LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI ry PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI ry PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI ry PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Voimaan

2 Eräs partiotoiminnan päämääristä on tarjota terveyttä, voimaa ja luonnetta kehittäviä joukkuekilpailuja. Nämä leikit on tehtävä mukaansatempaaviksi ja kilpailunomaisiksi. Niiden avulla me voimme teroittaa heidän mieliinsä sääntöjen tottelemisen, kurin, itsehillinnän, innostuksen, rohkeuden, sisun, johtajuuden ja epäitsekkään yhteispelin alkeita. Nämä ovat välttämättömiä kansalaisominaisuuksia ja niiden harjoittamisessa partiotoiminta voi olla hyödyksi täydentäen koulukasvatusta. Baden-Powell Näissä säännöissä Lounais-Suomen Partiopiiri ry on L-SP. ja Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry on SP. Kansikuva: Matti Kreivilä 2

3 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 Soveltaminen Määritelmä Kilpailujen laatu L-SP:n piirinmestaruuskilpailut Järjestämisoikeus Sarjajako Osanotto-oikeus Ilmoittautuminen L-SP:n piirinmestaruuskilpailuihin Osanottomaksu...6 JÄRJESTELYT 10 Kilpailun johto...7 KILPAILUTEHTÄVÄT JA REITIT 11 Tehtävien luonne ja vaikeusaste Kilpailukutsu Tehtäväluettelo Tehtävien ilmoittaminen ja suoritusolosuhteet Rastien aukioloajat Tehtävien arvostelu Pakolliset varusteet Kilpailureitit Vartioiden jakaantuminen Kilpailujen luonne ja kesto...12 KILPAILUOHJEET JA TULOKSET 21 Ennakko-ohje Kilpailuohje (kilpailupaikalla annettava ohje) Kilpailujen tulokset Palkintojenjako L-SP:n piirinmestaruuskilpailuissa...15 KILPAILUJEN VALVONTA 25 Valvonnan tarkoitus Valvojat...15 TUOMARINEUVOSTO 27 Tuomarineuvoston kokoonpano Tuomarineuvoston jäsenten pätevyysvaatimukset Tuomarineuvoston tehtävät...16 TARKISTUSPYYNNÖT JA VASTALAUSEET 30 Tarkistuspyyntö L-SP:n piirinmestaruuskilpailuissa Vastalause...18 HYLKÄÄMISET 32 Osanotto-oikeuden peruuttaminen Tehtäväsuorituksen hylkääminen Kilpailusta hylkääminen...19 MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 35 Sääntöjen voimaantulo ja muuttaminen...20 LIITTEET 3

4 Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n YLEISTÄ 1 Soveltaminen Nämä säännöt sisältävät määräykset L-SP:n partiotaitokilpailujen järjestämisestä. Näiden sääntöjen ohella tulee L-SP:n partiotaitokilpailuissa noudattaa SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjä sikäli, kun ne eivät ole ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa. L-SP:n piirinmestaruuskilpailujen järjestämisestä päättää piirin kokous. Järjestelyistä vastaavat piirin lippukunnat L-SP:n Kilpailujaoston laatiman ja vahvistaman järjestelyvuoroluettelon mukaisesti. 2 Määritelmä Partiotaitokilpailuilla ymmärretään kunkin ikäkauden partio-ohjelmaan perustuvia, maastossa tapahtuvia vartiokilpailuja, joiden tulee tukea vartion yhteishengen kehitystä. Partiotaitokilpailuissa on vallittava rehti partiohenki. Vaeltaminen tapahtuu kevät- ja syyskilpailuissa jalan sekä talvikilpailuissa suksilla, ellei järjestäjä muuta määrää. 3 Kilpailujen laatu Näiden sääntöjen tarkoittamia partiotaitokilpailuja ovat:! L-SP:n piirinmestaruuskilpailut, joihin saavat osallistua L-SP:n lippukuntien vartiot,! muut L-SP:n järjestämät partiotaitokilpailut sekä piirikunnalliset ja alueen partiotaitokilpailut,! kansalliset partiotaitokilpailut, joihin saavat osallistua SP:n piireihin kuuluvien lippukuntien vartiot,! lippukunnan mestaruuskilpailut ja lippukuntakilpailut, joihin saavat osallistua lippukunnan tai lippukuntaryhmän vartiot. 4 L-SP:n piirinmestaruuskilpailut Vuosittain järjestetään kolmet L-SP:n piirinmestaruuskilpailut:! Talvimestaruuskilpailut, joissa kilpaillaan oranssissa, vihreässä, sinisessä, punaisessa, ruskeassa ja harmaassa sarjassa. Kilpailut järjestetään tammikuun loppupuoliskolla tai helmikuussa.! Kevätmestaruuskilpailut, joissa kilpaillaan oranssissa ja vihreässä sarjassa. Kilpailut järjestetään huhtikuussa tai toukokuun alkupuoliskolla. 4

5 ! Syysmestaruuskilpailut, joissa kilpaillaan sinisessä, punaisessa, ruskeassa ja harmaassa sarjassa. Kilpailut järjestetään elokuun loppupuoliskolla tai syyskuussa. Kukin kilpailuajankohta tulee sijoittaa kilpailukauteen siten, että kyseisen kilpailun jälkeen on vielä mahdollista ilmoittautua sitä vastaavaan valtakunnalliseen partiotaitojen SM-kilpailuun. Kilpailuajankohdat vahvistetaan vuosittain L-SP:n toimintasuunnitelmassa. L-SP:n Kilpailujaosto voi erityisestä syystä muuttaa kilpailuajankohtaa. 5 Järjestämisoikeus Järjestelyluvan myöntää L-SP:n piirinmestaruuskilpailuille sekä muille L-SP:n partiotaitokilpailuille L-SP:n Kilpailujaosto. L-SP:n piirinmestaruuskilpailujen järjestelyistä vastaavat piirin lippukunnat L-SP:n Kilpailujaoston laatiman ja vahvistaman järjestelyvuoroluettelon mukaisesti. Vuoroluettelo laaditaan ja ylläpidetään ainakin viideksi vuodeksi eteenpäin. Vuoroluettelo tarkistetaan vuosittain. Muut järjestettävät kilpailut kuin partiotaitojen SM-kilpailut eivät saa vaikuttaa L-SP:n piirinmestaruuskilpailujen järjestämisvuoroihin eikä -velvollisuuteen. Ellei lippukunta pätevien ja ylikäymättömien esteiden vuoksi pysty vuorollaan kantamaan järjestelyvastuuta, tulee sen ilmoittaa asiasta L-SP:n Kilpailujaostolle viimeistään kaksi vuotta ennen ko. kilpailua. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä tai pätevän syyn puuttuessa tulee L-SP:n Kilpailujaoston harkita kilpailuoikeuden pidättämistä ko. lippukunnalta määräajaksi. 6 Sarjajako Tytöt kilpailevat oranssissa, sinisessä ja ruskeassa sarjassa. Pojat kilpailevat vihreässä, punaisessa ja harmaassa sarjassa. Yhteisvartiot kilpailevat poikien sarjoissa. Kilpailussa voidaan käyttää myös muita sarjoja. Sarjajako on tällöin määriteltävä kilpailukutsun yhteydessä. Kilpailuvartion jäsenten iät lasketaan kilpailuvuoden aikana täytetyin täysin vuosin, eli ikä on suoraan kilpailuvuosi miinus syntymävuosi. Kilpailuvartion jäsenten katsotaan kuuluvan siihen lippukuntaan ja piiriin, johon heidät on SP:n ylläpitämässä jäsenrekisterissä merkitty, ellei partiopiiri heille muuta lippukuntaa vahvista. Oranssi ja vihreä sarja: Kilpailuvartiona on lippukunnan jäsenistä koottu vartio, jossa on neljästä (4) kuuteen (6) vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan: 56 vuotta (neljä jäsentä), 70 vuotta (viisi jäsentä) tai 82 vuotta (kuusi jäsentä). Kilpailutehtävät suunnitellaan ensisijaisesti vartioille, joissa on viisi jäsentä. Sininen ja punainen sarja: Kilpailuvartiossa on neljä vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 68 vuotta. Kukin kilpailuvartion jäsen kuuluu johonkin L-SP:n 5

6 lippukuntaan, ja kilpailuvartion tulee edustaa L-SP:n lippukuntaa, johon vähintään yksi kilpailuvartion jäsen kuuluu. Ruskea ja harmaa sarja: Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä. Molempien sarjojen sisällä ratkotaan lisäksi erikseen vaeltajaikäkauden mestaruus niiden vartioiden kesken, joiden kaikki jäsenet ovat kilpailuvuonna vuotiaita. Kukin kilpailuvartion jäsen kuuluu johonkin L-SP:n lippukuntaan, ja kilpailuvartion tulee edustaa L-SP:n lippukuntaa, johon vähintään yksi kilpailuvartion jäsen kuuluu. 7 Osanotto-oikeus Kunkin kilpailijan SP:n jäsenmaksu tulee olla voimassa. Jokainen L-SP:n lippukunta saa ilmoittaa L-SP:n piirinmestaruuskilpailujen kaikkiin sarjoihin haluamansa määrän vartioita. Muiden kilpailujen osanotto-oikeudesta päättää järjestäjä. Lippukunnan järjestelytehtävät eivät vaikuta lippukunnan jäsenten osanotto-oikeuksiin. Järjestäjät saavat halutessaan kutsua kilpailuihin muita kilpailuvartioita. Järjestäjät tai järjestelyluvan myöntäjä voi tarvittaessa asettaa ehtoja muiden kilpailuvartioiden osallistumiselle. L-SP:n ulkopuoliset vartiot eivät voi kilpailla L-SP:n mestaruudesta. Tuomarineuvosto ratkaisee, kilpaileeko vartio kilpailussa, kilpailun ulkopuolella sekä pääseekö vartio tai yksittäinen vartion jäsen kilpailumaastoon. 8 Ilmoittautuminen L-SP:n piirinmestaruuskilpailuihin Ilmoittautuminen tehdään kilpailukutsussa määrättyyn ajankohtaan mennessä siinä mainitulla tavalla. Viimeisen ilmoittautumispäivän saa asettaa enintään 17 päivän päähän kilpailuajankohdasta. Vartiokohtaisen osanottomaksun maksamisessa noudatetaan kilpailukutsussa määrätyllä tavalla Lounais-Suomen Partiopiirin yleistä maksukäytäntöä. Kilpailukutsusta tulee käydä ilmi osanottomaksun suuruus ja maksumenettely sekä osanottomaksuun sisältyvät palvelut. Järjestäjä päättää mahdollisuudesta jälki-ilmoittautumiseen. Jälkiilmoittautuneiden osanottomaksu on enintään kaksinkertainen. Vartion nimen tulee olla lyhyt, ymmärrettävä ja hyvien tapojen mukainen. Järjestäjällä on oikeus lyhentää liian pitkät vartion nimet, erottaa toisistaan samannimiset vartiot omalla merkinnällään sekä muuttaa epäselvät ja hyvien tapojen vastaiset nimet. 9 Osanottomaksu L-SP:n piirinmestaruuskilpailujen osanottomaksusta päättää L-SP:n Piirihallitus vuosittain. Kilpailusta pois jääneen vartion osanottomaksua ei palauteta. Ellei ilmoitettu kilpailuvartio voi osallistua, on lippukunnalla oikeus asettaa toinen vartio samaan sarjaan ilmoitetun, pois jääneen vartion tilalle. Partiotaitokilpailujen osanottomaksuun tulee sisältyä:! kilpailussa jaettava materiaali, 6

7 ! mahdolliset kuljetukset kilpailun aikana,! peseytymismahdollisuus kilpailun jälkeen,! vähintään yksi lämmin ateria, joka ei saa olla kilpailutehtävä,! L-SP:n piirinmestaruuskilpailuissa mestaruusmitalit ja plaketit.! Majoitus ja aamupala ennen kilpailua tulee järjestää niitä tarvitseville, mutta aamupalasta voidaan periä erillinen maksu. JÄRJESTELYT 10 Kilpailun johto Kaikista kilpailuun liittyvistä käytännön järjestelyistä vastaa järjestelytoimikunta. Kilpailun johtajalla on partiotaitokilpailussa samanlainen vastuu kuin muidenkin partiotilaisuuksien johtajilla johtamassaan tilaisuudessaan. Kilpailun johtajalla, järjestelysihteerillä, sarjojen johtajilla ja tulostoimiston päälliköllä ja vastaavia tehtäviä hoitavilla tulee olla piirinmestaruuskilpailuissa vähintään SP:n III luokan maastotuomarikortti. Ratamestarilla tulee olla hyvä suunnistustaito. Järjestelytoimikuntaan kuuluvien tulee tuntea partiotoiminnan turvallisuusohjeet. Järjestelyluvan myöntäjä voi myöntää poikkeuksia järjestelytoimikunnan jäsenten pätevyysvaatimuksiin. Järjestelytoimikunnan tulee ottaa yhteyttä L-SP:n Partiotoimistoon kilpailun talouden järjestelyistä heti järjestelyjen alkuvaiheissa. KILPAILUTEHTÄVÄT JA REITIT 11 Tehtävien luonne ja vaikeusaste Kilpailut sisältävät partiotaitoja ja -tietoja vaativia, turvallisia tehtäviä. Tehtävien tulee olla kasvatustavoitteiden ja partiomenetelmän mukaisia, kehittää fyysistä ja henkistä kestävyyttä sekä vartion yhteishenkeä. Tehtävien tulee vaikeutua vanhempiin sarjoihin siirryttäessä. Tehtäviä ja niiden arvostelua suunniteltaessa tulee sukupuolten väliset erot ottaa huomioon. Vihreän ja oranssin sarjan tehtävien vaikeusasteen tulee olla lähinnä tarpojien tasoa. Punaisen ja sinisen sarjan vaikeusasteen tulee olla lähinnä samoajien tasoa. Harmaan ja ruskean sarjan tehtävien vaikeusasteen tulee olla lähinnä partiojohtajien peruskoulutuksen tasoa. Muiden sarjojen tehtävien vaikeusasteen määrää sarjan luonne. 12 Kilpailukutsu Kilpailujen järjestämisestä tiedotetaan kilpailukutsulla. Kilpailukutsussa on oltava vähintään seuraavat tiedot:! kilpailun laatu ja osanotto-oikeus! kilpailun ajankohta! sarjajako ja matkat 7

8 ! ilmoittautumistapa; mahdollisuus jälki-ilmoittautumiseen! aika, johon mennessä ilmoittautumiset on suoritettava! osanottomaksun suuruus, maksutapa, tiedot mihin se oikeuttaa; jälkiilmoittautumismaksun suuruus! kiertopalkinnot ja niiden puolustajat! tehtäväluettelo tai maininta sen julkaisuajasta ja -tavasta (julkaistava kuitenkin viimeistään kilpailukutsun yhteydessä)! maininta näiden sääntöjen lisäksi mahdollisesti noudatettavista järjestelyluvan myöntäjän määräyksistä! kilpailujen järjestäjät ja yhteystiedot tiedusteluja varten sekä kilpailun mahdollisen www-sivun osoite. L-SP:n piirinmestaruuskilpailujen kilpailukutsu on julkaistava L-SP:n Repolaisessa viimeistään kolme kuukautta ennen kilpailua. Julkaistavan kutsun tulee olla valvojien, tai valvojien puuttuessa L-SP:n Kilpailujaoston puheenjohtajan, tarkastama ja hyväksymä. Kilpailukutsu tulee olla nähtävillä julkaisupäivästä lähtien myös internetissä. Muiden L-SP:n partiotaitokilpailujen kilpailukutsu julkaistaan valvojan tarkastamana ja hyväksymänä järjestäjän sopivaksi katsomalla tavalla. 13 Tehtäväluettelo Tehtävistä laaditaan ja julkaistaan tehtäväluettelo. Siinä on kilpailun jokaisen sarjan kaikki tehtäväryhmät ja kaikkien tehtävien nimet sekä tehtäväryhmien maksimipisteet. Yksittäisten tehtävien maksimipisteet voidaan myös ilmoittaa. Tehtäväluettelon tulee noudattaa seuraavan taulukon lukuarvoja: Or/Vi Si/Pu Ru/Ha Maksimipisteet 80 p 100 p 120 p Tehtäväryhmien määrä Tehtävien määrä Tehtävän maksimipist. enintään ilmoitetussa tehtävässä 10 p 12 p 15 p Tehtävän maksimipist. enintään yllätystehtävässä 5 p 8 p 10 p Yllätystehtävien osuus enintään 16 p 20 p 30 p Kun Ru/Ha- ja Si/Pu-sarjojen kilpailut järjestetään yksipäiväisenä kilpailuna, tehtäväluettelo noudattaa näissä sarjoissa Or/Vi-sarjojen lukuarvoja. Tehtäväluettelon tehtävien, muiden kuin yllätystehtävien osalta, on annettava selkeä koulutuksellinen vihje tarvittavista tiedoista ja taidoista. Jos yllätystehtävä liittyy johonkin ilmoitetuista tehtäväryhmistä, ilmoitetaan se tässä kyseisessä tehtäväryhmässä. Osasta yllätystehtäviä tai kaikista yllätystehtävistä voidaan muodostaa erillinen tehtäväryhmä yllätystehtävät. Kunkin yksittäisen tehtävän maksimipistemäärä on positiivinen kokonaisluku. 8

9 Mahdollisista muutoksista julkaistuun tehtäväluetteloon on ilmoitettava kilpailijoille viimeistään ennakko-ohjeen yhteydessä ennen kilpailua. Tämän jälkeen ja kilpailun kuluessa tehtäväluetteloa voidaan muuttaa ainoastaan tuomarineuvoston suostumuksella. L-SP:n piirinmestaruuskilpailujen tehtäväluettelo on julkaistava L-SP:n Repolaisessa ja internetissä viimeistään kilpailukutsun yhteydessä. Julkaistavan tehtäväluettelon tulee olla valvojien, tai valvojien puuttuessa L-SP:n Kilpailujaoston puheenjohtajan, tarkastama ja hyväksymä. Muiden L-SP:n partiotaitokilpailujen tehtäväluettelo julkaistaan valvojan tarkastamana ja hyväksymänä järjestäjän sopivaksi katsomalla tavalla viimeistään kilpailukutsun yhteydessä. 14 Tehtävien ilmoittaminen ja suoritusolosuhteet Tehtävät annetaan kirjallisilla tehtäväkäskyillä, jotka ovat rakenteeltaan samanmuotoisia. Niissä tulee olla:! Otsikko, josta ilmenee kilpailun nimi, ajankohta ja paikka! Sarja! Rastin numero! Tehtävän numero! Tehtävän nimi ja tehtäväryhmä (samat kuin tehtäväluettelossa)! Tehtävän luokitus arvosteluperusteiden mukaan: aikatehtävä, aika- ja taitotehtävä tai taitotehtävä! Tehtävän maksimipisteet! Määräajat, ajan alkaminen ja päättyminen! Tehtävän suoritukseen kuluvaksi laskettu aika! Tehtävän määrittely! Arvosteluperusteet, niiden maksimipisteet sekä pisteiden laskentaperusteet! Luettelo liitteistä. Tehtävät on järjestettävä niin, että kaikilla kilpailijoilla on mahdollisuus suorittaa ne mahdollisimman tasavertaisissa olosuhteissa. Tehtävät jaetaan arvosteluperusteiden mukaan aika-, taito- sekä aika- ja taitotehtäviin. Tehtäväkäskyssä ilmoitettu suoritusaika alkaa tehtäväkäskyn antohetkellä, ellei käskyssä toisin mainita. Tavoiteaikatehtävään kuuluvan vaellustaipaleen pituus tai sen varrella olevat rastit, sekä tehtäviin kuluva aika on ilmoitettava kokonaisuudessaan viimeistään tavoiteajan alkamishetkellä. 15 Rastien aukioloajat Yön yli kestävien kilpailujen lähdössä vartioille on ilmoitettava aika, jolloin yörastille olisi viimeistään saavuttava, jotta yörastin tehtävät ehtii vielä normaalisti suorittaa. Kunkin päivän ensimmäisen tehtäväkäskyn liitteenä vartioille voidaan jakaa sarjakohtainen rastien aukioloaikataulu. Se voidaan jakaa myös yhdellä kertaa koskien koko kilpailua. 9

10 Vartio saa aina suorittaa tehtävän, jos se on saapunut rastille päivän alussa ilmoitettuna aukioloaikana tai myöhästynyt enintään vartion siihenastisen, kyseisen kilpailupäivän jonotusajan verran. Järjestäjän täytyy rastin sulkemisajan lähestyessä vahvistaa rastille sen lopullinen sulkemisaika. Vartio saa vielä suorittaa tehtävän, jos se on saapunut rastille ennen tätä lopullista sulkemisaikaa. Mikäli vartioiden eteneminen jää selvästi jälkeen ilmoitetusta aukioloaikataulusta, järjestäjä on velvollinen siirtämään rastien sulkemisaikoja. Lisäksi järjestäjä on velvollinen tiedottamaan asiasta mahdollisuuksien mukaan kilpailijoille. 16 Tehtävien arvostelu Tehtävästä voi saada pisteitä arvosteluperusteiden mukaan maksimipistemäärästä nollaan. Kaikki arvosteluperusteet ja niiden maksimipisteet on mainittava tehtäväkäskyssä. Tehtävien arvostelutarkkuuden (eli arvostelun maksimiportaan) tulee olla sellainen, että tehtävien lopullisissa pisteissä se on 0-0,5 pistettä. Esimerkiksi, jos kätevyystehtävän siisteys voi tuottaa enintään 1,0 pistettä, tämä tulee jakaa portaisiin 0-0,5-1,0, tai vielä hienompiin portaisiin. Kunkin tehtävän pisteet pyöristetään kymmenyksen tarkkuuteen, ja näin saaduista pisteistä lasketaan vartion yhteispisteet. Tehtävän arvostelutulos ei voi olla miinusmerkkinen. Tehtäväkohtaiset pisteet ja yhteispisteet esitetään kymmenyksen tarkkuudella. Yksittäisen tehtävän suorittamatta jättäminen tai siinä epäonnistuminen ei saa vaikuttaa muiden tehtävien suoritukseen ja arvosteluun, eikä aiheuttaa koko kilpailun keskeytymistä (esim. suunnistustehtävät). Arvostelussa parasta, keskimmäistä tai muuta vastaavaa suoritusta määrättäessä:! Eri syistä kilpailun ulkopuolella olevia vartioita ei oteta huomioon.! Tehtävässä hylättyjä vartioita ei oteta huomioon.! Kilpailun keskeyttäneet vartiot otetaan huomioon keskeytyshetkeen asti.! Kilpailun ulkopuolelle kesken kilpailun siirtyneet vartiot otetaan huomioon ulkopuolelle siirtymishetkeen asti. 17 Pakolliset varusteet Vartiolla tulee olla mukanaan ainakin seuraavat pakolliset varusteet. Nämä varusteet on mainittava ennakko-ohjeessa. Oranssi ja vihreä sarja:! Henkilökohtaiset varusteet: puukko, ensiside tai vastaava, tulitikut, kynä, partiohuivi ja heijastin (talvikilpailussa).! Vartiokohtaiset varusteet: ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, ideal-side tai vastaava, laastaria ja sidetaitoksia), 2 kompassia, valaisin (talvikilpailuissa), kello, saha ja kirves 10

11 Sininen, punainen, ruskea ja harmaa sarja:! Henkilökohtaiset varusteet: puukko, ensiside tai vastaava, tulitikut, kynä, partiohuivi, kompassi, heijastin, valaisin ja yöpymisvarusteet (vartion oman harkinnan mukaan, ellei järjestäjä ole antanut tarkempia ohjeita).! Vartiokohtaiset varusteet: ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, ideal-side tai vastaava, laastaria ja sidetaitoksia), keittoastia (n. 1,5 l), majoite, kello, saha ja kirves. Yöpymisvarusteet ja majoite eivät ole pakollinen varuste yksipäivisissä kisoissa. Edellä mainitut ensiaputarvikkeet ovat vartion omaan käyttöön hätätilanteessa. Niitä ei saa suunnitella käytettäväksi tehtävissä. Ennakko-ohjeen varusteluettelossa on edellisten lisäksi mainittava kaikki ne varusteet, jotka vartiolla on oltava tehtäväkäskyjen edellyttämissä tehtäväsuorituksissa. Luettelossa ei saa olla sellaisia varusteita, joiden hankkiminen on kohtuuttoman vaikeaa tai kallista, ottaen huomioon myös vuodenajan ja saatavuuden eri puolilla laajaa partiopiiriä. Sama koskee myös varusteita, joiden kuljettaminen on kohtuuttoman riskialtista tai vaikeaa. Tällaiset varusteet on oltava järjestäjien puolesta. Vartioita ei saa vaatia ottamaan mukaan muun kokoisia puuporanteriä kuin 6 mm, 8 mm, 12 mm ja 16 mm eikä muunkokoisia tasa- tai kourutalttoja kuin 12 mm. Vaadittava koko voidaan ilmaista vaihteluvälinä. Tällöin jonkun edellä mainituista luvuista tulee sisältyä kyseiseen vaihteluväliin. 18 Kilpailureitit Kilpailureitti koostuu vaellustaipaleista ja tehtäviin sisältyvistä taipaleista. Taipaleista osa voi olla pikataipaleita. Pikataipaleella tarkoitetaan kaikkia sellaisia taipaleita, jotka pitää suorittaa mahdollisimman nopeasti tai määräajassa, johon vain muutamien nopeimpien vartioiden uskotaan pystyvän (esim. pistesuunnistus, tiukka tavoiteaika, kiritaival, maastojuoksu, soutu tai tiukat rastien aukioloajat). Reittien pituudet sarjoittain: Sarja Kilpailureitti km (yksipäiväinen kisa) Kilpailureitti km (kaksipäiväinen kisa) Yhteensä pikataipaleita kilpailussa max. Km (yksipäiväinen kisa) Oranssi 5 9-2,5 - Vihreä 5 9-2,5 - Sininen ,0 4,0 Punainen ,0 5,0 Ruskea ,0 6,0 Harmaa ,0 8,0 11 Yhteensä pikataipaleita kilpailussa max. Km (kaksipäivinen kisa)

12 Kilpailureitin ja pikataipaleen pituus mitataan lähtöpaikasta maaliin lyhyintä kulkukelpoista reittiä käyttäen. Suunnistustehtävissä reitin pituus lasketaan ihanneradan mukaan tai, milloin vartio saa jakaantua, annettujen ratojen tai ihanneratojen keskiarvona. Liikuttaessa muuten kuin jalan tai hiihtäen, voidaan taulukon rajoista valvojan päätöksellä poiketa. Lähtöpisteessä on oltava rastien merkitsemistä osoittava mallirasti. Jos matkan aikana käytetään poikkeavia rastimerkintöjä, on niistä tiedotettava sekä kilpailuohjeessa että ko. tehtäväkäskyssä. Rastipisteisiin on rastin sulkemisen jälkeen jätettävä rastitunnus tai - leima. Vaellusrasteilla on käytävä annetussa järjestyksessä. Yhdelläkin rastilla käymättä jättäminen katsotaan kilpailun keskeyttämiseksi. Sulkeutuneiden rastien osalta rastilla käynti kontrolloidaan rastitunnuksella tai -leimalla. 19 Vartioiden jakaantuminen Oranssin ja vihreän sarjan vartioita ei saa jakaa eivätkä ne saa jakaantua suunnistettavien taipaleiden ajaksi. Sinisen ja punaisen sarjan vartiot voidaan jakaa kahtia (2+2) niin, että jaettuna kuljettava matka on enintään 1/4 koko kilpailureitin pituudesta. Harmaan ja ruskean sarjan vartiot voidaan jakaa vapaasti niin, että erillään kuljettava osuus on enintään 1/3 koko kilpailureitin pituudesta. Jakaantuneena kuljettavilla osuuksilla voi olla myös tehtäviä. Jos vartio saa jakaantua, on se ilmoitettava tehtäväkäskyssä. Jos vartio suorittaa tehtäviä jakaantuneena, on tehtäväkäskyssä tai jakaantumisohjeessa ilmoitettava, mikä tehtäväluettelon mukainen tehtävä(t) maksimipisteineen kullakin reitillä suoritetaan ja mitä pakollisia varusteita tehtävän suorittaminen edellyttää. 20 Kilpailujen luonne ja kesto Oranssi ja vihreä sarja ovat luonteeltaan päiväretkiä. Punainen ja sininen sarja ovat luonteeltaan helppoja yöretkiä. Harmaa ja ruskea sarja ovat luonteeltaan vaativia yli yön kestäviä vaelluksia. Punaisen ja sinisen sarjan vartioille on varattava 3 tunnin yöpymistauko, jonka kuluessa vartioilla ei saa olla tehtävää suoritettavanaan. Majoittumiseen käytettävää aikaa ei lasketa yöpymistaukoon, ei myöskään silloin, kun majoittuminen ei ole tehtävänä. Mahdolliset yörastitehtävät on palautettava ennen yöpymistauon alkua. Talvimestaruuskilpailut voidaan L-SP:n kilpailujaoston päätöksellä järjestää siniselle, punaiselle, ruskealle ja harmaalle sarjalle yksipäiväisenä, jolloin sininen ja punainen sarja ovat luonteeltaan talviretkiä ja ruskea ja harmaa sarja vaativia talviretkiä. KILPAILUOHJEET JA TULOKSET 21 Ennakko-ohje 12

13 L-SP:n piirinmestaruuskilpailujen ennakko-ohje on postitettava 1. luokan postissa viimeistään 10 päivää ennen kilpailun alkamista kaikille kilpailuun ilmoittautuneille vartioille, vartioita lähettäneille lippukunnille, tuomarineuvoston jäsenille ja L-SP:n Partiotoimistoihin samanaikaisesti. Ennakko-ohje tulee olla nähtävillä julkaisupäivästä lähtien myös internetissä. Tämän jälkeen jälki-ilmoittautuneille vartioille ennakko-ohje postitetaan mahdollisimman nopeasti. L-SP:n piirinmestaruuskilpailuissa järjestäjä voi tarjota vastaanottajalle postituksen sijaan vaihtoehtoisena ennakko-ohjeen toimitustapana sähköpostin. Mikäli vastaanottaja haluaa ennakko-ohjeen sähköpostilla, on järjestäjän vaadittava vastaanottajalta kuittaus siitä, että se on vastaanottanut ohjeen. Partiotaitokilpailun ennakko-ohjeessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:! kokoontumisaika ja -paikka sekä kilpailun päättymisaika ja -paikka! kilpailun yleisaikataulu; erikseen mainiten, mihin mennessä vartioiden on ilmoittauduttava kokoontumispaikalla! sarjakohtaisesti: * näiden sääntöjen määräämät pakolliset varusteet (17 ) * kilpailujärjestäjän määräämät muut maastossa tarvittavat varusteet * kilpailukohtaiset muut tarvittavat varusteet, joita ei tarvita maastossa! mahdolliset muutokset julkaistuun tehtäväluetteloon! muonitus- ja peseytymismahdollisuudet! määräys SP:n Turvallisuusohjeisiin tutustumisesta! tiedot mihin osanottomaksu oikeuttaa! osanottomaksuun kuulumattomat maksulliset palvelut ja niiden hinnat (mahdollisesta kanttiinista riittää yleismaininta maksullisuudesta)! muut tarpeelliset ohjeet kilpailijoille! muut tarpeelliset ohjeet huoltajille! kulkuyhteydet ja ajo-ohjeet! tietoja mahdollisesta järjestäjän tai partiopiirin järjestämästä yhteiskuljetusmahdollisuudesta kilpailupaikalle ja takaisin! kilpailun järjestäjät ja yhteystiedot tiedusteluja varten sekä kilpailun www-sivun osoite. Nämä tiedot voidaan ilmoittaa joko osittain tai kokonaan myös kilpailukutsussa. Kilpailukutsussa on mainittava, jos se sisältää koko ennakko-ohjeen. L-SP:n piirinmestaruuskilpailuissa tulee kuitenkin lähettää erillinen ennakko-ohje. Muissa kuin L-SP:n piirinmestaruuskilpailuissa ennakko-ohje noudattaa soveltaen edellä lueteltuja vaatimuksia. 22 Kilpailuohje (kilpailupaikalla annettava ohje) Kokoontumis- tai kilpailupaikalla annetaan jokaiselle kilpailuvartiolle samanlainen kilpailuohje, joka sisältää järjestäjän ohjeet kilpailun suorittamisesta. Kilpailuohjeessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:! kilpailun aikataulu; käytettävä kilpailuaika! lähtöpaikka ja lähtöön järjestyminen! määräykset kilpailunumeron ja partiohuivin käytöstä! kilpailureittien pituudet 13

14 ! tiedot kilpailukartoista mittakaavoineen ja kompassisuunnan kokonaiskorjaus sekä tiedot mahdollisista magneettisista häiriöistä! rastien merkintä maastossa ja suljetun rastin merkintä! tehtävien ilmoittamiseen liittyvät tarpeelliset tiedot (esimerkiksi ajan määrittely)! maininta vartion velvollisuudesta merkitä itse vastauksensa ja suorituksensa nimellään ja numerollaan! maalin sulkeutumisaika/poistumisaika! tulentekoa, puun/polttopuun ottoa, viljelysten ylittämistä, pihamailla kulkua yms. koskevat kiellot, määräykset ja rajoitukset! suunnistamisohjeet ja ilmoittautumismääräykset keskeyttäneille! tiedot säilytys-, peseytymis- ja ruokailumahdollisuuksista! mahdolliset erityiset varomääräykset! lääkintähuolto; tieto vakuutuksista! kilpailua seuraavan yleisön ja kilpailijoiden huoltajien ohjelma sekä heidän mahdollisuutensa kilpailun seuraamiseen ja kilpailumaastossa liikkumiseen! tiedot tulosten julkistamisesta ja mahdollisesta palautetilaisuudesta! osanottajaluettelo kilpailunumeroineen! kilpailun toimihenkilöiden ja tuomarineuvoston jäsenten tunnukset! tuomarineuvoston jäsenet ja tuomarineuvoston puheenjohtajan postiosoite! kilpailun päätoimihenkilöt ja heidän tehtävänsä! kilpailun järjestäjät ja yhteystiedot tiedusteluja varten. Lisäksi näiden L-SP:n Partiotaitokilpailujen sääntöjen 33 ja 34 on laitettava sellaisenaan. Nämä tiedot voidaan ilmoittaa joko osittain tai kokonaan myös ennakko-ohjeessa. Ennakko-ohjeessa on mainittava, jos se sisältää koko kilpailuohjeen. Muissa kuin L-SP:n piirinmestaruuskilpailuissa kilpailuohje noudattaa soveltaen edellä lueteltuja vaatimuksia 23 Kilpailujen tulokset Tulosluettelosta on käytävä selkeästi ilmi sarjoittain jokaisen kilpailuvartion nimi ja lippukunta, kilpailuvartion saavuttama kokonaispistemäärä, vartion kussakin tehtävässä saavuttama pistemäärä, vartion sijoitus sarjassaan sekä kunkin tehtävän nimi (tai lyhenne), numero ja maksimipistemäärä. Kaikki pisteet ilmoitetaan 0,1 pisteen tarkkuudella. Tasatuloksen sattuessa sijoitukset ratkaisee vartioiden saamat pistemäärät niissä tehtävissä ja siinä järjestyksessä, kuin tuomarineuvosto ennen kilpailun alkua on päättänyt. Tehtäväjärjestys on julkaistava tulostaulun yhteydessä. Tarkistettu tulosluettelo on lähetettävä kaikille osallistuneille kilpailuvartioille, edustettuina olleille lippukunnille, tuomarineuvoston jäsenille, L-SP:n Kilpailujaostolle ja L-SP:n Partiotoimistoon viikon kuluessa kilpailun päättymisestä. Valvoja hyväksyy tarkistetun tulosluettelon julkaistavaksi ja postitettavaksi. Tulosluettelo on julkaistava myös internetissä. 14

15 Kilpailun maalissa (kilpailukeskuksessa) on pidettävä asianmukaista tulostaulua, jonka yhteydessä on oltava nähtävänä tehtävien oikeat vastaukset. Tehtävistä, joihin ei ole selkeää oikeaa vastausta, on selvitettävä tehtävän idea, tarkoitus, mahdollinen suoritustapa sekä muut mahdolliset arvosteluun vaikuttavat seikat. Vastaavat tiedot (yhteenveto) on lähetettävä myös tulosluettelon liitteenä. Tulosluettelo, oikeat vastaukset ja muu em. materiaali voidaan toimittaa sähköpostitse niille vastaanottajille, joille myös ennakko-ohje on toimitettu sähköpostitse. Tulosluettelon yhteydessä on toimitettava L-SP:n piirinmestaruuskilpailuista myös kaikki muu kirjallinen kilpailuaineisto (koostekansio sekä sähköinen kooste) L-SP:n Partiotoimistoon. 24 Palkintojenjako L-SP:n piirinmestaruuskilpailuissa L-SP:n mestaruuskilpailujen palkinnot jaetaan vasta kilpailupäivän jälkeen. Järjestelyluvan myöntäjä voi kilpailujärjestäjien esityksestä päättää, että palkinnot jaetaan kilpailupäivänä kilpailupaikalla. Tuomarineuvosto päättää tällöin palkintojenjaon aloituksesta. KILPAILUJEN VALVONTA 25 Valvonnan tarkoitus Kilpailujen valvonnan tarkoituksena on varmistaa sääntöjen ja partiohengen mukaisten kilpailujen toteutuminen sekä auttaa ja kouluttaa järjestäjiä. Järjestelyluvan myöntäjällä on oikeus tarkkailla kaikkia kilpailujärjestelyjä. 26 Valvojat Järjestelyluvan myöntäjä nimeää ja valtuuttaa kilpailulle valvojat. Valvojat tulee nimetä hyvissä ajoin, jo kilpailun suunnittelun ja valmistelun alussa. Valvojien ollessa estyneitä tai vielä nimeämättä, valvonnasta vastaa järjestelyluvan myöntäjä. Valvojan on tarkastettava ja hyväksyttävä tehtäväluettelo ja kilpailukutsu ennen näiden julkaisemista sekä kaikki kilpailua koskevat suunnitelmat. Valvoja ei saa hyväksyä tehtäväluetteloa ennen kuin myös yllätystehtävät on määritelty. Valvojat ja kilpailun johtaja ovat vastuussa kilpailujen sääntöjenmukaisuudesta ja SP:n turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Valvojalla on oikeus kieltää sääntöjen ja partiohengen sekä SP:n turvallisuusohjeiden vastaiset tehtävät ja kilpailujärjestelyt. Valvoja tarkastaa varsinaisen tulosluettelon ennen sen julkaisemista ja postittamista. Partiotaitokilpailuissa tulee valvojien vastata myös radanvalvonnasta, rastien oikeasta sijoittelusta sekä reitin suunnistus- ja vaelluskelpoisuudesta. Topografisen suunnittelun, valmistelun ja toteutuksen tarkastuksessa voi valvoja kutsua itselleen avustajan. 15

16 TUOMARINEUVOSTO 27 Tuomarineuvoston kokoonpano Tuomarineuvostoon kuuluvat:! puheenjohtaja, jonka nimeää ja valtuuttaa järjestelyluvan myöntäjä! kilpailun valvojat! kilpailun johtaja! lisäksi L-SP:n piirinmestaruuskilpailuissa kilpailijoiden edustaja, jonka nimeää L-SP:n Kilpailujaoston määräämä tulevan L-SP:n piirinmestaruuskilpailun järjestelytoimikunta taikka L-SP:n Kilpailujaoston määräämä lippukunta. Edustaja ei saa osallistua kilpailuun kilpailijana. Tuomarineuvoston puheenjohtajalla, kilpailijoiden edustajalla ja kilpailun johtajalla on tuomarineuvostossa kullakin yksi ääni. Yhdellä valvojista on yksi ääni ja muilla on puheoikeus. Valvojien on etukäteen sovittava, kenellä on äänioikeus. Tuomarineuvosto voi myös kuulla muita henkilöitä. Kaikkien tuomarineuvoston jäsenten tulee olla kilpailupaikalla koko kilpailun ajan. Mikäli L-SP:n piirinmestaruuskilpailussa joku tuomarineuvoston äänivaltaisista jäsenistä on estynyt saapumasta kilpailupaikalle, ratkaisee tuomarineuvoston täydentämisen L-SP:n Kilpailujaoston puheenjohtaja tai jaoston kyseiselle kilpailulle asettama yhteyshenkilö. 28 Tuomarineuvoston jäsenten pätevyysvaatimukset Puheenjohtajalla ja ainakin yhdellä valvojalla tulee olla L-SP:n piirinmestaruuskilpailuissa vähintään SP:n II luokan maastotuomarikortti ja sitä alemman tason kilpailuissa vähintään SP:n III luokan maastotuomarikortti; muilla valvojilla tulee olla vähintään SP:n III luokan maastotuomarikortti. Kilpailun johtajalla tulee olla piirinmestaruuskilpailuissa ja sitä alemman tason kilpailuissa vähintään SP:n III luokan maastotuomarikortti. Kilpailijoiden edustajalla tuomarineuvostossa tulee olla piirinmestaruuskilpailuissa ja sitä alemman tason kilpailuissa vähintään SP:n III luokan maastotuomarikortti. Järjestelyluvan myöntäjä voi myöntää poikkeuksia tuomarineuvostoon kuuluvien pätevyysvaatimuksiin nimittäessään ja valtuuttaessaan jäseniä tuomarineuvostoon. 29 Tuomarineuvoston tehtävät Tuomarineuvosto toimii kaikissa ratkaisuissaan partiohenkeä ja oikeudenmukaisuusperiaatetta noudattaen. Tuomarineuvosto huolehtii sääntöjen edellyttämistä tehtävistään ja valvoo kilpailun kuluessa, että kilpailu tapahtuu sääntöjen ja partiohengen mukaisesti. Tuomarineuvosto ratkaisee sille esitetyt kiistakysymykset sekä kilpailun aikana asiat, joista ei ole määräyksiä näissä säännöissä. Jos SP:n partiotaitokilpailujen säännöt määräävät jotakin käsiteltävästä asiasta, määräykset tulee ottaa huomioon päätöstä tehtäessä. Tuomarineuvoston tulee kokoontua ainakin:! kilpailupäivänä ennen kilpailun alkamista 16

17 ! kilpailun päätyttyä. Kaikkien tuomarineuvoston jäsenten tulee olla kilpailupaikalla koko kilpailun ajan. Muut kokouksensa tuomarineuvosto pitää aina tarvittaessa tuomarineuvoston puheenjohtajan kutsusta. Tuomarineuvosto ratkaisee muun muassa seuraavat asiat:! kilpailussa sisäpuolella kilpailevat ja kilpailun ulkopuolella tapahtumaan osallistuvat vartiot! vartiot ja yksittäiset kilpailijat, jotka eivät pääse kilpailumaastoon! ennen kilpailun alkua tehtäväjärjestyksen, jonka perusteella sijoitukset tasatilanteen sattuessa ratkaistaan! kilpailun luonteen muutokset (esim. yökilpailun muuttaminen päiväkilpailuksi)! tehtävien muutokset! tehtävien arvostelun muutokset (muutokset tehtäväkäskyssä ilmoitettuun)! kilpailureitin muutokset! rastien aukioloaikojen muutokset! asiat, joista ei ole määräyksiä säännöissä! vartion tehtäväsuorituksen tai koko kilpailusuorituksen hylkääminen! vastalauseet ja muut mahdolliset kiistakysymykset. Kilpailun ulkopuolinenkin vartio voi tuomarineuvoston päätöksellä päästä maastoon ja suorittaa kilpailun tehtävineen. Vartion jäsenen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi kilpailun aikana vajaalukuiseksi tuleva vartio, joka on aloittanut kilpailun hyväksytysti sisäpuolella, saa tuomarineuvoston päätöksellä jatkaa kilpailuvaellusta kilpailussa sisäpuolella. Tuomarineuvosto voi aina ottaa asioita käsiteltäväksi myös omasta aloitteestaan. Tuomarineuvoston päätökseen ei voi hakea muutosta. Yksittäistä vartiota koskevissa päätöksissä vartiota tai sen jäsentä on ensin kuultava. Tuomarineuvoston on tiedotettava päätöksistä kirjallisesti asianosaisille niin pian kuin se on mahdollista. Tuomarineuvosto ratkaisee asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, tasatuloksen sattuessa puheenjohtajan kanta ratkaisee. Päätöksenteossaan tuomarineuvoston tulee ottaa huomioon, että kilpailun johtajalla on partiotaitokilpailussa samanlainen vastuu kuin muidenkin partiotilaisuuksien johtajilla johtamassaan tilaisuudessa. Kun kilpailun tarkistetut tulokset ovat lopulliset, muutoksenhakuajat ovat päättyneet ja kaikki kilpailuun liittyvät tarkistukset ja kiistakysymykset on käsitelty, tuomarineuvoston puheenjohtaja ilmoittaa sekä tuomarineuvoston jäsenille että L-SP:n Kilpailujaostolle tuomarineuvoston toiminnan päättyneeksi. Tuomarineuvoston on pidettävä kokouksistaan pöytäkirjaa, joka on tuomarineuvostotoiminnan päätyttyä lähetettävä tiedoksi tuomarineuvoston jäsenten lisäksi myös järjestelyluvan myöntäjälle ja järjestelytoimikunnalle. 17

18 Kilpailijat ja kilpailuvartiot voivat tuomarineuvoston kilpailijoiden edustajan välityksellä tehdä suullisia tiedusteluja kilpailun valvojalle ja järjestelytoimikunnalle. TARKISTUSPYYNNÖT JA VASTALAUSEET 30 Tarkistuspyyntö L-SP:n piirinmestaruuskilpailuissa Kilpailuvartio voi tehdä tarkistuspyynnön kilpailuvartion omien tulosten tarkistamiseksi. Tarkistuspyynnöllä ei voi vaatia tehtävän hylkäämistä. Tarkistuspyyntö ei ole vastalause. Tarkistuspyyntö on maksuton. Kilpailupaikalla tarkistuspyyntö on tehtävä kirjallisesti tuomarineuvoston kilpailijoiden edustajan tai kilpailutoimiston kautta; tämän lisäksi muu tuomarineuvoston hyväksymä menettelytapa tarkistuspyynnön toimittamiseksi kilpailupaikalla on hyväksyttävä. Tarkistuspyyntö alustavan tulostaulun perusteella voidaan tehdä kirjallisesti L-SP:n Partiotoimistoon vielä kilpailun päättymistä seuraavan arkipäivän (Partiotoimiston aukiolopäivä) kuluessa Partiotoimiston virka-aikana. Tarkistuspyynnöt on käsiteltävä ennen varsinaisen (tarkistetun) tulosluettelon laatimista ja postittamista ja niihin on annettava asiallinen, perusteltu vastaus. Mikäli palkintojen jako suoritetaan kilpailupaikalla, on ennen palkintojen jaon aloittamista käsiteltävä tarkistuspyynnöt, jotka on jätetty puolen tunnin kuluessa siitä, kun valvojan hyväksymät sarjan kaikkien tehtävien tulokset on julkaistu kilpailupaikan tulostaululla. Mikäli tulokset muuttuvat, ei puolen tunnin aika kuitenkaan ala uudestaan alusta. 31 Vastalause Vastalause kilpailujen järjestelyjä, kilpailijoita, tehtäviä tai tehtävien arvostelua vastaan on jätettävä tuomarineuvoston puheenjohtajalle, kilpailutoimistoon tai L-SP:n Partiotoimistoon viimeistään kilpailun päättymistä seuraavan arkipäivän (Partiotoimiston aukiolopäivä) kuluessa Partiotoimiston virka-aikana. Nämä vastalauseet on käsiteltävä ennen varsinaisen (tarkistetun) tulosluettelon laatimista ja postittamista. Mikäli palkintojen jako suoritetaan kilpailupaikalla, on ennen palkintojen jaon aloittamista käsiteltävä vastalauseet, jotka on jätetty puolen tunnin kuluessa siitä, kun valvojan hyväksymät sarjan kaikkien tehtävien tulokset on julkaistu kilpailupaikan tulostaululla. Mikäli tulokset muuttuvat, ei puolen tunnin aika kuitenkaan ala uudestaan alusta. Vastalause tarkistettua tulosluetteloa tai arvostelua vastaan on postitettava tuomarineuvoston puheenjohtajalle kilpailuohjeessa ilmoitetulla osoitteella viimeistään viikon kuluessa (postileima) varsinaisen tulosluettelon postileiman päiväyksestä. Sähköpostilla lähetetyssä tulosluettelossa sähköinen päiväys rinnastetaan postileiman päiväykseen. Vastalause on tehtävä kirjallisesti. Vastalauseen voi esittää kilpailuvartio. Vastalausemaksu on 50% kilpailun osanottomaksusta ja se tulee maksaa vastalausetta jätettäessä jättöpaikkaan taikka vastalausetta postitettaessa kilpailutilille (L-SP:n Partiotoimistosta ilmoitettavalle L-SP:n pankkitilille) tai L-SP:n Partiotoimistoon. 18

19 Kaikki vastalauseen kohdetta käsittelevät asiakirjat, todistuskappaleet ja muut vastaavat aineistot on mahdollisuuksien mukaan saatava tuomarineuvoston käyttöön sekä asiaan osalliset henkilöt tuomarineuvoston kuultaviksi, jotta asia voitaisiin ratkaista mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tuomarineuvoston on käsiteltävä välittömästi kilpailupaikalla tehdyt vastalauseet. Päätös on perusteltava. Tuomarineuvoston on ilmoitettava kilpailun jälkeen tulleen vastalauseen johdosta tekemästään päätöksestä kirjallisesti viikon kuluessa vastalauseen tekijälle. Päätös on perusteltava. Vastalausemaksu on palautettava, jos vastalause hyväksytään tai tuomarineuvosto katsoo siihen muuten olevan kohtuullista aihetta. HYLKÄÄMISET 32 Osanotto-oikeuden peruuttaminen Jos voidaan kiistattomasti osoittaa, että kilpailuvartiolla on merkittävästi tavanomaista enemmän erityistä ennakkotietoa kilpailun järjestelyistä ja/tai tehtävistä, tulee tuomarineuvoston harkita vartion määräämistä kilpailun ulkopuolelle. Vartiota on kuultava ennen päätöksen tekemistä. Päätöksestä on ilmoitettava mahdollisimman pian vartiolle ja kyseiselle lippukunnalle. 33 Tehtäväsuorituksen hylkääminen Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto. 34 Kilpailusta hylkääminen Vartion jäsenen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi kilpailun aikana vajaa lukuiseksi tuleva vartio, joka on aloittanut kilpailun hyväksytysti kilpailun sisäpuolella, saa tuomarineuvoston päätöksellä jatkaa kilpailuvaellusta kilpailussa sisäpuolella. Tuomarineuvoston tulee harkita vartion koko kilpailusuorituksen, tietyn tehtäväsuorituksen tai joidenkin tehtäväsuorituksien hylkäämistä, jos kilpailuvartio tai kilpailija rikkoo jotakin seuraavaa:! Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn tai jakaantumisohjeen matkaohje) lupaa! Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö tehtävissä ja ulkopuolisen avun käyttö on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää)! Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty, huoltajan liikkuminen kilpailumaastossa omavaltaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevien vartioiden sulkemisen kilpailusta 19

20 ! Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannusja/tai kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden (kuten kämmentietokone) hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää)! Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku, rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on kielletty! Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla annetussa järjestyksessä.! Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä kaikkien vaellusrastien kautta maaliin. Tehtävän aikana, kuten vaellusrastien välisen suunnistustehtävän aikana varusteiden ei tarvitse olla mukana, ellei järjestäjä tätä erikseen vaadi. Jos suunnistustehtävä on vaellusrastilta toiselle, tulee varusteiden olla mukana tämän suunnistuksen lähdössä ja maalissa. Tuomarineuvosto voi hylätä vartion kilpailusta lisäksi silloin, jos kilpailuvartion tai sen jäsenen todetaan menetelleen kilpailussa tai kilpailualueella (myös muulloin kuin kilpailun kuluessa) partiohengen vastaisesti tai rikkoneen sääntöjä tai sillä on tavallista enemmän ennakkotietoa kilpailusta. Törkeissä tapauksissa L-SP:n Kilpailujaosto voi tuomarineuvoston esityksestä asettaa kilpailijan, kilpailuvartion tai heidän edustamansa lippukunnan kilpailukieltoon enintään vuoden ajaksi. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 35 Sääntöjen voimaantulo ja muuttaminen Nämä säännöt kumoavat aikaisemmat L-SP:n partiotaitokilpailujen säännöt. Näiden sääntöjen voimaantulosta, kumoamisesta ja muuttamisesta päättää Lounais-Suomen Partiopiirin Piirihallitus L-SP:n Kilpailujaoston esityksestä. L-SP:n piirihallitus on hyväksynyt nämä säännöt Nämä säännöt tulevat voimaan

Mikko Hollmén, Lauri Solin, Taru Tumi. Jaana Kivipelto ja Marika Venäläinen. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 2001

Mikko Hollmén, Lauri Solin, Taru Tumi. Jaana Kivipelto ja Marika Venäläinen. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 2001 Kisavartion opas Tekstit Mikko Hollmén, Lauri Solin, Taru Tumi Toimittajat Jaana Kivipelto ja Marika Venäläinen Piirrokset Tommi Lukinmaa Taittaja Eppu Lahtinen Julkaisija Suomen Partiolaiset - Finlands

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe SPKL PALVELUSKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe 1 2 Palveluskoirakokeiden SÄÄNNÖT Suomen Palveluskoiraliitto ry:n yleiskokouksen

Lisätiedot

Club Show/ Open show säännöt

Club Show/ Open show säännöt Club Show/ Open show säännöt 1. YLEISTÄ Näitä sääntöjä noudatetaan Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n (jäljempänä yhdistys) epävirallisissa näyttelyissä. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 sivu 1 SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015 Suomen Salibandyliitto ry 2014 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 2. EETTISET PERIAATTEET 9 Reilun pelin periaate 5 10 Vastuullinen taloudenpito 5

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS www.feif.org FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen Islanninhevoskilpailujen säännöt Käännös FEIFin englanninkielisestä alkuperätekstistä. Tekstin

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

5.1.001 Ajajan kilpailuluokka on koko kilpailukauden sama kuin tammikuun 1. päivänä (tammikuun 1. päivää edeltävän lokakuun alusta kevääseen).

5.1.001 Ajajan kilpailuluokka on koko kilpailukauden sama kuin tammikuun 1. päivänä (tammikuun 1. päivää edeltävän lokakuun alusta kevääseen). OSA V CYCLOCROSS KILPAILUT Luku I Cyclocrossin kilpailusäännöt Kilpailuun osallistuminen 5.1.001 Ajajan kilpailuluokka on koko kilpailukauden sama kuin tammikuun 1. päivänä (tammikuun 1. päivää edeltävän

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt Professional Disc Golf Associationin Frisbeegolfin viralliset säännöt Sisällys 800 Johdanto 800.01 Pelin kuvaus 800.02 Sanasto 800.03 Muunnokset 800.04 Linkit 801 Yleistä 801.01 Sääntöjen noudattaminen

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot