Turun Weikot ry juniorikeilailu Toimintakäsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Weikot ry juniorikeilailu Toimintakäsikirja"

Transkriptio

1 1 Turun Weikot ry juniorikeilailu Toimintakäsikirja Versio 2.0

2 2 1. JOHDANTO Toimintakäsikirja kuvaa Turun Weikot Keilailu ry:n toimintaa junioritoiminnan näkökulmasta. Se kertoo jaoston keilailutoiminnasta, toiminnan yleisistä periaatteista ja toimintatavoista. Käsikirjalla selkeytetään ja yhtenäistetään seuran toimintatapoja, määrittämään vastuualueita ja perehdyttämään uudet jäsenet toimintatapoihimme. Käsikirja ei pyri olemaan lopullinen viisaus toimintamme suhteen. Toimintakäsikirjaa tullaan päivittämään tarvittaessa ja sen ajantasaisuudesta vastaa hallitus. KEILAILUSTA HARRASTUKSENA JA KEILAILUN JUNIORITOIMINNASTA Keilailussa varsinainen junioritoiminta on varsin uutta ja keilailu poikkeaa monesta muusta lajista perinteidensä vuoksi monella tavalla. Perinteet ovat toisaalta rasite, mutta toisaalta myös rikkaus. Suomessa keilailu on alun perin ollut miesten ja ylemmän keskiluokan harrastus. 80- ja 90-luvulla työpaikkaporukoiden keilailu yleistyi, mikä muokkasi lajin harrastajakuntaa ja 90-luvun laman jälkeen viihdekeilailu on ollut nopeimmin kasvava ryhmä. Kaikki nämä aikakaudet ovat jättäneet lajiin jälkensä. Suomalainen keilailu verrattuna muiden maiden keilailun harrastetoimintaan on myös hyvin kilpailupainotteista. Tämä on ollut merkittävä tekijä suomalaisten keilaajien menestyksen taustalla kansainvälisillä keilailuareenoilla. Keilailun etikettisäännöt erityisesti kilpailuissa ovat edelleen tärkeät oppia, jotta tulee hyväksytyksi keilailuyhteisöön. Keilailun tärkein etikettisääntö on suoritusrauhan antaminen kilpailijalle. Suoritusrauha tarkoittaa kaikkea rauhallista ja maltillista käyttäytymistä ja toisten huomiointia silloin, kuin kilpailu on käynnissä. Kukin keilaaja on velvollinen huolehtimaan, ettei astu keilaradalle mikäli viereisellä radalla keilaaja on keskittymässä keilasuoritukseen. Etuajooikeus oikealta pätee myös keilaradalla eli oikealla puolella oleva keilaaja saa mennä ensiksi radalle ja vasemmalla radalla oleva keilaaja menee radalle vasta kun oikean radan keilaaja on suorituksensa tehnyt. Keilaajan tulee saapua ajoissa paikalle. Erityisesti tämä koskee kilpailuja, jos kilpailija ei ole ajoissa ilmoittautunut ja maksanut kilpailumaksuaan järjestäjä on oikeutettu antamaan pelipaikan toiselle kilpailijalle. Pois jäänyt kilpailija saattaa olla silti velvoitettu maksamaan kilpailumaksun. Ajoissa paikalle tuleminen on tärkeää kilpailun järjestäjänkin kannalta, sillä järjestäjä saattaa joutua hankkimaan kilpailijalle parin epätasapari tilanteissa, jolloin kovin lyhyt varoaika voi estää kilpailuun osallistumisen. Nämä ovat keskeisiä kilpakeilailussa muistettavia sääntöjä aloittavalle, jotka juontavat juurensa pitkälle perinteisiin. Keilailun kilpailuasulla on myös pitkät perinteet eli pelipaidan lisäksi miespuolisilta kilpailijoilta edellytetään siistejä pitkiä suoria housuja. Seura edellyttää, että kilpailuissa käytetään seuran edustusasua eli pelipaitaa. Suomalaisen kilpakeilailun alkumetreillä edellytys oli suorat valkoiset housut eli niistä ajoista pukeutumisetiketti on vapautunut merkittävästi. Työpaikkaporukoiden ja viihdekeilaajien mukaantulo näkyy erityisesti pukeutumisessa, mutta silti kilpakeilaajien siistiä pukeutumista arvostetaan ja pidetään hyvänä käyttäytymisenä. Juniorikeilailun näkökulmasta keilailuyhteisöä voi pitää moninaisuutensa ja voimakkaan yhteisöllisyytensä kautta rikkautena. Keilailu ensi sijassa yksilölajina tuo hallin vakioporukat yhteen päivästä toiseen ja keilailuyhteisöön hyväksytään aina keilaajana ns. siviilitaustoista välittämättä. Keilahallilla käy aktiivisesti kaiken ikäisiä ihmisiä, vaikka edelleen suuri osa harrastajista on keski-ikäisiä tai iäkkäämpiä. Kun junioreita tulee mukaan enemmän ja enemmän, myös ymmärrys juniorikeilailua kohtaan kehittyy. Toisaalta heterogeeninen keilailuyhteisö on myös erittäin kasvattava ja sosiaalisia taitoja kehittävä, koska kasvava nuori pääsee vertaiskontaktiin hyvinkin eritaustaisten ja ikäisten keilaajien kanssa. Keilahalli on kuin mikä tahansa muukin yhteisö, jonka jäseneksi hyväksytään, kun on oppinut pelisäännöt.

3 3 2. TURUN WEIKOT KEILAILU RY Turun Weikot Keilailu ry on vuonna 1912 perustetun Turun Weikot ry alainen lajiseura. Tällä hetkellä Turun Weikot ry:n lajivalikoimaan kuuluvat keilailun lisäksi jalkapallo, jääkiekko, lentopallo, nyrkkeily, salibandy, voimistelu ja voimailu. Keilailu tuli mukaan seuran lajikirjoon vuonna 1953 Aninkaisten keilahallin rakentamisen myötä. Keilailun aloitti tuolloin 14 Weikkojen jäsentä. SEURAN JÄSENYYDET ERI YHDISTYKSISSÄ KEILAILUN OSALTA Turun Weikot Keilailu ry on Suomen Työväen Urheiluliitto (TUL)) ry:n, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (LiikU) ry:n, Suomen Keilailuliitto ry:n ja Turun Keilailuliitto ry:n jäsen. Alusta alkaen Weikot on kuulunut suurimpiin keilailuseuroihin Turussa. Vuoden 2010 alussa Weikkolaisia keilaajia on yhteensä 117, joista noin puolet on junioreita. Weikot on tällä hetkellä Turun suurin keilailuseura. 3. EETTISET LINJAUKSET, TOIMINTA-AJATUS JA WISIO JUNIORIURHEILUN PELISÄÄNNÖT Turun Weikot pyrkii tarjoamaan lapsille ja nuorille terveellisen ja kehittävän vaihtoehdon urheilussa. Ymmärrämme, että seuralla on tärkeä kasvatustehtävä, joka ei rajoitu pelkästään urheiluun. Tässä mielessä Turun Weikot ry:n hallitus on hyväksynyt junioriurheilun pelisäännöt, jotka ovat ohjenuorana kaikille nuorten weikkolaisten parissa toimiville. Pelisääntöjen motto Lajeja kyvyille! tarkoittaa sitä, että Weikot tarjoaa lapsille mahdollisuuden kokeilla eri lajeja ja sitä kautta löytää omansa. Turun Weikot tarjoaa: 1. edullisin kustannuksin monipuolisesti kehittävää, vaihtelevaa ja turvallista toimintaa osaavien ohjaajien ja valmentajien johdolla, 2. tilaisuuden kestävän perustan luomiseen mahdolliselle huippu-urheilijan uralle, 3. onnistumisen elämyksiä jokaiselle toimintaan osallistuvalle, 4. kannustavan ilmapiirin, tasapuolisen kohtelun ja iloista yhdessäoloa hyvässä seurassa. Turun Weikot kannustaa: yhteistoimintaan, sääntöjen kunnioittamiseen ja vastuuseen sovituista tehtävistä, kunnioittamaan kanssaihmisiä ja käyttäytymään sen mukaisesti, arvostamaan oman lajin lisäksi myös muita urheilulajeja ja muitakin harrastuksia kuin urheilua. Turun Weikkojen juniorivalmennuksen periaatteet: Leikinomaisesta kisailusta kohti lajivalintaa ja tavoitteellista harjoittelua Hitaasti kiiruhtaen kohti menestystä Työtä tehden tuloksiin TOIMINTA-AJATUS Weikot pyrkii tarjoamaan keilailutoimintaa kaikille kohderyhmille, vauvasta vaariin, harrastelijasta huippukeilaajiin, naisille ja miehille.

4 4 Harrastaja Kilpaileva harrastaja Kohti Huippua tavoitteellinen kilpailija Maajoukkuetason urheilija WISIO Turun Weikot Keilailu ry:n visio vuoteen 2020 on: Turun Weikot Keilailu ry on junioreihin panostava Suomen huippukeilaseura, jossa tarjotaan harrastusmahdollisuus kaiken ikäisille PÄIHDELINJAUS JA PUUTTUMINEN KIUSAAMISEEN TAI MUUTOIN VAHINGOLLISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Seuran junioritoiminnassa mukana olevat valmentajat ovat sitoutuneet päihteettömyyteen (alkoholi ja huumeet) toimiessaan junioreiden kanssa. Juniorien kilpailumatkoilla sääntö koskee myös mukana olevia täysi-ikäisiä kilpailijoita ja valmentajia. Pääsääntöisesti keilahalleilla on kuitenkin anniskeluoikeudet, joten alkoholin olemassa oloa tai päihtyneiden henkilöiden esiintymistä keilahallilla seura eivätkä valmentajat kykene estämään. Kuitenkin ensisijaisen tärkeätä on junioritoiminnassa mukana olevien toimiminen myös päihteettömyyden osalta hyvänä esimerkkinä. Koska valmentajat ovat sitoutuneet päihteettömyyteen, myös junioreilta edellytetään päihteettömyyttä. Esimerkiksi valtakunnallisella JunnuTourilla on tiukat säännökset päihteettömyydestä osakilpailujen aikana. Junioriryhmissä esiintyvään kiusaamiseen pyritään puuttumaan heti kun valmentaja sellaista havaitsee tai häneen ollaan kiusaamisen osalta yhteydessä. Kiusaajan ja kiusatuksi tulleen vanhempiin ollaan yhteydessä ja asia pyritään ensisijassa ratkaisemaan keskustelemalla yhdessä ja erikseen. Kiusaamista ei hyväksytä ja siitä on aina seuraamuksia. Lähtökohtaisesti asia pyritään sopimaan, mutta seuraamuksena saattaa olla myös sulkeminen harjoituksista määräajaksi tai äärimmillään erottaminen pysyvästi harjoitusryhmästä.

5 5 Muissa vahingontekotapauksissa tai esimerkiksi näpistystapauksissa ratkaisu mietitään aina tapauskohtaisesti. Kuitenkin lähdetään liikkeelle siitä, että nuoren tulee ymmärtää toimineensa väärin, nuorelle varataan myös mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä asiasta ja sitten yhdessä vanhempien ja muiden tahojen, joita asia koskee, kanssa mietitään oikeasuhteinen seuraamus tapahtuneesta. Toimintamalli ongelmatapauksissa on yhteydenotto valmentajaan tai muulla tavoin asian tuleminen valmentajan tietoisuuteen. Valmentaja on yhteydessä junioritoiminnasta vastaavaan, jonka kanssa sovitaan etenemisestä, mitä keskustellaan nuoren kanssa, mitä keskustellaan nuorten vanhempien kanssa, miten ollaan yhteydessä ja miten asia käsitellään muiden tahojen kanssa, jota asia koskee. Lähtökohtaisesti pyritään luomaan keskusteluyhteys, jossa eri osapuolet ovat mukana ja mahdollisuuksien mukaan myös juniorin vanhemmat ovat mukana. Keskustelussa pyritään selvittämään tapahtumien oikea kulku eri osapuolten kuulemisella ja sopimaan asian ratkaisusta. Tämän jälkeen huolehditaan, että toimitaan jatkossa sovitulla tavalla. Mikäli ongelmakäyttäytyminen on tapahtunut esimerkiksi keilailukilpailuissa saattaa näistä seurata kyseisen alueen keilailuliitolta kirjallinen huomautus asiasta, johon seuran on vastattava. Myös näissä tapauksissa urheilijalle varataan mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä asiaan. Paikallisliitto voi rangaistuksena langettaa määräaikaisen kilpailukiellon kyseisen liiton kilpailuissa tai kyseisessä kilpaillussa tehty suoritus mitätöidään. Laajimmillaan kilpailukielto voi koskea kaikkia kilpailuita, mutta tällöin asia käsitellään Suomen Keilailuliiton hallituksessa. 4. SEURAN JA JAOSTON ORGANISAATIO SEURAN ORGANISAATIO Päätösvalta seurassa perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Ylin päättävä elin on vuosikokous. Vuosikokouksessa valitaan seuralle hallitus ja päätetään hallituksen apuna toimivista valiokunnista. Vuosikokous päättää myös näihin toimielimiin valittavista henkilöistä tai antaa valintavaltuudet seuran hallitukselle. Vuosikokous hyväksyy seuralle myös toimintasuunnitelman ja talousarvion kuluvalle kaudelle sekä.päättää hallituksen laatiman toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämistä vastuullisille. Seuran tilikausi on heinäkuun alusta kesäkuun loppuun. Seurassa on tällä hetkellä kaksi valiokuntaa (kilpailuvaliokunta ja juniorivaliokunta).

6 6 SEURAN HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TYÖNJAKO KAUDELLE : Puheenjohtaja, Päivi Peltola-Ojala strateginen vastuu seuratoiminnan linjauksista kokouspuheenjohtajuus Varapuheenjohtaja, Harri Grönroos puheenjohtajan avustaminen tämän toiminta-alueilla Sihteeri, Marja Hongisto strateginen vastuu toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatimisesta ja valiokuntien ohjaus tiedottaminen ja kokouspöytäkirjojen laadinta Taloudenhoitaja, Elina Wiik strateginen vastuu rahaliikenteestä ja kirjanpidosta Hallitukseen kuuluu lisäksi 3 jäsentä. 5. TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TALOUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TILINPÄÄTÖS Seuran oma tilikausi on heinäkuusta kesäkuuhun samoin kuin toimintakausi. Seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio laaditaan syksyllä ja hyväksytään vuosikokouksessa. Toimintakertomuksen laatii hallitus ja esittää sen seuran vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Seuran kirjanpito hoidetaan seuran toimistossa. Tilintarkastus tapahtuu seuran virallisten toiminnantarkastajan toimesta. Tilinpäätös hyväksytään seuran vuosikokouksessa. TALOUDEN PERUSTEET Seuran talous perustuu pääseuran avustuksille, kausimaksuille, talkootyölle, kilpailujärjestelyistä saataville tuotoille, arpajaistuotoille, valmennuksesta saaduista

7 7 korvauksista sekä muilta tahoilta saaduista avustuksista. Merkittävimmässä roolissa on avustukset seuralta. KULUKORVAUKSET Jaosto maksaa kaikkien ryhmien osalta joukkuetoiminnan kustannukset seuraavasti: matkakuluista 25 snt / km välillä Kupittaan keilahalli - pelipaikka joukkueen osallistumismaksut ja pelaajien ratamaksut joukkuekilpailuihin, mikäli samanaikaisesti osallistuu erikoiskilpailuun tai henkilökohtaiseen viikkokilpailuun tämän osuuden kukin joukkueen pelaaja kustantaa itse majoitukset kaksoiskierroksilla valtakunnan sarjoissa päiväraha 17 e /hlö yöpymisen vaativalla valtakunnan sarjakierroksella Veljet seuraottelussa maksetaan matkakulut Lisäksi korvataan SM-kilpailuihin osallistumismatkoista 5 snt / km, pelaajakohtaisesti. TUL:n mestaruuskilpailuihin järjestetään joko yhteiskuljetus tai muussa tapauksessa seura tukee osallistujien matkakuluja. Valtakunnallisen junnutouriin osallistumista tuetaan matkojen osalta ja maksamalla mukaan lähtevälle valmentajalle matkan lisäksi 17 e päiväraha. JÄSEN- JA KAUSIMAKSUT Seuran jäsenmaksu on 10 euroa. Keilailutoiminnassa mukana olevilta rekisteröidyiltä jäseniltä peritään lisäksi toiminta- ja rekisteröintimaksuja seuraavasti: Aikuiset 100 e Nuoret 50 e Juniorit 20 e Kevätkaudella liittyvän jäsenen maksu kattaa jäsenmaksun seuraavan kauden loppuun eli enimmillään 18 kk. Kausimaksu sisältää pelipadan, rekisteröinnin kilpakeilaajaksi, SKL:n urheiluryhmävakuutuksen keilatessa tai matkalla keilaamaan sattuneiden vahinkojen varalta ja Keilaaja-lehden. Lisäksi jäsenmaksu oikeuttaa osallistumaan seuran joukkueiden toimintaan, joiden kustannuksia seura kohdassa Kulukorvaukset kuvatulla tavalla tukee. Jäsenyyden myötä on myös oikeutettu varaamaan seuran harjoitusvuorolle vakiopaikan tai osallistumaan ohjattuun harjoitteluun. HARJOITUS- JA VALMENNUSMAKSUT Junioreiden varsinaiset harjoittelumaksut ohjatun harjoittelun osalta on porrastettu kolmeen ryhmään ohjatun harjoittelun määrän mukaan. Harjoitusmaksut laskutetaan kuukausimaksuina. Ohjatut harjoitukset 1 h viikossa 20 euroa/kuukausi. Kohti Huippua -ryhmään kuuluvien harjoitusmaksu on 40 euroa/kuukaudessa. Kohti Huippua -ryhmään osallistuvilta peritään ryhmään sitouttamismaksu 150 kertakuluna. Kohti Huippua -ryhmän toimintakausi tässä muodossaan on 3 vuotta. Turun Keilailuliitto tukee rekisteröityjen juniorikeilailijoiden harjoittelua tarjoamalla vapaita ratoja 2 euron tuntihinnalla käyttöön. Ratamaksu edellyttää, että on Turun Keilailuliiton alaiseen keilaseuraan rekisteröitynyt alle 20-vuotias keilaaja ja että rata on vapaana. Rataa ei voi varata etukäteen. Varatusta radasta peritään normaalin hinnaston mukainen ratamaksu.

8 8 Mikäli juniori kuuluu maajoukkueryhmään mukaan lukien SKL:n tulevaisuudenryhmä, voi tämä varata radan etukäteen saman päivän aikana ja radan saa käyttöön veloituksetta. 6. JUNIORITOIMINNAN KUVAUS JA PERIAATTEET JUNIORITOIMINTA Seura järjestää ohjattua junioritoimintaa alle 20-vuotiaille nuorille ja junioreille. Ohjattu junioritoiminta on organisoitu ryhmäharjoituksiksi. Kaudella toiminnassa on yhdeksän ohjattua ryhmää. Ohjatun junioritoiminnan tavoitteena on opettaa lapsille sosiaalisia ja liikunnallisia taitoja, kehittää keilailussa tarvittavia ominaisuuksia ja luoda näin pohjaa tavoitteelliseen harjoitteluun ja valmentautumiseen sekä tukea juniorin innostusta lajiin ja pysymistä lajin harrastajana. Ohjattuihin harjoitusryhmiin voi osallistua, vaikka ei haluaisi osallistua varsinaiseen kilpailutoimintaan eli voi keskittyä vain lajin harrastamiseen. Juniorivalmennusta koordinoi juniorivastaava Päivi Peltola-Ojalaja toiminnassa on mukana viisi Suomen Keilailuliiton valmentajatutkinnon suorittanutta valmentajaa. Valmennustoiminnassa ovat mukana seuraavat valmentajat ja heidän koulutustasonsa: VALMENTAJA KOULUTUSTASO RYHMÄT, JOITA VALMENTAA Päivi Peltola-Ojala Provalmentaja Kohti Huippua -ryhmä Keijo Wilén Kilpavalmentaja vuotiaiden junioreiden harrasteryhmiä 2 kpl, vuotiaiden junioreiden harrasteryhmiä 1 kpl, Kohti Huippua -ryhmä Pertti Ojala Perusvalmentaja vuotiaiden junioreiden harrasteryhmiä 2 kpl Marja Hongisto Kilpavalmentaja vuotiaiden junioreiden harrasteryhmiä 1 kpl, Kohti Huippua -ryhmä Harri Grönroos Kilpavalmentaja 2012 Kohti Huippua -ryhmä, sijainen junioriryhmissä JUNIORIVALMENNUKSEN ORGANISOITUMINEN Ohjatuissa junioriharjoituksissa käymisen edellytys on rekisteröinti ja jäsenmaksun maksaminen. Ohjatussa toiminnassa juniorit on jaettu ryhmiin. Jossain määrin ryhmiin on kuitenkin jouduttu sijoittamaan myös muita kuin ryhmään varsinaisesti kuuluvia junioreita. Mahdollisuuksien mukaan ryhmäjakoa pyritään kuitenkin kehittämään jatkossa edelleen niin, että ryhmät selkiytyisivät tässä kuvatuiksi ryhmiksi. Ryhmäkoko on tällä hetkellä 6-8 junioria yhden valmentajan ryhmässä.

