Pitkäaikaisen kaksoispainehengitystuen (2PV) aloituskriteerit ja hoitoperiaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pitkäaikaisen kaksoispainehengitystuen (2PV) aloituskriteerit ja hoitoperiaatteet"

Transkriptio

1 Pitkäaikaisen kaksoispainehengitystuen (2PV) aloituskriteerit ja hoitoperiaatteet Tarja Saaresranta Vs. prof., osastonylilääkäri TYKS, Keuhkoklinikka

2 Sidonnaisuudet viimeisen 3 v. ajalta Sidonnaisuus Yritys/järjestö Luentopalkkio Koulutustilaisuuden suunnittelu Nordic Sleep 2015 FILHA, Turunmaan Duodecim, SLL, Tampereen Lääkäripäivät, SKLY, Professio Finland, ResMed, Suomen Psykiatriyhdistys, Suomen Menopaussitutkimusseura, Turun kaupunki Osallistunut kongressiin osittain tai kokonaan maksettuna Antanut asiantuntija-apua Toiminut hallintoelimessä Työsuhteessa ERS 2013/MSD, NLC2013/Intermune, ERS 2014/Leiras-Takeda Duodecim/Käypä hoito, Leiras-Takeda/Daxas EBAP TYKS, Keuhkoklinikka ja Turun yliopisto

3 Sisältö Kaksoispaineventilaation Toimintaperiaate Edut ja rajoitukset Aiheet ja vasta-aiheet Aloituskriteerit Käytännön toteutus Ongelmatilanteita Näytön aste

4 Krooninen hengitysvajaus? Levoton yöuni Aamupäänsärky ja -tokkuraisuus Päiväaikainen väsymys ja uupumus Muistin ja keskittymiskyvyn huononeminen Yskänrefleksi heikentynyt Selittämättömät hengitystieinfektiot Hengenahdistus C O P D

5 Milloin epäilen hengitysvajetta? Single breath count Viitearvo 50 <15 korreloi vaikeaan vitaalikapasiteetin huononemiseen Kyvyttömyys nostaa kättä pään yläpuolelle tai seistä (Guillan-Barre) Mehta Respir Care 2006;51:1023

6 Noninvasiivisten laitteiden toimintaperiaatteet CPAP Continuous positive airway pressure=jatkuva positiivinen ylipaine IPAP+EPAP-vaihe Vakiopaineinen 2PV Variable positive airway pressure=kaksoispainehoitolaite IPAP EPAP ASV = CS-laite Adaptiivinen servoventilaattori AutoSet CS

7 Kaksoispaineventilaatio (2PV) S-moodi CPAP + sisäänhengityksen painetuki (sisäänhengityksen aikana suurempi paine) potilas ohjaa omalla hengityksellään konetta antamaan joko sisäänhengityspaineen (IPAP) tai uloshengityspaineen (EPAP) S/T-moodi spontaani/ajastettu T-moodi ajastettu IPAP EPAP

8 sierainsuumaski Maskit

9 Oireet lievittyvät 2PV-hoidon etuja - hengenahdistus, hengitystiheys, kertahengitystilavuus, hengitystyö Unen rakenne paranee Hyperkapnia lievittyy Happeutuminen paranee Happo-emästase korjaantuu Mikroatelektaasit häviävät ja keuhkojen komplianssi paranee Ventilaatio-perfuusiosuhde paranee Ylähengitysteiden osittainen ahtauma vähenee (EPAP) Hengityskeskusten vaste CO 2 :n kohoamiselle palautuu Vain vähäinen vaikutus systeemiseen verenpaineeseen Edulliset sydänvaikutukset Intuboinnin haitat vältetään - sairaalapneumonia, barotrauma, sedatointi Sairaalahoitojaksot vähenevät ja lyhenevät

10 2PV-hoidon rajoituksia Aloitettava ajoissa Ei korvaa kajoavaa ventilointia vaikeassa akuutissa hengitysvajauksessa Tulee tarvittaessa olla mahdollisuus viivytyksettä siirtyä intubaatioon ja respiraattorihoitoon, jos tehohoito kokonaistilanne huomioon ottaen järkevää

11 2PV-hoidon vasta-aiheet Absoluuttiset: Välitön intubaation tarve Hoitamaton ilmarinta/pneumomediastinum Naamarin käyttö ei onnistu Tuore kasvojen vamma tai leikkaus Oksentelu Ruuansulatuskanavan yläosan tuore vamma tai leikkaus

12 Pitkäaikaisen 2PV:n aiheet HYPERKAPNIA on avainsana! Kuume: CO 2 -tuotto lisääntyy 13 % kehon lämpötilan noustessa 1ºC Stabiili hyperkapninen COPD Etenevä neuromuskulaarisairaus Rintakehän epämuodostuma Lihavuuteen liittyvä hypoventilaatio-oireyhtymä Keuhkonsiirtoa odottava potilas Uniapnea poikkeustapauksissa Cheyne-Stokes-hengitys ja muut sentraaliset hengityshäiriöt (adaptiivinen servoventilaatio)

13 Kotiventilaation aiheet 1. Oireita optimaalisen lääke- tai happihoidon aikana 2. Krooninen hiilidioksidin retentio PaCO 2 > 6,0-7,3 kpa TAI 3. Yöllinen hypoventilaatio SaO 2 < 89 % vähintään 5 min ajan yhtäjaksoisesti potilaan hengittäessä huoneilmaa tai tavallisesti käyttämäänsä happilisää TAI 4. Vaikea keuhkojen toimintahäiriö FVC < 50 % odotusarvosta tai MIP < 60 cmh 2 O kpa TAI 5. Toistuvia hiilidioksidin retentiosta aiheutuvia sairaalahoitojaksoja Mukailtu Consensus Conference Guidelines 1999 pohjalta

14 ALS Kotiventilaatio Alkuarvio: oireet, pvk, valtimoverikaasut, MIP, MEP, SNP, spirometria, rintakehän ja pallean liikkuvuus, thoraxrtg, EKG, oire-vas Valveilla normokapnia Ei ortopneaa Hengityslihasheikkous Yöpolygrafia tai oksi-kapnoyö Valveilla normokapnia Hyperkapnia valveilla Ortopnea Hengityslihasheikkous 2PV-kokeilu Kontrolli 3-4 kk

15 Ongelmia kotiventilaatiohoidon aloitusajankohdassa Hengitystukihoidon tarve tulisi arvioida, kun potilaalla on hypoventilaation oireita potilaat eivät usein tunnista oireita (adaptaatio, kieltäminen) Lapset ja oireet Oireet korreloivat huonosti esim. spirometria-arvoihin Ventilaatiovajetta aiheuttava sairaus Unen laatu Lapset vs. aikuiset HOITOTAHTO

16 2PV:n aloitus Jos tauti etenevä, aloita ennen kuin potilas ekhaustiossa elektiivisesti kun potilas suostuu

17 2PV:n säätöjen pikaopas aloitusvaiheessa alussa IPAP 8-10 cmh 2 O - usein lopulta cmh 2 O, jopa enemmän alussa EPAP 4-6 cmh 2 O - nosta, jos hypoksemiaa/uniapnea; CAVE! Heikko pallea! IPAP - EPAP = painetuki 6-7 cmh 2 O - tuulettaa keuhkoja eli poistaa CO 2, nousuaika yleensä 500 ms (akuuttitilanteessa lyhyempi) IPAP max esim. 1,6 2,0 ms IPAP min esim. 1,0 1,3 s COPD-potilas tarvitsee pitkän uloshengitysajan Neuromuskulaaripotilaalla riittää lyhyempi uloshengitysaika Trigger: yleensä tehtaan asetus soveltuu Cycling: yleensä tehtaan asetus tarvittaessa happilisä (0,5 l/min riittää usein; CAVE O 2 ) seurataan: VOINTI, SaO 2, tcco 2, valtimoverikaasut/kapillaariastrup

18 2PV:n aloitus Potilaan sopeutuminen: Onko maski sopiva? Onko laite säädetty potilaan tarpeiden mukaan? Univaje Aluksi SaO 2, pco 2 voivat huonontua potilaan nukahtaessa Korjaantuuko sekavuus/tajunnantaso? Onko hengitys vaivattomampaa? 3K: katsele, kuuntele, kosketa! Mikä on tavoitteesi? normokapnia ja normo-oksemia eivät ainakaan heti tarpeen

19 Kaksoispaineventilaatio IPAP = Inspiratory Positive Airway Pressure EPAP = Expiratory Positive Airway Pressure PS = Pressure Support (painetuki) Hengitysfrekvenssi IPAP max (Ti max) IPAP min (Ti min) Rise time (sisäänhengityksen nousuaika) S = Spontaneous mode S/T = Spontaneous/Timed mode T = Timed mode Trigger (laukaisu) Cycle (jaksotus)

20 IPAP Korkea IPAP: Vuotoriski (jäykkä rintakehä, heikot kasvolihakset) Aloitus 8 12 cmh 2 O, nosta tarv. ad yli 20 cmh 2 O Unen aikana 1 2 cmh 2 O suurempi (estetään CO 2 :n nousu, parannetaan happeutumista)

21 EPAP Ylähengitysteiden aukipitäminen PEEPi:n kompensointi Parantaa sisään- ja uloshengitystilavuuksia (ei aina!) Parantaa ventilaatio-perfuusiosuhdetta ja kaasujenvaihtoa Aloitusvaiheessa 4 6 cmh 2 O, nosta tarv. (obstr. uniapnea) Neuromuskulaaripotilaalla matala, usein 3-4 cmh 2 O, jotta vältetään pallean deprimaatiota Unen aikana 1 2 cmh 2 O suurempi (ylähengitysteiden auki pitäminen: ei siirry inspiriumiin potilaan yrityksestä huolimatta, kuorsaa)

22 Painetuki IPAP-EPAP Suurempi painetuki suurentaa kertahengitystilavuutta ja parantaa CO 2 :n poistumista 7 16 cmh 2 O Tuuleta!

23 Painetukisykli Jolliet & Tassaux Critical Care 2006;10(6):236

24 Painetuen vaikutus hengitystyöhön increased mask leak hypocapnia CSA Jolliet & Tassaux Critical Care 2006;10(6):236

25 Hengitysfrekvenssi S/T: 1-2 henkäystä < potilaan oma (koneessa, levossa, hereillä) T: potilaan oma Yleensä vähintään 10 Liian suuri: hypokapnia, sentraaliset apneat Liian pieni: ei riittävää minuuttiventilaatiota, huono hengityskaasujenvaihto

26 IPAP max = Ti max Maksimiaika, jonka kone pitää yllä sisäänhengityspainetta, mahdollistaa syvän huokaisun Helpottaa potilaan ja koneen synkronointia Ventilaattori siirtyy IPAP:sta EPAP:iin, vaikka kone ei olisi havainnutkaan uloshengitysyritystä (esim. uloshengitys suun kautta) Parantaa kaasujen jakautumista s potilaan spontaanin uloshengityksen kestoa pidemmäksi ei > 50 % hengityssyklin kestosta Inspirium liian pitkä: tarve hengittää ulos aiemmin Usein inspirium liian lyhyt (COPD-potilaalla tulee olla lyhyehkö) Käytännössä usein 2 2,5 s (ad 3 s)

27 IPAP min = Ti min Minimiaika, jonka kone pitää yllä sisäänhengityspainetta Pyrittäessä rauhoittamaan lyhyttä ja pinnallista hengitystä voidaan sisäänhengityksen mimimikestoa pidentää lisäämällä IPAPmin aikaa Parantaa kaasujen jakautumista Ei > 50 % hengityssyklin kestosta Usein 1,3 1,8 s; nopeasti pinnallisesti hengittelevällä aluksi usein lyhyempi

28 Sisäänhengityksen nousuaika Aika, jonka kuluessa sisäänhengityspaine nousee säädetylle tasolle Pyri pitkään nousuaikaan ( ms, ad 1000 ms) rauhoittaa hengitystä mahdollistaa sisäänhengitysvirtauksen tasaisen jakautumisen myös helposti kollapsoituviin keuhkoputkiin Nousuaika liian pitkä: tunne, ettei saa ilmaa tarpeeksi Voimakkaasti henkeä ahdistavalla potilaalla voidaan hoidon alkuvaiheessa tarvita lyhyt (0 150 ms)

29 Laukaisu (Trigger) Muista säätää erityisesti neuromuskulaaripotilailla tai jos triggaus muuten heikko Erittäin matala (hidas laukaisu, epäherkkä, vaatii suuren sisäänhengitysvirtauksen) Matala Keskimääräinen: yleensä sopiva (koneen oletusarvo) Korkea: jos triggaus hyvin heikko; yleensä liian herkkä Erittäin korkea

30 Jaksotus (Cycle) Uloshengitysvaihe alkaa, kun sisäänhengitysvirtaus vähentynyt maksimistaan raja-arvoon Akuuttivaiheessa korkea usein tarpeen, hengityksen rauhoittuessa matala tai keskimääräinen yleensä sopiva Erittäin matala (myöhäinen uloshengityksen alku) Matala Keskimääräinen (koneen oletusarvo) Korkea (herkkä) Erittäin korkea (aikainen uloshengityksen alku, hyvin herkkä)

31 Hoidon tehon seuranta Kertahengitystilavuus (TV, Tidal Volume) 8-10 ml/kg Apnea-hypopneaindeksi (AHI) < 5-10/h Käyttötunnit Minimi > 4 h/vrk, mielellään > 6 h/vrk Potilaan aloittamat hengitykset % %Spont Triggered (itse aloitetut), %Spont C (cyclesäädön perusteella katkaistut) Maskivuoto < 10 l/min (< 24 l/min eli 0,7 l/s)

32 Ventilaattorin hoitotiedot %SpontT Potilaan itse aloittamat sisäänhengitykset Alhainen % Ventilaattori ei havaitse potilaan sisäänhengitysyrityksiä Ventilaattori havaitsee sisäänhengitysyritykset ja tyytyy niihin %SpontC Jaksotussäädön perusteella siirtyminen uloshengitysvaiheeseen

33 Ventilaattorin hoitotiedot AHI, AI, sentraalinen AI Usein käytössä sama algoritmi kuin itsesäätyvässä CPAP-laiteessa: luotettavuus ventilaattorihoidossa? (Janssens ym. 2011)

34 Lämminvesikostutin TÄRKEÄÄ!!! Trakeostomia Nenän tukkoisuus Vesinuha Suun kuivuminen Sitkeä lima Maskivuoto

35 Lämminvesikostutin TÄRKEÄÄ!!! Trakeostooma Nenän tukkoisuus Vesinuha Suun kuivuminen Sitkeä lima Maskivuoto

36 Ongelmia?

37 Miksi ventilaatiohoito toteutuu Maskivuoto uni häiriintyy huonosti? voi haitata triggausta, jaksotusta, painetason ja kertahengitystilavuuden saavuttamista Ylähengitysteiden instabiliteetti ja jäännösapneat Toistuva hengityskäskytyksen väheneminen sentraaliset apneat, uni häiriintyy Potilas ja ventilaattori eivät synkronoi

38 Havahtumiset Janssens ym. Thorax 2011;66:438-45

39 Ylähengitystieobstruktio kajoamattoman ventilaation aikana Nielun kollapsi CPAP/2PV ei stabiloi ylähengitysteitä riittävästi Kurkunkannen sulkeutuminen Ventilaattorin indusoima hyperventilaatio Inspiratorinen effortti vähenee/häviää (vyöt!) hengityskäskyn heiketessä Inspiratorinen effortti voi myös jatkua (erityisesti ALS, myotoninen dystrofia)

40 Hengitysdraivi Ylähengitystieobstruktio kajoamattoman ventilaation aikana Apneakynnys 0,2 0,8 kpa eupneista PaCO 2 matalampi Jos hyperventiloituu, sentraalisia apneoita erityisesti nukahtamisvaiheessa (Dempsey Exp Physiol 2005;90:13-24) 2PV-hoito voi indusoida periodista hengittelyä erityisesti kevyessä unessa liittyen vaikeaan hypoksemiaan (Guo ym. Chest 2007; 131:1090-9) Mahdollisesti myös PaCO 2 -lasku edelleen hyperkapnisella potilaalla voi indusoida sentraalisia apneoita (Gonzalez-Bermejo ym. Thorax 2012;67:546-52)

41 Jatkuva hyperkapnia IPAP, TV tai turvataajuus liian pieni Maskivuoto CO 2 :n takaisinhengittely Epäsynkronia Käyttötunteja liian vähän Liikaa happea Kuume: CO 2 -tuotto lisääntyy 13 % kehon lämpötilan noustessa 1ºC Kokeile PSV PCV tai ventilaattori, jossa lisäksi kertahengitystilavuuden varmistus

42 Ihohiilidioksidi tcco 2 (transcutaneous carbon dioxide) Nousee nukahtaessa Herättyä tulisi palautua valvetasolle

43 Jatkuva hypoksemia Sisäänhengitysaika liian lyhyt EPAP liian pieni Lisähapen tarve Respiraattorihoidon tarve

44 Happeutumisen seuranta SpO 2 (pulssioksimetri) Ei kerro mitään hiilidioksidista! Nukkuessa huononee Virhelähteet: SpO 2 < 60 % Huono perifeerinen verenkierto Poikkeava Hb Ihon tumma pigmentaatio ab-he-tase

45 Oksimetri 2PV:n aikana Hyvä keskikyllästeisyys ei sulje pois yöllistä hypoventilaatiota tai uniapneaa: visuaalinen inspektio! Oksimetrit antavat erilaisia tuloksia: Näytteenottotaajuus (keskimäärin 25/s) Signal averaging time (2 21 s; uusissa yleensä <10 s) Mitä pitempi, sitä vähäisemmät dipit

46 Toistuvat desaturaatiot Janssens ym. Thorax 2011;66:438-45

47 Hypokapnia Kertahengitystilavuus liian suuri: pienennä IPAP tai kertahengitystilavuus Turvataajuus voi olla liian suuri Sentraalinen uniapnea

48 Klaustrofobia Vaihda toisenlainen maski Paniikkihäiriölääkitys 2 3 kk ja uusi yritys

49 Ilman nieleminen, ilmavaivat Asennon vaihtaminen Hiilihappoisten juomien välttäminen Onko potilaalla ileus? Jos PEG-letku, voidaan ilmaa päästää ulos sen kautta

50 Maskivuoto Maskin vaihto toisen tyyppiseksi Onko maski liian tiukalla? Leukaremmi? Maskin reunojen toppaus Kostutus Hammasproteesi suuhun Parran muotoilu

51 Ventilaattorin hoitotiedot Kertahengitystilavuus 8 10 ml/kg (ihannepaino) Suuri vaihtelu Vuoto Periodinen hengitys (spontaani tai koneen indusoima)

52 Ei saa ilmaa tarpeeksi: liian pieni IPAP liian pitkä nousuaika Muita ongelmia Hengittää konetta vastaan: liian pitkä inspirium muut virheelliset säädöt nenä- tai sierainmaskia käyttävä potilas hengittää suun kautta Obstruktiivinen uniapnea: onko EPAP riittävä, nousuaika lyhyt? COPD: onko uloshengitykselle riittävästi aikaa? Neuromuskulaaripotilas: onko EPAP liian korkea?

53 Hoidon seuranta ja tulosten tulkinta ja muut tiedot ok /Tx Janssens ym. Thorax 2011;66:438-45

54 Kuoleman portilla Riittävästi opiaattia ja anksiolyyttiä 2PV-hoitoa ei pidä lopettaa kuin vasta syvästi tajuttomalta tai kuolleelta Vrt. kuolevan potilaan kivunhoito

55 Onko näyttöä?

56 Kotiventilaatio: näytön aste Rintakehän sairaudet C Skolioosi, torakoplastian jälkitila, OHS Neuromuskulaarisairaudet, kongenitaaliset C Myopatiat, Duchenne ja muut lihasdystrofiat, SMA, perinnölliset sensoriset neuropatiat Neuromuskulaarisairaudet, hankitut ALS A Polion jälkitila, polymyosiitti, servikaalinen selkäydinvaurio C

57 Kotiventilaatio: näytön aste Muut neurologiset sairaudet C Kongenitaalinen sentraalinen hypoventilaatiooireyhtymä, aivorunkoinfarkti Obstruktiiviset ym. keuhkosairaudet COPD (hyperkapninen) B Bronkiektasiat, kystinen fibroosi C

58 Elämänlaatu kotiventilaattoripotilailla Hoitoa aloitettaessa 1 v hoidon aloituksesta Yöheräily Aamupäänsärky Päiväväsymys Yöllinen hengenahdistus Midgren 2009

59 EPAP Säätöjen kertausta Sovita ipeep hengitystyö ja epäonnistuneet triggaukset Atelektaasin korjaaminen SaO 2 Unenaikaisen ylähengitystieahtuman hoito Yleensä 4 6 cmh 2 O (uniapneassa suurempi) IPAP Aloita cmh 2 O, nosta 1 2 cmh 2 O kerrallaan niin korkealle kuin potilas sietää IPAP:n ja EPAP:n erotus = painetuki = tuuletusikkuna Hengenahdistus helpottuu Nousuaika IPAP EPAP Potilaan tarpeen mukaan pitkä (hitaat alveolit!) Lyhyt nousuaika IPAP- ja uloshengitysaika pitenevät

60 Taustataajuus Säätöjen kertausta Aseta pienemmäksi kuin potilaan spontaani taajuus, mutta tarpeeksi suureksi, jotta tuki on riittävää kun apnea on pitkä Laukaisu (trigger) Tavoitteena on helppo laukaisu ilman automaattista laukaisua Medium usein OK Jaksotus (cycle) Medium usein OK Uloshengitysajan oltava riittävän pitkä, jotta ilmansalpaus estyy Ti Min Lyhyt (0,1 1 s) tiuhaan hengittävällä, COPD:ssa; muuten pitkä Ti Max Lyhyt (1,7 2,1 s) tiuhaan hengittävällä, COPD:ssa; muuten pitkä Jaksotuksen menetyksen ja ilmansalpauksen pahenemisen esto

61 Kirjallisuutta Brander PE. Non-invasiivinen ventilaatio ja äkillinen hengitysvajaus. Duodecim 2011; 127: Consensus Conference. Clinical indications for noninvasive positive pressure ventilation in chronic respiratory failure due to restrictive lung disease, COPD, and nocturnal hypoventilation a consensus conference report. Chest 1999; 116: EFNS Task Force on Diagnosis and Management of Amyotrophic Lateral Sclerosis. EFNS guidelines on the clinical management of amyotrophic lateral sclerosis (MALS) revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol 2012;19: Ewans TW. International Consensus Conferences: Non-invasive positive pressure ventilation in acute respiratory failure. Intensive Care Med 2001; 27: Käypä hoito. Äkillisen hengitysvajauksen hoito. Saaresranta T, Polo O. Krooninen hengitysvajaus. S Kirjassa Kaarteenaho R, Brander P, Halme M, Kinnula V.(toim.): Keuhkosairaudet diagnostiikka ja hoito. Duodecim 2013 Saaresranta T, Anttalainen U, Polo O. Kaksoispaineventilaatio kroonisessa ventilaatiovajauksessa. Duodecim 2011; 127: Simonds AK (toim.) Non-invasive respiratory support. A practical handbook. 3. painos. Hodder Arnold, 2007

CPAP/2PV/ASV Tasapaineinen, itsesäätyvä APUA! - Milloin mitäkin? Tarja Saaresranta TYKS, Keuhkoklinikka

CPAP/2PV/ASV Tasapaineinen, itsesäätyvä APUA! - Milloin mitäkin? Tarja Saaresranta TYKS, Keuhkoklinikka CPAP/2PV/ASV Tasapaineinen, itsesäätyvä APUA! - Milloin mitäkin? Tarja Saaresranta TYKS, Keuhkoklinikka Sidonnaisuudet viimeisen 3 v. ajalta Sidonnaisuus Yritys/järjestö Luentopalkkio Koulutustilaisuuden

Lisätiedot

CPAP/2PV/ASV Tasapaineinen, itsesäätyvä APUA! - Milloin mitäkin? Tarja Saaresranta TYKS, Keuhkoklinikka

CPAP/2PV/ASV Tasapaineinen, itsesäätyvä APUA! - Milloin mitäkin? Tarja Saaresranta TYKS, Keuhkoklinikka CPAP/2PV/ASV Tasapaineinen, itsesäätyvä APUA! - Milloin mitäkin? Tarja Saaresranta TYKS, Keuhkoklinikka Sidonnaisuudet viimeisen 3 v. ajalta Sidonnaisuus Yritys/järjestö Luentopalkkio Koulutustilaisuuden

Lisätiedot

Pitkäaikaisen kaksoispainehengitystuen (2PV) aloituskriteerit ja hoitoperiaatteet. Tarja Saaresranta Osastonylilääkäri TYKS, Keuhkoklinikka

Pitkäaikaisen kaksoispainehengitystuen (2PV) aloituskriteerit ja hoitoperiaatteet. Tarja Saaresranta Osastonylilääkäri TYKS, Keuhkoklinikka Pitkäaikaisen kaksoispainehengitystuen (2PV) aloituskriteerit ja hoitoperiaatteet Tarja Saaresranta Osastonylilääkäri TYKS, Keuhkoklinikka Sidonnaisuudet viimeisen 3 v. ajalta Sidonnaisuus Yritys/järjestö

Lisätiedot

Hengitystukihoidon laitetyypit

Hengitystukihoidon laitetyypit Hengitystukihoidon laitetyypit 11.2.2015 Noninvasiivisen hengityslaitehoidon peruskurssi Ulla Anttalainen, LT, Keuhkosairauksien ja allergologian el. Luennon sisältö Hengityksen vajaatoiminta Laitetyypit

Lisätiedot

KROONISTA HENGITYSVAJETTA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET ULLA ANTTALAINEN, LT, KEUHKOSAIRAUKSIEN JA ALLEROLOGIAN EL., TYKS/KEU 1

KROONISTA HENGITYSVAJETTA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET ULLA ANTTALAINEN, LT, KEUHKOSAIRAUKSIEN JA ALLEROLOGIAN EL., TYKS/KEU 1 KROONISTA HENGITYSVAJETTA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET 5.10.2016 ULLA ANTTALAINEN, LT, KEUHKOSAIRAUKSIEN JA ALLEROLOGIAN EL., TYKS/KEU 1 LUENNON SISÄLTÖ KROONISEN HENGITYSVAJAUKSEN MÄÄRITELMÄ UNEN VAIKUTUS HENGITYKSEEN

Lisätiedot

Hengityslaitehoito kotioloissa. Tampere 09.11.2012 Kari Saarinen Ylilääkäri Seinäjoen keskussairaala Teho

Hengityslaitehoito kotioloissa. Tampere 09.11.2012 Kari Saarinen Ylilääkäri Seinäjoen keskussairaala Teho Hengityslaitehoito kotioloissa Tampere 09.11.2012 Kari Saarinen Ylilääkäri Seinäjoen keskussairaala Teho Seinäjoella vv 1989-2012 Mekaanista hengitystukea saaneita neurologisia/lihastautipotilaita aineistossa

Lisätiedot

Neuromuskulaaripotilaan ventilaatiotukihoito

Neuromuskulaaripotilaan ventilaatiotukihoito HENGITYSTUKIYKSIKKÖ Neuromuskulaaripotilaan ventilaatiotukihoito 7.11.2014 Arno Vuori OYL, Neuromuskulaarinen hengitystukiyksikkö, VSSHP Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen

Lisätiedot

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Kustantajan versio

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Kustantajan versio This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere Kustantajan versio 3.049Mb View/Open Author(s): Saaresranta, Tarja; Anttalainen, Ulla; Polo, Olli Title:

Lisätiedot

HENGITYSTUKIYKSIKKÖ KROONISEN VENTILAATIOVAJEEN PATOFYSIOLOGIAN PERUSTEITA

HENGITYSTUKIYKSIKKÖ KROONISEN VENTILAATIOVAJEEN PATOFYSIOLOGIAN PERUSTEITA HENGITYSTUKIYKSIKKÖ KROONISEN VENTILAATIOVAJEEN PATOFYSIOLOGIAN PERUSTEITA 2015 Arno Vuori OYL, Neuromuskulaarinen hengitystukiyksikkö, VSSHP Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Palliatiivisen

Lisätiedot

Hengitysvajaus Hengitysvajauksesta ja sen hoidosta

Hengitysvajaus Hengitysvajauksesta ja sen hoidosta Hengitysvajaus Hengitysvajauksesta ja sen hoidosta Tom Silfvast Hengitysvaikeus vs. hengenahdistus Löydökset Kohonnut hengitystaajuus Epäspesifi oire Liitännäisoireet Muut syyt? Happeutuminen Tilan alkamisen

Lisätiedot

HENGITYSTUKIYKSIKKÖ KROONISEN VENTILAATIOVAJEEN PATOFYSIOLOGIAN PERUSTEITA

HENGITYSTUKIYKSIKKÖ KROONISEN VENTILAATIOVAJEEN PATOFYSIOLOGIAN PERUSTEITA HENGITYSTUKIYKSIKKÖ KROONISEN VENTILAATIOVAJEEN PATOFYSIOLOGIAN PERUSTEITA 2016 Arno Vuori OYL, Neuromuskulaarinen hengitystukiyksikkö, VSSHP Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Palliatiivisen

Lisätiedot

Noninvasiivinen ventilaatiohoito

Noninvasiivinen ventilaatiohoito Noninvasiivinen ventilaatiohoito Anestesiasairaanhoitajien syysopintopäivät Turku 9.10.2014 Anest el, LT, Waltteri Siirala Noninvasiivinen ventilaatiohoito Luennon runko 1. Hengityksen fysiologiaa 2. Hengitysvajaus

Lisätiedot

Obesiteetti-hypoventilaatio syndrooman (OHS) hoito potilastapausten valossa

Obesiteetti-hypoventilaatio syndrooman (OHS) hoito potilastapausten valossa Obesiteetti-hypoventilaatio syndrooman (OHS) hoito potilastapausten valossa SKLY syyskokous 7.11.2014 Ulla Anttalainen, LT, Keuhkosairauksien ja allergologian el., Tyks/Medisiininen toimialue, Keuhkosairaudet

Lisätiedot

Uniapnea ja muut unenaikaiset hengityshäiriöt. ayl Jukka Lojander HYKS/Sydän-keuhkokeskus

Uniapnea ja muut unenaikaiset hengityshäiriöt. ayl Jukka Lojander HYKS/Sydän-keuhkokeskus Uniapnea ja muut unenaikaiset hengityshäiriöt ayl Jukka Lojander HYKS/Sydän-keuhkokeskus Nukkuminen ja hengitys Makuuasento Keuhkojen tilavuus pienenee Oikovirtauksen lisääntyminen Nielun läpimitan pieneneminen

Lisätiedot

Hengityskoulu Perusoppimäärä

Hengityskoulu Perusoppimäärä Hengityskoulu Perusoppimäärä Mika Issakainen - Anestesiologian ja tehohoidon erikoissairaanhoitaja - Sairaanhoitaja YAMK - PKSSK Teho-osasto Peruskäsitteet Miksi ihminen hengittää? Saa happea O 2 Poistaa

Lisätiedot

Kehittynyt teknologia ventilaatiohoidossa

Kehittynyt teknologia ventilaatiohoidossa Kehittynyt teknologia ventilaatiohoidossa Suuri värinäyttö Poikkeuksellinen seuranta mahdollistaa välittömän hoitopalautteen Miellyttävä, kompakti muotoilu, paino alle 5 kg Kattavat hälytykset, joissa

Lisätiedot

TALLENNETTU TALLENNETTU TALLENNETTU

TALLENNETTU TALLENNETTU TALLENNETTU S9 -sarja VA Adapt / AutoSet CS / Auto 25 / V-Auto / VA S / VA ST / VA ST-A / VA Adapt (acewave ) / AutoSet CS (acewave ) / AutoSet CS-A (acewave ) / VA ST (ivas) / VA ST-A (ivas) Tietojenhallintaohje

Lisätiedot

Konkret om sömnapné. Vad bör göras?

Konkret om sömnapné. Vad bör göras? Konkret om sömnapné. Lohja 16.11.2011 Pia Andersson ResMed Finland Oy Vad bör göras? Pia Andersson ResMed Finland Oy Normaali uni 1. 1 Hereillä olo 2. 2 Perusuni S1-S4 (Non-REM tai NREM) 3. 3 Vilkeuni

Lisätiedot

Hengenahdistuksen syiden ja mekanismien lyhyt oppimäärä. Dos., oyl Tarja Saaresranta Tyks, Medisiininen toimialue, Keuhkosairaudet 18.1.

Hengenahdistuksen syiden ja mekanismien lyhyt oppimäärä. Dos., oyl Tarja Saaresranta Tyks, Medisiininen toimialue, Keuhkosairaudet 18.1. Hengenahdistuksen syiden ja mekanismien lyhyt oppimäärä Dos., oyl Tarja Saaresranta Tyks, Medisiininen toimialue, Keuhkosairaudet 18.1.2017 Sidonnaisuudet Luentopalkkioita Suomen Lääkäriliitto, Suomen

Lisätiedot

Vaikean keuhkoinfektion tukihoidot. 6.5.2010 Leena Mildh HUS Teho-osastot

Vaikean keuhkoinfektion tukihoidot. 6.5.2010 Leena Mildh HUS Teho-osastot Vaikean keuhkoinfektion tukihoidot 6.5.2010 Leena Mildh HUS Teho-osastot Vaikea hengitysvajaus Hengityskoneessa oleva potilaan Happeutumishäiriö Tuulettumishäiriö Tulehdusvaurio alveoleissa & verisuonissa

Lisätiedot

APNEA HYPOPNEA LUOKITTELU YÖPOLYGRAFIASSA KNF hoitajapäivät Tallinna Jussi Toppila

APNEA HYPOPNEA LUOKITTELU YÖPOLYGRAFIASSA KNF hoitajapäivät Tallinna Jussi Toppila APNEA HYPOPNEA LUOKITTELU YÖPOLYGRAFIASSA KNF hoitajapäivät Tallinna 24.5.2012 Jussi Toppila Ambulatorinen yöpolygrafia Pt PolAmb Suppea unipolygrafia Embletta tutkimus unipolygrafiaa yksinkertaisempi

Lisätiedot

Invasiivisen mekaanisen ventilaation perusteita ja uusia moodeja. Anni Pulkkinen El anestesia ja tehohoito Keski-Suomen Keskussairaala

Invasiivisen mekaanisen ventilaation perusteita ja uusia moodeja. Anni Pulkkinen El anestesia ja tehohoito Keski-Suomen Keskussairaala Invasiivisen mekaanisen ventilaation perusteita ja uusia moodeja Anni Pulkkinen El anestesia ja tehohoito Keski-Suomen Keskussairaala Monien firmojen laitteita Monenlaista terminologiaa SIMV(VC)+PS SPN-PPS

Lisätiedot

Ohjeita non-invasiivisen kaksoispaineventilaattorin (2PV) säätämisestä kroonisilla neuromuskulaarisilla hengitysvajepotilailla.

Ohjeita non-invasiivisen kaksoispaineventilaattorin (2PV) säätämisestä kroonisilla neuromuskulaarisilla hengitysvajepotilailla. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Hengitystukiyksikkö 470 EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Y.Ohjeita 2PV Neurologisen HV-potilaan VPAP säätöohjeet...doc 17.10.12 Ohjeita non-invasiivisen kaksoispaineventilaattorin

Lisätiedot

Ft Juho Hienonen Ft Kati Kinnunen

Ft Juho Hienonen Ft Kati Kinnunen Ft Juho Hienonen Ft Kati Kinnunen 5.10.2016 Moniammatillisuus Tyksissä hengitystoiminnan arviointi ja seuranta on moniammatillista: Fysioterapeutin vastuulla on hengitysvajepotilaiden kohdalla tietty mittausprotokolla,

Lisätiedot

UNIAPNEAPOTILAAN CPAP- LAITEHOITOON SITOUTUMINEN POTILASOHJAUKSELLA. Minna Kellokumpu- Räsänen 15.10.2015

UNIAPNEAPOTILAAN CPAP- LAITEHOITOON SITOUTUMINEN POTILASOHJAUKSELLA. Minna Kellokumpu- Räsänen 15.10.2015 UNIAPNEAPOTILAAN CPAP- LAITEHOITOON SITOUTUMINEN POTILASOHJAUKSELLA Minna Kellokumpu- Räsänen 15.10.2015 Sisältö määritelmiä uniapneatauti potilasohjaus ja hoitoon sitoutuminen mitä opimme? Tutkimustuloksia

Lisätiedot

Kokemuksia NIV:stä tehovalvonnassa. Tom Bäcklund HUS, Meilahden sairaala Päivystys ja valvonta 06.11.2015

Kokemuksia NIV:stä tehovalvonnassa. Tom Bäcklund HUS, Meilahden sairaala Päivystys ja valvonta 06.11.2015 Kokemuksia NIV:stä tehovalvonnassa Tom Bäcklund HUS, Meilahden sairaala Päivystys ja valvonta 06.11.2015 Äkillinen hengitysvajaus (ARF):Määritelmä Happeutumisen häiriö, hiilidioksidin kertyminen ja/tai

Lisätiedot

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasiivinen ja ei-invasiivinen ventilaattori Tietojenhallintaohje Suomi Seuraavasta taulukosta käy ilmi, missä Stellar-laitteen keräämiä tietoja voidaan tarkastella. ResScan -ohjelmalla

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Epidemiologia N. 10%:lla suomalaisista on keuhkoahtaumatauti Keuhkoahtaumatauti

Lisätiedot

Ventilaation huononeminen keuhkojen tilavuuden pienenemisen seurauksena. Ventilaation vaikeutuminen keuhkoputkien ahtautumisen seurauksena 21.9.

Ventilaation huononeminen keuhkojen tilavuuden pienenemisen seurauksena. Ventilaation vaikeutuminen keuhkoputkien ahtautumisen seurauksena 21.9. 1 Uloshengityksen sekuntikapasiteetti FEV1 Nopea vitaalikapasiteetti FVC FEV % = FEV1 /FVC Vitaalikapasiteetti VC Uloshengityksen huippuvirtaus PEF Keuhkojen kokonaistilavuus TLC Residuaalivolyymi RV RV

Lisätiedot

Aikuisten ja lasten ventilaattorit. Pikaopas. Suomi

Aikuisten ja lasten ventilaattorit. Pikaopas. Suomi Aikuisten ja lasten ventilaattorit Pikaopas Suomi Käyttöönotto Ei-invasiivinen käyttö Verkkojohto Maski Stellar 2 Ilmaletku 3 4 5 1 Vaihtovirtajohto Vaihtovirtajohdon lukitusliitin H4i-lämminvesikostutin

Lisätiedot

HENGITYSVAJAUS. Sami Mäenpää KAKS / teho-osasto

HENGITYSVAJAUS. Sami Mäenpää KAKS / teho-osasto HENGITYSVAJAUS Sami Mäenpää KAKS / teho-osasto Hengitysvaikeus Kuuluu 10 yleisimmän sairaalan ulkopuolisen sairaankuljetustehtävän joukkoon (v 2002 6,5 % kaikista tehtävistä Helsingissä) - 10 yleisimmän

Lisätiedot

Uniapneatutkimuksen tulevaisuus. Tarja Saaresranta TYKS, Keuhkoklinikka

Uniapneatutkimuksen tulevaisuus. Tarja Saaresranta TYKS, Keuhkoklinikka Uniapneatutkimuksen tulevaisuus Tarja Saaresranta TYKS, Keuhkoklinikka Sidonnaisuudet viim. 2 v. ajalta Sidonnaisuus Yritys/järjestö Saanut luentopalkkion FILHA, Bayer, THL/Petrea, Professio Finland, ResMed,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ammattilaisille. Kroonisen hypoksian tunnistaminen keuhkoahtaumatautipotilailla.

Perusterveydenhuollon ammattilaisille. Kroonisen hypoksian tunnistaminen keuhkoahtaumatautipotilailla. Perusterveydenhuollon ammattilaisille. Kroonisen hypoksian tunnistaminen keuhkoahtaumatautipotilailla. Linde: Living healthcare Kroonisen hypoksian tunnistaminen 03 Tämä esite on tarkoitettu sinulle,

Lisätiedot

O 2 , CO 2. ja hengityslaitehoito. Matti Reinikainen ja Ari Uusaro

O 2 , CO 2. ja hengityslaitehoito. Matti Reinikainen ja Ari Uusaro O 2, CO 2 ja hengityslaitehoito Matti Reinikainen ja Ari Uusaro Hengityslaitehoito ei ole sairauksia parantava hoitomuoto vaan tukihoito, jota käytetään spontaanihengityksen ollessa syystä tai toisesta

Lisätiedot

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasiivinen ja ei-invasiivinen ventilaattori Tietojenhallintaohje Suomi Seuraavasta taulukosta käy ilmi, missä Stellar-laitteen keräämiä tietoja voidaan tarkastella. ResScan -ohjelmalla

Lisätiedot

Unenaikaisten hengityshäiriöiden diagnoosi ja hoito. oyl Anne5e Kainu Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Peijaksen sairaala

Unenaikaisten hengityshäiriöiden diagnoosi ja hoito. oyl Anne5e Kainu Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Peijaksen sairaala Unenaikaisten hengityshäiriöiden diagnoosi ja hoito oyl Anne5e Kainu Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Peijaksen sairaala Oireista uniapneaa sairastaa vähintään 4% aikuisista miehistä ja 2% naisista. Osi6aisen

Lisätiedot

Unenaikaiset hengityshäiriöt menopaussissa

Unenaikaiset hengityshäiriöt menopaussissa Unenaikaiset hengityshäiriöt menopaussissa Tarja Saaresranta TYKS, Keuhkoklinikka ja Turun yliopisto 14.3.2014 Sidonnaisuudet viimeisen 3 v. ajalta Sidonnaisuus Yritys/järjestö Luentopalkkio FILHA, Turunmaan

Lisätiedot

!"##$"%&$'(')'*+((!"#""$$%&'()!&*+,-!#-.$"

!##$%&$'(')'*+((!#$$%&'()!&*+,-!#-.$ !"##$"%&$'(')'*+((!"#""$$%&'()!&*+,-!#-.$" Sitratori 3, 00420 Helsinki, puh. (09) 369 7440 Hyvä uni on nektaria keholle ja mielelle Kunnon yöunet Markku Partinen, Maarit Huovinen: UNIKOULU AIKUISILLE

Lisätiedot

Verikaasuanalyysi. Esitys (anestesia)hoitajille. Vesa Lappeteläinen 3.10.2013

Verikaasuanalyysi. Esitys (anestesia)hoitajille. Vesa Lappeteläinen 3.10.2013 Verikaasuanalyysi Esitys (anestesia)hoitajille Vesa Lappeteläinen 3.10.2013 Yleistä Yleensä valtimoverestä otettava verinäyte, joka analysoidaan vieritestianalysaattorilla Nopein tapa saada keskeistä tietoa

Lisätiedot

Keuhkojen kliinisten toimintakokeiden perusteet. Luento 20.1.2014 Päivi Piirilä Dos. Oyl., Ma professori

Keuhkojen kliinisten toimintakokeiden perusteet. Luento 20.1.2014 Päivi Piirilä Dos. Oyl., Ma professori Keuhkojen kliinisten toimintakokeiden perusteet Luento 20.1.2014 Päivi Piirilä Dos. Oyl., Ma professori Hengitystiepaine, -virtaus, ja hengitystilavuus yhden Hengityssyklin aikana, lepohengitys. Virtausvastuksen

Lisätiedot

Oma BiPAP-ventilaattorini. Potilasohje BiPAP A30 ja A40

Oma BiPAP-ventilaattorini. Potilasohje BiPAP A30 ja A40 Oma BiPAP-ventilaattorini Potilasohje BiPAP A30 ja A40 Sisäänhengitys. Uloshengitys. Ja kaikki siltä väliltä. Miten se toimii? Perustiedot pähkinänkuoressa Keuhkot ovat elintärkeä elin, joka tuo raikasta

Lisätiedot

Tietoisuuden lisääminen

Tietoisuuden lisääminen Tietoisuuden lisääminen Obstruktiivista uniapneaa (OSA) on historiallisesti pidetty miesten sairautena, mutta on esitetty, että miesten ja naisten välinen ero voi johtua siitä, että OSAa ei aina tunnisteta

Lisätiedot

NIV-HOITO ÄKILLISESSÄ HENGITYSVAJAUKSESSA

NIV-HOITO ÄKILLISESSÄ HENGITYSVAJAUKSESSA NIV-HOITO ÄKILLISESSÄ HENGITYSVAJAUKSESSA NIV-hoidon toteutus vuodeosastolla Opas Päijät-Hämeen keskussairaalan keuhkosairauksien vuodeosaston hoitohenkilökunnalle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtautmatauti Mahdollisimman varhainen taudin diagnostiikka Diagnoosi on oikea Optimaalinen lääkitys ja hoito: -tupakoinnin lopetus -lääkitys -kuntoutus

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

uni-info Johdatus uniapneaan s.3 Millaisilla laitteilla uniapneaa hoidetaan s.6 Konverttereista, inverttereistä ja akuista s. 8 nro 2 heinäkuu 2008

uni-info Johdatus uniapneaan s.3 Millaisilla laitteilla uniapneaa hoidetaan s.6 Konverttereista, inverttereistä ja akuista s. 8 nro 2 heinäkuu 2008 uni-info nro 2 heinäkuu 2008 Johdatus uniapneaan s.3 Millaisilla laitteilla uniapneaa hoidetaan s.6 Konverttereista, inverttereistä ja akuista s. 8 CPAP-klubilehti www.cpap.fi Pääkirjoitus Tässä Uni- infon

Lisätiedot

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus 12.11.2015 IAP Tampere Airi Jartti Elisa Lappi-Blanco Sidonnaisuudet Luentopalkkioita Oy

Lisätiedot

Vanhusten uniapnea. LT Jukka Lojander HYKS, Jorvin sairaala

Vanhusten uniapnea. LT Jukka Lojander HYKS, Jorvin sairaala Vanhusten uniapnea LT Jukka Lojander HYKS, Jorvin sairaala Kuka on vanhus? Vanhuus on tila, jossa ruumiilliset ja henkiset voimat alkavat heikentyä. Se johtaa lopulta kuolemaan. Vanhenemiseen liittyy solujen

Lisätiedot

Yleissairaus ja anestesia -Vaikea hengitysvajaus ja uniapnea. Anestesiakurssi 16.3.2012 LT, EL Juha Grönlund TYKS/Teho-osasto

Yleissairaus ja anestesia -Vaikea hengitysvajaus ja uniapnea. Anestesiakurssi 16.3.2012 LT, EL Juha Grönlund TYKS/Teho-osasto Yleissairaus ja anestesia -Vaikea hengitysvajaus ja uniapnea Anestesiakurssi 16.3.2012 LT, EL Juha Grönlund TYKS/Teho-osasto Anestesian vaikutuksia hengitystoimintaan: Ventilaatio-perfuusiosuhteen muutokset

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Hengitysvajaus (äkillinen)

Käypä hoito -suositus. Hengitysvajaus (äkillinen) Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Anestesiologiyhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 23.5.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Oma BiPAP-ventilaattori. Käyttäjän opas

Oma BiPAP-ventilaattori. Käyttäjän opas Oma BiPAP-ventilaattori Käyttäjän opas Sisäänhengitys. Uloshengitys. Ja kaikki siltä väliltä. Miten se toimii? Perustiedot pähkinänkuoressa Keuhkot ovat elintärkeä elin, joka tuo raikasta happea kehoon

Lisätiedot

Spirometriatutkimuksen tulkinta. Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Toimintakykylaboratorio

Spirometriatutkimuksen tulkinta. Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Toimintakykylaboratorio Spirometriatutkimuksen tulkinta Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Toimintakykylaboratorio Mitä spirometrialla tutkitaan? Keuhkojen ventilaatio eli tuuletuskyky Toimintahäiriön luonne Toimintahäiriön

Lisätiedot

Noninvasiivinen ventilaatio äkillisen hengitysvajauksen käypää hoitoa

Noninvasiivinen ventilaatio äkillisen hengitysvajauksen käypää hoitoa Noninvasiivinen ventilaatio äkillisen hengitysvajauksen käypää hoitoa Pirkko E. Brander ja Tero Varpula Respiraattori ja invasiivinen keinoilmatie ovat anestesiologeille tuttuja jokapäiväisiä työvälineitä.

Lisätiedot

OBESITEETTIHYPOVENTILAATIO KATSAUS

OBESITEETTIHYPOVENTILAATIO KATSAUS OBESITEETTIHYPOVENTILAATIO KATSAUS Jari Saltiola Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Ohjaaja: Professori Olli Polo Helmikuu 2013 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Luentomateriaali Keuhkoahtaumatauti. Julkaistu 1.9.2014 Perustuu 13.06.2014 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen

Luentomateriaali Keuhkoahtaumatauti. Julkaistu 1.9.2014 Perustuu 13.06.2014 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Luentomateriaali Keuhkoahtaumatauti Julkaistu 1.9.2014 Perustuu 13.06.2014 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste Selitys A B C D Vahva tutkimusnäyttö

Lisätiedot

VENTILAATTORIT ENSIHOIDOSSA. Sanna Hartikainen erikoislääkäri, anestesiologia ja tehohoito FinnHEMS 60, Kuopio

VENTILAATTORIT ENSIHOIDOSSA. Sanna Hartikainen erikoislääkäri, anestesiologia ja tehohoito FinnHEMS 60, Kuopio VENTILAATTORIT ENSIHOIDOSSA Sanna Hartikainen erikoislääkäri, anestesiologia ja tehohoito FinnHEMS 60, Kuopio Sisältö hengitysvajauksen tyypit käsitteet, toimintaperiaatteet, edut, haitat CPAP NIPPV invasiivinen

Lisätiedot

Uniapnea liikennelentäjällä

Uniapnea liikennelentäjällä Uniapnea liikennelentäjällä Uniapnea (Käypä hoito suositus 2010) DGN: Anamneesi, kliininen tutkimus, yöpolygrafia Oireet: Levoton yöuni, unihäiriöt, unettomuus Yöhikoilu, lisääntynyt yöllinen virtsaneritys

Lisätiedot

KEUHKOAHTAUMATAUTI JUHA JAAKKOLA 27.4.16 PERUSTUU 13.06.2014 PÄIVITETTYYN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN

KEUHKOAHTAUMATAUTI JUHA JAAKKOLA 27.4.16 PERUSTUU 13.06.2014 PÄIVITETTYYN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN VAASA 27.5.2016 2 3 KEUHKOAHTAUMATAUTI JUHA JAAKKOLA 27.4.16 PERUSTUU 13.06.2014 PÄIVITETTYYN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN SIDONNAISUUDET EI LÄÄKETEOLLISUUDEN OSAKKEITA JOITAKIN KANS.VÄLISIÄ KONGRESSEJA LÄÄKETEOLLISUUDEN

Lisätiedot

TOIMINNALLISET YLEMMÄN RUOANSULATUSKANAVAN HÄIRIÖT JA PUHETERAPIA. Meri Kaartinen 2017 HYKS, pää- ja kaulakeskus, puheterapiayksikkö

TOIMINNALLISET YLEMMÄN RUOANSULATUSKANAVAN HÄIRIÖT JA PUHETERAPIA. Meri Kaartinen 2017 HYKS, pää- ja kaulakeskus, puheterapiayksikkö TOIMINNALLISET YLEMMÄN RUOANSULATUSKANAVAN HÄIRIÖT JA PUHETERAPIA Meri Kaartinen 2017 HYKS, pää- ja kaulakeskus, puheterapiayksikkö ! Potilaalla kaasurefluksikierre (GER normaali), aerofagiaoire! Potilaalla

Lisätiedot

Nauti taas. kauniista unista. Uniapnea

Nauti taas. kauniista unista. Uniapnea Uniapnea Nauti taas 2015 Koninklijke Philips N.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) tai

Lisätiedot

KOKEELLISESTI AIKAANSAADUN OSITTAISEN UNENAIKAISEN YLÄHENGITYSTIEAHTAUMAN VAIKUTUS TcCO 2 -ARVOIHIN TERVEELLÄ VAPAAEHTOISELLA

KOKEELLISESTI AIKAANSAADUN OSITTAISEN UNENAIKAISEN YLÄHENGITYSTIEAHTAUMAN VAIKUTUS TcCO 2 -ARVOIHIN TERVEELLÄ VAPAAEHTOISELLA KOKEELLISESTI AIKAANSAADUN OSITTAISEN UNENAIKAISEN YLÄHENGITYSTIEAHTAUMAN VAIKUTUS TcCO 2 -ARVOIHIN TERVEELLÄ VAPAAEHTOISELLA Heli Inkinen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Jussi Kettunen UNIAPNEALAITTEEN TESTAUS

Jussi Kettunen UNIAPNEALAITTEEN TESTAUS Jussi Kettunen UNIAPNEALAITTEEN TESTAUS UNIAPNEALAITTEEN TESTAUS Jussi Kettunen Opinnäytetyö Syksy 2015 Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ENSIAUTTAJIEN TOIMENPITEET RALLIONNETTOMUUDESSA. Ari Kivari / Pelastusopisto 2011

ENSIAUTTAJIEN TOIMENPITEET RALLIONNETTOMUUDESSA. Ari Kivari / Pelastusopisto 2011 ENSIAUTTAJIEN TOIMENPITEET RALLIONNETTOMUUDESSA Ari Kivari / Pelastusopisto 2011 KAIKKI LÄHTEE HÄTÄKESKUKSESTA Hätäilmoitukset Oma organisaatio Onko paikalla ensihoitovalmius? Soitto 112 / koska? Porrastettu

Lisätiedot

Siirtokriteerit heräämöstä vuodeosastolle. Mari Savo, anest sh kesle, anestesia, OYS Jyväskylä 4.10.2012

Siirtokriteerit heräämöstä vuodeosastolle. Mari Savo, anest sh kesle, anestesia, OYS Jyväskylä 4.10.2012 Siirtokriteerit heräämöstä vuodeosastolle Mari Savo, anest sh kesle, anestesia, OYS Jyväskylä 4.10.2012 Lukkarinen Hannele TtT, dosentti, esh, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto, Terveystieteiden laitos

Lisätiedot

Perioperatiivinen CO2-seuranta lapsilla Transkutaanisella mittausmenetelmällä. EL Wojciech Chrapek SULAT Tampere 2014

Perioperatiivinen CO2-seuranta lapsilla Transkutaanisella mittausmenetelmällä. EL Wojciech Chrapek SULAT Tampere 2014 Perioperatiivinen CO2-seuranta lapsilla Transkutaanisella mittausmenetelmällä TcpCO2 EL Wojciech Chrapek SULAT Tampere 2014 Miksi CO2 monitorointi Hypokapnia PaCO2 < 35mmHg ( 4,5kPa) esim. respiratorinen

Lisätiedot

AutoSet CS. H5i. Käyttöohje hoitohenkilökuntaa varten. Suomi HENGITYSTEIDEN YLIPAINEHOITOA ANTAVA LAITE LÄMMITETTÄVÄ KOSTUTIN

AutoSet CS. H5i. Käyttöohje hoitohenkilökuntaa varten. Suomi HENGITYSTEIDEN YLIPAINEHOITOA ANTAVA LAITE LÄMMITETTÄVÄ KOSTUTIN AutoSet CS HENGITYSTEIDEN YLIPAINEHOITOA ANTAVA LAITE H5i LÄMMITETTÄVÄ KOSTUTIN Käyttöohje hoitohenkilökuntaa varten Suomi Sisällysluettelo Tervetuloa... 1 AutoSet CS käyttöaiheet... 1 AutoSet CS:n vasta-aiheet...

Lisätiedot

MODULAARINEN AEROSOLIHOITOLAITE

MODULAARINEN AEROSOLIHOITOLAITE MODULAARINEN AEROSOLIHOITOLAITE MODULAARINEN NEBULA-JÄRJESTELMÄ TAVOITTEENA TÄYDELLISYYS Marcos Mefar on erikoistunut lääkesumuttimiin ja pyrkii kehittämään laitteita, joilla sisäänhengitettävän lääkkeen

Lisätiedot

AutoSet CS-A. H5i. Käyttöohje hoitohenkilökuntaa varten. Suomi ADAPTIIVINEN SERVOVENTILAATTORI LÄMMINVESIKOSTUTIN

AutoSet CS-A. H5i. Käyttöohje hoitohenkilökuntaa varten. Suomi ADAPTIIVINEN SERVOVENTILAATTORI LÄMMINVESIKOSTUTIN AutoSet CS-A ADAPTIIVINEN SERVOVENTILAATTORI H5i LÄMMINVESIKOSTUTIN Käyttöohje hoitohenkilökuntaa varten Sisällysluettelo Tervetuloa... 1 AutoSet CS-A -laitteen käyttöaiheet... 1 AutoSet CS-A -laitteen

Lisätiedot

Kuolema saattohoidossa. Riikka Koivisto YTM, sosiaalipsykologi, johtaja Koivikkosäätiö rs. Koivikko-koti, Hämeenlinna

Kuolema saattohoidossa. Riikka Koivisto YTM, sosiaalipsykologi, johtaja Koivikkosäätiö rs. Koivikko-koti, Hämeenlinna Kuolema saattohoidossa Riikka Koivisto YTM, sosiaalipsykologi, johtaja Koivikkosäätiö rs. Koivikko-koti, Hämeenlinna Kuolema saattohoidossa - Mahdollisuus valmistautua kuolemaan - Mahdollisuus keskittyä

Lisätiedot

Hengitystiet imetään, kun

Hengitystiet imetään, kun POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TOIMINTAOHJE 1 (5) HENGITYSTEIDEN IMEMINEN JA SUUN HOITO VUODEOSASTOILLA (aikuispotilaat) Hengitysvajauksesta kärsivän potilaan yskiminen on vaikeutunut ja limaa kertyy hengitysteihin.

Lisätiedot

Spirometria ja keuhkoahtaumataudin varhaistoteaminen

Spirometria ja keuhkoahtaumataudin varhaistoteaminen Spirometria ja keuhkoahtaumataudin varhaistoteaminen 14.9.2011 Jämsä Lauri Lammi LT, erikoislääkäri, Keski-Suomen keskussairaala Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen (ky) viimeisten 2 v aikana Sidonnaisuuden

Lisätiedot

Keuhkosairaudet ja liikunnan ohjelmointi -

Keuhkosairaudet ja liikunnan ohjelmointi - Keuhkosairaudet ja liikunnan ohjelmointi - Jenni Leppävuori Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Urheilulääketieteen säätiö, Helsingin urheilulääkäriasema Paasikivenkatu 4 00250 Helsinki Puh. (09)

Lisätiedot

Hoito-opas. Opas uniapnean hoidon hallintaan

Hoito-opas. Opas uniapnean hoidon hallintaan Hoito-opas Opas uniapnean hoidon hallintaan Uniapnean hoitoopas: hallitse hoitoa tehokkaasti a Sinulla on diagnosoitu uniapnea b Mikä on uniapnea? c Hoito ja säännöllisen hoidon edut d Tutustuminen laitteeseen

Lisätiedot

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen ulosvirtaus Kuvaa suurten hengitysteiden väljyyttä Puhalluksiin vaikuttavat:

Lisätiedot

Jälkirelaksaatio ja hiilidioksidinarkoosi. el Tuuli Yli-Olli

Jälkirelaksaatio ja hiilidioksidinarkoosi. el Tuuli Yli-Olli Jälkirelaksaatio ja hiilidioksidinarkoosi el Tuuli Yli-Olli Hermo-lihasliitos Lähde:http://www.wikidoc.org/index.php/Neuromuscular_junction Hermolihasliitoksen toiminta Aktiopotentiaalin saapuessa hermopäätteeseen

Lisätiedot

Lapsen / nuoren tarkkailu. Arja Lång ja Helena Pennanen

Lapsen / nuoren tarkkailu. Arja Lång ja Helena Pennanen Lapsen / nuoren tarkkailu Arja Lång ja Helena Pennanen Lapsen/nuoren voinnin tarkkailu Voinnin tarkkailun ja arvioinnin pitää edetä systemaattisesti, jotta kaikki mahdolliset asiat tulevat huomioitua Voinnin

Lisätiedot

Ensiapukoulutus seuratoimijat. 04.11.2013 Janne Wall sh ylempi AMK

Ensiapukoulutus seuratoimijat. 04.11.2013 Janne Wall sh ylempi AMK Ensiapukoulutus seuratoimijat 04.11.2013 Janne Wall sh ylempi AMK Tavoitteet Elottomuuden tunnistaminen hengitys Tajuttomuus / Elottomuus 112 aktivointi PPE Hengitys Normaali hengitys on rauhallista, tasaista,

Lisätiedot

Hengityksen huomioiminen fysioterapiassa. rvelä Sydänkeskus teho- osasto

Hengityksen huomioiminen fysioterapiassa. rvelä Sydänkeskus teho- osasto Hengityksen huomioiminen fysioterapiassa Kati JärvelJ rvelä Sydänkeskus teho- osasto Toimenpiteen vaikutus hengitykseen Borges-Santos et al, 2012: elektiivisen torakotomian jälkeen FVC laski 41,5% ja FEV1

Lisätiedot

Vastasyntyneen ilmatieongelmat

Vastasyntyneen ilmatieongelmat Vastasyntyneen ilmatieongelmat Hanna Soukka Dosentti, neonatologi SULAT-vuosikokous 29.1.2016, Turku Sidonnaisuudet Ei tähän luentoon liittyviä sidonnaisuuksia Ilmatieongelmia Koko Potilaat 500 5000g Epäkypsyys

Lisätiedot

Uniapnea ja liitännäissairaudet

Uniapnea ja liitännäissairaudet Uniapnea ja liitännäissairaudet Oyl Marisanna Schwenson Uniyksikkö Keuhkosairauksien klinikka 1 28/11/2014 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Sidonnaisuudet Sidonnaisuuden laatu Kaupallinen yritys (ky) Saanut

Lisätiedot

Uniapneapotilaiden CPAP-hoidon seuranta siirtyy yhä useammin perusterveydenhuoltoon

Uniapneapotilaiden CPAP-hoidon seuranta siirtyy yhä useammin perusterveydenhuoltoon Katsaus tieteessä Tarja Saaresranta dosentti, osastonylilääkäri TYKS, keuhkosairauksien klinikka tasaare@utu.fi Ulla Anttalainen LT, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri TYKS, keuhkosairauksien

Lisätiedot

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita?

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? Ahdistaako henkeä? Tärkeää tietoa keuhkoahtaumataudista Keuhkoahtaumatauti kehittyy useimmiten tupakoiville ihmisille. Jos kuulut riskiryhmään tai sairastat

Lisätiedot

ELINLUOVUTTAJAN HOITO TEHO-OSASTOLLA. Elinluovutuskoordinaattori, sh Tiina Hämäläinen TYKS 1.10. 2015

ELINLUOVUTTAJAN HOITO TEHO-OSASTOLLA. Elinluovutuskoordinaattori, sh Tiina Hämäläinen TYKS 1.10. 2015 ELINLUOVUTTAJAN HOITO TEHO-OSASTOLLA Elinluovutuskoordinaattori, sh Tiina Hämäläinen TYKS 1.10. 2015 KENESTÄ ELINLUOVUTTAJA Elinluovuttajien tavanomaisia kuolinsyitä SAV ICH aivoinfarkti trauma anoksia

Lisätiedot

Käyttöoppaan liite: Puritan Bennett 560 ja Puritan Bennett 520

Käyttöoppaan liite: Puritan Bennett 560 ja Puritan Bennett 520 Puritan Bennett Käyttöoppaan liite: Puritan Bennett 560 ja Puritan Bennett 520 1.1 Yleiskuvaus Tässä Käyttäjän käyttöoppaan ja Hoitohenkilökunnan käyttöoppaan liitteessä kuvataan LX010101-, LX010102- ja

Lisätiedot

VPAP ST ivaps-toiminnolla. H5i. Käyttöohje hoitohenkilökuntaa varten. Suomi. tekevät laadukkaasta hoidosta helppoa NONINVASIIVINEN VENTILAATTORI

VPAP ST ivaps-toiminnolla. H5i. Käyttöohje hoitohenkilökuntaa varten. Suomi. tekevät laadukkaasta hoidosta helppoa NONINVASIIVINEN VENTILAATTORI VPAP ST ivaps-toiminnolla NONINVASIIVINEN VENTILAATTORI H5i LÄMMITETTÄVÄ KOSTUTIN Käyttöohje hoitohenkilökuntaa varten Suomi ResMed - ventilaatioratkaisut tekevät laadukkaasta hoidosta helppoa ResMed -

Lisätiedot

Respiraattorin käyttö ensihoidossa

Respiraattorin käyttö ensihoidossa Jenna Santala, Mia Tiitta Respiraattorin käyttö ensihoidossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoitaja AMK Ensihoidon koulutusohjelma Opinnäytetyö Päivämäärä 21.2.2017 Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

Tylpät thoraxvammat. LT Jari Räsänen Sydän- ja thoraxkirurgian klinikka HYKS

Tylpät thoraxvammat. LT Jari Räsänen Sydän- ja thoraxkirurgian klinikka HYKS Tylpät thoraxvammat LT Jari Räsänen Sydän- ja thoraxkirurgian klinikka HYKS Tylpät thorax vammat yleiset periaatteet diagnostiikka ja hoito pneumothorax ja dreeni sydänvammat aorttavammat Thx vammat (yleistä

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudi hoitokäytännöt Carea alueell. Jussi Männistö

Keuhkoahtaumataudi hoitokäytännöt Carea alueell. Jussi Männistö Keuhkoahtaumataudi hoitokäytännöt Carea alueell Jussi Männistö 15.5.2014 Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen (ky) viimeisten 2 v aikana 15.5.2014 Sidonnaisuuden laatu Yritykset Saanut ky:lta apurahan

Lisätiedot

KEUHKOAHTAUMATAUTI JA LIIKUNTA. Alueellinen keuhkoahtaumatautikoulutus Lappeenrannan kaupungintalo 18.9.2013 ft Outi Wirén SOTE / Helsinki

KEUHKOAHTAUMATAUTI JA LIIKUNTA. Alueellinen keuhkoahtaumatautikoulutus Lappeenrannan kaupungintalo 18.9.2013 ft Outi Wirén SOTE / Helsinki KEUHKOAHTAUMATAUTI JA LIIKUNTA Alueellinen keuhkoahtaumatautikoulutus Lappeenrannan kaupungintalo 18.9.2013 ft Outi Wirén SOTE / Helsinki Tutkimusten mukaan keuhkoahtaumapotilaat liikkuvat vain puolet

Lisätiedot

HUIPPUVIRTAUSMITTAUS (PEF) SPIROMETRIA BRONKODILATAATIOTESTI HENGITYSÄÄNET

HUIPPUVIRTAUSMITTAUS (PEF) SPIROMETRIA BRONKODILATAATIOTESTI HENGITYSÄÄNET Hengitys 1 F1 HUIPPUVIRTAUSMITTAUS (PEF) SPIROMETRIA BRONKODILATAATIOTESTI HENGITYSÄÄNET Hengitys 2 Hengityskaasujen, hapen ja hiilidioksidin, vaihtuminen keuhkoissa on ihmiselle elintärkeä funktio. Ilman

Lisätiedot

Suunniteltu sinun ja potilaasi hyväksi

Suunniteltu sinun ja potilaasi hyväksi Suunniteltu sinun ja potilaasi hyväksi Usean tilan mnilab Advanced + -titrausjärjestelmä ptimoi unilaboratoriosi työnkulku Laboratoriotitrausjärjestelmien markkinajohtajana esittelemme nyt mnilab Advanced

Lisätiedot

13. Hengitys II. Keuhkotuuletus, hapen ja hiilidioksidin kulku, hengityksen säätely, hengityksen häiriöitä, happiradikaalit

13. Hengitys II. Keuhkotuuletus, hapen ja hiilidioksidin kulku, hengityksen säätely, hengityksen häiriöitä, happiradikaalit Helena Hohtari Pitkäkurssi I 13. Hengitys II Keuhkotuuletus, hapen ja hiilidioksidin kulku, hengityksen säätely, hengityksen häiriöitä, happiradikaalit Keuhkotuuletus l. ventilaatio Ilman siirtyminen keuhkoihin

Lisätiedot

Hengityspalje fysioterapeutin työvälineenä. Fysioterapeutti Raija Uuttu-Sinervä

Hengityspalje fysioterapeutin työvälineenä. Fysioterapeutti Raija Uuttu-Sinervä Hengityspalje fysioterapeutin työvälineenä Fysioterapeutti Raija Uuttu-Sinervä 5.10.2016 Hengityspalje Hengityspalje: käsiventilaattori, ambu, varastotilauksessa kulkee nimellä elvytyspalje. Neuromuskulaarisen

Lisätiedot

Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi

Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi Status epilepticus ja EEG:n merkitys sen diagnostiikassa ja hoidossa. Tehtävänsiirtoihin liittyviä näkökohtia Keski-Suomen keskussairaalan hanke Ensimmäisen

Lisätiedot

uni-info Kuorsaajan nenä s.3 Hengitysteiden kostutus s. 6 Faktaa kosteudesta s.8 nro 1 / 2009 CPAP-klubilehti www.cpap.fi

uni-info Kuorsaajan nenä s.3 Hengitysteiden kostutus s. 6 Faktaa kosteudesta s.8 nro 1 / 2009 CPAP-klubilehti www.cpap.fi uni-info nro 1 / 2009 Kuorsaajan nenä s.3 Hengitysteiden kostutus s. 6 Faktaa kosteudesta s.8 CPAP-klubilehti www.cpap.fi Pääkirjoitus Uni-infon nro 1/09 teemana on CPAP-hoitoon liittyvät nenäoireet ja

Lisätiedot

Neuromuskulaarisen hengitysvajepotilaan elämän loppuvaiheen hoito

Neuromuskulaarisen hengitysvajepotilaan elämän loppuvaiheen hoito Neuromuskulaarisen hengitysvajepotilaan elämän loppuvaiheen hoito Arno Vuori OYL, VSSHP Hengitystukiyksikkö 11.11.2014 - Ei sidonnaisuuksia - Neuromuskulaarisairaudet 1. Hengityslihasten hermotussairaus

Lisätiedot

Uni ja sydän; sykevariaatio ja uni

Uni ja sydän; sykevariaatio ja uni Uni ja sydän; sykevariaatio ja uni, LKT, neurologian dosentti Unilääketieteen erityispätevyys Biologisia rytmejä ja vireystaso Lmptila Kortisoli Vireystaso Somatotropiini Melatoniini 24 3 6 9 12 15 18

Lisätiedot

Miten valitsen potilaalleni oikean inhalaattorin keuhkoahtaumataudissa

Miten valitsen potilaalleni oikean inhalaattorin keuhkoahtaumataudissa Miten valitsen potilaalleni oikean inhalaattorin keuhkoahtaumataudissa Arja Viinanen El Tyks keuhkosairauksien klinikka Alueellinen COPD-koulutus 21.4.2016 Miten paljon potilasta voidaan auttaa inhalaatiolääkityksellä?

Lisätiedot