Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Mykofenolaattimofetiili

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Mykofenolaattimofetiili"

Transkriptio

1 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Mykofenolaattimofetiili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa (ks. kohta 4). Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 1. Mitä Mycophenolate mofetil Sandoz on ja mihin sitä käytetään 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Mycophenolate mofetil Sandozia 3. Miten Mycophenolate mofetil Sandozia käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Mycophenolate mofetil Sandozin säilyttäminen 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 1. Mitä Mycophenolate mofetil Sandoz on ja mihin sitä käytetään Mycophenolate mofetil Sandoz kuuluu immuunivastetta lamaavien ns. immunosuppressanttien lääkeryhmään. Mykofenolaattitabletteja käytetään munuaisen-, sydämen- tai maksasiirteen hyljinnän estoon. Mycophenolate mofetil Sandozia käytetään yhdessä muiden lääkkeiden (siklosporiinin ja kortikosteroidien) kanssa. Mycophenolate mofetil Sandozin sisältämä mykofenolaattimofetiili voi olla hyväksytty myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Jos sinulla on kysyttävää asiasta, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai terveydenhuoltohenkilöstön puoleen. Noudata aina heidän antamiaan ohjeita. 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Mycophenolate mofetil Sandozia Älä käytä Mycophenolate mofetil Sandozia, jos: olet allerginen mykofenolaattimofetiilille, mykofenolihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) imetät. Varoitukset ja varotoimet Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Mycophenolate mofetil Sandozia jos sinulla on tulehdusoireita (kuten kuume tai kurkkukipu), odottamattomia mustelmia ja/tai verenvuotoa sinulla on tai on ollut ruoansulatuskanavan vaivoja, esim. mahahaava suunnittelet raskautta tai tulet raskaaksi Mycophenolate mofetil Sandoz -hoidon aikana sinulla on Lesch Nyhanin tai Kelley Seegmillerin oireyhtymä (entsyymipuutostauteja) Vältä altistumista auringonvalolle ja UV-säteilylle käyttämällä suojaavaa vaatetusta ja aurinkovoidetta, jonka suojakerroin on korkea. Mykofenolaatin käyttö suurentaa ihosyöpäriskiä, sillä se heikentää elimistön immuunipuolustusta. Muut lääkevalmisteet ja Mycophenolate mofetil Sandoz

2 Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Ole varovainen seuraavien lääkkeiden suhteen Atsatiopriini, takrolimuusi tai jokin muu immuunivastetta lamaava lääke (joita määrätään joskus potilaille elinsiirteen hyljinnän estoon) Kolestyramiini (kolesterolilääke) Rifampisiini, siprofloksasiini tai amoksisilliini yhdessä klavulaanihapon kanssa (antibiootteja) Protonipumpun estäjiksi kutsutut antasidit, kuten omepratsoli tai pantopratsoli (joilla hoidetaan mahahappoihin liittyviä sairauksia) Fosfaatinsitojat (fosfaatin imeytymisen vähentämiseen kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa) Asikloviiri, gansikloviiri (viruslääkkeitä) Elävien rokotteiden käyttöä on vältettävä. Lääkäri neuvoo sinulle sopivan hoidon. Raskaus ja imetys Mycophenolate mofetil Sandozin käyttö raskauden aikana voi aiheuttaa keskenmenon tai vahingoittaa sikiötä (se voi aiheuttaa esimerkiksi korvien kehityshäiriöitä). Jos suunnittelet raskautta, keskustele lääkärisi kanssa vaihtoehtoisista lääkkeistä, jotka estävät siirteen hylkimisen mahdollisimman hyvin. Tietyissä tilanteissa lääkärisi saattaa kanssasi päättää, että Mycophenolate mofetil Sandoz -valmisteen käyttö on terveydellesi tärkeämpää kuin sen syntymättämälle lapselle mahdollisesti aiheuttamat riskit. Jos tulet raskaaksi Mycophenolate mofetil Sandoz -hoidon aikana, älä lopeta lääkkeen käyttöä, vaan kerro raskaudesta lääkärillesi mahdollisimman pian. Älä ota Mycophenolate mofetil Sandozia, jos: imetät olet raskaana (ellei lääkärisi selvästi kehota ottamaan lääkettä). Kerro lääkärillesi heti, jos: arvelet olevasi raskaana imetät suunnittelet lapsen hankkimista lähiaikoina. Käytä aina tehokasta ehkäisymenetelmää: ennen Mycophenolate mofetil Sandoz -hoidon aloittamista koko Mycophenolate mofetil Sandoz -hoidon ajan 6 viikon ajan Mycophenolate mofetil Sandoz -hoidon lopettamisen jälkeen. Keskustele lääkärisi kanssa tilanteeseesi parhaiten sopivista ehkäisymenetelmistä. Hedelmällisessä iässä olevien naisten on tehtävä negatiivinen raskaustesti ENNEN Mycophenolate mofetil Sandoz -hoidon aloittamista. Et ole hedelmällisessä iässä oleva nainen, jos jokin seuraavista koskee sinua: Olet käynyt läpi vaihdevuodet eli olet vähintään 50-vuotias ja viimeisistä kuukautisistasi on aikaa yli vuosi (jos kuukautisesi ovat loppuneet syöpähoitojen vuoksi, saatat yhä tulla raskaaksi). Molemmat munanjohtimesi ja munasarjasi on poistettu. Kohtusi on poistettu leikkauksessa (hysterektomia). Munasarjasi ovat lakanneet toimimasta ennenaikaisesti ja gynekologi on vahvistanut tämän. Sinulla on todettu jokin seuraavista harvinaisista synnynnäisistä tiloista, joiden vuoksi raskaus on mahdoton: XY-genotyyppi, Turnerin oireyhtymä tai kohdun synnynnäinen puuttuminen. Olet lapsi tai murrosikäinen, jonka kuukautiset eivät ole alkaneet ja joka ei voi tulla raskaaksi.

3 Jos olet seksuaalisesti aktiivinen mies, kondomin käyttöä suositellaan hoidon aikana ja yhteensä 13 viikon ajan viimeisen Mycophenolate mofetil Sandoz -annoksen jälkeen. Lisäksi naispuolisille kumppaneillesi suositellaan erittäin tehokkaan ehkäisymenetelmän käyttöä hoitosi aikana ja yhteensä 13 viikon ajan viimeisen Mycophenolate mofetil Sandoz -annoksen jälkeen. Ajaminen ja koneiden käyttö Mykofenolaattimofetiilin ei ole todettu heikentävän kykyä ajaa autoa tai käyttää koneita. Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma. 3. Miten Mycophenolate mofetil Sandozia käytetään Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on seuraava: Munuaisensiirtopotilaat Aikuiset: Ensimmäinen annos annetaan 72 tunnin kuluessa elinsiirron jälkeen. Suositusannos on neljä tablettia (2 g vaikuttavaa ainetta) vuorokaudessa kahtena erillisenä annoksena. Tabletteja otetaan siis kaksi aamulla ja kaksi illalla. Lapset ja nuoret (ikä 2 18 vuotta): Annos riippuu lapsen koosta. Lääkäri määrää annoksen lapsen kehon pinta-alan (pituuden ja painon) mukaan. Suositeltu annos on 600 mg/m 2 kahdesti vuorokaudessa. Sydämensiirtopotilaat Aikuiset: Ensimmäinen annos annetaan 5 vuorokauden kuluessa elinsiirron jälkeen. Suositusannos on kuusi tablettia (3 g vaikuttavaa ainetta) vuorokaudessa kahtena erillisenä annoksena. Tabletteja otetaan siis kolme aamulla ja kolme illalla. Lapset: Mykofenolaattimofetiilin käytöstä sydänsiirteen saaneilla lapsilla ei ole tietoja. Maksansiirtopotilaat Aikuiset: Ensimmäinen suun kautta otettava mykofenolaattimofetiiliannos annetaan vähintään neljän päivän kuluttua maksansiirrosta, heti kun potilas pystyy nielemään suun kautta otettavia lääkkeitä. Suositusannos on kuusi tablettia (3 g vaikuttavaa ainetta) vuorokaudessa kahtena erillisenä annoksena. Tabletteja otetaan siis kolme aamulla ja kolme illalla. Lapset: Mykofenolaattimofetiilin käytöstä maksasiirteen saaneilla lapsilla ei ole tietoja. Antotapa Tabletit nielaistaan kokonaisena, vesilasillisen kera. Niitä ei saa jakaa eikä murskata. Hoitoa jatketaan niin kauan, kuin tarvitset immunosuppressiivista hoitoa elinsiirteen hylkimisen estämiseksi.

4 Jos otat enemmän Mycophenolate mofetil Sandozia kuin sinun pitäisi Jos otat enemmän tabletteja kuin sinun pitäisi, tai jos joku muu ottaa lääkettä vahingossa, ota heti yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (Suomessa puh , Ruotsissa puh. 112), riskin arvioimiseksi ja neuvojen saamiseksi. Jos unohdat ottaa Mycophenolate mofetil Sandozia Älä ole huolissasi, vaan ota unohtunut tabletti heti kun muistat. Jos on jo melkein seuraavan annoksen aika, odota siihen asti ja jatka lääkkeen ottamista tavanomaisen aikataulun mukaisesti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen. Jos lopetat Mycophenolate mofetil Sandozin käytön Mykofenolaattimofetiilihoidon lopettaminen voi suurentaa elinsiirteen hyljinnän riskiä. Älä lopeta lääkkeen käyttöä, ellei lääkärisi kehota sinua tekemään niin. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Vakavat haittavaikutukset Jos sinulle kehittyy jokin seuraavista vakavista haittavaikutuksista, ota heti yhteys lääkäriin tai sairaalaan: Infektion merkit (esim. kuume, kurkkukipu) Epätavallinen mustelmanmuodostus tai epätavalliset verenvuodot, kuten verioksennus tai veriuloste Kouristuskohtaukset Ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus, epätavallinen väsymys tai kuume, tumma virtsa (maksatulehduksen merkkejä) Yliherkkyysreaktiot (anafylaksia, angioedeema): silmäluomien, kasvojen, huulien, suun tai kielen turvotus, kutina, hengitys- tai nielemisvaikeus tai voimakas huimaus. Muut mahdolliset haittavaikutukset Iäkkäillä potilailla voi olla yleisesti ottaen suurempi haittavaikutusten riski. Lapsilla saattaa esiintyä aikuisia enemmän haittavaikutuksia kuten ripulia, tulehduksia ja veren punaja valkosolumäärien pienenemistä. Seuraavat haittavaikutukset ovat hyvin yleisiä (voi esiintyä yli 1 potilaalla 10:stä): Veren valko- ja/tai punasolujen tai verihiutaleiden väheneminen. Lääkäri seuraa verisolujen määrää ja veriarvoja, kuten verensokerin ja rasva- ja kolesteroliarvojen muutoksia säännöllisin verikokein. Ripuli, pahoinvointi tai oksentelu, vatsakipu Huuliherpes, vyöruusu Virtsatieinfektio, virtsapakko Seuraavat haittavaikutukset ovat yleisiä (voi esiintyä 1 potilaalla 10:stä): Aivojen, ihon, suun, ruoansulatuselimistön ja keuhkojen tulehdukset: Mykofenolaattimofetiili lamaa elimistön omaa immuunipuolustusta, jotta se ei hylkisi munuais-, sydän- tai maksasiirrettä. Tällöin elimistö ei pysty myöskään torjumaan infektioita yhtä tehokkaasti kuin normaalisti. Mykofenolaattimofetiilihoidon aikana taudit voivat siis tarttua tavallista herkemmin. Hyvin pienelle osalle mykofenolaattimofetiilihoitoa saaneista potilaista on kehittynyt imukudostai ihosyöpä, joita voi esiintyä tämäntyyppisiä lääkkeitä käyttävillä.

5 Tulehdukset, kuten flunssaoireet, emättimen hiivatulehdus Aineenvaihdunta- ja ravitsemushäiriöt kuten painon lasku, ruokahaluttomuus, kihti, verensokeriarvojen nousu, veren rasva- ja kolesterolipitoisuuden suureneminen Sydämen ja verisuoniston häiriöt kuten verenvuoto ja mustelmat, veren valkosolujen lisääntyminen, verenpaineen muutokset, sydämen rytmihäiriöt ja verisuonten laajentuminen Hermoston häiriöt ja psyykkiset häiriöt kuten kouristuskohtaukset, vapina, huimaus, puutuminen, lihasnykäykset, päänsärky, ahdistuneisuus, masennus, sekavuus, kiihtyneisyys, uneliaisuus, ajattelun tai mielialan muutokset, unettomuus Hengityselinten ja rintakehän häiriöt kuten keuhkokuume, keuhkoputkitulehdus, hengenahdistus, yskä, nesteen kertyminen keuhkoihin/keuhkopussiin, sivuontelovaivat, nuha tai nenän tukkoisuus, nielutulehdus Ruoansulatuskanavan häiriöt kuten ummetus, ruoansulatusvaivat, haimatulehdus, suolistohäiriöt, mm. verenvuoto, maha- tai ruokatorvitulehdus, mahahaava, pohjukaissuolihaava, maksavika, paksusuolitulehdus, vatsaontelotulehdus, ilmavaivat, ikenien turvotus, suun haavaumat ja makuhäiriöt Ihohäiriöt kuten akne, ihon paksuuntuminen, hiustenlähtö, ihottuma, kutina Munuaisten ja virtsateiden häiriöt kuten munuaisvika Yleisoireet kuten kuume, vilunväristykset, huonovointisuus, heikotus, kipu (esim. rinta-, nivel- tai lihaskipu) ja turvotus. Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta- tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www-sivusto: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI Fimea 5. Mycophenolate mofetil Sandozin säilyttäminen Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Mycophenolate mofetil Sandoz sisältää - Vaikuttava aine on mykofenolaattimofetiili. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 500 mg mykofenolaattimofetiilia. - Muut aineet ovat: Tabletin ydin: Mikrokiteinen selluloosa, povidoni, talkki, magnesiumstearaatti, kroskarmelloosinatrium. Päällyste: Hypromelloosi, hydroksipropyyliselluloosa, titaanidioksidi (E171), makrogoli 400, musta rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172). Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

6 PVC/PE/PVdC/Al-läpipainopakkaus Pakkauskoot: 50, 100, 120, 150, 180 tai 250 kalvopäällysteistä tablettia. HDPE-purkki Pakkauskoot: 50 tai 150 kalvopäällysteistä tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska Valmistaja Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

7 Bipacksedel: Information till patienten Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter Mykofenolatmofetil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. - Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information (se avsnitt 4). I denna bipacksedel finner du information om följande: 1. Vad Mycophenolate mofetil Sandoz är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du tar Mycophenolate mofetil Sandoz 3. Hur du tar Mycophenolate mofetil Sandoz 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Mycophenolate mofetil Sandoz ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Mycophenolate mofetil Sandoz är och vad det används för Mycophenolate mofetil Sandoz tillhör läkemedelsgruppen immunsuppressiva medel. Mycophenolate mofetil Sandoz tabletter används för att hindra kroppen från att avstöta transplanterad njure, hjärta eller lever. Mycophenolate mofetil Sandoz används tillsammans med andra läkemedel, såsom ciklosporin och kortikosteroider. Mykofenolatmofetil som finns i Mycophenolate mofetil Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 2. Vad du behöver veta innan du tar Mycophenolate mofetil Sandoz Ta inte Mycophenolate mofetil Sandoz om: du är allergisk mot mykofenolatmofetil, mykofenolsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) du ammar. Varningar och försiktighet Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mycophenolate mofetil Sandoz om du har tecken på infektion såsom feber eller halsont, du har fått något oväntat blåmärke och/eller blödning du har eller har haft några matsmältningsproblem, t.ex. magsår du planerar att bli gravid eller blir gravid under tiden du använder Mycophenbolate mofetil Sandoz du har en enzymdefekt som kallas Lesch-Nyhan-syndrom eller Kelley-Seegmiller-syndrom. Begränsa exponeringen för sol- och UV-ljus genom att ha skyddande kläder och använda solskyddande medel med hög skyddsfaktor. Mykofenolatmofetil minskar kroppens försvarsmekanismer. Därför finns en ökad risk för hudcancer.

8 Andra läkemedel och Mycophenolate mofetil Sandoz Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Var särskilt försiktig med följande läkemedel: Azatioprin eller takrolimus eller andra immunsuppressiva medel (som ibland ges till patienter efter en transplantation) Kolestyramin (för behandling av högt blodkolesterol) Rifampicin, ciprofloxacin eller amoxicillin plus klavulansyra (antibiotika) Antacida eller läkemedel som kallas protonpumpshämmare, t.ex. omeprazol eller pantoprazol (används för att behandla sjukdomar som rör magsyran)fosfatbindande läkemedel (används hos patienter med kroniskt nedsatt njurfunktion för att minska absorptionen av fosfat) Aciklovir, ganciklovir (mot virusinfektioner) Levande vaccin ska undvikas. Din läkare ger dig råd om detta. Graviditet och amning Användning av Mycophenolate mofetil Sandoz under graviditet kan orsaka missfall eller skada ditt ofödda barn (till exempel genom onormal utveckling av öronen). Om du planerar att bli gravid, diskutera med din läkare om alternativa läkemedel för att hindra kroppen från att stöta bort det transplanterade organet. I vissa situationer kan det hända att du och din läkare beslutar att fördelarna med att använda Mycophenolate mofetil Sandoz för din hälsa är viktigare än de eventuella riskerna för ditt ofödda barn. Om du blir gravid under behandling med Mycophenolate mofetil Sandoz, sluta inte att ta din medicin utan kontakta din läkare så snart som möjligt och berätta om din graviditet. Ta inte Mycophenolate mofetil Sandoz om du ammar är gravid (såvida inte din läkare uttryckligen angivit att du skall göra det). Tala omedelbart om för din läkare om du tror att du är gravid om du ammar om du planerar att bilda familj inom den närmaste framtiden. Du måste alltid använda en effektiv preventivmetod innan du påbörjar behandling med Mycophenolate mofetil Sandoz under hela behandlingen med Mycophenolate mofetil Sandoz under sex veckor efter avslutad behandling med Mycophenolate mofetil Sandoz. Tala med din läkare om vilken preventivmetod som lämpar sig bäst för dig. Kvinnor som kan bli gravida måste göra ett graviditetstest som är negativt INNAN de börjar ta Mycophenolate mofetil Sandoz. Kvinnor som uppfyller något av följande kriterier kan inte bli gravida: om du passerat menopaus, dvs. fyllt minst 50 år och din sista menstruation var för mer än ett år sedan (om din menstruation upphört pga. behandling mot cancer, finns det fortfarande en chans att du kan bli gravid) om dina äggledare och båda äggstockarna opererats bort (bilateral salpingo-ooforektomi) om din livmoder opererats bort (hysterektomi) om en gynekolog fastställt att dina äggstockar har slutat fungera, dvs. du har kommit i för tidig menopaus

9 om du diagnostiserats med något av följande tillstånd som är sällsynta och medfödda, och som leder till oförmåga att bli gravid: XY genotyp, Turners syndrom eller medfödd avsaknad av livmoder om du är barn/tonåring som ännu inte fått din menstruation. Om du är en sexuellt aktiv man rekommenderas användning av kondom under behandling och under totalt 13 veckor efter din sista dos mykofenolatmofetil. Dessutom rekommenderas användning av mycket effektiva preventivmedel för kvinnlig partner under din behandling och under totalt 13 veckor efter den sista dosen mykofenolatmofetil. Körförmåga och användning av maskiner Mykofenolatmofetil har inte visat sig påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 3. Hur du tar Mycophenolate mofetil Sandoz Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är: Njurtransplantation Vuxna: Den första dosen ges inom 72 timmar efter transplantationen. Den rekommenderade dygnsdosen är 4 tabletter (2 g av den aktiva substansen) som uppdelas på 2 dagliga doser. Detta innebär att man ska ta 2 tabletter på morgonen och 2 tabletter på kvällen. Barn och ungdomar (2 till 18 år): Dosen som ges kan variera beroende på barnets storlek. Din läkare kommer att bestämma den mest lämpliga dosen baserat på kroppsyta (längd och vikt). Den rekommenderade dosen är 600 mg/m 2 2 gånger dagligen. Hjärttransplantation Vuxna: Den första dosen ges inom 5 dagar efter transplantationen. Den rekommenderade dygnsdosen är 6 tabletter (3 g av den aktiva substansen) som uppdelas på 2 dagliga doser. Detta innebär att man tar 3 tabletter på morgonen och 3 tabletter på kvällen. Barn: Inga data finns tillgängliga för att kunna rekommendera användning av mykofenolatmofetil hos barn som fått ett hjärttransplantat. Levertransplantation Vuxna: Den första dosen av oralt mykofenolatmofetil kommer du att få tidigast 4 dagar efter transplantationen när du klarar av att svälja läkemedel. Den rekommenderade dygnsdosen är 6 tabletter (3 g av den aktiva substansen) som uppdelas på 2 dagliga doser. Detta innebär att man tar 3 tabletter på morgonen och 3 tabletter på kvällen.

10 Barn: Inga data finns tillgängliga för att kunna rekommendera användning av mykofenolatmofetil hos barn som fått ett levertransplantat. Administreringssätt Svälj dina tabletter hela tillsammans med ett glas vatten. Du ska inte bryta eller krossa dem. Behandlingen fortsätter så länge du är i behov av immunsuppression för att hindra kroppen från att avstöta det transplanterade organet. Om du har tagit för stor mängd av Mycophenolate mofetil Sandoz Om du tar fler tabletter än din läkare ordinerat eller om någon annan av misstag tagit ditt läkemedel, uppsök genast läkare eller sjukhus. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel ) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du har glömt att ta Mycophenolate mofetil Sandoz Om du glömmer att ta läkemedlet någon gång ska du inte vara orolig, utan ta din dos så snart du kommer ihåg. Om det nästan är tid för nästa dos ska du vänta och sedan fortsätta enligt det vanliga schemat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du slutar att ta Mycophenolate mofetil Sandoz Risken för avstötning av det transplanterade organet kan öka om din behandling med mykofenolatmofetil avbryts. Sluta inte ta ditt läkemedel om inte din läkare säger till dig att göra det. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Allvarliga biverkningar Om du märker någon av följande biverkningar, kontakta din läkare eller uppsök sjukhus omedelbart: Symtom på infektion (t.ex. feber, halsont) Oväntade blåmärken eller blödningar, inklusive blodig uppkastning eller blod i avföringen Krampanfall Gulfärgning av huden och ögonen, ovanlig trötthet eller feber, mörk urin (symtom på leverinflammation). Överkänslighetsreaktioner (anafylaxi, angioödem): svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun eller tunga, klåda eller svårigheter att andas eller svälja, eller extrem yrsel. Andra möjliga biverkningar Äldre patienter har allmänt en ökad risk att få biverkningar. Barn kan vara mera benägna att få biverkningar som diarré, infektioner, samt minskat antal vita och röda blodkroppar.

11 Mycket vanliga (kan förekomma hos flera än 1 av 10 användare): Minskat antal vita och/eller röda blodkroppar eller blodplättar. Din läkare kommer att regalbundet ta blodprov för uppföljning av förändringar i antalet blodkroppar eller i nivåerna av någon substans som finns i blodet, t.ex. socker, fett och kolesterol Diarré, illamående, kräkning, magsmärta Herpes, bältros Urinvägsinfektioner, stort urineringsbehov. Vanliga (kan förekomma hos högst 1 av 10 användare): Infektioner i hjärna, hud, mun, magtarmkanalen och lungor: mykofenolatmofetil försvagar försvarsmekanismerna i kroppen. På detta sätt kan man undvika att den transplanterade njuren, hjärtat eller levern stöts bort. Samtidigt blir kroppens egen motståndskraft mot infektioner nedsatt. Därför löper du större risk att få infektioner under behandling med mykofenolatmofetil. Det förekommer att patienter som tar immunsuppressiva läkemedel, inklusive mykofenolatmofetil, mycket sällan utvecklar cancer i lymfvävnad och hud Infektioner, t.ex. influensasymtom, vaginal svampinfektion Biverkningar i samband med ämnesomsättning och näringstillförsel, t.ex. viktminskning, aptitlöshet, gikt, högt blodsocker, höga nivåer fett och kolesterol i blodet Biverkningar i blod, hjärta och blodkärl, t.ex. blödningar, blåmärken, ökat antal vita blodkroppar, förändrat blodtryck, avvikande puls och blodkärlsdilation Biverkningar i nervsystemet och psykiska störningar, t.ex. krampanfall, darrningar, yrsel, domning, muskelryckningar, huvudvärk, ångest, depression, förvirring, oro, sömnighet, förändringar i tankeverksamhet eller humör, sömnlöshet Biverkningar i andningsvägar och bröstkorg, t.ex. lunginflammation, luftrörskatarr, andnöd, hosta, vätska i lungor och brösthåla, problem med bihålorna, rinnande eller täppt näsa, svalginflammation Biverkningar i magtarmkanalen, t.ex. förstoppning, matsmältningsbesvär, inflammation i bukspottkörteln, störningar i magtarmkanalen, inklusive blödningar, inflammation i magsäcken eller matstrupen, magsår, sår på tolvfingertarmen, leverproblem, inflammation i tjocktarmen, bukhåleinflammation, väderspänning, svullet tandkött, munsår och smakstörningar Hudbiverkningar, t.ex. akne, hudtillväxt, håravfall, hudutslag och klåda Biverkningar i njurar och urinvägar, t.ex. njurproblem Allmänna symtom, t.ex. feber, frossbrytningar, sjukdomskänsla, svaghet, smärta (t.ex. i bröstet, leder och muskler) och svullnad. Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet. SE: Läkemedelsverket, Box 26, SE Uppsala. Webbplats: FI: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret PB55, FI Fimea. Webbplats: 5. Hur Mycophenolate mofetil ska förvaras Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller etiketten efter Utg.dat. eller på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

12 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är mykofenolatmofetil. Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg mykofenolatmofetil. - Övriga innehållsämnen är: Kärna: Mikrokristallin cellulosa, povidon, talk, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium. Filmdragering: Hypromellos, hydroxipropylcellulosa, titandioxid (E171), makrogol (400), svart järnoxid (E172), röd järnoxid (E172). Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar PVC/PE/PVdC/Al-blister Förpackningsstorlekar: 50, 100, 120, 150, 180 eller 250 filmdragerade tabletter. HDPE-burk Förpackningsstorlekar: 50, 150 filmdragerade tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark Tillverkare Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien Denna bipacksedel ändrades senast

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Mykofenolaattimofetiili

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Mykofenolaattimofetiili Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Mykofenolaattimofetiili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. natriumkloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. natriumkloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Mykofenolatmofetil Actavis 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Mykofenolaattimofetiili

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Mykofenolatmofetil Actavis 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Mykofenolaattimofetiili Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mykofenolatmofetil Actavis 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fexofenadine Bluefish 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fexofenadine Bluefish 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fexofenadine Bluefish 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mycophenolate mofetil Orion 500 mg kalvopäällysteiset tabletit mykofenolaattimofetiili

PAKKAUSSELOSTE. Mycophenolate mofetil Orion 500 mg kalvopäällysteiset tabletit mykofenolaattimofetiili PAKKAUSSELOSTE Mycophenolate mofetil Orion 500 mg kalvopäällysteiset tabletit mykofenolaattimofetiili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Myfenax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Myfenax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Myfenax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli PAKKAUSSELOSTE Cytotec 0,2 mg tabletti Misoprostoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna. askorbiinihappo (C-vitamiini)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna. askorbiinihappo (C-vitamiini) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna askorbiinihappo (C-vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Bafucin Mint -imeskelytabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bafucin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mycophenolate Mofetil Accord 250 mg kapselit Mykofenolaattimofetiili

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mycophenolate Mofetil Accord 250 mg kapselit Mykofenolaattimofetiili Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mycophenolate Mofetil Accord 250 mg kapselit Mykofenolaattimofetiili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Alfexodil 120 mg kalvopäällysteiset tabletit. feksofenadiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Alfexodil 120 mg kalvopäällysteiset tabletit. feksofenadiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Alfexodil 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Myfenax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili

PAKKAUSSELOSTE Myfenax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili PAKKAUSSELOSTE Myfenax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle GLUCADOL 400 mg -kalvopäällysteiset tabletit glukosamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Fexorin 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Fexorin 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Fexorin 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Magnesium Diasporal 400 mg rakeet. magnesium

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Magnesium Diasporal 400 mg rakeet. magnesium Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Magnesium Diasporal 400 mg rakeet magnesium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini PAKKAUSSELOSTE Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. TrioBe tabletti. syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. TrioBe tabletti. syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle TrioBe tabletti syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Myfenax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen mykofenolaattimofetiili

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Myfenax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen mykofenolaattimofetiili Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Myfenax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen mykofenolaattimofetiili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle. Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos. natriumkloridi

Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle. Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos. natriumkloridi Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli PAKKAUSSELOSTE METALAX 10 mg -peräpuikko Bisakodyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Metenamiinihippuraatti

PAKKAUSSELOSTE. Metenamiinihippuraatti PAKKAUSSELOSTE HIPEKSAL 1 g -tabletti, kalvopäällysteinen Metenamiinihippuraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide. dekspantenoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide. dekspantenoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide dekspantenoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Maltofer 100 mg purutabletit. Rautaa rauta(iii)hydroksidipolymaltoosikompleksina

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Maltofer 100 mg purutabletit. Rautaa rauta(iii)hydroksidipolymaltoosikompleksina Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Maltofer 100 mg purutabletit Rautaa rauta(iii)hydroksidipolymaltoosikompleksina Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trineurin tabletit tiamiininitraatti (B 1 -vitamiini) pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Arthryl 750 mg kalvopäällysteiset tabletit glukosamiinisulfaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Arthryl 750 mg kalvopäällysteiset tabletit glukosamiinisulfaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Arthryl 750 mg kalvopäällysteiset tabletit glukosamiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Malvitona oraaliliuos

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Malvitona oraaliliuos Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Malvitona oraaliliuos tiamiininitraatti riboflaviininatriumfosfaatti pyridoksiinihydrokloridi nikotiiniamidi dekspantenoli kofeiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti. orfenadriinisitraatti ja parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti. orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Norflex 100 mg depottabletti orfenadriinisitraatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Norflex 100 mg depottabletti orfenadriinisitraatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Norflex 100 mg depottabletti orfenadriinisitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diabact UBT 50 mg tabletti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diabact UBT 50 mg tabletti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diabact UBT 50 mg tabletti 13 C-urea Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide Asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mykofenolatmofetil Mylan 500 mg kalvopäällysteiset tabletit mykofenolaattimofetiili

PAKKAUSSELOSTE. Mykofenolatmofetil Mylan 500 mg kalvopäällysteiset tabletit mykofenolaattimofetiili PAKKAUSSELOSTE Mykofenolatmofetil Mylan 500 mg kalvopäällysteiset tabletit mykofenolaattimofetiili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa.

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa. Pakkausseloste Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mutaflor oraalisuspensio 10 8 CFU/ml Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

Loratadin HEXAL 10 mg tabletti

Loratadin HEXAL 10 mg tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Zopinox 3,75 mg tabletti

Zopinox 3,75 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. Säilyttäkää pakkausseloste, jotta voitte tarvittaessa lukea sen uudelleen Lisätietoja lääkkeestä voitte pyytää lääkäriltänne

Lisätiedot