9 9 Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai 15:00 Poweraction(Kupittaa) 15:30 16:00 Poweraction (Aninkainen) 16:30 Poweraction (Kupittaa) 17:00 Power20+(Aninkainen) Power20+(Kupittaa) 18:30 Aikuisten pitkäkurssi 19: vuotiaat jatkavat harrastajat vuotiaatjatkavat harrastajat 17:30 Kohti huippua Aikuinen+lapsi-ryhmä 5-8- vuotiaat 18: vuotiaat alkeet vuotiaat alkeet 7-9 -vuotiaat Kohti huippua 19:30 Kohti huippua Oheistreenit (Kastun koulu, 20:00 alasali) Taulukko 1.Turun Weikot Keilailu ry:n valmennuksen viikko-ohjelma kausi VUOTIAAT Harjoitukset kerran viikossa. Pääpaino vapaassa keilailussa, leikkimielisyydessä ja keskinäisessä kisailussa. Harjoitteet ovat perustaitoja kehittäviä. Ohjaaja huolehtii ensisijassa järjestyksestä ja viihtyvyydestä sekä opettaa tekemään perusasioita oikein VUOTIAAT (VASTA ALOITTAVAT) Harjoitukset kerran viikossa. Harjoituksissa keskitytään perusasioiden opetteluun ja opetetaan vaihe kerrallaan modernia keilailusuoritusta. Ei syvennytä niinkään henkilökohtaisen suorituksen hiomiseen vaan tehdään perusharjoitteita harjoitusohjelman mukaisesti. Pyritään toimimaan ryhmänä ja tekemään ryhmänä harjoitteita. Valmentajan tehtävänä huolehtia myös järjestyksestä. Kullakin harjoituskerralla myös vapaata keilailua. Ohjatun ja vapaan keilailun suhde noin 25/75 eli annetaan mahdollisuus oivaltaa itse ja soveltaa opittua asiaa VUOTIAAT (VASTA ALOITTAVAT) Harjoitukset kerran viikossa. Harjoituksissa keskitytään perusasioiden opetteluun ja opetetaan vaihe kerrallaan keilailusuoritusta. Asioita käydään myös yksityiskohtaisesti läpi junnun kiinnostuksesta riippuen ja keskitytään enemmän henkilökohtaisen suorituksen kehittämiseen. Harjoitellaan jo pidempään keilanneiden samanikäisten kanssa samassa ryhmässä, jolloin opitaan myös toisiltaan. Valmentajan tehtävänä on motivoida harjoittelemaan, opettaa perustekniikka ja teettää monipuolisia harjoitteita. Kullakin harjoituskerralla myös vapaata keilailua. Ohjatun ja vapaan keilailun suhde noin 60/ VUOTIAAT (JATKAVAT) Harjoitukset kerran viikossa. Harjoituksissa keskitytään perusaisoihin, mutta niissä mennään koko ajan pidemmälle. Tehtäviä vaikeutetaan taitotason kehittyessä. Harjoitukset muuttuvat koko ajan yksilöllisemmäksi. Kullakin harjoituskerralla myös vapaata keilailua. Harjoitteiden

10 10 laajuudesta riippuen 2-5 harjoitetta kullakin harjoituskerralla. Ohjatun ja vapaan keilailun suhde noin 50/50, nuoremmilla vapaan keilailun määrä on suurempi. Ohjaajat kannustavat omatoimiseen harjoitteluun ja kilpailuihin osallitumiseen VUOTIAAT (JATKAVAT) Harjoitukset kerran viikossa, jonka lisäksi kannustetaan itsenäiseen harjoitteluun. Harjoituksissa tehdään sekä perustekniikka harjoitteita että henkilökohtaisia harjoitteita tarpeen mukaan. Harjoitteita vaikeutetaan keilaajan henkilökohtaisesta taitotasosta riippuen. Kullakin harjoituskerralla jätetään aikaa myös vapaalle keilailulle, kikkailulle ja itse oivaltamiselle. Harjoitteiden laajuudesta riippuen 2-3 harjoitetta kullakin harjoituskerralla, mutta harjoitteiden kesto pidempi ja harjoitteissa mennään syvemmälle. Ohjatun ja vapaan keilailun suhde harjoituksissa noin 60/40. KOHTI HUIPPUA -RYHMÄ Harjoitukset 3 kertaa viikossa ryhmänä, jonka lisäksi kullakin ryhmäläisellä on henkilökohtaiset valmentajat ja henkilökohtaiset valmennusohjelmat. Viikoittaisista harjoituskerroista yksi on oman valmentajan kanssa ja kaksi kertaa tehdään muiden valmentajien valvomana omia harjoitteita. Harjoitusohjelmissa huomioidaan kunkin urheilijan kehitystavoitteet ja kilpailutavoitteet. Urheilijat pitävät suorituksistaan harjoituspäiväkirjaa, jotka palautetaan sähköisesti valmentajille sekä ryhmän vetäjille. AIKUINEN+LAPSI -RYHMÄ Harjoitukset kerran viikossa, mutta valmennusta vain jokatoinen viikko. Ryhmässä tuetaan yhdessä tekemistä ja harrastamista ja valmentajan rooli on antaa vinkkejä harjoitteluun sekä opettaa perustekniikkaa tai valmennettavan taitotasosta riippuen myös vaativampia harjoitteita. MONIPUOLISUUS Monipuolisuudesta pyritään huolehtimaan keilailuharjoituksissa ja sen lisäksi kerran viikossa on kaikille ryhmille yhteiset oheistreenit, joissa pelataan eri pallopelejä sekä tehdään erilaisia muita toiminnallisia harjoitteita, jotka tukevat lajisuoritusta. Harjoitukset ovat pääasiassa koulun salissa, mutta oheistreeneissä on käyty myös mm. pelaamassa jalkapalloa ja sulkapalloa sekä lenkkeilemässä urheilupuistossa yms. HYVIEN HARJOITUSTEN TUNNUSMERKIT Ryhmä kootaan yhteen heti harjoitusten aluksi ja käydään läpi päivän aihepiiri. Tehdään alkuverryttely. Käydään yhdessä läpi päivän teema ja tehtävänannot harjoituksen aluksi sekä mahdolliset muut keskusteltavat asiat. Annetaan selkeitä tehtäviä, joiden suorittamista opastetaan henkilökohtaisesti. Valmentaja huomioi kaikkia ryhmän jäseniä mahdollisimman tasapuolisesti. Jokaisen luona pitää käydä joka kerta. Valmentaja selvittää myös miksi harjoitetta tehdään ja mitä on tarkoitus oppia. Valmentaja vastaa kysymyksiin ja myös laittaa keilaajan ajattelemaan asiaa. Ehditään tekemään useampia asioita ja myös kerrata opittua. Huolehditaan, että kaikilla on harjoitusrauha. HARJOITTELUN SUUNNITTELU Valmentajan tehtävänä on harjoitusten suunnittelu. Harjoitusohjelma tehdään ennen ryhmän toiminnan aloittamista ja jaetaan junioreille. Sen avulla varmistetaan se, että kaikkien ryhmien

11 kanssa käydään keilailusuorituksen eri osa-alueet kokonaisvaltaisesti läpi. Valmentajan tehtävänä on kehittää ryhmänsä osaamistasoa vastaavat harjoitteet ryhmälle. Harjoitusohjelma on ohjenuora eli siitä on lupa tarvittaessa poiketa, mutta sen noudattamiseen valmentajia kannustetaan. Harjoitusohjelma jaetaan myös junioreille, jolloin he tietävät jo ennalta mitä harjoitustunnilta on odotettavissa. 11

12 12 Taulukko 1. Esimerkki yksittäisen ryhmän harjoitusohjelmarungosta keväälle. Ohjelmassa mukana myös valmentajan alustavasti suunnittelemat harjoitteet ja tehtävät. Päivä Aika Aihe Teema Testi/kisa Jaetaan ryhmä kahtia. Toisille tehdään keilailun taitotesti ja toiset suorittavat tammikuun kuukausikisan :45 19:00 Kisa (TS) Turun Sarja Joukkuekilpailu Kupittaalla, joukkue valitaan keskiviikon (Päivi/Aino) harjoituksissa. Joukkue valitaan ensisijassa Päivin ja Ainon ryhmästä Testi/Kisa Jaetaan ryhmä kahtia. Toisille tehdään keilailun taitotesti ja toiset suorittavat tammikuun kuukausikisan :00 16:00 Kisa Junnu Tour Raumalla. Halukkaat ilmoittautuvat valmentajan kanssa kilpailuun. Kilpailumaksu 23 e Rytmi Heiluri, askeleet ja rytmi: heittosuoritus kahdella heilurilla askelmäärä rajoittamaton, lyhyt vauhti (3 m), paikkaa 10 keila ja 7 keila molempiin osuttava pallolla Kisa Turun Junnu Tour Paimiossa ja samassa yhteydessä seuraottelu Keilax-teamia vastaan. Pelimaksu 8,50 e. Halukkaat ilmoittautuvat valmentajalle Pelilinjat Tarkkuus: tee kaato 1 nuolen kautta, tee kaato 2 nuolen kautta, tee kaato 3 nuolen kautta, tee kaato 4 nuolen kautta Irrotus Irrotus ja irrotusasento: kissa ulos talosta, ranne suorana ja sormet suorana, pallo kämmenellä ilman sormia. Tehtävä: 1 sarja huonommalla kädellä Kisa Kuukausikilpailu Helmikuu: 2 sarjaa, radan vaihto sarjan jälkeen. Tulokset kirjataan itse ja ohjaajat keräävät lopuksi Alkuasento Alkuasento ja alkutyöntö: tarkastetaan että alkuasento ja alkutyöntö tehdään oikein Tehtävä: 2 sarjaa bakerilla, kilpaillaan toisia ratoja vastaan :30 15:00 Kisa (TS) (Jali) Turun Sarja Joukkuekilpailu Kupittaalla, joukkue valitaan keskiviikon 3.3. harjoituksissa. Joukkue valitaan ensisijassa Jalin ryhmästä Paikot Paikkopeli Tehtävä: pelataan laistoa 1 sarja Ratamerkit ja pelilinjat MITEN PALJON TULISI HARJOITELLA? Harjoitusmäärät vaihtelevat ikäluokittain junioreiden taidon kehittymisen herkkyyskausien mukaisesti. Keilailu on kehoa varsin yksipuolisesti kuormittava laji, joten kasvavien lasten ja nuorten on erityisesti huolehdittava harjoittelun monipuolisuudesta sekä keilailuharjoituksissa että monipuolisesta liikunnan harrastamisesta. 12 tuntia viikossa liikuntaa on vähimmäisvaatimus, jotta hyvinvointi säilyy. Mikäli pyritään kohti huippua viikoittaisen liikunnan määrä on selvästi tätä suurempi. KILPAILUJÄNNITYS JA PSYYKKINEN VALMENNUS Ratamerkit ja tähtäyspisteet: selvitetään miten radan eri merkkejä voi käyttää pelilinjojen hakemiseen. Tehtävä: heitä taskuheitto 1 nuolen, 2 nuolen, 3 nuolen, 4 nuolen ja 5 nuolen kautta. Max 5 yritystä per nuoli. Yritä paikata jäljelle jääneet keilat Kisa/videointi Jaetaan ryhmä kahtia. Toiset heittävät maaliskuun kuukausikisan ja toiset videoidaan ilm. myöhemmin Kisa Junnu Tour Talissa. Pelimaksu 23 e. Halukkaat ilmoittautuvat valmentajan kanssa kilpailuun Kisa/videointi Jaetaan ryhmä kahtia. Toiset heittävät maaliskuun kuukausikisan ja toiset videoidaan Ajoitus Ajoituspiste 3 ja heittoasento: harjoitellaan heiton ajoittamista ja loppuasentoa 3 viimeisen askeleen suorituksella ja yhden askeleen suorituksella. Kiinnitetään erityisesti huomiota polvikulmaan ja vartalon kallistukseen. Tehtävä: 2 keilaajaa per rata, jotka kilpailevat keskenään yhden sarjan ähäkutti -kisaa : Kisa Turun Junnu Tour Kupittaalla. Pelimaksu 8,50 e. Halukkaat ilmoittautuvat valmentajalle Heiluri Heiluri ja rytmi: keilataan pyyhkeillä eli pallo pyyhkeen sisään, jonka jälkeen pyrtitään saamaan mahdollisimman hyvä suoritus viidellä askeleella. Aluksi harjoitellaan pelkkää heiluria, sitten heilurista liikkeelle lähtöjä ja lopuksi koko viiden askeleen vauhti pyyhkeen kanssa. Lopuksi yhden sarjan kisa kaikki kaikkia vastaan reaaliaikaisella seurannalla :45 19:00 Kisa (TS) Turun Sarja Joukkuekilpailu Kupittaalla, joukkue valitaan keskiviikon 3.3. harjoituksissa. Joukkue valitaan ensisijassa Teemun ryhmästä Kisa Kuukausikilpailu Huhtikuu: 2 sarjaa, radan vaihto sarjan jälkeen. Tulokset kirjataan itse ja ohjaajat keräävät lopuksi Irroitus Irroitus: loppuasennossa ilman peukaloa, alas eteen, mielikuvilla (pojat: siili, tytöt: kissa ulos talosta), mielikuvilla (pojat: mahdollisimman hitaasti, tytöt: mahdollisimman nopeasti ja sormituntumalla)tehtävä: Kosketa pallolla rimalla 10 olevaa breikkimerkkiä, jonka jälkeen osuma taskuun Päätöskisa 8.5. Finaali Junnu Tour Grande Finale Tali Keilailuun kuuluu usein kilpailu. Tekniikkalajina erityisesti kilpailutilanteessa keilaajan keskittymiskyky ja psyykkinen kestävyys nousevat merkittävään asemaan. Myös psyykkisiä ominaisuuksia tulee harjoitella. Psyykkisen valmennuksen tuominen mukaan valmennusohjelmaan on tärkeää. Juniorivalmennuksessa osa psyykkistä valmennusta on

13 13 esimerkiksi keskittymisharjoitukset, kilpailunomaiset harjoitukset sekä harjoituskilpailut. Pidemmälle edenneiden junioreiden kanssa on mahdollista toteuttaa myös henkilökohtaisen valmennuksen kautta. JUNIORITOIMINNAN PELISÄÄNNÖT VALMENTAJIEN JA MUIDEN JUNIORITOIMINNASSA MUKANA OLEVIEN PELISÄÄNNÖT Junioritoiminnassa mukana olevat valmentajat ovat sopineet seuraavista pelisäännöistä. 1. HUOMIOIN KAIKKI RYHMÄNI JÄSENET JOKAISELLA HARJOITUSKERRALLA. 2. PIDÄN OHJAT KÄSISSÄ JA OLEN VALMENTAJA. 3. KUUNTELEN. 4. KANNUSTAN JA KEHUN. 5. ESITÄN ASIAT POSITIIVISESTI, TAVOITTEELLISESTI. 6. KÄYTÄN HARJOITUSSUUNNITELMAA OHJENUORANA. 7. EN KEILAA ITSE HARJOITUSTUNNIN AIKANA. JOS VAPAITA RATOJA ON, TARJOAN NIITÄ ENSIKSI KATSOMOSSA OLEVILLE VANHEMMILLE JA VASTA SITTEN VALMENTAJALLE, JOKA EI OLE OHJAUSVUOROSSA. 8. VALMENTAESSANI TAI MUUN JUNIORITOIMINNAN AIKANA EN KÄYTÄ ALKOHOLIA, TUPAKKATUOTTEITA TAI MUITA PÄIHTEITÄ. EN SAAVU VALMENNUSTEHTÄVIIN PÄIHTYNEENÄ. JUNIOREIDEN KILPAILUTOIMINTA JUNIOREIDEN OSALLISTUMINEN VIRALLISIIN KILPAILUIHIN Joukkuekilpailut Varsinais-Suomen juniorien mestaruussarjaan Tuwen juniorit osallistuvat kaudella kahdella joukkueella. Tällä hetkellä Suomen keilailuliitto ei järjestä junioreiden valtakunnansarjaa. Mikäli toiminta käynnistyy, Weikot osallistuvat myös valtakunnalliseen junioreiden sarjapelitoimintaan. Junioreiden kehittyessä heidän on mahdollista pelata joukkuepelejä myös yleisen sarjan naisten ja miesten joukkueissa. Tällä hetkellä junioreita pelaa naisten ja miesten valtakunnansarjajoukkueissa. Henkilökohtaiset kilpailut Kaudella on keilattu myös Varsinais-Suomen junnu tour, jossa on ollut kahdeksan osakilpailua. Tuwen juniorit ovat osallistuneet siihen aktiivisesti. Kohti Huippua - ryhmä osallistuu myös valtakunnallisen JunnuTourin osakilpailuihin. Kilpailuissa on mukana Tuwen valmentajat ja seura järjestää niihin pääsääntöisesti yhteiskuljetuksen. Junioreja kannustetaan osallistumaan tasonsa mukaisiin henkilökohtaisiin kilpailuihin. Toisaalta seurassa korostetaan vapaaehtoisuutta kilpailutoiminnan suhteen. Weikoissa saa käydä vain harjoituksissa ilman kilpailuvelvollisuutta. SISÄISET KILPAILUT Kaikille seuran keilaajille järjestetään maksuton ranking-kilpailu Kupittaalla keilattujen viikkokilpailujen perusteella. Seuran mestaruuskilpailu käydään keväällä Kupittaa hallimestaruuskilpailun yhteydessä. Mestaruuskilpailuissa on omat sarjansa miehille, naisille ja junioreille.

14 14 JUNIORIEN KILPAILUMAKSUT Junioreiden kilpailumaksu viikkokilpailuissa Turun keilailuliiton halleissa on 10 euroa ( ). Erikoiskilpailuissa on yleensä omat pelimaksut yleensä junioreille. Turun JunnuTourin kilpailumaksu on 12 euroa. Valtakunnallisen JunnuTourin kilpailumaksu on 25 euroa( ). Turun sarjan juniorijoukkueiden pelimaksun maksaa seura. JUNIORITOIMINNASTA TIEDOTTAMINEN Ensisijassa tiedottamisesta huolehtivat valmentajat ja juniorivastaava. Tiedotteita jaetaan harjoitusten yhteydessä junioreille, lähetetään sähköpostitse sähköpostilistalle sekä tiedotetaan myös kotisivuilla. Seuran internet-sivuilla on Tapahtumakalenteri, johon kirjataan ajantasaisesti tulevat tapahtumat. SEURAN JA JAOSTON PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ SEURAN HUOMIONOSOITUKSET JA STIPENDIT Seura jakaa stipendejä menestyneille junioriurheilijoille seuraavasti: - stipendi kuulumisesta SKL:n tulevaisuudenryhmään - stipendi kuulumisesta maajoukkueryhmään - stipendi mikäli on edustanut Suomea maajoukkueessa Seura huomioi myös SM tasolla menestyneet Seura valitsee vuosittain vuoden valmentajan ja vuoden toimihenkilön. Seura huomioi 50 vuotta tai tätä enemmän tasavuosia täyttäneet jäsenensä nimikoidulla keilalla. Seura järjestää vuosittain keilakauden päättäjäiset, joihin kutsutaan jäsenet perheineen ja jossa suoritetaan suurin osa palkitsemisista. TURUN WEIKOT RY:N HUOMIONOSOITUKSET Turun Weikot ry:n hallitus voi myöntää seuraavia huomionosoituksia: Seuran merkkien myöntämisperusteet (jaetaan viiden vuoden väliajoin seuran vuosijuhlassa): Kultainen merkki voidaan myöntää vähintään 15 vuotta merkittävissä tehtävissä, siitä vähintään puolet hallituksen jäsenenä tai jaoston johtotehtävissä olleelle seuran jäsenelle. Hopeinen merkki voidaan myöntää vähintään 10 vuotta ansioituneesti toimineelle seuran jäsenelle. Seuran viiri voidaan myöntää 1. Jäsenelle, joka täyttää tai on täyttänyt 50 vuotta ja osallistunut hallitustyöskentelyyn tai aktiivisesti jaostotyöhön 5 vuotta.

15 15 2. Ulkopuoliselle yhteisölle tai henkilölle Seuran lippu voidaan myöntää 1. Jäsenelle, joka on saanut viirin ja - täyttää tai on täyttänyt 60 vuotta sekä - osallistunut ansioituneesti hallitustyöskentelyyn tai erityisen ansioituneesti jaostotyöskentelyyn 10 vuotta. 2. Merkitykselliselle ulkopuoliselle yhteisölle tai henkilölle. Seuran hallitus voi kutsua Seuran kunniapuheenjohtajaksi henkilön joka on ollut - seuran jäsenenä vähintään 25 vuotta - hallituksen jäsenenä vähintään 15 vuotta - puheenjohtajana vähintään 5 vuotta ja on - vähintään 50 vuoden ikäinen Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Seuran kunniajäseneksi henkilön joka on ollut - seuran jäsenenä 25 vuotta - 15 vuotta merkittävissä seuratehtävissä ja on - vähintään 50 vuoden ikäinen Kunniajäseniä voi olla vain 5 kerrallaan. Seuran hallitus jakaa vuosittain stipendejä ainakin: - vuoden menestyneimmälle urheilijalle, - vuoden menestyneimmälle tai edistyneimmälle varsinaisen joukkuelajin joukkueelle, - hyvän urheilijan stipendit jaetaan vähintään neljälle junioriurheilijalle, - vuoden toimitsijan, valmentajan tai ohjaajan stipendi vuosittain kahdelle henkilölle. Stipendiä ei myönnetä kahtena vuotena peräkkäin samalle henkilölle tai joukkueelle ilman erityistä syytä. Stipendi voidaan myöntää myös sosiaalisin perustein. Stipendit jaetaan helmikuussa.

Turun Weikot ry juniorikeilailu Toimintakäsikirja

Turun Weikot ry juniorikeilailu Toimintakäsikirja 1 Turun Weikot ry juniorikeilailu Toimintakäsikirja Päivitetty marraskuussa 2010 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Keilailusta harrastuksena ja keilailun junioritoiminnasta... 3 Turun Weikot ry... 4 Turun

Lisätiedot

Turun Weikot Keilailu ry

Turun Weikot Keilailu ry Turun Weikot Keilailu ry TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 Kausi 2012-2013 oli yhdistyksen kolmas toimintakausi. Yhdistys perustettiin kesäkuussa 2010. Yhdistys jatkaa suoraan Turun Weikkojen keilailujaoston

Lisätiedot

Turun Weikot Keilailu ry

Turun Weikot Keilailu ry 1 Turun Weikot Keilailu ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 Kausi 2013-2014 oli yhdistyksen neljäs toimintakausi. Yhdistys perustettiin kesäkuussa 2010. Yhdistys jatkaa suoraan Turun Weikkojen keilailujaoston

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

2005-2006. Keilahallit ovat nykyisin täynnä uusia asiakkaita, mutta heidän sitouttamisensa aktiivisiksi keilaajiksi on vaikeata.

2005-2006. Keilahallit ovat nykyisin täynnä uusia asiakkaita, mutta heidän sitouttamisensa aktiivisiksi keilaajiksi on vaikeata. 2005-2006 Keilahallit ovat nykyisin täynnä uusia asiakkaita, mutta heidän sitouttamisensa aktiivisiksi keilaajiksi on vaikeata. Kummikeilailun korvaava Frendi - Kisa alkaa. Mukaan on otettu tulokkaiden

Lisätiedot

Neljä parasta joukkuetta palkitaan rahapalkinnoin. Varat on tarkoitettu käytettäväksi esim. leirikoulua varten.

Neljä parasta joukkuetta palkitaan rahapalkinnoin. Varat on tarkoitettu käytettäväksi esim. leirikoulua varten. YLÄASTE KEILAA Uudistunut keilailukilpailu yläasteelle! Muodostakaa oma joukkueenne ja osallistukaa! Pääpalkinto 1350 euron stipendi. PALKINNOT: 1. 1350 2. 680 3. 500 4. 340 5.-10. Tavarapalkintoja Neljä

Lisätiedot

HiRollers toimintakäsikirja Sisällys

HiRollers toimintakäsikirja Sisällys HiRollers toimintakäsikirja Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SEURAN TAVOITTEET... 2 2.1. Arvot... 2 2.2. Toiminta-ajatus... 2 3. SEURAN JOHTAMINEN JA TOIMINTA... 2 3.1. Tehtävät ja toimijat... 3 3.2. Toiminta

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2013 (4.11.2014 74 säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, 3.6.2015 33 3. Kohdeavustukset)

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA 1. YLEISTÄ TOIMINTALINJASTA 2. VISIO 3. ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET 6. ORGANISAATIO JA VASTUUNJAKO

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS Koulutuksen sisältö 1. Meidän pelin osa-alueet 2. Luonne 3. Oppimisympäristö - oppimistaidot 4. Vuorovaikutus 1. Valmentajien välinen 2. Pelaajien välinen

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

ANSIOMERKKISÄÄNNÖT SUOMEN SALIBANDYLIITON HUOMIONOSOITUKSET. Kunniajäsen. Hopeinen ansiomerkki Seuratoiminnan kultainen ansiomerkki.

ANSIOMERKKISÄÄNNÖT SUOMEN SALIBANDYLIITON HUOMIONOSOITUKSET. Kunniajäsen. Hopeinen ansiomerkki Seuratoiminnan kultainen ansiomerkki. ANSIOMERKKISÄÄNNÖT Suomen Salibandyliitto ry:n huomionosoituksia voidaan myöntää henkilöille, seuroille tai muille yhteisöille, jotka ovat edistäneet liiton ja/tai alueiden toimintaa ja/tai muuten toimineet

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo Yleistä...2 Kausi 2010 yhteenveto...2 Painopisteet toiminnan kehittämisessä kaudelle 2011...2 Tiedottaminen...2 Yhteistyökumppanit...3 Kilpailutoiminta...4

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle.

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle. TPS Salibandy ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on TPS Salibandy ry. Seuran kotipaikka on Turku. 2 Seuran toiminnan tarkoitus Seura on Turun Palloseura

Lisätiedot

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet ja

Lisätiedot

Sodankylän Ampujat ry

Sodankylän Ampujat ry Sodankylän Ampujat ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A 1 Sisällysluettelo 1. LAATU.. 2 2. TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN.... 2 3. TIEDOTTAMINEN 2 4. MÄÄRÄ.. 3 5. TOIMINNAN TARKOITUS.. 3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET Yhdistyksen nimi Virallinen lyhenne Yhdistys rek.no tai y-tunnus Kotikunta YHTEYSTIEDOT LIIKUNTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku

Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku 1 Yleistä Seuran urheilutoiminnasta vastaa valmennuspäällikkö yhteistyössä vastuuvalmentajien kanssa Seuran joukkueet pelaavat SJL:n sarjoissa ja noudattavat liiton

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2013 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen(at)wgcc.fi 040 823 8781 PRO: Miikka Heinonen miikka.heinonen(at)wgcc.fi

Lisätiedot

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa. *Salon suurin seura; jalkapallo, taitoluistelu, salibandy ja koripallo. *Toimisto sijaitsee Salossa Helsingintiellä, seuran omistamissa

Lisätiedot

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT:

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 28.09.2015 27.3.2016 Oulun Pyrintö ry Nummikatu 18-20, 90100 Oulu p. 044 781 2809 www.oulunpyrinto.fi HARJOITTELUN TAVOITTEET HUOM! Lahjakkuutta on

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA MITÄ KILPAURHEILU ON? - SARJAKILPAILUT - KANSALLISET KILPAILUT - ALUEEN KILPAILUT - SM - KILPAILUT - MM - KILPAILUT MITEN SE MÄÄRITELLÄÄN? - TAVOITELÄHTÖISESTI - HARJOITTELUMÄÄRÄN SUHTEEN - MENESTYKSEN

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Tikkakosken Tikka ry 2015

Tikkakosken Tikka ry 2015 22.6.2015 RINGETEN G-JOUKKUEEN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014 2015 Tikkakosken Tikan G-ringettejoukkueen toiminta oli suunnattu liikunnasta, ringetestä ja joukkuepelistä kiinnostuneille vuonna 2007 ja

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

BULLDOGS SIPOO - Juniorijoukkueiden toimintaperiaatteet BULLDOGS JUNIORIEN PELISÄÄNNÖT 2013

BULLDOGS SIPOO - Juniorijoukkueiden toimintaperiaatteet BULLDOGS JUNIORIEN PELISÄÄNNÖT 2013 Yhteisillä toimintaperiaatteilla ja säännöillä varmistetaan kaikkien mahdollisuudet tehokkaaseen harjoitteluun. Säännöt auttavat positiivisen ilmapiirin ylläpitämistä joukkueissa. Tärkeää on, että nuorille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y.

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. 1. JOHDANTO HALLINTO Johtokunnan jäsenet kaudella 2014 2015: Puheenjohtaja Joona Knuuti (Petri Hannula osan kautta) Ulkoiset yhteydet, yleinen

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

Sanna Laine 7.3.2015

Sanna Laine 7.3.2015 Sanna Laine 7.3.2015 Valmentajakouluttaja Ammattivalmentaja Nyrkkeilyliitossa 6,5 vuotta Yhteisöpedagogi Oma kilpaura nyrkkeilyssä ja potkunyrkkeilyssä Valmentajakokemusta lasten valmentamisesta terveysliikunnan

Lisätiedot

UIMARIN POLKU AURAJOEN UINTI. Vesitaituriksi Turussa

UIMARIN POLKU AURAJOEN UINTI. Vesitaituriksi Turussa AURAJOEN UINTI Vesitaituriksi Turussa UIMARIN POLKU Uimarin polun tarkoituksena on selvittää uimarille ja vanhemmille uintiharrastuksen kulkua uimakoulusta aina kilpauintiin asti. Aurajoen Uinti ry haluaa

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

KAUSIKIRJE SYKSY 2015

KAUSIKIRJE SYKSY 2015 KAUSIKIRJE SYKSY 2015 Hei kaikki vanhemmat! Toivotamme kaikki vanhat ja uudet seuralaiset tervetulleiksi treenaamaan kanssamme myös ensi kautena. Tästä kirjeestä löydät tärkeitä tietoja syksyä koskien,

Lisätiedot

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja 1 Johdanto Seuramme valittiin Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennukseen syksyllä 2014. Tämän seurauksena teimme toimintalinjan luomaan selkeyttä seuran

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

Turun Kisa-Veikot Yleiset linjaukset Vihreä-Valkoinen tie ViVa

Turun Kisa-Veikot Yleiset linjaukset Vihreä-Valkoinen tie ViVa Turun Kisa-Veikot Yleiset linjaukset Vihreä-Valkoinen tie ViVa KISURILINJAUS Vihreä Valkoinen tie ViVa Kisuri-linjaus; Vihreä Valkoinen tie (ViVa) on Turun Kisa-Veikkojen jalkapallotoiminnan ohjeistus

Lisätiedot

Voimistelu- ja urheiluseura Elise Vantaa ry:n säännöt

Voimistelu- ja urheiluseura Elise Vantaa ry:n säännöt Voimistelu- ja urheiluseura Elise Vantaa ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutkutaan seuraksi, nimi on Voimistelu- ja urheiluseura Elise Vantaa ry. Seuran kotipaikka on Vantaa.

Lisätiedot

Syksy 2013 TERVETULOA!

Syksy 2013 TERVETULOA! Syksy 2013 TERVETULOA! Avaus Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilun erikoisseura Sinettiseura Kaksi

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Kyu Cup 2015 Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Pori Kendoseura järjestää Kyu Cup kendokilpailut lokakuun lopulla 31.10. 1.11.2015 Porissa. Kaikki kyu tasoiset kendon, iaidon ja jodon

Lisätiedot

HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä

HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä HUIPPUPELAAJAN POLKU Maailma on täynnä erilaisia polkuja Huipulle on monta erilaista tietä Huippu-urheiluikä ja sen merkitys harjoittelussa Monipuolinen liikunta Miksi?

Lisätiedot

SUUNNISTUSJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA ja TALOUSARVIO VUODELLE 2014

SUUNNISTUSJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA ja TALOUSARVIO VUODELLE 2014 1 SUUNNISTUSJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA ja TALOUSARVIO VUODELLE 2014 1. JAOSTON KOKOONPANO Jaoston kokoonpano/vastuut v. 2014: Puheenjohtaja: Riitta Jaakola Varapuheenjohtaja: Lauri Suorsa Sihteeri: Minna

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot