VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA ISTUTA LAPSEEN ONNENTAIMI

2 I MITÄ PERHEPÄIVÄHOITO ON? Meillä on kodikas hoitopaikka tänne voit tulla aikaisin vaikka. Lapsia täällä on neljä tai viis kaikista pidetään huolta siis HISTORIAA Kunnallinen perhepäivähoito aloitti syksyllä 1974; Haminassa 10 hoitajaa ja Vehkalahdella 7 hoitajaa. Perhepäivähoitajien määrä kasvoi tasaisesti 1990-luvun alkuun asti luvun alussa perustettiin molempiin kuntiin useita ryhmiksiä, jotka toimivat kotiperhepäivähoidon periaatteilla ja toivat kaivattuja lisäpaikkoja päivähoitoon. Ryhmikset ovat joko lakkautettu tai siirretty päiväkotien yhteyteen päivähoidon rakennemuutoksen myötä. Perhepäivähoitajien määrä alkoi vähetä 1990-luvulla, oli vaikea enää löytää uusia hoitajia. Kuntaliitoksen jälkeen 2003 päivähoidon ohjaus toteutettiin alueellisella mallilla, kunnes vuoden 2009 alusta perhepäivähoito siirrettiin yhden päivähoidon ohjaajan alaisuuteen. Uusia perhepäivähoitajia on saatu työhön useita. Hoitajia on työssä noin 30. VAHVUUDET: Aikaa ja tilaa lapsen yksilölliseen huomioimiseen, syliin sekä perheen tukemiseen Läheiset suhteet lapsiin ja vanhempiin Pieni lapsiryhmä on hiljaisempi, kiireetön asenne Kodinomaisuus, kotiruoka, lasten osallistuminen kodin askareisiin Joustavuus Hoitajan perheenjäsenistä tulee usein tärkeille lapsille. Hoitajan miehen ja lasten osallistuminen hoitopäivän toimintaan, miehenmalli Isommat pienemmille esimerkkinä ja pienet isommille hoivattavina, lapset 1 5-vuotiaita ARVOT: TURVALLISUUS LUOTTAMUS AVOIMUUS KUNNIOITUS YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS VISIO: Perhepäivähoito säilyy ja kehittyy tarpeellisena, kodinomaisena, joustavana vaihtoehtona muiden päivähoitomuotojen rinnalla. Sukupolvenvaihdos tuo uusia vaihtoehtoja esim. yksityiset perhepäivähoitajat. Yhteisöllisyyteen ja yhteistoimintaan perhepäivähoidon voimavarana panostetaan.

3 II KASVATUSKUMPPANUUS Koti ja vanhemmat tärkeä juttu Yhdessä sopien asiat luistaa hoitaja turvallinen ja tuttu keskustelut on tärkeä muistaa Vanhempien mielestä: Kasvatuskumppanuus on tärkeää, koska - lapsi on tärkeä - lasten kasvatus on yhteispeliä - se mahdollistaa lapsille tasapainoisen elämänvaiheen ja sosiaalistumisen alkeet tulevaisuuteen Hyvän kasvatuskumppanuuden eväät.. - kunnioitus, kuunteleminen, luottamus, sitoutuminen, rehellisyys - kasvatuskeskustelut - vanhempien ja hoitajan vuorovaikutus Kasvatuskumppanuus perhepäivähoidossa on - vanhempien ja hoitajan yhteistyötä lapsen kasvun, kehityksen ym. tukemisessa - aitoa kiinnostusta HYVÄ KASVATUSKUMPPANUUS SYNTYY: hyvistä kokemuksista rehellisestä palautteesta kuuntelusta avoimesta tiedottamisesta hyvästä vuorovaikutuksesta, jossa päävastuu on hoitajalla vanhempien vastuullisuudesta molemminpuolisesta luottamuksesta erilaisuuden hyväksymisestä ammatillisuudesta KASVATUSKUMPPANUUS TOTEUTUU ARJESSA: tutustuessa tuuessa ja hakiessa kasvatuskeskusteluissa lapsen vasua tehdessä juhlissa ja tapahtumissa kasvun kansiossa reissuvihossa vierailuissa lapsen kotona vanhempainilloissa hoitosopimusta ja lapsen vasua tehdessä yhteisinä pelisääntöinä LAPSEN HYVÄNÄ OLONA! Ellin mielestä kasvatuskumppanuus on sitä kun kaksi ihmistä kasvattaa yhdessä ruohosipuleita.

4 III HOIDON, KASVATUKSEN JA OPETUKSEN KOKONAISUUS Valttina meillä on poriseva pata Täällä ei ketään kiusata saa tuoksuja leijuu ilmassa sata sääntö ehdoton opettaa Pienikin osaa jo ruuasta kiittää laulua kuuluu ja leikkiä riittää Ulkona kulkee iloinen joukko tutkitaan kivet ja jokainen loukko Iso kun auttaa pienempää silloin ei kukaan joukosta jää Anteeksipyyntö ja ole hyvä niissä on kauniin käytöksen jyvä Nukkua saa jos nukuttaa Muutakin tärkeää mieleen jää vauva jo aamulla uinahtaa vaikka ei ole koulu tää Lapsi saa olla lapsi täällä vaikka ois joskus pahalla päällä Hyvä ilmapiiri sekä hoito ja huolenpito luovat pohjan kasvulle ja oppimiselle. Arjen perushoitohetkissä kasvatus ja opetus nivoutuvat luontevasti. Iän myötä painopiste siirtyy hoidosta kasvatukseen ja opetukseen. Toiminnan toteutuksessa on otettava huomioon lapsiryhmän ikärakenne sekä haasteellisuus. Tavoitteena on rakentaa perusta lapsen elämäntaidoille jatkumona eskariin, kouluun, aikuisuuteen Hyvä vuorovaikutus on tärkeää kaikissa arjen tilanteissa. Se on myös kielen oppimisen perusta. Turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa. Lapsen kehityksen seuraaminen ja havainnointi on oleellinen osa perhepäivähoitajan työtä. Lapsen vasu kootaan Kasvun kansioon, josta syntyy tarina lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Lapsen oman äänen kuuleminen varmistaa yksilöllisten tarpeiden huomioinnin. Lapsen toiveille, ehdotuksille ja ideoille tilan antaminen arjen suunnittelussa ja toteutuksessa vahvistaa lasta. Aikuisen oma esimerkki on keskeinen kaikessa. Lapsi saa tarvitsemansa tuen mahdollisimman varhain osana arjen toimintaa. Lapsi voi tarvita tukea esimerkiksi puheen tai liikunnan kehitykseen. Kun lapsi tarvitsee tavallista enemmän tukea, tuen tarvetta arvioidaan yhdessä vanhempien ja ohjaajan kanssa. Tarvittaessa perhe ja hoitaja saavat lisätukea erityistyöntekijöiltä mm. kiertävältä erityislastentarhanopettajalta. helli - hoivaa - huolehdi HOITO Hyvän hoidon rakennusosat: säännöllinen päivärytmi lämmin syli, kiireettömyys vuorovaikutus perushoito: ruokailu, siisteys, uni ja lepo, ulkoilu terveellisen elämän perusta hoitajan ammattitieto ja taito hoitotilanteissa on oiva paikka kasvatukselle ja opetukselle esim. hyvät tavat

5 KASVATUS Periaatteet: kehu kiitä - kannusta! johdonmukaisuutta kärsivällisyyttä välittämistä rajat on rakkautta ikätason ja kehitysvaiheen mukaiset odotukset ja vaatimukset lapsen yksilöllisyys Kasvatuksen tärkeitä osa-alueita: sosiaalinen kasvatus terveyskasvatus tapakasvatus; hyvät tavat: kiitos, ole hyvä, anteeksi, pöytätavat & ruokarauha & uudet maut turvataitokasvatus: oman ja toisen reviirin kunnioittaminen, tunteiden ja kiusaamisen tunnistaminen, pelot ja ahdistus luonto- ja ympäristökasvatus; tutustuminen lähialueeseen, luontoon, historiaan Lapsi yksilönä: omien ja toisen tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu haastavien tunteiden säätelyn opettelu: aggression portaat hyvä itsetunto ja luottamus keskittyminen, pitkäjänteisyys, vastuuseen opettelu, yritteliäisyys pettymysten sieto, arjen sietokyky Lapsi ryhmässä: ryhmä kasvattaa yksilöä hoitokavereiden esimerkki! empatian aakkoset: toisen kuuntelu ja huomioonottaminen, erilaisuuden hyväksyminen, kaveruuteen ja ystävyyteen kannustaminen arkielämän säännöt hoitaja, lapset ja vanhemmat yhdessä vuorottelu, jakaminen, häviäminen, odottaminen erimielisyyksien ratkominen, vaihtoehtoja lyömiselle anteeksipyytämisen ja antamisen opettelu kiusaamiseen puututaan heti lapsen kasvoista näkyy onko nahistelua vai kiusaamista Seuraamukset : pysäyttäminen ja keskustelu asiasta rauhoitustuoli, harmin paikka, jäähypenkki seuraamus lapsen iän, kehityksen ja persoonan mukaan: * ihan pienet: pois siirtäminen tilanteesta, huomion siirtäminen muualle * isommat: ryhmän ulkopuolelle siirtäminen esim. erikseen syömään

6 OPETUS oivalla - ohjaa - opeta leikin avulla opitaan uusia asioita arjen hetket tarjoavat tilaisuuksia oppia: pienet työtehtävät, havainnoida eri aistein, ihmetellä, tutkia, nimetä, laskea, pohtia syy-seuraussuhteita aikaa ihmettelylle, tiedon ja tutkimisen halun rohkaisu ajattelu alkaa ihmetyksestä oppimaan oppimisen taito rohkaisu kokeilla uutta esim. savi rauhoittumisen taito, rentoutuminen arkielämän taidot: ruokailu, pukeminen, WC:ssä käynti, liikenteessä kulkeminen perustaidot: käden taidot, liikunnan ja musiikin perusta perustiedot: sana- ja käsitevaraston kartuttaminen - koko, värit, muodot, sosiaaliset taidot LAPSI TOIMII LAPSI LEIKKII Kerätään paljon kiviä ja keppejä, tehdään karhunpesä puun alle. Karhut on kaikki pesässä. Karhut murisee ja on vihaisia. Karhut nukkuu pesässä. Sitten vihaiset karhut menee kiikkumaan. Aikaa leikkiin Leikille tilaa Sopivasti välineitä, leluja. Elämyksiä! Ei liikaa tavaraa. Leikkirauhaa Hoitajan rooli havainnoida sivusta, auttaa kaikki mukaan leikkiin, leikkiä mukana, arvostaa leikkiä Mielikuvitus-, rooli-, sääntö-leikki Arjen pienen ilot! LAPSII LIIKKUU Liikkuminen on sitä, kun liikutetaan polvia, jalat menee taaksepäin, kädet heiluu eteen ja taakse jalat pysyy paikallaan ja sitten hypitään niin kuin harakka lähtee lentoon. Pääkin liikkuu ympäri, mutta ei mene taakse. Sormetkin liikkuu niin kuin auto mene mutkaan. Liikunnan perustaidot, kävely, maastossa juoksentelu Ei olla liian varovaisia kivelle saa kiivetä. Liikenteessä kulkeminen Liikuntavälineitä yhteiskäyttöön Yhteisleikit, leikkikentällä, salit, urheilukentät

7 LAPSI ILMAISEE, KOKEE, LUO Korvasta kiertää suuhun ja sitten alkaa laulattaa ja varpaat heiluu ja kädet taputtaa musiikki, sadutus, piirtely, maalaus, askartelu, muovailu, leipominen sekä muu luova toiminta Lasten tekemisen ja aikaansaannosten arvostaminen LAPSI TUTKII Siiliä voi tutkia suurennuslasilla, sen piikkejä ja silmiä ja piikit näyttää ihan iskän parralta ja kuusen piikeiltä lapsen kiinnostus - Tartu hetkeen! luontoon tutustuminen - arvostus/kunnioitus Yrittää, erehtyy, oivaltaa, onnistuu! LAPSI HAHMOTTAA MAAILMAA Lapsi oppi vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. Leikissä ja muussa arjen toiminnassa lapsi saa välineitä ja valmiuksia ymmärtää maailmaa. Hoitajan tehtävänä on tarjota lapsen iän mukaan kokemuksia eri sisältöalueilta. Perhepäivähoidon sisältöalueet Liite 1.

8 IV YHTEISTYÖ JA YHTEISÖLLISYYS Yhteydenpito ohjaajan kanssa, palaverit ja perhepäivähoitajien yhteistoiminta alueella tukevat hoitajan työtä. Perhepäivähoidossa ohjaajan tehtävänä on hoitajien työn ohjaaminen, lasten sijoittaminen, kotikäynnit, yhteisten kokoontumisten ja virkistystoiminnan järjestäminen, yhteistyö, varahoito, kehittäminen Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat seurakunnan päiväkerhot, päiväkodit, eskari. Hoitajat kuljettavat lapsia kerhoihin vanhempien toivomuksesta mahdollisuuksien mukaan. Lähipäiväkoti toimii useiden lasten varahoitopaikkana. Päiväkodin kanssa toteutetaan juhlia, retkiä, tapahtumia jne. Tutustuminen ja yhteinen toiminta rakentavat jatkumoa lapsen hoitoon myös varahoitotilanteissa. Eskarissa käydään tutustumassa tulevien eskareitten kanssa. Saattaen vaihto toiseen päivähoitopaikkaan ja eskariin rakentaa jatkuvuutta lapsen elämään. Yhteistyö on parhaimmillaan osaamisen jakamista, jossa jokaisen vahvuudet pääsevät esille ja opitaan uutta. Kiertävä erityislastentarhanopettaja, neuvolat, terapeutit ja perhetyöntekijät antavat tarvittaessa tukensa perhepäivähoitajan työlle. Yhteisöllisyys on tärkeä voimavara perhepäivähoitajalle. Hoitajan oman perheen hyväksyminen ja osallisuus on työn edellytys. Hoitajan perheestä tulee usein hoitolapsille tärkeitä. Tutustuminen alueen muihin asukkaisiin mm. kotiäiteihin, ikäihmisiin vahvistaa osaltaan yhteisöllisyyttä, samoin lähipalvelujen hyödyntäminen mm. kirjasto. Perheiden tutustuminen toisiinsa vanhempainilloissa, erilaisissa tapahtumissa ja juhlissa auttaa osaltaan lapselle tärkeiden ihmisten tutustumista. V ARVIOINTI JA KEHITTÄMISEN HAASTEET Toiminnan arviointi on tärkeä osa työn kehittämistä. Asiakaskyselyt, työtyytyväisyyskyselyt sekä kehityskeskustelut antavat tietoa palvelun tasosta ja viitteitä kehittämisen suunnasta. Toimintaa arvioidaan sovittujen näkökulmien pohjalta; lapsen ja vanhemman ääni, työyhteisön ääni, toimiva arki sekä kestävä kehitys ja kustannustietoisuus. Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään vuosittain. Perhepäivähoidon kehittämisen haasteita: Yhteistoiminta ja yhteisöllisyys Toiminnan näkyväksi tekeminen esim. perhepäivähoidon nettisivut Kirjaaminen, lapsen kasvun kansiot Hoitajan oma vasu Ohjauksen kehittäminen * Lapsuus on ainutkertainen jokainen meistä tietää sen * Vasun tekemiseen on osallistunut koko perhepäivähoidon väki. Keskeisimmän työn teki avainhenkilöryhmä, johon kuuluivat perhepäivähoitajat Sirpa Hiironen, Erja Joukainen, Marianne Järvimäki, Leena Myllyniemi ja Tuula Toivonen sekä päivähoidon ohjaajat Maritta Kemppi ja Tuija Liikkanen. Liite 1: Perhepäivähoidon sisältöalueet Liite 2: Perhepäivähoitokoti hoito- ja oppimisympäristönä

9 Liite 1 PERHEPÄIVÄHOIDON SISÄLTÖALUEET LAPSI HAHMOTTAA MAAILMAA KIELI JA VUOROVAIKUTUS lapselle puhutaan hyvää, selkeää ja tarkkaa kieltä, riittävän hitaasti. Puheen tulee vastata lapsen kehitystasoa hyvään vuorovaikutukseen pääsemiseen auttaa, hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri, turvallisuus, läheisyys, syli. hoitaja kuuntelee ja tulkitsee lapsen viestejä. Kiireettömyys antaa aikaa keskustelulle, jutustelulle, satujen ja tarinoiden kertomiselle ja esittämiselle. satujen ja tarinoiden lukeminen on tärkeää kielen kehittymiselle, kirjaston käyttö avartaa lapsen maailmaa ja antaa mallin tulevaisuuteen kielileikit ja leikkikielet (kielijumppa, lorut, runot, riimit) auttavat suun motoriikan kehittymisessä kieli kehittyy lapsen kypsyessä. SISÄLTÖALUEET ANTAVAT HOITAJAN TOIMINTAAN KEHYKSEN JOTTA LAPSEN KASVU JA KEHITYS ETENISIVÄT TASAPAINOISESTI SEKÄ AINEKSIA LAPSEN MAAILMANKUVAN RA- KENTUMISEEN. TOIMINTA TUKEE JA VASTAA LAPSEN KEHITYSTASOA! LAPSEN OMAA KIINNOSTUSTA HERÄTELLÄÄN! MATEMATIIKKAA leikinomaisesti arjen touhuissa. lasketaan kuinka monta luikuria otetaan pulkkamäkeen. vertaillaan kenen jalka on pisin. päätellään minkä muotoinen hiekkakakku tulee tähtimuotilla tehden. LUONNONTIETEITÄ tutkitaan ja havainnoidaan kokeita tehden yhteistoiminnallisena oppimisena. Käytetään esim. luuppeja ja suurennuslaseja. perehdytään syy-seuraus tyyppisiin vaikutussuhteisiin, jotka auttavat lasta ymmärtämään luonnon ilmiöitä. (esim. lintujen muutto, rairuohon kasvatus, vuodenaikojen seuranta). voidaan käyttää apuna Metsämörriä, sääpäiväkirjaa, lintukirjaa, kasvikirjaa yms. retkeillään havainnoiden luontoa lähiympäristössä. opetetaan lapsetkin toimimaan kestävän kehityksen pohjalta. (esim. roskat lajitellaan, ei sotketa luontoa, kävellään pieniä matkoja, korjataan rikki menneitä tavaroita jne..). HISTORIAA JA YHTEISKUNTAA perehdytetään lasta menneisyyteen ja tähän päivään esim. piirtämällä lapsen sukupuu ja tutustumalla retkeillen tai kirjojen ja median kautta maamme nähtävyyksiin.

10 arvostetaan lasten isovanhempia ja muuta sukua esim. kutsulla kylään hoitopaikkaan tai muistamalla merkkipäivää lapsen tekemällä kortilla. huomioidaan isänmaamme tärkeimmät liputuspäivät kuten itsenäisyyspäivä, Kalevalanpäivä, äitien- ja isänpäivä, juhannus jne.. arvostetaan perinteitä. ESTEETTISTÄ monipuolisessa kasvuympäristössä (musiikki, maalaus, muovailu, sadut ym.), lapsen on mahdollista kehittää omia aistimuksia, tuntemuksia ja kokemuksia samaistumalla. löydetään ja havainnoidaan lapsen kanssa kauneutta. Vaihtuvat vuodenajat antavat siihen loistavan mahdollisuuden. EETTISTÄ autetaan lasta löytämään hyvä ja oikea. tarkastellaan arvo- ja normimaailmaa lapsen jokapäiväisestä elämästä käsin, ottaen huomioon lapsen kehitystaso ja niin että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. arjen tilanteissa huomataan oikea ja väärä, hyvä ja paha, totuus ja valhe. (esim. kiusaaminen, etuilu). luetaan vanhoja perinteisiä satuja joissa paha saa palkkansa. rohkaistaan lasta rehellisyyteen ja pyytämään anteeksi. USKONNOLLIS-KATSOMUKSELLISTA suodaan lapselle mahdollisuus hiljentyä, ihmetellä, pohtia ja kysellä elämään liittyviä asioita. huomioidaan kirkkovuoden perinteet toiminnassa. esim. pääsiäinen, joulu jos vanhemmat haluavat, ja jos on muuten mahdollista, käytetään seurakuntamme järjestämiä kerhoja sekä tilaisuuksia kuten joulukirkko ja pääsiäisvaellus. lapsikohtaisessa vasussa sovitaan vanhempien kanssa uskontokasvatuksen toteuttamisesta. perehdytään lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perinteeseen ja tapoihin.

11 Liite 2 PERHEPÄIVÄHOITOKOTI HOITO- JA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ SISÄLLÄ: Riittävät ja turvalliset tilat toimintaa varten leikkiä ja ohjattua toimintaa Ikäkauden mukaiset leikki- ja askarteluvälineet ja asialliset säilytyspaikat välineille Ruokailuun sopivat ja riittävät tilat ja välineet. Peseytymistilat käsien, pepun ym. pesuun, jokaiselle omat pyyhkeet. Wc-toimintoihin tarvittavat välineet, potat, korokkeet ym. Muista hyvä hygienia! Jokaiselle lapselle oma, turvallinen nukkumis- / lepopaikka (lakanat, peitto, tyynyt) Pukeutumistila eteisessä. Ulko- ja kuravaatteiden säilytys ja kuivaus, kuravaatteiden pesu Eteinen on kohtaamispaikka vanhempien kanssa eräänlainen hoitajan käyntikortti -> kiinnitä huomiota viihtyvyyteen. Tiedottamista varten voisi olla pieni ilmoitustaulu. Turvallisuusnäkökohdista on tarkistuslista liitteenä. PIHA-ALUE JA YMPÄRISTÖ Pihalla riittävästi tilaa liikkua ja leikkiä Pihaleikkivälineet myös kiinteät esim. hiekkalaatikko, keinu ym. Pihan turvallisuus: kasvit, autojen liikkuminen piha-alueella, mihin vanhemmat ajavat haku ja tuontitilanteissa Liikkuminen lasten kanssa lähiympäristössä, leikkikentät, kerhomatkat ym. muista turvaliivit Turvallisuusnäkökohdista on tarkistuslista liitteenä. PERHEENJÄSENET JA LEMMIKIT Hoitopäivän aikana kotona olevista perheenjäsenistä tulee usein tärkeitä lapsille. Hoitajan miehen ja lasten osallistuminen päivän rytmiin, ruokailuun ym. Hoitajan omien lasten yksityisyyden kunnioittaminen - huoneiden, lelujen ym. käyttö Kielenkäyttö, käyttäytyminen ja rajat Lemmikkieläimistä liitteenä toimintaohje HANKINNAT Kustannuskorvauksen muita kustannuksia koskeva osuus sisältää korvauksen tavanomaisista kuluista kuten huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä, lapsen hoitoon liittyvistä puheluista yms. menoista. Talousarvioon varattua määrärahaa käytetään vuosittain hankintoihin tarpeen mukaan. Eri alueilla voi olla erilaisia käytäntöjä. - Lainaamosta tarvittaessa kaksosten rattaat, syöttötuolit, retkisängyt, ym. välineet - Hoitajille hankittavat lelut tai askarteluvälineet - Alueella kiertävät pelit, isommat lelut tai toimintavälineet ym. - Yhteisiä toimintavälineitä alueen päiväkodin kanssa - Pienimuotoisia retkiä, teatteria, konsertteja ym. Liitteet: Perhepäivähoitokodin turvallisuuden tarkastuslista (Päivähoidon turvallisuussuunnittelu; oppaita 71 Stakes 2008) Toimintaohje: Lemmikkieläimet perhepäivähoidossa

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA Ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Pajulantie 9 as 3 51420 Harjumaa P.044-7944973 PAJUNKISSA Pajunkissa sijaitsee Harjumaassa haja-asutusalueella. Toimimme rivitaloasunnossa.

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4 1 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 1 1.1 Ryhmän tavoitteet 2 1.2 Ryhmän arvot 3 Varhaiskasvatus ympäristömme 4 Toiminnalliset orientaatiot lapsille ominainen tapa toimia 5 Sisällölliset orientaatiot tapa hahmottaa

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NASTOLAN KUNTA Sisällys Alkusanat Perhepäivähoidon arvot Kasvatuskumppanuus Lapsen tapa toimia Sisällölliset orientaatiot Kuntouttava varhaiskasvatus Yhteistyö

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2 Keskustan päiväkodin esittely: Osoite: Kaivokatu 9, 21100 Naantali ( Kaivonkulma) Puh: (02) 434 5245 Mannerheiminkatu 14, 21100 Naantali ( Raatihuone,

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 2 (13) TÄLLAINEN MINÄ OLEN (lapsi täyttää vanhempien kanssa) Parhaat kaverini... Tykkään... Hoitopaikassa kivaa on... Olen hyvä...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Sastamalan kaupunki Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Marjut Vuokko Tampere 24.3.2017 4.4.2017 2 Vasu työ Ensin Ohjausryhmä - varhaiskasvatuksen päällikkö - varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN NIMI

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN NIMI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN NIMI LIIMAA TÄHÄN OMA KUVASI LAPSEN VASU TAIKATAKIN ARKIPUHE IHMISEKSI KASVAMISESTA Kun kasvaa ihmiseksi täytyy kokeilla, onko peltisiivet kalalokeilla ja minkälaisin

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

Ryhmäperhepäiväkoti Hippiäisten Varhaiskasvatussuunnitelma. suunnitelma. (7.9.2013, päivitetty 16.1.2014)

Ryhmäperhepäiväkoti Hippiäisten Varhaiskasvatussuunnitelma. suunnitelma. (7.9.2013, päivitetty 16.1.2014) Ryhmäperhepäiväkoti Hippiäisten Varhaiskasvatussuunnitelma suunnitelma (7.9.2013, päivitetty 16.1.2014) RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI HIPPIÄISET Mustolanperäntie 36 85800 Haapajärvi hippiaiset@selanne.net p.044-4456710

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä 1. Lapsi yksilönä ja ryhmässä (keskustellaan mm. alla olevista asioista) - millainen lapsi on luonteeltaan - miten lapsi ilmaisee tunteitaan ja omaa tahtoa - miten ilmaisee suuttumusta / pettymyksiä -

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Varhaiskasvatussuunnitelmatyön taustaa... 2 2. Perhepäivähoidon vahvuudet... 3 3. Perhepäivähoidon arvot... 4 4. Perhepäivähoitajan

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA The English Playschool of Asikkala, 31.12.2011 THE ENGLISH PLAYSCHOOL OF ASIKKALA -kannatusyhdistys ry The English Playschool of Asikkala on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, yksityinen

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Sisällys JOHDANTO 3 1 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 2 KASVATUSKUMPPANUUS 4 3 LAPSEN OMA VASU 6 4 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

SIPOON VARHAISKASVATUSPALVELUT. Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

SIPOON VARHAISKASVATUSPALVELUT. Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma SIPOON VARHAISKASVATUSPALVELUT Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sipoon perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä perhepäivähoitajien,

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Huoltajien lomake TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Tiedonsiirron tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä kodin, päivähoidon ja koulun kanssa. Tiedonsiirtolomakkeeseen kootaan

Lisätiedot

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma Ylitilantien päiväkodin Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Ylitilantien päiväkoti Ylitilantie 5 01800 Klaukkala Puh. 040 317 4447 2. TOIMINTA-AIKA Ajalla 11.8. 2010-31.5.2011 Esiopetusta

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Lappi

Toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Lappi Toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Lappi TOIMINTAKULTTUURI YKSIKÖSSÄMME Tarjoamme lapsille hoivaa ja huolenpitoa maanantaista sunnuntaihin 24/7 Varhaiskasvatusta toteutetaan huomioiden lapsen hoitovuorot

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLINEN VETELI /PÄIVÄHOITO LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 4-5 VUOTIAILLE LAPSEN NIMI JA SYNTYMÄPÄIVÄ PÄIVÄHOITOPAIKKA

LUOTTAMUKSELLINEN VETELI /PÄIVÄHOITO LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 4-5 VUOTIAILLE LAPSEN NIMI JA SYNTYMÄPÄIVÄ PÄIVÄHOITOPAIKKA VETELI /PÄIVÄHOITO LUOTTAMUKSELLINEN LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 4-5 VUOTIAILLE LAPSEN NIMI JA SYNTYMÄPÄIVÄ PÄIVÄHOITOPAIKKA OHJEET VASUN (varhaiskasvatussuunnitelman)tekijälle: Vasu tehdään Vetelissä

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot