Kannen piirros: Milla Rissanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannen piirros: Milla Rissanen"

Transkriptio

1 Kannen piirros: Milla Rissanen

2 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT Sisällysluettelo: Kemia ja fysiikka s. 2 Historia/Yhteiskuntaoppi s. 3-4 Kirjoittaminen ja tekstinkäsittely s. 5 Kotitalous s. 6-7 Kuvataide s Liikunta s Matematiikka s. 15 Biologia ja maantieto s. 16 Musiikki s Tekninen työ s. 19 Tekstiilityö s. 20 Tietotekniikka s Englannin kieli s.23 Italian kieli s. 24 Ranskan kieli s Ruotsin kieli s. 27 Saksan kieli s. 28 Venäjän kieli s. 29 Äidinkieli ja kirjallisuus s Uskonto s. 32 Muut valinnaiskurssit s. 33 Valinnaiskurssien koodit s

3 2 KEMIA & FYSIIKKA 8.luokka KEFY 01: TYÖKURSSI 1 Lisätä oppilaan valmiuksia kokeelliseen työskentelyyn. Kurssilla tehdään sekä kemian että fysiikan töitä. Kurssilla ei siis päntätä teoriaa kirjasta, vaan tutkitaan ja opitaan yhdessä töitä tehden. 9.luokka KEFY 02: KEMIAN JA FYSIIKAN JATKOKURSSI Lisätä oppilaan valmiuksia jatko-opintoihin. Kurssi on tarkoitettu erityisesti lukioon ja tekniselle tai kemian alalle pyrkiville. Kurssilla kerrataan ja ennen kaikkea syvennetään kemian ja fysiikan keskeisiä oppisisältöjä. KEFY 03: TYÖKURSSI 2 Lisätä oppilaan valmiuksia kokeelliseen työskentelyyn. Kurssilla tehdään sekä kemian että fysiikan töitä. Kurssilla ei siis päntätä teoriaa kirjasta, vaan tutkitaan ja opitaan yhdessä töitä tehden. Kurssin valitseminen ei edellytä 8. luokan työkurssin suorittamista.

4 3 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI 8. luokka HYV 02: TEKNOLOGIA, VAURAUS JA VALTA, TEKNIIKAN HISTORIA Teknisen kehityksen, talouden ja vallan välisen yhteyden ymmärtäminen. Eri tieteenalojen osuus tekniikan keksinnöissä, tekniikan osaaminen valtapolitiikan välineenä, uhkien ja mahdollisuuksien tarkastelua, museokäynnit, integrointi fysiikkaan ja teknisiin töihin. HYV 05: KIVIKIRVEESTÄ PERSIANLAHDELLE, SOTAHISTORIAA Sotahistorian ymmärryksen syventäminen, sotien vaikutusten tajuaminen yhteiskunnallisina ilmiöinä, inhimillisen kärsimyksen sisäistäminen. Sotien merkitys maailmanhistorian ja yhteiskuntien muutosten nopeuttajana / hidastajana. Peruskäsitteistöön ja strategiaan/ taktiikkaan tutustuminen. Aseteknologian kehitys. Moraalisten ja eettisten kysymysten pohdinta, erityyppiset sodat, sodat ja valtapolitiikka. HYV 01: PAIKALLISHISTORIA TUTUKSI 9. luokka Oppija tuntee kotipaikkansa historiaa ja tietää, mistä hakea tietoa siitä. Oppija tutustuu kotipaikkansa historiallisiin nähtävyyksiin. Kurssilla tutustutaan Hämeenlinnan kirjoitettuun historiaan, historiallisiin paikkoihin ja historian tutkimiseen; esim. sukututkimukseen ja arkistoihin. Kurssilla tuotetaan oma tutkimus oppilaan kiinnostuksen mukaan. Tutkimuksen aineisto julkaistaan internetissä HYV 03: RIKOS JA RANGAISTUS, LAKITIEDON KURSSI Tavoitteena on vahvistaa yksilön halua ja kykyä toimia oikein ja tehdä oikeita valintoja, myös kasvattaa tietoisuutta tekojen seurauksista ja kykyä selvitä yksinkertaisten oikeusasioiden hoidosta. Kurssi antaa myös perustiedot Suomen oikeusjärjestelmästä. Kurssilla käsitellään oikeusasioita esimerkkitapausten avulla. Painopiste on nuorten kannalta keskeisissä lakiasioissa. Kurssilla käytetään esiin. sosiodraamaa, väittelyitä, tiedotusvälineiden seurantaa sekä vierailukäyntejä esim. käräjäoikeuden istuntoon.

5 4 HYV 06: KESKIAIKAA ETSIMÄSSÄ Keskiajan maailmankuvan, kulttuurin ja perinteiden tunteminen, miten näkyvät tänään. Kirkon asema, ritarit, valtarakennelmien muotoutuminen: ruhtinaat, hallitsijat, hovit (feodalismi, kirkkoruhtinaat, Paavin valta). Arkielämä ja Suomen keskiaika. Vierailut. HYV07: NY-VUOSI YRITTÄJÄNÄ OPINTO-OHJELMA Yrittämällä voit tulevaisuudessa työllistää itse itsesi. Kurssin aikana perustetaan oikea yritys lukuvuodeksi. Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle kokonaiskuva yritysmaailman keskeisistä toiminnoista ja valottaa yrittäjyyttä ammattina. Oppilaalle tulevat tutuksi yrittäjyyden ja yritystoiminnan tärkeimmät käsitteet käytännön työn kautta. Jo sadat koulut ympäri Suomea ja tuhannet ympäri maailmaa ovat toteuttaneet NY, Nuori Yrittäjä ohjelman. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa. Lisätietoja os.

6 5 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY Arvoperustaltaan yleissivistävä, työntekoon ja vastuuntuntoon kasvattava oppiaine, joka kehittää oppilaan käsien ja aivojen yhteistoimintaa, tukee oppilasta muiden aineiden opiskelussa ( esim. äidinkieli ja tietotekniikka) sekä jatko-opinnoissa ja työelämässä. Tavoitteet: Oppilas oppii kirjoittamaan kymmensormijärjestelmällä sujuvasti, nopeasti ja virheettömästi ulkoasultaan ja asettelultaan tasapainoisia kirjallisia tuotteita. Kurssiin kuuluu myös Wordtekstinkäsittelyohjelmaan perehtyminen harjoituksia tekemällä. Menetelmä: Oppilas opiskelee omassa tahdissaan eli etenee oman oppimisrytminsä mukaisesti. Oppilas käyttää harjoitellessaan Typing Master ja Word-ohjelmia. Opiskelu tapahtuu kirjoittamalla kurssin ajan ohjelmassa annettuja ja muita konekirjoitustekstejä omalla koneella. Valinnaisryhmissä opiskelee eri kirjoittamiskursseja suorittavia oppilaita. KKV 01: TEKSTINKÄSITTELY (1.OSA) 8. luokka Tavoitteet: Oppilas oppii kirjoittamaan kymmensormijärjestelmällä katselematta näppäimiin ulkoasultaan ja asettelultaan tasapainoisia kirjallisia tuotteita. Sisältö: Konekirjoituksen kymmensormijärjestelmän omaksuminen Typing Master-ohjelmalla. Rinnalla opiskellaan Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöä. KKV 02: TEKSTINKÄSITTELY (2.OSA) Tavoitteet: Oppilas oppii kirjoittamaan kymmensormijärjestelmällä sujuvasti, nopeasti ja virheettömästi ulkoasultaan ja asettelultaan tasapainoisia kirjallisia tuotteita. Sisältö: Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen, vakioasettelu, Word- tekstinkäsittelyohjelma, Typing Masterohjelmalla konekirjoitustaidon kehittäminen ja nopeuttaminen. KKV 01: TEKSTINKÄSITTELY (1.OSA) 9. luokka Tavoitteet: Oppilas oppii kirjoittamaan kymmensormijärjestelmällä katselematta näppäimiin ulkoasultaan ja asettelultaan tasapainoisia kirjallisia tuotteita. Sisältö: Konekirjoituksen kymmensormijärjestelmän omaksuminen Typing Master-ohjelmalla. Rinnalla opiskellaan Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöä. KKV 02: TEKSTINKÄSITTELY (2.OSA) Tavoitteet: Oppilas oppii kirjoittamaan kymmensormijärjestelmällä sujuvasti, nopeasti ja virheettömästi ulkoasultaan ja asettelultaan tasapainoisia kirjallisia tuotteita. Sisältö: Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen, vakioasettelu, Word- tekstinkäsittelyohjelma, Typing Masterohjelmalla konekirjoitustaidon kehittäminen ja nopeuttaminen.

7 6 KOTITALOUS 8. luokka KOV 03: KOTITALOUS 1 KOV 04: KOTITALOUS 2 Arkirutiini helpommaksi perustaitoja vahvistamalla ja soveltamalla - peruselintarvikkeet ruokalajeiksi, ruokalajit aterioiksi - ryhmäkohtainen yhteissuunnittelu ja toteutus Arkirutiini helpommaksi perustaitoja vahvistamalla ja soveltamalla - suomalaisen ruokaperinteen ruokia ja leivonnaisia --kalenterivuoden juhlat ruokapöydässämme KOV 06: KOTILEIVONTA 1 KOV 09: HYVÄÄ PATAA Leivonnan perustaitojen harjaannuttaminen ja soveltaminen - perustaikinatyypit muunnoksin - suolaista ja makeaa arkeen ja juhlaan Tekemällä oppiminen. Harkinta, omatoimisuus ja vastuu omasta ja ryhmän työstä. Sujuvuutta kodinhoitotöihin. Vaihtelevia kotiruokia ja leivontaa unohtamatta vierastarjoilua. 9. luokka KOV 07: JUHLA- JA TAPAKULTTUURIA KOV 08: KOTITALOUS 4 Juhlan järjestäminen ja juhlaan liittyvään tapakulttuuriin tutustuminen Juhlan järjestäminen ryhmäkohtaisina toteutuksina. Tekemällä oppiminen. Harkinta, omatoimisuus ja vastuu omasta ja ryhmän työstä. Makuja maailmalta. Ryhmäkohtainen yhteissuunnittelu ja - toteutus.

8 7 KOV 11: KOTILEIVONTA 2 Leivonnan perustaitojen harjaannuttaminen ja soveltaminen. Leipomuksia meiltä ja muualta. Pääosin sama sisältö kuin 8. luokan Kotileivonta-kurssi.

9 8 KUVATAIDE 8. luokka KUV 01: ANIMAATIOKURSSI - Perehdyttää oppilas animaation historiaan ja tekniikoihin. - Innostaa oppilaita mielikuvitukselliseen tarinointiin ja luovuuteen. - Antaa teknisiä valmiuksia oman animaation toteuttamiseen. Kurssilla perehdytään animaation historiaan ja tekniikoihin katselemalla erilaisia animaatioita. Toteutetaan pienryhmissä itse suunniteltu piirros-, pala-, savi- tai esineanimaatio. Suunnitellaan ja toteutetaan animaatiohahmot ja lavastus. Animaatio kuvataan digikameralla tai digivideokameralla ja editoidaan tietokoneella. Editointivaiheessa animaatioon lisätään äänet, tekstit, musiikki ja tehosteet. Valmiit animaatiot pyritään esittämään muulle ryhmälle/koululle. Työtavat: Piirustus, maalaus, paperileikkely tai muovailu. Lavastussuunnittelu ja -rakentelu, digikuvaus sekä editointi. KUV 02: MUOVAILUSTA MUOTOILUUN 1 - Kehittää oppilaan kolmiulotteista hahmottamista ja monipuolista ilmaisukykyä. - perehtyä kolmiulotteisen muotoilun mahdollisuuksiin, materiaaleihin ja monipuolisiin työtapoihin. - Opitaan ymmärtämään ja arvioimaan meitä kaikkia ympäröivää esinemaailmaa. Kurssilla laajennetaan visuaalista ajattelua kaksiulotteisista kuvista kolmiulotteiseen ympäristöön monipuolisin materiaalein ja keinoin. Kerrataan erilaisia muovailun, muotoilun ja rakentelun työtapoja sekä opitaan uusia tekniikoita. Materiaaleina voidaan käyttää savea, kipsiä, paperimassaa, puuta, kierrätysmateriaaleja jne. Tutustutaan omien töiden ohessa laajaan visuaaliseen ympäristöömme, muotoon, tilaan, esinekulttuuriin ja arkkitehtuuriin. Tehdään mm. naamioita, käyttöesineitä savesta, veistoksia jne. Työtavat: Kolmiulotteisen muotoilun tekniikat: savi, paperimassa, pienoismallit, kipsi, pahvi, puu, kierrätysmateriaalit jne. KUV 03: KUVATAIDETTA OMALLA TAVALLANI 1 Kurssin tavoite - Oppilaan kuvallisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen ohjatusti, mutta aiempaa vapaammin. - Kunkin oppilaan yksilöllisyyden huomioiminen menetelmien ja työvälineiden valinnassa. - Oppilas voi kehittää ja toteuttaa kuvallista ilmaisuaan itse valitsemallaan tavalla ja siten saada onnistumisen kokemuksia. Kurssilla oppilaalla on mahdollisuus keskittyä itsenäiseen työhön valitsemillaan taiteen ilmaisukeinoilla ja tekniikoilla. Oma arviointikyky kehittyy keinojen valinnassa ja tuloksen muotoutumisessa. Kurssilla käydään läpi yhteisiä teemoja, joita oppilas voi parhaaksi katsomallaan tavalla toteuttaa piirtäen, maalaten, muotoillen jne. Eri teemojen yhteydessä kerrataan ilmaisutekniikoita ja pohditaan niiden soveltuvuutta kyseisiin töihin. Pääpaino on valittujen menetelmien ja yhdessä mietittyjen teemojen onnistuneessa yhteensovittamisessa sekä tekemisen ilossa.

10 - Työtavat: piirustus, maalaus, grafiikka, muotoilu, valokuvaus, pienoismallit jne. 9 KUV 06: VALOKUVAUSKURSSI 1 - Tutustua valokuvauksen peruselementteihin oman kuvaamisen kautta. - Oppia käyttämään sekä manuaalista järjestelmäkameraa että digitaalikameraa. - Pimiötyöskentelyn ja kuvankäsittelyn oppimista. - Kehittää oppilaan taitoja ilmaista itseään ja ajatuksiaan valokuvauksen avulla. Kurssin sisältö: Valokuvauksen peruskurssi, jossa opimme laajasti kameroiden käytöstä valmiiden kuvien viimeistelyyn. Opettelemme erilaisia kuvaustekniikoita, järjestelmäkameroiden käyttöä, filmin kehitystä, omien mustavalkovalokuvien kehitystä pimiössä sekä digitaalikuvausta ja kuvankäsittelyä tietokoneiden avulla. Tutustumme pimiötyöskentelyyn ja valokuvauksen maailmaan digi- ja järjestelmäkameroiden avulla erilaisten kuvaharjoitusten ja itse otettujen kuvien kautta. Kuvausretki lähiseudulle. Mahdollisuuksien mukaan tutustuminen valokuvanäyttelyyn ja/tai oman valokuvanäyttelyn pystytys. Työtavat: Musta-valkovalokuvaus, pimiötyöskentely, digitaalikuvaus, kuvankäsittely tietokoneella. Kurssille osallistuminen ei edellytä omaa kameraa. KUV 13: PIIRTÄMINEN JA KUVANKÄSITTELY Taito käyttää tietokonepohjaisia piirto- ja kuvankäsittelyohjelmia - piirtäminen Windows - ohjelmistoilla - kuvankäsittely ja -muokkaus Photoshop-ohjelmalla - peruskäsitteet, tietokonegrafiikka ja digitaalinen kuva - suodattimien ja erilaisten efektien käyttö - kuvien yhdistäminen ja laadun parantaminen - kuvien skannaus ja digitaalikameran käyttö 9. luokka KUV 07: MUOVAILUSTA MUOTOILUUN 2 - Kehittää oppilaan kolmiulotteista hahmottamista ja monipuolista ilmaisukykyä. - perehtyä kolmiulotteisen muotoilun mahdollisuuksiin, materiaaleihin ja monipuolisiin työtapoihin. - Opitaan ymmärtämään ja arvioimaan meitä kaikkia ympäröivää esinemaailmaa. Kurssilla laajennetaan visuaalista ajattelua kaksiulotteisista kuvista kolmiulotteiseen ympäristöön monipuolisin materiaalein ja keinoin. Kerrataan erilaisia muovailun, muotoilun ja rakentelun työtapoja sekä opitaan uusia tekniikoita. Materiaaleina voidaan käyttää savea, kipsiä, paperimassaa, puuta, kierrätysmateriaaleja jne. Tutustutaan omien töiden ohessa laajaan visuaaliseen ympäristöömme, muotoon, tilaan, esinekulttuuriin ja arkkitehtuuriin. Ei vaadi Muovailusta muotoiluun 1 kurssin suoritusta, mutta oppilas voi suorittaa myös molemmat. Kursseilla on eri tehtävät. Työtavat: Kolmiulotteisen muotoilun tekniikat: savi, paperimassa, pienoismallit, kipsi, pahvi, puu, kierrätysmateriaalit jne.

11 10 KUV 08: KUVATAIDETTA OMALLA TAVALLANI 2 Kurssin tavoite - Oppilaan kuvallisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen ohjatusti, mutta aiempaa vapaammin. - Kunkin oppilaan yksilöllisyyden huomioiminen menetelmien ja työvälineiden valinnassa. - Oppilas voi kehittää ja toteuttaa kuvallista ilmaisuaan itse valitsemallaan tavalla ja siten saada onnistumisen kokemuksia. Kurssilla oppilaalla on mahdollisuus keskittyä itsenäiseen työhön valitsemillaan taiteen ilmaisukeinoilla ja tekniikoilla. Oma arviointikyky kehittyy keinojen valinnassa ja tuloksen muotoutumisessa. Kurssilla käydään läpi yhteisiä teemoja, joita oppilas voi parhaaksi katsomallaan tavalla toteuttaa piirtäen, maalaten, muotoillen jne. Eri teemojen yhteydessä kerrataan ilmaisutekniikoita ja pohditaan niiden soveltuvuutta kyseisiin töihin. Pääpaino on valittujen menetelmien ja yhdessä mietittyjen teemojen onnistuneessa yhteensovittamisessa sekä tekemisen ilossa. Ei vaadi Kuvataidetta omalla tavalla 1 - kurssin suoritusta, mutta oppilas voi suorittaa myös molemmat. Kursseilla on eri tehtävät. Työtavat: piirustus, maalaus, grafiikka, muotoilu, valokuvaus, pienoismallit jne. KUV 09: VALOKUVAUSKURSSI 1 - Tutustua valokuvauksen peruselementteihin oman kuvaamisen kautta. - Oppiä käyttämään sekä manuaalista järjestelmäkameraa että digitaalikameraa. - Pimiötyöskentelyn ja kuvankäsittelyn oppimista. - Kehittää oppilaan taitoja ilmaista itseään ja ajatuksiaan valokuvauksen avulla. Kurssin sisältö: Valokuvauksen peruskurssi, jossa opimme koko skaalan kameroiden käytöstä valmiiden kuvien viimeistelyyn. Opettelemme erilaisia kuvaustekniikoita, järjestelmäkameroiden käyttöä, filmin kehitystä, omien musta-valkovalokuvien kehitystä pimiössä sekä digitaalikuvausta ja kuvankäsittelyä tietokoneiden avulla. Tutustumme pimiötyöskentelyyn ja valokuvauksen maailmaan digi- ja järjestelmäkameroiden avulla erilaisten kuvaharjoitusten sekä omien kuvien kautta. Kuvausretki lähiseudulle. Mahdollisuuksien mukaan tutustuminen valokuvanäyttelyyn. Työtavat: MV-valokuvaus, pimiötyöskentely, digitaalikuvaus, kuvankäsittely tietokoneella. Ei vaadi 8. luokalla tarjotun Valokuvauskurssin suorittamista. Kursseilla on eri tehtävät. KUV 10: SARJAKUVA JA KUVALLINEN VIESTINTÄ - Oppia ymmärtämään ajankohtaista kuvallisen viestinnän maailmaa itse tekemällä ja kokemalla. - Tutustua visuaalisten viestien vaikutuksiin, keinoihin ja mahdollisuuksiin. - Oppia hallitsemaan koko sarjakuvanteon prosessi sekä käyttämään sarjakuvan kieltä yhtenä taideilmaisun muotona. Kurssin sisältö: Kurssilla perehdytään kuvallisen viestinnän kieleen, jota käytetään laajasti mediassa, mainoksissa, julisteissa, elokuvissa, musiikkivideoissa, internetissä, sarjakuvissa, esineissä, vaatteissa jne. eli lähes kaikkialla visuaalisessa ympäristössämme. Ajankohtaisiin teemoihin tutustumalla ja omilla töillä opetellaan kuvallisen viestinnän "luku - ja kirjoitustaitoa". Sarjakuvakerrontaa harjoitellaan käyttämällä ruutuja, puhekuplia, kuvakokoja ja -kulmia, varjostuksia, tehosteita, perspektiiviä jne. Kurssilla tehdään monipuolisia harjoituksia, joiden avulla kehitetään omaa visuaalista oivaltamista ja luovaa ajattelua. Kurssilla syntyneistä sarjakuvista kootaan yhteinen sarjakuvalehti. Työtavat: Piirtäminen, tussaus, maalaus, tekstaus, valokuva, muotoilu, kuvanmuokkaus tietokoneella jne.

12 11 KUV 11: PIIRUSTUS, MAALAUS JA TAIDEGRAFIIKKA - Innostaa ja ohjata oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan luovasti kuvallisin keinoin. - Syventää oppilaan taitoja piirtämisestä ja maalamisesta sekä tutustua taidegrafiikan menetelmiin. - Vahvistaa oppilaan pyrkimystä kohti taiteellista työskentelyä. Kurssilla syvennetään aiemmin opittua ja tutustutaan uusiin menetelmiin ja materiaaleihin. Oppilaat saavat yksityiskohtaista ohjausta ja yksittäiseen työhön on aikaa paneutua aiempaa pidempään Omien töiden ohessa kehitetään taitoa käyttää sommittelua, väriä ja muotoa monipuolisesti ilmaisun keinona.. Työskentelyn vaiheet luonnostelusta viimeistelyyn tehdään huolella pyrkien kohti taiteellista lopputulosta. Kurssilla tutustutaan taiteen historian eri suuntauksiin sekä nykytaiteeseen. Taidenäyttelyssä ja/tai taiteilijan työpajassa vierailu ja mahdollisesti myös oman näyttelyn pystytys. Työtavat: Eri piirrostekniikat, akvarelli-, peiteväri, akryyli- ja öljyvärimaalaus sekä taidegrafiikan painomenetelmät.

13 12 LIIKUNTA 8. luokka LIV 03: LIIKUTAAN YHDESSÄ KURSSI Liikutaan vanhojen tuttujen ja uusien vieraampien lajien parissa, nautitaan liikkumisesta ja pidetään yhdessä hauskaa! Oppilas löytää mahdollisesti kurssin avulla ideoita omaan vapaa-ajan liikkumiseen. Kurssiohjelma suunnitellaan ryhmän toiveiden, vuodenajan ja salitilanteiden mukaan. Kokeillaan jotain uutta ja vieraampaa liikuntalajia sekä liikutaan vanhojen hyväksi havaittujen lajien parissa. Jatketaan siitä mihin perustunneilla jäätiin ja mennään ehkä vähän pidemmällekin. Eli tehdään kaikkea mikä liikunnaksi katsotaan; uidaan, palloillaan, pelataan, luistellaan, suunnistetaan, pyöräillään, voimistellaan, jumpataan, tanssitaan, bodataan jne. Tämä kurssi on sinulle, joka haluat piristystä päivään ja lepotaukoja aivoille. LIV 04: AEROBIC- JA KUNTOSALIKURSSI Lihas- ja aerobisen kunnon monipuolinen kehittäminen sekä vartalon kiinteytys ja muokkaus. Liikunnan iloa! Tutustutaan eri aerobic-muotoihin (aerobic, step, spinning, pumppi, kuntopiiri jne.) ja kuntosaliharjoittelutapoihin. Vierailukäynti jollakin kaupungin kuntosaleista tai jumppatunnilla, jolloin kurssista voi aiheutua oppilaille pieniä rahallisia kuluja. LIV 06: SISÄPALLOILUKURSSI Tutustuminen eri sisäpalloilulajeihin sekä niiden lajitaitojen ja taktiikan kehittäminen. Kurssiohjelma suunnitellaan yhdessä salitilanteen ja vuodenajan mukaan sekä ryhmän toiveet huomioiden. Suosituimpia lajeja ovat olleet salibandy, lentopallo, koripallo, futsal, biljardi ja jääpelit hallissa sekä keilaaminen. LIV 10: MAILAPELIKURSSI Tutustutaan tavallisimpiin mailapeleihin ja opitaan niiden perustekniikat sekä taktiikat. Kokeillaan mahdollisimman montaa eri mailapeliä sen hetkisen vuodenajan, sali- ja kenttätilanteen sekä ryhmän toivomusten mukaan. Suosittuja lajeja ovat olleet pesäpallo, tennis, sulkapallo, salibandy, pingis, biljardi ja minigolf. Kurssista voi aiheutua oppilaalle pieniä rahallisia kuluja.

14 13 LIV17: VESILIIKUNTAKURSSI Perehdytään monipuolisesti ja turvallisesti vesiliikuntaan. Tavoitteena suorittaa jokin uinnin tavoitetaulukon uintimerkki. Lisäksi tutustutaan melonnan perustekniikkaan ja melontavälineisiin (melonta järjestetään syksyllä tai loppukeväästä). Kehitetään uinnin perustekniikoita, harjoitellaan sukeltamista, uimahyppyjä ja vedestä pelastamista merkkivaatimusten mukaisesti. Tavoitteena uimamerkki (kandidaatti-, maisteri- tai priimusmaisteri), jossa jokainen etenee omien taitojensa mukaisesti. Lisäksi pelataan vesipelejä, tutustutaan vesivoimisteluun ja kerrataan elvytystä. Keväällä tai syksyllä kokeillaan melontaa: harjoitellaan tekniikkaa ja tutustutaan välineisiin sekä tehdään mahdollisesti 3-4 tunnin melontaretki. Oppilaiden kiinnostuksen mukaan mahdollista on kokeilla myös kirkkovenesoutua. Kurssista voi aiheutua oppilaille pieniä rahallisia kuluja. 9. luokka LIV 08: AEROBIC-, TANSSI- JA KUNTOSALIKURSSI Lihas- ja aerobisen kunnon monipuolinen kehittäminen sekä vartalon kiinteytys ja muokkaus. Erilaisiin yksilötanssimuotoihin tutustumista ja mahdollisesti ryhmässä tanssiesityksen suunnittelu ja toteutus. Lisäksi harjoitellaan lyhyen tanssi/jumppasarjan ohjaamista omalle ryhmälle. Liikunnan iloa! Tehokasta kuntoliikuntaa käyttäen apuna aerobicin eri muotoja, yksintansseja sekä kuntosalityöskentelyä, jossa pääpaino on oman ohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi harjoitellaan pareittain lyhyen sarjan ohjaamista sekä mahdollisesti suunnitellaan ja toteutetaan tanssiesitys koulun tilaisuuteen. Kurssin valinta ei edellytä 8.luokan kurssin käyntiä edellisenä vuonna. Kurssin aikana vieraillaan jollakin kaupungin kuntosaleista tai jumppatunnilla, jolloin kurssista voi aiheutua oppilaalle pieniä rahallisia kuluja.. LIV 09: LIIKU JA VIRKISTY- KURSSI TYTÖILLE Liikunnasta nauttiminen! Löytää ideoita liikunnan harrastamiseen vapaa-ajalla ja monipuolisen liikunnan avulla pitää hauskaa, kehittää kuntoa sekä omia liikuntataitoja. Rentouttavia hetkiä opiskelun lomaan! Ryhmän kanssa yhteisesti suunnitellun kurssiohjelman ja vuodenajan mukaan melkeinpä mitä vain; kuntosali, spinning, keilaus, uinti, aerobic, paini, itsepuolustus, rentoutus, talvilajit, pallopelit Periaatteella jotain uutta, jotain vanhaa kiinnostuksen ja toiveiden mukaan. Kurssista voi aiheutua oppilaalle pieniä rahallisia kuluja. LIV 12: VOIMAILLEN KUNTOA Tutustutaan kuntosaliharjoitteluun sekä muihin voimaharjoittelutapoihin.. Oppilas opettelee oikeita tekniikoita ja ymmärtää miten eri harjoitukset vaikuttavat omaan kehoon. Tietää perusliikkeitä ja osaa suunnitella itselleen oman harjoitusohjelman. Koko kehon muokkausta; harjoitetaan eri lihasryhmiä erityyppisin painotuksin (kesto-, perus-, pikavoima jne.) kuntosalilaitteilla, vapailla painoilla sekä oman kehon painolla. Opetellaan liikkeiden

15 14 oikeita suoritustekniikoita. Kurssin aikana harjoitellaan useilla erilaisilla ohjelmilla ja seurataan omaa kehitystä testeillä. Opetellaan tekemään alku- ja loppuverryttelyt sekä ymmärretään niiden merkitys. Tutustutaan kaupungin kuntosalitarjontaan. Käydään vierailulla jollakin toisella kuntosalilla, jolloin kurssista voi aiheutua oppilaalle pieniä rahallisia kuluja. LIV 15: SISÄPALLOILUN JATKOKURSSI Perehdytään syvällisemmin valittuihin sisäpalloilulajeihin. Tavoitteena on lajitaitojen vakiinnuttaminen ja sujuva taktinen peli. Ryhmä suunnittelee kurssin lajivalikoiman vuodenajan, salitilanteen ja harrastusten mukaan. Päälajeja ovat olleet koripallo, lentopallo ja salibandy. Jalkapalloa ja jääpelejä voidaan myös pelata sisätiloissa. Kurssin valinta ei edellytä 8lk:n kurssin käyntiä. LIV 16: MAILAPELIEN JATKOKURSSI Perehdytään syvällisemmin valittujen mailapelien tekniikkaan ja taktiikkaan. Tavoitteena ovat vakiintuneet taidot ja sujuva taktinen peli. Valitaan ryhmän toiveiden, vuodenajan ja olosuhteiden mukaan muutama mailapeli, joita harjoitellaan perusteellisemmin. Suosituimpia lajeja ovat olleet salibandy, jääpelit, tennis ja pesäpallo. Sulkapallo ja pingis voivat olla myös mahdollisia lajeja. Kurssin valinta ei edellytä 8lk:n kurssin käyntiä. LIV 21: RETKEILY- JA SEIKKAILUKURSSI Tutustutaan luonnossa liikkumisen eri muotoihin sekä opitaan liikkumisen lomassa peruserämiestaitoja ja elämässä tärkeitä taitoja kuten sosiaalista kanssakäymistä ja vuorovaikutustaitoja. Melotaan, retkeillään, seikkaillaan ja harjoitellaan peruserämiestaitoja kuten ruuanlaittoa luonnossa, kalastusta, suunnistusta jne. Kurssin aikana tehdään melontaretki sekä yöretki luontoon tai vaihtoehtoisesti useita lyhyitä retkiä maastossa/luonnossa. Mahdollisuuksien mukaan melonta- ja yöretki voidaan myös yhdistää. Lisäksi oppilaiden kiinnostuksen mukaan voidaan tutustua kirkkovenesoutuun sekä kiipeilyyn ja muihin seikkailulajeihin. Kurssista voi aiheutua oppilaalle pieniä kuluja. Pidemmät retket on toteutettava kouluajan ulkopuolella, mutta tämä huomioidaan kurssin tuntimäärässä.

16 15 MATEMATIIKKA 8. luokka MAV 06: HAUSKAA MATEMATIIKKAA Parantaa oppilaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoa. Kurssilla perehdytään ongelmanratkaisuun pulma- ja tutkimustehtävien muodossa. MAV 08: MATEMATIIKAN KERTAUSKURSSI Auttaa oppilasta hallitsemaan paremmin vanhat oppisisällöt, jotta uuden opiskelu käy helpommin. Kurssilla kerrataan 7. ja 8. luokan keskeisiä asioita. Kurssi on tarkoitettu oppilaille, joiden matematiikan numero on korkeintaan luokka MAV 09: MATEMATIIKAN KERTAUSKURSSI Auttaa oppilasta hallitsemaan paremmin vanhat oppisisällöt, jotta uuden opiskelu käy helpommin. Helpottaa siirtymistä seuraavaan oppilaitokseen. Kurssilla kerrataan peruskoulun matematiikan tärkeimmät aiheet. Kurssi on tarkoitettu oppilaille, joiden matematiikan numero on korkeintaan 7. MAV 11: MATEMATIIKAN JATKOKURSSI Antaa oppilaille hyvät valmiudet matemaattisiin jatko-opintoihin. Kurssilla syvennetään peruskoulun oppimäärää erityisesti niiden aihealueiden osalta, joita lukiomatematiikassa tarvitaan. Kurssi madaltaa kynnystä siirtyä jatko-opintoihin. Kurssi sopii erityisesti niille lukioon aikoville, jotka aikovat opiskella pitkää matematiikkaa.

17 16 BIOLOGIA JA MAANTIETO 8. luokka GEV 01: MAAILMANMATKAILUKURSSI Kurssilla oppilaat tekevät virtuaalimatkaa maailman ympäri. Matkasta eri maihin ja kohteisiin tehdään kirjallista matkapäiväkirjaa, missä esitellään nähtävyyksiä ja alueiden kulttuuria. Oppitunneilla lisäksi esitellään ryhminä eri maapallon kulttuuriryhmiä. Samalla ideoidaan koululle kansainvälisyysviikko, missä tehdään mm. kansainvälistä ruokaa eri kulttuurien asiantuntijoiden kanssa ja järjestetään koululle tapahtumaa. Materiaalia etsitään mm. netistä, kirjastosta ja kyseisestä kulttuurista kotoisin olevilta ihmisiltä. Opettajana Heli Vilpas BIV 01: KOKEELLISEN BIOLOGIAN KURSSI 9.luokka Kurssilla tehdään erilaisia tutkimuksia biologian eri osa-alueilta. Tunneilla tarkastellaan kasvi- ja eläinsoluja, etsitään koulun törkyisin paikka ja viljellään bakteereja, tutkitaan fotosynteesiä kokeellisesti, avataan kastemato ja muita eläimiä, tutkaillaan sisäelimiä, saalistetaan ötököitä yms Kurssi arvioidaan tuntiaktiivisuuden ja tutkimusvihon mukaan. Joka aiheesta tehdään vihkoon lyhyt raportti, missä pohditaan aiheen onnistumista, ongelmaa, mietitään johtopäätöksiä ja tuloksia. Lisäksi kurssilla tehdään opintoretki Helsinkiin missä tutustutaan mm. luonnonhistorialliseen museoon ja kasvitieteelliseen museoon tai Sea Lifeen. (Kurssimatkasta tulee lisäkustannuksia oppilaille) Opettajana Heli Vilpas

18 17 MUSIIKKI 8. luokka MUV 01: BÄNDIKURSSI 1 Oppilas saa tarvittavat perustiedot ja -taidot yhteis- ja yhtyesoittoon ja kokemuksia musiikillisesta vuorovaikutuksesta kuuntelemalla toisia ja suhteuttamalla itsensä soivaan ympäristöönsä. Oppilas oppii toimimaan osana tiivistä ryhmää, jossa jokaisen ryhmän jäsenen panos on tärkeä onnistumisen kannalta. - Yhteissoittoa ja -laulua vaihtelevalla ohjelmistolla sekä tarpeellista teoriaa - Perustekniikoiden opiskelua rummuilla, kitaralla, bassolla ja kosketinsoittimilla - Opastusta vahvistinlaitteiden ja oheistarvikkeiden käyttöön MUV 02: MUSIIKKIA TIETOKONEELLA Oppilas tutustuu musiikin tekemiseen tietokoneella. Opitaan perusvalmiuksia tehdä musiikkia erilaisilla ohjelmilla. Oppilas saa kehitellä oman keksimisen kautta luotuja tuotoksia tai pienimuotoisia sävellyksiä. MUV05: RYTMITEATTERI Käydään läpi erilaisia tietokoneen käyttömahdollisuuksia musiikin tekemisessä. Tutustutaan erilaisiin ohjelmistoihin. Rumpulooppien, melodian, rytmin, sointujen tekemistä Kokeillaan tietokonevälitteisiä ohjelmistoja kuten nuotinnusohjelmaa. Musiikin äänitystä ja editointia tietokoneella Oppilas oppii käyttämään rytmiä pienimuotoisissa esityksissä. Kehorytmiikan ja erilaisten välineiden käyttäminen rytmin tuottamiseen. Ryhmässä tekeminen ja yhteisten pienesitysten valmistaminen. Kehorytmien opettelua Rytmin tuottaminen esineillä Rytmin yhdistäminen pienoistarinan/tapahtuman esittämiseen MUV 06: LYÖMÄSOITINKURSSI Oppilas tutustuu erilaisiin lyömäsoittimiin ja niiden perustekniikoihin. Opitaan soittamaan yhdessä muiden kulttuurien rytmejä. Lyömäsoitinten soittamista Kuubalaisia, Brasilialaisia ja Afrikkalaisia rytmejä

19 18 MUV 04: ELVIKSESTÄ EMINEMIIN Oppilas tutustuu pop- ja rockmusiikin historiaan ja kehitykseen kuuntelun ja tutkimisen avulla. Oppilas ymmärtää musiikin merkityksen osana yksilön ja yhteiskunnan kehitysvaiheita. - laaja-alainen katsaus nuorisomusiikkiin eri vuosikymmeninä - aihepiiriä lähestytään musiikin kuuntelijan näkökulmasta - sopii musiikin suurkuluttajille tai muuten vaan kiinnostuneille 9. luokka MUV 03: BÄNDIKURSSI 2 MUV05: RYTMITEATTERI Oppilas syventää taitojaan yhteis- ja yhtyesoitossa. - yhteissoittoa ja -laulua vaihtelevalla ohjelmistolla - taitojen ja tietojen syventämistä rummuilla, kitaralla, bassolla ja kosketinsoittimilla - mahdollisia esiintymisiä tilanteen mukaan Oppilas oppii käyttämään rytmiä pienimuotoisissa esityksissä. Kehorytmiikan ja erilaisten välineiden käyttäminen rytmin tuottamiseen. Ryhmässä tekeminen ja yhteisten pienesitysten valmistaminen. Kehorytmien opettelua Rytmin tuottaminen esineillä Rytmin yhdistäminen pienoistarinan/tapahtuman esittämiseen MUV06: LYÖMÄSOITINKURSSI Oppilas tutustuu erilaisiin lyömäsoittimiin ja niiden perustekniikoihin. Opitaan soittamaan yhdessä muiden kulttuurien rytmejä. Lyömäsoitinten soittamista Kuubalaisia, Brasilialaisia ja Afrikkalaisia rytmejä

20 19 TEKNINEN TYÖ Teknisen työn valinnaiskurssit ovat tarkoitettu kaikille oppilaille, riippumatta siitä, onko oppilas aikaisemmin opiskellut ainetta. mitkään kurssit eivät edellytä edellisen kurssin suorittamista, vaan kaikki kurssit ovat aina omia yksittäisiä kokonaisuuksia. Teknisen työn opiskelu valinnaisaineena on erilaisten, itse suunnittelemien tai osin valmiiden suunnitelmien pohjalta tehtyjen esineiden valmistamista. Esineen valmistusprosessi lähtee ideoinnista ja suunnittelusta, aina valmistamiseen ja oppilaan oman onnistumisen arviointiin saakka. Kurssien tavoitteena on persoonallisten esineiden tuottaminen, uusien materiaalien ja työtapojen käyttäminen ja onnistumisen kokemusten saaminen. Ideasta tuotteeksi kurssilla oppilas voi suunnitella ja valmistaa itse, tai osin valmiita suunnitelmia käyttäen, haluamansa esineen. Elektroniikka kursseilla oppilas voi valmistaa omavalintaisen elektronisen laitteen, esim. radion tms. ja koteloida sen. 8. luokka TNV 01: IDEASTA TUOTTEEKSI 1 TNV 04: IDEASTA TUOTTEEKSI 2 TNV 08: IDEASTA TUOTTEEKSI 3 TNV 02: ELEKTRONIIKKA 1 TNV 05: ELEKTRONIIKKA 2 9. luokka TNV 06: IDEASTA TUOTTEEKSI 4 TNV 10: IDEASTA TUOTTEEKSI 5 TNV 11: ELEKTRONIIKKA 3 TNV 12: ELEKTRONIKKA 4

21 20 TEKSTIILITYÖ 8. luokka TSV 01: TEKSTIILITYÖ 1 Huom! Käsityön päättötodistusnumeron korotuskurssi Tavoitteet: Parantaa käsityön päästötodistusnumeroa kertaamalla ompelun, neulonnan ja kirjonnan perusasiat 7-luokan tavoitteiden mukaan. Oppilaalle laaditaan tapauskohtaisesti omat tavoitteet kurssin suorittamiseksi. Sisältö: 7-luokan aihepiirejä soveltaen. TSV 02: TEKSTIILITYÖ 2 TSV 03: TEKSTIILITYÖ 3 Tavoitteet: Tekstiilityön tietojen ja taitojen kehittäminen sekä uuden oppiminen tekemällä itse suunniteltuja töitä erilaisista materiaaleista erilaisin tekotavoin. Sisältö: Oppilas suunnittelee ja valmistaa oman kiinnostuksensa ja oppimistavoitteidensa mukaan tekstiilitöitä esim. seuraavista aihepiireistä: ompelutyönä vaate tai sisustustekstiili, neuletyö käsin tai koneella, poppanan kudonta kangaspuilla, kirjonta- tai tilkkutyö käsin tai koneella, helmikudonta, huovutus, solmubatikki yms. Oppilas pitää oppimispäiväkirjaa ja arvioit omaa työskentelyään. Samassa ryhmässä opiskelee eri tekstiilityön kursseja suorittavia oppilaita. 9. luokka TSV 04: TEKSTIILITYÖ 4 TSV 05: TEKSTIILITYÖ 5 TSV 06: TEKSTIILITYÖ 6 Tavoitteet: Tekstiilityön tietojen ja taitojen kehittäminen ja syventäminen sekä uuden oppiminen tekemällä itse suunniteltuja töitä erilaisista materiaaleista eri tekotavoin. Käsityksen muodostaminen omista taidoista ja kehittymismahdollisuuksista käden taitojen alueella. Oppilas suunnittelee ja valmistaa oman kiinnostuksensa ja oppimistavoitteidensa mukaan tekstiilitöitä haluamistaan aihepiireistä, esim. ulkoiluvaate, jakku tai takki, kangaspuilla kudonta, saumurin tehokas käyttö, oman asun ompelu, tilkkutäkin valmistaminen, neulevaate, värjäys, kankaanpainanta yms. Oppilas pitää töistänsä oppimispäiväkirjaa ja suunnittelee ja arvioi omaa työskentelyään. Pyritään oppimaan myös yrittävää elämänasennetta työskennellessä. Samassa ryhmässä opiskelee eri tekstiilityön kursseja suorittavia oppilaita

22 21 TIETOTEKNIIKKA 8. luokka TTV15: TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI Oppia käyttämään ja ylläpitämään tietokonetta tehokkaasti. Kurssilla perehdytään tietotekniikan perusasioihin ja tietokoneen tehokkaaseen käyttöön. Opetellaan käyttämään erilaisia kotona ja toimistoissa käytettäviä perusohjelmia sekä siirtämään tietoa niiden välillä. Lisäksi perehdytään tietoturva-asioihin. Käydään läpi internetin vaaroja, opetellaan käyttämään nettiä turvallisesti sekä suojaamaan tietokone erilaisilta viruksilta ja haittaohjelmilta. TTV17: VERKKO-OHJELMOINTI Oppia tekemään toimiva kotisivusto. - XHTML-kielen perusteet - omien kotisivujen tekeminen XHTML-kielellä - erilaisten tehosteiden käyttö kotisivulla - internet-sivujen arviointia TTV15: TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI 9. luokka Oppia käyttämään ja ylläpitämään tietokonetta tehokkaasti. Kurssilla perehdytään tietotekniikan perusasioihin ja tietokoneen tehokkaaseen käyttöön. Opetellaan käyttämään erilaisia kotona ja toimistoissa käytettäviä perusohjelmia sekä siirtämään tietoa niiden välillä. Lisäksi perehdytään tietoturva-asioihin. Käydään läpi internetin vaaroja, opetellaan käyttämään nettiä turvallisesti sekä suojaamaan tietokone erilaisilta viruksilta ja haittaohjelmilta. Huom! Jos suoritit Tietotekniikan peruskurssin 8. luokalla, et voi valita sitä uudestaan. TTV08: OHJELMOINTI I Edellyttää TTV17: VERKKO-OHJELMOINTI kurssin suorittamista 8. luokalla. Oppia hahmottamaan tietokoneohjelmien perusrakenteet ja tekemään pieniä toimivia tietokoneohjelmia. - tietokoneohjelmien tekemisen vaiheet - tietokoneohjelmien rakenteiden ymmärtäminen - C++ -ohjelmointikielen perusteet - pieniä ohjelmia C++ -kielellä - kurssi vaatii loogista ajattelukykyä ja jonkin verran matemaattista taitoa

23 22 TTV16: OHJELMOINTI II Edellyttää TTV08: OHJELMOINTI I kurssin valintaa. Ohjelmoida toimivia tietokoneohjelmia sekä tutustua web-ohjelmointiin. - ohjelmia C++ -ohjelmointikielellä - muihin ohjelmointikieliin tutustumista

24 23 ENGLANNIN KIELI 8. luokka ENV02: JUST SING IT! Kehittää englanninkielentaitoa musiikin avustuksella. Tuttujen laulujen laulamista ja niiden tekstien käsittelyä.

25 Tutustutaan kappaleiden englanninkieliseen lausumiseen ja niiden sisältöön. Englanninkielisten laulujen laulaminen opettelemalla laulu, melodia, rytmi. Laulujen laulaminen ryhmässä, pienryhmissä ja mahdollisuus yksinlauluun. Artistien esittelyä englannin kielellä luokka ENV 03: ENGLANTIA LUKIOON AIKOVILLE Vahvistaa yläasteella jo opittua ja valmentaa lukiomaiseen työskentelyyn. Erilaisten tekstien käsittelyä, peruskieliopin kertausta, erilaisten kirjoitelmien laatimista, kuullun ja luetun ymmärtämisen harjoittelua sekä suullisen kielitaidon harjoittelua ITALIAN KIELI ITB2 03: B2 ITALIAN 3. KURSSI ITB2 04: B2 ITALIAN 4. KURSSI 9. luokka

26 25 RANSKAN KIELI 8.luokka RAA2 03: A2 RANSKAN3. KURSSI RAA2 04: A2 RANSKAN 4. KURSSI

27 26 RAB2 01: B2 RANSKAN 1. KURSSI Ranskan kieleen ja kulttuuriin tutustuminen käytännön kielitaitoa painottaen -opetellaan esittäytymään ja tervehtimään, kysymään kuulumisia sekä pyytämään anteeksi -harjoitellaan paikkojen tiedustelemista sekä hintojen kysymistä -opetellaan värit, viikonpäivät ja lukusanat 1-60 RAB2 02: B2 RANSKAN 2. KURSSI Ranskan kielen perustaitojen syventäminen ja kulttuurintuntemuksen lisääminen -opetellaan kertomaan itsestä, perheestä, ystävistä ja kotipaikasta -kuvaillaan säätä -harjoitellaan matkasuunnitelmien kertomista -opetellaan kuukaudet, kellonajat ja lukusanat harjoitellaan tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemista ranskaksi 9.luokka RAA2 05: A2 RANSKAN 5. KURSSI RAA2 06: A2 RANSKAN 6. KURSSI RAB2 03: B2 RANSKAN 3. KURSSI Jo opittujen ranskan kielen perustaitojen vahvistaminen. Harjoitellaan jokapäiväisiä kielenkäyttötilanteita, kuten tien kysymistä ja neuvomista, puhelimessa puhumista ja vaateoksilla käymistä. Opetellaan kertomaan itsestä ja ilmaisemaan omia mielipiteitä. Kerrataan ruokasanastoa, suullista kielitaitoa painotetaan. RAB2 04: B2 RANSKAN 4. KURSSI Kurssin tavoitteena on saavuttaa sellainen kielitaito kielitaito, jolla selviää vähintäänkin auttavasti jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ranskankielisessä ympäristössä. Opetellaan kertomaan laajemmin omasta elämästä, asunnosta, ystävistä ja ympäristöstä. Harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, suullista kielitaitoa ja tekstin ymmärtämistä. Oman tuotoksen osuutta painotetaan. RAV01: RANSKAA REISSAAJILLE Matkailijan selviytymisopas ranskankielisiin maihin

28 27 Harjoitellaan ranskan kielellä selviytymistä ranskankielisissä maissa. Tilanteita ovat mm. ravintolassa ja majoitusliikkeessä asioiminen, matkalipun ostaminen ja tien kysyminen. RUOTSIN KIELI 8.luokka RUV 01: LITE TILL Kurssin tavoite ja sisältökuvaus: Kerrataan jo opittuja asioita ja laajennetaan hieman sanavarastoa.

29 28 9.luokka RUV 02: "MAN KAN, OM MAN VILL!" Kurssi on hyödyllinen oppilaalle, joka haluaa kerrata ja vahvistaa ruotsin taitojaan rakenteissa, kuullun ymmärtämisessä ja tekstin tuottamisessa. Oppikirjaa avuksi käyttäen kerrataan mm. substantiivit, verbit, adjektiivit ja sanajärjestys. Muita asioita käsitellään osallistujien toivomusten mukaan. SAKSAN KIELI 8. luokka SAA2 03: A2 SAKSAN 3. kurssi SAA2 04: A2 SAKSAN 4. kurssi SAB2 01: B2 SAKSAN 1.kurssi

30 SAB2 02: B2 SAKSAN 2.kurssi 29 Opettaa selviytymään arkipäivän tilanteissa saksan kielellä. Tutustuttaa oppilas saksankielisiin maihin ja kulttuureihin. Herättää ja ylläpitää motivaatio kielen opiskeluun. Opetellaan arkipäivän helppoja puhetilanteita kuten esittäytyminen, tervehtiminen, anteeksipyynnöt ja hyvästely. Opetellaan kertomaan itsestä ja perheestä. Kieliopissa pääpaino verbin taivutuksessa. SAA2 05: A2 SAKSAN 5. kurssi SAA2 06: A2 SAKSAN 6. kurssi 9. luokka SAB2 03: B2 SAKSAN 3.kurssi SAB2 04: B2 SAKSAN 4.kurssi Syventää kielitaitoa ja sanastoa arkipäivän tilanteissa. Innostaa kielen opiskeluun myös jatkoopinnoissa. Harjoitellaan liikkeessä asiointia, puhelinkeskusteluita ja päivän tapahtumista kertomista. Opetellaan kertomaan omasta kotikaupungista ja maasta. Kieliopissa pääpaino verbin aikamuodoissa ja sijamuodoissa. Syventää kielitaitoa ja kartuttaa sanastoa. Tutustuttaa oppilas toisiin maihin ja kulttuureihin saksan kielellä. Innostaa kielen opiskeluun myös jatko-opinnoissa. Harjoitellaan edelleen arkipäivän puhetilanteita esim. ravintolassa, hotellissa ja lääkärissä asiointi. Tutustutaan saksankieliseen erikoissanastoon kuten mainostekstit ja tietokonesanasto. Opetellaan kertomaan toiveista ja tulevaisuudesta. Harjoitellaan abstraktia sanastoa. Tutustutaan toisiin EU maihin ja erilaisiin tapoihin eri maissa. Kieliopissa kerrataan jo opittua. Uuden oppimisessa pääpaino on adjektiivin taivutuksessa. SAV01: SAKSAA SEIKKAILIJOILLE Matkailijan selviytymisopas saksankielisiin maihin Harjoitellaan saksan kielellä selviytymistä saksankielisissä maissa. Tilanteita ovat mm. ravintolassa ja majoitusliikkeessä asioiminen, matkalipun ostaminen ja tien kysyminen. VENÄJÄN KIELI 8.luokka VEB2 01: B2 VENÄJÄN 1. KURSSI VEB2 02: B2 VENÄJÄN 2. KURSSI 9. luokka

31 VEB2 03: B2 VENÄJÄN 3. KURSSI 30 VEB2 04: B2 VENÄJÄN 4. KURSSI ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 8. luokka ÄIV 02: ELOKUVAKURSSI Oppilas perehtyy eri elokuvalajeihin sekä elokuvan tekemisen perusasioihin.

32 31 Katsotaan esimerkkielokuvia eri lajeista, tutustutaan elokuvan peruskäsitteisiin, tutustutaan elokuvan tekemisen perusasioihin esimerkkien avulla. Laaditaan kirjallisia tuotoksia mm. arvosteluja. ÄIV 03: ILMAISUTAITOA JA NÄYTTELEMISTÄ Oppilaan oman esiintymisrohkeuden vahvistaminen. Kehitämme monipuolisesti omaa luovaa ilmaisuamme, teemme yksilöja ryhmäharjoituksia sekä harjoitellaan teatteri-ilmaisua. ÄIV 05: TAITAVAT TARINOIJAT 1 Oppilas laajentaa ja varmentaa omaa kirjallista ilmaisuaan. Kurssilla kirjoitetaan monenlaisia tekstejä ja kokeillaan oman kirjallisen luovuuden rajoja. ÄIV 07: SOTURIT JA LOHIKÄÄRMEET- KIRJALLISUUDEN TEEMAKURSSI tutustutaan kirjallisuuden lajeihin oppilas laajentaa omaa tietämystään kaunokirjallisuuden eri lajeista erilaisin tehtävin. 9. luokka ÄIV 12: TAITAVAT TARINOIJAT 2 Oman kirjallisen ilmaisun kehittäminen. Kurssin aikana kirjoitetaan monenlaisia tekstejä, kokeillaan tyylejä ja tutustutaan toisten tuotoksiin. Tämä kurssi ei edellytä 8. luokan kirjoittamisen valinnaiskurssia. ÄIV 13: MAAILMANHISTORIA ELOKUVISSA tutustutaan maailmanhistorian tapahtumiin elokuvien kautta Kurssin aikana pohditaan sitä, millaisen kuvan elokuvat antavat historiallisista tapahtumista, jotka ovat osana elokuvaa. Laaditaan kirjallisia tuotoksia yms. Kurssi ei edellytä 8-luokan Elokuvakurssin suorittamista. ÄIV15: TUNTEEN PALOA JA TAISTELUITA Tutustutaan kuuluisiin tarinoihin Oppilas laajentaa omaa tietämystään kaunokirjallisuuden kuuluisista nimistä erilaisin tehtävin.

33 Pääsy tälle kurssille ei edellytä 8. luokan kirjallisuuden valinnaiskurssia. 32 ÄIV09: KERTAUSKURSSI LUKIOON AIKOVILLE Kerrataan keskeiset kielioppi- ja oikeakielisyysasiat Taitoja vahvistetaan erilaisin tehtävin ja kirjoittamisen kautta. USKONTO 9. luokka UEV 01: OIKEA JA VÄÄRÄ ELÄMÄSSÄNI, Etiikan valinnaiskurssi/syventävä

34 33 Tarjota oppilaalle aineksia oman elämänkatsomuksen kehittämiseen ja tilaisuus pohtia oikean ja väärän toiminnan perusteita nuoren elämään liittyvissä tilanteissa. Oppilaat saavat harjoitusta mielipiteen muodostuksesta, perustelu- ja keskustelutaidoista. Kurssi syventää uskonnon kursseilla omaksuttuja etiikan tietoja ja taitoja. Kurssilla tutustutaan eettisiin kysymyksiin eli pohditaan oikeaa ja väärää Ihmisen elämässä erilaisista näkökulmista. Aihepiirit valitaan nuoren elämästä ja nykymaailmasta ja opiskelu tapahtuu pääasiassa keskustelun ja harjoitusten avulla. UEV 02: MYTOLOGIAKURSSI Kurssi tarjoaa perustietoja eurooppalaisista myyteistä (=pyhistä kertomuksista, jumalaistaruista). Oppilas tutustuu tunnettuihin eurooppalaisiin myytteihin ja oppii tunnistamaan niissä esiintyviä teemoja ja hahmoja. Kurssi sopii esim roolipelien harrastajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Kurssilla tutustutaan tarkemmin joihinkin eurooppalaisiin mytologioihin (kertomuskokoelmiin). Tutustumiskohteena voivat olla esim. kreikkalais - roomalainen, kelttiläinen ja skandinaavinen mytologia. Oppilas voi lisäksi oman kiinnostuksensa mukaan tutustua tarkemmin valitsemiinsa myytteihin. Aineistona käytetään kirjallisuutta, kuvamateriaalia ja elokuvaa. MUITA VALINNAISKURSSEJA 8. luokka TUK 01: TUKIOPPILASTOIMINNAN PERUSKURSSI

35 Kurssi on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallista toimintaa ja sillä koulutetaan yläasteelle tukioppilaita, jotka pyrkivät kehittämään koulun ilmapiiriä auttamaan muita. 34 Itsetunnon ja terveen itsetunnon kehittäminen, tutustutaan nuoruuden kehitysvaiheeseen, ja harjoitellaan ihmissuhdetaitoja, opetellaan ongelmanratkaisua erilaisissa nuoren elämään liittyvissä tilanteissa, harjoitellaan aktiivista toimintaa kouluyhteisössä muiden oppilaiden tukena ja myönteisen ilmapiirin kehittäjinä esim. erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia järjestämällä. Huom! Tukioppilastoiminnan peruskurssin hyväksytysti suorittaneet ja myönteisen arvion toimintaan soveltuvuudestaan saaneet oppilaat voivat jatkaa 9. luokan toimintakurssilla ja sitoutua toimintaan. 9. luokka TUK 02: TUKIOPPILASTOIMINTA (HUOM! Vain 8. Luokan peruskurssin hyväksytysti suorittaneille!) Peruskurssin käyneet tukioppilaat sitoutuvat toimimaan käytännössä tavoitteenaan seitsemäsluokkalaisten tukeminen ja koulun ilmapiirin parantaminen eri tavoilla. Osa oppitunneista käytetään koulutuksen syventämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ajankohtaisista asioista keskustelemiseen. Osa tunneista suoritetaan myöhemmin lukuvuoden aikana kokouksien, tapahtumien yms. Yhteydessä. Oppilas saa kurssista merkinnän 6. Jakson lopussa toimittuaan vuoden tukioppilaana. ELÄ 02: TÄÄLTÄ TULLAAN ELÄMÄ Auttaa nuorta ymmärtämään paremmin itseään ja muita sekä tarjota aineksia ja valmiuksia ihmissuhteiden ja elämänkatsomuksen kehittämiseen sekä tavoitteeliseen tulevaisuuden suunnitteluun. Kurssilla käsitellään nuoruuden kehitysvaiheeseen liittyvää psykologiaa, harjoitellaan ihmissuhdetaitoja ja pohditaan elämänkatsomuksellisia kysymyksiä. Oppilaat osallistuvat kurssin suunnitteluun ja teemojen valintaan. Opiskelu tapahtuu keskustelun, harjoitusten, tekstien ja vierailujen avulla. Materiaalin käytetään mm. alan kirjallisuutta, elokuvia ja musiikkia. Ahveniston koulu, valinnaiskurssit Kemia&Fysiikka 8. luokka KEFY01 Työkurssi 1

36 9. luokka Historia ja yhteiskuntaoppi KEFY02 Kemian ja fysiikan jatkokurssi KEFY03 Työkurssi luokka HYV02 HYV05 Teknologia, vauraus ja valta, tekniikan historia Kivikirveestä Persianlahdelle 9. luokka HYV01 Paikallishistoria tutuksi HYV03 Rikos ja rangaistus, lakitiedon kurssi HYV06 Keskiaikaa etsimässä HYV07 NY-Vuosi yrittäjänä opinto-ohjelma Kirjoittaminen ja tekstinkäsittely 8. luokka KKV01 Tekstinkäsittely 1. osa KKV02 Tekstinkäsittely 2. osa 9. luokka KKV01 Tekstinkäsittely 1. osa KKV02 Tekstinkäsittely 2. osa Kotitalous 8. luokka KOV03 Kotitalous 1 KOV04 Kotitalous 2 KOV06 Kotileivonta 1 KOV09 Hyvää Pataa 9. luokka KOV07 Juhla- ja tapakulttuuria KOV08 Kotitalous 4 KOV11 Kotileivonta 2 Kuvataide 8. luokka KUV01 Animaatiokurssi KUV02 Muovailusta muotoiluun 1 KUV03 Kuvataidetta omalla tavallani 1 KUV06 Valokuvauskurssi 1 KUV13 Piirtäminen ja kuvankäsittely 9. luokka KUV07 Muovailusta muotoiluun 2 KUV08 Kuvataidetta omalla tavallani 2 KUV09 Valokuvauskurssi 1 KUV10 Sarjakuva ja kuvallinen viestintä KUV11 Piirustus, maalaus ja taidegrafiikka Liikunta 8. luokka LIV03 Liikutaan yhdessä LIV04 Aerobic- ja kuntosalikurssi LIV06 Sisäpalloilukurssi LIV10 Mailapelikurssi LIV17 Vesiliikuntakurssi 9. luokka LIV08 Aerobic, tanssi- ja kuntosalikurssi

37 LIV12 LIV09 LIV15 LIV16 LIV21 Voimaillen kuntoa Liiku ja virkisty kurssi tytöille Sisäpalloilun jatkokurssi Mailapelien jatkokurssi Retkeily- ja seikkailukurssi 36 Matematiikka 8. luokka MAV06 Hauskaa matematiikkaa MAV08 Matematiikan kertauskurssi 9. luokka MAV09 Matematiikan kertauskurssi MAV11 Matematiikan jatkokurssi Biologia ja maantieto 8. luokka GEV01 Maailmanmatkailukurssi 9.luokka Musiikki BIV01 Kokeellisen bilsan kurssi 8. luokka MUV01 Bändikurssi 1 MUV02 Musiikkia tietokoneella MUV04 Elviksestä Eminemiin MUV05 Rytmiteatteri MUV06 Lyömäsoitinkurssi 9. luokka MUV03 Bändikurssi 2 MUV05 Rytmiteatteri MUV06 Lyömäsoitinkurssi Tekninen työ 8. luokka TNV01 Ideasta tuotteeksi 1 TNV04 Ideasta tuotteeksi 2 TNV08 Ideasta tuotteeksi 3 TNV02 Elektroniikkakurssi 1 TNV05 Elektroniikkakurssi 2 9. luokka TNV06 Ideasta tuotteeksi 4 TNV10 Ideasta tuotteeksi 5 TNV11 Elektroniikkakurssi 3 TNV12 Elektroniikkakurssi 4 Tekstiilityö 8. luokka TSV01 Tekstiilityö 1 TSV02 Tekstiilityö 2 TSV03 Tekstiilityö 3 9. luokka TSV04 Tekstiilityö 4

38 TSV05 Tekstiilityö 5 TSV06 Tekstiilityö 6 37 Tietotekniikka 8. luokka TTV15 TTV17 Tietotekniikan peruskurssi Verkko-ohjelmointi 9. luokka TTV08 Ohjelmointi 1 TTV15 Tietotekniikan peruskurssi TTV16 Ohjelmointi 2 Englannin kieli 8. luokka ENV02 Just sing it! 9. luokka ENV03 Englantia lukioon aikoville Italian kieli 9. luokka ITB203 B2 kielen 3. kurssi ITB204 B2 kielen 4. kurssi Ranskan kieli 8. luokka RAA203 A2 kielen 3. kurssi RAA204 A2 kielen 4. kurssi RAB201 B2 kielen 1. kurssi RAB202 B2 kielen 2. kurssi 9. luokka RAA205 A2 kielen 5. kurssi RAA206 A2 kielen 6. kurssi RAB203 B2 kielen 3. kurssi RAB204 B2 kielen 4. kurssi RAV01 Ranskaa reissaajille Ruotsin kieli 8. luokka 9. luokka RUV01 RUV02 Lite till Man kan om man vill Saksan kieli 8. luokka SAA203 A2 kielen 3. kurssi SAA204 A2 kielen 4. kurssi SAB201 B2 kielen 1. kurssi SAB202 B2 kielen 2. kurssi

39 38 9. luokka SAA205 A2 kielen 5. kurssi SAA206 A2 kielen 6. kurssi SAB203 B2 kielen 3. kurssi SAB204 B2 kielen 4. kurssi SAV01 Saksaa seikkailijoille Venäjän kieli 8. luokka VEB201 B2 kielen 1. kurssi VEB202 B2 kielen 2. kurssi 9. luokka VEB203 B2 kielen 3. kurssi VEB204 B2 kielen 4. kurssi Äidinkieli ja kirjallisuus 8. luokka ÄIV02 Elokuvakurssi ÄIV03 Ilmaisutaitoa ja näyttelemistä ÄIV05 Taitavat tarinoijat 1 ÄIV07 Soturit ja lohikäärmeet 9. luokka Uskonto ÄIV12 Taitavat tarinoijat 2 ÄIV13 Maailmanhistoria elokuvissa ÄIV15 Tunteen paloa ja taisteluita ÄIV09 Kertauskurssi lukioon aikoville 9. luokka UEV01 Oikea ja väärä elämässäni UEV02 Mytologiakurssi Muut valinnaiskurssit 8. luokka TUK01 Tukioppilastoiminnan peruskurssi 9. luokka TUK02 Tukioppilastoiminta ELÄ02 Täältä tullaan elämä

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2015 2016

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2015 2016 1 2 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2015 2016 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 3 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 4 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 6 KOTITALOUS...

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 2016-2017 AHVENISTON KOULU maalaus Eevi Saari 9E

VALINNAISKURSSIT 2016-2017 AHVENISTON KOULU maalaus Eevi Saari 9E 1 VALINNAISKURSSIT 2016-2017 AHVENISTON KOULU maalaus Eevi Saari 9E 2 Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 3 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 4 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 6 KOTITALOUS... 7 KUVATAIDE...

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Männistön koulun VALINNAISAINEET

Männistön koulun VALINNAISAINEET Männistön koulun VALINNAISAINEET 2015-16 YHTEYSTIETOJA Männistön koulu Yhteiskouluntie 3 16100 UUSIKYLÄ p. 044 790 9369 Faksi (03) 885 1482 e-mail: manniston.koulu@nastola.fi Rehtori Sanna Ainola Puh 040

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015 MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT lv. 2014-2015 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2014-2015 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

KATUTAIDE KERAMIIKKA

KATUTAIDE KERAMIIKKA TYÖPAJAT 2012-2013 Sinulla on edessäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE Työpajassa

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

UTAJÄRVEN YLÄKOULU VALINNAISKURSSIT

UTAJÄRVEN YLÄKOULU VALINNAISKURSSIT UTAJÄRVEN YLÄKOULU VALINNAISKURSSIT 2014-2015 Valinnaiskurssit AIV1 Kirja on kiva kaveri UUSI OPS : : AIV2 : : : : : Lukemisesta kiinnostuneet ja sitä harrastavat voivat laajentaa ja syventää kirjallisuudentuntemustaan.

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Lapsi työskentelee ja oppii

Lapsi työskentelee ja oppii Lapsi työskentelee ja oppii Esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhemmille suunnattu kysely keväällä 2015 Kyselyn aiheina: Lapsen työskentelytavat, lapsi oppii parhaiten, lastani kiinnostaa, toivoisin,

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT 2015-2016 8.- JA 9.-LUOKKAA VARTEN

KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT 2015-2016 8.- JA 9.-LUOKKAA VARTEN KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT 2015-2016 8.- JA 9.-LUOKKAA VARTEN VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yleisopetuksen oppilas valitsee kolme (3) ns. pitkää kurssia, joiden opiskelu jatkuu 9. luokalla.

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa.

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa. Äidinkieli ja kirjallisuus / viestintä Viestintäpainotteinen luokka Johdanto Viestintäpainotteisella luokalla oppilailla on mahdollisuus syventää viestintätaitojaan ja harjoitella viestintävälineiden käyttöön

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

Lahden englanninkielisten luokkien (0 9) toimintaperiaatteet Tiirismaan koulussa lukuvuonna 2014 2015

Lahden englanninkielisten luokkien (0 9) toimintaperiaatteet Tiirismaan koulussa lukuvuonna 2014 2015 Lahden englanninkielisten luokkien (0 9) toimintaperiaatteet Tiirismaan koulussa lukuvuonna 2014 2015 Tiedote vanhemmille Lahden englanninkieliset luokat 0-9 Lahden englanninkieliset luokat toimivat Tiirismaan

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2015-2016 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

akku alkuaine antiikki arkkitehtuuri arvo aurinkokunta basso biologia diagrammi ekosysteemi elektroniikka elinympäristö eliö eläin elämä elämänkatsomus energia eräretki esihistoria evoluutio fotosynteesi

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015-2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015-2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015-2016 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2015-2016 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ 26.9.2008 Äidinkieli Ilmaisutaito Viestintä: ÄI10 Luova kirjoittaminen ÄI11 Kirjallisuuden kurssi ÄI12 Tekstin huolto ÄI13 Teatterin ja

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20142015 Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot