PC-KflVTTfiJO 6 KOULUTUSTILAISUUS SYKSYLLA PC-KBVTTBJBT r.y. Tietojenkasittelyliitto r.y.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PC-KflVTTfiJO 6 KOULUTUSTILAISUUS SYKSYLLA 1984. PC-KBVTTBJBT r.y. Tietojenkasittelyliitto r.y."

Transkriptio

1 PC-KflVTTfiJO 6 84 SYYSKUU KOULUTUSTILAISUUS SYKSYLLA Presidentti 1400, (1150. ) Itsenaiskayttajat Kehittamis-, sovellus- ja vastuuhenkilot TIETOTEKNIIKAN HYVAKSIKAYTTOPAIVAT Teema: Tietotekniikan itsenaiskavud Henkilokohtainen itsenaisesti tapahtuva tietotekniikan hyvaksikaytto. Kokemuksia itsenaiskaytosta sen ongelmista ratkaisuineen. Tutustuminen viimeisimpiin apuvalineisiin ja potentiaalisiin soveltamiskohteisiin. Nayttely PC-esittelyineen (PC = Personal Computer) Jarjestelyt yhteistyona PC-kayttajat ry:n kanssa. PC-KBVTTBJBT r.y. Tietojenkasittelyliitto r.y. Tilaisuuksien hintoihin sisaltyvat tarjoilut: lounaat, aamu- ja iltapaivakahvit seka virvokkect. Ilmoittautumiset: Tietojenkasittelyliitto r.y., Mikonkatu 19 A Helsinki Tiedustelut: puhelimitse /koulutussihteeri Suluissa jasenhinta. Paatoimittaja: Kari Kiravuo Puh. toihin kotiin PC-KAYTTAJAT r.y. PL ! HELSINKI 66

2 PC-KAYTTAJA SIVU 2 6/1984 PC KAYTTA*JAT F?.V. Puheer.iontaja: Sakari Ikonen puh IVapuheenjohtaja: Kari Kiravuo puh ? S:fteeri: Paula Miinalainen puh Taloudenhoi taja: OSJTIQ Jauri puh TYORYH-MA-Ts In-fo-tyiiryhma Puheenjohtaja: Paula Miinalainen, ATK-Instituutti, puh Kayttojarjestelmat, kielet ja tietokannat-tybryhma Puheenjohtaja: Martti Laiho, Oy Porasto Ab, puh IntegralntI-tyoryhma Puheenjohtaja: Martti Pitkanen, APL-comp ky, puh Tekstinkasittelv- ja taulukkolaskentaohjelmat-tyoryhma Puheenjohtaja: Paavo Voltti, Tietojenkasittelyneuvonta Oy, puh Tiedotustyoryhma Puheenjohtaja: Kari Kiravuo, Qy Yleisradio Ab, puh L_ E M ID E M I L_ M E S T Y M I M E M : Lehti ilmestyy talvikuukausina kuukausittain. Julkaistaviksi tarkoitetut kirjoitukset on kirjoitettava A4-kokoiselle paperille koneella ja vain yhdelle puolelle paperia siten, etta teksti voidaan sellaisenaan monistaa. Lehteen tarkoitettu materiaali on toimitettava ilmestymista edeltavan kuukauden loppuun mennessi paatoimittajan kanssa sovittavaan paikkaan. Kaikki k'irjoitukset on varustettaua kirjoi ttajan nimella ja osoi tteella tai puhel innumerol la, josta kir-joi ttajan voi tavoittaa. Nimimerkin kaytto on sallittua, mutta toimi tukselle on ilmoitettava oikea nimi. Mukaan liitetty varisiuu: (n. A4) 500 mk Koko siuu, mustavalkoinen, monistettu (280 x 180mm) 400 mk Puol i sivua:... (140mm x 180mm) 250 mk Nel iannessivu:... ( 70rrrri x?0mm) 160 mk 1/8 EIVU:... ( 35mm x 90mm) 100 mk SE W M X\KSLJT VLJOIDE KSI :=: 4 : Perusjasen 90 mk Muu jasen 45 mk Opiskel ijajasen 45 mk Perusjas-enena makeamasi summa menee sen Tietotekni ikan liiton jasenyhdistyksen hyvaksi, jonka haiuat ensisi jaisesti olla. Tarrian jasenyytesi perusteella lasketaan yhdistyksesi 1 i i ttokokousedustus. Muu jasen'' kuuluu useaan liiton jasenyhdistykseen, mutta vain yhteen perusjasenena. Muihin yhdistyksiin han maksaa muun jasenen' mak'sun. Tata jasenyytta ei huomioida 1 i i ttokokousedustusta laskettaessa. Liiton.iasenetuihin kuuluu Tietotekni ikka-lehti, ATK-yuosikirja seka muita jasenpalveluja. Jaseneksi li i ttxmislomakkeita saa yhdistyksemme sihteeril ta (henki lotiedot ylla) seka Tietotekni ikan 1 i tosta, MiKonJ'atu i?' A, puh Huista PC-kayttaj Jen yhdistyskoodi 19.

3 PC-KAYTTAJA SIVU 3 6/1984 Tata kirjoittaessani sataa rankasti isoja rakeita. On syksy, on syyskuun ensimmainen paiva. Taas yksi kesa on siirtynyt kohtuuttoman nopeasti muistojen joukkoon. Toivotanpa siis nyt tassa kaikille hyvaa, puuhakasta ja antoisaa loppuvuotta. Kesa'n aikanakin on sentaan tapahtunut yhta ja toista, kuten Paula Miinalaisen ja Sakari Ikosen 'matkakertomuksista' on todettavissa. Kevaan lopulla PC-KAYTTAJAT r.y. hyvaksyttiin Tietotekniikan Liitto r.y:n jasenjarjestoksi. Nain siis vahvistettiin muodollisestikin se tilanne, joka jo kaytannossa vallitsi. Yhdistyksen historian toinen koulutustilaisuus jarjestetaan yhteistyossa liiton kanssa, kuten seka kansilehdelta etta sisasivulta selviaa. Yhteistyotarjous osoittaa, etta yhdistysta arvostetaan jo korkealle. Toivottavasti voimme tayttaa meihin kohdistuvat odotukset. Parhaillaan ollaan valmistelemassa yhden uuden tyoryhman, OPETUSOHJELMATYORYHMAN, perustaraista. Kokouskutsu on sekin tassa numerossa. Syksyn kuluessa tehdaan jasenkysely, jota parhaillaan valmistellaan. Tarkoituksena on saada kasitys mm. siita, minkalaisia PC-laitteistoja ja mita ohjelmia jasenet kayttavat tyossaan ja kotonaan. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, ehtii tama lehti postitukseen KT-nayttelyyn mennessa. Seuraava lehti ilmestynee n. kuukauden kuluttua. Kari Kiravuo SISALTO: Kansi 1 Yhdistys ja lehti 2 Paa'kirjoitus ja sisalto... 3 Koulutustilaisuus 4 Uusi tyoryhma 5 Mainos 6 Interaktiivinen video 7 Kesalla Englannissa 9 dbase/answer 12 KANSI: Tietotekniikan Liiton ja PC-kayttajat r.y:n kuuluu syksyn merkittaviin tapahtumiin. koulutustilaisuus

4 PC-KAYTTAJA SIVU 4 6/1984 TIETOTEKN1IKAN HYVAKSIKAYTTOPA I VAT Hotelli Presidentti, Helsinki IEEMA: TIETOTEKNIIKAN ITSENA ISKAYTT0 Tietotekniikan liitto ja PC-kayttajat ry. jarjestavat yhteistybna koulutusti1 aisuuden. Tapahtumassa kuvataan erilaisia itsenaiskayton muotoja: paateyhteys suurkoneeseen, henk i 1 b'koh t a inen tyb'skentely mikrotietokoneella ja mikron ja suurkoneen yhteiskayttb. Tarkasteltavana on myb's ulkoisten tiedon tuott a j ien yhteyksia. Kay t toper iaat teiden ja 1 in j an ve t oky symy s ten lisa'ksi esilla on kayttajien kokemuksia. Luentojen yhteydessa on laite- ja ohjelmistonayttelv. Nayttelyn sisaltb ja painotukset ovat kumpanakin P _^ - vana erilaiset kuvaten havainno11isesti saatavilla olevia eri itsenaiskayttbtapoja. Tarkka ohjelma julkaistaan syyskuun aikana Tietotekniikka- ja Tietoviikkolehdissa. Edustettuina ovat mm. Helsingin kaupunki, Osuuspankkien Keskuspankki, Paakaupunkiseudun Tietokeskus, Tietojenkasittelyneuvonta, Tietotehdas, VTKK. Luennoitsijat ovat alan pitkaaikaisia ammattilaisia seka atk-tehtavissa etta kay11ajayksikbissa. Aihepiirit on valittu ajankohtaisuuden ja yleisimpien ongelmati1 anteiden mukaan. Tapahtumaan on syyta osallistua erityisesti kaikkien niiden jasentemme, jotka ovat tekemisissa itsenaiskayton kanssa - suurkone- tai mikroymparisto - paatbksentekijbina, paatbsvalmistelijoina, systeemien suunn^ttelijoina ja j a'r j es t elmien rakentajina. Aiheet ovat a j ankoh t a i s ia myb's yrityksille, jotka harkitsevat mikrojen kayttba joko ensimmaisina tietokoneinaan, paatekaytbn laajen tarn ista tai suurkon ^n (oma tai palvelukeskus) kaytbn laajentamista toimisujja johtotehtaviin. Periaatteel1isesti tilaisuus on nuorelle PC-kayttajat ryrlle merkittava. Tuemme nain oman jasenistbmme lisa'ksi koko liiton toimintaa kesk uudes t amme loytyvalla asiantuntemukse11 a. Samalla teemme omaa toimintaamme tunnetuksi. Yhteistyb parantaa mybs yhdistyksen sisaista vireytta. Sakari Ikonen

5 PC-KAYTTAJA SIVU 5 6/1984 Helsingissa AVOIN FOORUMI TIETOKONEAVUSTEISEN OPETUKSEN PARISSA TOIMIVILLE Tietokoneavusteisen opetuksen parissa tyoskentelevat ja asiaa muuten harrastavat ihmiset tarvitsevat "puolueettoman" ja epavirallisen foorumin, jossa tutustua muihin samojen asioiden parissa toimiviin, keskustella alan tulevaisuudesta, saaduista kokemuksista, yhteistyomahdollisuuksista jne. Tietotekniikan Liiton jasenyhdistys PC-kayttajat r.y. haluaa toimia tallaisena; varsinkin kun Suuri osa TAOrsta tapahtuu PC:n avulla. Kerhon alaosastona toimivan OPETUSOHJELMA -RYHMAN ihmiset ideoivat/suunnittelevat ja/tai laativat pienia ja suuria ohjelmia yhdessa tai pienissa projektiryhmissa joko yksityisesti tai kukin oman organisaationsa puitteissa. Kokemusta jaetaan, jolloin jokainen saa oppia toinen toiseltaan. Tarpeen vaatiessa kutsutaan ulkopuolisia tietajia kokemusta jakamaan. Ryhman toimintamuodot tulevat vaihtelemaan varsin joustavasti jasenten tarpeiden mukaan. Jotta ryhma tuntisi ja tayttaisi sinunkin tarpeesi, tule OPETUSOHJELMA -ryhman (OOH-ryhma?) perustamis- ja suunnittelukokoukseen ja anna aanesi kuulua. Kokous piedetaan PERJANTAINA KLO KIRJAYHTYMA OY:N 3. kerroksen kokoustiloissa, Eerikinkatu 28. Ilmoittaudu Tuija Matikalle puh Mahdolliset jatkokeskustelut muussa sopivassa paikassa. Jotta sinulle olisi kokouksessa jotain mutusteltavaa, ilmoita tulostasi Tuija Matikalle pirauttamalla numeroon Tuijalle voit soittaa myos siina tapauksessa, etta et ehdi tahan kokoukseen, mutta haluat kutsun seuraavaan tapaamiseen tai muuten haluat lisatietoja porukasta ja sen tavoitteista. Ryhman toiminnasta raportoidaan PC-kayttaja -lehdessa. SIISPA OLLOS SYDAMELLISESTI TERVETULLUT SEKA ITSE ETTA ASIASTA KIINNOSTUNUT TYOTOVERI JA/TAI YSTAVA NYT TAI MYOHEMMIN!!

6 PC-KAYTTAJA SIVU 6 6/1984 PARAS OPETTAJA OMAN TTETOKONEESI KAYTOSSA ON OMA TTETOKONEESL Et tarvitse opaskirjaa etka kurssia. Vain omalle tietokoneellesi tehdyn opetusohjelman. Panet opetuslevyn tietokoneeseesi ja seuraat selkeita ohjeita. Omaan tahtiisi. Silloin kun sinulle parhaiten sopii. Oma tietokone on opettaja, jota ei tarvitse ujostella - vapautuneena, omissa oloissasi opit nopeasti ja tehokkaasti. Sen on kokemus osoittanut. Kaytanto on paras opettaja - tassakin tapauksessa. Saman ohjelman avulla voi vuorollaan opiskella kuinka moni hehkilo tahansa. Paketti sopii pienryhmaopiskeluunkin ja, mikali kaytossa on videoliitannalla varustettu laitteisto, myos luokkaopetukseen. Valitse DELTAK- tai ATl-paketeista itsellesi sopiva ja tilaa se oheisella kupongilla merkitsemdlld rasti vastaavaan ruucuun. Kaikkien ohjelmapakettien hinta on 850 mk. Postita kuponki osoitteella: Liisa Markkanen, Oy Dava Ab, Ahventie 4, Espoo 17. Ohjelmiin voit tutustua Dava-lnstituutissa, Ahventie 4 B, 3. krs. tai Dava-Centereissd, osoitteet: HEL- SINKI, City-kaytdva, puh TURKU, Martinkatu 5, puh: TAMPERE, Kuninkaankatu 30, puh OULU, Makelininkatu)} A, puh , S ka muissa hyvin varustetuissa mikromyym&loissa. Tilaan seuraavat opetuspaketit: (rasti ruutuun) DELTAK-paketit (vain IBM PC:lie ia yhteensopiville) D Teach Yourself the IBM PC D Teach Yourself PC-DOS, versio 1.x D Teach Yourself PC-DOS, versio 2.x D Teach Yourself D Base II on the IBM PC, alkeet D Teach Yourself D Base II on the IBM PC, jatko D Teach Yourself Multimate on the IBM-PC D Teach Yourself Wordstar on the IBM-PC D Teach Yourself Multiplan on the IBM-PC D Managing Your Business with Multiplan IBM-PC DTeach Yourself Lotus on the IBM-PC D Managing Your Business with Lotus IBM-PC D Teach Yourself TK! Solver on the IBM-PC D Teach Yourself BASIC on the IBM-PC ATl-paketit (American Training International) (PC-DOS ja MS-DOS-koneet) D A Teach Yourself Wordstar Q A Teach Yourself Multimate D A Teach Yourself MSWORD D A Teach Yourself dbase II, osat 1 ja 2 D A Teach Yourself Lotus D A Teach Yourself Supercalc 3 D A Teach Yourself TK! Solver D A Teach Yourself Multiplan D A How to use Your IBM-PC D A Teach Yourself MBASIC D A Teach Yourself PC DOS 2.0 D A Teach Yourself MS DOS 2.0 D Konemerkki Kayttojarjestelma D PC DOS, D MS DOS D Haluan esitteen D Haluan esitrelylevykkeen (& 100 mk, jalleenmyyjillc ilmamen) Tarkempia tietoja my6s puhelimitse: Liisa Markkanen Oy Dava Ab, puh D Postiennakolla D Laskutramalla Nimi Asema Yritys tai muuorganisaatio Lahiosoite Postino Postitoimipaikka BDAVA Ystiiviillistii tictotckniikkaa Vastauslahetys HKI 10Lupa3821 Oy DAVA Ab maksaa postimaksun Oy DAVA Ab PL HELSINKI 300

7 PC-KAYTTAJA SIVU 7 6/1984 INTERAKTIIVINEN VIDEO Paula Miinalainen PM-DATA Oy Terveisia Lahden kesayliopiston jarjestamalta kurssilta Interaktiivinen Video. Vietimme kolme mielenkiintoista paivaa amerikkalaisten Dr Diane Gayeskin ja Dr David Williamsin johdolla. Vuonna 1977 kirjoitti Nicholas Johnson USA:ssa kirjan "Talk Back to Your TV". Viela tuolloin kirjassa kuvattu tulevaisuus tuntui taysin epatodennakoiselta. Tana paivana tietokone- ja videotekniikka yhdessa mahdollistavat keskustelun kuvan kanssa. Paasovellutusalueet ovat erilaiset koulutusohjelmat. Ohjelmat voidaan laatia siten, etta ne sopivat oppilaiden yksilollisiin tarpeisiin. Oppilas voi ohjelman aikana tehda valintoja, hanen ei ole pakko kahlata koko ohjelmaa lapi. Tutut ja ikavystyttavat kohdat voi hypa'ta yli. Ta'ma asettaa ohjelman laatijalle suuren haasteen. Ohjelman suunnittelijan tulee hallita oppimistapahtuman psykologinen tausta voidakseen hyodyntaa tekniikan tarjoamat mahdollisuudet. Avainkysymys on: miten luoda hyvia monivalintakysymyksia. Diane Gayeski painotti useita kertoja, etta opetusohjelman hyvyys ei riipu kaytettavissa olevasta tekniikasta, vaan ohjelman ideasta. "Kallein ei valttamatta ole tehokkainta". Raskaiden erehdysten opettamana Diane Gayeski edelleen varoitti tulemasta "hardware - happyrksi". Dr Diane Gayeski ja Dr David Williams ovat jakaneet interaktiivisen video-opetuksen viiteen tasoon: 1. Puhuttelu Ohjelma aktivoi katsojan hanelle esitetyin kysymyksin. Esim. "katselemme myyntitapahtumaa. Laske myyja'n esittamien kysymysten maara" 2. Tauko Ohjelma pysaytetaan ja katsojaa pyydetaan tekemaan ohjelman mukana seuraavan harjoituskirjan tehtavat. Seuraavan ohjelmalohkon alussa voidaan nayttaa oikeat vastaukset.

8 PC-KAYTTAJA SIVU 9 6/1984 Sakari Ikonen MIKROTIETOKONENAYTTELYT LONTOOSSA JA ED INBURGH I SSA MirroTrade The Scottish Personal Computer World Show Vierailin Englannissa viettamani loman yhteydessa otsikossa mainituissa mikrotietokone-esittelyissa. Koneiden lisaksi olivat edustettuina oheislaitteet, ohjelmistot, tarvikkeet ja kirjal1isuus. Lontoon tilaisuus oli varsinaisesti tarkoitettu j a 1 - leenmyyjille ja nain esiteltavat asiat olivat suurelta osin uutuuksia, joille haettiin markkinointjkanavia. Edinburghin nayttelyn nimi on pahasti liioitteleva. Kyseessa oli yleismessu kaikenlaisille kayttajille ja kooltaan vaatimaton. Esiteltavia tuotteita oli kaiketi kaikilta mikroihin liittyvilta aloilta lasten opetusohjelmista alkaen. Seuraavassa kuvaan vain muutamia mielenkiintoisimpia tapauksia. Tekstin 1ukija Oberon International ttd esitteli Omni-Reader -tekstinluku1 ai11een. taite lukee konekirjoitetu11a arkilta tekstin optisesti mikron ohjelmalle, 0 h j r1m n v o i olla mika tahansa, esittelyssa oli kaytbssa Wordstar. Mikro ottaa kirjoituksen vastaan kuten nappaimistolta eli lukija valittaa tiedot ohjelmalle ja teksti tulostuu mm. kuvaruudulle tybskentelyn edetessa. Lukuvirheet voi korjata tai tekstia taydentaa valittbmasti nappaimistolta. Konekirjoitettu arkki asetetaan digitointialustaa muistuttavalle laitteelle, jonka optista lukupaata liikutellaan viivaimen avulla tekstirivi kerrallaan. tukunopeus on merkkia sekunnissa. Paperi voi olla tavallinen kirjoitus- tai kopiokonepaperi. Lukija tuntee valmiina 4 erilaista kirjasintyyppia. Dmat erikoiset tyypit on mahdollista "opettaa" ja tallettaa muistiin. Laite kiinnitetaan mikroon RS232-liitannalla. Kayttbj a r j es t elma'na on MS-DOS tai CP/M. Hintaa vempaimella on 399 puntaa, johon lisataan VAT. Taha'n k u u l u v a t seka lukija e 11 a mikrossa oleva sovitusohjelma. Tuote on aivan uusi - kaupallinen versio ilmestyi tannan vuoden huhtikuussa. Aluksi markkinointi suuntautuu Yhdysvaltoihin ja Englantiin. Eurooppa on vuorossa ensi vuoden puolella. Tallbin laaditaan koodisto eurooppalaisten kielien kummajaisille, kuten meikalaiset A,0 ja A. Laite vaikutti ohei ska'y t toon sopivalta. Se sopii

9 PC-KAYTTAJA SIVU 10 6/1984 myos sihteeritybskentelyyn ja oheis1 aitteeksi hallinnollista ja suunnittelutybta tekeville kuvauksia ja muistioita kirjoittavi1le henkilbille. Suurten arkkimaarien kasittelyyn kojetta ei ole tarkoitettu. Aani/t iedon - hallinta Derwent Data System Ltd:n tuote Retrieve on elektroninen arkistolaatikko, jota voi ohjata puhumalla a'aneen mikrofoniin. OhjeImistosta on kaksi versiota: Retrieve I ja II. Ensimmainen naista muistuttaa Infostaria, j a'lk imma inen on oleellisesti kehi11yneempi. Retrieve Ilrssa komennot voivat olla milla kielella tahansa, myos suomeksi. Ohjelmistoon kuuluu muuntomnduli, jolla voi helposti vaihtaa komentosanat. Tiedot tallentuvat kortis totyyppisesti. Haku tapahtuu nappaimistblta - tai a'anen avulla ja tulostus ohjautuu kuvaruudulle tai kirjoittimelle. Lasku- ja yhdi telysaannbt on mahdollista tallettaa tai antaa haun yhteydessa. Kuvaruudun kasittelyyn on tarjolla nayttbruutujen laadintaohjelma. menurakenne ja Raportteja varten on standard! malli. Kayttaja voi laatia omat mallinsa rapor11ieditori11 a. Poimintamaaritteiden avulla tiedoista saa esimerkiksi postitettavat esitaytetyt lomakkeet ja kirjeet. Retrieve II:ssa on oma ohjelmointikielensa, joka toteuttaa monimutkaiset yhdistelyt ja laskennat. Ohjelmistoon voi yhdistaa muita ohjelmia, myos itse koodattuja ja nain rakentaa laajoja yhteensopivia sovelluskantoj a. Teks t inka's i t tely y n loytyy teks t ied i t or i. Wordstaria varten on oma liittymansa suoraan. Retrieve on laadittu CP/M, MS-DOS ja PC-DOS -koneille. Ohjelmisto vaikuttaa monipuolisemmalta kuin esimerkiksi Infostar. Aanen kaytto on paras tahan asti tuti_ tumistani menetelmista ja on ilmeisen ka'y t tb'kelpoinen. dbase III Ashton Taten uusi dbase III laajentaa edeltajansa dbase II:n ominaisuuksia. Ousi versio on laadittu 16 bittisille mikroille. Kaskyja on tullut lisaa mm. tiedostojen kopiointiin, pikkurutiinei1le proseduureja, aritmeettisia funktioita, aikafunktioita paivien laskemiseksi. Tietokentat on mahdollista esittaa eri vareilla. Vanhemman version tiedostot siirtyvat erillisen konversio-ohjelman avulla, jelmistoon. dbase III:lle joka kuuluu oh- Toistaiseksi uusi versio toimii vain IBM PC:lla. MS- DOS -mahdol1isuus tulee mybhemmin, joskaan esittelija ei osannut arvioida ajankohtaa.

10 PC-KAYTTAJA SIVU 11 6/1984 Framework Ashton Tatelta on tullut myb's er i noma i sel t a vaikuttava K-miesta muistuttava ohjelmisto Framework. Tekstien, taulukkolaskennan, tietokannan ja graafien lisaksi kuvaruutukasittely on hyva. Ruutu jakautuu kayttajan toiveiden mukaisesti vierekkaisiin tai osin paa11ekkaisi in ikkunoihin, joiden valilla voi siirrella tietoja. Numeerisesta tiedosta syntyy kuvat nopeasti ja varillisina. Ainakin toistaiseksi ohjelma toimii vain IBM PC:lla. Kloner Kloner kopioi isoja ja pienia disketteja (8' ja 5'). Koneeseen voi samanaikaisesti sijoittaa kaksi isoa ja kolme pikkulevyketta. Kopiointi tapahtuu ison ja pienen valilla tai samanlaisten kesken. Laite on itse asiassa erikoistunut mikro, joka rajoittuu CP/M-levyille. Nopeus, tai hitaus, on mikron mukainen. T amank a 11 a i s t en koneiden ka'ytto rajoittunee mielekkaalla tavalla vain eri kokoisten levykkeiden valiseen siirtoon. Tarvikkeet K i r j a t Kodinkoneet Mikroja varten on erilaisia kantokasseja, staattista sahkoa poistavia suojahuppuja ja koteloita. Yleisimmille merkeille on saatavissa laitekohtaisia mittatoita. Useat kirjakauppiaat esittelivat va1ikoimiaan. Joukossa loytyi mikroja, ohjeimistoja, kayttojarjeste1- mia, mikrojen kayttb'a ja koulutusta kuvaavia kayttbkelpoisia teoksia. Pyrin julkaisemaan syksylla otteita luetteloista tai ainakin antamaan kauppiaiden osoitteita. Kotitietokoneista kiinnostunei11e voisi seka Lontoon etta Edinburghin ti1aisuuksien perusteella vihjaista, etta Commodore 64 on synnyttanyt valtaisan joskaan ei yleensa Suomessa myytavan - ohjelmistotuotannon. Ohjelmia on hupi- etta hybtykayttbbn alkaen vaikkapa 4-vuotiaiden opettamisesta karhuherra Paddingtonin johdolla laskentaan ja tiedostojen hallintaan saakka.

11 PC-KAYTTAJA SIVU 12 6/1984 Sakari Ikonen MIKRON JA SUURKONEEN YHTEY5 IBM:LLA Ashton-Tate on kehittanyt uuden yhteysohjelmiston henkiibkohtaisen tietokoneen tiedonhal1 intaa varten. Tuote on nimeltansa dbase/answer. Paketti mahdollistaa yhteyden useimpiin I BM-suurkoneisiin, joissa on OS, DOS, IMS/DC tai CICS. CMS-tuki valmistuu tiettavasti "pian". Haku voi kohdistua kaikkiin IBM:n tukemiin tietokantoihin, mm. IMS/DL1 ja VSAM, ADABAS, TOTAL ja IDMS. Kayttaja voi hakea tietoja paakoneen t ie t okannois t a muodossa, joka sopii suurimmalle osalle mikron yritysoh j elmis tois t a. Valmistajan mukaan va 1 i 11 a'ma'l la tiedot suoraan suurkoneelta mikrolle valtetaan kahdenkertainen nappaily. Yrityksen keskitetyihin tiedostoih voi tehda suoria kyselyja, luoda naista paikallisia tietokantoja ja laatia yleissovelluksia. Ohjelmisto sisaltaa kaksi osaa, dbase/answer mikrolla ja Answer/DB suurkoneella. Mikron osuudessa Ibytyvat tarvittavat valikot, kuvaruudulle kirjoittuvat viestit ja aputekstit. Nailla kayttaja muotoilee kyselynsa ja valitsee haluamansa t iedot, Answer/DB vastaanottaa mikrolta tulevan sanoman ja hakee ohjeiden mukaisesti ja maa'r i t el ty j en valtuuksien puitteissa kysytyt asiat. Vastauksena voi olla halutut yksikkb't iedot tai yhteenvetoja t ie t okannas t a. Valmistaja vaittaa, etta tulostuva tiedosto on yhteensopiva Aston-Taten tai muiden toimittajien ohjelmistojen kanssa! Aluksi mikro-ohjelmisto on vain IBM PC XT:lla vaatien 256 Kb:n muistin ja kaksi kaksipuolista tuplatiheydella toimivaa levykeasemaa. Hintaa moisella paketilla on $A Mukana on ta'j. loin Answer/DB yhdelle suurkoneelle ja dbase/answer 50:lle mikrolle. Rahat voi lahettaa osoitteella Ashton-Tate, Culver City, California ja Informatics General Corp., Woodland Hills, Calif. Hieman vaatimattomampi mikron versio on dbase/answer IBM PC:lle, joka toimii dbase II:n alaisena. Ta'ma'n englantilainen hinta on noin 650 puntaa. Tasta saa lisatietoja osoitteesta TradeSoft House, 62 Weir Road, Wimbledon, London SW198UG.

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Suomen Kennelliitto ry. 6.5.2014 2(11) Osoitelistat Sisältö: Osoitteet valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Yhdistysten

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Vista... 6 Uuteen koneeseen siirtäminen... 7 - pikakuvake työpöydälle... 9 Tulostusongelmat uusissa koneissa... 12 - Tulostaminen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä.

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Ulkoiset mediakortit Asiakirjan osanumero: 393506-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PC-kortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan PC-korttien käytöstä tietokoneessa. Huhtikuu 2006

PC-kortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan PC-korttien käytöstä tietokoneessa. Huhtikuu 2006 PC-kortit Asiakirjan osanumero: 410776-351 Huhtikuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan PC-korttien käytöstä tietokoneessa. Sisällysluettelo 1 PC-kortin asetusten määrittäminen 2 PC-kortin asettaminen paikalleen

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Mediaopas Tarinasoittimella

Mediaopas Tarinasoittimella Mediaopas Tarinasoittimella 2015 Tarinasoitin mediaopas Tarinasoitin on joustava tapa toteuttaa älypuhelimella käytettävä kuva, ääni tai video-opas tai niiden yhdistelmä. Tämä esite tutustuttaa sinut Tarinasoittimen

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Luento

Lisätiedot

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus Uuden TwinSpacen yleiskatsaus (Julkaistu syyskuussa 2014 ) Nämä ohjeet on tarkoitettu opettajaylläpitäjille. Ne sisältävät kaikki tarvittavat tiedot uuden TwinSpacen käyttämiseen. Kirjautuminen Siirry

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Tietokone

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Matematiikka- ja luonnontiedeluokkien. Olarin koulu 13.1.2014

Matematiikka- ja luonnontiedeluokkien. Olarin koulu 13.1.2014 Matematiikka- ja luonnontiedeluokkien oppilasvalinta Olarin koulu 13.1.2014 Painotuskoulut, vuosiluokat 7.-9. Espoonlahden koulu Järvenperän koulu Mankkaan koulu Nöykkiön koulu Olarin koulu Ilmoittaudu

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

TIETOTOIMISTO.FI A&M Urheilu

TIETOTOIMISTO.FI A&M Urheilu TIETOTOIMISTO.FI A&M Urheilu Ohjelmiston esittely A&M Urheilu on urheiluseuroille suunniteltu ohjelmisto seuran jäsentietojen hallintaan, sisäiseen viestintään sekä jäsenmaksujen ja muiden maksujen laskutukseen,

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Tietokone

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Tietokone

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

FyKe-Mopin opettajanohje

FyKe-Mopin opettajanohje 1 FyKe-Mopin opettajanohje Ohjelma jakautuu aihepiireittäin Opiskelen ja opin ja Testi osioihin. Miten saan FyKe-Mopin nopeasti käyttöön? Ensimmäisenä on ohjelma asennettava joko yksittäiselle koneelle

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

PC-KfiVTTfiJfi GOOD TIMES FOR INTEGRATED/INTEGRATING SOFTWARE INTEGRATED SOFTWARE INTEGRATING SOFTWARE VENTURE DEVELOPMENT CORP

PC-KfiVTTfiJfi GOOD TIMES FOR INTEGRATED/INTEGRATING SOFTWARE INTEGRATED SOFTWARE INTEGRATING SOFTWARE VENTURE DEVELOPMENT CORP PC-KfiVTTfiJfi 2 85 GOOD TIMES FOR INTEGRATED/INTEGRATING SOFTWARE 1983 1984 1985 1986 1987 1988 INTEGRATED SOFTWARE INTEGRATING SOFTWARE SOURCE VENTURE DEVELOPMENT CORP Shipments of integrated packages

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 404158-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Mediaopas Tarinasoittimella

Mediaopas Tarinasoittimella Mediaopas Tarinasoittimella 2017 Tarinasoitin mediaopas Tarinasoitin on joustava tapa toteuttaa älypuhelimella käytettävä kuva, ääni tai video-opas tai niiden yhdistelmä. Tämä esite tutustuttaa sinut Tarinasoittimen

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmien historia. Joni Herttuainen Henri Jantunen Markus Maijanen Timo Saksholm Johanna Tjäder Eetu Turunen

Käyttöjärjestelmien historia. Joni Herttuainen Henri Jantunen Markus Maijanen Timo Saksholm Johanna Tjäder Eetu Turunen Käyttöjärjestelmien historia Joni Herttuainen Henri Jantunen Markus Maijanen Timo Saksholm Johanna Tjäder Eetu Turunen Käyttöjärjestelmien jaottelu Voidaan jaotella erilaisin menetelmin Aikajana (määrä,

Lisätiedot

Prosenttikäsite-pelin ohje

Prosenttikäsite-pelin ohje 1(5) Prosenttikäsite-pelin ohje Yksi neljäsosa kakkua Tässä pelissä opitaan yhdistämään * murtoluvun kuva ja sanallinen kuvaus sekä murtolukumerkintä * murto- ja desimaali- sekä %-luvun merkinnät. 0,25

Lisätiedot

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille)

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Assari 2.0 Kevät 2011 Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Kevään valmennuksen tavoitteet Assarijoukkue Yksittäisten

Lisätiedot

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi Ohjeiden versio 23.9.2014 MTK:n esitteiden ja materiaalien tilaus siirtyy syyskuussa 2014 verkkokauppaan. MTK:n liitot

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO

2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO 2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO Seasonal Yoga, Joogaopettaja koulutus Espoo 2014-2015 (Koulutus on pääasiassa englanninkielinen) Seasonal Yoga (SYTT) on kansainvälinen itsenäinen jooga koulu, joka

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 10.9.2004 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

Ainejärjestölehtien vertailu

Ainejärjestölehtien vertailu Artikkeli on julkaistu alunperin Turun Yliopiston Kemistien ainejärjestön, TYK ry:n lehdessä Tykissä 2/2009. Ainejärjestölehtien vertailu Jorma Kim Lähes kaikkia asioita voidaan vertailla toisiinsa: tietokoneita,

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys 10.9.2004

Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys 10.9.2004 Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys 10.9.2004 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09) 351 5532 0500-703 730 atsoft@atsoft.fi 00700 HELSINKI 0400-505

Lisätiedot

Olemme tehneet yhteistyötä asianajotoimistojen kanssa jo yli 20 vuotta. A&M Juristi on alusta pitäen suunniteltu selainkäyttöliittymälle.

Olemme tehneet yhteistyötä asianajotoimistojen kanssa jo yli 20 vuotta. A&M Juristi on alusta pitäen suunniteltu selainkäyttöliittymälle. A&M Juristi Ohjelmiston esittely A&M Juristi on asianajotoimistoille räätälöity selaimella käytettävä ohjelmisto toimeksiantoihin liittyvien tietojen keruu-, raportointi- ja laskutusjärjestelmäksi. Ohjelmisto

Lisätiedot

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet 1 Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet Microsoft on julkaissut Office-paketteihin tietoturvapäivitykset. Seuraavat päivitykset aiheuttavat Visma Econet -ohjelmissa

Lisätiedot

PATA WEB KÄYTTÖLIITTYMISTÄ

PATA WEB KÄYTTÖLIITTYMISTÄ PATA WEB KÄYTTÖLIITTYMISTÄ Padan peruskäyttöliittymät on tehty päivittäiseen käyttöön ja niissä yhdellä ikkunalla voidaan hoitaa useita asioita, jotka saattavat sisältää luottamuksellista tietoakin. Tiettyjä

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Aika Teema Paikka Kohderyhmä Ilmoittautuminen Tammi-helmikuu 17.1. klo 13.15 15.30 Symboliset laskimet Martinlaakson lukio

Lisätiedot

Ei raportteja roskiin

Ei raportteja roskiin Ei raportteja roskiin Wikit ja blogit opetuksessa Sosiaalinen media koulutuksessa Tietotekniikan liitto - Helia 2006-11-16 Ei raportteja roskiin Vanha ja uusi tapa Käytännön kokemuksia Lisenssit Tekniikka

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä Rekursiolause Laskennan teorian opintopiiri Sebastian Björkqvist 23. helmikuuta 2014 Tiivistelmä Työssä käydään läpi itsereplikoituvien ohjelmien toimintaa sekä esitetään ja todistetaan rekursiolause,

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

VERSIO 5.1/5.2 PIKAOHJE WEBACCESS HTML 3

VERSIO 5.1/5.2 PIKAOHJE WEBACCESS HTML 3 VERSIO 5.1/5.2 PIKAOHJE WEBACCESS HTML 3 TM GROUPWISE 5.1/5.2 PIKAOPAS GroupWise WebAccessin avulla voit käyttää postia ja kalenteria millä tahansa HTML 3 -yhteensopivalla Web-selaimella. Lähetä viestejä

Lisätiedot

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010)

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Katkaisumerkki, sanojen yhdistely, fraasihaku... - 1-2. Advanced Search haku vapailla hakusanoilla... - 1-3. Haku asiasanoilla (CINAHL Headings)... - 2-4.

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen PÖYTÄKIRJA 1 (8) 20.9.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 20.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen. Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business

Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen. Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business Tietomäärän räjähdysmäinen kasvu Sosiaalinen media Pilvilaskenta ja pilvipalvelut Luonnolliset käyttöliittymät

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa Asentaminen 1. Valitse osoitteessa www.teamviewer.com Lataa Versio 11. TeamViewerin asennus, vaihe 1. 2. Napauta Lataa TeamViewer 11 -linkkiä. TeamViewerin

Lisätiedot

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa yhdistysten vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Ryhmätyöt 1. Puheenjohtajan tärkein tehtäväon uuden puheenjohtajan löytäminen, jatkon varmistaminen,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 393499-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Asteri saldoreskontra (Dos) (lisäohjelma kirjanpitoon) Vuosipäivitys 10.9.2004

Asteri saldoreskontra (Dos) (lisäohjelma kirjanpitoon) Vuosipäivitys 10.9.2004 Asteri saldoreskontra (Dos) (lisäohjelma kirjanpitoon) Vuosipäivitys 10.9.2004 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Päivystys: Malminkaari 21 B Puh (09)3507530 0400 316 088 00700 HELSINKI Fax (90)3515532 0500

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto

OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdon esittely 1. vuoden opiskelijoille Kari Laitinen www.oamk.fi/~karil/opetus.html Ohjelmistokehitys -opintosuunnan valitsevista henkilöistä

Lisätiedot

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Liisa Hallikainen 15.12.2015 Tallennus aloitetaan oikealla ylhäällä olevalla Lisää uusi nappulalla Julkaisut tuodaan muista

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra)

Resteri laskutus (Dos) (enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Vuosipäivitys 10.9.2004 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Päivystys: Malminkaari 21 B Puh (09)3507530 0400 316 088 00700

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Hoitoalue ja hoitoalueella olevat laitteet

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Käyttöohje Sida 1 Sisältö JOHDANTO... 3 Turvallisuustiedote... 3 Tuotetietoa... 3 NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMISTÖ... 4 KÄYTTÖLITTYMÄ... 5 BRT-12 KÄYTTÖÖNOTTO... 6 PÄÄVALIKKO... 7 AKUN VAIHTO... 8 KIELEN VALITSEMINEN...

Lisätiedot

-yrityksen tunnuslukujen laskenta kirjanpidosta

-yrityksen tunnuslukujen laskenta kirjanpidosta ASTERI TAULUKKOLASKENTA ATSOFT * Asteri taulukkolaskenta -TauLa on tarkoitettu laskennan apuvälineeksi. Ohjelmalla voit tehdä mm. tarjouslaskentaa, budjetointia ja provision laskentaa..taula on suunniteltu

Lisätiedot