Työntekijän arki kaukana juhlapuheista Perustele tahtosi läpi työelämässä Uusi kolumnisarja alkaa: kirjeitä ulkosuomalaisilta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työntekijän arki kaukana juhlapuheista Perustele tahtosi läpi työelämässä Uusi kolumnisarja alkaa: kirjeitä ulkosuomalaisilta"

Transkriptio

1 Työntekijän arki kaukana juhlapuheista Perustele tahtosi läpi työelämässä Uusi kolumnisarja alkaa: kirjeitä ulkosuomalaisilta

2 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, Helsinki Puheenjohtaja Anita Tuohino Puhelin Sähköposti Toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik Puhelin Sähköposti Jäsentietojen muutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalat ry:n jäsensihteerit Sähköposti: Palvelunumero Jaana Honni Katja Kosonen Mary Luokkamäki Jäsenmaksut Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäsenmaksu on 1 % päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista ja luontoiseduista sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan maksamista etuuksista. Ammatinharjoittajilta ja yrittäjiltä jäsenmaksu on 180 euroa vuodessa. Opiskelija maksaa jäsenmaksua, jos hän on työssä 18 tuntia viikossa tai opetusalalla 8 tuntia viikossa. Ulkomailla työskentelevän jäsenen ja eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa. Jäsenmaksu kattaa KAJ:n, Akavan Erityisalojen ja työttömyyskassan palvelut. Lisää tietoa MUISTA ILMOITTAA MUUTTUNEET JÄSENTIETOSI! Lakiasiat ja työsuhdeneuvonta (Akavan Erityisalat) Sähköposti: Tuire Torvela, lakimies, yksityissektori, ammatinharjoittajat Kari Eskola, lakimies, yksityissektori Helena Lamponen, lakimies, yksityissektori Harri Ikonen, lakimies, kunta- ja valtiosektori Maarit Leppänen, lakimies, julkinen sektori Jaakko Korpisaari, asiamies, kuntasektorin sopimukset Kalevi Juntunen, asiamies, valtiosektorin sopimukset Arja Ahola, asiamies, palkkatilastot, tutkimukset Työttömyysturva-asiat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Puhelin (09) Puhelinajat ma to klo Asemamiehenkatu 2 C, Helsinki Kajawa Käännösalan ammattilaisten ja opiskelijoiden järjestölehti Julkaisija: Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Päätoimittaja: Hanna Gorschelnik Toimitus: Henriikka Hakkala, Jenny Jeskanen, Ritva Siikamäki Ulkoasu: Vesa A. Junttila, Public Design Oy Painatus: Auranen Oy, Forssa. Painos: 2400 kpl Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Seuraava numero jäsenillä viikolla 22, aineistopäivä Tässä lehdessä Puheenjohtajalta... 3 Työurien pidentämisestä kysyttiin jäseniltä... 4 Perustele tahtosi läpi liike-elämän keinoin... 6 Työsuojelu kuuluu kaikille... 8 Terveiset Yhdysvalloista... 9 Lyhyet Työelämätietoa tarvitaan jo opiskeluaikana Vinkkejä veroasioihin Työttömyysetuuksiin tuli muutoksia Jäsenetu: Urapalveluista uutta suuntaa

3 Postiluukustani kolahti tammikuun lopussa vapaaehtoisten eläkemaksujeni tiliote. Sen mukaan voisin muutaman vuoden kuluttua nauttia maksamiani euroja jo ennen varsinaista eläkeikääni. Vai voinko? Vaikka sukanvarressa on hieman pullarahaa, varmaa ei ole, milloin pääsen eläkkeelle. Pääministeri Vanhasen asettama työurien pidentämistä pohtiva Ahtelan työryhmä sai työnsä valmiiksi helmikuun ensimmäisenä päivänä. Työelämäryhmä arvioi, että sen esittämät toimenpiteet pidentävät työuria parin vuoden verran. Kun tähän lasketaan päälle niin sanotun sosiaalitupon ja vuonna 2005 luodun eläkkeiden superkarttuman vaikutukset, saadaan aikaiseksi toivottu kolmen vuoden pidennys työuriin. Tämän on laskettu riittävän kattamaan kustannusvajeen, joka on yhteiskuntamme tulojen ja menojen välille kehittynyt. Ahtelan työryhmä esittää keinoja, jotka pureutuvat ongelmien ytimeen: työssä jaksamiseen, koulutukseen pääsyyn ja täydennyskoulutukseen. Raportissa todetaan muun muassa, että Työpaikkojen toiminnalla, työsuojelulla ja työterveyshuollolla sekä näiden toimivalla yhteistyöllä on keskeinen MARKKU OJALA että jaksaisimme merkitys sellaisessa työkyvyttömyyden ehkäisyssä, joka voidaan tehdä työelämässä. Useat eri alojen työpaikkatason esimerkit osoittavat, että sairauspoissaolojen vähentämiseen, työkyvyttömyyden ehkäisyyn ja tätä kautta työurien pidentämiseen on mahdollista vaikuttaa. Aivan oikein tämän lopputuloksen olisi voinut saada pelkästään paneutumalla eri palkansaajajärjestöjen tekemiin viime vuosien jäsentutkimuksiin. Jokainen työssä kävijä voi allekirjoittaa sen, että lisäämällä hyvissä ajoin työpaikan hyvinvointia luodaan paremmat mahdollisuudet ihmisten jaksamiselle ja työurien pidentämiselle. Akavan Erityisalojen yksityisen sektorin tuoreimmassa työmarkkinatutkimuksessa (2009) vastaajia pyydettiin arvioimaan eri toimenpiteitä nimenomaan oman työuran mahdolliseen pidentämiseen nykyisellä työpaikalla. Vastauksissa korostui ensisijaisesti omien vaikutusmahdollisuuksien merkitys työurien pidentämisessä. Vastaajat arvi - oivat, että mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisäl - töön ja sen vaativuuteen ja työaikoihin kannustaa parhaiten pysymään työssä pidempään. Käännösalan asiantuntijat KAJ ry haluaa tukea jäsentensä työssä jaksamista. KELA on myöntänyt meille ASLAK-kurssin vuosille Kurssi tullaan pitämään neljässä osassa Turussa. Kurssin suunnittelu pyörähtää maaliskuun alussa käyntiin. Tuoretta tietoa mm. hakuajasta saat kevään kuluessa nettisivuiltamme ja sähköisestä kuukausi - tiedotteesta. Aurinkoista kevättä ja jaksamista toivottaen Anita Tuohino puheenjohtaja Puheenjohtajalta 3

4 TUTKIMUS TYÖURIEN PIDENTÄMISESTÄ: työntekijän arki kaukana juhlapuheista Akavan Erityisalojen Ikä ja työ -tutkimuksen avoimet kommentit kertovat, että kääntäjänkin arki työpaikalla on monesti etäällä virallisesta liturgiasta. Työelämää ja työ ilmapiiriä on kehi tettävä reippaasti, samoin johtamista, jos tavoitellaan pidempiä työuria. Akavan Erityisalat kartoitti Ikä ja työ -tutkimuksessa näkemyksiä työurien pidentämisestä yli 49-vuotiailta jäseniltään. Vastaajissa oli mukana joukko Käännösalan asiantuntijat ry:n jäseniä, jotka kuuluivat tähän ikäryhmään. Kyselyyn vastasi yhteensä jäsentä, joista 164 oli KAJ:n jäseniä. Urapoluilla monia mutkia Työurat olivat vastanneet osalla vastanneista kääntäjistä heidän odotuksiaan: he totesivat voineensa tehdä vaihtelevia, haastavia tehtäviä, joissa oli voinut käyttää ja kehittää osaamistaan. Monipuolinen, itsenäinen työskentely oli monien mieleen. Jotkut iloitsivat uransa kehittymisestä, vaikka se oli ollut verkkaista. Moni iloitsi ennen kaikkea siitä, että hallitsee työtehtävät hyvin sekä ankkuroi tyytyväisyy- tensä ammatilliseen identiteettiinsä, kun työpaikan ilmapiiri ei ollut hyvä. Eräissä vastauksissa todettiin aikojen heijastuvan selkeästi työtilanteeseen: parempina aikoina on mielenkiintoisempia tehtäviä, huonompina vähemmän haasteita ja sitä mukaa vähemmän arvostustakin. Pätkätyötä tekevät toivat esiin huolen työllistymisestä jatkossa. Ulkomailla työskentely tai oleskelu oli tehnyt tepposia monelle eläkeasioissa. Ainaista kahvien hommaamista Jotkut uraansa osapuilleen tyytyväisistä vastaajista huomauttivat kuitenkin olevansa pettyneitä naisten kehnoon kohteluun työpaikalla ja heikkoihin mahdollisuuksiin edetä urallaan. Huono palkkaus ja humanistien aliarvostus harmittivat monia vastaajista. Osa vastaajista katsoi, ettei etenemisen mahdollisuuksia ole ollut, eikä myöskään riittävästi kehittymisen ja kouluttautumisen mahdollisuuksia. Monia vastaajia kismitti, miten naissukupuoleen vieläkin liittyy tehtäviin ja koulutukseen nähden alimitoitetut nimikkeet sekä matala palkka. Yrittäjyydessä arvostettiin työn itsenäisyyttä ja antoisuutta, vaikka se oli rankkaa ja sitovaa. Työkokemusta ja osaamista tyhjän panttina Jotkut kertoivat tehneensä uran aluksi koulutusta vastaavaa työtä, mutta joutuneensa tuotannollis-taloudellisten irtisanomisten vuoksi muihin tehtäviin tai työttömäksi. Moni piti tällaista irtisanomista loukkaavana. Vastaajia suretti, ettei koulutusta, työkokemusta ja osaamista arvosteta. Erityisesti noin viidenkympin kieppeillä työllistymisnäkymät ovat synkät, jos joutuu työttömäksi ilman omaa syytään. Järkevien täydennyskoulutusmahdollisuuksien puu- 4

5 te nostettiin esiin monissa kommenteissa. Eräs työttömäksi joutunut karsasti lähihoitajaksi kouluttautumista, joka on tavallinen resepti viisikymppiselle naishenkilölle. Osalla työtehtävät olivat olleet koko työuran ajan aivan muuta kuin koulutus olisi mahdollistanut. Jotkut tyytyivät tähän, koska koulutusta vastaamatonkin työ oli tuonut elannon ja ura ei ollut elämän keskeisintä sisältöä. Eräs vastaajista oli päättänyt korvata työuran vapaaehtoistyöllä, joka antaa todellista sisältöä elämään. Uudelleen kouluttautujia ja ammatin vaihtajia oli mukana vastaajajoukossa. Tasa-arvoon matkaa Työpaikoilla on liikaa ikärasismia, sukupuolisyrjintää, palkkauksen epäkohtia, koulutuksen aliarvostusta ja osaamisen alikäyttöä. Naisvaltaisen alan palkkaus laahaa edelleen jäljessä eikä vastaa työn vaativuutta. Samapalkkaisuuden vaatimus tuli esiin korostetusti vastauksissa. Moni oli harmistunut siitä, että työn laatu ja määrä eivät korreloi mahdollisuuksien kanssa. Arkirealismia edusti kommentti: tärkeää on, että työtä on normaalin elintason ylläpitämiseen riittävästi ja ettei työssä tarvitse kokea olevansa orja ja oppimiskyvytön. Jos johtaminen mättää, muukaan ei toimi Löpinät henkilöstön arvostamisesta tuntuivat harmittavan monia vastaajia erityisesti niitä, jotka olivat joutuneet yt-myllerrykseen ja tulleet irtisanotuiksi tuotannollis-taloudellisista syistä useampaankin otteeseen. Monet vastaajat katsoivat, että johtaminen ei ole kehittynyt heidän uransa aikana ollenkaan. Taantuman aikana työntekijöiltä edellytetään kohtuutonta venymistä. Lisää suvaitsevaisuutta Vastauksissa korostui, että työpaikoilla ja yhteiskunnassa tarvitaan kaikenikäisiä. Nuorilla on annettavaa työelämässä, mutta myös vanhemmilla. Ikääntyneille työntekijöille tulisi olla enemmän joustavia järjestelyjä jaksamisen tueksi, mutta moni olisi kaivannut parempaa joustavuutta jo aikaisemmin. Esimerkiksi sairauslomalta palaava tarvitsisi joustojärjestelyjä. Mieleinenkin työ voi johtaa työuupumukseen, mutta sairastuneelle ei heru ymmärrystä tai tukea sen enempää esimieheltä kuin työkavereilta. Moni huomautti, että iäkkäitä irtisanotaan hanakammin. Työuraa on mahdoton pidentää, ellei saa mahdollisuutta jatkaa työssään. Osaamaton esimies lisää työstressiä ja heikentää näkymiä pysyä pitkään työelämässä. Sen sijaan mielekäs työ, asiallinen johtaminen ja hyvä työilmapiiri pitävät työelämässä. Edes vähän empatiaa Vaikka moni vastaaja katsoi, että jatkaa niin pitkään kuin terveyttä riittää, ristiriita työurien pidentämisen ja korkean nuorisotyöttömyyden välillä aiheutti ihmetystä. Vallalla oleva teknis-taloudellispainotteinen ajattelutapa tekee työpäivistä raskaita. Iän myötä monet katsovat, että elämän tärkeimmät asiat ovat muualla kuin työpaikalla. Yhtä kaikki, hippunen inhimillisyyttä parantaisi kaikenikäisten jaksamista. Ritva Siikamäki 5

6 Perustele tahtosi läpi Etsitkö hyvää tapaa perustella ehdotuksiasi niin, että saat ehdotuksen kaikki puolet koottua kätevään ja selkeään muotoon? Liike-elämässä omia ehdotuksia täytyy usein perustella muutenkin kuin vain omien tuntemusten ja vaistojen perusteella, varsinkin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Eräs parhaista tavoista kommunikoida ehdotuksia, vertailla vaihtoehtoja ja vain dokumentoida asioita systemaattisesti on laatia toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma toimii päätöksenteon työvälineenä. Analysoi, mieti hyödyt ja riskit (Liike)toimintasuunnitelma (engl. business case) tehdään usein aloitettaessa uutta projektia, harkittaessa sijoituksia ja resurssien allokointia, mutta toimintasuunnitelman voi tehdä vaikkapa uuden työtuolin hankkimisesta. Suunnitelmaan voi kirjata mm. toimintasuunnitelman tarkoituksen tai ongelman kuvauksen ja rajauksen oletukset ja määritelmät ratkaisuvaihtoehdot hyödyt aineettomat hyödyt (esim. asiakastyytyväisyys) aineelliset eli rahalliset hyödyt kustannukset: raha, henkilöstön aika, välineet, raaka-aineet, yms. riskianalyysin: riskit ja tavat, joilla niihin reagoidaan mitä jos liiketoimintasuunnitelman ehdottamaa asiaa ei tehdä? ajan, jossa ehdotus maksaa itsensä takaisin johtopäätökset ja suositukset. Seuraavalla sivulla käsitellään näitä tietoja kahden esimerkin avulla. Luvut kiinnittävät johdon huomion Vaikeinta toimintasuunnitelman laatimisessa on yleensä kaikkien mahdollisten kustannusten ja seikkojen ottaminen huomioon. Lähes poikkeuksetta on mahdotonta yksinään hahmottaa kaikki vaihtoehdot, ja suunnitelmaa onkin hyvä työstää toisen työkaverin tai tiimin kanssa. Haastavaa on myös laskea, mitä työntekijän sairausloma maksaa työnantajalle todellisuudessa, tai mitä esimerkiksi tuotteen markkinoille tuomisen viivästyminen todella maksaa. Nämä molemmat koostuvat niin monesta pienestä osatekijästä, että niiden kartoittaminen saattaa olla melkeinpä mahdotonta. Tällöin saattaa olla helpointa laskea kustannukset likimääräisesti ja pyöristää ne ylöspäin. Suunnitelmassa voi mainita, mistä nämä kustannukset muodostuvat ja miksi on päätetty käyttää samaa tasasummaa jokaisen yksikön (esim. työntekijä tai päivä) kohdalla. Toimintasuunnitelmasta ei kannata jättää pois aikaa, jossa ehdotus maksaa itsensä takaisin, sillä nämä luvut kiinnittävät yleensä johtajiston huomion. Myöskään asioiden painottamista ja toistamista ei kannata unohtaa. Myös kohtaan, jossa kerrotaan, mitä ehdotuksen toteuttamatta jättämisestä aiheutuu, voi lisätä kauhuskenaarioksi laskelman, kuinka paljon nykytilanne muuttumattomana tulee maksamaan yritykselle. Suunnitelma päätöksen teon tueksi Toimintasuunnitelmaa voi käyttää myös eri vaihtoehtojen priorisoimiseen ja oikeiden sijoituskohteiden valitsemiseen. Laskelmien laatimisessa kannattaa käyttää hyväksi yrityksen taloushallintoa. Useimmissa yrityksissä päätöksen tekijä on eri henkilö kuin asian tai toimintasuunnitelman omistaja. Asian omistaja puolestaan voi olla eri henkilö kuin se, joka suunnitelman laatii. Eri henkilöt, joilla on jokin rooli toimintasuunnitelmassa, on hyvä kirjata suunnitelmaan. Jos suunnitelma tehdään pitkäkestoisesta projektista, sitä kannattaa päivittää koko projektin ajan. Tällöin suunnitelmaan on hyvä lisätä myös se, miten hyötyjen toteutumista seurataan (ns. mittarit) ja lyhyt suunnitelma, että hyötyjen seuraamista jatketaan myös projektin loppumisen jälkeen. Jenny Jeskanen Kirjoittajan erityiskiitokset Mika Haikoselle, joka auttoi muovaamaan artikkelia 6

7 Toimintasuunnitelman kohta Tarkoitus ja ongelman kuvaus Oletukset ja määritelmät Ratkaisuvaihtoehdot Hyödyt: Aineettomat Aineelliset Kustannukset Riskianalyysi Mitä, jos suunnitelman ehdottamaa asiaa ei tehdä? Ehdotus maksaa itsensä takaisin Johtopäätökset ja suositukset Esimerkki 1: Taija tarvitsee uuden työtuolin Taija tarvitsee uuden fysioterapeutin määräämän työtuolin, koska hänellä on jatkuvia selkävaivoja, jotka aiheuttavat välillä muutaman viikon mittaisia sairaus - lomia. Taijan kivut vähenevät, samaten kuin selkävaivojen aiheuttamat sairauslomat. Taijan työmotivaatio kohenee ja hän pystyy hoitamaan työnsä tehokkaammin. Myös Taijan elämänlaatu paranee. Taija joutuu olemaan sairauslomalla noin neljä viikkoa vuodessa, mikä tarkoittaa noin kuukauden työpanoksen menetystä työnantajalle. Tämä tekee 1,5* x kuukausipalkka, esimerkiksi 1,5 x 2500 euroa. Tämän lisäksi Taijalle aiheutuu esim. lääkekustannuksia. Uusi työtuoli maksaa 500 euroa, sen kuljetus 100 euroa ja fysioterapeutin käynti työpisteessä säätämässä tuolia maksaa 100 euroa. Yhteensä 700 euroa. Aluksi Taijan selkä voi kipeytyä lisää uudesta työtuo - lista. Taija voi joutua ottamaan särkylääkettä tavallista enemmän ja hänen työtahtinsa voi olla alentunut, kunnes hän tottuu uuteen tuoliin. Taija joutuu jatkuvasti kärsimään selkäkivuista ja jäämään ajoittain sairauslomalle. Vuosien jälkeen selkä - kivut voivat aiheuttaa työkyvyttömyyden, jolloin työnantaja menettää arvokkaan työntekijän ja joutuu maksamaan kustannukset uuden työntekijän etsimi - sestä, palkkaamisesta ja perehdyttämisestä. Taijan vuoden sairauslomat maksavat työnantajalle 3750 euroa. Kun uuden työtuolin kustannukset ovat 700 euroa, uusi työtuoli maksaa itsensä takaisin noin neljännesvuodessa. Taijalle kannattaa ostaa uusi työtuoli. Esimerkki 2: Käännösmuistin hankkiminen Dokumentoida käännösmuistiohjelman hankkimisen hyödyt, kustannukset ja vaikutukset ja esittää suositus. Käännösmuistin määritelmä Käännösmuistiohjelma X ja Y. Katsaus molemman ohjelmiston hyvistä ja huonoista puolista. Käännösten laatu nousee, koska termit ym. voi tarkistaa nopeasti käännösmuistista. Käännöstyöstä tulee nopeampaa, kun samoja lauseita ei tarvitse kääntää. Negatiivinen puoli: kääntämisestä voi tulla yksitoikkoisempaa. Käännösten uudelleenkäyttö tuottaa lisäsäästöjä ja nopeuttaa kääntämistä. Käännösmuistin omistaminen tarkoittaa, että freelancer-kääntäjä voi saada enemmän töitä. Eri käännösmuistiohjelmien hankintakustannukset: X maksaa 700 ja Y 900 euroa. X-ohjelmiston käyttäminen edellyttää 150 euroa maksavan kurssin käymistä. Y-ohjelmiston mukana tulee tutoriaali, joka opettaa ohjelmiston käytön. Molempien ohjelmistojen kohdalla on otettava huo mioon, että ensimmäiset kaksi viikkoa työtahti on 50 % matalampi (ts. normaalin 2500 sanan/pvä sijaan 1250 sanaa/pvä). Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia 1250 sanaa x sanahinta 0,12 euroa = 150 euroa/pvä. Kustannukset yhteensä: X-ohjelma: = 2350 Y-ohjelma: = 2400 Tässä esimerkissä ajatellaan, että ilman käännösmuistiohjelmaa tehtäviä töitä on vain 1500 sanaa/päivä, eli tulonmenetys on 1000 sanaa/päivä = 120 euroa/päivä. X-ohjelmisto maksaa itsensä takaisin noin 19,5 työ - päivässä tulonmenetyksen perusteella. Y-ohjelmisto maksaa itsensä takaisin noin 20 työpäivässä. Ostetaan käännösmuistiohjelma... (ohjelmistojen analyysin mukaan). * tässä mainittu 1,5-kerroin kuvastaa sitä, että työnantaja joutuu maksamaan Taijan eläkkeen, sosiaaliturvamaksut, vakuutuksen, lämmityskuluja työpisteestä, työvälineet, yms. Itse asiassa 1,5:n kerroin saattaa olla suhteellisen pieni verrattuna todellisiin kuluihin. 7

8 MARKKU OJALA Työyhteisön hyvinvointi kuuluu kaikille Silloin tuo kertomus herätti epäuskoa. Ei herätä enää. Jäseniä tavatessani kertomuksen kaltaiset tarinat ovat tulleet liiankin tutuiksi. Työsopimuksiin kirjatusta 7,5 tunnin työpäivästä on monille tullut täysin vieras käsite, kun todellinen työaika on monesti lähempänä 9 10 tuntia vuorokaudessa. Sen sijaan, että myönnettäisiin työmäärän olevan liian suuri, moni syyllistää helposti itsensä, kun ei selviä kaikista tehtävistään normaalin työajan puitteissa. Työpaikalla tehdyn työn lisäksi vapaa-aikaa ja lepoa verottavat kotiin kannetut työt. Muutama pikainen työpuhelu, sähköposti, esitys ja taas on tullut tehtyä muutama tunti näkymätöntä työtä. Näkymätöntä siinä mielessä, ettei se näy palkassa tai kertyneenä vapaana. Sitä vastoin se näkyy työntekijän henkisessä ja fyysisessä jaksami sessa. Useimmat meistä tuntevat jonkun, joka on joutunut jäämään pois töistä työuupumuksen takia. Ongelma ei kosketa ainoastaan pitkän työuran luoneita vaan myös monia alle 30-vuotiaita, jotka muutaman vuoden täysillä painamisen jälkeen palavat loppuun. Mikä saa sitten meidät ajamaan itsemme loppuun? Onko tosiaan niin, että juuri tämä työ ja tehtävä ovat minulle tärkeämpiä kuin oma terveyteni, läheiset ihmissuhteet, harrastukset, ylipäätänsä oma elämäni? Moni meistä tuntuu ajattelevan, että työelämässä kuuluu arvostaa yli-ihmisiä, jotka hoitavat kolmen ihmisen tehtävät ja ovat aina valmiita tekemään ylimääräistä. Kuitenkin moni meistä salaa kadehtii häntä, joka osaa sanoa EI ja lähtee työpäivän päätettyä kotiin tai harrastusten pariin sen sijaan, että hiipisi salaa takaisin työpöytänsä ääreen. Mitä sitten kuuluu sille esimerkin kaverille, joka kellokortin leimattuaan palasi töiden ääreen sen sijaan, että olisi lähtenyt kotiin keräämään voimia Aloittaessani työtäni asiamiehenä kollegani kertoi esimerkin henkilöstä, joka normaalin työpäivän päätyttyä leimasi itsensä töistä ulos ja hiipi sitten työpöytänsä taakse jatkamaan töitä, jottei kukaan luulisi, ettei hän selviä jatkuvasti kasvavasta työmäärästään. Työyhteisö on niin vahva kuin sen heikko lenkki. Jos sen yksi osa sortuu, vaikuttaa se koko yhteisöön seuraavaa päivää varten? Jatkuva uhrautuminen ei tuonut hänelle palkankorotusta tai korvaamattoman työntekijän statusta vaan monen kuukauden sairausloman. Jälkeenpäin kollegat kertoivat kyllä huomanneensa jonkin olleen vialla, mutta kukaan ei uskaltanut ottaa asiaa puheeksi. Länsimainen työkulttuuri korostaa yksilön vastuuta. Jokainen huolehtii omista asioistaan ja hoitaa omat hommansa. Toisen asioihin ei puututa niin kauan kuin ne eivät häiritse omaa työtämme. Työyhteisön hyvinvointi on kuitenkin meidän kaikkien yhteinen asia. Jokaisen meistä tulee huolehtia paitsi omasta jaksamisestaan, myös muiden jaksamisesta. Vanhaa sanontaa lainatakseni: Työyhteisö on niin vahva kuin sen heikko lenkki. Jos sen yksi osa sortuu vaikuttaa se koko yhteisöön. Haastan Sinut tänään katsomaan työyhteisöäsi avoimin silmin! Onko kaikki hyvin vai tarvitseeko joku apua? Onko jotain mitä sinä voisit tehdä oman tai toisten jaksamiseksi? Milloin olet viimeksi kysynyt työkaveriltasi kuinka tämä jaksaa? Milloin olet viimeksi viettänyt illan suomatta ajatustakaan työasioille? Työhyvinvointi on koko työyhteisön asia. Jokainen meistä on omalta osaltaan siitä vastuussa. Mikäli et itse uskalla puuttua selkeisiin epäkohtiin tai ongelmiin, voit pyytää apua työpaikkasi työsuojeluvaltuutetulta tai työterveyshuollosta. Lisätietoa työsuojelutoiminnasta saat mm. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston työsuojelutietopankista Riikka Sipilä asiamies, Akavan Erityisalat 8

9 Ulkosuomalainen odottaa äidinkielen kielikylpyä Kolumni Ensimmäiset narsissin alut pilkistävät meillä talon aurinkoisella seinustalla maasta tammikuussa, kun vähän aikaa sitten katselin Verkkohesarin kauniita talvikuvia Suomesta. Moni täällä Etelä-Marylandissa Washingtonin liepeillä on valmis ottamaan kevään avosylin vastaan normaalia vähän kylmemmän ja täkäläisittäin lumisen talven jälkeen. Lunta on jouduttu auramaan jo pari kertaa teiltä. Kun mietin tämän kolumnin kirjoittamista, ensimmäinen ajatus oli eroaako työni freelance-kääntäjänä eri puolilla maailmaa toimivien kollegoiden työstä ilmanalaa ja muita asumiseen liittyviä tekijöitä lukuun ottamatta. Teenhän yhteistyötä sekä Kanadassa että Suomessa olevien kollegoiden kanssa. Meillä on kaikilla yhteinen tärkeä tekijä, toimeksiantaja, jonka ohjeet ovat ylimmäisinä. Periaatteessa voisimme istua vieretysten pöytiemme ääressä, kilometrit välillämme eivät vaikuta työhömme mitenkään, aikaero ehkä jonkinlaisena muuttujana. Samalla aikavyöhykkeellä puhelimeenkin voi tarttua pelkäämättä herättävänsä kollegan syvästä unesta keskellä yötä. Sosiaalisista tekijöistä tulee hakematta mieleen täällä USA:ssa paljon puhuttu sairausvakuutus. Se on freelancerille kallis eikä sitä edes automaattisesti myönnetä. Ne, joiden puolisoiden työnantaja tarjoaa vakuutuksen, ovat paremmassa asemessa. Mutta vain niin kauan kuin puolisolla on työ ja vakuutus. Kuten niin monessa asiassa, toistaiseksi kaikki sairausvakuutukseen liittyvä on osavaltiokohtaista ja ehdot vaihtelevat. Lähtökielen pulmat eivät ole vain meidän täällä USA:ssa toimivien kääntäjien ristinä, kääntäähän moni myös Suomessa amerikan englantia ja yrittää varmasti kertoa toimeksiantajalle esimerkiksi, ettei Suomessa käytetä kellonaikojen yhteydessä AM ja PM, vaan ns. 24-tunnin kelloa. Yksityiskohtaisempia pulmia on loputtomasti, vaikkapa miten muotoilla ilmaus kuvaamaan esim. ranteen tekemä liikettä, kun ovessa on kahvan sijasta täkäläisittäin usein pyöreä nuppi ja liike ovea avattaessa siten täysin erilainen. Suurin ero taitaa olla ympäröivän kielen hahmottaminen, sen liikkeissä ja muutoksissa pysyminen. Siinä missä kollegat Suomesta vierailevat mielellään kohdekielensä maassa, meille ulkosuomalaisille käynti Suomessa merkitsee sulkeutumista vähäksi aikaa oman äidinkielen lempeään saunan lämpöön. Siinä missä löyly rentouttaa jumiutuneita niskalihaksia, äidinkielen kielikylpy avaa usein urautuneita kieliratoja ja helpottaa selkärangasta tulevaa sormituntumaa kieleen. Sen tärkeyttä on vaikea mitata, varsinkin meille asiatekstien kääntäjille, joille oikeat termit muodostavat työn selkärangan. Kukapa kääntäjä ei tuntisi itseään todella eksyneeksi, jos yhtäkkiä ei enää tunnistaisikaan automaattisesti, mikä sana on suomen sana ja mikä ei. Mielikuva mökkisaunasta johtaa ajatukset vielä kaukaiseen kesälomaan Suomessa. Onneksi ennen sitä maaliskuun lopusta lähtien täällä USA:n itärannikon pohjois- ja etelävaltioiden raja-alueella voimme iloita kevään kukkaloistosta, joka alkaa kirsikkapuiden kukinnasta. Olettaen, että tämä historiallinen lumentulo vähitellen loppuu. Anja Mann Suomalaissyntyinen Anja Mann toimii kääntäjänä ja yrittäjänä Yhdysvalloissa. 9

10 TA LYHYESTI AJANKOHTAISTA LYHYESTI AJANKO KAJ vaihtoi nimekseen Käännösalan asiantuntijat Kääntäjien ammattijärjestön nimi vaihtui vuoden vaihteessa. Uudeksi nimeksi valittiin marraskuun syyskokouksessa Käännösalan asiantuntijat KAJ ry. Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Översättningsbranschens experter KAJ rf ja englanninkielinen Translation Industry Professionals. Nimeä haluttiin muuttaa, sillä vanha nimi Kääntäjien ammattijärjestö ei enää kuvannut koko jäsenkuntaamme, sanoo puheenjohtaja Anita Tuohino. Käännösala on kehittynyt voimakkaasti viimeisen reilun vuosikymmenen aikana. Perinteisten kääntäjän ja tulkin ammattien rinnalle on syntynyt uusia ammatteja: tekniset viestijät, lokalisoijat, dokumentoijat. KAJ edustaa myös käännöskoordinaattoreita, projektipäälliköitä ja muita monikielisen viestinnän asiantuntijoita, jotka työskentelevät monissa eri tehtävissä esim. viestintä- ja vientitehtävissä, sanoo Tuohino. KAJ uusii ilmeensä kevään kuluessa, joten uusi nimi vaihtuu eri materiaaleihin vähitellen. Pidä tietosi ajantasalla! Kun esimerkiksi päätät opintosi, jäät perhevapaalle, eläkkeelle tai vuorotteluvapaalle, vaihdat työpaikkaa tai työnimikettäsi, muutat tai sinut irti - sanotaan tai lomautetaan, kerro se meillekin. Pitämällä yhteystietosi ja tiedon työelämän tilanteestasi ajantasalla, varmistat, että saat sinulle kuuluvat jäsenedut. Kertomalla meille oikean työnimikkeesi, autat myös edunvalvontaamme. Työnimikkeistä ja tilitetyistä jäsenmaksuista kerätään myös tiedot palkkapuntariin, joka auttaa sinua palkkaneuvotteluissa tai kun mietit palkkatoivetta työpaikkahakemukseen. Muuta ja täydennä tietojasi sähköisesti osoitteessa ASLAKin varhaiskuntoutuksesta virtaa KELA on myöntänyt Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäsenille oman Aslak-kuntoutuksen eli ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen. Kuntoutus on tarkoitettu ennaltaehkäiseväksi varhaiskuntoutuksesi sellaiselle, joka on huomannut joitakin merkkejä työkykynsä heikentymisestä ja haluaa tässä vaiheessa itse vaikuttaa työkykyynsä ja hyvinvointiinsa. Kurssi toteutetaan neljässä jaksossa kuntoutuskeskus Petreassa Turussa: alkujakso perusjakso ja seurantajakso Aslakin aikana opit huolehtimaan itsestäsi paremmin ja säilyttämään tai jopa parantamaan työ- ja toimintakykyäsi. Kurssin aikana saat myös mahdollisuuden tarkastella työtäsi, työympäristöäsi ja työyhteisöäsi ryhmän tuella ikään kuin ulkopuolisen silmin. Kuntoutukseen pääsee ottamalla yhteyttä omaan työterveyshuoltoosi. Lisätietoja voi kysyä KAJ:n toimistosta tai tai Kuntoutuskeskus Petreasta puh (neuvonta), 10

11 HTAISTA LYHYESTI AJANKOH KAJ myönsi stipendin ministeriöiden kääntäjien verkostolle Käännösalan asiantuntijat KAJ ry myönsi 1000 euron arvoisen 30-vuotisjuhlastipendinsä ministeriöiden kääntäjien yhteistyöverkostolle. Kussakin ministeriössä työskentelee muutamia kääntäjiä tai muita kieliasiantuntijoita, jotka kukin tahollaan pohtivat melko samankaltaisia asioita. Vuonna 2000 nämä yli 60 kieliasiantuntijaa muodostivat yhteisen vapaamuotoisen ja vapaaehtoisen verkoston tukemaan työtään. Alusta lähtien verkoston toimijat ovat aktiivisesti ja aloitteellisesti kehittäneet valtionhallinnon käännöstoimintaa. Yhteistyöverkosto on pyrkinyt toiminnallaan viemään ammattialaa eteenpäin ja parantamaan työn tekemisen edellytyksiä sekä palkkaustaan. Lisäksi kääntäjät ovat aktiivisesti pyrkineet ylläpitämään ja kehittämään omaa ammattitaitoaan ja työssäjaksamistaan. Käännösalan asiantuntijat jakoi stipendin juhlaseminaarissaan Stipendin vastaanottivat verkoston perustajajäsenet Taru Virtanen ja Gunilla Garoff. TERO HANSKI TAISTA LYHYEST Opetusministeriön työryhmä: Kotuksen ydintehtävät turvattava Opetusministeriön työryhmä esittää Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (Kotus) ydintehtäviksi suomen ja ruotsin kielen huollon ja sanakirjatyön sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvän tutkimuksen. Tehtäviin kuuluisi myös saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huolto yhdessä muiden toimijoiden kanssa, vastuu sähköisten kielitieteellisten aineistojen ja arkistojen säilyttämisestä ja kehittämisestä sekä toiminta kielipoliittisena asiantuntijana. Työryhmä luovutti esityksensä opetusministeri Henna Virkkuselle tammikuussa. Työryhmän mukaan Kotuksen ja yliopistojen välistä työnjakoa tulisi selkeyttää niin, että yliopistoihin siirrettäisiin perustutkimustehtäviä ja saamen kieliin, romanikieleen ja viittomakieliin liittyviä tehtäviä. Tehtävien siirrosta sovittaisiin yhdessä Kotuksen, yliopistojen ja opetusministeriön kanssa. Työryhmä esittää Kotuksen laajojen murresanakirjahankkeiden tiivistämistä ja nopeuttamista resurssisyistä. Murresanakirjat julkaistaisiin vastaisuudessa vain sähköisessä muodossa. Vanhan kirjasuomen sanakirjatyö esitetään keskeytettäväksi, koska Kotuksella ei ole voimavaroja pitkäkestoisiin sanakirjoihin niiden kulttuuriarvosta huolimatta. Työryhmä ehdottaa lisäksi tutkimuskeskuksen nimen muuttamista muotoon Kotimaisten kielten keskus Centralen för de inhemska språken. Perusteluna on, että suurin osa Kotuksen tehtävistä olisi muuta kuin tutkimusta. Työryhmä otti työssään huomioon valtionhallinnon tuottavuusohjelman, tutkimuskeskuksen arvioinnin vuodelta 2008 ja sektoritutkimuksen rakenteiden uudistamisen mukaan lukien perustutkimuksen siirron yliopistoihin. Lisäksi se otti huomioon alueellistamisnäkökohdat. Lähde: Opetusministeriön tiedote Työryhmän muistioon Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tehtävät voi tutustua osoitteessa 11

12 Työelämätieto taskuun jo opiskeluaikana Käännösalan asiantuntijat ovat yksi keskeisistä Akavan Erityisalojen korkeasti koulutetuista ryhmistämme, joka tuo omanlaistaan haastavuutta edunvalvontaan. Käännösalan asiantuntijat työskentelevät isojen ja pienten yritysten palveluksessa, kunnilla ja valtiolla. Kääntämistä tehdään paljon myös ammatinharjoittajina. Näitä kaikkia tehtäviä yhdistää vankka asiantuntijuus mutta myös iso haaste oman osaamisen hinnoittelu oikealle tasolle. Osaamisemme myyminen liian halvalla on valitettavasti ainakin osittain juuri meidän korkeasti koulutettujen naisten helmasynti. Käännösala on yksi naisvaltaisimmista Akavan Erityisalojen aloista. Naisvaltaisuuden lisäksi alaa haittaa kääntäjien ja työelämän tarpeiden kohtaamattomuus: käännösalalle pyrkii asiantuntijoita enemmän kuin työmarkkinat vetävät. Tämä aiheuttaa vääristynyttä kilpailua. Osaamista ja asiantuntijuutta aletaan myydä liian halvalla, mikä vääristää koko alan työmarkkinatilannetta ja aiheuttaa haittaa paitsi itselle, myös oman koulutuksen ja sen tuoman osaamisen arvostamiselle. Työelämän raadollisuus osuu valitettavan monen kohdalle jossain vaiheessa työuraa. Käännösalalla ei ole työehtosopimuksia, joten alalla vallitsee niin sanottu villi tilanne. Työelämän pelisääntöjä määrittelee ainoastaan laki, ja laki on monessa kohden työntekijälle vielä heikko. Työehtosopimuksilla ja oman tietoisuuden nostamisella voidaan parantaa työelämän laatua ja palkkausta. Työntekijäpuolen ollessa hereillä ja kiinnostunut omista oikeuksistaan, työnantajankin on pakko kiinnostua asiasta. Työehtosopimuksissa sovitaan yleensä ainakin alan minimipalkasta, sairasloma-ajan palkasta, vanhempainvapaista, luottamusmiesten asemasta ja tiedonsaannista ja matka-ajan korvaamisesta. Perusmuistisääntö on se, että työehtosopimuksilla parannetaan lain määrittämää tasoa ja niiden avulla parannetaan yhdellä kertaa isomman joukon asioita. Työehtosopimus tarvitsee syntyäkseen järjestäytynyttä joukkovoimaa. Ei siis ole ihan merkityksetöntä, onko työntekijäpuoli järjestäytynyt ja tunteeko se oikeutensa, kun oman alan asioita parannetaan. Liitot voivat tehdä aika vähän niin kauan, kuin työntekijät itse suostuvat tilanteisiin, jossa heidän oikeuksiaan poljetaan, tai itse hinnoittelevat oman työnsä liian alhaiseksi. Näihin asioihin pitää kiinnittää huomiota jo opiskeluaikana. Työelämä, jossa toimitaan opiskeluaikana, on ihan sama työelämä, mihin siirrytään, kun valmistutaan. Jos opiskeluaikana aina löytyy joku, joka myy osaamisensa pilkkahintaan, ei työnantajalla ole mitään tarvetta ostaa sitä jatkossa sen kalliimmalla. Akavan Erityisalat toimii yhdessä KAJ:n kanssa käännösalan asiantuntijoiden ja opiskelijoiden tukena ja aseman parantajana. Jokaisen tulee kuitenkin tehdä oma osuutensa, vain näin voimme saada alan arvostusta nostettua. Minna Ahola opiskelijatoiminnan ja koulutuspolitiikan asiamies Akavan Erityisalat Minua ei vedätetä! -kiertue kulkee taas KAJ kiertää yliopistopaikkakunnilla keväällä 2010 yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa. Kiertueen aikana käymme kertomassa käännöstieteen ja kielten ja kulttuurien opiskelijoille työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi herättelemme miettimään, miten omat käännökset kannattaa hinnoitella ja mikä on reilu palkka. Tule kuulolle ja tuo kaverisikin! Tarkempi aikataulu paikkoineen on KAJn verkkosivulla. ti Jyväskylä ke Tampere ma 8.3. Turku ke Helsinki ti Joensuu ke Oulu Vaasan päivämäärä varmistuu myöhemmin 12

13 Verovihjeitä: verotili ja ennakon täydennysmaksu Verotili käyttöön vuoden 2010 alusta Koskeeko tämä minua? Kyllä, jos esimerkiksi maksat arvonlisäveroa (olet ammatinharjoittaja) tai kotitaloutesi maksaa palkkaa. Verotilimenettelyyn kuuluvat kaikki oma-aloitteisesti maksettavat verot lukuun ottamatta varainsiirtoveroa ja ennakon täydennysmaksua. Vero - tiliveroja ovat siis arvonlisävero työnantajasuoritukset (ennakonpidätys ja lähdevero palkoista sekä työnantajan sosiaali - turvamaksu) arpajaisvero vakuutusmaksuvero ennakonpidätys puun myyntitulosta ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä ennakonpidätys koroista ja osuuksista ennakonpidätys osingoista ja osuuspääoman koroista lähdevero osingoista (rajoitetusti verovelvolliselta) lähdevero koroista ja rojalteista (rajoitetusti verovelvolliselta) lähdevero korkotuloista (yleisesti verovelvolliselta). Miten kotitaloustyönantajan ilmoittaminen ja maksaminen muuttuu? Satunnainen työnantaja antaa kausiveroilmoituksen ja maksaa työnantajasuoritukset palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä (paperi-ilmoituksen pitää olla perillä jo 7. päivä). Satunnaisen työnantajan kannattaa käyttää hyväksi Palkka.fi palvelua, koska siellä hoituvat samalla kertaa myös muut työnantajalle säädetyt velvoitteet. Muutokset verojen maksamiseen yritysten ja ammatinharjoittajien näkökulmasta Maksujen eräpäivät muuttuvat. Uusi eräpäivä on joka kuun 12. päivä entisen 15. päivän sijaan. Kaikki samaan aikaan erääntyvät verot voi maksaa yhdellä kertaa, sillä rahalla ei ole korvamerkkiä. Jos yrityksen kalenterivuoden liikevaihto on enintään , yrityksellä on oikeus pidennettyihin ilmoitus- ja maksuaikoihin (kerran vuodessa). Jos kalenterivuoden liikevaihto on enintään , on sekä arvonlisäveron että työn - antajasuoritusten ilmoitus- ja maksujakso neljännesvuosi. Muutoksen myötä ALV:n maksamiseen tar - vitaan KATSO-tunniste, jonka saa tilattua kätevästi esimerkiksi osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi. Lisätietoja Lisätietoja verotilistä löytyy osoitteesta > valitse oikealta Verotiliohjeet. Ennakon täydennystä viime vuodelle syyskuun loppuun asti Vuoden 2009 verotukseen voi maksaa ennakon täydennystä tämän vuoden syyskuun loppuun asti. Tällä siis varmistetaan, että vuonna 2009 maksettujen verojen määrä on tarpeeksi suuri, jottei tule jäännösveroja eli ns. veromätkyjä. Ennakon täydennysmaksu maksetaan oma-aloitteisena vero - na, eli sen voi maksaa koska tahansa ennen syyskuun loppua ja niin monessa erässä, kuin haluaa. Jenny Jeskanen Tässä vielä lyhyet ohjeet ennakon täydennyksen maksamiseen (lisätietoja ja tilinsiirtolomake löytyvät osoitteesta VERO_MAIN&path=5,41&language=FIN): Saajan tilinumero: NORDEA POHJOLA PANKKI SAMPO PANKKI Saaja: VEROHALLINTO POHJOINEN VERONKANTO - YKSIKKÖ Viesti (esimerkki): Tunnuksella 21 henkilötunnus ja tunnuksella 30 verovuoden päättymiskuukausi 12 ja verovuosi, jolle maksu on tarkoitettu. Jos verovelvollisen henkilötunnus on ja täydennysmaksu maksetaan verovuodelle 2009, viesti on: 21= /30=1209/ Viitenumero:

14 Työttömyysturva uudistui Vuoden vaihteessa työttömyysturvaa koskeviin lakeihin tuli muutoksia. Työttömyysturvan työssäoloehto täyttyy uudistuksen myötä aikaisempaa helpommin. Ensimmäistä kertaa työttömyyspäivärahaa saavan työssäoloehto lyheni 43 viikosta 34 viikkoon. Työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kerätä työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana, kun aiemmin tarkastelujakso oli vain 24 kuukauden mittainen. Aika on sama myös aiemmin päivärahaa saaneilla. Tarkastelujaksoa pidentää sellainen aika, jolloin henkilö esimerkiksi on sairaana, suorittaa asevelvollisuutta, opiskelee päätoimisesti, on vuorottelu - vapaalla tai hoitaa alle 3-vuotiasta lasta. Vuoden alusta myös osallistuminen työ- ja elinkeinotoimiston määräämään työllistymistä edistävään koulutukseen, harjoitteluun tai valmennukseen on tarkastelujaksoa pidentävä hyväksyttävä syy. Työttömyyspäiväraha nousi Ansiopäivärahan laskentasääntöihin tuli muutoksia, jotka nostavat ansiopäivärahan tasoa. Lisäksi uutena etuutena 20 ensimmäiseltä työttömyyspäivältä maksetaan peruspäivärahan korotusosaa tai korotettua ansio-osaa. Tämä edellyttää kolmen vuoden työhistoriaa ennen työttömyyden alkua. Korotuksella pyritään parantamaan työttömyyden alkuvaiheen toimeentuloa ja kannustaa nopeampaan työllistymiseen. Korotettua päivärahaa maksetaan myös omaehtoisen koulutuksen, työkokeilun, työharjoittelun, työelämävalmennuksen ja kuntouttavan työtoiminnan ajalta, mutta enintään 200 päivältä. Korotusosan ja korotetun ansio-osan saaminen ei silloin edellytä tietynmittaista työhistoriaa eikä työsuhteen päättymissyyllä ole merkitystä. Tämän uudistuksen tavoitteena on, että työllistämistä edistävään toimintaan osallistuminen ei heikentäisi etuuksia siihen verrattuna, että henkilö olisi pelkästään työnhakijana. Koulutustarjonta laajeni Korkeasti koulutetuille selkeä parannus työttömyyden aikaiseen koulutukseen on se, että työt- 14 tömyysaikaiset koulutusetuudet eli työvoimapoliittinen aikuiskoulutustuki ja koulutuspäiväraha yhdistettiin yhdeksi tueksi. Nyt työtön saa samansuuruista etuutta riippumatta siitä, osallistuuko hän työ- ja elinkeinotoimiston hankkimaan koulutukseen vai itse hankkimaansa koulutukseen. Samalla omaehtoiseen opiskeluun osallistumisen ehtona olleesta 10 vuoden työhistoriasta luovuttiin. Edelleen kuitenkin omaehtoisesta opiskelusta sovitaan työnhaku- tai työllistymissuunnitelmassa ja sen tarkoituksenmukaisuus arvioidaan TE-toimistossa. Siirtyminen yhteen etuuteen merkitsee sitä, että nyt työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksetut etuuspäivät sisältyvät työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäisaikaan. Näin halutaan kannustaa hakeutumaan koulutukseen jo työttömyyden alkuvaiheessa. Yrittäjien työttömyysturva parani myös Myös yrittäjien työssäoloehto lyheni 18 kuukauteen. Yrittäjien työssäoloehto täyttyy siitä riippumatta, onko yrittäjälle jo maksettu työttömyyspäivärahaa vai ei. Lyhennys merkitsee sitä, että yrittäjät pääsevät nopeammin ansiopäivärahan piiriin. Yrittäjän turvaa on perusteltua parantaa nykyisessä suhdannetilanteessa, kun terveen yritystoiminnan edellytykset omaavia yrittäjiä voi joutua lopettamaan yritystoiminnan. Työttömyysturva parani niissä tilanteissa, joissa henkilö siirtyy palkansaajakassasta yrittäjien työttömyyskassaan tai toisinpäin. Henkilö säilyttää sen työttömyysetuuden, joka hänellä olisi ollut, ellei olisi vaihtanut työttömyyskassaa. Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestön TYJ:n vuoden 2010 etuusopas on ilmestynyt. Etuusoppaassa on selvitetty esim. ansiopäivärahan laskentakaava. Etuusoppaan voi lukea osoitteessa tai Hanna Gorschelnik

15 Urapalveluista uutta suuntaa KAJ:n jäsenenä käytössäsi ovat Career - Storm Urapalvelut -valmennusyrityksen urapalvelu. Saat neuvoja työnhakuun ja urasuunnitteluun ja apua omassa työssä kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvonta on valtakunnallista, sillä se toteutetaan puhelimitse, ilman henkilökohtaisia tapaamisia. Uraneuvonta on jäsenille maksutonta. Sen sijaan henkilökohtaisen uravalmennuspaketin jäsenhinta on työssäkäyviltä jäseniltä 40 euroa ja muilta jäseniltä 20 euroa. Keskustelusi valmentajan kanssa ovat luottamuksellisia. Suuren suosion vuoksi urapalvelu on jouduttu rajaamaan. Maksuton uraneuvonta on kaikkien käytettävissä, mutta maksullinen uravalmennus on tarkoitettu vain työttömien ja työttömyysuhanalaisten jäsenten käyttöön. Työttömyysuhanalainen on sellainen henkilö, joka on toistaiseksi lomautettu tai jonka työsuhde päättyy seuraavan 6 kk:n aikana. Freelancerit ovat oikeutettuja sekä uraneuvontaan että uravalmennukseen. Ammatinharjoittajilla on oikeus vain uraneuvontaan. Kuitekin, jos ammatinharjoittaja lopettaa yritystoimintansa ja jää työttömäksi, hän on oikeutettu myös uravalmennukseen. Lisätietoja uravalmennuksesta ja ohjeet ajanvaraukseen saat Akavan Erityisalojen osoitteesta Neuvontaa voit saada esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: työnhaku (menetelmät, hakemus, CV, haastattelu ja soveltuvuustestit) urasuunnittelu (vahvuudet, tavoitteet, valintatilanteet, yrittäjyys, jatko-opinnot, ulkomaille lähtö, työn ja perheen yhteen - sovittaminen) omassa työssä kehittyminen (kehitys- keskustelut, palkankorotuksen perustelu, työtehtävän vaihtaminen) 15

16 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n sääntömääräinen kevät kokous pidetään maanantaina alkaen klo Akavan Erityisalojen toimistolla, Maistraatinportti 4 A, 6 krs. Helsinki Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hallituksen toimintakertomus vuodelta Tilinpäätös vuodelta 2009 ja tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen 6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille 7. Kokouksen päättäminen TERVETULOA! Helsingissä, Hallitus KOKOUSKUTSU Tarjoilun vuosi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen ke mennessä osoitteeseen tai puhelimitse KAJ:n toimistoon numeroon Kokouskutsu ja kokousmateriaali on saatavilla osoitteessa TULEVIA TAPAHTUMIA Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n sääntömääräinen kevätkokous Kokous pidetään Akavan Erityisalojen toimistolla kello 18 alkaen, katso ilmoitus yllä Trados-käännösmuistiohjelman peruskurssi Koulutus pidetään kello 9 17 Helsingissä. Kurssi on tarkoitettu KAJ:n jäsenille ja maksaa 150 euroa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Akavan Erityisalojen opiskelijoiden risteily Lisätiedot ja ilmoittautuminen opiskelijajäsenten omilla sivuilla Huhtikuu KAJ:laisten oma päivä Tulossa ensimmäinen kaikkien KAJ:n jäsenten oma ilta. Tutustu, verkostoidu, vietä hauska ilta loistavassa seurassa! Tarkemmat tiedot osoitteessa ja sähköisessä kuukausitiedotteessa Suomi työkielenä tekniikkaa ja taloutta Kurssi on tarkoitettu konferenssitulkeille, jotka tulkkaavat suomesta äidinkieleensä tai toimivat retour-tulkkeina. Ohjattua opetusta järjestetään englannin, saksan, ranskan ja ruotsin kielissä, jos kieliryhmät muodostuvat. Kurssille voi osallistua myös itseopiskelijana tai kuunteluoppilaana. Järjestäjä: Turun yliopisto, konferenssitulkkikoulutus Ilmoittautumiset: Lisätietoja:

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Sohvi - Suunnitelmaehdotuksen laatiminen Oma asiointi -palvelussa Pohjolainen Heli

Sohvi - Suunnitelmaehdotuksen laatiminen Oma asiointi -palvelussa Pohjolainen Heli Sohvi - Suunnitelmaehdotuksen laatiminen Oma asiointi -palvelussa 1 24.3.2017 Pohjolainen Heli Taustaa Asiakkaille tulee järjestää määräaikaishaastattelu kun yhdenjaksoinen työttömyys on jatkunut kolme

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Jenni Korkeaoja , Tampere

Työttömyysturvan muutokset. Jenni Korkeaoja , Tampere Työttömyysturvan muutokset Jenni Korkeaoja 21.10.2017, Tampere Työttömyys tänään Työttömyyden trendi laskussa koko Suomessa Suomi pääsemässä kiinni maailmantalouden ja Euroopan talouden kasvuun 202 000

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Sisältö 1. Miksi osa-aikainenkin työnteko on kannattavaa? 2. Miten järjestelmä toimii? 3. Mihin asioihin

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

KÄÄNTÄjät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015. Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ

KÄÄNTÄjät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015. Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ KÄÄNTÄjät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015 Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ KÄÄNTÄJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015 Akavan Erityisalat AE ry ja Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Laki työttömyysturvan aktiivimallista

Laki työttömyysturvan aktiivimallista Laki työttömyysturvan aktiivimallista voimaan 1.1.2018 työttömän on 65 päivän tarkastelujakson aikana täytettävä aktiivisuusedellytys tarkastelujakso on 65 työttömyysetuuden maksupäivää eli noin kolme

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

OPAS TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON UUDELLE MAAHANMUUTTAJAASIAKKAALLE

OPAS TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON UUDELLE MAAHANMUUTTAJAASIAKKAALLE OPAS TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON UUDELLE MAAHANMUUTTAJAASIAKKAALLE TERVETULOA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON ASIAKKAAKSI! Työ- ja elinkeinotoimistoa kutsutaan lyhenteellä TE-toimisto. TE-toimiston asiakkuuden

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies

Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto 7.11.2017 Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on yhteiskunnallisen alan osaajien akavalainen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

Näkökulmia ammatilliseen kuntoutukseen terveydenhuollossa

Näkökulmia ammatilliseen kuntoutukseen terveydenhuollossa Näkökulmia ammatilliseen kuntoutukseen terveydenhuollossa Kaarina Latostenmaa Projektipäällikkö Työmieli-hanke / SAMK www.tyomieli.fi Mitä tässä välillä tapahtuu ja kenen kanssa? 1 Terveydenhuollon rooli

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Tervetuloa Työnhakuveturin koulutukseen: Töihin ulkomaille

Tervetuloa Työnhakuveturin koulutukseen: Töihin ulkomaille Tervetuloa Työnhakuveturin koulutukseen: Töihin ulkomaille Luennoitsijana lakimies Anu Aspiala, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTYn neuvottelupäällikkö Työnhakuveturi-toimintaa järjestää yhdeksän

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyky määräytyy suhteessa työhön Sopiva työ tukee kaikkien ihmisten hyvinvointia myös useimmista

Lisätiedot

Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Työskentely ja työnhaku ulkomailla Työskentely ja työnhaku ulkomailla Miksi lähteä töihin ulkomaille? Uudet haasteet Opit uutta Työskentelytavat, kommunikointi, kulttuuri, kieli Verkostoidut Työkokemus Työkokemus ulkomailta on sinulle eduksi

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti.

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti. Kela Hakemus Työttömyysturva Peruspäiväraha/työmarkkinatuki TT 1 Voit tehdä tämän hakemuksen myös verkossa ja lähettää sen liitteet Kelaan asiointipalvelussa Viestit-toiminnolla, /asiointi Lisätietoja

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

POHDITKO ELÄKETTÄ KYSYMYKSIÄ JA LINKKEJÄ

POHDITKO ELÄKETTÄ KYSYMYKSIÄ JA LINKKEJÄ POHDITKO ELÄKETTÄ KYSYMYKSIÄ JA LINKKEJÄ Etene painamalla linkkejä kartalla vastaa kysymyksiin ja selvitä Lähtö Miten menee? Työeläkekuntoutus Kotona ELÄKKEELLEEKÖ? Työeläke vakuuttaja Töissä Mitä Vaihtoehtoja?

Lisätiedot

Kevytyrittäjän sosiaaliturva

Kevytyrittäjän sosiaaliturva Kevytyrittäjän sosiaaliturva 2018 1 Sisältö Kevytyrittäjän sosiaaliturva... 3 Kevytyrittäjän status yrittäjä vai palkansaaja?... 4 Työttömyysturva työttömyysturva ja sivutoiminen yrittäjyys... 5 Sairauspäiväraha

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Henna Busk Pellervon taloustutkimus PTT 6.10.2016 Talouden näkymät PTT näkemys talous-

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely Tämä kysely on tarkoitettu OHK ry:n jäsenille. Kyselyllä selvitetään eräiden uuteen palkkausjärjestelmään liittyvien ongelmien määrää ja laatua edunvalvonnan

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä

Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä Hanna Takamaa 18.9.2014 Case 1. Asiakas on vuoden kestävällä työ/opintovapaalla omasta työstään, joka on fyysisesti raskasta, terveydentilassa tules-oireita, lisäksi

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Maistraatinportti 2 puh. 020 7489 400 00240 Helsinki www.akava.fi/opiskelijat Sisällys 1. Sosiaaliturvajärjestelmän on oltava yhtenäinen

Lisätiedot

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen 1 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Osoite: Torikatu 34 40 Toimisto avoinna ma pe klo 9 15.45 puhelin 010 194029 www.oulunseuduntetoimisto.fi

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

Verotili ja alkutuotannon harjoittajat. Verohallinto Syksy 2010

Verotili ja alkutuotannon harjoittajat. Verohallinto Syksy 2010 Verotili ja alkutuotannon harjoittajat Verohallinto Syksy 2010 Mikä Verotili on? Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan veroja ja maksuja koskevia tietoja Verotilin

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot