Hallitus vaarantaa terveytemme!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus vaarantaa terveytemme!"

Transkriptio

1 Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2010 Hallitus vaarantaa terveytemme! Tässä numerossa: Teemana harrastukset yhdistyksissä Sivut 4-5 u8 Terveyspalveluista hyötyneet hyvätuloiset Sivu 2 Eikö sana kuulu, eduskunnan herrat ja rouvat! Sivu 3 Sosiaalibarometri ja kansa jälleen yhtä mieltä Sivu 5 Vilppulan Anjan kolme toiminnan vuosikymmentä Sivu 8 Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton koolle kutsuma mielenosoitus 6.5. eduskuntatalon edustalla kokosi osanottajia muistakin järjestöistä. Liiton esittämät pääkysymykset eduskuntaryhmille koskivat sosiaaliturvan käytännön järjestämistä, sosiaaliturvan kokonaisvaltaista uudistamista sekä terveydenhoidon maksukattojen yhdistämistä. Yksittäisten mielenosoittajien kysymyksissä kuuluivat monet omakohtaiset on gelmat ja pettymykset. 1. Kunnilla on päävastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen käytännön järjestämisestä, mutta viime kädessä vastuu on valtiolla lainsäädännön, resurssien varmistamisen sekä lakien toteutuksen ja palvelujen tason valvonnan ja ohjauksen keinoin. Kunnissa palveluja on toteutettu vaihtelevasti, erilaisin kriteerein ja periaattein, valitettavan usein jopa lainvastaisin ratkaisuin mm. sosiaalija terveystoimen alibudjetoinnin seurauksena. Viime vuosina on eduskunnan säätämässä sosiaalilainsäädännössä annettu kunnille yhä enemmän tulkinta- ja harkintavaltaa, tietoisena ja huolimatta siitä, että näin on heikennetty kansalaisten yhdenvertaista oikeutta tarpeellisiin palveluihin. Samanaikaisesti on PARASym. hankkeiden myötä kuntia kannustettu/pakotettu julkisten palvelujen keskittämiseen suuremmiksi kokonaisuuksiksi niin, että palvelut etääntyvät Mielenosoittajien kysymykset päättäjille kuntakeskuksiin ja niiden toteutus pirstotaan erilaisilla malleilla eri kuntien ja yritysten kesken. Omassa kunnassa ei välttämättä enää kukaan kanna kokonaisvastuuta siitä, miten palvelut vastaavat esim. pientuloisten vammaisten ja ikäihmisten tarpeita, neuvonnasta ja opastuksesta puhumattakaan. Riittääkö mielestänne, että oikeudet tukiin ja palveluihin on kirjattu jonnekin, vaikkeivät ne käytännössä toteudukaan tai toteutuvat vain osittain eikä välttämättä oikeudenmukaisesti? Miten eduskunta huolehtii kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumisesta perustuslain edellyttämällä tavalla? 2. SATA-komitean alkuperäinen tehtävä, sosiaaliturvamme kokonaisvaltainen uudistaminen kariutui siihen, että hallitus edellytti muutosten toteuttamista kustannusneutraalisti: jos jotakin tukea kohennettaisiin, tulisi jotakin toista tukea vastaavasti heikentää entisestään. Näin siitä huolimatta, että kansalaisten perusturvan nykytason on kiistämättä todettu olevan aivan riittämätön kohtuulliseen elämiseen. Vastaavaa nollasummavaatimusta ei tiettävästi sovelleta muilla julkisen hallinnon sektoreilla. Syyperusteista toimeentulotukeakaan ei voitu siirtää Kelan hoidettavaksi sillä perusteella, että silloin kaikki, joilla tukeen olisi tarve ja oikeus, voisivat sitä hakea ja saada, mikä olisi aiheuttanut kustannusten kasvua. Vastaako tämä todella teidän käsitystänne lainsäädännön kirjaimen ja hengen toteutumisesta? Mikä on mielestänne sosiaaliturvan tavoite ja tehtävä nyky-suomessa, eurojen säästäminen vai yhteiskunnan heikoimpien selviytymisen tukeminen? Näettekö tilanteessa ongelmaa? Jos, niin mitä aiotte tilanteen korjaamiseksi tehdä eduskunnassa/hallituksessa? 3. Terveydenhoidon maksukattojen yhdistäminen on ollut Vanhasen molempien hallitusten ohjelmissa, ja SATAkomiteakin teetti siitä perusteellisia selvityksiä. Aikaa on kulunut, mutta asiassa ei ole edetty. Tällä välin ovat asiakasmaksut vain nousseet, ja korotuspäätökset on tehty jo tuleville vuosillekin. Pienituloisilla vammaisilla, pitkäaikaissairailla ja vanhuksilla menee huomattava osa tuloista terveydenhoitoon ja lääkkeisiin. Monesti jäävät sairaudet hoitamatta ja lääkkeet ostamatta kun rahat eivät riitä. Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto on jo pitkään vaatinut terveydenhuollon maksukattojen yhdistämistä ja vuosittaisen maksukaton määrittämistä enintään 350 euron tasolle. Mitä aiotte eduskunnassa/ hallituksessa tehdä maksukattouudistuksen eteenpäin viemiseksi ja pienituloisten sairaanhoitokustannusten helpottamiseksi? Ohessa Tsil ry:n eduskuntaryhmille lähettämät kysymykset, joihin ryhmien edustajien oli määrä vastata toukokuun 6. päivän mielenosoituksessa. Sivulla 3 on lyhyitä poimintoja paikalla olleiden kansanedustajien puheenvuoroista. Vastaamassa olivat Sdp:n, Vasemmistoliiton, Keskustan, Kokoomuksen, Vihreiden, Perussuomalaisten ja Rkp:n edustajat.

2 2 Pääkirjoitus 2/2010 Liiton ja sen paikallisyhdistysten tekemän vammaisten edunvalvontatyön ohella yhdistystemme toimintaan kuuluu tärkeänä osana monenlaisen harrastustoiminnan järjestäminen jäsenistölleen. Valitsimme tähän lehteen teemaksi harrastustoiminnan. Nyt miettiessäni tätä aihetta yllätyin siitä harrastusvalikoimasta, jota yhdistyksistämme löytyy. Ei se yllättänyt, että yhdistyksissämme on runsasta harrastustoimintaa, vaan se, kuinka laaja aihepiiri harrastusten parissa on. Yksin kerhotoiminnan osalta tulevat mieleeni askartelu-, käsityö-, atk-, ruoka-, sketsiym. kerhot unohtamatta yhdistysten harrastamaa aktiivista matkailua koti- ja ulkomaissa sekä keskinäistä kanssakäymistä ja vierailumatkoja Harrastamaan hyvässä seurassa toistensa luo. Tärkeänä osana ovat myös yhdistysten järjestämät erilaiset opintokerhot. Kulttuurin alalta löytyy laulukuoroja, -ryhmiä ja laulajia, on runoilijoita, laulujen sanoittajia ja säveltäjiä jne. Enempää näitä luettelematta voi toimintaan parhaiten tutustua henkilökohtaisesti lähtemällä mukaan liiton vammaiskulttuuripäiville Vähäjärven lomakotiin kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tätä laajaa toimintaa ei pidä ajatella pelkkänä harrastustoimintana. Kyse on myös hyvästä ja vaikuttavasta osasta vammaisyhdistysten vertaistoimintaa. Vertaistoimintaa, jossa meillä on mahdollisuus keskustella omista ongelmistamme tai vaivoistamme sekä saada tukea ja neuvoja toisilta samoja asioita kokeneilta ihmisiltä, ihmisiltä isolla I:llä, jotka pyyteettömästi vetävät näitä kerhoja ym. toimintoja talkootyöllä. Kiitokset siitä heille! Terveydenhuoltotutkimuksen professori Ilmo Keskimäki: 1990-luvun alkuun asti suomalainen terveydenhuolto nähtiin reformein asteittain täydentyvänä WHO:n mallijärjestelmänä. Pienistä puutteistaan huolimatta järjestelmä hipoi täydellisyyttä ja uskottiin, että se tarjoaisi ainakin lähitulevaisuudessa kaikille yhdenvertaisesti parhaat mahdolliset terveyspalvelut. Suomalaisen terveydenhuollon positiivinen julkikuva on kuitenkin muuttunut parin viime vuosikymmenen aikana luvun alun talouslaman ja valtionosuusuudistuksen seurauksena terveydenhuollon voimavaroja supistettiin ja muun muassa ehkäisevät palvelut ja mielenterveyspalvelut kärsivät hätäisesti tehdyistä leikkauspäätöksistä. Väitän kuitenkin, että ison murtuman Suomen terveydenhuollon julkiseen kuvaan on aiheuttanut 1990-luvun alusta lähtien kertyneet tutkimustulokset, joiden mukaan terveyspalvelut eivät jakaudu niin oikeudenmukaisesti kuin aiemmin uskottiin eikä perus- Hyvässä seurassa ja hyvissä harrastuksissa unohtuvat pikku murheetkin, tai jos eivät aivan unohdu, voi niistä ainakin puhua toisen kanssa. Kenenkään ei tarvitse olla yksin. Joukkoon mahtuu vielä. Ota yhteyttä lähimpään paikallisyhdistykseen ja lähde mukaan harrastamaan hyvässä seurassa! Jorma Eloranta Tapaturma- ja sairausinvalidien ry:n puheenjohtaja Terveyspalveluista ovat hyötyneet eniten hyvätuloiset tuslain edellyttämä yhdenvertaisuus toteudu suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Sairaalapalvelujen käytössä osoittautuikin olevan yllättävän suuria sosiaaliryhmien välisiä eroja. Sairaalapalvelut kokonaisuudessaan näyttivät jakautuvan tarpeen mukaan, mutta kun käyttöä tarkasteltiin käytön syyn mukaan, osoittautui että ylemmille sosiaaliryhmille tehtiin enemmän kirurgisia toimenpiteitä kuin alemmille. Palvelujärjestelmän rakenne, yksityispalvelujen ja työterveyshuollon suuri osuus avohoidossa ja sairaaloiden potilaslähetteissä sekä vielä luvulla kunnallisissa sairaaloissa toiminut erikoismaksuluokkajärjestelmä näytti ohjaavan lisääntyneet palvelut hyväosaisille. Kansainvälisessä vertailussa Suomi asettui 2000-luvun alussa lääkäripalvelujen käytön jakautuman oikeudenmukaisuudessa Yhdysvaltojen ja Portugalin rinnalle eniten hyväosaisten palvelujen käyttöä suosivaksi maaksi. Jakautuma kuvasti palvelujärjestelmän rakennetta ja työterveyshuollon ja yksityispalvelujen käytön painottumista hyvässä taloudellisessa asemassa oleviin ja oli säilynyt kutakuinkin muuttumattomana 1980-luvulta lähtien keskimäärin. Lähivuodet tulevat olemaan terveydenhuollon kehittämisen kannalta tärkeitä. Olisi toivottavaa, että kehittämisessä palattaisiin 1960-luvun rationaalisen yhteiskuntapolitiikan henkeen ja uutta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja ohjausjärjestelmää suunniteltaisiin sosiaali- ja terveyspoliittisista tavoitteista lähtien jättäen eri intressitahojen etujen varjelu vähemmälle. Lyhennelmä Tampereen yliopiston terveydenhuoltotutkimuksen professorin Ilmo Keskimäen juhlaluennosta to Lähde: Tampereen yliopiston tiedotus. Luento kokonaisuudessaan osoitteessa: Näkökulma: Kalevi Tuominen Mikä vanhus muka! Minua alkoi koko vanhuuskäsite ärsyttää, kun paikallinen sanomalehti kirjoitti, että 57- vuotias vanhus ajoi autolla kolarin. Jutussa ei kuitenkaan paljastunut, kuka oli kolariin syyllinen. Samankaltaisia juttuja on vähän joka lehdessä, iäkkäämpi yleensä syyllistetään. Moni nuorikin on vielä sitä mieltä, että kortti pois kun ikää on 70 vuotta. Näin tehtäisiin liikkuminen monelle ihmiselle hankalaksi maaseudulla, jossa ei ole julkista liikennettä tai julkinen liikenne on hyvin vähäistä. Kaikki eivät voi asua isoissa kasvukeskuksissa, missä julkinen liikenne toimii. Nuoret miehet ajavat tilastojenkin mukaan yleensä pahimmat kolarit, mutta hehän vain kokeilevat rajojaan. Missä nuori kaahaa, iäkkäämpi ajaa maltilla. Iäkkyys muuttuukin nuoruudeksi, jos vamman, sairauden tai muun syyn takia joudut hakemaan työkyvyttömyys- tai sairauseläkettä. Sitä ei sinulle voida myöntää, koska olet liian nuori eläkkeelle. Minunkin tuttavapiiriini kuuluu monta alle kuusikymppistä, joilla on 300 sairauslomapäivää täynnä. Nyt he ovat työttömyyskortistossa työkyvyttöminä työnhakijoina. Se siitä tasapuolisesta kohtelusta. Joko olet liian vanha työelämään, sinut lomautetaan Yli puolet (57 %) suomalaisista asuu sellaisen terveyskeskuksen alueella, jossa ainakin ajoittain on ongelmia saada välittömästi yhteys terveyskeskukseen, kuten ns. hoitotakuu edellyttäisi. Yhteydensaanti terveyskeskukseen oli sitä paitsi entisestään heikentynyt vuoden 2009 aikana. Näin kertovat THL:n viime lokakuussa terveyskeskusten johtaville lääkäreille tekemän kyselyn tulokset. Tässä nyt ei ollut mitään kovin uutta eikä yllättävää. Kalevi Tuominen Raumalta. tai katsotaan liian huonokuntoiseksi työhön. Myös verotus kasvattaa eriarvoisuutta. Hallitus alentaa isotuloisten verotusta ja siirtää verotuksen painopistettä kulutukseen. Pienten eläkkeiden varassa elävät joutuvat käyttämään kaikki tulonsa kulutukseen ja maksavat näin koko eläkkeestään kulutusveroa. Isotuloinen siirtää aina osan sivuun, koska ei kuluta koko palkkaansa. Eläkepäätöksessäni muuten vuoden alussa luki ensimmäisen kerran Teille on myönnetty vanhuuseläkettä se ja se summa. En ole katkera, vaikken itseäni vielä vanhukseksi tunne, paremminkin huvittunut. Kalevi Tuominen Tsil ry:n liittohallituksen ja Rauman seudun tapaturma- ja sairausinvalidit ry:n hallituksen jäsen Mielenosoittajia eduskunnan portailla Kuva: Hannu Oittinen. Onko meitä liikaa? Mielenkiintoista on se, mitä terveyskeskukset ilmoittivat yhteydensaannin esteiksi. Jonkin verran yhteydensaannin ongelmien syyksi todettiin henkilöstövaje, vielä useammin puhelintekniikan puutteet. Kaikkein yleisimmin ongelmien aiheuttajaksi mainittiin kuitenkin ajoittainen suuri puhelumäärä. Terveyskeskukseen yhteyttä yrittäviä on siis liikaa! Marja-Leena Kalkkinen

3 3 Oikeutta vähäosaisille vihdoinkin, päättäjät! Olemme tosissamme, emme huvimatkalla, turkulainen Kaija Kiessling sanoi puheenvuorossaan eduskuntatalon portailla Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton mielenosoituksessa. Teemavuodet eivät riitä, tarvitaan käytännön tekoja köyhyyden voittamiseksi. Tarvitaan vähintään 900 euron perusturva puhtaana käteen, vaikka se summa ei yllä edes EU:n määrittelemään köyhyysrajaan, Kiessling sanoi. Miten on mahdollista, että Kreikalle oltiin lupailemassa 1,6 miljardia euroa, vaikka Heinolan reumasairaalan toiminnan jatkamiseen ei löytynyt kahta miljoonaa euroa, tamperelainen Irmeli Saarijärvi kysyi. Terveydenhuollon henkilö- Jo on ihme, jos ei sana mene perille kansanedustajille ja ministereille. Mielenosoittajat vakuuttivat, että Aarre Pulkkinen Jyväskylästä kunta tekee voitavansa kaikissa mielenosoitukset jatkuvat ja voimistuvat. Lupaukset eivät riitä, tarvitaan tekoja. kiteytti viestinsä ytimekkäästi. oloissa pienellä palkalla, mutta työolot on vedetty niin tiukalle, että aika ja voimat eivät riitä, kuhmalahtelainen Kaarina Tapaturma- ja sairausinva Viime päivinä on jälleen Vuori kuvaili arkitodellisuutta. lidien liiton mielenosoituksen nähty, että rahaa löytyy, vaikkei avannut liittovaltuuston varasitä ole budjetoitu, Kreikan Yhdeksän hyvää ja puheenjohtaja Tuure Hietatalouden ja sitä kautta euroopkymmenen kaunista nen totesi, että vammaiset ja palaisten pankkien pelastamivanhukset odottavat Eurooseen. Kuntien taloudellinen tilanne Paikalla olleet kansanedustajat pan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaiselta on heikentynyt, ja niiden kyky vastasivat sekä eduskuntavastata kansalaisten lakisääryhmille lähetettyihin kysy- teemavuodelta tekoja. Vanhasen 2. hallituksen teisistä palveluista hipoo laittomyksiin että mielenosoittajien muuden tasoa. puheenvuoroihin. Vastauksissa ohjelmassa Vastuullinen, Odotamme nyt kansankuuluivat myös puolueohjelmat välittävä ja kannustava Suomi luvattiin kansalaisille edustajilta vastuullisia vastaja omat vaaliteemat. uksia hyvästä sosiaaliturvasta Terveyskeskusmaksuista toimeentuloa ja huolenpitoa. Hietanen muistutti, että ei ja huolenpidosta, koska ne ovat pitää luopua, hoito on annettava Arkadian mäellä-laulun ensiesityksen esilaulajina eduskuntatalon meille vammaisille ja vanhukoikeaan aikaan ja oikeassa voida parantaa toisen tukea portailla olivat Reijo Mäkelä (vas.), Tuure Hietanen ja Pauli Västilä. sille elinehto selvitä arjesta paikassa. Ja terveydenhuollon tarvitsevan ryhmän tilannetta,. huomennakin, Tuure Hietanen maksukatto pitää vihdoinkin kun rahat siihen pitäisi ottaa sanoi. Säv. Mannakorven mailla saada kuntoon. Hallinnossa joltain toiselta. San. Reijo Mäkelä (2010) tulee noudattaa voimassaolevia lakeja kaikilla tasoilla, Merja veroisuuden kannalta, eli se on Eduskuntatalo otettava Arkadian mäelle taas matkamme ehti saatava pikaisesti kuntoon. hyötykäyttöön Kuusisto (sd) sanoi. kysymään et onko meidän edustaja rehti Olen yhtä mieltä kansanne, Viranomaisten tehtävä on hura huh hah hei teitä myöskin tahdon nähdä että julkinen terveydenhuolto on seurata asiakkaiden kohtelua Puheenvuoron käytti myös jotka epäiltyinä käytävillä hiippailee parasta. Muistutan, että hallitus palvelujen käyttäjinä. Nyt taso entinen pitkäaikainen kansanon saanut hyvääkin aikaan, mm. vaihtelee paljon, eli korjattavaa edustaja Ensio Laine. Mattia ei maailmalle enää pidä päästää - Pitäkää huolta siitä, että vanhusten palvelulaki tulee on, sanoi Håkan Nordman palattuaan lakeja hän heti alkaa säätää eläkerahoja ei pelata hukkaan, voimaan ensi vuoden alusta ja (rkp). Hura huh hah hei Matti selvänäkin sekoo Tämän päivän ongelmat että taitettu indeksi ja elinaikavammaispalvelulaki tuli voikuten viinamäen ministerit aikoinaan maan viime syksynä. Tarttukaa terveyspalveluissa eivät ole kerroin poistetaan ja että näihin, kehotti Sirpa Asko- korjattavissa vain rahalla; nyt arvonlisäveroa ei koroteta. Kansan edustajilla on avustajat faksit Laine kertoi, että 30 vuotta tarkastellaan rakenteita ja Seljavaara (kok). kansan piikkiin tilataan vain rappusille taksit Vihreät ovat aina olleet käytäntöjä syvällisesti. Omais- sitten eduskunnassa kävi iso Hura huh hah hei kyllä vammaiset ja vanhat perusturvan kannalla. Takuu- hoidon tuki tulisi siirtää Kelalle lähetystö, jossa oli mukana myöskin avustajaa itsellensä tarvitsee eläke on hyvä askel, mutta ja maksukatossa on pyrittävä eduskuntataloa rakentamassa sosiaaliturvaan tarvitaan raken- kustannusneutraaliin tasa- ollut Juho Mehto. Kunnat eivät asukkaiden terveyttä vaali - Mehto sanoi, että talo tehtiin teellisia uudistuksia, Eläkkeet, kattomalliin, sanoi Paula Sihto jonottaa saa lääkärille mummo sekä vaari sillä periaatteella, että siellä työttömyysturva ja sosiaaliset (kesk). Hura huh hah hei puolivuotta kun saa oottaa - Että sosiaalinen oikeuden- tehdään hyviä päätöksiä. Se on etuudet on uudistettava niin, moni ehtii jo tyhjääkin potkaista etteivät ne syö toisiaan, sanoi mukaisuus toteutuisi, kuntien hyvä ohje, Laine totesi. Kun kansa vaatii oikeuksiaan, Outi Alanko-Kahiluoto (vihr). valtionosuuksia on lisättävä ja Seminaariristeilyllä lastenlaulut raikaa päättäjät lupaavat niitä ja työsen jälkeen valtiovallan on tiu Eduskunnassa on muutamia edustaja valtuutettu nuotit kyllä taitaa kansanedustajia, jotka ehdotto- kennettava valvontaa, vastasi paikkakin (eduskuntatalo) on Hura huh hah hei aivot baskerinkaan alla masti kannattavat vaatimuk- Erkki Virtanen (vas). Hän päällisin puolin kunnossa, mistä eivät aina ole tuulelta suojassa sianne. Me perussuomalaiset totesi, että Sata-komitealta tuli politiikan muutos kiikastaa? Palataan asiaan ennen ensi olemme koko olemassaolomme myös hyviä esityksiä, mutta Ministerit naamaansa ne pakkeloi ja rasvaa ajan olleet sillä kannalla, sanoi valtiovarainministeriö estää kevään eduskuntavaaleja. köyhät mummot vuoteissansa hukkuvat jo paskaan niiden toteuttamisen. TerveyPietari Jääskeläinen (ps). Hura huh hah hei teille hyvinvoinnin tuoneet Hoitomaksukatto on iso asia denhuoltoon tarvitaan yhtenäiteksti ja kuvat: heitä kunnan isät kohtelee myös kolkosti oikeudenmukaisuuden ja tasa- nen 600 euron maksukatto. Hannu Oittinen Nyt tarvitaan tekoja ARKADIAN MÄELLÄ

4 4 Jyväskylässä tehdään (ja syödään) perinneruokia hyvällä halulla Meillä on Tsil ry:n yhdistyksissä erilaisia kerhoja pilvin pimein, mutta Jyväskylän yhdistyksellä on ruokakerho, virallisesti perinneruokakerho. Kerho alkoi noin 3 4 vuotta sitten. Idean keksi muistaakseni Tuula, joka on varmaan kironnut keksintöään useaan kertaan. Tämä harrastus on varmaan kerännyt eniten ihmisiä ker hoomme, semmoiset henkeä. Kerholaisten valmistamat ruoat ovat menneet kuin kuumille kiville. Olen seurannut tätä kerhon toimintaa ja ruoan laittoa, ja täytyy sanoa, että ei voi olla punastumatta kun näiden daamien juttuja kuuntelee. Hauskaa tuntuu olevan koko joukolla, ja niin pitää ollakin. Kerho on pidetty joka kuukauden neljäntenä torstaina, pieniä muutoksia lukuun ottamatta. Kolmella eurolla saa pääruoan, salaatin, leivän, mehun ja jälkiruuan. En tiedä, onko vastaavaa muissa osastoissa, olisi hauska tietää? Tästä aiheesta voisi kirjoittaa paljon enemmänkin, mutta jätetään tilaa muillekin jutuille, pistän tähän vielä muutaman kuvan, ikään kuin todisteeksi. - En tiedä onko vastaavaa muissa yhdistyksissä, kirjoittaa Erkki Matikainen kehuessaan Jyväskylän perinneruokakerhoa. Vasemmalla kerhon äiti Tuula Kankaanperä. Kuvat: Erkki Matikainen. Sketsi työllistää Oulussa Tervehdys täältä Suomi-neidon vyötäröltä eli Oulusta. Kertoisin hieman tästä Oulun sairaus- ja tapaturmainvalidien kulttuuripuolen toiminnasta. Yhdistyksessä valittu ohjelmajaos hommaa osaltaan ohjelmaa kerhoon ja huolehtii kerhon pienempien ja suurempien juhlien ohjelmasta. Meillä on lauluporukat Emmat ja Huluvattomat sekä sketsikerho Täpinä. Niissä on mukana semmoinen vaihteleva määrä ihmisiä, kukin voimiensa ja omien kiireittensä mukaan. Sketsikerho on näistä varmaan työllistävin. Ensin pitää löytää semmoinen kiva sketsi, joka saa suupielet ylöspäin. Ainahan asioita murehtia saa hyvä on joskus myös nauraa. Jos kivaa sketsiä ei löydy, sketsikerhon vetäjä kirjoittaa sen itse. Sitten tulee valmisteltavaksi vielä esittäjien vaatteet ja kaikki muu mikä saa esityksen elämään. Esityksissä toimivat henkilöt ovat innolla mukana, ja kivaa on kun ohjelmia harjoitellaan. Talviaikaan jäädään kerhon jälkeen harjoittelemaan. Kesällä harjoitellaan yhdistyksemme kesäkodissa Lammelassa. Kun homma on mieluista ja kivaa, sitä myös jaksaa. Yhdistyksen jäsenet myös odottavat, että ohjelmajaos toimii. Esittäisin vielä kainon toivomuksen, eikö liitto voisi järjestää Vähäjärvellä kulttuurikurssin? Olisikohan kurssille tulijoita? Ja miten rahoitus järjestyisi? Asiakursseja mitenkään väheksymättä, vaan eikös se ole niin, ettei ihminen elä yksin leivästä. Leila Soini Oulun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry. Kyrmyniska oli suurin Vähäjärven pilkkikisassa Valkeakosken ammattitauti- ja sairausinvalidit ry:n ja Valkeakosken Eläkeläiset ry:n yhteiset pilkkikilpailut järjestettiin Vähäjärven lomakodin vesillä Hauholla maaliskuun lopulla. Suurimman kalan, komean ahvenen veti jäälle Esko Mannila, paino 430 g. Pienimmästä kalasta palkittiin Pirkko Vuorinen, jonka kalan painoa vaaka ei suostunut kertomaan. Tulokset muodostuivat seuraavaksi: Naisten sarja: Sisko Manninen 540 g. Pirkko Vuorinen 280 g. Miesten sarja: Esko Mannila 1030 g. Reino Rantala 1010 g. Seppo Kuisma 910 g. Eero Numminen 700 g. Matti Saari 680 g. Antti Vuorinen 490 g. Yrittäneiden sarjassa Tuure Hietanen ja Pauli Västilä tyytyivät hankkimaan vain kokemusta seuraavia koitoksia varten. Kisan päälle nautittiin Pekan keittämää perunasoppaa ja kahvit. Teksti: Vesa Ruskeeniemi Kuva: Pauli Västilä Erkki Matikainen Jyväskylän seudun sairausja tapaturmainvalidit Laulu pitää keuhkotkin puhtaina On tutkittu, että yksi tärkeä muistia virkistävä keino on laulujen kuunteleminen ja sanojen opettelu laulaen samalla. Siihen ei tarvita nuottikorvaa. Jos arkailee laulaa joukossa, voi laulaa yksinään eikä pidä arkailla. Eihän kaikkien lintujenkaan laulu ole laulurastaan äänen veroista. Laulaminen myös kehittyy mitä enemmän laulaa. Siis laulakaa. Äidilläni oli hyvä ja melko kaunis ääni. Hän lauloi minulle, ja minä lauloin taikka jokelsin hänen mukanaan jo ennen kuin osasin puhua. Koulussa minulla oli opettajina erinomaisia musiikin taitajia, etenkin eräs joka kokosi luokastamme poikakuoron. Hän opetti myös minulle lauluja ja säesti esiintyessäni mm. Valkeakosken kauppalan henkisissä kilpailuissa. Kuva: Hannu Oittinen Tsil ry:n liittovaltuuston varapuheenjohtaja Tuure Hietanen avaamassa liiton mielenosoitusta eduskuntatalolla. Vuoroaan odottavat kansanedustajat Paula Sihto (kesk) ja Sirpa Asko-Seljavaara (kok). Valkeakosken Työväen Mieskuoroon liityin 18-vuotiaana vuonna Kuoro oli perustettu Kun kerroin isälle meneväni pyrkimään kuoroon hän sanoi: Ei ole mitään väliä mihin kuoroon liityt, kunhan se on Työväen Mieskuoro! (olin silloin jo liittynyt). En ole ainakaan vielä ollut liittymiseeni petty- nyt, sillä tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen harrastus. Kuorollamme on ollut alusta asti yhteistyötä Valkeakosken Työväenopiston Naiskuoron kanssa mm. yhteiskonserttien merkeissä. Kuorolla on tänä aikana ollut kuusi johtajaa ja olen saanut laulaa jokaisen johdolla. Toisena remmiin astunut johtaja opetti minulle pianonsoiton alkeita ja määräsi muutamia kuorolaisia Valkeakosken Musiikkiopistoon laulua opiskelemaan. Opiskelinkin useamman vuoden. Olen myös joutunut solistina laulamaan useissa konserteissa. Kuoroharrastus on tuonut myös paljon uusia ystäviä. Vedän myös pientä eläkeläisten lauluryhmää, jolle olen tehnyt kaksiäänisiä sovituksia. Arvot järjestyksessä Putkinotkon tiloja vuokrattavana Kemiössä Viime aikoina on ihmetelty usein, miksi vankiloissa on paremmat olot kuin vanhainkodeissa. Nyt syy siihen on selvinnyt. Kas kun päättäjät eivät usko tulevansa vanhoiksi, mutta pelkäävät joutuvansa vankilaan. Turun Tapaturma- ja. omistaa kesäkodin Kemiössä. Kesäkodin päätalosta vuokrataan tiloja kokouksia ja juhlia varten. Käytössä on iso keittiö, kahdessa kerroksessa salit ja lisäksi pieniä huoneita sekä sauna. Tarkempia tietoja sijainnista ja hinnasto saatavana Turun yhdistyksen toimistosta, Yliopistonkatu 11 a E 79, maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10 14, p Kyllä kannatti liittyä Yhdistyksen hallitus Tutkija hämmästyi Parikymmentä vuotta sitten osallistuin suureen syövänehkäisytutkimukseen, johon otettiin yli 50-vuotiaita tupakoivia. Röntgenkuvien ottamisen jälkeen minulle huomautettiin: Mitä te täällä teette, ettehän te tupakoi? Siihen vastasin, että olen kyllä 16:n vanhasta polttanut. Ei voi olla totta, teidän keuhkonne ovat niin puhtaat! Sanoin, että johtuukohan se siitä kun laulan aika paljon. Erittäin paljon mahdollista, minulle vastattiin. Joten LAULAKAA hyvät ihmiset, LAULAKAA! Tuure Hietanen Valkeakoski

5 5 Tietokone tutuksi porilaisille Vaikka Porin sairaus- ja tapaturmainvalidien yhdistystoiminta on vilkasta, vakituisten kerhotapaamisten lisäksi viime vuonna pohdittiin muunkinlaista toimintaa. Kyselyjen perusteella kiinnostusta herätti tietotekniikka ja kun vetäjä löytyi omasta yhdistyksestä, ryhdyttiin toimeen. Syksystä alkaen onkin yhdistyksessä toiminut uutena atk-kerho. Kymmenisen kiinnostunutta Moninaiset asiat ja uutiset tuntuvat pyörivän tietokoneen ja Internetin ympärillä. Mutta eihän likimainkaan kaikilla ole tietokoneita, ei mahdollisuuksia tai edes haluja hankkia sellaisia. Ja vaikka tietokoneen käyttö olisikin mahdollista ja jopa joissakin paikoissa ilmaistakin, täytyy osata käyttää koneita! Juuri tähän tarpeeseen porilaisten atk-kerho perustettiin. Päätettiin oppia perusasioita tietokonemaailmasta ja perehtyä siihen, mitä sillä voi tehdä. Sopiva ryhmä saatiin kasaan: Kymmenkunta kiinnostunutta ja innostunutta henkilöä liittyi joukkoon. Ryhmä kokoontuu viikoittain Porin A-Killan toimipaikassa Pirskatissa, josta olemme saaneet tilat ja koneet käyttöömme. Perusteista liikkeelle Aloitimme A:sta eli tutustumalla tietokoneeseen ja sen eri osiin. Paras tapa oppia on itse tekeminen ja niinpä jokainen pääsee heti koneen kimppuun. Monesti ensimmäinen pelko tietokoneen käytön opettelussa on se, että uskaltaa pidellä konetta. Mutta ei kone rikki mene. Se on tehty käyttöä varten. Ryhmäläisemme lähtivät rohkeasti naputtelemaan ja kokeilemaan eri nappuloita ja hiirtä. Ja kuinka ollakaan, jo muutaman kerran jälkeen nekin henkilöt, jotka olivat ensimmäistä kertaa tietokoneen kanssa tekemisissä, osasivat opastaa muita, uusia tulokkaita. Atk-ryhmä toimii periaatteella, että mukaan voi tulla missä opastuksen vaiheessa tahansa. Kertaamme käsiteltäviä asioita niin monta kertaa kuin on tarpeen ja ehdimme. Linkkejä ja surffailua Otamme käsittelyyn niitä asioita, joista ryhmäläiset ovat erityisen kiinnostuneita. On Käväise sivuilla: Sosiaalineuvontaa opiskeltiin Vähäjärvellä Huhtikuussa järjestettiin liiton kolmas sosiaalineuvojille suunnattu kurssi Vähäjärvellä. Marja-Leena ja Tarja olivat koonneet tiiviin ja kattavan tietopaketin asioista mitä neuvonnassa tarvitaan. Paikalle oli saapunut seitsemästä yhdistyksestä viisitoista opinhaluista neuvojaa, osa jo neuvontatehtäviä hoitaneita, osa vasta aloittelevia. Kurssilla päivät olivat pitkiä tarvittavan tietomäärän runtietokone ja sen erilaiset käyttötavat kiinnostavat Porin yhdistyksen sauden takia. Ryhmätöissä väkeä. Koneiden kanssa halutaan tulla sinuiksi, oppia hyöty- ja huvikäyttöä. tutustuttu nettiin ja siellä surffailuun. On yritetty löytää erilaisia linkkejä, joista löydämme tarvitsemiamme tietoja. On myös perehdytty jonkin verran tekstinkäsittelyyn ja tietojen arkistointiin. Syksyn kurssin jälkeen on menossa jo kevään jatkokurssi. Opiskelu siis jatkuu, sillä olemme vasta päässeet sisään tietokoneen käytön mahdollisuuksista. Ryhmässä toimiminen on ollut erityisen antoisaa, varsinkin ryhmää vetävälle. On kuunneltava ryhmäläisten toiveita, samalla tuoden aina jotain uutta mukaan. Hauskaakin meillä on. Ryhmäläisistä joillakin on jo ennestään ollut tietokone, mutta jostain syystä niiden kanssa toimiminen on jäänyt unohduksiin. Kurssi tuo nyt uutta intoa niiden käyttöön. Muutamat ovat jopa hankkineet itsellensä uudet koneet ja ovat alkaneet niillä opiskelun. Hienoa. Mukana tässä hetkessä Tänä päivänä tuntuu, että tavanomaiset uutislähteet lehdet, radio tai TV - eivät riitä. Moni tieto, uutinen tai ilmoitus on sijoitettu (piilotettu) nettimaailmaan. On viittauksia sinne ja tänne, joiden seuraaminen vaatii tietokonetta ja Internet-yhteyksiä. Vanhempi ikäluokka, joka ei ole milloinkaan joutunut tekemisiin tällaisten asioiden kanssa, tuntee joutuneensa syrjään tiedonvälityksestä. Tietoa on, mutta missä? Viittaus mm. www-sivustoihin ei auta mitenkään niitä, jotka eivät tiedä tietokonemaailmasta mitään. Atk-alkeisopastus on vain raapaisu tietokoneen käytön mahdollisuuksiin. Mikäli tarvetta ja halukkuutta lisäopastukseen ilmenee, niin asiaa pohdittaneen vakavasti. Ryhmänvetäjä Terttu Elomaa kävimme läpi oppimiamme asioita ja saimme tietoa eri paikkakuntien käytännöistä. Iltaisin makkaran syönnin ja seurustelun lomassa opettelimme uusia sanoja mielenosoituslauluun. Toivottavasti me kurssilla olleet osaamme omilla paikkakunnillamme hyödyntää ja jakaa saamaamme monipuolista tietoa. Ritva A Korhonen Lahden Seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit Sosiaalibarometri vahvistaa ihmisten arkikokemukset Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) julkaisema vuosittainen Sosiaalibarometri on 20 vuotta seurannut vuosittain sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kansalaisten hyvinvoinnin kehitystä. Keskeinen havainto tältä ajalta on, että vaikeista sosiaalisista ongelmista kärsivien asema on suhteellisesti heikentynyt. Vaikka lainsäädäntö on pysynyt paljolti samana, on vähitellen liu uttu yhä etäämmäksi pohjoismaisen hyvinvointimallin peruslähtökohdista luvun alun laman seurauksena kunnat joutuivat supistamaan sosiaalipalveluja, vaikka lama synnytti uusia tuen tarpeessa olevia väestöryhmiä. Sosiaalibarometri 2010 kertoo ensimmäiset signaalit siitä, että kunnat ovat jälleen ryhtyneet karsimaan näitä palveluja. Tähän mennessä supistukset ovat kohdistuneet etenkin vanhus-, kuljetus- ja lapsiperheiden palveluihin ja perusterveydenhuollon lääkäripalve- luihin. Tänä vuonna suunnitellaan kaikkien sosiaalipalvelujen karsimista tasapuolisesti ns. juustohöyläperiaatteella. 20 vuoden aikana on palvelujärjestelmässä toteutettu lukuisia erillisiä uudistuksia ja kehittämishankkeita. Tehokkuutta on haettu uudistamalla rakenteita, markkinaistamalla palveluja ja kasvattamalla ihmisten omaa vastuuta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet monimutkaistuneet, sosiaalipalvelut osin hajaantuneet ja palvelujen yhdenvertainen saatavuus vaarantunut. Henkilökohtaista palvelua tarjoavia toimipisteitä on vähennetty ja samalla lisätty sähköisiä palveluja, joiden käyttöön kaikilla palveluja tarvitsevilla ei ole osaamista eikä mahdollisuuksia. Lisätietoja Sosiaalibarometrista löytyy netistä osoitteesta Marja-Leena Kalkkinen

6 6 Helsingin Seudun Sairausja :n tapahtumia: Kerhot ovat kesälomalla. Kerhotoiminta jatkuu syksyllä. Torstaikerhon syyskausi alkaa 9.9. Kerho kokoontuu torstaisin klo Kinaporin Palvelukeskuksessa, Kinaporinkatu 9 A, kerhohuoneessa 4, 4. krs (= takkahuone). Askartelukerhon syyskausi alkaa Kerho kokoontuu joka toinen maanantai parittomilla viikoilla alkaen klo 12 yhdistyksen toimistolla, Kulmavuorenkatu 5. Makkaran paistoa toimiston pihalla tiistaina 1. kesäkuuta. Tule mukaan viettämään iltapäivää klo 12 alkaen toimiston pihalle yhdessäolon ja makkaranpaiston merkeissä. Yhdistys tarjoaa yhden makkaran/jäsen. Säävaraus (=+10 C ja poutaa). Ilmoittautumiset tstolle tai Timo Piipolle mennessä. Aktiiviloma Vähäjärvellä la to heinäkuuta Hinta 230 euroa/jäsen. Hintaan sisältyy edestakainen bussikuljetus invabussilla, majoitus täysihoidolla (2 hh) sekä kurssiohjelma (yhteistyössä DSL:n kanssa). Voit varata hierontaa ja/tai jalkahoitoa (ei sis. hintaan). Ilmoittautumiset ja hoitovaraukset mennessä tstolle. Toimisto on suljettu lomien ja lomautusten vuoksi kesäkuuta (viikot 23 25). Toimintapalstat, kokoukset, kurssit, tapahtumat PORIN SAIRAUS- JA TAPATURMAINVALIDIT RY Kesän ja syksyn 2010 toimintakalenteri Kerhotilaisuudet Kuntoharjulla klo 12.00: Kesäkuu: 1.6., ja Heinäkuu: ja Elokuu: ja Syyskuu: 7.9. Linja-auto Nuorisotalolta Kuntoharjulle lähtee klo Kerhotilaisuudet Nuorisotalolla, huone 3, klo Syyskuu: Lokakuu: ja Marraskuu: 2.11., ja Joulukuu: joulujuhla pikkusalissa. Käsityökerho Nuorisotalolla, huone 4, maanantaisin klo Syyskuu: 6.9., 13.9., ja Lokakuu: 4.10., , ja Marraskuu: 1.11., 8.11., , ja Joulukuu: joulumyyjäiset. Hallituksen kokoukset Nuorisotalolla, huone 3, klo , ja Mahdollisista muutoksista ilmoitamme kerhoissa ja Satakunnan työ-lehden järjestöpalstalla. Tervetuloa joukolla mukaan toimintaan! Näin Tampereella! Toimintakertomusta lukiessa tuli mieleeni, että toimivatkohan toiset yhdistykset yhtä aktiivisesti kuin Tampereen yhdistys? Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa ja kerhot joka viikko.yhdistyksestä on edustus monessa vammaisasioita käsittelevissä järjestöissä. Usein tulee kutsuja erilaisiin vammaisia käsitteleviin luentoihin ja seminaareihin. Jokaiseen pyritään saamaan yhdistyksestämme edustaja. Kerhoissamme otetaan kantaa kunnallisiin asioihin ja lähetellään kortteja päättäjille. Olimme järjestämässä ja osallistumassa yhdessä muiden Tsil ry:n yhdistysten kanssa viime syksynä ja tänä keväänä mielenosoitukseen eduskuntatalolla. Kerhoissa meillä käy asioista luennoimassa kaupungin päättäjiä. He joutuvat usein aika tiukkojen kysymysten eteen. Jyväskylän seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry Loppukevään ja kesän 2010 toimintakalenteria Kerhotoiminta Saihokeskuksessa, Saihokatu 4: Opintotilaisuudet: 27.5., ja 17.6., klo Ruokakurssi: alkaen klo 10.00, ruokailu klo Matkat: Kulttuuripäivät Vähäjärven lomakodissa Retki Keuruun Asunnalla olevalle lammastilalle, lähtö Vaajakoskelta klo Liikuntaviikko Vähäjärven lomakodissa Keijo Kortelampi on poissa Keijo Kortelampi oli syntynyt Lopella, josta perhe muutti Keravalle vuonna Hän kuoli Keravan terveyskeskuksen vuodeosastolla. Hänen elämänsä päättyi kuukautta vaille 83-vuotiaana. Ikäistensä rakennusmiesten keskuudessa yleinen kuolemaa aiheuttava tauti oli asbestikeuhko, joka ajan myötä muuttui keuhkosyöväksi. Sydän ei kestänyt, jo ohitusleikkauksen läpikäyneenä. Jouduttuaan selkäleikkauksen jälkeen eläkkeelle vuonna 1979 Keijo tuli mukaan Keravan Sairaus- ja Tapaturmainvalideihin. Hän ehti olla yhdistyksessä 30 vuotta toimien johtokunnassa ja 2000-luvulla viiden vuoden ajan puheenjohtajana. Keravan kunnallispolitiikassa Keijo oli mukana yli 30 vuotta. Hänet tunnettiin peräänantamattomana ja päättäväisenä työtätekevien etujen puolustajana ja valittiin yhä uudestaan kunnallisiin luottamustehtäviin. Keijo Kortelampi luvun alussa hän toimi mm. SKP:n Keravan kaupunkijärjestön, SKDL:n Keravan kunnallisjärjestön ja SKDL:n valtuustoryhmän puheenjohtajana. Rakennusliiton jäsenenä Keijo toimi työssäoloaikanaan usein luottamusmiehenä rakennustyömailla. Omaisten lisäksi Keijoa jäivät kaipaamaan ystävät ja lukuisat järjestötoverit. Keravan Sairaus- ja. Pirkko Laaksonen Tapio Tenhunen Tampereen Tapaturma- ja Muistilista Toimisto avoinna keskiviikkoisin klo 12 15, Näsilinnankatu 22 A 37, 6. krs, p. (03) Heinäkuun suljettu. Kevään viimeisessä kerhossa 3.6. puhuu sosiaalipuolen apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen. Syksyllä aloitetaan taas 9.9. Vammaiskulttuuripäiville Vähäjärvelle lauantaina 5.6. Lähtö Hervannasta klo 9.30 ja Vanhalta kirkolta klo Retken hinta 20 euroa sisältää ruuan, kahvin ja matkat. Kesäteatteriin Nokialle katsomaan näytelmää Tukkijoella. Hinta 45 euroa sis. teatterilipun, ruokailun ja matkat. Haapsalun kylpylämatkalle vielä muutamia paikkoja. 8 päivän matka 350 euroa. Kysy matkoista ja retkistä Irmeli Saarijärveltä p tai Hyvää kesää kaikille jäsenillemme ja ystävillemme! Turun Tapaturma- ja :n tapahtumia KESÄKUU Päiväretki Putkinotkoon, lähtö klo Kesäteatteri Tähdet, tähdet, lähtö klo Iltaristeily m/s Isabella HEINÄKUU Päiväretki Putkinotkoon, lähtö klo 9.00 ELOKUU Kesän kohokohta: Puola-Baltian maat! Pyytäkää matkasta esite. Muutama paikka vapaana. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja: toimisto p. (02) tai Ritva p. (02) , Tuhat yli 75-vuotiasta tamperelaista on saanut postitse kyselyn, joka koskee ikääntyneille tarkoitettujen palvelujen käyttöä ja arjen sujumista. Arki, apu ja palvelut -kysely on osa Tampereen yliopiston sosiaalitutkimuksen laitoksen tutkimusta. Kyselyn lähtökohtana on, että Toimintaa joka lähtöön Opintotoimintaa järjestämme DSL:n kanssa. Meillä toimii Liikunta- ja keskustelukerho, Luovan ilmaisun kerho, Vammaispoliittinen kerho, Laulunlyömät sekä viime syksystä alkaen Painonhallintaryhmä. Meillä on muodostunut jo traditioksi järjestää Vähäjärven lomakodissa Terveys- ja liikuntapäivät.kerhossamme pidämme aina välillä tuolijumppatuokion ennen kahvittelua. Kerran kuukaudessa tarjotaan kerhossa keittolounas. Matkavastaava on järjestänyt useita ulkomaan- ja kotimaan matkoja. Usein on myös tehty teatteriretkiä eri teattereihin. Yhdistyksemme toimistossa järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa sosiaalineuvontaa, jossa asiantuntijat antavat ilmaiseksi apua tarvitseville. Siihen on suuri tarve. Järjestämme riehatapahtumia ja kutsumme niihin vieraita muista liittomme yhdistyksistä. Ne ovat olleet hyvin suosittuja. Ennen kesätaukoa osallitumme vielä liiton kulttuuripäiville. Riitta Halonen Tampereen Tapaturma- ja sairausinvalidit ry:n sihteeri Kysely palvelujen käytöstä ja arjen sujumisesta vanhat ihmiset tietävät parhaiten itse, millaista apua he tarvitsevat ja millaiset palvelut heitä miellyttävät. On ensiarvoisen tärkeää, että palvelujen käyttäjät kertovat tarpeistaan ja mielipiteistään, jotta heidän antamiaan tietoja voidaan hyödyntää ikäihmisten palvelujen kehittämisessä, sanoo professori Anneli Anttonen, joka johtaa tutkimusta. Kysely toteutetaan Tampereella ja Jyväskylässä. Lähde: Tampereen yliopiston tiedotus

7 Kesäinen Vähäjärvi kutsuu Hinnat: A-osa 50 euroa/vrk/hlö B-osa 48 euroa/vrk/hlö Tervetuloa! Vähäjärven lomakoti tarjoaa edullisen ja mukavan paikan tilaisuuksille. Tarjolla majoitusta, kotiruokaa ja viihtyisiä tiloja. Kysy edullisia hintojamme, pyydä tarjous, poikkea tutustumaan tai käväise kotisivuillamme: Yhdistysten ja jäsenten monipuolisen harrastustoiminnan aikaansaannoksia, laulu- ja musiikkiesityksiä, sketsejä, runonlausuntaa, pienoisnäytelmiä, käsitöitä, taideesineitä, askartelunäytöksiä ja muita esittävän taiteen ja käden taitojen tuotoksia on taas esillä liiton perinteisillä Vammaiskulttuuripäivillä kesäkuuta Vähäjärven lomakodissa, Hämeenlinnan Hauholla. Viikonlopun ohjelma alkaa lauantaina lounaan (klo 12 14) jälkeen ja jatkuu sunnuntaiiltapäivään. Lauantai-illan iltamien teemana on Elettiin sitä ennen- Muntsilantie 19, Alvettula puh. (03) Vammaiskulttuuripäivät kesäkuuta kin, ja iltamaohjelmat toivotaan valmisteltavan tässä nostalgiahengessä niin sisällön kuin rekvisiitankin osalta. Samaa teemaa voi toki soveltaa muussakin viikonlopun ohjelmistossa. Osallistumismaksut ovat kahden päivän täysihoitopaketista 50 euroa ja päiväkäynnistä (lounas ja kahvi) 14 euroa. Majoitus- ja päiväkäyntivaraukset sekä ennakkotiedot ohjelmaesityksistä ja näyttelytilatarpeista pikaisesti Vähäjärven lomakotiin p. (03) tai liiton toimistoon p. (09) tai sähköpostilla UUSI INVALIDI-LEHDEN AIKATAULU 2010 Lehden nro ilmestyy viikolla Aineisto liiton toimistoon viim. 3/10 39 (syys lokakuussa) /10 49 (joulukuussa) Lehtemme rajallisen palstatilan vuoksi julkaistaan muissa lehdissä olleita juttuja vain, mikäli siihen on aiheen kannalta erityinen syy ja mikäli lehdessä on tilaa. LIITTO KOULUTTAA SYKSYLLÄ 2010 SOSIAALIPOLIITTINEN SEMINAARI Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla. Tarkemmat tiedot seminaarin ohjelmasta alkusyksyn yhdistyskirjeissä ja lehdessä. Osallistumismaksu jäseniltä 60 euroa, muilta 70 euroa (sis. täysihoidon seminaarin ajalta). Tilaisuus järjestetään yhteistyössä DSL:n opintokeskuksen kanssa. Ilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen seminaaria oman yhdistyksen kautta tai suoraan liiton toimistoon p. (09) tai sähköpostilla Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n jäsenyhdistyksiä Forssan SeudunTapaturmaja Pj. Heikki Henriksson Koivusaarenkatu 2 as Forssa Helsingin Seudun Sairausja Toimisto: Kulmavuorenkatu Helsinki ark sähköp. Sos.sihteeri Päivi Koivunen (09)713991,fax.(09) Hämeenlinnan Tapaturmaja siht. Pasi Ranki Rinkelinmäenkuja 4 C Hämeenlinna Jyväskylän seudun Sairausja Tsto: Saihokatu Jyväskylä Pj. Erkki Matikainen Keravan Sairaus- ja Pj. Pirkko Laaksonen Seunalantie 15 E Kerava (09) , Kuopion Seudun Sairausja Pj. Paavo Antikainen Luolatie 21, Kuopio Lahden Seudun Sairaus- ja Pj. Ritva Korhonen Loviisankatu 14 B Lahti, Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry Kulmavuorenkatu 5, Helsinki Puh. (09) faksi (09) Sähköposti: Kotisivut: Pankkiyhteys: Valkeakosken Op Lappeenrannan Tapaturmaja Pj. Elma Mikkonen Pirtintie Lappeenranta Nokian Tapaturma- ja Pj. Eero Salonen Souranderintie 20 A Nokia Oulun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry Pj. Tauno Paakkonen Kuivastie 12 B Oulu Oriveden Sairaus- ja Pj. Antero Nieminen Orivedentie Orivesi Pieksämäen Seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry Pj. Tauno Höylä Palvalammintie Neuvola Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry Pj. Anna-Liisa Pahkuri Toejoenpuistikko 30 D Pori Rauman Seudun Tapaturma- ja Pj. Taisto Lamminen Vilkuntie Rauma UUSI INVALIDI Tampereen Tapaturma- ja Tsto: Näsilinnankatu 22 A Tampere (03) av. ke klo Pj. Anja Kivipensas Karhunkatu Tampere (03) , Turun Tapaturma- ja Tsto: Yliopistonkatu 11 a E Turku avoinna ma ja ke klo (02) fax (02) Pj. Ken Helenius Valkeakosken Ammattitauti- ja Pj. Tuure Hietanen Harjukatu Valkeakoski (03) Varkauden Vammaiset ry Pj. Pekka Tuovinen Luttilantie Varkaus Vilppulan Sairaus- ja Pj. Anja Ylä-Ajos Kitusuontie Vilppula (03) Julkaisija: Tapaturma-ja Sairausinvalidien Liitto ry Kulmavuorenkatu 5, Helsinki Puh. ja fax puh. (09) , faksi (09) S-posti ja Internet: invalidi Pankkiyhteys Valkeakosken Op Päätoimittaja Jorma Eloranta, Mikkolantie 7 B 13, Loimaa puh , Toimituskunta Anna-Liisa Mäkinen, Timo Piippo, Pauli Toikka Toimitus ja taitto Hannu Oittinen, Katajikonkatu 1 D 13, Tampere puh , Toimisto av. arkisin klo , toimitussihteeri Marja-Leena Kalkkinen Ilmoitukset Tsil ry (09) Paino Satakunnan Painotuote Oy, Kokemäki ISSN-numero

8 8 Harva ihminen suunnittelee elämäänsä kolmeakymmentä vuotta eteenpäin, vaan elonpolut ovat usein sattumista johtuvia. Sattuma johdatti myös vilppulalaisen Anja Ylä- Ajoksen kysymään neuvoa tyttärensä koulutuksen rahoitusongelmiin. Tuttava neuvoi hänet Vilppulan tapaturma- ja sairausinvalidien yhdistyksen kokoukseen. Menin kokoukseen ja siitä se kierre alkoi, huokaa ja naurahtaa Anja Ylä-Ajos 30 vuotta tapauksen jälkeen. Tyttären koulutuksen rahoitukseen ei tullut apua, mutta moneen muuhun on vuosikymmenien yhdistystoiminnasta ollut apua. Jo ensimmäisenä toimintavuonna minut valittiin yhdistyksen sihteeriksi ja pari vuotta myöhemmin puheenjohtajaksi. Sen piti olla väliaikainen luottamustehtävä, mutta sitä väliaikaisuutta on jatkunut kohta kolmekymmentä vuotta, Ylä- Ajos kertoo. Tiedostot pahvilaatikossa Vuonna 1961 perustetussa Vilppulan yhdistyksessä oli tuolloin parisenkymmentä jäsentä. Uusi puheenjohtaja toi tullessaan uusia tuulia. Vanhoilla yhdistyksen jäsenillä oli se käsitys, että kaikki raha mikä tulee, pitää myös mennä. Verottajan pelossa tilillä ei saanut olla mitään tilikauden vaihtuessa. Aloin muuttaa käsityksiä taloudenpidosta, että eihän sitä ihan kädestä suuhun tarvitse elää. Silloin Vilppulan kunta avusti meitä pienellä summalla vuosittain. Nyt avustuksia ei ole tullut kymmeneen vuoteen, mutta tänä vuonna yhdistys pisti hakemuksen sisään. Kun nyt ollaan Lahden kaupunki on lähtenyt hyvin liikkeelle henkilökohtaisen avustajan tultua vammaislain subjektiiviseksi oikeudeksi Kaupunki on naapurikuntien kanssa perustanut vuoden alkupuolella Invakeskuksen yhteyteen henkilökohtaisen avun keskuksen Apurin, jossa palveluneuvoja Merja Hjelt on avustamassa avustajia ja avuntarvitsijoita löytämään toisensa. Työ keskuksessa on lähtenyt hyvin käyntiin. Apurin listoilla on jo yli 30 avustajaa. Invakeskus on järjestänyt yhden avustajakoulutuksen, ja niitä järjestetään tarpeen mukaan tulevaisuudessakin. Lahdessa on avattu myös terveyskioski ihan keskustassa, kauppakeskus Triossa. Ostosten lomassa voi käydä kysymässä neuvoja terveyden ja sairauksien hoidosta. Eri sairaus- ja vammaisjärjestöjen kanssa siellä järjestetään myös teemapäiviä. Kävijöitä on lehtitietojen mukaan ollut alusta asti runsaasti. Palvelulinjoista yli 65-vuotiaille on myös saatu hyviä kokemuksia ja niitä ollaan lisäämässä. Ettei tämä Lahti nyt näyttäisi aivan onnelalta niin kyllä täällä ongelmiakin on. Hoitotakuun toteutumisen kanssa on suuria ongelmia niin terveyden kuin hammashoidonkin osalta, jo ulkoistettuun ajanvaraukseen Liki kolmen vuosikymmenen väliaikainen pesti - Ennen oli vähemmän tekniikkaa, mutta enemmän talkoohenkeä, toteaa Anja Ylä-Ajos selaillessaan Vilppulan yhdistyksen pöytäkirjamappia, jossa on tallella yhdistyksen perustavan kokouksen pöytäkirja. oikein kaupunkilaisia, Mänttä- Vilppulan asukkaita. Vähäjärven lomat ja kurssit olivat tärkeitä tuolloin, kuten ovat yhä. Mutta silloin ei ollut valmiita monisteita, kaikki tieto piti kirjoittaa käsin muistiin. Eikä ollut Internetiä, sähköpostia eikä kännyköitä, tosin ei ole monella vanhan polven ihmisellä vieläkään. Vilppulan yhdistyksen jäsentiedostokin on pahvilaatikossa Ylä-Ajoksen tuvan pöydällä. Mutta siinä se on turvassa tietokoneviruksilta ja sähkökatkoilta. Mutta silloin oli talkoohenkeä, joka nyt on käynyt kovin vähiin. Mekin vilppulalaiset olimme Vähäjärven uuden puolen talkoissa ahkerasti, joka reissulla tehtiin jotain. Tietenkin ikääntyminen vaikuttaa, ettei enää jaksa tehdä yhtä paljon, mutta kyllä talkoohenki on käynyt vähiin nuoremmillakin. Luiskia ja jääräpäisyyttä Vilppulan yhdistys on ollut aktiivinen myös paikallisesti. Yhdessä Keuhkovammaliiton ja Invalidiliiton paikallisyhdistysten kanssa perustettiin Vilppulaan vammaisneuvosto, joka toimi neljä vuotta vapaaehtoisvoimin. Sitten vammaisneuvostot muuttuivat lakisääteisiksi ja kunnallisiksi. Toimin kunnallisen vammaisneuvoston puheenjohtajana kuusi vuotta. Otimme kantaa pääasiassa esteettömän liikkumisen puolesta ja saimme läpi useita vaatimuksiamme. Jotkut asiat etenivät hyvin, mutta vastustustakin oli. Tällainen tapaus oli vammaisneuvoston vaatimus katujen terävien reunakivien vaihtamiseksi viistoreunaisiksi. Vastaus oli, että sitten kun entiset kuluvat loppuun. Saimme pyörätuoliluiskia Hyvää ja huonoa tasa-arvoa Lahdessa on usein vaikeaa päästä. Ulkoistus on täällä suosittua. Nyt on sanottu irti työnsä hyvin hoitanut sosiaaliasiamies, jonka työt siirretään kuntien omistamalle palvelukeskus Versolle eri kuntien tasa-arvoon vedoten. Tasa-arvo on näköjään kuntapäättäjien ja virkamiesten mielestä nykyään sitä, että jos jossain ei jokin toimi kunnolla niin miksi meilläkään. Usein nimittäin ollaan minimoimassa palvelut heikompaan suuntaan ja viemässä ne kauemmas niitä tarvitsevasta asiakkaasta. Ja sitten tietysti ovat täälläkin kuntaliitokset ajankohtaisia, mutta siitä syksyllä lisää. Ritva A. Korhonen moneen kohteeseen, mutta apteekki harasi vastaan viimeiseen asti. Mieluummin tuotiin lääkkeet ulos ja rahastettiin pyörätuoliasiakkaat apteekin pihassa. Useimmiten muutoksen esteenä oli vain jääräpäisyys ja pinttyneet asenteet. Tiukka paikka oli myös urheilutalon vammaisvessa, joka oli pitkään siivousvälinevarastona. Mutta lopulta sekin asia tuli kuntoon. Vanhalla Vilppulan kunnantalolla on nykyisin mallikelpoiset vammaishissit, mutta ei sekään asia kommelluksitta toteutunut. Asia meinasi tyssätä siihen, ettei kukaan tiennyt mistä ja millaisia hissejä on saatavissa. Tartuin luuriin ja soitin hissifirmoihin, niin johan löytyi malleja mistä valita. Jotkut kunnan viranomaiset ja jopa työntekijät vetivät hernettä nenäänsä moisesta aktiivisuudesta, mutta ne väärinkäsitykset ovat mennyttä aikaa. - Kaikki ovat tyytyväisiä siihen, mitä on saavutettu. Olemme hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Muihin tehtäviin siirtyneen sosiaalijohtaja Riitta Heinosen kanssa suorastaan ystävystyimme. Torimyynnilkii ellää Vilppulan yhdistyksessä on nykyisin kolmisenkymmentä jäsentä, uusia tulee pari-kolme vuodessa. Mutta kun jäsenistö on hyvin ikääntynyttä, tarvittaisiin yhdistyksessä todellista ikäpolven vaihdosta. Mutta sitkeästi yhdistyksen väki vaan jaksaa toimia ja hankkia rahaa toimintaansa. Pidämme toritapahtumia, joissa myymme kahvia, lättyjä ja arpoja. Kyllä sillä tavalla rahaa tulee, parhaina päivinä on hankittu jopa 600 euroa. Tuossa uunin kupeella on taas muutama laatikollinen arpajaisvoittoja odottamassa. Mutta rahaa tarvitsisi koko liitto, sillä toimintatarvetta on loputtomasti. Anja Ylä-Ajos on tyytyväinen liiton ja lomakodin toiminnan kehitykseen kolmen vuosikymmenen aikana. On suorastaan ihme, miten niin pienellä henkilöstöllä voidaan pitää yllä näin laajaa toimintaa. Raha-automaattiyhdistyskin voisi arvostaa tätä aktiivisuutta ja tukea liittoa nykyistä enemmän. Ainakin puheet tuen supistuksista pitäisi lopettaa, Anja Ylä-Ajos sanoo pitkällä kokemuksellaan. Köyhälistön vuoro (säv. Mun isäin oli jne.) Nyt köyhälistö vuorostaan Lomalle laitetaan. Kylmällä sekä nälällä Taas heitä muistetaan. Tehtaat ja pajat seisomaan, Työväki niistä poistetaan, Saa katsella vaan kauhulla Kohtaloo kamalaa Kohtaloo kamalaa. On toisellainen loma tää, kuin tehdas patruunain, Jotk vietti kesän vapaana Kaikista huolistain. Työväki kultaa kokoili, Kun herrat sitä tuhlasi. He tahtoi silloin nauttia Elonsa onnea Elonsa onnea. Teksti ja kuva: Hannu Oittinen Vaan tehtaan herrat kiukussaan Nyt ovat orjilleen: Ei teitä enää tarvita! Huutavat joukoilleen. Ei työnne enää kaupaks käy. Rahoja tulevan ei näy. Me entisillä eletään. Onnesta iloitaan Onnesta iloitaan. Tämän laulutekstin oli Hietasen Tuure löytänyt vuonna 1906 painetusta taskukokoisesta kirjasta Työväen lauluja ja runoja, mutta eikö teksti ole kuin nykypäivästä? Eli mikään ei ole muuttunut!

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 2.4.2013 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Kolmannen luokan luokkalehti

Kolmannen luokan luokkalehti Kolmasluokkalainen 5 Pääkirjoitus 6 Sähkökatkos koulussa 8 Lumiluola 10 Erityisopettajan haastattelu 12 Rehtorin haastattelu 14 Maalivahti Miikka Kiprusoff 16 Kuviskerho 18 3. luokan sarjakuvia 3 Kolmasluokkalainen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

50-vuotisjuhlamme tunnus on ; ikä rikkautena, kuten Eläkeläiset ry:llä. Pyrimme yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toimimaan eläkeläisten edunvalvojana.

50-vuotisjuhlamme tunnus on ; ikä rikkautena, kuten Eläkeläiset ry:llä. Pyrimme yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toimimaan eläkeläisten edunvalvojana. 1/4 KORSON ELÄKELÄISET RY 50-VUOTISHISTORIIKKI 50-vuotisjuhlamme tunnus on ; ikä rikkautena, kuten Eläkeläiset ry:llä. Pyrimme yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toimimaan eläkeläisten edunvalvojana. Paikallistoiminnan

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

1. Puheenjohtaja Markku Riuttala avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi klo: 17:40.

1. Puheenjohtaja Markku Riuttala avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi klo: 17:40. Paikka: Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan Porin yksikön luokkahuone Aika: 8.1.2013 Klo: 17:40-18:00 Läsnä: Markku Riuttala, Esa Halminen, Mikko Rahi, Pekka Aarne,. 1. Puheenjohtaja Markku Riuttala

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5 26100 Rauma puh (02) 821 1065 www.friskituult.fi friski@friskituult.fi RAUMAN MTY FRISKI TUULT RY 1 Sisällys Yhdistyksen

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille ...talking to You! 2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille siistii olla kimpassa Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

+**&,-(./0*1 2 3*&145)#

+**&,-(./0*1 2 3*&145)# !"#"$#%&'$#"(")((** +**&,-(./0*1 2 3*&145)# +*5,-",(*$#"(")()6,1.1(*7$ 1**5,1("&*,1#%&'-$.&'6'1('7 *58.1(*$8*$8)/&*1(* 9/6*0$"0"((**$#.1'&('$6.(1'5.(#,'$8*$6*58"8*!"#$%&'($&"'#)(*##)*&#&&+"(,&&-#'*%.*&&--&

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 KESÄTEATTERI KIINNOSTI Kuopion Uudessa Kesäteatterissa Rauhalahdessa esitettiin kuluneena kesänä täysille katsomoille musikaalia Solistina Olavi Virta.

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kuuttiset Saapumislehti Taipalsaari 28.6.-3.7.2015 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Leiripäällikön terveiset Vihdoinkin on tulla aika perinteisen pelastusalanliiton vuosittaisen koulutusleirin. Toivotankin

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Perinteisen Siilikasteen sai tänä vuonna Kuntohoitaja Sirpa NUMERO 2/2015

Perinteisen Siilikasteen sai tänä vuonna Kuntohoitaja Sirpa NUMERO 2/2015 Perinteisen Siilikasteen sai tänä vuonna Kuntohoitaja Sirpa NUMERO 2/2015 ESKON PUUMERKIT Parhaat Yrittäjät Nuoret Duuniin 2017 -hanke on käynnissä. Nyt jos koskaan on otollinen aika harkita nuorta työntekijää

Lisätiedot

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastossa elo-syyskuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, 3 tai tutustu tablettiin.

Lisätiedot

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset KARLIN SUKUSEURA RY KUTSU SUKUJUHLAAN JA SUKUKOKOUKSEEN 16.6.2013 Karlin sukuseura ry:n sukuneuvostolla on ilo kutsua Sinut perheineen yhdistyksen sääntöjen edellyttämään varsinaiseen sukukokoukseen 16.6.2013.

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen.

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Oppilaan nimi: PRONOMINIT Persoonapronominien omistusliitteet Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Esimerkiksi: - Kenen pipo

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

2.12.2011. Titta Hänninen

2.12.2011. Titta Hänninen 2.12.2011 Titta Hänninen Kotitehtävätekstit! Palauta viimeistään, viimeistään, viimeistään ensi viikolla (koska meillä on viimeinen tunti)! OHJE JEŠTĔ JEDNOU: 1. Etsi internetistä jokin suomenkielinen

Lisätiedot

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC-lomapalvelu aina vuodesta 1953 lähtien u Voit vaihtaa asunnon toisen kanssa kotimaassa tai ulkomailla. Kun asut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Alkkari Elokuu 2005 Sisällysluettelo: Hyvä muistaa ja tietää 2 Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Hyvä muistaa ja tietää Askelvihkotilaukset

Lisätiedot

PoSoTe Tuotantotyöryhmä. Loppuraportti

PoSoTe Tuotantotyöryhmä. Loppuraportti PoSoTe Tuotantotyöryhmä Loppuraportti Loppuraportti 1 (6) Sisällys 1 Johdanto 2 1.1 Työryhmän tehtävä 4 1.2 Työryhmä 5 2 Ehdotukset ja tulokset 6 3 Huomiot jatkovalmistelusta 6 Loppuraportti 2 (6) Johdanto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

3 /17./.1.2008. Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2008

3 /17./.1.2008. Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2008 1 3 /17./.1.2008 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2008 Neuvontapalvelu: Huolehditaan yhdessä Kyyhkylän kuntoutussairaalan palveluneuvojan kanssa siitä, että jokainen osaston jäsen, puoliso

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

ILIMATAR. Hyvää huomenta ILIMATAR -kurssilainen! 3/2012. Lauantai 4.8.2012

ILIMATAR. Hyvää huomenta ILIMATAR -kurssilainen! 3/2012. Lauantai 4.8.2012 ILIMATAR Lauantai 4.8.2012 3/2012 Hyvää huomenta ILIMATAR -kurssilainen! SISÄLTÖ: 2 Terveiset Ajankohtaista ja uutiset 3 Valmiusliiton Lotalta 4 Tunnelmia avajaisista Maastossa majoitutaan mukavasti 5

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot