Opiskelijaideapajoissa oman arjen innovointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijaideapajoissa oman arjen innovointia"

Transkriptio

1 Opiskelijaideapajoissa oman arjen innovointia tiistaina klo aiheena OPISKELIJA-ASUMINEN Paikka: Aalto-yliopiston Design Factory, Otaniemi Espoo Yhteistyössä: Managing Industry-Changing Innovations MIND-hanke sekä monitieteinen Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijoille suunnattu kurssi Kuinka luodaan ison vaikuttavuuden innovaatioita? keväällä 2010 keskiviikkona klo aiheena WHAT MAKES INTERNATIONAL STUDENTS AND RESEARCHERS ENJOY AND STAY IN THE HEL- SINKI METROPOLITAN AREA (pajan kieli englanti) Paikka: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Pasila Helsinki Yhteistyössä: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Jolly Dragon sekä metropolialueen kaupunkitutkimuksen tutkimus- ja yhteistyöohjelma (KatuMetro) RAPORTTI OPISKELIJA-ASUMISEN IDEAPAJASTA Design Factoryn luovaan ja leikinomaiseen työskentelyyn sopivaan tehdassaliin kokoontui toivotun mukaisesti sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opiskelijoita pääkaupunkiseudun eri kampuksilta. Reilu parikymmentä osallistujaa edusti seuraavia opinahjoja: Aalto-yliopiston kauppa- ja teknillinen korkeakoulu, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto ja Lahden muotoiluinstituutti. Pajassa työskenteli opiskelijoiden ohella myös opiskelijaedunvalvontatasoa: mukana oli hallituksen edustajia Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnasta Metkasta ja Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnasta. Ilta rakentui yliinnovaatioaktivistin, MIND-hankkeen edustajan Anssi Tuulenmäen antamasta ryhmätehtävästä. Innostusta iltaan antoi myös Aalto-yliopiston monitieteisen kurssin opiskelijaryhmä, joka piti esityksen opiskelija-asumisen tulevaisuusvisioista. Ryhmä oli käsitellyt kevään aikana asumisen ja muuttamisen problematiikkaa kurssillaan, Opiskelijametropoli-hankkeen toimeksiannosta (ks. kurssilaisten esitys tällä sivustolla). Design Factoryn ideapajaillan aikana osallistujat pohtivat pienryhmissä opiskelija-asumista jossakin palvelun/tuotteen kokemusvaiheessa, nappaamalla virikkeitä muun muassa tuotekehitys- ja muotoilukentille ominaisesta elinkaariajattelusta. Ryhmissä kirjattiin ideoita post it -lapuille seuraavista elinkaarivaiheista: 1) asumistarpeen esiintymisestä ja vaihtoehtojen punninnasta, 2) asumisen käyttökokemuksesta ja asumisen puitteista, sekä 3) uuden tar-

2 peen esiintymisestä eli pitkälti muuttamisen problematiikasta. Nälkäisenä ei tarvinnut työskennellä, vaan ideoinnin lomassa nautittiin runsas salaattibuffet. Keskeisimmät tulokset esitellään seuraavassa pääpiirteittäin. Teema- ja asukasprofiilikohtainen asuminen saivat runsaasti kannatusta. Toisin sanoen, moni osallistujista toivoi, eli että eri elämäntilanteiden ja tarpeiden opiskelijat (perheelliset, lyhytaikaisen asumisen tarvitsijat ym.) mutta myös muiden tekijöiden mukaan ryhmiteltävät opiskelijat (kuten esimerkiksi vauhdikkaan bile-elämän vs. hiljaista opiskelua tarvitsevat) sijoitettaisiin samoihin kiinteistöihin. Osallistujat kertoivat eri tarpeista myös asunnon varustuksessa: aivan minimivarustuksen keittiössä, kylpyhuoneessa ym. ohella esitettiin toiveita toisaalta korkeatasoisesta, myös ns. luksusvarustuksesta opiskelijaasumisessa. Asuntojen kuntoon ja kunnossapitoon toivottiin lisää parannusta, kuten tietoa remonttimahdollisuuksista ja talokohtaisen tukiresurssin eli isännän / emännän saatavuutta pienkorjauksiin ja järjestyshäiriöiden varalle. Osallistujat pohtivat, mitä kaikkea opiskelijan asunnossa tehdään se on opiskelijan koti, mutta usein myös opiskelupaikka. Illan aikana painotettiin, että opiskelija-asunnoissa tulee olla etäopiskelun mahdollistavat verkko- ym. tekniset yhteydet, reaaliaikaiset tiedonvälitysmonitorit kiinteistöjen auloissa, ja itse asunnoissa fyysisiä tiloja niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyyn. Kiinteistöihin toivottiin toisaalta opiskelun rinnalle myös sosiaalisen kanssakäymisen tiloja vapaa-ajan viettoon, jotta myös yksiöissä asuvat voisivat tavata yhteisissä tiloissa toisia opiskelijakollegoita. Ideapajassa pohdittiin muun muassa sitä, missä opiskelijan kodin on ihanteellista sijaita. Hyvät kulkuyhteydet sekä palvelujen ja opiskelukampusten läheisyys nousivat odotetusti keskiöön. Mutta kiinnostavasti työelämäkontakteja, kuten alumneja, esitettiin opiskelija-asujien naapureiksi. Muutama ryhmä esitti myös jännittävän idean korkeakoulurakennusten muokkaamisesta öisin asuinkäyttöön, vajaakäytön vähentämiseksi. Vastavuoroisesti asuinhuoneistojen käyttöastetta päiväsaikaan haluttiin lisättävän muualla, kuten korkeakouluissa luennoilla istumisen vastaparina, jotta eläminen etäopiskelun 24/7-todellisuudessa voimistuisi. Ketkä jakavat kodin ja miksi, oli usein illan aikana esitetty kysymys. Monet osallistujat toivoivat lisää integroivaa asumista kansainvälisten opiskelijoiden ja kantasuomalaisten kesken, jolloin edistettäisiin kotoutumista ja sosiaalisten siteiden syntymistä suomalaisten kanssa. Nyt harmiteltiin, että varsinkin tilapäisesti metropolialueelle muuttavat ulkomaalaiset, kuten vaihto-opiskelijat, sijoitetaan usein keskenään samoihin kiinteistöihin. Lisäksi muun muassa opiskelijaasumisen aikarajoituksiin, kierrätyspisteiden monipuolistamiseen ja takuuvuokrien kohtuullisuuteen toivottiin kohennusta. Muuttaminen oli yksi illan pääteemoista. Ideapajassa esitettiin, että muuttaminen prosessina tulisi arvioida kokonaisuutena ja miettiä, miten tehdä siitä sujuvampaa ja opiskelijalähtöisempää. Ideoina heitettiin esimerkiksi opiskelija- ja ylioppilaskunnille perustettava muuttopalvelu (sekä pakettiautonvuokraus että työvoiman käytettävyys vastavuoroisuusperiaatteella tai rahaa vastaan), sekä jonkun huonekaluyrityksen kanssa sopimuksen solmiminen standardimaisen opiskelijahuonekalupaketin kuljettamiseksi asuntoihin. Alkusyksyisin pääkaupunkiseudulla esiintynyt, muutaman kymmenen kodittoman opiskelijan hätämajoituksen tarve nostatti keskustelua ja vaatimuksen mahdollisimman pikaiseen puuttumiseen. Asunnon hakeminen ja saaminen oli niin ikään eräs illan puhutuimmista aiheista. Monissa ryhmissä nousi esille tarve keskitetyn opiskelija-asumisen portaalin luomiseen, tai jo olemassa olevien verkkokanavien laajempaan tiedottamiseen, jotta asunnon hakeminen (mukaan lukien kämppäkaverien haku ja ajantasainen jonoseuranta) sujuvoittuisivat. Erityisesti kansainvälisille opiskelijoille ja tutkijoille suunnattu asumisen tieto- ja välitysportaali sai suosiota. Ylipäänsä tiedottamiseen eri asuntojen tarjoajista ja toimijoista, sekä erilaisista asumismuodoista (yksiö, solu, kaveriasunnot jne.) kaivattiin kohennusta. Nostettakoon esille vielä illan eräs keskeisistä teemoista, raha. Opiskelijoiden työssäkäyviä heikompi vuokranmaksukyky sai

3 odotetusti puheenvuoroja. Osallistujat toivoivat opiskelija-asumiselta kohtuullista hintatasoa ja parannusta asumisen kansallisiin tukiin. He myös pohtivat, voisiko vuokranmaksussa olla käypää rahan rinnalla muukin valuutta, kuten esimerkiksi yleishyödylliset korjaus- ja siivoustyöt kiinteistön yhteisissä tiloissa, tai keskinäinen naapuriapu lasten- ja eläintenhoidossa. Illan aikana mietittiin myös vuokran tai vastikkeen suuruutta. Esille nousikin idea, josko suuruuden määräytyminen sidottaisiin opintomenestykseen, jolloin nopeammin opiskeleva saisi vuokrahelpotusta tai kuukausikohtaisia alennuksia vaikkapa tietoliikennemaksuista. Lisätietoa ideapajasta ja sen temaattisesta kategorisoinnista: erityissuunnittelija Karoliina Kapanen, Helsingin kaupunki / talous- ja suunnittelukeskus p tai > Opiskelijametropoli-hanke RAPORTTI IDEAPAJASTA : WHAT MAKES INTERNATIONAL STUDENTS AND RESEARCHES ENJOY AND STAY IN THE HELSINKI METROPOLITAN AREA? Myös toisessa toukokuun opiskelijapajassa keräännyttiin pienryhmiin ideoimaan tulevaisuutta. Paikkana toimi HAAGA-HELIAn viihtyisä, lasipintojen ja avaran tilan aulahalli. Ilta oli otsikoitu vapaasti suomennettuna seuraavasti: metropolialueen viihtyvyys kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden silmin. Työkielenä tässä vajaan neljänkymmenen osallistujan illassa oli englanti. Suurin osa osallistuneista edusti syntyperäisesti monikulttuurisuutta (osallistujissa oli muun muassa aasialais-, afrikkalais- ja eurooppalaistaustaa), joten oli kiinnostavaa kuulla heidän omakohtaisia kokemuksia ja kehittämisideoita Helsingin seudulla elämisestä. Kotimaisista ja kansainvälisistä perustutkinto- ja jatko-opiskelijoista koostunut keskustelijakunta edusti seuraavia tahoja: Aalto-yliopiston kauppakorkea-, taideteollinen ja teknillinen korkeakoulu, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Hanken svenska handelshögskolan, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos sekä Helsingin yliopisto. Tutkija Sammy Toyoki Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta esitteli illan ryhmätehtävän, joka oli jaettu neljään osa-alueeseen (ks. esitys tällä sivustolla). Syventymisalueina olivat kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden 1) asuminen (housing), 2) sosiaaliset verkostot (social networks), 3) metropolialueella elämisen laatu ja

4 viihtyminen (living) sekä 4) mahdolliset muut asiat (what else). Työskentelytapana hyödynnettiin edellisen ideapajan tapaan post it -lappuja ryhmäkeskustelun tukena. Valkoiset seinälakanat täyttyivät iloisenvärisille papereille kootuista kehittämisideoista, koetuista ongelmista ja tarpeista, sekä tärkeistä arvoista ja muista taustoittajista. Ryhmätyöskentelyn rinnalla kuuntelimme Paul Brennanin esityksen yrityksestään Jolly Dragonista, joka tarjoaa kokoontumiskanavan esimerkiksi eri kulttuuri- ja urheiluharrastuksista kiinnostuneille, pääkaupunkiseudulla asuville ulkomaalaistaustaisille ihmisille keskinäiseen verkottumiseen. Edellä mainitun kaltaisista verkottumisen ja kohtaamisen tiloista käytiin muutoinkin keskustelua illan aikana. Monessa ryhmässä kun nousi voimallisesti esille sosiaalisten suhteiden merkitys, sekä toisten ulkomaalaisten suuntaan että kantasuomalaisten kanssa. Tilaisuuden lopuksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelija Jerri Annala tarjosi osallistujille mahdollisuutta tulla haastatelluksi tämän kansainvälistä kaupunkitilaa käsittelevään pro gradu -tutkimukseen. Ohjelman päätyttyä pöydät tyhjennettiin työskentelymateriaaleista, ja tilalle katettiin lämpimän buffet-pöydän antimet. Ihmiset pääsivät toteuttamaan pajakeskusteluissa painotettuja, vapaa-ajan sosiaalisten suhteiden solmimisia konkreettisesti! Kansainvälisen viihtyvyyden ideapajan keskeiset tulokset luetellaan seuraavassa tiivistetysti. On huomionarvoista, että kukin ilmaus on esitetty pajassa englannin kielellä, ja ne on käännetty suomeksi mahdollisimman tarkasti. Ryhmätehtävät jakautuivat jo todetusti neljään eri osa-alueeseen. Niistä ensimmäinen, kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden asuminen, keräsi silminnähden eniten post it -merkintöjä. Asumisesta mainittiin muun muassa seuraavia asioita. Asuntojen varustustasoa sekä kuntoa ja kunnossapitoa sekä kehuttiin että moitittiin. Muutamassa ryhmässä esimerkiksi nähtiin, että valmiiksi kalustettuja asuntoja olisi hyvä olla enemmän tarjolla, ja että opiskelijakiinteistöjen yhteisen tilojen muunneltavuudessa ja siisteydessä olisi petrattavaa. Edellisen illan ideapajan mukaisesti myös tässä pajassa harmiteltiin sitä, että kantasuomalaiset ja ulkomaalaiset asuvat usein erillään vaikka toive olisi päinvastainen. Myös näkyvämpi tiedotus asuntojen hakemisesta ja saamisesta edusti samaa toivekenttää kuin mitä edellisessä pajassa oli esillä. Tiedotuksen voimistamiseksi ehdotettiin esimerkiksi, että kehitettäisiin asuntojen virtuaalinen hakukone vaalikoneiden tapaan, ja että eri kansainvälisille opiskelijaryhmille (vaihto- ja perustutkinto-opiskelijat jne.) olisi nykykäytäntöä fokusoidumpia asettautumisen tietopaketteja ja henkilökohtaista tuutorointia. Joukkoliikenne asumisen tukena eli kotoa kampuksille ja muualle liikuttajana oli suosittu puheenaihe tässä pajassa. Liikennevälineiden moderniutta ja ajantasaisuutta ihasteltiin laajalti. Sen sijaan matkustaminen hinta sai kritiikkiä, ja esityksiä suuremmista alennuksista sekä kilometriperusteisesta hinnoittelusta. Toinen ideapajan syventymisaihe oli sosiaaliset verkostot. Tässä nostetaan esille muutamia huomioita. Osallistujat toivoivat enemmän kontaktia kantasuomalaisten kanssa (esimerkiksi lisää ei-maksullisia kohtaamisen tiloja sekä yhdessä asumista) ja että nämä uskaltaisivat höllentää pidättyväisyyttään ja vieraiden kielten ujosteluaan. Toive esitettiin myös Internetin sosiaalisista yhteisöistä suuresti pitäville suomalaisille, että nämä tapaisivat ulkomaalaisia opiskelukavereitaan enemmän myös verkon ulkopuolella In Real Life. Ideapajan keskustelijat miettivät myös ulkomaalaisten keskinäistä verkottumista. Monet totesivat, että erilaiset ystävyyskerhot ja bileet (hospitality club, urheilukerhot, kansainvälisten opiskelijoiden etujärjestöt ylioppilaskunnissa jne.) ovat tuoneet ulkomaalaisia opiskelijoita ja tutkijoita onnistuneesti yhteen uudessa asuinmaassa. Jotkut osallistujat toivoivat, että sosiaalisia verkkoja ryhdyttäisiin rakentamaan jo lähtömaassa ennen opiskelemaan tuloa, esimerkiksi mobiili- tai verkkoperusteisella kontaktilistalla. Oli lisäksi kiinnostavaa, että muutamassa illan pienryhmässä toivottiin, että uudella asuinalueella olisi tiivistä oman etnisen ryhmän ja/tai lähtömaan edustajien keskinäistä toimintaa. Kolmas ideapajan työskentelyaihe oli metropolialueella elämisen laatu ja viihtyminen. Muun muassa seuraavat aiheet kirvoittivat keskustelua. Työllistyminen ja harjoittelumahdollisuudet nähtiin useassa post it -lappujen kokoelmassa pulmallisiksi. Osallistujat pohtivat, halutaanko Suomeen todella maahanmuuttajia tekemään työtä, sen perusteella että olivat kohdanneet kielteistä asennoitumista työnantajilta ( osa töistä on varattu vain kantasuomalaisille -kokemuksella tai että riittämätön suomen/ruotsin kielen taito oli estänyt muutoin pätevän hakijan

5 työllistymisen). Illan aikana käytiin keskustelua second class citizenship -mahdollisuudesta ja ulkomaalaisten ulossyrjäytetyksi tulemisen kokemuksesta (esimerkiksi eräässä ryhmässä koettiin, että tummaihoinen asiakas ei olisi tervetullut jokaiseen baariin). Työpaikan löytäminen ilman paikallista kontaktiverkostoa koettiin paikoin haastavaksi. Yhdessä illan ryhmässä koettiin, että yritykset palkkaavat julkista sektoria mieluummin ulkomaalaisen työnhakijan, joskin kantasuomalaiset olisivat työmarkkinoiden ensisijaisia kohteita (toimialasta tai työtehtävänkuvasta ei ollut puhetta). Toisaalta suomalainen työelämä sai pajan osallistujilta myös myönteistä palautetta: työpaikkojen hierarkiataso koettiin matalaksi, ilmapiiri välittömäksi ja paineettomaksi sekä nähtiin, että työ- ja harjoittelupaikkoja löytyy kyllä, mikäli niitä etsii aktiivisesti ja laajalti. Työelämäaiheiden lisäksi tähän elämisen laatu ja viihtyminen -osioon kirjattiin ajatuksia muun muassa kuntapalveluista sekä metropolialueen kiitettävästä turvallisuudesta. Jotkut osallistujat olisivat toivoneet syvällisempää tiedottamista sosiaali- ja terveyspalveluista (sekä ylipäänsä sosiaalivakuutusjärjestelmästämme että neuvoja käytännön asiointiin). Terveyspalveluiden kattavuutta ja laatua kiiteltiin useassa ryhmässä, joskin niiden omavastuuhinta koettiin joissakin keskusteluissa liian korkeaksi. Yksi pienryhmä mainitsi että korkeakoulujen urapalveluneuvonta kansainvälisille maisteriopiskelijoille on tärkeää. Illan viimeisenä syventymisaiheena oli mahdolliset muut asiat. Tähän verrattain vähälukuiseen post it -lappujen kokoelmaan sijoitettiin pohdinnat muun muassa pyöräilyolosuhteiden parantamisesta, autottomien kampusten toiveesta, sekä toteamasta että yhtenäisen kansakunnan tarinan aika alkaa olla ohi. Joukkoon mahtui myös eräs kiehtova ajatus omien kulttuurien esittelyjuhlista siis kansainvälisten ja kotimaisten opiskelijoiden keskinäisistä juhlista, joissa ulkomaalaiset saisivat tilaisuuden perehdyttää suomalaisia oman lähtömaansa tapoihin ja perinteisiin. Lisätietoa ideapajasta ja sen temaattisesta kategorisoinnista: erityissuunnittelija Karoliina Kapanen, Helsingin kaupunki / talous- ja suunnittelukeskus p tai > Opiskelijametropoli-hanke

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Katri Niskala, Jari Tuukkanen

Katri Niskala, Jari Tuukkanen Katri Niskala, Jari Tuukkanen Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI

AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 8 Marja-Leena Piispanen AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu ISSN 1796-7325 ISBN 978-951-799-158-2 Vantaa,

Lisätiedot

TIETEESTÄ TOIMINTAA 10 KEINOA YLIOPISTOLAISEN YRITTÄJYYDEN VAUHDITTAMISEEN HELSINGIN YLIOPISTO DEMOS HELSINKI UUDENMAAN LIITTO

TIETEESTÄ TOIMINTAA 10 KEINOA YLIOPISTOLAISEN YRITTÄJYYDEN VAUHDITTAMISEEN HELSINGIN YLIOPISTO DEMOS HELSINKI UUDENMAAN LIITTO TIETEESTÄ TOIMINTAA 10 KEINOA YLIOPISTOLAISEN YRITTÄJYYDEN VAUHDITTAMISEEN HELSINGIN YLIOPISTO DEMOS HELSINKI UUDENMAAN LIITTO Sisällys MIKSI TIETEESTÄ TULI TOIMINTAA OSA I: YLIOPISTOLAINEN YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti kevät 2008 Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Kevät 2008 Teema: Stadiasta

Lisätiedot

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa?

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa? Nuorten aikuisten käsityksiä museoista Suomen käsityön museo on kartoittanut nuorten aikuisten mielipiteitä ja kokemuksia museoista työpajoissa, joita on kuvattu aikaisemmissa blogikirjoituksissa. Tässä

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Sosiaalivakuutus. Juoksutusta koko rahalla s. 10. Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16. Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35

Sosiaalivakuutus. Juoksutusta koko rahalla s. 10. Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16. Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35 kel an sid osryhmälehti 4 2010 Sosiaalivakuutus Juoksutusta koko rahalla s. 10 teema: PERUSTURVAN VARASSA Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16 Tutkijalta Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35 Tulottomien

Lisätiedot