Down perheessämme. Kehitysvammaisuus. Lapsuus. Ensi tieto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Down perheessämme. Kehitysvammaisuus. Lapsuus. Ensi tieto"

Transkriptio

1 Kehitysvammaisuus Hannu Pyykkönen Down perheessämme T ämä kirjoitus ei ole tieteellinen katsaus Downin oireyhtymän monitahoiseen merkitykseen kyseistä oireyhtymää kantavalle tai hänen perheelleen. Oireyhtymään liittyvistä lääketieteellisistä ongelmista tarjoaa kattavan katsauksen v ilmestynyt Suomen Kehitysvammalääkäreiden laatima Käypä hoito suositus ja pähkinänkuoressa Maija Wilskan artikkeli Lääkärin käsikirjassa vuodelta Yritän sen sijaan välittää lukijalle näkökulman, joka on kehittynyt 29 vuoden kuluessa Down tyttären isänä. Tyttäreni myötä olen saanut tilaisuuden tutustua hieman myös muutamaan hänen kehitysvammaiseen ystäväänsä. Näkökulman rajallisuus on heti syytä myöntää, koska niin Down ihmiset kuin heidän perheidensäkin elämäntilanteet poikkeavat suuresti toisistaan. Ensi tieto Ensi tieto vastasyntyneen vammaisuudesta on vaikea vastaanottaa ja vaikea antaa. Sain sen kesällä 1977 viiden minuutin keskustelussa melko karusti, ja samalla tehtäväkseni tuli välittää tieto vaimolleni. Olin varmaankin arvellut, vastavalmistuneena lääkärinä, pystyväni sen tekemään. Ensimmäisen yhteisen itkumme jälkeen aloimme etsiä ja löysimmekin hyvin pian merkkejä niistä asioista, jotka olivat aivan hyvin. Eihän vauva juuri muista kurttunaamoista eronnut. Tiedon etsintä Downin oireyhtymästä kohdistui seuraavaksi Akateemisen kirjakaupan hyllyihin. Sieltä löytyi tuolloin melko tuore Christof Wunderlichin teos Das mongoloide Kind Möglichkeiten der Erkennung und Betreuung. Kirja antoi kohtalaisen hyvän yleiskuvan siitä, millaisten ongelmien kanssa tulisimme painimaan. Ennen kaikkea se kuitenkin avasi näkymän siihen, kuinka pitkälle Down ihmiset vammastaan huolimatta saattaisivat kehittyä. Mieleen jäivät mm. Down potilaiden lääkärilleen lähettämät kirjeet. Kirjan tärkein anti oli varmaankin varhaiskuntoutuksen merkityksen korostaminen. Tämä kannusti meitä käyttämään aikaa lapsen monipuoliseen aktivointiin vauvaiästä alkaen ehkä enemmän kuin muuten olisimme ymmärtäneet tehdä. Lapsuus Lapsemme Annan terveys oli ensimmäisten kuuden kuukauden ajan vallan hyvä, vaikka imemään oppiminen olikin hieman hidasta. Toista puolivuotiskautta leimasi pulauttelusta vähitellen jatkuvaksi oksenteluksi ja yöitkuksi kehittynyt vatsavaiva, joka loppui itsestään vuorokautta ennen kuin lapsella olisi ollut paikka osastotutkimuksiin OYKS:aan. Olen myöhemmin kuvitellut vaivan johtuneen ruokatorven refluksitaudista tai mahaportin ahtaumasta. Seuraavien vuosien terveysongelmat liittyivät enimmäkseen korviin. Down lasten normaalia suurempi infektioherkkyys tuli todetuksi. Olimme muuttaneet Oulusta Espooseen, ja HYKS:n korvapoliklinikka tuli vaimolleni ja Annalle tutuksi; lääkärit sen sijaan vaihtuivat yhtä vaille joka käynnillä. Useampien ilmastointiputkien asennusten ja kitarisan poiston jälkeen korvatulehdukset rauhoittuivat. Toisen ilmastointiputken jäljiltä tärykalvoon jäänyt reikä paikattiin vasta pari vuotta sitten hyvällä menestyksellä. Duodecim 2006;122: H. Pyykkönen

2 Down perheessämme Down lasten hammashuoltoon kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota herkästi kehittyvän kiinnityskudossairauden vuoksi. Purentaongelmat liittyvät oireyhtymään kiinteästi kielen suuruuden ja leukojen suhteellisen hypoplasian seurauksena. Annan ensimmäinen käynti oikojahammaslääkärillä 1980 luvun alun Espoossa päättyi nolosti hammaslääkärin kärsivällisyyden loppuessa ennen kuin tyttö suostui avaamaan suunsa. Jokin tilanteessa oli lukinnut tytön ja suun. Kehitysvammainen potilas on aina testi hoitavan henkilön kommunikaatiotaidoille, ja hammaslääkärit lienevät erityisen vaativan tehtävän edessä. Sittemmin Kajaanissa yläleuan oikomishoito onnistui ilman mainittavia ongelmia. Tyttäremme on oppinut pitämään suuhygieniastaan huolta omatoimisesti ja varsin tarkasti. Kariesta ei ole ilmennyt. Osaltaan tähän on vaikuttanut Annan omaksuma terveellinen ruokavalio. Parivuotiaana neuvolasta lastenkardiologille saatu lähete vapautti meidät epäilystä, että todetun sivuäänen takana olisi merkittävä sydänvika, kuten noin puolella Down lapsista on. Asia tuli tarkistetuksi vielä hiljattain sydämen kaikututkimuksella. Kolmivuotiaana Rinnekodissa tehtyjen testien perusteella saatu suositus avasi lapsellemme pääsyn kunnalliseen päivähoitoon Espoossa ja myöhemmin Kajaanissa, vaikka lääkärin lapsille se ei siihen aikaan muutoin olisi ollut mahdollista. Omanikäisen seuran saaminen oli epäilemättä tärkeää kehityksen tukemiseksi. Tuossa iässä lastenkin oli helppo hyväksyä hieman poikkeavan näköinen lapion heiluttaja samalle hiekkalaatikolle. Sen sijaan kouluiässä alkoivat ikätoverit vähitellen keksiä muuta tekemistä Down tytön pyrkiessä leikkiin mukaan. Ilman harjaantumiskoulussa vähitellen syntynyttä ystäväpiiriä tämä olisi helposti johtanut yksinäisyyteen. Poikkeuksena oli eräs erityisen monipuolisesti lahjakas tyttö, jonka kanssa löytyi yhteistä tekemistä ja joka on pitänyt yhteyttä lapsuusajan leikkitoveriinsa vielä valmistuttuaan lääkäriksi saksalaisesta yliopistosta. Muiden muassa Oiva Antti Mäki (1998) on väitöskirjassaan kiinnittänyt huomiota siihen, että kehitysvammaisten sosiaalinen verkosto supistuu omaisten ohella muihin samantapaisesti vammaisiin ja alalla toimiviin ammattilaisiin. Kontaktit kodin ulkopuolisiin vammattomiin ihmisiin jäävät vähäisiksi. Down ihmiset itse eivät suinkaan pyri eristäytymään, mutta he huomaavat varsin herkästi vastapuolen sanattomatkin torjuvat reaktiot. Kouluikä Huolimatta 1980 luvulla koulutukseen omaksutusta integraation periaatteesta, jonka mukaan vammaiset pyritään sijoittamaan normaaliin koululuokkaan, olimme varsin tyytyväisiä siihen, että Anna pääsi harjaantumiskoulun pieneen yhteisöön. Myös harjaantumisluokan oppilaiden opiskeluedellytykset poikkeavat luonnollisesti paljon toisistaan, eikä niitä ryhmien suhteellisesta pienuudesta huolimatta ole helppo hyödyntää optimaalisesti. Käydessään toista luokkaa tyttäremme alkoi ihmetellä, miksi hänellä ei ole läksyjä pari vuotta nuoremman pikkuveljen tavoin, joka juuri oli aloittanut koulunkäynnin. Kysymys oli sangen aiheellinen ja otimme sen esille opettajan kanssa. Niinpä sitten alkoikin koko kouluajan kestänyt jakso, jolloin jompikumpi vanhemmista yleensä äiti istui Annan kanssa läksyjen äärellä. Lukemisen ja kirjoittamisen salat avautuivat vähitellen, mutta matematiikan alkeet osoittautuivat liian kovaksi pähkinäksi. Kuulovammaisen luokkatoverin ansiosta Anna oppi myös viittomakielen alkeet siinä määrin, että jokapäiväinen kommunikointi tämän toverin kanssa oli mahdollista; pystyipä hän toimimaan ystävänsä tulkkinakin iltapäivähoidon puolella. Tyttäremme kielellinen kehitys on saanut tukea mahdollisuudesta käydä koulua, mikä ei ennen vuotta 1985 ollut itsestään selvää, koska kehitysvammaiset olivat oppivelvollisuudesta vapautettuja. Harjaantumiskoulussa oli tarjolla myös puheopetusta, jonka ansiosta Annan puhe selveni huomattavasti. Kotona leikki ikäisille lapsillemme myös luettiin paljon ääneen. Nykyisin Anna on varsin puhelias eikä ujostele osallistua keskusteluun missään seurassa. Hänen puheensa on vain hieman epäselvää. Aktiivinen sanavarasto eronnee laajuudeltaan peruskoulunsa päättäneiden nuorten sanavarastosta 1943

3 lähinnä suppeamman genitaalitermistön osalta. Änkytys haittaa puhumista lievästi aika ajoin, etenkin monimutkaisissa sanoissa ja lauserakenteissa. Peruskoulun kymmenennen luokan jälkeen Anna oli halukas jatkamaan opiskelua ammattikoulutukseen valmentavilla opinnoilla. Hänet hyväksyttiinkin Sisälähetysseuran erityisoppilaitokseen Pieksämäelle, jonne Kajaanista on suora junayhteys. Kulkeminen ja sopeutuminen sisäoppilaitokseen onnistui paremmin kuin odotimme. Tyttäremme kehittyi yhteisöasumisen vaatimissa taidoissa. Toivomamme viittomakielen kurssi ei kuitenkaan järjestynyt, vaikka koulussa opiskeli kuulovammaisia. Kolmen opintovuoden jälkeen Anna oli valmis vaihtamaan jälleen opiskelupaikkakuntaa. Testiviikon jälkeen opiskelupaikka järjestyi Laukaasta Kuhankosken erityisammattikoulusta koti ja laitostalouden sekä puhdistuspalvelujen linjalta, siis keittiö ja siivousalalta. Kuhankoskella Anna saavutti melkoiset taidot monissa taloustöissä ja oppi työskentelemään pitkäjänteisesti esimiehen ohjeiden mukaan. Myös tuetun soluasumisen taidot kehittyivät edelleen. Työssä käyvä ammatti ihminen Ammattikoulun jälkeen tyttärellämme oli onnea, kun Kajaanin kaupungissa paneuduttiin etsimään avotyöpaikkoja työhön kykeneville kehitysvammaisille. Työpaikka järjestyi muutaman sadan metrin päässä kotoa lukion keittiöstä. Näin Anna sai hieman hyvitystä muutamaa vuotta aiemmin esittämilleen katkerille kysymyksille siitä, miksi hän ei voi mennä lukioon nuorempien veljiensä tavoin. Työ on sisältänyt pöytien kattamista, linjaston ja astianpesukoneen täyttöä ja tyhjennystä ynnä muita keittiön aputehtäviä. Annan esimies otti hänet suurenmoisella tavalla ohjattavakseen. Niinpä heidän tiensä työtovereina on jatkunut senkin jälkeen, kun työpaikka siirtyi koulujen yhdistämisen vuoksi kolmen kilometrin päähän. Esimiehen mukaan Annan työpanos, 30 tuntia viikossa, on todella tärkeä yksikön yhä tiukemmiksi käyvien tulostavoitteiden saavuttamisessa. Työ on laajentanut Annan sosiaalista verkostoa ja tukenut itsetuntoa; euron tuntipalkka ja työpaikkalounas ovat kartuttaneet aineellista hyvinvointia. Keittiöalan ammattilaisen identiteetti säilyy Annalla myös kotona: hän tutkii Helsingin Sanomien Ruokatorstain reseptisivut tarkkaan ja osallistuu innolla taloustöihin. Anna on erinomaisen taitava arvioimaan ruoan mausteisuutta ja laatimaan näyttäviä salaatteja. Vaikka ruoan määrän omatoiminen säätely ei aina ole helppoa herkkusuulle, on sokerin ja rasvan välttäminen onnistunut hyvin eikä ylipainoa ole päässyt kehittymään. Annan identiteetti sisältää ammatin lisäksi kohtalaisen tasapainoisen vammatietoisuuden. Parinkymmenen ikävuoden tienoilla saimme tuon tuostakin etsiä vastauksia hänen ahdistuneisiin kysymyksiinsä siitä, miksi hän on kehitysvammainen, miksi ei voi mennä lukioon tai autokouluun. Viime vuosina noita kysymyksiä ei enää ole noussut esiin. Anna laskee itsensä kehitysvammaisten joukkoon itsestään selvästi, asiaa häpeämättä. Vammatietoisuuden kehittymisessä on varmasti ollut suuri merkitys yhteisillä harrastuspiireillä ja erityisesti kehitysvammaisten omalla Me Itse yhdistyksellä. Identiteettiin kuuluu myös tarve tulla otetuksi vakavasti muiden taholta. Anna on herkkä huomaamaan, jos yhteiset päätökset yritetään tehdä häntä kuulematta. Päätösten perustelemisessa saamme väliin tehdä kovasti töitä. Käydessään terveydenhuollon henkilöiden vastaanotolla hän luonnollisesti odottaa saavansa keskustella asioistaan suoraan eikä läsnä olevan vanhemman kautta. Annan erityinen vahvuus on kyky empatiaan ja halu antaa kiitosta ja kannustusta. Hän lohduttaa surevia, usein mukana itkien. Hän jakaa kiitosta hyvästä ruoasta ja saamastaan huomiosta, kannustaa veljiään opinnoissa ja väsynyttä isäänsä lähtemään lenkille. Anna kävelee itse huomattavan ahkerasti eikä hänen sauvakävelyvauhdissaan ole helppo pysyä mukana. Viime talvena kertyi hiihtokilometrejä yli 400, joskin ladulla vauhti kärsii siitä, että keskusteltavia asioita on kovin runsaasti. Vuosia sitten Anna innostui laskettelusta, jolloin hankimme hänelle hiihdonopetusta. Taito karttui siinä määrin, että Anna pystyi ilman apua laskemaan kaikki Vuokatin ja Rukan rinteet. Uintiharrastus on tullut 1944 H. Pyykkönen

4 tänä talvena jälleen ajankohtaiseksi. Liikuntarajoitteena Annalla on oikeastaan vain pyöräilytaidon puuttuminen. Kaatuminen opetteluvaiheessa noin 15 vuotta sitten jätti jälkeensä pelon, jonka yli hän ei ole päässyt. Yleinen käsitys on, että Down ihmiset ovat välittömiä ja hyväntuulisia. Näin on meidänkin perheessämme. Ei tosin lakkaamatta. Annasta löytyy sisua ja särmää puolustaa mielipiteitään tarvittaessa hyvinkin ehdottomasti. Erimielisyyttä saattaa syntyä esimerkiksi sään edellyttämästä pukeutumisesta, jonka arviointi tuntuu olevan jatkuvasti vaikeaa. Korostunutta omaehtoisuutta ilmenee ajoittain muutenkin, jos Anna kokee muiden rajoittavan päätäntävaltaansa tai loukkaavan oikeuksiaan. Anna ei kuitenkaan haudo kiukkuaan pitkää aikaa ja on aktiivinen sovinnontekijä. Annan ajantaju on erikoislaatuinen. Hän on tuntenut kellon koulu ikäisestä saakka ja hahmottaa varsin hyvin luonto ja urheilu ohjelmien, konserttien ja Kotikadun alkamisajat ohjelmistoa tutkiessaan. Silti hänelle tuottaa vaikeuksia toimia yhtään nopeammin silloin, kun olisi kiire. Ylikorostunut perusteellisuus ja järjestelmällisyys päivittäisissä askareissa johtaa helposti hoputtamisen tarpeeseen vanhempien taholta, mikä puolestaan hermostuttaa tytärtämme ja hidastaa toimintaa entisestään. Tässä meillä riittää vielä pitkäksi aikaa opettelemista. Annan seksuaalisessa kehityksessä kuvastuu toisaalta ikää vastaava nuoren naisen fyysinen puoli, toisaalta ehkä vuotiaan psyykkinen haaveiden maailma. Muutaman vuoden Anna on puhunut muuttavansa joskus asumaan niin ikään kehitysvammaisen»poikaystävänsä» kanssa. Huolimatta vain parinsadan metrin välimatkasta on tapaaminen viikoittaisessa musiikkipiirissä tuntunut toistaiseksi riittävän kanssakäymiseksi. Lapsuudenkodista omaan asuntoon? Tyttäremme asuminen lapsuudenkodissaan vielä 29 vuotiaana ei ole poikkeuksellista kehitysvammaisille. Sopivia asumispalveluita ei edelleenkään ole tarjolla tarvetta vastaavasti edes iäkkäiden vanhempiensa kanssa asuville Down perheessämme kehitysvammaisille. Toistaiseksi Anna viihtyy kotona emmekä me vanhempina ole kokeneet pois muuton tarvetta polttavaksi. Toki olemme, kumpikin osapuoli, ilmoittaneet Kajaanin kaupungille pitävämme tarpeellisena ja lähivuosina välttämättömänä Annalle sopivan yhteisökodin löytymistä. Itsenäiseen asumiseen Anna ei tule pystymään, ei edes siinä tapauksessa, että hän asuisi yhdessä toisen kehitysvammaisen kanssa. Vaikka lähes kaikki päivittäiset askareet sujuvat teknisesti omatoimisesti, tarvitaan ihminen, joka»katsoo perään» ja pitää kokonaisuutta hallinnassa. On myös oltava hyvin toimiva valvontajärjestelmä yllättävien tilanteiden kuten äkillisen sairastumisen varalta. Poikkeustilanteissa lievästikin kehitysvammaisen ihmisen toimintakyky voi lamautua hätääntymisen tai jonkin vastoinkäymisen seurauksena yllättävällä tavalla. Annakin menee silloin tällöin psyykkisesti ja fyysisesti aivan lukkoon; silloin auttaa vain tilanteen rauhoittaminen ja umpisolmun hellävarainen availeminen. Asumisjärjestelyiden onnistumiseen liittyvätkin tämän hetken suurimmat huolemme, sekä Annan että meidän vanhempien. Uskomme toistaiseksi, että nekin asiat vielä järjestyvät. Miksi kerron Annan tarinaa Duodecimin lukijoille? Perusterveydenhuollon potilaina Down ihmiset eivät ole vallan harvinaisia. Toivon, että tarinani auttaa kollegaa vastaanottotyössään kohtaamaan ihmisen, joka ihan kokonaisena on syndrooman takana. Häntä ei ainakaan tarvitse jännittää; lääkäri voi hetkeksi riisua pois jopa kaikkitietävän roolinsa. Ehkä vastaanottotilanne näin muodostuu molemminpuolisesti antoisaksi. Merkittävä osa Downin oireyhtymää koskevista viimeaikaisista kirjoituksista ja vielä suurempi osa käydystä keskustelusta on käsitellyt tavalla tai toisella oireyhtymän kantajien syntymisen ehkäisyä, lähinnä sikiöseulontojen tehostamista. Niiden vaikuttavuutta on myös arvioitu sikiöiden abortoinnin myötä säästyvien hoitokustannusten suuruudella suhteessa seulonnan kustannuksiin. On toki selvää, että seulontamenetelmien kehittäminen luotettaviksi ja kus 1945

5 tannuksiltaan edullisemmiksi on tärkeää silloin, kun niitä halutaan käyttää. Yhtä tärkeää on, että vanhempien päätösten pohjaksi tarjottava tieto mahdollisesta vammaisuudesta on muutakin kuin diagnooseja ja prosenttilukuja. Tähän seikkaan kiinnittää huomiota myös Lääkärin käsikirjan Downin syndrooman seulontojen eettisiä näkökohtia koskeva artikkeli vuodelta Se korostaa seulontojen vapaaehtoisuutta»mahdollisimman objektiivisen tiedon valossa». Objektiivisen tiedon takana on lukemattomia subjektiivisia tarinoita, joista yhtä olen tässä hieman valottanut. Seulontojen januksenkasvojen toisena puolena on Downin oireyhtymää kantavien henkilöiden ehkä tahatonkin leimautuminen yksipuolisesti epätoivottavaksi ilmiöksi älyä ja taloudellista tehokkuutta arvostavana aikanamme. Vaarana voi olla tällaisen pienenevän ihmisryhmän syyllistäminen omista vaikeuksistaan hieman samaan tapaan kuin sotainvalideille tapahtui 1970 luvulla. Vammaisuuden yksiulotteinen tulkinta saattaa myös vääristää hoitokäytäntöjä siten, ettei hoidon lopputulos olekaan optimaalinen. Tästä lienee ollut kyse, kun 1990 luvulla kahdessa brittisairaalassa todettiin heikommat Downin oireyhtymään liittyvien sydänvikojen leikkaustulokset kuin muissa sairaaloissa (Kmietowicz 2001). Edellä mainitussa seulontojen eettisiä näkökohtia koskevassa artikkelissa huomautetaan, ettei lääketieteellinen diagnoosi ratkaise, kuinka elämisen arvoista ihmisen elämä tulee olemaan. Erityisen hyvin tämä pätee mielestäni ihmisiin, jotka elävät Downin oireyhtymän kanssa. Oireyhtymään liittyvistä taudeista suurin osa on hoidettavissa ja osa on ehkäistävissä. Aktiivisen hoidon ja kuntoutuksen myötä Down ihmisten elämänlaatua on edelleen mahdollista parantaa. Useimmat Down lapset osaavat nauttia elämästään samassa määrin kuin vammattomat ikätoverinsa, ja useimpien vanhemmat ovat alkujärkytyksen jälkeen iloisia ja kiitollisia lapsistaan. Cooleyn ym. (1990) aineiston englantilaisista Down lasten vanhemmista 94 % oli sitä mieltä, että lapsen saaminen oli tuonut heille muassaan enemmän myönteistä kuin kielteistä. Perinnöllisyysneuvojista vain vajaa puolet arvioi myönteisten asioiden painavan vaakakupissa kielteisiä enemmän. Suomalaisessa»Kultakutri» tutkimuksessa (Itälinna ym. 1994) selviteltiin kehitysvammaisten lasten vanhempien kokemaa stressiä. Down lasten ja muiden kehitysvammaisten vanhemmilla stressikokemuksia oli merkitsevästi vähemmän kuin autististen lasten vanhemmilla. Tutkimuksessa ei ollut vammattomien lasten vanhemmista muodostettua vertailuryhmää. Siinä kuitenkin viitattiin kanadalaisen Dumas n ym. (1991) tekemään kyselytutkimukseen, jonka mukaan Down lasten vanhempien stressi ei poikennut normaalilasten vanhempien kokemasta. Uskon omalta kohdaltani asian olevan näin. Downin oireyhtymä meidän perheemme elämän osana on tuonut mukanaan huolia, ei kuitenkaan kohtuuttomia. Vammaisuus ei vienyt avioliittoamme kriisiin, vaan uskon sen vahvistaneen keskinäistä sitoutumistamme. Se on ehkä sulkenut joitakin ovia mutta avannut toisia. Yhtään ystävää emme tiedä menettäneemme, useita olemme saaneet tyttäremme myötä. Emme ole koskaan huomanneet Annan veljien häpeävän sisartaan; sen sijaan uskomme heidän oppineen elämästä jotain tärkeää hänen ansiostaan. Lienen itsekin jotain oppinut. Olen saanut nähdä ja kokea tyttäreni elämässä laajan tunneskaalan, enemmän iloa kuin surua, enemmän ystävyyttä ja välittämistä kuin yksinäisyyttä ja välinpitämättömyyttä. Yksi ylimääräinen kromosomi ei ole ollut täyden elämän esteenä. On mahdotonta tietää, olisinko nyt onnellisempi, jos tyttäreni olisi syntynyt vammattomana, vaikka heinäkuussa 1977 murheeni tuntui suurelta. Varmasti olisin onnettomampi, ellei hän lainkaan olisi syntynyt. * * * Tutkin tämän kirjoituksen yhdessä Annan kanssa, ja hän antoi luvan sen julkaisemiseen Duodecim lehdessä H. Pyykkönen

6 Kirjallisuutta Cooley WC, Graham ES, Moeschler JB, Graham JM Jr. Reactions of mothers and medical professionals to a film about Down syndrome. Am J Dis Child 1990;144: Downin oireyhtymään liittyvien lääketieteellisten ongelmien hyvä hoito [verkkoversio]. Käypä hoito suositus. Suomen Kehitysvammalääkärit Finlands läkare för utvecklingsstörda ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2004 [päivitetty ]. Downin syndrooman seulonta eettisiä näkökohtia. Toimitus. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim [päivitetty ]. Artikkelin tunnus: ykt Dumas JE, Wolf LC, Fisman SN Culligan A. Parenting stress, child behaviour problems and dysphoria in parents of children with autism, Down syndrome, behavior disorders and normal development. Exceptionality 1991;2: Itälinna M, Leinonen E, Saloviita T. Kultakutri karhujen talossa. Kehitysvammaisen lapsen perheen voimavarat ja selviytyminen. Tampere: Kehitysvammaisten tukiliitto ry, Kmietowicz Z. Down s children received»less favourable» hospital treatment. BMJ 2001;322:815. Mäki OA.»Toivoisin eläväni päivän kauemmin kuin lapseni». Ikääntyneet vanhemmat ja kotona asuva kehitysvammainen lapsi. Väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto, Wilska M. Downin oireyhtymä. Kirjassa: Kunnamo I, Alenius H, Hermanson E, Jousimaa J, Teikari M, Varonen H, toim. Lääkärin käsikirja. 8., uudistettu painos. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim, 2006, s Wunderlich C. Das mongoloide Kind. Möglichkeiten der Erkennung und Betreuung. 2. painos. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, Hannu Pyykkönen, LL, erikoislääkäri Medivire Työterveyspalvelut Oy Kainuunkatu Kajaani Down perheessämme 1947

Sanna Välkkilä (toim.) Lapsellamme on down. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Sanna Välkkilä (toim.) Lapsellamme on down. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sanna Välkkilä (toim.) Lapsellamme on down Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sanna Välkkilä (toim.) Lapsellamme on down ISBN 978-952-9777-58-7 Kuvat Reijo Hietasen kuvat Tiituksesta (kansi, sivut 9, 20,

Lisätiedot

Hyvä ensitieto kantaa

Hyvä ensitieto kantaa Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 1/2014 Hyvä ensitieto kantaa Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Työryhmä kiittää kaikkia oppaan tekemiseen osallistuneita. Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla 1 Meille saa tulla Kirjoittajat Kustantaja: Suomen Akatemian

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen 2 2011 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Eläkeläiskoira Yde opastaa Tiinaa Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen Pistelukutaito ei saa hävitä 34 38 16 tässä numerossa 3 4 8 16 19 20 22 26 28 29 32

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana 1 2015 Kylässä oli ihanaa elää Koskettava selviytymistarina Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana Testamenttilahjoittaja Miksi halusin testamentata SOS-Lapsikylälle? Pääkirjoitus Sisältö 2 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3 3 / 2014 Perhe ja parisuhde Irtonumero 3 DREAMWEAR CLUB R.Y. SISÄLTÖ 3/2014 Sisällys, yleisiä tiedotuksia 2 Pääkirjoitus 3 Erilainen parisuhde - hämmennyksestä näkemiseen 5 Transtukipisteelle voi tulla

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN Tutkimus halkionuorten minäkäsityksen ja sosiaalisten suhteiden muuttumisesta osteotomia leikkauksen yhteydessä sekä ajatuksia SUHUPO ry:n nuorisotoiminnan järjestämisestä.

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Terveysala Kuopio Opinnäytetyö Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Johanna Paasisalo Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Johanna Paasisalo Kevät 2010

Lisätiedot