Hallitus vaarantaa terveytemme!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus vaarantaa terveytemme!"

Transkriptio

1 Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2010 Hallitus vaarantaa terveytemme! Tässä numerossa: Teemana harrastukset yhdistyksissä Sivut 4-5 u8 Terveyspalveluista hyötyneet hyvätuloiset Sivu 2 Eikö sana kuulu, eduskunnan herrat ja rouvat! Sivu 3 Sosiaalibarometri ja kansa jälleen yhtä mieltä Sivu 5 Vilppulan Anjan kolme toiminnan vuosikymmentä Sivu 8 Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton koolle kutsuma mielenosoitus 6.5. eduskuntatalon edustalla kokosi osanottajia muistakin järjestöistä. Liiton esittämät pääkysymykset eduskuntaryhmille koskivat sosiaaliturvan käytännön järjestämistä, sosiaaliturvan kokonaisvaltaista uudistamista sekä terveydenhoidon maksukattojen yhdistämistä. Yksittäisten mielenosoittajien kysymyksissä kuuluivat monet omakohtaiset on gelmat ja pettymykset. 1. Kunnilla on päävastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen käytännön järjestämisestä, mutta viime kädessä vastuu on valtiolla lainsäädännön, resurssien varmistamisen sekä lakien toteutuksen ja palvelujen tason valvonnan ja ohjauksen keinoin. Kunnissa palveluja on toteutettu vaihtelevasti, erilaisin kriteerein ja periaattein, valitettavan usein jopa lainvastaisin ratkaisuin mm. sosiaalija terveystoimen alibudjetoinnin seurauksena. Viime vuosina on eduskunnan säätämässä sosiaalilainsäädännössä annettu kunnille yhä enemmän tulkinta- ja harkintavaltaa, tietoisena ja huolimatta siitä, että näin on heikennetty kansalaisten yhdenvertaista oikeutta tarpeellisiin palveluihin. Samanaikaisesti on PARASym. hankkeiden myötä kuntia kannustettu/pakotettu julkisten palvelujen keskittämiseen suuremmiksi kokonaisuuksiksi niin, että palvelut etääntyvät Mielenosoittajien kysymykset päättäjille kuntakeskuksiin ja niiden toteutus pirstotaan erilaisilla malleilla eri kuntien ja yritysten kesken. Omassa kunnassa ei välttämättä enää kukaan kanna kokonaisvastuuta siitä, miten palvelut vastaavat esim. pientuloisten vammaisten ja ikäihmisten tarpeita, neuvonnasta ja opastuksesta puhumattakaan. Riittääkö mielestänne, että oikeudet tukiin ja palveluihin on kirjattu jonnekin, vaikkeivät ne käytännössä toteudukaan tai toteutuvat vain osittain eikä välttämättä oikeudenmukaisesti? Miten eduskunta huolehtii kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumisesta perustuslain edellyttämällä tavalla? 2. SATA-komitean alkuperäinen tehtävä, sosiaaliturvamme kokonaisvaltainen uudistaminen kariutui siihen, että hallitus edellytti muutosten toteuttamista kustannusneutraalisti: jos jotakin tukea kohennettaisiin, tulisi jotakin toista tukea vastaavasti heikentää entisestään. Näin siitä huolimatta, että kansalaisten perusturvan nykytason on kiistämättä todettu olevan aivan riittämätön kohtuulliseen elämiseen. Vastaavaa nollasummavaatimusta ei tiettävästi sovelleta muilla julkisen hallinnon sektoreilla. Syyperusteista toimeentulotukeakaan ei voitu siirtää Kelan hoidettavaksi sillä perusteella, että silloin kaikki, joilla tukeen olisi tarve ja oikeus, voisivat sitä hakea ja saada, mikä olisi aiheuttanut kustannusten kasvua. Vastaako tämä todella teidän käsitystänne lainsäädännön kirjaimen ja hengen toteutumisesta? Mikä on mielestänne sosiaaliturvan tavoite ja tehtävä nyky-suomessa, eurojen säästäminen vai yhteiskunnan heikoimpien selviytymisen tukeminen? Näettekö tilanteessa ongelmaa? Jos, niin mitä aiotte tilanteen korjaamiseksi tehdä eduskunnassa/hallituksessa? 3. Terveydenhoidon maksukattojen yhdistäminen on ollut Vanhasen molempien hallitusten ohjelmissa, ja SATAkomiteakin teetti siitä perusteellisia selvityksiä. Aikaa on kulunut, mutta asiassa ei ole edetty. Tällä välin ovat asiakasmaksut vain nousseet, ja korotuspäätökset on tehty jo tuleville vuosillekin. Pienituloisilla vammaisilla, pitkäaikaissairailla ja vanhuksilla menee huomattava osa tuloista terveydenhoitoon ja lääkkeisiin. Monesti jäävät sairaudet hoitamatta ja lääkkeet ostamatta kun rahat eivät riitä. Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto on jo pitkään vaatinut terveydenhuollon maksukattojen yhdistämistä ja vuosittaisen maksukaton määrittämistä enintään 350 euron tasolle. Mitä aiotte eduskunnassa/ hallituksessa tehdä maksukattouudistuksen eteenpäin viemiseksi ja pienituloisten sairaanhoitokustannusten helpottamiseksi? Ohessa Tsil ry:n eduskuntaryhmille lähettämät kysymykset, joihin ryhmien edustajien oli määrä vastata toukokuun 6. päivän mielenosoituksessa. Sivulla 3 on lyhyitä poimintoja paikalla olleiden kansanedustajien puheenvuoroista. Vastaamassa olivat Sdp:n, Vasemmistoliiton, Keskustan, Kokoomuksen, Vihreiden, Perussuomalaisten ja Rkp:n edustajat.

2 2 Pääkirjoitus 2/2010 Liiton ja sen paikallisyhdistysten tekemän vammaisten edunvalvontatyön ohella yhdistystemme toimintaan kuuluu tärkeänä osana monenlaisen harrastustoiminnan järjestäminen jäsenistölleen. Valitsimme tähän lehteen teemaksi harrastustoiminnan. Nyt miettiessäni tätä aihetta yllätyin siitä harrastusvalikoimasta, jota yhdistyksistämme löytyy. Ei se yllättänyt, että yhdistyksissämme on runsasta harrastustoimintaa, vaan se, kuinka laaja aihepiiri harrastusten parissa on. Yksin kerhotoiminnan osalta tulevat mieleeni askartelu-, käsityö-, atk-, ruoka-, sketsiym. kerhot unohtamatta yhdistysten harrastamaa aktiivista matkailua koti- ja ulkomaissa sekä keskinäistä kanssakäymistä ja vierailumatkoja Harrastamaan hyvässä seurassa toistensa luo. Tärkeänä osana ovat myös yhdistysten järjestämät erilaiset opintokerhot. Kulttuurin alalta löytyy laulukuoroja, -ryhmiä ja laulajia, on runoilijoita, laulujen sanoittajia ja säveltäjiä jne. Enempää näitä luettelematta voi toimintaan parhaiten tutustua henkilökohtaisesti lähtemällä mukaan liiton vammaiskulttuuripäiville Vähäjärven lomakotiin kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tätä laajaa toimintaa ei pidä ajatella pelkkänä harrastustoimintana. Kyse on myös hyvästä ja vaikuttavasta osasta vammaisyhdistysten vertaistoimintaa. Vertaistoimintaa, jossa meillä on mahdollisuus keskustella omista ongelmistamme tai vaivoistamme sekä saada tukea ja neuvoja toisilta samoja asioita kokeneilta ihmisiltä, ihmisiltä isolla I:llä, jotka pyyteettömästi vetävät näitä kerhoja ym. toimintoja talkootyöllä. Kiitokset siitä heille! Terveydenhuoltotutkimuksen professori Ilmo Keskimäki: 1990-luvun alkuun asti suomalainen terveydenhuolto nähtiin reformein asteittain täydentyvänä WHO:n mallijärjestelmänä. Pienistä puutteistaan huolimatta järjestelmä hipoi täydellisyyttä ja uskottiin, että se tarjoaisi ainakin lähitulevaisuudessa kaikille yhdenvertaisesti parhaat mahdolliset terveyspalvelut. Suomalaisen terveydenhuollon positiivinen julkikuva on kuitenkin muuttunut parin viime vuosikymmenen aikana luvun alun talouslaman ja valtionosuusuudistuksen seurauksena terveydenhuollon voimavaroja supistettiin ja muun muassa ehkäisevät palvelut ja mielenterveyspalvelut kärsivät hätäisesti tehdyistä leikkauspäätöksistä. Väitän kuitenkin, että ison murtuman Suomen terveydenhuollon julkiseen kuvaan on aiheuttanut 1990-luvun alusta lähtien kertyneet tutkimustulokset, joiden mukaan terveyspalvelut eivät jakaudu niin oikeudenmukaisesti kuin aiemmin uskottiin eikä perus- Hyvässä seurassa ja hyvissä harrastuksissa unohtuvat pikku murheetkin, tai jos eivät aivan unohdu, voi niistä ainakin puhua toisen kanssa. Kenenkään ei tarvitse olla yksin. Joukkoon mahtuu vielä. Ota yhteyttä lähimpään paikallisyhdistykseen ja lähde mukaan harrastamaan hyvässä seurassa! Jorma Eloranta Tapaturma- ja sairausinvalidien ry:n puheenjohtaja Terveyspalveluista ovat hyötyneet eniten hyvätuloiset tuslain edellyttämä yhdenvertaisuus toteudu suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Sairaalapalvelujen käytössä osoittautuikin olevan yllättävän suuria sosiaaliryhmien välisiä eroja. Sairaalapalvelut kokonaisuudessaan näyttivät jakautuvan tarpeen mukaan, mutta kun käyttöä tarkasteltiin käytön syyn mukaan, osoittautui että ylemmille sosiaaliryhmille tehtiin enemmän kirurgisia toimenpiteitä kuin alemmille. Palvelujärjestelmän rakenne, yksityispalvelujen ja työterveyshuollon suuri osuus avohoidossa ja sairaaloiden potilaslähetteissä sekä vielä luvulla kunnallisissa sairaaloissa toiminut erikoismaksuluokkajärjestelmä näytti ohjaavan lisääntyneet palvelut hyväosaisille. Kansainvälisessä vertailussa Suomi asettui 2000-luvun alussa lääkäripalvelujen käytön jakautuman oikeudenmukaisuudessa Yhdysvaltojen ja Portugalin rinnalle eniten hyväosaisten palvelujen käyttöä suosivaksi maaksi. Jakautuma kuvasti palvelujärjestelmän rakennetta ja työterveyshuollon ja yksityispalvelujen käytön painottumista hyvässä taloudellisessa asemassa oleviin ja oli säilynyt kutakuinkin muuttumattomana 1980-luvulta lähtien keskimäärin. Lähivuodet tulevat olemaan terveydenhuollon kehittämisen kannalta tärkeitä. Olisi toivottavaa, että kehittämisessä palattaisiin 1960-luvun rationaalisen yhteiskuntapolitiikan henkeen ja uutta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja ohjausjärjestelmää suunniteltaisiin sosiaali- ja terveyspoliittisista tavoitteista lähtien jättäen eri intressitahojen etujen varjelu vähemmälle. Lyhennelmä Tampereen yliopiston terveydenhuoltotutkimuksen professorin Ilmo Keskimäen juhlaluennosta to Lähde: Tampereen yliopiston tiedotus. Luento kokonaisuudessaan osoitteessa: Näkökulma: Kalevi Tuominen Mikä vanhus muka! Minua alkoi koko vanhuuskäsite ärsyttää, kun paikallinen sanomalehti kirjoitti, että 57- vuotias vanhus ajoi autolla kolarin. Jutussa ei kuitenkaan paljastunut, kuka oli kolariin syyllinen. Samankaltaisia juttuja on vähän joka lehdessä, iäkkäämpi yleensä syyllistetään. Moni nuorikin on vielä sitä mieltä, että kortti pois kun ikää on 70 vuotta. Näin tehtäisiin liikkuminen monelle ihmiselle hankalaksi maaseudulla, jossa ei ole julkista liikennettä tai julkinen liikenne on hyvin vähäistä. Kaikki eivät voi asua isoissa kasvukeskuksissa, missä julkinen liikenne toimii. Nuoret miehet ajavat tilastojenkin mukaan yleensä pahimmat kolarit, mutta hehän vain kokeilevat rajojaan. Missä nuori kaahaa, iäkkäämpi ajaa maltilla. Iäkkyys muuttuukin nuoruudeksi, jos vamman, sairauden tai muun syyn takia joudut hakemaan työkyvyttömyys- tai sairauseläkettä. Sitä ei sinulle voida myöntää, koska olet liian nuori eläkkeelle. Minunkin tuttavapiiriini kuuluu monta alle kuusikymppistä, joilla on 300 sairauslomapäivää täynnä. Nyt he ovat työttömyyskortistossa työkyvyttöminä työnhakijoina. Se siitä tasapuolisesta kohtelusta. Joko olet liian vanha työelämään, sinut lomautetaan Yli puolet (57 %) suomalaisista asuu sellaisen terveyskeskuksen alueella, jossa ainakin ajoittain on ongelmia saada välittömästi yhteys terveyskeskukseen, kuten ns. hoitotakuu edellyttäisi. Yhteydensaanti terveyskeskukseen oli sitä paitsi entisestään heikentynyt vuoden 2009 aikana. Näin kertovat THL:n viime lokakuussa terveyskeskusten johtaville lääkäreille tekemän kyselyn tulokset. Tässä nyt ei ollut mitään kovin uutta eikä yllättävää. Kalevi Tuominen Raumalta. tai katsotaan liian huonokuntoiseksi työhön. Myös verotus kasvattaa eriarvoisuutta. Hallitus alentaa isotuloisten verotusta ja siirtää verotuksen painopistettä kulutukseen. Pienten eläkkeiden varassa elävät joutuvat käyttämään kaikki tulonsa kulutukseen ja maksavat näin koko eläkkeestään kulutusveroa. Isotuloinen siirtää aina osan sivuun, koska ei kuluta koko palkkaansa. Eläkepäätöksessäni muuten vuoden alussa luki ensimmäisen kerran Teille on myönnetty vanhuuseläkettä se ja se summa. En ole katkera, vaikken itseäni vielä vanhukseksi tunne, paremminkin huvittunut. Kalevi Tuominen Tsil ry:n liittohallituksen ja Rauman seudun tapaturma- ja sairausinvalidit ry:n hallituksen jäsen Mielenosoittajia eduskunnan portailla Kuva: Hannu Oittinen. Onko meitä liikaa? Mielenkiintoista on se, mitä terveyskeskukset ilmoittivat yhteydensaannin esteiksi. Jonkin verran yhteydensaannin ongelmien syyksi todettiin henkilöstövaje, vielä useammin puhelintekniikan puutteet. Kaikkein yleisimmin ongelmien aiheuttajaksi mainittiin kuitenkin ajoittainen suuri puhelumäärä. Terveyskeskukseen yhteyttä yrittäviä on siis liikaa! Marja-Leena Kalkkinen

3 3 Oikeutta vähäosaisille vihdoinkin, päättäjät! Olemme tosissamme, emme huvimatkalla, turkulainen Kaija Kiessling sanoi puheenvuorossaan eduskuntatalon portailla Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton mielenosoituksessa. Teemavuodet eivät riitä, tarvitaan käytännön tekoja köyhyyden voittamiseksi. Tarvitaan vähintään 900 euron perusturva puhtaana käteen, vaikka se summa ei yllä edes EU:n määrittelemään köyhyysrajaan, Kiessling sanoi. Miten on mahdollista, että Kreikalle oltiin lupailemassa 1,6 miljardia euroa, vaikka Heinolan reumasairaalan toiminnan jatkamiseen ei löytynyt kahta miljoonaa euroa, tamperelainen Irmeli Saarijärvi kysyi. Terveydenhuollon henkilö- Jo on ihme, jos ei sana mene perille kansanedustajille ja ministereille. Mielenosoittajat vakuuttivat, että Aarre Pulkkinen Jyväskylästä kunta tekee voitavansa kaikissa mielenosoitukset jatkuvat ja voimistuvat. Lupaukset eivät riitä, tarvitaan tekoja. kiteytti viestinsä ytimekkäästi. oloissa pienellä palkalla, mutta työolot on vedetty niin tiukalle, että aika ja voimat eivät riitä, kuhmalahtelainen Kaarina Tapaturma- ja sairausinva Viime päivinä on jälleen Vuori kuvaili arkitodellisuutta. lidien liiton mielenosoituksen nähty, että rahaa löytyy, vaikkei avannut liittovaltuuston varasitä ole budjetoitu, Kreikan Yhdeksän hyvää ja puheenjohtaja Tuure Hietatalouden ja sitä kautta euroopkymmenen kaunista nen totesi, että vammaiset ja palaisten pankkien pelastamivanhukset odottavat Eurooseen. Kuntien taloudellinen tilanne Paikalla olleet kansanedustajat pan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaiselta on heikentynyt, ja niiden kyky vastasivat sekä eduskuntavastata kansalaisten lakisääryhmille lähetettyihin kysy- teemavuodelta tekoja. Vanhasen 2. hallituksen teisistä palveluista hipoo laittomyksiin että mielenosoittajien muuden tasoa. puheenvuoroihin. Vastauksissa ohjelmassa Vastuullinen, Odotamme nyt kansankuuluivat myös puolueohjelmat välittävä ja kannustava Suomi luvattiin kansalaisille edustajilta vastuullisia vastaja omat vaaliteemat. uksia hyvästä sosiaaliturvasta Terveyskeskusmaksuista toimeentuloa ja huolenpitoa. Hietanen muistutti, että ei ja huolenpidosta, koska ne ovat pitää luopua, hoito on annettava Arkadian mäellä-laulun ensiesityksen esilaulajina eduskuntatalon meille vammaisille ja vanhukoikeaan aikaan ja oikeassa voida parantaa toisen tukea portailla olivat Reijo Mäkelä (vas.), Tuure Hietanen ja Pauli Västilä. sille elinehto selvitä arjesta paikassa. Ja terveydenhuollon tarvitsevan ryhmän tilannetta,. huomennakin, Tuure Hietanen maksukatto pitää vihdoinkin kun rahat siihen pitäisi ottaa sanoi. Säv. Mannakorven mailla saada kuntoon. Hallinnossa joltain toiselta. San. Reijo Mäkelä (2010) tulee noudattaa voimassaolevia lakeja kaikilla tasoilla, Merja veroisuuden kannalta, eli se on Eduskuntatalo otettava Arkadian mäelle taas matkamme ehti saatava pikaisesti kuntoon. hyötykäyttöön Kuusisto (sd) sanoi. kysymään et onko meidän edustaja rehti Olen yhtä mieltä kansanne, Viranomaisten tehtävä on hura huh hah hei teitä myöskin tahdon nähdä että julkinen terveydenhuolto on seurata asiakkaiden kohtelua Puheenvuoron käytti myös jotka epäiltyinä käytävillä hiippailee parasta. Muistutan, että hallitus palvelujen käyttäjinä. Nyt taso entinen pitkäaikainen kansanon saanut hyvääkin aikaan, mm. vaihtelee paljon, eli korjattavaa edustaja Ensio Laine. Mattia ei maailmalle enää pidä päästää - Pitäkää huolta siitä, että vanhusten palvelulaki tulee on, sanoi Håkan Nordman palattuaan lakeja hän heti alkaa säätää eläkerahoja ei pelata hukkaan, voimaan ensi vuoden alusta ja (rkp). Hura huh hah hei Matti selvänäkin sekoo Tämän päivän ongelmat että taitettu indeksi ja elinaikavammaispalvelulaki tuli voikuten viinamäen ministerit aikoinaan maan viime syksynä. Tarttukaa terveyspalveluissa eivät ole kerroin poistetaan ja että näihin, kehotti Sirpa Asko- korjattavissa vain rahalla; nyt arvonlisäveroa ei koroteta. Kansan edustajilla on avustajat faksit Laine kertoi, että 30 vuotta tarkastellaan rakenteita ja Seljavaara (kok). kansan piikkiin tilataan vain rappusille taksit Vihreät ovat aina olleet käytäntöjä syvällisesti. Omais- sitten eduskunnassa kävi iso Hura huh hah hei kyllä vammaiset ja vanhat perusturvan kannalla. Takuu- hoidon tuki tulisi siirtää Kelalle lähetystö, jossa oli mukana myöskin avustajaa itsellensä tarvitsee eläke on hyvä askel, mutta ja maksukatossa on pyrittävä eduskuntataloa rakentamassa sosiaaliturvaan tarvitaan raken- kustannusneutraaliin tasa- ollut Juho Mehto. Kunnat eivät asukkaiden terveyttä vaali - Mehto sanoi, että talo tehtiin teellisia uudistuksia, Eläkkeet, kattomalliin, sanoi Paula Sihto jonottaa saa lääkärille mummo sekä vaari sillä periaatteella, että siellä työttömyysturva ja sosiaaliset (kesk). Hura huh hah hei puolivuotta kun saa oottaa - Että sosiaalinen oikeuden- tehdään hyviä päätöksiä. Se on etuudet on uudistettava niin, moni ehtii jo tyhjääkin potkaista etteivät ne syö toisiaan, sanoi mukaisuus toteutuisi, kuntien hyvä ohje, Laine totesi. Kun kansa vaatii oikeuksiaan, Outi Alanko-Kahiluoto (vihr). valtionosuuksia on lisättävä ja Seminaariristeilyllä lastenlaulut raikaa päättäjät lupaavat niitä ja työsen jälkeen valtiovallan on tiu Eduskunnassa on muutamia edustaja valtuutettu nuotit kyllä taitaa kansanedustajia, jotka ehdotto- kennettava valvontaa, vastasi paikkakin (eduskuntatalo) on Hura huh hah hei aivot baskerinkaan alla masti kannattavat vaatimuk- Erkki Virtanen (vas). Hän päällisin puolin kunnossa, mistä eivät aina ole tuulelta suojassa sianne. Me perussuomalaiset totesi, että Sata-komitealta tuli politiikan muutos kiikastaa? Palataan asiaan ennen ensi olemme koko olemassaolomme myös hyviä esityksiä, mutta Ministerit naamaansa ne pakkeloi ja rasvaa ajan olleet sillä kannalla, sanoi valtiovarainministeriö estää kevään eduskuntavaaleja. köyhät mummot vuoteissansa hukkuvat jo paskaan niiden toteuttamisen. TerveyPietari Jääskeläinen (ps). Hura huh hah hei teille hyvinvoinnin tuoneet Hoitomaksukatto on iso asia denhuoltoon tarvitaan yhtenäiteksti ja kuvat: heitä kunnan isät kohtelee myös kolkosti oikeudenmukaisuuden ja tasa- nen 600 euron maksukatto. Hannu Oittinen Nyt tarvitaan tekoja ARKADIAN MÄELLÄ

4 4 Jyväskylässä tehdään (ja syödään) perinneruokia hyvällä halulla Meillä on Tsil ry:n yhdistyksissä erilaisia kerhoja pilvin pimein, mutta Jyväskylän yhdistyksellä on ruokakerho, virallisesti perinneruokakerho. Kerho alkoi noin 3 4 vuotta sitten. Idean keksi muistaakseni Tuula, joka on varmaan kironnut keksintöään useaan kertaan. Tämä harrastus on varmaan kerännyt eniten ihmisiä ker hoomme, semmoiset henkeä. Kerholaisten valmistamat ruoat ovat menneet kuin kuumille kiville. Olen seurannut tätä kerhon toimintaa ja ruoan laittoa, ja täytyy sanoa, että ei voi olla punastumatta kun näiden daamien juttuja kuuntelee. Hauskaa tuntuu olevan koko joukolla, ja niin pitää ollakin. Kerho on pidetty joka kuukauden neljäntenä torstaina, pieniä muutoksia lukuun ottamatta. Kolmella eurolla saa pääruoan, salaatin, leivän, mehun ja jälkiruuan. En tiedä, onko vastaavaa muissa osastoissa, olisi hauska tietää? Tästä aiheesta voisi kirjoittaa paljon enemmänkin, mutta jätetään tilaa muillekin jutuille, pistän tähän vielä muutaman kuvan, ikään kuin todisteeksi. - En tiedä onko vastaavaa muissa yhdistyksissä, kirjoittaa Erkki Matikainen kehuessaan Jyväskylän perinneruokakerhoa. Vasemmalla kerhon äiti Tuula Kankaanperä. Kuvat: Erkki Matikainen. Sketsi työllistää Oulussa Tervehdys täältä Suomi-neidon vyötäröltä eli Oulusta. Kertoisin hieman tästä Oulun sairaus- ja tapaturmainvalidien kulttuuripuolen toiminnasta. Yhdistyksessä valittu ohjelmajaos hommaa osaltaan ohjelmaa kerhoon ja huolehtii kerhon pienempien ja suurempien juhlien ohjelmasta. Meillä on lauluporukat Emmat ja Huluvattomat sekä sketsikerho Täpinä. Niissä on mukana semmoinen vaihteleva määrä ihmisiä, kukin voimiensa ja omien kiireittensä mukaan. Sketsikerho on näistä varmaan työllistävin. Ensin pitää löytää semmoinen kiva sketsi, joka saa suupielet ylöspäin. Ainahan asioita murehtia saa hyvä on joskus myös nauraa. Jos kivaa sketsiä ei löydy, sketsikerhon vetäjä kirjoittaa sen itse. Sitten tulee valmisteltavaksi vielä esittäjien vaatteet ja kaikki muu mikä saa esityksen elämään. Esityksissä toimivat henkilöt ovat innolla mukana, ja kivaa on kun ohjelmia harjoitellaan. Talviaikaan jäädään kerhon jälkeen harjoittelemaan. Kesällä harjoitellaan yhdistyksemme kesäkodissa Lammelassa. Kun homma on mieluista ja kivaa, sitä myös jaksaa. Yhdistyksen jäsenet myös odottavat, että ohjelmajaos toimii. Esittäisin vielä kainon toivomuksen, eikö liitto voisi järjestää Vähäjärvellä kulttuurikurssin? Olisikohan kurssille tulijoita? Ja miten rahoitus järjestyisi? Asiakursseja mitenkään väheksymättä, vaan eikös se ole niin, ettei ihminen elä yksin leivästä. Leila Soini Oulun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry. Kyrmyniska oli suurin Vähäjärven pilkkikisassa Valkeakosken ammattitauti- ja sairausinvalidit ry:n ja Valkeakosken Eläkeläiset ry:n yhteiset pilkkikilpailut järjestettiin Vähäjärven lomakodin vesillä Hauholla maaliskuun lopulla. Suurimman kalan, komean ahvenen veti jäälle Esko Mannila, paino 430 g. Pienimmästä kalasta palkittiin Pirkko Vuorinen, jonka kalan painoa vaaka ei suostunut kertomaan. Tulokset muodostuivat seuraavaksi: Naisten sarja: Sisko Manninen 540 g. Pirkko Vuorinen 280 g. Miesten sarja: Esko Mannila 1030 g. Reino Rantala 1010 g. Seppo Kuisma 910 g. Eero Numminen 700 g. Matti Saari 680 g. Antti Vuorinen 490 g. Yrittäneiden sarjassa Tuure Hietanen ja Pauli Västilä tyytyivät hankkimaan vain kokemusta seuraavia koitoksia varten. Kisan päälle nautittiin Pekan keittämää perunasoppaa ja kahvit. Teksti: Vesa Ruskeeniemi Kuva: Pauli Västilä Erkki Matikainen Jyväskylän seudun sairausja tapaturmainvalidit Laulu pitää keuhkotkin puhtaina On tutkittu, että yksi tärkeä muistia virkistävä keino on laulujen kuunteleminen ja sanojen opettelu laulaen samalla. Siihen ei tarvita nuottikorvaa. Jos arkailee laulaa joukossa, voi laulaa yksinään eikä pidä arkailla. Eihän kaikkien lintujenkaan laulu ole laulurastaan äänen veroista. Laulaminen myös kehittyy mitä enemmän laulaa. Siis laulakaa. Äidilläni oli hyvä ja melko kaunis ääni. Hän lauloi minulle, ja minä lauloin taikka jokelsin hänen mukanaan jo ennen kuin osasin puhua. Koulussa minulla oli opettajina erinomaisia musiikin taitajia, etenkin eräs joka kokosi luokastamme poikakuoron. Hän opetti myös minulle lauluja ja säesti esiintyessäni mm. Valkeakosken kauppalan henkisissä kilpailuissa. Kuva: Hannu Oittinen Tsil ry:n liittovaltuuston varapuheenjohtaja Tuure Hietanen avaamassa liiton mielenosoitusta eduskuntatalolla. Vuoroaan odottavat kansanedustajat Paula Sihto (kesk) ja Sirpa Asko-Seljavaara (kok). Valkeakosken Työväen Mieskuoroon liityin 18-vuotiaana vuonna Kuoro oli perustettu Kun kerroin isälle meneväni pyrkimään kuoroon hän sanoi: Ei ole mitään väliä mihin kuoroon liityt, kunhan se on Työväen Mieskuoro! (olin silloin jo liittynyt). En ole ainakaan vielä ollut liittymiseeni petty- nyt, sillä tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen harrastus. Kuorollamme on ollut alusta asti yhteistyötä Valkeakosken Työväenopiston Naiskuoron kanssa mm. yhteiskonserttien merkeissä. Kuorolla on tänä aikana ollut kuusi johtajaa ja olen saanut laulaa jokaisen johdolla. Toisena remmiin astunut johtaja opetti minulle pianonsoiton alkeita ja määräsi muutamia kuorolaisia Valkeakosken Musiikkiopistoon laulua opiskelemaan. Opiskelinkin useamman vuoden. Olen myös joutunut solistina laulamaan useissa konserteissa. Kuoroharrastus on tuonut myös paljon uusia ystäviä. Vedän myös pientä eläkeläisten lauluryhmää, jolle olen tehnyt kaksiäänisiä sovituksia. Arvot järjestyksessä Putkinotkon tiloja vuokrattavana Kemiössä Viime aikoina on ihmetelty usein, miksi vankiloissa on paremmat olot kuin vanhainkodeissa. Nyt syy siihen on selvinnyt. Kas kun päättäjät eivät usko tulevansa vanhoiksi, mutta pelkäävät joutuvansa vankilaan. Turun Tapaturma- ja. omistaa kesäkodin Kemiössä. Kesäkodin päätalosta vuokrataan tiloja kokouksia ja juhlia varten. Käytössä on iso keittiö, kahdessa kerroksessa salit ja lisäksi pieniä huoneita sekä sauna. Tarkempia tietoja sijainnista ja hinnasto saatavana Turun yhdistyksen toimistosta, Yliopistonkatu 11 a E 79, maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10 14, p Kyllä kannatti liittyä Yhdistyksen hallitus Tutkija hämmästyi Parikymmentä vuotta sitten osallistuin suureen syövänehkäisytutkimukseen, johon otettiin yli 50-vuotiaita tupakoivia. Röntgenkuvien ottamisen jälkeen minulle huomautettiin: Mitä te täällä teette, ettehän te tupakoi? Siihen vastasin, että olen kyllä 16:n vanhasta polttanut. Ei voi olla totta, teidän keuhkonne ovat niin puhtaat! Sanoin, että johtuukohan se siitä kun laulan aika paljon. Erittäin paljon mahdollista, minulle vastattiin. Joten LAULAKAA hyvät ihmiset, LAULAKAA! Tuure Hietanen Valkeakoski

5 5 Tietokone tutuksi porilaisille Vaikka Porin sairaus- ja tapaturmainvalidien yhdistystoiminta on vilkasta, vakituisten kerhotapaamisten lisäksi viime vuonna pohdittiin muunkinlaista toimintaa. Kyselyjen perusteella kiinnostusta herätti tietotekniikka ja kun vetäjä löytyi omasta yhdistyksestä, ryhdyttiin toimeen. Syksystä alkaen onkin yhdistyksessä toiminut uutena atk-kerho. Kymmenisen kiinnostunutta Moninaiset asiat ja uutiset tuntuvat pyörivän tietokoneen ja Internetin ympärillä. Mutta eihän likimainkaan kaikilla ole tietokoneita, ei mahdollisuuksia tai edes haluja hankkia sellaisia. Ja vaikka tietokoneen käyttö olisikin mahdollista ja jopa joissakin paikoissa ilmaistakin, täytyy osata käyttää koneita! Juuri tähän tarpeeseen porilaisten atk-kerho perustettiin. Päätettiin oppia perusasioita tietokonemaailmasta ja perehtyä siihen, mitä sillä voi tehdä. Sopiva ryhmä saatiin kasaan: Kymmenkunta kiinnostunutta ja innostunutta henkilöä liittyi joukkoon. Ryhmä kokoontuu viikoittain Porin A-Killan toimipaikassa Pirskatissa, josta olemme saaneet tilat ja koneet käyttöömme. Perusteista liikkeelle Aloitimme A:sta eli tutustumalla tietokoneeseen ja sen eri osiin. Paras tapa oppia on itse tekeminen ja niinpä jokainen pääsee heti koneen kimppuun. Monesti ensimmäinen pelko tietokoneen käytön opettelussa on se, että uskaltaa pidellä konetta. Mutta ei kone rikki mene. Se on tehty käyttöä varten. Ryhmäläisemme lähtivät rohkeasti naputtelemaan ja kokeilemaan eri nappuloita ja hiirtä. Ja kuinka ollakaan, jo muutaman kerran jälkeen nekin henkilöt, jotka olivat ensimmäistä kertaa tietokoneen kanssa tekemisissä, osasivat opastaa muita, uusia tulokkaita. Atk-ryhmä toimii periaatteella, että mukaan voi tulla missä opastuksen vaiheessa tahansa. Kertaamme käsiteltäviä asioita niin monta kertaa kuin on tarpeen ja ehdimme. Linkkejä ja surffailua Otamme käsittelyyn niitä asioita, joista ryhmäläiset ovat erityisen kiinnostuneita. On Käväise sivuilla: Sosiaalineuvontaa opiskeltiin Vähäjärvellä Huhtikuussa järjestettiin liiton kolmas sosiaalineuvojille suunnattu kurssi Vähäjärvellä. Marja-Leena ja Tarja olivat koonneet tiiviin ja kattavan tietopaketin asioista mitä neuvonnassa tarvitaan. Paikalle oli saapunut seitsemästä yhdistyksestä viisitoista opinhaluista neuvojaa, osa jo neuvontatehtäviä hoitaneita, osa vasta aloittelevia. Kurssilla päivät olivat pitkiä tarvittavan tietomäärän runtietokone ja sen erilaiset käyttötavat kiinnostavat Porin yhdistyksen sauden takia. Ryhmätöissä väkeä. Koneiden kanssa halutaan tulla sinuiksi, oppia hyöty- ja huvikäyttöä. tutustuttu nettiin ja siellä surffailuun. On yritetty löytää erilaisia linkkejä, joista löydämme tarvitsemiamme tietoja. On myös perehdytty jonkin verran tekstinkäsittelyyn ja tietojen arkistointiin. Syksyn kurssin jälkeen on menossa jo kevään jatkokurssi. Opiskelu siis jatkuu, sillä olemme vasta päässeet sisään tietokoneen käytön mahdollisuuksista. Ryhmässä toimiminen on ollut erityisen antoisaa, varsinkin ryhmää vetävälle. On kuunneltava ryhmäläisten toiveita, samalla tuoden aina jotain uutta mukaan. Hauskaakin meillä on. Ryhmäläisistä joillakin on jo ennestään ollut tietokone, mutta jostain syystä niiden kanssa toimiminen on jäänyt unohduksiin. Kurssi tuo nyt uutta intoa niiden käyttöön. Muutamat ovat jopa hankkineet itsellensä uudet koneet ja ovat alkaneet niillä opiskelun. Hienoa. Mukana tässä hetkessä Tänä päivänä tuntuu, että tavanomaiset uutislähteet lehdet, radio tai TV - eivät riitä. Moni tieto, uutinen tai ilmoitus on sijoitettu (piilotettu) nettimaailmaan. On viittauksia sinne ja tänne, joiden seuraaminen vaatii tietokonetta ja Internet-yhteyksiä. Vanhempi ikäluokka, joka ei ole milloinkaan joutunut tekemisiin tällaisten asioiden kanssa, tuntee joutuneensa syrjään tiedonvälityksestä. Tietoa on, mutta missä? Viittaus mm. www-sivustoihin ei auta mitenkään niitä, jotka eivät tiedä tietokonemaailmasta mitään. Atk-alkeisopastus on vain raapaisu tietokoneen käytön mahdollisuuksiin. Mikäli tarvetta ja halukkuutta lisäopastukseen ilmenee, niin asiaa pohdittaneen vakavasti. Ryhmänvetäjä Terttu Elomaa kävimme läpi oppimiamme asioita ja saimme tietoa eri paikkakuntien käytännöistä. Iltaisin makkaran syönnin ja seurustelun lomassa opettelimme uusia sanoja mielenosoituslauluun. Toivottavasti me kurssilla olleet osaamme omilla paikkakunnillamme hyödyntää ja jakaa saamaamme monipuolista tietoa. Ritva A Korhonen Lahden Seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit Sosiaalibarometri vahvistaa ihmisten arkikokemukset Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) julkaisema vuosittainen Sosiaalibarometri on 20 vuotta seurannut vuosittain sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kansalaisten hyvinvoinnin kehitystä. Keskeinen havainto tältä ajalta on, että vaikeista sosiaalisista ongelmista kärsivien asema on suhteellisesti heikentynyt. Vaikka lainsäädäntö on pysynyt paljolti samana, on vähitellen liu uttu yhä etäämmäksi pohjoismaisen hyvinvointimallin peruslähtökohdista luvun alun laman seurauksena kunnat joutuivat supistamaan sosiaalipalveluja, vaikka lama synnytti uusia tuen tarpeessa olevia väestöryhmiä. Sosiaalibarometri 2010 kertoo ensimmäiset signaalit siitä, että kunnat ovat jälleen ryhtyneet karsimaan näitä palveluja. Tähän mennessä supistukset ovat kohdistuneet etenkin vanhus-, kuljetus- ja lapsiperheiden palveluihin ja perusterveydenhuollon lääkäripalve- luihin. Tänä vuonna suunnitellaan kaikkien sosiaalipalvelujen karsimista tasapuolisesti ns. juustohöyläperiaatteella. 20 vuoden aikana on palvelujärjestelmässä toteutettu lukuisia erillisiä uudistuksia ja kehittämishankkeita. Tehokkuutta on haettu uudistamalla rakenteita, markkinaistamalla palveluja ja kasvattamalla ihmisten omaa vastuuta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet monimutkaistuneet, sosiaalipalvelut osin hajaantuneet ja palvelujen yhdenvertainen saatavuus vaarantunut. Henkilökohtaista palvelua tarjoavia toimipisteitä on vähennetty ja samalla lisätty sähköisiä palveluja, joiden käyttöön kaikilla palveluja tarvitsevilla ei ole osaamista eikä mahdollisuuksia. Lisätietoja Sosiaalibarometrista löytyy netistä osoitteesta Marja-Leena Kalkkinen

6 6 Helsingin Seudun Sairausja :n tapahtumia: Kerhot ovat kesälomalla. Kerhotoiminta jatkuu syksyllä. Torstaikerhon syyskausi alkaa 9.9. Kerho kokoontuu torstaisin klo Kinaporin Palvelukeskuksessa, Kinaporinkatu 9 A, kerhohuoneessa 4, 4. krs (= takkahuone). Askartelukerhon syyskausi alkaa Kerho kokoontuu joka toinen maanantai parittomilla viikoilla alkaen klo 12 yhdistyksen toimistolla, Kulmavuorenkatu 5. Makkaran paistoa toimiston pihalla tiistaina 1. kesäkuuta. Tule mukaan viettämään iltapäivää klo 12 alkaen toimiston pihalle yhdessäolon ja makkaranpaiston merkeissä. Yhdistys tarjoaa yhden makkaran/jäsen. Säävaraus (=+10 C ja poutaa). Ilmoittautumiset tstolle tai Timo Piipolle mennessä. Aktiiviloma Vähäjärvellä la to heinäkuuta Hinta 230 euroa/jäsen. Hintaan sisältyy edestakainen bussikuljetus invabussilla, majoitus täysihoidolla (2 hh) sekä kurssiohjelma (yhteistyössä DSL:n kanssa). Voit varata hierontaa ja/tai jalkahoitoa (ei sis. hintaan). Ilmoittautumiset ja hoitovaraukset mennessä tstolle. Toimisto on suljettu lomien ja lomautusten vuoksi kesäkuuta (viikot 23 25). Toimintapalstat, kokoukset, kurssit, tapahtumat PORIN SAIRAUS- JA TAPATURMAINVALIDIT RY Kesän ja syksyn 2010 toimintakalenteri Kerhotilaisuudet Kuntoharjulla klo 12.00: Kesäkuu: 1.6., ja Heinäkuu: ja Elokuu: ja Syyskuu: 7.9. Linja-auto Nuorisotalolta Kuntoharjulle lähtee klo Kerhotilaisuudet Nuorisotalolla, huone 3, klo Syyskuu: Lokakuu: ja Marraskuu: 2.11., ja Joulukuu: joulujuhla pikkusalissa. Käsityökerho Nuorisotalolla, huone 4, maanantaisin klo Syyskuu: 6.9., 13.9., ja Lokakuu: 4.10., , ja Marraskuu: 1.11., 8.11., , ja Joulukuu: joulumyyjäiset. Hallituksen kokoukset Nuorisotalolla, huone 3, klo , ja Mahdollisista muutoksista ilmoitamme kerhoissa ja Satakunnan työ-lehden järjestöpalstalla. Tervetuloa joukolla mukaan toimintaan! Näin Tampereella! Toimintakertomusta lukiessa tuli mieleeni, että toimivatkohan toiset yhdistykset yhtä aktiivisesti kuin Tampereen yhdistys? Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa ja kerhot joka viikko.yhdistyksestä on edustus monessa vammaisasioita käsittelevissä järjestöissä. Usein tulee kutsuja erilaisiin vammaisia käsitteleviin luentoihin ja seminaareihin. Jokaiseen pyritään saamaan yhdistyksestämme edustaja. Kerhoissamme otetaan kantaa kunnallisiin asioihin ja lähetellään kortteja päättäjille. Olimme järjestämässä ja osallistumassa yhdessä muiden Tsil ry:n yhdistysten kanssa viime syksynä ja tänä keväänä mielenosoitukseen eduskuntatalolla. Kerhoissa meillä käy asioista luennoimassa kaupungin päättäjiä. He joutuvat usein aika tiukkojen kysymysten eteen. Jyväskylän seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry Loppukevään ja kesän 2010 toimintakalenteria Kerhotoiminta Saihokeskuksessa, Saihokatu 4: Opintotilaisuudet: 27.5., ja 17.6., klo Ruokakurssi: alkaen klo 10.00, ruokailu klo Matkat: Kulttuuripäivät Vähäjärven lomakodissa Retki Keuruun Asunnalla olevalle lammastilalle, lähtö Vaajakoskelta klo Liikuntaviikko Vähäjärven lomakodissa Keijo Kortelampi on poissa Keijo Kortelampi oli syntynyt Lopella, josta perhe muutti Keravalle vuonna Hän kuoli Keravan terveyskeskuksen vuodeosastolla. Hänen elämänsä päättyi kuukautta vaille 83-vuotiaana. Ikäistensä rakennusmiesten keskuudessa yleinen kuolemaa aiheuttava tauti oli asbestikeuhko, joka ajan myötä muuttui keuhkosyöväksi. Sydän ei kestänyt, jo ohitusleikkauksen läpikäyneenä. Jouduttuaan selkäleikkauksen jälkeen eläkkeelle vuonna 1979 Keijo tuli mukaan Keravan Sairaus- ja Tapaturmainvalideihin. Hän ehti olla yhdistyksessä 30 vuotta toimien johtokunnassa ja 2000-luvulla viiden vuoden ajan puheenjohtajana. Keravan kunnallispolitiikassa Keijo oli mukana yli 30 vuotta. Hänet tunnettiin peräänantamattomana ja päättäväisenä työtätekevien etujen puolustajana ja valittiin yhä uudestaan kunnallisiin luottamustehtäviin. Keijo Kortelampi luvun alussa hän toimi mm. SKP:n Keravan kaupunkijärjestön, SKDL:n Keravan kunnallisjärjestön ja SKDL:n valtuustoryhmän puheenjohtajana. Rakennusliiton jäsenenä Keijo toimi työssäoloaikanaan usein luottamusmiehenä rakennustyömailla. Omaisten lisäksi Keijoa jäivät kaipaamaan ystävät ja lukuisat järjestötoverit. Keravan Sairaus- ja. Pirkko Laaksonen Tapio Tenhunen Tampereen Tapaturma- ja Muistilista Toimisto avoinna keskiviikkoisin klo 12 15, Näsilinnankatu 22 A 37, 6. krs, p. (03) Heinäkuun suljettu. Kevään viimeisessä kerhossa 3.6. puhuu sosiaalipuolen apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen. Syksyllä aloitetaan taas 9.9. Vammaiskulttuuripäiville Vähäjärvelle lauantaina 5.6. Lähtö Hervannasta klo 9.30 ja Vanhalta kirkolta klo Retken hinta 20 euroa sisältää ruuan, kahvin ja matkat. Kesäteatteriin Nokialle katsomaan näytelmää Tukkijoella. Hinta 45 euroa sis. teatterilipun, ruokailun ja matkat. Haapsalun kylpylämatkalle vielä muutamia paikkoja. 8 päivän matka 350 euroa. Kysy matkoista ja retkistä Irmeli Saarijärveltä p tai Hyvää kesää kaikille jäsenillemme ja ystävillemme! Turun Tapaturma- ja :n tapahtumia KESÄKUU Päiväretki Putkinotkoon, lähtö klo Kesäteatteri Tähdet, tähdet, lähtö klo Iltaristeily m/s Isabella HEINÄKUU Päiväretki Putkinotkoon, lähtö klo 9.00 ELOKUU Kesän kohokohta: Puola-Baltian maat! Pyytäkää matkasta esite. Muutama paikka vapaana. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja: toimisto p. (02) tai Ritva p. (02) , Tuhat yli 75-vuotiasta tamperelaista on saanut postitse kyselyn, joka koskee ikääntyneille tarkoitettujen palvelujen käyttöä ja arjen sujumista. Arki, apu ja palvelut -kysely on osa Tampereen yliopiston sosiaalitutkimuksen laitoksen tutkimusta. Kyselyn lähtökohtana on, että Toimintaa joka lähtöön Opintotoimintaa järjestämme DSL:n kanssa. Meillä toimii Liikunta- ja keskustelukerho, Luovan ilmaisun kerho, Vammaispoliittinen kerho, Laulunlyömät sekä viime syksystä alkaen Painonhallintaryhmä. Meillä on muodostunut jo traditioksi järjestää Vähäjärven lomakodissa Terveys- ja liikuntapäivät.kerhossamme pidämme aina välillä tuolijumppatuokion ennen kahvittelua. Kerran kuukaudessa tarjotaan kerhossa keittolounas. Matkavastaava on järjestänyt useita ulkomaan- ja kotimaan matkoja. Usein on myös tehty teatteriretkiä eri teattereihin. Yhdistyksemme toimistossa järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa sosiaalineuvontaa, jossa asiantuntijat antavat ilmaiseksi apua tarvitseville. Siihen on suuri tarve. Järjestämme riehatapahtumia ja kutsumme niihin vieraita muista liittomme yhdistyksistä. Ne ovat olleet hyvin suosittuja. Ennen kesätaukoa osallitumme vielä liiton kulttuuripäiville. Riitta Halonen Tampereen Tapaturma- ja sairausinvalidit ry:n sihteeri Kysely palvelujen käytöstä ja arjen sujumisesta vanhat ihmiset tietävät parhaiten itse, millaista apua he tarvitsevat ja millaiset palvelut heitä miellyttävät. On ensiarvoisen tärkeää, että palvelujen käyttäjät kertovat tarpeistaan ja mielipiteistään, jotta heidän antamiaan tietoja voidaan hyödyntää ikäihmisten palvelujen kehittämisessä, sanoo professori Anneli Anttonen, joka johtaa tutkimusta. Kysely toteutetaan Tampereella ja Jyväskylässä. Lähde: Tampereen yliopiston tiedotus

7 Kesäinen Vähäjärvi kutsuu Hinnat: A-osa 50 euroa/vrk/hlö B-osa 48 euroa/vrk/hlö Tervetuloa! Vähäjärven lomakoti tarjoaa edullisen ja mukavan paikan tilaisuuksille. Tarjolla majoitusta, kotiruokaa ja viihtyisiä tiloja. Kysy edullisia hintojamme, pyydä tarjous, poikkea tutustumaan tai käväise kotisivuillamme: Yhdistysten ja jäsenten monipuolisen harrastustoiminnan aikaansaannoksia, laulu- ja musiikkiesityksiä, sketsejä, runonlausuntaa, pienoisnäytelmiä, käsitöitä, taideesineitä, askartelunäytöksiä ja muita esittävän taiteen ja käden taitojen tuotoksia on taas esillä liiton perinteisillä Vammaiskulttuuripäivillä kesäkuuta Vähäjärven lomakodissa, Hämeenlinnan Hauholla. Viikonlopun ohjelma alkaa lauantaina lounaan (klo 12 14) jälkeen ja jatkuu sunnuntaiiltapäivään. Lauantai-illan iltamien teemana on Elettiin sitä ennen- Muntsilantie 19, Alvettula puh. (03) Vammaiskulttuuripäivät kesäkuuta kin, ja iltamaohjelmat toivotaan valmisteltavan tässä nostalgiahengessä niin sisällön kuin rekvisiitankin osalta. Samaa teemaa voi toki soveltaa muussakin viikonlopun ohjelmistossa. Osallistumismaksut ovat kahden päivän täysihoitopaketista 50 euroa ja päiväkäynnistä (lounas ja kahvi) 14 euroa. Majoitus- ja päiväkäyntivaraukset sekä ennakkotiedot ohjelmaesityksistä ja näyttelytilatarpeista pikaisesti Vähäjärven lomakotiin p. (03) tai liiton toimistoon p. (09) tai sähköpostilla UUSI INVALIDI-LEHDEN AIKATAULU 2010 Lehden nro ilmestyy viikolla Aineisto liiton toimistoon viim. 3/10 39 (syys lokakuussa) /10 49 (joulukuussa) Lehtemme rajallisen palstatilan vuoksi julkaistaan muissa lehdissä olleita juttuja vain, mikäli siihen on aiheen kannalta erityinen syy ja mikäli lehdessä on tilaa. LIITTO KOULUTTAA SYKSYLLÄ 2010 SOSIAALIPOLIITTINEN SEMINAARI Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla. Tarkemmat tiedot seminaarin ohjelmasta alkusyksyn yhdistyskirjeissä ja lehdessä. Osallistumismaksu jäseniltä 60 euroa, muilta 70 euroa (sis. täysihoidon seminaarin ajalta). Tilaisuus järjestetään yhteistyössä DSL:n opintokeskuksen kanssa. Ilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen seminaaria oman yhdistyksen kautta tai suoraan liiton toimistoon p. (09) tai sähköpostilla Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n jäsenyhdistyksiä Forssan SeudunTapaturmaja Pj. Heikki Henriksson Koivusaarenkatu 2 as Forssa Helsingin Seudun Sairausja Toimisto: Kulmavuorenkatu Helsinki ark sähköp. Sos.sihteeri Päivi Koivunen (09)713991,fax.(09) Hämeenlinnan Tapaturmaja siht. Pasi Ranki Rinkelinmäenkuja 4 C Hämeenlinna Jyväskylän seudun Sairausja Tsto: Saihokatu Jyväskylä Pj. Erkki Matikainen Keravan Sairaus- ja Pj. Pirkko Laaksonen Seunalantie 15 E Kerava (09) , Kuopion Seudun Sairausja Pj. Paavo Antikainen Luolatie 21, Kuopio Lahden Seudun Sairaus- ja Pj. Ritva Korhonen Loviisankatu 14 B Lahti, Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry Kulmavuorenkatu 5, Helsinki Puh. (09) faksi (09) Sähköposti: Kotisivut: Pankkiyhteys: Valkeakosken Op Lappeenrannan Tapaturmaja Pj. Elma Mikkonen Pirtintie Lappeenranta Nokian Tapaturma- ja Pj. Eero Salonen Souranderintie 20 A Nokia Oulun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry Pj. Tauno Paakkonen Kuivastie 12 B Oulu Oriveden Sairaus- ja Pj. Antero Nieminen Orivedentie Orivesi Pieksämäen Seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry Pj. Tauno Höylä Palvalammintie Neuvola Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry Pj. Anna-Liisa Pahkuri Toejoenpuistikko 30 D Pori Rauman Seudun Tapaturma- ja Pj. Taisto Lamminen Vilkuntie Rauma UUSI INVALIDI Tampereen Tapaturma- ja Tsto: Näsilinnankatu 22 A Tampere (03) av. ke klo Pj. Anja Kivipensas Karhunkatu Tampere (03) , Turun Tapaturma- ja Tsto: Yliopistonkatu 11 a E Turku avoinna ma ja ke klo (02) fax (02) Pj. Ken Helenius Valkeakosken Ammattitauti- ja Pj. Tuure Hietanen Harjukatu Valkeakoski (03) Varkauden Vammaiset ry Pj. Pekka Tuovinen Luttilantie Varkaus Vilppulan Sairaus- ja Pj. Anja Ylä-Ajos Kitusuontie Vilppula (03) Julkaisija: Tapaturma-ja Sairausinvalidien Liitto ry Kulmavuorenkatu 5, Helsinki Puh. ja fax puh. (09) , faksi (09) S-posti ja Internet: invalidi Pankkiyhteys Valkeakosken Op Päätoimittaja Jorma Eloranta, Mikkolantie 7 B 13, Loimaa puh , Toimituskunta Anna-Liisa Mäkinen, Timo Piippo, Pauli Toikka Toimitus ja taitto Hannu Oittinen, Katajikonkatu 1 D 13, Tampere puh , Toimisto av. arkisin klo , toimitussihteeri Marja-Leena Kalkkinen Ilmoitukset Tsil ry (09) Paino Satakunnan Painotuote Oy, Kokemäki ISSN-numero

8 8 Harva ihminen suunnittelee elämäänsä kolmeakymmentä vuotta eteenpäin, vaan elonpolut ovat usein sattumista johtuvia. Sattuma johdatti myös vilppulalaisen Anja Ylä- Ajoksen kysymään neuvoa tyttärensä koulutuksen rahoitusongelmiin. Tuttava neuvoi hänet Vilppulan tapaturma- ja sairausinvalidien yhdistyksen kokoukseen. Menin kokoukseen ja siitä se kierre alkoi, huokaa ja naurahtaa Anja Ylä-Ajos 30 vuotta tapauksen jälkeen. Tyttären koulutuksen rahoitukseen ei tullut apua, mutta moneen muuhun on vuosikymmenien yhdistystoiminnasta ollut apua. Jo ensimmäisenä toimintavuonna minut valittiin yhdistyksen sihteeriksi ja pari vuotta myöhemmin puheenjohtajaksi. Sen piti olla väliaikainen luottamustehtävä, mutta sitä väliaikaisuutta on jatkunut kohta kolmekymmentä vuotta, Ylä- Ajos kertoo. Tiedostot pahvilaatikossa Vuonna 1961 perustetussa Vilppulan yhdistyksessä oli tuolloin parisenkymmentä jäsentä. Uusi puheenjohtaja toi tullessaan uusia tuulia. Vanhoilla yhdistyksen jäsenillä oli se käsitys, että kaikki raha mikä tulee, pitää myös mennä. Verottajan pelossa tilillä ei saanut olla mitään tilikauden vaihtuessa. Aloin muuttaa käsityksiä taloudenpidosta, että eihän sitä ihan kädestä suuhun tarvitse elää. Silloin Vilppulan kunta avusti meitä pienellä summalla vuosittain. Nyt avustuksia ei ole tullut kymmeneen vuoteen, mutta tänä vuonna yhdistys pisti hakemuksen sisään. Kun nyt ollaan Lahden kaupunki on lähtenyt hyvin liikkeelle henkilökohtaisen avustajan tultua vammaislain subjektiiviseksi oikeudeksi Kaupunki on naapurikuntien kanssa perustanut vuoden alkupuolella Invakeskuksen yhteyteen henkilökohtaisen avun keskuksen Apurin, jossa palveluneuvoja Merja Hjelt on avustamassa avustajia ja avuntarvitsijoita löytämään toisensa. Työ keskuksessa on lähtenyt hyvin käyntiin. Apurin listoilla on jo yli 30 avustajaa. Invakeskus on järjestänyt yhden avustajakoulutuksen, ja niitä järjestetään tarpeen mukaan tulevaisuudessakin. Lahdessa on avattu myös terveyskioski ihan keskustassa, kauppakeskus Triossa. Ostosten lomassa voi käydä kysymässä neuvoja terveyden ja sairauksien hoidosta. Eri sairaus- ja vammaisjärjestöjen kanssa siellä järjestetään myös teemapäiviä. Kävijöitä on lehtitietojen mukaan ollut alusta asti runsaasti. Palvelulinjoista yli 65-vuotiaille on myös saatu hyviä kokemuksia ja niitä ollaan lisäämässä. Ettei tämä Lahti nyt näyttäisi aivan onnelalta niin kyllä täällä ongelmiakin on. Hoitotakuun toteutumisen kanssa on suuria ongelmia niin terveyden kuin hammashoidonkin osalta, jo ulkoistettuun ajanvaraukseen Liki kolmen vuosikymmenen väliaikainen pesti - Ennen oli vähemmän tekniikkaa, mutta enemmän talkoohenkeä, toteaa Anja Ylä-Ajos selaillessaan Vilppulan yhdistyksen pöytäkirjamappia, jossa on tallella yhdistyksen perustavan kokouksen pöytäkirja. oikein kaupunkilaisia, Mänttä- Vilppulan asukkaita. Vähäjärven lomat ja kurssit olivat tärkeitä tuolloin, kuten ovat yhä. Mutta silloin ei ollut valmiita monisteita, kaikki tieto piti kirjoittaa käsin muistiin. Eikä ollut Internetiä, sähköpostia eikä kännyköitä, tosin ei ole monella vanhan polven ihmisellä vieläkään. Vilppulan yhdistyksen jäsentiedostokin on pahvilaatikossa Ylä-Ajoksen tuvan pöydällä. Mutta siinä se on turvassa tietokoneviruksilta ja sähkökatkoilta. Mutta silloin oli talkoohenkeä, joka nyt on käynyt kovin vähiin. Mekin vilppulalaiset olimme Vähäjärven uuden puolen talkoissa ahkerasti, joka reissulla tehtiin jotain. Tietenkin ikääntyminen vaikuttaa, ettei enää jaksa tehdä yhtä paljon, mutta kyllä talkoohenki on käynyt vähiin nuoremmillakin. Luiskia ja jääräpäisyyttä Vilppulan yhdistys on ollut aktiivinen myös paikallisesti. Yhdessä Keuhkovammaliiton ja Invalidiliiton paikallisyhdistysten kanssa perustettiin Vilppulaan vammaisneuvosto, joka toimi neljä vuotta vapaaehtoisvoimin. Sitten vammaisneuvostot muuttuivat lakisääteisiksi ja kunnallisiksi. Toimin kunnallisen vammaisneuvoston puheenjohtajana kuusi vuotta. Otimme kantaa pääasiassa esteettömän liikkumisen puolesta ja saimme läpi useita vaatimuksiamme. Jotkut asiat etenivät hyvin, mutta vastustustakin oli. Tällainen tapaus oli vammaisneuvoston vaatimus katujen terävien reunakivien vaihtamiseksi viistoreunaisiksi. Vastaus oli, että sitten kun entiset kuluvat loppuun. Saimme pyörätuoliluiskia Hyvää ja huonoa tasa-arvoa Lahdessa on usein vaikeaa päästä. Ulkoistus on täällä suosittua. Nyt on sanottu irti työnsä hyvin hoitanut sosiaaliasiamies, jonka työt siirretään kuntien omistamalle palvelukeskus Versolle eri kuntien tasa-arvoon vedoten. Tasa-arvo on näköjään kuntapäättäjien ja virkamiesten mielestä nykyään sitä, että jos jossain ei jokin toimi kunnolla niin miksi meilläkään. Usein nimittäin ollaan minimoimassa palvelut heikompaan suuntaan ja viemässä ne kauemmas niitä tarvitsevasta asiakkaasta. Ja sitten tietysti ovat täälläkin kuntaliitokset ajankohtaisia, mutta siitä syksyllä lisää. Ritva A. Korhonen moneen kohteeseen, mutta apteekki harasi vastaan viimeiseen asti. Mieluummin tuotiin lääkkeet ulos ja rahastettiin pyörätuoliasiakkaat apteekin pihassa. Useimmiten muutoksen esteenä oli vain jääräpäisyys ja pinttyneet asenteet. Tiukka paikka oli myös urheilutalon vammaisvessa, joka oli pitkään siivousvälinevarastona. Mutta lopulta sekin asia tuli kuntoon. Vanhalla Vilppulan kunnantalolla on nykyisin mallikelpoiset vammaishissit, mutta ei sekään asia kommelluksitta toteutunut. Asia meinasi tyssätä siihen, ettei kukaan tiennyt mistä ja millaisia hissejä on saatavissa. Tartuin luuriin ja soitin hissifirmoihin, niin johan löytyi malleja mistä valita. Jotkut kunnan viranomaiset ja jopa työntekijät vetivät hernettä nenäänsä moisesta aktiivisuudesta, mutta ne väärinkäsitykset ovat mennyttä aikaa. - Kaikki ovat tyytyväisiä siihen, mitä on saavutettu. Olemme hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Muihin tehtäviin siirtyneen sosiaalijohtaja Riitta Heinosen kanssa suorastaan ystävystyimme. Torimyynnilkii ellää Vilppulan yhdistyksessä on nykyisin kolmisenkymmentä jäsentä, uusia tulee pari-kolme vuodessa. Mutta kun jäsenistö on hyvin ikääntynyttä, tarvittaisiin yhdistyksessä todellista ikäpolven vaihdosta. Mutta sitkeästi yhdistyksen väki vaan jaksaa toimia ja hankkia rahaa toimintaansa. Pidämme toritapahtumia, joissa myymme kahvia, lättyjä ja arpoja. Kyllä sillä tavalla rahaa tulee, parhaina päivinä on hankittu jopa 600 euroa. Tuossa uunin kupeella on taas muutama laatikollinen arpajaisvoittoja odottamassa. Mutta rahaa tarvitsisi koko liitto, sillä toimintatarvetta on loputtomasti. Anja Ylä-Ajos on tyytyväinen liiton ja lomakodin toiminnan kehitykseen kolmen vuosikymmenen aikana. On suorastaan ihme, miten niin pienellä henkilöstöllä voidaan pitää yllä näin laajaa toimintaa. Raha-automaattiyhdistyskin voisi arvostaa tätä aktiivisuutta ja tukea liittoa nykyistä enemmän. Ainakin puheet tuen supistuksista pitäisi lopettaa, Anja Ylä-Ajos sanoo pitkällä kokemuksellaan. Köyhälistön vuoro (säv. Mun isäin oli jne.) Nyt köyhälistö vuorostaan Lomalle laitetaan. Kylmällä sekä nälällä Taas heitä muistetaan. Tehtaat ja pajat seisomaan, Työväki niistä poistetaan, Saa katsella vaan kauhulla Kohtaloo kamalaa Kohtaloo kamalaa. On toisellainen loma tää, kuin tehdas patruunain, Jotk vietti kesän vapaana Kaikista huolistain. Työväki kultaa kokoili, Kun herrat sitä tuhlasi. He tahtoi silloin nauttia Elonsa onnea Elonsa onnea. Teksti ja kuva: Hannu Oittinen Vaan tehtaan herrat kiukussaan Nyt ovat orjilleen: Ei teitä enää tarvita! Huutavat joukoilleen. Ei työnne enää kaupaks käy. Rahoja tulevan ei näy. Me entisillä eletään. Onnesta iloitaan Onnesta iloitaan. Tämän laulutekstin oli Hietasen Tuure löytänyt vuonna 1906 painetusta taskukokoisesta kirjasta Työväen lauluja ja runoja, mutta eikö teksti ole kuin nykypäivästä? Eli mikään ei ole muuttunut!

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 KESÄTEATTERI KIINNOSTI Kuopion Uudessa Kesäteatterissa Rauhalahdessa esitettiin kuluneena kesänä täysille katsomoille musikaalia Solistina Olavi Virta.

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 2. KOKOUS Aika: tiistai 3.8.2010 kello 9.06 11.07 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Hoivakoti kuntoon Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Palvelutalo Tervaskanto Someron kaupungin 61- paikkainen entinen vanhainkoti,

Lisätiedot

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA Tammikuun alussa Lappeenrannan Insinöörien puheenjohtaja Reijo Mustonen havahtui käydessään Ympäristöministeriön www-sivuilla, jossa ilmoitettiin

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99 KATUKIIT TUKIITÄJÄ JÄT TIEDOTUSLEHTI 1/99 www.katukiitajat.fi.fi Hei taas kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Taas on yksi luisteluvuosi takana ja pikkujoulut juhlittu. Porukkaa olikin mukavasti paikalla.

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2015 1 14.10.2015 Aika 14.10.2015 klo 14:00-16:55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. Sopimuskirja 1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. 2 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. Yhdistyksen kannattajajäseneksi

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Akaan Verkko -hanke kuvina

Akaan Verkko -hanke kuvina Akaan Verkko -hanke kuvina Kiipula Talo, jota haaveilimme yhteiseen käyttöön yhdessä saman katon alla yrittäminen, yhdistysmaailma ja hanke. Talvi 2010. Hämeenlinnalainen Pikku Pena, Pentti Nyholm oli

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 1. Kohti joulua 2. Lapin Martat ry:n hallitus 2013 3. Vuoden marttayhdistys 4. Taitoavainkoulutukset 5. Vuoden 2013 teemavuoden sisältö 6. Joululahjavinkkejä

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Omaisyhdistys satakuntalaisille

Omaisyhdistys satakuntalaisille Omaisyhdistys satakuntalaisille 5.2.2015 Perustettu 2009 Hallituskatu 10 28100 Pori Toiminnanohjaaja Jaakko Viitala Tammikuu 2015 Isolinnankatu 16 28100 Pori Toiminnanjohtaja Elina Uusivuori Henkilöstö

Lisätiedot