Menestymisen mahdollisuuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Menestymisen mahdollisuuksia"

Transkriptio

1 Tervetuloa Turun ammattikorkeakouluun Menestymisen mahdollisuuksia

2 Koulutusjärjestelmä Suomessa

3 Turun AMK Turun koulutuksen historiaa Kätilökoulutus alkoi 1816 Maalarikoulu alkoi 1830 Kaupan alan koulutus alkoi 1839 Turun teknillinen reaalikoulu perustettiin Turkuun 1849 Suomen teollistuminen alkoi 1860-luvulla Turun AMK:n perustana 16 oppilaitosta Turun teknillinen oppilaitos Turun kauppaoppilaitos Handelsläroverket i Åbo Turun taiteen ja viestinnän oppilaitos Turun ja Salon terveydenhuolto-oppilaitokset Turun konservatorio Turun Piirustuskoulu Kaarinan sosiaalialan oppilaitos Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Turun sekä Loimaan ammatti-instituutti Salon, Vakka-Suomen ja Raision kauppaoppilaitokset Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti

4 Turun AMK Turun va. teknillinen ammattikorkeakoulu 1996 monialainen AMK syntyy 2000 Varsinais-Suomen va. AMK mukaan 2002 jatkotutkintokokeilu 2005 ylemmät AMK-tutkinnot 2010 Turun AMK läpäisi auditoinnin 2011 Turun AMK:n 20. lukuvuosi käynnistyy 2013 Turun AMK Oy valmistelee ylläpidon siirtymistä yhtiölle

5 Turun AMK tänään Vetovoimainen opiskelupaikka 2000 aloituspaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa 9650 opiskelijaa; nuorten koulutuksessa 8300, aikuisten koulutuksessa 820 ja ylempää AMK-tutkintoa suorittaa 530 opiskelijaa kautta aikain Turun AMK:sta on valmistunut opiskelijaa Vetovoimaluku 4,9, neljänneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu Monialainen 7 koulutusalaa ja 34 koulutusohjelmaa 13 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa

6 Turun AMK tulevaisuudessa Toimintaa keskitetään Turun Kupittaan kampusalueelle, jonka rakentaminen ajoittuu Vuonna 2014 Turun AMK yhtiöitetään, ja 2015 sen rahoitus siirtyy uuden AMKlain ja valtionosuusuudistuksen mukaisesti valtiolle.

7 Ammattikorkeakoulun tehtävät: Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on: antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin tukea yksilön ammatillista kasvua harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. (Ammattikorkeakoululaki /351, 4 )

8 Turun AMK on auditoitu 2010 Vuonna 2010 Korkeakoulun arviointineuvoston (KKA) asettama arviointiryhmä auditoi Turun ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän, jonka todettiin täyttävän kansalliset vaatimukset. Auditoinnin kohteena olivat menettelytavat, joilla koulutuksen ja muun toiminnan laatua ylläpidetään ja kehitetään. Jatkuvan kehittämisen malliin perustuva laatujärjestelmä todettiin kattavaksi ja dynaamiseksi. Opetuksen laadunhallinta nähtiin edistyneeksi. (Seuraava KKA:n auditointi on vuonna 2015.) Lisätietoa korkeakoulujen laadunhallinnasta

9

10 Profiilina innovaatiopedagogiikka Ammattikorkeakoulun profiilina on monialaisuuteen perustuva innovaatiopedagogiikka, jossa yrittäjyys, soveltava TKI-toiminta ja kansainvälisyys kytketään opetukseen Varsinais-Suomen työpaikoilla hyödynnettävien innovaatioiden tukemiseksi. Esimerkkejä Turun AMK:ssa tehdyistä innovaatioista Turun AMK:n painoalat Bio- ja liiketoimintaosaaminen Hyvinvointipalvelut elämänkaaressa Taidealan työelämälähtöinen osaaminen Merellisen ympäristön ja rakentamisen osaaminen Lääkehoito ja terveysosaaminen Soveltava ICT

11 TKI-opintopisteet

12 Sijoittuminen työelämään Työpaikan sijainti Päätyönantajan sektori 12% 0,5 % 2% 1% 5% 1% Yrityssektori 11% Varsinais-Suomi Uusimaa Muu Suomi Ulkomaat 41% 50% Kuntasektori Valtio Yliopisto Järjestöt 76% Muu

13 Turun AMK:n työelämäyhteistyön muodot 2012 Kontakteja yhteistyökumppaneihin oli yli 9200 kappaletta. Yleisimmät yhteistyömuodot olivat harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektiopinnot. Työelämäyhteistyö kanavoitui pääosin AMK:n yli 9500 opiskelijan kautta. Työharjoittelu 51 % Opinnäytetyöt 12 % T&K-projektit 10 % Palvelutoiminta 6 % Projektiopinnot 8 % Henkilöstön jäsenyydet 2% Neuvottelukuntien jäsenyydet 2 % Muut 9 %

14 Tiiviit yhteydet työelämään Kontaktilla tarkoitetaan yksittäistä yhteydenottoa yritykseen. Kontakti voi olla esimerkiksi opinnäytetyö, projekti, harjoittelu tai TKI-hanke. Tiedot on kerätty opetuksen tulosalueilta sekä kielikoulutuskeskuksesta. Työelämäkontaktit kunnittain tuhatta asukasta kohti vuonna 2012

15

16 Varsinais-Suomen voimavara noin 75 prosenttia valmistuneista sijoittuu Varsinais-Suomeen merkittävä asiantuntijapankki noin 800 työntekijää 481 opettajaa 82 tohtoria, 57 lisensiaattia kokonaismenot noin 73 milj. euroa

17 Tohtorit ja lisensiaatit 160 Turun AMK:n henkilökunta Tohtorit ja lisensiaatit Lisensiaatit Tohtorit

18 Ylemmät AMK-tutkinnot ylemmillä AMK-tutkinnoilla vastataan työelämän kasvaviin osaamisvaatimuksiin pääsyvaatimuksena kolmen vuoden työkokemus soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi ylemmät AMK-tutkinnot tuottavat julkiseen virkaan tai tehtävään saman kelpoisuuden kuin muut ylemmät korkeakoulututkinnot Esimerkkejä Turun AMK:n ylemmistä AMKtutkintonimikkeistä: insinööri (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration opiskelija tekee ammatillisen opinnäytetyönsä yhteistyössä oman työyhteisönsä kanssa ylempi AMK-tutkinto antaa tieto- ja taitoperustan sekä valmiudet vaativiin kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin

19 Ylempi AMK-tutkintokoulutus Business Information Systems: Master of Business Administration International Business Management: Master of Business Administration Kirjasto- ja tietopalvelu Kliininen asiantuntija Kuntoutus Palveluliiketoiminta Rakentaminen Sosiaaliala Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Teknologiaosaamisen johtaminen Terveyden edistäminen Ympäristöteknologia Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

20 Organisaatio Rehtori Vararehtori Vararehtori Hallintopalvelut: yleishallinto, taloushallinto, viestintä, laatu ja arviointi, kiinteistö- ja muut tukipalvelut Korkeakoulupalvelut: koulutuksen kehittäminen, opintoasiat, KV-toiminta, verkko-opetuksen kehittäminen, avoin ammattikorkeakoulu, kirjasto, kielikoulutuskeskus Innovaatiopalvelut: TKI-keskus, aluekehitys, täydennyskoulutus, yrittäjyys, henkilöstöhallinto, IT-palvelut, henkilöstökoulutus Bioalat ja liiketalous Hyvinvointipalvelut Taideakatemia Tekniikka, ympäristö ja talous Terveysala Tietoliikenne ja sähköinen kauppa

21 Toimipisteet ja tulosalueet Bioalat ja liiketalous Hyvinvointipalvelut Taideakatemia Tekniikka, ympäristö ja talous Terveysala Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Kehittäminen

22 Toimipisteet Turussa

23 Bioalat ja liiketalous bio- ja elintarviketekniikka liiketalous tietojenkäsittely International Business Lemminkäisenkatu Business Information Systems (ylempi AMK-tutkinto) International Business Management: Master of Business Administration (ylempi AMK-tutkinto) yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK-tutkinto) /bioalatjaliiketalous

24 Palvelut Bio- ja elintarviketekniikan laboratoriot Palveluihin kuuluvat mm. soluviljely, proteiinituotanto, fermentointi ja jälkikäsittely. ldlp (International Distance Learning Programme) Turun AMK:n ja itävaltalaisen WWEDU-koulutusyrityksen yhteisprojekti. AMK vastaa opetuksesta ja ohjauksesta, WWEDU verkko-opetuksen teknisestä toteutuksesta sekä opiskelijahallinnosta. Opiskelijoilta edellytetään vähintään Bachelor-tason koulutusta sekä työkokemusta. Japan-Finland Biotechnology Symposia Tulosalue toimii Suomen pääkoordinaattorina biotekniikkasymposiumissa Japanissa ja Suomessa. Symposium yhdistää bioteknologista osaamista sekä vahvistaa yhteistyötä Japanin kanssa. Lisätietoa tulosalueen palveluista:

25 Hyvinvointipalvelut Lemminkäisenkatu Ruiskatu Salo fysioterapia kauneudenhoitoala palvelujen tuottaminen ja johtaminen sosiaaliala tietojenkäsittely toimintaterapia kuntoutus (ylempi AMK-tutkinto) palveluliiketoiminta (ylempi AMK-tutkinto) sosiaaliala (ylempi AMK-tutkinto) koulutuspaikkakunnat: Turku, Salo ja Loimaa /hyvinvointipalvelut Katso video palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tunnelmista:

26 Palvelut Esteetön asuminen ja toimintakyky - Kunnonkoti: esteettömän asumisen näyttely ja opastus sekä esteettömyyskartoitukset - fyysisen toimintakyvyn kartoitus Tutkimus, kehittäminen ja innovointi vanhusten palvelut, kotona asumisen tukeminen, työteon muotojen kehittyminen ja työntekijän hyvinvointi, lasten ja nuorten hyvinvointi ja toimitila- ja matkailupalvelut Opiskelijoiden toteuttamia projekteja tilaustyönä sosiaaliala, fysio- ja toimintaterapia, kauneudenhoitoala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala Esimerkkejä opiskelijapalveluista: Lisää palvelutarjonnasta nettisivuilta: FI&contentlan=1

27 Taideakatemia Linnankatu Joukahaisenkatu elokuva ja televisio esittävä taide journalismi kuvataide musiikki Katso video kuvataiteen opiskelijasta: ja animaation opiskelijasta:

28 Palvelut Mainostoimisto Guru Turun AMK:n oma mainostoimisto, jossa suunnittelijoina toimivat opiskelijat. Guru tarjoaa kaikenlaista markkinointia asiakkaiden tarpeisiin. Taidetta työelämään -työpajat Asiakaslähtöiset työpajat edistävät työyhteisön hyvinvointia, luovuutta ja innovaatiokykyä. Keinoina draaman, kuvataiteen, valokuvauksen, musiikin ja sanataiteen menetelmiä. Pajat soveltuvat mm. esimiesvalmennukseen ja työnohjaukseen. Ohjelmapalvelut Esityksiä erilaisiin yksityisiin ja julkisiin tilaisuuksiin. Ohjelmapalveluista voi tilata vaikka sirkustaiteilijan, muusikon, tanssijan tai nukkenäyttelijän täydentämään seminaaritilaisuutta, koulutuspäivää tai illanviettoa. Katso, mitä muita palveluja syntyy taideopetuksen seurauksena: culture=fi-fi&contentlan=1

29 Sepänkatu Tekniikka, ympäristö ja talous auto- ja kuljetustekniikka kala- ja ympäristötalous kestävä kehitys kone- ja tuotantotekniikka liiketoiminnan logistiikka muotoilu myyntityö rakennusalan työnjohto rakennustekniikka tuotantotalous rakentaminen (ylempi AMK-tutkinto) ympäristöteknologia (ylempi AMK-tutkinto) /tyt Katso video koneautomaatiotekniikan opiskelijasta:

30 Palvelut Ajoneuvokatsastus Katsastuspalvelumme on kaikille avoin. Asiakasystävälliseen hintaan kaikki normaalit kevyen ja raskaan kaluston katsastukset sekä rekisteröintipalveluja. Aineenkoetus ja materiaalitestaus Materiaalitestauspalvelu keskittyy väsyttävästi kuormitettujen rakenteiden ja materiaalien koetestaamiseen. Saatavana myös asiantuntijapalvelua. Lämpökuvaus Lämpökuvaus tutkimusraportteineen antaa kiinteistön omistajalle tietoa rakenteiden ja lämmöneristeiden toiminnasta. Tutkimusten perusteella varmistutaan rakenteiden toimivuudesta sekä paikallistetaan mahdolliset ongelmakohdat rakenteita purkamatta. Laaja kirjo muita tulosalueen palveluita löytyy netistä: FI&contentlan=1

31 Terveysala Ruiskatu Salo bioanalytiikka ensihoito hoitotyö - hoitotyö, kätilötyö, terveydenhoitotyö radiografia ja sädehoito suun terveydenhuolto Nursing kliininen asiantuntija (ylempi AMK-tutkinto) sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK-tutkinto) terveyden edistäminen (ylempi AMK-tutkinto) koulutuspaikkakunnat: Turku ja Salo /terveysala

32 Palvelut Suuronnettomuudet hallintaan harjoituksissa AMOVIRKE-hankkeessa suuronnettomuusharjoituksia on järjestetty yhteistyössä eri viranomaisten kanssa vuodesta Lääkehoitopassi varmistaa osaamista Tutustu: Työelämä tuli kampukselle Turun kaupungin suun terveydenhuollon yksikkö toimii Ruiskadun toimipisteessä. Lisäksi tiloissa toimii AMK:n hammashoitola Studental, jossa jokainen suun terveydenhuollon opiskelija suorittaa 20 opintopistettä. Triplahyöty kolmikannasta uudistava ote työyhteisöön Terveysalan ylempien AMK-tutkintojen opinnäytetyöt ohjataan kolmikantamallilla: opiskelija, työelämämentori, opettajatuutori.

33 Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Joukahaisenkatu Salo elektroniikka kirjasto- ja tietopalvelu liiketalous tietojenkäsittely tietotekniikka Information Technology kirjasto- ja tietopalvelu (ylempi AMK-tutkinto) teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK-tutkinto) koulutuspaikkakunnat: Turku ja Salo /tsk Katso video tietotekniikan ja elektroniikan opiskelijoista.

34 Palvelut Projektivalmennus yrityksille Vankka kokemus projektijohtamisen valmennusten toteuttamisesta. Valmennuksia tarjotaan räätälöityinä koulutuksina yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin. Tuotekehitysprojektit Laajuudet vaihtelevat lyhyistä kehittämistehtävistä suuriin T&K-projekti-kokonaisuuksiin. Parhaimmillaan projektia on toteuttamassa monikulttuurinen ja monialainen opiskelijatiimi. EMC-testit Yleisimmät EMC-mittaukset tuotekehitystyöhön sekä muita Radio- ja EMC-laboratorion palveluita, kuten reaaliaikaista radiokanavasimulointia sekä DVB- T/H/C/T2 laitteiden ja verkkojen suorituskykymittauksia. Lisätietoa palveluistamme löytyy nettisivuilta: FI&contentlan=1

35 Turun AMK huippuosaamiskeskuksissa RYM Oy Built Environment Innovations Rakennusalan eri toimijat, yritykset ja tutkimuslaitokset synnyttävät maailmanluokan osaamista ja kilpailukykyä rakennetun ympäristön koko elinkaarelle. FIMECC Oy:n Innovation and Networks -ohjelma Turun AMK:n rinnakkaishankkeessa uudenlaisia ratkaisuja risteilyaluksiin. Yhteistyössä STX:n kanssa. CLEEN Oy (Cluster for Energy and Environment) Energia- ja ympäristöalan yritysten sekä tutkimuslaitosten vuonna 2008 perustama huippuosaamisen keskittymä. TiVit Oy (Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus) Suomalaista tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittämistä tavoitteena alan liiketoiminnan kasvu sekä uudet työpaikat.

36

37 Kansainvälistyminen Turun AMK:ssa Tavoitteet vahvistaa opiskelijoiden ja henkilöstön valmiuksia työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä Erasmus-vaihtojen ja harjoittelujen kesto on 3-5 kk. Muiden vaihtojen kesto määräytyy kunkin rahoitusohjelman sääntöjen mukaan. kansainvälistää koulutusta ja soveltavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa edistää Varsinais-Suomen alueen kansainvälistymistä.

38 Kansainvälinen toiminta - opiskelijat vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat Turun AMK:ssa Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat englanninkieliset koulutusohjelmat - Business Information Systems - International Business - International Business Management - Information Technology - Nursing (Salo) Kotikansainvälistyminen vieraskielinen opetus ja englanninkieliset opetuskokonaisuudet (International Semesters) kansainväliset opinnäytetyöt ja hankkeet kansainvälinen ystävätoiminta

39 Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat

40 Kv-vaihto, opiskelijat ja harjoittelijat (yli 3 kk) Erasmus-vaihtojen ja harjoittelujen kesto on 3-5 kk. Muiden vaihtojen kesto määräytyy kunkin rahoitusohjelman sääntöjen mukaan lähtevät opiskelijat saapuvat opiskelijat

41 Kansainvälinen toiminta - henkilökunta painopistealueena Suomen kannalta tärkeät vientimaat, Eurooppa ja BRICmaat yli 300 yhteistyökorkeakoulua strateginen kumppanuusverkosto CARPE kansainvälistyvä TKI-toiminta hankkeet ja julkaisut koulutusvienti kansainvälinen henkilöstövaihto ulkomaalaistaustaiset työntekijät kansainvälinen ystävätoiminta

42 Kansainvälinen toiminta - henkilökunta 350 Kv-liikkuvuus, opettajat ja asiantuntijat Lähtevät Saapuvat

43 Consortium on Applied Research and Professional Education (CARPE) Soveltavan tutkimuksen ja ammatillisen korkeakoulutuksen verkosto Verkosto vaihto ja yhteistyö eurooppalaisissa tutkimusohjelmissa yhteiset opinto-ohjelmat opiskelijoiden ja henkilökunnan KV-liikkuvuus vahvan eurooppalaisen maineen luominen

44 Consortium on Applied Research and Professional Education (CARPE) HU University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) Turku University of Applied Sciences (Turun ammattikorkeakoulu) Hamburg University of Applied Sciences (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg) Polytechnic University of Valencia (Universitat Politècnica de València) Manchester Metropolitan University

45 Täydennyskoulutus ja työelämän kehittäminen Turun ammattikorkeakoulu järjestää ja organisoi myös täydennyskoulutusta, joka on suunnattu työelämän asiantuntijoille. Täydennyskoulutus reagoi nopeasti yritysmaailman ja työelämän koulutus- ja kehittämishaasteisiin. Monimuoto-opiskelun ansiosta opiskelu onnistuu pääsääntöisesti myös työn ohessa. Täydennyskoulutusta voidaan järjestää monella tavalla, teemapäivistä aina laajoihin opintopisteen mittaisiin erikoistumisopintoihin. /taydennyskoulutus

46 Täydennyskoulutus ja työelämän kehittäminen ammatilliset erikoistumisopinnot työvoimakoulutus intensiivivalmennukset seminaarit työyhteisöjen kehittäminen työnohjauspalvelut työhyvinvointivalmennus tuotekehityspalvelut laatukoulutus korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus /taydennyskoulutus

47 Täydennyskoulutuksen tuotot Täydennyskoulutuksen tuotot Tuotot/euroa

48 Avoin AMK Antaa mahdollisuuden AMK-opintoihin ilman ikärajoja ja pohjakoulutusvaatimuksia. Opetus tapahtuu päivisin tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä, iltaisin avoimen AMK:n omissa ryhmissä tai verkko-opetuksena. Opintojaksoja voi suorittaa kaikilta AMK:n koulutusaloilta. Avoimessa AMK:ssa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta jos opiskelija myöhemmin valitaan tutkintoopiskelijaksi, hän voi hakea hyväksilukua avoimessa suorittamilleen opinnoille. Toimintapaikkakunnat: Turku, Loimaa ja Salo /avoin

49 Palvelutoiminta Ammattikorkeakoulun osaamista ja nykyaikaista teknologiaa opiskelijavoimin asiantuntijaopettajien ohjauksessa Esimerkkejä Turun AMK:n palveluista kansalaisen mikrotuki kunnonkoti esiintyjäpalvelut ajoneuvokatsastukset lääkehoitopassi kuvaus- ja taltiointipalvelu

50 Koulutusvienti uutena mahdollisuutena Turun AMK:n potentiaalisia vientituotteita ovat esimerkiksi täydennyskoulutus eri muodoissaan, konsultointi, kehittämämme opetusmenetelmät, kuten innovaatiopedagogiikka sekä uudenlaiset opetusteknologiat Esimerkki onnistuneesta vientituotteesta: International Distance Learning Programme (emba), virtuaalinen Business Administrationtäydennys-koulutusohjelma Turun AMK on mukana Finpron Future Learning Finland-ohjelmassa, jonka tavoitteena on viedä suomalaista koulutusosaamista maailmalle.

51 Koulutusvienti uutena mahdollisuutena Tutkintoon johtava koulutus vientituotteena: 1. Tilauskoulutus: Tilauskoulutusta voimme järjestää EU:n ulkopuolisille opiskelijaryhmille kaikilla Turun AMK:n toimiluvassa määrätyillä koulutusaloilla ja vahvistetuissa koulutusohjelmissa 2. Lukukausimaksulliset ohjelmat: EU:n ulkopuoliset opiskelijoilta voidaan periä lukukausimaksuja vieraskielisissä YAMK-ohjelmissa: - International Business - Business Information Systems

52

53 Turun AMK:n TKI-toiminta tilastojen valossa vuonna käynnissä olevaa projektia, joista uusia projekteja 94 ulkoinen rahoitus 6,1 milj. e kokonaismenot 12 milj. e lähes opintopistettä ( vuonna 2011) 201 henkilötyövuotta 424 julkaisua vuonna 2012

54 Tutkimus- ja kehitysohjelmat ja tutkimusryhmät TKI-ohjelmat ennakoivat tulevaisuutta ja tukevat pitkäjänteisesti Varsinais-Suomen kehitystä ja kansainvälistymistä Ohjelmien tavoitteita toteutetaan käytännön projektien avulla. Seitsemän ohjelmaa AMK:n ydinosaamisalueilla Vuonna 2012 aloitettiin tutkimusryhmätoiminta Tutkimusryhmät kokoavat asiantuntijat yhteen ja helpottavat kansainvälistä yhteistyötä ja lisäävät näkyvyyttä

55 Tutkimus- ja kehitysohjelmat Bio- liiketoimintaosaaminen Ohjelma yhdistää bio- ja liiketoimintaosaamista, edistää tutkimusyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti sekä vahvistaa yrittäjyyttä luomalla uusia, yrittäjyyteen ja liiketoiminnan sovelluksiin tähtääviä aihioita. Hyvinvointipalvelut elämänkaaressa Ohjelma kehittää hyvinvointipalveluja, parantaa alan tuottavuutta, edistää työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä tukee innovatiivisten, hyvinvointia tukevien palvelujen luomista.

56 Tutkimus- ja kehitysohjelmat Lääkehoito ja terveysosaaminen Ohjelman keskeisiä teemoja ovat terveyden edistäminen ja hoidon turvallisuus. Tavoitteena on teemojen mukainen väestön, ammatillisen ja strategisen terveysosaamisen edistäminen. Merellisen ympäristön ja rakentamisen osaaminen Ohjelma tähtää pitkäkestoisiin, poikkialaisiin kokonaisuuksiin, joilla vahvistetaan ympäristön mittaamiseen ja ympäristöhaittojen ehkäisyyn, vähentämiseen ja korjaamiseen sekä uusiin innovaatioihin liittyvää osaamista ja teknologiaa.

57 Tutkimus- ja kehitysohjelmat Soveltava ICT Ohjelma painottuu tieto- ja viestintäteknologian soveltamiseen. Kärkiteemoja ovat langaton teknologia ja hyvinvointiteknologia. Taidealan työelämälähtöinen osaaminen Ohjelman teema on InnoArtem Innovaatioosaamisesta luovien alojen liiketoimintaan. Tulevaisuuden työ Ohjelma kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja toimintatapoja edistämään modernin työn hallintaa, osaamista ja johtamista.

58

59

60

61

62

63 Turun AMK:n opiskelijamäärät Opiskelijoita yhteensä 9650, joista nuoria Aikuisopiskelijoita yhteensä 820, joista ylempää AMK-tutkintoa suorittaa 530.

64 Turun AMK:sta valmistuneet nuorten tutkintoja aikuisten tutkintoja ylempiä AMK-tutkintoja Turun AMK:sta valmistunutta kautta aikojen

65 Turun AMK:ssa suoritetut tutkinnot Tutkintoa Ylempi AMK Aikuiset Nuoret

66 Opiskelijat koulutusaloittain 232 Tekniikan ja liikenteen ala Sosiaali, terveys- ja liikunta-ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Kulttuuriala 1677 Luonnontieteiden ala 2755 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Luonnonvara- ja ympäristöala

67 Toiminnan rahoitus ja opiskelijamäärän kehitys vuosina milj ,9 55,9 53,7 49,5 49,7 49,8 49,7 51, ,1 8,6 9,3 8,2 9,5 9,6 10,8 11, Huom! Rahoituslain muutos: vuodesta 2006 alkaen valtionosuuden pohjana laskennallinen opiskelijamäärä. 0 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Ylläpitäjän myöntämä määräraha Ulkopuolinen rahoitus Rahoituksen perustana oleva opiskelijamäärä 6600 TP = tilinpäätös

68

69 Varainkeruu lähtökohtana lahjoittajien huomiointi opiskelijoiden stipendit ja apurahat kannustavat hyviin oppimistuloksiin ja nopeaan valmistumiseen kansainväliset stipendit ja apurahat kalusto-, laite- ja ohjelmistolahjoitukset työelämän puhujat alumniopinnoissa nimikoidut oppimistilat kampusrakentamiseen tutkimus- ja kehitystyön omavastuisiin

70 Vuoden opettaja ja opiskelija 2012 Vuoden 2012 opettajaksi valittiin päätoiminen tuntiopettaja Päivi Pietikäinen terveysalalta Opiskelijaksi valittiin Noora Kohomäki liiketalouden koulutusohjelmasta.

71 Kansallista ja kansainvälistä menestystä Työelämätietoisuuden kehittäjäpalkinto 2011: hoitotyön koulutusohjelman opettajat, lehtori Sirkku Koivuniemi, päätoiminen tuntiopettaja Teija Franck ja lehtori Jaana Silvola kehittämällään verkkokurssilla Vaikuttaminen työyhteisössä työmarkkina- ja työoikeustiedot hoitotyöntekijöille. Vuoden 2012 Radiofestivaalien dokumenttisarjan voitti journalismin opiskelija Anni Kemppainen kilpailutyöllään Että säilyis nämä sanat. Dokumentti kertoo Kemppaisen Alzheimeria sairastavasta isoäidistä. Restonomiopiskelijat Toni Feri, Maiju Vinni, Teppo Osola ja Heidi Lundén voittivat RESTO 2012-tietotaitokilpailun. Joukkue sai erinomaista palautetta loistavasta asenteestaan, monipuolisesta ammattiosaamisestaan sekä hyvästä tiimityöstä. Liiketoiminnan logistiikan opiskelijoiden joukkue (Sari Käppi, Markus Kapuinen, Niklas Holmroos, Eero Koivu ja Jussi Hokkinen) voitti Suomen mestaruuden liiketoimintaosaamisen ja logistiikan simulaatiopelin SM-kilpailussa.

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1(7) Mika Hannula, Harri Melin, Mikko Naukkarinen Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1. Johdanto Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA Tässä Työelämä on julkaisun tarvitsee otsikon osaavia mahdollinen tekijöitä alaotsikko tasaus Tekstiili- vasemmalle ja vaatetusalan koulutusselvitys Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Joko-tai vai sekäettä?

Joko-tai vai sekäettä? Joko-tai vai sekäettä? Linjoja opiskelun ja työn vuoropuheluun Maistraatinportti 2 puh. 020 7489 400 00240 Helsinki www.akava.fi/opiskelijat Sisällys 1. Johdanto 1 2. Opiskeluaikainen työnteko 1 Työura

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti kevät 2008 Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Kevät 2008 Teema: Stadiasta

Lisätiedot