökses tä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93., 95. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikai suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk sella myös asianosainen ja kunnan jäsen (Kuntalaki 92. ). MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytän töönpanoa (Kuntalaki 91. ): :t 1, 7-8, Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Kuopion hallinto-oi keudelle: :t ** Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden kä siteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. :t *** VALITUSOSOITUS Seuraaviin teknisen lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamiin päätöksiin haetaan muutosta kunnallis valituksella (Kuntalaki 90. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnal lisvalituksella vain se, jo ka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu nut, saa päätökseen hakea muutos ta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen (Kuntalaki 92 ): :t *** Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93 ). :n / :ien ** osalta päätös annetaan julkipanon jälkeen **.**.201*, jolloin säädetty 30 päivän valitusaika luetaan jo kaisen va littajan kohdalla tästä päivästä lukien. (Päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu). Valitusviranomainen Valitus tehdään Kuopion hallinto-oikeudelle (os. Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, puh ja fax ) :n / :ien *** osalta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (os. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ym päristö keskus, PL 164, Mikkeli) :n/ :ien *** osalta KTM/Markkinaoikeudelle (os. PL 118, Helsinki; käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5 krs., Hel sinki). Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk sen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa, on valitus tehtävä 30 päi vän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Valituksen muoto ja sisältö Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta; 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

23 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilö- ja osoitetiedot sekä allekirjoitus Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajal le voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymis tä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Kuopion hallinto-oikeuden/etelä-savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/ Markkinaoikeuden valituksesta antama päätös voi olla maksullinen (laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallin toviran omaisten suoritteista perittävistä maksuista). Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojal la muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89. ): :t *** LISÄTIETOJA Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / hankintaoikaisu / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot