Kannen piirros: Milla Rissanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannen piirros: Milla Rissanen"

Transkriptio

1 Kannen piirros: Milla Rissanen

2 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT Sisällysluettelo: Kemia ja fysiikka s. 2 Historia/Yhteiskuntaoppi s. 3-4 Kirjoittaminen ja tekstinkäsittely s. 5 Kotitalous s. 6-7 Kuvataide s Liikunta s Matematiikka s. 15 Biologia ja maantieto s. 16 Musiikki s Tekninen työ s. 19 Tekstiilityö s. 20 Tietotekniikka s Englannin kieli s.23 Italian kieli s. 24 Ranskan kieli s Ruotsin kieli s. 27 Saksan kieli s. 28 Venäjän kieli s. 29 Äidinkieli ja kirjallisuus s Uskonto s. 32 Muut valinnaiskurssit s. 33 Valinnaiskurssien koodit s

3 2 KEMIA & FYSIIKKA 8.luokka KEFY 01: TYÖKURSSI 1 Lisätä oppilaan valmiuksia kokeelliseen työskentelyyn. Kurssilla tehdään sekä kemian että fysiikan töitä. Kurssilla ei siis päntätä teoriaa kirjasta, vaan tutkitaan ja opitaan yhdessä töitä tehden. 9.luokka KEFY 02: KEMIAN JA FYSIIKAN JATKOKURSSI Lisätä oppilaan valmiuksia jatko-opintoihin. Kurssi on tarkoitettu erityisesti lukioon ja tekniselle tai kemian alalle pyrkiville. Kurssilla kerrataan ja ennen kaikkea syvennetään kemian ja fysiikan keskeisiä oppisisältöjä. KEFY 03: TYÖKURSSI 2 Lisätä oppilaan valmiuksia kokeelliseen työskentelyyn. Kurssilla tehdään sekä kemian että fysiikan töitä. Kurssilla ei siis päntätä teoriaa kirjasta, vaan tutkitaan ja opitaan yhdessä töitä tehden. Kurssin valitseminen ei edellytä 8. luokan työkurssin suorittamista.

4 3 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI 8. luokka HYV 02: TEKNOLOGIA, VAURAUS JA VALTA, TEKNIIKAN HISTORIA Teknisen kehityksen, talouden ja vallan välisen yhteyden ymmärtäminen. Eri tieteenalojen osuus tekniikan keksinnöissä, tekniikan osaaminen valtapolitiikan välineenä, uhkien ja mahdollisuuksien tarkastelua, museokäynnit, integrointi fysiikkaan ja teknisiin töihin. HYV 05: KIVIKIRVEESTÄ PERSIANLAHDELLE, SOTAHISTORIAA Sotahistorian ymmärryksen syventäminen, sotien vaikutusten tajuaminen yhteiskunnallisina ilmiöinä, inhimillisen kärsimyksen sisäistäminen. Sotien merkitys maailmanhistorian ja yhteiskuntien muutosten nopeuttajana / hidastajana. Peruskäsitteistöön ja strategiaan/ taktiikkaan tutustuminen. Aseteknologian kehitys. Moraalisten ja eettisten kysymysten pohdinta, erityyppiset sodat, sodat ja valtapolitiikka. HYV 01: PAIKALLISHISTORIA TUTUKSI 9. luokka Oppija tuntee kotipaikkansa historiaa ja tietää, mistä hakea tietoa siitä. Oppija tutustuu kotipaikkansa historiallisiin nähtävyyksiin. Kurssilla tutustutaan Hämeenlinnan kirjoitettuun historiaan, historiallisiin paikkoihin ja historian tutkimiseen; esim. sukututkimukseen ja arkistoihin. Kurssilla tuotetaan oma tutkimus oppilaan kiinnostuksen mukaan. Tutkimuksen aineisto julkaistaan internetissä HYV 03: RIKOS JA RANGAISTUS, LAKITIEDON KURSSI Tavoitteena on vahvistaa yksilön halua ja kykyä toimia oikein ja tehdä oikeita valintoja, myös kasvattaa tietoisuutta tekojen seurauksista ja kykyä selvitä yksinkertaisten oikeusasioiden hoidosta. Kurssi antaa myös perustiedot Suomen oikeusjärjestelmästä. Kurssilla käsitellään oikeusasioita esimerkkitapausten avulla. Painopiste on nuorten kannalta keskeisissä lakiasioissa. Kurssilla käytetään esiin. sosiodraamaa, väittelyitä, tiedotusvälineiden seurantaa sekä vierailukäyntejä esim. käräjäoikeuden istuntoon.

5 4 HYV 06: KESKIAIKAA ETSIMÄSSÄ Keskiajan maailmankuvan, kulttuurin ja perinteiden tunteminen, miten näkyvät tänään. Kirkon asema, ritarit, valtarakennelmien muotoutuminen: ruhtinaat, hallitsijat, hovit (feodalismi, kirkkoruhtinaat, Paavin valta). Arkielämä ja Suomen keskiaika. Vierailut. HYV07: NY-VUOSI YRITTÄJÄNÄ OPINTO-OHJELMA Yrittämällä voit tulevaisuudessa työllistää itse itsesi. Kurssin aikana perustetaan oikea yritys lukuvuodeksi. Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle kokonaiskuva yritysmaailman keskeisistä toiminnoista ja valottaa yrittäjyyttä ammattina. Oppilaalle tulevat tutuksi yrittäjyyden ja yritystoiminnan tärkeimmät käsitteet käytännön työn kautta. Jo sadat koulut ympäri Suomea ja tuhannet ympäri maailmaa ovat toteuttaneet NY, Nuori Yrittäjä ohjelman. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa. Lisätietoja os.

6 5 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY Arvoperustaltaan yleissivistävä, työntekoon ja vastuuntuntoon kasvattava oppiaine, joka kehittää oppilaan käsien ja aivojen yhteistoimintaa, tukee oppilasta muiden aineiden opiskelussa ( esim. äidinkieli ja tietotekniikka) sekä jatko-opinnoissa ja työelämässä. Tavoitteet: Oppilas oppii kirjoittamaan kymmensormijärjestelmällä sujuvasti, nopeasti ja virheettömästi ulkoasultaan ja asettelultaan tasapainoisia kirjallisia tuotteita. Kurssiin kuuluu myös Wordtekstinkäsittelyohjelmaan perehtyminen harjoituksia tekemällä. Menetelmä: Oppilas opiskelee omassa tahdissaan eli etenee oman oppimisrytminsä mukaisesti. Oppilas käyttää harjoitellessaan Typing Master ja Word-ohjelmia. Opiskelu tapahtuu kirjoittamalla kurssin ajan ohjelmassa annettuja ja muita konekirjoitustekstejä omalla koneella. Valinnaisryhmissä opiskelee eri kirjoittamiskursseja suorittavia oppilaita. KKV 01: TEKSTINKÄSITTELY (1.OSA) 8. luokka Tavoitteet: Oppilas oppii kirjoittamaan kymmensormijärjestelmällä katselematta näppäimiin ulkoasultaan ja asettelultaan tasapainoisia kirjallisia tuotteita. Sisältö: Konekirjoituksen kymmensormijärjestelmän omaksuminen Typing Master-ohjelmalla. Rinnalla opiskellaan Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöä. KKV 02: TEKSTINKÄSITTELY (2.OSA) Tavoitteet: Oppilas oppii kirjoittamaan kymmensormijärjestelmällä sujuvasti, nopeasti ja virheettömästi ulkoasultaan ja asettelultaan tasapainoisia kirjallisia tuotteita. Sisältö: Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen, vakioasettelu, Word- tekstinkäsittelyohjelma, Typing Masterohjelmalla konekirjoitustaidon kehittäminen ja nopeuttaminen. KKV 01: TEKSTINKÄSITTELY (1.OSA) 9. luokka Tavoitteet: Oppilas oppii kirjoittamaan kymmensormijärjestelmällä katselematta näppäimiin ulkoasultaan ja asettelultaan tasapainoisia kirjallisia tuotteita. Sisältö: Konekirjoituksen kymmensormijärjestelmän omaksuminen Typing Master-ohjelmalla. Rinnalla opiskellaan Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöä. KKV 02: TEKSTINKÄSITTELY (2.OSA) Tavoitteet: Oppilas oppii kirjoittamaan kymmensormijärjestelmällä sujuvasti, nopeasti ja virheettömästi ulkoasultaan ja asettelultaan tasapainoisia kirjallisia tuotteita. Sisältö: Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen, vakioasettelu, Word- tekstinkäsittelyohjelma, Typing Masterohjelmalla konekirjoitustaidon kehittäminen ja nopeuttaminen.

7 6 KOTITALOUS 8. luokka KOV 03: KOTITALOUS 1 KOV 04: KOTITALOUS 2 Arkirutiini helpommaksi perustaitoja vahvistamalla ja soveltamalla - peruselintarvikkeet ruokalajeiksi, ruokalajit aterioiksi - ryhmäkohtainen yhteissuunnittelu ja toteutus Arkirutiini helpommaksi perustaitoja vahvistamalla ja soveltamalla - suomalaisen ruokaperinteen ruokia ja leivonnaisia --kalenterivuoden juhlat ruokapöydässämme KOV 06: KOTILEIVONTA 1 KOV 09: HYVÄÄ PATAA Leivonnan perustaitojen harjaannuttaminen ja soveltaminen - perustaikinatyypit muunnoksin - suolaista ja makeaa arkeen ja juhlaan Tekemällä oppiminen. Harkinta, omatoimisuus ja vastuu omasta ja ryhmän työstä. Sujuvuutta kodinhoitotöihin. Vaihtelevia kotiruokia ja leivontaa unohtamatta vierastarjoilua. 9. luokka KOV 07: JUHLA- JA TAPAKULTTUURIA KOV 08: KOTITALOUS 4 Juhlan järjestäminen ja juhlaan liittyvään tapakulttuuriin tutustuminen Juhlan järjestäminen ryhmäkohtaisina toteutuksina. Tekemällä oppiminen. Harkinta, omatoimisuus ja vastuu omasta ja ryhmän työstä. Makuja maailmalta. Ryhmäkohtainen yhteissuunnittelu ja - toteutus.

8 7 KOV 11: KOTILEIVONTA 2 Leivonnan perustaitojen harjaannuttaminen ja soveltaminen. Leipomuksia meiltä ja muualta. Pääosin sama sisältö kuin 8. luokan Kotileivonta-kurssi.

9 8 KUVATAIDE 8. luokka KUV 01: ANIMAATIOKURSSI - Perehdyttää oppilas animaation historiaan ja tekniikoihin. - Innostaa oppilaita mielikuvitukselliseen tarinointiin ja luovuuteen. - Antaa teknisiä valmiuksia oman animaation toteuttamiseen. Kurssilla perehdytään animaation historiaan ja tekniikoihin katselemalla erilaisia animaatioita. Toteutetaan pienryhmissä itse suunniteltu piirros-, pala-, savi- tai esineanimaatio. Suunnitellaan ja toteutetaan animaatiohahmot ja lavastus. Animaatio kuvataan digikameralla tai digivideokameralla ja editoidaan tietokoneella. Editointivaiheessa animaatioon lisätään äänet, tekstit, musiikki ja tehosteet. Valmiit animaatiot pyritään esittämään muulle ryhmälle/koululle. Työtavat: Piirustus, maalaus, paperileikkely tai muovailu. Lavastussuunnittelu ja -rakentelu, digikuvaus sekä editointi. KUV 02: MUOVAILUSTA MUOTOILUUN 1 - Kehittää oppilaan kolmiulotteista hahmottamista ja monipuolista ilmaisukykyä. - perehtyä kolmiulotteisen muotoilun mahdollisuuksiin, materiaaleihin ja monipuolisiin työtapoihin. - Opitaan ymmärtämään ja arvioimaan meitä kaikkia ympäröivää esinemaailmaa. Kurssilla laajennetaan visuaalista ajattelua kaksiulotteisista kuvista kolmiulotteiseen ympäristöön monipuolisin materiaalein ja keinoin. Kerrataan erilaisia muovailun, muotoilun ja rakentelun työtapoja sekä opitaan uusia tekniikoita. Materiaaleina voidaan käyttää savea, kipsiä, paperimassaa, puuta, kierrätysmateriaaleja jne. Tutustutaan omien töiden ohessa laajaan visuaaliseen ympäristöömme, muotoon, tilaan, esinekulttuuriin ja arkkitehtuuriin. Tehdään mm. naamioita, käyttöesineitä savesta, veistoksia jne. Työtavat: Kolmiulotteisen muotoilun tekniikat: savi, paperimassa, pienoismallit, kipsi, pahvi, puu, kierrätysmateriaalit jne. KUV 03: KUVATAIDETTA OMALLA TAVALLANI 1 Kurssin tavoite - Oppilaan kuvallisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen ohjatusti, mutta aiempaa vapaammin. - Kunkin oppilaan yksilöllisyyden huomioiminen menetelmien ja työvälineiden valinnassa. - Oppilas voi kehittää ja toteuttaa kuvallista ilmaisuaan itse valitsemallaan tavalla ja siten saada onnistumisen kokemuksia. Kurssilla oppilaalla on mahdollisuus keskittyä itsenäiseen työhön valitsemillaan taiteen ilmaisukeinoilla ja tekniikoilla. Oma arviointikyky kehittyy keinojen valinnassa ja tuloksen muotoutumisessa. Kurssilla käydään läpi yhteisiä teemoja, joita oppilas voi parhaaksi katsomallaan tavalla toteuttaa piirtäen, maalaten, muotoillen jne. Eri teemojen yhteydessä kerrataan ilmaisutekniikoita ja pohditaan niiden soveltuvuutta kyseisiin töihin. Pääpaino on valittujen menetelmien ja yhdessä mietittyjen teemojen onnistuneessa yhteensovittamisessa sekä tekemisen ilossa.

10 - Työtavat: piirustus, maalaus, grafiikka, muotoilu, valokuvaus, pienoismallit jne. 9 KUV 06: VALOKUVAUSKURSSI 1 - Tutustua valokuvauksen peruselementteihin oman kuvaamisen kautta. - Oppia käyttämään sekä manuaalista järjestelmäkameraa että digitaalikameraa. - Pimiötyöskentelyn ja kuvankäsittelyn oppimista. - Kehittää oppilaan taitoja ilmaista itseään ja ajatuksiaan valokuvauksen avulla. Kurssin sisältö: Valokuvauksen peruskurssi, jossa opimme laajasti kameroiden käytöstä valmiiden kuvien viimeistelyyn. Opettelemme erilaisia kuvaustekniikoita, järjestelmäkameroiden käyttöä, filmin kehitystä, omien mustavalkovalokuvien kehitystä pimiössä sekä digitaalikuvausta ja kuvankäsittelyä tietokoneiden avulla. Tutustumme pimiötyöskentelyyn ja valokuvauksen maailmaan digi- ja järjestelmäkameroiden avulla erilaisten kuvaharjoitusten ja itse otettujen kuvien kautta. Kuvausretki lähiseudulle. Mahdollisuuksien mukaan tutustuminen valokuvanäyttelyyn ja/tai oman valokuvanäyttelyn pystytys. Työtavat: Musta-valkovalokuvaus, pimiötyöskentely, digitaalikuvaus, kuvankäsittely tietokoneella. Kurssille osallistuminen ei edellytä omaa kameraa. KUV 13: PIIRTÄMINEN JA KUVANKÄSITTELY Taito käyttää tietokonepohjaisia piirto- ja kuvankäsittelyohjelmia - piirtäminen Windows - ohjelmistoilla - kuvankäsittely ja -muokkaus Photoshop-ohjelmalla - peruskäsitteet, tietokonegrafiikka ja digitaalinen kuva - suodattimien ja erilaisten efektien käyttö - kuvien yhdistäminen ja laadun parantaminen - kuvien skannaus ja digitaalikameran käyttö 9. luokka KUV 07: MUOVAILUSTA MUOTOILUUN 2 - Kehittää oppilaan kolmiulotteista hahmottamista ja monipuolista ilmaisukykyä. - perehtyä kolmiulotteisen muotoilun mahdollisuuksiin, materiaaleihin ja monipuolisiin työtapoihin. - Opitaan ymmärtämään ja arvioimaan meitä kaikkia ympäröivää esinemaailmaa. Kurssilla laajennetaan visuaalista ajattelua kaksiulotteisista kuvista kolmiulotteiseen ympäristöön monipuolisin materiaalein ja keinoin. Kerrataan erilaisia muovailun, muotoilun ja rakentelun työtapoja sekä opitaan uusia tekniikoita. Materiaaleina voidaan käyttää savea, kipsiä, paperimassaa, puuta, kierrätysmateriaaleja jne. Tutustutaan omien töiden ohessa laajaan visuaaliseen ympäristöömme, muotoon, tilaan, esinekulttuuriin ja arkkitehtuuriin. Ei vaadi Muovailusta muotoiluun 1 kurssin suoritusta, mutta oppilas voi suorittaa myös molemmat. Kursseilla on eri tehtävät. Työtavat: Kolmiulotteisen muotoilun tekniikat: savi, paperimassa, pienoismallit, kipsi, pahvi, puu, kierrätysmateriaalit jne.

11 10 KUV 08: KUVATAIDETTA OMALLA TAVALLANI 2 Kurssin tavoite - Oppilaan kuvallisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen ohjatusti, mutta aiempaa vapaammin. - Kunkin oppilaan yksilöllisyyden huomioiminen menetelmien ja työvälineiden valinnassa. - Oppilas voi kehittää ja toteuttaa kuvallista ilmaisuaan itse valitsemallaan tavalla ja siten saada onnistumisen kokemuksia. Kurssilla oppilaalla on mahdollisuus keskittyä itsenäiseen työhön valitsemillaan taiteen ilmaisukeinoilla ja tekniikoilla. Oma arviointikyky kehittyy keinojen valinnassa ja tuloksen muotoutumisessa. Kurssilla käydään läpi yhteisiä teemoja, joita oppilas voi parhaaksi katsomallaan tavalla toteuttaa piirtäen, maalaten, muotoillen jne. Eri teemojen yhteydessä kerrataan ilmaisutekniikoita ja pohditaan niiden soveltuvuutta kyseisiin töihin. Pääpaino on valittujen menetelmien ja yhdessä mietittyjen teemojen onnistuneessa yhteensovittamisessa sekä tekemisen ilossa. Ei vaadi Kuvataidetta omalla tavalla 1 - kurssin suoritusta, mutta oppilas voi suorittaa myös molemmat. Kursseilla on eri tehtävät. Työtavat: piirustus, maalaus, grafiikka, muotoilu, valokuvaus, pienoismallit jne. KUV 09: VALOKUVAUSKURSSI 1 - Tutustua valokuvauksen peruselementteihin oman kuvaamisen kautta. - Oppiä käyttämään sekä manuaalista järjestelmäkameraa että digitaalikameraa. - Pimiötyöskentelyn ja kuvankäsittelyn oppimista. - Kehittää oppilaan taitoja ilmaista itseään ja ajatuksiaan valokuvauksen avulla. Kurssin sisältö: Valokuvauksen peruskurssi, jossa opimme koko skaalan kameroiden käytöstä valmiiden kuvien viimeistelyyn. Opettelemme erilaisia kuvaustekniikoita, järjestelmäkameroiden käyttöä, filmin kehitystä, omien musta-valkovalokuvien kehitystä pimiössä sekä digitaalikuvausta ja kuvankäsittelyä tietokoneiden avulla. Tutustumme pimiötyöskentelyyn ja valokuvauksen maailmaan digi- ja järjestelmäkameroiden avulla erilaisten kuvaharjoitusten sekä omien kuvien kautta. Kuvausretki lähiseudulle. Mahdollisuuksien mukaan tutustuminen valokuvanäyttelyyn. Työtavat: MV-valokuvaus, pimiötyöskentely, digitaalikuvaus, kuvankäsittely tietokoneella. Ei vaadi 8. luokalla tarjotun Valokuvauskurssin suorittamista. Kursseilla on eri tehtävät. KUV 10: SARJAKUVA JA KUVALLINEN VIESTINTÄ - Oppia ymmärtämään ajankohtaista kuvallisen viestinnän maailmaa itse tekemällä ja kokemalla. - Tutustua visuaalisten viestien vaikutuksiin, keinoihin ja mahdollisuuksiin. - Oppia hallitsemaan koko sarjakuvanteon prosessi sekä käyttämään sarjakuvan kieltä yhtenä taideilmaisun muotona. Kurssin sisältö: Kurssilla perehdytään kuvallisen viestinnän kieleen, jota käytetään laajasti mediassa, mainoksissa, julisteissa, elokuvissa, musiikkivideoissa, internetissä, sarjakuvissa, esineissä, vaatteissa jne. eli lähes kaikkialla visuaalisessa ympäristössämme. Ajankohtaisiin teemoihin tutustumalla ja omilla töillä opetellaan kuvallisen viestinnän "luku - ja kirjoitustaitoa". Sarjakuvakerrontaa harjoitellaan käyttämällä ruutuja, puhekuplia, kuvakokoja ja -kulmia, varjostuksia, tehosteita, perspektiiviä jne. Kurssilla tehdään monipuolisia harjoituksia, joiden avulla kehitetään omaa visuaalista oivaltamista ja luovaa ajattelua. Kurssilla syntyneistä sarjakuvista kootaan yhteinen sarjakuvalehti. Työtavat: Piirtäminen, tussaus, maalaus, tekstaus, valokuva, muotoilu, kuvanmuokkaus tietokoneella jne.

12 11 KUV 11: PIIRUSTUS, MAALAUS JA TAIDEGRAFIIKKA - Innostaa ja ohjata oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan luovasti kuvallisin keinoin. - Syventää oppilaan taitoja piirtämisestä ja maalamisesta sekä tutustua taidegrafiikan menetelmiin. - Vahvistaa oppilaan pyrkimystä kohti taiteellista työskentelyä. Kurssilla syvennetään aiemmin opittua ja tutustutaan uusiin menetelmiin ja materiaaleihin. Oppilaat saavat yksityiskohtaista ohjausta ja yksittäiseen työhön on aikaa paneutua aiempaa pidempään Omien töiden ohessa kehitetään taitoa käyttää sommittelua, väriä ja muotoa monipuolisesti ilmaisun keinona.. Työskentelyn vaiheet luonnostelusta viimeistelyyn tehdään huolella pyrkien kohti taiteellista lopputulosta. Kurssilla tutustutaan taiteen historian eri suuntauksiin sekä nykytaiteeseen. Taidenäyttelyssä ja/tai taiteilijan työpajassa vierailu ja mahdollisesti myös oman näyttelyn pystytys. Työtavat: Eri piirrostekniikat, akvarelli-, peiteväri, akryyli- ja öljyvärimaalaus sekä taidegrafiikan painomenetelmät.

13 12 LIIKUNTA 8. luokka LIV 03: LIIKUTAAN YHDESSÄ KURSSI Liikutaan vanhojen tuttujen ja uusien vieraampien lajien parissa, nautitaan liikkumisesta ja pidetään yhdessä hauskaa! Oppilas löytää mahdollisesti kurssin avulla ideoita omaan vapaa-ajan liikkumiseen. Kurssiohjelma suunnitellaan ryhmän toiveiden, vuodenajan ja salitilanteiden mukaan. Kokeillaan jotain uutta ja vieraampaa liikuntalajia sekä liikutaan vanhojen hyväksi havaittujen lajien parissa. Jatketaan siitä mihin perustunneilla jäätiin ja mennään ehkä vähän pidemmällekin. Eli tehdään kaikkea mikä liikunnaksi katsotaan; uidaan, palloillaan, pelataan, luistellaan, suunnistetaan, pyöräillään, voimistellaan, jumpataan, tanssitaan, bodataan jne. Tämä kurssi on sinulle, joka haluat piristystä päivään ja lepotaukoja aivoille. LIV 04: AEROBIC- JA KUNTOSALIKURSSI Lihas- ja aerobisen kunnon monipuolinen kehittäminen sekä vartalon kiinteytys ja muokkaus. Liikunnan iloa! Tutustutaan eri aerobic-muotoihin (aerobic, step, spinning, pumppi, kuntopiiri jne.) ja kuntosaliharjoittelutapoihin. Vierailukäynti jollakin kaupungin kuntosaleista tai jumppatunnilla, jolloin kurssista voi aiheutua oppilaille pieniä rahallisia kuluja. LIV 06: SISÄPALLOILUKURSSI Tutustuminen eri sisäpalloilulajeihin sekä niiden lajitaitojen ja taktiikan kehittäminen. Kurssiohjelma suunnitellaan yhdessä salitilanteen ja vuodenajan mukaan sekä ryhmän toiveet huomioiden. Suosituimpia lajeja ovat olleet salibandy, lentopallo, koripallo, futsal, biljardi ja jääpelit hallissa sekä keilaaminen. LIV 10: MAILAPELIKURSSI Tutustutaan tavallisimpiin mailapeleihin ja opitaan niiden perustekniikat sekä taktiikat. Kokeillaan mahdollisimman montaa eri mailapeliä sen hetkisen vuodenajan, sali- ja kenttätilanteen sekä ryhmän toivomusten mukaan. Suosittuja lajeja ovat olleet pesäpallo, tennis, sulkapallo, salibandy, pingis, biljardi ja minigolf. Kurssista voi aiheutua oppilaalle pieniä rahallisia kuluja.

14 13 LIV17: VESILIIKUNTAKURSSI Perehdytään monipuolisesti ja turvallisesti vesiliikuntaan. Tavoitteena suorittaa jokin uinnin tavoitetaulukon uintimerkki. Lisäksi tutustutaan melonnan perustekniikkaan ja melontavälineisiin (melonta järjestetään syksyllä tai loppukeväästä). Kehitetään uinnin perustekniikoita, harjoitellaan sukeltamista, uimahyppyjä ja vedestä pelastamista merkkivaatimusten mukaisesti. Tavoitteena uimamerkki (kandidaatti-, maisteri- tai priimusmaisteri), jossa jokainen etenee omien taitojensa mukaisesti. Lisäksi pelataan vesipelejä, tutustutaan vesivoimisteluun ja kerrataan elvytystä. Keväällä tai syksyllä kokeillaan melontaa: harjoitellaan tekniikkaa ja tutustutaan välineisiin sekä tehdään mahdollisesti 3-4 tunnin melontaretki. Oppilaiden kiinnostuksen mukaan mahdollista on kokeilla myös kirkkovenesoutua. Kurssista voi aiheutua oppilaille pieniä rahallisia kuluja. 9. luokka LIV 08: AEROBIC-, TANSSI- JA KUNTOSALIKURSSI Lihas- ja aerobisen kunnon monipuolinen kehittäminen sekä vartalon kiinteytys ja muokkaus. Erilaisiin yksilötanssimuotoihin tutustumista ja mahdollisesti ryhmässä tanssiesityksen suunnittelu ja toteutus. Lisäksi harjoitellaan lyhyen tanssi/jumppasarjan ohjaamista omalle ryhmälle. Liikunnan iloa! Tehokasta kuntoliikuntaa käyttäen apuna aerobicin eri muotoja, yksintansseja sekä kuntosalityöskentelyä, jossa pääpaino on oman ohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi harjoitellaan pareittain lyhyen sarjan ohjaamista sekä mahdollisesti suunnitellaan ja toteutetaan tanssiesitys koulun tilaisuuteen. Kurssin valinta ei edellytä 8.luokan kurssin käyntiä edellisenä vuonna. Kurssin aikana vieraillaan jollakin kaupungin kuntosaleista tai jumppatunnilla, jolloin kurssista voi aiheutua oppilaalle pieniä rahallisia kuluja.. LIV 09: LIIKU JA VIRKISTY- KURSSI TYTÖILLE Liikunnasta nauttiminen! Löytää ideoita liikunnan harrastamiseen vapaa-ajalla ja monipuolisen liikunnan avulla pitää hauskaa, kehittää kuntoa sekä omia liikuntataitoja. Rentouttavia hetkiä opiskelun lomaan! Ryhmän kanssa yhteisesti suunnitellun kurssiohjelman ja vuodenajan mukaan melkeinpä mitä vain; kuntosali, spinning, keilaus, uinti, aerobic, paini, itsepuolustus, rentoutus, talvilajit, pallopelit Periaatteella jotain uutta, jotain vanhaa kiinnostuksen ja toiveiden mukaan. Kurssista voi aiheutua oppilaalle pieniä rahallisia kuluja. LIV 12: VOIMAILLEN KUNTOA Tutustutaan kuntosaliharjoitteluun sekä muihin voimaharjoittelutapoihin.. Oppilas opettelee oikeita tekniikoita ja ymmärtää miten eri harjoitukset vaikuttavat omaan kehoon. Tietää perusliikkeitä ja osaa suunnitella itselleen oman harjoitusohjelman. Koko kehon muokkausta; harjoitetaan eri lihasryhmiä erityyppisin painotuksin (kesto-, perus-, pikavoima jne.) kuntosalilaitteilla, vapailla painoilla sekä oman kehon painolla. Opetellaan liikkeiden

15 14 oikeita suoritustekniikoita. Kurssin aikana harjoitellaan useilla erilaisilla ohjelmilla ja seurataan omaa kehitystä testeillä. Opetellaan tekemään alku- ja loppuverryttelyt sekä ymmärretään niiden merkitys. Tutustutaan kaupungin kuntosalitarjontaan. Käydään vierailulla jollakin toisella kuntosalilla, jolloin kurssista voi aiheutua oppilaalle pieniä rahallisia kuluja. LIV 15: SISÄPALLOILUN JATKOKURSSI Perehdytään syvällisemmin valittuihin sisäpalloilulajeihin. Tavoitteena on lajitaitojen vakiinnuttaminen ja sujuva taktinen peli. Ryhmä suunnittelee kurssin lajivalikoiman vuodenajan, salitilanteen ja harrastusten mukaan. Päälajeja ovat olleet koripallo, lentopallo ja salibandy. Jalkapalloa ja jääpelejä voidaan myös pelata sisätiloissa. Kurssin valinta ei edellytä 8lk:n kurssin käyntiä. LIV 16: MAILAPELIEN JATKOKURSSI Perehdytään syvällisemmin valittujen mailapelien tekniikkaan ja taktiikkaan. Tavoitteena ovat vakiintuneet taidot ja sujuva taktinen peli. Valitaan ryhmän toiveiden, vuodenajan ja olosuhteiden mukaan muutama mailapeli, joita harjoitellaan perusteellisemmin. Suosituimpia lajeja ovat olleet salibandy, jääpelit, tennis ja pesäpallo. Sulkapallo ja pingis voivat olla myös mahdollisia lajeja. Kurssin valinta ei edellytä 8lk:n kurssin käyntiä. LIV 21: RETKEILY- JA SEIKKAILUKURSSI Tutustutaan luonnossa liikkumisen eri muotoihin sekä opitaan liikkumisen lomassa peruserämiestaitoja ja elämässä tärkeitä taitoja kuten sosiaalista kanssakäymistä ja vuorovaikutustaitoja. Melotaan, retkeillään, seikkaillaan ja harjoitellaan peruserämiestaitoja kuten ruuanlaittoa luonnossa, kalastusta, suunnistusta jne. Kurssin aikana tehdään melontaretki sekä yöretki luontoon tai vaihtoehtoisesti useita lyhyitä retkiä maastossa/luonnossa. Mahdollisuuksien mukaan melonta- ja yöretki voidaan myös yhdistää. Lisäksi oppilaiden kiinnostuksen mukaan voidaan tutustua kirkkovenesoutuun sekä kiipeilyyn ja muihin seikkailulajeihin. Kurssista voi aiheutua oppilaalle pieniä kuluja. Pidemmät retket on toteutettava kouluajan ulkopuolella, mutta tämä huomioidaan kurssin tuntimäärässä.

16 15 MATEMATIIKKA 8. luokka MAV 06: HAUSKAA MATEMATIIKKAA Parantaa oppilaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoa. Kurssilla perehdytään ongelmanratkaisuun pulma- ja tutkimustehtävien muodossa. MAV 08: MATEMATIIKAN KERTAUSKURSSI Auttaa oppilasta hallitsemaan paremmin vanhat oppisisällöt, jotta uuden opiskelu käy helpommin. Kurssilla kerrataan 7. ja 8. luokan keskeisiä asioita. Kurssi on tarkoitettu oppilaille, joiden matematiikan numero on korkeintaan luokka MAV 09: MATEMATIIKAN KERTAUSKURSSI Auttaa oppilasta hallitsemaan paremmin vanhat oppisisällöt, jotta uuden opiskelu käy helpommin. Helpottaa siirtymistä seuraavaan oppilaitokseen. Kurssilla kerrataan peruskoulun matematiikan tärkeimmät aiheet. Kurssi on tarkoitettu oppilaille, joiden matematiikan numero on korkeintaan 7. MAV 11: MATEMATIIKAN JATKOKURSSI Antaa oppilaille hyvät valmiudet matemaattisiin jatko-opintoihin. Kurssilla syvennetään peruskoulun oppimäärää erityisesti niiden aihealueiden osalta, joita lukiomatematiikassa tarvitaan. Kurssi madaltaa kynnystä siirtyä jatko-opintoihin. Kurssi sopii erityisesti niille lukioon aikoville, jotka aikovat opiskella pitkää matematiikkaa.

17 16 BIOLOGIA JA MAANTIETO 8. luokka GEV 01: MAAILMANMATKAILUKURSSI Kurssilla oppilaat tekevät virtuaalimatkaa maailman ympäri. Matkasta eri maihin ja kohteisiin tehdään kirjallista matkapäiväkirjaa, missä esitellään nähtävyyksiä ja alueiden kulttuuria. Oppitunneilla lisäksi esitellään ryhminä eri maapallon kulttuuriryhmiä. Samalla ideoidaan koululle kansainvälisyysviikko, missä tehdään mm. kansainvälistä ruokaa eri kulttuurien asiantuntijoiden kanssa ja järjestetään koululle tapahtumaa. Materiaalia etsitään mm. netistä, kirjastosta ja kyseisestä kulttuurista kotoisin olevilta ihmisiltä. Opettajana Heli Vilpas BIV 01: KOKEELLISEN BIOLOGIAN KURSSI 9.luokka Kurssilla tehdään erilaisia tutkimuksia biologian eri osa-alueilta. Tunneilla tarkastellaan kasvi- ja eläinsoluja, etsitään koulun törkyisin paikka ja viljellään bakteereja, tutkitaan fotosynteesiä kokeellisesti, avataan kastemato ja muita eläimiä, tutkaillaan sisäelimiä, saalistetaan ötököitä yms Kurssi arvioidaan tuntiaktiivisuuden ja tutkimusvihon mukaan. Joka aiheesta tehdään vihkoon lyhyt raportti, missä pohditaan aiheen onnistumista, ongelmaa, mietitään johtopäätöksiä ja tuloksia. Lisäksi kurssilla tehdään opintoretki Helsinkiin missä tutustutaan mm. luonnonhistorialliseen museoon ja kasvitieteelliseen museoon tai Sea Lifeen. (Kurssimatkasta tulee lisäkustannuksia oppilaille) Opettajana Heli Vilpas

18 17 MUSIIKKI 8. luokka MUV 01: BÄNDIKURSSI 1 Oppilas saa tarvittavat perustiedot ja -taidot yhteis- ja yhtyesoittoon ja kokemuksia musiikillisesta vuorovaikutuksesta kuuntelemalla toisia ja suhteuttamalla itsensä soivaan ympäristöönsä. Oppilas oppii toimimaan osana tiivistä ryhmää, jossa jokaisen ryhmän jäsenen panos on tärkeä onnistumisen kannalta. - Yhteissoittoa ja -laulua vaihtelevalla ohjelmistolla sekä tarpeellista teoriaa - Perustekniikoiden opiskelua rummuilla, kitaralla, bassolla ja kosketinsoittimilla - Opastusta vahvistinlaitteiden ja oheistarvikkeiden käyttöön MUV 02: MUSIIKKIA TIETOKONEELLA Oppilas tutustuu musiikin tekemiseen tietokoneella. Opitaan perusvalmiuksia tehdä musiikkia erilaisilla ohjelmilla. Oppilas saa kehitellä oman keksimisen kautta luotuja tuotoksia tai pienimuotoisia sävellyksiä. MUV05: RYTMITEATTERI Käydään läpi erilaisia tietokoneen käyttömahdollisuuksia musiikin tekemisessä. Tutustutaan erilaisiin ohjelmistoihin. Rumpulooppien, melodian, rytmin, sointujen tekemistä Kokeillaan tietokonevälitteisiä ohjelmistoja kuten nuotinnusohjelmaa. Musiikin äänitystä ja editointia tietokoneella Oppilas oppii käyttämään rytmiä pienimuotoisissa esityksissä. Kehorytmiikan ja erilaisten välineiden käyttäminen rytmin tuottamiseen. Ryhmässä tekeminen ja yhteisten pienesitysten valmistaminen. Kehorytmien opettelua Rytmin tuottaminen esineillä Rytmin yhdistäminen pienoistarinan/tapahtuman esittämiseen MUV 06: LYÖMÄSOITINKURSSI Oppilas tutustuu erilaisiin lyömäsoittimiin ja niiden perustekniikoihin. Opitaan soittamaan yhdessä muiden kulttuurien rytmejä. Lyömäsoitinten soittamista Kuubalaisia, Brasilialaisia ja Afrikkalaisia rytmejä

19 18 MUV 04: ELVIKSESTÄ EMINEMIIN Oppilas tutustuu pop- ja rockmusiikin historiaan ja kehitykseen kuuntelun ja tutkimisen avulla. Oppilas ymmärtää musiikin merkityksen osana yksilön ja yhteiskunnan kehitysvaiheita. - laaja-alainen katsaus nuorisomusiikkiin eri vuosikymmeninä - aihepiiriä lähestytään musiikin kuuntelijan näkökulmasta - sopii musiikin suurkuluttajille tai muuten vaan kiinnostuneille 9. luokka MUV 03: BÄNDIKURSSI 2 MUV05: RYTMITEATTERI Oppilas syventää taitojaan yhteis- ja yhtyesoitossa. - yhteissoittoa ja -laulua vaihtelevalla ohjelmistolla - taitojen ja tietojen syventämistä rummuilla, kitaralla, bassolla ja kosketinsoittimilla - mahdollisia esiintymisiä tilanteen mukaan Oppilas oppii käyttämään rytmiä pienimuotoisissa esityksissä. Kehorytmiikan ja erilaisten välineiden käyttäminen rytmin tuottamiseen. Ryhmässä tekeminen ja yhteisten pienesitysten valmistaminen. Kehorytmien opettelua Rytmin tuottaminen esineillä Rytmin yhdistäminen pienoistarinan/tapahtuman esittämiseen MUV06: LYÖMÄSOITINKURSSI Oppilas tutustuu erilaisiin lyömäsoittimiin ja niiden perustekniikoihin. Opitaan soittamaan yhdessä muiden kulttuurien rytmejä. Lyömäsoitinten soittamista Kuubalaisia, Brasilialaisia ja Afrikkalaisia rytmejä

20 19 TEKNINEN TYÖ Teknisen työn valinnaiskurssit ovat tarkoitettu kaikille oppilaille, riippumatta siitä, onko oppilas aikaisemmin opiskellut ainetta. mitkään kurssit eivät edellytä edellisen kurssin suorittamista, vaan kaikki kurssit ovat aina omia yksittäisiä kokonaisuuksia. Teknisen työn opiskelu valinnaisaineena on erilaisten, itse suunnittelemien tai osin valmiiden suunnitelmien pohjalta tehtyjen esineiden valmistamista. Esineen valmistusprosessi lähtee ideoinnista ja suunnittelusta, aina valmistamiseen ja oppilaan oman onnistumisen arviointiin saakka. Kurssien tavoitteena on persoonallisten esineiden tuottaminen, uusien materiaalien ja työtapojen käyttäminen ja onnistumisen kokemusten saaminen. Ideasta tuotteeksi kurssilla oppilas voi suunnitella ja valmistaa itse, tai osin valmiita suunnitelmia käyttäen, haluamansa esineen. Elektroniikka kursseilla oppilas voi valmistaa omavalintaisen elektronisen laitteen, esim. radion tms. ja koteloida sen. 8. luokka TNV 01: IDEASTA TUOTTEEKSI 1 TNV 04: IDEASTA TUOTTEEKSI 2 TNV 08: IDEASTA TUOTTEEKSI 3 TNV 02: ELEKTRONIIKKA 1 TNV 05: ELEKTRONIIKKA 2 9. luokka TNV 06: IDEASTA TUOTTEEKSI 4 TNV 10: IDEASTA TUOTTEEKSI 5 TNV 11: ELEKTRONIIKKA 3 TNV 12: ELEKTRONIKKA 4

21 20 TEKSTIILITYÖ 8. luokka TSV 01: TEKSTIILITYÖ 1 Huom! Käsityön päättötodistusnumeron korotuskurssi Tavoitteet: Parantaa käsityön päästötodistusnumeroa kertaamalla ompelun, neulonnan ja kirjonnan perusasiat 7-luokan tavoitteiden mukaan. Oppilaalle laaditaan tapauskohtaisesti omat tavoitteet kurssin suorittamiseksi. Sisältö: 7-luokan aihepiirejä soveltaen. TSV 02: TEKSTIILITYÖ 2 TSV 03: TEKSTIILITYÖ 3 Tavoitteet: Tekstiilityön tietojen ja taitojen kehittäminen sekä uuden oppiminen tekemällä itse suunniteltuja töitä erilaisista materiaaleista erilaisin tekotavoin. Sisältö: Oppilas suunnittelee ja valmistaa oman kiinnostuksensa ja oppimistavoitteidensa mukaan tekstiilitöitä esim. seuraavista aihepiireistä: ompelutyönä vaate tai sisustustekstiili, neuletyö käsin tai koneella, poppanan kudonta kangaspuilla, kirjonta- tai tilkkutyö käsin tai koneella, helmikudonta, huovutus, solmubatikki yms. Oppilas pitää oppimispäiväkirjaa ja arvioit omaa työskentelyään. Samassa ryhmässä opiskelee eri tekstiilityön kursseja suorittavia oppilaita. 9. luokka TSV 04: TEKSTIILITYÖ 4 TSV 05: TEKSTIILITYÖ 5 TSV 06: TEKSTIILITYÖ 6 Tavoitteet: Tekstiilityön tietojen ja taitojen kehittäminen ja syventäminen sekä uuden oppiminen tekemällä itse suunniteltuja töitä erilaisista materiaaleista eri tekotavoin. Käsityksen muodostaminen omista taidoista ja kehittymismahdollisuuksista käden taitojen alueella. Oppilas suunnittelee ja valmistaa oman kiinnostuksensa ja oppimistavoitteidensa mukaan tekstiilitöitä haluamistaan aihepiireistä, esim. ulkoiluvaate, jakku tai takki, kangaspuilla kudonta, saumurin tehokas käyttö, oman asun ompelu, tilkkutäkin valmistaminen, neulevaate, värjäys, kankaanpainanta yms. Oppilas pitää töistänsä oppimispäiväkirjaa ja suunnittelee ja arvioi omaa työskentelyään. Pyritään oppimaan myös yrittävää elämänasennetta työskennellessä. Samassa ryhmässä opiskelee eri tekstiilityön kursseja suorittavia oppilaita

22 21 TIETOTEKNIIKKA 8. luokka TTV15: TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI Oppia käyttämään ja ylläpitämään tietokonetta tehokkaasti. Kurssilla perehdytään tietotekniikan perusasioihin ja tietokoneen tehokkaaseen käyttöön. Opetellaan käyttämään erilaisia kotona ja toimistoissa käytettäviä perusohjelmia sekä siirtämään tietoa niiden välillä. Lisäksi perehdytään tietoturva-asioihin. Käydään läpi internetin vaaroja, opetellaan käyttämään nettiä turvallisesti sekä suojaamaan tietokone erilaisilta viruksilta ja haittaohjelmilta. TTV17: VERKKO-OHJELMOINTI Oppia tekemään toimiva kotisivusto. - XHTML-kielen perusteet - omien kotisivujen tekeminen XHTML-kielellä - erilaisten tehosteiden käyttö kotisivulla - internet-sivujen arviointia TTV15: TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI 9. luokka Oppia käyttämään ja ylläpitämään tietokonetta tehokkaasti. Kurssilla perehdytään tietotekniikan perusasioihin ja tietokoneen tehokkaaseen käyttöön. Opetellaan käyttämään erilaisia kotona ja toimistoissa käytettäviä perusohjelmia sekä siirtämään tietoa niiden välillä. Lisäksi perehdytään tietoturva-asioihin. Käydään läpi internetin vaaroja, opetellaan käyttämään nettiä turvallisesti sekä suojaamaan tietokone erilaisilta viruksilta ja haittaohjelmilta. Huom! Jos suoritit Tietotekniikan peruskurssin 8. luokalla, et voi valita sitä uudestaan. TTV08: OHJELMOINTI I Edellyttää TTV17: VERKKO-OHJELMOINTI kurssin suorittamista 8. luokalla. Oppia hahmottamaan tietokoneohjelmien perusrakenteet ja tekemään pieniä toimivia tietokoneohjelmia. - tietokoneohjelmien tekemisen vaiheet - tietokoneohjelmien rakenteiden ymmärtäminen - C++ -ohjelmointikielen perusteet - pieniä ohjelmia C++ -kielellä - kurssi vaatii loogista ajattelukykyä ja jonkin verran matemaattista taitoa

23 22 TTV16: OHJELMOINTI II Edellyttää TTV08: OHJELMOINTI I kurssin valintaa. Ohjelmoida toimivia tietokoneohjelmia sekä tutustua web-ohjelmointiin. - ohjelmia C++ -ohjelmointikielellä - muihin ohjelmointikieliin tutustumista

24 23 ENGLANNIN KIELI 8. luokka ENV02: JUST SING IT! Kehittää englanninkielentaitoa musiikin avustuksella. Tuttujen laulujen laulamista ja niiden tekstien käsittelyä.

25 Tutustutaan kappaleiden englanninkieliseen lausumiseen ja niiden sisältöön. Englanninkielisten laulujen laulaminen opettelemalla laulu, melodia, rytmi. Laulujen laulaminen ryhmässä, pienryhmissä ja mahdollisuus yksinlauluun. Artistien esittelyä englannin kielellä luokka ENV 03: ENGLANTIA LUKIOON AIKOVILLE Vahvistaa yläasteella jo opittua ja valmentaa lukiomaiseen työskentelyyn. Erilaisten tekstien käsittelyä, peruskieliopin kertausta, erilaisten kirjoitelmien laatimista, kuullun ja luetun ymmärtämisen harjoittelua sekä suullisen kielitaidon harjoittelua ITALIAN KIELI ITB2 03: B2 ITALIAN 3. KURSSI ITB2 04: B2 ITALIAN 4. KURSSI 9. luokka

26 25 RANSKAN KIELI 8.luokka RAA2 03: A2 RANSKAN3. KURSSI RAA2 04: A2 RANSKAN 4. KURSSI

27 26 RAB2 01: B2 RANSKAN 1. KURSSI Ranskan kieleen ja kulttuuriin tutustuminen käytännön kielitaitoa painottaen -opetellaan esittäytymään ja tervehtimään, kysymään kuulumisia sekä pyytämään anteeksi -harjoitellaan paikkojen tiedustelemista sekä hintojen kysymistä -opetellaan värit, viikonpäivät ja lukusanat 1-60 RAB2 02: B2 RANSKAN 2. KURSSI Ranskan kielen perustaitojen syventäminen ja kulttuurintuntemuksen lisääminen -opetellaan kertomaan itsestä, perheestä, ystävistä ja kotipaikasta -kuvaillaan säätä -harjoitellaan matkasuunnitelmien kertomista -opetellaan kuukaudet, kellonajat ja lukusanat harjoitellaan tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemista ranskaksi 9.luokka RAA2 05: A2 RANSKAN 5. KURSSI RAA2 06: A2 RANSKAN 6. KURSSI RAB2 03: B2 RANSKAN 3. KURSSI Jo opittujen ranskan kielen perustaitojen vahvistaminen. Harjoitellaan jokapäiväisiä kielenkäyttötilanteita, kuten tien kysymistä ja neuvomista, puhelimessa puhumista ja vaateoksilla käymistä. Opetellaan kertomaan itsestä ja ilmaisemaan omia mielipiteitä. Kerrataan ruokasanastoa, suullista kielitaitoa painotetaan. RAB2 04: B2 RANSKAN 4. KURSSI Kurssin tavoitteena on saavuttaa sellainen kielitaito kielitaito, jolla selviää vähintäänkin auttavasti jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ranskankielisessä ympäristössä. Opetellaan kertomaan laajemmin omasta elämästä, asunnosta, ystävistä ja ympäristöstä. Harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, suullista kielitaitoa ja tekstin ymmärtämistä. Oman tuotoksen osuutta painotetaan. RAV01: RANSKAA REISSAAJILLE Matkailijan selviytymisopas ranskankielisiin maihin

28 27 Harjoitellaan ranskan kielellä selviytymistä ranskankielisissä maissa. Tilanteita ovat mm. ravintolassa ja majoitusliikkeessä asioiminen, matkalipun ostaminen ja tien kysyminen. RUOTSIN KIELI 8.luokka RUV 01: LITE TILL Kurssin tavoite ja sisältökuvaus: Kerrataan jo opittuja asioita ja laajennetaan hieman sanavarastoa.

29 28 9.luokka RUV 02: "MAN KAN, OM MAN VILL!" Kurssi on hyödyllinen oppilaalle, joka haluaa kerrata ja vahvistaa ruotsin taitojaan rakenteissa, kuullun ymmärtämisessä ja tekstin tuottamisessa. Oppikirjaa avuksi käyttäen kerrataan mm. substantiivit, verbit, adjektiivit ja sanajärjestys. Muita asioita käsitellään osallistujien toivomusten mukaan. SAKSAN KIELI 8. luokka SAA2 03: A2 SAKSAN 3. kurssi SAA2 04: A2 SAKSAN 4. kurssi SAB2 01: B2 SAKSAN 1.kurssi

30 SAB2 02: B2 SAKSAN 2.kurssi 29 Opettaa selviytymään arkipäivän tilanteissa saksan kielellä. Tutustuttaa oppilas saksankielisiin maihin ja kulttuureihin. Herättää ja ylläpitää motivaatio kielen opiskeluun. Opetellaan arkipäivän helppoja puhetilanteita kuten esittäytyminen, tervehtiminen, anteeksipyynnöt ja hyvästely. Opetellaan kertomaan itsestä ja perheestä. Kieliopissa pääpaino verbin taivutuksessa. SAA2 05: A2 SAKSAN 5. kurssi SAA2 06: A2 SAKSAN 6. kurssi 9. luokka SAB2 03: B2 SAKSAN 3.kurssi SAB2 04: B2 SAKSAN 4.kurssi Syventää kielitaitoa ja sanastoa arkipäivän tilanteissa. Innostaa kielen opiskeluun myös jatkoopinnoissa. Harjoitellaan liikkeessä asiointia, puhelinkeskusteluita ja päivän tapahtumista kertomista. Opetellaan kertomaan omasta kotikaupungista ja maasta. Kieliopissa pääpaino verbin aikamuodoissa ja sijamuodoissa. Syventää kielitaitoa ja kartuttaa sanastoa. Tutustuttaa oppilas toisiin maihin ja kulttuureihin saksan kielellä. Innostaa kielen opiskeluun myös jatko-opinnoissa. Harjoitellaan edelleen arkipäivän puhetilanteita esim. ravintolassa, hotellissa ja lääkärissä asiointi. Tutustutaan saksankieliseen erikoissanastoon kuten mainostekstit ja tietokonesanasto. Opetellaan kertomaan toiveista ja tulevaisuudesta. Harjoitellaan abstraktia sanastoa. Tutustutaan toisiin EU maihin ja erilaisiin tapoihin eri maissa. Kieliopissa kerrataan jo opittua. Uuden oppimisessa pääpaino on adjektiivin taivutuksessa. SAV01: SAKSAA SEIKKAILIJOILLE Matkailijan selviytymisopas saksankielisiin maihin Harjoitellaan saksan kielellä selviytymistä saksankielisissä maissa. Tilanteita ovat mm. ravintolassa ja majoitusliikkeessä asioiminen, matkalipun ostaminen ja tien kysyminen. VENÄJÄN KIELI 8.luokka VEB2 01: B2 VENÄJÄN 1. KURSSI VEB2 02: B2 VENÄJÄN 2. KURSSI 9. luokka

31 VEB2 03: B2 VENÄJÄN 3. KURSSI 30 VEB2 04: B2 VENÄJÄN 4. KURSSI ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 8. luokka ÄIV 02: ELOKUVAKURSSI Oppilas perehtyy eri elokuvalajeihin sekä elokuvan tekemisen perusasioihin.

32 31 Katsotaan esimerkkielokuvia eri lajeista, tutustutaan elokuvan peruskäsitteisiin, tutustutaan elokuvan tekemisen perusasioihin esimerkkien avulla. Laaditaan kirjallisia tuotoksia mm. arvosteluja. ÄIV 03: ILMAISUTAITOA JA NÄYTTELEMISTÄ Oppilaan oman esiintymisrohkeuden vahvistaminen. Kehitämme monipuolisesti omaa luovaa ilmaisuamme, teemme yksilöja ryhmäharjoituksia sekä harjoitellaan teatteri-ilmaisua. ÄIV 05: TAITAVAT TARINOIJAT 1 Oppilas laajentaa ja varmentaa omaa kirjallista ilmaisuaan. Kurssilla kirjoitetaan monenlaisia tekstejä ja kokeillaan oman kirjallisen luovuuden rajoja. ÄIV 07: SOTURIT JA LOHIKÄÄRMEET- KIRJALLISUUDEN TEEMAKURSSI tutustutaan kirjallisuuden lajeihin oppilas laajentaa omaa tietämystään kaunokirjallisuuden eri lajeista erilaisin tehtävin. 9. luokka ÄIV 12: TAITAVAT TARINOIJAT 2 Oman kirjallisen ilmaisun kehittäminen. Kurssin aikana kirjoitetaan monenlaisia tekstejä, kokeillaan tyylejä ja tutustutaan toisten tuotoksiin. Tämä kurssi ei edellytä 8. luokan kirjoittamisen valinnaiskurssia. ÄIV 13: MAAILMANHISTORIA ELOKUVISSA tutustutaan maailmanhistorian tapahtumiin elokuvien kautta Kurssin aikana pohditaan sitä, millaisen kuvan elokuvat antavat historiallisista tapahtumista, jotka ovat osana elokuvaa. Laaditaan kirjallisia tuotoksia yms. Kurssi ei edellytä 8-luokan Elokuvakurssin suorittamista. ÄIV15: TUNTEEN PALOA JA TAISTELUITA Tutustutaan kuuluisiin tarinoihin Oppilas laajentaa omaa tietämystään kaunokirjallisuuden kuuluisista nimistä erilaisin tehtävin.

33 Pääsy tälle kurssille ei edellytä 8. luokan kirjallisuuden valinnaiskurssia. 32 ÄIV09: KERTAUSKURSSI LUKIOON AIKOVILLE Kerrataan keskeiset kielioppi- ja oikeakielisyysasiat Taitoja vahvistetaan erilaisin tehtävin ja kirjoittamisen kautta. USKONTO 9. luokka UEV 01: OIKEA JA VÄÄRÄ ELÄMÄSSÄNI, Etiikan valinnaiskurssi/syventävä

34 33 Tarjota oppilaalle aineksia oman elämänkatsomuksen kehittämiseen ja tilaisuus pohtia oikean ja väärän toiminnan perusteita nuoren elämään liittyvissä tilanteissa. Oppilaat saavat harjoitusta mielipiteen muodostuksesta, perustelu- ja keskustelutaidoista. Kurssi syventää uskonnon kursseilla omaksuttuja etiikan tietoja ja taitoja. Kurssilla tutustutaan eettisiin kysymyksiin eli pohditaan oikeaa ja väärää Ihmisen elämässä erilaisista näkökulmista. Aihepiirit valitaan nuoren elämästä ja nykymaailmasta ja opiskelu tapahtuu pääasiassa keskustelun ja harjoitusten avulla. UEV 02: MYTOLOGIAKURSSI Kurssi tarjoaa perustietoja eurooppalaisista myyteistä (=pyhistä kertomuksista, jumalaistaruista). Oppilas tutustuu tunnettuihin eurooppalaisiin myytteihin ja oppii tunnistamaan niissä esiintyviä teemoja ja hahmoja. Kurssi sopii esim roolipelien harrastajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Kurssilla tutustutaan tarkemmin joihinkin eurooppalaisiin mytologioihin (kertomuskokoelmiin). Tutustumiskohteena voivat olla esim. kreikkalais - roomalainen, kelttiläinen ja skandinaavinen mytologia. Oppilas voi lisäksi oman kiinnostuksensa mukaan tutustua tarkemmin valitsemiinsa myytteihin. Aineistona käytetään kirjallisuutta, kuvamateriaalia ja elokuvaa. MUITA VALINNAISKURSSEJA 8. luokka TUK 01: TUKIOPPILASTOIMINNAN PERUSKURSSI

35 Kurssi on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallista toimintaa ja sillä koulutetaan yläasteelle tukioppilaita, jotka pyrkivät kehittämään koulun ilmapiiriä auttamaan muita. 34 Itsetunnon ja terveen itsetunnon kehittäminen, tutustutaan nuoruuden kehitysvaiheeseen, ja harjoitellaan ihmissuhdetaitoja, opetellaan ongelmanratkaisua erilaisissa nuoren elämään liittyvissä tilanteissa, harjoitellaan aktiivista toimintaa kouluyhteisössä muiden oppilaiden tukena ja myönteisen ilmapiirin kehittäjinä esim. erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia järjestämällä. Huom! Tukioppilastoiminnan peruskurssin hyväksytysti suorittaneet ja myönteisen arvion toimintaan soveltuvuudestaan saaneet oppilaat voivat jatkaa 9. luokan toimintakurssilla ja sitoutua toimintaan. 9. luokka TUK 02: TUKIOPPILASTOIMINTA (HUOM! Vain 8. Luokan peruskurssin hyväksytysti suorittaneille!) Peruskurssin käyneet tukioppilaat sitoutuvat toimimaan käytännössä tavoitteenaan seitsemäsluokkalaisten tukeminen ja koulun ilmapiirin parantaminen eri tavoilla. Osa oppitunneista käytetään koulutuksen syventämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ajankohtaisista asioista keskustelemiseen. Osa tunneista suoritetaan myöhemmin lukuvuoden aikana kokouksien, tapahtumien yms. Yhteydessä. Oppilas saa kurssista merkinnän 6. Jakson lopussa toimittuaan vuoden tukioppilaana. ELÄ 02: TÄÄLTÄ TULLAAN ELÄMÄ Auttaa nuorta ymmärtämään paremmin itseään ja muita sekä tarjota aineksia ja valmiuksia ihmissuhteiden ja elämänkatsomuksen kehittämiseen sekä tavoitteeliseen tulevaisuuden suunnitteluun. Kurssilla käsitellään nuoruuden kehitysvaiheeseen liittyvää psykologiaa, harjoitellaan ihmissuhdetaitoja ja pohditaan elämänkatsomuksellisia kysymyksiä. Oppilaat osallistuvat kurssin suunnitteluun ja teemojen valintaan. Opiskelu tapahtuu keskustelun, harjoitusten, tekstien ja vierailujen avulla. Materiaalin käytetään mm. alan kirjallisuutta, elokuvia ja musiikkia. Ahveniston koulu, valinnaiskurssit Kemia&Fysiikka 8. luokka KEFY01 Työkurssi 1

36 9. luokka Historia ja yhteiskuntaoppi KEFY02 Kemian ja fysiikan jatkokurssi KEFY03 Työkurssi luokka HYV02 HYV05 Teknologia, vauraus ja valta, tekniikan historia Kivikirveestä Persianlahdelle 9. luokka HYV01 Paikallishistoria tutuksi HYV03 Rikos ja rangaistus, lakitiedon kurssi HYV06 Keskiaikaa etsimässä HYV07 NY-Vuosi yrittäjänä opinto-ohjelma Kirjoittaminen ja tekstinkäsittely 8. luokka KKV01 Tekstinkäsittely 1. osa KKV02 Tekstinkäsittely 2. osa 9. luokka KKV01 Tekstinkäsittely 1. osa KKV02 Tekstinkäsittely 2. osa Kotitalous 8. luokka KOV03 Kotitalous 1 KOV04 Kotitalous 2 KOV06 Kotileivonta 1 KOV09 Hyvää Pataa 9. luokka KOV07 Juhla- ja tapakulttuuria KOV08 Kotitalous 4 KOV11 Kotileivonta 2 Kuvataide 8. luokka KUV01 Animaatiokurssi KUV02 Muovailusta muotoiluun 1 KUV03 Kuvataidetta omalla tavallani 1 KUV06 Valokuvauskurssi 1 KUV13 Piirtäminen ja kuvankäsittely 9. luokka KUV07 Muovailusta muotoiluun 2 KUV08 Kuvataidetta omalla tavallani 2 KUV09 Valokuvauskurssi 1 KUV10 Sarjakuva ja kuvallinen viestintä KUV11 Piirustus, maalaus ja taidegrafiikka Liikunta 8. luokka LIV03 Liikutaan yhdessä LIV04 Aerobic- ja kuntosalikurssi LIV06 Sisäpalloilukurssi LIV10 Mailapelikurssi LIV17 Vesiliikuntakurssi 9. luokka LIV08 Aerobic, tanssi- ja kuntosalikurssi

37 LIV12 LIV09 LIV15 LIV16 LIV21 Voimaillen kuntoa Liiku ja virkisty kurssi tytöille Sisäpalloilun jatkokurssi Mailapelien jatkokurssi Retkeily- ja seikkailukurssi 36 Matematiikka 8. luokka MAV06 Hauskaa matematiikkaa MAV08 Matematiikan kertauskurssi 9. luokka MAV09 Matematiikan kertauskurssi MAV11 Matematiikan jatkokurssi Biologia ja maantieto 8. luokka GEV01 Maailmanmatkailukurssi 9.luokka Musiikki BIV01 Kokeellisen bilsan kurssi 8. luokka MUV01 Bändikurssi 1 MUV02 Musiikkia tietokoneella MUV04 Elviksestä Eminemiin MUV05 Rytmiteatteri MUV06 Lyömäsoitinkurssi 9. luokka MUV03 Bändikurssi 2 MUV05 Rytmiteatteri MUV06 Lyömäsoitinkurssi Tekninen työ 8. luokka TNV01 Ideasta tuotteeksi 1 TNV04 Ideasta tuotteeksi 2 TNV08 Ideasta tuotteeksi 3 TNV02 Elektroniikkakurssi 1 TNV05 Elektroniikkakurssi 2 9. luokka TNV06 Ideasta tuotteeksi 4 TNV10 Ideasta tuotteeksi 5 TNV11 Elektroniikkakurssi 3 TNV12 Elektroniikkakurssi 4 Tekstiilityö 8. luokka TSV01 Tekstiilityö 1 TSV02 Tekstiilityö 2 TSV03 Tekstiilityö 3 9. luokka TSV04 Tekstiilityö 4

38 TSV05 Tekstiilityö 5 TSV06 Tekstiilityö 6 37 Tietotekniikka 8. luokka TTV15 TTV17 Tietotekniikan peruskurssi Verkko-ohjelmointi 9. luokka TTV08 Ohjelmointi 1 TTV15 Tietotekniikan peruskurssi TTV16 Ohjelmointi 2 Englannin kieli 8. luokka ENV02 Just sing it! 9. luokka ENV03 Englantia lukioon aikoville Italian kieli 9. luokka ITB203 B2 kielen 3. kurssi ITB204 B2 kielen 4. kurssi Ranskan kieli 8. luokka RAA203 A2 kielen 3. kurssi RAA204 A2 kielen 4. kurssi RAB201 B2 kielen 1. kurssi RAB202 B2 kielen 2. kurssi 9. luokka RAA205 A2 kielen 5. kurssi RAA206 A2 kielen 6. kurssi RAB203 B2 kielen 3. kurssi RAB204 B2 kielen 4. kurssi RAV01 Ranskaa reissaajille Ruotsin kieli 8. luokka 9. luokka RUV01 RUV02 Lite till Man kan om man vill Saksan kieli 8. luokka SAA203 A2 kielen 3. kurssi SAA204 A2 kielen 4. kurssi SAB201 B2 kielen 1. kurssi SAB202 B2 kielen 2. kurssi

39 38 9. luokka SAA205 A2 kielen 5. kurssi SAA206 A2 kielen 6. kurssi SAB203 B2 kielen 3. kurssi SAB204 B2 kielen 4. kurssi SAV01 Saksaa seikkailijoille Venäjän kieli 8. luokka VEB201 B2 kielen 1. kurssi VEB202 B2 kielen 2. kurssi 9. luokka VEB203 B2 kielen 3. kurssi VEB204 B2 kielen 4. kurssi Äidinkieli ja kirjallisuus 8. luokka ÄIV02 Elokuvakurssi ÄIV03 Ilmaisutaitoa ja näyttelemistä ÄIV05 Taitavat tarinoijat 1 ÄIV07 Soturit ja lohikäärmeet 9. luokka Uskonto ÄIV12 Taitavat tarinoijat 2 ÄIV13 Maailmanhistoria elokuvissa ÄIV15 Tunteen paloa ja taisteluita ÄIV09 Kertauskurssi lukioon aikoville 9. luokka UEV01 Oikea ja väärä elämässäni UEV02 Mytologiakurssi Muut valinnaiskurssit 8. luokka TUK01 Tukioppilastoiminnan peruskurssi 9. luokka TUK02 Tukioppilastoiminta ELÄ02 Täältä tullaan elämä

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto. PÄÄ PALKINTO Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.fi Lahti - Asikkala - Hollola - Hämeenkoski - Kärkölä - Myrskylä

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO

HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO SYKSY 20 14 KEVÄT 20 15 HUITTINEN HARJAVALTA PUNKALAIDUN Kokemäen ohjelma kääntöpuolella Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus Risto Rytin katu 70 B, 32700 HUITTINEN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot