Menestymisen mahdollisuuksia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Menestymisen mahdollisuuksia"

Transkriptio

1 Tervetuloa Turun ammattikorkeakouluun Menestymisen mahdollisuuksia

2 Koulutusjärjestelmä Suomessa

3 Turun AMK Turun koulutuksen historiaa Kätilökoulutus alkoi 1816 Maalarikoulu alkoi 1830 Kaupan alan koulutus alkoi 1839 Turun teknillinen reaalikoulu perustettiin Turkuun 1849 Suomen teollistuminen alkoi 1860-luvulla Turun AMK:n perustana 16 oppilaitosta Turun teknillinen oppilaitos Turun kauppaoppilaitos Handelsläroverket i Åbo Turun taiteen ja viestinnän oppilaitos Turun ja Salon terveydenhuolto-oppilaitokset Turun konservatorio Turun Piirustuskoulu Kaarinan sosiaalialan oppilaitos Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Turun sekä Loimaan ammatti-instituutti Salon, Vakka-Suomen ja Raision kauppaoppilaitokset Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti

4 Turun AMK Turun va. teknillinen ammattikorkeakoulu 1996 monialainen AMK syntyy 2000 Varsinais-Suomen va. AMK mukaan 2002 jatkotutkintokokeilu 2005 ylemmät AMK-tutkinnot 2010 Turun AMK läpäisi auditoinnin 2011 Turun AMK:n 20. lukuvuosi käynnistyy 2013 Turun AMK Oy valmistelee ylläpidon siirtymistä yhtiölle

5 Turun AMK tänään Vetovoimainen opiskelupaikka 2000 aloituspaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa 9650 opiskelijaa; nuorten koulutuksessa 8300, aikuisten koulutuksessa 820 ja ylempää AMK-tutkintoa suorittaa 530 opiskelijaa kautta aikain Turun AMK:sta on valmistunut opiskelijaa Vetovoimaluku 4,9, neljänneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu Monialainen 7 koulutusalaa ja 34 koulutusohjelmaa 13 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa

6 Turun AMK tulevaisuudessa Toimintaa keskitetään Turun Kupittaan kampusalueelle, jonka rakentaminen ajoittuu Vuonna 2014 Turun AMK yhtiöitetään, ja 2015 sen rahoitus siirtyy uuden AMKlain ja valtionosuusuudistuksen mukaisesti valtiolle.

7 Ammattikorkeakoulun tehtävät: Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on: antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin tukea yksilön ammatillista kasvua harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. (Ammattikorkeakoululaki /351, 4 )

8 Turun AMK on auditoitu 2010 Vuonna 2010 Korkeakoulun arviointineuvoston (KKA) asettama arviointiryhmä auditoi Turun ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän, jonka todettiin täyttävän kansalliset vaatimukset. Auditoinnin kohteena olivat menettelytavat, joilla koulutuksen ja muun toiminnan laatua ylläpidetään ja kehitetään. Jatkuvan kehittämisen malliin perustuva laatujärjestelmä todettiin kattavaksi ja dynaamiseksi. Opetuksen laadunhallinta nähtiin edistyneeksi. (Seuraava KKA:n auditointi on vuonna 2015.) Lisätietoa korkeakoulujen laadunhallinnasta

9

10 Profiilina innovaatiopedagogiikka Ammattikorkeakoulun profiilina on monialaisuuteen perustuva innovaatiopedagogiikka, jossa yrittäjyys, soveltava TKI-toiminta ja kansainvälisyys kytketään opetukseen Varsinais-Suomen työpaikoilla hyödynnettävien innovaatioiden tukemiseksi. Esimerkkejä Turun AMK:ssa tehdyistä innovaatioista Turun AMK:n painoalat Bio- ja liiketoimintaosaaminen Hyvinvointipalvelut elämänkaaressa Taidealan työelämälähtöinen osaaminen Merellisen ympäristön ja rakentamisen osaaminen Lääkehoito ja terveysosaaminen Soveltava ICT

11 TKI-opintopisteet

12 Sijoittuminen työelämään Työpaikan sijainti Päätyönantajan sektori 12% 0,5 % 2% 1% 5% 1% Yrityssektori 11% Varsinais-Suomi Uusimaa Muu Suomi Ulkomaat 41% 50% Kuntasektori Valtio Yliopisto Järjestöt 76% Muu

13 Turun AMK:n työelämäyhteistyön muodot 2012 Kontakteja yhteistyökumppaneihin oli yli 9200 kappaletta. Yleisimmät yhteistyömuodot olivat harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektiopinnot. Työelämäyhteistyö kanavoitui pääosin AMK:n yli 9500 opiskelijan kautta. Työharjoittelu 51 % Opinnäytetyöt 12 % T&K-projektit 10 % Palvelutoiminta 6 % Projektiopinnot 8 % Henkilöstön jäsenyydet 2% Neuvottelukuntien jäsenyydet 2 % Muut 9 %

14 Tiiviit yhteydet työelämään Kontaktilla tarkoitetaan yksittäistä yhteydenottoa yritykseen. Kontakti voi olla esimerkiksi opinnäytetyö, projekti, harjoittelu tai TKI-hanke. Tiedot on kerätty opetuksen tulosalueilta sekä kielikoulutuskeskuksesta. Työelämäkontaktit kunnittain tuhatta asukasta kohti vuonna 2012

15

16 Varsinais-Suomen voimavara noin 75 prosenttia valmistuneista sijoittuu Varsinais-Suomeen merkittävä asiantuntijapankki noin 800 työntekijää 481 opettajaa 82 tohtoria, 57 lisensiaattia kokonaismenot noin 73 milj. euroa

17 Tohtorit ja lisensiaatit 160 Turun AMK:n henkilökunta Tohtorit ja lisensiaatit Lisensiaatit Tohtorit

18 Ylemmät AMK-tutkinnot ylemmillä AMK-tutkinnoilla vastataan työelämän kasvaviin osaamisvaatimuksiin pääsyvaatimuksena kolmen vuoden työkokemus soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi ylemmät AMK-tutkinnot tuottavat julkiseen virkaan tai tehtävään saman kelpoisuuden kuin muut ylemmät korkeakoulututkinnot Esimerkkejä Turun AMK:n ylemmistä AMKtutkintonimikkeistä: insinööri (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration opiskelija tekee ammatillisen opinnäytetyönsä yhteistyössä oman työyhteisönsä kanssa ylempi AMK-tutkinto antaa tieto- ja taitoperustan sekä valmiudet vaativiin kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin

19 Ylempi AMK-tutkintokoulutus Business Information Systems: Master of Business Administration International Business Management: Master of Business Administration Kirjasto- ja tietopalvelu Kliininen asiantuntija Kuntoutus Palveluliiketoiminta Rakentaminen Sosiaaliala Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Teknologiaosaamisen johtaminen Terveyden edistäminen Ympäristöteknologia Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

20 Organisaatio Rehtori Vararehtori Vararehtori Hallintopalvelut: yleishallinto, taloushallinto, viestintä, laatu ja arviointi, kiinteistö- ja muut tukipalvelut Korkeakoulupalvelut: koulutuksen kehittäminen, opintoasiat, KV-toiminta, verkko-opetuksen kehittäminen, avoin ammattikorkeakoulu, kirjasto, kielikoulutuskeskus Innovaatiopalvelut: TKI-keskus, aluekehitys, täydennyskoulutus, yrittäjyys, henkilöstöhallinto, IT-palvelut, henkilöstökoulutus Bioalat ja liiketalous Hyvinvointipalvelut Taideakatemia Tekniikka, ympäristö ja talous Terveysala Tietoliikenne ja sähköinen kauppa

21 Toimipisteet ja tulosalueet Bioalat ja liiketalous Hyvinvointipalvelut Taideakatemia Tekniikka, ympäristö ja talous Terveysala Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Kehittäminen

22 Toimipisteet Turussa

23 Bioalat ja liiketalous bio- ja elintarviketekniikka liiketalous tietojenkäsittely International Business Lemminkäisenkatu Business Information Systems (ylempi AMK-tutkinto) International Business Management: Master of Business Administration (ylempi AMK-tutkinto) yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK-tutkinto) /bioalatjaliiketalous

24 Palvelut Bio- ja elintarviketekniikan laboratoriot Palveluihin kuuluvat mm. soluviljely, proteiinituotanto, fermentointi ja jälkikäsittely. ldlp (International Distance Learning Programme) Turun AMK:n ja itävaltalaisen WWEDU-koulutusyrityksen yhteisprojekti. AMK vastaa opetuksesta ja ohjauksesta, WWEDU verkko-opetuksen teknisestä toteutuksesta sekä opiskelijahallinnosta. Opiskelijoilta edellytetään vähintään Bachelor-tason koulutusta sekä työkokemusta. Japan-Finland Biotechnology Symposia Tulosalue toimii Suomen pääkoordinaattorina biotekniikkasymposiumissa Japanissa ja Suomessa. Symposium yhdistää bioteknologista osaamista sekä vahvistaa yhteistyötä Japanin kanssa. Lisätietoa tulosalueen palveluista:

25 Hyvinvointipalvelut Lemminkäisenkatu Ruiskatu Salo fysioterapia kauneudenhoitoala palvelujen tuottaminen ja johtaminen sosiaaliala tietojenkäsittely toimintaterapia kuntoutus (ylempi AMK-tutkinto) palveluliiketoiminta (ylempi AMK-tutkinto) sosiaaliala (ylempi AMK-tutkinto) koulutuspaikkakunnat: Turku, Salo ja Loimaa /hyvinvointipalvelut Katso video palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tunnelmista:

26 Palvelut Esteetön asuminen ja toimintakyky - Kunnonkoti: esteettömän asumisen näyttely ja opastus sekä esteettömyyskartoitukset - fyysisen toimintakyvyn kartoitus Tutkimus, kehittäminen ja innovointi vanhusten palvelut, kotona asumisen tukeminen, työteon muotojen kehittyminen ja työntekijän hyvinvointi, lasten ja nuorten hyvinvointi ja toimitila- ja matkailupalvelut Opiskelijoiden toteuttamia projekteja tilaustyönä sosiaaliala, fysio- ja toimintaterapia, kauneudenhoitoala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala Esimerkkejä opiskelijapalveluista: Lisää palvelutarjonnasta nettisivuilta: FI&contentlan=1

27 Taideakatemia Linnankatu Joukahaisenkatu elokuva ja televisio esittävä taide journalismi kuvataide musiikki Katso video kuvataiteen opiskelijasta: ja animaation opiskelijasta:

28 Palvelut Mainostoimisto Guru Turun AMK:n oma mainostoimisto, jossa suunnittelijoina toimivat opiskelijat. Guru tarjoaa kaikenlaista markkinointia asiakkaiden tarpeisiin. Taidetta työelämään -työpajat Asiakaslähtöiset työpajat edistävät työyhteisön hyvinvointia, luovuutta ja innovaatiokykyä. Keinoina draaman, kuvataiteen, valokuvauksen, musiikin ja sanataiteen menetelmiä. Pajat soveltuvat mm. esimiesvalmennukseen ja työnohjaukseen. Ohjelmapalvelut Esityksiä erilaisiin yksityisiin ja julkisiin tilaisuuksiin. Ohjelmapalveluista voi tilata vaikka sirkustaiteilijan, muusikon, tanssijan tai nukkenäyttelijän täydentämään seminaaritilaisuutta, koulutuspäivää tai illanviettoa. Katso, mitä muita palveluja syntyy taideopetuksen seurauksena: culture=fi-fi&contentlan=1

29 Sepänkatu Tekniikka, ympäristö ja talous auto- ja kuljetustekniikka kala- ja ympäristötalous kestävä kehitys kone- ja tuotantotekniikka liiketoiminnan logistiikka muotoilu myyntityö rakennusalan työnjohto rakennustekniikka tuotantotalous rakentaminen (ylempi AMK-tutkinto) ympäristöteknologia (ylempi AMK-tutkinto) /tyt Katso video koneautomaatiotekniikan opiskelijasta:

30 Palvelut Ajoneuvokatsastus Katsastuspalvelumme on kaikille avoin. Asiakasystävälliseen hintaan kaikki normaalit kevyen ja raskaan kaluston katsastukset sekä rekisteröintipalveluja. Aineenkoetus ja materiaalitestaus Materiaalitestauspalvelu keskittyy väsyttävästi kuormitettujen rakenteiden ja materiaalien koetestaamiseen. Saatavana myös asiantuntijapalvelua. Lämpökuvaus Lämpökuvaus tutkimusraportteineen antaa kiinteistön omistajalle tietoa rakenteiden ja lämmöneristeiden toiminnasta. Tutkimusten perusteella varmistutaan rakenteiden toimivuudesta sekä paikallistetaan mahdolliset ongelmakohdat rakenteita purkamatta. Laaja kirjo muita tulosalueen palveluita löytyy netistä: FI&contentlan=1

31 Terveysala Ruiskatu Salo bioanalytiikka ensihoito hoitotyö - hoitotyö, kätilötyö, terveydenhoitotyö radiografia ja sädehoito suun terveydenhuolto Nursing kliininen asiantuntija (ylempi AMK-tutkinto) sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK-tutkinto) terveyden edistäminen (ylempi AMK-tutkinto) koulutuspaikkakunnat: Turku ja Salo /terveysala

32 Palvelut Suuronnettomuudet hallintaan harjoituksissa AMOVIRKE-hankkeessa suuronnettomuusharjoituksia on järjestetty yhteistyössä eri viranomaisten kanssa vuodesta Lääkehoitopassi varmistaa osaamista Tutustu: Työelämä tuli kampukselle Turun kaupungin suun terveydenhuollon yksikkö toimii Ruiskadun toimipisteessä. Lisäksi tiloissa toimii AMK:n hammashoitola Studental, jossa jokainen suun terveydenhuollon opiskelija suorittaa 20 opintopistettä. Triplahyöty kolmikannasta uudistava ote työyhteisöön Terveysalan ylempien AMK-tutkintojen opinnäytetyöt ohjataan kolmikantamallilla: opiskelija, työelämämentori, opettajatuutori.

33 Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Joukahaisenkatu Salo elektroniikka kirjasto- ja tietopalvelu liiketalous tietojenkäsittely tietotekniikka Information Technology kirjasto- ja tietopalvelu (ylempi AMK-tutkinto) teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK-tutkinto) koulutuspaikkakunnat: Turku ja Salo /tsk Katso video tietotekniikan ja elektroniikan opiskelijoista.

34 Palvelut Projektivalmennus yrityksille Vankka kokemus projektijohtamisen valmennusten toteuttamisesta. Valmennuksia tarjotaan räätälöityinä koulutuksina yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin. Tuotekehitysprojektit Laajuudet vaihtelevat lyhyistä kehittämistehtävistä suuriin T&K-projekti-kokonaisuuksiin. Parhaimmillaan projektia on toteuttamassa monikulttuurinen ja monialainen opiskelijatiimi. EMC-testit Yleisimmät EMC-mittaukset tuotekehitystyöhön sekä muita Radio- ja EMC-laboratorion palveluita, kuten reaaliaikaista radiokanavasimulointia sekä DVB- T/H/C/T2 laitteiden ja verkkojen suorituskykymittauksia. Lisätietoa palveluistamme löytyy nettisivuilta: FI&contentlan=1

35 Turun AMK huippuosaamiskeskuksissa RYM Oy Built Environment Innovations Rakennusalan eri toimijat, yritykset ja tutkimuslaitokset synnyttävät maailmanluokan osaamista ja kilpailukykyä rakennetun ympäristön koko elinkaarelle. FIMECC Oy:n Innovation and Networks -ohjelma Turun AMK:n rinnakkaishankkeessa uudenlaisia ratkaisuja risteilyaluksiin. Yhteistyössä STX:n kanssa. CLEEN Oy (Cluster for Energy and Environment) Energia- ja ympäristöalan yritysten sekä tutkimuslaitosten vuonna 2008 perustama huippuosaamisen keskittymä. TiVit Oy (Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus) Suomalaista tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittämistä tavoitteena alan liiketoiminnan kasvu sekä uudet työpaikat.

36

37 Kansainvälistyminen Turun AMK:ssa Tavoitteet vahvistaa opiskelijoiden ja henkilöstön valmiuksia työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä Erasmus-vaihtojen ja harjoittelujen kesto on 3-5 kk. Muiden vaihtojen kesto määräytyy kunkin rahoitusohjelman sääntöjen mukaan. kansainvälistää koulutusta ja soveltavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa edistää Varsinais-Suomen alueen kansainvälistymistä.

38 Kansainvälinen toiminta - opiskelijat vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat Turun AMK:ssa Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat englanninkieliset koulutusohjelmat - Business Information Systems - International Business - International Business Management - Information Technology - Nursing (Salo) Kotikansainvälistyminen vieraskielinen opetus ja englanninkieliset opetuskokonaisuudet (International Semesters) kansainväliset opinnäytetyöt ja hankkeet kansainvälinen ystävätoiminta

39 Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat

40 Kv-vaihto, opiskelijat ja harjoittelijat (yli 3 kk) Erasmus-vaihtojen ja harjoittelujen kesto on 3-5 kk. Muiden vaihtojen kesto määräytyy kunkin rahoitusohjelman sääntöjen mukaan lähtevät opiskelijat saapuvat opiskelijat

41 Kansainvälinen toiminta - henkilökunta painopistealueena Suomen kannalta tärkeät vientimaat, Eurooppa ja BRICmaat yli 300 yhteistyökorkeakoulua strateginen kumppanuusverkosto CARPE kansainvälistyvä TKI-toiminta hankkeet ja julkaisut koulutusvienti kansainvälinen henkilöstövaihto ulkomaalaistaustaiset työntekijät kansainvälinen ystävätoiminta

42 Kansainvälinen toiminta - henkilökunta 350 Kv-liikkuvuus, opettajat ja asiantuntijat Lähtevät Saapuvat

43 Consortium on Applied Research and Professional Education (CARPE) Soveltavan tutkimuksen ja ammatillisen korkeakoulutuksen verkosto Verkosto vaihto ja yhteistyö eurooppalaisissa tutkimusohjelmissa yhteiset opinto-ohjelmat opiskelijoiden ja henkilökunnan KV-liikkuvuus vahvan eurooppalaisen maineen luominen

44 Consortium on Applied Research and Professional Education (CARPE) HU University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) Turku University of Applied Sciences (Turun ammattikorkeakoulu) Hamburg University of Applied Sciences (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg) Polytechnic University of Valencia (Universitat Politècnica de València) Manchester Metropolitan University

45 Täydennyskoulutus ja työelämän kehittäminen Turun ammattikorkeakoulu järjestää ja organisoi myös täydennyskoulutusta, joka on suunnattu työelämän asiantuntijoille. Täydennyskoulutus reagoi nopeasti yritysmaailman ja työelämän koulutus- ja kehittämishaasteisiin. Monimuoto-opiskelun ansiosta opiskelu onnistuu pääsääntöisesti myös työn ohessa. Täydennyskoulutusta voidaan järjestää monella tavalla, teemapäivistä aina laajoihin opintopisteen mittaisiin erikoistumisopintoihin. /taydennyskoulutus

46 Täydennyskoulutus ja työelämän kehittäminen ammatilliset erikoistumisopinnot työvoimakoulutus intensiivivalmennukset seminaarit työyhteisöjen kehittäminen työnohjauspalvelut työhyvinvointivalmennus tuotekehityspalvelut laatukoulutus korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus /taydennyskoulutus

47 Täydennyskoulutuksen tuotot Täydennyskoulutuksen tuotot Tuotot/euroa

48 Avoin AMK Antaa mahdollisuuden AMK-opintoihin ilman ikärajoja ja pohjakoulutusvaatimuksia. Opetus tapahtuu päivisin tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä, iltaisin avoimen AMK:n omissa ryhmissä tai verkko-opetuksena. Opintojaksoja voi suorittaa kaikilta AMK:n koulutusaloilta. Avoimessa AMK:ssa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta jos opiskelija myöhemmin valitaan tutkintoopiskelijaksi, hän voi hakea hyväksilukua avoimessa suorittamilleen opinnoille. Toimintapaikkakunnat: Turku, Loimaa ja Salo /avoin

49 Palvelutoiminta Ammattikorkeakoulun osaamista ja nykyaikaista teknologiaa opiskelijavoimin asiantuntijaopettajien ohjauksessa Esimerkkejä Turun AMK:n palveluista kansalaisen mikrotuki kunnonkoti esiintyjäpalvelut ajoneuvokatsastukset lääkehoitopassi kuvaus- ja taltiointipalvelu

50 Koulutusvienti uutena mahdollisuutena Turun AMK:n potentiaalisia vientituotteita ovat esimerkiksi täydennyskoulutus eri muodoissaan, konsultointi, kehittämämme opetusmenetelmät, kuten innovaatiopedagogiikka sekä uudenlaiset opetusteknologiat Esimerkki onnistuneesta vientituotteesta: International Distance Learning Programme (emba), virtuaalinen Business Administrationtäydennys-koulutusohjelma Turun AMK on mukana Finpron Future Learning Finland-ohjelmassa, jonka tavoitteena on viedä suomalaista koulutusosaamista maailmalle.

51 Koulutusvienti uutena mahdollisuutena Tutkintoon johtava koulutus vientituotteena: 1. Tilauskoulutus: Tilauskoulutusta voimme järjestää EU:n ulkopuolisille opiskelijaryhmille kaikilla Turun AMK:n toimiluvassa määrätyillä koulutusaloilla ja vahvistetuissa koulutusohjelmissa 2. Lukukausimaksulliset ohjelmat: EU:n ulkopuoliset opiskelijoilta voidaan periä lukukausimaksuja vieraskielisissä YAMK-ohjelmissa: - International Business - Business Information Systems

52

53 Turun AMK:n TKI-toiminta tilastojen valossa vuonna käynnissä olevaa projektia, joista uusia projekteja 94 ulkoinen rahoitus 6,1 milj. e kokonaismenot 12 milj. e lähes opintopistettä ( vuonna 2011) 201 henkilötyövuotta 424 julkaisua vuonna 2012

54 Tutkimus- ja kehitysohjelmat ja tutkimusryhmät TKI-ohjelmat ennakoivat tulevaisuutta ja tukevat pitkäjänteisesti Varsinais-Suomen kehitystä ja kansainvälistymistä Ohjelmien tavoitteita toteutetaan käytännön projektien avulla. Seitsemän ohjelmaa AMK:n ydinosaamisalueilla Vuonna 2012 aloitettiin tutkimusryhmätoiminta Tutkimusryhmät kokoavat asiantuntijat yhteen ja helpottavat kansainvälistä yhteistyötä ja lisäävät näkyvyyttä

55 Tutkimus- ja kehitysohjelmat Bio- liiketoimintaosaaminen Ohjelma yhdistää bio- ja liiketoimintaosaamista, edistää tutkimusyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti sekä vahvistaa yrittäjyyttä luomalla uusia, yrittäjyyteen ja liiketoiminnan sovelluksiin tähtääviä aihioita. Hyvinvointipalvelut elämänkaaressa Ohjelma kehittää hyvinvointipalveluja, parantaa alan tuottavuutta, edistää työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä tukee innovatiivisten, hyvinvointia tukevien palvelujen luomista.

56 Tutkimus- ja kehitysohjelmat Lääkehoito ja terveysosaaminen Ohjelman keskeisiä teemoja ovat terveyden edistäminen ja hoidon turvallisuus. Tavoitteena on teemojen mukainen väestön, ammatillisen ja strategisen terveysosaamisen edistäminen. Merellisen ympäristön ja rakentamisen osaaminen Ohjelma tähtää pitkäkestoisiin, poikkialaisiin kokonaisuuksiin, joilla vahvistetaan ympäristön mittaamiseen ja ympäristöhaittojen ehkäisyyn, vähentämiseen ja korjaamiseen sekä uusiin innovaatioihin liittyvää osaamista ja teknologiaa.

57 Tutkimus- ja kehitysohjelmat Soveltava ICT Ohjelma painottuu tieto- ja viestintäteknologian soveltamiseen. Kärkiteemoja ovat langaton teknologia ja hyvinvointiteknologia. Taidealan työelämälähtöinen osaaminen Ohjelman teema on InnoArtem Innovaatioosaamisesta luovien alojen liiketoimintaan. Tulevaisuuden työ Ohjelma kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja toimintatapoja edistämään modernin työn hallintaa, osaamista ja johtamista.

58

59

60

61

62

63 Turun AMK:n opiskelijamäärät Opiskelijoita yhteensä 9650, joista nuoria Aikuisopiskelijoita yhteensä 820, joista ylempää AMK-tutkintoa suorittaa 530.

64 Turun AMK:sta valmistuneet nuorten tutkintoja aikuisten tutkintoja ylempiä AMK-tutkintoja Turun AMK:sta valmistunutta kautta aikojen

65 Turun AMK:ssa suoritetut tutkinnot Tutkintoa Ylempi AMK Aikuiset Nuoret

66 Opiskelijat koulutusaloittain 232 Tekniikan ja liikenteen ala Sosiaali, terveys- ja liikunta-ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Kulttuuriala 1677 Luonnontieteiden ala 2755 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Luonnonvara- ja ympäristöala

67 Toiminnan rahoitus ja opiskelijamäärän kehitys vuosina milj ,9 55,9 53,7 49,5 49,7 49,8 49,7 51, ,1 8,6 9,3 8,2 9,5 9,6 10,8 11, Huom! Rahoituslain muutos: vuodesta 2006 alkaen valtionosuuden pohjana laskennallinen opiskelijamäärä. 0 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Ylläpitäjän myöntämä määräraha Ulkopuolinen rahoitus Rahoituksen perustana oleva opiskelijamäärä 6600 TP = tilinpäätös

68

69 Varainkeruu lähtökohtana lahjoittajien huomiointi opiskelijoiden stipendit ja apurahat kannustavat hyviin oppimistuloksiin ja nopeaan valmistumiseen kansainväliset stipendit ja apurahat kalusto-, laite- ja ohjelmistolahjoitukset työelämän puhujat alumniopinnoissa nimikoidut oppimistilat kampusrakentamiseen tutkimus- ja kehitystyön omavastuisiin

70 Vuoden opettaja ja opiskelija 2012 Vuoden 2012 opettajaksi valittiin päätoiminen tuntiopettaja Päivi Pietikäinen terveysalalta Opiskelijaksi valittiin Noora Kohomäki liiketalouden koulutusohjelmasta.

71 Kansallista ja kansainvälistä menestystä Työelämätietoisuuden kehittäjäpalkinto 2011: hoitotyön koulutusohjelman opettajat, lehtori Sirkku Koivuniemi, päätoiminen tuntiopettaja Teija Franck ja lehtori Jaana Silvola kehittämällään verkkokurssilla Vaikuttaminen työyhteisössä työmarkkina- ja työoikeustiedot hoitotyöntekijöille. Vuoden 2012 Radiofestivaalien dokumenttisarjan voitti journalismin opiskelija Anni Kemppainen kilpailutyöllään Että säilyis nämä sanat. Dokumentti kertoo Kemppaisen Alzheimeria sairastavasta isoäidistä. Restonomiopiskelijat Toni Feri, Maiju Vinni, Teppo Osola ja Heidi Lundén voittivat RESTO 2012-tietotaitokilpailun. Joukkue sai erinomaista palautetta loistavasta asenteestaan, monipuolisesta ammattiosaamisestaan sekä hyvästä tiimityöstä. Liiketoiminnan logistiikan opiskelijoiden joukkue (Sari Käppi, Markus Kapuinen, Niklas Holmroos, Eero Koivu ja Jussi Hokkinen) voitti Suomen mestaruuden liiketoimintaosaamisen ja logistiikan simulaatiopelin SM-kilpailussa.

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Projektipäivät 2015 Onko projektijohtaminen oma professionsa? Kyllä! Turun AMK:n toimintaympäristö

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Asteikolla 1 5, kuinka tyytyväinen olet opiskeluun Turun AMK:ssa? (nuorten koulutus)...2 2. Asteikolla 1 5, kuinka tyytyväinen olet opiskeluun

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin ammattikorkeakoulu Oy EVOLUUTIOTA JA REVOLUUTIOTA! Rakennamme uutta ammattikorkeakoulua Lappiin Kemi-Tornion AMK & Rovaniemen AMK Muutoksen taustaa Kataisen hallitusohjelman lähtökohdat Aloituspaikkaleikkaukset

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluasteen tutkinto/... ylioppilastutkinto ja ammatillinen

Lisätiedot

Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto Satakunnan vanhusneuvosto Tuula Rouhiainen-Valo 13.9.2016 Ammattikorkeakoulukoulutus /OKM sivuilta *Ammattikorkeakoulut (AMK), ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012 Seija Ristimäki Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Metropolia lyhyesti Monialainen ja Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä,

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 62 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Jaana Niemimäki SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 62 Turun

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS OPISKELIJAT 20.9.2012 OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. Normiaika Yhteensä 2. Normiaika + 1 vuosi Yhteensä 3. Yliaikaiset Yhteensä 4. Poissaolevat Yhteensä Kaikki yhteensä Riviotsikot Aikuiset

Lisätiedot

Kevään 2016 yhteishaku, hakuaika I, Bachelor's Degrees HAKUAIKA 1

Kevään 2016 yhteishaku, hakuaika I, Bachelor's Degrees HAKUAIKA 1 Kevään 2016 yhteishaku, hakuaika I, Bachelor's Degrees HAKUAIKA 1 Aloituspai Valittujen määrä Electronics 30 30 22p European Business Administration 58 52 22,4p International Business and Logistics päivä

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Metropolia pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattu

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Lukuvuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Koulutus ja tutkimusvastaava: Tuotantotalouden koulutus Liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen TKI Ryhmän päällikkö Tero Reunanen Yritysrajapintaa

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöala

Rakennus- ja kiinteistöala Rakennus- ja kiinteistöala Olli Jalonen 1 Rakennus- ja kiinteistöala osana Mertopoliaa KULTTUURI JA LUOVA ALA 14 % LIIKETOIMINTA OSAAMINEN 9 % TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGI A 19 % TERVEYS- JA HOITOALA 16

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sairaanhoitajakoulutus Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki 40 Hämeen ammattikorkeakoulu Lahdensivu 30 Karelia ammattikorkeakoulu Joensuu 30 Laurea ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Turun AMK on monialainen 9500 opiskelijaa, joista 3100 liiketalouden ja hallinnon alalla 3000 sosiaali- ja terveysalalla 2700 tekniikan ja liikenteen alalla 700 kulttuurialalla

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO 1 KESKI-SUOMI JA PIRKANMAA TOIMINTA-ALUEINA Väkiluku n. 800 000 2 KESKEISET TUNNUSLUVUT JAMK TAMK Liikevaihto, M 58 75

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen kehittämispäivä 16.2.2011 Erja Parviainen 10/2/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Esityksen sisältö: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 % 1 Turun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

HAKIJATILASTO

HAKIJATILASTO AMK- ja Bachelor-tutkinnot Kulttuuriala Bachelor of Culture and Arts, Media and Arts 48 325 334 6,77 Medianomi (AMK), päivätoteutus 42 259 446 6,17 Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus 25 42 157 1,68

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu elintarvikealan kehittäjänä Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun ammattikorkeakoulu elintarvikealan kehittäjänä Pohjois-Pohjanmaalla Oamk lyhyesti Yli 8000 opiskelijaa 600 opettajaa ja muuta henkilökuntaa Tehtävänä koulutus ja tki-toiminta sekä aluekehittäminen Alat: o Tekniikka o Sosiaali- ja terveysala o Liiketalous o Kulttuuri o

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Bioanalyytikkokoulutus ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU YHTEENVETO Kulttuuri Helsinki 1631 173 169 169 154 Kulttuuri Tikkurila 1952 152 155 155 142 Kulttuuri yhteensä 3583 325 324 324 296 Liiketalous yhteensä 426 148 180 180 146 Sosiaali- ja terveysala yhteensä

Lisätiedot

Tervetuloa Kareliaan!

Tervetuloa Kareliaan! Tervetuloa Kareliaan! 25 vuotta amk-koulutusta, tki-toimintaa, kansainvälisyyttä! High Tech Business Café tilaisuus MIM-metalliruiskuvalun mahdollisuudet teollisuudelle 21.3.2017 Toimialajohtaja Ulla Asikainen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017)

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017) Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017) Tälle sivulle kerätään kaikki ammattikorkeakoulujen yhtshaussa olevat valintakoepäivät. Erillishakujen ja yliopistojen valintakoepäivät löydät: ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014 HAKIJAN OPAS Kevät 2014 Nuorten vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa! 1. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi,

Lisätiedot

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Esityksen sisältö 1. 2015 valintaperusteet 1. Koulutukset ja hakukohteet 2. Opiskelijavalinta 3. Valintakoe 2. 2016 valintaperusteet

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutus muutoksessa Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutustarjonta ammattikorkeakouluissa Täydennyskoulutustarjonta Ammattikorkeakoulujen bioanalyytikoille suunnattu täydennyskoulutustarjonta vähäistä

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 % 1 Lahden ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012

Lisätiedot

AMK-TUTKINNON JÄLKEINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. 12.9.2012 kello 10.00 16.00 Hämeenlinna

AMK-TUTKINNON JÄLKEINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. 12.9.2012 kello 10.00 16.00 Hämeenlinna AMK-TUTKINNON JÄLKEINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 12.9.2012 kello 10.00 16.00 Hämeenlinna Futurex - Future Experts 2010-2013 http://futurex.utu.fi/ Korkeakoulutuksen jälkeiset laajat osaamiskokonaisuudet

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 36 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % -3 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 36 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % -3 % -ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

HAMK- Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK- Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK- Hämeen ammattikorkeakoulu 4.5.2009 HAMK rakennuspalikat 1991-1999 Valkeakosken teknillinen oppilaitos Valkeakosken kauppaoppilaitos Lepaan puutarhaoppilaitos AutoMaint Citi Ohutlevy - keskus Evon

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VUOSIKATSAUS 2012 TIIVISTELMÄ. Tampereen ammattikorkeakoulu - vuosikatsaus

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VUOSIKATSAUS 2012 TIIVISTELMÄ. Tampereen ammattikorkeakoulu - vuosikatsaus TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VUOSIKATSAUS 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu - vuosikatsaus 2012 1 TULOSTEN JA MUUTOSTEN VUOSI Keväällä 2012 opetus- ja kulttuuriministeriön päättämästä yli 2000

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa:

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa: Liiketalouden ala, syksyn 2015 haku AMK-tutkinnot Syksyn haussa mukana: Centria-ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2016)

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2016) Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2016) Humanistinen ja kasvatusala Kaakkois-Suomen amk yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 2.-3.11.2016 Kaakkois-Suomen amk yhteisöpedagogi (AMK),

Lisätiedot

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi, uusi ammatti tai myöhempi tutkintoopiskelu

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 % 1 Yrkeshögskolan Novia määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Agricola - koulutuksen kehittämisohjelma 2008-2010 tulosten vaikuttavuusseuranta. Vararehtori Saara Lampelo 20.9.2011

Agricola - koulutuksen kehittämisohjelma 2008-2010 tulosten vaikuttavuusseuranta. Vararehtori Saara Lampelo 20.9.2011 Agricola - koulutuksen kehittämisohjelma 2008-2010 tulosten vaikuttavuusseuranta Vararehtori Saara Lampelo 20.9.2011 KEHITTÄMISTYÖN KOKONAISTAVOITTEET Imago ja opiskelijapalautteet -> vetovoima (OPM) Läpäisy

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 2.11.2012 Sirkku Mäntyniemi Koulutustarjonta, nuorten yhteishaku 2013 Valintaperusteet Mitä odotettavissa v 2014 Kalvosarjan tekijän nimi 2 Kulttuuriala Koulutusohjelma Elokuva ja televisio Esittävä

Lisätiedot

Laaja versio sisältää valintaperusteet

Laaja versio sisältää valintaperusteet KEVÄT 2013 Kotka ja Kouvola Vieraskielinen koulutus 7.1. 12.2.2013 Nuorten koulutus 4.3. 3.4.2013 Aikuiskoulutus 4.3. 3.4.2013 YAMK-tutkinnot 4.3. 3.4.2013 Laaja versio sisältää valintaperusteet Hei vaan,

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo Metropolia Ammattikorkeakoulu Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo Yhteisö, uudistaja ja kumppani Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden,

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot